ח - VirtualGeula

Transcription

ח - VirtualGeula
‫קטלוג‬
‫חודש הספר התורני תשע"ג שער‬
‫כ"ג סיון ‪ -‬כ"ג תמוז ‪1.6.13-1.7.13‬‬
‫בחנויות הספרים המובחרות‬
‫‪complete catalogue‬‬
‫‪Jewish Book Month‬‬
‫‪June 1st-July 1st 2013‬‬
‫‪In select stores‬‬
‫מוקד ההזמנות ‪0722-44-1660‬‬
‫הזמנות גם במייל ‪ [email protected] :‬בקניה מעל ‪ 350₪‬משלוח חינם עד הבית‬
‫הספר‬
‫שופרא‬
‫צבעים לתפילין‬
‫במגוון שפות‬
‫כל מוצרי שופרא‬
‫נבדקו ואושרו ע"י הבד"ץ‬
‫והינם מן המותר בפיך‬
‫טלפון ‪03-6187876‬‬
‫פקס ‪03-5702992‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫צבע מקצועי‬
‫לרצועות התפילין‬
‫גוון מבריק‬
‫מתייבש מהר‪ ,‬עמיד לאורך זמן‬
‫אריזת זכוכית לשמירה על‬
‫איכות ואורך חיי המוצר‬
‫‪14‬‬
‫קולמוס הפצת ספרים‬
‫‪₪‬‬
‫דוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫פקס ‪153-523939444 -‬‬
‫טלפון ‪0722-44-1670 -‬‬
‫מוקד הזמנות ‪0722-44-1660 -‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 34111 - .‬ירושלים ‪91340‬‬
‫צבע לבתי התפילין‬
‫לורד מרקר ‪MARKER‬‬
‫גוון משי המתאים לבתי‬
‫התפילין‬
‫מתאים גם לרוב סוגי הרצועות‬
‫קל ונוח לשימוש‬
‫‪16‬‬
‫‪₪‬‬
‫הפקת קטלוג ותדמית ‪ngm 050-4122884 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫הש‬
‫הפצה בלעדית‬
‫ן‬
‫מתיֱקות ֹלכֹל היום‬
‫ספר‬
‫שירי ִדוִד‬
‫מחיר‬
‫שבוע הספר‬
‫‪33‬‬
‫ביאור פסוֱקי ִדזמרה‬
‫בשפה ברורה ונעימה‬
‫בביאור השווה ֹלכֹל נפש‬
‫עֹל ִדרך המֹלבי"ם זיע"א‬
‫בשימת ִדגש‬
‫שֹלא יעסוֱק הביאור‬
‫רֱק בפירוש כֹל פסוֱק בפני עצמו‬
‫אֹלא בעיֱקר בחיבור‬
‫כֹל פסוֱקי הפרֱק יחִד‬
‫ֹלמהֹלך אחִד שֹלם ברור ונפֹלא‬
‫רצוף בו הֱקִדמות נִדירות ויֱקרות‬
‫מהֱקִדמונים בביאור מעֹלת פרֱקי הפסוִד"ז‬
‫בהסכמת הרבנים הגאונים הגִדוֹלים‪:‬‬
‫רבי יעֱקב משה הֹלֹל שֹליט"א‬
‫וזכות הרבים תֹלויה בו ֹלחזֱק וֹלשפר כוונות התפיֹלות‬
‫רבי נתן ֱקופשיץ שֹליט"א רב בבית שמש וִדומ"צ ביִד"ץ העה"ח‬
‫אשר אין ערוך אֹליו בחשיבות עֹליונה כנוִדע‪ .‬בטוחני שכֹל‬
‫רבי ירחמיאֹל אונגרישר שֹליט"א ראש ישיבת 'בית מִדרש עֹליון'‬
‫רבי חזֱקיהו משֱקובסֱקי שֹליט"א מנהֹל רוחני ִדישיבות 'אורחות תורה' ו'גאון יעֱקב' המביא ברכה זו אֹל ביתו‪ ,‬יזכה עִד מהרה ֹלשיר 'שיר חִדש'‬
‫ֹלִד'‪ ,‬ויֱקיים כִדת וכהֹלכה את הכתוב "כֹל הנשמה‪''...‬‬
‫רבי נפתֹלי ֱקופשיץ שֹליט"א רב ֱקהיֹלת 'חניכי הישיבות' רוממה‬
‫רבי יהושע פטרוף שֹליט"א רב ֱקהיֹלת 'בני הישיבות' חפציבה בית שמש‬
‫מתוך הסכמות הרבנים‪:‬‬
‫ראש ישיבת 'אהבת שֹלום'‬
‫השירים והרננות הם מבוא גִדוֹל ֹלֱקבֹלת התפיֹלות‬
‫ֹלהשיג בכֹל חנויות הספרים‬
‫ובִדוכני שבוע הספר‬
‫)החסיִד יעב"ץ‬
‫תהֹלים כ"ה ג'(‬
‫תנ"ך ותלמוד‬
‫תורה שלמה‬
‫חומש הגר"א‬
‫י"ב כרכים‬
‫‪1100‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪900‬‬
‫יצירת המופת על התורה הכוללת את‬
‫כל פירושי התורה שבעל פה מזמן‬
‫קבלת התורה ועד תקופת הגאונים‬
‫כפי שנמסרו מדור לדור במדרשים‪,‬‬
‫בתלמודים‪ ,‬וכל ספרי הקדמונים וכתבי יד‪,‬‬
‫מבוארים‪,‬ערוכים וסדורים סביב לחומש‬
‫בי"ב כרכים‬
‫‪₪‬‬
‫ברכת מרדכי על התורה‬
‫‪210‬‬
‫‪₪‬‬
‫בעריכת הרב דב אליאך‬
‫חומש עם תרגום אונקלוס‪ ,‬פירוש רש"י‬
‫ופירוש הגר"א‪.‬‬
‫מכון "מורשת הישיבות" מגיש הפעם‬
‫חומש עם ביאור על דרך הנגלה‪ .‬מלוקט‬
‫מספרי הגאון ומכתב יד‪.‬‬
‫)בהנחיית הגר"ח קנייבסקי שליט"א‬
‫ובצירוף הערותיו(‬
‫סט‬
‫‪250‬‬
‫המלבים‬
‫פניני המלב ם‬
‫פנ נ‬
‫הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א‬
‫הרב אהרון קינדרמן‪.‬‬
‫בחמשה ספרים עבי‪ -‬כרך‪ ,‬סדורים לפי‬
‫פרשיות התורה‪ ,‬שיחותיו הנפלאות של‬
‫ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך‬
‫מרדכי אזרחי שליט"א‪ .‬כתוב בכתיבה‬
‫ספרותית‪ ,‬יחודית עשירת הבעה ומלאת‬
‫מוסרים של יראת שמים טהורה ועבודת‬
‫המידות‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪89‬‬
‫‪₪‬‬
‫פנינים משולחן הגר"א‬
‫‪201‬‬
‫על התורה‬
‫‪59‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫מדושני עונג‬
‫ג' חלקים‬
‫הוצאת מיר‬
‫על חמשה חומשי תורה ומגילות שחיבר‬
‫הרב החסיד המפורסם איש אלוקי קדוש‬
‫יאמר לו מוהר"ר משה סופר סת"ם‬
‫זצוקללה"ה‪ .‬בהוצאה חדשה ומפוארת ‪.‬‬
‫חידוש מרענן בעולם הלמדני‪ .‬מבוסס‬
‫על הגליון השבועי "מדושני ענג"‪.‬‬
‫כולל חידושים ערבים ומשמחים על‬
‫התורה‪ ,‬להנאתם של בני הישיבות‬
‫רבנן ותלמידיהון‪ .‬מאת הרב דוד שלמה‬
‫ענגלאנדער‪ ,‬בוגר ישיבת בריסק ודיין‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫‪33‬‬
‫‪₪‬‬
‫ספרי הרב משה גרילק‬
‫מ‬
‫הר‬
‫ש‬
‫ש‬
‫וד‬
‫הג‬
‫ה‬
‫דברים נפלאים על פרשת השבוע‬
‫המאירים את חיינו העכשויים על פי‬
‫המקורות‪ .‬הסדרה שכבשה את לב‬
‫הקהל!‬
‫ס‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ס‬
‫סיני מאז ולתמיד‬
‫אאסופת מאמרים‬
‫ההמוכיחה שההתגלות‬
‫בבסיני הינה עובדה‬
‫ההיסטורית‬
‫רב מכר!‬
‫‪100‬‬
‫‪89‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫ב' כרכים‬
‫‪4-5‬‬
‫ה‬
‫ת‬
‫הרב דוד שלמה ענגלאנדער‬
‫‪₪‬‬
‫ע‬
‫על‬
‫ב‬
‫צ‬
‫פ‬
‫‬‫ב‬
‫ה‬
‫ק‬
‫למ‬
‫ש‬
‫אסופת ביאורים ופנינים נפלאים על תורה‬
‫נביאים וכתובים ואגדות הש"ס מתורת‬
‫רבינו הגר"א‪.‬‬
‫מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת‪-.‬‬
‫חיבור נפלא שהפך לנכס צאן ברזל וקנה‬
‫מקום של כבוד בארון הספרים התורני ובו‬
‫לוקטו מבחר חידושים הערות ופנינים על‬
‫סדר פרשיות התורה והמועדים‪ ,‬מדברי‬
‫רבותינו הגאונים גדולי הדורות האחרונים‬
‫מכתבי יד‪ ,‬ספרים ומפי השמועה‪.‬‬
‫אור פני משה‬
‫בב' כרכים‬
‫'הפנינים' העיקריות של המלבי"ם על‬
‫התורה‪ ,‬שבת ומועדים‪ ,‬בלשונו של‬
‫המלבי"ם‪.‬‬
‫הספר כולל הפניות לפסוקים‪ ,‬דברי חז"ל‬
‫ודברי המלבי"ם עצמו וכן הסברים קצרים‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫פנינים משולחן גבוה על התורה ‪ -‬ה' כרכים‬
‫‪₪‬‬
‫ה' כרכים‬
‫‪₪‬‬
‫ה' כרכים‬
‫נ"‬
‫‪100‬‬
‫‪89‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫ב' כרכים‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫תנ"ך ותלמוד‬
‫נ"ך מקראות גדולות‬
‫י"א כרכים‬
‫עימוד חדשני מיוחד של כל דברי המפרשים‬
‫על סדר הדף‪ ,‬במיקום קבוע וללא המשכים‬
‫בעמודים אחרים‪.‬‬
‫ציוני הפרקים בכל המפרשים‪.‬‬
‫פירוש המלבי"ם עוצב בסדר שקבע המחבר‬
‫ השאלות ובצמוד אליהן התשובות‪.‬‬‫ביאור הגר"א על סדר הדף‬
‫הגהה מדוקדקת של כל המפרשים‪ ,‬כולל‬
‫קטעים שהושמטו במהדורות קודמות‪.‬‬
‫למעלה מארבעים אלף תיקוני טעויות‪.‬‬
‫הוצאת מיר‬
‫מהדורה מושלמת!‬
‫‪430‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪399‬‬
‫‪₪‬‬
‫בהגהה מחודשת!‬
‫שערי דרך‬
‫הרב מנחם פריימן זצ"ל‬
‫שני כרכים המשלימים כל סדר פרשיות התורה‪ ,‬ובהם‬
‫שיחות מוסר ויראה המשולבים ברעיונות מחשבתיים‬
‫ודברי מוסר‪ ,‬בכתיבה ספרותית ויחודית‪ .‬מפיו של‬
‫הגה"צ רבי מנחם פריימן זצ"ל‪.‬‬
‫בראשית שמות‬
‫ויקרא במדבר דברים‬
‫‪38‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪38‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫תורה‬
‫לתשב"ר ‪ -‬ה' כרכים‬
‫משבצות זהב‬
‫הרב שבתאי שעפטיל‬
‫וייס‬
‫הוצאת סוכת דוד‬
‫סיפורי פרשות‬
‫השבוע מעובדות‬
‫לילדים‬
‫‪160‬‬
‫הסדרה בהוצאת‬
‫סוכת דוד שהפכה לנכס צאן ברזל מביאה לילד את סיפורי‬
‫התורה בתוספת מדרשי חז"ל ומפרשי התורה‪ ,‬כתובים בלשון‬
‫קלה וברורה בליווי תמונות וציורים‬
‫‪200‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫ביאור נרחב על‬
‫הנביאים‪ ,‬ובו‬
‫דברי חז"ל‪ ,‬דברי‬
‫המפרשים ראשונים‬
‫ואחרונים עד גדולי‬
‫הדורות בני זמנינו‪.‬‬
‫בצרוף קונטרס "תקופת הנבואה בישראל" מאת הרב וולבה‬
‫זללה"ה‪ .‬פרוש על סדר הפסוקים בנוי על עומק הפשט‪ .‬ספר‬
‫חובה ללומדים ולמלמדים נביא‪.‬‬
‫שמואל א'‬
‫שמואל ב'‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪56‬‬
‫מלכים א'‬
‫‪60‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪56‬‬
‫מלכים‬
‫ב'‬
‫דניאל‬
‫‪50‬‬
‫‪₪‬‬
‫רות‬
‫‪30 60‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫יהושע‬
‫‪50‬‬
‫‪₪‬‬
‫שופטים‬
‫‪50‬‬
‫‪₪‬‬
‫יונה‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫אסתר‬
‫‪32‬‬
‫‪₪‬‬
‫תנ"ך ותלמוד‬
‫וקראת לשבת עונג‬
‫מ‬
‫חלק א'‪ ,‬ב' וג'‬
‫רב מכר!‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫הספר רב המכר ששינה באלפי בתים את צביון שלחן‬
‫השבת‪ .‬מכיל רעיונות‪ ,‬סיפורים ומשלים מגדולי התורה‬
‫והיראה‪ ,‬על פרשות השבוע‪ ,‬כתובים בשפה קולחת וברורה‪.‬‬
‫סב ונכד ימצאו בו שעה של התרוממות רוח‪.‬‬
‫סט ג' כרכים‬
‫‪165‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪130‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪59‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪59‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪62‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪59‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪48‬‬
‫‪56‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪34‬‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫אוסף נבחר של משלים עתירי חכמה‬
‫ודעת מאוצרותיו של רבי יעקב קראנץ‪,‬‬
‫המגיד מדובנא‪ ,‬מעובדים וכתובים בשפה‬
‫קולחת וברורה ומסודרים על סדר פרשיות‬
‫השבוע‪.‬‬
‫נתבשם מהמשל הנפלא ונשכיל מהנמשל‬
‫הנוקב‪.‬‬
‫אוצר בלום של רעיונות‪ ,‬סיפורים ומשלים‬
‫על פרשיות השבוע מתורתם של גדולי‬
‫ומאורי החסידות‪ ,‬אמרות קולעות ושנונות‬
‫כפי שנמסרו מדור לדור ונכתבו כאן‬
‫בשפה קולחת ומושכת‪ .‬מקור נפלא‬
‫לווארט בדרשה‪ ,‬בשיעור או ליד שולחן‬
‫השבת‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪75‬‬
‫ב' כרכים‬
‫‪6-7‬‬
‫‪59‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪48‬‬
‫‪₪‬‬
‫ספר משלי עם ביאורי הח"ח‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫ספר תהילים עם פירוש מרבן של ישראל‪,‬‬
‫רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל‪,‬‬
‫בעל ה"חפץ חיים"‪ .‬ביאורים נפלאים‬
‫שנלקטו מספריו ‪ ,‬מאמריו‪ ,‬מכתביו וכתבי‬
‫תלמידיו המהווים אוצר יקר של יראת‬
‫שמים ומקור בלתי נדלה לאמירת שיעור‬
‫ודרשה‪ .‬כולל מפתח עניינים מפורט‪.‬‬
‫ספר משלי עם פירוש מרבן של ישראל‪,‬‬
‫רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל‪,‬‬
‫בעל ה"חפץ חיים"‪ .‬ביאורים נפלאים‬
‫שנלקטו מספריו ‪ ,‬מאמריו‪ ,‬מכתביו וכתבי‬
‫תלמידיו המהווים אוצר יקר של יראת‬
‫שמים ומקור בלתי נדלה לאמירת שיעור‬
‫ודרשה‪ .‬כולל מפתח עניינים מפורט‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪34‬‬
‫קיצור ספר החינוך‬
‫‪₪‬‬
‫ביאורי הח"ח על התורה‬
‫‪₪‬‬
‫א חסידישער ווארט‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫ספר תהילים עם ביאורי הח"ח‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫משלי המגיד מדובנא על התורה‬
‫‪₪‬‬
‫‪58‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫הרב ישראל ברונשטיין ‪ -‬ב' כרכים‬
‫הרב אשר ווסרמן‬
‫אוצר יקר ורחב ידיים של ביאורים‪ ,‬משלים‪,‬‬
‫הערות והארות שהנחיל לדורינו מרן‬
‫החפץ חיים זצוק"ל‪ .‬חידושי התורה‪ ,‬ידועים‬
‫וחדשים‪ ,‬נלקטו מספריו‪ ,‬כתביו ומאמריו‬
‫ומכתבי בני משפחתו ותלמידיו‪ ,‬וסודרו‬
‫לפי פרשיות התורה‪ ,‬כולל מפתח ענינים‬
‫מפורט‪ .‬אוצר של תורה‪ ,‬מידות ויר"ש‪.‬‬
‫מהדורה מנוקדת בלשון קלה‪ ,‬ברורה‬
‫ומתומצתת‪.‬‬
‫קיצור דברי "החינוך" עם פירוט ביאורי‬
‫המצוות ושרשיהן באופן המסייע לידיעת‬
‫וזכירת תרי"ג‬
‫המצוות ושורשיהן‪.‬‬
‫על סדר פרשיות התורה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪7‬‬
‫ש‬
‫שיע‬
‫הש‬
‫מנח‬
‫הוצ‬
‫סוטה‬
‫‪20‬‬
‫ה‬
‫ספ‬
‫זצוק‬
‫ברכו‬
‫‪45‬‬
‫‪38‬‬
‫ב‬
‫שיע‬
‫אזר‬
‫בבא‬
‫ר"ה‬
‫בבא‬
‫תנ"ך ותלמוד‬
‫משנה מפורשת‬
‫מסכת אבות‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫למסכת אבות צורף‬
‫פירוש מעשה אבות‬
‫רעיונות‪ ,‬סיפורים‬‫ומשלים למסכת‬
‫אבות מגדולי התורה‬
‫והחסידות ויהו נא‬
‫מעשה האבות ‪ -‬סימן‬
‫לבנים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫חדש!‬
‫חידושי החפץ חיים על הש"ס‬
‫מסכת ברכות‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫חידושיו של מרן הח"ח כפי שנקלטו‬
‫מספריו הרבים ומכתבי תלמידים ובני‬
‫משפחתו מסודרים לראשונה על סדר‬
‫מסכת ברכות‪.‬‬
‫חדש!‬
‫‪47‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪54‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫שיעורי רבינו משולם דוד הלוי‬
‫שיעורי רבינו משולם דוד לוי סולוביצ'יק שליט"א שנכתבו בשעת‬
‫השיעור ע"י תלמידיו ונערכו בצורה ברורה על מסכתות סוטה‪,‬‬
‫מנחות ‪ -‬ג' חלקים ומעילה‪.‬‬
‫הוצאת ספרים צוף‬
‫מנחות א' מנחות ב' מנחות ג'‬
‫סוטה‬
‫‪20‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪25‬‬
‫‪₪‬‬
‫חדש!‬
‫מעילה‬
‫‪22‬‬
‫‪₪‬‬
‫הערות על מסכתות‬
‫ספרי הערות של הש"ס שנערכו משיעוריו של מרן הגרי"ש אלישיב‬
‫זצוק"ל‪.‬‬
‫ברכות‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫שבת ח"א‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪38 38‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫פסחים ראש השנה מועד קטן כתובות‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫קידושין בבא מציעא שבועות ערכין‪-‬תמורה‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪34 34 38 38 38 34 34 41‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫ברכת מרדכי על הש"ס‬
‫שיעורים על סדר המסכתות מהגאון הגדול רבי ברוך מרדכי‬
‫אזרחי שליט"א ראש ישיבת "עטרת ישראל"‬
‫בבא קמא | כתובות | ברכות‪ ,‬זרעים‪ ,‬שבת‪ ,‬עירובין |‬
‫ר"ה‪ ,‬יומא‪ ,‬סוכה‪ ,‬מגילה | פסחים שקלים | בבא בתרא |‬
‫בבא מציעא | יבמות | גיטין‬
‫מלאכת מחשבת על ”מסכת פאה“‬
‫מבוארת ומפורשת בשפה ברורה ומובנת‬
‫לכל נפש‪ .‬בצד לשון המשנה נכתב חלק‬
‫הביאורים‪ ,‬העיונים וההלכה‪.‬‬
‫הוצאת ספרים צוף‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫לכרך‬
‫תנ"ך ותלמוד ‪ /‬מועדים‬
‫אמרי פי חלק ב'‬
‫פרי משה‬
‫הרב משה סגל‬
‫הרב יצחק פרוכטר‪.‬‬
‫חידושים‪ ,‬הערות‪ ,‬והארות‪ .‬בעניני אדם‬
‫המזיק‪.‬‬
‫במעשה‪ ,‬בכחו‪ ,‬בגרמי‪ ,‬וגרמא‪ ,‬בחיוב‬
‫תשלומין‪ ,‬וקים ליה בדרבה מיניה‪.‬‬
‫ובסופו מפתח מפורט עם יותר מ ‪1000‬‬
‫סימנים בספר בבא קמא‪.‬‬
‫ביאורים‪ ,‬חידושים‪ ,‬הערות והארות‪.‬‬
‫באורח חיים‬
‫שאלות ותשובות בהלכה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪65‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫מטעמים לשולחן שבת‬
‫נפש חיה על מסכת מגילה‬
‫אוסף נדיר של סיפורים ומשלים‪ ,‬משולבים‬
‫בפירושים נפלאים על פרשיות השבוע‪.‬‬
‫הסדרה שתטעים לכם את שולחן השבת!‬
‫ציורים יוני גרשטיין‪.‬‬
‫ישראל לנדאו זצ"ל‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫חדש!‬
‫נכדו של בעל "הנודע ביהודה"‬
‫ועתה יוצא לאור מחדש בסדר חדש‪,‬‬
‫ובהידור רב‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪200‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪150‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫אור חדש‬
‫הגאון רבי חיים אפרים זייצ'יק זצ"ל‬
‫חנוכה פורים‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫לקחים השקפתיים חינוכיים ומוסריים בעומק‬
‫תורת המוסר והאגדה מתורת רבינו על חנוכה‬
‫ופורים מלוקטים וערוכים בשלמות מספריו‪ :‬אני‬
‫תפילה‪ ,‬פרי הארץ‪ ,‬קול מבשר‪ ,‬אור חדש וקול‬
‫צופייך‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫פסח שבועות‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫חנוכה‬
‫ניתן להשיג גם באידיש‪ ,‬אנגלית‪,‬‬
‫צרפתית‪ ,‬ספרדית‪ ,‬ורוסית‪.‬‬
‫ד' כרכים כרך תשע"ב‬
‫ברכת מרדכי מועדים‬
‫‪35‬‬
‫מהדו‬
‫מורה חדשה‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ב‬
‫ת!‬
‫פ‬
‫ורים ו פסח‬
‫הסעפירת‬
‫ומר‬
‫‪44‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫חנוכה‬
‫ופורים‬
‫‪54‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫שבת פסח שבועות‬
‫ובין המצרים‬
‫שי לתורה‬
‫הרב שמעון יוסף מלר‪.‬‬
‫פנינים יקרות‪ ,‬הערות וביאורים מדברי‬
‫הגאונים לבית בריסק‪ .‬על ראש השנה‬
‫ויום כיפור‪.‬‬
‫שליט א‬
‫שליט"א‬
‫ט"א‬
‫אזרחי שליט‬
‫אזרחי‬
‫אז‬
‫מרדכי א‬
‫כי‬
‫מרדכי‬
‫וך מרדד‬
‫ברוך‬
‫הגאון ררבי בר‬
‫גאוןן‬
‫ון‬
‫און‬
‫הגאו‬
‫הגא‬
‫ה‬
‫על ענייני המועדים‪ ,‬שיחותיו הנפלאות‬
‫בארבעה ספרים עבי‪ -‬כרך‪ ,‬ל‬
‫של ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי‬
‫שליט"א‪ .‬כתוב בכתיבה ספרותית‪ ,‬יחודית עשירת הבעה ומלאת‬
‫מוסרים של יראת שמים טהורה ועבודת המידות‪.‬‬
‫שיח הפסח‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪8-9‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫שיח הסוכות‬
‫מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א‬
‫מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א‬
‫שיח הפסח – ליל הסדר ופסח‬
‫ביאורים פנינים וחידושים‬
‫שיח הסוכות – סוכות ועניני החג‬
‫ביאורים פנינים וחידושים‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪80‬‬
‫ש‬
‫מבית "אוצרות"‬
‫ספר נפש חיה ב חלקים על מסכת‬
‫מגילה‪.‬‬
‫נכתב בשנת תר"ע ע"י הגאון הגדול רבי‬
‫‪₪‬‬
‫בא‬
‫‪46‬‬
‫נית‬
‫קבלה‬
‫צפונות חן ב' כרכים‬
‫באר מים חיים‬
‫להחכם רבי חיים עובדיה זלה"ה‬
‫הרב חיים נחמני "המצרף"‬
‫תלמיד רבינו אליהו מזרחי זל"הה‬
‫* עץ חיים ‪ -‬בעניני סעודה וברכת המזון‪.‬‬
‫* מקור חיים ‪ -‬ביאור סדר קראית שמע‬
‫על המיטה‪.‬‬
‫נדפס ונסדר מחדש‬
‫כרך א' ‪ -‬חמש מגילות‪.‬‬
‫כרך ב' ‪ -‬דניאל‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫לכרך‬
‫שער הגאולה האחרונה‬
‫לקוטי מוהר"ן‬
‫הרב שמואל יודייקין‬
‫הרב חיים נחמני "המצרף"‬
‫גוף הספר הוא שער יא ושער יב מספר‬
‫יד הקטנה‪.‬‬
‫ונלווה אליו ספר "שומר הפרדס" הכולל‬
‫מש"כ בעניינים אלו רבנו הרמ"ק‬
‫ליקוטי מוהר"ן בביאור ע"פ תורת הקבלה‪.‬‬
‫פרקים א‪-‬יג'‬
‫‪46‬‬
‫‪70‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫מכון מדעי טכנולוגי להלכה‬
‫ומק‬
‫נוכה‬
‫אני‬
‫וקול‬
‫ות‬
‫שו"ת מעשה חושב ח' חלקים‪.‬‬
‫א‪ .‬מכשור חשמלי ואלקטרוני בשבת‪.‬‬
‫ב‪ .‬רפואה בשבת‪.‬‬
‫ג‪ .‬ד‪ .‬רפואה בהלכה‪.‬‬
‫לכרך‬
‫ה‪ .‬כשרות‪.‬‬
‫כרך ח'‬
‫ו‪.‬ז‪ .‬פסח‬
‫ח‪ .‬שבת כללי ‪ -‬חדש!‬
‫מחיר לסט‬
‫‪35‬‬
‫‪43‬‬
‫‪240‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫כשרות ושבת במטבח המודרני‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫מעשה וגרמא בהלכה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫חימום מים בשבת ‪ /‬מעליות בשבת‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫טהרת פתחים וטומאת כהנים בבתי חולים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫אם אסק שמים‪ .‬קיום המצוות בחלל‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫החשמל בשבת ‪ -‬חדש‬
‫ביאורים ומחקרי הלכה אודות‬
‫הפעלות חשמליות והתוצאות הנגזרות‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫ניתן להשיג במשרדי המכון הפסגה ‪ 1‬ירושלים‪ .‬טל' ‪02-6424880‬‬
‫הלכה‬
‫אורות המשפט חלק ב' וג'‬
‫חלק ב'‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫בנין אריאל הלכות שבת‬
‫הרב אריאל מייק‪.‬‬
‫מאת הרב יצחק צבי אושינסקי‪ ,‬דיין‬
‫בית הדין הרבני האזורי חיפה‪ ,‬כולל‬
‫בתוכו סוגיות אקטואליות בעניני אישות‪,‬‬
‫ממונות‪ ,‬קהילה‪ ,‬רפואה‪ ,‬והינו בשורה‬
‫ללומדי התורה ותופשי הישיבות בכלל‬
‫ולציבור החפץ בתורת המעשה בפרט‪.‬‬
‫חלק ג'‬
‫‪60‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫אבני גזית‬
‫חדש!‬
‫כולל הלכות שהייה‪ ,‬חזרה‪ ,‬הטמנה‪,‬‬
‫ובישול‪.‬‬
‫לפי סדר הסימנים בשו"ע‪ ,‬עם הכרעת‬
‫פוסקי זמננו הלכה למעשה‪.‬‬
‫מסודר לפי סדר השיעורים אשר נמסרו‬
‫בישיבת מיר בירושלים תובב"א‪.‬‬
‫הלכות מעשר כספים‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪38‬‬
‫‪₪‬‬
‫מאור ההלכה‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫ספר המקיף את נושא הוראת ההלכה‬
‫מאז ימי הסנהדרין ואנשי כנסת הגדולה‬
‫ועד הזמן הזה‪ .‬הספר כולל ביאור‬
‫נרחב על תקופת הסנהדרין התמנותם‪,‬‬
‫סמכותם‪ ,‬דרכי פסיקתם והחיוב לשמוע‬
‫להם‪ .‬השתלשלות ההוראה‪ ,‬ועד‬
‫לפסיקת ההלכה בזמן הזה‪.‬‬
‫הלכה פסוקה למעשה במצווה חשובה‬
‫זו במלא היקפה והיבטיה‪ .‬כולל מאות‬
‫פסקים ממרן הגאון רבי שלמה זלמן‬
‫אויערבאך זצ"ל ורבים מגדולי הדור‪.‬‬
‫הנחייה ברורה בדברים החייבים‬
‫במעשר‪ ,‬דיני קדימה‪ ,‬הוצאות נישואין‪,‬‬
‫קיום מצוות ממעות מעשר ועוד רבות‪.‬‬
‫ב' כרכים‬
‫‪46‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫סיכומים וטבלאות על השלחן ערוך‬
‫ומשנה ברורה הלכות שבת‪ .‬שינון מהיר‬
‫ויעיל של הדינים טעמיהם ומקורותיהם‪.‬‬
‫לכל הרוצה באמת לדעת הלכות‬
‫שבת!‬
‫‪80‬‬
‫‪51‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫ימי טוהר‬
‫‪₪‬‬
‫קונטרס המוקצה‬
‫‪40‬‬
‫מ‬
‫הלכות מלמדים‬
‫ספר הלכתי המבאר באופן שיטתי את‬
‫כל חיובי האב ללמד את בנו תורה‪ ,‬ואת‬
‫כל ההלכות הנוגעות לכיתה ולמלמד‬
‫בה‪ .‬כולל תשובות ופסקים ממרן הגאון‬
‫רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ועוד‬
‫רבים מגדולי הדור‪ .‬המתנה המתאימה‬
‫ביותר לאב‪ ,‬למורה ולמלמד‪.‬‬
‫‪₪‬‬
‫כת‬
‫‪50‬‬
‫‪45‬‬
‫כי‬
‫למרן החזון איש‬
‫יוצא לאור מחדש עם ביאורים הערות‬
‫ומ"מ ע"י הרב בנימין קצנלבוגן‪.‬‬
‫עם מפתח ענינים מפורט בסוף הספר ‪.‬‬
‫חדש!‬
‫‪50‬‬
‫‪41‬‬
‫קי‬
‫‪42‬‬
‫הלכות אבלות‬
‫‪₪‬‬
‫הרב יצחק צבי אושינסקי‪.‬‬
‫מדריך מפורט‪.‬‬
‫הלכות הנצרכות לכל אבל ר"ל מרגע‬
‫הפטירה ועד סוף י"ב חודש‪ ,‬וכן הדינים‬
‫הנוהגים במשך השנים‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪36‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪10-11‬‬
‫‪56‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫הרב ינון יונה‬
‫הוצאה חדשה מורחבת ומתוקנת‪.‬‬
‫הספר מקיף הלכה למעשה את כל פרטי הדינים‪ ,‬והמסתעף‪.‬‬
‫על הלכות נדה‪ ,‬חציצה ‪,‬טבילה‪ ,‬ומקוואות‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫הלכה‬
‫מעשה רב‬
‫כתר ראש‬
‫הנהגות רבינו הגר"ח מוואלאז'ין זללה"ה‬
‫בהוצאה חדשה ומפוארת ע"פ כתבי יד ודפו"ק‬
‫כולל ליקוטי הגר"א והגר"ח‪ ,‬מקורו וביאורים‪.‬‬
‫הנהגות רבינו הגר"א זללה"ה בהוצאה חדשה‬
‫ומפוארת‪ ,‬כולל ליקוטי הגר"א‪ ,‬קובץ מפרשים‪,‬‬
‫מקורות וביאורים‪.‬‬
‫סט כת"ר ומע"ר‬
‫‪40‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫מתנת משה‬
‫משפט כהלכה‬
‫‪50‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫הרב יונה קליין‬
‫יצחק מנחם קרלינסקי‬
‫הרב יצ‬
‫הרב‬
‫והוא ביאור מתומצת ובהיר‬
‫של ההלכות וטעמיהן‪,‬‬
‫ממקורן בשורשי הסוגיות ועד‬
‫לפוסקי זמנינו‪.‬‬
‫עוד רבתה הטובה במהדורה‬
‫זו בהוספת מאות פסקי דין‬
‫והוראות בענייני ממונות מאת‬
‫פוסק הדור מרן‬
‫רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב‬
‫זוצק"ל המשולבים בסוף‬
‫הספר‪.‬‬
‫לפניכם חלק א' של הצצה‬
‫למפגש‬
‫למפגשים המתקיימים‬
‫כבר ללמעלה מ ‪ 25 -‬שנה‪,‬‬
‫וקבוצות דיון מכובדות‬
‫וקבוצו‬
‫הכוללות אנשי רוח‪ ,‬אנשי‬
‫הכולל‬
‫עסקים‪ ,‬משלל תחומי החיים‪.‬‬
‫עסקים‬
‫ובאמצ‬
‫ובאמצעות סיעור מוחות‬
‫נחלצים ללבן פתרונות‬
‫נחלצי‬
‫לנושאים מגוונים ממקורות‬
‫לנושא‬
‫היהדות‪.‬‬
‫היהדות‬
‫כיבוד הורים בהלכה ובהגדה‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫אמרות מלך‬
‫הרב אברהם אבידן‪.‬‬
‫הרב זאב גרינוולד‬
‫מקורות ביאורים וחידושים ברמב"ם‬
‫הלכות מלכים‪.‬‬
‫מערכת נושאים בעניני כיבוד הורים בתנ"ך‪,‬‬
‫בדברי חז"ל ובמפרשים‪.‬‬
‫מעשים‪ ,‬הלכות וטעמי המצווה‪.‬‬
‫הספר מיועד לבני הנעורים ולבוגרים‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪41‬‬
‫קיצור חפץ חיים עמוד יומי‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫חפץ חיים דרך ברורה‬
‫הרב אשר ווסרמן‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪80‬‬
‫‪₪‬‬
‫רב מכר!‬
‫בדקה אחת ליום החפץ חיים בידך‪.‬‬
‫משפחות רבות קבעו סדר לימוד יומי בספר‬
‫המביא בתימצות ובבהירות את הלכות לשון‬
‫הרע ורכילות‪.‬‬
‫מחולק לפי סדר הלימוד העולמי‪.‬‬
‫עמוד אחד ‪ -‬בדקה אחת‪.‬‬
‫הרב אשר ווסרמן‬
‫מהפכה בשמירת הלשון! הכרחי למי שרוצה‬
‫לדעת באמת את הלכות לשון הרע ורכילות‬
‫לבקשת הרבים הודפסה מהדורה חדשה‬
‫לאחר שאזלה מן השוק‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪₪‬‬
‫הודפס מחדש!‬
‫השקפה ומוסר‬
‫אוצר המחשבה‬
‫מ‬
‫אל תדיחני‬
‫לר' צדוק הכהן מלובלין‬
‫הרב אברהם חנונו‬
‫ליקוט מאלף מתורתו של "רבי צדוק הכהן‬
‫מלובלין" עם הארות והערות‪.‬‬
‫ספר יקר ערך על יסוד מאמר חז"ל‪,‬‬
‫העוסק בחומר העוונות‪ :‬שבועת שקר‪,‬‬
‫חילול השם‪ ,‬ביזוי תורה‪ ,‬נבלות פה‪ ,‬גזילה‪,‬‬
‫מחלוקת ולשון הרע‪ .‬הספר מבאר בלשון‬
‫קלה ומובנת יסודות גדולים באמונה ובקיום‬
‫התורה והמצוות‪ ,‬ומשולבים בו סיפורים‬
‫מגדולי ישראל לדורותיהם‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪33‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪27‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫כל משלי החפץ חיים‬
‫‪59‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪48‬‬
‫הרב י' ברונשטיין‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫אסופה נרחבת של משלים עתירי חכמה‬
‫ודעת מאוצרו של מרן בעל ה"חפץ חיים"‪.‬‬
‫העגלון ובן המלך‪ ,‬הסוחר הממולח והקבצן‬
‫המסכן‪ ,‬האיכר העצל והמשרת‪ ,‬בעל‬
‫האכסניה והשוליה בבית הדפוס‪ ,‬מכולם‬
‫ניתן ללמוד ולהקיש אל תוך עצמנו‪.‬‬
‫מקבץ רחב יריעה מהנהגותיו ואורח חייו‬
‫של מרן בעל ה"חפץ חיים"‪.‬הבטה מופלאה‬
‫אל אורחות חייו של רבן של ישראל‪ ,‬ממנה‬
‫נלמד הנהגות ואורחות חיים כיצד חי‪ ,‬כיצד‬
‫פעל‪ ,‬כיצד למד תורה‪ ,‬כיצד כתב את‬
‫ספריו ועוד ועוד‪.‬‬
‫‪₪‬‬
‫מסכת אבות עם ביאור החפץ חיים‬
‫‪60‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫היא‬
‫לא רחוקה ה א‬
‫הנהגות החפץ חיים‬
‫‪65‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫גנזי חיים‬
‫הרב י' ברונשטיין‬
‫הגאון רבי חיים אפרים זייצ'יק זצ"ל‬
‫ביאור על מסכת אבות מדברי מרן בעל‬
‫ה"חפץ חיים"‪ .‬דברי מוסר ואגדה אשר כפי‬
‫שהעידו עליו בני דורו שבשעה שהיה נושא‬
‫דברים‪ ,‬היו זה כמו ה"מן" שירד לבני ישראל‬
‫במדבר‪ ,‬בו כל אחד יכול היה לטעום את‬
‫הטעם לו התאווה‪ .‬גם בדברי ה"חפץ חיים"‪,‬‬
‫כל אחד שומע כפי הבנתו‪...‬‬
‫בכרך אחד נקבצו שני הספרים הראשו־‬
‫נים והנדירים שהוציא הרב זצ"ל‪" -‬המדע‬
‫והחיים" ו"אורות החיים"‪.‬‬
‫בבנושא קניין התורה‬
‫‪54‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫ויגבה ליבו‬
‫הרב קלמן ויספיש‪.‬‬
‫קונטרס מעט הכמות ורב האיכות‪ ,‬המבאר‬
‫בטוב טעם ודעת את הדרך הנכונה לשאוף‬
‫לגדלות בתורה ויר"ש ועלייה הרוחנית‪.‬‬
‫בעניין עבודת ה' כיצד הדרך הישרה‬
‫והנכונה בענין מידת הענווה‪ ,‬שלא יכשלו‬
‫עובדי ה' בענווה פסולה המביאה את‬
‫האדם לעצבון‪ ,‬לעצלות‪ ,‬ולבלבול הדעת‬
‫ח"ו‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫ומשקה‬
‫דולה שק‬
‫ל‬
‫מדרגת האדם‬
‫מאמרים בדרך המוסר בשיטת נובהרדוק‪.‬‬
‫מהדורה מנוקדת‪ ,‬בתוספת אמרות‬
‫והארות‪ ,‬מעשים והנהגות‪ .‬עם מפתח‬
‫מקורות‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪51‬‬
‫‪12-13‬‬
‫גג' כרכים‬
‫לקט שיחות בענייני התורה וקנייניה‪,‬‬
‫שנאמרו מפי מו"ר רה"י הגר"י הורביץ‬
‫זצוק"ל בבית המדרש דישיבת אופקים‬
‫קנייני התורה‪ ,‬סגולות התורה‪ ,‬ספירת‬
‫העומר‪ ,‬חג השבועות‪.‬‬
‫רבינו יוסף יוזל הורביץ הסבא מנובהרדוק‬
‫‪₪‬‬
‫ בנושא חשיבות האדם‬‫הרב קלמן ויספיש‬
‫‪75‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪44‬‬
‫נ‬
‫‪40‬‬
‫‪5‬‬
‫מ‬
‫השקפה ומוסר‬
‫משל למה הדבר דומה‬
‫‪65‬‬
‫משלי המדרשים‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫הרב ישראל ברונשטיין‬
‫אוסף משלים עתירי חכמה ודעת מגדולי‬
‫התורה והחסידות‪ ,‬כתובים בשפה קריאה‬
‫וברורה ומחולקים לפי נושאים‪ :‬מידות‪,‬‬
‫אמונה ובטחון‪ ,‬שמירת הלשון‪ ,‬שכר ועונש‪,‬‬
‫תורה‪ ,‬תפילה‪ ,‬צדקה ועוד ועוד‪.‬‬
‫אסופת משלים מדברי חז"ל כפי שנלקטו‬
‫מתוך כשלושים ספרי מדרשים‪ ,‬מהם‬
‫נדירים ויקרי ערך‪.‬‬
‫המשלים מסודרים לפי סדר פרשות‬
‫השבוע ונערכו בצורה קריאה וברורה‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪44‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫מ"ח קניני התורה‬
‫נעשה אדם‬
‫הרב שמואל וויטו‪.‬‬
‫הרב יצחק בהריר‬
‫מח"ס "שלשה שותפים"‬
‫יצירה היקפית המהווה אוצר בלום של‬
‫חומר עיוני מגדולי הדורות בכל ענפי תיקון‬
‫המידות‪.‬‬
‫ספר המורה לאדם – בן דורנו ‪ -‬דרך כיצד‬
‫יוכל לבנות את עצמו כאיש ישראל וכבן‬
‫תורה!‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪23‬‬
‫‪₪‬‬
‫מוסרי החיד"א‬
‫אוסף מובחר של ביאורים נפלאים מרבנו חיים‬
‫דוד אזולאי הקדוש זיע"א‪.‬‬
‫איש האשכולות‪ ,‬איש שהכול בו‪.‬‬
‫מהתורה שבכתב‪ ,‬ובעל פה עד לכל שאר‬
‫חלקי התורה רמז דרש וסוד‪.‬‬
‫לראשונה לוקטו ועובדו כל דבריו הקדושים‪,‬‬
‫מפירושיו בספריו הרבים‪ ,‬דברים מיוחדים‬
‫ונשגבים בעומקם ויופיים הרב לשפתו של בן‬
‫דורנו‪.‬‬
‫זאת כדי שנוכל להתבשם ולטעום ממקור‬
‫המים החיים של רבנו הקדוש‪.‬‬
‫להציץ ולהתוודע לאותו פסיפס מרהיב של‬
‫אדם גדול זה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫חדש!‬
‫חדש!‬
‫חיבור על מ"ח הדברים שהתורה נקנית‬
‫בהם ובו ביאור מקיף מבוסס על דברי גדולי‬
‫הראשונים והאחרונים‪.‬‬
‫עם קבלות הראויות ללומד לקבל על עצמו‬
‫כדי לזכות לכל אחד ואחד מהקניינים‪.‬‬
‫תפילה‬
‫חינוך‬
‫אשר יצוה‬
‫יש סדר לתפילה‬
‫הרב י' ברונשטיין‬
‫אוצר מקיף ומבואר על סדר התפילה‪,‬‬
‫טעמיה ומנהגיה מרבותינו הראשונים‬
‫והאחרונים‪ .‬מדוע נבחרו מזמורי תהלים‬
‫מסויימים לפסוקי דזמרה? מדוע אומרים‬
‫"שלום עליכם" בקידוש לבנה? תשובה על‬
‫כל אלה ועוד‪ ,‬ימצא מי שיעיין בספר ויראה‬
‫ש"יש סדר לתפילה"!‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫ואני תפילה‬
‫‪₪‬‬
‫הרב ארז שלמה קייזר‬
‫הגאון רבי חיים אפרים זייציק זצ"ל‬
‫לקחים השקפתיים חינוכיים ומוסריים‪,‬‬
‫בעומק תורת המוסר והאגדה‪.‬‬
‫מתורת רבינו בענייני התפילה‪.‬‬
‫מסודרים לפי סדר התפילה‪ .‬יום חול‪ ,‬שבת‪,‬‬
‫ומועדים‪.‬‬
‫מלוקטים וערוכים בשלמות מספריו‬
‫הרבים‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫שירי דוד‬
‫‪₪‬‬
‫חיבור מקיף ומעמיק‬
‫‪45‬‬
‫בסוגית חינוך הילדים‪,‬‬
‫‪39‬‬
‫מראשיתו ועד אחריתו‪.‬‬
‫במדורי הספר מתבררים כל יסודות החינוך ומהלכיו‪ ,‬בהתאמה‬
‫לנסיונות וקשיי דורנו‪ .‬הספר זכה להסכמתם הנלהבת של גדולי רה"י‬
‫המשגיחים‪ ,‬וכמ"ש מרן המשגיח הגר"ד יפה שליט"א‪" :‬והריני ממליץ‬
‫על הספר שעוסק להבהיר את דעת התורה בסוגיה כה חשובה‬
‫חינוך הבנים"‪.‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫וחינכת בדרכיו‬
‫הרב דוד אנפולסקי‬
‫הרב משה דוד לנדאו‬
‫ביאור פסוקי דזמרה בשפה ברורה‬
‫ונעימה‪ ,‬בביאור השווה לכל נפש‪ ,‬על דרך‬
‫המלבי"ם זיע"א‬
‫פרק ראשון של התומר דבורה על י"ג מידות‬
‫של רחמים עם ביאור שזור בתוכו‪ .‬בחלקו‬
‫השני של הספר "וחינכת בדרכיו"‪ -‬חינוך‬
‫הבנים ע"פ הנהגת הבורא לבניו‪ .‬הלכה‬
‫למעשה‪.‬‬
‫חדש!‬
‫‪45‬‬
‫‪33‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫סידור עליות אליהו‬
‫הורים וילדים‬
‫לימות החול‬
‫סה"כ סיפור של אהבה‬
‫יום טוב ומיכל מוזס‬
‫ספרד‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫אשכנז‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫הוצאה חדשה‬
‫ומתוקנת‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫שלמות הבית‬
‫חנינה קושולבסקי‬
‫תהילים לבית קברות‬
‫הרב אשר ווסרמן‬
‫‪8‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪14-15‬‬
‫חדש!‬
‫והוא ביאור וסיכום המשניות הנלמדות‬
‫ביום הזכרון )יארצייט( בלשון קלה וברורה‬
‫בהדגשת נושאי המשנה ופרטיה באופן‬
‫המועיל מאד להבנת המשנה ושינונה‬
‫כריכה רכה‬
‫ילדנו מתגעגעים לאהבה שלנו‪ .‬ספר זה‬
‫יעזור לנו להראות להם את השפע הזה‬
‫וידריך אותנו לחיות תמיד חיי אהבה וידידות‬
‫עם היקרים לנו כל ‪ -‬כך למרות המהמורות‬
‫הקשות שבדך!!!‬
‫ספר זה ילמד אותנו להציב גבולות אוהבים‬
‫ויתן לנו הזדמנות להיות הורים מנהיגים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫קווי הנחיה לבניית חיי נישואין מושלמים על‬
‫אדני התורה‪.‬‬
‫"השתדלתי לכתוב בקצרה‪ ,‬למען יוכלו‬
‫הקוראים לעבור ולהקיף במרוצה עניינים‬
‫רבים‪ .‬וכן לגלות את העקרונות וכוחות‬
‫הנפש העומדים בשורשן של התנהגויות‬
‫בחיי נישואין" )מתןך ההקדמה(‬
‫Š˜–ƒŒƒ˜‬
ƒ‡ƒ†‹‡ƒ”‡
‫ר‬
.‫ו‬
‚‰Š‚‚ƒŒ‡Š˜–…‚•ƒ‹Šƒ–ƒ~ƒ‰Œ
‚–ƒ–‚Ž—Œ‚‹ƒ€–‡˜‡>‹Šƒ‡ƒ‚‡Š‰Š
‹ƒ‡•ƒƒŒ‡Š˜~–•Œˆ‰ƒ˜‡Š€Ž~‚˜’—Š
‹ƒ•ŒŠ‰‡ƒ‚‡Š‰Š‚‰Š‚‚
‫"י‬
ƒ‰Œ‚Š—‚’Ž‚˜ƒŠ‡’•Š……•
‫ת‬
‫קו‬
‫ך‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ם‬
‫ל‬
‫לו‬
‫ם‬
‫ת‬
‫ת‬
wwwohrolamorgƒŽ‡–˜~ƒ–•Info#ohrolamorg•’ƒ’Š†—Œ—˜‡˜˜ƒ…”Ž‚ƒ˜ƒŒƒ–˜Š
‫ביוגרפיה‬
‫מבריסק‬
‫הרב מבר סק‬
‫ניתן‬
‫רב מכר!‬
‫הרב שמעון יוסף מלר‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫התורה‬
‫נסיך‬
‫ממלכת התוררה‬
‫ת‬
‫הרב שמעון יוסף מלר‬
‫פרקים ממסכת חייו רבי ההוד של ראש ישיבת‬
‫"כנסת ישראל" חברון מרן הגאון רבי שמחה‬
‫זיסל ברוידא זצ"ל‪ .‬משולבים בתולדות הישיבה‬
‫לדורותיה‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪48‬‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫אבי הישיבות‬
‫מרן רבינו חיים מוולוז'ין‬
‫הרב דב אליאך‬
‫הרב דב אליאך‬
‫גילויים חדשים רבים‪ ,‬עובדות וסיפורים‬
‫מרגשים‪ ,‬על הגר"ח ומשפחתו‪ ,‬בילדותו‬
‫ובגדלותו‪ ,‬על משנתו ופעליו לשעה ולדורות‪.‬‬
‫כתיבה קולחת ועריכה מקצועית‪ ,‬בצירוף‬
‫תמונות מרהיבות‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪56‬‬
‫‪₪‬‬
‫בדור תהפוכות‬
‫אלה מסעי‬
‫ש‪.‬ז‪ .‬זוננפלד‬
‫בהוצאת קרן רא"ם‬
‫קורות חייו של רבי יוסף חיים זוננפלד‪ ,‬לאור‬
‫מאורעות התקופה הסוערים‪ ,‬נכתב בסגנון‬
‫מרתק‪.‬‬
‫רשימת מסע הרבנים בראשותם של הרי"ח‬
‫זוננפלד והראי"ה קוק למושבות בחורף‬
‫תרע"ד‪.‬‬
‫ספר חובה לכל העוסק בתולדות בנין הארץ‪,‬‬
‫קורותיו המרתקים של מסע הרבנים למושבות‬
‫הארץ‪ ,‬פורמט אלבומי מרהיב‬
‫‪70‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪50‬‬
‫‪27‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫איככה אוכל וראיתי‬
‫‪60‬‬
‫‪49‬‬
‫שמך לא שכחנו‬
‫ספר ראשון מתוך סדרת ספרים העתידה‬
‫לתת אור‪ .‬מסע מרתק אל ההווי הישיבתי‬
‫בדורות שלפנינו ממנו צמחו גדולי הדור של‬
‫דורינו אסופה של עשרות שיחות אישיות עם‬
‫בחורי ישיבה של פעם‪ .‬פסיפס עדויות מרתקות‬
‫על הווי הישיבה‪ ,‬דרכי הלימוד ושיטות המוסר‬
‫בישיבות שהיו לתל תלפיות ליהודי העולם‪.‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫הכהן הגדול מאחיו‬
‫הכה‬
‫הרב שמעון יוסף מלר‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪65‬‬
‫תולדות המשגיח רבי אהרון כהן זצ"ל‪ ,‬ראש‬
‫ישיבת "כנסת ישראל" חברון משולב בפרקים‬
‫מחיי הישיבה וראשיה לדורותיה‪.‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪16-17‬‬
‫‪75‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪65‬‬
‫ד' חלקים‪.‬‬
‫יצירה מונומנטלית‪.‬‬
‫תולדותיו של מרן הגרי"ז זצ"ל‪ ,‬רבה של‬
‫בריסק‪ ,‬בשילוב פרקים מתולדות העיר‬
‫בריסק שבליטא מאז הקמתה ועד חורבנה‬
‫בימי השואה‪ .‬מעוטר בתמונות רבות של אישי‬
‫התקופה ואתריה‪.‬‬
‫המשגיח‬
‫שרה שפירא‬
‫הרבנית שולמית אזרחי‬
‫סיפורם המופלא של יצחק ורעכה שטרנבוך‬
‫משוויץ שהצילו רבבות מגיא ההריגה‪ .‬נכתב‬
‫ע"י נכדתה בצורה סוחפת ומרתקת‪.‬‬
‫תולדות חייו של מרן המשגיח רבי מאיר חדש‬
‫זצ"ל‪ .‬נכתבו ע"י ביתו הרבנית שולמית אזרחי‬
‫רב מכר!‬
‫‪60‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫הודפס מחדש!‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ע‬
‫ו‬
‫Š˜–ƒŒ‬
‫נ‬
‫יתן ל‬
‫הזמין‬
‫חובר‬
‫ת לפי‬
‫שם ה‬
‫נפטר‬
‫משניות מקואות כלים‬
‫משניות לפי סדר א‪-‬ב‬
‫פרקים לפי סדר א‪-‬ב‬
‫של‬
‫ר‬
‫רבנה‬
‫של אישי‬
‫סדר סיום ש"ס‬
‫תהילים לבית העלמין‬
‫בס"ד‬
‫שערי תפלה‬
‫ש‬
‫קים‬
‫שערי זוהר‬
‫ל‬
‫ם‬
‫קות‬
‫סר‬
‫ח‬
‫ץ‪,‬‬
‫בות‬
‫ש‬
‫חי‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪15‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪5‬‬
‫‪₪‬‬
‫כל סדרי הלימוד‪ ,‬תפילות ומזמורים לי"ב חודש וליום השנה‪ ,‬מסודר לפי אותיות‬
‫עפ"י מנהג כל העדות‪ ,‬מבוארות ובאותיות מאירות עיניים‪.‬‬
‫ובנוסף גם קונטרס תהילים ותפילות לבית העלמין‬
‫הפצה ראשית‪ :‬ארץ ישראל קולמוס הפצת ספרים‪,0722-441660 ,‬‬
‫‪US: Zundel Berman (718) 871-5316, Europe: +44-(0)020-82033821‬‬
‫ובכל חנויות הספרים המובחרות‬
‫מכון אור עולם‬
‫החדרת לימוד ההלכה ברחבי תבל‬
‫‪www.ohr-olam.org‬‬
‫Š˜–ƒŒƒ˜ƒ‚Ž”…ƒ˜˜‪www.ohr-olam.orgƒŽ‡–˜~ƒ–•[email protected]•’0722-826-826ƒ’Š†99190—Œ—˜‡90043‬‬
‫משפחה והורות‬
‫ברוך ומיכל פינקלשטיין מבית ב"שעה טובה"‬
‫ספר חיוני החוקר באופן מקיף את האתגרים העומדים בפני זוגות המתמודדים עם‬
‫הקשיים והתסכולים של אי ‪ -‬פריון‪.‬‬
‫המחברים חוקרים זאת באופן מקיף מהיבטים שונים‪ ,‬הכוללים את הדינמיקה הזוגית‪,‬‬
‫ואת ההקשר החברתי‪ .‬תוך שימוש במקורות יהודיים מסורתיים‪ ,‬הם מספקים מקור עשיר‬
‫להדרכה מעשית‪ ,‬רגשית ורוחנית לאלה המחפשים הסברים‪ ,‬תמיכה וייעוץ ספציפי‪.‬‬
‫מומלץ גם לבני משפחה וחברים התוהים לעיתים‪ ,‬כיצד להשיב ולהגיב בצורה חיובית‪.‬‬
‫בהסכמת הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג שליט"א‪ .‬הרב אשר וויס שליט"א הרב ישראל גנס‬
‫שליט"א‪.‬‬
‫חדש!‬
‫‪90‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪75‬‬
‫‪₪‬‬
‫ספרי הרב ירמיהו ותהילה אברמוב‬
‫הנסיכה הייחודית‬
‫משפחתינו‪ -‬כוחינו‬
‫שניים שהם אחד‬
‫הנחיות לחיי נישואין ע"פ‬
‫התורה‬
‫הבטים על טהרת המשפחה‬
‫ספר ייחודי שמטרתו‬
‫להחדיר ולהסביר‬
‫בצורה מענינת ומיוחדת‬
‫לבני הזוג את יפיה‬
‫וחשיבותה של המידה‬
‫הנפלאה – הצניעות‪.‬‬
‫הספר זכה להסכמתה‬
‫הנלהבת של הרבנית‬
‫קניבסקי ע"ה‪ ,‬עשרה‬
‫ימים לפני פטירתה‪.‬‬
‫הנוסחה לפריחתה‬
‫ושיגשוגה של המשפחה‪.‬‬
‫מדריך שימושי למערכת‬
‫היחסים במשפחה‬
‫היהודית‪ .‬יחסי בני הזוג‪,‬‬
‫יחסי הורים וילדים‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫בצרוף ‪ 25‬עקרונות יסוד‬
‫של החינוך היהודי‪.‬‬
‫הדגשת המשמעויות‬
‫הערכיות והרוחניות‬
‫של חיי הנישואין‪ .‬כתוב‬
‫בלשון ברורה‪ .‬משולב‬
‫בדוגמאות מעשיות‬
‫ותשובות לשאלות בחיי‬
‫היום יום של זוגות רבים‬
‫תוך כדי הבהרת נושאים‬
‫יסודיים וחשובים ביותר‬
‫בבנין הבית‪.‬‬
‫הלכות טהרת‬
‫המשפחה בלשון‬
‫עכשווית‪ ,‬בתוספת‬
‫הסבר למושגים שונים‬
‫בצורה ברורה וקלה‬
‫להבנה‪ ,‬והארת הנושא‬
‫מן הצדדים הרעיוניים‬
‫והמחשבתיים תוך‬
‫התיחסות לחיי הנישואין‬
‫בכללם‪.‬‬
‫הבנת משמעות הצניעות‬
‫בבניין הבית היהודי‬
‫‪55‬‬
‫לבנות בית יהודי‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫סוד הנשיות‬
‫היהודית‬
‫ישר מן הלב‬
‫השקפת התורה על אימהות‬
‫דרך הנקה‬
‫היבטים תורניים‪ ,‬ערכיים‪,‬‬
‫נפשיים ובריאותיים של‬
‫ההנקה‪ .‬מהלידה הספר‬
‫יתן לאם את כל המידע‬
‫והעידוד להם היא זקוקה‬
‫בשלב משמעותי וחשוב‬
‫זה של החיים‪ ,‬לטובתה‬
‫ולטובת ילדה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫חידת הקיום‬
‫פרופ' משה טרופ‬
‫ספר זה בא לתת מענה‪ ,‬בסיס ומשענת מדעיים לנאמני התורה‪ ,‬אל מול התעמולה‬
‫הכפרנית המגובה באמצעי התקשורת‪ ,‬השוללת את בריאת העולם‪.‬‬
‫מחבר הספר קורא תיגר על תיאוריית האבולוציה‪ ,‬ומציע פתרונות לספיקות‬
‫העלולים להתעורר בגינה‪.‬‬
‫הוא אף מנסה לעמוד על פשר "מלחמת הקודש" של אלה האדוקים בתיאוריה זו‪.‬‬
‫המחבר נמנה על הסגל האקדמי במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון‪,‬‬
‫ובמכללה האקדמית תל‪-‬חי‪ ,‬בפקולטה למדעים וטכנולוגיה‪.‬‬
‫חדש!‬
‫‪59‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪18-19‬‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ב‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫ש‬
‫ספרי הרב שמואל והרבנית אסתר טולידאנו‬
‫שבילי טהרה‬
‫שבילי טהרה‬
‫קיצור הלכות נידה‬
‫השקפה על מצוות הטהרה‬
‫השמחה בהלכה‬
‫מאת‪ :‬הרב שמואל טולידאנו‬
‫יר‬
‫כל הלכות טהרת המשפחה המוסברות‬
‫בשיטה יחודית של טבלאות סיכומים ותרשימי‬
‫זרימה מאירי עינים‬
‫מאת‪ :‬הרבנית אסתר טולידאנו‬
‫מא‬
‫השמחה היופי והאור שבהלכות הטהרה‬
‫הש‬
‫השקפה יהודית נכונה על כל חלקי‬
‫הש‬
‫ההלכה בשיתוף נשות מקצוע‪.‬‬
‫הה‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫גנס‬
‫‪32‬‬
‫‪37‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫ניגודים משלימים‬
‫לימות והשלמה‬
‫לש‬
‫ב‬
‫מאת‪ :‬הרבנית אסתר טולידאנו‬
‫מא‬
‫מהות‬
‫כיים‪,‬‬
‫של‬
‫ספר‬
‫דע‬
‫קוקה‬
‫שוב‬
‫תה‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪27‬‬
‫מודעות עמוקה להבדלים בין בעל ואשה‪,‬‬
‫מו‬
‫המובילה לזינוק בשלום הבית‪ .‬הספר‬
‫המ‬
‫משלב פתרונות לגישור ביניהם וסיפורים‬
‫מש‬
‫המובאים בהומור בריא‪.‬‬
‫המ‬
‫‪₪‬‬
‫מדריך למדריכה‬
‫הדרכה מוצלחת‬
‫ל‬
‫מאת‪ :‬הרבנית אסתר טולידאנו‬
‫מ‬
‫בשי‬
‫טה ייחודית‬
‫בואי כלה‬
‫‪38‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪31‬‬
‫‪₪‬‬
‫ככלים והכוונה למדריכת הכלות להדרכה‬
‫ההמוצלחת ביותר‪.‬‬
‫• בשיתוף מדריכות ותיקות הרבנית‬
‫ללפידות ע"ה ועוד‬
‫• ראיונות עם אנשי מקצוע‬
‫• ראיון להבנה בנפש האדם עם הרב‬
‫בויאר שליט"א‬
‫מסרים עמוקים מהרבנית קניבסקי ע"ה‪.‬‬
‫בואי כלה ‪ -‬דיסק‬
‫מאת‪ :‬הרבנית אסתר טולידאנו‬
‫מאת‪ :‬הרבנית אסתר טולידאנו‬
‫ספר שיביא אותך ליום החופה –‬
‫אחרת! כל מה שצריך לדעת כדי‬
‫לא להחמיץ את הרגעים הגדולים‬
‫בחייך‪.‬‬
‫פרק מיוחד להתארגנות כולל‬
‫טיפים מעשיים‪ .‬לוח משימות‬
‫ועצות מאנשי מקצוע‪.‬‬
‫ספ‬
‫ר חובה לכל‬
‫דיסק הכנה ייחודי ליום החופה‬
‫בנושאים גודל היום‪ ,‬קבלת פנים‪,‬‬
‫שמחה ועוד‪.‬‬
‫הרפיה בליווי מנגינות רקע‪.‬‬
‫להשיג בחנויות גל פז ואור החיים‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫המ‬
‫תנה האידיא‬
‫‪₪‬‬
‫לית לכלה‬
‫כלה ולאמה‬
‫‪30‬‬
‫‪₪‬‬
‫ילדים‬
‫הפרש‬
‫א‬
‫חיה הרצברג‬
‫ח‬
‫ננחישותה של תמרה‪,‬‬
‫ח‬
‫חלמותיה ואהבת החיים‬
‫ההתוססת שבה‪ ,‬מלוים אותה‬
‫בבמסלול חייה הבלתי צפוי‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪39‬‬
‫‪65‬‬
‫‪₪‬‬
‫נוגעת בצל‬
‫‪45‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪25‬‬
‫‪₪‬‬
‫המחשבות של תמי‬
‫חלק ב'‬
‫חגית‬
‫יוכבד לוינשטיין‬
‫חודרים‬
‫ם‬
‫צללים מסתוריים‬
‫ר‪,‬‬
‫תמר‪,‬‬
‫אל חייה של‬
‫את‬
‫המתקשה למצוא ת‬
‫בהם‬
‫מקומה‪ .‬היא נוגעת ם‬
‫את‬
‫וחייה משתנים‪ .‬מי ת‬
‫אפל‬
‫ל‬
‫תמר? איזה סוד‬
‫פורץ בסערה לתוך ך?‬
‫חייך?‬
‫תמי‪ ,‬בת הזקונים‪ ,‬משתפת‬
‫אותנו בחויותיה ורגשותיה‬
‫בשפת ילדים פשוטה‬
‫ומלבבת‪.‬‬
‫אבי‪-‬יו‪-‬יו‬
‫‪52‬‬
‫‪48‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪25‬‬
‫הכידקל‬
‫ן‬
‫יומן בתרמיל‬
‫אתי ניסנבוים‬
‫מה קורה כשילד קטן‬
‫פוגש פיל בדרך לגן?‬
‫מנוילן‬
‫‪70‬‬
‫ריקי לא תיארה‬
‫לעצמה שפגישה‬
‫אחת עם גברת כהנא‬
‫יכולה‬
‫הקשישה‬
‫לשנות את חייה‪ ...‬ואז‬
‫התחיל לה המסע‬
‫המופלא ביותר של‬
‫‪₪‬‬
‫אתי ניסנבוים‬
‫‪45‬‬
‫‪25‬‬
‫רות‬
‫‪₪‬‬
‫הילדים ברחוב האורים‬
‫אוהבים מאד את עץ‬
‫הדקל שלהם‪ ,‬ואם‬
‫גם אתם רוצים להיות‬
‫חברים שלו ‪ -‬אתם‬
‫מוזמנים!‬
‫‪₪‬‬
‫עוגיות שוקו וניל‬
‫‪₪‬‬
‫‪55‬‬
‫מוזמנים‬
‫אתם‬
‫תרמיל‬
‫לארוז‬
‫ולהצטרף למסע‬
‫בלתי נשכח בשבילי‬
‫ארצנו!‬
‫‪25‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫תחת בן ‪ -‬קומיקס‬
‫בן ת‬
‫ניצוץ באפילה ‪ -‬קומיקס‬
‫כתבה א‪ .‬בת מלך ציירה רחלי דויד‬
‫כתב ‪:‬חיים וולדר‪ .‬ציירה‪ :‬בת שבע הבלין‬
‫‪65‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫רב מכר!‬
‫אחד מסיפוריו המרתקים של חיים ולדר‬
‫על קורותיו של לוליק ילד שובב בן תשע‬
‫המגלה מנהיגות ותעוזה בפעולות נגד‬
‫הגרמנים בגטו ומולו עומד קאפו רשע‬
‫בשם בומבה גליקמן‪ .‬ציירה בת שבע‬
‫הבלין‬
‫‪65‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫חדש!‬
‫סיפור מתח היסטורי מחיי היהודים מאחורי‬
‫מסך הברזל ברוסיה הקומינסטית‬
‫‪26‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪20‬‬
‫‪₪‬‬
‫חומות של זהב ‪ -‬קומיקס‬
‫עוד אשובב אמא ‪ -‬קומיקס‬
‫כתב‪ :‬ד‪.‬אבן חן ציירה רחלי דויד‬
‫כתבה א‪ .‬בת מלך ציירה ר‪.‬דייטש‬
‫סיפור מתח היסטורי מתקופת מלחמת‬
‫השחרור על הימים שלפני המלחמה‬
‫ובמהלכה וכיצד חשב הסבא להציל את‬
‫ספר התורה ואת הזהב‬
‫סיפור גבורה יהודי על ילדים שעמדו‬
‫בנסיונות ושמדו על זהותם בימי גזירת‬
‫הקנטונסיטים‬
‫‪26‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪20‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪61‬‬
‫‪49‬‬
‫בי‬
‫יוכי חזוני‬
‫‪₪‬‬
‫ה‬
‫‪55‬‬
‫ה‬
‫מחיר‬
‫‪8‬‬
‫הב‬
‫הח‬
‫חי‬
‫בש‬
‫איכ‬
‫קיי‬
‫למ‬
‫‪20-21‬‬
‫ילדים‬
‫תורה‬
‫רה‬
‫תורר‬
‫אני אוהב תו‬
‫אנ‬
‫הרב זאב גרינוולד‬
‫בסדרת ספרים ססגוניים ועשירי הבעה‪,‬‬
‫מובאים סיפורי חז"ל המלהיבים את‬
‫הילדים לדרך ארץ‪ ,‬קיום המצוות‪ ,‬ואהבת‬
‫התורה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪48‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪48‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪39‬‬
‫מטעמים לשולחן שבת‬
‫הרב זאב גרינוולד‬
‫מבית "אוצרות"‬
‫מבחר משלים ונמשלים נפלאים‬
‫מעובדים לילדים‬
‫עלסדר פרשיות השבוע‪,‬‬
‫מלווים בציורים ממכחולו של "גולד"‪.‬‬
‫אוסף נדיר של סיפורים ומשלים‪ ,‬משולבים‬
‫בפירושים נפלאים על פרשיות השבוע‪.‬‬
‫הסדרה שתטעים לכם את שולחן השבת!‬
‫ציורים יוני גרשטיין‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫המשל המצויר א' ו‪-‬ב'‬
‫ניתן להשיג גם באידיש‪ ,‬אנגלית‪,‬‬
‫צרפתית‪ ,‬ספרדית‪ ,‬ורוסית‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪61‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪48‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫העכביש‬
‫קורי ע‬
‫ביןן ק‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫הגביע שעלה על גדותיו‬
‫ח‪ .‬אליאב‬
‫הרבנית שולמית אזרחי‬
‫ח‪ .‬אליאב‪ ,‬אמן הסיפורת‪ ,‬מגיש לקוראיו‬
‫סיפור מתח רווי אירועים רגישים ומרגשים‪.‬‬
‫קורות שבוע גורלי אחד המקרין על פני‬
‫דורות‪.‬‬
‫תולדות מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי‬
‫מאיר חדש זצ"ל מעובד לילדים‬
‫הודפס מחדש!‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪61‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫חדש!‬
‫‪₪‬‬
‫לבד בסמטה‬
‫הברכון שלי‬
‫יהודית ילין‬
‫מה עושה נער שנקלע לליבו של המון‬
‫ערבי מתפרע? את מי אפשר לשאול מדוע‬
‫מאפשר השי"ת לערבים להציק לבניו‬
‫היהודים? ספר שחייבים לקרוא‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫מחיר לסט‬
‫‪18‬‬
‫‪₪‬‬
‫חדש!‬
‫הברכון שלי הינו מארז של שני ברכונים‪ :‬אחד לימות‬
‫ולמועדים‪ .‬הברכונים בנויים בתפיסה‬
‫החול ושני לשבת ולמועדים‬
‫חינוכית שעוזרת לילדים להתמצא בברכה ולברך‬
‫בשמחה‪ .‬מומלץ לראשית קריאה‪ ,‬גני ילדים וכמתנה‬
‫איכותית לגילאי ‪.12 - 5‬‬
‫קיים בנוסח אשכנז ובנוסח עדות המזרח‪.‬‬
‫למינציה‬
‫מעשה בנעליים‬
‫חסידה לוי‬
‫מעשה בנעליים הוא מעשה שקרה לרב‬
‫מרדכי אליהו זצוק"ל בנערותו‪.‬‬
‫זהו סיפור על טוב לב ועל אהבת אדם‪,‬‬
‫סיפור על התחשבות ועל נתינה‪.‬‬
‫ספר ראשון בסדרת "חסידה מספרת"‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫חדש!‬
‫ילדים‬
‫לאפי בלב‬
‫מתי טוב לאפ‬
‫מת‬
‫על גלגלים‬
‫אגודת נוצרי הלשון‬
‫הנהג יהושע‪ -‬נהג המסיע ילדים לת"ת‬
‫מספר להם סיפורים שמרתקים ומשעשים‬
‫אותם ומחדירים בליבם ערכים חשובים של‬
‫שמירת הלשון ובין אדם לחברו‪.‬‬
‫רגיל‬
‫למינציה‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪50‬‬
‫‪₪‬‬
‫הבה נזהר ‪ -‬זהירות בדרכים ובבית‬
‫ברוריה דור‬
‫למינציה‬
‫רגיל‬
‫בספרים אלו צועדים הקוראים בעקבות‬
‫יוסי ויונתן ותוך כדי כך לומדים להזהר‬
‫מהסכנות האורבות להם בבית ומחוצה לו‪.‬‬
‫תמונות הפלא המתקפלות הופכות ספר‬
‫זה לחויה מיוחדת!‬
‫‪74‬‬
‫‪60‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪66‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫אתי פולק‬
‫סיפורים מקוריים לגיל הרך ‪ -‬שזורים בהומור‬
‫דק‪ ,‬ומנחים לנתינה ולמידות טובות‪.‬‬
‫לכרך‬
‫‪39‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪25‬‬
‫שלום על ישראל‬
‫‪₪‬‬
‫מתנה טובה‬
‫מיכל יודלמן‬
‫מבית "אוצרות"‬
‫הספר שימחיש‬
‫לילדים את מתיקות‬
‫השבת‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪₪‬‬
‫מארז‬
‫יצירה הכולל‪:‬‬
‫ס‬
‫פר מתנה טובה‪,‬‬
‫חוב‬
‫רת ציור‪ ,‬חוברת‬
‫יצירה‪ ,‬מדבקות‪,‬‬
‫וצבעים‪.‬‬
‫למינציה דפי קרטון חוברת ציור‬
‫‪25‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪35‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪6‬‬
‫‪₪‬‬
‫סימני דרך ‪ -‬קומיקס‬
‫סימנ‬
‫סימני דרך הוא קומיקס ראשון ל"ראשית‬
‫סי‬
‫קקריאה" סיפורים קצרים מחוויות של ילדים‬
‫בשפה קלה וברורה‬
‫"המסע אל הבית הוורוד" מעניק מבט‬
‫מקורי ומעניין על החיים החברתיים‪:‬‬
‫רגישות לזולת מחד גיסא‪ ,‬ומודעות‬
‫לזכויותיו כפרט מאידך גיסא‪.‬‬
‫מה לעשות ומה לא לעשות כדי‬
‫לזכות בידידים‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪26‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪99‬‬
‫‪22-23‬‬
‫רב מכר!‬
‫ניחוחות הפשטידה‬
‫הפס‬
‫ס‬
‫ניחוחות הפ‬
‫הפסח‬
‫‪85‬‬
‫בית הבובות‬
‫כתבה א‪ .‬בת מלך ציירה רחלי דויד‬
‫כת‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬
‫פ‪ .‬הרצוג‬
‫‪₪‬‬
‫‪₪‬‬
‫חדש!‬
‫" פרחים מדברים‪ ,‬פרחים מרגישים‪.‬‬
‫כאלו דברים קוראים בסיפורים‪"...‬‬
‫ספר טוב‪ ,‬לילדים טובים ולהורים‬
‫טובים שרוצים שלום שלווה ושמחה‬
‫בכל מחיר‪.‬‬
‫את הספר מלווים ציורים מדהימים‬
‫המצוירים ביד אמן‪.‬‬
‫ציפורה קרייזמן‬
‫ציפורה קרייזמן‬
‫ניחוחות הפסח‪ :‬קרוב ל ‪ 250 -‬מתכוני‬
‫פסח לסוגיהם‪ .‬מתכונים מגוונים עם‬
‫הדרכה מפורטת‪ ,‬מסודרים לפי נושאים‪,‬‬
‫עם מפתח מפורט‬
‫עם ציורים ואיורים‪ ,‬ותמונות צבע מרהיבות‬
‫ניחוחות הפשטידה‪ :‬יותר מ ‪150 -‬‬
‫מתכונים להכנת כל סוגי הפשטידות‪.‬‬
‫מתכונים מגוונים עם הדרכה מפורטת‪,‬‬
‫מסודרים לפי נושאים‪ ,‬עם מפתח מפורט‪.‬‬
‫עם ציורים ואיורים‪ ,‬ותמונות צבע מרהיבות‬
‫‪99‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪85‬‬
‫‪₪‬‬
English
Mishnah Berurah
Volumes 1 and 2 –Hilchos Shabbos
A new translation and elucidation of the Shulchan Aruch and the classic
commentaries of the Chafetz Chaim –Mishnah Berurah and Beiur
Halachah, with scholarly footnotes, diagrams and illustrations, Halachic
Summaries and Contemporary Halachic Discussions of modern-day
applications. A must for scholar and layman alike!
full zise compact
89
New!
mes
2nd Volu
69
₪
₪
The Inner Keys
Faith & Trust
80
₪
This book will provide an invaluable
source of faith and trust to those who
thirst for authentic Torah...but who
are unable to drink the waters in the
original Hebrew. The book contains
the first translation in English, the full
Hebrew text with vowel marks and
three sections that are being published
here in the first time ever.
Shaarei Halachah
New!
by - Rabbi Ze'ev GreenWald
Now the English speaker can
enjoy a clearly written and easy to
read summary of Jewish law,
based on the Mishnah Berurah.
25
₪
by - Rabbi A. Copeland
Learning Torah anywhere from 1-80 hours weekly?
Guidelines by Gedolei Yisrael utilizing cutting-edge
brain research .
A life changing self-help book to really learn Torah.
105
₪
90
₪
A new Shabbos Soul
Stairway to the Sky
by - Yehuda Geffen
this book inspires and stimulates
the reader to elevate his or her
relationship with Hashem by
enhancing tefilah and mitzvos.
89
₪
70
by - Boruch Leff
This is the third volume of Rabbi
Boruch Leff's Shabbos insights,
which should be read and then
sealed into your heart.
79
₪
₪
Praying with Joy
Short vort
by - Rabbi Daniel Yaakov Travis
If you want to elevate your
prayers and infuse your daily
living experience with joy and a
spiritual connection, then look
no further than this wonderful
volume.
by - Rabbi Moshe Kormornick
Whether you are looking for
something meaningful on the
Parsha, an uplifting thought for
Yom Tov, or have been asked to
speak at a Simcha - "Short Vort”
is the book for you!
40
₪
New!
20
₪
English
English
The Brisker Rav 1-3
by Rabbi Meller
The life and time of Harav Yitzchok Zeev Halevi
Soloveichik.
A breathtaking journey through the life of a Torah
giant from the past era.
130
₪
100
₪
130
₪
100
₪
130
₪
100
₪
Reb Dov
Prince of the Torah Kingdom
The life and achievements of a
unique torah personality, Rav Dov
Schwartzman Zt'l . His life-altering
torah influence touched the hearts of
thousands.
90
by Rabbi Meller
Chapters in the life of the rosh
Yeshivah of Knesses Yisrael Chevron
Harav Hagaon Rav Simchah
Zissel Broide Z’TL, told against the
backdrop of the Yeshivah's own
history.
₪
40
70
₪
₪
Treats for the Shabbos Table
Sarah schenirer
by - Leah Esther Zussman
This book tells the story of the life of
Sarah Schenirer. Hundreds of Bais
Yaakov schools all over the world are
living proof that the torch that was
lit by this noble woman continues
to shine.
Based on the parshah of the
week, each installment contains
a beautifully told dvar Torah with
an important message that is both
inspiring and entertaining for all
ages. Featuring illustrations by Yoni
Gerstein.
75
50
₪
₪
49
₪
To DWELL in the palace
The return of Israel
40
₪
by - Tzvia Ehrlich - Klein
An Eretz Yisroel reader with the
haskama of Rav Mordechai Gifter,
ZT’L addressing the importance and
joys of living in the Land of Israel.
by - Abraham Livni
Abraham Livni's book is a
masterpiece of historical insight
which encompasses the entire
history of mankind, from the time of
creation until today.
60
110
₪
50
₪
₪
Delights of the Jewish Kitchen
CHIC - made simple
by - Esther Deutsch
Chic Made Simple features
delectable kosher no-fuss cuisine
Recipes are simple enough for the
novice, fast enough for the busy
baker, and exquisite enough for the
most accomplished.
by - Tzippora Kreizman
Cakes and simchas, cakes and
mitzvos- this special cookbook
omprises a wealth of rich and varied
traditional Jewish baking for every
occasion.
99
₪
85
₪
169
₪
New!
English
human by choice
Jewish by CHOICE
49
The Case for JUDAISM
₪
Jewish By Choice draws up an all-inclusive
picture of Judaism and Jewish belief by
which we come to understand the world,
its purpose, and our place in it. The book
constructs a practical model of the Jewish
take on reality and what we are doing here
as it is seen through the eyes of Kabbalah.
13
₪
10
59
₪
₪
Shabbos Insights of the Maharal
R
by - Rabbi Eliyaho Yaakov
This is a must-have bencher for
anyone looking to make their
Sh
Shabbos experience more
mean
m
meaningful.
ORD
O
ORDER IN BULK FOR YOUR
UPC
U
UPCOMING
SIMCHA
by - Rabbi Eliyaho Yaakov
This book asks the difficult questions
• Is there proof of G-d?
• Is the Torah divine?
• what is the legitimacy of the Oral
tradition?
49
T
by - Rabbi Eliyaho Yaakov
by - Rabbi Eliyaho Yaakov
Human By Choice is an intimate
conversation outlining a path for each
of us to become the person whom
we admire who keeps his calm and
composure in times of stress.
New!
59
₪
40
₪
₪
Sa
75
₪
49
₪
Prime Suspect
T
From Buffalo Burgers to Monetary Mysteries
by - David Sussman
A masterpiece of drama that will
keep you riveted until its shocking
conclusion!
by - Rabbi Yirmiyohu Kaganoff
An incredible journey through the
sea of practical Halacha!
99
₪
60
60
89
₪
₪
50
₪
67
Izzy & Ezzy
₪
₪
it'ss all in the angle
it
89
₪
67
₪
D
by - Shani Brown
An entertaining and educational
children's book on sports and on
learn Torah!
learning
by - Rabbi Avi Shafran
Take a glimpse of life and its
challenges through the sharp lens
of the Torah!
50
₪
38
99
₪
85
₪
₪
50
₪
38
₪
24-25
English
maaseh
You Don't say
by - Rabbi Ze'ev GreenWald
In this colorful and expressive series,
the stories from Cha’zal excite children
to keep the Mitzvot and achieve Drech
Eretz and Ahavat HaTorah.
76
₪
60
52
₪
es
ipal
66
₪
₪
soon!
coming
76
₪
A Long Journey
Shmul, Sruly and the Partisans
by - Chaim Waldman
Sruly and Shmuly, twins in Poland
during World War Two, flee for their
lives from the Nazis and find themselves
right in the thick of a crucial battle of the
partisans…
79
₪
by - Miri Weinreb
Yitzchak gets separated from his
parents on their way from Yemen to
Eretz Yisrael, and ends up alone in a
different country. How does he survive?
Does he manage to reunite with his
parents?
New!
ok
comicbo
Lights from the north
79
₪
79
ok
comicbo
by - Shuki Diskin
Join Hershele as he outwits a drunken
merchant, a band of thieves, a group of
angry villagers and some money hungry
tax officials on his campaign to free
his brother from the hands of the cruel
Poritz of Ludinka.
79
₪
What would you do if it Happened to you
by - Sarah Gordon
In this colorful and detailed book
you will discover spectacular photos,
a “live” comic strip and meaningful
descriptions of the different locations in
YERUSHALAYIM.
50
79
₪
₪
B’nei Yisrael in Mitzrayim
Yonah HaNavi
by - A. Bat Melech
Join Shimmy & Shaya as they
accompany Yonah HaNavi on an
adventurous journey across the ocean
and along the ocean floor.
by - A. Bat Melech
Join us for another exciting adventure
with Shaya and Shimmy, our fearless
companions in the Fantastic Journeys
series – this time with B’nei Yisrael
in Mitzrayim.
89
ok
comicbo
Moti's Trip to Yerushalayim
by - Ahuva Genish
This beautiful book contains important
lessons and presents a wonderful
bonding opportunity for children with
their parents, teachers, grandparents,
and friends.
₪
ok
comicbo
Hershele
by - D. Even Chen
Walk the snowy steppes of Siberia
together with Mr. Grotsky as you hear
his heart stopping tale of Jewish bravery
- a tale of faith and friendship - that
ends with a surprising twist.
₪
New!
ok
comicbo
ok
comicbo
80
₪
Rabbi Hanoch Teller
a midrash and a maaseh
The Bostoner
70
75
75
45
₪
70
For the love of torah
80
'Souled'
Bridges of steel, ladders of gold
70
₪
68
80
₪
68
₪
59
59
₪
Give peace a stance
70
₪
59
₪
A matter of principal
70
₪
59
₪
Builders
59
₪
₪
70
₪
₪
70
₪
63
59
₪
Hey, taxi!
It's a Small Word after all
₪
₪
59
₪
75
70
₪
59
₪
In an unrelated story...
₪
₪
63
38
₪
Best of storylines
70
₪
₪
63
₪
₪
₪
Welcome to the real world And From Jerusalem His Word
₪
Soul Survivors
110
68
140
₪
Above The Bottom Line
130
₪
₪
₪
59
The mini a midrash and a maaseh
80
165
₪
₪
26-27
Too Beautiful
₪
Courtrooms of the mind
70
₪
59
₪
‫רא‬
‫כא‬
‫מי‬
‫או‬
‫טי‬
‫נכנ‬
‫על‬
‫יוק‬
‫הח‬
‫עת‬
‫עד‬
‫בח‬
‫שמ‬
‫עד‬
‫זה‬
‫לכ‬
‫תב‬
‫מא‬
‫הת‬
‫ליד‬
‫בד‬
‫בנ‬
‫אם‬
‫הנ‬
‫בע‬
‫מת‬
‫הו‬
‫מע‬
‫לל‬
‫לא‬
‫עונ‬
‫פע‬
‫בל‬
‫הא‬
‫כמ‬
‫למ‬
‫אצ‬
ĐėĘĐđ ęĕĜđĕĞ ęĕĤđČĕč
ęĕĜđĥČĤĐ đĜĕĦđčĤĚ
ĐĜĥĚĐ ĕĥĤĠĚ ,ęĕĜđĤēČĐđ
ÂĐČĠ ĦėĝĚÃ Ęĥ ĦčĥēĚ ĦėČĘĚ
ĐĤđĤč ĐĠĥč ĦĥĤđĠĚđ ĦĤČđčĚ
.ĥĠĜ ĘėĘ ĦĜčđĚđ
đč ,ęĕĤđČĕčĐ ģĘē čĦėĜ ĐĜĥĚĐ ěđĥĘ ďĢč
ęĕĜđĥČĤ ,ĐĜĥĚĐ ĕĥĤĠĚ ĕĤčď đĔģđĘ
ĦđĔĕĥĐ .đĒ ĦėĝĚĘ ęĐĕĤđČĕčč ,ęĕĜđĤēČđ
ĤĥČė ,ĦđĤĕĤččđ ĦđĤĕĐčč đČčđĐ ĦđĜđĥĐ
ęĕĤđĕČđ ęĕĤđĕĢ đĠĤđĢ ěĐĚ ģĘēĘ
ĦČ ęĕĔĥĠĚđ ęĕĤčďĐ ĦČ ęĕĥĕēĚĚĐ
ĦđĕĜĥĚĐ ęĎĥ ďĞ ,ĐĜĥĚĐ ĕĤčď ĦĜčĐ
ĐĜĥĚÂĘ ěČė đėĠĐ ĤĦđĕč ĦđėđčĝĐ
.ÂĦĥĤđĠĚ
ęĕĕĜđĕĞĐ ęĕĜđĕďĐ đČčđĐ ęĕĜđĕĞĐ ģĘēč
ĦđĕĦďđģĜč ĦČĒ ęĎđ ,ĐĜĥĚĘ čĕčĝ
ěđďĘđ čĕēĤĐĘ ĐĢđĤĐ ĘėĘ ,ĦđĕĦĢĚĦčđ
.ęĦĜčĐčđ ĐĜĥĚĐ ĕĤčďč
[email protected] :čđĢĕĞ
ĐėĘĐĐ ĦĕĢĚĦ ĦČ ČĕčĚ ĐėĘĐĐ ģĘē
.ĐĜĥĚĐ ĕĤčďĚ ĐĘđĞĐ
:ĦđĦėĝĚ ĘĞ ĐÂĒĞč čđĤģč
.ĦĕĞĕčĥđ ęĕČĘė ,ĕČĚď ,ĦđėĤč
ĝđĚĘđģ
Book Distribution ęĕĤĠĝ ĦĢĠĐ
[email protected] ĘĕĕĚ | 02-6519999 ĝģĠ | 0722-44-1660 ĘĔ | ęĕĘĥđĤĕ 34111 .ď.Ħ - ęĕĤĠĝ ĦĢĠĐ ĝđĚĘđģ
| ĦđĕđĜēč ĎĕĥĐĘ
‫סיפורם המופלא של יצחק ורעכה שטרנבוך משוויץ שהצילו רבבות מגיא ההריגה‪.‬‬
‫רב מכר!‬
‫‪60‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪49‬‬
‫‪₪‬‬

Similar documents