פרוטוקול 42

Transcription

פרוטוקול 42
‫ועד מקומי צור משה‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,256 .‬ד‪.‬נ לב השרון ‪42810‬‬
‫טלפון‪ ,09-8940091 :‬פקס‪09-8943517 :‬‬
‫‪www.zurmoshe.co.il‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מספר ‪ 42‬מתאריך ‪17/6/15‬‬
‫נוכחים ‪ :‬איציק מוסקוביץ‪,‬עמיחי כהן‪ ,‬רוני זרח‪,‬יהונתן הלוי‪,‬אלון בלחסן‪,‬מילי‬
‫יפרח‪,‬שלומי יהודה‬
‫מנהל תפעול ‪ :‬רועי איצקוביץ‬
‫משתתפים ‪ :‬רואה החשבון גריזים‪,‬יהודה אשכנזי‪,‬עמית שפיר‪.‬‬
‫סדר יום ‪:‬‬
‫‪ - 1‬רואה החשבון גריזים‪-‬הצגת המאזן לשנת התקציב ‪2014‬‬
‫‪ - 2‬מדריך נוער – תשלום שכר עבודה ע"י המועצה‬
‫‪ – 3‬מסמך בנושא החוגים‪,‬הערכה לשנה הבאה‬
‫‪ – 4‬צהרון‬
‫‪ -5‬צו המיסים‬
‫‪ – 6‬פרוטוקול ‪41‬‬
‫‪ – 1‬הצגת מאזן ‪ 2014‬ע"י רואה החשבון גריזים‪,‬הכנסות ‪₪ 5.248.861‬‬
‫‪,‬הוצאות הפעלה ‪, ₪ 4.790.282‬הוסברו סעיפי הכנסות וההוצאות לפי‬
‫החוברת שהוצגה בפנינו ומהווה חלק בילתי נפרד‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים ליום ‪ , 31/12/2014‬הוחלט לאשן את המאזן‪.‬‬
‫‪ – 2‬מדריך הנוער ליאור מור –הועד החליט להפסיק את תשלום הכספים עבור‬
‫מדריך הנוער ליאור מור למועצה ‪ ,‬מבקשים את זיכוי כרטיס הועד במועצה‪,‬‬
‫מתחילת חודש ‪,9/14‬הוחלט פה אחד לשלוח מכתב למועצה בנדון ‪.‬‬
‫כמו כן הוחלט לדון בישיבה הבאה בהחלפת תפקידים בנוער ‪,‬המעומד‬
‫להחלפת אמיר נוי הינו ליאור מור‪-‬ידון בישיבה הבאה‪.‬‬
‫‪ -3‬חוגים ‪ :‬לאחר בדיקה ‪,‬והפגישה של ועדת חוגים‪,‬ישנה הצעה‪,‬להעלות את‬
‫נושא התשלום ‪ 30% :‬לטובת הועד ‪ 70% ,‬לטובת המפעיל‪,‬בישיבה הבאה‬
‫תוזמן גיה רכזת התרבות‪ ,‬להרחיב בנושא‪,‬בנוסף תציג את החוגים שאין‬
‫אפשרות לשנות את אחוזים אלו‪.‬‬
‫‪- 4‬צהרון‪ -‬הוחלט להעלות את החלוקה בין הועד למפעילה ‪ 15%‬לטובת הועד‬
‫ו‪ 85%‬לטובת המפעילה ‪.‬‬
‫במסמך שהוגש ע"י הועדה לבדיקת נושא החוגים מעבר לסעיף ‪ 81-2‬שלגביו‬
‫נרשם בפרוטוקול‪,‬כל המסמך מאושר‪ ,‬מסמך זה מצורף לפרוטוקול ומהווה חלק‬
‫בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫סעיף ‪ – 8‬הוחלט לגבות ‪ ₪ 200‬מכל משתתף במקהלה על מנת לאפשר‬
‫המשך פעילות ‪,‬הוחלט לאשר את הפרוטוקול בהתאם לכתוב ‪.‬‬
‫ועד מקומי צור משה‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,256 .‬ד‪.‬נ לב השרון ‪42810‬‬
‫טלפון‪ ,09-8940091 :‬פקס‪09-8943517 :‬‬
‫‪www.zurmoshe.co.il‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪ – 5‬הוחלט לאשר את צו המיסים מיום ‪ 17.6.15‬ותוך האישור להגיש בקשה‬
‫לתיקון העיוות במיסים‪ ,‬שאינם למגורים ולאפשר לועד לגבות‪ 50%‬מהגביה של‬
‫המועצה‪,‬הוחלט לאשר צו המיסים כפי שהוצג ‪.‬‬
‫‪ – 6‬פרוטוקול ‪ 41‬סעיף ‪ 4‬תיקון – יש להקצות כספים עבור סיום פרויקט הנוער‬
‫כפי שידרש ובשיקול דעת‪,‬הנותר ידון בועד‪.‬‬
‫‪.‬‬

Similar documents