סיכום ישיבת ועד מקומי נווה ירק 14/8/14

Transcription

סיכום ישיבת ועד מקומי נווה ירק 14/8/14
‫ועד מקומי מושב נווה ירק‬
‫‪[email protected]‬‬
‫====================================================‬
‫פקס‪30-9089999 :‬‬
‫טל'‪30-9088839 :‬‬
‫מיקוד ‪99994‬‬
‫דואר נווה ירק‬
‫סימוכין‪ :‬ו‪.‬מקומי‪-‬סיכום לתושבים‬
‫תאריך ‪31/8/31 :‬‬
‫סיכום ישיבת ועד מקומי נווה ירק ‪33/8/31‬‬
‫נוכחים ‪ :‬שירלי חזן‪-‬לופו‪ ,‬אשר בלומנפלד‪ ,‬גלי רוזנטל‪ ,‬ליאור לנגר‪ ,‬יורם בלומנטל‪ ,‬שרה סנילביץ‪ ,‬משה גואטה‬
‫חסר‪ :‬דיוויד קדיש‬
‫סקירת יו"ר ‪:‬‬
‫חתימה על פרוטוקול מתאריך ‪ – 51/7/51‬הפרוטוקול נחתם ויפורסם בלוח המודעות ובאתר המושב‬
‫כספים‪:‬‬
‫תברי"ם ‪:‬‬
‫התקבלה תשובה שלילית מגזבר המועצה מר אגוזי לפנייתנו בדבר בקשה לתברי"ם שלא נוצלו ע"י ישובים אחרים‪.‬‬
‫ביטחון‪:‬‬
‫‪.3‬החלפת חברת אבטחה‪:‬‬
‫לאור ההחלטה שהתקבלה ושליחת כתב ההודעה לסיום ההתקשרות עם "צוות ‪ "3‬ובמסגרת תהליך ההתקשרות שהחל‬
‫עם "קבוצת ברק"‪ ,‬הוחלט לקיים דיון נוסף ביום ‪ 58/8/51‬בו ישתתפו נציגי החברה‪ ,‬שירלי לופו חזן‪ ,‬ליאור לנגר ויורם‬
‫בלומנטל וכן‪ ,‬אייל אברמוב יו"ר ועד האגודה ורב"ש המושב‪ ,‬אביחי סנילביץ‪ .‬בפגישה יועלו לדיון שני נושאים‬
‫עיקריים‪ :‬דיון נוסף אודות תכניות מיקום והתקנת המצלמות ברחבי המושב ‪ .‬נושא שני בו תתקבל החלטה הינו עבודת‬
‫הסייר ונהלי מעקב ובקרה שוטפים‪ .‬הממצאים שיועלו יסוכמו ויובאו בפני חברי שני הועדים‪.‬‬
‫‪.2‬דלתות וחלונות המקלטים‪:‬‬
‫התקבלה החלטה לתקן את דלתות וחלונות המקלטים במושב על פי סדרי עדיפות וחשיבות המקלטים‪ .‬העבודה תעשה‬
‫בהדרגה‪ .‬בשלב הראשון יטופלו ארבעה מקלטים שהוגדרו כעדיפות גבוהה‪ :‬בחצר משפחת בר‪-‬פת(הרצנו)‪ ,‬בחצר‬
‫משפחת בלה שור‪ ,‬בחצר משפחת רוזנטל לאון ובחצר משפחת פיק‪.‬‬
‫ בסמוך למקלט ברחוב הפרדס ‪ 77‬מונחים שיירי חומרי בניין ואבנים גדולות יש לפנות לתושבי המקום לפנות את‬‫החומרים לאלתר‪.‬‬
‫תשתיות‪:‬‬
‫‪ .3‬רישום ומיפוי מדי מים בשצפי"ם ‪:‬‬
‫על מנת שתתאפשר קריאה מסודרת ומעקב של כמות הקוב"ים להשקייה בשצפי"ם‪ ,‬משה יערוך בדיקה וימפה את‬
‫המערכת‪ .‬הערכה כי קיימים כ ‪ 33‬שעונים‪ .‬התכנית תוצג לועד בישיבה הקרובה‪ .‬באחריות משה‬
‫‪ .2‬סימון וצביעת כבישים‪:‬‬
‫התקבלה החלטה לסימון וצביעת כבישים ברחבי המושב (פסי הפרדה‪ ,‬מעברי חצייה‪ ,‬פסי האטה)‪ .‬אושרה הצעה‬
‫שהוגשה ע"י חברת "סימנים בע"מ" ‪ .‬הפרויקט יושלם במהלך חודש אוגוסט טרם תחילת שנת הלימודים תשע"ה‪.‬‬
‫‪ .1‬צביעת שני המועדונים‪:‬‬
‫טרם פתיחת שנת הפעילות‪ ,‬יש לבצע עבודות שיפוץ וצביעת המבנים‪.‬‬
‫ניקיון הקיר החיצוני במרפאה ינוקה ע"י עלאא‪.‬‬
‫חזות המושב‪:‬‬
‫‪.3‬קבלן גינון חדש‪:‬‬
‫סיום ההתקשרות עם "אילן ופרח" בתום חודש אוגוסט‪ .‬ביום ‪ 35/3//0351‬הגננים עבד וגא'ד יחלו את עבודתם וישמשו‬
‫כקבלני הגינון של המושב‪ ,‬טרם מועד כניסתם‪ ,‬ייחתם חוזה התקשרות המאושר ע"י עו"ד‪ .‬עו"ד מיכל שוורצברג תעניק‬
‫לועד המקומי שירותי עריכת דין בהתנדבות‪.‬‬
‫‪ .2‬גיזום צמחיה בסמוך לעמודי תאורה‪:‬‬
‫ מספר עמודי תאורה ברחובות המושב מכוסים בענפי עצים רחבים והאור בסביבתם אינו מופץ‪ .‬יש להפנות מכתב‬‫לכלל התושבים בו יתבקשו לגזום את הצמחייה וענפי העצים החוסמים את הפצת האור עד יום ‪.53/3//0351‬לאחר‬
‫מועד זה יבוצע סיור ובמקרים בהם לא תהיה היענות לבקשה‪ ,‬יאלץ את הועד לפנות לקבלן חיצוני לביצוע העבודה‬
‫ותשלום החוב יחול על התושבים ‪ .‬באחריות משה‪.‬‬
‫‪ .1‬שימור מבנים היסטוריים‪:‬‬
‫אישור סופי להפקת השלטים עבור פרויקט שילוט המבנים ההיסטוריים במושב נשלח ל"מועצה לשימור מבני מורשת"‬
‫ובו נוסחים סופיים של תכני השילוט וכמו כן‪ ,‬אופן העמדתם (תלויים על קיר או מוצבים על עמודים)‪ .‬מאחר ובחלק‬
‫מהשלטים חלו שינויים בתכנים‪ ,‬גודלם‪ ,‬העמדתם והתמחור השתנו‪ .‬הכנת השלטים נמצאת בעיצומה‪ .‬באחריות ליאור‪.‬‬
‫‪.6‬מרכז מחזור‪:‬‬
‫המקום מוזנח ונדרשת חשיבה מושכלת שתייצר שינוי תפיסתי לטווח הקצר והארוך שתאפשר שימור סדר וניקיון‬
‫ראויים‪ .‬טרם התקבל מענה מיורם פלג מנהל אגף התברואה במועצה למכתב הבקשה שהוגש לפני כחודשיים בדבר‬
‫היערכות חדשה לתכנון המקום‪ .‬בימים אלה הגדר הגובלת עם גן צבי שבורה משום עבודות תחזוקה המתבצעות בגן‪,‬‬
‫המתקן לאיסוף קרטונים שבור ומאחר והגישה אינה נוחה‪ ,‬אין באפשרות חברת איסוף הקרטונים לפנותו‪ .‬לדברי‬
‫הקבלן המקום יתוקן ויושב לסדרו כאשר תסתיים עבודת השיפוץ בגן‪.‬‬
‫חינוך‪:‬‬
‫‪ .5‬שיפוץ גני הילדים ‪:‬‬
‫גלי עדכנה בדבר עבודות השיפוץ המתבצעות בגנים "רעות ו"צבי" ‪ .‬בגן רעות נעשה שיפוץ פנימי הכולל צביעה‪ ,‬החלפת‬
‫הריצוף והכלים הסניטריים וכד'‪ .‬בגן צבי בנוסף לשיפוץ הפנימי נעשה ביסוס למבנה מאחר ונצפו סימני שקיעה‪ .‬נושא‬
‫חמור שיש להמציא פתרון הינו‪ ,‬הבאה לתקן של מתקני המשחקים בגנים‪ .‬מחלקת ההנדסה במועצה תפתח מכרז‬
‫למציאת זכיין עימו יוסדר חוזה התקשרות לעבודה‪.‬‬
‫‪ .0‬חוברת חוגים ‪:‬‬
‫לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ה הופקה לראשונה חוברת חוגים לפעילויות ילדים‪ ,‬נוער ומבוגרים‪ .‬המועצה נתנה‬
‫את חסותה להפקה ולדפוס והשתתפו בהכנת התכנים תושבי המושב‪ ,‬מסדה הייזלר‪ ,‬חן אלמוג‪ ,‬אמיר לובין וטל לופו‬
‫אלקלעי ‪ -‬על הגרפיקה‪ .‬החוברות ישלחו לתושבים עד יום ‪. 35/3//0351‬‬
‫דת‪:‬‬
‫‪ .3‬רכישת תשמישי קדושה‪:‬‬
‫ממחלקת הדת במועצה נשלחה פנייה בה מוצגת לועד האפשרות לרכוש באמצעות ועל חשבון המועצה תשמישי‬
‫קדושה‪ .‬אשר יפנה אל רמי גרינברג ויבקשו לערוך רשימת פריטים החשובים לבית הכנסת‪ .‬הרשימה תשלח אל‬
‫המועצה בבקשה לרכוש את הפריטים לפני בוא החגים‪ .‬באחריות אשר‪.‬‬
‫‪ .2‬הכנת תבניות קברים בבית העלמין‪:‬‬
‫חפירת ‪ 13‬תבניות הקברים עומדת לפני סיום‪ ,‬על פי הערכה‪ ,‬העבודה תסתיים עד סוף ‪. 8/0351‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ .3‬הדברה וריסוס‪:‬‬
‫לישיבה הוזמן אבנר‪ ,‬מדביר מחברת "שגיא עוז" שסקר בפנינו את המזיקים הנפוצים בתחומי המועצה ודרכי‬
‫ההדברה המקובלות‪ .‬לצד אלו חידד שלא די בפעולה זו אלא צריכה להישלח דרישה לתושבים לפינוי אזורים‪/‬כלים‬
‫רווי מים בעיקר בגין כמות היתושים על סוגיהם‪ .‬הדברת נמלי האש לא מתבצעת ע"י הרשויות השונות (מועצה‪/‬‬
‫משרד הבריאות או המשרד לאיכות הסביבה) אלא ע"י התושבים בלבד‪ .‬לצורך בדיקה ומעקב ייסודי של המזיקים‬
‫נדרשת עבודה של מומחה המבצע עבודתו בכל משק ועורך בדיקות תקופתיות‪ ,‬רעיון שהוסר על הסף מפאת העלויות‬
‫הגבוהות והמורכבות‪ .‬באחריות הועד המקומי להדביר את השטחים הציבוריים‪ .‬תושבים שיבקשו הדרכה בנושא‬
‫הדברת נמלים ועוד‪ ,‬יופנו לייעוץ עם מדבירים באמצעות מזכירות המושב ומחלקת התברואה במועצה ‪.‬‬
‫‪ .2‬חופשות‪:‬‬
‫ משה גואטה ביום ‪ - 08/8/51‬הובא לידיעת הועד ‪.‬‬‫ חגית בין התאריכים ‪ 57-05/8/51‬הובא לידיעת הועד‪.‬‬‫הועד מציע למצוא מחליפה למשך השבוע (להתייעצות ותיאום עם אייל יו"ר ועד אגודה)‬
‫מועד הישיבה הבאה‪ 22/8/31 :‬בשעה ‪33:11‬‬
‫רשם‪ :‬משה גואטה_______________‬
‫שירלי לופו חזן‪ ,‬יו"ר ועד מקומי_______________‬

Similar documents