תקצירי פסד בדיני מיסים.pdf

Transcription

תקצירי פסד בדיני מיסים.pdf
‫תקציר פס"ד‬
‫גל לנצ'נר‬
‫סעיף ‪(1)2‬‬
‫עמ'‪4‬‬
‫סעיף ‪ (1) 2‬מדבר על הגדרת‪ :‬עסק‪,‬משלח יד ועסקה בעלת אופי מסחרי‪.‬‬
‫פסק דין שנקרא "קריית יהודית"‪ -‬מדבר על חברה שבנתה בניין לפי צרכי השוכר ולכן הבונה הוא עסק‬
‫שיכול לקזז מס‪.‬‬
‫פס"ד "מרכז הקרח"‪ -‬לא נחשב כעסק משום שיש שינוי ייעוד של פעילות ולכן ימוסה על פי ‪.(6)2‬‬
‫פס"ד בית הכנסת הגדול‪ -‬בית כנסת )לבית כנסת יש פטור מיוחד על פי ‪((2)9‬שמפעיל אולם שמחות‬
‫וחניון ולכן אולם השמחות זה עסק והחניון חלק מבית הכנסת‪.‬‬
‫פס"ד "אגודת ידידי האוניברסיטה"‪ -‬קיבלה פרדס שהניב רווחים וזה נחשב כעסק‪.‬‬
‫פס"ד "מדמ"‪ -‬הכנסות מוזרות כמו ריבית ודיבידנדים מפה ומשם )לא משהו קבוע( ולכן זה פאסיבי ולא‬
‫מעסק‪.‬‬
‫משלח יד‪.‬‬
‫פס"ד "משולה"‪ -‬מדבר על אדריכל שניגש למכרז על פי מצגת ולא זכה אך המצגת יפה ולכן קיבל כסף‬
‫שחייב במיסוי‪.‬‬
‫פס"ד חברת מזל טוב‪ -‬כל הכרטיסים שלא ישתמשו יוחזרו ואחד זכה ולכן היו חייבים במס על הכרטיס‪.‬‬
‫פס"ד רופא‪ -‬מדבר על רופא שקיבל פרות במקום כסף ולכן ימוסה על הפירות‪.‬‬
‫פיצויים‪.‬‬
‫עמ'‪5‬‬
‫פס"ד "ש‪.‬ל‪.‬גורדון"‪ -‬מוציא לאור הוציא יותר ספרים ממה שביקשו לכן פגיעה במוניטין שזה הוני‪.‬‬
‫הכנסה אינטגרלית )עדיין חלק מהעסק ולכן ‪.(1)2‬‬
‫פס"ד "קי‪.‬בי‪.‬עי"‪ -‬חברה מכרה דירות לפני שגמרו לבנות אותם ולכן קיבלה מקדמות שהניבו ריבית‬
‫ששמרה על ערך הכסף ולכן לא יחויבו במס‪.‬‬
‫פס"ד "בית ניסבאום"‪ -‬מלון שנתן שרותים לתושבי חוץ וקיבל תמורה דולרית ולכן ‪.(4)2‬‬
‫עסק לא חוקי‪.‬‬
‫פס"ד "אתלה וסרמן"‪ -‬פרוצה חייבת במס‪.‬‬
‫פס"ד ד"ר פרומקין"‪ -‬נתן אישורים לא חוקיים לחיילים ובטוח קיבל תמורה ולכן ימוסה‪.‬‬
‫עסקה בעלת אופי מסחרי )אפשר לקזז מעסק(‪.‬‬
‫פס"ד צבי ברנר‪ -‬עשה במשך שנה ושלוש ‪ 16‬עסקאות עתידיות והפסיד כסף וטען שזה עסק כדי לקזז אך‬
‫בית המשפט אמר שזו עיסקה עם אופי מסחרי‪.‬‬
‫סעיף ‪ 85‬שינוי ייעוד)עסק שהפסיק ונשאר מלאי(‪.‬‬
‫עמ' ‪7-6‬‬
‫פס"ד "מבנה ידידיה"‪ -‬מדובר על חברה קבלנית שמכרה דירות ובגלל זמנים לא טובים השכירה שתיים‬
‫מהם היה ביום שפנו למתווך ולכן זה לא מעסק וחייבים על פי ‪.(1)2‬‬
‫פס"ד "השקעות ותמלוגים"‪ -‬חברה שעסקה בתיווך ומקרקעין והמנהל הוציא רשיון עו"ד ובזמן‬
‫ההתמחות עדיין עסק בזה ולכן אין כאן מכירה רעיונית והוא לא יכול היה להפוך את הדירות לשלו‪.‬‬
‫פס"ד "משה הילזנרטי"‪ -‬קבלן בנה בניין וייעד מלכתחילה דירה אחת לעצמו ואפילו שילם עליה מכספו‬
‫ולכן אין שינוי ייעוד ולא יהיה חייב במס‪.‬‬
‫‪ (2)2‬שכירים‪ ,‬לבוש‪ ,‬חופשה‪ .‬עמ' ‪8-7‬‬
‫פס"ד "דובדבני"‪ -‬מפעל לבלוקים העסיק עובדי ייצור כקבלני משנה וקיבלו שכר לפי תפוקה והסכימו‬
‫שאין יחסי עובד מעביד‪ .‬אך בית המשפט על פי המבחנים קבע שיש יחסי עובד מעביד‪.‬‬
‫פס"ד "הפועל טבריה"‪ -‬שחקני כדורגל נחשבים כשכירים על פי המבחנים שהוזכרו ולכן ישולם מס‬
‫מעסיק‪.‬‬
‫פס"ד "דן"‪ -‬קיבלו סט בגדי קיץ וחורף ובגלל שעל הקיץ יש מותג של החברה אזי זה רק לעבודה‬
‫והמעביד יוציא את הבגדים כהוצאה מוכרת ועל בגדי החורף שאין עליהם מותג ויכולים לצאת אתם‬
‫לבילוי העובד חייב במיסוי במשכורת לפי סעיף ‪.(2)2‬‬
‫פס"ד "עיריית בת‪-‬ים"‪ -‬העירייה אפשרה לעובדיה לשלם רק ‪ 50%‬מהעלות של בית הספר לילדי‬
‫העובדים ולכן טובת העובדים גוברת והם יחויבו במס‪.‬‬
‫‪ (4)2‬דיבידנד‪ ,‬ריבית ודמי נכיון‬
‫עמ'‪9‬‬
‫פס"ד ברוך צימרמן‪ -‬מדבר על אדם שזכה בפיס אך הפיס לא שילם לו את סכום הזכייה ונצברה על‬
‫הסכום ריבית ובית המשפט קבע כי הריבית היא על הקרן ולכן חייבת במס‪.‬‬
‫פס"ד ויסלר‪ -‬מדבר על אדם שהלווה כסף לחברו אך זה פשט את הרגל ולכן בית המשפט קבע שהסכומים‬
‫שקיבל חזרה עד כה המלווה הם חלק מהקרן וחלק מהריבית ולכן לא כל הסכום פטור ממס‪.‬‬
‫סעיף ‪)8‬ג( קובע שאת המס על הריבית משלמים באותה שנה ביחס למה שקיבלו על בסיס מצטבר‪.‬‬
‫‪ (5)2‬קצבה‪ ,‬מלוג ואנונה‬
‫עמ' ‪.10‬‬
‫פס"ד "בודנהימר"‪ -‬זוג זקנים התגרש והאישה וויתרה על חלקה בחברה המשותפת בתמורה לתשלום‬
‫חודשי לשארית חייה ונשאלה השאלה האם זה הוני או ‪ (5)2‬ובגלל שלא היה תאריך לסוף התשלומים‬
‫והגבר לא יכול היה להביא לה את כל הכסף בבת אחת אזיזה הוני‪.‬‬
‫סעיף ‪ (8)2‬נועד כדי להשוות אנשים שקונים ירקות לאלו שמגדלים אותם וגם לוקחים חלק לעצמם‪.‬‬
‫סעיף ‪ (9)2‬מדבר על מכירת פטנט לגורם אחד ושמישהו המציא וזה לא עיסוקו העיקרי והמיסוי עד‬
‫‪.40%‬‬
‫‪ (10)2‬מקורות אחרים )סעיף סל(‪ .‬עמ' ‪.11-10‬‬
‫פס"ד "ברזל"‪ -‬מדבר על נישום שניהל עיזבון ללא ציפייה לתשלום משום שעשה זאת כחבר של‬
‫המשפחה ויש לו עבודה אחרת אך כן קיבל תשלום וטען שזו לא הכנסה אלא מתנה ולא התנא את ניהול‬
‫העיזבון בכך אך בית המשפט קבע שבכל זאת זה נעשה עבור שירות ולכן חייב במס‪.‬‬
‫פס"ד "ברנשטיין"‪ -‬היה שכיר בבנק ושמע מחבר שמחפש דירה ומצא במקרה דירה כזו ולכן תיווך ללא‬
‫מאמץ ובית המשפט קבע שזו עסקת אקראי ולכן ימוסה על פי ‪.(10)2‬‬
‫סעיף ‪ (6)2‬לפקודה‪ -‬רישא‪" :‬דמי שכירות‪ ,‬תמלוגים‪ ,‬דמי מפתח‪,‬‬
‫פרמיות שמקורם בהכנסת בית"‪ .‬עמ' ‪11.‬‬
‫פס"ד "מנחם"‪ -‬למנחם היה נכס של קומה אחת ועשה הסכם עם קבלן שיבנה עוד שתי קומות וישכיר את‬
‫הקומה ל ‪ 10‬שנים ואם מנחם ירצה אותו קודם אזי הוא ישלם ולכן זו הכנסה פירותית מהשכרה משום‬
‫שבמקום לשלם תשלום על הבנייה הוא קיבל את השכ"ד וזה פשוט קיצור פקטיבי של שלב‪.‬‬
‫פס"ד "שפר ושמרלי"‪ -‬אדם התקשר עם חברו שהיה לו מטעים וביקש ממנו לגדל מטעי עגבניות ליד‬
‫המטעים שלו וזה ייתן לחקלאי איזושהי תמורה ולכן זה ימוסה על פי ‪.(6)2‬‬
‫פס"ד "זודקביץ"‪ -‬היה לו אדמת כורכר והתיר לאחר לכרות מהאדמה תמורת תשלום וזודקביץ טען שזה‬
‫הוני משום שיש פגיעה בקרקע אך פקיד השומה טען שלא משום שאין פגיעה ולכן זה פירותי‪.‬‬
‫פס"ד "מועדון מכבים רעננה"‪ -‬חברה השכירה אולם ספורט והשוכרים הפכו אותו לקולנוע לקיץ‬
‫ובעלת הנכס לא חייבת במס משום שזה נעשה מרצונם הבלעדי של השוכרים ובחורף הם בנו גג ובעלת‬
‫הבית וויתרה להם על שכ"ד בגין זה ולכן תמוסה על כך ב ‪ (6)2‬כי זה מראה שרצתה בגג וזה שיפור‪.‬‬
‫סעיף ‪ (7)2‬מקור הכנסה פאסיבי שאינו נכס מקרקעין )ידע פטנט‪,‬‬
‫מכונות‪ ,‬זכויות יוצרים(‪ .‬עמ' ‪12‬‬
‫פס"ד "ארוישראל פורנירים"‪ -‬קבע את המבחנים הללו של מכירת היתר לשימוש בפטנט ומדובר על‬
‫חברה שמכרה פטנט לייצור רהיטים לשש שנים ואופציה לעוד שש והוחלט שהמכירה היא פירותית‪.‬‬
‫פס"ד "רולסרויס"‪ -‬מכרה ידע לחברות אחרות בתנאי שלא יוציאו את הידע מחוץ לגבולות המדינה ובית‬
‫המשפט קבע שהמכירה היא פירותית משום שהגבילה את החברות האחרות בשימוש בידע‪.‬‬
‫סעיף ‪)8‬ב( מדבר על מתי מכירים בהכנסה‪.‬‬
‫סעיף ‪)3‬ט( מדבר על הכנסה רעיונית שיש יחסים בין עובד ומעביד‪.‬‬
‫עמ' ‪14-13‬‬
‫פס"ד "ברקת"‪ -‬מדבר על בעלי מניות שמשכו הלוואות מהחברה והחברה קיזזה את החוב מריבית בדו"ה‬
‫ובית המשפא לא אישר לפקיד השומה לחייב את החברה במס משום שבעלי המניות יחויבו במס‪.‬‬
‫פס"ד "רימון"‪ -‬חברת ביטוח שהעבירה לסוכנות את הפרמיות של המבוטחים והסוכנות קיבלה על כך‬
‫ריבית וכשקיבל בחזרה הביטוח את הכסף אזי הוא לא חויב במס משום שלא קיבל עם הריבית‪.‬‬
‫פס"ד "יאיר דר"‪ -‬עובד היי טק קיבל אופציות שנסחרות בבורסה ונקבע שאם האופציות מומשו והיה‬
‫רווח אזי זה הרווח ימוסה‪.‬‬
‫סעיף ‪)3‬ט‪ (2‬קובע את התקופה שבין קבלת הזכות לאופציה לתקופת‬
‫המימוש‪.‬‬
‫‪)3‬א( פיצוי פירותי בלבד מביטוח עמ' ‪.15‬‬
‫פס"ד סולר‪ -‬שני עו"ד חתמו על חוזה והאחד סרח ונקבעו פיצויים ונקבע שהפיצוי הוא הוני משום שזה‬
‫פיצוי בגין הפרת העסקה ולא מדובר בלקוח או בדבר שיגרתי שקורה‪.‬‬
‫‪)3‬ב‪ (1‬מדבר על בסיס מצטבר שמחלו על חוב‪.‬‬
‫‪)3‬ב‪ (2‬סעיף אנטי תכנוני‪.‬‬
‫פס"ד "קבוצת שילר"‪ -‬מדבר על נישומה שקיבלה הלוואה צמודה לדולר ובגלל פיחות לא הייתה‬
‫אפשרות לשלם את הסכום שנוצר והוקמה וועדה שהחליטה למחול על החוב ופקיד השומה טען שבגלל‬
‫שמדובר במענק אזי צריך לשלם מס אך בית המשפט החליט לקשר את העניין לפיחות ולכן זו לא הכנסה‬
‫פירותית ולא שילמו מס‪.‬‬
‫‪)3‬ב‪ -(4‬מדבר על איזושהי הקלה והוא מדבר על מענקים שמקבלת‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מהמדינה או מקק"ל ועל המענקים הללו לא‬
‫חל סעיף ‪)3‬ב‪ (3‬כדי לא לפגוע בהקלות שנותנת המדינה‪ .‬עמ' ‪16‬‬
‫סעיף ‪3‬ה' )קופות גמל וקרנות השתלמות( עמ' ‪.17‬‬
‫‪)3‬ה‪ (1‬קופות גמל בתגמולים עמ' ‪.18‬‬
‫‪)3‬א( לפקודה נחקק במטרה למסות את תושבי יהודה שומרון וחבל‬
‫עזה‪ .‬עמ' ‪.19-18‬‬
‫פס"ד "מעלה חבר"‪ -‬מדובר על שני נישומים תושבי האזור שכל אחד מחזיק ב ‪ 5%‬ממניות החברה‬
‫ונקבע כי דין יחיד כדין רבים ולכן משום שמכל תושבי ישראל יש ‪ 10%‬ביחד אזי החברה תמוסה‬
‫בישראל‪.‬‬
‫סעיף ‪)3‬א)ג(( אומר שלא יהיה כפל מס עמ' ‪.19‬‬
‫פס"ד "ק‪.‬פ‪.‬א תעשיות פלדה"‪ -‬מדברים כאן על אזרח ישראלי תושב האזור שטען שהוא לא חייב במס‬
‫והוחלט שהוא כן חייב‪.‬‬
‫פס"ד "לוריא וקורצוויל"‪ -‬מדובר על חברה חקלאית שהיא תושבת האזור שפטורה ממס לפי החוק‬
‫הירדני ולכן נשאל האם גם הדיבידנד יהיה פטור ממס והוחלט שיש פטור על הדיבידנד רק אם שולם מס‬
‫על הרווחים‪.‬‬
‫סעיף ‪)4‬א(‪ -‬מיסוי על בסיס פרסונלי עמ' ‪.20‬‬
‫סעיף ‪ (1)9‬עוסק בנשיא המדינה וכל התשלומים וההטבות שהוא‬
‫מקבל מהמדינה שהם פטורות ממס‪.‬‬
‫סעיף ‪ (2)9‬נותן פטור ממס לגופים כמו הרשויות המקומיות‪ ,‬מפעל‬
‫הפיס‪ ,‬מוסדות ציבור וקופות גמל עמ' ‪.21-20‬‬
‫פס"ד "ויזרע יצחק"‪ -‬בית אבות שתנאי הקבלה היו הכנסה נמוכה ולכן המדינה עודדה תרומות‪.‬‬
‫פס"ד "חוקה למדינת ישראל"‪ -‬מטרת העמותה הייתה לחוקק חוקה לישראל והעמותה הייתה בעלת גוון‬
‫פוליטי ולא עמדה בתנאים של מוסד ציבורי‪.‬‬
‫פס"ד "למען מכבי אבשלום"‪ -‬אגודה שהיא מוסד ציבורי השכירה שטחים ליזמים שבנו בית קולנוע‬
‫והאגודה קיבלה ‪ 30%‬מהפדיון אך הוחלט שזה לא עסק משום שלא יכולים להיות לאגודה הפסדים וזאת‬
‫למרות שירותי השמירה והניקיון‪.‬‬
‫פס"ד "ידידי האוניברסיטה"‪ -‬האוניברסיטה קיבלה פרדס שנמסר לעיבוד חיצוני והיות שהסיכון כולו‬
‫על האגודה אזי יש כאן הכנסה מעסק‪.‬‬
‫סעיף ‪2)9‬א'( שהוא יחסית חדש ונחקק ב ‪ 98‬עוסק בפטור לארגונים‬
‫מקצועיים עמ' ‪.22‬‬
‫סעיף ‪ (5)9‬הוא סעיף הפטורים לנכים‪.‬‬
‫סעיף ‪5)9‬ב( לאחר הרפורמה קובע שהנישום יהיה זכאי לפטור על‬
‫הכנסה נוספת שאינה מיגיעה אישית שמשלימה את היגיעה האישית עד‬
‫לתקרה עמ' ‪.23‬‬
‫פס"ד איצ'ר‪ -‬נשאלת השאלה מהי יגיעה אישית ונשאלת השאלה האם החזקת ספרי החברה של תחנת‬
‫דלק בבית וקבלת תשלום על כך נחשב כיגיעה אישית ובית המשפט קבע שזה לא נחשב‪.‬‬
‫פס"ד "יורשי המנוח טבר רגא עודה"‪ -‬נשאלת השאלה לגבי יורשי המנוח שבשנה שבה המנוח הפך‬
‫לנכה הכנסותיו עלו פלאים ולכן לא ניתנה לו כל הטבה‪.‬‬
‫פס"ד "יהושוע לוי"‪ -‬מדבר על נישום שמייצג חברה משפחתית ונשאל האם זו הכנסתו של הנכה והאם‬
‫היא סבירה‪.‬‬
‫סעיף ‪7) 9‬א(‪ -‬מענק עקב פרישה‪/‬מוות ‪ +‬סעיף ‪)9‬א( עמ' ‪.24‬‬
‫פס"ד ג'ניס ברברה"‪ -‬מדובר על חברה שהפסיקה את פעילותה ושילמה לבעלי המניות פיצויי פיטורים‬
‫וזאת למרות שבעצם כל הפעילות עברה לחברה עם שם אחר ובית המשפט קבע שזה תכנון מס‪.‬‬
‫פס"ד "מרווה אשר"‪ -‬מדבר על כך שמענק פרישה משולם גם כשיש פרישה מרצון‪.‬‬
‫פס"ד יהלומי דסקל‪ -‬חברת יהלומים פיטרה בשנת ‪ 76‬את כל עובדיה ושילמה להם פיצויים והעסיקה‬
‫אותם שוב ב ‪ 77‬בתנאים דומים ולכן ביהמ"ש החליט שמדובר בפעולה פקטיבית שמטרתה לחסוך מס‪.‬‬
‫פס"ד חפץ‪ -‬עובד פוטר והגיש תביעת פיצויים ונשאל האם זה בגין נזקקות או אובדן מקור הכנסה ובית‬
‫המשפט קבע כי סעיף ‪7)9‬א( חל על כל תשלום שמגיע לעובד שסיים את עבודתו בין אם זה בגין חוזה‪,‬‬
‫חוק או סתם אם זה לפנים משורת הדין‪.‬‬
‫פס"ד מאיר שטיין‪ -‬עובד פרש בגיל ‪ 62‬וקיבל שני תשלומים לפיצויים ללא זכויות פנסיה ובית המשפט‬
‫החליט כי מועד הקבלה זה מועד המיסוי‪.‬‬
‫סעיף קטן ג' נותן סמכות לנציב להתעלם מהגדלה פקטיבית של‬
‫המשכורת האחרונה שמשפיעה על הפטור‪.‬‬
‫סעיף קטן ד' מדבר על משכורת בשל עבודה חלקית עמ' ‪.26-25‬‬
‫סעיף ‪)8‬ג(‪ -‬זה סעיף שעוסק בפרישה והכוונה היא שבה המחוקק וקבע‬
‫הוראות מיוחדות במקרים שאפשר לחלק הכנסה לתקופות שומה‬
‫מוקדמות ומאוחרות יותר והכוונה היא בפרישה עמ' ‪.27‬‬
‫סעיף ‪7)9‬א()ז(‪ -‬מסלול רצף קצבה עמ' ‪.30-26‬‬
‫סעיף ‪)9‬א'( עוסק בפטור לקצבה‪ ,‬שמשתלמת ממעביד או מקופת גמל‪.‬‬
‫‪9‬א' )ה'( היוון קצבה – קבלת כל סכום הקצבה היום עמ' ‪.33-32‬‬
‫סעיף ‪ -(7)9‬כל סכום הון שמתקבל כפיצויים כלליים על מוות או‬
‫חבלה יש פטור על פיצוי הוני סביר מהמזיק עמ' ‪.33‬‬
‫פס"ד הדר לב‪ -‬אדם קיבל תשלום חודשי בגין אובדן כושר עבודה וזה תשלום בגין חוזה ולא נזק ממש‬
‫ולכן הסעיף לא חל עליו‪.‬‬
‫סעיף ‪ -(8)9‬פטור לספן חוץ‪.‬‬
‫סעיף ‪ -(9)9‬המדינה נותנת זיכיונות לכל מיני זכאים כמו ערוץ ‪.2‬‬
‫סעיף ‪ -17‬זהו סעיף שפותח את חלק ההוצאות עמ' ‪.36‬‬
‫פס"ד "שטדלן"‪ -‬בת"א היה בית ספר לבנות בשני בניינים ולימים החליט המנהל להעביר את הבנות‬
‫לבניין אחד ולכן סגר עם קבלן על בניית גדר בין הבניינים אך לפני תחילת השנה נודע למנהל שקומה‬
‫אחת הושכרה לתלמידים אחרים ולכן דרש לבטל את החוזה בנוסף פנתה העירייה למר שטדלן על הפעלת‬
‫עסק ללא רשיון ולכן מר שטדלן שכר עו"ד גם כדי לקבל רשיון לעסק וגם כדי לבטל את החוזה ופקיד‬
‫השומה טען שהוצאות בגין העו"ד הם הוצאה הונית על הרשיון שזה הוצאה טרום עסקית והוצאה פרותית‬
‫על ביטול החוזה וכך גם הוכרע הדין‪.‬‬
‫פס"ד מירי וולף‪ -‬מדובר על רופאת שיניים שעסקה גם כעצמאית וגם כשכירה וביקשה לנכות הוצאות‬
‫של שלושה חודשי השתלמות בחו"ל כדי לשמור על רמתה המקצועית והוחלט להביא מומחים ולבדוק זאת‬
‫מול בעלי מקצועות אחרים בשוק החופשי ולכן הוחלט שאפילו היותה שכירה וגם שייתכן שלמדה וצברה‬
‫ידע חדש זה עדיין נחשב על הקיים משום שתמיד צריך להתעדכן בשוק החופשי‪.‬‬
‫פס"ד עורך דין‪ -‬מדובר על עו"ד שנסע לאנגליה ללמוד את חוקי הבריטים ודרש הכרה בהוצאות הללו‬
‫כהוצאות שוטפות והעליון קבע כי מדובר בהוצאה הונית ולא פירותית משום שניתן לו ידע שמקנה לו‬
‫יתרון בשוק החופשי ולא שמירה על הקיים‪.‬‬
‫סעיף ‪ 17‬רישא )הבחנה בין הוצאה הונית לפירותית( עמ' ‪.38-37‬‬
‫פס"ד עוף חיפה – מדובר על חברה שדרשה ניכוי בגין תשלום ששילמה לאחד ממנהליה שפרש כדי שלא‬
‫יהיה לתחרות לחברה במשך שנתיים ובית המשפט הסכים שזו הוצאה לטווח קצר ולכן היא פירותית‪.‬‬
‫פס"ד א"ב – רו"ח טס לדרום אפריקה וביקש לנכות עבור הוצאותיו מהכנסתו החייבת וזאת משום‬
‫שנסע להיפגש עם אנשים לגבי הקמת כפר חדש בישראל ויצירת קשרים אך בית המשפט קבע שאין לכך‬
‫קשר לעבודתו ולכן לא יותר לו בניכוי כלל‪.‬‬
‫פס"ד אקספרס טורס – נגנב מסוכנות נסיעות כספת שהיה בא גם מט"ח והוחלט שיש להבחין בין גניבה‬
‫של עובד זוטר )או שלא יודעים מי גנב( לעובד בכיר שכאשר עובד זוטר גונב אזי זה חלק מסיכוני העסק‬
‫ולכן ההוצאה תותר בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד פינסקר ‪ – 42‬חברה תושבת חוץ הייתה בעלת מבנה והושכר לדיירים בארץ ועל כך נמנו שני‬
‫מנהלים‪ ,‬לימים גילו כי המנהלים גנבו את הכסף ולכן משום שהתשלום היה על בסיס מצטבר והכסף לא‬
‫הגיע דרשו הבעלים לנכות זאת מההכנסות אך ביהמ"ש טען שמנהלים הם לא חלק מהסיכון ולכן ההוצאה‬
‫לא תותר בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד זילברשטיין – בעל מבנה נתן פיצוי לאחד מדייריו שנפל במדרגות ומשום שזה חלק מהסיכון של‬
‫החזקת מבנה זה הותר בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד בן‪-‬שחר זרעים – פרצה שריפה בעסק ובעסקים שכנים והחברה פיצתה את השכנים על כך ודרשה‬
‫את ההוצאה בניכוי‪ .‬המחוזי לא אישר זאת ולעומת זאת העליון קבע כי ההוצאה פירותית וזאת משום שיש‬
‫זרעים במלאי והם עלולים להישרף ולכן זה סיכון של העסק וגם משום שאם הזרעים היו נמכרים אזי זה‬
‫היה מס פירותי‪.‬‬
‫הוצאות מעורבות )פרטי עם עסקי או הוני עם פירותי(‪.‬‬
‫פס"ד בן‪-‬עזרה ובניו – חברת פרי דרשה בניכוי הוצאות נסיעה של עובדים ובנות זוגם בגין חיפוש אחר‬
‫שווקים חדשים לייצוא ובית המשפט קבע כי לנשים לא היה כל תפקיד בחברה ולכן הוצאותיהם לא יותרו‬
‫בניכוי אבל הוצאות העובדים כן יוכרו‪.‬‬
‫פס"ד מעונות רוטשילד – מדובר על השכרת מרתף לבנק ודרישה לנקות את הוצאות הבניין בגין‬
‫המושכר וכמובן שלא כל ההוצאות הותרו לניכוי משום שהמרתף הוא רק חלק יחסי בבניין‪.‬‬
‫פס"ד פרומקין – פסיכיאטר עמד לדין על כך שלקח שוחד הוא רצה שינכו לו את ההוצאות המשפטיות‬
‫של משפטו הפלילי‪ .‬ביהמ"ש קבע שמדובר בהוצאה מעורבת‪ ,‬שבאה לשמור על חירותו של הפסיכיאטר‪,‬‬
‫ועל כן מדובר בהוצאה פרטית ביהמ"ש לא התיר את ההוצאה‪ .‬הוצאה פרטית אינה הוצאה המותרת‬
‫בניכוי‪.‬‬
‫הוצאות לשכירים עמ' ‪.39‬‬
‫פס"ד בורק – חשמלאי שהיה שכיר ועבד בבוקר במשרד הביטחון ואחה"צ בבית ציוני אמריקה דרש‬
‫בניכוי את הוצאות הנסיעה בין שני מקומות העבודה וגם את הוצאות הארוחה שאכל בדרך‪ .‬ביהמ"ש פסק‬
‫שהוצאות הנסיעה אינן מותרות בניכוי‪ ,‬כי אין מדובר בהוצאה בייצור הכנסה‪ .‬ההוצאה של הנסיעה שווה‬
‫לנסיעה מביתו למקום העבודה‪ .‬כל ההוצאות שמוציא השכיר עד למקום עבודתו אינן מותרות בניכוי‪ ,‬כי‬
‫זה לפני שהוא מתחיל לייצר הכנסה‪ .‬הארוחה בוודאי שלא‪ ,‬יש הוצאות אש"ל לכך‪.‬‬
‫הפרשות )אחריות למוצרים והפרשה חשבונאית בגין כך(‪.‬‬
‫פס"ד ארקיע – חברת תעופה שבבעלותה מטוסים‪ .‬היא דרשה בניכוי הפרשה לשיפוץ המנועים‪ .‬החברה‬
‫טענה שבכל ‪ 9000‬שעות מנוע‪ 3 ,‬שנים‪ ,‬המנוע צריך לעבור שיפוץ‪ .‬עלות השיפוץ ידועה לה מראש ולכן‬
‫כדי להקביל הכנסות להוצאות היא דרשה כל שנה שליש מעלות השיפוץ‪ .‬ביהמ"ש קבע קריטריונים באילו‬
‫נסיבות נתיר בניכוי הפרשה‪ .‬ארקיע עמדה בקריטריונים ‪ 2‬ו ‪ 3‬ולא ב ‪ 1‬ולכן ההוצאה לא הותרה לה‪.‬‬
‫פס"ד דיל – חברה העוסקת במכירת רהיטים דרשה בניכוי הפרשה לתיקונם בגין אחריות שנתנה‬
‫ללקוחות לשנה‪ .‬את ההפרשה היא ביצעה על פי אחוז מהמכירות‪/‬המחזור‪ .‬המערערת לא הצליחה להסביר‬
‫את אחוז ההפרשה‪ .‬לכן היא לא עמדה באחד הקריטריונים‪ .‬אם היא הייתה מוכיחה שהיא עשתה את‬
‫ההפרשה בדיוק על פי ניסיון העבר‪ .‬להראות על בסיס מה היא המציאה את האומדן הזה‪ ,‬להסביר למה‪.‬‬
‫הוצאות טרום עסקיות )בד"כ הוניות( עמ' ‪40‬‬
‫פס"ד סידוס – חברה דרשה ניכוי הוצאות משכורת והחזקת רכב של סוכניה‪ ,‬שעשו ניסיונות בלתי‬
‫מוצלחים לשווק את מוצריה‪ .‬הם לא הצליחו להפיק הכנסה‪ .‬פקיד השומה לא התיר את ההוצאה‪ ,‬כיוון‬
‫שהוא טען שמדובר בהוצאות טרום עסקיות‪ .‬ביהמ"ש קבע שהיות ופעל בחברה מנגנון לייצור הכנסה‪ ,‬על‬
‫אף שאותו מנגנון לא הצליח להפיק הכנסה ולכן יש מקור הכנסה‪ ,‬וההוצאה מותרת בניכוי‪ .‬היה מנגנון של‬
‫עסק ויש מקור‪ ,‬לכן למרות שאין הכנסה‪ ,‬יש ניכוי הוצאה‪.‬‬
‫פס"ד נאות מרגלית )מפורסם(‪ -‬בי"ח לחולי נפש שלשם פתיחתו נדרש אישור של משרד הבריאות‪.‬‬
‫המשרד התנה את מתן הרישיון בכך שיהיה פסיכיאטר עם רישיון ישראלי‪ .‬לצורך כך נדרש הפסיכיאטר‬
‫לעבור השתלמות של ‪ 6‬חודשים כאשר בגין אותה תקופה המערערת שילמה לו משכורת‪ .‬כמו כן‪ ,‬בסמוך‬
‫לפתיחת בית החולים נסתמו חלק מבורות השופכין של ביה"ח דבר שהצריך כריית בורות חדשים‪.‬‬
‫המערערת דרשה את כל ההוצאות בניכוי בשוטף‪ .‬ביהמ"ש קבע כי משכורת הפסיכיאטר מהווה הוצאה‬
‫טרום עסקית‪ ,‬היות וללא הרישיון הישראלי‪ ,‬לא ניתן יהיה לפתוח את ביה"ח‪ .‬לגבי הבורות קבע כי לעתים‬
‫החלפת נכסים תהיה הוצאה פירותית‪ ,‬למרות שהיא מתקשרת עם הון‪ .‬הוצאה שיותר קרובה להוניות‪ ,‬אבל‬
‫תיחשב במקרה הספציפי כפירותית‪ .‬במקרה זה הבורות הותרו‪ ,‬כי יכול להיות שההוצאה תהיה גם‬
‫פירותית‪.‬‬
‫הוצאות על בסיס מזומן‬
‫פס"ד משה לוי – בעל משאית שדיווח על בסיס מזומן רכש לקראת סוף השנה צמיגים‪ .‬הוא רשם את כל‬
‫ההוצאה לשנת המס‪ .‬ביהמ"ש המחוזי קבע שמאחר והנישום מדווח על בסיס מזומן הוא רשאי לתבוע את‬
‫כל ההוצאה הואיל ומספיק שההוצאה הזו יצאה לשם יצירת ההכנסה‪ .‬מספיק שהיא התחילה ליצור הכנסה‬
‫בשנת המס‪ ,‬כדי שנתיר את כולה‪.‬‬
‫הוצאות לא חוקיות‪ .‬בחינת נורמות ציבוריות‪ ,‬חברה שמשקיעה ברומניה‪ ,‬וברומניה‬
‫חייבים לשלם שוחד‪ ,‬ואז אולי נתיר את ההוצאה בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד אורי כהן – מכון ליווי שחייבו אותו במס על הכנסותיו‪ ,‬אבל לא התירו לו בניכוי הוצאות חשמל‪,‬‬
‫ארנונה‪ .‬ביהמ"ש קבע שהוצאות חוקיות חייב פקיד השומה להתיר בניכוי‪ ,‬הואיל ויש לעשות שומה‬
‫)=חישוב המס( נכונה של ההכנסה החייבת‪.‬‬
‫פס"ד אוצר לאשראי – מדובר על בנק שחרג מאחוז הנזילות שמותר לו ולכן נקנס ע"י בנק ישראל בשל‬
‫כך הבנק שנקנס תבע את ההוצאות בניכוי משום שטען שזה חלק מהריבית שהוא משלם לבנק ישראל אך‬
‫בית המשפט לא הסכים לניכוי זה משום שטען שזה יעודד לא לנהוג לפי הכללים כשם שהבנק עשה ועוד‬
‫שהמדינה תשתתף בכך ולכן זה נגד תקנת הציבור ולא הותר בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד אליגשווילי – הנישום קיבל קנס בגין חריגה ממכסת המים שהוקצתה לו בשל הפרדס שבבעלותו‬
‫)לחקלאים יש מכסות מים(‪ .‬הנישום טען שאם לא היה משקה את הפרדס‪ ,‬היה נהרס כל הפרי‪ .‬ביהמ"ש‬
‫חזר וקבע שלאור ההלכה שנקבעה בפס"ד אוצר לאשראי ההוצאה לא תותר‪ .‬הוצאה בלתי חוקית‪.‬‬
‫פס"ד מלונות אל‪-‬ארביע – המערערת הפעילה מלון במזרח ירושלים ורכשה מט"ח על מנת להחזיר‬
‫הלוואות שלקחה מבנקים בירדן‪ .‬פקיד השומה טען שכל הוצאות המימון לא מותרות בניכוי‪ ,‬כי היא עברה‬
‫עבירת מטבע ולכן זו הוצאה בלתי חוקית‪ .‬אך יש לשים לב לבין עבירות קלות לחמורות שזו לא נאכפת‬
‫ע"י השלטונות ולכן קלה ותותר בניכוי‪.‬‬
‫‪ 17.1‬הוצאות מימון והפרשי הצמדה עמ' ‪.42-41‬‬
‫פס"ד פריקשנס מטריאלס – החברה לקחה הלוואה להקמת מפעל‪ 75% .‬מסכום ההלוואה הושקע‬
‫בהקמת המפעל‪ 25% ,‬שימשו למתן הלוואה לצד ג'‪ .‬החברה ביקשה לנכות בשוטף את כל הוצאות המימון‪.‬‬
‫הוצאות המימון על הקמת המפעל לא יותרו‪ ,‬הן מובנות לעסק‪ ,‬ורק כשהעסק יפיק הכנסה הן יותרו‬
‫בשוטף‪ .‬הוצאות המימון שניתן לייחס להלוואה שניתנה אח"כ לצד ג'‪ ,‬יותרו בניכוי‪ ,‬שכן אנחנו מקבלים‬
‫כבר בשלב זה הכנסת ריבית‪ .‬קבלה ותשלום של ריבית‪ ,‬לא ייתכן שישלמו על ההכנסות ולא יתירו את‬
‫ההוצאות‪.‬‬
‫פס"ד החברה לפיתוח טבריה – החברה עסקה בפיתוח העיר טבריה‪ ,‬תפעלה את מלון 'גני כנרת' והחזיקה‬
‫בחברת 'חמי טבריה'‪ .‬ההכנסות של החברה היו מדיבידנד‪ ,‬דמי ניהול‪ ,‬ריבית על הלוואות שהיא נתנה‬
‫לחברת בת‪ .‬בחלק מהשנים בגלל המצב הקשה של חברת הבת‪ ,‬החברה לא שילמה להם ריבית‪ .‬המחלוקת‬
‫הייתה האם החברה יכולה לנכות את הוצאות הריבית על ההלוואה שהיא לקחה‪ ,‬על מנת לממן את חברת‬
‫הבת‪ .‬ביהמ"ש קבע שכלל הפעילות של חברת האם היא פעילות עסקית‪ .‬הכנסותיה נבעו מדמי ניהול‬
‫וריבית‪ ,‬והכל בגדר הכנסה מעסק‪ .‬לכן זה לא רלוונטי שבשנה מסוימת אין לה הכנסות מריבית‪ .‬בעצם‬
‫חברת האם היא כמו בנק מממן‪ ,‬הכל זה פעילות עסקית‪.‬‬
‫פס"ד אמריקה הלטינית – חברה שהשקיעה בחברות אחרות‪ ,‬לרבות מתן הלוואות‪ .‬כאשר נציגי החברה‬
‫היו שותפים פעילים‪ ,‬בפעילותן של חברות הבת‪ .‬הכנסות מניהול‪ ,‬דיבידנד וריבית והכנסות מימוניות‬
‫נוספות‪ .‬פקיד השומה טען שמדובר בהכנסות מ ‪ 2.4‬ולכן צריך להקביל את אותן הוצאות רק להכנסות‬
‫האלה‪ .‬אז יש הפסד שהוא לא בר‪-‬קיזוז‪ 2.1 .‬זה הפסד יקר‪ .‬ביהמ"ש קבע שכלל הפעילות של החברה היא‬
‫פעילות מעין מימונית ולכן המדובר בפעילות עסקית‪ .‬הבדלה בין חברת השקעות שמעורבת בניהול‬
‫החברות‪ ,‬משביחה את חברות הבת‪ ,‬כמו במקרה הזה‪ ,‬לבין חברת השקעות שסוחרת בהשקעות‪ .‬ההחלטה ‪-‬‬
‫הכל מותר בהוצאה לפי ‪ , 2.1‬לא מפרידים הכל בסל אחד של הוצאות מימון‪.‬‬
‫פס"ד נכסי כהנים – מדובר על חברה שלקחה הלוואה ושילמה ריבית מחברת אם שלה‪ .‬לא היה לה‬
‫הכנסות אז לא היה לה כנגד מה לנכות הוצאות ולכן לא הותר לה בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד קופילוביץ' – אחד מבעלי החברה שנמנה על עובדיה נתן הלוואות לחברה ללא ריבית וכדי לתת‬
‫את ההלוואות הוא לקח הלוואות מהבנק‪ .‬הוא ביקש לנכות את הוצאות המימון כנגד הכנסתו ממשכורת‪.‬‬
‫לטענתו החברה הייתה בקשיים ואם לא היה לוקח הלוואות לא היה לחברה ממה לשלם לו משכורת‪.‬‬
‫ביהמ"ש קבע שהקשר בין ההלוואה לבין המשכורת הוא קשר רחוק מדי ולכן כמובן שלא התיר בניכוי את‬
‫הוצאות הריבית כנגד המשכורת‪ .‬הקשר לייצור ההכנסה‪.‬‬
‫‪ (1)17‬מימון מלאי באשראי ספקים עמ' ‪.43-42‬‬
‫פס"ד טמבור‪ -‬תבעה להכיר בניכוי בגין הפרשי שער על צבעים שקנתה מחו"ל וקיבלה אשראי ספקים‪.‬‬
‫לא כל הסחורה נמכרה ופקיד השומה לא רצה להתיר הכל בניכוי אך בית המשפט קבע שהמלאי משמש‬
‫להכנסה ולכן הכל יותר לניכוי‪.‬‬
‫פס"ד שרה לוריה‪ -‬המערערת היא בעלת חנות למכשירי כתיבה והיא משכה כספים מהעסק שלה וזה‬
‫מקרה שכיח‪ .‬במקביל העסק לקח הלוואות מהבנקים ופקיד השומה בא וקבע כי אין מקום להתיר את כל‬
‫הוצאות מימון ההלוואות מהבנקים בניכוי ולפנים משורת הדין הכירו לה ב ‪ 20%‬מההוצאות‪.‬‬
‫פס"ד יוסף גולדברג‪ -‬היה לו עסק והוא משך הרבה כסף מהעסק ולקח הלוואות מהבנק ופקיד השומה לא‬
‫התיר לו ניכוי של הוצאות משום פעילות מעורבת של העסק ושלו בבנק ומשיכות גדולות מהרגיל‪.‬‬
‫פס"ד אנג'ל‪ -‬מדובר על חברה שרכשה מגרש שלא לצורכי העסק ונתנה הלוואה ללא ריבית ורכישת‬
‫המגרש הכריחה אותה לקחת הלוואה וחלק מההלוואה היה לרכישת נכס הון ולכן רק חלק יוכר בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד מורן‪ -‬גם נקנה נכס הוני ונלקחה לשם כך הלוואה ונקבע לכך מבחן הצורך הצפוי מראש שהוא‬
‫המבחן הרלוונטי מבחינתנו והמשמעות היא שכאשר קיים צורך להשקיע בעסק כספים שהנישום היה צפוי‬
‫להם מראש וביודעין נוצר מצב שבו העסק היה זקוק להלוואה אזי לא נתיר לו הוצאות ניכוי‪.‬‬
‫פס"ד יעקב לוי ובניו‪ -‬מדובר על חברה שעוסקת במתן הלוואות והלוותה לבן משפחה ללא ריבית‬
‫והצמדה‪ ,‬החברה נאלצה לקחת הלוואה וביקשה ניכוי הוצאות בשל כך אך לא הותר לה משום שהדבר לא‬
‫מקובל‪.‬‬
‫התניית שירות בשירות‪ -‬הכוונה היא לאותם מקרים שהבנק מתנה מתן‬
‫הלוואה בפתיחת תוכנית חיסכון‪ ,‬וזו הוראה בניגוד לחוק הבנקאות‪43 .‬‬
‫פס"ד חלב ב"ב‪ -‬חברה נזקקה להלוואה לצורכי עסקיה אך הבנק התנה זאת שבמקביל תשקיע החברה‬
‫בתוכנית חיסכון אך בגלל שהחברה לא ענתה על תנאים מסוימים לא יותר לה בניכוי‪.‬‬
‫הוצאות מימון לרשויות‪ .‬עמ' ‪44-43‬‬
‫פס"ד נקיד‪ -‬נלקחה הלוואה לא לצורך ייצור הכנסה ולכן לא תותר בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד "הד הקריות"‪ -‬החברה חוייבה בגין תשלום בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלומים‪.‬‬
‫עלויות גיוס הון עמ' ‪44‬‬
‫פס"ד פז‪-‬גז‪ -‬החברה לקחה הלוואה כדי לתת דיבידנד ונעשה מבחן השקילות הכלכלית ולכן משום‬
‫שהחברה לקחה מהעודפים של עצמה בסופו של דבר מותר בניכוי‪.‬‬
‫סעיף ‪ -(3)17‬מדבר על סוגיית הוצאות תיקונים עמ' ‪44‬‬
‫פס"ד מרכז החמצן‪ -‬חברה שסיפקה בלוני חמצן ובמשך הזמן הבלונים התקלקלו‪ ,‬התבלו ונגנבו והחברה‬
‫רכשה בלוני חמצן אחרים ונשאל האם מדובר בהוצאה שוטפת או הונית ובית המשפט שלושה מבחנים‬
‫לכך‪:‬‬
‫‪ .1‬מבחן טיב התיקון‪ /‬השיפור בנכס‪.‬‬
‫‪ .2‬מבחן תדירות התבלות הנכס כלומר שככל שהנכס מתבלה מהר יותר אזי ההוצאה שוטפת‪.‬‬
‫‪ .3‬שווי החלק שהתבלה ביחס לעלות הנכס כולו‪.‬‬
‫במרכז החמצן דובר על עלות גבוהה של תחלופה כל ‪ 8‬שנים ולכן בית המשפט פסק שזה הוני‪.‬‬
‫פס"ד נאות מרגלית‪ -‬מדבר על בורות ספיגה שנסתמו בבית החולים הפסיכיאטרי ונשאלת השאלה על‬
‫ידי בית המשפט האם ניתן להפעיל את העסק בלי הנכס הזה ולכן בית המשפט קבע כי מדובר בשמירה על‬
‫הקיים והתיר את ההוצאה בניכוי‪.‬‬
‫פס"ד ארטל אראל ואחרים‪ -‬מדבר על נישום שהיה לו מבנה ישן והוא ביצע בו שיפוץ מסיבי של חיזוק‬
‫יסודות‪ ,‬החלפת צנרת‪ ,‬תיקון סדקים במדרכה‪ ,‬ציפוי המדרכה בגרנוליט‪ ,‬בניית גלריה ופקיד השומה טען‬
‫שהכל הוני כי יש כאן השבחה של הנכס והנישום טען שהייתה כאן הזנחה של הרבה שנים וכדי להחזיר‬
‫את הנכס לקדמותו נדרשה ההוצאה הזו ובית המשפט בחן כל תיקון וכל פרט וישנם שלושה שיקולים‬
‫חשובים‪:‬‬
‫‪ .1‬האם הוחלף חלק עיקרי או טפל‪.‬‬
‫‪ .2‬האם מדובר על הוצאה רגילה או חוזרת‪.‬‬
‫‪ .3‬גודל ההוצאה לעומת הנכס‪.‬‬
‫לגבי חיזוק היסודות הוא קבע כי מדובר בתזוזת הקרקע על פני שנים ולכן זה שמירה על הקיים‪.‬‬
‫טייח‪ -‬שמירה על הקיים‪.‬‬
‫הגלריה‪ -‬בוודאי הוני‪.‬‬
‫תיקון הסדקים במדרכה‪ -‬שוטף‪.‬‬
‫ציפוי המדרכה בגרנולין‪ -‬הוני‪.‬‬
‫החלפת הצנרת‪ -‬שוטף‪.‬‬
‫אם הכל היה נהרס ונבנה מחדש אזי הכל היה הוני‪.‬‬
‫פס"ד קואפורטיב‪ -‬הנמל החדש מדבר על חברה להפעלת משאיות שהחליפה מנועים במשאיות שלה ובית‬
‫המשפט השתמש בכל המבחנים שנקבעו וקבע שזה הוני‪.‬‬
‫סעיף ‪ – (4) 17‬סעיף שעוסק בחובות אבודים עמ' ‪45‬‬
‫פס"ד פינסקר ‪ -42‬הנישום השכיר בניין וההכנסות היו מ ‪ (6)2‬והוא טען שאחד הדיירים בבניין לא שילם‬
‫כסף ולכן זה חוב אבוד שמותר בניכוי ובית המשפט פסק שהסעיף במפורש קובע שמדובר בחוב רע שהיה‬
‫בעסק או במשלח יד ולכן הכנסות הנישומה היו מהשכרה שלא על ידי עסק ולכן לא ניתן לראות בחוב זה‬
‫על פי ‪.(4)17‬‬
‫פס"ד שריון‪ -‬עוסק בחברה שעיסוקה אינה מתן הלוואות והשאלה שעלתה האם חוב אבוד שניתן לחברת‬
‫הבת הוא על פי ‪ (4)17‬ובית המשפט פסק שמכיוון שפעילות החברה היא למתן הלוואות הרי זה האבוד לא‬
‫נחשב מעסק‪.‬‬
‫פס"ד אוגדה‪ -‬החברה עסקה בפיתוח ונתנה הלוואות ולא קיבלה חזרה ומכיוון שזה לא העסק שלה אזי‬
‫לא יותר לה בניכוי‪.‬‬
‫סעיף ‪ (5)17‬הפרשות מעביד לקופות גמל‪ .‬עמ' ‪46-45‬‬
‫סעיף ‪)18‬אט( קובע את מועד היתוי ההכרה בהוצאה וצריך סעיף זה‬
‫משום שקיימת בעיה עם החודש האחרון של שנת המס ולכן סעיף זה‬
‫קובע שתשלומים ששילם המעביד בגין החודש האחרון של שנת המס‬
‫‪ 30‬יום מסיומה ניתן לנקותה משנת המס הקודמת‪.‬‬
‫סעיף ‪ (6)17‬וסעיף ‪ -(7)17‬הסעיפים עוסקים באמצעים למניעת נזקי‬
‫טבע והתקפות מהאוויר עמ' ‪.47-46‬‬
‫פס"ד גולדברג זוהר מדבר על רו"ח שבנה מקלט בביתו הפרטי והוא רצה לנקות את זה מהכנסתו ובית‬
‫המשפט פסק שיש לבחון את סעיף ‪ (7)17‬באספקלריה )בראייה( של קיום זיקה בין ההוצאות לבין מקור‬
‫הכנסתו של הנישום ולכן לא ניתן לנקות הוצאות פרטיות ככל הוצאה פרטית אחרת ובמיוחד כשאינה‬
‫נוגעת למקור הכנסתו של הנישום‪ .‬כאשר מדובר על הוצאה מעורבת כמו בקניונים שחלקה פרטית וחלקה‬
‫בגין בניית מקלט ולכן אנו מפרידים בין העלויות הספציפיות של המקלט לשאר השטחים‪ ,‬כאשר מדובר‬
‫על הוצאה שהוצאה בגין נכס שחלקו משמש בייצור הכנסה וחלקו לא משמש בייצור הכנסה ההוצאה‬
‫תותר באופן יחסי לשטחים‪ ,‬השטח שמשמש בייצור הכנסה חלקי כל השטחים כפול עלויות בניית המקלט‪.‬‬
‫אם הנישום עובד בבית והוא בונה מקלט בבית אזי ההוצאה לא תותר‪.‬‬
‫כאשר המבנה שהמקלט מהווה חלק ממנו אינו כשיר להפקת הכנסה מעסק לא יותרו הוצאות בניית המקלט‬
‫שכן אז ניתן לומר שבעצם המקלט לא מהווה אמצעי זהירות‪.‬‬
‫לא ניתן לנקות הוצאות בניית מקלט מ ‪.(2)2‬‬
‫פס"ד קולנוע רינה מדבר על נישומה שביקשה לנכות הוצאות למקלט ששימש לבית הקולנוע והנישומה‬
‫רכשה את בית הקולנוע עם המקלט בסכום אחד כולל וכאשר היה כמובן הנכס בנוי והשאלה שעלתה לבית‬
‫המשפט היא האם מותר להתיר לה בשותף חלק יחסי מעלות הרכישה לאותו חלק שמתייחס למקלט ובית‬
‫המשפט פסק שהיות והנישומה רכשה את הקולנוע עם המקלט ולא בנתה אותו אזי לא תותר לה הוצאה‬
‫לפי ‪ (7)17‬שכן המחוקק רצה לתת את ההקלה רק לנישומים שנקטו בעצמם הם אמצעי זהירות‪.‬‬
‫סעיף ‪ -(11)17‬עוסק בהוצאות שכרוכות בתשלום המס ומדובר על כל‬
‫אותם הוצאות לרו"ח ועו"ד שמייצגים בפני פקידי שומה ועוסקים‬
‫בהכנת הדוחות הכספיים עמ' ‪.47‬‬
‫פס"ד ימיר העלה שאלה האם חברה שמדווחת על בסיס צבירה רשאית לרשום בדו"ח הפרשה לביקורת‬
‫למרות שההוצאות שולמו מאוחר יותר ובית המשפט הפנה לערכת ארקיע שקבע שאין מקום לקבוע כאן‬
‫דין מיוחד משום שאין מדובר כאן בהתחייבות לצד שלישי אם בכלל ולכן לא הותרה ההפרשה בניכוי‪ ,‬יחד‬
‫עם זאת נקבעו כללים שההפרשות להוצאות שכר טרחת רו"ח בגין שירותים שותפים שזה ביקורת שותפת‬
‫במהלך השנה או ייעוץ מס אזי בגין שירותים אלו תותר ניכוי מס הקשור בכיסוי הוצאות אלא במשך‬
‫השנה‪.‬‬
‫סעיף ‪ -(8)17‬סעיף זה עוסק בהוצאות הפחת ומופנה לסימן ב' שבו יש‬
‫את סעיף ‪ 21‬לפקודה שמתיר ניכוי פחת עמ' ‪.48‬‬
‫פס"ד "נצבא"‪ -‬ונקבע מהו דינה של שכבת ריצוף שהייתה בתחנת אוטובוסים והנישום ביקש להפחית‬
‫את ההוצאה כיוון שטען שמדובר בנכס ופקיד השומה טען שלא ניתן להכניס להגדרת נכסים אחרים‬
‫שבסעיף ‪ 21‬לפקודה כל נכס שהוא אלא ניתן להכניס רק נכסים לפי הרשימה הסגורה בפקודה )תקנות‬
‫הפחת הם משנת ‪ .(1941‬רוצים לבנות בתל אביב רכבת מטרו תחתית שהפחת שלה גבוהה משל רכבות‬
‫אחרות ולכן לשם כך יצטרכו להתקין תקנות חדשות‪.‬‬
‫פס"ד צמר פלדה‪ -‬חברה רכשה מכונות ויצרה מהלך שלם של ייצור ולפני תחילת פעילותה פנתה אליה‬
‫חברה מתחרה והציע לה סכומי כסף כדי שלא תפעל והחברה לא הופעלה מעולם וכנגד הכנסות מתחרות‬
‫היא ביקשה לנכות מס ובית המשפט קבע כי לא יותר הניכוי משום שלא היה שימוש בנכס‪ .‬בהשבתה שלא‬
‫מרצון נהוג להתיר פחת‪.‬‬
‫פס"ד מולר טקסטיל מדבר על חברה שרכשה נכס באשראי במט"ח ובכל שנה רשמה החברה הוצאות‬
‫פחת גבוהות מהשנה הקודמת ונשאלה השאלה האם צריך לשערך את הפחת בכל פעם שנתבע הפחת‬
‫כהוצאה או האם הפחת נגזר מהמחיר המקורי של הנכס שמשוערך ליום הרכישה או מועד ההפעלה‬
‫המאוחר ובית המשפט פסק שהפחת לא משוערך לשער המטבע בכל שנה אלא נגזר מהמחיר המקורי‬
‫שמשוערך לפי שער המט"ח ליום הרכישה או למועד ההפעלה המאוחר וזה אומר שגם אם קניתי נכס‬
‫במטבע חוץ אזי זה לא משנה לעניין הפחת בגלל שהנכס נרשם לפי המחיר המקומי ולכן לא משנה מה‬
‫השער של המט"ח‪.‬‬
‫הטלי חיבור‪ -‬כאשר מוקם עסק יש מספר טפסים שיש לעמוד בהם כמו‬
‫טופס ‪ 4‬של חברת חשמל וגם היטל חיבור לצורך חיבור המבנה לרשת‬
‫הביוב עמ' ‪.49‬‬
‫פס"ד "ח‪.‬מ‪.‬מ‪ .‬מוליכים"‪ -‬נשאל האם ההיטל ששולם על ידי החברה לצורך חיבור המבנה לרשת הביוב‬
‫שהוון לנכס‪ ,‬האם הוא מהווה חלק מהקרקע )מהמבנה( שלמבנה הבלאי נמוך ובית המשפט פסק שההיטל‬
‫הוא חלק מהמחיר המקורי ואינו שייך לקרקע‪ .‬אם מבנה עולה ‪ 1500‬אזי שליש אי אפשר לנקות כי הוא‬
‫שייך לקרקע וקרקע אי אפשר לנקות ולכן אפשר לנקות רק ‪.1000‬‬
‫מקרים מיוחדים‪ -‬סעיפים ‪ – 26-24‬סעיפים אלו עוסקים במספר‬
‫מקרים שבהם נמכר נכס או מועבר למטרה של תכנון מס )עסקאות‬
‫מלאכותיות( עמ' ‪.49‬‬
‫בפס"ד בן עזר ובניו נקבע ש"מרבית" זה מעל ‪ 50%‬ובמקרה כזה שיש "מרבית" אזי כש‪ -‬א' מכר נכס ל‬
‫ב' עדיין אין העברה של השליטה והפחת שיותר ל ב' הוא לפי המחיר המקורי של א'‪.‬‬
‫פחת מואץ מכוח חוקי עידוד כאלו ואחרים כמו חוק עידוד תעשייה עמ'‬
‫‪.50‬‬
‫פס"ד אלקטרא מעליות שזו סוגייה שעלתה האם יש להפחית את המעלית בנפרד מהמבנה ובית המשפט‬
‫פסק שהמעלית עומדת בפני עצמה ונקבע לה שיעור פחת בנפרד בתקנות ולכן היא תופחת בנפרד על‬
‫בסביבות ‪ 10%‬בניגוד לבניין שזה ‪.4%-%2‬‬
‫סעיף ‪)18‬ב'(‪ -‬סעיף זה בא ומסייג את המועדים והסכומים של ניכוי‬
‫הוצאות שכבר עמדו במבחן של סעיף ‪ 17‬וזה נועד ככל שיותר למנוע‬
‫תכנון מס ודחיית תשלום מס ביחס להוצאות מסוימות‪.‬‬
‫פס"ד חברת א' ויצמן והשאלה שעלתה בפס"ד זה היא האם דמי שכירות ששולמו לבעלי השליטה‬
‫נחשבים כתשלומים אחרים לעניין סעיף ‪)18‬ב(‪ ,‬הסוגייה שעלתה היא שמדובר על דמי שכירות ששולמו‬
‫לבעל שליטה עבור מבנים וציוד שהושכרו לחברה ודמי השכירות לא שולמו בפועל ובעלי השליטה לא‬
‫דיווחו על הכנסה במהלך השנים ובית המשפט פסק שמטרת המחוקק הייתה לסתום פרצה ושהגדרת‬
‫תשלומים אחרים בסעיף ‪)18‬ב( לפקודה היא רחבה וכוללת כל תשלום אחר ולשון הסעיף ברורה וחד‬
‫משמעית ולכן החברה לא יכולה לנכות את ההוצאה‪.‬‬