פרסומים - המרכז לחקר העיר והאזור

Transcription

פרסומים - המרכז לחקר העיר והאזור
‫פרסומים‬
‫המרכז לחקר העיר והאזור‬
‫ע"ש פיליפ ואתל קלצניק‬
‫הטכניון‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל | הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים‬
‫פרסומים‬
‫חדש‬
‫שיקולים חברתיים‬
‫בתכנון מרחבי‬
‫ארזה צ'רצ'מן ואמילי סילברמן‬
‫‪2012‬‬
‫‪201‬‬
‫‪2‬‬
‫ספר זה רואה אור לאחר גל ההפגנות של המחאה החברתית ב‪2011‬‬
‫שסחף ישראלים רבים בדרישה לצדק חברתי אך במדינת ישראל לא ניתן‬
‫להתמודד עם הדרישה לצדק חברתי ללא התייחסות גם למערכת התכנון‬
‫המרחבי¨בה מתקבלות החלטות על חלוקת‬
‫משאב הקרקע ואופי שימושו‪.‬‬
‫ומכאן בא הגרעין לספר¨שתחילתו עוד בשנת ‪¨ 2009‬עת שאלנו את עצמנו‬
‫מדוע שיקולים חברתיים אינם מקבלים את הביטוי הראוי במערכת התכנון‬
‫המרחבי בישראל חיפשנו תשובות בספרות מארצות שונות¨שוחחנו עם‬
‫בעלי תפקידים בארץ ובחול ויזמנו מספר דיונים וכנס בהשתתפות אנשים‬
‫העוסקים בנושאי תכנון כאן אנו מביאות את תוצרי הבדיקה∫הגדרת‬
‫המרכיב החברתי בתהליכי תכנון מרחביים¨ניתוח הנסיבות למזעור המרכיב‬
‫החברתי במערכת התכנון כיום¨והמלצות מעשיות לשיפור המצב תקוותינו‬
‫היא כי ספר זה יסייע לשיפור הטמעת שיקולים חברתיים בתכנון מרחבי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חדש‬
‫בישראל‪ :‬דיור בר השגה‬
‫היבטים משפטיים‬
‫רחל אלתרמן וניר מועלם‬
‫מהדורה שנייה‬
‫‪2012‬‬
‫הכלים )והמגבלות( העומדים לרשות רשויות התכנון ספר זה סוקר את‬
‫והרשויות המקומיות בישראל בבואן לגבש מדיניות של דיור בר השגה‬
‫מסוכים שונים‪ .‬הניתוח מספק סקירה כללית על מגוון היבטים משפטיים‬
‫בדיני התכנון והבנייה ובדיני הרשויות המקומיות בישראל שבהם עשויות‬
‫הרשויות להיתקל בעבודתן היומיומית‪ .‬הספר הוא חלק מדוח מקיף‬
‫שמומן על ידי משרד הפנים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫פרסומים‬
‫דיור בר השגה‪ ,‬כלים‬
‫של תכנון סטטוטורי‬
‫ומדיוניות מקומית‬
‫רחל אלתרמן‪ ,‬אמילי‬
‫סילברמן‪ ,‬חיים‬
‫פיאלקוף‪ ,‬ניר מועלם‬
‫ומיכל יוקלה‪2012 ,‬‬
‫מחקר זה ניזום שלוש שנים לפני המחאה החברתית של קיץ‬
‫‪ ,2011‬כאשר המושג "דיור בר השגה" לא היה מוכר‬
‫בישראל‪ .‬הייתה זו חוויה מיוחדת לנו כחוקרים לעסוק במחקר‬
‫"בזמן אמיתי" לחלק הולך ודובר מהשיח הציבורי אשר הפך‬
‫והמדיניות הציבורית‪ .‬מדיניות של דיור בו השגה היא חבילה‬
‫של כלים רגולטוריים פיננסיים להתערבות בשוק הדיור על‬
‫מנת להוריד את המחיר ולשמור על מלאי של דיור זול לאורך‬
‫זמןץ קיימות הגדרות רבות לדיור בר השגה ולעיתים מוסיפים‬
‫הספר סוקר את הנסיון שנצבר במספר מדינות‪ ,‬מדד להגדרה‪.‬‬
‫בשני מישורים‪ :‬מישור ההיצע ומישור הביקוש ) משקי הבית‬
‫וגיבוש מדיניות בדבר התאמת המדיניות לצרכים באזור(‪.‬‬
‫‪. .‬לגבי כל כלי וכלי מציג הספר את מידת הרלוונטיות לישראל‬
‫‪201‬‬
‫‪1‬‬
‫התשמע קולי?!‬
‫הזכות להתנגד בפני‬
‫מוסדות תכנון בחוק‬
‫ובפועל‬
‫‪4‬‬
‫רגולציה של מתחמי‬
‫דיור‬
‫תכנון מרחבי או אמצעי‬
‫לברירת שכנים?‬
‫)תדפיס מתוך משפט‪,‬‬
‫חברה ותרבות(‬
‫דפנה כרמון‪ ,‬רחל‬
‫אלתרמן‪2011 ,‬‬
‫איריס פרנקל כהן‪ ,‬רחל‬
‫אלתרמן‪2010 ,‬‬
‫במרבית מדינות העולם כיום קיימים חוקי תכנון ובנייה‪,‬‬
‫וברובן מעניק החוק לציבור זכות כלשהי להישמע על ידי‬
‫המוסדות המוסמכים‪ .‬בקבוצה הקטנה של מדינות בעלות‬
‫משטר דמוקרטי‪ ,‬אליהן משתייכת ישראל‪ ,‬זכות הטיעון‬
‫בהליכי התכנון מנוצלת היטב על ידי הציבור‪ .‬למרות שקיימים‬
‫הבדלים בפרטים המשפטיים של זכות הטיעון בין המדינות‬
‫ניתן לומר שאופן הפעלתה של זכות הטיעון בפרקטיקה‪ ,‬כמו‬
‫התיכנון העירוני והאזורי עצמו‪ ,‬הם בבואה של התמורות‬
‫בכלכלה‪ ,‬בחברה ובמינהל הציבורי‪ .‬בישראל מתקיים מאז‬
‫שנות התשעים דיון ציבורי וחקיקתי תוסס בנושא של שיתוף‬
‫הציבור בתכנון‪ ,‬ולה התפתחות רבה במודעות הציבור לנושא‬
‫רחב זה‪ .‬מטרת הספר היא להעמיד בפני כל המעוניינים‬
‫בחוק התכנון והבנייה מצע של דיון במימדים‪ :‬תיאורטי‪-‬‬
‫‪.‬ביקורתי ‪ ,‬משפטי ועובדתי אמפירי‬
‫ץ‬
‫תופעת ההדרה של קבוצות או פרטים מאזורי מגורים‬
‫מסויימים היא תהליך המונע על ידי כוחות חברתיים‪,‬‬
‫פוליטיים וכלכליים רבי עוצמה‪ .‬תהליך זה משפיע על תחומי‬
‫חיים רבים‪ ,‬לרבות תעסוקה‪ ,‬החינוך והשותפות הציבורית‪.‬‬
‫על כן המדינות רבות תופעת ההדרה זוכה בדיון ציבורי‪,‬‬
‫אקדמי ומשפטי נרחב‪ .‬מאמר זה יבקש למקד את תשומת‬
‫הלב ברגולציה התכנונית של אזורי מגורים בהיחסי הגומלין‬
‫בין אמצעי שלטוני זה לבין תופעת ההדרה התחום הדיור‬
‫העירוני‪ ,‬וזאת באופן השוואתי בין לאומי‪ .‬דיני התכנון והבנייה‬
‫מיועדים להבטיח איכות חיים לתושבים ולשמור על ערך‬
‫‪.‬‬
‫נכסיהם‪.‬‬
‫תמורות בתכנון‬
‫במגזר הכפרי‬
‫מפגשי חשיבה והשתלמות‬
:2009 ‫למתכננים בשנת‬
‫לקט עבודות המשתתפים‬
‫ רחל‬,‫פנינה פלאוט‬
,‫אלתרמן וטובי אלפנדרי‬
2010
201
0
‫המשתתפים בהשתלמות חוברת זו מבוססת על עבודות‬
‫ במרכז לחקר‬,‫הראשונה שנערכה למתכננים במגזר בכפרי‬
‫ בשני העשורים האחרונים‬.2009 ‫העיר והאזור בטכניון בשנת‬
‫מתרחשים שינויים ביישובי המגזר הכפריץ הלחצים הכלכליים‬
‫ מביאים לשינויים‬,‫ במיוחד באזורי הביקוש‬,‫ותהליכי ההפרטה‬
‫ הפיתוח החדש‬.‫בסביבה הפיזית ולפעילות תכנונית ענפה‬
‫ הסבת‬,‫כולל הרחבות למגורים שיוך דירות לחברי הקיבוץ‬
‫מבני ציבור לשימושים חדשים ופיתוח פעילות לא חקלאית‬
‫ פנאי‬,‫ בילוי‬,‫ תעסוקה‬,‫ תיירות‬,‫)פל"ח( בדמות אזורי מסחר‬
‫ הפל"ח מבוצע לרוב בשטחים חקלאיים ובמתקנים‬.‫ועוד‬
‫ מטרת תכנית‬.‫שהשימוש המקורי בהם הוסב למטרות אחרות‬
‫ ואחרים העוסקים‬,‫ אדריכלים‬,‫היא להקנות ידע למתכננים‬
.‫בתחום התכנון בהתיישבות המרחב הכפרי‬
.
Building green
Promoting Energy
efficiency in Israel
‫פרוור וזחילה עירונית‬
‫ביישובים ערביים‬
‫בישראל‬
‫תבנית המרקם הבנוי‬
‫בישובים ערביים‬
‫ אמין‬,‫אמנון פרנקל‬
2010 ,‫סהלה‬
‫בעשורים האחרונים חלו תמורות מרחיקות לכת במבנה‬
‫ במערך של שימושי הקרקע ובמערך‬,‫המרחבי המסורתי‬
‫בחברתי כלכלי של רוב הישובים הערביים כפועל יוצא של‬
‫תהליכים מואצים של עיור ומודרניזציה‬. ‫תמורות אלו הגבירו‬
‫את הלחצים לפיתוח והביאו להתפשטות שטלח המגורים‬
‫ הספר מציג ממצאים ממחקר‬.‫מחוץ למרקמי הבינוי הותיקים‬
‫חדש אשר בחן את התפתחותם האורבנית מרחבית של‬
‫ המחקר‬.1995-2006 ‫הישובים הערביים בישראל בשנים‬
‫ יישובים ערביים במחוזות‬57 ‫התבסס על מדגם גדול של‬
‫ חיפה והמרכז‬,‫הצפון‬. ‫ממצאי המחקר הצביעו כי בניגוד‬
‫ מוסדות‬,‫ מקבלי ההחלטות‬,‫לדעה הרווחת בין המתכננים‬
‫ היישובים הערביים מתאפיינים‬,‫התכנון וקובעי המדיניות‬
.‫בהתפתחות קומפקטית לאורך זמן‬
.
WATER
SENSITIVE
PLANNING
(WSP) Integrating
Water Considerations
into Urban and
Regional Planning
Yael Ber Ilan, David
Perelmuter, Alon Tal,
2010
Green architecture has finally arrived in Israel. It
therefore merits much more knowledge support.
Regulations regarding energy conservation are
cardinal component of planning the sustainable
city. In Israel’s context of high density and need to
use land resources wisely, such regulations carry
special importance. This book offers a practical
perspective in evaluating policy tools, while
providing recommendations towards promoting
energy efficiency in buildings in Israel. It includes
dozens of sources and interviews that asses the
regulatory, economic and voluntary measures
available in Israel and around the world.
Naomi Carmon, Uri
Shamir, 2010
Water-sensitive planning (WSP) is an approach to
sustainable development that integrates water
considerations into urban and regional planning.
Following a literature survey and a condensed
report of our 15 years of studies, the paper
presents WSP's goals, domains, principles and
practices and the paradigms that underpin them,
with special attention to storm-water management.
It encompasses all planning scales, from the
building lot to the catchment area. The paper ends
with suggested generic planning principles that
evolved with the growth of WSP but are intended
to also serve other domains of planning for
sustainable development.
‫פרסומים‬
‫‪Everywhere in the world, land use law and regulation affect‬‬
‫‪real property values – either increasing or decreasing them.‬‬
‫‪Regulatory takings is the potential raw nerve of land use‬‬
‫‪regulation, yet policymakers and civic groups have tackled‬‬
‫‪the issue without the perspective that a cross-national‬‬
‫‪exchange of ideologies, laws, and practices can provide.‬‬
‫‪Takings International :‬‬
‫‪A comparative Perspective on‬‬
‫‪Land Use Regulations‬‬
‫‪Rachelle Alterman, 2010‬‬
‫‪Takings International is the first large-scale effort devoted to‬‬
‫‪this controversial issue, providing a vast platform of‬‬
‫‪comparative knowledge on direct, indirect, categorical, and‬‬
‫‪partial takings. Written for legal professionals, academics,‬‬
‫‪urban and regional planners, real estate developers, and‬‬
‫‪civil-society groups, the book analyzes thirteen advanced‬‬
‫‪economy countries representing a variety of legal regimes,‬‬
‫‪institutional structures, cultures, geographic sizes, and‬‬
‫‪population densities.‬‬
‫‪The comparative prism yields some surprising and‬‬
‫‪counterintuitive observations. In a climate of intensifying‬‬
‫‪controversies about property and the role of public agencies,‬‬
‫‪the book enables informed debate and provides all sides with‬‬
‫‪a sense of scale by which to evaluate current state practices‬‬
‫‪and propose alternatives.‬‬
‫‪201‬‬
‫‪0‬‬
‫מקונפליקט‬
‫לשיתוף‬
‫הזכות שקמה על‬
‫יוצרה‬
‫זיהוי פוטנציאל‬
‫להתנגדויות הצפוי‬
‫לתכנית בנין עיר‬
‫תביעות לפיצויים בגין נזקי‬
‫תכנון בישראל‬
‫דורון דרוקמן‪ ,‬רחל‬
‫אלתרמן‪2010 ,‬‬
‫חוק התכנון והבנייה קובע כי בעלי זכויות המקרקעין‬
‫זכאים לפיצויים בגין פגיעה שנגרמה במקרקעין כתוצאה‬
‫מתכנית‪ .‬זכות זו נקבעה על ידי המחוקק עוד בתקופת‬
‫המנדט ואולם מאז ראשית שנות ה‪ 90-‬חל גידול רב‬
‫במספר התביעות והיקפן הכספי הפך לנטל כבד על‬
‫מוסדות התכנון‪ .‬הספר בודק את התפתחות הדין‬
‫והפסיקה והשפעתה על היקף התביעות‪ .‬כן מדווח הספר‬
‫על מחקר אמפירי בדבר מספר תביעות הפיצויים‬
‫ומאפייניהן ובוחן השערות אודות משתנים מסבירים‪.‬‬
‫השוואת ממצאי מחקר זה עם מחקר אודות תקופה‬
‫קודמת מאששת טענה כי קיים גידול רב בהיקפו של‬
‫תביעות הפיצויים ובסוגיהן‪ .‬בתפתחות זו מייצגת ככל‬
‫הנראה לא רק שינויים בחוק אלה גם שינויים עמוקים‬
‫ץ‬
‫בתפיסות כלכליות וחברתיות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שירה ברנד‪ ,‬רחל‬
‫אלתרמן‪2010 ,‬‬
‫על פי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬שיתוף הציבור בתכנון הוא חובה‬
‫רק בשלב ההתנגדויות‪ .‬התגברות המודעות של יחידים‬
‫וקבוצות לזכותם לקבוע ולהשפיע על התכנון סביבם הביאה‬
‫לשימוש הולך וגובר בהליך זה‪ ,‬כמו גם לדרישה להרחיב‬
‫זכות זו לשלבים נוספים של הליך התכנון‪ .‬מנגד‪ ,‬יש הסבורים‬
‫כי ייעול הליכי התכנון מחייב צמצום שלב ההתנגדויות‪.‬‬
‫נקודת מוצא של המחברות היא כי הקונפליקט התכנוני‬
‫הכרוך בתכנון משתנה בהתאם לסוג התוכניות‪ .‬כאשר‬
‫הקונפליקט הינו מוגבל בהיקפו‪ ,‬די בשלב ההתנגדויות הקיים‬
‫כדי ליישבו‪ .‬לעומת זאת כאשר מדובר בתכניות המעוררות‬
‫קונפליקט תכנוני רחב היקף‪ ,‬גובר הצורך בצעדים נוספים‬
‫שיביאו למיתונו‪ .‬נשאלת השאלה‪ ,‬האם ניתן לשער‪ ,‬על פי‬
‫טיב התכנית ומאפייניה‪ ,‬את מהות הקונפליקט שהיא צפוייה‬
‫ץ‬
‫לעורר ואת עוצמתו? בשאלה זו נתמקד באופן אמפירי‪.‬‬
‫דיור בר השגה בתל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫דיור בהישג יד באשדוד ‪ -‬מרכז כלניות‬
‫סיכום ממצאים והמלצות‬
‫סיכום ממצאים והמלצות‬
‫אמילי סילברמן‪ ,‬אהוד פסרנק‪ ,‬מיכל יוקלה‪,‬‬
‫נורית צפריר ונעמי כרמון ‪2009‬‬
‫אמילי סילברמן‪ ,‬אהוד פסרנק‪ ,‬מיכל יוקלה‪,‬‬
‫ניר מועלם ורחל אלתרמן ‪2009‬‬
‫מצוקת הדיור בקרב‬
‫הקהילה הפלסטינית‬
‫ביפו‬
‫סוף עידן הדיירות המוגנת‬
‫בנכסי רשות הפיתוח‬
‫סבסטיאן וולרשטיין‬
‫ואמילי סילברמן ‪2009‬‬
‫המציג פרויקט משותף של המעבדה לתכנון עם ‪,‬ח זה"דו‬
‫"‪ ,‬בוחן ’ "מתכננים לזכויות תכנון קהילה ועמותת "במקום"‬
‫‪ 00‬צווי פינוי לדיירים פלסטינים ‪5‬את הרקע להוצאת‬
‫ישראלים בדירות של נכסי נפקדים )דירות רשות‬
‫ח בוחן את התרומה של התהליכי " הדו‪.‬הפיתוח( ביפו‬
‫וכן את ההשלכות עבור ‪,‬תכנון עירוניים ליצירת הבעייה‬
‫י על מכירת הנכסים בשוק הפרטי‪" .‬הדיירים של החלטת ממ‬
‫אנו מצביעים בסוף על מספר כלים להתייחסות למצוקת‬
‫ץ‬
‫הדיור של האוכלוסייה הפלסטינית ביפו‪.‬‬
‫תכנית אסטרטגית‬
‫לחצור הגלילית‬
‫‪200‬‬
‫‪9‬‬
‫דוח מסגם של עבודות‬
‫סטודנטים‬
‫רחל אלתרמן‪ ,‬פנינה‬
‫פלאוט ועידן פורת‪,‬‬
‫‪2009‬‬
‫דוח זה נכתב במסגרת סדנת תכנון עירוני‪ ,‬אולפן ראשון‬
‫בסדרה של שלושה אולפנים המהווים את חוט השדרה של‬
‫תכנית הלימודים המסלול לתכנון ערים ואזורים בטכניון‪.‬‬
‫האולפן הינו סדנת עבודה מעשית העוסקת בהכנת תכנית‬
‫אב אסטרטגית‪ .‬הסדנה מבוססת על חשיפת הסטודנטים‬
‫לתהליך התכנון דמוי מקצועי במערכת עירונית ממשית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2008‬התמקד האולפן בישוב חצור הגלילית‬
‫וסביבתה הקרובה‪ .‬מטרות העבודה היו הכנת תכנית אב‬
‫לטווח ארוך )עד שנת ‪ (2030‬לקידום ופיתוח חצור‬
‫עבודות‬
‫תוצרי‬
‫את‬
‫מאגד‬
‫הדוח‬
‫הגלילית‪.‬‬
‫הסטודנטים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫פרסומים‬
‫מיגדלים כושלים‬
‫החולייה החלשה‬
‫בעיית התחזוקה ארוכת‬
‫הטווח במיגדלי מגורים‬
‫נספחי בינוי‬
‫וחוק התכנון והבנייה‬
‫רחל אלתרמן‪2009 ,‬‬
‫מחקר זה יצא לדרך בעקבות מסקנותיו ואזהרותיו של‬
‫החלק המנהלי ‪ -‬משפטי של פרוייקט "בחינת הבנייה‬
‫לגובה"‪ ,‬שם זוהתה בעייה קשה שהיקפה ילך ויגדל עם‬
‫של הבניינים‬
‫הגידול בגובהם‪ ,‬במספרם ובתפרוסתם‬
‫הגבוהים למגורים‪ :‬בעיית התחזוקה לאורך שנים )שלה טבע‬
‫צוות המחקר את המונח "תחזוקה בת קיימא"(‪ .‬בשלב‬
‫הקודם של המחקר‪ ,‬נבדקו ההסדרים הקיימים בישראל‬
‫הם מהווים פיתרון מתאים‪ .‬לגבי תחזוקה כזו‪ ,‬ונמצא שאין‬
‫אל צוות המחקר לפיכך פנה מינהל התכנון במשרדהפנים‬
‫בכדי לבחון כיצד מתייחסים לבעייה זו במדינות מערביות‬
‫‪ .‬אחרות‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫‪8‬בין מטרות ציבוריות‬
‫למטלות פרטיות‬
‫רחל אלתרמן שרה גזית‬
‫ויצמן‪2009 ,‬‬
‫ספר זה סוקר ומנתח את מקומם של נספחי בינוי ועיצוב‬
‫במסגרת הליכי התכנון והבנייה‪ .‬נספחי בינוי‪ ,‬הנקראים‬
‫לעיתים גם "תכנית עיצוב ארכיטקטוני"‪ ,‬הם מסמכים‬
‫המשמשים כלי נפוץ מאוד בתכנון העיר בישראל‪ ,‬והם באים‬
‫לסייע לרשויות התכנון לתכנן את הסביבה העירונית מעבר‬
‫לקביעת שימושים וזכויות בנייה‪ .‬השימוש בהם נפוץ על אף‬
‫שלהבדיל מכלים אחרים‪ ,‬כמו תוכניות‪ ,‬תשריטים‪ ,‬היתרים‬
‫וכיוצא‪ ,‬אין הם מעוגנים בחוק‪ .‬הם משרתים את רשויות‬
‫התכנון בכך שהם מעניקים להן חופש פעולה ושיקול דעת‬
‫לאחר אישור התוכנית ובכך הם מאפשרים להן שליטה על‬
‫היישום התכנון‪ ,‬על העיצוב ועל הפיתוח‪ .‬גמישות זו‪ ,‬המוקנית‬
‫לרשויות התכנון‪ ,‬מתנגשת בערך חשוב אחר של התכנון‪,‬‬
‫והוא שיתוף הציבור וזכותו לדעת‪ .‬במתח בין שני יעדים אלה‬
‫‪.‬‬
‫של התכנון עוסק ספר זה‪.‬‬
‫תכנון מרחבי בישראל‬
‫פוליטיקה מעוגנת בקרקע‬
‫הסכמים בין רשויות תכנון‬
‫ליזמים‪ :‬הדוגמה של תל‪-‬‬
‫אביב‬
‫אביבה צוברי ורחל‬
‫אלתרמן‪2008 ,‬‬
‫הסכמים בין יזמים לרשויות התיכנון‪ ,‬המתבצעים במקביל‬
‫להליכי אישור תוכניות‪ ,‬הם אחת הדרכים להשיג הטבות‬
‫לציבור‪ .‬עם צמצום שחל בתקציבים הממשלתיים – הן‬
‫בישראל והן בארצות אחרות – הפכו הסכמים מסוג זה‬
‫לתופעה רווחת‪ .‬במיקצת המדינות אף קיימות מסגרות‬
‫חוקיות המסדירות נושא זה‪ .‬בישראל אין עדיין חקיקה‬
‫הספר פותח מיוחדת‪ ,‬אך השימוש בהסכמים כבר אינו נדיר‪.‬‬
‫בדיון תיאורטי אודות סוגיית ההסכמים עם יזמים‪ ,‬נושא‬
‫השנוי במחלוקת ציבורית ומשפטית‪ .‬מוצג גם דיון משפטי‬
‫המעמדם של ההסכמים בין הישראלי ובהשוואה בין‬
‫לאומית‪ .‬עיקר המחקר עוסק בבחינה של חמישה פרוייקטים‬
‫בהם ערכה עיריית תל‪-‬אביב הסכמים עם יזמים‪ .‬ראשיתו‬
‫של מחקר השדה בתחילת שנות ה‪ 90-‬עת הפרויקטים‬
‫‪.‬‬
‫היו בשלבי תכנון‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫אריה הרשקוביץ ‪2008 ,‬‬
‫ספרו של ד"ר אריה הרשקוביץ אודות תכנון מרחבי בישראל‬
‫מהווה תרומה חשובה להבנת המדיניות הציבורית בהקשר‬
‫של הפוליטיקה של הקרקע בישראל‪ .‬המחבר מתאר ומנתח‬
‫את השלבים השונים בהתפתחותו של התכנון המרחבי‬
‫הרמה הלאומית בישראל‪ :‬שלב בינוי האומה‪ ,‬שלב המאבק‬
‫החברתי והשלב הכלכלי‪-‬סביבתי‪ .‬המתחים בפוליטיים‪,‬‬
‫החברתיים והכלכליים בכל אחד מהשלבים מנותחים תוך‬
‫שליטה מרשימה הן בספרות של מדע המדינה ומדיניות‬
‫ציבורית והן בספרות של התכנון המרחבי‪ .‬מכיוון שהתכנון‬
‫המרחבי עוסק בתחום בעל חשיבות מרכזית‪ ,‬ומיכוון שהידע‬
‫של הציבור הישראלי בנושאים אלא מוגבל‪ ,‬הספר תורם‬
‫תרומה חשובה לדיון הציבורי ולדיון המקצועי בעיצוב המרחב‬
‫בישראל‪ .‬הספר מבוסס על הנסיון הרב של המחבר‪ ,‬כמתכנן‪,‬‬
‫מרצה וחוקר של התכנון המרחבי בישראל וימצאו בו תועלת‬
‫‪ .‬מקצוע חוקרים‪,‬ועוד אנשי סטודנטים‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫צדק חלוקתי‬
‫במקרקעין‬
‫בין מירכוז קיצוני‬
‫לביזור קמצני‬
‫תוכניות חלוקה חדשה‬
‫לפי חוק התכנון והבנייה‬
‫תוכנית שבסמכות מקומית‬
‫לפי חוק התכנון והבנייה‬
‫חדוה חברוני ורחל‬
‫אלתרמן‪2008 ,‬‬
‫רחל אלתרמן ועינת‬
‫גבריאלי‪2008 ,‬‬
‫תכניות חלוקה חדשה לפי חוק התכנון והבניה היא הסדר‬
‫ייחודי ונדיר במדינות העולם שבו מגולם "צדק חלוקתי" בין‬
‫בעלי הקרקע‪ .‬באמצעותו ניתן לעבור ממצב ראשוני של‬
‫חלוקת בעלויות הקרקע למצב התכנון החדש הרצוי‪ ,‬ללא‬
‫צורך בהפקעת הבעלויות הפרטיות‪ ,‬ובדרך כלל אף תוך‬
‫השבחת ערכי המקרקעין‪ .‬תוכנית חלוקה חדשה‪) ,‬הידועה‬
‫כ"רפרצלציה"( היא הליך נפוץ מאוד בישראל‪ ,‬והיא משמשת‬
‫כלי לפיתוח שטחים נרחבים שלא ניתן היה לפתחם בכלל‬
‫בעיות של ריבוי בעלויות קרקע‪ ,‬של חלוקת קרקע מיושנת‪,‬‬
‫או של העדר מכסה מספקת לצורכי ציבור או סביבה‪ .‬לגבי‬
‫השימוש בהסדר להקצאת קרקע לציבור והשיעור המרבי‬
‫המותר קמו מחלוקות ‪ ,‬הן בפסיקות בית המשפט והן בקרב‬
‫החוקרים‪ .‬ספר זה מדווח על המחקר ללימוד אופן השימוש‬
‫‪.‬‬
‫בכלי החלוקה החדשה הלכה למעשה בישראל‪.‬‬
‫מאז נחקק חוק התכנון והבנייה ב‪) 1965-‬תשכ"ה( נעשו‬
‫בו תיקונים רבים‪ ,‬אך מעטים מהם בעלי משמעות רחבה כמו‬
‫תיקון ‪ .43‬תיקון זה ישנה את מיבנה מוסדות התכנון‪,‬‬
‫את חלוקת סמכותיהם ואת הרכבם‪ .‬הוועדות המקומיות‬
‫קיבלו סמכויות בתחומים שבעבר היו בסמכות מוסדות תיכנון‬
‫גבוהים מהם בלבד‪ .‬שינוי מבני זה היה חלק ממגמה‬
‫הולכת ומתפתחת של ביזור סמכויות לשילטון המקומי‪,‬‬
‫הנמשך עם הרפורמה לחוק התיכנון והבנייה‪ .‬ספר זה בוחן‬
‫את נושא היחסים בין השימי ובעיני יזמים ובעלי תפקידים‬
‫בעמותות חוץ ממשלתיות‪ .‬המסקנות המרכזיות של‬
‫המחקר לגבי אופן קליטתו של תיקון ‪ ,43‬המובאות‬
‫בספר זה‪ ,‬עשויות לשפוך אור על העתיד לקרות לרפורמה‬
‫‪.‬‬
‫החדשה וליישום מטרות‪.‬‬
‫אסרטגיית מגורים‬
‫לעיר גדולה‬
‫אסטרטגיה לפיתוח‬
‫תעסוקה בקרב‬
‫הערבים בישראל‬
‫הצעה לתל אביב‪-‬יפו‬
‫נעמי כרמון‪2008 ,‬‬
‫המסמך נהגה ונכתב תוך התייחסות לנתונים הדמוגרפיים‪,‬‬
‫החברתיים‪ ,‬הכלכליים והאדריכליים‪-‬עיצוביים של העיר ת"א‪-‬‬
‫יפו‪ .‬הוא מבוסס על הכרותה של המחברת עם תכנון מגורים‬
‫והתחדשות עירונית בישראל ובמדינות אחרות‪ ,‬הכרות‬
‫שנרכשה במשך כשלושים שנות הוראה ומחקר בטכניון‬
‫בנושאים רלבנטיים‪ .‬חלק ניכר מן הדיון והמסקנות רלבנטיים‬
‫לא רק לעיר המיוחדת במרכז הארץ אלא גם לערים ותיקות‬
‫כמות המגורים ואיכותם הינם אחרות‪ ,‬בעיקר ערים גדולות‪.‬‬
‫מרכיב דומיננטי בעיצובה החברתי והכלכלי של עיר‪ ,‬בנוסף‬
‫לתפקידם המכריע בקביעת פניה הפיזיים ובבניית תדמיתה‪.‬‬
‫ת"א‪-‬יפו‪ ,‬השואפת להיות עיר איכותית לתושביה ומרכז‬
‫כלכלי ותרבותי של מדינת ישראל‪ ,‬תתאים את פיתוח‬
‫המגורים בעיר‪ ,‬את כמותם‪ ,‬איכותם ועיצובם‪ ,‬להשגת‬
‫המפורטות במסמך‪ .‬המטרות‬
‫‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2008‬‬
‫יוסף ג'אברין‪2007 ,‬‬
‫ספר זה מציג אסטרטגיה לפיתוח תעסוקה בקרב ערבים‬
‫בישראל‪ ,‬שבאה לתת מענה לבעיות התעסוקה של החברה‬
‫הערבית‪ .‬האסטרטגיה מתבססת על מאפייניה הייחודיים של‬
‫החברה הערבית‪ ,‬מיקומה המרחב הישראלי והאזורי‬
‫פוטנציאל ההון האנושי שלה‪ ,‬והשינויים המבניים של‬
‫התעסוקה בישראל‪ .‬פרסום זה הוא האטשון מסדרה‬
‫מחקרית העוסקת בקווים אסטרטגיים ומדיניות לפיתוח‬
‫‪.‬‬
‫התעסוקה בקרב החברה הערבית בישראל‪.‬‬
‫פרסומים‬
‫תר"מ‪:‬‬
‫תכנון רגיש למים‬
‫שילוב שיקולי מים בתכנון‬
‫עירוני אזורי‬
‫אורי שמיר ונעמי‬
‫כרמון‪2007 ,‬‬
‫אמנון פרנקל ואמיל‬
‫ישראל‪2007 ,‬‬
‫ספר זה עוסק בגישה חדשנית לפיתוח בר קיימא‪ ,‬המשלבת‬
‫שני תחומים‪ :‬התחום של תכנון עירוני ואזורי והתחום של‬
‫ניהול משאבי מים‪ .‬הרציונל של גישת תר"מ הוא מניעת‬
‫נזקים למשאבי המים‪ ,‬ניצולם היעיל‪ ,‬הפחתת נזקי הצפות‪,‬‬
‫ותרומה לאיכות החיים של התושבים‪ ,‬תוך שיתוף פעולה‬
‫סינרגטי בין בעלי מקצועות שונים‪ .‬הספר חיוני לעבודתם של‬
‫אדריכלי נוף ושל מהנדסי ניקוז‪ ,‬ישמש כעזר לעבודת‬
‫המתכנן העירוני והאדריכל‪ ,‬מהנדס דרכים ומהנדס המים‪.‬‬
‫הספר מהווה שלב מסכם בסדרת מחקרים בנושא תר"מ‬
‫שערכו מחבריו עם שותפיהם בטכניון בתריסר השנים‬
‫האחרונות‪ .‬לספר צמוד תקליטור ובו קבצים של מקורות –‬
‫‪.‬‬
‫ספרים‪ ,‬דו"חות‪ ,‬מאמרים ואתרי אינטרנט‪,.‬‬
‫לאוניברסיטאות תפקיד חשוב בחיי החברה‪ ,‬הכלכלה‬
‫והתרבות של כל מדינה מודרנית‪ .‬בעבר‪ ,‬תפקידן המסורתי‬
‫היה להקנות השכלה ולקדם את הידע המדעי‪ .‬אולם‪,‬‬
‫בעשורים האחרונים גברה התפיסה הרואה בהן מכשיר‬
‫לקידום מטרות בתחומי החברה‪ ,‬התרבות והכלכלה‪.‬‬
‫הדו"ח סוקר את המחקר העוסק בהשפעותיהן של‬
‫אוניברסיטאות על ערים ואזורים ובוחן באמצעות זאת מהו‬
‫ערך המוסף שמביאות עמן אוניברסיטאות לערים ואזורים‬
‫‪.‬‬
‫בהן הן שוכנות‪.‬‬
‫‪2006‬‬‫‪2007‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫תרומתם של מוסדות‬
‫להשכלה גבוהה‬
‫לפיתוח מקומי‬
‫הלוואות משכנתא‬
‫בישראל‬
‫המשמעות של‬
‫צפיפות מגורים‬
‫לאנשים‬
‫כשלים בפרעונן‬
‫מיכל מטרני וארזה‬
‫צ'רצ'מן‪2006 ,‬‬
‫גילת בן שיטרית ונעמי‬
‫כרמון ‪2006‬‬
‫אחד היעדים של מדיניות התכנון בישראל בשנים האחרונות‬
‫היא הגברת צפיפות המגורים באזורים העירוניים ובכלל‪ .‬מול‬
‫מדיניות זו עומדת התפיסה הרווחת בציבור לפיה צפיפות‬
‫גבוהה היא שלילית‪ ,‬והשאיפה של חלקים רבים בציבור לגור‬
‫בסביבות המתוכננות בצפיפות נמוכה‪ .‬השאלה הקריטית היא‬
‫האם ניתן לתכנן סביבות בצפיפות גבוהה מבלי לפגוע‬
‫באיכות החיים של התושבים‪ ,‬ואולי גם תוך שיפור איכות זו‪.‬‬
‫במסגרת המחקר נבחנה השאלה האם ניתן לתכנן שכונת‬
‫מגורים בצפיפות גבוהה כך ששביעות הרצון של הדיירים‬
‫הגרים בה תהיה גבוהה‪ .‬כמו כן בחן המחקר את כלל‬
‫ההיבטים הקשורים לצפיפות מגורים עבור תושבי המקום‬
‫מתוך נסיון לזהות את הגורמים התכנוניים שעשויים לשפר‬
‫את מידת שביעות הרצון של התושבים הגרים בשכונות‬
‫ץ‬
‫הבנויות בצפיפות גבוהה‪.‬‬
‫כשליש ממשקי הבית בישראל מחזיקים בעסקאות פעילות‬
‫של משכנתא לדיור‪ .‬כשבעה אחוז מאלה הוגדרו במצב של‬
‫כשל )פיגור בפריעון(‪ .‬המחקר בוחן את התופעה של ריבוי‬
‫כשלים בפרעון הלוואות משכנתא‪ ,‬מימדיה וגורמיה‪.‬‬
‫מקורות המידע מגוונים‪ :‬ספרות מקצועית מן הארץ‬
‫וממדינות אחרות‪ ,‬נתונים מן הבנקים למשכנתאות‪ ,‬ראיונות‬
‫עומק עם לווים שכשלו ושיחות עם בעלי עניין רבים‪.‬‬
‫המחקר מעלה שורה ארוכה של המלצות להסדרתן של‬
‫הלוואות משכנתא ולשינויים במדיניות השיכון הישראלית‪,‬‬
‫‪.‬חלקן לביצוע וחלקן לבחינה נוספת‬
‫ץ‬
‫‪2006‬‬
‫חממות טכנולוגיות בישראל‬
‫תכנון עבור רוכבי אופניים‬
‫מדיניות טכנולוגית בעידן ההפרטה‬
‫תכנון מרחבי והסדרי תנועה‬
‫אמנון פרנקל ומיה אשכנזי ‪2006‬‬
‫פנינה פלאוט ומירון סנדלמן ‪2006‬‬
‫חזון בר קיימא מול מציאות‬
‫זוחלת‬
‫זחילה עירונית בישראל‬
‫אמנון פרנקל ומיה אשכנזי ‪2006‬‬
‫‪2004-2005‬‬
‫חיסכון במים במגזר העירוני‬
‫בדיקת יתכנון והמלצות פעולה‬
‫שלומית בארי‪ ,‬נעמי כרמון‪,‬‬
‫‪2005‬‬
‫אורי שמיר‬
‫הכלים לשמירה על שטחים‬
‫פתוחים‬
‫היבטים משפטיים של בנייה‬
‫לגובה‬
‫רחל אלתרמן ואיריס האן‬
‫‪2004‬‬
‫רחל אלתרמן וטל צפריר‪,‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪11‬‬
‫פרסומים‬
‫פרסומי קודמים לפי נושאים‬
‫א‪ .‬תכנון ותכניות ברמה הארצית והאזורית‬
‫עימות והסכמה ביד הלשון‪ :‬יחסן של תוכניות עירוניות ואזוריות למגזר הערבי ‪1‬‬
‫בישראל‪ ,‬רחל אלתרמן ותמי סתו‪ 152) 2001 ,‬עמ'( מרכז למחקרי שלום ע"ש תמי שטיינמץ‪,‬‬
‫אוניברסיטת ת"א‬
‫איחוד רשויות מקומיות במקבץ בקעת אונו‪ :‬בחינת ההשלכות של יישום המלצות ועדת ‪2‬‬
‫שחר והצעת חלופות להגשמת מטרותיו של איחוד זה‪ ,‬אריאלה ורנסקי‪ 60) 2000 ,‬עמ'(‬
‫הכנת תכנית אב‪ ,‬פרדס חנה‪-‬כרכור‪ ,‬סקירת המערכות העירוניות‪ ,‬עבודות סטודנטים‪3 ,‬‬
‫רחל אלתרמן‪ ,‬רחל וילקנסקי ‪ 2‬כרכים‪ 140) 2000 ,‬עמ'(‬
‫תוכנית אב ותוכנית פיתוח למ"א הגליל העליון ‪,‬דני שפר ואמנון פרנקל‪4 ,1999 ,‬‬
‫בשיתוף עם מועצה אזורית הגליל העליון ‪ ,‬לרכישה במ"א גליל עליון‬
‫מדיניות תכנון לפיתוח חופי חיפה‪ :‬סקר רקע של המצב הקיים‪ ,‬תוכניות‪ ,‬נושאים ‪5‬‬
‫ומגמות לקראת גיבושה של מדיניות כוללת לפיתוח בר‪-‬קיימא של חופי המטרופולין‪,‬‬
‫אריאלה ורנסקי‪ ,‬בהשתתפות פנינה פלאוט ואמיתי הרלב‪ 60) 1999 ,‬עמ'(‬
‫העיר טירת הכרמל‪ :‬סקירת המערכות העירוניות‪ ,‬אלתרמן רחל ופרנקל אמנון‪6 ,‬‬
‫‪ 378).1999‬עמ'(‬
‫תכנון העיר קרית ים‪ :‬סדנת תכנון עירוני )‪ 2‬כרכים(‪ ,‬אלתרמן רחל ואורני נירה‪7 .1997 ,‬‬
‫תכנון העיר קרית ביאליק‪ :‬סדנת תכנון עירוני )‪ 2‬כרכים(‪ ,‬אלתרמן רחל ואורני נירה‪8 ,‬‬
‫‪.1997‬‬
‫תכנון העיר קרית אתא‪ :‬סדנת תכנון עירוני )‪ 2‬כרכים(‪ ,‬אלתרמן רחל וורנסקי אריאלה‪9 ,‬‬
‫‪.1996‬‬
‫תכנון העיר עפולה‪ :‬סדנת תכנון עירוני )‪ 2‬כרכים(‪ ,‬אלתרמן רחל וורנסקי אריאלה‪10 ,‬‬
‫‪.1993‬‬
‫אוכלוסיית ישראל ומאפייניה‪ :‬נתוני יסוד ותחזיות לצורכי תכנון מרחבי‪ ,‬נעמי ‪11‬‬
‫כרמון ואורן יפתחאל‪,‬‬
‫‪ 60) 1993‬עמ'(‬
‫מטרות לישראל בשנות האלפיים‪ ,‬נעמי כרמון‪ 20) 1993 ,‬עמ'( ‪12‬‬
‫תכנית פיתוח ותכנית מתאר ‪ -‬מחוז הצפון‪ ,‬דניאל שפר‪ ,‬שאול עמיר‪ ,‬אמנון ‪13‬‬
‫פרנקל ויוברט לו‪-‬יון‪.1992 ,‬‬
‫כרך א'‪ :‬מטרות‪ ,‬מדיניות וחלופות פיתוח )‪ 476‬עמ'(‬
‫(כרך ב'‪ :‬תכנית פיתוח מחוז הצפון ‪ 269) 1995-1992‬עמ'‬
‫ההתיישבות החדשה בגליל‪ :‬מחקר הערכה‪ ,‬נעמי כרמון‪ ,‬יוברט לו‪-‬יון‪ ,‬גבריאל ‪14‬‬
‫ליפשיץ‪ ,‬שאול עמיר‪ ,‬דניאל צ'מנסקי וברוך קיפניס‪1990,‬‬
‫הערכת ההשפעות הצפויות של ההצעה להרחיב את גבולות ירושלים מערבה‪15 ,‬‬
‫שאול עמיר‪ ,‬רחל אלתרמן‪ ,‬אמנון פרנקל‪ 136) 1990 ,‬עמ'(‬
‫‪12‬‬
‫מדיניות דיור‪ ,‬שיקום שכונות ושיתוף הציבור ‪,‬ב‪ .‬בנייה עירונית‬
‫‪16 Planning in the Face of Crisis. Land Use, Housing and Mass‬‬
‫‪Immigration in Israel, Rachelle Alterman, London: Routledge 2002.‬‬
‫תנאי הדיור של קבוצות אוכלוסיה במדינת ישראל‪ :‬בחינה חברתית‪-‬מרחבית‪ ,‬ארזה ‪17‬‬
‫(‪ 142‬עמ')צ'רצ'מן‪ ,‬רחל קלוש ויוברט לו‪-‬יון‪2002 ,‬‬
‫בחינת הבנייה לגובה‪ ,‬ארזה צ'רצ'מן‪ ,‬רחל בקר‪ ,‬אברהם ורשבסקי‪ ,‬אמיר מן‪ ,‬עמי שנער ‪18‬‬
‫ואחרים‬
‫(‪ 180‬עמ')כרך א'‪ :‬תכנון כוללני ועיצוב עירוני ‪ -‬סקר ספרות‪2001 ,‬‬
‫(‪ 185‬עמ') סקר ספרות‪– 2001 ,‬כרך ב'‪ :‬היבטים הנדסיים וכלכליים‬
‫(‪ 325‬עמ')כרך ג'‪ :‬מצב קיים בארץ‪2001 ,‬‬
‫(‪ 131‬עמ')כרך ד'‪ :‬היבטים הנדסיים‪ :‬מסקנות והמלצות‪2002 ,‬‬
‫מדריך לבחינת תכניות לבנייה לגובה‬
‫צפיפות הבנייה למגורים‪ :‬מדריך להגברת יעילות הניצול של קרקע עירונית‪ ,‬רחל ‪19‬‬
‫(‪ 130‬עמ')אלתרמן‪ ,‬ארזה צ'רצ'מן‪ ,‬שותף‪ :‬מאיר גרון‪1998 ,‬‬
‫מדריך לשיתוף הציבור בתכנון‪ ,‬רחל אלתרמן‪ ,‬יוברט לו‪-‬יון וארזה צ'רצ'מן ‪20 1996 ,1987‬‬
‫(‪ 107‬עמ')‬
‫קונפליקטים בתכנון שטחים ציבוריים ודרכים למיתונם‪ :‬הניסיונות לשלב חניונים תת‪21 -‬‬
‫קרקעיים באתרים ציבוריים קיימים בתל‪-‬אביב‪-‬יפו‪ ,‬ארזה צ'רצ'מן‪ ,‬רחל אלתרמן ואריאלה‬
‫(‪ 150‬עמ')ורנסקי‪1996 ,‬‬
‫קו בניין ורחוב המגורים העירוני‪ ,‬ארזה צ'רצ'מן וסינטיה פורה‪22 1993 ,‬‬
‫הנחיות לתכנון שטחים פתוחים בשכונות מגורים‪ ,‬ארזה צ'רצ'מן‪ ,‬שאול עמיר ואמנון ‪23‬‬
‫(‪ 180‬עמ')פרנקל‪1991 ,‬‬
‫התערבות הממשלה בשוק הדיור‪ :‬היבטים תיאורטיים ולקחי הניסיון המצטבר‪ ,‬גילת בן ‪24‬‬
‫(‪ 57‬עמ')שטרית ודניאל צ'מנסקי‪2002 ,‬‬
‫(‪ 35‬עמ')מדיניות השיכון של ישראל‪ 50 :‬השנים הראשונות; נעמי כרמון‪25 .1999 ,‬‬
‫מדיניות שיקום לאזורים עירוניים מדורדרים‪ :‬ניתוח פתרונות שנוסו בעולם ובישראל ‪26‬‬
‫(‪ 33‬עמ')ולקחים לעתיד‪ ,‬נעמי כרמון‪1997 ,‬‬
‫התחדשות עירונית‪ :‬סקירת ספרות ובחינת המקרה של שכונת פלורנטין בתל‪-‬אביב‪27 ,‬‬
‫(‪ 218‬עמ')תמר ארז ונעמי כרמון‪1996 ,‬‬
‫התקשרות למקום‪ ,‬מניע להגירה ופערים בין סביבת המוצא והיעד‪ ,‬מיכל מטרני‪-‬גוזלן ‪28‬‬
‫(‪ 33‬עמ')וארזה צ'רצ'מן‪1995 ,‬‬
‫עולים חדשים במרכז העיר הישן – תחנת מעבר או התחדשות עירונית ? בדיקה בהדר‪29 ,‬‬
‫(‪ 25‬עמ')חיפה‪ ,‬סמדר אמיר ונעמי כרמון‪1993 ,‬‬
‫‪13‬‬
‫פרסומים‬
‫ג‪ .‬היבטים משפטיים‪ ,‬מדיניות קרקע ופיתוח נדל"ן‬
‫שמירה על קרקע חקלאית מול לחצי עיור‪ :‬האם ניתן ללמוד מניסיונן של מדינות אחרות? ‪30‬‬
‫‪1998‬רחל אלתרמן‪,‬‬
‫בקרת העיצוב העירוני מול חופש העיסוק האדריכלי‪ :‬האידיאולוגיה‪ ,‬החוק‪ ,‬והיישום בפועל‪31 ,‬‬
‫(‪ 120‬עמ')נורית קורן ורחל אלתרמן‪1998 ,‬‬
‫חוק הול"לים‪ :‬הטוב‪ ,‬הרע והשנוי במחלוקת‪ ,‬אריאלה פרנגלר‪-‬רוזמרין‪ ,‬רחל אלתרמן‪32 1997 ,‬‬
‫(‪ 30‬עמ')‬
‫בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית‪ :‬מדיניות קרקעית עתידית לישראל‪ ,‬רחל אלתרמן‪33 ,‬‬
‫לרכישה במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות‪ ,‬ירושלים(‪ 76‬עמ')‪1999‬‬
‫מהיטלים ועד הסכמים‪ :‬דרכים לשיתוף יזמים בנטל פיתוח והקמה של מוסדות ושירותי ‪34‬‬
‫(‪ 180‬עמ')ציבור‪ ,‬לירית מרגלית ורחל אלתרמן‪1998 ,‬‬
‫(‪ 34‬עמ')מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל‪ ,‬אלתרמן רחל‪35 .1998 ,‬‬
‫מהפקעות ועד הסכמים ‪ -‬דרכים להשגת קרקע לצורכי ציבור‪ ,‬רחל אלתרמן עם מירי ויטק‪36 ,‬‬
‫(‪ 170‬עמ')‪ ,1991‬הדפסה שנייה‪1996 ,‬‬
‫היטל השבחה בישראל‪ :‬סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו‪ ,‬אירית גיל ורחל אלתרמן‪( ,‬הוצאה ‪37‬‬
‫(‪ 163‬עמ') רביעית‪1995 ,‬‬
‫הפקעות קרקע ‪ -‬היחיד מול צורכי הציבור‪ :‬ההסדר בישראל במבט בינלאומי משווה‪ ,‬נירה ‪38‬‬
‫(‪ 38‬עמ')אורני ורחל אלתרמן‪1995 ,‬‬
‫זירוז הליכים? מידת הצלחתם של הניסיונות לקיצור משכי הזמן באישור תוכניות‪ ,‬רחל ‪39‬‬
‫(‪ 40‬עמ')אלתרמן ומיכל סופר‪1994 ,‬‬
‫נטל והוגנות הארנונה הכללית על מפעלי תעשייה בישראל‪ ,‬גילת בן שטרית ודניאל ‪40‬‬
‫(‪ 20‬עמ')צ'מנסקי‪1993 ,‬‬
‫(‪ 223‬עמ')פיצויים על ירידת ערך מקרקעין‪ ,‬רחל אלתרמן ואורלי נעים‪41 1992 ,‬‬
‫תוכניות מיתאר מחוזיות בישראל‪ :‬יעדים‪ ,‬ביצוע והערכה‪ ,‬נאוה מגן ורחל אלתרמן‪42 1986 ,‬‬
‫(‪ 50‬עמ')‬
‫‪43 The Challenge of Farmland Preservation: Lessons From A Six-County‬‬
‫‪Comparison, Rachelle Alterman, 1997. (23 pp.) Reprint From: J. of the American‬‬
‫‪Planning Association‬‬
‫ד‪ .‬סביבה‪ ,‬שמירה על משאבי מים‪ ,‬טבע ונוף‬
‫נגר עירוני בשכונות מגורים; שמואל בורמיל‪ ,‬אורי שמיר‪ ,‬נעמי כרמון‪44 2003 ,‬‬
‫היבטים והנחיות לתכנון דרכי נוף בישראל; איילה משגב‪ ,‬שאול עמיר וטלי קיוויתי‪45 2002 ,‬‬
‫תכנון עירוני רגיש למים – החדרת גשם למי התהום באמצעות עיצוב חצרות‪ ,‬ספר עזר ‪46‬‬
‫לאדריכלים ולאדריכלי נוף‪ ,‬מתכננים סביבתיים ומהנדסי ניקוז‪ ,‬שרון כץ‪ ,‬שמואל בורומיל‪ ,‬נעמי‬
‫כרמון‪ ,‬אורי שמיר‪2001 ,‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 47‬מדיניות תכנון לפיתוח חופי חיפה‪ ,‬אריאלה ורנסקי‪ ,‬בהשתתפות פנינה פלאוט ואמיתי‬
‫הר‪-‬לב‪1998 ,‬‬
‫‪ 48‬תכנון עירוני רגיש למים‪ :‬הגנה על אקוויפר החוף הישראלי‪ ,‬דו"ח סופי‪ ,‬נעמי כרמון‪ ,‬אורי‬
‫שמיר‪ ,‬רוברט ארמון‪ ,‬דניס גולדמן‪ ,‬שרון כץ‪ ,‬לאה קרונבטר‪.1997 ,‬‬
‫‪ 49‬פיתוח עירוני רגיש לשיקולי מים; מירון‪-‬פיסטינר סיגלית‪ ,‬נעמי כרמון ואורי שמיר‪.1996 ,‬‬
‫‪ 50‬גנים ונוף בקיבוץ‪ ,‬רות אניס‪ ,‬יוסף בן ערב‪ 216( 1994 ,‬עמ')לרכישה במשרד הביטחון‪,‬‬
‫סטמצקי‬
‫‪ 51‬מי נהנה ממשאבי המים של ישראל? מירי יונגר‪ ,‬נעמי כרמון‪ ,‬אורי שמיר‪1993,‬‬
‫ה‪ .‬תחבורה ותקשוב‬
‫‪ 52‬תקשוב ביתי‪ :‬האמנם צפויה מהפכה באורחות חיינו? רזיה זהבי‪ ,‬נעמי כרמון‪1996 ,‬‬
‫ו‪ .‬תכנון עבור קבוצות מיוחדות באוכלוסייה‬
‫‪ 53‬דרכים חלופיות ומשלימות להשגת קרקע לצורכי ציבור ולבנייה למגורים ביישובי‬
‫מיעוטים בישראל‪ .‬הדגמה‪ :‬יישובי הדרוזים בכרמל‪ ,‬אריאלה ורנסקי‪ 24) 2001 ,‬עמ'(‪.‬‬
‫‪ 54‬הצעה להסדרת מעמד השטחים שבין הגן הלאומי והכפרים הדרוזים שבכרמל‪ ,‬שאול‬
‫עמיר‪ ,‬אמיתי הר‪-‬לב‪ 52) 1999 ,‬עמ' ו‪ -5‬מפות(‬
‫סוגיית הקצאת שטחים לצורכי ציבור‪ 55 – ,‬התכנון העירוני ביישובים הערביים בישראל‬
‫יוסף ג'בארין‪ ,‬יוברט לו‪-‬יון‪ 173) 1998 ,‬עמ'(‬
‫‪ 56‬מעגל הייאוש ומעגל התקווה‪ :‬יהודים‪ ,‬ערבים ומשאבים בארץ ישראל‪ ,‬דניאל גת‪1997 ,‬‬
‫)‪ 12‬עמ'(‬
‫‪ 57‬קווים מנחים לתכנון מגורים ביישובים ערביים עירוניים‪ ,‬יוברט לו‪-‬יון‪ ,‬מיכאל מאיר‪-‬‬
‫ברודניץ‪ 57) 1994 ,‬עמ'(‬
‫ז‪ .‬תכנון במגזר הערבי‬
‫‪ 58‬סביבה עירונית בטוחה‪ :‬ביטחון ובטיחות של נשים בחללים עירוניים ציבוריים‪ ,‬ארזה‬
‫צ'רצ'מן‪ ,‬רחל קלוש‪ 39) 1999 ,‬עמ'(‬
‫‪ 59‬נקודת מבט מבחנת על איכות החיים העירונית‪ :‬נשים‪ ,‬ילדים וקשישים‪ ,‬ארזה צ'רצמן‪,‬‬
‫‪ 55( 1993)Hebrew with English translation(.‬עמ')‬
‫‪ 60‬תכנון פיסי של בית הורים ‪ -‬מחקר הערכה‪ ,‬תמר איל‪-‬אלימלך ונעמי כרמון‪1993 ,‬‬
‫עורכת‪ :‬מישל אורן‬
‫‪15‬‬
‫המרכז לחקר העיר והאזור‬
‫ע"ש פיליפ ואתל קלצניק‬
‫‪www.curs.technion.ac.il‬‬
‫‪e-mail [email protected]‬‬
‫‪ 32000‬דוא"‬
‫‪Haifa‬ל ‪Technion City,‬‬
‫‪9‬טל‪ 04-829401 .‬חיפה ‪ 32000‬קריית הטכניון‪,‬‬
‫‪Tel.‬‬
‫‪ 04-8294071 Fax‬פקס‬
‫הטכניון‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל | הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים‬

Similar documents