דוח נוכחות ופרוט עבודה

Transcription

דוח נוכחות ופרוט עבודה
‫דוח נוכחות ופרוט עבודה‬
‫לחודש _______________‬
‫שם משפחה‬
‫שם מוסד‬
‫בשנת ______________‬
‫מספר זהות‬
‫שם פרטי‬
‫סמל מוסד‬
‫סמל פרויקט‬
‫רחוב‬
‫שם הפרויקט‬
‫בית‬
‫נא לסמן ‪: ‬‬
‫מיקוד‬
‫עיר‬
‫מחיר לשעה ‪ /‬פעולה‬
‫תשלום רגיל לעובד‬
‫קיים‬
‫תשלום חד פעמי‬
‫בהתאם לחוזה נא לשלם לי (בניכוי המיסים המקובלים) את המגיע לי עבור ביצוע הפעולות לפי הפירוט‬
‫סה"כ שעות‬
‫עד שעה‬
‫משעה‬
‫סה"כ שעות תאריך‬
‫עד שעה‬
‫כדלהלן ‪ :‬משעה‬
‫תאריך‬
‫‪1‬‬
‫‪66‬‬
‫נסיעות‬
‫‪2‬‬
‫‪67‬‬
‫‪3‬‬
‫‪68‬‬
‫מחיר ליום לשני‬
‫כיוונים ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪69‬‬
‫‪5‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6‬‬
‫‪26‬‬
‫‪7‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8‬‬
‫‪23‬‬
‫‪9‬‬
‫‪24‬‬
‫‪62‬‬
‫‪25‬‬
‫‪66‬‬
‫‪26‬‬
‫‪62‬‬
‫‪27‬‬
‫‪63‬‬
‫‪28‬‬
‫‪64‬‬
‫‪29‬‬
‫‪65‬‬
‫‪32‬‬
‫____________‬
‫מספר ימי עבודה‬
‫לתשלום נסיעות ‪:‬‬
‫____________‬
‫שם‬
‫חתימת‬
‫העובד‬
‫אישור מנהל‬
‫המוסד‬
‫לשימוש יובל חינוך בע"מ ‪ -‬פנימי‬
‫ביצוע‬
‫דואר נכנס‬
‫‪36‬‬
‫מספר ימי עבודה בחודש‬
‫חתימה‬
‫סה"כ שעות‬
‫תאריך‬

Similar documents