יוני 2014 - מועצה אזורית מגילות

Comments

Transcription

יוני 2014 - מועצה אזורית מגילות
‫כ"ח סיון תשע"ד‬
‫‪ 62‬יוני ‪6102‬‬
‫פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' ‪6/4102‬‬
‫שהתקיימה בתאריך ‪ 46.6.4102‬בסבב טלפוני‬
‫בשל דחיית מועד ישיבת המליאה שתוכננה להיום (עקב פטירת אמא של אחד‬
‫מעובדי המועצה ‪ -‬יוסי צופי)‬
‫ובשל הדרישה של משרד הפנים לאשר את צו המיסים לשנת ‪ 6102‬עד לתאריך ‪,07.702‬‬
‫מליאת המועצה נדרשת לאשר את צו המיסים לשנת ‪ 6102‬בישיבה שלא מן המניין‪7‬‬
‫בצו המיסים לשנת ‪ 6102‬אין כל שינוי בהשוואה לצו של שנת ‪ 6102‬למעט עדכון תעריפי‬
‫הארנונה ב‪ 17.2%-‬בהתאם להנחיות משרד הפנים‪7‬‬
‫מרדכי (מוצי) דהמן – בעד‬
‫גבי פלקסר – בעד‬
‫מיכל ראב פלקסר – בעד‬
‫אפי מושקטו – בעד‬
‫גבי שטרית – נגד‬
‫חיים לוי – בעד‬
‫סוזי שליו –בעד‬
‫צחי רביב‪ -‬בעד‬
‫ניב כהן – בעד‬
‫יניב בן זקן – נגד‬
‫הילה ברקי –בעד‬
‫החלטה‪:‬‬
‫מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת ‪ 9 7 6102‬בעד ‪ 6,‬נגד‬
‫העתק‪:‬‬
‫חברי מליאת המועצה‬
‫אוריאל אהרונוב ‪,‬מהנדס המועצה‬
‫אודי איזק ‪ ,‬מנהל מח החינוך‬
‫עו"ד יזהר דגני‪ ,‬עו"ד נתנאל כץ יועץ משפטי‬
‫‪:‬‬
‫ראש המועצה‬
‫שמור פרוטוקול ‪246102‬‬
‫מועצה אזורית מגילות ים המלח ד‪.‬נ ערבות הירדן‪ 66999 ,‬טל ‪ 60-6605666‬פקס ‪60-6609009‬‬
‫‪http://www.dead-sea.org.il‬‬

Similar documents