טופס תכנית עבודה שנתית לבתי הספר תשע"ה

Transcription

טופס תכנית עבודה שנתית לבתי הספר תשע"ה
‫החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי‬
‫אגף ביטחון מוסדות חינוך וציבור‬
‫תכנית עבודה שנתית‪-‬תשע"ה‬
‫שם רכז הביטחון‪_____________________-‬‬
‫שם ביה"ס‪_______________ -‬‬
‫יש להעביר עד ל‪ 5-‬לחודש אוקטובר‪,‬ינואר‪,‬אפריל‪,‬יולי ביצוע בפועל ‪ -‬לקב"ט הגזרה‬
‫א‪ .‬חודש ספטמבר ‪4102‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪21‬‬
‫יעד לביצוע‬
‫הנושא‬
‫‪9.3‬‬
‫יום מסכם קורס רכזי ביטחון קיץ‬
‫‪1.3‬‬
‫בדיקת לחצן המצוקה במזכירות – מול המוקד העירוני‬
‫‪12.3‬‬
‫מינוי רכז ביטחון‪ ,‬מילוי טופס המינוי והעברתו לקב"ט לגמול‬
‫‪1..3‬‬
‫תרגיל פינוי ירי טילים מכיתות והפסקה ושליחת דו"ח ביצוע תרגיל‬
‫‪9..3‬‬
‫תרגיל פינוי רעידת אדמה ושליחת דו"ח ביצוע תרגיל‬
‫‪9..3‬‬
‫עדכון תיק שטח ותיק ביטחון מוסדי‬
‫‪1..3‬‬
‫מינוי צוותי כיבוי‪ ,‬סורק‪ ,‬סדרן‪ ,‬ע"ר‪-‬כתב מינוי‪ ,‬תדריך ותרגול‬
‫‪9..3‬‬
‫הכנת תכנית הפגה פדגוגית לשהייה במקלט‪/‬שטח כינוס‬
‫‪9..3‬‬
‫סקר תקינות המקלט‪ ,‬ציוד חרום‪ ,‬גדר חיצונית‪ ,‬שערים‬
‫‪9..3‬‬
‫שיבוץ תלמידי כיתות ה' להכשרת "חינוך לחירום" ע"י פקע"ר‬
‫‪9..3‬‬
‫הכנת נוהל כניסת מבקרים והפצתו להורים ולמאבטח ביה"ס‬
‫‪2.3‬‬
‫בדיקה שהמאבטח בוגר קורס ובקורת ערנות ואופן תפקודו‬
‫תדרוך המאבטח בנהלי ביה"ס‪ ,‬בדיקת ערנותו ומילוי טופס בקורת מאבטח ‪9..3‬‬
‫בדיקת כשירות מקלטים‪ ,‬תקינות וכשירות ציוד החרום כולל ע"ר וכיבוי אש ‪9..3‬‬
‫‪9..3‬‬
‫בקורת המצאות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך בביה"ס‬
‫‪9..3‬‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים אם יהיו‬
‫‪9..3‬‬
‫העברת תכנית טיולים שנתית ותכנית עבודה שנתית לקב"ט‬
‫‪..3‬‬
‫העברת נתוני המוסד – ת‪.‬ז‪ .‬המוסד‪ -‬לקב"ט‬
‫‪11.3‬‬
‫השתתפות בכנס רכזי ביטחון לתחילת שנה קריות ורמז‬
‫‪16.3‬‬
‫השתתפות בכנס רכזי ביטחון לתחילת שנה צפון ומערב‬
‫‪18.3‬‬
‫השתתפות בכנס רכזי ביטחון לתחילת שנה מזרח ודרום‬
‫בוצע בפועל‬
‫ב‪ .‬חודש אוקטובר ‪4102‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.‬‬
‫הנושא‬
‫בקורת תיק ביטחון מוסדי ותיק שטח ע"י הקב"ט‬
‫הדרכת חפץ חשוד לכיתות ה' ע"י הקב"ט לפי לו"ז באתר האינטרנט‬
‫הערכות ועדכון נתונים לבי"ס שהופך למרכז קליטה‬
‫בדיקת מפגעי בטיחות בטופס מבדק בפרק בטיחות‬
‫בקורת ובדיקת ערנות ואופן תפקוד המאבטח אחת לשבוע‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫העברת תכנית טיולים שנתית לקב"ט‬
‫הדרכות פקע"ר לחינוך לחירום לפי תכנית‬
‫שליחת דו"ח חודשי חודש קודם ודו"ח תלת חודשי‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪91.1.‬‬
‫‪91.1.‬‬
‫‪22.1.‬‬
‫‪27.1.‬‬
‫‪26.1.‬‬
‫‪91.1.‬‬
‫‪91.1.‬‬
‫‪91.1.‬‬
‫‪..1.‬‬
‫‪2..1.‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ג‪ .‬חודש נובמבר ‪4102‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫הנושא‬
‫בקורת תקינות מרכיבי הביטחון‬
‫תדרוך רכז הביטחון לרכז טיולים ולמורים אחראים על טיולים‬
‫בקורת ובדיקת ערנות ואופן תפקוד המאבטח אחת לשבוע‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫תדרוך מורים ותלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת החורף‬
‫תדרוך מורים ותלמידים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת חנוכה‬
‫שליחת דו"ח חודשי‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪7.11‬‬
‫‪19.11‬‬
‫‪29.11‬‬
‫‪9..11‬‬
‫‪9..11‬‬
‫‪9..11‬‬
‫‪..11‬‬
‫‪17.11‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫יש להעביר עד ל‪ 5-‬לחודש אוקטובר‪,‬ינואר‪,‬אפריל‪,‬יולי ביצוע בפועל לקב"ט הגזרה‬
‫ד‪ .‬חודש דצמבר ‪4102‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫הנושא‬
‫פתיחת קורס רכזי ביטחון ובטיחות‬
‫הדרכת צוותי עזרה ראשונה וצוות כיבוי האש הבית ספרי‬
‫הדרכת צוותי סדרן‪,‬סורק‬
‫ביצוע תרגיל מכין בשלבים‬
‫בדיקת מפגעי בטיחות על פי טופס מבדק‬
‫בקורת מאבטח אחת לשבוע‬
‫בקורת ערנות למאבטח‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫תרגיל קב"ט לפי לו"ז ראה באתר האינטרנט‬
‫שליחת דו"ח חודשי‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪8.12.2.14‬‬
‫‪91.12‬‬
‫‪91.12‬‬
‫‪91.12‬‬
‫‪16.12‬‬
‫‪28.12‬‬
‫‪28.12‬‬
‫‪91.12‬‬
‫‪91.12‬‬
‫‪..12‬‬
‫‪2..12‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ה‪ .‬חודש ינואר ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.‬‬
‫הנושא‬
‫ביצוע תרגיל הדגמה לקראת התרגיל הארצי‬
‫בדיקת מקלטים וממ"דים כולל כשירות ציוד החירום‬
‫תרגיל הדמיה מליאת חדר מורים‬
‫תדרוך מורים ותלמידים להתנהגות בנטיעות ט"ו בשבט‬
‫בקורת שוטפת למאבטח אחת לשבוע ותרגיל ערנות חודשי‬
‫ביצוע תרגיל הכנה לקראת תרגיל ארצי בפברואר‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫תרגיל קב"ט לפי לו"ז ראה אתר האינטרנט‬
‫שליחת דו"ח חודשי ותלת חודשי‬
‫בדיקת תקינות לחצן מצוקה ומערכת אזעקה בית ספרית‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪28.1.2.1.‬‬
‫‪9..1‬‬
‫‪9..1‬‬
‫‪29.1‬‬
‫‪2..1‬‬
‫‪9..1‬‬
‫‪9..1‬‬
‫‪9..1‬‬
‫‪..1‬‬
‫‪1..1‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ו‪ .‬חודש פברואר ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫הנושא‬
‫תרגיל מוסדות חינוך ארצי רעידת אדמה וקבלת דו"ח בקר‬
‫בדיקת מפגעי בטיחות על פי טופס מבדק‬
‫תדרוך מורים ותלמידים בנושא בטיחות בפורים‬
‫סיכום תרגיל מוס"ח ארצי‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫בקורת שוטפת למאבטח אחת לשבוע‬
‫בקורת ערנות למאבטח‬
‫שליחת דו"ח חודשי‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪16.2.2.1.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪24.2‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪22.2‬‬
‫‪26.2‬‬
‫‪..2‬‬
‫‪13.2‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ז‪ .‬חודש מרץ ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הנושא‬
‫בקורת ערנות למאבטח‬
‫תדרוך מורים ותלמידים להתנהגות בחופשת הפסח‬
‫בקורת שוטפת למאבטח אחת לשבוע‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫שליחת דו"ח חודשי‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪3.9‬‬
‫‪23.9‬‬
‫‪23.9‬‬
‫‪91.9‬‬
‫‪..9‬‬
‫‪13.9‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫יש להעביר עד ל‪ 5-‬לחודש אוקטובר‪,‬ינואר‪,‬אפריל‪,‬יולי ביצוע בפועל לקב"ט הגזרה‬
‫ח‪ .‬חודש אפריל ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫הנושא‬
‫ביצוע תרגיל שריפה כולל פינוי ע"י הקב"ט ראה לו"ז‬
‫לוודא שהמאבטח עבר רענון בחופשת הפסח‬
‫תדרוך מורים ותלמידים להתנהגות בימי הזיכרון‬
‫בדיקת מפגעי בטיחות על פי טופס מבדק‬
‫בקורת שוטפת למאבטח אחת לשבוע‬
‫בקורת ערנות למאבטח‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫שליחת דו"ח חודשי ותלת חודשי‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪9..4‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪14.4‬‬
‫‪1..4‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪..4‬‬
‫‪19.4‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ט‪ .‬חודש מאי ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫הנושא‬
‫ביצוע תרגיל שריפה כולל פינוי ע"י הקב"ט ראה לו"ז‬
‫תדרוך מורים ותלמידים להתנהגות בטיחות בשבועות‬
‫בקורת שוטפת למאבטח אחת לשבוע ובקורת ערנות חודשי‬
‫תדרוך מורים ותלמידים להתנהגות בטיחות בל"ג לעומר‬
‫תחקיר והפקת לקחים מאירועים חריגים במידת הצורך‬
‫שליחת דו"ח חודשי ותלת חודשי‬
‫הגשת בקשות למסיבות סיום בבית הספר‬
‫) – בתנאי צפירה‪.‬‬
‫השתתפות בתרגיל החירום לאומי (‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪91..‬‬
‫‪1...‬‬
‫‪26..‬‬
‫‪1..‬‬
‫‪26..‬‬
‫‪...‬‬
‫‪26..‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫‪21..‬‬
‫י‪ .‬חודש יוני ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫הנושא‬
‫בדיקת מפגעי בטיחות על פי טופס מבדק לקראת תשע"ו‬
‫סקר תקינות המקלט‪,‬ציוד חרום‪,‬גדר חיצונית‪,‬שערים‬
‫תדרוך מורים ותלמידים להתנהגות בטיחות בחופשת הקיץ‬
‫בקורת המצאות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך בביה"ס‬
‫הכנה והגשת תכנית טיולים לתשע"ו‬
‫בקורת שוטפת למאבטח אחת לשבוע‬
‫בקורת ערנות למאבטח‬
‫שליחת דו"ח חודשי‬
‫בדיקת לחצן מצוקה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪11.6‬‬
‫‪11.6‬‬
‫‪1..6‬‬
‫‪1..6‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪18.6‬‬
‫‪1..6‬‬
‫‪..6‬‬
‫‪18.6‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫יא‪ .‬חודש יולי ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫הנושא‬
‫ביצוע מבדק בטיחות ע"י העירייה לצורך אישור בטיחות שנתי‬
‫שליחת דו"ח חודשי ותלת חודשי‬
‫בתי ספר של הקיץ‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪1..8.2.1.‬‬
‫‪..7‬‬
‫‪21.7.2.1.‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫יב ‪ .‬חודש אוגוסט ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫הנושא‬
‫קבלת תכנית עבודה לשנה"ל הבאה תשע"ו מהקב"ט‬
‫קבלת אישור בטיחות שנתי עד ל‪ 1.-‬אוגוסט‬
‫קורס רכזי ביטחון‬
‫שם הרכז ‪____________________ -‬‬
‫יעד לביצוע‬
‫עד ‪ 13‬לחודש‬
‫‪1..8.2.1.‬‬
‫‪3.8.2.1.‬‬
‫חתימה‪____________-‬‬
‫‪--------------------------------------------------------------------‬‬‫רחוב זלמן שניאור ‪,29‬ראשון לציון‬
‫טל‪,03-9519899:‬פקס‪03-9519927:‬‬
‫בוצע בפועל‬