התנועה הקיבוצית המאוחדת עלינו להפוך שבתותינו וחגינו למדורות

Transcription

התנועה הקיבוצית המאוחדת עלינו להפוך שבתותינו וחגינו למדורות
‫‪1‬‬
‫התנועה הקיבוצית המאוחדת‬
‫עלינו להפוך שבתותינו וחגינו למדורות של תרבות‪...‬‬
‫השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העברית‪,‬‬
‫וההישג הסוציאלי הראשון של האדם העובד‬
‫בהיסטוריה האנושית‪.‬‬
‫ואני בוש שהיה הכרח לעשות עניין זה‪...‬‬
‫עניין להסכם פוליטי‪.‬‬
‫ברל כצנלסון‬
‫עורכת מרגלית זלצמן‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪2‬‬
‫מה בעלון‬
‫'מסביב ייהום הסער' ירושלים בוערת‪ ,‬ברחובותיה נרצחים‪ ,‬גם בתל אביב וגם בטרמפיאדות של גוש עציון‬
‫בשטחים‪ 1‬ערביי ישראל מצטרפים בזעמם לתושבי השטחים הערביים ביידוי אבנים‪ ,‬בקבוקי תבערה‪ ,‬גם‬
‫אנחנו נפגענו לפני כחודש בפשע השנאה שהתחולל בבית העלמין שלנו‪ 1‬ומנהיגנו האמור ליצור ולדאוג לביטחון‬
‫ה אזרחים ממשיך ללבות אש כי זה משרת אותו‪ 1‬אנחנו האזרחים לא נספרים למרות הרטוריקה הכביכול‬
‫דואגת לנו‪1‬‬
‫בעלון הפעם פרוטוקולים של ועד ההנהלה‪ ,‬מוועד מקומי בדיון בביקורת פנים שהציג מבקר הפנים אשר‬
‫מתתיהו‪ ,‬והודעות ממשאבי אנוש‪ ,‬מהחינוך ובשער התייחסות לשבת כמהות של ברל כצנלסון לאור הפסיקה‬
‫לגבי פתיחת עסקים בשבת ברחבי העיר תל אביב‪1‬‬
‫‪ ‬פרוטוקולים של ועד ההנהלה מתאריכים‪ 1.18.181 , 1119181 :‬רשם‪ :‬צביקי רמות‬
‫‪ ‬פרוטוקול ועד מקומי ‪ 1118.181‬רשמה‪ :‬אורלי גל‬
‫‪ ‬מהחינוך‪ ,‬שואלים ומבקשים‬
‫‪ ‬לקראת אסיפה‪ :‬בחירת חברים להנהלה הכלכלית ולצוות לשיוך פירות נכסים‬
‫‪ ‬תכנית הכשרה לדירקטור ונושא משרה פנים ארגוני – מסרה‪ :‬רותי זכריה‬
‫‪ ‬נר זיכרון חודש נובמבר‬
‫‪" ‬משל בדואי על סוסה ונמשל על אורוות המוח" ‪ -‬רוני סומק‬
‫‪ ‬מודדים גשם‬
‫‪ ‬הפינה הקטנה‪ :‬הודעה על הנפקת כרטיסי רכבת‪ ,‬מקלט הספרים‪ ,‬חודש הקשיש בגיל‪-‬עד‪ ,‬על אופניים‬
‫מסביב לעולם‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪3‬‬
‫פרוטוקול ועד ההנהלה מס' ‪ 21/22‬מתאריך ‪11/9/22‬‬
‫נוכחים ועד ההנהלה‪ :‬איציק בונים‪ ,‬איתן טנצר‪ ,‬ירי דגן‪ ,‬צביקי רמות‪ ,‬יורם ענבר‪ ,‬רותי גרשון ועודד שיבובסקי‪1‬‬
‫חסרים ועד ההנהלה‪ :‬חנן אדלטין‪ ,‬קרולינה ברסלו‪ ,‬אלנה מוסקוביץ‬
‫מוזמנים‪ :‬עירית דגני‪ ,‬זאב רחמן ומשה וולפמן‬
‫סדר היום‪:‬‬
‫‪.2‬קרן המילואים (מצ"ב שקף על מבנה הקרן והסבר במלל)‪.‬‬
‫צביקי הציג את הצעת מבנה קרן המילואים‪ 1‬לקרן תהינה שתי אספות נהנים האחת אספת הקיבוץ והשניה‬
‫אספת החברים שהיו חברים ביום הקובע‪ 1‬הנהלת הקרן תנהל את קרנות המשנה בכל הקשור לניהול כספי‬
‫היתרות‪ ,‬הכנת מאזנים‪ ,‬דיווח לאסיפה ופיקוח על מנהל תקין‪ 1‬בכל הקשור לניהול קרנות המשנה למימוש‬
‫מטרותיהן אלו יהיו הנהלות קרנות המשנה שאחראיות לכך‪ 1‬קרנות המשנה המוצעות‪ ,‬כעת‪ ,‬פנסיה‪ ,‬עזרה‬
‫הדדית‪ ,‬סיעוד ובהמשך צרכים מיוחדים‪1‬‬
‫התנהל דיון על ההפרדה הנחוצה בין הקרנות השונות באשר להעברת הכספים מאחת לשנייה‪ ,‬עצמאות קרנות‬
‫המשנה‪ ,‬הקשר שבין קרנות המשנה ולוועד ההנהלה של הקיבוץ ישיר או דרך הנהלת קרן המילואים ועוד‪1‬‬
‫הובעה דעה שהמבנה המוצע מסרבל את המערכת ואת תהליך קבלת החלטות‪1‬‬
‫החלטה‬
‫הנושא יובא בשנית לדיון בועד ההנהלה לשם קבלת החלטה‬
‫‪.1‬מינוי בוררים לפי תקנון שיוך דירות‬
‫רותי הציגה את הצעתה למינוי עו"ד כבוררים ע"פ בוררים שאינם כאלו‪ 1‬ההצעה הינה להחליף את הבוררים‬
‫הקיימים בשני בוררים‪ :‬עו"ד צפריר בן אור ורותם ליכטנשטיין (מצ"ב פרטים עליהם)‪1‬‬
‫החלטה‬
‫מינויים של עו"ד צפריר בן אור ועו"ד רותם ליכטנשטיין אושר להבאה לאספה כהמלצת הועד‪1‬‬
‫רשם‪ :‬צביקי‬
‫אותך‪ ,‬נמרוד דגן‬
‫לשחרורך מצה"ל‬
‫ודרך צלחה בחיים האזרחיים‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪4‬‬
‫ועד ההנהלה ‪ 22-22‬מיום ‪11.21.22‬‬
‫נוכחים‪ :‬צביקי רמות‪ ,‬ירי דגן‪ ,‬יורם ענבר‪ ,‬איציק בונים‪ ,‬אלנה מוסקוביץ‪,‬‬
‫עודד שיבובסקי‪ ,‬איתן טנצר‪ ,‬חנן אדלטין‪ ,‬קרולינה ברסלו‪ ,‬רותי גרשון‪1‬‬
‫מוזמנים‪ :‬משה וולפמן‪ -‬יו"ר ועדת הביקורת‪ ,‬אשר מתתיהו‪ -‬מבקר‪ ,‬אייל גזית‪ -‬חבר ועדת ביקורת‪ ,‬אורלי גל‪,‬‬
‫רותי זכריה‪ ,‬אפרת רותם ואסנת אגמון‬
‫סדר יום ‪ :‬דוחות ביקורת – מערכות מידע ‪ +‬חשבות שכר‪.‬‬
‫‪ 18‬מערכות מידע‪ -‬משה וולפמן ציין כי מהלך הדיון בדו"ח בטרם הגיעו לוועד ההנהלה הינו מבורך‬
‫ביותר‪ 1‬בתחילה דנה ההנהלה הכוללת את צביקי‪ ,‬ירי ורותי עם המבוקרים על מנת להבין את הדו"ח‬
‫ולהכין תשובות ברורות‪ 1‬אשר מתתיהו עבר על עיקרי הממצאים‪ ,‬אשר חלקם חורגים מתחומי‬
‫הביקורת על מערכת המידע‪ 1‬חלק גדול מהממצאים לגבי מערכת המידע אומץ על ידי ההנהלה‪1‬‬
‫‪ 1a‬החלטה‪ -‬הועד מאשר את הדו"ח על ממצאיו‪1‬‬
‫‪ 1b‬החלטה‪ -‬הדו"ח יובא לאישור האספה‪1‬‬
‫‪ 11‬חשבות שכר‪ -‬אשר מתתיהו עבר על עיקרי הממצאים‪ 1‬רותי גרשון ורותי זכריה ציינו כי רוב הממצאים‬
‫אומצו בעת הדיון על התאמת פרק ‪ 81‬לחוברת השינוי למצב העדכני לשנת ‪ 11.81‬רותי גרשון ציינה כי‬
‫מרבית ליקויי האי גביה מטופלים באופן הדוק‪ 1‬אשר מתתיהו הודה כי מערכת החשבות אימצה תוך‬
‫כדי תהליך את רוב הערות הביקורת‪1‬‬
‫‪ 1a‬החלטה‪ -‬הועד מאשר את הדו"ח על ממצאיו‪1‬‬
‫‪ 1b‬החלטה‪ -‬הדו"ח יובא לאישור האספה‪1‬‬
‫כל חברי הועד מודים לחברי ועדת הביקורת ולמבקר ורואים בביקורת חלק חשוב במרקם הניהולי של הקיבוץ‪1‬‬
‫רשם‪ :‬צביקי‬
‫ברכות!‬
‫לנירית ומעוז דור‬
‫להולדת הבת‬
‫לנילי ואילן דור‬
‫להולדת הנכדה‬
‫לשרה ודוד דור‬
‫להולדת הנינה‬
‫ברכות לכל המשפחה!‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪5‬‬
‫פרוטוקול ועד מקומי משמר הנגב מס' ‪21-1122‬‬
‫תאריך‪11-8.-81 :‬‬
‫חברי הועד‪ ,:‬אוהד בן שחר‪ ,‬אורלי גל‪ ,‬טליה גבאי‪ ,‬מרגלית זלצמן‪ ,‬שרה בורנשטיין‬
‫מוזמנים קבועים‪ :‬הדס פלג‪ ,‬ינאי שטיקמן‪ ,‬שרון אלימלך ‪ ,‬שרה בורנשטיין‪ ,‬תמי ענבר‬
‫מוזמנים‪ :‬אשר מתתיהו ‪ ,‬מבקר פנים‪ 1‬משה וולפמן‪ ,‬יו"ר ועדת ביקורת‬
‫חסרים‪ :‬תמי‪ ,‬שרה‪ ,‬טליה‪ ,‬שרון אלימלך‬
‫מהלך הדיון‪:‬‬
‫‪ 18‬אישור פרוטוקול קודם‪1‬‬
‫‪ 11‬הצגת דו"ח ביקורת פנים ועד מקומי שנת ‪ – 1.82‬אשר מתתיהו דיווח במפורט על הממצאים‬
‫והמסקנות (חוברת נמסרה בעת הישיבה)‪1‬‬
‫א‪ 1‬המלצות הדו"ח הקודם יושמו כולן‪ ,‬למעט נושא הביאור לגבי צדדים קשורים‪ 1‬יש צורך‬
‫לפתור את הנושא הזה בין משרד רואי החשבון לבין המועצה‪1‬‬
‫ב‪ 1‬התייחסות להמלצות‪:‬‬
‫‪ 1i‬למעשה לא קיים תקנון לוועד המקומי‪ ,‬כי עד היום היתה זהות ועדים – פעולת הועד‬
‫המקומי החל מדצמבר ‪ ,1.82‬הינה לפי החוק ובהתאם להנחיות המועצה‪ 1‬הבחירות‬
‫נוהלו על ידי המועצה על פי פנקס הבוחרים של משרד הפנים‪1‬‬
‫תקנון האגודה נבדק השנה לעומק ועונה על כל השאלות‪1‬‬
‫‪ 1ii‬נושא עבודת המטה תוקן ב ‪ 11.81‬פועלים בדיוק לפי ההנחיות‪1‬‬
‫‪ 1iii‬אי עמידה בתקציב נובעת מצורת ההתנהלות של המועצה בשנה הקודמת (שינוי‬
‫סכומים בדיעבד וכן אי העברת מלוא הכספים)‪ 1‬התקיימה ישיבה בהשתתפות ראש‬
‫המועצה‪ ,‬גזברית ומנכ"לית המועצה בה סוכם על שינוי הנהלים שיאפשרו לעמוד‬
‫בניהול התקציבי התקין‪ 1‬יש לקבל מהמועצה נוהל ‪ /‬סיכום מסודר שיענה על דרישה‬
‫זו‬
‫‪ 1iv‬לטענתנו ובתמיכת רו"ח דורון שטיין ‪ ,‬האגודה הינה גוף מבצע של הועד המקומי ולכן‬
‫אין צורך לדווח על הפעילות כצדדים קשורים‪ 1‬יש לדאוג לקבל חוות דעת זאת בכתב‪1‬‬
‫סוכם‪ :‬הועד המקומי מאשר את הדו"ח בכפוף להערות לעיל‪ ,‬אשר יוכנסו לדו"ח הסופי‪1‬‬
‫‪ 12‬סטאטוס תקציבי פיתוח – הוצג סטאטוס ביצוע של תקציבי פיתוח לשנת ‪ ,1.81‬המלצות ראשוניות‬
‫לסיום השנה‪ ,‬ולקראת שנת ‪( 1.82‬קובץ אקסל מצ"ב)‬
‫א‪ 1‬מדרכות – נמצא בבדיקה של דחיפות התיקונים הנדרשים לקראת ביצוע התיקונים לפי סדר‬
‫עדיפות‪1‬‬
‫ב‪ 1‬תשתיות שכונה בשלב א' – הועברו לרשות האגודה‪ ,‬אך עדיין נמצאות באחריות על העבודה‪1‬‬
‫הדס פלג בעזרת אוהד בן שחר תפנה למועצה להמשך טיפול בניקוזים‪1‬‬
‫ג‪ 1‬מגרש רב תכליתי – המועצה הגישה חשבון עם חריגה בתקציב‪ 1‬פנינו אליהם שלא יתכן להטיל‬
‫עלינו ללא ידיעתנו ואישורנו‪1‬‬
‫ד‪ 1‬מבני חינוך – השינויים נובעים מאילוצים של התכנון‪ ,‬וכן אושר שימוש בתקציב הצבוע‬
‫למטרה זו‪1‬‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪6‬‬
‫ה‪1‬‬
‫ו‪1‬‬
‫ז‪1‬‬
‫ח‪1‬‬
‫בעקבות הוונדליזם בבית הקברות‪ 1‬אושר סכום גדול יותר לביצוע המצלמות כשמחצית‬
‫הסכום ניתנת על ידי המועצה‪1‬‬
‫עברנו במהירות על הנושאים שלא בוצעו ועל הנושאים המוצעים לשנת ‪ ,1.82‬על מנת‬
‫שהחברים יכירו את הנושאים לקראת הדיון והחלטה על תקציב שנת ‪11.82‬‬
‫החברים מתבקשים להעביר הסתייגויות ו‪/‬או תוספות לרשימה לקראת הדיון‪1‬‬
‫הצעות לנושאים לביצוע‪:‬‬
‫‪ 1i‬הוספת חניות מסודרות בצד השני של הכביש משני צידי משק חי‬
‫‪1ii‬‬
‫רשמה‪ :‬אורלי גל‬
‫מהחינוך‪ ,‬שואלים ומבקשים‬
‫‪‬‬
‫בפעילות משותפת הורים ונערים במועדון‪ ,‬נשכחה תבנית זכוכית גדולה‪ ,‬והיא נמצאת במשרד שלנו‪1‬‬
‫‪‬‬
‫משפחות שיש ברשותן מצעים לבנים ובהירים בצבע אחד‪ ,‬ואינן זקוקות להם יותר‪ -‬אנו נשמח לקבלם‪1‬‬
‫‪‬‬
‫בבקשה לא להביא אלינו אנציקלופדיות‪ ,‬פירושים לתנ"ך וספרים למבוגרים‪ 1‬נשמח לקבל רק ספרי‬
‫ילדים‪1‬‬
‫‪‬‬
‫אנחנו מזכירים לציבור שהציוד הנמצא בחצרות הגנים חשוב לנו מאד‪ 1‬בזמן האחרון נעלמו מהחצרות‬
‫מספר צינורות‪ ,‬כיסויים ופריטים נוספים‪ 1‬אנא עזרו לנו לשמור על הציוד‪1‬‬
‫תודה‬
‫הנהלת החינוך‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪7‬‬
‫לקראת האסיפה‬
‫‪ .2‬בחירת חברים להנהלה כלכלית‪:‬‬
‫‪ 1a‬יש לפרסם את נוהל הבחירה החדש ולעדכן את נחשון‪1‬‬
‫‪ 1b‬מועמדים‪:‬‬
‫‪ 1i‬אילן גזמן‪1‬‬
‫‪ 1ii‬אילן דור‪1‬‬
‫‪ 1iii‬אורלי גל‪1‬‬
‫‪ .1‬בחירת חברים לצוות שיוך נכסים‪:‬‬
‫מועמדים‪:‬‬
‫‪ 1a‬יעקב וולפמן‪1‬‬
‫‪ 1b‬זאבי רחמן‬
‫שינוי נוהל בחירה של נציגי הציבור בהנהלה הכלכלית (אושר בישיבת ועד ההנהלה מתאריך‪:‬‬
‫‪) 82/8./81‬‬
‫‪ ‬רציונאל לשינוי‪ -‬על מנת שלא להחליף את כל הנציגים בו זמנית‪1‬‬
‫‪ 181‬מתוך ‪ 2‬נציגי ציבור להשאיר לפחות ‪ 1‬נציגים לקדנציה נוספת‪1‬‬
‫‪ 111‬הגבלת מספר קדנציות ‪ -‬חבר יוכל לכהן כנציג ציבור בהנהלה הכלכלית‪ ,‬לכל היותר שתי קדנציות‬
‫רצופות‪1‬‬
‫נוהל בחירת נציגי ציבור‪:‬‬
‫‪ 18‬בדיקה עם כל אחד מנציגי הציבור המסיימים קדנציה ראשונה‪ ,‬האם מעוניינים להמשיך לקדנציה‬
‫נוספת‪1‬‬
‫‪ 11‬במידה ויהיו יותר מ‪ 1-‬מועמדים המעוניינים להמשיך בתפקיד לקדנציה שניה‪ ,‬יצורפו שמותיהם‬
‫לרשימת המועמדים החדשים וה‪ 1-‬שיקבלו את מירב הקולות מבין הנציגים הותיקים ימשיכו‬
‫לקדנציה נוספת‪1‬‬
‫‪ 12‬במידה ויהיו רק ‪ 1‬מועמדים מבין נציגי הציבור שמעוניינים להמשיך לקדנציה שניה ‪,‬מועמדותם‬
‫תאושרר בוועד ההנהלה מבלי להעמידם לבחירה מחודשת‪1‬‬
‫משך קדנציה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שלוש שנים‪1‬‬
‫על נושאים אלה תתקיים אסיפה ביום שני ‪ 21.22.1122‬במועדון בשעה ‪11:11‬‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪8‬‬
‫תכנית הכשרה לדירקטור ונושא משרה פנים ארגוני‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫להכשיר מועמדים לתפקידי דירקטור ונושא משרה‪1‬‬
‫לחזק דירקטורים ומנהלים מכהנים‪1‬‬
‫להעניק למשתתפים ידע‪ ,‬כלים ומיומנויות שיסיעו להם למלא את תפקידם במערך‬
‫הניהול‪1‬‬
‫אוכלוסיית היעד‪:‬‬
‫‪ ‬ממלאי תפקידים המכהנים או העומדים לכהן כדירקטורים או נושאי משרה בכירים‬
‫במפעל ובקיבוץ‪1‬‬
‫‪ ‬הנהלות כלכליות בקיבוצים‪ ,‬מזכירות ומנהלי ענפים‪1‬‬
‫נושאי הלימוד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫דירקטור בתאגיד קיבוצי‪ :‬עבודת הדירקטוריון ‪ ,‬אחריות דירקטור‪1‬‬
‫משולש הכוחות בחברה – סמכויות הדירקטוריון‪1‬‬
‫חוק החברות החדש ‪ -‬אחריות‪ ,‬זהירות ונאמנות‪1‬‬
‫קבלת החלטות על הרצוי‪ ,‬המצוי ומה שביניהם‪1‬‬
‫תורת האורגנים ‪1‬‬
‫חשיבה ותכנון אסטרטגי‪1‬‬
‫ניתוח דוחות כלכליים ופיננסיים‪1‬‬
‫מרצים‪ :‬עו"ד יעקב דרומי ‪ ,‬ניתאי קרן‪ ,‬דר' הלל אביחי ‪1‬‬
‫שיטת הלימוד‪ :‬הרצאות פרונטאליות בשילוב סדנאות‪ ,‬ניתוח אירועים וסימולציות‪1‬‬
‫היקף ‪ 6 :‬מפגשים בני כ‪ 212 -‬שעות כל אחד בימי רביעי בין השעות‪1801..-1.12. :‬‬
‫מקום‪ :‬הקורס יתקיים בקיבוץ משמר הנגב‪1‬‬
‫תאריכי המפגשים‪:‬‬
‫‪181.8182 - 811.8182 - .01.8182 - 11181181 - 80181181 - 8.181181‬‬
‫תעודות‪:‬‬
‫מסיימי הקורס יקבלו תעודת השתתפות מטעם איגוד התעשייה הקיבוצית‬
‫לפרטים והרשמה‪:‬‬
‫רותי זכריה‬
‫‪email: [email protected]‬‬
‫יתכנו שינויים מסיבות שאינן תלויות בנו‬
‫קיבוץ משמר הנגב יסבסד את עלות ההשתתפות בקורס לחברי הקיבוץ‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪9‬‬
‫חודש נובמבר‬
‫לאון איזקסון ‪ -‬חברנו משנת ‪ ,8929‬בעלה של בינה ז"ל אביהן של לאה שניר ואילנה יזקסון נפטר ב‪-‬‬
‫‪8218818961‬‬
‫יעקב וייסגלוס – אביהם של גדליה ז"ל ואסתר אגמון נפטר ב‪1918818969 -‬‬
‫ליבלה צ'לקוף – חברתנו משנת ‪ 8922‬רעייתו של יואל אשל‪ ,‬אמם של עמיר ודקלה נפטרה ב – ‪1118818908‬‬
‫אליהו אורן ‪ -‬בנם של שרה ומרדכי וולשצ'ובסקי ז"ל‪ ,‬אחיו של שלמה אורן נפטר ב‪8118818900 -‬‬
‫מכסי גליקי ‪ -‬חברנו משנת ‪ ,8928‬בעלה של ברכה גליקי ז"ל‪ ,‬אביהם של איתן ועוזי נפטר ב‪1118818900 -‬‬
‫משה גולדמן – סבן של לימור ורוני גונן נפטר ב‪118818901 -‬‬
‫יעקב ארי יגודניק – אביו של יוסף יגב ז"ל נפטר ב‪918818912 -‬‬
‫ברטה סוננד ‪ -‬אמה של אילנה אגמון נפטרה ב – ‪1218818911‬‬
‫חיה שפירא – אמו של חיים שפירא ז"ל נפטרה ב‪2.18818991 -‬‬
‫שרה אפשטיין – אמה של קלרה כרמי נפטרה ב‪818818991 -‬‬
‫חנה מרנץ ‪ -‬אמה של מילה גזמן נפטרה ב‪8018818999 -‬‬
‫שלום לוי – אביהם של משה לוי וחביבה פוזננסקי נפטר ב – ‪1218811...‬‬
‫גדליה אגמון – חברנו משנת ‪ 1948‬בעלה של אילנה‪ ,‬אביהם של נועם‪ ,‬דרור ושי אחיה של אסתר אגמון נפטר‬
‫ב‪1118811..2 -‬‬
‫אסתר גוטקינד – חברתנו משנת ‪ 8922‬רעייתו של גד גוטקינד ז"ל אמם של ירי דגן‪ ,‬צלילה פרץ ויואב גוטקינד‬
‫נפטרה ב‪8018811..0 -‬‬
‫משה בורנשטיין – חברנו משנת ‪ 892.‬בעלה של דבורה אביהם של חברינו אבירם‪ ,‬יואש‪ ,‬רחל מולכו נפטר ב‪-‬‬
‫‪8018811..1‬‬
‫פרדי גרנסיה – חברנו משנת ‪ 8901‬בעלה של דליה‪ ,‬אביהם של איל‪ ,‬לירן וינאי נפטר ב‪1818811..9 -‬‬
‫לאה אלון ‪ -‬חברתנו משנת ‪ 8910‬מהכשרת תל יוסף רעייתו של דוד אלון ז"ל אמם של גיל ז"ל דבורה‪ ,‬חן‪ ,‬צפי‬
‫נפטרה ב‪618811.8. -‬‬
‫יצחק לסרי ‪ -‬חברנו משנת ‪ , 8960‬נפטר ב‪1118811.81 -‬‬
‫טובה (טובצ'ה) שיינלנד – חברתנו משנת ‪ 892.‬רעייתו של ישקה ז"ל אמם של נחקה וצילה שניצר נפטרה ב‪-‬‬
‫‪018811.82‬‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪10‬‬
‫פואמה לשבת‪ /‬רוני סומק‬
‫משל בדואי על סוסה ונמשל על אורוות המוח‬
‫כשאומרים בקול את המלה 'שקט' מופר השקט‪ 1‬מוסא ידע את זה‪ 1‬הוא היה בעל הסוסה המהירה‬
‫בסיני ושעטת דהרתה עוד ממוסמרת בפטישי פרסותיה‪1‬‬
‫יום אחד הגיע למאהלו אורח‪ ,‬שעל פי אזהרת חבריו‪ ,‬בא לגנוב את הסוסה‪ 1‬אחרי כמה ספלי קפה‬
‫הרגיש מוסא שהאיש אינו גנב ולמרות זאת החליט להישאר ער כל הלילה‪1‬‬
‫למחרת‪ ,‬עייף ובטוח יותר בחפות האיש שישן שנת ישרים‪ ,‬המשיך מוסא לארחו ובליל היום השני שוב‬
‫התלבט‪ 1‬אהבתו לסוסה גברה והוא שכנע את עצמו שעם שחר עומד זה לעזוב‪ ,‬ומהן כמה שעות שינה‬
‫לעומת הקל שבחששות‪ 1‬אלא שעייפותו הכריעה‪ ,‬וכאשר הקיץ מנמנומו גילה שהאיש כבר היה על גב‬
‫הסוסה‪ 1‬מוסא רץ לשכנו‪ ,‬וזה הציע לו לקחת את סוסתו ולרדוף אחריו‪1‬‬
‫אחרי כמה שעות דהרה הבחין מוסא בגנב‪ 1‬אז עצר את הסוסה השאולה ושב על עקבותיו‪" 1‬אם אשיג‬
‫אותו‪ ",‬מלמל לעצמו‪" ,‬הרי שסוסתי כבר לא תהיה הסוסה הכי מהירה בסיני‪"1‬‬
‫מיהו מוסא? אני שואל את עצמי‬
‫ויודע מיד שמוסא הוא אני‪ ,‬ושהסוסה‬
‫היא שיר שתמיד‬
‫נגנב מאורוות המוח‬
‫כדי להטביע על אדמת הדף‬
‫פרסות של שקט נשכח‪1‬‬
‫גשם אחרון ב‪ 8916 – 118811.81 -‬מ"מ‬
‫מתחילת העונה – ‪ 6918‬מ"מ שהם ‪ 19%‬מהרב שנתי – ‪ 12911‬מ"מ‬
‫מסר‪ :‬דוד דור‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬
‫‪11‬‬
‫הנה באה הרכבת‪111‬‬
‫החל מ‪ 8181181-‬לא יונפקו כרטיסי הלוך ושוב לרכבת ללא כרטיס רב‪-‬קו‪1‬‬
‫בנוסף למי שמנפיק את הכרטיס בתחנת שדרות או אשקלון הנסיעה ברכבת חינם‪1‬‬
‫פרטים באתר הרכבת או בטלפון ‪ *200.‬או ‪.00-1211...‬‬
‫מקלט הספרים‬
‫ביום ראשון ‪ 918811.81‬היה אמור להתקיים מפגש עם משה פאול‪ ,‬ראש המועצה הקודם‪ ,‬המנהל עתה את‬
‫פרויקט 'עידן הנגב'‪ 1‬אילוצים בדרך אלינו מחצרים ( היתה תאונה בין באר שבע לאשל הנשיא) לא אפשרו את‬
‫הגעתו‪ 1‬ייקבע איתו מועד אחר‪1‬‬
‫ביום ראשון הקרוב ‪ 8618811.81‬נפגש עם יונתן שמריז‪ ,‬נכדו של יואל אשל‪ ,‬על פעילותו בזמן 'צוק איתן'‬
‫והשלכותיה הפוליטיות והציבוריות‪1‬‬
‫חודש הקשיש בגיל‪-‬עד‬
‫ביום ראשון‪ 9188 ,‬השתתפו כל באי 'גיל‪-‬עד' בארוחת בוקר חגיגית לציון חודש הקשיש בארץ‪ 1‬השנה הוא בסימן‬
‫"האחר הוא אני"‪ ,‬נקראו ברכות וקטעים הקשורים לנושא זה‪ 1‬שרו ואף רקדו‪ 1‬חודש הקשיש בארץ מצוין בין‬
‫התאריכים ‪16188 – 1618.‬‬
‫על אופניים מסביב לעולם‬
‫ביום רביעי ‪ 81188181‬בערב ישבנו במועדון מרותקים לסיפורו של רועי סדן "הג'ינג'י" שהקיף את העולם על‬
‫אופניו במשך ‪ 112‬שנים‪ 1‬הנועזות שלו והנחישות לממש חלום וגם לאתגר את גופו ורוחו משכו את תשומת הלב‬
‫בסיפורו‪ 1‬להאזנה והצפייה היו שותפים גם ילדים החל מכיתה ה' רובם גילו עניין וסקרנות אך גם היתה‬
‫התייחסות לא מכובדת כאשר מדי פעם היו ילדים (לא כולם) שקמו לארגן לעצמם שתיה ונשנושים כשהם‬
‫חוצים את מקום עמידתו ומוציאים אותו מריכוז‪ 1‬חבל!‬
‫עלון מס' ‪ 8991‬כ"א בחשון תשע"ה ‪www.atarmishmar.org.il 8118811.81‬‬