נוכחים: עדי אדרי, דידי החנוכי, שרון בקר, מירי מרדכי, אלי לנדס, צבי קנול, ד

Transcription

נוכחים: עדי אדרי, דידי החנוכי, שרון בקר, מירי מרדכי, אלי לנדס, צבי קנול, ד
‫‪1‬‬
‫תקציר פרוטוקול ישיבת ועד הורים מרכזי‪ -‬יום א' ‪004224102/‬‬
‫נוכחים‪ :‬עדי אדרי‪ ,‬דורון סעד‪ ,‬אריאלה מניאלי‪ ,‬ענת הוכנר‪ ,‬אווה שריידר‪ ,‬אפרים קובי‪ ,‬אילן מיכאלי‪ ,‬נחמה‬
‫גולדווסר‪ ,‬אמירה פז‪ ,‬אחיעד‬
‫תקציב‬
‫ועדת כספים מציגה את תקציב תשע"ה עם כלל הבקשות של הועדות לתיקצוב‪.‬‬
‫לדעת הועדה – אפשר להציג רק אומדן הכנסות צפויות‪ .‬הוצאות משרד כולל עובדת ידועים‪ .‬ההפרש לא‬
‫משאיר הרבה מקום למימון פעילויות כפי שמבקשות ועדת קהילה וועדת תרבות‪ .‬הצלחת יום ההתרמה‬
‫יהווה מקור מימון עיקרי לבקשות ועדת הקהילה‪.‬‬
‫הנושא בפרוט ישוב ויעלה בישיבה הבאה לסיכום הסכומים שיוקצו לכל פעילות‪.‬‬
‫דו"ח ועדת ביקורת‬
‫ועדת ביקורת הסבירה שתפקידה לבדוק את התנהלות העמותה‪ .‬את הבדיקה הועדה מבצעת ע"ס מסמכים כגון‬
‫פרוטוקולים ‪ ,‬דוחות והנהלת החשבונות‪ .‬אין חובת השתתפות בישיבות הועד המנהל‪.‬הועדה סקרה את‬
‫התנהלות הועד המנהל בשנת הפעילות הראשונה והציגה את המלצותיה להמשך פעילות הועד המנהל‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫ההמלצה המובילה היא לנצל את היותנו עמותה לצורך גיוס משאבים (כספיים ומתנדבים)‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫שינוי תקנון‬
‫עו"ד יונתן קלינגר מציג את השינויים המבוקשים שהעלתה ועדת תקנון‪.‬‬
‫ההצעה לשינוי תועלה לאתר לקראת האסיפה במטרה להציג את שינוי התקנות באסיפה הכללית הקרובה‪.‬‬
‫הישיבה הבאה‬
‫תתקיים ביום שני ‪11.91.92‬‬
‫רשמה‪ :‬אוה שריידר‬

Similar documents