טופס בקשת עובד על הפסקת עבודה

Transcription

טופס בקשת עובד על הפסקת עבודה
‫תאריך‪____/____/____ :‬‬
‫טופס בקשת עובד‪/‬ת להפסקת עבודה‬
‫לכבוד‬
‫מחלקת משאבי אנוש‬
‫פסגות‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬הודעה על הפסקת עבודה‬
‫אני הח"מ‬
‫בכתובת‬
‫_________________‬
‫____________________‬
‫במועצה בתפקידי כ‬
‫החל מיום‬
‫_______________‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מבקש‪/‬ת להפסיק את עבודתי‬
‫__________________‬
‫_____‪._____/_____/‬‬
‫בברכה‬
‫___________________‬
‫חתימת העובדת‬

Similar documents