טופס תכנית עבודה שנתית לגני הילדים תשע"ה

Transcription

טופס תכנית עבודה שנתית לגני הילדים תשע"ה
‫החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי‬
‫אגף ביטחון מוסדות חינוך וציבור‬
‫תכנית עבודה שנתית לגן ילדים ‪ -‬תשע"ה‬
‫שם מנהלת הגן‪_____________________-‬‬
‫שם הגן ‪_______________ -‬‬
‫יש להעביר עד ל‪ 5-‬לחודש אוקטובר‪,‬ינואר‪,‬אפריל‪,‬יולי ביצוע בפועל ‪ -‬לקב"ט הגזרה‬
‫א‪ .‬חודש ספטמבר ‪4102‬‬
‫סד'‬
‫יעד לביצוע‬
‫עד ‪ 21‬לחודש‬
‫עד ‪ 21‬לחודש‬
‫עד ‪ 03‬לחודש‬
‫עד ‪ 23‬לחודש‬
‫עד ‪ 23‬לחודש‬
‫עד ‪ 03‬לחודש‬
‫עד ‪ 03‬לחודש‬
‫עד ‪ 03‬לחודש‬
‫עד ‪ 1‬לחודש‬
‫עד ‪ 23‬לחודש‬
‫עד ‪ 1‬לחודש‬
‫עד ‪ 23‬לחודש‬
‫עד ‪ 03‬לחודש‬
‫הנושא‬
‫עידכון נתוני הגן‪ (.‬העברת עותק לקב"ט מוס"ח רשותי )‬
‫ביצוע תרגיל ירי טילים (עד ‪( .)51.1.5.‬בכיתות הגן) בצוק איתן‪ -‬ביום הראשון לגן‬
‫ביצוע תרגיל רעידת אדמה כולל פינוי מחוץ לגן (עד ‪)41.1.5.‬‬
‫אם קיים מאבטח ‪ ‬בדיקת כשירותו ותידרוכו‬
‫הכנת תכנית "הפגה פדגוגית" להפעלת הילדים במצבי חירום‬
‫הפקת לקחים מאירועים חריגים‬
‫בדיקת הימצאותו של חוזר מנכ"ל ביטחון‪ .‬בטיחות ושעת חירום מעודכן‬
‫העברת תכנית הטיולים השנתית לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי ולמפקחת על הגן‬
‫בדיקת כשירות ותקינות המקלט ‪ /‬חדר הביטחון וציוד החרום‬
‫בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון‬
‫בדיקת פתיחת שער חשמלית המותנת בטמ"ס‬
‫העברת תוכנית עבודה שנתית לקב"ט‬
‫הטמעת ההנחיות לירי טילים בהפסקה ‪ +‬רעידת אדמה‬
‫בוצע בפועל‬
‫ב‪ .‬חודש אוקטובר ‪4102‬‬
‫סד' הנושא‬
‫‪ 1‬הפקת לקחים מאירועים חריגים‬
‫‪ 0‬אם קיים מאבטח ביקורת למאבטח על פי טופס ביקורת‬
‫‪ 4‬בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד ה\עירוני‬
‫‪ 1‬העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט מוס"ח‬
‫‪ 6‬ביצוע סקר מרכיבי ביטחון בגן והעברת דיווח לקב"ט הגן‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪03.23‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪21.23‬‬
‫‪02.23‬‬
‫‪6.23‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ג‪ .‬חודש נובמבר ‪4102‬‬
‫סד' הנושא‬
‫‪ 2‬ביקורת תקינותם של מרכיבי הביטחון‬
‫‪ 1‬ביקורת לאיתור ליקויי בטיחות‬
‫‪ 0‬בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫‪ 4‬אישור קב"ט‪ ,‬התאמת ההנחיות לתרגיל מוס"ח ארצי לגן הילדים‬
‫‪ 1‬תדרוך הילדים בנושאי ביטחון ובטיחות לקראת החורף‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪4.22‬‬
‫‪21.22‬‬
‫‪22.22‬‬
‫במידת הצורך‬
‫‪03.22‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫יש להעביר עד ל‪ 5-‬לחודש אוקטובר‪,‬ינואר‪,‬אפריל‪,‬יולי ביצוע בפועל לקב"ט הגזרה‬
‫ד‪ .‬חודש דצמבר ‪4102‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫הנושא‬
‫בדיקת כשירותו ותקינותו של ציוד החירום‬
‫אם קיים מאבטח בדיקת עירנות למאבטח‬
‫בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫השתתפות בכנס גננות גזרתי לקראת תרגיל מוס"ח ארצי‬
‫תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת חג החנוכה‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪26.21.1324‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪24.21‬‬
‫עד סוף החודש‬
‫‪21.21‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ה‪ .‬חודש ינואר ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪11.2.21‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪21.2‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪1.2‬‬
‫אם היו‬
‫ראה לו"ז‬
‫עד ה‪ 21-‬לחודש‬
‫הנושא‬
‫ביצוע תרגיל התגוננות מפני ירי נק"ל לעבר הגן‬
‫בדיקת מרכיבי הביטחון בגן‬
‫בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫תידרוך הילדים בנושא ביטחון לקראת ט"ו בשבט‬
‫העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט הגזרתי‬
‫שיפור התרגיל המכין וביצוע תרגיל עצמאי לקראת תרגיל מוס"ח ארצי‬
‫ביצוע תרגיל מכין בשלבים לקראת תרגיל מוס"ח ארצי‬
‫תידרוך ותירגול הילדים לקראת תרגיל מוס"ח ארצי‬
‫בוצע בפועל‬
‫ו‪ .‬חודש פברואר ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫הנושא‬
‫בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫ביצוע תרגיל מוס"ח ארצי ‪ – 61.2.2.65‬רעידת אדמה כשהילדים בכיתה‬
‫תדרוךל הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת ארועי פורים‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪ 14‬לחודש‬
‫‪26.1‬‬
‫‪10.1‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫ז‪ .‬חודש מרץ ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫הנושא‬
‫בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫הפקת לקחים מאירועים חריגים‬
‫השתתפות בכנס גננות לסיכום תרגיל מוס"ח ארצי‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪22.0‬‬
‫עד ‪ 11‬לחודש‬
‫עד ‪ 11‬לחודש‬
‫בוצע בפועל‬
‫יש להעביר עד ל‪ 5-‬לחודש אוקטובר‪,‬ינואר‪,‬אפריל‪,‬יולי ביצוע בפועל לקב"ט הגזרה‬
‫ח‪ .‬חודש אפריל ‪4105‬‬
‫הנושא‬
‫אם קיים מאבטח בדיקת עירנות למאבטח‬
‫ביצוע ביקורת פערי מרכיבי ביטחון והעברת דוח לקב"ט מוס"ח רשותי‬
‫בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט הגזרתי‬
‫ביצוע תרגיל שריפה כולל פינוי ומילוט משער אחורי‬
‫תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת ימי הזכרון ויום העצמאות‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪20.4‬‬
‫‪03.4‬‬
‫‪20.4‬‬
‫‪20.4‬‬
‫‪03.4‬‬
‫‪20.4‬‬
‫ט‪ .‬חודש מאי ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫הנושא‬
‫בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫תידרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת הקיץ‪.‬‬
‫תדרוך הילדים בנושא ביטחון ובטיחות לקראת אירועי ל"ג בעומר וחג השבועות‪.‬‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪4.1‬‬
‫‪02.1‬‬
‫‪23.1‬‬
‫בוצע בפועל‬
‫יא‪ .‬חודש יוני ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪26.6‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪12.6‬‬
‫הנושא‬
‫תידרוך הילדים לקראת יציאה לחופשת הקיץ‬
‫בדיקת לחצן המצוקה מול המוקד העירוני‬
‫ביצוע ביקורת ריכוז מפגעי הבטיחות והעברתם לרשות‬
‫בוצע בפועל‬
‫י‪ .‬חודש יולי ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫הנושא‬
‫לוודא ביצוע מבדק בטיחות על ידי מנהל בטיחות מוסדות חינוך רשותי‬
‫העברת דו"ח פעילות תקופתי לקב"ט מוס"ח רשותי‬
‫יעד לביצוע‬
‫בוצע בפועל‬
‫‪1.0‬‬
‫יב ‪ .‬חודש אוגוסט ‪4105‬‬
‫סד'‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫הנושא‬
‫השתתפות בהשתלמות גננות רשותית לקראת פתיחת שנת הלימודים‪.‬‬
‫הכנת תכנית עבודה שנתית‪.‬‬
‫קבלת אישור בטיחות שנתי עד לתאריך ‪ 51‬באוגוסט מהרשות המקומית ‪ /‬בעלות‬
‫הכנת תכנית "הפעלה פדגוגית" לחירום לשנת הלימודים הבאה‪.‬‬
‫ביצוע סקר מרכיבי ביטחון לקראת פתיחת שנת הלימודים‬
‫שם מנהלת הגן ‪____________________ -‬‬
‫יעד לביצוע‬
‫‪10.1‬‬
‫‪02.1‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪02.1‬‬
‫‪11.1‬‬
‫חתימה‪____________ -‬‬
‫רחוב זלמן שניאור ‪,42‬ראשון לציון‬
‫טל‪,03-9519899:‬פקס‪03-9519927:‬‬
‫בוצע בפועל‬

Similar documents