פרוטוקול ישיבה מס` 34

Transcription

פרוטוקול ישיבה מס` 34
‫סיכום ישיבת ועד מס' ‪43‬‬
‫‪ .1‬בתאריך ‪13/8/13‬‬
‫‪ .7‬נוכחים‪ :‬יוסי‪.‬ו‪ ,.‬יואב‪.‬ק‪ ,.‬מיקי‪.‬פ‪ ,.‬בן חור‪.‬י‪,.‬מיכה‪.‬ד‪ ,.‬משה‪.‬ת‪.‬‬
‫חברת המליאה – מיכל רוטמן‬
‫אורח – אדם ריבובסקי–עוזר יו"ר המועצה‬
‫מזכיר – איציק בן טוב‬
‫‪ .3‬בחירת יו"ר‬
‫בפתיחת הישיבה יוסי והבה ביקש להסיר אתל מועמדותו לתפקיד‬
‫היו"ר וחברי הועד נדרשו להצביע‪ ,‬להלן התוצאות‪:‬‬
‫בעד יואב לתפקיד היו"ר – ‪6‬‬
‫נמנעים – ‪3‬‬
‫נעמי נעדרה‬
‫חברי הועד מברכים את יואב קליינמן ומאחלים לו הצלחה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מאזן ‪ - 7031‬הוצג ע"י רואת חשבון חיצונית ואושר ע"י כל‬
‫חברי הועד‪ ,‬כמו כן סוכם כי תעביר פורמט להצגה לתושבים‬
‫‪ .1‬בחירה לתפקיד ספרנית ‪ -‬אושרה רינת בלוקה‪ ,‬נאחל לה הצלחה‪,‬‬
‫העסקת הספרנית תתבצע ע"י ביה"ס והישוב ישתתף בעלות שעות‬
‫אחר הצהרים‪.‬‬
‫‪ .6‬מסמך לראש המועצה – בנוגע לבניית יחידות דיור ע"ח הטיילת‪:‬‬
‫סיכום – יואב יפיץ מסמך במייל לאדם לגבי הסתייגות למכתבו של‬
‫ראש המועצה ויטופל ע"י אדם לתקן סעיף בדבר אפשרות לבניית‬
‫יותר מ‪ 7-‬יחידות דיור ע"ח הטיילת כפי שסוכם בעבר‪ .‬אדם יתאם‬
‫פגישה עם ראש המועצה בנושא הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .5‬סטטוס אספקת מים בגבעה הצפונית‪ -‬בהמשך לפגישת חברי הוועד‬
‫עם מנהל אגף התפעול במועצה‪ ,‬נערך ביקור בתאריך ‪ 37/0/36‬ע"י‬
‫מהנדס חיצוני אשר נתבקש לבחון את התקלות החוזרות באספקת‬
‫המים בגבעה הצפונית‪ .‬עם קבלת דו"ח המהנדס תתואם פגישה עם‬
‫אסף דטנר – ראש אגף התפעול על מנת לסכם מימוש המסקנות‬
‫ותוכנית לבצוע‪.‬‬
‫‪ .4‬מצלמות היקפיות לשטחי הציבור בישוב ‪ -‬המזכיר – איציק בן טוב‬
‫ירכז את הנושא ויגבש תכנית להציג לוועד‪ .‬בעיקרון התוכנית כוללת‬
‫תיק ביצוע מודולרי‪.‬‬
‫נעלה‬
‫ישוב עירוני‬
‫ד‪.‬נ מודיעין ‪2391700‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל'‪00-9717020 :‬‬
‫פקס‪00-9762492 :‬‬
‫‪WWW.NAALE.NET‬‬
‫‪ .2‬מעברי חצייה לביה"ס ‪ -‬קמ"ט תימרור אישר ויש לדרוש מהמועצה‪.‬‬
‫במסגרת הערכות לשנת הלימודים תופץ בקשה למתנדבים שיסייעו‬
‫לחציית הילדים בשעות הבוקר ובסיום הלימודים ‪ ,‬המתנדבים‬
‫יעברו השתלמות ע"י המשטרה (באחריות השוטר בן דוד)‬
‫‪ .0‬תיקון סתימה במועדון – תטופל באחריות הקבלן רפי קרן‪ ,‬במקביל‬
‫תועבר למועצה בקשה ע"י תמי לרישום הערה בדבר ערבות בנקאית‬
‫של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .9‬תוספת תחנת אוטובוס – תתואם פגישה עם שירי מהמועצה על מנת‬
‫לקדם את הנושא לאחר סיכום פנימי בוועדת התכנון לגבי מיקום‬
‫התחנות בישוב‪.‬‬
‫‪.30‬תיקון הגדר בגן השעשועים ברחוב יהלום – ירוכזו מספר הצעות‬
‫מחיר לתיקון‪/‬החלפה והנושא יוצג לאישור‪.‬‬
‫‪.33‬תוספת פחי אשפה (צפרדעים) בשכונה החדשה ברח' ברקת – הנושא‬
‫יוצג לצביקה אורבך‪.‬‬
‫‪.37‬הפסקה של הפלרת מי השתייה – הנושא יוצג למנהל אגף התפעול –‬
‫אסף‪.‬‬
‫‪.31‬הכנת מפה חדשה עם עמודי החשמל החדשים בישוב ‪ -‬לצורך הגשה‬
‫למועצה על מנת לאשר תשלום חודשי לישוב‬
‫‪.36‬גן שעשועים ברקת – ירוכזו הליקויים ע"י עמית ותוגש בקשה‬
‫לתיקון ע"י המועצה‪.‬‬
‫‪.35‬גן עובדיה – לתכנן הגבהת העמודים לצורך התקנת רשת הצללה‪.‬‬
‫‪.34‬אושר רכש מחשב למשרד המזכיר ומחשב נישא לרבש"צ בהתאם‬
‫להצעות מחיר‪.‬‬
‫רשם‪ :‬איציק בן טוב‬
‫נעלה‬
‫ישוב עירוני‬
‫ד‪.‬נ מודיעין ‪2391700‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל'‪00-9717020 :‬‬
‫פקס‪00-9762492 :‬‬
‫‪WWW.NAALE.NET‬‬
00-9762492 :‫פקס‬
00-9717020 :'‫טל‬
WWW.NAALE.NET
2391700 ‫נ מודיעין‬.‫ד‬
‫ישוב עירוני‬
[email protected]
‫נעלה‬

Similar documents