ילקוט הפרסומים

Comments

Transcription

ילקוט הפרסומים
‫רשומות‬
‫ילקוט הפרסומים‬
‫י׳ בחשון התשנ״ח‬
‫‪4584‬‬
‫‪ 10‬בנובמבר ‪1997‬‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫הודעות לפי פקודת החברות בדבר ‪-‬‬
‫רישום חברות‬
‫‪290‬‬
‫הפיכת חברות ציבוריות לחברות פרטיות‬
‫‪395‬‬
‫הפיבת חברות פרטיות לחברות ציבוריות‬
‫‪426‬‬
‫שינוי מטרות‬
‫הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר ‪-‬‬
‫‪395‬‬
‫שינוי פרטי שותף‬
‫‪428‬‬
‫הגדלת הון‬
‫‪396‬‬
‫רישום שותפויות‬
‫‪430‬‬
‫החזרת שם חברה לפנקס החברות‬
‫‪401‬‬
‫החלטות מיוחדות‬
‫‪452 .‬‬
‫שינוי שם‬
‫‪403‬‬
‫הצטרפות שותף‬
‫הודעה ראשונה על מחיקת חברות‬
‫‪425‬‬
‫פירוק שותפויות‬
‫סיום הליכי פירוק‬
‫‪425‬‬
‫‪435 . . .‬‬
‫‪.‬‬
‫‪440 .‬‬
‫הודעות בדבר רישום חברות‬
‫המספרים ב ה ו ד ע ו ת מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫‪ .1‬מספר החברה‬
‫‪ .2‬שם החברה )עברית(‬
‫ש ם החברה )אנגלית(‬
‫י‪ .‬מטרות ה ח ב ר ו ת‬
‫‪ .4‬הון ה ח ב ר ה‬
‫‪ .5‬תאריך איגוד החברה‬
‫‪51-252617-9 ..1‬‬
‫‪ .2‬ק פ ה ד ה א ר ט י ס ט ב ע ״ מ‬
‫‪C A F E DES A R T I S T E S LTD‬‬
‫‪ .3‬ב י ת ק פ ה מ ס ע ד ה מ כ י ר ת מ ז ו ן‬
‫ומשקאות‬
‫‪ 20,800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-249809-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מוסך קרני א ו ר ירושלים‬
‫נ י ה ו ל מוסך לכלי רכב‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י ״ ח ס י ו ן‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(23.06.97‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252614-6 1.‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נכסים‬
‫‪EVEN TOV L T D .‬‬
‫‪ .3‬ע ב י ב נ י ה ק ב ל נ י ת‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫אביטן עמי‬
‫בעיימ‬
‫& ‪ P R O P E R T I E S‬־ ‪ .2 A V I T A N A M I‬ב ר ק ח ן מ ת כ ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ .3 INVESTMENTS L T D .‬ע ב י מ ת כ ת ו ב נ י ה‬
‫‪ 3^,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫מסחר כללי‬
‫‪ 2 9 , 4 0 0 . 0 0 4.‬ש ״ ח‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252619-5 •1‬‬
‫תשנ״ז‬
‫כ"ט אב‬
‫תשנ״ז‬
‫והשקעות‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪ .2‬א ב ן ט ו ב ב ע ״ מ‬
‫‪ 27,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252615-3 1.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪51-252618-7 1.‬‬
‫‪ .2‬ג ו מ א ע ב ו ד ו ת א י נ ס ט ל צ י ה ב ע ״ מ‬
‫‪GOME PLUMBING L T D‬‬
‫‪ .3‬א י נ ס ט ל צ י ה‬
‫רמץנ"ז‬
‫‪ .2‬א י צ ט ר ו ב ל ל ב ה מ פ ר ץ פ ר ח י ם ב ע ״ מ‬
‫יבוא ושווק פרחים מלאכותיים‬
‫‪.3‬‬
‫כ ל י ז כ ו כ י ת ק ר מ י ק ה וקש‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252616-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ח ג י פ ר ג ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬א ו פ נ ו ע י ם ‪ ,‬ק ט נ ו ע י ם‬
‫ו כ וי‬
‫‪ 25,200.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫תשנ׳יז‬
‫‪51-252620-3 1.‬‬
‫טרקטורונים‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫ת ש נ •י ז' )‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252621-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ס ק א י ד י י ב ר ד ס י ב ע ״ מ‬
‫‪S K Y D I V E RED S E A L T D .‬‬
‫‪ .3‬כ ל ת ח ו מ י ה ס פ ו ר ט ל ר ב ו ת ח נ ו י ו ת‬
‫‪010997‬‬
‫וציוד‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש " ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252622-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נ ‪ .‬ו ‪ .‬ק ‪ .‬צ ‪ .‬שרותי ניהול‬
‫שרותי נהול ואחזקה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫‪290‬‬
‫בע״מ‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום החברות‬
‫‪51-252623-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫גיתית תיב״מ‬
‫הדרכת מחשבים‬
‫בע״מ‬
‫‪ 23.800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252624-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בעיימ‬
‫‪ 22,900.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪.2‬‬
‫מבנה צדק‬
‫‪.3‬‬
‫בניה‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫כ״ט אב‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252627-8 1.‬‬
‫וקידום‬
‫טללים סחר בינלאומי‬
‫מכירות‪ ,‬בע״מ‬
‫סחר כללי בינ״ל וקדוםמכירות‬
‫‪ 31,330.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252628-6 1.‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252632-8‬‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252633-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫דהאן ארי ז ו ת בע״מ‬
‫יצור ארי ז ו ת קרטון‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫ט ל ע ד שי נ ו ע בע״מ‬
‫‪TELAD TRANSPORTATION L T D .‬‬
‫מתן שרותי מכס תובלה בינלאומית‬
‫‪ 3^,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪*3‬‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫ד נ ה ־ בר שרותים ומסחר בע״מ‬
‫מ ס ע ד נ ו ת ש י ו ו ק מסחר מ ז ו ן‬
‫משקאות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫א ‪ .‬ד ‪ .‬נ ט מ ע ר כ ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪1. A . D . NET SYSTEMS (1997) L T D .‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקמת תשתית תקשורת למחשבים‬
‫וטלפוניה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 20,000.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫גל ירוק ־ ג י נ ו ן ופיתוח בע״מ‬
‫שרותי ג י נ ו ן פיתוח ו ת כ נ ו ן ‪,‬‬
‫י משתלות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252626-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 31,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252631-0 1.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ 3^,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252630-2 1.‬‬
‫‪51-252625-2 1.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫קי נג לימו ן‬
‫‪K I N G LIMON LTD‬‬
‫‪.2‬‬
‫י ב ו א ושווק הלבשת גברים נשים‬
‫‪.3‬‬
‫ילדים‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.3‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪51-252629-4‬‬
‫‪ 1997‬ה ו ב ל ו ת ו מ ס ח ר ב ע " מ‬
‫ש‪.‬כ‪•.‬ו‪.‬‬
‫‪S . C . N . 1997 TRANSFER AND‬‬
‫‪COMMERCE L T D‬‬
‫הובלות שינוע מכולות‬
‫‪-‬חברה‬
‫בוני דרום )ש‪.‬נ‪(.‬‬
‫לבני ן ופיתוח בע״מ‬
‫‪BONEI DAROM ( S . N . ) - B U I L D I N G‬‬
‫‪& DEVELOPMENT COMPANY L T D .‬‬
‫בניה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ י י ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪291‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252634-4 1.‬‬
‫החברות‬
‫‪1 1.‬־‪252640‬־‪51‬‬
‫‪ .2‬ע נ ב ר ה ר כ ב י ם מ ו ז י ק ל י י ם ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש ר ו ת י נ ג י נ ה ל א י ו ר ע י ם‬
‫שונים‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫הופטרוניקס‬
‫‪H0PTR0NICS LTD‬‬
‫ב י צ ו ע פ ר ו י ק ט מחסר ופתוח‬
‫ללימוד שפות‬
‫מכשירי‬
‫‪ 24,401.00‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252635-1 •1‬‬
‫‪ 34,304.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשני״ז‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫א י י ק ו למזרח התיכון בע״מ‬
‫‪A I K O MIDDLE EAST L T D‬‬
‫יחידות נופש ומוצרי צריכה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ י י ט א ב‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מסחר כללי‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫מיכאל את עופר‬
‫בע״מ‬
‫& ‪MICHAEL & OFER I N I T I A T I O N‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫מסחר כ ל ל י‬
‫‪ 30,000.00‬ש״ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252643-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪010997‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252638-5 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ש ‪ .‬ר ו ק ס נ ר ו ל ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ת ח ו ם ה ה ס ע ד ה א י ר ו ח‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252639-3 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫והשקעות‬
‫בע״מ‬
‫‪EXPROCOM L T D‬‬
‫‪.2‬‬
‫יזום‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252637-7 -1‬‬
‫אקםפרוקום‬
‫ה ד ‪ -‬ר ב ‪1997‬‬
‫נכסים ונדלו‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252642-7 1.‬‬
‫‪51-252636-9 -1‬‬
‫‪.3‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252641-9 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ח ‪ .‬ע א ת פ ‪ .‬א ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫‪.2 A . H . E E T F . A L T D‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3‬א ח ז ק ת ו ה ש כ ר ת נ כ ס י ז ו ם ע ס ק י ם‬
‫‪.2‬‬
‫בע״מ‬
‫פ‪.‬א‪.‬ר‪.‬‬
‫מדיטריניאן מרין בע״מ‬
‫‪MEDITERRANEAN M A R I N E L T D‬‬
‫פעילות ספורט ימי גלישה צלילה‬
‫שי יט‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252644-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מאכלי שלו בע״מ‬
‫מסעדות אספקת מ ז ו ן‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪.5‬‬
‫כייט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫עבודות בניה‬
‫א‪.‬ג‪.‬מ‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫ב נ י ה שירותי כ ח אדם‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ י י ז )‪(01.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪292‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-252645-0 .1‬‬
‫ניהול‬
‫‪ .2‬ב ר ק ו‬
‫‪-3‬‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫בע״מ‬
‫הנהלת חשבונות החזרי‬
‫ביטוח‬
‫ושרותי‬
‫‪28,000.00 .4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫שייח‬
‫תשנ״ז‬
‫בדבר‬
‫מם‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252646-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫קונסנט ניהול‪ ,‬יעוץ ושווק‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫בינלאומי‬
‫‪CONSENT MANAGEMENT, A D V I S I N G‬‬
‫‪& INTERNATIONAL MARKETING‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪51-252650-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ " ז )‪(01*09.97‬י‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫נ כ ס י ם ו ה ש ק ע ו ת בעיימ‬
‫מ‪.‬ב‪.‬ר‪.‬ע‪.‬‬
‫השקעות נדל״ו‪ ,‬אחזקת נכסים‬
‫‪51-252651-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א ט ל י ז א ל נ ב י ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬י צ ו ר ש ו ו ק מ ז ו ן מ ס ע ד ו ת מ ש ק א ו ת‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252652-6 .1‬‬
‫‪.2 (1997) LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנהלת‬
‫כלכלי‬
‫חשבונות‬
‫פיננסי‬
‫ייעוץ‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫חשבונאי‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫תשנייז‬
‫‪51-252647-6 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬מ ע ב ד ו ת‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר כ ל ל י‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫וסחר‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252648-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫פ י ‪ .‬וקס בע״מ‬
‫עבי איטום ובידוד‬
‫‪51-252649-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫חנית מועדונים בע״מ‬
‫‪H A N I T CLUBS L T D‬‬
‫הפעלת מקומות בילוי לשעות‬
‫הפנאי‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ •5‬כ"ט אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬יי בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫א ב י א ת אס< ג י ג י ב ע ״ מ‬
‫‪AVI ET A S I G I G I LTD‬‬
‫מסחר י ב ו א ו י צ ו ר ס ח ו ר ו ת‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 31.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252653-4 .1‬‬
‫‪ .2‬א ר מ ל י ‪ ,‬ח ל ק י‬
‫‪ •3‬רדיו סטריאו‬
‫חילוף בע״מ‬
‫מערכות אזעקה‬
‫מערכות‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ •5‬כ"ט אב‬
‫‪51-252654-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ל י ל י נ ב ל ו ם ‪ 1‬ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬ה פ ע ל ת מ ט ב ח ש ר ו ת י ה ס ע ד ה‬
‫וקייטרינג‬
‫‪010997‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252655-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ירושלים עסקים בע״מ‬
‫ראשוני‬
‫‪F I R S T I N JERUSALEAM BUSINESS‬‬
‫‪LTD‬‬
‫מקרקעי ן‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪293‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-252656-7 .1‬‬
‫יצור‬
‫‪ .2‬מ ו ר ל ו‬
‫בע״מ‬
‫ענף‬
‫יבוא שווק‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252662-5 .1‬‬
‫‪ " .2‬ז ו ד י י ח ב ר ה‬
‫נעליים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫הלבשה‬
‫וביגוד‬
‫‪51-252657-5 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬א ‪.‬‬
‫ה ס ע ד ה )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬מ ס ע ד ו ת א ס פ ק ת מ ז ו ן‬
‫‪ 3 4 , 3 0 0 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫ת ש נ " ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫צח תעשיות מזון‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252658-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אורגניים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫כפרי בריא בע״מ‬
‫ח נ ו י ו ת טבע מוצרים‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫״ ח‬
‫‪•5‬‬
‫ישראל ק ו א ו פ ר ט י ב פ ר ו ג ר ס בע״מ‬
‫‪I S R A Ë L COOPERATIVE PROGRAM‬‬
‫‪LTD‬‬
‫קרנות נאמנות‬
‫‪ 13,000.00‬ש י י ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫כ״ט אב‬
‫‪51-252661-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫חשמל‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫סאמר ה ז י מ ה בע״מ‬
‫ש י ו ו ק מכירת גז ומוצרי‬
‫‪294‬‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252663-3 .1‬‬
‫‪ .2‬א ק ר מ ן‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252660-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫והשקעות‬
‫בע״מ‬
‫& ‪"ZOD" E N T E R P R I S E S‬‬
‫‪INVESTMENTS COMPANY L T D‬‬
‫יזמות כלכלית‪ ,‬מכירה רכישה‬
‫מקרקעין‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252659-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 9.999.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫חברה ג ר ג ו ר י גי ימן ושות'‬
‫מתן שרותי גביה ונהול‬
‫ליזמות‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫ושרותי‬
‫‪ Q O . 0 0‬ש‬
‫החברות‬
‫ניהול‬
‫כ״ט אב‬
‫כפיר נ‪.‬ת‪.‬ה‪ .‬בע״מ‬
‫‪AKERMAN K F I R N . T . H . L T D‬‬
‫תיקי השקעות‬
‫‪34.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252664-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ארכל שרותי רכב בע״מ‬
‫‪ARKAL CAR S E R V I C E S L T D‬‬
‫שרותי מיתקון לרכבים‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252665-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ו י ‪ .‬פ י ‪ .‬פ י ‪ .‬מוצרים בע״מ‬
‫‪V . P . P . PRODUCTS L T D‬‬
‫טכנולוגיות פטנטים אלקטרוניקה‬
‫וכוי‬
‫ביוכימיה‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252666-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ט י ם ר ה י ט י ם ‪ ,‬ס נ י ף באר‪-‬שבע בע״מ‬
‫לשמש ס נ י ף ש ל רשת ט י ם ר ה י ט י ם‬
‫ב ע ״ מ באר שבע‬
‫‪ 11,600.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252667-4 1.‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪51-252672-4 .1‬‬
‫יזמות‪,‬‬
‫שיווק‬
‫‪ .2‬א י כ ו ת ‪ -‬ה ש מ ה ‪,‬‬
‫וסחר בע״מ‬
‫‪Q U A L I T Y - ADAPTATION4.‬‬
‫‪E N T E R P R I S E , MARKETING & TRADE‬‬
‫‪5‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .3‬ה ש מ ת ע ו ב ד י ם ס ח ר ב י נ " ל‬
‫‪.2,‬‬
‫וכוי‬
‫לוגיסטיקה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪.4‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252668-2 1.‬‬
‫‪ .2‬י ש ר א ר ו מ ן‬
‫‪.3‬‬
‫‪2‬‬
‫בניה ויזמות‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫כייט א ב‬
‫‪. I S R A R O M A N LTD‬‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252669-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫קבוצת גבהים בע״מ‬
‫‪GEVAHIM GROUP L T D .‬‬
‫השקעות אחזקות‬
‫) ‪( 01.09.97‬‬
‫‪51-252673-2‬‬
‫ס ‪ .‬ע ‪ .‬ג'בארי ן בע״מ‬
‫בנינים גמור בנינים‬
‫‪ 20,000.00‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫כ״ט אב‬
‫‪.3‬‬
‫רוטוטור בע״מ‬
‫‪ROTOTOR L T D‬‬
‫יצור מיקרו קומפרסור ואב‪-‬‬
‫ט י פ ו ס של מ י ק ר ו ק ו מ פ ר ו ס ר‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫תשנ"ז‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252675-7 •1‬‬
‫‪ .2‬ח כ ל א ״ ש ‪ -‬ה ח ב ר ה ה כ ל כ ל י ת ש ל‬
‫א י ר ג ו ן השוטרים בישראל בע״מ‬
‫‪010997‬‬
‫‪H A K L A S - T H E ECONOMIC COMPANY‬‬
‫‪4.31.300.00‬ש " ח‬
‫‪OF T H E P O L I C E A S S O C I A T I O N OF‬‬
‫ת ש נ " ז )‪(Ol.09.97‬‬
‫כ"ט אב‬
‫‪ISRAEL LTD.‬‬
‫‪ .3‬ב י צ ו ע פ ע ו ל ו ת כ ל כ ל י ו ת‬
‫‪51-252670-8‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ק י ישר בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ . K E Y I S R LTD‬כ ״ ט א ב‬
‫‪5‬‬
‫סוכנויות לציוד תעשייתי‪ ,‬יבוא‬
‫‪51-252676-5 -1‬‬
‫י צ ו א צ י ו ד מסחרי‬
‫‪ .2‬פ י ל ז ה ב ת ק ש ו ר ת ב ע ״ מ‬
‫‪4.29,400.00‬ש ״ ח‬
‫‪P I L GOLD COMMUNICATION L T D‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫כ"ט אב‬
‫‪ .3‬ת ק ש ו ר ת‬
‫‪51-252671-6 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ש ‪ .‬ק ‪ .‬ח ב ר ה‬
‫‪.3‬‬
‫נדל"ן‬
‫‪51-252674-0 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬מ ‪ .‬ע ד ן ב נ י ה‬
‫‪ .3‬מ ב נ י ם ב נ י י נ י ם‬
‫ש"ח‬
‫תש נ ״ ז‬
‫‪.‬־ כ " ט א ב‬
‫‪.5‬‬
‫בע״מ‬
‫נכסי‬
‫עבודות בנין‬
‫הרחבת מבנים‬
‫קבלנית לבנין‬
‫חםירה שיפוץ‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪295‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫‪51-252677-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ו ‪ .‬ת ‪ .‬י ‪ .‬השקעות בע״מ‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫מקרקעי ן‬
‫‪51-252682-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ש ח ף ז ק ס‬
‫בע״מ‬
‫‪O.T.Y.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש " ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252678-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34.300.00 A‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252679-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 25.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ " ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫ מסחר‬‫דוידסון‬
‫מסחר כללי‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫‪51-252680-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ש ב ח ‪-‬‬
‫מערכות מיגון‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫התקנת‬
‫ושמע‬
‫מיגון‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫‪51-252681-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ב ר ת‬
‫ניהול המסגר‬
‫‪•3‬‬
‫המסגר‬
‫‪•3‬‬
‫מסחר‬
‫כללי‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ •5‬כ"ט אב‬
‫לרכב‬
‫ושמע‬
‫לרכבתקשורת‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪ 20‬ת ל‬
‫ותפעול את בנין‬
‫אביב‬
‫ברחי‬
‫‪20‬‬
‫‪ 40,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ •5‬כ״ט אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪010997‬‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252683-1 .1‬‬
‫־ ב נ י ו ופיתוח בע״מ‬
‫‪ .2‬צ י פ ו ר ן‬
‫‪ •3‬עבי בניה וקבלנות‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש י י ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪51-252684-9 .1‬‬
‫‪ .2‬צ מ ר ו ת ב ר ק‬
‫השקעות‬
‫בע״מ‬
‫קבלנות‬
‫ומסחר כללי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש " ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪.09.97‬׳‪(01‬‬
‫‪ •5‬כ"ט אב‬
‫בניה‬
‫‪51-252685-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ש ח ק י ם ‪ -‬ס י ‪ .‬ב י ‪ .‬א ן ‪.‬‬
‫‪ • 3‬קדום מכירות יחסי‬
‫כח‬
‫תשנ״ז‬
‫ב ע "מ‬
‫נהול‬
‫‪SHAHAF SACKS L T D .‬‬
‫תשנ״ז‬
‫ד ו ‪ -‬ק ו פ ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫‪DO-COOP TECHNOLOGIES L T D‬‬
‫טכנולוגיה‬
‫מערי‬
‫רישום החברות‬
‫בע״מ‬
‫ציבור‬
‫יזמות‬
‫אדם‬
‫‪34,300.00 A‬‬
‫‪ .5‬כ " ט א ב‬
‫שייח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09-97‬‬
‫‪51-252686-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫טלגרם תקשורת בע״מ‬
‫‪TELEGRAM COMMUNICATIONS L T D .‬‬
‫מערכות תקשורת רב ק ו ו י ו ת‬
‫וציוד פקסימליות‬
‫‪ 31.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ •5‬כ"ט אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(01.09.97‬‬
‫‪51-252687-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫פרסטו מוצרי א ו פ נ ה בע״מ‬
‫‪PRESTO F A S H I O N PRODUCTS L T D‬‬
‫לשווק מ ו צ ר י צ ר י כ ה והלבשה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 31.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪296‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 1.1997 ,‬ו‪0.‬ו‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252688-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אב‬
‫‪.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252694-8 1.‬‬
‫ג ‪ .‬מ ‪ .‬ה ק ר מ י ק ה ‪ 1997‬ב ע י י מ‬
‫כלים סניטריים קרמיקות ריצוף‬
‫ברז ים ו כ י י‬
‫‪4.26,000.00‬ש ״ ח‬
‫‪020997‬‬
‫)‪(9.97p.02‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫א י ט כלים ומאכלים בע״מ‬
‫‪1.‬‬
‫‪EAT‬‬
‫‪U‬‬
‫‪T‬‬
‫‪E‬‬
‫‪N‬‬
‫‪S I L S & FOODS L T D‬‬
‫‪.2‬‬
‫י י צ ו ר מ כ י ר ה של מ ו צ ר י ם השקעות‬
‫כספים עסקי מסחר‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-252691-4 1.‬‬
‫אירועים פלוס בע״מ‬
‫ק נ י ה מ כ י ר ה של מ ו צ ר י ם ‪,‬‬
‫תקליטיה‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫תשנ״ז‬
‫ניהול‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-252692-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שלבור‬
‫‪.3‬‬
‫עסקי‬
‫פיתוח‬
‫בע״מ‬
‫יבוא‬
‫‪51-252693-0 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ושירותיםר‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנייז‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-252696-3‬‬
‫)פנאי‪,‬‬
‫נופש‪,‬‬
‫פ‪.‬נ‪.‬ס‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫מוצרי טי ולים‪.‬מחנאות‬
‫ספורט(‬
‫וכוי‬
‫‪51-252697-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ב ל ‪ -‬ה ל י ן ת פ ע ו ל )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫)‪B E L H E L I N OPERATION (1997‬‬
‫‪.3‬‬
‫בית קפה מסעדה מוצרי‬
‫‪LTD‬‬
‫קונדיטריה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪51-252698-9 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ס ע ד ת ר א ש ר ע ב )‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫מסעדה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪51-252699-7 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מי‪-‬דס מערכות י מ י ו ת בע״מ‬
‫‪MAR-TECH‬‬
‫‪MARINE SYSTEMS L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫ייעוץ ותכנון הנדסי‬
‫‪ 1,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫־תש נ " ז )‪(02.09.97‬‬
‫‪ .5‬ל א ב‬
‫שבא ק ו ס מ ט י ק ה בע״מ‬
‫יבוא שווק מוצרי קוסמטיקה‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪SHELBOR LTD‬‬
‫ו י צ ו א עסקי מכר‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪.2‬‬
‫אתגר‬
‫ב ע "מ‬
‫מתן שרותי אבטחה‬
‫פואיים שונים‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫ח י י ם צרפתי מערכות בע״מ‬
‫ת ח ו ם ה ה י ד ר א ו ל ו ק י ה ו ה פ נ א ו מ ט י ק ה ‪.2‬‬
‫‪ 31.300.00‬ש " ח‬
‫‪.3‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪4.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫אבטחה‬
‫רפואיים‬
‫‪51-252695-5 •1‬‬
‫‪51-252690-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫ושירותים‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252689-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫החברות‬
‫א פ ‪ .‬א פ ‪ .‬א פ ‪ .‬א מ ‪ .‬חברה למסחר בע״מ‬
‫‪F . F . F . M . TRADE COMPANY L T D .‬‬
‫מסחר ב ת ר ו פ ו ת צ י ו ד ר פ ו א י‬
‫מיכשור רפואי וכוי‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪297‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫רישום‬
‫‪2‬־‪252705‬־‪51‬‬
‫‪51-252700-3‬‬
‫מ ק ל י ן א ח ז ק ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫נ י ה ו ל ואחזקה של עסקים‬
‫‪ 34.300.00‬ש י י ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫מ‪.‬מ‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫פיתוח‬
‫נכסים‬
‫‪,1‬‬
‫י נ י ב בע"מ‬
‫‪,2 SHIMSHON Y A N I V LTD‬‬
‫ו נדלן‬
‫‪020997‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252702-9‬‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫וקידום‬
‫א‪.‬ב‪ .‬אביטל שווק‬
‫מ כ י ר ו ת בעיימ‬
‫‪A . B . A V I T A L MARKETING , S A L E S‬‬
‫‪PROMOTION LTD‬‬
‫מכירת מוצרי פרסום‬
‫‪ 31.300.00‬ש ״ ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-252703-7‬‬
‫‪ 34.300.00‬ש " ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-252704-5 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫אודיט‪-‬ציק ‪ -‬ביקורת פנימית‬
‫ומערכות מידע ממוחשבות בע״מ‬
‫& ‪INTERNAL‬־‪AUDIT-CHECK‬‬
‫‪COMPUTERIZED INFORMATION‬‬
‫‪SYSTEMS A U D I T I N G LTD‬‬
‫שרותי ניהול ואחזקות‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫וטכנולוגיות‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫א ‪ .‬ג ‪ .‬ד ‪ .‬מ ו נ ד ו מרקט בע״מ‬
‫‪A . G . D . MONDO MARKET L T D‬‬
‫עסק ל מ כ י ר ת מ ז ו ן ב ג ד י ם כלי‬
‫בית חומרי ניקו י וכוי‬
‫‪ 20,800.00‬ש " ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנייז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪51-252707-8‬‬
‫קרן סטיל‬
‫מסחר כללי‬
‫בע״מ‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תש נ"ז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪51-252708-6‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ 32,700.00‬ש " ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪51-252709-4‬‬
‫י ו ע צ י ם בע"מ‬
‫ע‪.‬י‪.‬ג‪.‬‬
‫‪A . Y . G . CONSULTANTS L T D .‬‬
‫ושווק מוצרים חקלאיים‬
‫גידול‬
‫ומתן שרותים‬
‫‪ 31.300.00‬ש " ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-252710-2‬‬
‫שקיר בנימי ן ובניו‬
‫להובלת משאות בע״מ‬
‫הובלות והעברת צ י ו ד‬
‫חברה‬
‫‪ 34.300.00‬ש ״ ח‬
‫ל‬
‫‪298‬‬
‫וישום‬
‫מערכות‬
‫‪51-252706-0‬‬
‫קפה דיזל‬
‫מסחר כללי‬
‫יוסף שם‪-‬טוב אחזקות בע״מ‬
‫‪J O S E F SHEM-TOV HOLDINGS L T D‬‬
‫אחזקות ו נדלן‬
‫תשנ״ז‬
‫מגמא‬
‫יצוא‬
‫מוצרים‬
‫‪ 34,300.00‬ש י י ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪51-252701-1‬‬
‫שמשו ן‬
‫החברות‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-252711-0 1.‬‬
‫‪ .2‬ד י ‪ .‬א ס ‪ .‬א ם ‪.‬‬
‫היי‪-‬טק‬
‫בע״מ‬
‫‪LTD‬‬
‫יזום קרנות הון‬
‫ומסחר‬
‫‪ 2,640.00‬שייח‬
‫)‪(3000‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ל‬
‫אב‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252716-9 1.‬‬
‫)‪(3000‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3 D . S . M . H I - T E C H‬‬
‫ס י כ ו ן השקעות‬
‫‪4.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.5‬‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-252712-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪51-252713-6 1.‬‬
‫‪ .2‬ס ‪ .‬פ ‪ .‬מ ז א י <‬
‫‪.3‬‬
‫תחום‬
‫הבנין‬
‫)‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫והבניה‬
‫‪.3‬‬
‫גבעתיים ספורט סנטר בע״מ‬
‫‪G I V A T A Y I M SPORT CENTER LTD‬‬
‫ניהול מכון כושר וספורט‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תכנו ן‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫א י י סי פלוס ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫‪I . C . + TECHNOLOGIES L T D‬‬
‫מערכות א ל ק ט ר ו נ י ו ת מחשבים‬
‫מערכות מחשבים‬
‫‪020997‬‬
‫הגלריה לאמנות ברובע‬
‫בירושלים בע״מ‬
‫‪T H E J E W I S H QUARTER ART‬‬
‫‪GALLERY OF J E R U S A L E M L T D .‬‬
‫נהול גלריה לאומנות‬
‫‪252720-1 1.‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫היהודי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ י י ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫מ פ ג ש ר ה ט ל ח ו מ ר י ב נ י י ן בעיימ‬
‫רכישה מכירה שווק והצת חומרי‬
‫בני י ן‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪51-252715-1 -1‬‬
‫ו‪.‬ל‪.‬‬
‫נכסים ו נדלן‬
‫‪51-252718-5 1.‬‬
‫‪51-252714-4 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שמואל‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪ 15,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪.2‬‬
‫ח ז נ<‬
‫בע״מ‬
‫‪H A Z A N I SHMUEL L T D‬‬
‫‪51-252717-7 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫חדשות כוכב הצפון‬
‫בניה ומקרקעין‬
‫החברות‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫ב י ת בע״מ‬
‫‪HOUSE LTD‬‬
‫ובני ית מבנים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪V.L.‬‬
‫‪51-252721-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪020997‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫לשמירה‬
‫ג‪.‬ע‪ .‬אלקודס‬
‫כללי ים בע״מ‬
‫עב שמירה צ י ב ו ר י ו ת‬
‫ניקיון‬
‫שרותי‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫תשנ״ז‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ושרותים‬
‫ופרטית‪,‬‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪299‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252722-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪5‬‬
‫ליפרוג תוכנה בע״מ‬
‫‪LEAPFROG SOFTWARE LTD‬‬
‫פיתוח ט כ נ ו ל ו ג י ו ת חדשות בתחום‬
‫‪020997‬‬
‫התוכנה‬
‫‪ 32.700.00‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫י ו נ ב בע״מ‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫מסחר כללי‬
‫‪.3‬‬
‫‪34,300.00 4.‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪51-252724-3‬‬
‫‪LTD‬‬
‫ש"ח‬
‫תשנ״ז‬
‫לת‬
‫‪4.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪30,000.00 4.‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪020997‬‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.‬‬
‫‪51-252730-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ‪ .‬כ ‪ .‬א ר י א ל ב ו נ י‬
‫‪ .3‬ב י צ ו ע פ ר ו י י ק ט י ם‬
‫השלום בע״מ‬
‫ועב בניה‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫י ‪ .‬נ ‪ .‬א ‪ .‬חי פיתוח בע״מ‬
‫‪Y . N . E . H I DEVELOPMENT LTD‬‬
‫רכישה ומכירה ועסקי נדל״ן‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ י י ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪51-252731-8 .1‬‬
‫‪ .2‬מ כ ב י ר א ש ל ״ צ‬
‫‪.3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪51-252726-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א מ ‪ .‬פ י ‪ .‬ס י נ כ ס י ם ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪LTD1997 M . P . C P R O P E R T I E S‬‬
‫ב י צ ו ע עב בניה‪ .‬עב עפר‬
‫ש"ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‪,‬‬
‫ל‬
‫ותשתית‬
‫‪51-252725-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252728-4 .1‬‬
‫‪.‬‬
‫בעיימ‬
‫‪S . R . A DOCTORS S E R V I C E S E I L A T‬‬
‫‪L‬‬
‫‪T‬‬
‫‪D‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪5‬‬
‫מתן שרותים רפואי ים‬
‫ש״ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪,‬‬
‫‪51-252729-2 .1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫עבודות ש‪.‬פ‪. .‬‬
‫‪AVODOT S . P . Y . 1997 LTD‬‬
‫השקעות פיתוח‬
‫‪ 34.300.00‬ש " ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪ .2‬נ ר ק י ס י ג ב ר י א ל ב ע ״ מ‬
‫‪N A R C I S S U S OF G A B R I E L L E L T D .‬‬
‫‪ . J O N A V‬מתן שרותי ארוח‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪34,300.00‬‬
‫‪51-252727-6 .1‬‬
‫‪1‬־‪252723‬־‪51‬‬‫‪.2‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫נ י נ ה ט ו ר ג מ ן אחזקות בע״מ‬
‫‪TURGEMAN HOLDINGS L T D‬‬
‫נכסים ועסקי נדלן‬
‫‪.4‬‬
‫‪. N I N A‬‬
‫כדורסל‬
‫)‪(1997‬‬
‫בעיימ‬
‫גיוס כספים מעסקים‬
‫חינוך וספורט‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ " ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫למטרות‬
‫‪020997‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫'תש נ יי ז )‪(02.09-97‬‬
‫‪ .5‬ל א ב‬
‫‪300‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252732-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252738-3 1.‬‬
‫רחל ו י צמו בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪RACHEL WEIZMAN LTD‬‬
‫רכישה ו מ כ י ר ה של נכסים‬
‫מקרקעי ו נדל"ו‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫תשנייז‬
‫‪1.‬‬
‫‪51-252733-4‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב‪.‬ב‪.‬א‪ - .‬המכוו הגבוה‬
‫והשתלמות מקצועית בע״מ‬
‫ק ו ר ס י ם והשכלה על ת י כ ו נ י ת‬
‫‪.3‬‬
‫לניהול‬
‫‪ 18,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫חזי ומרגלית ב‪.‬‬
‫מסחר כללי‬
‫בע״מ‬
‫‪ 36,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫ובניו‬
‫‪51-252739-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫בע״מ‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫א‪.‬ח‪ .‬ל ו גסי בע״מ‬
‫מוצרי מזו ו ניקיוו סידקית‬
‫הלבשה והנעלה‬
‫‪ 34,300.00‬ש י י ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫)ניליס‬
‫אורבקס נ‪.‬ב‪.‬א‬
‫א ס ק ד ה ( בע "מ‬
‫‪( N I L Y ' S BOUTIQUE‬‬
‫ענף‬
‫האופנה‬
‫ייזום‬
‫מניב )ברונשטיין(‬
‫ופיתוח עסקים בע״מ‬
‫‪MANIV ( B R U N S T E I N ) B U S I N E S S‬‬
‫‪E N T E R P R I S I N G & DEVELOPMENT‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫ניהול השקעות ואחזקות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252737-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אס‪.‬בי‪.‬אר‪.‬אס‪ .‬ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫‪S . B . R . S . TECHNOLOGIES L T D‬‬
‫השקעות אחזקות‬
‫‪51-252741-7 1.‬‬
‫‪51-252736-7 1.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הי ום תקשורת בע״מ‬
‫‪TODAY COMMUNICATIONS L T D .‬‬
‫יזמות תחומי התרבות החינוך‬
‫והתקשורת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪.2‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מתן שרותים‬
‫ציוד רפואי‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252735-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪SHL INTERNATIONAL‬‬
‫‪TELEMEDICINE L T D .‬‬
‫ר פ ו א י י ם ואספקת‬
‫‪51-252740-9 1.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫אליהו ימי ו‬
‫נדלו ובניה‬
‫להדם‬
‫בע״מ‬
‫‪ 32.700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ• יי ז )‪(02.09-97‬‬
‫‪ .5‬ל א ב‬
‫‪51-252734-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪020997‬‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫בוטיק‬
‫‪ORWEX N . B . A .‬‬
‫‪ESCADA) L T D .‬‬
‫והקוסמטיקה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪301‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252742-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252747-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ‪ .‬ד ‪ .‬רייכמן יעוץ ופיתוח בע״מ‬
‫‪I . D . REICHMAN CONSULTING AND‬‬
‫‪. D E V E L O P M E N T LTD‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.4‬‬
‫נ י ה ו ל השכרה מ כ י ר ה של נכסי‬
‫‪.5‬‬
‫דלא ניידי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אב‬
‫‪ .5‬ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪51-252743-3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.‬‬
‫ד‪ .‬א ו פ י ר אחזקות בע״מ‬
‫‪D . OPHIR HOLDINGS LTD‬‬
‫אחזקות סוכנות ביטוח‬
‫‪ 32,700.00‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫א‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪..5‬‬
‫‪5l-252744-r .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב נ י ב נ נ י חברה‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫קבלנות בניה‬
‫‪.3‬‬
‫‪32,700.00 4.‬‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫לבנין‬
‫ש״ח‬
‫‪'.‬תש נ " ז‬
‫וייזום‬
‫‪030997‬‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫‪51-252745-8 1.‬‬
‫‪ .2‬ט ל פ א ר מ ה‬
‫‪.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫‪51-252746-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252748-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫נדל״ן‬
‫מימד ‪ -‬ייעוץ וניהול‬
‫יוקרתי בינלאומי בע״מ‬
‫‪M E I M A D - I N T E R N A T I O N A L LUXURY‬‬
‫‪PROPERTY CONSULTANTS AND‬‬
‫‪MANAGEMENT L T D‬‬
‫שרותי הערכה של נכסי נדלן‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫‪0 .1‬־‪51-252749‬‬
‫‪ " .2‬א ו ר ה ג נ ו ז "‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪. T E L E P H A R M A LTD‬‬
‫מרקחת ושרות באמצעות‬
‫נהול בתי‬
‫טלפון‬
‫‪ 43,400.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫א‬
‫די ‪.‬טי‪.‬אר‪ .‬אפלקציות בע״מ‬
‫‪D . T . R . APPLICATIONS LTD.‬‬
‫חומרה צ י ו ד היקפי‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫מרכז ה י ל י נ ג בע״מ‬
‫‪" T H E CONCEALED L I G H T " H E A L I N G‬‬
‫‪CENTER L T D .‬‬
‫רפואה הוליסטית‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫א‬
‫‪51-252750-8 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫‪2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום החברות‬
‫בנין‬
‫אוצר בלום ‪ -‬חומרי‬
‫וקרמיקה בע״מ‬
‫חומרי ב נ י ה קרמיקה שיש ו כ ו י‬
‫‪ 25,200.00‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09.97‬‬
‫א‬
‫המועדון המלכותי לנדל"ן‬
‫ב י נ ל א ו מ י )א‪.‬ש( בע״מ‬
‫‪T H E ROYAL I N T E R N A T I O N A L‬‬
‫‪MEMBERS C L U B ( A . S ) LTD‬‬
‫מקרקעין‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪6 .1‬־‪252751‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אהבה ממבט שני בע״מ‬
‫‪LOVE ON SECOND S I G H T L T D .‬‬
‫הפקה הפצה ומכירת ברטי ק ו ל נ ו ע‬
‫וטלו י ז יה‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫‪302‬‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252752-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ‪ ,‬ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫ג‪.‬ת‪ .‬תמיר יהלומים‬
‫מכירת יהלומים‬
‫‪51-252758-1 1.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 23,800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬א‬
‫‪030997‬‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252754-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 35,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪51-252755-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 14,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫‪51-252756-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫משחקי ראש בע״מ‬
‫י י צ ו ר מסחר י י ע ו ץ לתת שירותים‬
‫השקעות‬
‫א‪.‬מ‪ .‬מוראר לבניו‬
‫ב י צ ו ע עב ה ב נ י ה‬
‫‪ 23,800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫דן קול ד‪.‬ר‪.‬‬
‫שרותי הגברה‬
‫בע״מ‬
‫ותאורת במות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫‪51-252763-1 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫‪51-252757-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫א‬
‫אלול‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫‪51-252762-3 -1‬‬
‫בע״מ‬
‫ב ‪ .‬ר ‪ .‬פלטי ו סחר בע״מ‬
‫‪P L A T I N TRADE L T D .‬‬
‫יבוא ייצור שיווק ומכירת‬
‫שטיחים‬
‫‪ 23,800.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ"ז‬
‫בניה‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ח י מ ו ם ת ע ש י ו ת שמאל‬
‫שירותי‬
‫מתן שרותים ל צ י ו ד מטבחים‬
‫תעשייתי ם‬
‫סכר ‪ -‬להשקעות ובניה בע״מ‬
‫עבודות ב נ י ה ‪ ,‬מסחר בחומרי‬
‫‪51-252761-5 -1‬‬
‫אופטימום אינטרטרייד בע״מ‬
‫‪OPTIMUM INTERTRADE L T D .‬‬
‫מוצרי מזון‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬א‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫‪51-252760-7 1.‬‬
‫מ ע ב ד ו ת מ ז ו ר א ו ר ט ו פ ד י י ם בעיימ‬
‫מתו שרותים אורטופדיים מ ג ו ו נ י ם‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252759-9 1.‬‬
‫שחק ב כ י ף ‪ ,‬פ ל י י א נ ד פאן בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3 SACHAK B I K A F E , P L A Y AND F U N‬‬
‫‪4. LTD‬‬
‫ומשחקים אלקטרוניים‬
‫משחקים‬
‫‪.5‬‬
‫תשנ״ז‬
‫א‪.‬נ‪.‬ד‪.‬ר‪ .‬הנדסה ובניו‬
‫ב י צ ו ע עב ב נ י ה והנדסה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252753-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫רישום החברות‬
‫א ר ‪ .‬ס י ‪ .‬אפסילוו בע״מ‬
‫וידאו טלוזיות מקרנים‬
‫דיסקים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫כבלים‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫‪B.R.‬‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪303‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪6 1.‬־‪252770‬־‪51‬‬
‫‪51-252764-9 .‬‬
‫‪ .‬ח‪ .‬ורדי ובני ו בע״מ‬
‫‪ .‬עב פרטיות ציבוריות קדוחים‬
‫פיצוצים חפירה‬
‫‪ 34,300.00 .‬ש ״ ח‬
‫‪.‬‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03^09-97‬‬
‫‪31,000.00‬‬
‫המאסף ד ו ר ‪ -‬חי בע״מ‬
‫פ נ ו י והובלת פסולת אמצע ות‬
‫משאיות‬
‫‪J‬‬
‫!‪.‬‬
‫ש״ח‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כדורי סיטי בע״מ‬
‫‪CADURI C I T Y L T D‬‬
‫רכישת מקרקעי ן‬
‫‪ 23,000.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫א‬
‫‪51-252771-4 1.‬‬
‫‪51-252765-6 .‬‬
‫‪.,‬‬
‫‪.,‬‬
‫רישום החברות‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫‪51-252766-4 .:‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אקלםנט נסיעות בע״מ‬
‫‪EXCELLENT TRAVEL LTD‬‬
‫שרותי נסיעות ת י י ר ו ת קיט‬
‫‪ 10,000.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫א‬
‫‪51-252772-2 1.‬‬
‫צ ‪ .‬א ‪ .‬הומיאופתיה בע״מ‬
‫‪ .2‬ר ‪ .‬מ ‪ .‬א ב י ב ש י ר ו ת י‬
‫ואירוח בע״מ‬
‫‪Z . A . HOMEOPATHY L T D‬‬
‫‪R . M . AVIV CATERING & H0STING‬‬
‫‪ .:‬נ י ה ו ל רשת בתי מרקחת תכשירים‬
‫‪SERVICES LIMITED‬‬
‫וקוסמטיים‬
‫רפואים‬
‫נ י ה ו ל א ו ל מ ו ת א י ר ו ע י ם שמחות‬
‫‪.3‬‬
‫ש"ח‬
‫‪A‬‬
‫קייטרינג‬
‫שרותי‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫‪ .1‬א‬
‫‪ 3 3 , 4 0 0 . 0 0 4.‬ש " ח‬
‫קייטרינג‬
‫‪34,300.0‬‬
‫‪51-252767-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫א ‪ .‬אביה אבן ובניה בע״מ‬
‫ב נ י ה אספקה ו י י צ ו ר אבן‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫‪51-252768-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צ ו ו ת אופקים בע״מ‬
‫ש י ו ו ק מסחר י ב ו א י צ ו א‬
‫‪51-252769-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ואיל טאהא בע״מ‬
‫יבוא שווק ב י ת חרושת‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫סוכנויות‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫‪51-252774-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ע‪ .‬אבן אחזקות בע״מ‬
‫השקעות עסקיות‬
‫‪ 20,000.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫א‬
‫כ ו ל נ ו י ‪ .‬ח ‪ .‬ד ‪ .‬תקשורת בע״מ‬
‫תקשורת י י ז ו ם י י ע ו ץ מסחר‬
‫י יצור הפעלת ב י ת אוכל‬
‫מסעדה‬
‫‪ 34,400.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫‪304‬‬
‫‪51-252773-0 1.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬א ‪ .‬א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫)‪(03-09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 997 ,‬ו‪10.11.‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252775-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫)ישראל( בע"מ‬
‫ארטלינק‬
‫‪ARTLINK ( I S R A E L ) LTD‬‬
‫א ר ג ו ן מ כ י ר ו ת פ ו מ ב י ו ת של עב״‬
‫אומנות‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫‪51-252776-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫י ומדן חברה ל ב נ י ן בע״מ‬
‫‪Y0MDAN - B U I L D I N G COMPANY‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫קבלנות בני ן ושיפוצים‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל י ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫‪51-252777-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 100,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫דואל נעלי ים בע״מ‬
‫נעליים ומוצרי עור‬
‫‪51-252778-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 22,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪51-252781-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫קונקטיביטי‬
‫פרסיים‬
‫פי‪.‬סי‪.‬אס‪.‬‬
‫סולושנס בע״מ‬
‫‪P . C . S . PRECISE CONECTIVITY‬‬
‫‪SOLUTIONS L T D‬‬
‫פתוח ייצור מוצרי תוכנה‬
‫'‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫‪, • 5‬א‬
‫‪51-252782-1 .1‬‬
‫‪ .2‬פ ר ס ו ם ג ל ־ ז ר ב ן ח ו ר י ן ב ע ״ מ‬
‫‪ •3‬פעילות כלכלית פיננסית‬
‫‪ 5,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל י ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ -5‬א‬
‫‪51-252783-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ר ‪ .‬א ‪ .‬ס ‪ .‬ט ‪ .‬ק‬
‫בע״מ‬
‫‪-3‬‬
‫הנדסת‬
‫ומער י‬
‫מערכות‬
‫מתקדמות‬
‫‪RASTECH L T D‬‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫ש ‪ .‬ג ‪ .‬ח ל ו מ י ת חברה ל ב נ י ן בע״מ‬
‫עבי ב נ י ן פ י ת ו ח תשתית הנדסה‬
‫וכו י‬
‫תשנ״ז‬
‫החברות‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫‪51-252779-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫פ ‪ .‬ח ‪ .‬י ‪ .‬א הנדסה ובנין בע״מ‬
‫‪P . C . Y . A E N G I N E E R I N G AND‬‬
‫‪CONSTRUCTION L T D‬‬
‫הנדסה אזרחית‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 22,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫‪51-252784-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ד י ט ק ס ח ר ו ה ש ק ע ו ת‬
‫‪.3‬‬
‫בע"מ‬
‫‪DITAC TRADE & INVESTMENTS LTD‬‬
‫י ב ו א י צ ו א ש ו ו ק ו ה פ צ ה של‬
‫מוצרי תעשיה‬
‫‪ 2,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫‪51-252785-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫חברת העמקים ל ג ב י י ה בע״מ‬
‫עב ג ב י י ה שרות הוצאה ל פ ו ע ל‬
‫חשבוניות‬
‫‪ 27,000.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫‪305‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252791-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ב ו ל ו ס ־ ג ד מ ב נ ה‬
‫‪51-252786-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ג י ל ד ב ע ״ מ‬
‫בעיימ‬
‫בניה‬
‫‪GUILD LTD‬‬
‫ניהולי‬
‫‪ •3‬ייעוץ‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09.97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫‪51-252787-0 .1‬‬
‫‪ .2‬א ל ו ם‬
‫נ‪.‬ס‪ .‬בכר בע״מ‬
‫‪ALUM N . S . BACHAR L T D .‬‬
‫ושווק תריסים‬
‫‪ .3‬י צ ו ר‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪51-252789-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ו ‪ -‬ק ו פ‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪51-252792-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ה ר ‪ -‬ג י ל‬
‫ספורט‬
‫בע"מ‬
‫מזנונים‬
‫מסעדות פאבים בתי‬
‫י מ י י ם של‬
‫ישומים‬
‫להתערבות במגע ב י ן‬
‫וחומרים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬א‬
‫‪N.A.‬‬
‫ימיות‬
‫‪KARISMATECH LTD‬‬
‫השקעות‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 2 5 . 0 0 4 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫טכנולוגיה‬
‫‪51-252794-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שבים מ‪.‬מ‪.‬ש‪ .‬תעשיות בע״מ‬
‫והפצת מוצרי בריאות‬
‫שיווק‬
‫טבעיים‬
‫גופים‬
‫‪51-252795-3 .1‬‬
‫‪ .2‬נ ל ו ‪ .‬ה ‪-‬‬
‫יזמות‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫‪51-252790-4 .1‬‬
‫רו נדה הסעות בע״מ‬
‫הסעות הובלות שלחויות‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫א‬
‫ומסחר‬
‫בינלאומי‬
‫בע ״מ‬
‫‪N L O . H . - INTERNATIONAL‬‬
‫‪PROJECTS AND TRADE LTD‬‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש ר ו ת י ם כ ל ל י י ם‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪51-252796-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫סרוטניק הפקות בע״מ‬
‫מופעים ארועים ימי כיף‬
‫‪ 33.000.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫‪306‬‬
‫חפה‬
‫‪ 31.300.00 .4 (1997) L T D .‬ש ״ ח‬
‫טכנולוגיה‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫וארועים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ -5‬א‬
‫‪D 0 - C 0 0 P M A R I T I M E TECHNOLOGIES‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫)‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫טכנולוגיות‬
‫כבישים‬
‫ביוב‬
‫ציקוז‬
‫‪51-252793-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ר י ז מ א ט ק‬
‫‪51-252788-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נ‪.‬א‪ .‬ד ו י ד ו ב )נכסים( בע״מ‬
‫‪DAVIDOW ( E S T A T E S ) LTD‬‬
‫רכישה מ כ י ר ה של מקרקעין‬
‫תעשיה‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 80,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫וכספי‬
‫‪•3‬‬
‫החברות‬
‫והצגות‬
‫)‪(03.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252797-9 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252802-7 .1‬‬
‫ב ר ק א ו י ר ו נ א ו ט י ק ה ו מ ע ר כ ו ת ב ע י י מ ‪ .2‬י ‪ .‬ר ‪ .‬י ‪ .‬ל ‪ .‬י י ע ו ץ ‪ ,‬ה ש ק ע ו ת‬
‫‪BARAK AERONAUTICS & SYSTEMS‬‬
‫ו ניהול פרו י יקטים בע״מ‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪I . R . I . L . INVESTMENTS ,‬‬
‫השמת כ ח אדם‬
‫‪CONSULTING & P R O J E C T S‬‬
‫‪ 5.000.00‬ש"יו‬
‫‪MANAGEMENT L T D‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫ניהול עתירות ידע‬
‫‪ •3‬י י ע ו ץ‬
‫מערכות תקשורת ואלקטרוניקה‬
‫‪51-252798-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫כ ו ב ע י ח י בעיימ‬
‫כובעים מכל סוג‬
‫‪51-252799-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫רישום החברות‬
‫רי יקום מוצרי מ ז ו ו בע״מ‬
‫‪FOOD PRODUCTS L T D .‬‬
‫ה פ ע ל ת משטחה ש ו ו ק ו י צ ו ר‬
‫בשר‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252803-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ד ו ד ו ל ו י ש ר ו ת י פ ח ו צ ב ע בעיימ‬
‫‪DUDU L E V I SHERUTY P A H V I T S E V A‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫פחחות רכב‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4 REICOM‬ש ״ ח‬
‫מוצרי‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(03.09.97‬‬
‫‪• .5‬א‬
‫‪51-252800-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נ ו ב י ס י י ף )‪ (2001‬מ ע ר כ ו ת מ י ג ו ן‬
‫מ ת ק ד מ ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪N O V I S A F E (2001) ADVANCED‬‬
‫‪GUARDING SYSTEMS (1997) L T D .‬‬
‫י ז ו ם ב נ י ה מסחר ו כ ו י‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ •5‬א‬
‫‪51-252801-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ש י א ‪ -‬ש ל ב‬
‫‪ • 3‬נדלן‬
‫‪ 34,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫השקעות בע״מ‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״דו‪10.11.1997 ,‬‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫‪51-252804-3 .1‬‬
‫מסעדות‬
‫‪ .2‬ק ל ו ד י ן‬
‫בע״מ‬
‫‪C L A U D I N RESTAURANTS LTD‬‬
‫השקעות בנכסים‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪•5‬‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-252805-0 .2‬‬
‫‪ •3‬ד ‪ .‬ג ‪ .‬הדר אליאור‬
‫‪ .4‬מ ס ח ר כ ל ל י ‪ ,‬י ב ו א‬
‫‪ 34,300.00 • 0 1‬ש " ח‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫מ‪ .‬תשנ״ז‬
‫שווק בניה‬
‫בע״מ‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫‪51-252806-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ר ו ג ם ב נ י ה ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ע ב י ב נ י ן‬
‫‪ 32,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪307‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252807-6‬‬
‫א ם ‪ .‬ב י ‪ .‬א ס ‪ .‬ב נ י ה ו י י ז מ ו ת בע״מ‬
‫ב נ י ה ו י ז מ ו ת במקרקעין‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫א‬
‫‪51-252808-4 1.‬‬
‫‪ .2‬מ י י פ ל א ו ו ר ‪ 1997‬בע״מ‬
‫‪FLOWER 1997 LTD‬‬
‫‪ .3‬הפעלת מ ס ע ד ו ת שרותי הסעדה‬
‫‪ 22,900.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252809-2 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ע ‪ .‬ח ו פ ר י שוקת בע״מ‬
‫‪ .3‬ע ב ו ד ו ת פ י ת ו ח עפר ח ק ל א ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל י ל תשנ״ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252810-0‬‬
‫ר ו גל ח ‪ .‬מ ‪ .‬בע״מ‬
‫ח ל פ י ם לרכב ה ו ב ל ו ת ו מ ש ל ו ח י ם‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪I‬‬
‫‪51-252814-2 1.‬‬
‫‪ .2‬צ י ו ן ח ד ד תקשורת בע״מ‬
‫‪Z I O N HADAD COMMUNICATION L T D .‬‬
‫‪ .3‬ישום ו פ י ת ו ח מ ו ד ל י ם א ל ח ו ט י י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252815-9 1.‬‬
‫‪ .2‬גרר ח י י ם ) מ ו ב י ל י צ י ו ד מ כ נ י (‬
‫בע "מ‬
‫‪ .3‬ג ר י ר ה ו ה ו ב ל ה של כ ל י רכב‬
‫ו צ י ו ד מכני כבד‬
‫‪ 25,000.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל 'תש נ " ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252816-7 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬נ ‪ .‬שלום בע״מ‬
‫‪SHALOM L T D‬‬
‫‪A.N.‬‬
‫‪ .3‬מ ק ר ק ע י ן נכסי ד ל א נ י י ד י‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש "ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252817-5 •1‬‬
‫‪ .2‬א ו ל י ן מ י ק ר ו א ל ק ט ר ו נ י ק מטריאלם‬
‫)ישראל( בע״מ‬
‫‪51-252811-8 1.‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬מ ‪ .‬אמםלם בע״מ‬
‫‪ .3‬ב י צ ו ע עב ב נ י ה‬
‫‪ 31,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪ .3‬ס ו כ נ ו י ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252812-6‬‬
‫מ ו ס ך ה צ ו מ ת ט ב ר י ה בע״מ‬
‫ת י ק ו נ י רכב‬
‫‪ 31,000.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252818-3‬‬
‫נ ר ק י ס ‪ 19‬נ כ ס י ם )‪ (1997‬בע״מ‬
‫שרותי נ ד ל ״ ן‬
‫‪ 34,300.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252813-4‬‬
‫ג ן ט ו ו י ט י ‪ -‬ל נ ד בע״מ‬
‫הפעלת ג ן י ל ד י ם‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪308‬‬
‫‪O L I N MICROELECTRONIC‬‬
‫‪MATERIALS ( I S R A E L ) L T D .‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-252825-8 1.‬‬
‫‪51-252819-1 1.‬‬
‫‪ .2‬מראם ש‪ .‬בע״מ‬
‫‪ .3‬סחר מקרקע י ן‬
‫‪.2‬‬
‫‪040997‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252820-9 1.‬‬
‫‪ .2‬ע נ ק ה ר ה י ט י ם בע״מ‬
‫‪ .3‬ר ה י ט י ם‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252821-7‬‬
‫א ח י ם ס ט ו ל ר ו ע י ב ו ד שבבי‬
‫ממוחשב בע״מ‬
‫ע ב ו ד שבבי‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ן ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252822-5 1.‬‬
‫‪ .2‬ב ו נ י ס ל ע בע״מ‬
‫‪S E L A LTD‬‬
‫‪BONEI‬‬
‫‪ .3‬ב נ י ה ו ש י פ ו צ י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252823-3 1.‬‬
‫‪ .2‬שי בר ל ח ק ל א ו ת בע״מ‬
‫‪ .3‬ב נ י ן ה נ ד ס ה נ י ה ו ל השקעות‬
‫חקלאות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252824-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ד י י מ ו ן ס פ נ ו ת וסחר בע״מ‬
‫)‪ (1997‬בע״מ‬
‫מ כ ו נ י ו ת צמרת ‪2 0 0 0‬‬
‫)‪MICH0NIOT ZAMERET 2 0 0 0 (1997‬‬
‫‪LTD‬‬
‫‪ .3‬ע נ ף הרכב‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252826-6 1.‬‬
‫‪ . 2‬י ‪ .‬ב כ ר ‪ -‬י צ ו ר מ כ נ י בע״מ‬
‫‪Y . BAHAR - MECHANICAL‬‬
‫‪PRODUCTION L T D .‬‬
‫‪ .3‬י צ ו ר ש י ו ו ק מ ו צ ר י ם ב ע נ ף המתכת‬
‫‪4.‬‬
‫‪ 2 8 , 0 0 0 . 0 0‬ש״ח‬
‫‪ .5‬ב‬
‫אלול‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪51-252827-4 1.‬‬
‫‪ . 2‬שקוף ־ מט בע״מ‬
‫‪- MATE L T D‬‬
‫‪TRANSPARENT‬‬
‫‪ .3‬מ ו צ ר י ם ת ע ש י י ת ה ז כ ו כ י ת‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש י י ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252828-2‬‬
‫ה מ ס ל ו ל ה י ר ו ק ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫צ י ו ד מחנאות וטיולים‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252829-0 1.‬‬
‫‪ . 2‬א ו ן ‪ -‬ל י י ן ט י פ ו ל י ם ר פ ו א י י ם בע״מ‬
‫‪ .3‬ט י פ ו ל י ם ר פ ו א י ם מ ר פ א ו ת ח ו ץ‬
‫‪4.‬‬
‫‪ 2 8 , 0 0 0 . 0 0‬ש״ח‬
‫‪ .5‬ב‬
‫אלול‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪DIMON S H I P P I N G & TRADING L T D .‬‬
‫‪ .3‬ס פ נ ו ת ומסחר‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪309‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-252830-8 .1‬‬
‫‪ .2‬צמחי מרפא של הרמב״ם וארץ‬
‫ישראל בע״מ‬
‫‪MAIMONIDES I S R A E L I HERBS AND‬‬
‫‪REMEDIES L T D .‬‬
‫‪ .3‬מ ו צ ר י ם על ב ס י ס צמחי הרמבם‬
‫ו א ״ י מ ו צ ר י ם ט ב ע י ים ו כ ו י‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש״ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252831-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ו ם ‪ -‬נ ט פרסום בע״מ‬
‫‪COM-NET A D V E R T I S I N G LTD‬‬
‫‪ • 3‬משרד פרסום ש ו ו ק יחסי צ י ב ו ר‬
‫‪ 34,130.00 .4‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252832-4‬‬
‫ח ‪ .‬צ ‪ .‬א ‪ .‬ה ו ב ל ו ת ו ה ס ע ו ת ישראל‬
‫בע״מ‬
‫יצור והובלות שונות‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪7‬־‪252835‬־‪51‬‬
‫א ‪ .‬ב ‪ .‬ג ‪ .‬החברה ל פ י ת ו ח ק ר ק ע ו ת‬
‫כ פ ר י ו נ ה בע״מ‬
‫נדלן‬
‫‪ 32,700.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252836-5‬‬
‫נ י ל י א ‪ .‬ג ‪ .‬י ‪ .‬ר נ כ ס י ם והשקעות‬
‫בע״מ‬
‫השקעות נכסי ד ל א נ י י ד י‬
‫‪ 34,300.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252837-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ג י י א נ ד אס א י י ‪ ,‬תקשורת‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫& ‪& S A , COMMUNICATIONS‬‬
‫‪JVESTMENTS LTD‬‬
‫‪ • 3‬תקשורת‬
‫‪ 31.300.00 .4‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ •5‬ב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-252833-2 .1‬‬
‫‪ .2‬י ו נ י ס ט פ מ ע ר כ ו ת מ י ד ע בע״מ‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4 U N I S T E P INFORMATION SYSTEM‬‬
‫‪• 5 LTD.‬‬
‫‪ • 3‬ת ו כ נ ה שרותי הדרכה ו כ ו י‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש״ח‬
‫‪.2‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ •5‬ב‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-252834-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ראש חץ ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫‪•5‬‬
‫‪51-252838-1‬‬
‫א ו ר ל ו ג י ן ב י ל ״ ו ס נ ט ר בע״מ‬
‫אביזרי אופנה צ י ו ד לשעונים‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252839-9‬‬
‫א ר ־ ט ל י י ז ו ם והשקעות בע״ימ‬
‫מ ת ן שרותי י ע ו ץ נ י ה ו ל ו א ח ז ק ה‬
‫‪ 27,100.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪ARROW HEAD TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫‪ • 3‬מחשבים צ י ו ד הקפי ת ו כ נ ו ת‬
‫שרותי ת י ק ו ן ו א ח ז ק ה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש"ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪310‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•5‬‬
‫‪51-252840-7‬‬
‫פ ל ג פ ‪ .‬פ ‪ .‬ש ‪ .‬נ ד ל ״ ן בע״מ‬
‫נ י ה ו ל ע ס ק י ם ח ק ל א ו ת תעשיה‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-252848-0 .-1‬‬
‫‪51-252841-5 1.‬‬
‫‪ .2‬א ר ט נ ו ב ו מטבחים בע״מ‬
‫‪ .2‬ט ל ‪ -‬ג ל ב ו ע א ח ז ק ו ת בעיימ‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש י ר ו ת י י ע ו ‪ ,‬נ י ה ו ל ו א ח ז ק ה ‪ .3‬מטבחים א ר ו נ ו ת מטבח ו מ ו צ ר י ם‬
‫נלווים‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש "ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252842-3 1.‬‬
‫‪51-252849-8 1.‬‬
‫‪ .2‬ט ה ו ר ‪ -‬בורם בע״מ‬
‫‪ .2‬מפלס ‪ 12‬בע״מ‬
‫‪ .3‬ט ה ו ר קרקע ו ט ה ו ר מ י ם‬
‫‪M I F L A S 12 L T D .‬‬
‫‪ 2,640.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .3‬מ ז ו ן ו ב י ד ו ר‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252843-1 1.‬‬
‫‪ .2‬א נ י ‪ -‬ק י בע״מ‬
‫‪51-252850-6 1. ANY - K E Y LTD‬‬
‫‪ .2‬מפעלי י ה ל ו מ י ם ר ו ס י י ם ־ הפצה‬
‫‪ .3‬פ ת ר ו נ ו ת ממוחשבים ל ע ס ק י ם‬
‫בע״מ‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש "ח‬
‫‪R U S S I A N DIAMOND‬‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09.^7‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪VENTURES-DISTRIBUTION LTD‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252844-9‬‬
‫ד ג י ם ב ש י ו ו ק ישיר )‪ (1997‬בעיימ‬
‫שווק יבוא ו יצוא דגים‬
‫‪ 23,800.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪ .3‬י ה ל ו מ י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252851-4 1.‬‬
‫‪ .2‬ע י ד י ת סטאר בע״מ‬
‫‪51-252845-6 1.‬‬
‫‪ .3‬מחשבים ב נ י ה ת ו כ נ ה ח ו מ ר ה‬
‫‪ .2‬דראושה טלאל בע״מ‬
‫השקעות‬
‫‪ .3‬עב ק ב ל נ ו ת ב נ י ן ‪ ,‬עב פ י ת ו ח ועפר‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש"ח‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪E D I T H STAR L T D‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252846-4‬‬
‫ס ו פ ה ח נ י ו נ י ם )‪ (1997‬בעיימ‬
‫חניה וחניונים‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252847-2 1.‬‬
‫‪ .2‬א ו ר ע י נ ב ה ו ב ל ו ת בע״מ‬
‫‪ .3‬מסחר כ ל ל י ל ר ב ו ת ה ו ב ל ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪51-252852-2 1.‬‬
‫‪ .2‬יעקב ר ג ב בע״מ‬
‫‪YAKOV REGEV L T D‬‬
‫‪ .3‬ת ח ו מ י ה נ ג ר ו ת נ י ה ו ל ר פ ד י ו ת‬
‫רהיטים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪1‬ו‪3‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-252853-0 1.‬‬
‫‪ .2‬שליר נ י ה ו ל פ ר ו י ק ט י ם בע״מ‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪S H L I R P R O J E C T S MANAGEMENT LTD‬‬
‫‪ .3‬נ י ה ו ל פרו י י ק ט י ם‬
‫‪ 31,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252854-8‬‬
‫ז ' ב א נ ז ‪ -‬ב י ג ו ד ו ה נ ע ל ה בעיימ‬
‫מ ו צ ר י הלבשה א ו פ נ ה ו ה נ ע ל ה‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252855-5 •1‬‬
‫‪ .2‬אב‪-‬שר ח ן בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252859-7‬‬
‫מ ‪ .‬מודלס מ נ ג ' מ נ ט ד ו ג מ נ ו ת‬
‫בי נ ל א ו מ י ת בע״מ‬
‫שווק ד ו ג מ נ י ו ת‬
‫‪040997‬‬
‫‪ 29,400.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252860-5 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ו נ י ו ת עמישב בע״מ‬
‫‪AMISHAV T A X I S L T D .‬‬
‫‪ .3‬ה פ ע ל ת ת ח נ ת מ ו נ י ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252861-3 1. A B - S H R CHEN L T D .‬‬
‫י י צ ו ר שי ו ו ק י ב ו א י צ ו א‬
‫‪ .2‬ג נ י ‪ -‬א ו ר א ח ז ק ו ת והשקעות‬
‫‪ 34,300.00‬ש"ח‬
‫)‪ (1997‬בעי״מ‬
‫)‪(04.09.97‬‬
‫ז‬
‫״‬
‫נ‬
‫אלול תש‬
‫ב‬
‫‪ .3‬מסחר כ ל ל י‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪51-252856-3‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫א ‪ .‬מ ‪ .‬ב ‪ .‬ח ‪ .‬מ י כ א ל ש י ר ו ת י ם בע״מ‬
‫‪51-252862-1 1.‬‬
‫קי יטרי נ ג מוצרי מ ז ו ן‬
‫‪ .2‬מאה ‪ -‬ש ו ו ק מ א ג ר י מ י ד ע בע״מ‬
‫‪ 11,600.00‬ש״ח‬
‫‪ONE HUNDRED - INFORMATION‬‬
‫א ל ו ל תשני״ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪RESOURCES MARKETING L T D .‬‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-252857-1‬‬
‫גידול ושיווק מ ז ו ן בריאות ‪-‬‬
‫נ ט ע י ם בע״מ‬
‫מוצרי מ ז ו ן ובריאות וחקלאות‬
‫אורגנית‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח ‪.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪51-252858-9 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ו ל ט י פ ו ל א י בע״מ‬
‫‪M U L T I P U L E LTD‬‬
‫‪ .3‬מחשבים ת ו כ נ ה ח ו מ ר ה‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪312‬‬
‫‪ .3‬ל ה פ ע י ל עסק של ש ו ו ק מ א ג ר י מ י ד ע‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫‪51-252863-9 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ב ‪ .‬ט ‪ .‬השקעות ו א ח ז ק ו ת בע״מ‬
‫‪INVESTMENTS & HOLDINGS‬‬
‫‪A.B.T.‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .3‬השקעות ו א ח ז ק ו ת‬
‫‪ 10,000,000.00 4.‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09-97‬‬
‫‪ .5‬ב‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252864-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ו ר ו ן‬
‫‪.3‬‬
‫ניהול‬
‫שי נ י ים‬
‫רו ז י נר בע״מ‬
‫‪DORON ROZINER L T D .‬‬
‫ו ת פ ע ו ל עסק של מרפאת‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(04.09-97‬‬
‫‪51-252865-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אור ודרך הוצאה לאור בע״מ‬
‫‪OR VADERECH P U B L I S H I N G LTD‬‬
‫הוצאה לאור ופרסומים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫‪51-252866-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ‪ .‬ב ‪) .‬אמר( מסחר ב מ ת כ ו ת‬
‫ו ש ר ו ת י ם כ ל ל י ם בעיימ‬
‫מסחר ושי ו ו ק מתכות‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,100.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫‪51-252867-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ג ' י ‪ .‬א ם ‪ .‬ס י ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגליל‬
‫חברה‬
‫לשיווק‬
‫משקאות בע״מ‬
‫‪G . M . C . G A L I L E E BEVERAGES‬‬
‫‪MARKETING C O . LTD‬‬
‫סחר ב י נ ל א ו מ י ‪ ,‬ש י ו ו ק משקאות‬
‫‪ 23,800.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪070997‬‬
‫)‪(07-09-97‬‬
‫‪51-252868-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ענק האופטיקה בע״מ‬
‫‪G I A N T O P T I C LTD‬‬
‫י ב ו א ש ו ו ק של מ ו צ ר י א ו פ ט ק י ה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,400.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫החברות‬
‫‪51-252869-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ‪ .‬ש ‪ .‬ב ן ד ו ר ש י ו ו ק ו מ ס ח ר‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ש י ו ו ק ו ה פ צ ת מ ו צ ר י צ ר י כ ה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫‪51-252870-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ורותי עיצוב בע״מ‬
‫סטפני‬
‫‪S T E P H A N I E AND R U T I D E S I G N L T D‬‬
‫עיצוב גרפי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09-97‬‬
‫‪ •5‬ה‬
‫‪51-252871-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ק י ט ר י נ ג דה רוטשילד בע״מ‬
‫‪C A T E R I N G DE ROTHSCHILD L T D‬‬
‫מתן שרותי ק י י ט ר י נ ג והכנת‬
‫לארועים‬
‫מזון‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫‪51-252872-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫ל י א ו ר א י י ל ם ל ז ו ל ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫‪51-252873-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א י ‪ .‬ס י ‪ .‬א י ‪ .‬ג י ‪ .‬א ס‬
‫בע״מ‬
‫יבניות‬
‫‪(1997) 2000‬‬
‫פלדה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫ל ב נ י ה מתועשת‬
‫‪51-252874-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫ד ‪ .‬ש ‪ .‬ב י ד ו ד י ת ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫לייבא לייצר מוצרים שונים‬
‫‪313‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252880-3‬‬
‫‪51-252875-3 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫־‬
‫תכשירים‬
‫די‪.‬אר‪.‬אם‬
‫בע״מ‬
‫מכשירים וחומרים‬
‫רפואי ים‪,‬דנטלי ים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫דנטליים‬
‫ה‬
‫)‪(07-09-97‬‬
‫מוסכי הפארק בע״מ‬
‫ניהול מוסכים תיקון שיפוץ‬
‫מסחר בחלפים לכלי רכב‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫מטאור‬
‫קידום‬
‫)‪(07-09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(1997‬‬
‫ב‪.‬פ‪.‬ג‪ .‬קבוצת מימון‬
‫חברה בע״מ‬
‫)‪B . F . G . F I N A N C I A L GROUP (1997‬‬
‫‪COMPANY L T D .‬‬
‫השקעות מימון עסקים‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫‪51-252878-7 -1‬‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫אלול‬
‫)‪(1997‬‬
‫נ ו י מ ר ק א נ ד ק ו ‪.‬‬
‫גמזו‬
‫דיאמונד מנופקציררס בע״מ‬
‫)‪GAMZU NEUMARK & C O . (1997‬‬
‫‪DIAMOND MANUFACTURERS L T D .‬‬
‫יהלומים אבני חן תכשיטים‬
‫‪070997‬‬
‫פני נים וכוי‬
‫‪ 17,600.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫‪51-252882-9‬‬
‫שנקר קמי נ י ץ בע״מ‬
‫‪SHENKER K A M I N I T Z L T D .‬‬
‫הפקות מוספי פרסום‬
‫‪ 34,300.00‬ש י י ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ י ז )‪(07.09-97‬‬
‫ה‬
‫‪51-252883-7‬‬
‫‪ .2‬מ ו ת ג ב ר ק ס ח ר ב י נ ל א ו מ י ב ע ״ מ‬
‫‪MUTAG BARAK INTERNATIONAL‬‬
‫‪TRADE LTD‬‬
‫‪..3‬סחר ב י נ ל א ו מ י ו פ נ י ם ארצי‬
‫תשנ״ז‬
‫תשנייז‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫‪51-252881-1‬‬
‫ה‬
‫‪51-252877-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ג ולד בע״מ‬
‫מכירות לעסקים‬
‫‪ 28,000.00‬ש " ח‬
‫‪51-252876-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫)‪(07-09.97‬‬
‫כוכב צח נכסים בע״מ‬
‫נ י ה ו ל מקרקעי ן‬
‫אחזקה‬
‫‪ 10,000.00‬ש " ח‬
‫ה‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫)‪(07-09-97‬‬
‫‪51-252884-5‬‬
‫ס ט ו ד י ו א ד )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪E D I STUDIO (1997) LTD‬‬
‫י ב ו א רכישה של צ י ו ד צ י ל ו ם‬
‫ופיתוח‬
‫ל‬
‫‪51-252879-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מיכל‬
‫עסקי‬
‫ואיל‬
‫יבוא‬
‫יבוא ו י צ ו א בע״מ‬
‫ו י צ ו א של ס ח ו ר ו ת‬
‫‪ 25.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪314‬‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫‪ 1,000.00‬ש ״ ח‬
‫ה‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-252885-2 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ד ‪ .‬י ‪ - .‬ק ם‬
‫‪ -3‬ק ב ל נ ו ת ב נ י ה‬
‫‪34,300.00 .4‬‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫בדבר‬
‫‪51-252891-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בע״מ‬
‫‪070997‬‬
‫שייח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫‪51-252886-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫ק ‪ .‬ל ‪ .‬אל‪-‬אור בע״מ‬
‫‪K . L . E L - O R LTD‬‬
‫מתנות מוצרי אומנות כלי בית‬
‫ואביזרי פופ‬
‫מוצרי‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫רישום‬
‫החבתות‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫‪51-252887-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09.97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫ירכא והצפון בע״מ‬
‫רהיטי‬
‫רהיטים מתנות ו וילונות‬
‫הדרכה ישירה בע״מ‬
‫‪DIRECT TRAINING L T D .‬‬
‫וכו״‬
‫מחשבים חי נ ו ך‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ה‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09-97‬‬
‫‪51-252892-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א י נ ק י ו ט ל ! ב ע ״ מ‬
‫‪INCUTECH L T D‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 10.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ה‬
‫א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(07.09.97‬‬
‫השקעות‬
‫עסקים‬
‫‪51-252893-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ו ג י נ ט ב ע " מ‬
‫‪•3‬‬
‫פ י ת ו ח ו ש ו ו ק מ ו צ רי‬
‫לאי נטרנט ואחרים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252888-6 .1‬‬
‫‪ .2‬י ל ‪ -‬ד ע ב ע ״ מ‬
‫‪ • 3‬עסק מסחרי י צ ר נ י מתן שרותים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09-97‬‬
‫‪ •5‬ה‬
‫‪-4 .1‬ע‪25288‬־‪51‬‬
‫‪ .2‬ק ‪ .‬ש ‪ .‬ר ‪ .‬א ‪ .‬מ ‪.‬‬
‫‪ • 3‬מסחר כללי‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252890-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רב טעמים אשדוד בע״מ‬
‫‪RAV T A ' A M I M ASHDOD L T D .‬‬
‫תפעול מטבחים יצור ואספקת‬
‫מ ז ו ן שרותי הםעדה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252894-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ת ד ל ו ק ה ‪ -‬א י ר ג ו ן‬
‫‪LOGINET LTD‬‬
‫תוכנה‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫ניהול‬
‫ותפעול‬
‫תחנות דלק בע״מ‬
‫נהול ותפעול תחנות דלק‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 1,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ה‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09.97‬‬
‫‪51-252895-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ג מ ‪ .‬נ ט ב ע ״ מ‬
‫‪AGAM.NET LTD‬‬
‫באמצעות האינטרנט‬
‫‪ .3‬ש ו ו ק ו ה פ צ ה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ה‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09.97‬‬
‫)‪(07-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪315‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252896-9 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫‪51-252901-7 •1‬‬
‫גלרד רובוטיקס בע״מ‬
‫‪GALRED ROBOTICS LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ כ ו נ ו ת לתעשית מ ז ו ן ו מ כ ו נ ו ת‬
‫ושקילה‬
‫לאריזה‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 32,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מוצרי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫בע״מ‬
‫‪APNET LTD‬‬
‫לאינטרנט‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫‪51-252898-5..1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרודקטס‬
‫•או‪.‬אן וויירפרי‬
‫)ישראל( בע״מ ־‬
‫‪O . N . WIREFREE PRODUCTS‬‬
‫‪( I S R A E L ) LTD‬‬
‫מסחר כללי‬
‫‪51-252899-3 1.‬‬
‫קאברי ן בע"מ‬
‫ה ו ב ל ו ת הסעות העסקת‬
‫‪ 25,002.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ה‬
‫תשנייז‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬‬
‫עובדים‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫חברה‬
‫א‪.‬ד‪.‬ם ב ו נ י הארץ‪,‬‬
‫ו ג ג ו ת רעפים בע״מ‬
‫עב שלד גמר פ י ת ו ח עב‬
‫לבנין‬
‫בניה‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫אנקוט‬
‫בע״מ‬
‫‪ UNCONVENTIONAL‬־ ‪UNC0T‬‬
‫‪THINKING L T D .‬‬
‫יזמות לעסקים ופיתוח ממציאים‬
‫והמצאות‬
‫ה‬
‫‪25,000.00‬‬
‫אלול‬
‫תשנ"ז‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫‪51-252903-3‬‬
‫בירל‬
‫בע״מ‬
‫‪-‬‬
‫עבודות הנדסה‬
‫אזרחיות‬
‫‪ C I V I L ENGINEERING‬־ ‪BIRAL‬‬
‫‪WORKS L T D‬‬
‫י ז מ ו ת השקעות בתחום נכסי דלא‬
‫ניידי‬
‫ה‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫‪51-252904-1‬‬
‫אפ‪ .‬ב י ‪ .‬א י י ‪ .‬תעשיות פרמנטציה‬
‫ישראל בע״מ‬
‫ביוטכנולוגיות‬
‫‪F . B . I . FERMENTATION‬‬
‫‪BIOTECHNOLOGY I N D U S T R I E S‬‬
‫‪ISRAEL LTD‬‬
‫ק י ד ו ם מ כ י ר ו ת של מ ו צ ר י ם‬
‫בי וטכנולוגי ים‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫ה‬
‫‪316‬‬
‫־ חשיבה‬
‫שיגרתית‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫‪51-252900-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫בלתי‬
‫ש״ח‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09.97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪070997‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪2‬‬
‫תוכנה‬
‫א ל ‪ .‬א ס ‪ .‬ס א ו נ ד ותאורה בע"מ‬
‫‪L . S . L I G H T AND SOUND L T D .‬‬
‫תאורה והגברה‬
‫‪51-252902-5 ,1‬‬
‫‪51-252897-7 •1‬‬
‫אפנט‬
‫החברות‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״דו‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252905-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ו מ ר ‪ -‬ר ו ן‬
‫‪ .3‬מ כ י ר ה ש ו ו ק‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09.97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫אחזקות אילת בע״מ‬
‫ובניה נכסי מקרקעין‬
‫‪51-252906-6 .1‬‬
‫‪ .2‬פ נ י נ ת‬
‫‪ .3‬א ו ל מ י‬
‫‪ 100.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09-97‬‬
‫‪ .5‬ה‬
‫ה ד ר ר א ש ל " צ ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫ארועים שמחות ק י ט ר י נ ג‬
‫‪51-252907-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫ז ימר אחזקות בע״מ‬
‫‪ZIMARE HOLDINGS L T D .‬‬
‫אחזקות השקעות ניהול נכסים‬
‫קרנות וכוי‬
‫‪ 32,700.00 A‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252908-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫ניהול וייזום‬
‫נ‪.‬פ‪.‬ש‪.‬ד‪.‬‬
‫יזום‪ ,‬מכירה קניה‬
‫ניהול‬
‫פרויקטים כלכלי ים ועסקאות‬
‫‪ 35,000.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252909-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•5‬‬
‫בע״מ‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪6 .1‬־‪252911‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א ב י ב שי ש ר ו ת י ם בע״מ‬
‫הפעלת רשת לאספקת מז ו ן‬
‫למפעלים ולפרטי ים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252912-4 .1‬‬
‫‪ .2‬א ה ו ד י ע ר י ש ר ו ת י ם‬
‫‪.3‬‬
‫ב ע "מ‬
‫שרותים‬
‫הט‪.‬מ‪.‬ס‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ים‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ים בתחום‬
‫מערכות אזעקה‬
‫‪ 27,100.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪51-252913-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 32,700.60 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(08.-09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫אלטייב אחזקות וסחר בע״מ‬
‫צ י ו ד משרדי ו צ י ו ד מחשבי‬
‫‪51-252914-0 .1‬‬
‫‪ .2‬נ מ ר ה נ ג ב ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ע ב י ע פ ר ס ל י ל ת‬
‫כבישים‬
‫בניה‬
‫ופיתוח‬
‫)‪(07.09-97‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ •5‬ו‬
‫קבלניות בע״מ‬
‫‪51-252915-7 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ש ב י א י ל ת ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ש ו ו ק מ ז ו ן ו ח ו מ ר י נ י ק ו י‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ •5‬ו‬
‫ו ו ר ל ד ו ו י ד ריזורטם בע״מ‬
‫‪WORLDWIDE RESORTS L T D .‬‬
‫יחידות נופש‬
‫תיווך‬
‫‪51-252916-5 .1‬‬
‫‪ .2‬כ ר י ב ר נ ד י ס ב ע י י מ‬
‫‪ • 3‬השקעות נכסי נדל"ן‬
‫‪ 31.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫זיו ‪ -‬עוז עבודות‬
‫עבי ב נ י ה ותשתית‬
‫‪ 10,000.00‬ש י י ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫‪51-252910-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ •5‬ו‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪317‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫רישום‬
‫‪51-252922-3‬‬
‫‪51-252917-3‬‬
‫ב ר י א ו ת ‪ -‬העשב ה כ ח ו ל‬
‫מועדון‬
‫בע״מ‬
‫‪ HEALTH CLUB‬־ ‪T H E B L U E GRASS‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫מוצרי ספורט בריאות מזון‬
‫קוסמטיקה חומרי ניקו י‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫טרו נו ‪ -‬פלסט בע"מ‬
‫‪TRONO - P L A S T L T D‬‬
‫יצור מוצרי פלסטיס מיוחדים‬
‫‪ 32,000.00‬ש ״ ח‬
‫ו‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫פניאומטיים‬
‫אי‪.‬פי‪.‬אס מבנים‬
‫מתקדמים בע״מ‬
‫‪A . P . S ADVANCED PNEUMATIC‬‬
‫‪STRUCTURES L T D‬‬
‫י י צ ו ר מכירה ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ידע‬
‫מערכות‬
‫‪51-252918-1‬‬
‫קינג דימונה‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫ב נ י נ י מסחר תעשיה משרדים‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫גלאט‬
‫גולד‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫עסק מסחרי יצרני‬
‫פרסום‬
‫‪ 27,100.00‬ש י י ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫ו‬
‫)כשר‬
‫‪-‬‬
‫שרדו ני יה בע״מ‬
‫ומכונות למפעלים‬
‫ציוד‬
‫מסחר‬
‫ישראל(‬
‫ש י ו ו ק הפצה‬
‫ו‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫אלול‬
‫‪51-252921-5‬‬
‫עדי חיפה )ס‪.‬פ‪.‬י‪ (.‬בע״מ‬
‫מסחר י ב ו א י צ ו א ש ו ו ק‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪080997‬‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪51-252926-4‬‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫פ ל ו ר ‪ -‬ט ק י ש ר א ל )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪F L O O R - T E C I S R A E L (1997) L T D .‬‬
‫‪5‬‬
‫ציפו י י ריצפה למפעלי מ ז י ו‬
‫ותעשיות הי י‪-‬טק‬
‫‪ 32,700.00‬ש י י ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫‪8‬ו‪3‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252925-6‬‬
‫‪51-252920-7‬‬
‫‪ 32,800.00‬ש " ח‬
‫עסקי‬
‫‪ 30,000.00‬ש " ח‬
‫איסוף ומיחזור בע״מ‬
‫פאנדנגו‬
‫& ‪FANDANGO C O L L E C T I O N‬‬
‫‪R E C Y C L I N G LTD‬‬
‫ע ב ו ד ו ת ח ק ל א ו ת ‪ ,‬מ ח ז ו ר שן‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252924-9‬‬
‫‪51-252919-9‬‬
‫דינר‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252923-1‬‬
‫אחזקת מבנים‬
‫אלול‬
‫החברות‬
‫ש ‪ .‬ח ‪ .‬ק ‪ .‬ש י ר ו ת י חשמל ק י ט ו ר‬
‫מדיחי כלים תעשייתים בע״מ‬
‫מ ת ן ש י ר ו ת י חשמל ו מ י ד ח י כ ל י ם‬
‫‪3‬‬
‫‪ 34,200.00 ,4‬ש ״ ח‬
‫ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומימ ‪ ,4584‬י׳ בדושון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-252927-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ב '‬
‫טלמור כהן‬
‫‪-3‬‬
‫בע״מ‬
‫מתן שרותי‬
‫פיננסיות‬
‫ושות'‬
‫בדבר‬
‫‪ -‬השקעות‬
‫ייעוץ‬
‫השקעות‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬ו‬
‫‪51-252928-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫נ ו י ר ו כ י ר ו ר ג י ה בע״מ‬
‫מדיקלויזין‬
‫‪M E D I C A L V I S I O N NEUROSURGERY‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫פ י ת ו ח והמצאה בתחום ה ד מ י י ת‬
‫מוח‬
‫ניתוחי‬
‫‪ 31.000.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪51-252929-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ‪ .‬ת ‪ .‬מ‬
‫ להבי סחר ושיווק בע״מ‬‫& ‪L T M - LEHAVI TRADING‬‬
‫‪MARKETING LTD‬‬
‫‪ .3‬ב נ י ה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫‪51-252930-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ס מ ס ה‬
‫‪ .3‬מ ז ו ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ •5‬ו‬
‫מפעל מז ו ן‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252931-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בקבוק הפלא בע״מ‬
‫‪T H E LUCKY BOTTLE LTD‬‬
‫מסחר כללי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-252932-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ר ו י ס‬
‫אי י ‪ .‬פ י ‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ROYCE A . P . L T D .‬‬
‫ציוד היקפי‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ •5‬ו‬
‫מחשבים‬
‫תוכנה‬
‫‪51-252933-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ה ו ם ‪ -‬מגה הפקות בע״מ‬
‫‪HOM-MEGA PRODUCTIONS L T D‬‬
‫הפקת מופעים מ ס י ב ו ת ערבי‬
‫וכוי‬
‫בידור‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252934-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ש ד ר ו ט ק ה ש ק ע ו ת‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫‪SHDROTECH INVESTMENTS L T D‬‬
‫ה ש ק ע ה ב ח ב ר ו ת ‪ START-UP‬פ י ת ו ח‬
‫‪080997‬‬
‫תוכנות וחומרות‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252935-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫או‪.‬בי‪.‬אי י‪ .‬דעות ‪,‬‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫& ‪O . B . I . OPINIONS . BUSINESSE‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D‬‬
‫השקעה מסחר ו ש ר ו ת י ם‬
‫עסקים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫‪51-252936-3 .1‬‬
‫‪ .2‬א ו ר ס ל ו ל ר ב ע ״ מ‬
‫ומכונות למפעלים‬
‫‪ .3‬צ י ו ד‬
‫ייצור‬
‫שיווק‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪319‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252937-1 -1‬‬
‫מי‪-‬ים‪,‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪.2‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫‪1997‬‬
‫עבי עפר ופיתוח‬
‫ופיתוח‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫‪51-252938-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מוניות הנוצץ‬
‫הפעלת מ ו נ י ו ת‬
‫חיפה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫תשנייז‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫)‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪51-252939-7 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שידורי קניון‬
‫שדורי רדיו‬
‫אביב‬
‫‪ 10,100.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫בע״מ‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252940-5 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2‬‬
‫יבוא‬
‫א‪.‬ב‪.‬ו‪.‬‬
‫רהיטים בע״מ‬
‫& ‪A . B . O . IMPORT PRODUCING‬‬
‫‪MARKETING FURNITURE L T D .‬‬
‫מפעל תעשייתי לעבי עץ‪ ,‬יצור‬
‫שווק רהיטים‬
‫‪3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252944-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ח י ה מ י ט ב ה מ א פ ה ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬י י צ ו ר מ כ י ר ה ק נ י ה כ ל‬
‫תחומי‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬ו‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252945-4 .1‬‬
‫‪ .2‬א ל ב ר ו ס ב ע ״ מ‬
‫סופר סואיט בע״מ‬
‫‪SUPER SWEET L T D .‬‬
‫עסקי מסחר והשקעות‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל י ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫אלומיר מעלות בע״מ‬
‫עב בענף האלומי נ י ו ם‬
‫‪51-252946-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ו י ק ר א‬
‫‪ .3‬ת כ נ ו ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪5‬׳ ו‬
‫עב‬
‫תשתית כבישים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪51-252947-0 ,1‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫‪ ,2‬פ י צ ה מ ו ל ב ע ״ מ‬
‫‪51-252942-1 1.‬‬
‫‪ <3‬נ י ה ו ל פ י צ ר י ה‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬נ ‪ .‬פ ל א נ ט ס נ ט ר ב ע ״ מ‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫תשני״ז‬
‫אלול‬
‫‪ • 5 M . N . P L A N T CENTER LTD‬ו‬
‫תכנו ן ופיתוח נוף גי נות‬
‫ושטחים צ י ב ו ר י י ם ופרטים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫עפר‬
‫א‪.‬ג‪ .‬פרוייקטים‬
‫ובצוע פרו ייקטים‬
‫‪51-252941-3 •1‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪ELBRUS LTD‬‬
‫‪ 13,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪51-252943-9‬‬
‫י צ ו ר ושי ו ו ק‬
‫המסחר‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252948-8 ,1‬‬
‫‪ ,2‬ע ק י ר ב ע ז ר א ב ע ״ מ‬
‫נ י ה ו ל משרד מ ה נ ד ס י ם‬
‫‪3‬‬
‫ארכיטקטים‬
‫ויועצים‬
‫‪ 34,300.00 ,4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫‪5‬‬
‫‪320‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252949-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ ‪ .‬ע ‪ .‬מתן שרותים ט כ נ י י ם בע״מ‬
‫‪M . A . MATAN T E C H N I C A L S E R V I C E S‬‬
‫‪LTD‬‬
‫שרותי עזר משפטיים שליחויות‬
‫לבתי משפט‬
‫‪ 34,300.00 A‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252950-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ח ‪ .‬ל ‪ .‬י ‪ .‬תעשיות מתכות בע״מ‬
‫‪H . L . Y . METALS I N D U S T R I E S L T D .‬‬
‫תכשיטים חםצי חן ו א ו מ נ ו ת‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫‪51-252951-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ס ו מ ו )‪(1997‬‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר כ ל ל י‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252952-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מנור רפואה והדמייה בע״מ‬
‫‪MANOR MEDICAL & S I M U L A T I O N‬‬
‫‪LTD‬‬
‫מתן שרותי רפואה והדמיה‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ «5‬ו‬
‫‪51-252953-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ •5‬ו‬
‫א ‪ .‬ע ‪ .‬מסחר וחקלאות בע״מ‬
‫ע ב ו ד ו ת חקלאיות ומסחר בחקלאות‬
‫‪51-252954-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיאר פרוייקטים בע״מ‬
‫‪TYAR P R O J E C T S L T D .‬‬
‫לשכור לנהל נכסים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫החברות‬
‫‪3 .1‬־‪252955‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אפריקה ־ דרים בע״מ‬
‫בעלי ה ו ן ובעלי רכוש רכישת‬
‫מב נ י ם‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-252956-1 .1‬‬
‫אינג'נירינג‬
‫‪ .2‬פ י ל ו ג‬
‫בע״מ‬
‫‪PILOG ENGINEERING LTD‬‬
‫ו צ י ו ד אלקטרו ני להיי‪-‬טק‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 11,600.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫מיחשוב‬
‫‪51-252957-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫גארד בע״מ‬
‫אם‪.‬אי‪.‬‬
‫‪GUARD L T D‬‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ו ת מתקדמות‬
‫‪S.E.‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ •5‬ו‬
‫‪51-252958-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ו צ י י‬
‫ת ״ א )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪L U C C I T . A . (1997) L T D .‬‬
‫י ב ו א מ ו צ ר י הלבשה י‬
‫‪ •3‬ייצור‬
‫‪ 23.800.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫‪51-252959-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 2 9 , 4 0 0 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫לקמיצ יי מסחר‬
‫מסחר כללי‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252960-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫"המרכבות" סחר מ כ ו נ י ו ת בע״מ‬
‫מסחר י י צ ו ר י ב ו א י צ ו א נדל״ן‬
‫אחזקה השקעות‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪321‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252967-8 .1‬‬
‫‪51-252961-1 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫וכח אדם‬
‫לבנין‬
‫אל חרב חברה‬
‫בעיימ‬
‫עב ב נ י ן ו פ י ת ו ח מקרקעין‬
‫‪ 32,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .5‬ו‬
‫אנואר ‪ -‬רמאל ס ו כ נ ו י ו ת בע״מ‬
‫מתן שירותים כח אדם‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫השקעות שירותי‬
‫ביצוע‬
‫עיסקי‬
‫‪ 32.700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ו‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫מערכות סטריאו‬
‫‪ .2‬א ל ר ו ן‬
‫)ישראל( בע״מ‬
‫‪ .3‬מ ע ר כ ו ת ס ט ר י א ו ל ר כ ב‬
‫לרכב‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪ .2‬א מ נ ד י‬
‫רם אטלס ‪ -‬שרותי ב נ י ה בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫מתן שרותים‪ ,‬וכח אדם‬
‫‪AMANDY ( P R O J E C T S MANAGEMENT‬‬
‫‪ 50,000.00‬ש ״ ח‬
‫‪AND CONSTRUCTION) LTD‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫‪ -3‬נ י ה ו ל ת ע ש י ה מ ס ח ר ה ש ק ע ה י י ע ו ‪.‬‬
‫נכסים‬
‫שיווק‬
‫‪51-252965-2‬‬
‫א ר ב י ב י ש ר א ל א י ט ו ם ו ב י ד ו ד ב ע ״ מ ‪ 29,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫& ‪ .5 A R V I V I S R A E L S E A L I N G‬ז‬
‫‪INSULATION L T D .‬‬
‫‪51-252971-0 .1‬‬
‫עב א י ט ו ם ו ב י ד ו ד מבנים‬
‫‪ .2‬נ י ר פ ר י ס ח ר ב י נ ל א ו מ י ב ע ״ מ‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪ .3‬ס ח ר כ ל ל י ל ר ב ו ת מ י צ י ם‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫‪ 22,900.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫פרויקטים‬
‫תשנ״ז‬
‫חרצובה בע״מ‬
‫מסחר כללי‬
‫‪ 4,000,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז ‪,‬‬
‫‪322‬‬
‫בי נ"ל‬
‫)ניהול‬
‫‪51-252966-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר‬
‫‪SOL - L E V Y L T D .‬‬
‫‪51-252970-2 .1‬‬
‫‪51-252964-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252968-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ס ו ל ‪ -‬ל ו י‬
‫‪51-252969-4 .1‬‬
‫‪51-252963-7 •1‬‬
‫ג‪ .‬קרן‬
‫בע "מ‬
‫י י זום ניהול‬
‫‪ .2‬צ ד ש ל י ש י ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש ר ו ת י ם ט כ נ י י ם‬
‫‪ 35.000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫בע״מ‬
‫‪51-252962-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪.1‬‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫ובניה(‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-252972-8‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ -5‬ז‬
‫ד ‪ .‬ע ‪ .‬ז ‪ .‬ע ‪ .‬למסחר והשקעות בע״מ‬
‫מסחר כללי ו ה ו ב ל ו ת‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252973-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252978-5 1.‬‬
‫ד ו ידור השקעות ונכסים בע״מ‬
‫מכירה ק נ י ה מסחר‪ ,‬שיווק‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-252974-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ד ו ר ־ ארט עיצוב ושילוט בע״מ‬
‫עיצוב ו י י צ ו ר שלטים‪ ,‬עיבודי‬
‫פרספקס נ י א ו ן‪ ,‬ה פ ק ו ת‬
‫גרפיות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫יעוץ‬
‫א י י ‪ .‬ס י ‪ .‬ג ' י ‪ -‬שרותי‬
‫חדשני ים בע״מ‬
‫‪I . C . G . - I N N O V A T I V E CONSULTING‬‬
‫‪GROUP LTD‬‬
‫ייעוץ עיסקי‪ ,‬תכנון אורבאני‬
‫‪ 23,800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫‪090997‬‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪51-252976-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫גלקסי פ ר ו פ י ל י ם א ו מ נ ו ת י י ם בע״מ‬
‫‪GALAXY ART P R O F I L E S L T D‬‬
‫יבוא ייצור רכישה ש ו ו ק מכירה‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪51-252979-3 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫יאיר קפנטו בע״מ‬
‫‪Y A I R CAFENETO L T D‬‬
‫ניהול אספרסו ברים‬
‫‪ 32,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪51-252980-1 .1‬‬
‫‪51-252975-1 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪ ,2‬א י ז י‬
‫רידר‬
‫‪ .3‬פ י ת ו ח‬
‫‪.4‬‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫בע״מ‬
‫תוכנת‬
‫‪EASY READER L T D‬‬
‫מולטימדיה‬
‫‪ 38,000.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-252981-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ס פ י ר י ן שי ו ו ק בע״מ‬
‫‪.5 S A P I R I N MARKETING LTD‬‬
‫ש י ו ו ק של מ ו צ ר י טקסטיל‬
‫עמלי שחף ‪ -‬ע י ת ו נ א ו ת‬
‫שי ו ו ק י ת ב ע ״ מ‬
‫ע י ת ו נ ו ת ותקשורת שי ו ו ק י ת‬
‫‪ 30,000.00‬ש " ח‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪51-252982-7 ,1‬‬
‫‪ ,2‬מ ‪ .‬א ‪ .‬א י ס ק ו ט ר י‬
‫‪51-252977-7 1.‬‬
‫‪,3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪,4‬‬
‫אפליקטק י ישומי‪-‬על בע״מ‬
‫‪,5 A P L I C A T E K H I G H PERFORMANCE‬‬
‫‪A P P L I C A T I O N S LTD‬‬
‫‪,1‬‬
‫פ י ת ו ח ש ו ו ק ו מ כ י ר ה של ת ו כ נ ה‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז • )‪(09.09.97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫עבי‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫י ד י נ ג בע״מ‬
‫‪ISCO TRADING L T D .‬‬
‫בניה‬
‫‪ 31,300.00‬ש ״ ח‬
‫ז‬
‫ותקשורת‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪M.A.‬‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-252983-5‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 20,000.00 ,4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(09-09-97‬‬
‫ז‬
‫‪5‬‬
‫קרובי נר גדן השקעות בע״מ‬
‫השקעות מקרקעי ן ו כ ו י‬
‫‪323‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-252990-0 1.‬‬
‫‪51-252984-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫קציר ‪ -‬ביסוס‬
‫עבי קרקע‬
‫וקרקע‬
‫‪ 21,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-252985-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ד ו ר רשתות בנגב בע״מ‬
‫מסגרות בינוי קונדרוקציה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪1,000.00 51-252986-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪34,300.0‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫ש"ח‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫אומנות‬
‫האלומיניום‬
‫א‪.‬מ‪.‬א‪.‬א‪.‬‬
‫והעץ בע״מ‬
‫‪20,800.00‬כ ו י‬
‫א ל ו מ נ י ו ם מתכת עץ ו‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪51-252988-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רדיאו‬
‫שרותי‬
‫ תוכנה ו נ י ה ו ל בע״מ‬‫ניהול יעוץ וארגון‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-252989-2 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תכשיטי‬
‫רושט בע״מ‬
‫‪ .3‬ת כ ש י ט י ם‬
‫‪32,700.00‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪324‬‬
‫מזון‬
‫צרפתי ‪ -‬שוורץ שרותי‬
‫ומסעדנ ות בע״מ‬
‫‪Z A R F A T I - SCHWARTZ FOOD‬‬
‫‪S E R V I C E S AND C A T E R I N G L T D .‬‬
‫שרותי מ ז ו ן ומסעדות‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.69.97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪8 1.‬־‪252991‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫ע‪ .‬ישי חברה להשמת כ ח אדם‬
‫מסחר כללי‬
‫בע״מ‬
‫ש״ח‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫א ‪ .‬ש ‪ .‬א ‪ .‬ל ‪ .‬החברה ה ב י נ ל א ו מ י ת‬
‫ישיר בע״מ‬
‫לשיווק‬
‫‪51-252992-6 1. O . S . A . L . T H E INTERNATIONAL‬‬
‫‪ .2 COMPANY FOR D I R E C T MARKETING‬ס ו כ נ ו ת א ק ם ט ר א ל ד ו ג מ נ ו ת נ ת נ י ה‬
‫חדרה והשרון בע״מ‬
‫‪LTD.‬‬
‫צילום ייצוג ושיווק דוגמניות‬
‫‪.3‬‬
‫טלמרקטינג הדרכות ש י ו ו ק ישיר‬
‫ש״ח‬
‫‪A‬‬
‫‪31,300.60‬‬
‫אי נטרנט‬
‫‪51-252987-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברות‬
‫‪.5‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09,09.97‬‬
‫‪51-252993-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫איתני ידע בע״מ‬
‫מתן שרותים עסקיים‬
‫ופי נסים‬
‫משפטיים‬
‫ש״ח‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫‪51-252994-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ט ו ב י ה ראב בע״מ‬
‫עבודות פיתוח בניו‬
‫שיפוצים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪51-252995-9 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫מוסך איתנים בע״מ‬
‫הקמת והפעלת מוסכים‬
‫ש״ח‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-252996-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דרום‬
‫בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫א ל י א ש )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪LTD‬‬
‫שרותי תפירה אריגה‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫‪,‬‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪51-252997-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 30.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫הישראלי‬
‫)‪1997‬‬
‫‪ .3‬ע ץ‬
‫וריהוט‬
‫‪10,000.00 .4‬‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪090997‬‬
‫ש״ח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫‪51-253002-3 .1‬‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪51-252998-3 •1‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253001-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ו ב ד ב ן‬
‫‪ -‬המרכז‬
‫ס י נ ר ג י ט י ק ה י י ‪ -‬ט ק בע״מ‬
‫‪. S Y N E R G E T I C H I - T E C LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫י י צ ו ר מסחר י י ע ו ץ לתת שרותים‬
‫תשנייז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫י‪.‬ש‪.‬‬
‫יצור‬
‫חממות בע״מ‬
‫יבוא מסחריות‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫‪51-253003-1 -1‬‬
‫‪ .2‬ח ב ר ת ח ‪ .‬ג ‪ .‬מ י ר א ג ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫ש‪ .‬שמעוני נדל״ן בע״מ‬
‫נ ו ש א י ה נ ד ל ״ ן מ ק ר ק ע י ם מ י ט ל ט ל י ו ‪ .3‬מ ת ן ש ר ו ת י כ ח א ד ם ‪ ,‬ק נ י ה מ כ י ר ת‬
‫בנין‬
‫‪ 29.400.00‬ש ״ ח‬
‫‪ 29.400.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫ז‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪51-252999-1 -1‬‬
‫‪51-253004-9 -1‬‬
‫‪,.2‬יריםל פ י נ נ ס י ם והשקעות בע״מ‬
‫‪ . Y A R I S A L F I N A N C E AND‬צ ק ל ג ‪ -‬א ח ז ק ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪2‬‬
‫‪Z I K L A G - HOLDINGS L T D‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫‪ .3‬ס ח ר ב מ ו צ ר י פ ל ס ט י ק‬
‫‪ .3‬ל ר כ ו ש ל ה ח ז י ק נ כ ס י ם‬
‫‪ 32.700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-253000-7 -1‬‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-253005-6 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ש ‪ .‬א ק ל י ל ן ש ט י ח ו נ י ת ב ע ״ מ‬
‫‪ .2‬כ נ ף ‪ -‬י ר י ס ל א י ת ו ר ו ה ש ק ע ו ת‬
‫‪ .3‬נ י ק ו י ו ת י ק ו ן ש ט י ח י ם‬
‫בע״מ‬
‫ש"ח‬
‫‪KHNAF - Y A R I S A L TRACE‬‬
‫‪4. 30.000.00‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫‪ . I N V E S T M E N T S LTD‬ז‬
‫‪5‬‬
‫‪ .3‬ל ר כ ו ש ל ה ח ז י ק נ כ ס י ם‬
‫‪ 32.700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-253006-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ותקשורת‬
‫פתרונות מיחשוב‬
‫ק י י ‪ .‬ס י ‪ .‬ס י בע"מ‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ה והי י‪-‬טק‬
‫‪ 30.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫ילקוט הפרסומימ ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״דו‪ 1.1997 ,‬ו‪10.‬‬
‫‪325‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫‪51-253013-0 .1‬‬
‫‪51-253007-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫און‬
‫מתן‬
‫‪1997‬‬
‫ל י י ן ח‪-‬א•‬
‫שרותים עיםקיים‬
‫‪ 23,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .2‬ל ס י נ ג נ כ ס י ם ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬נ ה ו ל מ ו ע ד ו נ י ם ו מ ו פ ע י‬
‫בע״מ‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪51-253008-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫זו לנד חווה לציפורי שיד‬
‫וחי ו ת מחמד בע״מ‬
‫נהול חווה לגידול ציפורי‬
‫ושיר ו ח י ו ת מחמד‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪GALLER‬‬
‫־‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ונוי‬
‫‪ .2‬מ ט י ל ד ה‬
‫‪.3‬‬
‫נוי‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫רו הנביאים בע״מ‬
‫‪RU H A N E V I I M L T D‬‬
‫פיתוח תיירות חוץ ופנים‬
‫א ‪ .‬ע ‪ .‬ג ‪ .‬ווטש גיולרי סחר‬
‫יבוא ויצוא מוצרים שונים‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫‪51-253012-2 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-253015-5 .1‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-253017-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ט י ‪ .‬ג י י ‪ .‬א י ‪ .‬ט ר ג ט‬
‫)ישראל( בע״מ‬
‫‪T . G . I . TARGET GROUP I N D E X‬‬
‫‪(ISRAEL) L T D .‬‬
‫‪ .3‬מ ח ק ר י מ ד י ה ס ג נ ו ן ח י י ם‬
‫ת כ נ ו י ו ת מחשב‬
‫גרופ‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫אינדקס‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫‪51-253018-9 .1‬‬
‫ויצור‬
‫ב‪.‬ש‪.‬א‪ .‬שיווק‬
‫רהיטים בע״מ‬
‫רכישה מ כ י ר ה של‬
‫תדמית‬
‫רהיטים‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪326‬‬
‫‪.5‬‬
‫נכסים‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪51-253011-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253009-8‬‬‫ בר בע״מ‬‫‪ .2‬ט ו ש י‬
‫‪.3‬‬
‫ה‬
‫י‬
‫ר‬
‫אלכסנדר דנפורד ‪ -‬גל‬
‫נ י ה ו ל עסקי מ ז ו ן מסעדות פאבים‬
‫תכשיטים ל א ו מ נ ו י ו ת בע״מ‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪5‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ . A L E X A N D E R DANFORD‬ז‬
‫‪JEWELLERY FOR ART LTD‬‬
‫יבוא ש י ו ו ק הפצה ומסחר‬
‫‪51-253016-3 .1‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪ .2‬ר ו ב י ר ל ו ס נ ט ר ב ע ״ מ‬
‫‪R 0 B E R L 0 CENTER L T D‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫ז‬
‫‪ .3‬ק נ י ה מ ס ח ר צ ב ע י ם ו צ י ו ד ל מ ו ס כ י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪MATILDA L T D‬‬
‫‪51-253010-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫בידור‬
‫‪51-253014-8 .1‬‬
‫תשנייז‬
‫‪1.‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫יבוא ושווק בע״מ‬
‫‪ .2‬מ י ס ט י‬
‫‪ .3‬ט ק ס ט י ל ‪ ,‬מ ו צ ר י צ ר י כ ה ו מ ז ו ן‬
‫‪ 27,100.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪.5‬‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫‪51-253024-7 1.‬‬
‫‪51-253019-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פיתוח‬
‫שווק‬
‫נצרת‬
‫ופתוח‬
‫והאזור לקרת‬
‫ש נ ת ה‪2000-‬‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪51-253020-5 1.‬‬
‫ושות'‬
‫‪ .2‬ח ב ' ט ל מ ו ר כ ה ן‬
‫)‪ (97‬ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ה ש ק ע ו ת פ י נ נ ס י ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש י י ח‬
‫תשנ"ז‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪-‬‬
‫ניירות‬
‫חיתום‬
‫ערך‬
‫)‪(09.09.97‬‬
‫מקניל‬
‫מוצרי‬
‫יבוא ושווק‬
‫צריכה מזון‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫וטקסטיל‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪51-253022-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ם ט א ר ג י י ט ש ו ו ק יבוא ומסחר‬
‫מזון מוצרי צריכה וטקסטיל‬
‫בע״מ‬
‫‪ 27,100.00‬ש " ח‬
‫ז‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫)‪(.09.09.97‬‬
‫‪51-253025-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫סופר‬
‫מסחר‬
‫וויו‬
‫כללי‬
‫בע״מ‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09.09-97‬‬
‫‪51-253026-2 1.‬‬
‫‪ .2‬נ ש ר א ר ם‬
‫‪ .3‬ע ב י ע פ ר‬
‫פיתוח בע״מ‬
‫פיתוח ובניה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪51-253027-0 1.‬‬
‫‪51-253021-3 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ ‪ .‬ט ‪ .‬ל ‪ .‬ה ‪ .‬נצרת אלפיים‬
‫ו ש י ו ו ק )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪4. M . T . L . H . NAZARETH TOW TOUSAND‬‬
‫‪.5 DEVELOPMENT & MARKETING‬‬
‫‪(1997) LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ל ‪ .‬ע ‪ .‬ע ‪ .‬ד ‪ .‬משאבים ק ל י נ י י ם בע״מ‬
‫‪L . E . A . D . C L I N I C A L RESOURCES‬‬
‫‪LTD‬‬
‫הדרכה ומחקר בתחום ה פ י ז י ו ט ר פ י ה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫תשנ״ז‬
‫דיאבטק בע״מ‬
‫‪D I A B E T E C H LTD‬‬
‫‪.2‬‬
‫חומרה תוכנה ט כ נ ו ל ו ג י י ם‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 10,000.00‬ש " ח‬
‫‪4.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫ז‬
‫)‪(10.09.97‬‬
‫‪51-253028-8 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253023-9 -1‬‬
‫כץ‪-‬אטשטייו נכסים‬
‫מקרקעי ו ו נ ד ל ו‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫‪ 28,000.00‬ש ״ ח‬
‫ח‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪51-253029-6 1.‬‬
‫‪ .2‬א ו מ ג ה ו ו נ צ י ר ק פ י ט ל פ נ ד ב ע ״ מ‬
‫‪ .2 OMEGA VENTURE C A P I T A L FUND‬ש ‪ .‬נ ‪ .‬מ ח ס נ י מ ז ר ו נ י ם ב ע ״ מ‬
‫‪ .3 L T D .‬מ כ י ר ה ש י ו ו ק י ב ו א י צ ו א ש ל‬
‫מזרונים רהיטים‬
‫נ י ה ו ל השקעות מכל ס ו ג ‪ ,‬ניהול‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪090997‬‬
‫קרן ה ו ן סיכון‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪.5‬‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(09-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪327‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫‪253030-4 1.‬־‪51‬‬
‫־‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253036-1 .1‬‬
‫שיווק‬
‫‪.2‬‬
‫דלתות‬
‫‪ .2‬א ר ‪ .‬א י ‪ .‬א ל ‪.‬‬
‫בטחון בע״מ‬
‫‪00RS.R.E.L. - S E C U R I T Y D‬‬
‫‪3‬‬
‫‪MARKETING LTD4.32,700.00‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ .3‬מ ע ר כ ו ת כ נ י ס ה ‪ ,‬ח ל ו נ ו ת ס ו ר ג י ם‬
‫דלתות פנימיות‬
‫רועי‬
‫בע״מ‬
‫עבי ג י נ ו ן‬
‫עיצובים‬
‫ח‬
‫אלול‬
‫גינון‬
‫ופיתוח‬
‫ש"ח‬
‫תשנ״ז‬
‫ופיתוח‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫;‬
‫‪ 28,200.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫)‪(10.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253031-2 1.‬‬
‫‪ .2‬ה י פ ר‬
‫)‪N . R . (1997‬‬
‫רוזנפלד‬
‫)‪(1997‬‬
‫נ‪.‬ר•‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253037-9 •1‬‬
‫‪ .2‬ע ‪ .‬ת ‪ .‬ו ‪ .‬ש ‪ .‬ס ח ר ו ש י ו ו ק ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ס ח ר ש י ו ו ק מ ז ו ן‬
‫‪ 3.150.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪H I P E R ROSENFELD‬‬
‫‪51-253038-7 .1 LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקמה ו נ י ה ו ל של‬
‫זאת בעצמך"‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫ח‬
‫‪51-253032-0 1.‬‬
‫‪ .2‬ע ‪ .‬א ‪ .‬ב ר ז י ל י‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ח נ ו י ו ת "עשה‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫השקעות‬
‫בע״מ‬
‫חב' אחזקות שרותי‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫ח‬
‫ונכסים‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ניהול‬
‫ופיקוח‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ע ב ו ד ו ת עפר‬
‫גדיר ג‪.‬ח‪.‬ע‪.‬‬
‫ופיתוח בע״מ‬
‫עבי ב נ י ה עפר ו פ י ת ו ח‬
‫‪ 2,710.00‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫ח‬
‫‪51-253040-3 -1‬‬
‫דפי ג י י ‪ .‬פ י ‪ .‬פ י ‪ .‬ג י י י‪ .‬בע״מ‬
‫‪. D E P H I G . P . P . J . LTD‬‬
‫לקנות ליבא ליצא ולמכור‬
‫י צ י ר ו ת של ס ל ב ד ו ר דאלי‬
‫‪ 5,000.00‬ש " ח‬
‫‪.3‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫ח‬
‫‪51-253035-3 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253039-5 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253034-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .2‬ח ב ר ת ע ט א ו ו ח י ד י ר מ ל ה ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש ר ו ת י ר כ ב ‪ ,‬ח ש מ ל א ו ת‬
‫ו מ י ז ו ג אויר לרכב‬
‫‪ 3,150.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫מייל סנטר‬
‫ג‪.‬מ‪.‬ס‪.‬י‪ .‬גלובל‬
‫ישראל בע"מ‬
‫‪G . M . C . I . GLOBAL M A I L CENTER‬‬
‫‪I S R A E L LTD‬‬
‫עסקים ד י ו ו ר בינלאומי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫פרומיס א‪ .‬שרותי רכב בע״מ‬
‫‪PROMISE A . CAR S E R V I C E S LTD‬‬
‫הקמת מוסכים וכל הקשור ברכב‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪328‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253041-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ג ל ג ל י ם )‪(2000‬‬
‫איתור רכב בע״מ‬
‫‪G A L G A L I M (2000) CAR DETECTION‬‬
‫‪LTD‬‬
‫עסקים איתור רכבים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ -5‬ח‬
‫‪51-253042-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ג ו ל ד י ן‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫)‪TRUSTS (1997‬‬
‫פרינסס‬
‫נאמנויות‬
‫‪APPLE‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253046-0 .1‬‬
‫‪ .2‬מ י מ ב ר נ י ק ס ס ו כ נ ו י ו ת )‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫שווק‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ -5‬ח‬
‫מערכות מים‬
‫‪51-253047-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ט י מ ו ר‬
‫‪ •3‬כתיבת‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5 GOLDEN‬ח‬
‫ה ט מ י ת ו כ נ ה בעיימ‬
‫ת ו כ נ ה ושי ו ו ק ה‬
‫‪LTD‬‬
‫‪-3‬‬
‫להחזיק‬
‫נדל" ן‬
‫בנאמנות ‪,‬‬
‫‪ 1,000.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬ח‬
‫תשנ״ז‬
‫מקרקעין‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪51-253043-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫ל ו ג י שי ו ו ק ו א ו פ נ ה בע״מ‬
‫י י צ ו ר ש י ו ו ק מ כ י ר ה של מ ו צ ר י‬
‫אופנה‬
‫‪ 32.700.00 A‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253048-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫ט י מ ו ר הטמי ש י ו ו ק‬
‫צ י ו ד הקפי למחשבים‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪51-253044-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ו מ פ ר ו ש ר ו ת י‬
‫ת כ נ ה )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪COMPRO SOFTWARE S E R V I C E S‬‬
‫‪(1997) LTD‬‬
‫פ י ת ו ח ת כ נ ה ו מ ע ר כ ו ת מחשב‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34.300.00 A‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪51-253045-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב‪ .‬ע ו ז י א ל תשתיות בע"מ‬
‫‪B . U Z I E L T A S H T I O T LTD‬‬
‫מסחר כללי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪51-253049-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ב י א א ת ר ז ד ל ת ו ת ב י ט ח ו ן ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ה ר כ ב ת ד ל ת ו ת ו מ ו צ ר י ב י ט ח ו ן‬
‫‪ 31.300.00 A‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪51-253050-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ס פ ו ט י נ ג‬
‫יזום‬
‫ושיווק‬
‫אירועים‬
‫בע״מ‬
‫‪S P O T I N G PROMOTION & MARKETING‬‬
‫‪OF EVENTS L T D‬‬
‫הפקת ארועים הפקות דפוס פרסום‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 2 1 , 4 0 0 . 0 0 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ -5‬ח‬
‫‪51-253051-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ז ו ט ת ו ר ג י מ ן נ י ה ו ל ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬מ ת ן ש ר ו ת י ה נ ה ל ת ח ש ב ו נ ו ת ‪,‬‬
‫ויעוץ‬
‫מס‬
‫ליחידים‬
‫‪ 33.100.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫תשנ״ז‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫בע״מ‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪329‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253052-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253058-5 .1‬‬
‫מגע הכותנה בע״מ‬
‫כל ענפי הטכסטיל‬
‫‪ 50,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬א ‪ .‬ל ‪ - .‬ח ב ר ה‬
‫‪ .3‬ע ב י ב נ י ה‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪51-253053-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪51-253054-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪ 100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪51-253056-9 -1‬‬
‫‪ .2‬א ו ן י ע ו ץ‬
‫וניהול‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(1997‬‬
‫אלול‬
‫ת ש ני" ז‬
‫)‪(10.09.97‬‬
‫‪51-253061-9‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫תכשיטי הנשר בע״מ‬
‫יבוא יצוא תכשיטים‬
‫‪51-253062-7 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫ ניהול מסעדות בע״מ‬‫‪ .2 ON P O R T F O L I O MANAGEMENT AND‬א ‪ .‬ד ‪ .‬ב ‪.‬‬
‫‪A . D . B . - RESTAURANTS‬‬
‫‪CONSULTING LTD‬‬
‫‪MANAGEMENT L T D‬‬
‫נ י ה ו ל תיקי השקעות‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר ו ש ר ו ת י ם‬
‫‪ 50,000.00‬ש ״ ח‬
‫ח‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫פ‪.‬מ‪.‬א מ ‪ .‬ג ‪ .‬ח ‪ .‬ש ‪ .‬נכסים בע״מ‬
‫‪P . M . A . M . G . C . S H . REAL ESTATE‬‬
‫‪LTD‬‬
‫קרקעות בני נים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪330‬‬
‫אליל‬
‫‪51-253060-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪.1‬‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫תיקים‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫א ‪ .‬ר ‪ .‬ס ‪ .‬נ ‪ .‬מאור בע״מ‬
‫ב י צ ו ע עב חשמל כ ל ל י‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪51-253057-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪AU P A I R S U . S . A . ( I S R A E L ) F . T .‬‬
‫‪LTD‬‬
‫מתן שרותים עסקיים‪ ,‬הכוון‬
‫‪100997‬‬
‫תעסוקתי‬
‫ארונות‬
‫אחים תשובה ש י ו ו ק בע״מ‬
‫מוצרי מזון פירות ירקות‬
‫ומוצרי צריכה ביתי ים‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪51-253055-1 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .5‬ח‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫ב ‪ .‬מ ‪ .‬ס ‪ .‬ב ‪ .‬ס ‪ .‬נגרות בע״מ‬
‫ד ל ת ו ת עץ ל א ר ו נ ו ת מטבח‬
‫תשנ״ז‪.‬‬
‫לבנין‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253059-3 -1‬‬
‫ממרז א ו מ נ ו י ו ת ה פ י ת ו ח בע״מ‬
‫עב ב י ט ו ן תשתית פ י ת ו ח ב נ י ה‬
‫תשנ״ז‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪100997‬‬
‫)‪(10.09-97‬‬
‫‪ 33.100.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253063-5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ל י ט מ ס‬
‫בע״מ‬
‫‪ .3‬מ ו צ ר י‬
‫ירקות‬
‫מזון‪,‬‬
‫וכי'‬
‫‪LITMUS LTD‬‬
‫שימורים תבלינים‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪110997‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253064-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ב ר מ ו נ ד ב ע ״ מ‬
‫‪•3‬‬
‫מקרקעין‬
‫נדלן‬
‫‪51-253069-2 .1‬‬
‫‪ .2‬מ נ פ ו ר ם ב ע ״ מ‬
‫• ‪BARMOND L T D . -‬‬
‫מגרשים ו כ ו י‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ -5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253065-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪110997‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫בית וגן )ר‪.‬א‪.‬מ‪.‬ד‪ (.‬הכל‬
‫ולגן בע״מ‬
‫יבוא יצוא מורצי בית‬
‫שיווק‬
‫לבית‬
‫‪-3‬‬
‫וגו‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ -5‬ט‬
‫‪110997‬‬
‫‪51-253066-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫ח‪.‬י ‪.‬פ‪.‬מ‪.‬א אילת בע״מ‬
‫‪H . Y . P . M . A E I L A T LTD‬‬
‫להתקשר עם ח ב ' ל פ י ת ו ח ח ו ף‬
‫א י ל ת ב ע ״ מ ב ק ש ר ל מ ג ר ש ‪110997‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪MANFORCE L T D .‬‬
‫שרותי כ ח אדם‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ •5‬ט‬
‫נהול‬
‫ן­‬
‫! ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ומתן‬
‫עסקים‬
‫‪51-253070-0‬‬
‫סטרו פ קפה‬
‫בע״מ‬
‫‪STROPE C A F E L T D .‬‬
‫והארחה‬
‫‪ -3‬ע ס ק י מ ז ו ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪-5‬‬
‫ט‬
‫‪.1‬‬
‫ל׳‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫¿‪51-253071-‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 34,300.00 -5‬ש ״ ח‬
‫יעקב‬
‫בניה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫כהן עלית בבניה‬
‫פיתוח ושיפוצים‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253072-6‬‬
‫ל­‬
‫ב• א ‪ .‬ע ‪ .‬ב נ ח י ת י ו ו ך‬
‫‪51-253067-6‬‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫צ ו ו ת פ י ט נ ג ו בע״מ‬
‫‪ .4‬ה כ ר ו י ו ת ב י ן ב נ י ז ו ג‬
‫‪ -5 Z E V E T PITANGO LTD‬מ ד י ה ש ו נ י ם‬
‫ביצוע פרויקטם מיוחדים לתצוגות‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫‪,‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ -5‬ט‬
‫‪51-253068-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫סער עסקים ו פ י נ נ ס י ם בע״מ‬
‫‪S A ' A R BUSINESS & FINANCE LTD‬‬
‫עסקי מ ז ו ן‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ •5‬ט‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשני״ז‬
‫יבוא‬
‫באמצעי‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫כ­‬
‫פ•‬
‫‪51-253073-4 .4‬‬
‫‪ -5‬ב ז ‪ -‬ר ם ע ב ו ד ו ת‬
‫עבי‬
‫בע״מ‬
‫בניה‬
‫בניה‬
‫‪ 34,300.00 .1‬ש ״ ח‬
‫‪.2‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪•3‬‬
‫‪51-253074-2 .4‬‬
‫‪ -5‬ס ק ‪ .‬ג ח ‪ .‬ע ב ו ד ו ת‬
‫עבי‬
‫ב נ י ה גמר‬
‫גמר‬
‫בע״מ‬
‫שיפוצים‬
‫וכוי‬
‫‪110997‬‬
‫‪ 11,600.00‬ש ״ ח‬
‫ט‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫רישום החברות‬
‫‪51-253080-9 1.‬‬
‫‪51-253075-9‬‬
‫נכסים‬
‫‪ .2‬ב י ת ד ג ן‬
‫י ו ע צ י ם והשקעות בע"מ‬
‫ניהון‬
‫נכסים‬
‫& ‪.3 N I H 0 N CONSULTANTS‬‬
‫‪ 28,000.00 4. INVESTMENTS L T D .‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫ה ש ק ע ו ת ו י ע ו ץ ל ח ב ' ער)ירות‬
‫טכנולוגיה‬
‫ט‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253076-7‬‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253082-5 -1‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253078-3‬‬
‫עבי‬
‫בע״מ‬
‫‪.2 A . G .‬‬
‫וחשמל‬
‫‪ 14,000.00‬ש " ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253083-3‬‬
‫דפוס ז ה ב באר‪-‬שבע‬
‫הפעלת ב י ת דפוס‬
‫‪ 34.300.00‬ש ״ ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253084-1 1.‬‬
‫‪NAJR L T D .‬‬
‫בנין‬
‫טושטושים בע״מ‬
‫צ י ו ד משרד י‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪51-253077-5‬‬
‫ע‪.‬ג‪.‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫אבמת ה י ד ר ו פ ו ר מ י נ ג בע״מ‬
‫‪AVMAT HYDROFORMING L T D‬‬
‫פ י ת ו ח ט כ נ ו ל ו ג י ה של יצור‬
‫‪•1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫צ נ ר ת ב ש י ט ת ההדרפ‪7‬‬
‫אבזרי‬
‫‪.2‬‬
‫ח‬
‫"‬
‫ש‬
‫‪34,300.00‬‬
‫‪.3‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪4.‬‬
‫נגיר‬
‫ענבל‬
‫עסקי‬
‫מבנים נגב‬
‫נדל״ן‬
‫בע״מ‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫המנבטה ה ט כ נ ו ל ו ג י ת בע״מ‬
‫מסחר כללי‬
‫אלול‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253081-7 1.‬‬
‫‪ 34.300.00‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪1997‬‬
‫בע״מ‬
‫)‪(11-09-97‬‬
‫הנודד‬
‫בס״ד הבז‬
‫בע״מ‬
‫יבוא ו יצוא סחורות‬
‫‪ 10,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253079-1‬‬
‫משרד‬
‫)‪ (11.09-97‬׳‬
‫‪51-253085-8 1.‬‬
‫ע ו ז י א ל עצמו ן‬
‫)‪(97‬‬
‫‪ .2‬ל ה ר י ב י י ר ה ש י ר ו ת י מ ז י ו‬
‫ונוטריון‬
‫בע״מ‬
‫‪U Z I E L AZMON LAW O F F I C E S AND‬‬
‫ניהול מםדעות עסקים שרותי מ ז ו ן‬
‫‪.3 MOTARY‬‬
‫‪ 11,600.00 4.‬ש ״ ח‬
‫נ י ה ו ל משרד לעו"ד•‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪ 34.300.00‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪332‬‬
‫עורכי‬
‫דין‬
‫שיווק‬
‫ויבוא‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-253086-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ד י י נ ט ס ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬נ י ה ו ל מ ר פ א ו ת‬
‫בדבר‬
‫‪51-253092-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫שיניים‬
‫ומעבדת‬
‫שיניים‬
‫‪ 19,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ •5‬ט‬
‫‪51-253087-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 27,100.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪51-253088-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכסים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫רדלר אחזקות בע״מ‬
‫נ י ה ו ל י ע ו ץ א ח ז ק ה של‬
‫‪51-253089-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ש ‪ .‬ל ‪ .‬ל ‪.‬‬
‫קטלוגים‬
‫בינלאומיים‬
‫‪S.L.L.‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫ושווק‬
‫‪ 20,800.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪110997‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253090-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ניהול בתי‪-‬הורים בע״מ‬
‫א‪.‬ר‪.‬‬
‫נהול בתי אבות בתי החלמה‬
‫ומוסדות ס י ע ו ד י ים‬
‫פנסיונים‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪110997‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ •5‬ט‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253091-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫ה ו ב ר ‪ ,‬ל י פ ש י ץ וישותי ב ע ״ מ‬
‫שורק יבוא יצוא מוצרים‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫)‪(11.09.97‬‬
‫‪51-253093-2 .1‬‬
‫‪ .2‬מ י נ י‬
‫‪ •3‬נהול‬
‫מרקט צפון בע״מ‬
‫מינימרקטים מכולת‬
‫ודברי‬
‫מזון‬
‫‪ 22,900.00 .4‬ש " ח‬
‫ע• ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253094-0 .1‬‬
‫‪ .2‬א ח ו נ ו מ י ק נ י ו‬
‫‪.3‬‬
‫!‪1‬‬
‫בע "מ‬
‫‪INTERNATIONAL CATALOGS‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫איים ק י ו ב ב י ו ט כ נ ו ל ו ג י ה בע״מ‬
‫‪I C E CUBE BIOTECHNOLOGY L T D .‬‬
‫פיתוח ביוטכנולוגי‬
‫תשנ״ז‬
‫ב י ת הי י ן ‪.‬יהוד בע״מ‬
‫‪B E T H A Y A I N YEHUD L T D .‬‬
‫ניהול בית י י ן‬
‫יעוץ‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪•5‬‬
‫מםחר‬
‫ז בע״מ‬
‫‪ECONOMIC NEWS L T D .‬‬
‫והוצאה לאור‬
‫‪ 23,800.00‬ש ״ ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253095-7 .1‬‬
‫‪ .2‬י ת ו ש‬
‫בראשל״צ בע״מ‬
‫‪YATUSH B E R A S H L A T Z L T D .‬‬
‫עיתון מקומי‬
‫‪ • 3‬הפחת‬
‫‪ 23,800.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪1‬‬
‫‪. 1‬‬
‫‪51-253096-5‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכסים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ •5‬ט‬
‫א‪ .‬די ן נכסים בע״מ‬
‫ח נ י ת ומכירת נכסים השכרת‬
‫‪51-253097-3 .1‬‬
‫ר׳‬
‫לו י‪-‬אן‬
‫נדלן‬
‫נכסים‬
‫בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 20,800.00 .4‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪333‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253098-1 1.‬‬
‫‪ .2‬אסלמן י ו ר ם חברת מדף בע״מ‬
‫‪ .3‬כ ל עסקי מסחר י י צ ו ר ש י ו ו ק‬
‫‪ 21,400.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253099-9‬‬
‫ת א י ל נ ד צ י י ק ן אקספרס )‪(1997‬‬
‫בע "מ‬
‫מסעדנות‬
‫‪ 11,600.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253100-5‬‬
‫מ ש ו ו ק י פרחי ש ו ו ר ץ צ ‪ .‬י ‪ .‬בע״מ‬
‫משתלה ג י ד ו ל מ כ י ר ה ש ו ו ק של‬
‫פרחים‬
‫‪ 31,300.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253101-3‬‬
‫ל ‪ .‬י ‪ .‬מ ‪ .‬ו ‪ .‬ר ע ב ו ד ו ת עפר בע״מ‬
‫פעילות לכלכלית ו פ י נ נ ס י ת‬
‫‪ 29,400.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253102-1‬‬
‫א ‪ .‬נ ‪ .‬ט ‪ .‬י ‪ .‬א ר ו ע י ם ו ה פ ק ו ת בע״מ‬
‫הפקות ארועים‪ ,‬ארגון מסיבות‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253103-9 1.‬‬
‫‪ .2‬טל‪-‬שחר ) ט ‪ .‬ש ‪ ( .‬נ י ה ו ל ו א ח ז ק ו ת‬
‫בע "מ‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש י ר ו ת י י ע ו ץ ‪ ,‬א ח ז ק ה ו נ י ה ו ל‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪334‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253104-7‬‬
‫ל י ‪ -‬נ ס שרותי‬
‫כ ל כ ל י בע"מ‬
‫עסק מסחרי י צ ר נ י מ ת ן ש ר ו ת י ם‬
‫‪ 28,000.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל תשני״ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253105-4‬‬
‫צ מ י ג י ח ו ל ו ן )‪ 2005 (1997‬בע״מ‬
‫נ י ה ו ל מסחר ו ש ר ו ת י ם‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫ניהול ויעוץ‬
‫‪51-253106-2 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ח ד ד ו ב נ י ו חברה ל ב נ י ן בע״מ‬
‫‪ .3‬עב ב נ י ן ש י פ ו צ י ם ק ב ל נ ו ת כ ל ל י ת‬
‫‪ 33,000.00 4.‬ש "ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253107-0‬‬
‫ט ל ו ן י ז מ ו ת ב מ י ח ש ו ב בע״מ‬
‫בניה היי‪-‬טק תערוכות וכוי‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪51-253108-8 1.‬‬
‫‪ .2‬פ ר ו פ י ל א ו מ נ ו ת המתכת ) מ ‪ .‬י ‪( .‬‬
‫בע "מ‬
‫‪P R O F I L E METAL ART ( M . Y . ) L T D‬‬
‫‪ .3‬עסק מסחרי י צ ר נ י מ ת ן ש ר ו ת י ם‬
‫י יצור קניה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪51-253109-6 1.‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬מזוי" )‪ (1997‬בע״מ‬
‫‪ .3‬ה ו ב ל ו ת ה ס ע ו ת עב פ י ת ו ח‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253H0-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253115-3 1.‬‬
‫העברית‬
‫‪,‬קפיטריית הגימנסיה‬
‫"הרצליה" בע״מ‬
‫מסחר כללי ל ר ב ו ת ק פ י ט ר י ה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אאוטסורס אובל בע״מ‬
‫‪OUTSOURCE OVAL L T D‬‬
‫ת ו כ נ ו ת מחשבים ומערכות מידע‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪51-253111-2 1.‬‬
‫‪51-253H6-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪51-253H7-9 .1‬‬
‫‪.3‬‬
‫ג י א שחר ‪ -‬נ י ה ו ל ו א ח ז ק ת‬
‫בני נ י ם משותפים בע״מ‬
‫‪.3 GUY SHAHAR - CONDOMINIUMS‬‬
‫‪4. MANAGEMENT & MAINTENANCE LTD‬‬
‫‪.5‬‬
‫ניהול ואחזקת בתים משותפים‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253112-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מסחר‬
‫יבוא‬
‫יצוא‬
‫ה‪.‬צ‪.‬ל‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪34,300.00‬ב ו א‬
‫מסחר ש י ר ו ת מ י מ ו ן י‬
‫ושיווק‬
‫‪.3‬‬
‫יצוא‬
‫‪ 10,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫בע״מ‬
‫מ ז ו נ ט סחר‬
‫‪MAISONETTE 10,000.00‬‬
‫‪LTD‬‬
‫לייבא לסחור לשווק מוצרי‬
‫טקסטיל‬
‫ש״ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253114-6 1.‬‬
‫‪18,000.00‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אקדמיק ש י ו ו ק ושרותי‬
‫מסחר שי ו ו ק מ ו צ ר י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫א ו ר מ ו ר פ י ת ו ח ‪ 97‬ב ע ״ מ‬
‫‪OR MOR DEVELOPMENT 97 L T D .‬‬
‫מתן שרותי ב נ י ה ופיתוח‬
‫‪ 1,000.00‬ש ״ ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‪(11.09.97).‬‬
‫ד ‪ .‬ד ‪ .‬ג ‪ .‬לב הכסף תכשיטים בע״מ‬
‫‪D . D . G T H E S I L V E R HEART‬‬
‫‪JEWLLERY LTD‬‬
‫תכשיטים מכל ס ו ג •‬
‫שייח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09.97‬‬
‫ט‬
‫‪51-253H8-7 .1‬‬
‫‪51-253H3-8 ,1‬‬
‫‪34,300.‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫משרד‬
‫בע״מ‬
‫)‪(11.09.97‬‬
‫‪31.300.00‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫כיסופים ייצור תכשיטים‬
‫תכשיטי כסף וזהב‬
‫ש״ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253H9-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫בע״מ‬
‫!‬
‫מנעולים ממוחשבים בע״מ‬
‫צ י ו ד ממוחשב כלשהוא‬
‫ש"ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11109.97‬‬
‫‪51-253120-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫חברת המרמן‬
‫ענף הבניה‬
‫‪ -‬מ‪.‬ש‪.‬פ‪.‬‬
‫)‪(97‬‬
‫בע״מ‬
‫ש״ח‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪335‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪8 .1‬־‪253127‬־‪51‬‬
‫‪51-253121-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬ר‪ .‬בינה‬
‫ש ו ו ק מחקר‬
‫מערכות תוכנה‬
‫ופיתוח תוכנות‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .2‬ע ו מ ר ק ו‬
‫‪ .3‬ה נ ד ס ה‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫נקסטופ‬
‫‪.3‬‬
‫פיתוח מוצרים‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫)‪(11.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ .2‬ל ו ר ג י ן‬
‫‪ .3 NEXTOP L T D .‬ט י פ ו ל ב כ ל ו ת ה ש כ ר ת‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪.5‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪ 19.800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אליל‬
‫‪ .5‬ט‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 32.700.00 .5‬ש " ח‬
‫‪51-253124-5 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .1‬ט‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫ב נ ד נ ה ס ו כ נ ו י ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪BANDANA A G E N C I E S (1997) L T D .‬‬
‫חלקי ח י ל ו ף לרכבים צ י ו ד‬
‫וחקלאות‬
‫לגינון‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ט‬
‫תשני״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪51-253126-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לידם קי יטרי נ ג בע״מ‬
‫‪L I D S CATERING L T D .‬‬
‫הכנה וממכר מ ז ו ן‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .5‬ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•5‬‬
‫חקירות‬
‫שירם‬
‫בע״מ‬
‫השקעות‬
‫והשקעות‬
‫י"ב‬
‫)‪(1997‬‬
‫ונכסים‬
‫‪ 28,000.00‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253131-0 .2‬‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫פ י ‪ .‬ס י ‪ -‬א י י ‪) .‬אי נ ט י ר י ו ר‬
‫ק ונסטרקשו( בע"מ‬
‫‪P . C . A . (INTERIOR‬‬
‫‪CONSTRUCTION) L T D‬‬
‫ס ו כ נ ו י ו ת עסקים‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 34,300.00 .5‬ש " ח‬
‫י"ב‬
‫אליל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253132-8‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ד י י ר ב ו ר נ ש ט י י ו ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ש ר ו ת י ם ר פ ו א י י ם‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י " ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪336‬‬
‫‪110997‬‬
‫‪51-253130-2‬‬
‫;‬
‫‪51-253125-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫ה כ ל ב ו ל ג ו )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪HACOL BO LAGAN (1997) L T D‬‬
‫‪.3‬‬
‫וגידולים‬
‫צמחים‬
‫)‪(11.09-97‬‬
‫ח נ י ת שרותי נ י ק י ו ו בע״מ‬
‫מתן שרותי נ י ק י ו ן פוליש‬
‫והדברה‬
‫ט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫ביגוד‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253129-4 .2‬‬
‫ גד אחזקות בע״מ‬‫עסקים ו י ז מ ו ת‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(11.09.97‬‬
‫‪51-253128-6 .1‬‬
‫‪51-253123-7 •1‬‬
‫ע‪ .‬בו‬
‫ניהול‬
‫בע״מ‬
‫וטכנולוגיה‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253122-9 1.‬‬
‫בע״מ‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253133-6‬‬
‫ד ‪ .‬ר ‪ .‬ח ‪ .‬ש י ו ו ק ד נ ט ל י בע״מ‬
‫יבוא ושווק חומרים דנטליים‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253134-4‬‬
‫א ל ו ן ‪ -‬פ ר ב ר ‪ ,‬שרותי ה נ ד ס ה בע״מ‬
‫‪,1 A L 0 N - F A R B E R , E N G I N E E R I N G‬‬
‫‪,2 S E R V I C E S LTD‬‬
‫מ ע ר כ ו ת מי ז ו ג א ו י ר‬
‫‪ 10,000.00‬ש"ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪ .3‬ש י ו ו ק והשקעות‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל תשנייז )‪(14.09.97‬‬
‫‪51-253140-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ל י ד ו ר ן ‪ -‬ט ק בע״מ‬
‫‪LID0RAN - TEC L T D .‬‬
‫‪ .3‬אספקה ט כ נ י ת תעשיה ומסחר‬
‫‪ 22,900.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253136-9‬‬
‫נ ת נ א ל שרותי כ ח אדם בע״מ‬
‫‪NETANEL MAN POWER S E R V I C E S‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪51-253137-7‬‬
‫גבע ש י ו ו ק מ ז ו ן‬
‫יבוא ושווק מזו ן‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫) מ ‪ .‬ש ‪ ( .‬בע״מ‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪51-253139-3‬‬
‫י ר ד ן ב ‪ .‬י ‪ .‬ס ‪ .‬ש י ו ו ק ומסחר בע״מ‬
‫& ‪YARDEN B . Y . S . MARKETING‬‬
‫‪COMMERCE L T D .‬‬
‫‪51-253135-1‬‬
‫א ‪ .‬ק י ש ו ן בע״מ‬
‫נ י ה ו ל השקעות ב ח ב ר ו ת‬
‫טכנולוגיות‬
‫‪ 34,300.00‬ש"ח‬
‫י " ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(14.09-97‬‬
‫י ב ו א ע ו ב ד י ם ז ר י ם והשמתם‬
‫במקומות עבודה‬
‫‪ 32,700.00‬ש״ח‬
‫י ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253138-5‬‬
‫ג ‪ .‬ו ‪ .‬ד ‪ .‬־ ש י ו ו ק חומרי ב נ י ן‬
‫בע״מ‬
‫ש י ו ו ק חורמי ב נ י י ן קרמיקה‬
‫ואינסטלציה‬
‫‪ 34,000.00‬ש״ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09.97‬‬
‫‪51-253141-9 1‬‬
‫‪ 2‬ד י ו ט י פ ר י ח י פ ה בע״מ‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪HAIFA.LTD.‬‬
‫‪DUTY F R E E‬‬
‫מסחר י ב ו א י צ ו א‬
‫‪ 20,000.00‬ש"ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253142-7 1.‬‬
‫‪ .2‬א מ ‪ .‬א נ ד א מ ‪ .‬ש י ו ו ק מ ז ו ן‬
‫בע "מ‬
‫)ו‪.‬ס‪(.‬‬
‫‪M AND M . FOOD MARKETING‬‬
‫‪( V . S . ) LTD‬‬
‫‪ .3‬נ י ה ו ל עסקי מ ז ו ן‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪337‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253143-5 .1‬‬
‫‪ .2‬א ר ר ט ‪ -‬ק ו ן‬
‫בעיימ‬
‫‪ARARAT-CON LTD‬‬
‫‪ -3‬ע ס ק י ם‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י " ב א ל י ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253144-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫רכאמ טק בע״מ‬
‫פ ע ו ל ו ת רכש ק ב ל נ ו ת משנה‪,‬‬
‫ייצור‬
‫רכיבים‬
‫‪ 25,200.00‬ש י י ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253145-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫דאטה‪-‬קום ערוצים‬
‫א י נ ט ר א ק ט י ב י י ם בעיימ‬
‫‪DATA-COM I N T E R A C T I V E CHANNELS‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫תשתיות ק ו ו י ת אלחוטיות ל ו י י נ ו ת‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 100.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253146-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253149-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫לו ג וסקי י פ בע״מ‬
‫ב נ י נ י ם בתים ד י ר ו ת מעץ‬
‫‪51-253150-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ס ט ג ו ל ד מ ד ף‬
‫ג‪ .‬אלעודאת‪-‬עבודות עפר‪,‬‬
‫ותפעול בע״מ‬
‫עב עפר ב נ י ה‬
‫אחזקה‬
‫־ ‪ 1‬בע״מ‬
‫‪KASTGOLD MADAF - 1 LTD‬‬
‫משרדים עסקים בתי חרושת‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫חנויות‬
‫‪51-253151-8 .1‬‬
‫‪ .2‬פ נ ט ר ס ו פ ט‬
‫בע״מ‬
‫‪PANTHERSOFT LTD‬‬
‫בכל תחומי המחשבים‬
‫‪ -3‬י י ע ו ץ‬
‫‪ 32,500.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09.97‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 36,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪338‬‬
‫‪51-253148-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫של י נ ג ר א ת פ ר י בע"מ‬
‫נכסי דלא ני י גי מקרקעין‬
‫ת ‪ .‬ג ‪ -‬א ‪ .‬ד ‪ .‬מערכות בע״מ‬
‫‪T . G - A . D . SYSTEMS LTD‬‬
‫‪1.‬‬
‫י ב ו א ש י ו ו ק של מ ו צ ר י צקשורת‬
‫ואלקטרו ניקה‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253147-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪51-253152-6‬‬
‫טרום בנגב בע״מ‬
‫ב נ י ה מ ב נ י ן עב עפר ו פ י ת ו ח‬
‫‪ 2,640.00‬ש י י ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253153-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צחובוי‬
‫בעיימ‬
‫‪ZECHOVOY L T D‬‬
‫דגלים מדליות סמלים מגינים‬
‫מחז יקי מפתחות וכוי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253154-2‬‬
‫א ‪ .‬ר ‪ - .‬רכס א ח ז ק ו ת בע״מ‬
‫עסקי מסחר והשקעות‬
‫‪4.30,000.00‬ש"ח‬
‫י " ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(14.09.97‬‬
‫‪9 1.‬־‪253155‬־‪51‬‬
‫‪ .2‬ג ‪ .‬א ‪ .‬א ר י א ל גלרי בע״מ‬
‫‪A R I E L GALLERY LTD‬‬
‫‪51-253160-9 •1‬‬
‫‪ .2‬חברת ק ד ו מ י ג ר נ י ט לסחר‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫‪KADOMI GRANIT FOR T R A D I N G AND‬‬
‫‪INVESTMENTS COMPANY L T D‬‬
‫‪ .3‬שיש ו ג ר נ י ט‬
‫‪ 10,002.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪G.A.‬‬
‫‪ .3‬י ב ו א ו י צ ו א ר י ה ו ט‬
‫־‬
‫‪4.34,300.00‬ש"ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪ .1‬י ‪51-253156-7‬‬
‫‪ .2‬ברוש אקספרס השקעות בע״מ‬
‫‪51-253161-7 -1‬‬
‫‪ .2‬ה ו מ י נ ג בעיימ‬
‫‪HOMING L I M I T E D‬‬
‫‪ .3‬השקעות‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש״יח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪BROSH E X P R E S S INVESTMENTS‬‬
‫‪51-253162-5 .1 L T D .‬‬
‫‪ .2‬ס א ן ס א ס י ן פאשין ק ו מ פ נ י בעיימ‬
‫‪ .3‬נ ד ל ן והשקעות‬
‫‪ .3‬מסחר ב ב ג ד י ם מ ו צ ר י הלבשה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש"ח‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ -5‬י ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל תש נ ־״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253157-5 1.‬‬
‫‪51-253163-3 -1‬‬
‫‪ .2‬ח ד ו ת ה ר א י ה בע״מ‬
‫‪ .2‬ד ו ד ר ב י ו ב נ י ו ‪ ,‬ק ב ל נ י ב נ י ן‬
‫‪ .3‬ת ח ו ם ה א ו פ ט י ק ה‬
‫בע״מ‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .3‬ק ב ל נ ו ת ב נ י י ן‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש"ח‬
‫‪ .5‬י ייב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253158-3 •1‬‬
‫‪ .2‬מ י ל ה ר ו ס י ת בע״מ‬
‫‪51-253164-1 .1 R U S S I A N WORD L I M I T E D‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ו י ז י ן בע״מ‬
‫‪ .3‬ע נ י ן ד פ ו ס‬
‫‪V I S I O N LTD‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .3‬מסחר י ב ו א ת ח ו ם ה א ו פ ט י ק ה‬
‫‪ .5‬י ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪ 26,000.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253159-1 -1‬‬
‫‪ .2‬ג ל ו ב ל ו י ל ג ׳ ט ל ק ו ם ישראל בע״מ‬
‫‪ISRAEL‬‬
‫‪M.‬‬
‫‪GLOBAL V I L L A G E TELECOM‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .3‬מחקר ו פ י ת ו ח מ פ ע ל י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪1‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪339‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253171-6 1.‬‬
‫‪51-253165-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫רישום‬
‫‪.2‬‬
‫כירטאן ר ה י ט י ם מהטבע בע״מ‬
‫‪.3 C I R T A N FURNITURE FROM NATURE‬‬
‫‪4. LTD‬‬
‫ס ח ר ב י נ ״ ל ‪ ,‬י ב ו א י צ ו א של‬
‫‪.5‬‬
‫רהיטים אלקטרו ניקה‬
‫‪1.‬‬
‫‪ 200.00‬ש י י ח ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253166-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ ר ק ו ב י ץ ק פ י ט ל בע׳״מ‬
‫יבוא ש י ו ו ק מוצרים בתחום‬
‫האופטיקה‬
‫‪ 26,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253167-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מטיילי‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪.3‬‬
‫ארגון‬
‫נסיעות‬
‫בע״מ‬
‫נ ס י ע ו ת ט י ו ל י ם משרד‬
‫‪ 31,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253168-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ ר ק ו מ ר ס פ נ ו ת ו ש י י ט בעיימ‬
‫סחר ה י מ י כ ל י ש י י ט ומסחר‬
‫‪ 26,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253169-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 32,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫‪340‬‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫ע י נ ו ג י ם ‪ -‬נ ג י ע ה של טעם‬
‫ר ח ו ב ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫מוצרי מזו ן מכל סוג‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253175-7-1‬‬
‫‪ .2‬ב נ י נ י ר ב נ י ו )‪(1997‬‬
‫קבלנות‬
‫בעיימ‬
‫בניה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י *'ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫כלים‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253176-5 •1‬‬
‫‪ .2‬ר א ו ב ן פ ל ד‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫עבודות בניה‬
‫‪2000‬‬
‫‪REUVEN P E L E D B U I L D I N G WORKS‬‬
‫דאמו הנדסה אזרחית בע״מ‬
‫מסחר כללי ל ר ב ו ת הנדסה‬
‫תשנ״ז‬
‫שרותים‬
‫טופר החזקות בע״מ‬
‫‪TOPAR HOLDINGS L T D‬‬
‫להשקיע להשתתף ב כ ל ד ר ך ב ח ב ר ו ת‬
‫‪140997‬‬
‫ובשותפיות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫‪51-253170-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ו ל י ד דאהר‬
‫עסק מסחרי‬
‫‪51-253174-0 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חרש השרו ן בע"מ‬
‫ת ח ו מ י ת צ ו ג ה ש י ו ו ק של‬
‫די נטרי ים‬
‫‪51-253172-4‬‬
‫בע״מ‬
‫יצרני מתן‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫י"ב אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253173-2 -1‬‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫יזום‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י ״ ב א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫והשקעות‬
‫קי יטרי נג הבירה בע״מ‬
‫ארוח קייטרינג וארועים‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.3‬‬
‫עד הלום‬
‫החברות‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪2000 (1997) LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫ביצוע‬
‫עבודות‬
‫‪ 31,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫בניה‬
‫תשנ״ז‬
‫מגוונות‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬יי בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫רישום‬
‫‪51-253177-3 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253183-1‬‬
‫שרה ו צ י ו ן ס ו י ס ה בע״מ‬
‫ר כ י ש ה נ י ה ו ל של נ כ ס י ם‬
‫השקעות‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫ע‪ .‬שני השקעות ונכסים‬
‫רכישת ומכירת מקרקעין‬
‫ניהול‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫י״ב‬
‫)‪(14.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ג י‪.‬אי‪ .‬אנד פי‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪& P TECHNOLOGIES L T D‬‬
‫יצור אלגוריטמים מתקדמים‬
‫בעיבוד אות‬
‫ו י ז מ ו ת בע״מ‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫)‪(14.09.97‬‬
‫‪ 32,700.00‬ש ״ ח‬
‫‪51-253179-9 1.‬‬
‫י"ב‬
‫נ ‪ .‬ס ‪ .‬מ י ל א נ ו חברה למסחר בע״מ‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.3‬‬
‫אבטחות‬
‫)‪(14.09.97‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫ואביזרי‬
‫תשנייז‬
‫י ״ב‬
‫תנועה‬
‫‪51-253186-4‬‬
‫‪ 34.300.00‬ש ״ ח‬
‫)‪(14.09.97‬‬
‫‪51-253181-5 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫כללי‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253182-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪51-253187-2‬‬
‫‪2 BAUCOM LTD‬‬
‫מסחר‬
‫אלול‬
‫תשנייז‬
‫)‪(14.09.97‬‬
‫ו ב י ד ו ד אקספרס בע״מ‬
‫איטום‬
‫קבלנות בניה איטום ובידוד‬
‫י"ב‬
‫באוקום‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫י ו ב ל ש י ו ו ק קרקעות בע״מ‬
‫נועם‪,‬‬
‫השקעות ב נ ד ל ״ ן ‪ ,‬נכסים כספים‬
‫נ י י ר ו ת ערך‬
‫ה‪.‬ס‪.‬ב‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫מתן שירותי אבטחת ת נ ו ע ה ‪,‬‬
‫תנועה‬
‫ואביזרי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪G.A.‬‬
‫‪51-253185-6‬‬
‫‪51-253180-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(14.09.97‬‬
‫טכנולוגיות‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253184-9‬‬
‫‪51-253178-1 1.‬‬
‫ד‪.‬כ‪.‬ן‪ .‬בניה‬
‫מסחר כללי‬
‫החברות‬
‫א ‪ .‬פ ‪ .‬פ ‪ .‬ש ‪ .‬מ י ז מ י תשתית בע״מ‬
‫‪I . P . P . S . INFRASTRUCTURE‬‬
‫‪P R O J E C T S LTD‬‬
‫מסחר כללי לרבות תשתית‬
‫‪3‬‬
‫חי ישני ס י ל ו ן בע״מ‬
‫‪J E T SENSOR L T D‬‬
‫ש י ו ו ק מתן ש ר ו ת י ם של ח י ישני‬
‫למדידת כמויות‬
‫סילון‬
‫נוזלים וגז‬
‫‪ 31.300.00 ,4‬ש ״ ח‬
‫‪5‬‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״דו‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪341‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253188-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253193-0 1.‬‬
‫שיווקית‬
‫פורמולה ‪ -‬תקשורת‬
‫במגזר הרוסי בע״מ‬
‫‪.3 FORMULA - MARKETING‬‬
‫‪4. COMMUNICATION I N T H E R U S S I A N‬‬
‫‪.5 SECTOR L T D‬‬
‫פרסום‬
‫‪ 34,400.00‬ש ״ ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253189-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫יציר‬
‫כנרת אלקטרו ניקה‬
‫בע״מ‬
‫ייצור שיווק ר‪0‬יבי‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪51-253190-6 1.‬‬
‫ח ‪ .‬פ ‪ .‬ג ‪ .‬תעשיות בע״מ‬
‫י ז ו ם פ י ת ו ח השקעה ו ע י ד ו ד של‬
‫תעשיה ברמת ה ג ו ל ן‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15-09-97‬‬
‫‪51-253191-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ס פ י ר א ו ר א י ר ו ע י ם בעיימ‬
‫מתן שרותים ב י ת מאפה נ י ה ו ל עסק‬
‫‪ 32.700.00• .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15-09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪342‬‬
‫‪ 33.400.00‬ש ״ ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫‪.2‬‬
‫ריהוט מוסדי‬
‫‪.3‬‬
‫ומשרדי‬
‫א‪.‬ג‪.‬מ‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫ריהוט מוסדי‬
‫ומשרדי‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(15.09.97‬‬
‫‪51-253195-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ד ו ר י ס ומנשה ראובני נכסים בע״מ‬
‫השקעות ו א ח ז ק ו ת של נכסי דלא‬
‫ניידי‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253196-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫דו ן ז ' ו ב י נו בע״מ‬
‫י ז מ ו ת והקמת עסקים‬
‫זכוכית‬
‫אלומיניום‬
‫שונים‪,‬‬
‫עב‬
‫‪ 29,400.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09.97‬‬
‫‪51-253197-1 1.‬‬
‫ברקת החושן בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪BAREKET‬‬
‫‪CHOSHEN‬י‪HA‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪4.‬‬
‫ם‬
‫י‬
‫ס‬
‫כ‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ק‬
‫תפעול תחזו‬
‫‪.5‬‬
‫תשנייז‬
‫‪ 32,700.00‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253194-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253192-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫מ ש ה ח ד י ף׳ ע ו מ ר י ם ב ע ״ מ‬
‫‪MOSHE H A D I F OMARIM L T D‬‬
‫מבנים קרקעות‬
‫אלקטרוניקה‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15-09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫ב י ‪ .‬ס י ‪ .‬ב י ‪) .‬אלדו( השקעות בע״מ‬
‫‪B . C . B . (ELDO) INVESTMENTS L T D‬‬
‫ניהול השקעות ו י י ע ו ץ להשקעות‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫)‪(15-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253198-9‬‬
‫רישום‬
‫‪1‬‬
‫החברות‬
‫‪51-253203-7‬‬
‫‪ ,2‬ל מ י ט א ח ז ק ו ת ע ״ מ‬
‫נ ו ה ע צ מ ו ן ש ו ו ק ר ה י ט י ם )‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫‪L A M I T HOLDINGS L T D .‬‬
‫‪ ,3 NAVEH ATZMON FURNITURE‬א ח ז ק ת ו נ י ה ו ל נ כ ס י ם‬
‫‪ 32.700.00 ,4 MARKETING (1997) LTD‬ש ״ ח‬
‫ש י ו ו ק הפצה ומסחר ברהיטים‬
‫‪ ,5‬י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253204-5‬‬
‫צמל תעשיות לטקס בע״מ‬
‫מכשור רפואי א ו ר י ד ו מ י ם‬
‫‪51-253199-7‬‬
‫‪ 31.300.00‬ש ״ ח‬
‫פ‪ .‬אלפא בע"מ‬
‫שירותי רכב בנז י ן ודי זל‬
‫מכו נאות פחחות צבע‬
‫‪ 32,700.00‬ש " ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫י"ג‬
‫דייר ב א ר י ג ו ט ר מ ן ב ע ״ מ‬
‫‪DR. BARRY GUTTERMAN L T D .‬‬
‫ר פ ו א ת שי ני י ם ט י פ ו ל י ם ‪ ,‬י י ע ו ץ‬
‫‪51-253200-3‬‬
‫‪ 1,000.00‬ש " ח‬
‫משחקים‬
‫י"ג‬
‫‪ 1,000.00‬ש ״ ח‬
‫י״ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253201-1‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫‪51-253202-9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ח י י ם יעקב נאמנויות בע״מ‬
‫‪CHAIM YAAKOV T R U S T E E S H I P S‬‬
‫‪4 LTD.‬‬
‫‪5‬‬
‫נאמנות נכסים‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫אלול‬
‫בורר‪-‬גור‬
‫‪3‬‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253206-0‬‬
‫אודם שרותי כח אדם בע״מ‬
‫‪.4 ODEM MAN POWER S E R V I C E S L T D .‬‬
‫‪5‬‬
‫מתן שרותי כח אדם ומסחר כללע‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪51-253205-2‬‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫מג נטה טקסטיל בע״מ‬
‫ה נ ע ל ה הלבשה צ ע צ ו ע י ם‬
‫וכו י‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בע״מ‬
‫וסתי‬
‫צנרות גזים‬
‫גז רפואיים‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪BORER-GOR LTD‬‬
‫גזים מתקני‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253207-8‬‬
‫ה ו ט צ י ו י ס )ישראל( בע״מ‬
‫‪HOT CHOICE ( I S R A E L ) LTD‬‬
‫מכירות קניות‬
‫‪ 28,310.00‬ש ״ ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪150997‬‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253208-6‬‬
‫אל אמיר השכרת ר כ ב‬
‫השכרת כ ל ד ו גי הרכב‬
‫‪ 32,000.00‬ש " ח‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫‪343‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253209-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253215-1 •1‬‬
‫‪ . 2‬ט י ‪ .‬ו י ‪ -‬סחר ) ו ‪ .‬מ ‪ ( .‬ב ע " מ‬
‫א ו ‪ .‬א ם ‪ .‬אופנה בע"מ‬
‫‪ . O . S . F A S H I O N LTD‬מ ס ח ר י צ ו ר ה פ צ ה י ב ו א ו י צ ו א ש ל‬
‫‪3‬‬
‫מוצרים‬
‫טקסטיל קמעונות‬
‫יייגאלול‬
‫ש״ח‪34,300.00‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(!5.09-97‬‬
‫‪51-253210-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫י ‪ .‬א מ י ר נ א מ נ ו י ו ת בעיימ‬
‫מתן שרותי עזר לעו״ד‪ ,‬נ א מ נ ו י ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫‪51-253211-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪000.00 10‬‬
‫‪v‬‬
‫< "ג‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫דבש ד ו ד ש י ר ו ת י ם ו ה ו ב ל ו ת בע״מ‬
‫אספקה שירותי ה ו ב ל ו ת‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י י י ג א ל ו ל‬
‫‪(15-09-97).‬‬
‫‪51-253212-8 1.‬‬
‫מנופי דוד בן‪-‬דוד‬
‫ה ו ב ל ה הרמה ושי נ ו ע‬
‫בע״מ‬
‫ל י י ף טי ים הומס בע״מ‬
‫מכירת נדל״ן עסקאות נדל״ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪1.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ש״ח‬
‫‪51-253216-9 -1‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום החברות‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪7‬־‪253217‬־‪51‬‬
‫‪ -‬ל‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫דיסו‬
‫‪.3‬‬
‫הטמעת ת ו כ נ ו ת‬
‫‪D I S 0 - L LTD‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪51-253218-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עלוש ז י נ ה ו ם חברה למסחר‬
‫ושירותים בע״מ‬
‫מתן שירותי הובלה ונסיעות‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253213-6 1.‬‬
‫‪ 10,000:00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ג'ם השכרת ר כ ב בע״מ‬
‫‪GEM‬‬
‫‪CAR‬‬
‫‪RENTAL‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪-1‬‬
‫השכרת ר כ ב ו ת י י ר ו ת פ נ י ם‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪.3‬‬
‫י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15-09-97‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬ח‪.‬‬
‫גדול‬
‫בננות‬
‫שיווק‬
‫הבחלה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל‬
‫‪51-253214-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253219-3‬‬
‫ב נ נ ו ת בע״מ‬
‫ק נ י ה ו ש ו ו ק של‬
‫תשנ״ז‬
‫מ ח ש ב ו ת חשמל‬
‫ע ב חשמל‬
‫‪ 34,300.00‬ש י י ח‬
‫תשנ״ז‬
‫י"ג אלול‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253220-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(15-09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫מיסטר בי יקר ניהול בע״מ‬
‫‪MISTER BAKER MANAGEMENT L T D .‬‬
‫ניהול עסקים בתחום המזון‬
‫‪ 100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪344‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253232-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪5 .1‬־‪253237‬־‪51‬‬
‫תשתיות‬
‫ח ל ז ו ן ‪ -‬חברה ל י י ז ו ם‬
‫זורמות ו נ י ה ו ל ן בע״מ‬
‫‪H I L A Z O N - T H E COMP. FOR‬‬
‫‪I N I T I A T I O N & MANAG. O F WATER‬‬
‫‪I N F R A S T R U C T . LTD‬‬
‫סילוק שפכים מערכות תשתיות‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪'160997‬‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253233-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ניהול‬
‫"הד‪-‬פז" מערכות‬
‫)‪ (1997‬ב ע י י מ‬
‫פיתוח מערכות ניהול‬
‫לאירגונים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫ובקרה‬
‫ובקרה‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253234-2 1.‬‬
‫אבו שארב בע״מ‬
‫עבודות חקלאות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫ייבוא‬
‫הגיינה‬
‫ושיווק‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫י״דאלול‬
‫‪.5‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253239-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬׳‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪2‬‬
‫‪51-253236-7 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י •יד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪346‬‬
‫י"ד‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253240-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.3‬‬
‫י"ד‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫יפן מוטור סאונד בע״מ‬
‫מסחר במוצרי א ל ק ט ר ו נ י ק ה‬
‫‪,4‬‬
‫‪,5 SYONA L T D .‬‬
‫מוצרי‬
‫‪,1‬‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫מחשב בראש ב ע ״ מ‬
‫‪COMPUTER I N HEAD L T D‬‬
‫י ב ו א ש י ו ו ק של מחשבים נ י י ד י ם‬
‫וציוד עזר‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪,3‬‬
‫בע״מ‬
‫ייצוא‬
‫‪51-253238-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253235-9 1.‬‬
‫סיונה‬
‫‪ .2‬א ס י ק ו ר מ ח ש ב י ם ב ע ״ מ‬
‫‪A S I C O R E COMPUTERS L T D‬‬
‫‪ . .3‬ת כ נ ו ן פ י ת ו ח ר כ י ב י ם ו מ ע ר כ ו ת‬
‫ממוחשבות‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫מ ד ע א ל פ י י ם )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫)‪S C I E N C E TWO THOUSAND (1997‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪1‬‬
‫מרכז למידה ממוחשבים‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫או ן וכהן ‪ -‬מפעלי‬
‫ותי ירות בע״מ‬
‫נ י ה ו ל מסעדות בתי קפה ארועים‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫י"ד‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫מזו ן‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253241-7‬‬
‫ישראל השקעות בע״מ‬
‫מונגוליה‬
‫‪MONGOLIA I S R A E L INVESTMENTS‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫סחר כללי בי נלאומי‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ י ח‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253242-5‬‬
‫הסעות‬
‫הסעות‬
‫מ י ר ו )‪ (1997‬ב ע י י מ‬
‫והובלת נוסעים‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫י ״ד‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪0 .1‬־‪253249‬־‪51‬‬
‫‪51-253243-3 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫גבייה‬
‫מורדן ‪ -‬שרותי‬
‫לרשות בע״מ‬
‫מתן שרותי גביית כספים‬
‫‪ 33,400.00 4.‬שייח ‪.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫ויעוץ‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫‪51-253244-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נקי ו ן ר ‪ .‬צ ‪ .‬בע״מ‬
‫‪C L E A N I N G R . Z . LTD‬‬
‫שרותי נ י ק י ו ן בלחץ מ י ם גבוה‬
‫וניקוי בחול‬
‫ויקטור‬
‫‪ 2,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י ״ ד א ל ו ל‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253245-8 1.‬׳‬
‫‪.2‬‬
‫פרדייס‬
‫‪.3‬‬
‫ומתנות‬
‫כלי בית‬
‫)‪(1997‬‬
‫בית‬
‫בע״מ‬
‫ומתנות‬
‫‪ 29,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫י״דאלול‬
‫‪.5‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253246-6 1.‬‬
‫ד‪ .‬שנהב מוצרי פרסום‬
‫שיווק מוצרים מודפסים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253247-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫פיתוח מוצרי‬
‫‪T R I P L A S T LTD‬‬
‫פלסטיק‬
‫‪51-253248-2 .1‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫‪ .2‬מ ק ס ב י י ט‬
‫בע״מ‬
‫‪ .3‬פ י ת ו ח י צ ו ר ש ו ו ק‬
‫ת ו כ נ ו ת מחשב‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י ״ ד א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪MAXBYTE L T D .‬‬
‫ואחזקת‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫‪ .2‬מ ע ב ד ו ת ר מ ב ״ ם ה ח ד ש ו ת ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬מ ע ב ד ה ב ש ט ח ה ר פ ו א י ב ד י ק ו ת ו כ ו י‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253252-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ו ל ו ת צ ע י ר י ם ב ע ״ מ‬
‫‪YOUNG V O I C E S L T D .‬‬
‫‪ .3‬ה פ ק ת ע י ת ו נ י ם ב ש פ ה ה א נ ג ל י ת‬
‫להפצה בי נ"ל‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09.97‬‬
‫‪51-253253-2‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫‪51-253251-6 .1‬‬
‫אינטרנשיונל כלי‬
‫טריפלםט בע״מ‬
‫‪ .2‬ר ‪ .‬מ ז ו ר נ י ה ו ל ב ע ״ מ‬
‫‪R . MAZOR MANAGING L T D .‬‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש ר ו ת י נ י ה ו ל ל ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253250-8 .1‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫החברות‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ש ח ז ־ ה ש ק ע ו ת‬
‫‪ .3‬ה ש ק ע ו ת נ ד ל ״ ן‬
‫בפרו י יקטים‬
‫‪ 29,400.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל‬
‫)‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫והשקעות‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫המחירון לאומנות ישראלית בע״מ‬
‫‪I S R A E L I ART I N D E X LTD‬‬
‫הפקת מחירון לאומנות ישראלית‬
‫‪ 29,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪347‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-253254-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בדבר‬
‫)‪(1997‬‬
‫אווזי שכונת התקווה‬
‫ניהול מסעדות בע״מ‬
‫נ י ה ו ל מסדעות ומתן שרותי‬
‫י יעוץ ו ניהול לענף המזו ן‬
‫והמסעדנות‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫ציחה‬
‫בע "מ‬
‫מימון‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪,‬‬
‫והשקעות‬
‫למימון‬
‫השקעות‬
‫‪ 101.00‬ש י י ח‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫י"ד אלול‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫ו ‪ .‬מ ‪ .‬חשמל ס נ ט ר‬
‫מ ו צ ר י חשמל ב ע ״ מ‬
‫שווק והפצת מוצרי‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫חשמל‬
‫‪.3‬‬
‫‪•4‬‬
‫‪.5‬‬
‫והפצת‬
‫פלוס בע״מ‬
‫‪EDUCATION P L U S LTD‬‬
‫אספקת שירותי‬
‫ומזון‬
‫הםעדה‬
‫•‪ 31.300‬ש ״ ח‬
‫י"ד אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫‪51-253258-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253260-7 1.‬‬
‫מסעדת א ו ו ז י ח ו ל ו ן‬
‫נ ה ו ל מ ס ע ד ו ת ו מ ז ו ן‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י י י ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ‪ .‬ז ו ה ר מ ע ר כ ו ת חשמל ב ע ״ מ‬
‫‪0. ZOHAR E L E C T R I C I T Y SYSTEMS‬‬
‫‪LTD‬‬
‫עסח מסחרי י צ ר נ י ‪ ,‬מתן שרותים‬
‫‪ 23,800.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 21,900.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253257-3 1.‬‬
‫‪00‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ -‬שווק‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫תחומה ‪ -‬לובטון בע״מ‬
‫ח ב ל נ ו ת משנה ראשית ב נ י ה‬
‫ציבורית‪ ,‬חפירה‬
‫‪ 27,000.00‬ש ״ י ח‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09.97‬‬
‫‪51-253261-5 -1‬‬
‫‪51-253256-5 -1‬‬
‫חי נ ו ך‬
‫‪51-253259-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253255-7 -1‬‬
‫חברה‬
‫רישום החברות‬
‫איורור‬
‫אפקט שירותי חימום‬
‫ומי ז ו ג א ו י ר בע״מ‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן‬
‫שרותים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253262-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ב‪.‬ז‪.‬ת‪.‬‬
‫השחעות‬
‫נכסים בע״מ‬
‫במחרחעין ובניה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫י״דאלול‬
‫‪.5‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253263-1 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫עץ‬
‫חכמו ן אהרון יבוא ושיווח‬
‫ב נ י ו )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫וחומרי‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253264-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫קפרזה ‪ -‬מותגי מ ז ו ן בע״מ‬
‫‪C A P R E S E - MUTAGAI MAZ0N LTD‬‬
‫עסקי מ ז ו ן מסעדות בתי קפה‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪348‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253265-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ש ל א ג‬
‫‪ .3‬ת ח ו ם‬
‫‪ 34,300,00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫ש מ י ר ת ע ש י ו ת בעיימ‬
‫של י י צ ו ר בד ל א א ר ו ג‬
‫‪51-253266-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אחזקות בע״מ‬
‫אורגנו‬
‫‪ORGANO HOLDINGS LTD‬‬
‫פרוייקטים בתחום המקרקעין‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253267-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אמי אברבך אחזקות בע״מ‬
‫‪E M I AVERBACH HOLDINGS LTD‬‬
‫פרוייקטים בתחום המקרקעין‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253268-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ק נ ז ס ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬ש י ו ו ק ו מ כ י ר ת ר ה י ט י ם‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253269-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ח י י ם ל י א ב ס ח ר ‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬מ כ י ר ה ש ו ו ק ו ר כ י ש ת ר כ ב י ם‬
‫‪ 11,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י ״ ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253270-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬ל‪.‬ש‪ .‬אחוזת בריאות וספא בע״מ‬
‫‪A . L . S . HEALTH RESORT & S P A‬‬
‫‪LTD‬‬
‫מסחר כללי ל ר ב ו ת ו י ט מ י נ י ם‬
‫ומי נרלים‬
‫‪ 34,200.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253271-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ס י א ם‬
‫‪ .3‬ב נ י ו‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י ״ ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫ עמרו ב נ י ו ופתוח‬‫פתוח שיפוצים חפירה‬
‫‪51-253272-2 .1‬‬
‫‪ .2‬י ש ר א ל ו ם‬
‫נכסים‬
‫בע "מ‬
‫השקעות‪,‬‬
‫ואחזקות‬
‫בע״מ‬
‫‪1997‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫מניות םטוקים‬
‫‪51-253273-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫והתקשורת‬
‫י ‪ .‬צ ‪ .‬ב י ת הפקס‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫ש י ו ו ק והפצה של מכשירי ט ל פ ו ן‬
‫‪160997‬‬
‫פקס מרכז י ו ת‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש " ח‬
‫י"ד אלול‬
‫ל‪-‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51^253274-8 .1‬‬
‫‪ .2‬צ י מ ר ג ר ף א ש ד ו ד‬
‫‪.3‬‬
‫‪h‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪TZIMERGRAFF ASHD0D 1997 L T D .‬‬
‫מסחר כללי ואחזקת נכסים‬
‫‪ 22,700.00‬ש " ח‬
‫י •יד‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253275-5 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ .2‬צ ו נ מ י‬
‫‪TSUNAMI LTD‬‬
‫כ׳ פ י ת ו ח ש י ו ו ק י צ ו ר ש ל מ ו צ ר י‬
‫כ•‬
‫אלקטרוניקה תוכנות חומרות‬
‫‪34,300.00 .4‬־ ש " ח‬
‫‪ • 5‬י ״ ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09.97‬‬
‫‪51-253276-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09.97‬‬
‫ו י ק י נ ג ‪ -‬סלמוו בע״מ‬
‫יבוא עיבוד שיווק דגים‬
‫‪349‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253277-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253283-9 •1‬‬
‫חשמל‬
‫‪ .2‬א ו ר ‪ -‬מ א ל ש י ו ו ק ח מ ר י‬
‫דיירקט‪-‬טים בע״מ‬
‫בסיטונות בע״מ‬
‫‪D I R E C T - T E A M LTD‬‬
‫‪ -3‬י ב ו א ש י ו ו ק י י צ ו ר מ ס ח ר‬
‫תקשורת ד י ו ו ר ש י ו ו ק ישיר‬
‫של חמר י חשמל‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫ואלקטרונ יק‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ י ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253278-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫אי יס פרסומים‬
‫פרסום מדיה‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י ״יד א ל ו ל‬
‫‪160997‬‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253279-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ג י ו ס ק י ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬ט כ נ ו ל ו ג י ה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ י ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253280-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫לעסקים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 3^,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(16.09-97‬‬
‫שלב ש ‪ .‬נ ‪ .‬בע"מ‬
‫ניהול וסיוע‬
‫יעוץ‬
‫‪51-253281-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫ל ‪ .‬פ ‪ .‬ל ו י ן אחזקות בע״מ‬
‫השקעות על כל ענפיו סטוקים‬
‫אגרות חוב‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253284-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫קירור אילן פלדמן בע״מ‬
‫מערכות מ י ז ו ג א ו ו י ר ומתקני‬
‫קירור‬
‫‪ 31,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪JOSEKI LTD.‬‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫‪51-253282-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫ל ‪ .‬פ ‪ .‬ל ו י ן חברה להשקעות בע״מ‬
‫השקעות על כל ענפי ו‬
‫‪350‬‬
‫)‪(16.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬י " ד א ל ו ל‬
‫מכירה‬
‫)‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253285-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.34,300.00 .4‬ש"ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫י‪ .‬אמיר השקעות ונכסים בע״מ‬
‫נכסים השקעות ואחזקות‬
‫נדלן‬
‫‪51-253286-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ט י ‪ .‬ט י ‪ .‬ג י י ‪ .‬מ ת כ ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬כ ל ה ק ש ו ר ב צ ב י ע ה ו ע י ב ו ד מ ת כ ו ת‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח ‪.‬‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253287-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ר ו ז ט ה ב ע י י מ‬
‫‪ROSETTA L T D‬‬
‫ניהול י ז ו ם עסקים‬
‫‪ -3‬ה ש ק ע ו ת מ י מ ו ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253288-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א פ ט ם ו פ ט ב ע ״ מ‬
‫‪APTSOFT L T D‬‬
‫ת ו כ נ ו ת השקעות‬
‫‪ -3‬מ ע ר כ ו ת‬
‫‪ 500,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח״ ‪997‬ו‪.‬ו ‪10.1‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-253289-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫והנדסה )מ‪.‬י‪.‬ל‪.‬א(‬
‫מיכון‬
‫חקלאי‪ ,‬מתן שרותים‬
‫מיכון‬
‫טכני ים ואחזקת צ י ו ד‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253290-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫ד נטה אופנה בע״מ‬
‫י צ ר נ י ם ס ו ח ר י ם של‬
‫נשים‬
‫לבני‬
‫‪ 34,300.00 A‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫בדבר‬
‫בע״מ‬
‫)‪(17.09.97‬‬
‫בדיפם‬
‫ביגוד‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253291-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ש מ י ר פ י ת ו ח‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ • 3‬י\צור בד לא ארו ג‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז ‪(17-09-97) .‬‬
‫ותעשית אופטקיה‬
‫‪51-253292-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫וידאו‬
‫א י ‪ .‬ג יי‪ .‬הפקות מוסיקה‬
‫ועיצובים בע״מ‬
‫הפקה ש י ו ו ק ומכירת מוסיקה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬ט י י ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253293-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫והסעדה‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 27,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫ע ‪ .‬ג ‪ .‬שמש ב י ת ק פ ה ב ע ״ מ‬
‫נ י ה ו ל והפעלת עסקי מ ז ו ן‬
‫‪51-253294-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ק א נ א ר י א ס‬
‫בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪CANARIAS LTD‬‬
‫כלים סינטריים‬
‫י ב ו א ש י ו ו ק של‬
‫‪ 28,000.00‬ש י י ח‬
‫תשנייז‬
‫טייו א ל ו ל‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪. 1997 ,‬וו‪10.‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253295-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫גלום צבעים וכימקלים בע״מ‬
‫לייבא צבעים כימיקלים מרכיבי‬
‫צבע‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253296-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫ומנשה אפיקי‬
‫אמנון‬
‫עסקי מ י מ ו ן והשקעות‬
‫השקעות בע״מ‬
‫‪51-253297-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫פרנסים בו גט אחזקות בע״מ‬
‫‪FRANCES B 0 G 0 T HOLDINGS LTD‬‬
‫השקעות פיתוח י ז ו ם עיםקי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 14,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253298-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפצה‬
‫תבור ‪ -‬הראל שווק‪,‬‬
‫‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫ועבודות‬
‫עבודות פתוח מתן שרותים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫נלוים‬
‫‪51-253299-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 2,500.06 A‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫א‪.‬א‪ .‬תחנת קמח ערו ער בע״מ‬
‫גריסת קמח יצור מוצרי חיטה‬
‫‪51-253300-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ו א ק מ י ש ק י ט‬
‫‪ -‬חברה‬
‫לייזום‬
‫ובני יה בע״מ‬
‫קרקע ב נ י ן‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט י י ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫‪351‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-253301-9 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪34,300.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253306-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א י ל ה ‪ -‬ה פ צ ת מ ו צ ר י ב ר י א ו ת ב ע ״ מ‬
‫חג‪-‬דס י ז ו ם והשקעות בע״מ‬
‫‪AYALA - HEALTH PRODUCTS‬‬
‫‪HAG-DAS PROMOTING AND‬‬
‫‪DISTRIBUTION L T D .‬‬
‫‪INVESTMENT LTD‬‬
‫‪ .3‬ה פ צ ת מ ו צ ר י ק ו ס מ ט י ק ה ו ב ר י א ו ת‬
‫השקעות ניהול נכסים‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש י י ח‬
‫ש״ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(17.09.97‬‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253302-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪34,300.‬‬
‫‪51-253307-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ל א נ ץ ' ט י י ם י ש ר א ל ב ע ״ מ‬
‫א ‪ .‬ג ‪ .‬א ‪ .‬ס ‪ .‬י ז ו ם ה ש ק ע ו ת בע׳ימ‬
‫‪ . A . G . A : S . PROMOTING AND‬ש ר ו ת י ק י ט ר י נ ג ו א ר ו ח ו ת ל מ ו ס ד ו ת‬
‫ש"ח‬
‫‪A INVESTMENT LTD‬‬
‫‪31,300.00‬‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫השקעות ניהול נכסים‬
‫ש״ח‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253308-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪5 -1‬־‪253303‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪34,30‬‬
‫‪.3‬‬
‫ע ו ז י ברנדס א י נ ט ר נ ש י ו נ ל בע״מ‬
‫‪U Z I BRANDS INTERNATIONAL LTD‬‬
‫נ י י ר ו ת סחירים נ י כ י ו ן שטרות‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253304-3 1.‬‬
‫‪ .2‬א ל ד ר ‪ -‬מ ד י ק‬
‫יבוא‬
‫‪.3‬‬
‫ושיווק‬
‫ב י ת ועוד בע״מ ‪.‬‬
‫כלי בית מתנות מוצרי‬
‫וכוי‬
‫ש"ח‬
‫ט ‪ " .‬ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫נוי‬
‫מוסך‬
‫נהול‬
‫גל‪-‬פז בע״מ‬
‫מוסך לתיקון כלי‬
‫‪30,000.00 .4‬‬
‫‪.5‬‬
‫רכב‬
‫‪170997‬‬
‫רפואי‬
‫בע״מ‬
‫‪ . E L D A R - M E D I C MEDICAL IMPORT‬ט " ו‬
‫‪MARKETING L T D‬‬
‫‪51-253310-0 .1‬‬
‫ציוד רפואי ותרופות‬
‫‪ .2‬א ו ר ל ן ה נ ד ס ת ב נ י ו ו פ י ת ו ח ב ע ״ מ‬
‫‪4.34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪ORLAN CONSTRUCTION‬‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪E N G I N E E R I N G AND DEVELOPMENT‬‬
‫אלול‬
‫‪.3‬‬
‫חשמל‬
‫‪51-253309-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪5‬‬
‫החברות‬
‫ש״ח‬
‫תשנ"ז‬
‫‪51-253305-0 1.‬‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .3‬ה נ ד ס ה ב נ י ה ו פ י ת ו ח‬
‫‪ .2‬ש ר ו ן ה ד ר י ם ח ב ר ה ל ב נ י ה ב ע ״ מ‬
‫ש"ח‬
‫‪SHARON HADARIM B U I L D I N G 4. 34,300.00‬‬
‫‪ . C O M P A N Y LTD‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬ע ב י ב נ י ה ש פ ו צ י ם ו ע ב י צ י ב ו ר י ו ת‬
‫‪ 19,800.004.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪H8-51-2533‬‬
‫אף‪.‬די‪.‬אס ל ב נ י י ן בע״מ‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫‪ 2,640.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫‪352‬‬
‫)‪(17.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253312-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫)המפרץ( נ ס י ע ו ת בעיימ‬
‫מ‪.‬ט‪.‬‬
‫‪(HÄMIFRATZ) T R A V E L L T D .‬‬
‫נ ה ו ל משרד נ ס י ע ו ת‬
‫‪ 30,000.00‬ש י י ח‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253318-3 .1‬‬
‫‪ .2‬א ו ו‬
‫‪M.T.‬‬
‫)‪(17-,09-97‬‬
‫‪51-253313-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ק י ס ו ס‬
‫די וטי פרי בע״מ‬
‫‪K I S O S DUTY F R E E L T D .‬‬
‫הנעלה אופנה וכוי‬
‫‪ -3‬ה ל ב ש ה‬
‫‪ 100.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253314-2 .1‬‬
‫‪ .2‬י ד ה י ו צ ר‬
‫עבודות‬
‫בע״מ‬
‫שרברבות‬
‫אינסטלציה‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫אינםטלציה‬
‫וכוי‬
‫‪51-253315-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ט ר י י ב ם ) א ו מ נ ו ת ( בעיימ‬
‫‪(ART) LTD‬‬
‫מוצרי אומנות וריהוט‬
‫‪TRIBES‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253316-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫צוקים מערכות נתונים בע״מ‬
‫‪T S U K I M DATA SYSTEMS L T D .‬‬
‫מסחר כללי‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253317-5 .1‬‬
‫‪ " .2‬פ ר נ ס י ם "‬
‫חשמל‬
‫בע״מ‬
‫תכנון‬
‫לבנין‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫ותעשיה‬
‫ ל י י ן טאבו בע״מ‬‫‪ON L I N E LABOO L T D‬‬
‫שרותי ל ע ו ״ ד‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 100.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫מתן‬
‫‪1 .1‬־‪253319‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫מוליך‬
‫ה‪.‬א‪.‬ב‪ .‬שרותי צ י ו ד‬
‫למחצה )ישראל( בע״מ‬
‫‪HAB SEMICONDUCTOR EQUIPMENT‬‬
‫‪S E R V I C E S ( I S R A E L ) LTD‬‬
‫שרותים תעשיות‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253320-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ב ל ו ו ד ר מ ר כ ז‬
‫בע״מ‬
‫נהול‬
‫ארועים‬
‫וקונגרסים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 50,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫אולמות ארועים‬
‫וקונגרסים‬
‫‪51-253321-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫דרימס בע״מ‬
‫ריאליטי‬
‫‪R E A L I T Y DREAMS L T D‬‬
‫תחום ההדמיה התלת‪-‬מימדית‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-253322-5 .1‬‬
‫‪ .2‬פ א ו ו ר ג י י ט‬
‫בע״מ‬
‫‪-3‬‬
‫‪POWERGATE L T D .‬‬
‫פ י ת ו ח ארכיטקטורה של ר כ י ב י ם‬
‫אלקטרו נ י י ם‬
‫‪ 30,100.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט י ׳ ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(17-09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫הנדסה‪,‬‬
‫ב י צ ו ע עב חשמל‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪353‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253323-3‬‬
‫‪51-253328-2 .1‬‬
‫מ א ז נ י י ם ת ר ג ו מ י ם ומחקר בע״מ‬
‫& ‪SCALES TRANSLATIONS‬‬
‫‪RESEARCH L T D .‬‬
‫עב תרגום ומחקר‬
‫ אמיר אחזקות בע״מ‬‫‪ .2‬פ ו ז נ נ ס ק י‬
‫‪ .3‬ה פ ע ל ת ש ר ו ת י מ ז ו ן מ ס ע ד ו ת‬
‫וכוי‬
‫קפיטריות‬
‫‪ 1,000.00‬ש ״ ח‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 10,000.00‬ש " ח‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(17.09.97‬‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫ניהול השקעות‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253325-8‬‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪51-253326-6‬‬
‫‪ 31,300.00‬ש ״ ח‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253327-4 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫‪DOR MARKETING ( P . L . ) L T D .‬‬
‫ומכירת מוצרי ביטחון‬
‫קניה‬
‫בטיחות מיגון ומוצרי בנין‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫החברה‬
‫‪ .3‬ב ע ״ מ‬
‫ארגון‬
‫‪ .4‬פ ר ס ו ם‬
‫לניהול‬
‫קניונים‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪170997‬‬
‫)‪(17.09.97‬‬
‫‪51-253331-6‬‬
‫י‪ .‬מלול בע״מ‬
‫נ י ה ו ל והפעלה של פאב‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫ומסעדה‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253332-4 .1‬‬
‫פיתוח אזורי‬
‫א מ ר י ק ן ס י ס י ג י י א י נ ב ס ט מ נ ט ב ע י י מ ‪ .2‬ג ו ש ק ט י ף‬
‫‪AMERICAN SYSYGY INVESTMENT‬‬
‫בע "מ‬
‫‪LTD‬‬
‫' ‪GUSH K A T I F I N D U S T R I A L Z O N E S‬‬
‫השקעות ואחזקות‪ ,‬מימון‬
‫‪DEVELOPMENT L T D .‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫‪ .3‬ק ד ו ם פ י ת ו ח ה ת ע ש י ה ו ה מ ל א כ ה‬
‫בגוש קטיף‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ י ׳ ז )‪(17.09.97‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪354‬‬
‫ד‪.‬ח‪.‬פ‪.‬‬
‫אירועים התקנת שילוט‬
‫‪ 100,000.00 • 5‬ש " ח‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(17.09.97‬‬
‫‪51-253330-8‬‬
‫ט״ו‬
‫יהלומים בע״מ‬
‫אורים‬
‫י י צ ו ר ש י ו ו ק ל י ט ו ש ח י ת ו ך של‬
‫יהלומים‬
‫)‪(17.09.97‬‬
‫‪51-253329-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ו ר ש י ו ו ק ) פ ‪ .‬ל (‬
‫טי״ו‬
‫ב נ י ה ופיתוח בע״מ‬
‫ב‪.‬א‪.‬ש‪.‬ן‬
‫‪B . A . S . N CONSTRRUCTION AND‬‬
‫‪DEVELOPMENT LTD‬‬
‫בניה ופיתוח‬
‫תשנייז‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ י ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253324-1‬‬
‫א ו ר ן משה מ י מ ו ן‬
‫והלוואות‬
‫מימון‬
‫‪.2‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫תעשיה‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫רישום‬
‫‪51-253333-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253338-1‬‬
‫י ח י א ל שי י ב י ץ בעיימ‬
‫נ י ה ו ל השקעות והשכרת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫מ ‪ .‬י ‪ .‬קורל ט כ נ ו ל ו ג י ה בע״מ‬
‫‪M . Y . COREL TECHNOLOGY L T D .‬‬
‫מסחר כללי ל ר ב ו ת ט כ נ ו ל ו ג י ה‬
‫ורכיבים אלקטרו ני ים‬
‫במנים‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪51-253334-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫החברה ל ט י פ ו ל‬
‫קלנסווה ‪ -‬לב‬
‫תפעול וניהול‬
‫לטיפול מי בי‬
‫טייז‬
‫במי קולחין‬
‫השרון בע״מ‬
‫של מ כ ו ן ט י ה ו ר‬
‫וב‬
‫‪ 50,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253339-9‬‬
‫די‪.‬אם‪.‬אי י‪.‬אי י‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪D . M . I . I . COMPUTERS (97) L T D .‬‬
‫מסחר כללי ל ר ב ו ת מחשבים‬
‫‪51-253335-7-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 25,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫טייז‬
‫‪,3‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫‪MISTER M I T S‬‬
‫שווק וחלוקת מ י צ י ם ומשקאות‬
‫לסוגיהם‬
‫‪51-253336-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ ,5‬ט ״ ז‬
‫‪.3‬‬
‫ר י א ק ט ס פ ו ר ט ישראל בע״מ‬
‫‪REACT SPORT I S R A E L L T D .‬‬
‫‪,1‬‬
‫ב י ג ו ד הנעלה והלבשה‬
‫‪30,000.00 4.‬‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫שייח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 28,000.00 ,4‬ש " ח‬
‫‪5‬‬
‫‪,1‬‬
‫כהן ‪ -‬דרפיש ‪ -‬הרשקוביץ בע״מ‬
‫‪,2 COHEN - D R A P I S Z - HERSHKOVITZ‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪3‬‬
‫תחון העיצוב הגראפי‪ ,‬מוצרי‬
‫‪,4‬‬
‫נייר‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253341-5‬‬
‫ט״ז‬
‫‪5‬‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫אלפא קליק בע״מ‬
‫ט י פ ו ל בכח אדם‬
‫‪51-253337-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253340-7‬‬
‫מ י ס ט ר מ י ץ )‪(1997‬‬
‫‪(1997) L T D .‬‬
‫‪ 34,000.00 ,4‬ש " ח‬
‫‪180997‬‬
‫)‪(97‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫בע״מ‬
‫נכסים‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫מחשבים‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫א‪.‬ב‪ ,‬למסחר‬
‫דלא נ י י ד י ‪.‬‬
‫שגיא לאומי‬
‫למכור נכסי‬
‫קרקעות‬
‫החברות‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253342-3‬‬
‫‪ 1997‬א ב ט ח ה‬
‫מוקד אמון סביון‬
‫ושמירה בע״מ‬
‫שמירה אבטחה ו ב י ט ח ו ן‬
‫‪ 29,400.00‬ש " ח‬
‫טי״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪355‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-253343-1 .1‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪ .2‬י ה ו ש ר‬
‫‪ -3‬י ז ו ם פ י ת ו ח‬
‫בדבר‬
‫י י ז ו ם בע״מ‬
‫והשקעות בנכסים‬
‫ו נדלן‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253344-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אקסנט ‪ -‬ספורט בר בע״מ‬
‫‪ SPORT BAR L T D .‬־ ‪ACCENT‬‬
‫בר ס פ ו ר ט מסעדה ב י ת קפה‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253345-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט י י ז א ל ו ל‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253346-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אי י ‪.‬טי ‪.‬ו י ‪ .‬ר נ י ו בע״מ‬
‫‪A, . T . V . RENU L T D .‬‬
‫ומכירות מערכות מכניות‬
‫יצור‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253347-2 .1‬‬
‫‬‫‪ .2‬י ‪ .‬פ ‪ .‬ת ‪.‬‬
‫ייזום‬
‫‪-3‬‬
‫פעולות תרבות‬
‫ב ע "מ‬
‫‪Y . , P . T . - CULTURAL A C T I V I T I E S‬‬
‫‪INITIATION LTD.‬‬
‫וניהול הפקות בעלות‬
‫ייזום‬
‫יהודיים‬
‫תכנים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪356‬‬
‫‪51-253348-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ י ז )‪(18.09-97‬‬
‫ק‪.‬ת‪ .‬מרכז ה ת י י ר ו ת‬
‫מתן שירותי ת י י ר ו ת‬
‫‪51-253349-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫איקרוס ש‪.‬ב‪.‬ע‪.‬‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫קרקעות בנינים‬
‫בניה‬
‫והסקי‬
‫ותעופה‬
‫בע״מ‬
‫ייזום‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 1,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫מבנים בתי‬
‫עסק‬
‫‪51-253350-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ‪ .‬ע ‪ - .‬ג ב א י‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬ע ב ו ד ו ת ב נ י ה ע ב ג ב ס‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪-‬‬
‫ברי נקו צ י ו ד טכני בע״מ‬
‫אספקת כלי עבודה ו צ י ו ד טכני‬
‫לתעשיה ו ב נ י ן‬
‫תשנ״ז‬
‫רישום החברות‬
‫עבודות‬
‫בנייה‬
‫‪51-253351-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט י י ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫חאן גל דרום בע״מ‬
‫ש ו ו ק ומסחר כללי‬
‫‪51-253352-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫קולומבוס ‪ -‬טקסטיל בע״מ‬
‫‪COLUMBUS - T E X T I L E L T D‬‬
‫עסקי סחר א ו פ נ ה טקסטיל‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253353-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫אי ז יטולס ‪ -‬מומי‬
‫כלי עבודה חומרי‬
‫יצוא מכירה‬
‫בע״מ‬
‫עזר יבוא‬
‫‪ 11,600.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ח ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫ילקוס הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪ 1.1997 ,‬ו‪0.‬ו‬
‫הודעות‬
‫‪51-253354-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ‪ .‬ע ‪ .‬ש י נ ו ע‬
‫‪-3‬‬
‫וקרור‬
‫חקלאית בע״מ‬
‫יזום פרוייקטים‬
‫ו פ י נ נסי ים‬
‫‪ 31.300.00 A‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט י י ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-253360-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תוצרת‬
‫‪-3‬‬
‫כלכליים‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253355-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫א ‪ .‬מ ‪ .‬אלקטרו סופר בע״מ‬
‫‪A . M . ELECTRO SOFER L T D .‬‬
‫א ל ק ט ר ו נ י ק ה וחשמל בתי‬
‫מוצרי‬
‫מסחר ט ל פ ו נ י ם ותקשורת‬
‫‪ 32,700.00 A‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253356-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫ירדן ‪ -‬אנוש שרותי‬
‫מתן שרותי כח אדם‬
‫החברות‬
‫כח אדם‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253357-1 .1‬‬
‫‪ .2‬א ו ל ד ב ו י‬
‫‪A‬‬
‫‪-5‬‬
‫גורמה ב‪.‬מ‪.‬ל‪ .‬בע״מ‬
‫‪GOURMET B . M . L . L T D .‬‬
‫יצור ומכירת מזו ן מוכן‬
‫וקייטרינג‬
‫‪ 32.000.00‬ש י י ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫ט״ז אלול‬
‫‪51-253361-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫י ‪ .‬ס ‪ .‬בכר השקעות ו י ז מ ו ת בע״מ‬
‫יזמות עסקים שונים‬
‫‪51-253362-1 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ר ו ם ג י נ ו ס ר‬
‫‪-3‬‬
‫אגרות‬
‫‪ 2 9 , 4 0 0 . 0 0 .4‬ש ״ ח‬
‫‪-5‬‬
‫ט״ז‬
‫אלול‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 26,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ •5‬ט״ז אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253363-9 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ש ‪.‬‬
‫ש י ר א ס נ ד ל ״ ו )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪E . S . SHIRAS REAL ESTATE‬‬
‫בע״מ‬
‫יעוץ טכני‬
‫מתכת‪,‬‬
‫והמתכת‬
‫השינוע‬
‫בע״מ‬
‫‪MEROM GINOSAR L T D‬‬
‫ח ו ב שטרי ערך‬
‫‪OLD BOY L T D .‬‬
‫בתחום ה מ ז ו ן‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253358-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 A‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט י י ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫נ ו ו ה סלע ב נ י ן והשקעות‬
‫לקנות למכור בנכסים‬
‫‪(1997) L T D .‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫מכירה‬
‫פיתוח של‬
‫‪51-253364-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בע"מ‬
‫‪.3‬‬
‫אברבך את ל ו י בע"מ‬
‫‪AVERBUCH AND L E V Y L T D‬‬
‫י ב ו א י צ ו ר ש ו ו ק מ כ י ר ה של‬
‫מוצרים שונים‬
‫‪ 34,300.00 A‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253359-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכסי‬
‫מקרקעין‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫שיר קפיטל ונצירם ע״מ‬
‫‪S H I R C A P I T A L VENTURES L T D .‬‬
‫השקעות בנכסים וחברות‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז ־ א ל ו ל ת ש נ ״ י ז )‪(18.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪357‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-253370-4 1.‬‬
‫‪51-253365-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬ס‪ .‬מכללת המזרח התיכון‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫פעילות חינוכית ותרבותית‪,‬‬
‫אולפנים‬
‫‪ 31,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253366-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫טרו פ אחזקות בע״מ‬
‫‪TROPP HOLDINGS L T D .‬‬
‫טקסטיל‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫דימונהטקס‬
‫‪.3‬‬
‫טקסטיל‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪2 1.‬־‪253371‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫‪51-253372-0 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫צמרת שגיא ‪-‬‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫החזקה בניה ניהול‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫)אחזקות(‬
‫‪.3‬‬
‫פלסטיק‬
‫דולב מוצרי‬
‫בע״מ‬
‫‪DOLAV P L A S T I C PRODUCTS‬‬
‫‪(HOLDINGS) LTD‬‬
‫עסקי סחר מ כ י ר ה השכרה ק ב ל נ ו ת‬
‫‪ 25,200.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫מישק‬
‫‪.3‬‬
‫עסקי‬
‫ה ב נ י ה עב‬
‫עסקים‬
‫‪.‬‬
‫יצפאן בידור והשקעות בע״מ‬
‫& ‪J A S P A N ENTERTAINMENT‬‬
‫‪INVESTMENTS LTD‬‬
‫עסקי ב י ד ו ר השקעות סחר י ב ו א‬
‫יצוא הובלה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253374-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מתחם כ כ ר השעו ן בע"מ‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן‬
‫‪51-253369-6 1.‬‬
‫בע״מ‬
‫ניהול‬
‫‪ 2,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253368-8 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫החזקות‪,‬‬
‫‪51-253373-8 1.‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫ש ‪ .‬ל ‪ .‬ח ‪ .‬א י ט ל י ז המשפחה‬
‫י י ב ו א ש י ו ו ק מ ו צ ר י בשר‬
‫בע״מ‬
‫!‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫‪51-253367-0 1.‬‬
‫ידיעות סלולרי בע״מ‬
‫‪YEDIOTH CELLULAR L I M I T E D‬‬
‫להשקיע בתקשורת םצולרית לגשת‬
‫למכרז ים ו כ ו י‬
‫בע״מ‬
‫‪DIMONATEX L T D‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברות‬
‫שרותים‬
‫‪180997‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪.5 MISHEK LTD‬‬
‫בניין ייזום‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫ט״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫‪51-253375-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אהרון אברהמי ושות' חברה בע״מ‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫‪358‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253376-1.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪51-253382-9•.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ה פ י ‪ -‬ל י ס ח ר בעיימ‬
‫‪. H A P P Y - L Y COMMERCE LTD‬‬
‫מסחר כללי של ט ו ב י ן ו ס ח ו ר ו ת‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ •5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪-1‬‬
‫‪,‬‬
‫יעקב ד ר י ז י ן‬
‫ע ב ו ד ו ת חשמל‬
‫ותעשיה‬
‫חשמלאות בע״מ‬
‫ותקשורת בבניה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪9‬־‪253377‬־‪51‬‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253383-7.1‬‬
‫והחזקות‬
‫‪ .2‬ב א ר י י ו ע צ י ם ה ש ק ע ו ת‬
‫‪ .2‬מ א פ י י ת ו י צ מ ן י ר ו ש ל י ם ב ע ״ מ‬
‫‪ ( V A I Z M A N‬בע״מ‬
‫‪J E R U S A L E M BAKERY LTD (1997‬‬
‫‪B E ' E R Y CONSULTANTS‬‬
‫‪ .3‬ש י ו ו ק מ כ י ר ה ש ל מ ז ו ן‬
‫‪INVESTMENTS AND HOLDINGS‬‬
‫‪4.25,000.00‬ש " ח‬
‫‪( L T D‬‬
‫‪(1997.‬‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪ .3‬ה ש ק ע ו ת ו א ח ז ק ו ת‬
‫‪51-253378-7 -1‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬פ ‪ .‬כ ח ‪3000‬‬
‫כח אדם‬
‫‪.3‬‬
‫גיוס‬
‫השמת כ ח אדם‬
‫עובדים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬ט י י ז א ל ו ל‬
‫בע״מ‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט י י ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253384-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ר ‪ .‬ר ‪ .‬ד ק ל ת ו כ נ ו ת‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪•51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪51-253380-3 -1‬‬
‫ט״ז א ל ו ל‬
‫‪ .2‬א י י ‪ .‬א ר ‪ .‬ג ל ו ב ל ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪I . R . GLOBAL INVESTMENTS L T D‬‬
‫‪ .3‬ה ש ק ע ו ת ו מ ס ח ר ב א ר ץ ו ב ח ו ״ ל‬
‫‪4.34,300.00‬ש ״ ח‬
‫(‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫מורצי‬
‫מזון‬
‫וקייטרינג‬
‫משקאות שימורים‬
‫‪ 17,600.00 .4‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪253386-0 .1‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253381-1 1.‬‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪51-253385-2 .1‬‬
‫‪ .2‬י ר ד ן י ‪ .‬ד ‪ .‬מ ס ע ד ו ת‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫פ י ת ו ח שי ו ו ק‬
‫בע״מ‬
‫תוכנות‬
‫־ ‪ 2 5 3 3 7 9‬־ ‪l54.2 0 , 0 0 0 . 0 0‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬ט י י ז א ל ו ל‬
‫עופר אבטחה בע״מ‬
‫‪OFER PROTECTION L T D .‬‬
‫שמירה אבטחה‬
‫‬‫‪ 2,340.00‬ש ״ ח‬
‫ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(18.09-97‬‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫פ ‪ .‬ו ‪ .‬ס ‪ .‬ג ‪ (1997) .‬ב ע ״ מ‬
‫‪1997.‬‬
‫‪(F.V.S.G.‬‬
‫החזקות ניירות ערך ונהול‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪LTD‬‬
‫נכסים‬
‫‪ .2‬י ו ‪ .‬פ י ‪ .‬פ י ‪ .‬י ו נ י י ט ד פ י י פ ר א נ ד‬
‫פ ל ס ט י ק ם בעיימ‬
‫‪UNITED PAPER AND1.‬‬
‫‪ . P L A S T I C S LTD‬ת י ר ס א ח ז ק ו ת ו פ י ת ו ח ב ע ״ מ‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬ע ס ק מ ס ח ר י י צ ר נ י מ ת ן ש ר ו ת י ם‬
‫‪ •3‬ט ל מ ר ק ט י נ ג פ ר ס ו ם‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט י י ז א ל ו ל‬
‫תשנייז‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫‪-‬ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫תשנייז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪ 25,200.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫‪U.P.P.‬‬
‫‪359‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫‪51-253394-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ט ‪ .‬ר ו י ט ל ‪-‬‬
‫‪51-253388-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ה מ ו ז ה‬
‫בע״מ‬
‫‪-3‬‬
‫הפקת‬
‫ז מרי ם‬
‫תקליטים‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪DE M00ZA LTD‬‬
‫לזמרים יצוג‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253389-4 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ם ‪.‬‬
‫‪ -3‬מ ס ח ר‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫יארא למסחר‬
‫במוצרי מזו ן‬
‫בע״מ‬
‫עבודות‬
‫ע ב ו ד ו ת צבע‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 25,200.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫צבע‬
‫אחזקת‬
‫‪51-253395-1 .1‬‬
‫‪ .2‬א י ל ו מ ו ר ד‬
‫‪-3‬‬
‫ב ע "מ‬
‫תכנון‬
‫ביוב‬
‫ו ב י צ ו ע עב‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253390-2 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ח ‪ .‬כ ‪ .‬ן‬
‫חברתהצפוו‬
‫בע״מ‬
‫עבי‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 1,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫בניה‬
‫ושיפוצים‬
‫‪51-253391-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫ס ג י ב ‪ -‬זק"ש בע״מ‬
‫רכישה והחזקת נכסים‬
‫‪51-253392-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 19,800.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫עפולה‬
‫מ‪.‬ר‪.‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫מתו שרותי רפואה‬
‫‪51-253393-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ב י ‪ .‬ד י ‪ .‬ד י ‪.‬‬
‫)ב(‬
‫בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫‪(B) L T D .‬‬
‫‪B.D.D.‬‬
‫מבנים‬
‫עבודות עפר‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫לבנייה‬
‫ובנין‬
‫ופיתוח‬
‫פ י ת ו ח עפר‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253396-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ל י ת ה ה נ ד ס ת ת א ו ר ה ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬ע ס ק י מ ס ח ר י י צ ו ר ש י ו ו ק‬
‫‪ 2 1 , 4 0 0 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253397-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אי נפיוטרוניק בע״מ‬
‫‪FUTRONIC L T D .‬‬
‫מוצרים רפואי ים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל י ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253398-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ר ב מ ו ט ו ר ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬ת ע ר ו כ ו ת כ נ ס י ם ‪ ,‬ע ס ק י ת ח ב ו ר ה‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-253399-3 .1‬‬
‫‪ .2‬א ו ר ד ע א י ל ת ש י ר ו ת י‬
‫סעודה‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט י י ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(18.09-97‬‬
‫וקי יטרי נג בע״מ‬
‫מסעדות פאבים ובתי‬
‫‪360‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫נכסים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪1‬‬
‫אוכל‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253400-9 .1‬‬
‫‪ .2‬בראו ן ‪ -‬פישמן א ח ז ק ו ת בע״מ‬
‫‪BARON - FISHMAN HOLDINGS L T D .‬‬
‫‪ -3‬מסחר כ ל ל י‬
‫‪ 50,000.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל תשנייז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪51-253401-7‬‬
‫בז ‪ -‬נ ט בע״מ‬
‫נושאי מחשבים מ ע ר כ ו ת תקשורת‬
‫רשתות‬
‫‪ 25,000.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253402-5 .1‬‬
‫‪ " .2‬נ י י ל " ‪ -‬ק ב ו צ ת י צ ו א בע״מ‬
‫‪- EXPORT GROUP L T D .‬‬
‫"‪"NAIL‬‬
‫‪ -3‬י ב ו א י צ ו א י ע ו ץ וסחר כ ל ל י‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪51-253403-3‬‬
‫ל פ ל נ ד י י ה בע״מ‬
‫מסחר כ ל ל י‬
‫‪ 25,200.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253404-1‬‬
‫צ י ו נ ה צ ו ר פ י ת ו ח ‪ 1997‬בע״מ‬
‫ע ב י פ י ת ו ח עפר ו ש י פ ו ץ‬
‫‪ 34,300.00‬ש"ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253405-8 .1‬‬
‫‪ .2‬מ א ו ר ו ת י ב נ א ל בע״מ‬
‫‪MEOROT Y A V N I E L L T D .‬‬
‫פ ר ו י י ק ט י ם חומרי ב נ י ן‬
‫‪ .3‬י י ז ו ם‬
‫בניה‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש"ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪51-253406-6 .1‬‬
‫‪..2‬חברת מלכ < השרו ן בע"מ‬
‫‪T H E K I N G S O F T H E SHARON‬‬
‫‪COMPANY L T D .‬‬
‫‪ .3‬נ י ה ו ל עסקי מ ס ע ד נ ו ת מסחר‬
‫סיטונאי וקמעונאי‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253407-4 .1‬‬
‫‪ .2‬סקאן פ ל ו ס בע״מ‬
‫‪SCAN P L U S L T D .‬‬
‫‪ .3‬מסחר כ ל ל י בי נ " ל‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש"ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253408-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ו ו י ק י נ ג ס ק נ ד נ ב י ה בע״מ‬
‫‪V I K I N G SCANDINAVIA L T D .‬‬
‫‪ • 3‬ל י י ב א לשווק למכור מוצרי מ ז ו ן‬
‫ושתיה‬
‫‪ 10.000.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כייב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253409-0 .1‬‬
‫‪ .2‬כ ו ר י ה מ ז ר ח בע״מ‬
‫‪EAST MINERS L T D .‬‬
‫‪ .3‬מסחר כ ל ל י‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253410-8 .1‬‬
‫‪ .2‬נס ה ר י ם בע״מ‬
‫‪N E S S HARIM L T D .‬‬
‫‪ .3‬נ ד ל ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל תשנ"ז )‪(24.09.97‬‬
‫ו‪36‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253411-6 1.‬‬
‫‪ .2‬שמואל בר ‪ -‬א ‪ .‬סלטר ע ב ו ד ו ת‬
‫ג י מ ו ר בע״מ‬
‫‪ .3‬ע ב י ב נ י ה ו ג י מ ו ר‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל תשנייז )‪(24.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253 * 1.7-3‬‬
‫הישאם מרקט )‪ (1997‬בע״מ‬
‫‪HESHAM MARKET (1997) L T D .‬‬
‫נהול סופרמרקט‬
‫‪ 30.000.00‬שייח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253412-4‬‬
‫‪1.‬‬
‫החברה ל פ י ת ו ח י ש י ב ת שבות‬
‫‪.2‬‬
‫ישראל בעיימ‬
‫‪.3‬‬
‫הפעלת מ ת ק נ י ישי בתת שבות ישראל ‪4.‬‬
‫‪ 34.300.00‬שייח‬
‫‪.5‬‬
‫כ "ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪51-253413-2‬‬
‫‪.2‬‬
‫וסרמן ו כ ה ן חברה למסחר בעיימ‬
‫ח ו מ ר י ם פלסטי ים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 28,000.00‬ש״ח‬
‫‪4.‬‬
‫כ ״ ב א ל ו ל תשנייז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253418-1‬‬
‫א ‪ .‬ס ‪ .‬ז כ ר י ה ל ב נ י י ן ו פ י ת ו ח בע״מ‬
‫בניה‬
‫‪ 31.300.00‬שייח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253414-0‬‬
‫ש ‪ .‬א ‪ .‬ב ‪ .‬חברה ישראלית ל ט י ה ו ר‬
‫מ י ם בעיימ‬
‫מערכות ט י ה ו ר מים‬
‫‪ 30,000.00‬שייח‬
‫כייב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪362‬‬
‫‪51-253416-5‬‬
‫מסעדת א ר מ ו ן ה ו א ד י בעיימ‬
‫נהול מסעדות‬
‫‪ 34,300.00‬שייח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253419-9‬‬
‫ל י י ז ר י ו ם בע״מ‬
‫‪LASERUM LTD‬‬
‫מופעי ל י י ז ר ק ו ל נ ו ע וידאו‬
‫‪ 34.300.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253420-7 -1‬‬
‫‪ .2‬רמת י ע ר י ם )מרפא ת י י ר ו ת‬
‫ו נ ו פ ש ( י י ז ו ם והשקעות בע"מ‬
‫‪51-253415-7 -1‬‬
‫‪ .2‬ס י ג נטרו ן ש י ו ו ק )‪ (1997‬בע״מ‬
‫)‪SEGNETRON MARKETING (1997‬‬
‫‪ .3‬י ב ו א י צ ו א ש י ו ו ק של מ ו צ ר י ם‬
‫‪ 2,040.00 4.‬שייח‬
‫‪ .5‬כייב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪2‬‬
‫‪RAMAT Y E ' A R I M (CONVALESCENCE‬‬
‫‪TOURISM & HOLIDAY) E N T E R P R I S E‬‬
‫‪& I N V LTD‬‬
‫‪ .3‬רכישת נ ד ל ״ ן ב י נ ו י ו פ י ת ו ח‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל תשנייז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253421-5 -1‬‬
‫‪ .2‬פ ס ג ו ת צ ו ר י ם )מרפא ת י י ר ו ת‬
‫ו נ ו פ ש ( י י ז ו ם והשקעות בע"מ‬
‫‪PSAGOT T Z U R I M (CONVALESCENCE‬‬
‫‪TOURISM & HOLIDAY) E N T E R P R I S E‬‬
‫‪& I N V LTD‬‬
‫‪ .3‬ר כ י ש ת נ ד ל ״ ן ב י נ ו י פ י ת ו ח‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫רישום החברות‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253422-3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ג ו ל ד ן ב ר ס ט ד צ י י ק ן בעיימ‬
‫‪GOLDEN BREASTED C H I C K E N L T D .‬‬
‫ומסעדנות‬
‫מזון‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪240997‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫תשנ״ז‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪. 1‬‬
‫‪51-253423-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09-97‬‬
‫מ ס ע ד ת ת א י ל נ ד ה ק ט נ ה בע‪-‬״מ‬
‫נהול מסעדות וקיטרינג‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253424-9‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫בע״מ‬
‫פיזארו‬
‫ניהול מועדונים‬
‫מסעדות‬
‫פאבים בתי‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253426-4‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253427-2‬‬
‫‪.2‬‬
‫רדווין‬
‫בע״מ‬
‫‪-3‬‬
‫תחום האלקטרוניקה‬
‫‪.‬מחשבים‬
‫‪ 34,400.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪RADWIN LTD‬‬
‫תקשורת‬
‫‪0 P T I F A S H I 0 N LTD‬‬
‫שווק מוצרים בתחום האופטיקה‬
‫‪ 25,200.00‬ש"ח‬
‫כ"ב אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253429-8‬‬
‫ד י ר ו ת מרכז העיר בע״מ‬
‫ורכישת מקרקעי ן‬
‫תיווך‬
‫‪ 28,000.00‬ש"ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09-97‬‬
‫תעשייה‬
‫בנימין‬
‫בע״מ‬
‫‪REGIONAL‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪BENJAMIN INDUSTRIES‬‬
‫‪ADMINISTRATION L T D .‬‬
‫להשקיע לפתח א י ז ו ר י תעשיה‬
‫‪ 1,000.00‬ש״ח‬
‫ת ש נ י י ז )‪(24.09.97‬‬
‫כ״ב אלול‬
‫‪51-253431-4‬‬
‫‪ .2‬ג ו ל ד י נ ט א ‪ .‬נ ‪ .‬א ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫‪GOLDINET A . N . A . L T D .‬‬
‫‪ -3‬י ב ו א י צ ו א ש ו ו ק ו מ כ י ר ה ש ל‬
‫מחשבים‬
‫‪ 10,000.00 . 4‬ש"ח‬
‫‪ -5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫י ע ד א ו ר ט ו פ ד י ה מתקדמת בע״מ‬
‫י צ ו ר ש י ו ו ק מ כ ש י ר י ם א ו ר ט ו פ ד י י ם ‪.1‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫אופטיפאשן‬
‫!ן­ ‪51-253430-6 .‬‬
‫מנהלת איזורי‬
‫‪.2‬‬
‫‪•5‬‬
‫‪51-253425-6‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫קפה‬
‫ח צ ר ו ת ה א י כ ר בעיימ‬
‫‪HAZEROT HAIKAR LTD‬‬
‫לנהל לפתח ליסד אירגון‬
‫‪ 31,300.00‬ש י י ח‬
‫כ י י ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪51-253428-0‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪51-253432-2‬‬
‫אירו א ‪ .‬נ ‪ .‬א ‪ .‬מחשבים בע״מ‬
‫י ב ו א י צ ו ר ש י ו ו ק ו מ כ י ר ה של‬
‫מחשבים‬
‫‪ 10,000.00‬ש״ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫כ״ב אלול‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 0.11.1997 ,‬ו‬
‫‪363‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253433-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שרווד א ‪ .‬נ ‪ .‬א ‪ .‬בע״מ‬
‫י ב ו א י צ ו א ש י ו ו ק ו מ כ י ר ה של‬
‫מחשבים‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ •5‬כ״ב אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253434-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫פריזמה א ‪ .‬נ ‪ .‬א ‪ .‬ש י ו ו ק וסחר בע״מ‬
‫‪PARIZMA A . N . A . SHIVUK VISAHAR‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫י ב ו א י צ ו א ש י ו ו ק ו מ כ י ר ה של‬
‫מחשבים‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ •5‬כ״ב אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫החברות‬
‫רישום‬
‫‪51-253438-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ו ו נ ד ר ל י נ ק‬
‫בע״מ‬
‫‪WONDER L I N K L T D‬‬
‫תקשורת מחשבים‬
‫‪ .3‬א ל ק ט ר ו נ י ק ה‬
‫‪ 34,400.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253439-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫מאגר פרוייקטים‬
‫פרסום ותקשורת‬
‫)א‪.‬א‪(.‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253440-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנדסי‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 16,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫ר‪.‬א‪.‬ב‪ .‬הנדסה בע״מ‬
‫תכנון ניהול ומיפוי‬
‫עב‬
‫‪,‬‬
‫‪51-253435-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אפרו ז קוסמטיקה בע״מ‬
‫‪AFROZ COSMETICS L T D .‬‬
‫תמרוקים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 14,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253436-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ס ל י ם א פ‬
‫‪51-253441-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫פז עצים ורעפים‬
‫עצים רעפים וכוי‬
‫בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪S L I M UP LTD‬‬
‫תפעול עסקי תוספי מ ז ו ן‬
‫ניהול‬
‫ויטמנים מי נרלי ים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253437-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫ד ג ל י ם וסמלים בע"מ‬
‫שרגאי‬
‫יצור שווק מוצרי פרסום פרסום‬
‫‪240997‬‬
‫דגלים מתנות‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ •5‬כ״ב אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪364‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253442-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫שמואל בן ארו יה בע״מ‬
‫עבי מתכת ומסגרות‬
‫‪51-253443-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ומיסים‬
‫מוניטקס חשבונאות‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫נ י ה ו ל ס פ ר י ם י ע ו ץ מם‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 50,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253444-7 •1‬‬
‫‪ .2‬ג ל ס י י ף בע״מ‬
‫‪ .3‬ב י צ ו ע ב ד י ק ו ת א ל ק ט ר ו מ ג נ ט י ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253445-4 1.‬‬
‫‪ .2‬ה ח נ ו ת של פו ז בע״מ‬
‫־‪51-253450-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ה י ל ה עסקי מ ז ו ו בע״מ‬
‫‪H I L A FOOD B U S I N E S S L T D .‬‬
‫‪ .3‬בתי ק פ ה מ ס ע ד ו ת ו כ ו י‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253451-2 1.‬‬
‫‪ .2‬ד נ ל י ה ו ב ל ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪P U Z ' S SHOP L T D .‬‬
‫‪ .3‬ל מ כ ו ר מ ו צ ר י י ל ד י ם ב ג ד י י ל ד י ם‬
‫צעצועים‬
‫‪ 11,600.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253446-2 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ת ‪ .‬נ י י ר ו ק ר ט ו ן ג ל י ל י בע״מ‬
‫‪A . T . PAPER & GALILEAN‬‬
‫‪CARDBOARD L T D . .‬‬
‫‪ .3‬נ י י ר ק ר ט ו ן ג ל י ל י‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253447-0 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ד ‪ .‬שבי נ כ ס י ם והשקעות בעיימ‬
‫‪ .3‬ע י ס ו ק נכסי נ ד ל ״ ן‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253448-8‬‬
‫ס י נ ו מ ד בע״מ‬
‫פ י ת ו ח י י צ ו ר מ ס נ נ י עומר‬
‫לתעשיה ו ח ל ק א ו ת‬
‫‪ 31.300.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253449-6‬‬
‫נכסי ל ‪ .‬ע ‪ .‬נ ע י ם בע״מ‬
‫נכסי נ ד ל ן ו כ ו י‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫כייב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪DANLY TRANSPORT L T D .‬‬
‫‪ .3‬ה ו ב ל ו ת‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש"ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253452-0‬‬
‫ם‪.‬ש‪.‬פ‪ .‬הוצאה לאור ו מ ג ז י נ י ם‬
‫בע״מ‬
‫הוצאה לאור‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253453-8‬‬
‫ע ב י ד ־ ע ‪ .‬ה ו ב ל ו ת ב ט ו ן בע״מ‬
‫הובלות בטון‬
‫‪ 26,000.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253454-6 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ו ‪ . /‬ב ‪ .‬ל ‪ .‬רצף א ח ז ק ו ת בע״מ‬
‫‪R E T Z E F HOLDINGS LTD‬‬
‫‪A.R.B.L.‬‬
‫‪ .3‬השקעות פ י ת ו ח י ז ו ם ע י ם ק י‬
‫‪ 32,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253455-3 1.‬‬
‫‪ .2‬ת ן ק ל י ק בע״מ‬
‫‪TEN C L I C K L T D .‬‬
‫‪ .3‬חברת פ ר ס ו ם א י ת ו ר ד ר ו ש י ם‬
‫עובדים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש "ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪365‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253456-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.51-253457-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253462-9 1.‬‬
‫עבודות בני מערוף‬
‫עב פ י ת ו ח עב עפר‬
‫‪ 1,000.00‬ש י י ח‬
‫תשנ״ז‬
‫כ״ב אלול‬
‫אלה קוסמטיקה‬
‫י ב ו א י צ ו א של‬
‫קוסמטיקה‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫תמרוקים ומוצרי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253459-5 1.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪36,000.00 4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253463-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫ויקרי‬
‫‪.3‬‬
‫מוצרים‬
‫חב‬
‫‪,‬‬
‫‪ 25,200.00 .4‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שירותים‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253461-1 1.‬‬
‫‪366‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫לשיווק‬
‫מזון‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253466-0 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪.‬‬
‫מכירה קניה‬
‫ק ו נ ט ל ק ‪ .‬ל ‪ .‬ג ר ו פ א י נ ט ר נ ש ל ב ע ״ מ ‪ .2‬א ל י א מ ר ן‬
‫בע״מ‬
‫‪KONTAL K . L . GROUP‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪ . I N T E R N A T I O N A L LTD‬ש י ו ו ק ו ה פ צ ה ש ל מ ו צ ר י‬
‫ומשקאות‬
‫מ ת ן ש ך ו ת י ם של ד י ס ק ו ט ק‬
‫‪VEKRE CO. L T D .‬‬
‫‪3‬‬
‫מ נ ט י ן נצחי‬
‫ולבית בע״מ‬
‫‪MANTIN N I T Z H Y - S E R V I C E FOR‬‬
‫‪B U S I N E S S & HOME L T D .‬‬
‫מתקני מ י ז ו ג א ו י ר‬
‫‪51-253465-2 .1‬‬
‫‪51-253460-3 -1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ -‬שרותים לעסק‬
‫סוכנויות‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנייז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫כ"ב אלול‬
‫שייח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫ר ד א י ה ע ב ו ד ו ת ב נ י ן בעיימ‬
‫‪51-253464-5 - .1 RADAYA B U I L D I N G CONSTRUCTION‬‬
‫גלמידה בע״מ‬
‫‪.2 L T D , ,‬‬
‫ע נ י נ י חברה‪ ,‬כל עסק‬
‫‪.3‬‬
‫ביצוע עב ב נ י ה‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫מוסך‬
‫מוסך‬
‫כ י כ ר פ<<סל‬
‫בע״מ‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253458-7 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫ש ‪ .‬ח ‪ .‬כ ‪ .‬חברה לשרותי‬
‫אחזקה וסחר ח ו ץ בע״מ‬
‫ביצוע עב נ ק י ו ן‬
‫‪ 25.200.00 .4‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫נקיון‪,‬‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253467-8 .1‬‬
‫אלקום בניה בע״מ‬
‫‪B U I L D I N G LTD‬‬
‫בניה יזום פיתוח‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ .2‬א ב י ר מ א ג ר י ת ו ב ל ה‬
‫‪ .ELCOM‬הובלה ירקות פירות‬
‫‪ 25,200.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-253468-6 1.‬‬
‫‪51-253474-4 1.‬‬
‫סלילה‬
‫‪ .2‬מ ו ל כ ו ע ב ו ד ו ת ע פ ר‬
‫ובני י ה בע״מ‬
‫‪ .3‬ע ב פ ת ו ח ‪ .‬ע ב ע פ ר ו ע ב‬
‫בניה‬
‫‪240997‬‬
‫‪22.980.00 4.‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫שייח‬
‫תשנ"ז‬
‫)‪(24.69-97‬‬
‫‪51-253469-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יו‪-‬פאק‬
‫‪.3‬‬
‫לפתח מוצרי‬
‫אריזה‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .2‬א ב ו א ו ב י ד ה ם נ ט ר פ ו ר ק ו ל ת ו ר‬
‫א נ ד אינפורמיישן ק ו ‪ .‬בע״מ‬
‫‪ABU U B E I D A CENTER FOR CULTURE‬‬
‫‪& INFORMATION C O . L T D‬‬
‫‪ .3‬ת ר ב ו ת‬
‫‪ 2.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪1 1.‬־‪253475‬־‪51‬‬
‫‪ .2‬נ י ת ם י ו ע צ י ם )‪(1997‬‬
‫בע"מ‬
‫אלול‬
‫‪U - P A C K LTD‬‬
‫ושינוע‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253470-2 1.‬‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫‪F I N A T E C LTD .‬‬
‫‪ .3‬כ ל נ ו ש א י ה מ י ח ש ו ב‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ׳ י ח‬
‫‪.5‬‬
‫כ״ב‬
‫תשנ״ז‬
‫ייעוץ‬
‫ניהולי‬
‫בע״מ‬
‫ומערכות מידע‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫אושו ה י ל י נ ג א י נ ט ר נ ש י ו נ ל בע״מ‬
‫‪OSHO H E A L I N G INTERNATIONAL‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫ארגון פעילות מדיטטיבית רפואה‬
‫אלטרנטיבית‬
‫‪ 28.000.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ י י ב א ל ו ל‬
‫‪51-253471-0 1.‬‬
‫תשנ״יז‬
‫‪ .2‬ז ה ו ט ק ס ט י ל ב ע ״ מ‬
‫‪51-253477-7 -1 ZEHOU T E X T I L E L T D .‬‬
‫‪ .3‬נ ו ש א י ט ק ס ט י ל ו ה ל ב ש ה‬
‫‪ .2‬ב י ג ־ א ‪ .‬ד ‪ .‬י ‪.‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253473-6 1.‬‬
‫‪ .2‬י ש ר ד ו ד ע ב ו ד ו ת ע פ ר‬
‫‪ .3‬ע ב ע פ ר ו פ י ת ו ח‬
‫‪ 15,000.00 4.‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫בע״מ‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪A . D . Y . LTD‬‬
‫פרוי יקטים פי ננסים‬
‫‪ 32.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪51-253472-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ נ ק ס א ‪ .‬ס ‪ (1997) -‬ב ע ״ מ‬
‫‪1. MANEX A . S . (1997) L T D .‬‬
‫השקעות החזקות‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253476-9 -1‬‬
‫‪ .2‬פ י נ ה ט י י ק ב ע י י מ‬
‫אלול‬
‫החברות‬
‫‪BIG-‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253478-5‬‬
‫‪-‬‬
‫כ ל נ י ת א י נטרנשי ו נ ל‬
‫טוליפ‬
‫ב ע "מ‬
‫‪INTERNATIONAL‬‬
‫‪TULIP - CALANIT‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .3‬ש ר ו ת י ה ד ר כ ה ה ע ס ק ת כ ח א ד ם‬
‫‪ 27.100.00 4.‬ש י י ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪567‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253479-3 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253484-3 .1‬‬
‫מכונות‬
‫‪ .2.‬ה י י ט ק ק פ ה‬
‫בפרי השקעות בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫‪B E F R I INVESTMENT LTD‬‬
‫‪HIGH TECH CAFE VENDING‬‬
‫פעילות כלכלית‬
‫‪MACHINES L T D .‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪ .3‬מ כ ו נ ו ת ל מ ש ק א ו ת ו מ כ ו נ ו ת ק פ ה‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪51-253480-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫רישום‬
‫תשנ״ז‬
‫א ל ק ט ק א י ל ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫פרוייקטים בניה ומערכות‬
‫‪4.32.000.00‬ש ״ ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253481-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫פ י ‪ .‬ו י ‪ .‬א י ‪ .‬אקטואריה בע״מ‬
‫‪P . V . I . ACTUARIAL L T D .‬‬
‫מ ט מ ת י ק ה ב ט ו ח י ת מחשב ס ב ו נ י ם‬
‫‪4.1,000.00‬ש ״ ח‬
‫כ ״ י ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253482-7 1.‬‬
‫‪ .2‬א י ר ו ן‬
‫תרגומי‬
‫תוכנה‬
‫אוטומטיות‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253485-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫החברות‬
‫)‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫‪EYRON SOFTWARE L O C A L I Z A T I O N‬‬
‫סטדי בלון בע״מ‬
‫‪STEADY B A L L O N L T D .‬‬
‫השקעות בנכסים‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253486-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פ ו י כ ט ו נ ג ר מיזמי אנרגיה בע״מ‬
‫‪FEUCHTWANGER ENERGY VENTURES‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫אנגריה‬
‫‪ 34.300.00‬ש ״ ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253487-6 .1 (1997) L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ת ר ג ו ם והסבה של‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫תשני״ז‬
‫כ״ב אלול‬
‫ת ו כ נ ו ת מחשב‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253483-5 1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪368‬‬
‫‪ 4‬נט ק ו מ ו נ י ק י י ש נ ס בע״מ‬
‫‪N E T COMMUNICATIONS LTD‬‬
‫פ י ת ו ח ומכירת מוצרי תקשורת‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אחרוני ‪ -‬עידן הקרמיקה בע״מ‬
‫ש י ו ו ק של כ ל י ם ס נ י ט ר י י ם מסחר‬
‫כללי‬
‫‪ 31,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253488-4 .1 4‬‬
‫‪ .2‬ת כ ש י ט י צ ד ו ק מ ק מ ל ב ע ״ מ‬
‫‪ZADOK MAKMEL JEWELRY L T D .‬‬
‫‪ .3‬ת כ ש י ט י ם ח פ צ י ח ן ו א ו מ נ ו ת‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש י י ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-253489-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫סוכנות‬
‫בדבר‬
‫לביטוח‬
‫רועי בורשטיין‬
‫)‪ (1997‬ב ע י י מ‬
‫‪ROY B U R S H T E I N INSURANCE‬‬
‫‪AGENCY (1997) L T D .‬‬
‫עסקים שרותים ביטוח השקעות‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253493-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫קרנות‬
‫מילניום ניהול‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪M I L L E N N U I U M FUND MANAGEMENT‬‬
‫‪2000 (1997) L T D .‬‬
‫נ י ה ו ל ק ר נ ו ת השקעה‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253490-0 1.‬‬
‫‪ .2‬ג י ז ה ה ש ק ע ו ת‬
‫‪51-253494-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ל י ר ק א ט א ס ‪.‬‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫פרטיות‬
‫)‪(1997‬‬
‫בע״מ‬
‫‪G I Z A P R I V A T E INVESTMENTS‬‬
‫ט י ‪.‬‬
‫‪TECHNOLOGIES‬‬
‫‪.3‬‬
‫יעוץ שרותי‬
‫‪34,300.00 4.‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪DEVELOPM‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253492-6‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ניהול‬
‫והשקעות‬
‫‪240997‬‬
‫ש״ח‬
‫תשנ׳יז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫טכנולוגיות‬
‫‪CLEAR CUT S . T .‬‬
‫‪(1997) L T D .‬‬
‫‪51-253491-8‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪(1997) L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫יזום‬
‫ניהול‬
‫עסקים‬
‫ופרוייקטים‬
‫‪ 16,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253495-9 -1‬‬
‫‪ .‬יעקב פוקס אדריכל נ ו ף בע״מ‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪JACOB FUCHS LANDSCAPE‬‬
‫כ ל ל ת ע ש י ו ת ו פ י ת ו ח )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ARCHITECT L T D .‬‬
‫‪C L A L I N D U S T R I E S AND‬‬
‫‪ .‬אדריכלות נוף‬
‫‪L‬‬
‫‪T‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫השקעות על כל ע נ פ י ו‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש י י ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253496-7 -1‬‬
‫‪ .‬פרי דל נדר דודק השקעות בע״מ‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪FRIDLANDER DODEK INVESTMENTS‬‬
‫כלל תעשיות ואנרגיה בע״מ‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪C L A L I N D U S T R I E S AND ENERGY‬‬
‫‪ . L T D‬מסחר בנדל"ן‬
‫‪3 .‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫השקעות על כל ענפיו‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ר ז‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253497-5 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬ע‪ .‬סנפיר בע״מ‬
‫‪SNAPIR L T D .‬‬
‫גידול יבוא שווק דגים‬
‫‪A.A.‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרםומימ ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 1.1997 ,‬ו‪0.‬ו‬
‫‪369‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253504-8 .1‬‬
‫‪51-253498-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ארטקום ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫‪ARTCOM TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫מ ו צ ר י חשמל ט כ נ ו ל ו ג י ה ו מ ח ש ו ב‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253499-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪5‬׳ כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫סאן ‪ -‬א י ל בע״מ‬
‫ארגו ן ט י ולים ו נופש‬
‫‪51-253500-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ו ד י‬
‫אהרונוביץ‬
‫בע״מ‬
‫מסחר‬
‫השקעות‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300,00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253501-4 ,1‬‬
‫‪ ,2‬מ ו ל י‬
‫ב ע "מ‬
‫שמירה‬
‫שמירה‬
‫ואבטחה‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 30,000.00 ,4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ואבטחה‬
‫‪51-253502-2 ,1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬ש ו ב ל‬
‫<<זום‬
‫לציון‬
‫והשקעות‬
‫‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪SHUVAL L E Z I O N INVESTMENTS‬‬
‫‪ L T D .‬י ‪1997‬‬
‫השקעות בתחום נכסי ד ל א ניידי‬
‫‪•3‬‬
‫‪ .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫‪34,300.00‬‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253505-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ .4‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫מתן בטיחות בע״מ‬
‫מסחר כללי‬
‫‪30,000.00‬‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫ונכסים‬
‫והשקעות‬
‫רפאל שרותי‬
‫רישום החברות‬
‫‪51-253506-3 .1‬‬
‫‪ .2‬נ ט פ י י ג ' ס‬
‫בע״מ‬
‫‪NETPAGES L T D .‬‬
‫‪ • 3‬מחשב י ם‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253507-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ל י ד ן ט ר י י ד י נ ג )אי‪.‬אל‪ (.‬בע״מ‬
‫‪L I D A N TRADING ( I . L . ) L T D .‬‬
‫מסחר ב י נ"ל‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ווסט א נ ד השקעות‬
‫‪51-253508-9 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ .2 WEST END.TECHNOLOGY‬א ת ל ט י ק ק ל א ב ק ו ל ק ש י י ן ב ע י י מ‬
‫‪ATHLETIC CLUB COLLECTION L T D .‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫‪ .3‬א ב י ז ר י ו מ ו צ ר י ס פ ו ר ט‬
‫טכנולוגיה‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫•תשנייז‬
‫כ״ב אלול‬
‫בטכנולוגיה‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253503-0 1.‬‬
‫‪ .2‬נ ו ף ה ק ר י ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ ..3‬ע נ ף נ ד ל י ן ה ש כ ר ת‬
‫‪,‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנייז‬
‫‪370‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253509-7 -1‬‬
‫‪ .2‬ב ל ו‬
‫פארם‬
‫נכסים‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪B L U E PHARM L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫מסחר‬
‫כללי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253510-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫ל ‪ .‬ב ‪ .‬א ‪ .‬ש י ו ו ק ס י ג ר י ו ת בע״מ‬
‫ש ו ו ק ס י ג ר י ו ת מ ז ו ן מ ו צ ר י חשמל‬
‫וכו י‬
‫‪ 31.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-2535H-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ג ו ר ן‬
‫נקסום ניהול השקעות בע״מ‬
‫‪GOREN NEXUS INVESTMENT‬‬
‫‪MANAGEMENT L T D .‬‬
‫כללי‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253512-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אמ‪ .‬דולציה אופנה בע״מ‬
‫רכישה ומכירת מותגים המיובאים‬
‫ע״י חבי ב י ‪ .‬ב י ‪ .‬א י ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫‪ 10,000.00‬ש י י ח‬
‫כ " ב ‪ . .‬א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253513-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ‪ .‬מ ‪.‬‬
‫שי נדלר בע״מ‬
‫‪SHINDLER L T D .‬‬
‫כללי‬
‫רישום החברות‬
‫‪51-253516-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ב ‪ .‬ש ‪ .‬ע מ י ר‬
‫אלומיניום‬
‫וזכוכית‬
‫בע״מ‬
‫‪A M I R ALUMINUM AND G L A S S‬‬
‫‪B.S.‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫מוצרי‬
‫אלומניום‬
‫וזכוכית‬
‫‪51-253517-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫יד‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫גלובוס טי ים בע״מ‬
‫י ב ו א ש י ו ו ק של ש ע ו נ י‬
‫‪51-253518-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א ו ט ו‬
‫פילי נג בע״מ‬
‫‪AUTO P E A L I N G L T D .‬‬
‫שטיפת מכו נ י ו ת‬
‫‪ .3‬ש ר ו ת‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253519-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪D.M.‬‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫גיאודי נמיקה בע״מ‬
‫‪GEODYNAMICS L T D .‬‬
‫ביצוע בדיקות די נמיות‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253514-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ט ב ע ג ב מ י ו ו )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪TEVA GEV MION (1997) L T D .‬‬
‫‪JACK L T D .‬‬
‫‪ .3‬ש ו ו ק ו מ כ י ר ת ב י צ י מ א כ ל ל ר ב ו ת‬
‫‪ .3‬מ כ י ר ת א ז ע ק ו ת ל ר כ ב‬
‫ביצים אורגניות‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253520-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ו ג י ק ב ע ״ מ‬
‫‪LO‬‬
‫‪51-253515-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫א‪ .‬צ״אצג שרותים‬
‫שרותים פי ננסי ים‬
‫פיננסיים‬
‫בע״מ‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪371‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫החברות‬
‫•‬
‫‪51-253521-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫נכסים‬
‫רויאל האוס נדל"ן‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫ט ק ס ט י ל מסחר ת ו ו ך עב חשמל‬
‫ובניה‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנייז‬
‫)‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253522-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫עודד בביוב אחזקות בע״מ‬
‫‪ODED BABAYOFF HOLDINGS L T D‬‬
‫נכסי מקרקעין‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 33,800.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253523-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אופנה בגדול בע״מ‬
‫‪B I G F A S H I O N LTD‬‬
‫אופנתי הדפסי בדים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253524-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ג י י ‪ .‬ד י ‪ .‬ס י ‪.‬‬
‫‪ -‬מרכז‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 23,800.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253525-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫קרן הסיטי בע״מ‬
‫‪KEREN HACITY L T D .‬‬
‫ר כ י ש ת ח ל ק ה ‪ 111‬ב ג ו ש ‪10835‬‬
‫שיבת צ י ו ן חיפה‬
‫רח‬
‫‪F‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪372‬‬
‫‪51-253527-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ס ו ל א י ר מ י ז ו ג א ו י ר ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬מ ע ר כ ו ת מ י ז ו ג א ו י ר ו ק ר ו ר‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253528-7 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ה ר ר י ש ר ו ת י נ י ה ו ל ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ע ס ק מ ס ח ר י י צ ר נ י מ ת ן ש ר ו ת י ם‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253529-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 31,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫דלוקס רהיטים‬
‫מסחר כללי‬
‫בע״מ‬
‫היהלומים‬
‫בע״מ‬
‫הירדני‬
‫‪IAMONDS‬ע ‪J . D . C . - JORDANIAN‬‬
‫‪CENTER L T D .‬‬
‫מסחר ו י צ ו ר י ה ל ו מ י ם‬
‫‪•3‬‬
‫‪51-253526-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫קרור‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫דורלב מ י ז ו ג א ו י ר בע״מ‬
‫יבוא שווק מזגנים מוצרי‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253530-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ב ‪ .‬י ‪ .‬ת ‪ .‬ש ר ו ת י ם מ ב צ ע י י ם ח י פ ה‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ •3‬אחזקות ונהול פרויקטים‬
‫‪ 9,999.00 ..4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253531-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫פריים ארט ‪ -‬שווק‬
‫והפקות בע״מ‬
‫שווק פרסום הפקות‬
‫פרוייקטים‬
‫פרסום‬
‫ייזום‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-253532-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ה י ל ה‬
‫סוכנות‬
‫לביטוח‬
‫בדבר‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪HILA‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ -3‬ת י ו ו ך ל ע נ י נ י‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫ביטוח‬
‫‪51-253533-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫גד מלץ עבודות עפר‬
‫)‪ (1997‬ב ע י י מ‬
‫בבניה‬
‫וכבישים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 20,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253534-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ש א ש א ע י ר א ק י‬
‫‪ -3‬ק ב ל נ ו ת ב נ י ה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(24.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253535-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ס ט א ר‬
‫‪ -3‬מ ס ח ר‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל‬
‫ ליפט‬‫כללי‬
‫בע״מ‬
‫)‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253536-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 31.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪51-253537-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ו ג י ם‬
‫בע״מ‬
‫הדרכה‬
‫העשרה‬
‫)ג‪.‬פ‪(.‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫הוראה‬
‫בע״מ‬
‫שרותים‬
‫‪51-253539-4 .1‬‬
‫‪ .2‬נ ח ל ת מ נ ח ם ח ב ר ה‬
‫לנאמנות בע״מ‬
‫‪NACHALAT MENACHEM T R U S T E E S H I P‬‬
‫‪COMPANY L T D .‬‬
‫הקמת מבנים‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253540-2 .1‬‬
‫‪ .2‬מ י ר נ ב ר ב ע ״ מ‬
‫‪ • 3‬ת י ו ו ך מקרקעי ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪51-253541-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 33.000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫אבי סקופ השקעות בע״מ‬
‫להשקיע בנדל"ן‬
‫ר ו י א ל דיאנה בע״מ‬
‫‪ROYAL DIANA LTD‬‬
‫תי ירות מלו נאות נופש‬
‫‪ -‬מרכז‬
‫‪51-253538-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫מ ‪ .‬ל ‪ .‬י ‪ .‬צדוק )נכסים(‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן‬
‫ב ע "מ‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪INSURANCE AGENCY‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫לימוד‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪51-253542-8 .1‬‬
‫‪ .2‬נ כ ס י א ר י א ל‬
‫‪.3‬‬
‫־ מטלון‬
‫ניהול בע״מ‬
‫‪A R I E L P R O P E R T I E S - MATALON‬‬
‫‪C E N T E R , MANAGEMENT L T D .‬‬
‫נדלן‬
‫‪ 3 3 . 4 0 0 . 0 0 .4‬ש ״ ח‬
‫‪•5‬‬
‫סנטר‪,‬‬
‫כ״ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(25.09.97‬‬
‫‪51-253543-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ה מ ח ל ק צ פ ו ן א ‪ .‬ח ‪ .‬פ ‪ .‬כ ‪ .‬בעיימ‬
‫‪T H E D I S T R I B U T E R NORTH‬‬
‫‪A . H . P . C . LTD.‬‬
‫מסחר ש ו ו ק מ ו צ ר י ם חקלאיים‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫‪373‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253544-4 1.‬‬
‫‪ .2‬נ י ס ר ו ט ק ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪N I S R 0 T E C TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫‪ .3‬מחשבים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז‬
‫)‪(25.09.97‬‬
‫‪51-253545-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ק ו מ פ ו ר ט סיסטמס ט כ נ ו ל ו ג י ה‬
‫א ו ר ט ו פ ד י ת בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4 COMFORT SYSTEMS ORTHOPAEDIC‬‬
‫‪.5 TECHNOLOGY L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫יבוא שיווק יצור מ ז ר ו נ י ם‬
‫‪4.‬‬
‫ש"ח‬
‫‪34,000.00‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.1‬‬
‫)‪(25.09.97‬‬
‫‪51-253546-9 1.‬‬
‫‪ .2‬לה ק פ ר י צ י ו ז ה בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪3‬־‪253549‬־‪51‬‬
‫מ ט ר ו נ ו ם מ ע ר כ ו ת ק ו ל לרכב‬
‫')‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫יבוא יצוא שווק טובי ן‬
‫‪ 28,000.00‬ש"ח‬
‫כ״ג אלול‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(25.09-97‬‬
‫‪51-253550-1‬‬
‫פרו נ ט ו א ל י ה השקעות בע״מ‬
‫נ י ה ו ל עיסקי מ ז ו ן‬
‫‪ 29,400.00‬ש"ח‬
‫כ ״ ג א ל ו ל תשנייז )‪(25.09.97‬‬
‫‪51-253551-9‬‬
‫ג ר פ י ק ־ ל י י ן בע״מ‬
‫דפוס הוצאה לאור הפקות‬
‫‪ 29,400.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫‪LA C A P R I C C I O Z A L T D .‬‬
‫‪ .3‬עסק מסחרי י צ ר נ י ומתן ש ר ו ת י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09-97‬‬
‫‪51-253547-7 •1‬‬
‫‪ .2‬ה ‪ .‬ע ד י י ו ע צ י ם ו נ י ה ו ל‬
‫פרו י י ק ט י ם בע״מ‬
‫‪H . ADY CONSULTANTS AND‬‬
‫‪P R O J E C T S MANAGEMENT L T D .‬‬
‫‪ .3‬מסחר כ ל ל י‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז‬
‫)‪(25-09-97‬‬
‫‪51-253548-5 1.‬‬
‫‪ .2‬ע פ ר ו נ י א ל ק ט ר ו נ י ק ה סחר ו ש י ו ו ק‬
‫)‪ (1997‬בע״מ‬
‫‪ .3‬מסחר כ ל ל י‬
‫‪4.‬‬
‫‪100.00‬‬
‫ש"ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל‬
‫‪374‬‬
‫‪51-253552-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ב ‪ .‬א ‪ .‬פ ‪ .‬ה ‪ .‬ב נ י י ה א י כ ו ת י ת ‪,‬‬
‫פ י ק ו ח ו ה נ ד ס ה בע״מ‬
‫‪ -3‬ב נ ו ת ב נ י נ י ם ל מ ג ו ר י ם לתעשיה‬
‫‪ 27,100.00 -4‬ש"ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09-97‬‬
‫‪51-253553-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ‪ .‬א ‪ .‬מ ‪ .‬ח ל פ י ם ל ד י ז ל ו ט ר ק ט ו ר י ם‬
‫בע "מ‬
‫‪ .3‬חלקי ח י ל ו ף ל ד י ז ל‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש"ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25-09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(25.09-97‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253554-3‬‬
‫ח פ צ י ב ה ד ו ד בע״מ‬
‫ב נ י ה ו נדל"ן‬
‫‪ 31.300.00‬ש"ח‬
‫כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״דו‪10.11.1997',‬‬
‫בדבר רישום החברות‬
‫הודעות‬
‫‪51-253555-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫‪ 30,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253561-8 1.‬‬
‫פ א ר ק מ י נ י י ש ר א ל )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪PARK M I N I I S R A E L (1997) L T D .‬‬
‫ע ס ק י מ ס ח ר י ב ו א י צ ו א ס ו כ נ ו י ו ת ‪.3‬‬
‫‪51-253556-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫כלכלי‬
‫ש‪ .‬ש ו י ירמו ה נ ה ל ת‬
‫ויעוץ כלכלי בע״מ‬
‫הנהלת חשבונות יעוץ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 22,900.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09-97‬‬
‫‪51-253557-6 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫טקסטיל‬
‫ינשוף‪-‬על‬
‫אמת בע״מ‬
‫מ י כ ו ן משרדי‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫כ״ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בזמן‬
‫פתרונות מחשוב‬
‫)‪(25.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫חגדור שרותים פ י נ נ ס י י ם בע״מ‬
‫‪HAGDOR F I N A N C I A L S E R V I C E S‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫הנהלת חשבונות יעוץ עסקי ו כ ו י‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪290997‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪/‬‬
‫‪51-253565-9 1.‬‬
‫וכל הקשור‬
‫ל מ ח ש ב י ם ‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,000.00 4.‬ש"‪0‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25-09-97‬‬
‫"ברקנה" מסעדנות בע״מ‬
‫מסעדות בתי אוכל ק י ט ר י נ ג‬
‫ג‪.‬ש‪.‬ס‪.‬א‪.‬ב‪.‬‬
‫מסחר כללי‬
‫ניהול‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253560-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫יסודות א ‪ .‬ד ‪ .‬נ ‪ .‬בע״מ‬
‫‪FOUNDATIONS A . D . N . L T D .‬‬
‫רכישה מ כ י ר ה של מקרקעין‬
‫‪51-253564-2 1.‬‬
‫בע"מ‬
‫‪51-253559-2 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(25-09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪4 1.‬־‪253563‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 23,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25-09-97‬‬
‫ק‪.‬ש‪ .‬גבעת שאול‬
‫ניהול מוםך לרכב‬
‫ירושלים‬
‫בע״מ‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫קל ג ' ו י קונםטרקשיו בע״מ‬
‫‪.3 CAL J O Y CONSTRUCTION LTD‬‬
‫בניה יזום ופיתוח‬
‫‪4.‬‬
‫‪51-253558-4 1.‬‬
‫‪ .2‬ח ן ח ן מ ‪ .‬ב ‪.‬‬
‫חינוך‬
‫‪51-253562-6 1.‬‬
‫חשבונות‬
‫‪.2‬‬
‫אי נטר סטאדי‬
‫בע״מ‬
‫‪I N T E R STUDY L T D .‬‬
‫ויעוץ‬
‫בע״מ‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫וכו י‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪375‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253566-7 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253571-7 1.‬‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ו ת מתקדמות‬
‫דוברוב‬
‫בע״מ‬
‫‪DOVROV ADVANCED TECHNOLOGIES‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫השקעות מ י מ ו ן י ז ו ם ו פ י ת ו ח עסקי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253567-5 -1‬‬
‫‪ .2‬ב צ ר ז‬
‫ניהול מ ו ל הככר‬
‫‪.3‬‬
‫ב ע "מ‬
‫נהול מרכז‬
‫)‪(1997‬‬
‫ק נ י ו ת מ ו ל הככר‬
‫חדרה‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253568-3 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪ -‬לב‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שטח פ ל ו ס בע״מ‬
‫ש י ו ו ק הפצה התקנה של‬
‫המיועדים לרכב‬
‫‪51-253573-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ר‪.‬צ‪ .‬ערן סחר בע״מ‬
‫סחר במתכות ו נדלן‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ י ז א ל ו ל‬
‫‪.5‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253569-1 -1‬‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫מירלי‬
‫השקעה‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫בארי מוצרי נ י י ר בע״מ‬
‫ק נ י ה מ כ י ר ה של מ ו צ ר י נ י י ר‬
‫דברי דפוס‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנייז‬
‫‪376‬‬
‫)ישראל(‬
‫בע״מ‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫הובלות‬
‫)‪(1997‬‬
‫ב ע "מ‬
‫‪51-253570-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253574-1‬‬
‫השקעות‬
‫בנכסים‬
‫‪51-253575-8 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ע מ ו ס‬
‫‪AMOS & SONS TRANSPORT‬‬
‫ב ו ני ב י ת שאן בע״מ‬
‫עב ב נ י ה ש י פ ו צ י ם עב עפר‬
‫תשנ״ז‬
‫מוצרים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫ובניו‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253572-5 •1‬‬
‫אדריכלות וקונסטרוקציה‬
‫בע״מ‬
‫מזירצקי‬
‫ ‪1. A R C I T E C T U R E & CONSTRUCTION‬‬‫‪.2 L E V M E Z A R I C K I LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫מתן שרותי אדריכלות‬
‫‪4.‬‬
‫וקונסטרקציות לענף הבניה‬
‫‪290997‬‬
‫‪ 20,800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(29.09-97‬‬
‫פרי ג ' י ם להובלות בע״מ‬
‫הובלת כל סוגי חומרי הבנין‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪(1997) L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫להוביל‬
‫להסיע‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫מטענים‬
‫תשנ״ז‬
‫‪290997‬‬
‫)‪(29-09.97‬‬
‫‪51-253576-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נ ‪ .‬נ ‪ .‬ב ‪ .‬לברזל בע״מ‬
‫י ב ו א י צ ו א ק ‪ 1‬י ה של‬
‫ברזל עב ב נ י ה‬
‫חומרי‬
‫בנין‬
‫‪ 27,100.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253588-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ספרטה נ ‪ .‬י ‪ .‬א ‪ .‬בע״מ‬
‫‪SPARTA N . Y . A . L T D .‬‬
‫‪ .3‬י ז ו ם ו פ י ת ו ח השקעות נ ד ל ן ו כ ו י‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש"ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253589-9 1.‬‬
‫‪ .2‬ד ר ג ו ת ‪ -‬נשרי ת ע ו פ ה בע״מ‬
‫‪ .3‬שרותי ת י י ר ו ת ת ע ו פ ה השקעות‬
‫נדלן ו כ ו י‬
‫‪ 34,300.00 4.‬שייח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253594-9 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ארי אל י א ו פ י ם בע״מ‬
‫‪A R I E L I O F F I C E LTD‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪ .3‬צרכי משרד ל מ ו ד ה ו ר א ה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253595-6 1.‬‬
‫‪ .2‬ש ‪ .‬ע ‪ .‬ע ‪ .‬עושר השקעות בע״מ‬
‫‪ .3‬י י ז ו ם השקעות מסחר‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253596-4 1.‬‬
‫‪ .2‬החברה ל ט י פ ו ל ב מ י ק ו ל ח י ן‬
‫‪51-253590-7 •1‬‬
‫ה ג ל י ל התחתו ן בעיימ‬
‫‪ .2‬ד ‪ .‬נ ‪ .‬ת ו ר ג י מ ן ו ב נ י ו ב נ י ה בע״מ‬
‫‪ .3‬עסקי ב נ י ה ה נ ד ס ה תעשיה ו מ ג ו ר י ם ‪ .3‬ט י פ ו ל במי ב י ו ב‬
‫‪ 350,010.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל תשנ״ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253591-5 -1‬‬
‫‪ .2‬ג י א ו פ ו ן תקשורת בע״מ‬
‫‪GEOPHONE COMMUNICATIONS L T D .‬‬
‫‪ .3‬ש י ר ו ת י ר ד י ו ט ל פ ו ן‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל תשנייז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253592-3-1‬‬
‫‪ .2‬חברת פרטנר תקשורת בע״מ‬
‫‪51-253597-2 1.‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬מ ‪ .‬י ‪ .‬ר ה ג ל י ל ב נ י ה בע״מ‬
‫‪ .3‬נ י ה ו ל פ ר ו י י ק ט י ם ל ב נ י ה ש י ו ו ק‬
‫י ע ו ד קרקע‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3 PARTNER COMMUNICATIONS‬‬
‫‪COMPANY L T D .‬‬
‫‪ .3‬רד י ו ט ל פ ו ן נ י י ד‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253593-1 .1‬‬
‫‪ . 2‬פלר ו ז טר י י ד י נ ג בע "מ‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪P A L R O S E TRADING LTD‬‬
‫‪ .3‬י ב ו א ש י ו ו ק ו נ י ה ו ל ט כ ס ט י ל‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪378‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪51-253598-0‬‬
‫ת י ק ו ו ת נ ו הפקת א ר ו ע י ם בע״מ‬
‫ה פ ק ו ת א ר ו ע י ם שמחות א ר ג ו ן‬
‫כנסים‬
‫‪ 34,300.00‬שייח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253599-8‬‬
‫ע י ר ש ל ם ־ י ר ו ש ל י ם ו ב נ ו ת י ה החב‬
‫ל ב נ י ה ו פ י ת ו ח מ ט ר ו פ ו ל י ן וערי‬
‫שדה בע״מ‬
‫מסחר י י צ ו ר ק ב ל נ ו ת ‪ .‬ב נ י ן‬
‫‪ 2,640.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחש‪1‬ן התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253600-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫אצל פ י נ י בחצר בע״מ‬
‫נ י ה ו ל מסעדות בתי קפה‬
‫‪51-253601-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫א‪ .‬ש‪ .‬צנרת בע״מ‬
‫מים ביוב צנרת פיתוח שיווק‬
‫‪51-253602-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ט ו פ ק ר ט י נ ג ב ע ״ מ‬
‫‪TOP K A R T I N G LTD‬‬
‫ספורט קרטי נג‬
‫‪ • 3‬אתרי‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪TOP RENT LTD‬‬
‫השכרת ר כ ב ‪ ,‬הקמת ס נ י פ י ם‬
‫ו ס ו כ נ ו י ו ת של ה ס פ ו ר ט‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪•5‬‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253607-9 .2‬‬
‫פקר‬
‫בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫בינלאומית‬
‫תקשורת‬
‫)‪(97‬‬
‫‪PACKER I N T E R N A T I O N A L‬‬
‫‪COMMUNICATION (97) L T D .‬‬
‫ל י ז ו ם להפיק לרכוש ולמכור‬
‫סרטים תוכניות ט ל ו י ז י ה‬
‫תסריטים וכ‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 34,300.00 .5‬ש " ח‬
‫כ״ז‬
‫‪51-253603-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ט ו פ ר נ ט‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253606-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכסים והשקעות בע״מ‬
‫ג‪.‬מ‪.‬ב‪.‬מ‪.‬‬
‫‪G . M . B . M . A S S E T S & INVESTMENT‬‬
‫‪LTD‬‬
‫החזקה של נכסי מקרקעין‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253608-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ו ב ו ס מ ז ו ן ב ר י א ו ת‬
‫בע״מ‬
‫‪•3‬‬
‫רישום החברות‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253604-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫סוג‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫א י ל נ ו ת צורים בע״מ‬
‫חב י להשקעות ו נ כ ס י ם מכל‬
‫‪51-253605-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ד ס ק ו ם‬
‫‪ .3‬ת ח ו מ י‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ " ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫הנדסה וטכנולוגיה‬
‫ילק‪1‬ט הפרסומים ‪ ,4564‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫יבוא‬
‫מזון‬
‫בע״מ‬
‫‪. DOBOS HEALTH FOOD L T D‬‬
‫י י צ ו ר ש י ו ו ק של מ ו צ ר י‬
‫‪ 100.00‬ש י ״ ח‬
‫כ״ז אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253609-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬נ‪.‬ג‪ .‬תכנו ן‬
‫פרו י יקטים בע״מ‬
‫נהול ותכנון פרויקטים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫של • כ ״ ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫ו ניהול‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253610-3 .1‬‬
‫‪ .2‬כ ל י ח מ ד ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ש ו ו ק ו ה פ צ ה ש ל כ ל י ב י ת‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪379‬‬
‫הודעות‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253611-1.‬‬
‫‪51-253616-0 .1‬‬
‫ר‪ .‬יותם החזקות בע״מ‬
‫‪YOTAM HOLDINGS L T D‬‬
‫מסחר כללי‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253612-9‬‬
‫•‬
‫‪.2‬‬
‫בדבר‬
‫כלל‬
‫)‪(97‬‬
‫‪ .2‬ש ר ו ת י ג ר ר א ז ו ר צ פ י ו‬
‫‪ . R .‬הובלות גרירות רכב‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫יהודה אוריאלי ניהול בע״מ‬
‫‪YEHUDA U R I E L L I MANAGEMENT‬‬
‫וטכנולוגיות‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪I N D U S T R I E S AND‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪A TECHNOLOGIE‬ש‪)LTD‬‬
‫‪ .3‬ח ב ' ל ה ש ק ע ו ת‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪. C L A L‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪.5‬‬
‫השקעות‬
‫‪1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪7 •1‬־‪253613‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫כלכלי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫פיננסי‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1.‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫אבן‬
‫בע״מ‬
‫בינה‬
‫חברה‬
‫לבנין‬
‫ופיתוח‬
‫‪51-253620-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אריאלה ב י ת מאפה וקפה בע״מ‬
‫‪A R I E L A BAKERY AND COFEE HOUSE‬‬
‫‪LTD4.34,300.00‬‬
‫‪ •3‬נ ה ו ל ב י ת ק פ ה‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫ומאפה‬
‫‪380‬‬
‫ק ה י ל ו ת ת ה ל ה בעיימ‬
‫השמת ע ו ב ד י ם ס י ו ע‬
‫לעולים וכוי‬
‫‪ 25,000.00‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫כ״ז אלול‬
‫תעסוקתי‬
‫‪I N T E L L I G E N C E STONE FOR‬‬
‫ס ל ע ‪ -‬ג ל י ל חברה ל ב נ י ה ו פ י ת ו ח‬
‫‪CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT‬‬
‫בע״מ‬
‫‪LTD‬‬
‫& ‪S E L A - G A L I L BUILDING‬‬
‫‪ . D E V E L O P M E N T COMPANY LTD‬ע ס ק י ב נ י ה פ י ת ו ח ה ק מ ת ב נ י נ י ם‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫בניה‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪ 10,*000.00‬ש ״ ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253615-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כ״ז‬
‫"‬
‫אלול‬
‫ח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253619-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253614-5‬‬
‫(‬
‫נ י י ר ו ת ערך‬
‫‪51-253618-6 .1‬‬
‫‪.3‬‬
‫שדמה‪ ,‬חברה ל י י ע ו ץ‬
‫בע״מ‬
‫וניהולי‬
‫שרותי יעוץ כלכלי מסחרי‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253617-8 1.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תעשיות‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫הצלחה א י נ פ ו בע״מ‬
‫הוצאה לאור הדפסה של‬
‫ושבעו נ י ם‬
‫ש״ח‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫עיתונים‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪997 ,‬ו‪.‬ו ‪0.1‬ו‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253621-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253627-7 .1‬‬
‫עצובים בריבוע כחול בע״מ‬
‫‪B L U E SQUARE D E S I G N S LTD‬‬
‫מרכז י ריהוט‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253622-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ד‪.‬ש‪.‬ר‪.‬ר‪ .‬אחזקות בע״מ‬
‫‪D . S . R . R . HASHKAOT LTD‬‬
‫ניהול תחום הקלטיה והארוח‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253623-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫אוהד ועז י נכסים בע״מ‬
‫לרכוש למכור נכסי מקרקעין‬
‫‪51-253624-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ו ו י ז ר ד‬
‫‪ .2‬ש ח ז‬
‫בע״מ‬
‫‪ .3‬ה ש ק ע ו ת‬
‫‪-‬‬
‫ניהול•והשקעות‬
‫בנדלן‬
‫‪ 29,400.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253628-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ב ר ת‬
‫בניו‬
‫‪ -3‬ב נ י ה‬
‫‪ 23,800.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫הבונה ה י צ י ב בע״מ‬
‫פ י ת ו ח מסחר בחומרי‬
‫‪51-253629-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫גראנד מרקט שווק מ ז ו ן‬
‫שווק מוצרי מזון שווק‬
‫וירקות‬
‫‪ 25,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253630-1 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ר ‪ ) .‬ז מ י ר (‬
‫בע״מ‬
‫‪QUIZARD L T D .‬‬
‫אוטומציה והייטק‬
‫‪ .3‬ת ו כ נ ו ת מ ח ש ב י ם‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253625-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ע ‪ .‬י ‪ .‬ד ‪ .‬ס ‪ - .‬מ ס ח ר בעיימ‬
‫י ב ו א ש ו ו ק מ ו צ ר י חשמל‬
‫ואלקטרו ניקה‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ •5‬כ״ז אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253626-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 22,900.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫א ל ו ם ראשו ן בע״מ‬
‫עבי אלומניום‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪-3‬‬
‫בע״מ‬
‫פירות‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫ייעוץ‬
‫כלכלי‬
‫ו ה ש ק ע ו ת בעי״מ‬
‫‪[. ( Z A M I R ) INVESTMENTS AND‬‬
‫‪INOMIC C O N L S U L T I N G L T D .‬‬
‫יעוץ כלכלי חשבונאי לעצמאים‬
‫ומוסדות‬
‫גופים‬
‫‪ 1,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫ת ש נ יי ז‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253631-9 .1‬‬
‫‪ .2‬א ב י ר ו ן‬
‫‪ -3‬מ ק ר ק ע י ן‬
‫‪ 11,600.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫)נדל״ן( בע״מ‬
‫נכסי נדל"ן‬
‫‪51-253632-7 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬מ ‪.‬‬
‫מאנאשרוב אספקה כללית‬
‫ב ע "מ‬
‫מתכת‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫בניה‬
‫‪381‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫‪y‬‬
‫‪51-253633-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬מ ד ל י ו ת ו מ ז כ ר ו ת‬
‫טרצו קבלנית בע״מ‬
‫הקודש בע״מ‬
‫‪TERRAZO K A B L A N I T L T D .‬‬
‫‪C H R I S T I A N HOLY LAND‬‬
‫ב י צ ו ע עב ק ב ל נ י ו ת בענף ה ב נ י ה‬
‫‪MEDALLIONS AND COMMEMORATIVES‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫‪LTD.‬‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫נהול ויעוץ‬
‫‪ .3‬ש ר ו ת י‬
‫‪51-253634-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫גולד‬
‫ג‪.‬י‪.‬א‪.‬‬
‫נהול ותפעול‬
‫‪51-253635-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תפעול‬
‫ארועים‬
‫ארועים‬
‫בע״מ‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז‬
‫שווק הפרי‬
‫ש ‪ .‬ב ‪ .‬י ‪ .‬מ מרכז‬
‫בע״מ‬
‫‪1997‬‬
‫שווק פירות וירקות‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 31.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253636-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א פ ב ר‬
‫‪ .3‬נ ד ל ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ •5‬כ״ז אלול‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253637-6 .1‬‬
‫‪ .2‬א ש ב ג ב נ י ן ו צ ו ו ת י ם ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ב נ י ה ה ח ז ק ה כ ח א ד ם ו כ ו י‬
‫‪ 31.300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪ 1997‬ב ע י י מ‬
‫ראמדד‬
‫‪LTD‬‬
‫נהול ויעוץ‬
‫‪RAMDAD 1997‬‬
‫‪ 10,000.00‬ש ״ ח‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז‬
‫אלול‬
‫תשנייז‬
‫‪51-253641-8 .1‬‬
‫יבוא ושרותי‬
‫‪ .2‬ר ‪ .‬ם ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נכסים בע״מ‬
‫‪EFBR P R O P E R T I E S L T D .‬‬
‫מגרשים מקרקעי ן ו כ ו י‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253640-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫והירק‬
‫נ ו צ ר י ו ת מארץ‬
‫למוסכים בע״מ‬
‫תיקו ן ושיפוץ‬
‫אלול‬
‫תחזוקה‬
‫מנועים‬
‫‪ 20,800.00‬ש " ח‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253642-6 ,1‬‬
‫‪ 2‬א ו ט ו כ ח ל ו ן ח י פ ה )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ 3‬ה ת ק נ ו ת לרכב של ר ד י ו ס ט ר י א ו‬
‫וכו י‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪51-253638-4 .1‬‬
‫‪ ,2‬ק פ ה נ ו צ י ה‬
‫בע״מ‬
‫‪5 NUCHA C A F E L T D .‬‬
‫הקמת רשת מ ס ע ד ו ת בתי קפה‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253643-4‬‬
‫אשל ט ו פ בעיימ‬
‫מסחר כללי‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 28,000.00 ,4‬ש ״ ח‬
‫‪ 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪382‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 997 ,‬ו‪10.11.‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253644-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253650-9 .1‬‬
‫לעבודות‬
‫א ד י ר גל חברה‬
‫ופיתוח בע״מ‬
‫בניה ופיתוח‬
‫בנין‬
‫‪ 2,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253645-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ג‪.‬צ‪ .‬עבודות חקלאיות בע״מ‬
‫‪G . Z . AGRICULTURAL WORKS L T D .‬‬
‫ביצוע עבי חקלאיות;‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫קומפיושאן‬
‫‪COMPUSHAN L T D .‬‬
‫הקמת ב י ת ת ו כ נ ה ללימוד ת ו כ נ ו ת‬
‫‪290997‬‬
‫ליצוא‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫אשלר נ כ ס י ם בע״מ‬
‫‪A S L R P R O P E R T I E S LTD‬‬
‫דלא ניידי מקרקעין‬
‫‪51-253651-7‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ס ד י ק‬
‫דוס‬
‫בע״מ‬
‫‪S A D I C DOS L T D‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 100.00 .4‬ש " ח‬
‫‪.5‬‬
‫תקשורת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אי נטרנט‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253652-5‬‬
‫מ נ פ א ו א ר ישראל‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫תחום ה ב נ י ה עב‬
‫קונסטרקשנס‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪5‬י‪ 34,300.00 .‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .2‬ר ו ג ' ר א ט ל‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫יבוא‬
‫קבלניות‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫י צ ו א של‬
‫‪ROGER A T T A L L T D‬‬
‫פריטי אופנה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253654-1 .1‬‬
‫‪51-253648-3 -1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253653-3 .1‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ י י ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪290997‬‬
‫כ״ז‬
‫‪51-253647-5 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ואורן יזמות בע״מ‬
‫‪ .2‬ט ו ב י‬
‫‪TOBY & OREN E N T E R P R I S E S L T D .‬‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר כ ל ל י‬
‫כ״ז‬
‫‪51-253646-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫נוה הרים ‪ -‬תות צימרים‬
‫וחקלאות בע״מ‬
‫שרותי אירוח בצימרים‬
‫‪ 1,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪ .2‬פ ת ח ‪ -‬א ט‬
‫‪ .3‬ה ק מ ה‬
‫בע״מ‬
‫ניהול‬
‫‪PETACH-AT LTD‬‬
‫עסקים שונים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253649-1 -1‬‬
‫דוס‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫פרומן‬
‫‪.3‬‬
‫‪FRUMAN DOS LTD‬‬
‫בשילוב האינטרנט‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫עסקי תקשורת‬
‫‪ 106.00‬ש י י ח‬
‫תשנ״ז‬
‫כ״ז אליל‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪383‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫י*‬
‫‪51-253655-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253660-8 .1‬‬
‫לניהול קרנות‬
‫‪ .2‬א ל ו מ ו ת ‪ -‬ח ב ר ה‬
‫מ י י ל ו י ז י ן בע״מ‬
‫נאמנות בע״מ‬
‫‪M A I L V I S I O N LTD‬‬
‫‪ALUMOT- MUTUAL FUNDS‬‬
‫ידע טכנולוגיה מוצרי תוכנה‬
‫‪MANAGEMENT COMPANY LTD‬‬
‫חומרה‬
‫‪ .3‬נ ה ו ל ק ר נ י נ א מ נ ו ת‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253656-6 1.‬‬
‫‪ .2‬ט ר י מ ד ב ע " מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253661-6 .1‬‬
‫‪ . T R E M E D LTD‬ב ‪ .‬ז ‪ .‬ק ‪ -‬פ ר ס ו ם ש ו ו ק ו י ח ס י‬
‫‪2‬‬
‫ציבור בינלאומיים בע״מ‬
‫שווק מוצרי קוסמטיקה טיפוח‬
‫& ‪B . Z . K . - CAMPAIGN‬‬
‫בריאות‬
‫‪INTERNATIONAL P U B L I C‬‬
‫‪4.34,300.00‬ש " ח‬
‫‪REALATIONS LTD‬‬
‫כ " ז א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪ .3‬פ ר ס ו ם ו י ח ס י צ י ב ו ר‬
‫‪ 32,100.00 .4‬ש י י ח‬
‫‪51-253657-4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫ס נ ד י ס )‪ (1997‬ש ב י צ י ו ן ב ע ״ מ‬
‫מזון שרותים‬
‫‪ 20,800.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253662-4 . 1‬‬
‫‪ .2‬ק ו ר ל מ ע ר כ ו ת‬
‫ביטחון‬
‫משולבות‬
‫בעיימ‬
‫‪51-253658-2 .1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬א ‪ .‬י ‪ .‬ס ת י ו ה ש ק ע ו ת‬
‫‪.3‬‬
‫ו ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בעיימ‬
‫‪E . E . Y . STAV INVESTMENTS AND‬‬
‫‪TECHNOLOGIES LTD4.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ .3‬ת ח ו מ י ה ה י ‪ -‬ט ק‬
‫‪ 31.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנייז‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪384‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪CORAL INTEGRATED S E C U R I T Y‬‬
‫‪SYSTEMS L T D .‬‬
‫מערכות ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בתחום‬
‫האבטחה והבטחו ן‬
‫ש"ח‬
‫כ י י ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253663-2‬‬
‫מ ד י ט ו ן א ‪ .‬מ ‪ .‬ה ש ק ע ו ת בעיימ‬
‫‪MEDITON E . M . INVESTMENTS L T D .‬‬
‫‪0‬־‪5!-253659‬‬
‫‪ .3‬מ כ י ר ת כ י ס ו י ר פ ו א י‬
‫די‪.‬אמ‪.‬טי‪ .‬טכנולוגיות רפואיות‬
‫‪ 35.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫)ישראל( בע״מ‬
‫דנטליות‬
‫‪ . D . M . T . DENTAL MEDICAL‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪5‬‬
‫‪TECHNOLOGIES ( I S R A E L ) LTD‬‬
‫‪O-51-253664‬‬
‫‪.1‬‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ר פ ו א י ו ת אמצעי‬
‫‪ .2‬מ ע צ מ ה ב ב י ט ו ח ס ו כ נ ו ת ל ב י ט ו ח‬
‫הדמייה‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ 34,300.00‬ש ״ ח‬
‫‪ .3‬ת י ו ו ך ל ע נ י נ י ב י ט ו ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪ 33.000.00 4.‬ש י י ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪. 1997 ,‬ו ‪0.1‬ו‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫החברות‬
‫‪51-253665-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09.97‬‬
‫‪51-253671-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ‪ . < .‬ל ‪ .‬ה ו ב ל ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪. L . TRANSPORT (1997) L T D .‬‬
‫‪ •3‬ביצוע הובלות‬
‫‪ 34,300.00 A‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫ח ו ו ת שמשון ו ד ל י ל ה בע״מ‬
‫קאנטרי קלאב ח ו ו ת בריאות‬
‫פעילות ספורטיבית‬
‫‪51-253672-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ר צ ר ע י צ ו ב פ ר ו י ק ט י ם )‪(1997‬‬
‫מדיקל סנטר‬
‫ציון‬
‫שרותים רפואי ים‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253666-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253667-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫)אריזות( בע״מ‬
‫פליקאן‬
‫‪P E L I C A N (PACKAGING) L T D .‬‬
‫מסחר ב י נ ל א ו מ י פ ע י ל ו ת כ ל כ ל י ת‬
‫ופי ננסית‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ י י ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253668-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫ברוך פלד אחזקות בע״מ‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫‪51-253669-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫פז פלאנט פיתוחים והשקעות בע״מ‬
‫& ‪PAZ PLNET DEVELOPING‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫פיתוח השקעות בפרוייקטים‬
‫‪-3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253670-7 .1‬‬
‫‪ .2‬י ע ק ב ק נ ד י‬
‫‪ .3‬ע ס ק מ ס ח ר י‬
‫‪ 34,300.00 A‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫אחזקות בע״מ‬
‫יצרני מתן שרותים‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫בע״מ‬
‫ייצור‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(29.09.97‬‬
‫רהיטים‬
‫שווק‬
‫‪51-253673-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ו ף פ ל ס ט ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬י צ ו ר ק נ י ה ש ל מ ו צ ר י‬
‫פלסטיק‬
‫ומכתת‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253674-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫פ נ י נת בקה בע״מ‬
‫הקמה ו נ י ה ו ל של מ ו ס ד ו ת‬
‫פארה‪-‬רפואיים‬
‫רפואיים‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253675-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ג ר נ י ת ה כ ר מ ל‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫עסקי מסחר‬
‫שרותים‬
‫אחזקות אנרגיה‬
‫כספים‬
‫יבוא‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫‪51-253676-4 .1‬‬
‫‪ .2‬פ ת ש י ב ו ל י ם ב ע ״ מ‬
‫ומכירת פיתות‬
‫‪ •3‬שיווק‬
‫יצור‬
‫ומוצרי‬
‫מאפה‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪385‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪253683-0 1.‬־‪51‬‬
‫‪51-253677-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫על‪-‬בוקק‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫פרויקטים בנדלן‬
‫‪ 32,700.00‬ש י י ח‬
‫תשנ׳יז‬
‫כ״ז אלול‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3 A L - B O K E K L T D .‬‬
‫בע״מ‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫בע״מ‬
‫ניקוי‬
‫סופר שרות לכל‬
‫שרותי נ י ק י ו ן ‪,‬‬
‫משרדים‬
‫קניון‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253684-8 1.‬‬
‫‪51-253678-0 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ש ‪ .‬ק ד ו ח‬
‫ונסור‬
‫‪.3‬‬
‫רישום החברות‬
‫צפוו‬
‫ב ע "מ‬
‫י י צ ו ר ש ו ו ק מסחר‬
‫)‪(1997‬‬
‫יצוא מכל‬
‫סוג‬
‫‪ 31,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ -‬תוצרת חקלאית‬
‫פירות שלום‬
‫ב ע "מ‬
‫כל ענפי החקלאות‬
‫משתלות‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫פירות‬
‫ירקות‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪51-253679-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253685-5 1.‬‬
‫נגרית בן ברוך בע״מ‬
‫יצור שווק רהיטים‬
‫‪ 34.300100 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫צדף‬
‫בע״מ‬
‫ניהול‬
‫ושווק‬
‫אביזרי‬
‫אופנה‬
‫‪51-253686-3 1.‬‬
‫לאביזרי‬
‫חנות‬
‫אופנה‬
‫‪ 31.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫י‪ .‬בעיר השלום בע״מ‬
‫להפעיל לנהל מסעדות מוצרי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫מזון‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫דוד‪-‬אל‬
‫כח אדם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ " ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫מערכות חומרה‬
‫תוכנה‬
‫תשנ״ז‬
‫עובדים‬
‫שרותים‬
‫‪51-253687-1 -1‬‬
‫‪ .2‬ט ר י י פ י י ז ם י ס ט מ ס )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪T R I P H A S E SYSTEMS (1997) L T D .‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫‪51-253682-2 1.‬‬
‫בע״מ‬
‫ג י ו ס השמת‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לירן תקשורת בע״מ‬
‫עסק מסחרי י צ ר נ י מתן‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253681-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫צ י ו ד אלקטרו ני‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-253680-6 1.‬‬
‫יבוא‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬ה‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫י יצור‬
‫חיבה‬
‫יצור‬
‫ציוד‬
‫אלקטרוני‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253688-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ט י ‪ .‬י ו ‪ .‬א י ‪ .‬ס י ‪ .‬השקעות בע״מ‬
‫‪T . U . I . C . INVESTMENTS L T D .‬‬
‫השקעה ו נ י ה ו ל נ כ ס י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪386‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 997 ,‬ו‪.‬ו ו‪10.‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-253689-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .2‬ס ג י ד ב נ י ה בע״מ‬
‫‪-3 SEGYAD BUILDING LTD.‬‬
‫‪ -3‬הקמת ב י ת משותף על חלקה ‪204‬‬
‫‪A‬‬
‫ג ו ש ‪ 6934‬בת"א‬
‫‪-5‬‬
‫‪ 31.000.00 .4‬ש״ח‬
‫‪51-253695-4 .1‬‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל תשנ״ז )‪(29-09-97‬‬
‫צחר ש י ר ו ת י ח י נ ו ך בע״מ‬
‫‪ZAHAR EDUCATION SERVICES LTD‬‬
‫‪51-253690-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ז ' ר ל י ן ז ה ב ב י נ ל א ו מ י בע״מ‬
‫‪ -3‬ח י נ ו ך ת ר ב ו ת א ק ו ל ו ג י ה ו כ ו י‬
‫‪ 34.300.00 .4 ZARLENE GOLD INTERNATIONAL‬ש"ח‬
‫‪ -5 LTD..‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ -3‬י י צ ו ר ת כ ש י ט י ם ו ש י ב ו ת א ב נ י‬
‫‪51-253696-2 .1‬‬
‫בחן ויהלומים‬
‫‪ .2‬ד י נר ד י ז י י ן בע״מ‬
‫‪ 34.400.00 A‬שייח‬
‫‪DINNER DESIGN LTD.‬‬
‫‪ -5‬כ ״ ז א ל ו ל תשנ״ז )‪(29.09-97‬‬
‫כלי בית ומתנות‬
‫כ•‬
‫‪ 30.000.00‬ש״ח‬
‫‪51-253691-3 .1‬‬
‫‪ A-5‬כייח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ 1.2‬ח ט י ב ת ה נ ד ל " ן פיית בע״מ‬
‫‪REAL ESTATE DIVISION P . T .‬‬
‫‪51-253697-0 .1 LTD.‬‬
‫‪ .2‬ג ‪ .‬א ‪ .‬ש ע ד בע״מ‬
‫‪ • 3‬נ ד ל ״ ן אספקה ת ו ו ך בכל נכסי‬
‫‪G.A.S AD LTD‬‬
‫‪ 31.000.00 A‬ש"ח‬
‫‪ -3‬מסחר כ ל ל י‬
‫‪ • 5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪ 34,300.00 .ilH‬ש "ח‬
‫‪51-253692-1 .1‬‬
‫‪ -5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30-09-97‬‬
‫‪ .2‬ברק ת ח נ ו ת בע״מ‬
‫‪51-253698-8 .1 BARAK STATIONS LTD‬‬
‫‪ .2‬ל ו ר ן א ל ק ט ר ו נ י ק ה בע״מ‬
‫‪ .3‬ת ח נ ו ת דלק מתן ש י ר ו ת י ר ח י צ ת‬
‫‪ -3‬א ל ק ט ר ו נ י ק ה‬
‫מכו נו י ו ת‬
‫‪ 34.300.00 .4‬ש״ח‬
‫‪ 34.300.00 A‬ש "ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-253694-7‬‬
‫א ‪ .‬ר ‪ .‬מ נ ו ח בע״מ‬
‫נ י ה ו ל נכסים ו פ ר ו י י ק ט י ם‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253693-9‬‬
‫ו ו י ט פ ל ק ו ן נ י ה ו ל ו י ז מ ו ת בע״מ‬
‫& ‪WHITE FALCON MANAGEMENT‬‬
‫‪-3 ENTERPRISES LTD.‬‬
‫פ ר י י י ק ט י ם מסחרי ים‬
‫‪ 34.300.00‬ש"ח‬
‫‪A‬‬
‫)‪(29-09-97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫כ ״ ז אלול‬
‫‪-5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪51-253699-6‬‬
‫שרי שרות ל מ כ ש י ר י ם בע״מ‬
‫‪SHERRY APPLIANCE SERVICE LTD‬‬
‫מ כ י ר ה ש י ו ו ק י ב ו א סחר של‬
‫מוצרים‬
‫‪ 32,000.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪387‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫‪51-253700-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253706-9 .1‬‬
‫דק ו ‪ -‬באט בע״מ‬
‫‪3 B A T‬‬
‫־ ‪LTD‬‬
‫יבוא ושווק אביזרי אמבטיה‬
‫‪.‬‬
‫‪51-253701-0 .1‬‬
‫‪ .2‬צ ‪ .‬מ ‪ .‬ד ב ר‬
‫‪ -3‬מ ס ח ר כ ל ל י‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫שיווק‬
‫והפצה‬
‫‪51-253702-8 .1‬‬
‫‪ .2‬צ מ י ג י‬
‫רכב‬
‫‪ -3‬ש י ו ו ק‬
‫‪ 30,000.00 ,4‬ש " ח‬
‫‪ >5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫אי ילון בע״מ‬
‫של צ מ י ג י ם ו א ב י ז ר י‬
‫‪51-253703-6 ,1‬‬
‫‪ .2‬מ ס ד‬
‫מצדה בע״מ‬
‫‪MOSAD MEZADA L T D .‬‬
‫איטום ובידוד‬
‫‪ 3‬עבי‬
‫‪ 34,300.00 ,4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ י י ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253704-4 .1‬‬
‫‪ ,2‬מ ט ב ח י‬
‫‪ 3‬שיווק‬
‫‪ 34,300.00 ,4‬ש ״ ח‬
‫‪ 5‬כ " ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫שגב בע״מ‬
‫ו יבוא מטבחים‬
‫‪ACCOUNTANT‬‬
‫רואה‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ " 3 -5‬ח א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253707-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בע״מ‬
‫חשביו‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬ב א ן ־ ס י ל ס ו כ נ ו י ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ . 0 D E C‬י יעוץ כלכלי פי ננסי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ י י ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253705-1 ,1‬‬
‫‪ ,2‬ד ק ל מ ר ד כ י ‪-‬‬
‫רישום החברות‬
‫‪-3‬‬
‫א י ל ־ ט י פ ו ל חשמלי ב מ י ם בע״מ‬
‫‪EYAL - E L E C T R I C A L TREATMENT‬‬
‫‪I N WATER L T D‬‬
‫עסקי תעשיה חקלאות מפעלי‬
‫בנין‬
‫שיכון‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253708-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫החברה של י ב נ ה שרותי‬
‫ו ניהול בע״מ‬
‫מ ת ן שרותי א ח ז ק ה של ב נ י י נ י‬
‫‪300997‬‬
‫משרדי ו‬
‫‪ 28,000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253709-3 .1‬‬
‫ל ב נ י ן ומסחר בע״מ‬
‫‪ .2‬ח ‪ .‬ע ‪ .‬ע ‪.‬‬
‫‪ .3‬מ ס ח ר כ ל ל י‬
‫‪ 11,600.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253710-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫נמר רגאאי א ת ר ו ל א חברת‬
‫לפיתוח ובני יה בע״מ‬
‫ב נ י י ת ב נ י י נים מגרשים‬
‫‪.3‬‬
‫)‪ 34,300.00 .4 (1997‬ש " ח‬
‫‪DEKEL M0RDECHAY -‬‬
‫אחזקה‬
‫‪ .5‬כ ״ ח‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫)‪(1997‬‬
‫ר א י י ת חשבו ן‬
‫‪300997‬‬
‫‪ 34,300.00‬ש " ח‬
‫כ״ח‬
‫‪388‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום החברות‬
‫‪51-2537H-9 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253716-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫י ‪ .‬ר ‪ .‬ז ‪ .‬ה ש ק ע ו ת בעיים‬
‫‪. Y . R . Z . INVESTMENTS LTD‬‬
‫‪.4‬‬
‫רכישת נכסים עסקים‪ ,‬הקמת ב י ת‬
‫‪.5‬‬
‫אבות‬
‫‪ 31.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫תשנייז‬
‫י‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪.‬ת‪.‬‬
‫השקעות‬
‫‪INVESTMENTS‬‬
‫‪)2500(A.M.T.‬כייח‬
‫אלול‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫תשנ״ז‬
‫דולפין בריכות דגים‬
‫מזון יבוא ויצוא‬
‫‪ 32,700.00‬ש ״ ח‬
‫כ " ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253717-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253712-7 1.‬‬
‫‪31.300.00‬‬
‫)‪ (2500‬ב ע ״ מ‬
‫בע״מ‬
‫א ‪ .‬פ ‪ .‬המרכז ל ת י נ ו ק ולילד‬
‫שיווק מוצרי תינוקות‬
‫בע״מ‬
‫ש״ח‬
‫‪(30.09.97‬‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪.3‬‬
‫רכישת‬
‫עסקים‬
‫נכסים הקמת ב י ת אבות‬
‫‪31.000.00 4.‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫ש״ח‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253713-5 -1‬‬
‫‪ .2‬ע ו ז נ א ו ת ‪ ,‬כ י כ ר ה מ ד י נ ה‬
‫‪ Z NEOT K I K A R HAMEDI‬מ ר צ פ ו ת ה מ ד ב ר ו ה נ ו י‬
‫‪ .3‬ר כ י ש ת נ כ ס י ם י י ז ו ם ע ס ק י ם ה ק מ ת‬
‫בית אבות‬
‫בע״מ‬
‫‪A‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪31.000‬‬
‫ש״ח‬
‫כ״ח אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253714-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪C‬ח‬
‫‪.5‬‬
‫מ ד ו נ ה לאה ־ חברה‬
‫כ ל ל י י ם בעיים‬
‫ב י צ ו ע עב ש י פ ו צ י ם‬
‫" ש‪. 34.000.00‬‬
‫לשיפוצים‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253719-2 .1‬‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫מ ר צ פ ו ת ושי יש‬
‫‪ 10,000.00 .4‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫ותיקונים‬
‫תשנייז‬
‫ר ם ‪ -‬א ל ל ע ד בעיימ‬
‫בניה ויזום‬
‫‪ 34.300.00‬ש י י ח‬
‫תשנייז‬
‫כייח א ל ו ל‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪0 1.‬־‪2537!5‬־‪51‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פריחה ר י ח נ י ת להשקעות בע״מ‬
‫מקרקעין ונכסי דלא ניידי‬
‫‪ 30,000.00‬ש ״ ח‬
‫כ " ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253720-0 .1‬‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫כייח א ל ו ל‬
‫‪51-253718-4 .1‬‬
‫ולנאמנות‬
‫שב״ע חברה ל נ י ה ו ל‬
‫)‪ (1997‬ב ע י י מ‬
‫‪MANAGEMENT & T R U S T E E‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .3‬נ י ה ו ל מ ש ר ד ל ע ו ר כ י ד י ן‬
‫‪ 10,003-00 .4‬ש י י ח‬
‫‪ .5‬כ י י ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253721-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ד י ‪ .‬א ם ‪ .‬ב י ‪ .‬א י י‬
‫‪.3‬‬
‫יזום‬
‫והשקעות‬
‫בע״מ‬
‫‪D . M . B . A . ENTERNURSHIP AND‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D‬‬
‫י י ז ו ם השקעות וסחר בינאלומי‬
‫‪ 30.000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנייז‬
‫‪ .5‬כ י י ח א ל ו ל‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪SBI‬‬
‫‪LTD)1997(MPANY0‬‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫‪389‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום החברות‬
‫‪51-253722-6 .1‬‬
‫‪ . 2‬ד ק ד ה ס נ ט ר )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬ע נ ‪ ,‬ה ח ש מ ל ו ה א ל ק ט ר ו נ י ק ה‬
‫‪ 2 4 , 0 0 0 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ י י ח א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253728-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ט ר י ט י ו ם מ א ג ר י מ י ד ע ב ע ״ מ‬
‫‪T R I T I U M DATA B A S E S LTD‬‬
‫‪ .3‬נ י ה ו ל ו פ י ת ו ח מ א ג ר י מ י ד ע‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ •5‬כ״ח אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253723-4 .1‬‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253729-1 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ל א נ י ס ג י פ ט ם ב ע ״ מ‬
‫‪S GIFTS L T D .‬י‪ .2 MELANIE‬ל י נ ק ו ו י ר ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬י י צ ו ר ש ו ו ק מ ת נ ו ת‬
‫‪LINKWARE L T D‬‬
‫‪ .3‬מ ח ש ב י ם ת ו כ נ ו ת ו כ ל ה ק ש ו ר‬
‫‪ 2 2 , 4 0 0 . 0 0 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ -5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪ • 5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253724-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ב ה ג ל י ל ה י פ ה ה ש ק ע ו ת בעיימ‬
‫‪ -3‬כ ל ע נ פ י ה ה ש ק ע ו ת נ ד ל " ן‬
‫‪ 2 9 , 0 0 0 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫‪ -5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253725-9 .1‬‬
‫‪51-253730-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ב נ פ י ט א ר ‪ .‬ק י י ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫‪BENEFIT R . K . LTD‬‬
‫‪ • 3‬מתן יעוץ הדרכה שיווק והכוונת‬
‫והבראת חברות‬
‫‪ 2 9 , 4 0 0 . 0 0 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ .2‬ג ר נ ד ב ר ק ו ב י ץ נ כ ס י ם ב ע ״ מ‬
‫‪GRAND BERKOVITCH A S S E T S L T D‬‬
‫‪ .3‬כ ל מ י נ י מ ק ר ק ע י ן ב ת י מ ג ו ר י ם‬
‫‪51-253731-7 .1‬‬
‫‪ 2 8 , 0 0 0 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫‪ .2‬א ו מ נ י ו ם ‪ -‬ה מ כ ו ן ל א ר ג ו נ י ם‬
‫בי נלאומי ים בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ •5‬כ״ח אלול‬
‫‪ T H E I N S T I T U T E FOR‬־ ‪0MANIUM‬‬
‫‪INTERNATIONAL ORGANIZATIONS‬‬
‫‪51-253726-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ר ב ק ה ו מ ש ה ע ב ד י נ כ ס י ם ב ע ״ מ‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .3 R I V K A & MOSHE A B A D I A S S E T S‬ע ס ק י מ ס ח ר י ב ו א י צ ו א ס ו כ נ ו י ו ת‬
‫תיירות‬
‫‪LTD‬‬
‫‪ .3‬כ ל מ י נ י מ ק ר ק ע י ן ב ת י מ ג ו ר י ם‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ 2 8 , 8 0 0 . 0 0 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253732-5 .1‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬א ‪ .‬א ‪ .‬משחק ה ו ג ן ב ע ״ מ‬
‫‪51-253727-5 .1‬‬
‫‪Y . A . O . F A I R GAME L T D .‬‬
‫‪ . 2‬א ‪ .‬ג ‪ .‬מ ‪ .‬נ י ה ו ל מ ז נ ו נ י ם )‪(1997‬‬
‫בע"מ‬
‫‪ .3‬נ ה ו ל ת ח נ ת ט ו ט ו ו ל ו ט ו‬
‫)‪ 2 3 , 8 0 0 . 0 0 .4 A . G . M . N I H U L MIZNOMIM (1997‬ש ״ ח‬
‫‪ .5 L T D .‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪ .3‬א ר ג ו ן א ר ו ע י ם ו ש מ ח ו ת‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ •5‬כ״ח אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪390‬‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253738-2 .1‬‬
‫‪51-253733-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫עבודות‬
‫ע‪.‬ו‪.‬ח‪.‬‬
‫בע״מ‬
‫בניה כללית‬
‫ב נ י ה וכח אדם‬
‫‪ 30,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253734-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אל ר‪.‬ש‪.‬ק‪.‬‬
‫כללי בע״מ‬
‫יצור חומרי‬
‫יצוא‬
‫יבוא‬
‫וסחר‬
‫ניקוי‬
‫‪51-253735-8 1.‬‬
‫תעשיות חלוה בע״מ‬
‫מסחר יצור אחסון מרכבים‬
‫למשאיות לנגררים‬
‫‪1‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪ .2‬ח ר ש מ ת כ ו ת ד ר ו ם‬
‫‪ .3‬ע ב מ ת כ ת ע י ב ו ד ש ב ב י‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253740-8 .1‬‬
‫‪ .2‬א ל ס י נ ו ר ח ב ר ת נ א מ נ ו ת ב ע י י מ‬
‫‪E L S I N O R TRUST COMPANY L T D .‬‬
‫‪ .3‬ה ע ב ר ת מ נ י ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫כ״ח‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫• ‪51-253741-6 .1‬‬
‫‪51-253736-6‬‬
‫‪ .2‬פ ש צ י ו נ ג ‪ -‬ח ב ר ה ל ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ה ש ק ע ו ת י י ז ו ם פ ר ו י י ק ט י ם‬
‫רז ספורט בע״מ‬
‫‪ 34,300.00 .4 RAZ SPORT LTD‬ש " ח‬
‫לשווק להפיץ מוצרים בתחום‬
‫‪ .5‬כ י י ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫ה ס פ ו ר ט ‪ ,‬של חב ר י ק נ ו ר‬
‫‪51-253742-4 .1‬‬
‫מהולנד‬
‫‪ 34,300.00‬ש י י ח‬
‫‪ 54‬ב ע ״ מ‬
‫‪ .2‬א ל נ ב י‬
‫‪ • 3‬עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ •5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪51-253737-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪E.G.A.Y.‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ •5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪.5‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪1.‬‬
‫אופנה בע״מ‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ג ‪ .‬ע ‪ .‬י ‪.‬‬
‫‪FASHION L T D .‬‬
‫‪ .3‬א ו פ נ ה ל ב ו ש ו ה נ ע ל ה‬
‫‪0 .1‬־‪253739‬־‪51‬‬
‫‪ 18,000.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫למסחר‬
‫תשנ״ז‬
‫ועבודה‬
‫אלמאמון‬
‫בע"מ‬
‫מסחר במתכת חדשה‬
‫כללית‬
‫ומשמשת‬
‫‪ 101.00 4.‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253743-2 . 1‬‬
‫‪ .2‬ל פ מ ו ל ל מ ס ח ר ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ע ס ק מ ס ח ר י י צ ר נ י מ ת ן‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל י ל‬
‫תשנ״ז‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ 4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫(‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫שרותים‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫‪391‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר רישום‬
‫‪51-253744-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫מ‪ .‬מ ו ר ן חברה‬
‫נדלן‬
‫נכסי‬
‫לבנין‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253745-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫יהלום תעשיית חומרי ניקוי‬
‫יבוא יצוא סחר ושווק חומרי‬
‫ניקוי‬
‫‪ 30,000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-253746-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫ט ל מרכז החשמל‬
‫ש ו ו ק מ כ י ר ה של‬
‫פ י ק ו ד ובקרה‬
‫בע״מ‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫צפון בע״מ‬
‫ח ו מ ר י חשמל‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ י י ח א ל ו ל‬
‫תשנייז‬
‫)‪(30-09-97‬‬
‫‪51-253747-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ש ל ו ו ה‬
‫‪ .3‬נ ע ל י י ם‬
‫‪ 32.700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫תעשיות‬
‫נעליים‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253748-1 .1‬‬
‫‪ .2‬נ ז מ ה נ ד ל ״ ן‬
‫‪ .3‬נ כ ס י ם‬
‫‪ 20.000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(30.09-97‬‬
‫מי וחד‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253749-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫יאן טקסטיל בע״מ‬
‫אוריון‬
‫‪ORION Y A N T E X T I L E LTD‬‬
‫עסק מסחרי יצרני מתן שרותים‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪392‬‬
‫החברות‬
‫‪51-253750-7 .1‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬א ‪ .‬מ ‪ .‬י ‪.‬‬
‫‪ • 3‬נכסים ‪-‬‬
‫‪ 20.000.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫לורית‬
‫נכסים‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253751-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ר מ ה י ס ו ד‬
‫‪ .3‬ב י צ ו ע ע ב‬
‫‪ 5.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫הגליל‬
‫בניה‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253752-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 5.000.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫מ ‪ .‬ס ‪ .‬קבלאן חברה ק ב ל נ י ת בע״מ‬
‫ב י צ ו ע עב ב י ו ב נ י ק ו ז‬
‫‪51-253753-1 .1‬‬
‫‪ .2‬א ו ר ‪ -‬נ ו ר ב נ י ה ו פ י ת ו ח ב ע ״ מ‬
‫‪ •3‬בניה‬
‫‪ 22,900.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ " ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪. 51-253754-9 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ט ב ח י ל ו ס ט י ג‬
‫‪ •3‬עב נגרות‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-253755-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 34,300.00 .4‬ש " ח‬
‫‪ • 5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(30.09-97‬‬
‫א ל ו מ ו ת נמרי בע״מ‬
‫בניה פיתוח תי ירות‬
‫‪51-253756-4 .1‬‬
‫« • )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ .2‬מ ת כ ת ע ם‬
‫‪ • 3‬ביצוע עב שרותים‬
‫‪ 32,700.00 .4‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫ש‬
‫ח‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ר י ש ו ם ה ח ב ר ו ת‬
‫‪51-253757-2 1.‬‬
‫‪ .2‬מ י י ב ס ש י ר ו ת י ם ר פ ו א י י ם בע״מ‬
‫‪MAIBAS MEDICAL S E R V I C E S L T D‬‬
‫‪ .3‬נ י ה ו ל מ ר פ א ו ת‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253758-0 1.‬‬
‫‪ .2‬ב ‪ .‬ד ו ר י ק ב ל נ ו ת ב נ י ן ו פ י ת ו ח‬
‫בע״מ‬
‫‪ .3‬ב נ י ן פ י ת ו ח‬
‫‪ 28,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ " ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253763-0 1.‬‬
‫‪ .2‬ו ורו<‪ p‬ב ע ״ מ‬
‫‪WARWICK L T D‬‬
‫‪ .3‬תעשיה ת כ ש י ט י ם מ ו צ ר י הלבשה‬
‫הלבשה מ ז ו ן‬
‫‪ 20,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253764-8 1.‬‬
‫‪ .2‬ר ‪ .‬ח ‪ .‬ג ‪ .‬ה ס ע ו ת ו ט י ו ל י ם בע״מ‬
‫& ‪R . H . G . TRANSPORTING‬‬
‫‪TRAVELING LTD‬‬
‫‪ .3‬מ ת ן ש י ר ו ת י ה ס ע ו ת ו ה ו ב ל ו ת‬
‫‪ 34.300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253759-8 1.‬‬
‫‪ .2‬י• נמר מ ‪ .‬א ‪ .‬ר ‪ .‬בע״מ‬
‫‪ .3‬עב מ ס ג ר ו ת מ ב נ י תעשיה א ח ז ק ת‬
‫מב נ י ם‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-253760-6 1.‬‬
‫‪ .2‬ו ו י ן מ ע ר כ ו ת ה י מ ו ר י ם בע״מ‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-253765-5‬‬
‫ד י י ן א ת הרצל ת ע ש י ו ת ה י ־ ט ק‬
‫בע "מ‬
‫השקעות י י צ ו ר ו מ כ י ר ת מ ו צ ר י‬
‫ז ו וד‬
‫‪ 34,300.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪WIN WAGERING SYSTEMS L T D .‬‬
‫‪ .3‬ת ו כ נ ה ח ו מ ר ה למחשבים ו מ ע ר כ ו ת‬
‫טכנולוגיות‬
‫‪ 50,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253761-4 1.‬‬
‫‪ .2‬ח ב ' ם ‪ .‬סקחפי ח ו מ ר י ב נ י ן בע״מ‬
‫‪ .3‬ח ו מ ר י ב נ י ן ו ס ח ו ר ו ת‬
‫‪ 15,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ׳ ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253762-2 1.‬‬
‫‪ .2‬א י נ ג ' ‪ .‬נ ‪ .‬חדאד ‪ -‬חברה‬
‫לעבודות הנדסה ב נ י ן ופיתוח‬
‫בע״מ‬
‫‪ .3‬ע ב י ב נ י ה מסחר והשקעות ב נ ד ל ן‬
‫‪ 10,000.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬יי בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪51-253766-3 1.‬‬
‫‪ .2‬נ ט ק א ו צ ‪ -‬שרותי א י מ ו ן ‪ ,‬נ י ה ו ל‬
‫ו י י ע ו ץ בע״מ‬
‫‪,‬‬
‫‪METC0ACH- COOACHING‬‬
‫‪,MAMAGEMENT AND CONSULTING‬‬
‫‪SERVICES LTD‬‬
‫‪ .3‬א י מ ו ן מ נ ה ל י ם א י נ ט ר נ ט‬
‫‪ 32.700.00 4.‬ש״ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-253768-9‬‬
‫צ וקר תייק ב ע ״ מ‬
‫מוצרי צריכה‬
‫‪ 14,000.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪393‬‬
‫*‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51-253769-7 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ -‬מסעדה‬
‫‪51-253775-4 .1‬‬
‫מסחרי שהם"‬
‫"מרכז‬
‫קפה‬
‫בעיימ‬
‫נהול בתי קפה מסעדות ו כ ו י‬
‫‪ 34,300.00‬ש י י ח‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253770-5 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫עופרית הנדסה ובני ן בע״מ‬
‫ק ב ל נ ו ת פ י ק ו ח על עב פ ר ט י ו ת‬
‫חפירה חציבה‬
‫ציבוריות‪,‬‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253771-3 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪.5‬‬
‫רישום‬
‫ענבלים )א‪.‬מ‪.‬ע‪ (.‬בע״מ‬
‫י ס ו ד נ י ה ו ל של מ ק ר ק ע י ן‬
‫‪ 34,300.00‬ש י ׳ ח‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪ .2‬ט ו ט ל ט י ‪ .‬ק י י ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫‪TOTAL T . K . L T D‬‬
‫‪ .3‬ל ת ת ש י ר ו ת י ב ש י ט ת ^ ‪F . T . K‬‬
‫לתעשי י ת ה ה י ‪ -‬ט ק‬
‫‪ .4‬ש ״ ח‬
‫‪.3‬‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪51-253773-9 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ק נ ט ב ו ש ל י מ י ט ד ] ח ב ר ה ר ש ו מ ה‬
‫באי ירלנד[‬
‫‪KENTBUSH L I M I T E D [ A COMPANY‬‬
‫]‪REGISTERED I N IRELAND‬‬
‫‪3‬׳ פ י ת ו ח נ ד ל " ן‬
‫‪ .4‬ל ל א ה ו ן מ נ י ו ת‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪56-001573-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ה ח ו ו י ה‬
‫‪1997‬‬
‫ה ק ו ל י נ ר י ת בקרדו‬
‫]חברה רשומה ב ד ל ו ו ר ‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪,4‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫‪51-253774-7 1.‬‬
‫יהושע‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫ר‪.‬ל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪R . L . YEHOSHUA MANAGEMENT‬‬
‫‪S E R V I C E S (1997) L T D .‬‬
‫אחזקות השקעות‬
‫שירותי‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ " ח א ל ו ל‬
‫‪394‬‬
‫‪•3‬‬
‫מולטיקו ניהול נ‪.‬ם‪ .‬בע״מ‬
‫‪,1 MULTICO MANAGEMENT N . S . LTD‬‬
‫‪,2‬‬
‫ניהול נכסים‬
‫‪ 32,700.00 4.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫ניהול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪56-001572-9‬‬
‫ר ‪ .‬ל ‪ .‬יהושע אחזקות בע״מ‬
‫‪R . L . YEHOSHUA HOLDINGS L T D .‬‬
‫אחזקות והשקעות בתחומים שונים‬
‫‪ 34,300.00 4.‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .5‬כ י י ח א ל ו ל‬
‫‪34,300.00‬‬
‫‪ -5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪51-253772-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברות‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫לימיטד‬
‫ארה"ב[‬
‫‪CULINARY.EXPERIENCE I N THE‬‬
‫‪CARDO 1997 L T D . { R E G I S T E R E D‬‬
‫]‪I N DELAWARE‬‬
‫כל פעולה חוקית לפי חוקים‬
‫בדלו ו ר ‪ ,‬ארה"ב‬
‫ללא הו ן מניות‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫ז‬
‫‪56-001574-5‬‬
‫)חברה רשומה‬
‫נטלה ל י מ י ט ד‬
‫באיירלנד(‬
‫‪NATELLA L I M I T E D [ A COMPANY‬‬
‫]‪REGISTERED I N IRELAND‬‬
‫מסחר כללי‬
‫ללא הו ן מניות‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בדושון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪56-001575-2 1.‬‬
‫‪5‬‬
‫רישום‬
‫החברות‬
‫חוקי‬
‫‪ .2‬ם א ל ו מ ו ן ב ר ו ת ר ס א י נ ק ] ח ב ר ה‬
‫רשומה בדלו ו ר ‪ ,‬ארה"ב[י‬
‫‪SALOMON BROTHERS I N C [ A‬‬
‫‪COMPANY R E G I S T E R E D I N‬‬
‫] ‪DELAWARE, U . S . A .‬‬
‫‪ .3‬כ ל ד ב ר‬
‫א ר ה "מ‬
‫‪ .4.‬ל ל א ה ו ן מ נ י ו ת‬
‫תשנ"ז‬
‫אליל‬
‫"‬
‫•‬
‫ט‬
‫במדינת‬
‫ז‬
‫דלוור‪,‬‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫ב״ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע עידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫הודעות בדבר הפיכת חברות ציבוריות לחברות פרטיות‬
‫נמסרת בזה ה ו ד ע ה בי ה ח ב ר ו ת המפורטוח להלן הפכו ל ח ב ר ו ת פרטיות‪:‬‬
‫מספר‬
‫שם החברה‬
‫י ‪ .‬ד ‪ .‬אגוד‬
‫מקרקעי ן‬
‫החברה‬
‫‪52-003152-7‬‬
‫בע״מ‬
‫תאריך‬
‫ההפ י כה‬
‫‪03.09-97‬‬
‫מספר חדש‬
‫של החברה‬
‫‪51-252780-5‬‬
‫ב״ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע עידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫הודעות בדבר הפיכת חברות פרטיות לחברות ציבוריות‬
‫נמסרת בזה ה ו ד ע ה בי ה ח ב ר ו ת המפורטות להלן הפכו ל ח ב ר ו ת ציבוריות‪:‬‬
‫מספר‬
‫שם החברה‬
‫קניות‬
‫מ ק ח מרכז‬
‫תפרו ן בע״מ‬
‫אמולטק בע״מ‬
‫דוברת שרם ‪ -‬קל נר‬
‫חיפה‬
‫בעמ‬
‫בע״מ‬
‫החברה‬
‫‪51-066546-6‬‬
‫‪51-075558-0‬‬
‫‪51-139882-8‬‬
‫‪51-190602-6‬‬
‫תאריך‬
‫ההפ י כה‬
‫‪17.09.97‬‬
‫‪09.09.97‬‬
‫‪21.09.97‬‬
‫‪15.09.97‬‬
‫מספר חדש‬
‫של החברה‬
‫‪52-004342-3‬‬
‫‪52-004340-7‬‬
‫‪52-004343-1‬‬
‫‪52-004341-5‬‬
‫ב״ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע עידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪395‬‬
‫הודעות בדבר הגדלת הון‬
‫המספרים ב ה ו ד ע ו ת מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫‪ .1‬מספר ה ח ב ר ה‬
‫‪ .2‬שם החברה )עברית(‬
‫‪ .3‬סכום ה ג ד ל ת ההון‬
‫‪ .4‬תאריך ה ג ד ל ת ההון‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-011952-2‬‬
‫מ ו ע ד ו נ י המפלגה ה פ ר ו ג ר ס י ב י ת‬
‫ו ה ע ו ב ד ה צ י ו נ י בעמ‬
‫‪ 35.000.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09-97‬‬
‫ה‬
‫‪51-089170-8‬‬
‫נ ‪ .‬כ ‪ .‬ס ‪ .‬נצי ג ו י ו ת כ ל ל י ו ת‬
‫ו ס ו כ נ ו י ו ת בע״מ‬
‫‪ 1,000,000.00‬ש״ח‬
‫י "ג א ל ו ל תש נ יי ז' )‪(15.09.97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-099977-4‬‬
‫אקס ל י ב ר י ס בע״מ‬
‫‪ 32,546.16‬ש״ח‬
‫י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-040186-2‬‬
‫מתמור בעמ‬
‫‪ 10,000.00‬שייח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-103582-6‬‬
‫מ ק נ ה ד ק ל בע״מ‬
‫‪ 40,560.00‬שייח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09.97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-060935-7‬‬
‫מצפה תת י מ י י ם ס ו ף בעמ‬
‫‪ 100,000.00‬ש"ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-066546-6‬‬
‫מ ק ח מרכז ק נ י ו ת ח י פ ה בעמ‬
‫‪ 19,999.999-00‬ש"ח•‬
‫י " ג א ל ו ל תשנייז )‪(15-09-97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-103610-5‬‬
‫מ ו ז י א ו ן ובית ענף היהלומים‬
‫בישראל בע״מ‬
‫‪ 1,197.000.00‬ש״ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫ל אב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-070580-9‬‬
‫ד י ו ר ן בעמ‬
‫‪ 100,000.00‬ש"ח‬
‫כ"ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-114569-0‬‬
‫ש ‪ .‬ש ו ו ר ץ באר שבע בע״מ‬
‫‪ 250,000.00‬ש"ח‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-081410-6‬‬
‫ס ר י ג י ג י ת י ת בע״מ‬
‫‪ 50,062.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫ז‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-118815-3‬‬
‫ג י ר י ת ה נ ד ס ת תקשורת בע״מ‬
‫‪ 1,997.400.00‬ש״ח‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09.97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-088645-0‬‬
‫פ ס ט ר נ ק ‪ -‬מ י ח ז ו ר מ ת כ ו ת בע״מ‬
‫‪ 500,000.00‬ש"ח‬
‫כייז א ל ו ל תשנ״ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-119139-7‬‬
‫נפרו ‪ -‬נ ג ב פ ר ו י ק ט י ם ה נ ד ס ה‬
‫ו פ ת ו ח בע״מ‬
‫‪ 397.360.00‬ש"ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫ל אב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-121446-2‬‬
‫א פ ל י י נ ג ט א ו א י ם ט ס ו פ ט ו ו ר בע‬
‫‪ 34,300.00‬ש"ח‬
‫כ"ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪396‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-123392-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-163362-0 1.‬‬
‫ד ‪ .‬כ ‪ .‬מ ‪ .‬ט ‪ .‬החברה הישראלית‬
‫לבנית בתים ומבנים בע״מ‬
‫‪ 20,000.00 3.‬ש ״ ח‬
‫‪ .4‬י " ד א ל ו ל‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-127919-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-139882-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫פלסטיק‪,‬בע״מ‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-146609-6‬‬
‫אשנב חברה ל ב נ י ן בע״מ‬
‫‪ 900,000.00‬ש " ח‬
‫א ל ו ל תשני•״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫‪.2‬‬
‫"רעננה"‬
‫בע״מ‬
‫‪ 279-00 3.‬ש ״ ח‬
‫אלול‬
‫‪ .4‬ה‬
‫כלכלית לפיתוח‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-149213-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ליר‬
‫ב ע "מ‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 7,214,000.00‬ש ״ ח‬
‫ט״ו‬
‫‪ -‬אויר‬
‫אלול‬
‫חברה‬
‫תשנ״ז‬
‫לעבודות הנדסה‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫‪51-150658-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בע״מ‬
‫א ג אםושייטס )ישראל(‬
‫‪ 321,453-00‬ש י י ח‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫‪51-171140-0 1.‬‬
‫לאקי‬
‫סבן‬
‫בע״מ‬
‫‪ 1,000,000.00 3.‬ש ״ ח‬
‫‪ .4‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫יבולי‬
‫בסבוס‬
‫בע״מ‬
‫‪ 227,000.00 3.‬ש ״ ח‬
‫‪ .4‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-181071-5 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ו ו י באחסס‬
‫בע"מ‬
‫‪ 100,000.00 •3‬ש " ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫‪ .4‬ל‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-181489-9 •1‬‬
‫‪51-149093-0 1.‬‬
‫חברה‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪51-167402-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 30,000.00 3.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .4‬כ י י ז א ל ו ל‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א ל ‪ .‬פ י ‪ .‬ס י שלט‬
‫‪51-175129-9 1.‬‬
‫‪51-141589-5 •1‬‬
‫טף‬
‫בע״מ‬
‫‪ 500,000.00 3.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .4‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 1,000,000.00 3.‬ש " ח‬
‫‪ .4‬י ״ ט א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(21.09-97‬‬
‫מוצרי‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫אפסילון ב י ת השקעות בע״מ‬
‫‪ 19,997,360.00‬ש י י ח‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫אמולטק‬
‫בדבר‬
‫הגדלת הון‬
‫פברייט תעשיות טקסטיל‬
‫בע״מ‬
‫‪ 1,000,000.00 •3‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪.2‬‬
‫זרעי‬
‫גי נסיס‬
‫בע״מ‬
‫‪ 210,000.00 3.‬ש ״ ח‬
‫תשנ״ז‬
‫אלול‬
‫‪ .4‬ב‬
‫)‪(04.09-97‬‬
‫‪51-182988-9 1.‬‬
‫‪ .2‬א ל ‪ -‬ר ו ב מ ל ו ן מ מ י ל א )‪ (1993‬ב ע‬
‫‪ 18,000,000.00 3.‬ש ״ ח‬
‫‪ .4‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪51-183035-8 1.‬‬
‫‪ .2‬י ו נ י ק ט כ נ ו ל ו ג י ה )‪ (1993‬ב ע ״ מ‬
‫‪ 2,228,600.00 3.‬ש ״ ח‬
‫‪ .4‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ה ג ד ל ת ה ו ן‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-186927-3‬‬
‫יצהל נ י י ר ו ת ערך והשקעות בע״מ‬
‫‪ 37.100.00‬ש"ח‬
‫תשנ״ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-203303-6‬‬
‫א ל ו ט ק בע״מ‬
‫‪ 200.00‬ש"ח‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-190424-5‬‬
‫חברת אלפא א ו מ ג א ה נ ד ס ה בעיימ‬
‫‪ 50.000.00‬שייח‬
‫א ל ו ל תשנייז )‪(07-09-97‬‬
‫ה‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-204464-5‬‬
‫ג ב ה י ם ב י ת השקעות בע״מ‬
‫‪ 124.800.00‬ש "ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09.97‬‬
‫כ"ט אב‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-191347-7‬‬
‫ר ו מ י ד ו ת בע״מ‬
‫‪ 78.600.00‬ש"ח‬
‫טייו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-206199-5‬‬
‫גברעם מ ע ט פ ו ת א י כ ו ת בעיימ‬
‫‪ 18,974.800.00‬ש״ח‬
‫תשנייז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-197237-4‬‬
‫ק ר ד ן ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בעיימ‬
‫‪ 976.200.00‬ש״ח‬
‫כ"ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-209685-0‬‬
‫ק ו ג נ י ט נ ם בע״מ‬
‫‪ 472,900.00‬ש"ח‬
‫ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-198440-3‬‬
‫ס י ד ב נ כ ס י ם בע״מ‬
‫‪ 1.000,000.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל תשנייז )‪(24.09-97‬‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-210793-9‬‬
‫פ ר ג ו ד ת ע ש י ו ת ט ק ס ט י ל )‪(1995‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ 2,480,000.00‬ש"ח‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪51-200412-8‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-213212-7‬‬
‫ט ג ר י ט י בעיימ‬
‫‪ 20,000.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-223109-3‬‬
‫א ל ד י ר ת ע ש י ו ת פ ל ס ט י ק בע״מ‬
‫‪ 372,000.00‬ש"ח•‬
‫כ"ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09.97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-223619-1‬‬
‫קפה ק ו נ וסר בע״מ‬
‫‪ 34,000.00‬ש״ח‬
‫ט ״ ז א ל ו ל תשנייז )‪(18.09-97‬‬
‫‪ .2‬למדא ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ח י נ ו ך בע״מ‬
‫‪ 100,000.00 •3‬ש"ח‬
‫א ל ו ל ‪ .‬תשנ״ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪398‬‬
‫‪51-202090-0‬‬
‫חייל ניהול מבנים ואזורי‬
‫תעשיה בע״מ‬
‫‪ 474,800.00‬ש״ח‬
‫י " ז א ל ו ל תשנייז )‪(19-09-97‬‬
‫‪51-203033-9‬‬
‫אקוסול ‪ -‬פתרונות אקולוגיים‬
‫ישראל בע״מ‬
‫‪ 100,000.00‬ש"ח‬
‫ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 997 ,‬ו‪10.11.‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫‪51^226608-1 .1‬‬
‫‪ .2‬פ י נ ג י ן‬
‫‪ 35.439-00 -3‬ש ״ ח‬
‫‪ .4‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫ס ו פ ט ו ו ר בע "מ‬
‫‪51-234042-3 .1‬‬
‫‪ .2‬״ א י י ל ה "‬
‫‪ 20,000.00 -3‬ש ״ ח‬
‫‪ .4‬כ " ב א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(24.09-97‬‬
‫מרכז‬
‫רפואי‬
‫דנטלי‬
‫בע"מ‬
‫‪51-240476-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ג ר ד י א ן א ו ן‬
‫‪ 20,000.00 -3‬ש " ח‬
‫אב‬
‫‪ .4‬ל‬
‫ת ש נ " ז )‪(02.09-97‬‬
‫בורד‬
‫בע״מ‬
‫‪51-246906-5 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ס ע ד ת‬
‫‪ 65.000.00 -3‬ש " ח‬
‫‪ .4‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(29-09-97‬‬
‫סנט ג יורג י‬
‫בע״מ‬
‫‪51-250836-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ו ר י נבסט נ י ח ו ל נכסים‬
‫ב ע "מ‬
‫‪ 320,300.00 -3‬ש " ח‬
‫אלול‬
‫‪ .4‬ו‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪51-250888-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 65,000.00 -3‬ש " ח‬
‫אב‬
‫‪ .4‬ל‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אי י ‪ .‬פ י ‪ .‬הי י ו י י‬
‫‪51-252861-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫גנ< ‪ -‬א ו ר א ח ז ק ו ת‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪ 170,000.00 -3‬ש ״ ח‬
‫‪11‬‬
‫•‪ . 4‬כ ״ ח‬
‫בעיימ‬
‫‪51-250956-3 .1‬‬
‫‪ .2‬י ו נ ת ן‬
‫‪ 25,700.00 -3‬ש " ח‬
‫‪ .4‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(18.09-97‬‬
‫ל ו י ט השקעות בע״מ‬
‫‪51-252738-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ה ד ם ב ע ״ מ \‬
‫‪ 69.700.00 -3‬ש " ח‬
‫‪ .4‬ז‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,458.4‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫והשקעות‬
‫)‪(30.09-97‬‬
‫‪52-000552-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫רסקו חברה להתישבות חקלאית‬
‫ו ע י ר ו נ י ת בעמ‬
‫כ•‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 5.000,000.00‬ש ״ ח‬
‫ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫‪52-001770-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מרכז הקונגרסים הבינלאומי‬
‫ירושלים ‪ -‬בני ני‬
‫אי‪.‬סי‪.‬סי‪.‬‬
‫האומה בעמ‬
‫‪ 6,250,000.00 -3‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫‪1‬‬
‫‪. 1‬‬
‫)ישראל(‬
‫הגדלת הון‬
‫‪52-002519-8‬‬
‫ופתוח תעשיה‬
‫בע״מ‬
‫‪ .2‬ע ר ד ה ש ק ע ו ת‬
‫‪ 100,000,000.00 -3‬ש " ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫‪52-002672-5 .1‬‬
‫י׳‬
‫‪ . ¿1‬מ פ ע ל י ב ו ר ס ת ה י ה ל ו מ י ם‬
‫‪ 1965‬ב ע מ‬
‫הישראלית‬
‫‪ 5.000,000.00 -3‬ש " ח‬
‫תשנ״יז‬
‫אלול‬
‫‪ .4‬א‬
‫‪1‬‬
‫‪. 1‬‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫‪52-003253-3‬‬
‫‪ .2‬ה ת כ ו ף ח ר ו ש ת ב ר ז ל‬
‫‪ 4,000,000.00 -3‬ש ״ ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫‪ .4‬ז‬
‫בעמ‬
‫ן!­ ‪52-003264-0 .‬‬
‫ה פ ו ע ל י ם ה נ פ ק ו ת בעיימ‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 29.700,000.00 -3‬ש " ח‬
‫‪ .4‬כ ״ ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(24.09-97‬‬
‫‪39 9‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ה ג ד ל ת ה ו ן‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪52-003345-7‬‬
‫ק ר ד ו השקעות בע״מ‬
‫‪ 92.000.000.00‬שייח‬
‫כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪52-004220-1‬‬
‫כפר ה י ם נ י ה ו ל )‪ (1994‬בע״מ‬
‫‪ 4.400.00‬ש"ח‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(04.09-97‬‬
‫ב‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪52-003875-3‬‬
‫ג ב ו ר ס פ ו ר ט בע״מ‬
‫‪ 30.000.000.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪52-004114-6‬‬
‫סהר ) נ י י ר ו ת ערך( בע״מ‬
‫‪ 2,460.000.00‬ש״ח‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07-09-97‬‬
‫ה‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪52-004227-6‬‬
‫נ‪.‬א‪.‬ס‪.‬ס‪ .‬נוירומסקולר‬
‫א ל ק ט ר י ק ל ס ט י מ י ו ל ש י ן םיסטמס‬
‫בע״מ‬
‫‪ 120.000.00‬ש״ח‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪52-004322-5‬‬
‫א נ י גמה מ ע ר כ ו ת מ י ד ע בע״מ‬
‫‪ 20.000.00‬ש״ח‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫ל אב‬
‫כ׳׳ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע עידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫‪400‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות בדבר החזרת שם החברה לפנקס החברות‬
‫נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה כ י ש מ ו ת ׳ ה ח ב ר ו ת ש ל ה ל ן הוחזרו לפנקס ה ח ב ר ו ת ע ל פ י צווי ב ת י ה מ ש פ ט כמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫ה מ ס פ ר י ם ב ה ו ד ע ו ת מ צ י י נ י ם פרטים אלה‪:‬‬
‫ו‪ .‬מ ס פ ר ה ח ב ר ה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪51-037687-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ל ק ה ‪ 91‬ב ג ו ש‬
‫‪ .3‬ת ל א ב י ב‬
‫‪10046/97 .4‬‬
‫‪20.08.97 .5‬‬
‫ש ם החברה‬
‫מקום בית המשפט‬
‫מספר ת י ק ב י ת ה מ ש פ ט‬
‫תאריך צ ו‬
‫‪. ,51-012492-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫חולון אי‬
‫חברת נ ו ה‬
‫ירושלים‬
‫‪51-060130-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ו נ ר ב ע מ‬
‫‪ -3‬י ר ו ש ל י ם‬
‫‪00554/97 .4‬‬
‫‪17.09.97 .5‬‬
‫בעמ‬
‫‪00550/97 •4‬‬
‫‪22.09.97 •5‬‬
‫‪51-021383-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ש כ ו נ י נ ו ף פ ת ח ת ק ו ה‬
‫‪ .3‬ת ל א ב י ב‬
‫‪51-071402-5 .1‬‬
‫‪ .2‬י ד ו ב ב ע מ‬
‫‪ .3‬ת ל א ב י ב‬
‫‪07587/97 .4‬‬
‫‪27.08.97 • 5‬‬
‫בעימ‬
‫‪13542/96 .4‬‬
‫‪28.11.96 .5‬‬
‫‪51-021398-6 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ע ו ן ל ו י ן‬
‫‪ .3‬ת ל א ב י ב‬
‫ברמת ג ן‬
‫‪51-074676-1 .1‬‬
‫)נכסים‬
‫‪ .2‬א ש ק ו‬
‫‪ .3‬ב א ר ש ב ע‬
‫‪05104/97 .4‬‬
‫‪01.09.97 .5‬‬
‫בעימ‬
‫‪09438/97 •4‬‬
‫‪21.08.97 •5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫ב ג ו ש ‪ 41‬ב ע י מ‬
‫‪00532/97 .4‬‬
‫‪04.09.97 •5‬‬
‫‪51-028074-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ל ק ה ‪ 102‬ב ג ו ש ‪6494‬‬
‫‪ .3‬ת ל‬
‫‪51-086163-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪00551/97 .4‬‬
‫‪22.09-97 .5‬‬
‫אומגה אוברסיז‬
‫ירושלים‬
‫בעימ‬
‫אביב‬
‫‪07701/97 •4‬‬
‫‪10.06.97 •5‬‬
‫‪51-031136-8 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ע ו ן ע ש ר י ם‬
‫‪ .3‬ת ל‬
‫וחמשה‬
‫בגוש‬
‫וקבלנות(‬
‫בע״מ‬
‫‪51-082927-8 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ד ר ל נ ד‬
‫‪ .3‬י ר ו ש ל י ם‬
‫‪00562/97 .4‬‬
‫‪22.09-97 • 5‬‬
‫‪51-026974-9 •1‬‬
‫ח ל ק ה ‪43‬‬
‫ירושלים‬
‫‪ 6671‬ב ע מ‬
‫‪3947‬‬
‫אביב‬
‫‪08380/97 .4‬‬
‫‪30.06.97 •5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫בע‬
‫חברה לתובלה ב י נ‬
‫‪51-114534-4 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ .2‬ע ד י ל י‬
‫‪ •3‬ירושלים‬
‫‪00527/97 .4‬‬
‫‪02.09-97 .5‬‬
‫‪401‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-121960-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪06750/97 .4‬‬
‫‪07.07.97 -5‬‬
‫נכסי ס י נדיאנה‬
‫תל אביב‬
‫בדבר‬
‫ה ח ז ר ת שם החברה‬
‫‪51-180772-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪00563/97 .4‬‬
‫‪22.09.97 .5‬‬
‫בע״מ‬
‫מדונה טקסטיל‬
‫‪.‬ירושלים‬
‫‪51-126069-7 .1‬‬
‫‪ .2‬נ ‪ .‬י ‪ .‬ש ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬י ר ו ש ל י ם‬
‫‪00552/97 .4‬‬
‫‪22.09-97 -5‬‬
‫‪51-131783-6 .1‬‬
‫‪ .2‬צ ‪ .‬א ‪ .‬ה פ ק ו ת‬
‫‪ -3‬י ר ו ש ל י ם‬
‫‪00557/97 .4‬‬
‫‪17.09.97 -5‬‬
‫לפנחס‬
‫‪51-206499-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ה מ פ ר ץ ם ע א ד ה‬
‫‪ .3‬ח י פ ה‬
‫‪01127/97 .4‬‬
‫‪26.08.97 .5‬‬
‫החברות‬
‫‪ -‬ח ב‬
‫‪,‬‬
‫להשקעות‬
‫לשווק‬
‫ומסח‬
‫בינלאומי ו‬
‫‪54-006050-6 .1‬‬
‫‪ .2‬י ר ו ח ם‬
‫‪ •3‬תל אביב‬
‫‪01931/97 .4‬‬
‫‪06.03.97 .5‬‬
‫ואמנות בע״מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪00541/97 .4‬‬
‫‪18.09-97 -5‬‬
‫‪51-144102-4‬‬
‫א ‪ .‬ק ‪ 49 -‬ב ע ״ מ‬
‫ירושלים‬
‫‪51-146894-4 .1‬‬
‫‪ .2‬נ י ב ו פ ר ס ו ם‬
‫‪ -3‬ת ל א ב י ב‬
‫‪09129/97 .4‬‬
‫‪16.07-97 -5‬‬
‫׳‬
‫חוצות בע״מ‬
‫‪51-159444-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪00553/97 .4‬‬
‫‪22.09-97 -5‬‬
‫יפען השקעות בע״מ‬
‫ירושלים‬
‫‪51-180115-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ש ר ס ו כ נ ו ת ל ב י ט ו ח )‪(1993‬‬
‫‪ -3‬ת ל א ב י ב ‪,‬‬
‫‪10292/97 .4‬‬
‫‪18.09-97 -5‬‬
‫ב״ט באלול התשג״ז )ו באוקטובר ‪(1997‬‬
‫‪402‬‬
‫בע״מ‬
‫אלישע עידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות בדבר שינוי שם‬
‫המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫ו‪ .‬מספר החברה‬
‫‪ .2‬שם החברה הקודם)עברית(‬
‫שם החברה הקודם )אנגלית(‬
‫‪ .3‬שם החברה החדש)עברית(‬
‫שם החברה החדש)אנגלית(‬
‫‪ .4‬תאריך השינוי‬
‫‪51-047559-3 .1‬‬
‫‪ ..2‬ס י ס מ ל ש י ט ו ת ו צ י ו ד ל ע י ב ו ד נ ת ו נ‬
‫‪ .3‬מ ‪ .‬ל ‪ .‬ל ‪ .‬משאבי א נ ו ש בע״מ‬
‫‪HUMAN RESOURCES L T D .‬‬
‫‪ .4‬ט ״ ו א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪M.L.L.‬‬
‫)‪(17.09.97‬‬
‫‪51-053302-9 1.‬‬
‫‪51-008494-0 1.‬‬
‫‪ .2‬פ ר י ת נ ו ב ה מ ו צ ר י ם )‪ (1970‬בע״מ‬
‫‪ .2‬כ נ ף מפעלי ה נ ד ס ה ו ט ק ס ט י ל בעמ‬
‫‪ .3‬ר י מ ו ן מ ו צ ר י ם )‪ (1970‬בע״מ‬
‫‪ .3‬כ נ ף מפעלי ה נ ד ס ה בע״מ‬
‫‪RIMON PRODUCTS (1970) L T D .‬‬
‫‪KANAF‬‬
‫‪E‬‬
‫‪N‬‬
‫‪G‬‬
‫‪INEERING ENTERPRISES‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .4‬ה‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-053479-5‬‬
‫ה ר ק ו ל ס א ת ס נ פ י ר ק ב ל נ י ם ‪ ,‬שרותי‬
‫צ ו ק י ם ע ב ו ד ו ת י מ י ו ת בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫ז‬
‫‪51-010900-2 1.‬‬
‫‪ .2‬א י ח ו ד ס ו כ נ ו י ו ת ב ט ו ח בעמ‬
‫‪ .3‬א ה ו ד רשת ס ו כ נ ו י ו ת ב י ט ו ח בע״מ‬
‫‪ .4‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09.97‬‬
‫‪51-055256-5 1.‬‬
‫‪ .2‬חברת ז ר ו ב ב ל בע״מ‬
‫‪51-012718-6 1.‬‬
‫‪ .3‬נכסי ב ב ל ב ע ״ מ‬
‫‪ .2‬חברת שדרות המלך ד ו ד ‪ 2‬בעמ‬
‫‪NECHSEY B A V E L L T D .‬‬
‫‪ .3‬המרכז ה א ז ר ח י ל ת ר ב ו ת חברה ו כ ל כ ‪ .4‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(22.09.97‬‬
‫‪ .4‬כ‬
‫‪51-073450-2 1.‬‬
‫‪ .2‬ב ‪ .‬ס ‪ .‬א ‪ .‬ע ב ו ד ו ת א ל ו מ י נ י ו ם ל ת ע ו פ‬
‫‪51-024117-7 1.‬‬
‫‪ .2‬ר א ו ב ן פ ו ר ת שרותי י י ע ו ץ ורכש ב ‪ .3‬ב ‪ .‬ס ‪ .‬ע ב ו ד ו ת א ל ו מ י נ י ו ם ל ת ע ו פ ה‬
‫‪ .4‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪ . 3‬ט ל מ ו ר א ו פ י ם )‪ (960I‬בע״מ‬
‫‪ .4‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09-97‬‬
‫‪51-074044-2 1.‬‬
‫‪ .2‬שדר מ ע ר כ ו ת תקשורת בע״מ‬
‫‪51-044950-7 -1‬‬
‫‪ .3‬השמירה ‪ -‬ע ז ר ‪ -‬פ ו ן )‪ (1976‬בע״מ‬
‫‪ .2‬ע ב ו ד ו ת בעמ‬
‫)‪HASHMIRA - E Z E R - P H O N E (1976‬‬
‫‪ .3‬א ב י א ם מ ע ר כ ו ת בע״מ‬
‫‪A V I E M SYSTEMS L T D .‬‬
‫‪ .4‬ה‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫‪51-046474-6 1.‬‬
‫‪ .2‬ח ו ף הדקל בעמ‬
‫‪ .3‬ח י י ל א ח ז ק ו ת )‪ (1965‬בע״מ‬
‫‪ .4‬ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17.09-97‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪51-089385-2 1.‬‬
‫‪ .2‬מ י ר ב ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ו מ י מ ו ן בע״מ‬
‫‪ .3‬א י ל נ ו ת ‪ -‬ב ט ו ח ה ה ו ן בע״מ‬
‫‪ILANOT - BATUCHA C A P I T A L L T D .‬‬
‫‪ .4‬ה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(30.09.97‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫‪403‬‬
‫»‬
‫הודעות‬
‫ב ד ב ר ש י נו<‬
‫‪51-155104-6 1.‬‬
‫‪51-160647-7 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א ו פ ק ת ד מ י ו ת בעיימ‬
‫‪OFEK IMAGES LTD‬‬
‫א ו פ ק פ י ת ו ח ע ס ק י ם ו ת ד מ י ו ת ב ע י י מ ‪.3‬‬
‫& ‪OFEK B U S I N E S S DEVELOPMENT‬‬
‫‪ . I M A G E S LTD‬כ ״ ג‬
‫‪4‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫ז‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫פסטלינה‬
‫‪.3‬‬
‫פסטהלי נה‬
‫‪.4‬‬
‫אלול‬
‫‪4‬‬
‫‪LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.PASTALINA‬‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(18.09-97‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-157193-7 1.‬‬
‫בנין‬
‫‪ .2‬ק א ו פ מ ן ‪ -‬ס ח ר ע ץ ו ח ו מ ר י‬
‫‪- LUMBER & B U I L D I N G1‬‬
‫‪. M A T E R I A L S TRADING LTD‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬ק א ו פ מ ן ‪ -‬ס ח ר ע ץ ב ע ״ מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪4.‬ל‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-158876-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ה‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫ב‬
‫תשנייז‬
‫‪.3‬‬
‫)‬
‫‪406‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬מ‪.‬ג‪.‬‬
‫ט״ז אלול‬
‫בע״מ‬
‫ב נ י ה ופתוח בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(07.09.97‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪KAUFMAN‬‬
‫גרונדמן פלדקס חלפים למעליות ‪2‬‬
‫‪GRUNDMAN P L A D E X ELEVATOR‬‬
‫‪LTD1992 SPARE PARTS‬‬
‫‪.‬‬
‫אלקומב בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(07.09.97‬‬
‫ה‬
‫כ״ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(1992‬‬
‫בע"‬
‫)‪(25.09.97‬‬
‫‪51-168996-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ארד סיסטמס בע״מ‬
‫‪ARAD SYSTEMS LTD‬‬
‫אקםקטיום בע״מ‬
‫‪. E X A C T I U M LTD‬‬
‫‪3‬‬
‫ת ש נ " ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪51-159270-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יהונתן בע״מ‬
‫ס י נ ר ג י ה פרסום ושיווק בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫ז‬
‫ה ‪ .‬א ‪ .‬ו ‪ .‬גידור בע״מ‬
‫ה ‪ .‬א ‪ .‬ו ‪ .‬ג י ד ו ר פ י ת ו ח ו ב נ י ה ב ע י י מ ‪51-167589-4 .1‬‬
‫‪ . H . A . V . F E N C I N G DEVELOPMENT‬מ ר י ־ ל ו י ) א י נ ד ק ס (‬
‫‪ . A N D B U I L D I N G LTD‬מ ר י ‪ -‬ל ו ח ב ע ״ מ‬
‫‪51-158997-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(25.09.97‬‬
‫‪51-166196-9 •1‬‬
‫‪ .2‬ב ר ‪ -‬ז א ב ב נ י ה‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪RIVOLGA L T D .‬‬
‫בע״מ‬
‫‪P A S T A L I N A LTD‬‬
‫ט״ז‬
‫‪ISRAVOLGA L T D .‬‬
‫‪51-162804-2 .1‬‬
‫‪ .2‬פ ר ס ו ם ג ב י ש‬
‫‪51-156916-2 1.‬‬
‫‪.‬‬
‫שם‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ב‪ .‬ייצור קוסמטיקה בע״מ‬
‫‪E . M . B . COSMETIC MANUFACTURE‬‬
‫‪LTD‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ב‪ .‬ח ו ו ה חקלאית ירדן בע״מ‬
‫‪E . M . B . YARDEN A G R I C U L T U R A L‬‬
‫‪FARM L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09-09-97‬‬
‫ז‬
‫בר‪-‬ניר תעשיות מ ז ו ן בע״מ‬
‫‪51-169084-4 .1 B A R - N I R FOOD I N D U S T R I E S LTD‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ר ‪ .‬ח י נ ו כ י ת ב ע " מ‬
‫ישפה ת ע ש י ו ת בע״מ‬
‫) ‪ . 9 - 9 7 Q . 0 2‬ק ו ל ח י נ ו כ י ת )תל א ב י ב ( ב ע ״ מ‬
‫‪3‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״דו‪T.1.1997.10 ,‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר שי נ ו י שם‬
‫‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-171362-0 1.‬‬
‫‪ .2‬ק ל א ‪ -‬ט נ ק ו ר ק ו ר פ ו ר י י ש ו ן שרותי ‪.2‬‬
‫ ‪KLA (ISRAEL) SEMI‬‬‫‪CONDUCTERS EQUIPMENT SERVICES‬‬
‫‪.3 LTD‬‬
‫‪ .3‬ק ל א ‪ -‬ט נ ק ו ר ק ו ר פ ו ר י י ש ן )‪992‬‬
‫‪. K L A - TENCOR CORPORATION 4‬‬
‫)‪(1992‬‬
‫תשנ״ז )‪. O l ) 09.97.1‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ט אב‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-174004-5 1.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .2‬ט כ נ ו ב נ ו לתעשיה ו ב נ י ן בע״מ‬
‫‪ .3‬פ ו ר מ ט נ י ה ו ל פ ר ו י י ק ט י ם )‪ (92‬בע‬
‫‪.1‬‬
‫א ל ו ל תשנ״ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ .4‬ט‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-174289-2 1.‬‬
‫‪ .2‬מצברי י ר ו ש ל י ם ־ צבי ו א י ל ו א ו ב‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3‬א י ‪ .‬א מ י ר נ י ה ו ל נ כ ס י ם בע״מ‬
‫‪ .4‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-175369-1 1.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ס ו ל ר ד י נ מ י ק ם בע״מ‬
‫‪.2 SOLAR DYNAMICS LTD.‬‬
‫‪ .3‬א ס ‪ .‬ד י ‪ .‬א ל ‪ .‬ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ) ס ו ל (‬
‫‪. S . D . L . TECHNOLOGIES (SOL‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫אלול תשנ״ז )‪(ll.09.97‬‬
‫‪ .4‬ט‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-176795-6 1.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬תדאה נ כ ס י ם תעשיתי ים בעיימ‬
‫‪ .3‬תדאה ה נ ט ל י נ כ ס י ם ת ע ש י ת י י ם בע" ‪.2‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫‪ .4‬ז‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-177871-4 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ‪ .‬ב ‪ .‬א ‪ - .‬מרכז ב ר י א ו ת א ר ו פ א י ב‬
‫‪.1 M.B.E. - EUROPEAN HEALTH‬‬
‫‪.2 CENTER LTD.‬‬
‫‪ .3‬מ ‪ .‬ר ‪ .‬א ‪ .‬־ מרכז ר פ ו א י א י ר ו פ א י ב ‪.3‬‬
‫‪M.R.E. - EUROPEAN MEDICAL‬‬
‫‪.4 CENTER LTD.‬‬
‫‪ .4‬י " ב א ל ו ל תשנ״ז )‪(14.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״דו‪997 ,‬ו‪.‬ו ‪10.1‬‬
‫‪51-178186-6‬‬
‫ג ו ט י ה ש י ו ו ק בע״מ‬
‫‪GENICA FASHION MARKETING‬‬
‫‪(1993) LTD.‬‬
‫ם ט ר ו נ ג ־ מ ן ‪ (1993) 2000‬בע״מ‬
‫‪STRONG - MEN 2000 (1993) LTD.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪51-178249-2‬‬
‫ב נ ד נ ה ס ו כ נ ו י ו ת בע״מ‬
‫א‪ .‬נ ‪ .‬ב נ ד נ ה ס ו כ נ ו י ו ת למערכות‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫ז‬
‫‪x‬‬
‫‪51-178449-8‬‬
‫ג י ל ת שרותי תקשורת )ישראל( בע"‬
‫‪GILAT COMMUNICATION SERVICES‬‬
‫‪(ISRAEL) LTD.‬‬
‫ג י ל ת םאטקום בע״מ‬
‫‪GILAT SATCOM LTD.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫ז‬
‫‪51-178640-2‬‬
‫ל י ו ‪ -‬ד ו ר ‪ 10‬בע״מ‬
‫‪LIN - DOR 10 LTD‬‬
‫משולם ל ו י נ ש ט י ן השקעות בע״מ‬
‫‪MESHULAM LEVINSTEIN‬‬
‫‪INVESTMENTS LTD.‬‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫‪51-181468-3‬‬
‫ג ל ג ל הצלה בע״מ‬
‫‪GAVRIEL HYDRO THERAPY LTD‬‬
‫פ ל ‪ -‬ט ף בע״מ‬
‫י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪51-183069-7‬‬
‫ג י א ו כ ו ם בע״מ‬
‫ג י א ו כ ו ם בע״מ‬
‫ל‬
‫אב‬
‫‪GEOKOM LTD.‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫‪407‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-183283-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-186379-7 .1‬‬
‫ק ו נ ס פ ק ט ־ א י ס ו ף ו נ י ת ו ח מ י ד ע ב ‪ .2‬פ ר י ד נ ז ו ן‬
‫‪ .3 CO.NSPECT - INFORMATION‬פ ר י ד נ ז ו ן‬
‫‪ .4 A C Q U I R I N G AND A N A L Y S I S L T D .‬כ ״ א א ל ו ל ת ש נ ״ ז‬
‫קונספקט בע״מ‬
‫‪.1‬‬
‫)‪(17.09-97‬‬
‫ז‬
‫״‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ט״ו אלול‬
‫‪51-187389-5‬‬
‫תובלה מזרח תיכון‬
‫שינוע ופרוייקטים‬
‫‪51-183805-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫ג ו ל י י ת הנדסת מתכת בע״מ‬
‫‪G O L I A T "METALLURGICAL‬‬
‫‪ENGINEERING L T D .‬‬
‫שלם מ יחשו ב בע״מ‬
‫י ״ ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09-97‬‬
‫‪ .2‬ט ר י פ ל‬
‫‪ .3‬ט ר י פ ל‬
‫אב‬
‫‪ .4‬ל‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אוםטנקינו אינטרנשיונל בע״מ‬
‫‪OSTANKINO INTERNATIONAL LTD‬‬
‫א ו ‪ .‬אי י‪ .‬ט י ‪ .‬ו י ‪ .‬בע״מ‬
‫‪O . I . T . V . LTD.‬‬
‫י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15-09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ר ש ף‬
‫‪ .3‬ר ש ף‬
‫‪ .4‬ט ״ ז‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ר ‪ .‬י ‪ .‬מוקד רופא בע״מ‬
‫שביל החלב מרפאות ש י נ י י ם בע״מ‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫) ש ר ו ת י ש מ י ר ה אבטחר? נ ק י ו ן‬
‫ב ט ח י ו )‪ (1993‬ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬ד ט ה‬
‫ק ו א ו ר ד י נ י ישן )ישראל( בע״מ‬
‫) ‪DATA COORDINATION ( I S R A E L‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ט א ב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(OI.09.97‬‬
‫‪51-188765-5 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ר ט נ ס ה ו פ מ ן י ו ע צ י ם ל נ י ה ו ל )‪93‬‬
‫‪51-185458-0‬‬
‫‪MERTENS HOFFMAN MANAGEMENT‬‬
‫מ‬
‫״‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ם‬
‫י‬
‫י‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ט‬
‫ם‬
‫פולקו מוצרי‬
‫‪CONSULTANTS (1993) F I R M L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪POLCO‬‬
‫‪NATURAL‬‬
‫‪PRODUCTS‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫מ ר ט נ ס ה ו פ מ ן י ו ע צ י ם ל נ י ה ו ל בעי׳‬
‫מ‬
‫״‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ם‬
‫י‬
‫ט‬
‫ק‬
‫י‬
‫ו‬
‫ר‬
‫פ‬
‫פולקו‬
‫‪MERTENS HOFFMAN MANAGEMENT‬‬
‫‪POLCO‬‬
‫‪B‬‬
‫‪U‬‬
‫‪I‬‬
‫‪L‬‬
‫‪D‬‬
‫‪I‬‬
‫‪N‬‬
‫‪G‬‬
‫‪P‬‬
‫‪R‬‬
‫‪O‬‬
‫‪J‬‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫‪T‬‬
‫‪S‬‬
‫‪L‬‬
‫‪TD.‬‬
‫‪CONSULTANTS L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(23.09.97‬‬
‫ז‬
‫״‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫א‬
‫כ׳יא‬
‫א ל ו ל ‪ .‬ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫‪V‬‬
‫‪51-190746-1 .1‬‬
‫‪51-185813-6 1.‬‬
‫‪ .2‬ס ו פ ר ־ א ו פ י ס‬
‫‪3‬‬
‫‪ OFFICE LTD.‬־‬
‫‪ .3‬ה י פ ר נ ט ו ) ר ש ת ש י ו ו‬
‫‪( R E T A I L MARKETING‬‬
‫‪408‬‬
‫צ י ו ד ה ק פ * )‪(1993‬‬
‫ה פ צ ה )‪ (1993‬ב ע ״ מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫בע"‬
‫‪I M S INFORMATION M E D I C A L‬‬
‫‪STATISTICS (ISRAEL) L T D .‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(23•09.97‬‬
‫‪51-187817-5‬‬
‫‪51-185201-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫סי‬
‫סי‬
‫בע"‬
‫בע"‬
‫‪51-187792-0‬‬
‫‪51-184195-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫שם‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .2‬י צ ח ק ב נ ו א ח ז ק ו ת ו ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ . S U P E R‬יצחק ב נ ו מרכז לחומרי ב נ י ן בע"‬
‫ק קמעונאי(‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .4‬ו‬
‫‪HYPER NETO‬‬
‫‪CHAIN) L T D .‬‬
‫)‪(15.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ה‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-190945-9 1.‬‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫‪51-195773-0 .1‬‬
‫‪ .2‬פ ס ק ל ר ו כ נ ס י ם מ ס ח ר ו י צ ו א י ר א ו ן ‪.2‬‬
‫‪: P A S K A L Z I P P E R S TRADING AND‬‬
‫‪3‬‬
‫‪) 1 9 9 3 )LTD.‬‬
‫יקבי רמת יראו ן בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1 YARON HEIGHTS W I N E R I E S L T D .‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫‪ .4‬ט‬
‫‪51-193507-4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חברת ד ‪ .‬מ‪ .‬נאור להשקעות בע״מ‬
‫ד‪ .‬מ‪ .‬נאור להשקעות בע״מ‬
‫כ ״ א א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(23.09-97‬‬
‫‪51-193872-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪•4‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1.‬‬
‫בע״מ‬
‫ב ר ק ת ש ל י ח ו י ו ת ה פ צ ו ת ‪1994‬‬
‫ש י ל ו ן ה פ צ ו ת )‪ (1994‬ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(08.09-97‬‬
‫י•‬
‫‪51-194438-1 .1‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪2‬‬
‫נ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪51-194540-4‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחנא הירש ושות' בע״מ‬
‫‪R . H . G . B . - MANAGEMENT‬‬
‫‪SERVICES (JERUSALEM) L T D .‬‬
‫א‪ .‬הירש ושותי בע״מ‬
‫‪A . HIRSCH & CO. L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪ 10‬ב ע י י מ‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-195720-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪51-195810-0‬‬
‫(‬
‫א י י ל כינרתי נגרות בע״מ‬
‫‪E Y A L K I N A R T Y CARPENTRY L T D .‬‬
‫כינרתי נגרות בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪.3‬‬
‫‪.‬‬
‫א י י ב י פ יזמות בע״מ‬
‫‪ABEEP ENTERPRISES LTD‬‬
‫מודל־־וזום י י צ ו ר מ ב נ י ם נ י י ד י ם ב‬
‫‪MODEL-HOME MANUFACTURE OF‬‬
‫‪MOBILE B U I L D I N G S L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫‪JOHN BRYCE ( T R A I N I N G ) L T D .‬‬
‫ג יו ן ברייס הדרכה בע״מ‬
‫‪ . J O H N BRYCE T R A I N I N G LTD‬א פ ט ו‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫(‬
‫‪51-197003-0 .1‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.4‬‬
‫מ ו ל ט י ל י י ו תקשורת מחשבים בע״מ‬
‫שילובים ‪ -‬מרכז למידה בע״מ‬
‫‪51-196329-0‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫שם‬
‫אולטרה סטפ בע״מ‬
‫תשנ״ז‬
‫י״באלול‬
‫‪LTD10 UP TO‬‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪51-197764-7 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫דרופה גרפיקה וקדם דפוס בע״מ‬
‫‪T H E STUDIO H I - T E C H‬‬
‫‪TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫ה ס ט ו ד י ו ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ה י י טק בע"‬
‫י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15-09-97‬‬
‫ולדימיר ליבו בע״מ‬
‫‪VLADIMIR LIBO L T D .‬‬
‫נ י ו מ ן ס נ ט ר ו ל ד י מ י ר ל י ב ו ב ע ״ מ ‪51-197832-2 .1‬‬
‫‪ . N E W M A N CENTER V L A D I M I R L I B O‬א ב י י ה ו ד ה ב ע ״ מ‬
‫‪ . L T D‬א ו ר ו ת ‪ -‬אבי יהודה בע״מ‬
‫‪3 .‬‬
‫‪ .4‬י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15-09-97‬‬
‫א ב ׳ ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫ל‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח ‪10.11.1997‬‬
‫;‬
‫‪409‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-199336-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫בדבר‬
‫שינוי‬
‫שם‬
‫‪, 51-201199-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אוניקס אינטראקטיב מולטימדיה ב‬
‫‪ONYX I N T E R A C T I V E MULTIMEDIA‬‬
‫‪. L T D‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.4.‬‬
‫א ו נ י ק ס א י נ ט ר א ס ט י ב בעיימ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫ריבואים‬
‫ריבואים‬
‫אב‬
‫ל‬
‫נכסים בע״מ‬
‫‪REBOHIM A S S E T S LTD‬‬
‫יעוץ ו נ י ה ו ל בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫‪51-203062-8 .1‬‬
‫‪ .‬ס ‪ .‬ס ‪ .‬אמדיל אחזקות בע״מ‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪51-199479-0‬‬
‫‪AMDEAL HOLDINGS LTD‬‬
‫‪ .2‬א ק נ י ל ס ן ) י ש ר א ל ( ב ע ״ מ‬
‫‪ . M A R K E T SHARE MEIDA S H I V U K I‬ס ‪ .‬א מ נ י ב ב ע ״ מ‬
‫‪3‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪ A LTD‬ל‬
‫‪ .3‬א י י ס י נ י ל ס ן ) י ש ר א ל ( ב ע ״ מ‬
‫‪ A C N I E L S E N ( I S R A E L ) LTD1.‬־ ‪ 2 0 4 1 6 0‬־ ‪5 1‬‬
‫‪ .2‬א ג ו ז ש ק ד ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫‪ A‬ז‬
‫‪EGOS SHEKED L T D .‬‬
‫‪ .3‬א ג ו ז ה ש ק ע ו ת פ י ת ו ח ו ת י י ר ו ת ב ע "‬
‫•‪1‬־‪199555‬־‪51‬‬
‫‪7‬‬
‫‪EGOS INVESTMENTS DEVELOPMENT‬‬
‫‪ .2‬ה ח ב ר ה ל פ י ת ו ח ו ק י ד ו ם ה ת ע ש י ה ב י‬
‫‪AND TOURISM L T D .‬‬
‫התעשינים בירוש‬
‫‪ .3‬ח ‪ .‬פ ‪ .‬ק ‪ .‬ה ח ב ר ה ל פ י ת ו ח ו ק י ד ו ם ה ת ‪ A‬י " ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09.97‬‬
‫‪ A‬י ״ ג א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(15.09-97‬‬
‫‪S.S.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬־‪199555‬־‪51‬‬‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪51-200781-6‬‬
‫התאחדות התעשיינים בירושלים‪ ,‬פ‬
‫החברה לפיתוח וקידום התעשיה בי‬
‫התעשינים בירוש‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪.‬‬
‫‪NIOR‬מנטורטק‬
‫‪3‬‬
‫‪51-204505-5 -1‬‬
‫‪ .2‬ב ו ל ב ו ל ב ע ״ מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪410‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫נמר פרסומת ג ל ו י ה‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪51-205148-3 -1‬‬
‫‪.‬‬
‫נ י א ו ר עץ‬
‫אחזקות‬
‫‪1994(2.‬‬
‫‪BULBUL L T D .‬‬
‫) ב ו מ ר נ ג ‪1994‬‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫)‪(1994‬‬
‫בע״מ‬
‫ישראל בע״מ‬
‫‪ . P‬נ י א ו ר א ח ז ק ו ת )‪ (1994‬ב ע ״ מ‬
‫‪C ETCETERA I S R A E L LTD‬‬
‫ת ש נ י י ז • )‪(02.09.97‬‬
‫‪ .4‬ל ‪ .‬א ב‬
‫מנטורטק ט י ‪ .‬ב י ‪ .‬ט י ‪ .‬בע״מ‬
‫‪MENTORTECH T . B . T . L T D .‬‬
‫‪51-205640-9 .1‬‬
‫ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09.97‬‬
‫‪2.‬‬
‫ק ו ר ו ת נגרות אחרת בע״מ‬
‫‪KOROT A D I F F E R E N T CARPENTRY‬‬
‫‪51-200781-6‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫פי ס י אצטרה ישראל בע״מ‬
‫‪ . P‬ק ו ר ו ת ‪ -‬תמונה אחרת בע״מ‬
‫‪C ETCETERA I S R A E L LTD‬‬
‫‪ .4‬י " ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09-97‬‬
‫מ נ ט ו ר ט ק ישראל בעיימ‬
‫‪MENTORTECH T . B . T . L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫)‪LTD‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-205721-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ק י נ ן מרין בע״מ‬
‫‪KENAN MARINE L T D‬‬
‫חנוכה מרי ן בע״מ‬
‫‪CHANUKA M A R I N E L T D .‬‬
‫כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-207854-4 .1‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬ל ‪ .‬א ר מ ן‬
‫‪ .3‬א ‪ .‬ל ‪ .‬א ר מ ן‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ .4‬ל‬
‫יצור‬
‫יצור‬
‫י ב ו א ו י י צ ו א בע‬
‫תמרוקים בע״מ‬
‫‪T‬‬
‫‪51-208184-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .4‬ו‬
‫ס י ‪ .‬ג י י ‪ .‬י‪ .‬חברה לשווק ומסחר‬
‫ר ‪ .‬י ‪ .‬מועלם חברה לשווק ומסחר ב‬
‫‪51-210073-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ב י ד ו ר‬
‫‪.3‬‬
‫קבוצת‬
‫‪ .4‬ל‬
‫אב‬
‫ואירוע פרויקטים מיוחדים‬
‫‪Y . H . MAGIC HOLDINGS LTD‬‬
‫בידור ואירוע מוציאים לא‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-210181-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫י נ ק ו מ ס ע ד ו ת )‪ (1995‬ב ע ״ מ‬
‫‪YANKO RESTAURANTS (1995) L T D .‬‬
‫מ ר פ א ו ת ‪ -‬מ ת ר ) א ‪ -‬ל ‪ (95 -‬ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫‪51-210370-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א ‪ .‬ה ‪ .‬אחזקות המפרץ בע״מ‬
‫א ‪ .‬ה ‪ .‬אחזקות והשקעות בדלק ואנר‬
‫כ " א א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(23-09-97‬‬
‫‪51-210728-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ג ו ד א ו ר ב ע ״ מ‬
‫‪ -3‬א י ‪ .‬ג י ‪ .‬א ב ר ט י נ ג‬
‫גודס בע״מ‬
‫‪EVERYTHING GOODS L T D .‬‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09.97‬‬
‫‪E.G.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫שם‬
‫‪51-211574-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫קורטקס שווק בע״מ‬
‫‪KORTEX MARKETING L T D .‬‬
‫אפלי או בע״מ‬
‫‪APLIO LTD.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09.97‬‬
‫ט‬
‫‪51-213101-2 .1‬‬
‫‪ .2‬ב י ג א פ ל פ י צ ה‬
‫‪EILAT‬‬
‫ א י ל ת )‪ (1995‬ב ע‬‫‪BIG APPLE PIZZA -‬‬
‫‪(1995) LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בושקניץ‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫את י ואל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-214981-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫‪ .4‬ל‬
‫בע״מ‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫אב אל עיתונות והוצאה לאור‬
‫א ‪ .‬ב ‪ .‬א ב ‪ -‬א ל )‪ (1995‬ב ע ״ מ‬
‫בע"‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪51-215415-4 .1‬‬
‫‪ .2‬פ ו ז י י ל ו ב )‪(1995‬‬
‫‪P 0 Z A Y L 0 V (1995) L T D‬‬
‫‪ .3‬ח י פ ז י ה ל ו מ י ם ב ע ״ מ‬
‫‪ .4‬ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-215692-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ מ ע ר כ ו ת מחשוב ו ת ו כ נ ה בע‬‫אגין‬
‫‪A G I N - COMPUTERS AND SOFTWARE‬‬
‫‪SYSTEMS L T D‬‬
‫ נ י ה ו ל ושרותי כ ח אדם בע‬‫אגין‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-216348-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ד נ י א ל פ י ש מ ו )‪ (1995‬ב ע ״ מ‬
‫נכסים בע״מ‬
‫‪ .3‬ג א מ ש י ד ו ף‬
‫‪ .4‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29-09-97‬‬
‫‪51-216509-3 .1‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ש ‪ .‬נ ‪ (1995) .‬ש י ר ו ת י ם ו מ ז ו ן ב‬
‫)‪ (1995‬מ ז ו ן ו מ א פ ה ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ש ‪ .‬נ ‪ .‬י ‪.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫‪ .4‬ו‬
‫‪41 1‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-216615-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שם‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫‪51-218501-8 .1‬‬
‫י ש ר ו י א ל ש ר ו ת י ת ע ו פ ה ו ת י י ר ו ת ב ‪ .2‬ק ו ל ר ד ו ה ש כ ר ת ר כ ב ב ע ״ מ‬
‫‪COLORADO CAR RENTAL L T D .‬‬
‫‪I S R O Y A L A V I A T I O N AND TOURISM‬‬
‫‪ .3 S E R V I C E S LTD‬מ ו ס ך ק ו ל ר ד ו ב ע ״ מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(22.09.97‬‬
‫אלול‬
‫מ ‪ .‬פ ‪ .‬ב ‪ .‬ק ר י ס ט י א ן ק ו נ ב נ ש י ו נ ס ב ע ‪ .4‬כ‬
‫‪M . P . B . C H R I S T I A N CONVENTIONS‬‬
‫‪51-219046-3 .1 L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫יעוץ פוליטי ומדיני בע״מ‬
‫‪ .2‬ה ל י ו ם‬
‫יעוץ בע״מ‬
‫‪ •3‬הליוס‬
‫‪51-216715-6 1.‬‬
‫‪ .2‬ב ל ד י ד ה ב נ י ל ו י )‪ (1995‬ב ע ״ מ‬
‫)‪B A L A D I DHABANI L E V Y (1995‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪ .3‬מ ‪ .‬ש ‪ .‬ת ש ו א ה ב נ כ ס י ם ב ע ״ מ‬
‫‪M . S . P R O F I T A B L E ,ASSETS L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪ .4‬ב‬
‫‪ .4‬י " ד א ל ו ל‬
‫‪ .1‬י‬
‫‪.2‬‬
‫תשנ״ז‬
‫־ שר‬
‫נכסי‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-217944-1 1.‬‬
‫‪51-220726-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪1995‬‬
‫ל י ב נ ה ‪ -‬שר נכסי מקרקעין‬
‫‪L I V N E - SHER R E A L E S T A T E‬‬
‫ל‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫‪(1995) L T D .‬‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫בן עמי מפעלי ת י י ר ו ת בע״מ‬
‫ שטרן‬‫‪ .2‬ט ו ל צ י י נ ם ק י‬
‫‪BEN A M I TOURIST E N T E R P R I S E S‬‬
‫‪STERN TRUST‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫נובוטל ים המלח בע״מ‬
‫ שטרן‬‫‪ .3‬ט ו ל צ י י נ ם ק י‬
‫‪NOVOTEL DEAD S E A L T D .‬‬
‫‪STERN TRUST‬‬
‫ל‬
‫אב‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫‪51-218291-6 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מקרקעין את‬
‫פ י א ב חברה ל ב נ י ן בע"מ‬
‫ם י ל ו ב ט פ ר ו י ק ט י ם )‪ (1995‬ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫‪51-218393-0 1.‬‬
‫‪ .2‬נ ב ט ש א ל ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬א ג ר י נ ב ט ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ‪ 95‬ב ע ״ מ‬
‫‪ .4‬כ ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(28.09.97‬‬
‫ולד‬
‫‪(1995) L T D .‬‬
‫‪51-217307-1 1.‬‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫לבנה‬
‫בע״מ‬
‫& ‪• SHER R E A L E S T A T E‬־ ‪L I V N E‬‬
‫‪VALDEX HOLDINGS P R O P E R T I E S‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ב ר ו ד י ש ו ו ק ו נ י ה ו ל פ ר ו י ק ט י ם‬
‫‪ .3‬י ‪ .‬ב ‪ .‬ה ח ב ר ה ה כ ל כ ל י ת ל פ י ת ו ח ז כ ר‬
‫‪ .4‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(25.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כייז‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-221285-3‬‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫חברת נאמנות‬
‫־ ‪TULCHINSKY‬‬
‫‪COMPANY L T D .‬‬
‫חברה ל נ א מ נ ו‬
‫־ ‪TULCHINSKY‬‬
‫‪COMPANY L T D .‬‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪C‬‬
‫‪.2‬‬
‫;יקנטי‬
‫תעשיות מזון‬
‫)‪(1995‬‬
‫בע"‬
‫‪P I K A N T Y FOOD I N D U S T R I E S‬‬
‫‪(1995) LTD‬‬
‫‪ .3‬צ ל ב נ י ת ת ע ש י ו ת מ ז י ו )‪(1995‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫‪ .4‬ח‬
‫בע"‬
‫‪51-222163-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ‪ .‬א ‪ .‬ג ו ל ן‬
‫‪ •3‬דואק ק ‪ .‬א ‪.‬‬
‫אב‬
‫‪ .4‬ל‬
‫בע״מ‬
‫גולן בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫‪412‬‬
‫*‬
‫‪51-220006-4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪t‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-223138-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-226112-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מ ס י ע י כ ס י ר )‪ (1995‬ב ע ״ מ‬
‫‪.3 K A S I F TRAVELERS (1995) LTD‬‬
‫א ם ‪ .‬פ י ‪ .‬י ו ‪ .‬י ע ו ץ ש י ו ו ק ו ת י ו ו ך ‪.4‬‬
‫‪S . P . U . P R O J E C T S COUNSELING‬‬
‫‪1. MARKETING AND M E D I A T I N G L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-224140-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מוסך ג יוסטו לפחחות וצבע בע״מ‬
‫מוסך ג יוסטו ‪ -‬שירותי רכב בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09.97‬‬
‫ט‬
‫‪.3‬‬
‫ברהון ‪ -‬חברה ל ש י ו ו ק‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫ל‬
‫תכשיטי‬
‫אי‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪51-225469-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫אל החופש‬
‫אל החופש‬
‫אלול‬
‫ו‬
‫והנופש ב י ת בר נר‬
‫והנופש בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-225558-9 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫פולסר ריתוך בע״מ‬
‫‪P U L S E R WELDING L T D .‬‬
‫‪1.‬‬
‫פולסר ריתוך בע״מ‬
‫‪.2 PULSAR WELDING L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪51-225661-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫ספיר ‪ -‬ברכת רחל‬
‫סופר‪-‬ספיר בע״מ‬
‫תשנ״ז‬
‫י״טאלול‬
‫אימנו‬
‫בע״מ‬
‫)‪(21.09-97‬‬
‫אתגר את ידי פז בע״מ‬
‫‪ETGAR E T Y A D E I P A Z L T D .‬‬
‫מוסך ידי פז בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫היפרגרניט )תלפיות(‬
‫רם‪-‬שן כריתה ו ג י ז ו ם‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪51-230865-1‬‬
‫פורום ‪-‬ב‪.‬ק‪ .‬העסקים הקטנים‬
‫פ ו ר ו ם ‪ -‬ב ‪ .‬ק ‪ .‬העסקים בישראל‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫בע"‬
‫בע"‬
‫‪51-231553-2 1.‬‬
‫וורלד אוף םאטילייט אורביט )וו‬
‫‪.2 WORLD OF S A T E L L I T E O R B I T‬‬
‫‪.3 ( W . S . O R B I T ) L T D‬‬
‫ו ו ר ל ד א ו ף ס א ט י ל י י ט ) ו ו ‪ .‬א ס ‪ ( .‬ב ‪.4‬‬
‫‪WORLD OF S A T E L L I T E ( W . S . ) LTD‬‬
‫י ״ ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪51-228068-6‬‬
‫ס י ‪ .‬אם‪ .‬אס‪ .‬רכיבים בע״מ‬
‫‪C . M . S . COMPONENTS L T D .‬‬
‫ס י ‪ .‬אם‪ .‬אס‪ .‬ישומים בע״מ‬
‫‪C . M . S . APPLICATIONS LTD.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫‪51-230810-7 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫ל‬
‫אב‬
‫ת ש נ ״זי )‪(02.09-97‬‬
‫‪51-230633-3 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫א‪.‬ג‪.‬‬
‫ב‪.‬מ‪.‬‬
‫ג ולדמן בע״מ‬
‫רז נ יק בע״מ‬
‫‪51-229395-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-225126-5‬‬
‫)‪.3 996‬‬
‫ברהון סוכנות לביטוח חיים‬
‫‪.4 BARHON F I N A N C I N G AND L E A S I N G‬‬
‫‪(1996) LTD‬‬
‫‪.4‬‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫שם‬
‫אשד‪-‬אשף ה ת ק נ ו ת ומסחר‬
‫דידי מרכז התקנות בע״מ‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(29.09-97‬‬
‫‪413‬‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫הודעות‬
‫‪51-231810-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-232404-7‬‬
‫‪PIKANTY‬הלל‬
‫&‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-233914-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ק א ר ס נ ט ר פ ‪ .‬ש ‪ .‬ח ‪ .‬ח ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫אלפו גרופ בע״מ‬
‫‪CAR CENTER P . S . H . H . L T D .‬‬
‫‪A L E P O GROUP LTD‬‬
‫‪ .3‬ר ם פ ר ט ס )‪ (1996‬ב ע ״ מ‬
‫א ל פ ו ג ר ו פ )ראש ה ע י ן ( ב ע ״ מ‬
‫ת ש נ " ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪ . A L E P O GROUP (ROSH H A A I N ) L T D‬ל‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪51-234101-7 1.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ל‬
‫‪ .‬פ י ק נ ט י צ פ ו ן )‪(1996‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1996(2.‬‬
‫אחזקות בע״מ‬
‫פ ר ו י י ק ט י ם ו ה ש ק ע ו ת ב ע " ‪ .3‬צ ל ב נ י ת צ פ ו ן )‪ (1996‬ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫‪ . H . ARBEL PROJECTS 4‬ח‬
‫בע״מ‬
‫ארבל‬
‫ארבל‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09.97‬‬
‫אב‬
‫‪51-234205-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-232571-3 .1‬‬
‫‪ .2‬י א ז ו ר‬
‫)‬
‫‪LTD‬‬
‫השקעות‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫יאז ו ר ב י נ ו י‬
‫אלול‬
‫ט‬
‫)‪(1996‬‬
‫‪9 9 6‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪7‬‬
‫בע״מ‬
‫‪1‬‬
‫)‬
‫‪51-233322-0‬‬
‫צמח ירון אסטרטגיות בע״מ‬
‫‪TSAMECH YARON S T R A T E G I E S LTD‬‬
‫שגב ‪ -‬ירון אסטרטגיות בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-233373-3‬‬
‫נמר לדרום בע"מ‬
‫נשר ה ז ה ב ע ‪ .‬ע פ ר‬
‫תשנייז‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‬‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1‬‬
‫בניה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ופיתוח )‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב‬
‫יוניברסל כושר בע״מ‬
‫‪UNIVERSAL F I T N E S S L T D .‬‬
‫‪.3‬‬
‫כ״ז‬
‫‪MONTEFIORE I N T E R N A T I O N A L‬‬
‫‪MEDICAL S E R V I C E S L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09.97‬‬
‫‪51-235385-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ה פ י נ ה א ל ב ז מ ס ע ד ה‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪414‬‬
‫ט כ נ י פארם בע״מ‬
‫‪T E C H N I PHARM L T D‬‬
‫ט כ נ י ל נ ד בע״מ‬
‫‪TECHNILAND L T D .‬‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(17-09-97‬‬
‫‪51-235002-6 .1‬‬
‫ב ‪ .‬ר ‪ .‬מ ס ע ד ו ת )שבעים ושבע( בע״מ‬
‫ב ‪ .‬ר ‪ .‬מ ס ע ד ו ת )ראש ה ע י ן ( ב ע ״ מ‬
‫ת ש נ‪ ".‬ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫רהיטי ע י ן חרוד נציגות השרון‬
‫רהיטי ‪ 4‬האחיות בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(09.09-97‬‬
‫ז‬
‫ל‪.‬פ‪.‬ב‪ .‬פרסום בע״מ‬
‫אלכס נ י ק ו א י נ ג ל ‪ .‬פ ‪ .‬ב ‪.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫ח‬
‫בעיימ‬
‫‪51-234748-5 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.‬‬
‫‪51-233494-7 •1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫(‬
‫בע״מ‬
‫תשנייז‪(11.09.97).,‬‬
‫‪51-232983-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫קידום ‪ -‬צ ו ר לים בע״מ‬
‫‪KIDUM - T Z U R - L I S L T D .‬‬
‫איתן ליס קידום ניהול ופיתוח פ‬
‫‪51-234644-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שם‬
‫בע״מ‬
‫ה פ י נ ה אלבז שרותים בע״מ‬
‫כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫)‪LTD‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר‬
‫‪51-236111-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-236338-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-239236-6 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ע ג ל י ב נ י ן ו ת ש ת י ת ) מ ב ת ( ב ע י י מ‬
‫ה ו ט ק י ס בע״מ‬
‫‪ . H O T K I S S LTD‬מ ד ג ו ב ה ט כ נ ו ל ו ג י ה ו מ ד ע ב ע ״ מ‬
‫‪3‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(11.09.97‬‬
‫‪ .4‬ט‬
‫בראנץ אופנה בע״מ‬
‫‪BRANCH F A S H I O N L T D .‬‬
‫‪51-239286-1‬‬
‫‪1.‬‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז ' )‪(14.09.97‬‬
‫ג נ ו ן ג י י ‪ .‬א ף ‪ .‬בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪GANON G . F . L T D .‬‬
‫‪5‬־‪236182‬־‪51‬‬
‫ק ד י מ ה ש ר ו ת י ש מ י ר ה ו נ י ק י ו ן ב ע " ‪ .3‬מ ס ד מ ע ר כ ו ת א י ט ו ם ו ב י ד ו ד ב ע ״ מ‬
‫א ב ו ס ב ר י א י ב ר ה י ם ע ב ד ו א ח י ו )‪ .4 6‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09-97‬‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫•‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-239429-7 1.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫דביר אביר שרותי נ י ה ו ל ו י ע ו ץ ב‬
‫פיתגורס יעוץ ו נ י ה ו ל בע״מ‬
‫י ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪51-238106-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫ל י נקו מחשבים )ישראל(‬
‫ל י נקם מחשבים בע״מ‬
‫‪L Y N X COMPUTERS L T D .‬‬
‫י ״ ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09-97‬‬
‫י ‪ .‬ע ‪ .‬נ ‪ - .‬שירותי‬
‫אריאל נ י ב ב ע ״ מ‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-237303-6 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ש י נו<‬
‫שם‬
‫‪51-239477-6‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫אריאדנה‬
‫‪.3‬‬
‫א ל ו ט תקשורת בע"מ‬
‫‪A L L O T COMMUNICATIONS L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪ARIADNE LTD‬‬
‫‪.4‬‬
‫לול‬
‫שמואלי רמת השרון בע״מ‬
‫‪SHMUELI RAMAT HASHARON L T D‬‬
‫שמואלי מ ע ד נ י ו ת בע״מ‬
‫‪SHMUELI D E L I C A T E S S E N L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫בע״מ‬
‫‪51-239852-0 .1‬‬
‫‪ .2‬א ם ט ל ה נ כ ס י ם‬
‫והשקעות בע״מ‬
‫)‪(02.09-97‬‬
‫& ‪ESTELLA PROPERTIES‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫‪51-238226-8‬‬
‫‪ .3‬ס ג א א נ ט ר פ ר י י ז ס ) י ש ר א ל ( )‪(1996‬‬
‫מודלים חיתום בע״מ‬
‫ת ש נ יי ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫‪ . M O D E L I M UNDERWRITING LTD‬ל‬
‫מודלים חיתום בע״מ‬
‫‪51-240395-7 -1 UNDERWRITING MODELS L T D .‬‬
‫‪ .2‬ב ו ד י ג י ר ב ע ״ מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪BODY GEAR L T D‬‬
‫‪ .3‬פ ר פ ק ט ו ‪ -‬ב ג ד י ס פ ו ר ט ב ע ״ מ‬
‫‪51-239093-1‬‬
‫‪ .4‬כ " א א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(23-09-97‬‬
‫מרכז ה פ נ ט ז י ו ת )א‪.‬ב‪ (.‬בע״מ‬
‫חוצות היוצר ‪ -‬חיפה בע״מ‬
‫ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(08.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 1.1997 ,‬ו‪0.‬ז‬
‫‪415‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-240466-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫)‪996‬‬
‫ס ‪ .‬ב ‪ .‬י ‪ .‬ס ו כ נ ו ת לביטוח ימי‬
‫‪S . B . I . MARINE INSURANCE‬‬
‫‪AGENCY (1996) LTD‬‬
‫א ג י ש ס ו כ נ ו ת ל ב י ט ו ח י מ י )‪(1996‬‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(14-09-97‬‬
‫‪51-240641-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א פ ‪ ) 1 .‬ס ו ס מ ן ‪ -‬ש ש ו ן ( ש י ר ו ת י ם בע‬
‫‪F . 1 (SUSMAN) S E R V I C E S LTD‬‬
‫א פ ‪ 1 .‬ששון ־ שרותים בע״מ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪51-240676-0 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ש ה ו ח צ י‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מ ל א ב בעיימ‬
‫כ״ו אלול‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(28.09-97‬‬
‫היופי(‬
‫‪51-241660-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪416‬‬
‫בע"‬
‫נ ט ר ף ט כ נ ו ל ו ג י ו ת )ישראל( בעיימ‬
‫) ‪NET R E F TECHNOLOGIES ( I S R A E L‬‬
‫‪LTD‬‬
‫ורסה‪-‬בוק בע״מ‬
‫‪VERSA-BOOK L T D .‬‬
‫י״ד‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.4‬‬
‫ח‬
‫בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫‪KNOWLEDGE INFRASTRUCTURE‬‬
‫‪LABORATORY L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫‪51-244425-8 .1‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בע״מ‬
‫עליתה מערכות מחשבים‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(11.09-97‬‬
‫ט‬
‫‪-3‬‬
‫ים‪-‬נוב‬
‫בע״מ‬
‫‪SEA-NOV L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫ט״ז‬
‫אלול‬
‫)‪(18.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-244641-0 .1‬‬
‫‪ .2‬מ פ י ה ק ט ן ב ע י י מ‬
‫‪MAFY HAKATAN LTD‬‬
‫י ו נ י ב ר ס סנטר )עולם‬
‫י ו נ י ברס ס נטר בע"מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫‪.3‬‬
‫‪51-244037-1 .1‬‬
‫‪ .2‬ת ש ת י ו ת מ ו ״ פ ‪ -‬ת ‪ .‬מ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ה מ ע ב ד ה ל ת ש ת י ו ת י ד ע‬
‫‪MAFY HAKATAN LTD‬‬
‫נט רזולטס מולטימדיה בע״מ‬
‫‪NET RESULTS MULTIMEDIA‬‬
‫‪LIMITED‬‬
‫ס י ‪ .‬א ן ‪ .‬אם‪ .‬בע״מ‬
‫‪C . N . S . LTD.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫‪51-241217-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-242408-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ז ‪ .‬ז ו ה ר חברה ל ב נ י ן ולהשקעות ב‬
‫אבני ספיר ב נ י ה והשקעות בע״מ‬
‫א ל י ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫‪51-244641-0 .1‬‬
‫בע״מ‬
‫‪ .2‬ט ו ר מ ל י ן‬
‫‪51-240724-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ב ד ב ר ש י נו<‬
‫‪ .2‬ט ר ו פ ר ג י ט ) ‪ ( 1 9 9 7‬ב ע " מ‬
‫בע״מ‬
‫‪MOSHE V A H E Z I L T D .‬‬
‫תשנ״ז‬
‫שם‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫טורמלין‬
‫בע״מ‬
‫‪SEA-NOV L T D .‬‬
‫ו‬
‫אלול‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-244785-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫נאי ף סאלם ‪ -‬תחנת דלק מכר‬
‫מפגש ג י ידי ידה ‪ -‬מכר בע״מ‬
‫י " ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09-97‬‬
‫‪• 51-245103-0 .1‬‬
‫‪ .2‬פ ש ה ‪ -‬ט ל‬
‫‪ -3‬פ ש ה ‪ -‬ט ל‬
‫אלול‬
‫‪ .4‬א‬
‫בע״מ‬
‫‪,‬‬
‫החזקות בע״מ‬
‫אחזקות בע״מ‬
‫ת ש נ י י ז )‪(03-09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-245471-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בימן לוטן בע״מ‬
‫ז ן מדיה בע״מ‬
‫תשנ״ז‬
‫אב‬
‫ל‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫‪51-247013-9 .1‬‬
‫‪ .2‬מ י ל ‪ .‬ק ו ם ‪ -‬מ י ל נ י ו ם א ס ‪ .‬ק‬
‫‪ M I L L E N I U M S . Q . A .‬־ ‪COM‬‬
‫)‪(02.09.97‬‬
‫'‪.3‬‬
‫‪5‬‬
‫•‪1‬־‪245921‬־‪51‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ש ‪ .‬מ ‪ .‬י ‪ .‬שלום עסקים בע״מ‬
‫ש‪.‬מ‪.‬י‪ .‬שלום עסקים בע״מ‬
‫‪S . M . I . SHALOM B U S I N E S S L T D .‬‬
‫י " ט א ל ו ל ת ש נ " ז )‪(21.09.97‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‬
‫אלול‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫•‪I‬‬
‫א ר ‪ .‬פ י ‪ .‬א ל ‪ .‬ש י ו ו ק מוצרי אלקטרו נ‬
‫‪R . P . L . E L E C T R O N I C PRODUCTS‬‬
‫‪MARKETING L T D‬‬
‫אר‪.‬פי‪.‬אל‪ .‬יעוץ ו נ י ה ו ל בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫‪51-246328-2 .1‬‬
‫‪.3‬‬
‫מיל‪ .‬קום ‪ -‬מילניום אס‪.‬ק‬
‫‪COM - M I L L E N N I U M S . Q . A .‬‬
‫יו‪.‬אי‪.‬‬
‫‪MILL.‬‬
‫‪LTD‬‬
‫יו‪.‬אי‪.‬‬
‫‪MILL.‬‬
‫‪LTD‬‬
‫‪51-247091-5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫שם‬
‫נעלי עומר אלמוכתר בע״מ‬
‫‪. O M E R ELMUKHTAR SHOES LTD‬‬
‫‪.4‬‬
‫עומר אלמוכתאר בע״מ‬
‫‪OMAR ALMOCHTAR L T D .‬‬
‫‪51-247149-1 .1‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫‪ .2‬כ נ א ה ג ל י ל ל ב י ט ו ח‬
‫‪ .3‬כ נ א ה ג ל י ל ס ו כ נ ו ת‬
‫‪51-246470-2‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪ .4‬י " ג א ל ו ל‬
‫פ ל ו ר י נ מ ו ן בעיימ‬
‫אוסטיב בע״מ‬
‫‪51-247183-0 .1 O S T I V L T D .‬‬
‫‪ .2‬ב ו ב א ל ו ב ע ״ מ‬
‫כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25-09-97‬‬
‫‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫לביטוח אלמנט‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫‪BOOBALOO L T D‬‬
‫‪51-246471-0‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫נ י ה ו נ מ ו ן בע״מ‬
‫א ג י נ ט איטראקטיב נטו ורק בע״מ‬
‫‪AGENT I N T E R A C T I V E NETWORK‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אקדמיק סנטר‪ -‬מרכז‬
‫אקדמיק סנטר־ מרכז‬
‫כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09-97‬‬
‫‪51-246876-0‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫י"ט אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪51-247196-2 .1 L T D .‬‬
‫‪ .2‬ס ו ל י ד א י י ר‬
‫)‪(15.09-97‬‬
‫י"ג‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫בייבי‬
‫פ ו ש בעיימ‬
‫‪BABY PUSH L T D .‬‬
‫‪1‬‬
‫ישראלי‬
‫ישראלי‬
‫‪.‬‬
‫לריש‬
‫לייע‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(21.09-97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪SOLID A I R LTD‬‬
‫ו ו ל ט י ר אבטחת מ י ד ע מתקדמת בע״מ‬
‫‪V O L T A I R E ADVANCED DATA‬‬
‫‪SECURITY L T D .‬‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-247362-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ז‪.‬מ‪.‬ן אוטו דינמיק‬
‫אוטו ‪ -‬די נמיק בע״מ‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ"ז‬
‫בע״מ‬
‫)‪(03-09-97‬‬
‫‪417‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-247491-7 1.‬‬
‫‪ .2‬ד נ י ד י נ ה‬
‫‪3‬‬
‫‪ .3‬מ ו ע ד ו ן ק ו מ ג ן‬
‫‪51-248264-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ח ב ' ש ו ר ו ק "‪"1997‬‬
‫‪ . D A N I D I N A‬נ י י ר ה צ פ ו ן )‪(1997‬‬
‫‪ .4‬י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09•97‬‬
‫בע״מ‬
‫‪.‬‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫‪LTD‬‬
‫בע״מ‬
‫‪MOADON KUMGAN L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫לנייר‬
‫בעיימ‬
‫‪.4‬‬
‫ו‬
‫‪.2‬‬
‫סנסיטק בע״מ‬
‫‪. S E N S Y T E C H LTD‬‬
‫‪4‬‬
‫סנסי ל י י ד י בע״מ‬
‫‪.1 S E N S I LADY L T D .‬‬
‫‪.2‬‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09.97‬‬
‫‪.3‬‬
‫אלול‬
‫‪51-247513-8‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪51-247528-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ר‪ .‬י‪ .‬יפרח ב נ י ן והשקעות בע"מ‬
‫י ג א ל ר ש ת ק פ ה ת ל ‪ -‬א ב י ב בעיימ‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(02.09-97‬‬
‫אב‬
‫ל‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-247596-3 •1‬‬
‫‪ .2‬מ פ ר ץ ח ב ר ה‬
‫לשיווק‬
‫צמ״ה‬
‫ושישה‬
‫בע״מ‬
‫הלקוח הנאמן השבעים‬
‫תמוז הפקות בע"מ‬
‫‪TAMUZ PRODUCTIONS L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫י"ב אלול‬
‫‪51-248581-4‬‬
‫בע״מ‬
‫רפאל ט ל פ ו נ י ם סלולריים‬
‫אזרחי העולם בע״מ‬
‫‪C I T I Z E N S OF T H E WORLD L T D .‬‬
‫<"ט א ל ו ל ‪ .‬ת ש נ ״ ז )‪(21.09.97‬‬
‫‪51-248592-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בע״מ‬
‫וקרטון‬
‫‪51-248427-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.‬‬
‫שם‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫צ ו ר מידע אחר בע״מ‬
‫מיצוב בעיצוב בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫‪M I F R A Z HEVRA L E S H I V U K ZAMA‬‬
‫‪51-248735-6 .1 LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪418‬‬
‫‪ .2‬ס י י כ א ק ו ל ו ר ב ע ״ מ‬
‫מפרץ החברה ה ב י נ ל א ו מ י ת לאחזקה‬
‫‪PSYCACOLOR L T D‬‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪ .3‬ס י י כ א ק ו ל ו ר ב ע ״ מ‬
‫‪PSYCHACOLÖR L T D‬‬
‫‪0‬־‪247989‬־‪51‬‬
‫ח ב ר ת א ה ר ו נ ו ב י ץ ה י י ז ל ר ו ש ו ת ' ש ‪ .4‬כ ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(29.09-97‬‬
‫אהרונוביץ ה י י ז ל ר ושותי שרותי‬
‫‪51-248771-1 -1‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09-97‬‬
‫ו‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ע ‪ .‬ח ב ר ה ל מ ו צ ר י ח ש מ ל ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ס א ן ע פ ו ל ה ב ע ״ מ‬
‫‪51-248062-5‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(22.09-97‬‬
‫‪ .4‬כ‬
‫ד י ‪ .‬א ר ‪ .‬ה ו ר י י ז ן בע״מ‬
‫‪D . R . HORIZON LTD‬‬
‫ד נ א ו ר צ נ ר ת ‪ -‬א י נ ס ל צ י ה )‪51-248813-1 -1 (1997‬‬
‫‪ .2‬א ‪ .‬י ‪ .‬ד י י ר ק ש י י ן ק י ד ו ם מ כ י ר ו ת ב‬
‫ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(18.09-97‬‬
‫‪ .3‬ש י ע ו ר ‪ -‬פ ו ן ב ע " מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫‪51-248231-6‬‬
‫ו ל י ד לוטפי דיאב בע״מ‬
‫מתפרת סלאם דיאב בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫א‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 0.11.1997 ,‬ו‬
‫הודעות‬
‫‪51-249327-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בי בי וטיפול בע״מ‬
‫‪B E B E A U T I F U L LTD‬‬
‫ג י ני א נ ד סם בע״מ‬
‫‪J E N N Y AND SAM L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(IO.09.97‬‬
‫אלול‬
‫ח‬
‫‪51-249355-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫תשנ״יז‬
‫‪ .4‬כ ״ ו א ל ו ל‬
‫)‪(28.09-97‬‬
‫‪51-249384-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•3‬‬
‫יולי אופטיק בע״מ‬
‫‪JULY OPTIC L T D .‬‬
‫י ולי אופטיק בע״מ‬
‫‪YULY O P T I C L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫ח‬
‫ב י צ ו ע י ם ר מ ה ש ו ק י ה י ו )‪ (1997‬ב‬
‫‪PERFORMENCES RAMA F I N A N C I A L‬‬
‫‪MARKETS (1997) L T D .‬‬
‫רצף ד י ‪ .‬אר‪ .‬שוקי ה ו ן בע״מ‬
‫‪R E T Z E F D . R . C A P I T A L MARKETS‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫ח‬
‫‪51-249681-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ר י י ד ר מ ס ח ר ו ש ו ו ק )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪RAEDER COMMERCE & MARKETING‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אקווה ספא טרי ידינג‬
‫תשנ״ז‬
‫י"ב אלול‬
‫בע״מ‬
‫‪51-249719-9 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫‪A . RESHEM L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪51-250078-6 .1‬‬
‫‪ .2‬צ ו ר ש מ י ר א ח ז ק ו ת‬
‫‪ .3‬צ ו ר‬
‫‪ .4‬א‬
‫שמיר‬
‫אלול‬
‫)‪997‬‬
‫ופיננסים‬
‫פ י נ נ ס י ם )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫ת ש נ יי ז )‪(03.09-97‬‬
‫‪51-250123-0 .1‬‬
‫‪ .2‬ג י א‬
‫ל נ ד ו ו ר ה פ ק ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪GUY LANDVER PRODUCTIONS‬‬
‫‪(1997) LTD‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ל נ ד ו ו ר ה פ ק ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫)‪LANDVER PRODUCTIONS (1997‬‬
‫‪LTD‬‬
‫י"ט‬
‫אליל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(21.09.97‬‬
‫‪51-250203-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ המפעיל הסלולרי ה‬‫ג י‪.‬אס‪.‬אמ‪.‬‬
‫‪GSM - T H E T H I R D C E L L U L A R‬‬
‫‪OPERATOR LTD‬‬
‫ג יי אס א מ תקשורת ג ל ו ב ל י ת בע״מ‬
‫‪GSM GLOBAL COMMUNICATIONS‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫ט ״ ז א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(18.09.97‬‬
‫ז‬
‫‪(1997) L T D .‬‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫ סיטי מנג״מנטסרבי‬‫סי‪.‬אמ‪.‬אס‪.‬‬
‫‪C M . S - C I T Y MANAGEMENT‬‬
‫‪S E R V I C E S ( I S R A E L ) LTD‬‬
‫מדיה‪-‬סמרט בע״מ‬
‫‪MEDIA-SMART L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(22.09.97‬‬
‫כ‬
‫‪51-250072-9 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ‪ .‬א ‪ .‬ר ש ם ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ע ‪ .‬א ‪ .‬ר ש ם ב ע ״ מ‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-249421-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪51-249812-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫נגררים נצר ס י ר נ י ‪ -‬ש י ו ו ק לתעש‬
‫נצר סירני חלפים ושיווק לתעשיה‬
‫‪-3‬‬
‫ב ד ב ר ש< נ ו י‬
‫שם‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ר ד י ו ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫אימגיין‬
‫‪I M A G I N E RADIOTECHNOLOGIES L T D‬‬
‫ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ר פ ו א י ו ת בע‬
‫אימגיין‬
‫‪I M A G I N E MEDICAL TECHNOLOGIES‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫י ״ ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪9‬ו‪4‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-250330-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.‬‬
‫נ"ז‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪51-250565-2 .1‬‬
‫א י ‪ .‬א י י ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ר א י ה מ ת ק ד מ ת ‪ .2‬ע ו ג ן ־ נ ו ע ם א ח ז ק ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪0 G E N - NOAM HOLDINGS LTD‬‬
‫‪A . E Y E ADVANCED S I G H T‬‬
‫‪ . T E C H N O L O G I E S LTD‬ר ו ז נ צ ו ו י ג ו ש ו ת י ח ב ר ה ל נ א מ נ ו ת‬
‫א י ־ א י י ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ר א י ה מ ת ק ד מ ת ‪ .4‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09.97‬‬
‫‪A - E Y E ADVANCED V I S I O N‬‬
‫‪51-250602-3 .1 TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫‪ .2‬ח ב ר ת מ י ט ב ה ט נ א א ח ז ק ו ת צ י ו ד ב ע‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09-97‬‬
‫א‬
‫‪ .3‬מ י ט ב ה ט נ א א ח ז ק ו ת צ י ו ד ב ע ״ מ‬
‫‪ .4‬כ ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(28.09-97‬‬
‫‪51-250382-2‬‬
‫‪ 1997‬ב ע ״ מ‬
‫יוסי שמחוני‬
‫‪51-250698-1 .1 Y O S I SIMCH0NY 1997 L T D .‬‬
‫ש מ ח ו נ י ט כ נ ו ל ו ג י ו ת )‪ (1997‬ב ע ״ מ ‪ .2‬פ י ט ר ו ה כ ט )‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫‪LTD)1997(PITAROHECHT‬‬
‫‪( 2 8 . 0 9 - 9 7 4‬‬
‫פיטרו הכט רהיטים )הרצליה( בע"‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .4‬י י י ב א ל ו ל ת ש נ י ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪51-250458-0‬‬
‫אללוף אקטיב פרוטק בע״מ‬
‫‪51-250919-1 -1 ALALOOF A C T I V E PROTEK L T D‬‬
‫א ל ל ו ף א ק ט י ב פ ר ו ט ק ) א י ‪ .‬א י ‪ .‬פ י ‪ .2 ( .‬פ י א ו ת א ו ש ר ב ע ״ מ‬
‫‪PEOT OSHER L T D‬‬
‫‪ALALOOF A C T I V E PROTEC‬‬
‫‪ . A . A . P . )LTD)3‬ת ק ו ה ‪ -‬י צ ו ר פ י א ו ת ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ׳ י ז )‪(25.09.97‬‬
‫‪51-250464-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב ד ב ר ש< נ ו י‬
‫שם‬
‫‪51-250992-8 .1‬‬
‫‪.2‬אס‪.‬די‪.‬אי‪.‬‬
‫א‪ .‬ג ' י ‪ .‬ד אמי נוף יבואנית מוצרי‬
‫‪A . G . D AMINOF CONSUMER‬‬
‫‪PRODUCTS IMPORTING L T D .‬‬
‫ג י י ד י א ם י ב ו א ו י צ ו א מ ו צ ר י צ ר י כ ‪.3‬‬
‫‪. G I D I A M IMPORT EXPORT CONSUMER‬‬
‫‪PRODUCTS L T D .‬‬
‫‪.1‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫‪.2‬‬
‫‪51-250483-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫פלנט אי י‬
‫‪.3‬‬
‫פלאנט איי‬
‫)‪(1997‬‬
‫יהלומים ג י י ‪.‬‬
‫‪DIAMONDS G .‬‬
‫‪X‬‬
‫אם‪.‬די‪.‬אי‪.‬‬
‫אלול‬
‫ו‬
‫יהלומים‬
‫תשנ"ז‬
‫)‪(1997‬‬
‫‪S.D.E.‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫)‪ (1997‬ב ע ״ מ‬
‫)‪(08.09.97‬‬
‫‪51-251028-0‬‬
‫‪NOVOX LTD‬‬
‫‪.3‬‬
‫בע״מ‬
‫‪PLANET A L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫בע״מ‬
‫ט״ו‬
‫אלול‬
‫‪INTERFINDERS L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(17.09.97‬‬
‫‪PLANET A L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫‪51-251327-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪420‬‬
‫אי י ‪ .‬א ף ‪ .‬ס י ‪ .‬ג יי י ‪ .‬א ר ‪ .‬מחשבים בע"‬
‫‪I . F . C . J . R . COMOUTERS LTD‬‬
‫מאדים מחשבים בע״מ‬
‫כ ״ א א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(23.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫*‬
‫הודעות‬
‫‪51-251340-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בדבר‬
‫שינוי‬
‫שם‬
‫‪51-251482-9 .1‬‬
‫ו ר ד א ד ו ם ש י ר ו ת י נ ה ו ל ע ס ק י ם ב ע ‪ .2‬י צ ח ח פ ר ץ ב נ י ן ו ה נ ד ס ה ב ע ״ מ‬
‫‪YITCHAK P E R E T Z CONSTRUCTION‬‬
‫ורד הלל שירותי נהול עסקים בע"‬
‫‪AND E N G I N E E R I N G L T D‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(04.09.97‬‬
‫ב‬
‫‪ .3‬ח ב ' פ ר ץ ‪ .‬י ‪ .‬ע ‪ .‬ב נ י ן ו ה נ ד ס ה ב ע ״ מ‬
‫‪51-251345-8 1.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .3‬ר י ז ל י נ ג ק פ ה )‪(1997‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫‪ .4‬ח‬
‫‪51-251489-4 .1‬‬
‫‪ .2‬ב ה ט א ר ג מ ן ‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫פאב ‪1‬‬
‫בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫‪51-251366-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אמ‪.‬סי‪ .‬טקס ‪ -‬מערכות מתקדמות ב‬
‫‪M . C . T E X - ADVANCED SYSTEMS‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫ס י ‪ .‬טקס ‪-‬ישראל ק ל י נ נ ג בע״מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫‪51-251388-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אמירוד ניהול והשקעות בע״מ‬
‫‪AMIROD A D M I N I S T R A T I O N AND‬‬
‫‪INVESTMENTS LTD‬‬
‫אמירוד ניהול והשקעות בע״מ‬
‫‪AMIROD MANAGEMENT AND‬‬
‫‪INVESTMENTS LTD‬‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09.97‬‬
‫‪51-251414-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תקוה קונטקט בע״מ‬
‫‪T I K V A CONTACT LTD‬‬
‫ת‪ .‬קונטקטור בע״מ‬
‫‪T . CONTACTOR L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫‪51-251442-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ח‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(10.09.97‬‬
‫ס י ג מ ה כ ר י כ ה ו ל מ י נ צ י ה בעיימ‬
‫‪SIGMA B I N D I N G & L A M I N A T I O N‬‬
‫‪LTD‬‬
‫ס י גמה כריכה ולמינציה בע״מ‬
‫‪SIGMA B I N D I N G & L A M I N A T I N G‬‬
‫‪LTD‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(08.09.97‬‬
‫ו‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫ניהול בע״מ‬
‫‪B A H ' A T ARGAMAN - MANAGENENT‬‬
‫‪LTD‬‬
‫‪ .3‬ב ה ט ג ו ל ן ‪ -‬נ י ה ו ל ו י ע ו ץ ע ס ק י ב‬
‫‪BAHAT GOLAN - MANAGEMENT‬‬
‫‪B U S I N E S S CONSULTING L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-251549-5 .2‬‬
‫ל י ס י נ ג ‪ ,‬מ י מ ו ן והשקעו‬
‫‪ .3‬ש ‪ .‬א ‪ .‬ד ‪ .‬א ‪.‬‬
‫‪ .4‬ש ‪ .‬א ‪ .‬ד ‪ .‬א ‪ .‬ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09.97‬‬
‫ח‬
‫‪51-251553-7 .1‬‬
‫‪ .2‬מ ר ד כ י מ ז ר ח י א ו ר י י נ ט ת ע ש י ו ת ב ע‬
‫‪MORDECHAI M I Z R A C H I O R I E N T‬‬
‫‪INDUSTRIES L T D .‬‬
‫‪•3‬‬
‫כ • אורי י נ ט ט כ נ ו ל ו ג י ו ת יצור בע״מ‬
‫‪ORIENT MANUFACTURING‬‬
‫‪TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫‪.1‬‬
‫‪51-251582-6 .2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(03.09.97‬‬
‫א נ ג י נ י ר י נ ג אנד מרקטינ‬
‫מילניום‬
‫‪M I L L E N I U M E N G I N E E R I N G AND‬‬
‫‪MARKETING L T D .‬‬
‫מ י ל נ י ו ם הנדסה ושיווק בע״מ‬
‫‪M I L L E N I U M E N G I N E E R I N G AND‬‬
‫‪MARKETING L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03.09.97‬‬
‫א‬
‫‪421‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-251595-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב ו נ י השרון בנאי‬
‫ב ו נ י המאה בני יה‬
‫תשנ"ז‬
‫י"ב‪.‬אלול‬
‫‪51-251622-0 1.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪E.S‬‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫שם‬
‫‪51-251827-5 •1‬‬
‫עבודות חבלני ו‬
‫ו פ י ת ו ח בע"מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫אי נפלייט סיםטם‬
‫)‪(14.09-97‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1-‬‬
‫י"ד‬
‫בע״מ‬
‫‪A L P I N E NETWORKING L T D . .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(16.09-97‬‬
‫‪51-251946-3‬‬
‫‪ .2‬ע ו ״ ד ו ו ל ף נ א מ נ ו י ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪ . K E T Z‬אלפנט כחול ר י ה ו ט ו ג ן בע״מ‬
‫‪INTERNATIONAL.02‬‬
‫‪ . C O S M E T I C S TRADE LTD‬א ‪ .‬ד ‪ .‬א ל פ נ ט ר י ה ו ט ו ג ן ב ע ״ מ‬
‫‪3‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(01.09-97‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ט א ב‬
‫‪ .3‬ב י א נ ד ד י ח ב ר ה ל י ב ו א ב ע ״ מ‬
‫‪B & D IMPORT C O . L T D .‬‬
‫‪51-251990-1‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(28.09.97‬‬
‫‪ .2‬ב ד ו ס ס ו כ נ ו י ו ת ל ב י ט ו ח )‪ (1997‬ב‬
‫‪ .3‬ב ד ו ס ס ו כ נ ו ת ל ב י ט ו ח )‪ (1997‬ב ע "‬
‫‪51-251624-6 1.‬‬
‫‪ .4‬י " ט א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(21.09-97‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪WORLDWIDE L E I S U R E LTD‬‬
‫‪ .3‬ג ו ל ד ן ב י ץ ' א י נ ט ר נ ש י ו נ ל א ש ד ו ד ‪51-252084-2 .1‬‬
‫‪ -2‬ח ד י ם ע ז ר י א ל נ י ה ו ל ב ע ״ מ‬
‫‪ .4‬י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫עזקד בע״מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪AZKAD L T D .‬‬
‫‪3 -1‬־‪251710‬־‪51‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(10.09-97‬‬
‫‪ .4‬ח‬
‫‪ .2‬ר י ל ט י י מ י נ ג א ל ח ט ר ו נ י ק ם ב ע ״ מ‬
‫‪REAL T I M I N G E L E C T R O N I C S LTD‬‬
‫‪51-252280-6 .1‬‬
‫‪ .3‬נ א נ ו א ל ח ט ר ו נ י ח ם ב ע י ! ‪£‬‬
‫‪ .2‬א ר ‪ .‬ת ד ר י י ז ו ם ו ה ש ק ע ו ת ב ע ״ מ‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫& ‪A R . TEDDER PROMOTION‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫‪1‬־‪251729‬־!‪5‬‬‫‪3‬‬
‫"‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬‬
‫& ‪A . R . TEDER - PROMOTION‬‬
‫‪E . S . P . E . I . O . I S R A E L LTD‬‬
‫‪INVESTMENTS L T D .‬‬
‫‪3.‬‬
‫אי ‪.‬אס‪.‬פי‪ .‬מוצרי תוכנה משופרים‬
‫(‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫ט ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪17-09-97‬‬
‫‪PRODUCTS L T D .‬‬
‫‪51-252380-4 .1‬‬
‫‪ .4‬כ ״ א א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(23.09.97‬‬
‫ע ב ו ‪ -‬ד ו ד עבודות עפר ופתוח בע״מ‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬ט ל ‪ -‬א ד ס ו ל ל י ם ק ב ל נ ו ת ב ע ״ מ‬
‫‪51-251771-5.1‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ י י ז )‪(08.09-97‬‬
‫‪ .4‬ו‬
‫‪ .2‬ש ב ח ‪ -‬ג י ר ו ן נ כ ס י ם ב ע ״ מ‬
‫‪ .3‬ש ב ח ‪ -‬ג ר ו ן נ כ ס י ם ב ע ״ מ‬
‫‪51-252508-0 .1 SHEVACH - GERON A S S E T S L T D .‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ י ז )‪(03-09-97‬‬
‫‪ .4‬א‬
‫‪CLEAR V I S I O N L T D‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪422‬‬
‫‪TRUSIGHT L T D .‬‬
‫י ייב א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(14.09.97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪51-252693-0 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫מי‪-‬דם מערכות י מ י ו ת בע״מ‬
‫מר‪-‬טק מערכות ים בע״מ‬
‫‪M A R - T E C H MARINE SYSTEMS L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫י "ב‬
‫אליל‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(14.09,.97‬‬
‫‪51-252717-7 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א י י ס י פ ל ו ס ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בעיימ‬
‫‪I . C . P L U S TECHNOLOGIES LTD‬‬
‫אי י סי ‪ +‬ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫‪I . C . + TECHNOLOGIES LTD‬‬
‫כ״ו‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(28.09.97‬‬
‫‪51-252738-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ל ה ד ם ב ע ״ מ‬
‫בדבר שי נ ו י‬
‫‪2 .1‬־‪253149‬־‪51‬‬
‫‪ .2‬ל ו ג ו ס ק י י פ ב ע ״ מ‬
‫‪LOGOSCAPE L T D‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לוגםק י יפ‬
‫כ״ו‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ז‬
‫אלול‬
‫‪51-252972-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(25.09.97‬‬
‫ד ‪ .‬ע ‪ .‬ז ‪ .‬ע ‪ .‬ל מ ס ח ר ו ה ש ק ע ו ת בעיימ‬
‫ז והיר את דאוד בע״מ‬
‫‪51-253011-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ווטש גיולרי סחר בע״מ‬
‫א‪.‬ע‪.‬ג‪.‬‬
‫‪A . O . G . WATCH JEWELERY TRADE‬‬
‫‪LTD‬‬
‫יאפי‪-‬טי ים גיולרי בע״מ‬
‫ת ש נ י י ז )‪(15.09.97‬‬
‫י״גאלול‬
‫‪51-253120-3 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪.4‬‬
‫)‪(97‬‬
‫בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫חברת המרמן ‪ -‬מ ‪ .‬ש ‪ .‬פ ‪.‬‬
‫חברת המרמן ‪ -‬מ ‪ .‬ש ‪ .‬פ ‪.‬‬
‫י " ג א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(15.09-97‬‬
‫אלול‬
‫בע"מ‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(28.09.97‬‬
‫‪52-000085-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב נ ק מ ר כ נ ת י ל לישראל בעמ‬
‫מרכנתיל נכסים בע״מ‬
‫‪MERCANTILE P R O P E R T I E S L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(22.09.97‬‬
‫כ‬
‫‪52-003309-3 .1‬‬
‫‪ .2‬ז י ק י ת מ פ ע ל י‬
‫‪ .3‬ז י ק י ת נ כ ס י ם‬
‫‪LAHDAM LTD‬‬
‫‪S H L INTERNATIONAL‬‬
‫‪TELEMEDICINE L T D .‬‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(09.09.97‬‬
‫שם‬
‫‪.4‬‬
‫כ״ו‬
‫צ ב י ע ה הדפסה ואשפר‬
‫ו פ י ת ו ח )‪ (1956‬ב ע "‬
‫‪Z I K I T P R O P E R T I E S AND‬‬
‫‪DEVELOPMENT (1956) L T D .‬‬
‫א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(28.09.97‬‬
‫‪52-003345-7 .1‬‬
‫‪ .2‬ק ר ד ן‬
‫‪ .3‬ק ר ד ן‬
‫השקעות בע״מ‬
‫בע״מ‬
‫‪KARDAN L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫כ״ז‬
‫אלול‬
‫תשנ״ז‬
‫)‪(29.09.97‬‬
‫‪52-003572-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫א ל י י ט ק ת ע ש י ו ת ‪ 77‬ב ע ״ מ‬
‫ פורמולה טכנולוגי ו‬‫אפ‪.‬סי‪.‬טי‪.‬‬
‫‪F . C . T . - FORMULA COMPUTER‬‬
‫‪TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫י " ד א ל ו ל ת ש נ י ״ ז )‪(16.09.97‬‬
‫‪52-003584-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בטוחה קופת תגמולים בע״מ‬
‫אילנות ‪ -‬בטוחה קופת תגמולים ב‬
‫י " ב א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫‪52-003585-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בטוחה ‪ -‬קופת גמל מרכזית לפיצו‬
‫א י ל נ ו ת ‪ -‬בטוחה קופת גמל מרכזי‬
‫ת ש נ ״ ז )‪(14.09-97‬‬
‫י"ב אלול‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪ 1.1997 ,‬ו‪10.‬‬
‫‪423‬‬
‫בדבר‬
‫הודעות‬
‫‪52-003603-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪F 4‬‬
‫‪0‬‬
‫ל‬
‫אב‬
‫‪52-0‬‬
‫‪A‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪54-017609-6 .1‬‬
‫עידן תעשיות תוכנה ‪ -‬א י ‪ .‬א ס ‪ .‬א‬
‫פורםופט בע״מ‬
‫תשנ״ז‬
‫כ״ג‬
‫‪.‬‬
‫אלול‬
‫שינוי‬
‫שם‬
‫‪T‬‬
‫‪LTD‬‬
‫)‪(25.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪F‬‬
‫‪ .2‬מ מ ן ד י ו ו ל ו פ ר‬
‫‪ .3‬נ צ ב א ד י ו ו ל ו פ ר‬
‫‪0‬‬
‫‪S‬‬
‫‪R‬‬
‫)‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪54-017995-9 .1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫(‬
‫‪ .‬ג ר נ ו ת שטראום ושות' ‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪GRANOT STRAUSS & C O .‬‬
‫פורז ק ר ן למחקר ו פ י ת ו חב ע " מ‬
‫‪ADVOCATES‬‬
‫‪PORAZ RESEARCH AND‬‬
‫‪ . D E V E L O P M E N T FUND LTD‬ג ר נ ו ת ‪ ,‬ש ט ר א ו ס ‪ ,‬ג ו ר פ י י ן ו ש ו ת‬
‫‪ .4‬כ ״ ו א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(28.09.97‬‬
‫שדותק ר ן למחקר ו פ י ת ו ח בע״מ‬
‫ת ש נ י י ז )‪(10.09-97‬‬
‫אלול‬
‫ח‬
‫‪52-004273-0 .1‬‬
‫•‬
‫‪ .3‬ג י ו ן ב ר י י ם‬
‫‪54-018220-1 1.‬‬
‫‪ .2‬דן עופר ושותי ‪ -‬משרד עורכי‬
‫‪ .3‬עופר ורגון אבנון ושות‬
‫‪ .4‬ב אלול תשנ״ז )‪(04.09.97‬‬
‫‪2‬‬
‫‪,‬‬
‫בע״‬
‫מערכות‬
‫מ‬
‫‪JOHN BRYCE SYSTEMS L T D .‬‬
‫‪.4‬‬
‫אלול‬
‫ב‬
‫)‪(04.09.97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪54-009628-6 1.‬‬
‫‪ .2‬א מ ן מ ו צ ר י‬
‫מתכת חצור‬
‫‪ .3‬א מ ן‬
‫‪ .4‬י‬
‫מוצרי‬
‫•יד א ל ו ל‬
‫משרד עור‬
‫רבדים‬
‫‪7‬‬
‫‪V‬‬
‫‪54-018700-2 .1‬‬
‫‪ .2‬המרמן ‪ -‬מ‪.‬ש‪.‬פ‪.‬‬
‫‪ .3‬המרמן ‪ -‬מ‪.‬ש‪.‬פ‪(96) .‬‬
‫‪ .4‬י"ב אלול תשנ״ז )‪(14 09.97‬‬
‫מתכת‬
‫תשנ״ז‬
‫‪54-014285-8 1.‬‬
‫‪ .2‬ג ד ע ו ן‬
‫מרקו זה‬
‫מ‬
‫ש‬
‫‪55-000223-2 .1‬‬
‫)‪(16.09.97‬‬
‫‪ .2‬כבירן יציקות דיוק‬
‫‪ .3‬כברי מבנים ונכסים‬
‫תשנ״ז )‪(01 09 97‬‬
‫ו י ‪ .4‬כ ״ ט אב‬
‫י‬
‫ד‬
‫ע ו ר כ < ד‬
‫י‬
‫יו?׳? י‬
‫‪ .3‬מ ר ק ו ז ה ‪ ,‬מ ש ר ד ע ו ר כ י ‪ -‬ד י ן ו נ ו ט ר‬
‫& ‪MARKUSAH LAW O F F I C E‬‬
‫‪NOTARIES‬‬
‫‪ .4‬כ ״ ח א ל ו ל ת ש נ ״ ז )‪(30.09.97‬‬
‫ב״ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫‪v‬‬
‫אלישע עידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫‪424‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות לפי סעיף ‪)368‬ג(‬
‫ו‬
‫נמסרת בזה ה ו ד ע ה כי ל א ח ר ש ל ו ש ה חדשים מיום פרסום ה ו ד ע ה זו יימחקו החברות הנזכרות להלן מפנקס‬
‫החברות‪ ,‬א ל א א ם יוגשו סיבות המחייבות אחרת‪:‬‬
‫מספר‬
‫שם החברה‬
‫החברה‬
‫‪51-216497-1‬‬
‫‪51-234149-6‬‬
‫‪51-249143-2‬‬
‫פ א ו ר ‪ -‬ג י ו ב שווק והפצה בע״מ‬
‫פקם חומרים ו ט כ נ ו ל ו ג י ו ת בע״מ‬
‫עדנאן גי ירים פרח בע״מ‬
‫ב״ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע צידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫הודעות בדבר סיום הליכי פירוק‬
‫נמסרת בזה ה ו ד ע ה כי פירוקן ש ל ה ח ב ר ו ת המפורטות להלן נסתיים‪:‬‬
‫מספר‬
‫שם החברה‬
‫החברה‬
‫‪51-020686-5‬‬
‫‪51-021651-8‬‬
‫‪51-030947-9‬‬
‫‪51-078774-0‬‬
‫‪51-090910-4‬‬
‫‪51-094972-0‬‬
‫‪51-096092-5‬‬
‫‪51-106091-5‬‬
‫‪51-107020-3‬‬
‫‪51-107354-6‬‬
‫‪51-113189-8‬‬
‫‪51-120964-5‬‬
‫‪51-124276-0‬‬
‫‪51-139658-2‬‬
‫‪51-140244-8‬‬
‫‪51-141860-0‬‬
‫‪51-142193-5‬‬
‫‪51-188718-4‬‬
‫‪51-202119-7‬‬
‫ח ב ר ת ח ל ק ה ‪ 113‬ב ג ו ש ‪ 6669‬ב ע מ‬
‫תרבות ל ע ו ל ה ק ר י ת ג ת בעמ‬
‫ח ל ק ה ‪ 34‬ב ג ו ש ‪ 6669‬ב ע מ‬
‫א י ר נ י א ת צדקה נכסים והשקעות בע״מ‬
‫מערכות ז מ ן אריאל בע״מ‬
‫אקיר בע"מ‬
‫ג ‪ .‬ג ‪ .‬בעלי חיי ם בע״מ‬
‫א ט ר נ ה ש י ו ו ק )‪ (19Q5‬ב ע ״ מ‬
‫ס י נימה סטי יל\‪0‬ל"מ‬
‫א ‪ .‬פ ‪ .‬צ י ו ד טכני בע״מ‬
‫מדילן הולדי נ ג בע״מ‬
‫צ י ו ד ב ט י ח ו תש ‪ .‬א ‪ .‬ה מ ג ן בע״מ‬
‫מאינטק בע״מ‬
‫ד"ר א‪.‬א‪..‬המרכז לרפואתהשן בע״מ‬
‫פלדר מ ע ר כ ו ת מחשב בע״מ‬
‫נר תעשיות ל מ י ז ו ג א ו י ר בע״מ‬
‫עבודות קבלניות בע״מ‬
‫דלתון‬
‫רהיטי איתן אמריקה בע״מ‬
‫אסטרטגיה כוללת ב נ י י ר ו ת ערך בע״מ‬
‫כ״ט באלול התשנ׳׳ז )ו באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע צידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪425‬‬
‫הודעות בדבר שינוי מטרות‬
‫המספרים ב ה ו ד ע ו ת מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫ו‪ .‬מספר החברה‬
‫‪ .2‬שם החברה )עברית(‬
‫שם החברה )אנגלית(‬
‫‪ .3‬תאריך הרישום השינוי‬
‫‪ .4‬מטרות החברה ה ח ד ש ו ת‬
‫‪3 1.‬־‪177329‬־‪51‬‬
‫‪ .2‬ש י א ה ק ר י י ר ה‬
‫‪01.09-97 •3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .2‬ר ס‬
‫‪.2‬‬
‫בעמ‬
‫ישראל‬
‫‪29.09.97 3.‬‬
‫‪A‬‬
‫יצור‬
‫רמזורים‬
‫והתקנתם‬
‫‪ A‬סחר‬
‫‪.2‬‬
‫בע״מ‬
‫‪A‬‬
‫ענפי ו‬
‫‪51-145321-9 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דיקן‬
‫מסחר‬
‫ושרותים‬
‫טכניים‬
‫‪07.09.97 •3‬‬
‫‪A‬‬
‫הפעלת תחנות‬
‫מכבי‬
‫דלק‬
‫)‪990‬‬
‫חיפה־‬
‫‪51-145937-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫י‪.‬‬
‫תדמור‬
‫חברה‬
‫‪28.09.97 •3‬‬
‫‪.4.‬‬
‫לעסוק‬
‫בנדל"ן‪,‬‬
‫‪A‬‬
‫לבנין‬
‫בע״מ‬
‫‪426‬‬
‫קבוצות כדורסל‬
‫השכרת ר כ ב‬
‫בע״מ‬
‫נהול‬
‫מוסכים‬
‫‪225126-5‬־‪51‬‬
‫ברהון‬
‫סוכנות‬
‫לביטוח‬
‫חיים‬
‫)‪996‬‬
‫‪01.09-97 •3‬‬
‫בתחום‬
‫האנרגיה‬
‫‪A‬‬
‫ירושלים ‪ -‬צבי‬
‫מצברים ו כ ל סוגי‬
‫נכסים‬
‫שווק‬
‫תכשיטים‬
‫‪51-230810-7 1.‬‬
‫ואילן‬
‫א ו ב ‪.2‬‬
‫היפרגרניט‬
‫)תלפיות(‬
‫בע״מ‬
‫‪02.09-97 •3‬‬
‫‪21.09-97 •3‬‬
‫‪.4‬‬
‫החזקת‬
‫•‪1‬‬
‫‪51-218501-8 1.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪51-174289-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שירותי כ חאדם רפואי‬
‫שרותי אבטחה‬
‫ע ב ו ד ו ת ת ש ת י ת ‪ ,‬ש ‪ .2‬ק ו ל ר ד ו‬
‫‪16.09.97 •3‬‬
‫מצברי‬
‫לאופר‬
‫‪22.09-97 •3‬‬
‫‪3 1.‬־‪147907‬־‪51‬‬
‫‪.4‬‬
‫מסלולים ‪ -‬אלון‬
‫בע״מ‬
‫‪51-207515-1‬‬
‫‪1>:‬רמל כ ד ו ר ס ל ב ע ״ מ ‪2.‬‬
‫‪22.09.97 •3‬‬
‫‪ .2‬ב ר ן א נ ר ג י ו ת ב י נ ״ ל ב ע י י מ‬
‫‪1. BARAN E N E R G I E S INTERNATIONAL‬‬
‫‪.2 L T D .‬‬
‫פרויקטים‬
‫מחשבים‬
‫‪02.09.97 •3‬‬
‫‪23-09.97 •3‬‬
‫‪A‬‬
‫ישרא‪-‬קל ל י ס י נ ג ו מ י מ ו ן בע״מ‬
‫‪I S R A - C A L LEASING & FINANCE‬‬
‫‪LTD.‬‬
‫‪51-207308-1 .1‬‬
‫רשתות ש י ו ו ק‬
‫מסחר ע ל כ ל‬
‫מערכות כלים‬
‫‪17.09.97 •3‬‬
‫‪51-117813-9 •1‬‬
‫‪ .2‬ב ס ט ב י י‬
‫אביזרים‬
‫אדם‬
‫אלקטרוניק‬
‫‪51-204485-0 1.‬‬
‫‪51-055034-6 1.‬‬
‫תעשיות‬
‫בע״מ‬
‫הרכבה‪,‬‬
‫לתעשיה ‪A‬‬
‫ביצוע פרוייקטים‬
‫כריתה ו גזום‬
‫בתחום השיש‬
‫וה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בדבר‬
‫שינוי‬
‫מטרות‬
‫‪51-232766-9‬‬
‫ש‪.‬נ‪.‬י‪.‬ש‪.‬‬
‫יזום‬
‫ופתוח‬
‫בע״מ‬
‫‪14.09-97 -3‬‬
‫‪.4‬‬
‫רכישת‬
‫מקרקעין‬
‫‪51-248652-3 -1‬‬
‫‪ .2‬מ ת ן א ‪ .‬י ‪.‬‬
‫השקעות‬
‫בע״מ‬
‫‪0 8 . 0 9 - 9 7 -3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מסחר‬
‫בנירות‬
‫ערך‬
‫ב״ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע צידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪427‬‬
‫הודעות בדבר שינוי פרטי שותף‬
‫מספרים בהודעות מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫ו‪ .‬מספר השותפות ׳‬
‫‪ .2‬שם השותפות )עברית(‬
‫שם השותפות )אנגלית(‬
‫‪ ..3‬פרטי השותף‬
‫‪ .4‬כתובת השותף‬
‫‪ .5‬תאריך שינוי‬
‫‪54-014285-8 1.‬‬
‫‪ .2‬מ ר ק ו ז ה ‪ ,‬מ ש ר ד ע ו ר כ י ‪ -‬ד י ן ו נ ו ט ר‬
‫‪MARKUSAH LAW O F F I C E & NOTARIES‬‬
‫‪ .3‬מ ר ק ו ז ה ' ג ד ע ו ן תז‪001724954:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו " ד ו נטרי ו ו ן ‪-‬מורשה חתי‬
‫‪08.04.80 .5‬‬
‫‪54-008172-6 1.‬‬
‫‪54-014285-8 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ה מ ג ד ל י ם א יב לי ן‬
‫‪.3‬‬
‫א ו ס ו ב ל נ ם ק י ז א ב תז‪005555555:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר בשר‬
‫‪ .4‬ר מ ת ח ן ‪ ,‬י ש ע י ה ו ‪4‬‬
‫רמת‬
‫גן‬
‫‪02.07.63 •5‬‬
‫‪54-011430-3 1.‬‬
‫‪ .2‬ר ו ז נ ק ר נ ץ‬
‫‪.3‬‬
‫‪08.04.80 .5‬‬
‫‪55-001281-9 1.‬‬
‫ובני ו‬
‫‪.2‬‬
‫ר ו ז נ ק ר נ ץ א ס ף תז‪034793927.:‬‬
‫מקצוע‪:‬שותף‬
‫‪ .2‬מ ר ק ו ז ה ‪ ,‬מ ש ר ד ע ו ר כ י ‪ -‬ד י ן ו נ ו ט ר‬
‫‪MARKUSAH LAW O F F I C E & NOTARIES‬‬
‫‪ .3‬מ ר ק ו ז ה א ו ר ה תז‪001724970:‬‬
‫מקצוע‪:‬עו"ד ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪.3‬‬
‫מורשה חתימה‬‫‪.4‬‬
‫תעשיות פרוסט‬
‫ובניו‬
‫בע״מ‬
‫תז‪520042078:‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪10.04.97 .5‬‬
‫‪54-014110-8 .1‬‬
‫‪ .2‬יעקב יעקב ובניו‬
‫‪ .3‬י ע ק ב י ע ק ב תז‪004893741:‬‬
‫מקצוע‪:‬קבל ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪26.11.79 •5‬‬
‫‪.2‬‬
‫יעקב‬
‫‪.3‬‬
‫י ע ק ב ד ו ד תז‪005096788:‬‬
‫מקצוע‪:‬קבלן‬
‫תל אביב‬
‫‪28.01.93 •5‬‬
‫‪55-001281-9 1.‬‬
‫‪ .2‬ג י מ י נ י ק ר ן י ש ר א ל י ת ש ו ת פ ו ת מ ו ג‬
‫‪G E M I N I I S R A E L FUND L . P .‬‬
‫‪ BERMUDA ADVENT .3‬תז‪954233333:‬‬
‫מקצוע‪:‬חברה ז ר ה ‪,‬מוגבל ב‪-‬‬
‫‪ 7606383^0‬ש ק ל ח ד ש‬
‫‪.4‬‬
‫הכתבת ב ח ו ' ל‬
‫‪-‬בוסטון‬
‫‪29.09.93 •5‬‬
‫‪55-001464-1 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪54-014110-8 1.‬‬
‫יעקב‬
‫‪,‬מוגבל‬
‫ב‪-‬‬
‫‪ 9134130.0‬ש ק ל ח ד ש‬
‫‪54-013019-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תז‪520023896:‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪14.09.96 5.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חברת השקעות ד י ס ק ו נ ט בע״מ‬
‫ובניו‬
‫‪C L A L PHARMACEUTICAL RESOURCES L I‬‬
‫‪ .3‬פ ר י‬
‫‪-‬מורשה חתימה‬
‫ר י ס ר צ ' א י א נ ס י תז‪9999999:‬‬
‫מקצוע‪:‬חברה ז ר ה‬
‫‪,‬מוגבל‬
‫ב‪-‬‬
‫‪ 21248532.0‬ש ק ל ח ד ש‬
‫‪26.11.79 •5‬‬
‫‪.4‬‬
‫הכתבת בחויל‬
‫‪-‬ארה״ב‬
‫‪11.05-95 •5‬‬
‫‪428‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪0.11.1997 ,‬ו‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫שינוי‬
‫פרטי‬
‫שותף‬
‫‪ 0 1.‬־ ‪ 0 0 1 6 4 3‬־ ‪5 5‬‬
‫‪ .2‬ק ר ד ו ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ב ע י י מ‬
‫‪KARDAN TECHNOLOGIES L T D .‬‬
‫תז‪511972374:‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪,‬מוגבל ב‪-‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 4250000.0‬ד ו ל ר א ר ה " ב‬
‫‪.4‬‬
‫‪•5‬‬
‫רמת‬
‫גץ‬
‫‪30.07.97‬‬
‫ב״ט באלול התשני׳ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע צידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות בדבר רישום שותפויות‬
‫המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫ו‪ .‬מספר השותפות‬
‫‪ .2‬שם השותפות)עברית(‬
‫שם השותפות )אנגלית(‬
‫‪ .3‬מטרות השותפות‬
‫‪ .4‬תאריך רישום‬
‫‪ s‬תאריך איגוד השותפות‬
‫‪53-009060-4 1.‬‬
‫‪54-018850-5 1.‬‬
‫‪ .2‬ג ‪ .‬ג ‪ .‬י ‪ .‬ר י ה ו ט מ ש ר ד י א ח ז ק ו‬
‫‪G . G . I . OFFUCE F U R N I R U T E - H O L‬‬
‫‪ .3‬א ח ז ק ו ת ר כ ו ש‬
‫‪11.09-97 •4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז ת מ ו ז‬
‫‪ .2‬ק ר ד ן ט כ נ ו ל ו ג י י ו נ צ י ר ס ש ו ת פ ו ת‬
‫‪KARDAN TECHNOLOGY VENTURES L . P .‬‬
‫‪ .3‬ה ש ק ע ו ת ב נ י י ר ו ת ע ר ך‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪13.08.97‬‬
‫תש נ " ז‬
‫‪01.08.97‬‬
‫‪54-018847-1 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪27.02.97‬‬
‫‪54-018848-9 1.‬‬
‫ערכות שביט‬
‫ערכות ל י מ ו ד י ו ת בתחום החינוך‬
‫‪18.09-97 •4‬‬
‫סי ו ן‬
‫‪ .5‬ח‬
‫תשנ״ו‬
‫תשנ״ז‬
‫ופיתוח ‪,‬‬
‫‪28.08.97‬‬
‫‪09.09-97 4.‬‬
‫‪ .5‬י " ב ט ב ת‬
‫‪25.09-97 •4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ג א ל ו ל‬
‫‪ -‬מכמנים‬
‫תשנ״ז‬
‫‪25.09-97‬‬
‫מ ‪ .2‬י ל י ן ‪ -‬ק נ ט ו ר ר ו א י‬
‫‪ .3‬ר א י י ת ח ש ב ו ן‬
‫‪29.09.97 •4‬‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫חשבון‬
‫‪15.09-97‬‬
‫‪54-018855-4 1.‬‬
‫‪54-018849-7 •1‬‬
‫מיכה ודניאל‬
‫ע י ב ו ד חקלאי‬
‫‪26.05-96‬‬
‫‪54-018854-7 1.‬‬
‫א ‪ .‬מ ‪ .‬ב נ י ה תשתית‬
‫עבודות עפר ובניה‬
‫‪07.09.97 •4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ה א ב‬
‫‪430‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪09.09.97‬‬
‫‪54-018853-9 1.‬‬
‫‪04.09-97 •4‬‬
‫‪ .5‬כ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מסחר‬
‫ביהלומים‬
‫‪ .2‬א ״ י פ ר ו י ק ט י ם‬
‫מ כ ו ן ט פ ו ל בשפכי אשקלון‬
‫ט פ ו ל ב ש פ כ י ם ע ב ו ר ע י ר י ת א ש ק ל ו ן ‪ .3‬ת ח ו ם ה פ י ת ו ח‬
‫אדר א תשנ״ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪N I Z A N DIAMONDS‬‬
‫‪14.09-97 4.‬‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רונעוד‬
‫פיתוח מוצרים‬
‫‪01.09.97 •4‬‬
‫‪ .5‬כ י י ז ת מ ו ז‬
‫יהלומי‬
‫ניצן‬
‫‪54-018852-1 1.‬‬
‫‪54-018846-3 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪54-018851-3 •1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪09.09.97 •4‬‬
‫אב‬
‫‪ .5‬י‬
‫‪01.08.97‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫וולף‬
‫תש״ם‬
‫‪01.01.80‬‬
‫הקוביה הצהובה‬
‫נ י ה ו ל עסקי מ ז ו ן‬
‫‪30.09.97 4.‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ז א ל ו ל‬
‫תשנ״ז‬
‫‪29.09-97‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪997 ,‬ו‪.‬ו ‪0.1‬ו‬
‫הודעות‬
‫‪54-018856-2 1.‬‬
‫‪ .2‬ר ו ל ב א ר ‪ -‬ק ל ס י ק ל ט ת‬
‫‪.3‬‬
‫סדרת‬
‫שיווק‬
‫‪30.09.97 •4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ח א ל ו ל‬
‫‪.54-018857-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫מכון דינה מ ז ל‬
‫קורסים ללימוד‬
‫‪30.09-97 4.‬‬
‫‪ .5‬י " ג א ל ו ל‬
‫‪55-001657-0 1.‬‬
‫"החברים של‬
‫הטלוויזיה‬
‫תשנ״ז‬
‫בדבר ר י‬
‫"ברני"‬
‫‪30.09-97‬‬
‫תשנ״ז‬
‫תשנ״ז‬
‫פרדס ‪ -‬דננברג‬
‫ש י ו ו ק והפצה של‬
‫‪03.09.97 4.‬‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬א‬
‫‪ .2‬בונז ור ‪ -‬בי יקר שותפות מוגב‬
‫‪ .3‬יצור דברי מאפה קפואים ואחרים‬
‫תשנ״ז‬
‫י‬
‫‪15.09-97‬‬
‫נוי‬
‫‪01.09-97‬‬
‫מוצרי‬
‫‪15-09.97 4.‬‬
‫‪ .5‬י " ג אלול תשנ״ז ‪15.09-97‬‬
‫‪55-001659-6 1.‬‬
‫‪ .2‬דיקברי ‪ -‬קרן הון סיכון‬
‫‪ .3‬השקעות והחזקה במניות‬
‫‪16.09.97 4.‬‬
‫מזון‬
‫‪ .5‬י"ד אלול‬
‫‪.3‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪16.09-97‬‬
‫‪55-001660-4 1.‬‬
‫‪03-09-97‬‬
‫‪55-001656-2 1.‬‬
‫‪ .2‬א ב נ ו‬
‫‪PARTNER‬‬
‫‪14.09.97‬‬
‫ז‬
‫‪55-001655-4 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪14.09.97 4.‬‬
‫ ש ו ת פ ו ת ר ש ו מ ה ‪.5‬‬‫ה ש פ ה ה א נ ג ל י ת ‪55-001658-8 1.‬‬
‫דקלי ז יקים‬
‫גידול ומכירה של עצי‬
‫‪01.09-97 -4‬‬
‫‪ .5‬כ ״ ט א ב‬
‫‪ .2‬אהבה ממבט ראשון ־ שותפות מוגב‬
‫‪ .3‬יצור‪,‬הפקה הפצה ושיווק סרטים‬
‫י"ב אלול תשנ״ז‬
‫‪55-001654-7 -1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ום השותפוי ות‬
‫‪ .2‬קשר עיר הפקות ‪ ,‬שותפות מוגבלת‬
‫השקעות שותפות מוגבלת‬
‫‪ .3 AVNAN INVESTMENT L I M I T E D‬הפקה והפצה של סרט‬
‫‪16.09.97 •4‬‬
‫‪ .5‬י"ד אלול תשנ״ז ‪16.09.97‬‬
‫‪55-001661-2 1.‬‬
‫השקעות‬
‫‪09-09-97 -4‬‬
‫אלול‬
‫‪ .5‬ז‬
‫תשנ״ז‬
‫‪09-09-97‬‬
‫כ״ט באלול התשנ״ז )‪ 1‬באוקטובר ‪(1997‬‬
‫צידוןאנרגיה שותפות מוגב‬
‫חובב‬
‫‪ .2‬רמת ‪-‬‬
‫אלישע‬
‫חשמלית ומכירת חש‬
‫תחנת כח‬
‫והשותפיות‬
‫הקמתהחברות‬
‫‪ .3‬רשם‬
‫‪25-09-97 4.‬‬
‫‪ .5‬כ״ג אלול‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫תשנ״ז‬
‫‪25.09-97‬‬
‫‪431‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫החלטות‬
‫מיוחדות‬
‫‪55-001333-8 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪15-07.97 .4‬‬
‫)שותפויות(‬
‫שותפות מוגבלת סיידר הגליל‬
‫יצחק אדלר‪ ,‬יעקב אסרף‪,‬‬
‫ישעיהו‪,‬‬
‫‪55-001492-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪08.09.95 .4‬‬
‫ו א ח ס ו ן )‪ (1994‬ש ו ת פ ו ת מ ו‬
‫ל ו ט ן ‪ ,‬אורי רו ן‪.‬‬
‫‪55-001616-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ו פ ק ל‬
‫‪ .3‬ר א ו ב ן‬
‫‪15.07.97 .4‬‬
‫ו א ח ס ו ן )‪ (1994‬ש ו ת פ ו ת מ ו‬
‫קירור‬
‫כ ל אחד מה נ"ל לצד חותמת השותפו‬
‫‪55-001616-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ו פ ק ל‬
‫‪ .3‬ק ב ו צ ה‬
‫‪15.07.97 .4‬‬
‫ו א ח ס ו ן )‪ (1994‬ש ו ת פ ו ת מ ו‬
‫דרורי‪,‬אחיקם ברלוי‪,‬מאיר‬
‫‪55-001616-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪15.07.97 .4‬‬
‫‪55-001358-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ק י ר ו ר‬
‫‪ • 3‬עמרם‬
‫‪15-07.97 .4‬‬
‫‪55-001358-5 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪15-07.97 .4‬‬
‫‪55-001358-5 .1‬‬
‫‪ .2‬ק י ר ו ר‬
‫‪ .3‬ר א ו ב ן‬
‫‪15.07.97 .4‬‬
‫‪55-001358-5 .1‬‬
‫ו א ח ס ו ן )‪ (1994‬ש ו ת פ ו ת‬
‫‪ .2‬ק י ר ו ר‬
‫‪ • 3‬שמואל ש ג י א ‪ ,‬מ נחם פ ר י א ל ‪ ,‬י צ ח ק‬
‫‪15.07-97 .4‬‬
‫ה ג ל י ל )‪ (1995‬ש ו ת פ ו ת מ ו ג ב‬
‫אגוז‬
‫ק ב ו צ ה ב ' ‪ :‬ר א ו ב ן ד ר ו ר י ‪ ,‬א ח י ק ם בר‬
‫שותפות מוגבלת‬
‫בכר‪ ,‬רמי רוזנברג‪.‬‬
‫שותפות מוגבלת‬
‫א י ‪ :‬יצחק אדלר‪,‬‬
‫עופקל שותפות מוגבלת‬
‫פרי‪,‬שלמה‬
‫קדמון‪,‬ישעיהו‬
‫מו‬
‫אד‬
‫‪55-001616-6 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪15-07.97 .4‬‬
‫ה ג ל י ל )‪ (1995‬ש ו ת פ ו ת מ ו ג ב‬
‫אגוז‬
‫שמואל ש ר י ג ‪ .‬חתימת יצחק אדלר א‬
‫‪55-001616-6 .1‬‬
‫‪ .2‬ע ו פ ק ל‬
‫‪ .3‬ק ב ו צ ה‬
‫‪15-07.97 .4‬‬
‫ה ג ל י ל )‪ (1995‬ש ו ת פ ו ת מ ו ג ב‬
‫אגוז‬
‫קבוצה א י ‪ :‬יצחק אדלר‬
‫‪55-001617-4 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪15.07.97 .4‬‬
‫ה ג ל י ל )‪ (1995‬ש ו ת פ ו ת מ ו ג ב‬
‫אגוז‬
‫כ ה ן ‪ ,‬י ח י א ל ששו ן ‪ ,‬א ו ר י‬
‫לוטן‪,‬ידיו‬
‫‪55-001617-4 .1‬‬
‫‪ .2‬מ י ט ב ל‬
‫‪ .3‬מ ר ד כ י‬
‫‪15.07.97 .4‬‬
‫‪55-001492-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪08.09.95 .4‬‬
‫‪55-001492-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪08.09-95 .4‬‬
‫‪55-001492-2 .1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪08.09.95 .4‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י־ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫חתימת‬
‫מנחם‬
‫פרי‬
‫חלבי‪,‬של‬
‫עופקל שותפות מוגבלת‬
‫חתימתם של כ ל ש נ י י ם מקבוצה‬
‫שותפות מוגבלת‬
‫ב י‪:‬עמרם ל ו ט ן ‪ ,‬ר א ו ב ן‬
‫ב'‬
‫דרור‬
‫מיטבל אבוקדו שותפות מוגבלת‬
‫עמרם ל ו ט ן ‪ ,‬ח ת י מ ת יצחק אדלר או‬
‫אבוקדו שותפות מוגבלת‬
‫קורן‪,‬ישעיהו פרי‪,‬אהוד רי‬
‫‪433‬‬
‫הודעות בדבר הצטרפות שותף‬
‫מספרים בהודעות מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫ו‪ .‬מספר השותפות‬
‫‪ .2‬שם השותפות )עברית(‬
‫שם השותפות )אנגלית(‬
‫ב‪ .‬פרטי שותף‬
‫‪ A‬כתובת השותף‬
‫‪ .5‬תאריך ההצטרפות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-000668-1‬‬
‫זרח איצקוביץ ואריה ב ו ר ו כ ו ב י ץ‬
‫א י צ ק ו ב י ץ ז ר ח תז‪089089088:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ש ו ת ף ‪-‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪28.09.49‬‬
‫‪54-005843-5 .1‬‬
‫‪ . < .2‬ג ו ר נ י צ ק י ו ש ו ת ע ו ד‬
‫‪ .3‬ז ל י כ ו ב א ר י א ל תז‪998998998:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪01.01.88 .5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪54-005843-5‬‬
‫י ‪ .‬ג ו ר נ י צ ק י ושות עוד‬
‫ר ו ב י ן פ נ ח ס תז‪006767670:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חת<מה‬
‫‪01.04.80‬‬
‫‪54-005843-5 .1‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ג ו ר נ י צ ק י ו ש ו ת ע ו ד‬
‫‪54-000668-1,‬‬
‫ז ר ח א י צ ק ו ב י ץ ו א ר י ה ב ו ר ו כ ו ב י ץ ‪ .3‬ג ו ר נ י צ ק י י ר ו ח ם תז‪999990000:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫ב ו ר ו כ ו ב י ץ ארי הז‪088897897:‬‬
‫‪17.12.56 • 5‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ש ו ת ף ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪28.09.49‬‬
‫‪54-005843-5 .1‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ג ו ר נ י צ ק י ו ש ו ת ע ו ד‬
‫‪54-003352-9‬‬
‫ש ו ת פ ו ת במבנה ברחי מטלו ו ‪ 77‬תל ‪ .3‬מור^יאל מטל ו ן תז‪ 089898989:‬׳‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫ו יץ פרץ תז‪002207397:‬‬
‫‪01.04.81 .5‬‬
‫מקצוע‪:‬פקיד‬
‫ה ו ד השרו ן‬
‫ה ד ר ו ר ‪22‬‬
‫‪19.01.97‬‬
‫‪54-005843-5 .1‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ג ו ר נ י צ ק י ו ש ו ת ע ו ד‬
‫‪ .3‬נ ה י ר ב ו ע ז תז‪899980000:‬‬
‫‪54-003352-9‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫ש ו ת פ ו ת במבנה ברחי מטלו ו ‪ 77‬תל‬
‫‪01.04.64 • 5‬‬
‫ו יץ תמרה תז‪000111536:‬‬
‫מקצוע‪:‬פקידה‬
‫ן‬
‫השרו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ה ד ר ו ר ‪22‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪54-005843-5‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ג ו ר נ י צ ק י ו ש ו ת ע ו ד‬
‫‪19.01.97‬‬
‫‪ .3‬ג ו ר נ י א ו ר י א ל תז‪089898989:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪54-003352-9‬‬
‫ש ו ת פ ו ת במבנה ברחי מטלו ן ‪ 77‬תל ‪17.12.56 .5‬‬
‫א נ ג ל מ י כ א ל תז‪000111537:‬‬
‫מקצוע‪:‬פקיד‬
‫‪54-005843-5 .1‬‬
‫‪ .2‬י ‪ .‬ג ו ר נ י צ ק י ו ש ו ת ע ו ד‬
‫ה ו ד השרון‬
‫ג ו ר ד ו ן ‪21‬‬
‫‪ .3‬ז ו ה ר צ ב י תז‪090009898:‬‬
‫‪19.01.97‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪01.10.67 .5‬‬
‫ץ‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪435‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר‪.‬הצטרפות‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫שותף‬
‫‪54-005843-5‬‬
‫י ‪ .‬ג ו ר נ י צ ק י ושות עוד‬
‫אלראי י ו ר ם תז‪066787878:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע א ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪01.04.66‬‬
‫ץ‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪54-006498-7 1.‬‬
‫‪ . 2‬ע ד ו ב י ח י ר ל כ ב ו ש י י ר ק ו ת ‪ 1‬ז י ת י ם ‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬ק נ ט י א ה ר ו ן תז‪009098890:‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬כ ו ב ש ‪-‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪29.05-58 .5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪54-006498-7 1.‬‬
‫‪ . 2‬ע ד ו ב י ח י ר ל כ ב ו ש י י ר ק ו ת ‪ 1‬ז י ת י ם ‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬ט ו ב י חי ים תז‪008080097:‬‬
‫‪.3‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬כ ו ב ש ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪29.05-58 .5‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪54-006498-7 1.‬‬
‫‪•5‬‬
‫‪ .2‬עדו ב י ח י ר לכבושי ירקות ‪ 1‬ז י ת י ם‬
‫‪1.‬‬
‫‪ .3‬א ב נ י רפאל תז‪007707789:‬‬
‫‪.2‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬כ ו ב ש ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪.3‬‬
‫‪01.07.61 .5‬‬
‫‪54-007917-5 1.‬‬
‫‪ . 2‬ח נ ן שרבליס ו ב נ י ו‬
‫‪ .3‬שרבליס ח נ ן תז‪009090908:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪21.10.62 .5‬‬
‫‪54-007917-5 1.‬‬
‫‪ . 2‬ח נ ן שרבליס ו ב נ י ו‬
‫‪ . 3‬שרבליס י ש ע י ה ו תז‪000090089:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪2 1 . 1 0 . 6 2 .5‬‬
‫‪54-007917-5 •1‬‬
‫‪ .2‬ח נ ן שרבליס ו ב נ י ו‬
‫‪ .3‬שרבליס ישראל תז‪008878887:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪2 1 . 1 0 . 6 2 .5‬‬
‫‪436‬‬
‫‪54-008172-6‬‬
‫ה מ ג ד ל י ם א<בל<ן‬
‫קמחי שלמה תז‪009162736:‬‬
‫מקצוע‪:‬סוחר‬
‫חיפה‬
‫אליהו הנביא ‪3‬‬
‫‪01.01.80‬‬
‫‪54-008172-6‬‬
‫ה מ ג ד ל י ם אי בלי ן‬
‫י ע ק ו ב ו ב י ץ ע ל י ז ה תז‪000240409:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ת ‪-‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪01.01.87‬‬
‫!‬
‫‪,‬‬
‫]‬
‫‪5‬‬
‫‪54-008172-6‬‬
‫המגדלים איבלין‬
‫מ א י ר מ נ י ה תז‪058681735:‬‬
‫מקצוע‪:‬סוחר‬
‫נצרת‬
‫הערבה ‪5‬־‬
‫‪01.01.93‬‬
‫‪54-008172-6‬‬
‫ה מ ג ד ל י ם א י בלי ן‬
‫קמחי אסתר תז‪009162728:‬‬
‫מקצוע‪:‬עקרת בית‬
‫חיפה‬
‫‪ .4‬א ל י ה ו ה נ ב י א ‪3‬‬
‫‪0 1 . 0 1 . 8 0 5.‬‬
‫‪54-008172-6 1.‬‬
‫‪ . 2‬ה מ ג ד ל י ם אי בלי ן‬
‫‪ .3‬ב ן א ה ר ו ן א ל י תז‪000038726:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪0 1 . 0 1 . 9 5 •5‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪54-008172-6‬‬
‫ה מ ג ד ל י ם אי בלי ן‬
‫ב ר י ק מ ן מ ר ד כ י תז‪001151661:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪18.10.64‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫־{‬
‫ן‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ה צ ט ר פ ו ת‬
‫שותף‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008172-6‬‬
‫המגדלים איבלין‬
‫א צ ק ו ב י ץ ישראל תז‪055271654:‬‬
‫מקצוע‪:‬סוחר‬
‫ק ר י ת אתא‬
‫יעקב כ ה ן ‪38‬‬
‫‪01.01.90‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008172-6‬‬
‫ה מ ג ד ל י ם א י בלי ן‬
‫א נ ג ל ס מ ן מ ר י ם תז‪004702312:‬‬
‫מקצוע‪:‬סוחרת‬
‫חיפה‬
‫ח ו ר ב ‪60‬‬
‫‪31.05.96‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪54-008418-3 1.‬‬
‫‪ .2‬ד ו ד ג ו ל ו מ ב ק ו ש ו ת‬
‫‪ .3‬ר ו ז נ ב א ו ם רחל תז‪009990889:‬‬
‫מקצוע‪:‬שותפה‬
‫‪ .4‬כ ט ' ב נ ו ב מ ב ר ‪ 40‬ת ל א ב י ב‬
‫‪30.01.68 5.‬‬
‫‪54-008418-3 1.‬‬
‫‪ .2‬ד ו ד ג ו ל ו מ ב ק ו ש ו ת‬
‫‪ .3‬ג ו ל ו מ ב ק ד ו ד תז‪090999088:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬מ כ ו נאי ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪23.03.64 .5‬‬
‫‪54-008418-3 1.‬‬
‫‪ .2‬ד ו ד ג ו ל ו מ ב ק ו ש ו ת‬
‫‪ .3‬ר ו ז נ ב א ו ם שמואל תז‪077889906:‬‬
‫מקצוע‪:‬שותף‬
‫‪ .4‬כ ט ב נ ו ב מ ב ר ‪ 40‬תל א ב י ב‬
‫‪ 3 0 . 0 1 . 6 8 5.‬׳‬
‫ז‬
‫‪54-008418-3 1.‬‬
‫‪ .2‬ד ו ד ג ו ל ו מ ב ק ושות‬
‫‪ .3‬ר ו ז נ ב א ו ם צ ב י תז‪088009807:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬מ כ ו נ א י ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪23.03.64 .5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008422-5‬‬
‫י ע ק ב ר ב י נ ו בעמ‬
‫תז‪510320849:‬‬
‫מ ק ^ ו ע ‪- :‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪30.03.64‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008422-5‬‬
‫אחים רבי נו‬
‫נ ה ר י ‪ -‬ר ב י נ ו תמר תז‪000664161:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ק ר ת ב י ת ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪14.10.68‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008422-5‬‬
‫אחים רבי נו‬
‫ר ב י נ ו א ל י ה ו תז‪000417038:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪30.03.64‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008422-5‬‬
‫אחים רבי נו‬
‫ר ב י נ ו שמואל תז‪000229848:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה ח ת י מ ה‬
‫‪30.03.64‬‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן‬
‫ל י כ ט נ ש ט י י ן שרה תז‪006789999:‬‬
‫מקצוע‪:‬עקרת בית‬
‫ירושלים‬
‫מולכו ‪2‬‬
‫‪22.04.78‬‬
‫‪•1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫א ר ו נע חברה להשקעות בעמ‬
‫תז‪510427057:‬‬
‫מקצו ע ‪:‬‬
‫הכתבת ב ח ו י ל ‪-‬‬
‫‪09.12.64‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪437‬‬
‫ה ו ד ע ו ת בדבר ה צ ט ר פ ו ת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫שותף‬
‫‪.1‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן ‪.2‬‬
‫ל י כט נשט י י ן י ו ר ם תז‪.3 880880889:‬‬
‫מקצוע‪:‬רופא‬
‫מלצט ‪ 53‬ת ל א ב י ב‬
‫‪.5‬‬
‫‪30.12.69‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן ‪.3‬‬
‫ל י כ ט נ ש ט י י ן ב נ י ט ו תז‪079797697:‬‬
‫מקצוע‪:‬פקיד‬
‫‪.5‬‬
‫פרץ ם מ ו ל נ ס ק י ן ‪ 14‬תל א ב י ב‬
‫‪.1‬‬
‫‪09.12.64‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪•3‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן‬
‫ל י כ ט נ ש ט י י ן ד נ י א ל תז‪.5 990990888:‬‬
‫מקצוע‪:‬מנהל חברות‬
‫‪.1‬‬
‫מלצט ‪ 53‬ת ל א ב י ב‬
‫‪.2‬‬
‫‪30.12.69‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן ‪.5‬‬
‫ל י כ ט נ ש ט י י ן נחמה תז‪999999999:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ק ר ת ב י ת ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪.2‬‬
‫‪09.12.64‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן ‪.5‬‬
‫ל י ט נ ש ט י י ן ע ל י ז ה תז‪067896789:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מקצוע‪:‬עקרת בית‬
‫‪.2‬‬
‫מלצט ‪ 53‬ת ל א ב י ב‬
‫‪09.12.64‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪438‬‬
‫‪3‬־‪008673‬־‪54‬‬
‫ש ו ת פ ו ת <ורש< ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן‬
‫ל י ט נ ש ט י י ן נ ו ח תז‪078978989:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬פ ר ן פס ו ר ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪09.12.64‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן‬
‫ל י ט נ ש ט י י ן מ ר ד כ י תז‪898989898:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬מ ה נ ד ס ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪09.12.64‬‬
‫‪54-008697-2‬‬
‫ב י ת ק פ ה ומסעדה א ו ר ל י תא‬
‫דפ נר משה תז‪080808080:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬א י ש עסקים ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪04.01.65‬‬
‫‪54-008697-2‬‬
‫ב י ת קפה ומסעדה א ו ר ל י תא‬
‫ח י י ם א ר ו ן תז‪090909090:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬א י ש עסקים ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪04.01.65‬‬
‫‪54-008697-2‬‬
‫ב י ת ק פ ה ומסעדה א ו ר ל י תא‬
‫ר י נ ג ל ח י י ם תז‪009009009:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬א י ש ע ס ק י ם ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪04.01.65‬‬
‫‪54-008697-2‬‬
‫ב י ת ק פ ה ומסעדה א ו ר ל י תא‬
‫א ה ר ו ן יעקב תז‪000164080:‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ס ו ח ר ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪29.06.76 .5‬‬
‫‪54-008673-3‬‬
‫ש ו ת פ ו ת י ו ר ש י ישראל ל י כ ט נ ש ט י י ן‬
‫ל י כ ט נ ש ט י י ן א ר י ה תז‪54-011430-3 .1 098989898:‬‬
‫‪ .2‬ר ו ז נ ק ר נ ץ ו ב נ י ו‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ע ו ר ך ד י ן ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪ .3‬ר ו ז נ ק ר נ ץ אסף תז‪034793927:‬‬
‫‪09.12.64‬‬
‫מ ק צ ו ע ‪ :‬ש ו ת ף ‪-‬מורשה חתימה‬
‫‪16.09.97 .5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ׳׳ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫הודעות‬
‫בדבר‬
‫שותף‬
‫הצטרפות‬
‫‪54-013019-2 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪55-001643-0 1.‬‬
‫תעשיות פרוסט‬
‫בעיימ‬
‫ובניו‬
‫תז‪520042078:‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪-‬מורשה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫חתימה‬
‫‪1.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪54-014110-8‬‬
‫‪.2‬‬
‫יעקב‬
‫‪.3‬‬
‫י ע ק ב ה ר צ ל תז‪052363819:‬‬
‫‪-‬מורשה‬
‫חתימה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-017609-6 1.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תז‪520043159:‬‬
‫‪-‬מורשה‬
‫חתימה‬
‫אבנון‬
‫‪.2‬‬
‫עופר‬
‫‪.3‬‬
‫דין‬
‫חתימה‬
‫‪.2‬‬
‫עופר‬
‫‪.3‬‬
‫אבנון‬
‫די ן‬
‫‪.3‬‬
‫ושות'‬
‫‪-‬מורשה‬
‫תל‬
‫ב‪-‬‬
‫ארה"ב‬
‫אביב‬
‫‪11.08.97 •5‬‬
‫‪55-001270-2 1.‬‬
‫‪.4‬‬
‫דיסק‬
‫תז‪520030321:‬‬
‫‪.4‬‬
‫ו ב י נ ו י ‪ -‬א ח ז ק ו ת בעיימ‬
‫תז‪520036104:‬‬
‫‪,‬מוגבל‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 100.0‬ש ק ל ח ד ש‬
‫תל אביב‬
‫גפן‬
‫קופת‬
‫תגמולים ל י ד בנק‬
‫‪,‬מוגבל‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 250000.0‬ד ו ל ר‬
‫חתימה‬
‫‪01.09.97 •5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪11.08.97 •5‬‬
‫‪.2‬‬
‫א ב נ ו ן ד ן תז‪057952392:‬‬
‫‪.3‬‬
‫תל‬
‫אביב‬
‫‪55-001643-0 1.‬‬
‫‪54-018220-1 1.‬‬
‫שיכון‬
‫תעוז‬
‫תז‪520022450:‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪01.09.97 •5‬‬
‫מקצוע‪:‬עורך‬
‫קופת‬
‫תגמולים ל י ד בנק לאו‬
‫‪,‬מוגבל ב‪-‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 1000000.0‬ד ו ל ר א ר ה " ב‬
‫ושות'‬
‫‪-‬מורשה‬
‫תל‬
‫אביב‬
‫‪11.08.97 •5‬‬
‫‪.2‬‬
‫ו ר ג ו ן ג י ל תז‪057696593:‬‬
‫ורגו ן‬
‫‪.4‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪54-018220-1 1.‬‬
‫מקצוע‪:‬עורך‬
‫קופה‬
‫תז‪520022195:‬‬
‫‪55-001643-0 1.‬‬
‫‪05.08.97 •5‬‬
‫ורגון‬
‫מרכזית‬
‫לפצויים ליד בנק ל‬
‫‪,‬מוגבל ב‪-‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 1000000.0‬ד ו ל ר א ר ה ״ ב‬
‫נ צ ב א ה ח ז ק ו ת ‪ 1995‬ב ע ״ מ‬
‫‪N I T S B A HOLDINGS 1995 L T D .‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫אביב‬
‫‪55-001643-0 1.‬‬
‫‪26.11.79 •5‬‬
‫‪.2‬‬
‫תל‬
‫ב‪-‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪11.08.97 •5‬‬
‫רבניו‬
‫מקצוע‪:‬שותף‬
‫תז‪520025792:‬‬
‫‪,‬מוגבל‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 750000.0‬ד ו ל ר‬
‫‪03.07-97 •5‬‬
‫יעקב‬
‫תמר‬
‫קופת‬
‫תגמולים‬
‫מרכזית ליד ב‬
‫‪55-001643-0 1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב‪-‬‬
‫‪01.12.96 5.‬‬
‫‪.3‬‬
‫גדעון‬
‫החזקות‬
‫בע״מ‬
‫תז‪510954944:‬‬
‫‪,‬מוגבל ב‪-‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 2000000.0‬ד ו ל ר א ר ה " ב‬
‫‪.4‬‬
‫נהריה‬
‫‪11.08.97 •5‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשג״דו‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪439‬‬
‫הודעות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪•5‬‬
‫הצטרפות‬
‫בדבר‬
‫שותף‬
‫'‪55-001643-0‬‬
‫א ‪ .‬אר נם ו ן בעמ‬
‫תז‪510528078:‬‬
‫‪,‬מוגבל ב־‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫‪ 1000000.0‬ד ו ל ר א ר ה " ב‬
‫קיסריה‬
‫‪11.08.97‬‬
‫כ׳׳ט באלול התשנ׳׳ז )ו באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע צידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫הודעות בדבר פירוק שותפויות‬
‫המספרים ב ה ו ד ע ו ת מציינים פרטים אלה‪:‬‬
‫ו‪ .‬מספר ה ש ו ת פ ו ת‬
‫‪ .2‬שם ה ש ו ת פ ו ת )עברית(‬
‫ש ם ה ש ו ת פ ו ת )אנגלית(‬
‫‪ .3‬תאריך פירוק‬
‫‪54-014335-1 1.‬‬
‫‪ .2‬ש ‪ .‬א ת י ‪ .‬פ י ל פ ס ו ן‬
‫‪•3‬‬
‫‪23.01.97‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪54-014350-0‬‬
‫עצמו ן שותפות‬
‫‪3.‬‬
‫‪12.04.96‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪54-014636-2‬‬
‫פלדה אחים אוחנה‬
‫‪10.06.84‬‬
‫להובלות‬
‫צנרת‬
‫ולניהול‬
‫וקונסטרו‬
‫כ׳׳ט באלול התשנ״ז )ו באוקטובר ‪(1997‬‬
‫אלישע צידון‬
‫רשם החברות והשותפיות‬
‫‪440‬‬
‫ה מ ח י ר ‪ 47.11‬ש ק ל י ם ח ד ש י ם‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,4584‬י׳ בחשון התשנ״ח‪10.11.1997 ,‬‬
‫‪ 0334-2980‬א‪188‬‬
‫סודר בםדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי‪ ,‬ירושלים‬

Similar documents