מחירון שינויים להורדה

Comments

Transcription

מחירון שינויים להורדה
‫נספח י"א‬
‫מחירון שינויים‬
‫לא צמוד למדד כלשהו‬
‫הערות כלליות‪:‬‬
‫‪ .1‬המחירים אינם כוללים מע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬זיכוי החומרים מתוך מפרט החומרים המצויים‬
‫במסמכי ההסכם‬
‫‪ .3‬מעבר לרשימה מטה אין זיכוי על חומרים‬
‫אחרים‬
‫‪ .4‬מ"ר לזיכוי יחושב לפי תוכניות עבודה ויבוצע‬
‫ע"י הקבלן באישור המפקח‬
‫מס'‬
‫סעיף‬
‫תיאור הסעיף‬
‫יח'‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫יחידה‬
‫פרק ‪ -20‬ריצוף וחיפוי – זיכויים‬
‫אריחי פורצלן מזוגג ‪ 54/54‬ס"מ ‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪51‬‬
‫‪1022.1‬‬
‫אריחי פורצלן מזוגג ‪ 33/33‬ס"מ‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪33‬‬
‫‪1022.3‬‬
‫אריחי פורצלן מזוגג למקלחות ‪( 0‬אנטי ‪ -‬סליפ) (כל‬
‫האריחים ברשימת הגמר)‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪5.‬‬
‫‪1022.5‬‬
‫אריחי פורצלן מזוגג לחיפוי חדרים רטובים (כל האריחים‬
‫ברשימת הגמר)‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪3.‬‬
‫‪1022.2‬‬
‫מדרגות אבן חברונית ‪/‬ריצוף פורצלן(שלח ורום לכל מהלך‬
‫המדרגות)‬
‫ספי חלונות מאבן חברונית לכל חלונות המבנה‬
‫פרק ‪ -20‬זיכויים עבור כלים סניטריים וסוללות‬
‫אגנית ‪ / 3./3.‬או שיפוע ברצפה‬
‫אמבטיה ‪22.‬‬
‫אסלה כולל מיכל הדחה ומושב‬
‫ארון וכיור חדר אמבטיה ראשי וחדר הורים‪0‬‬
‫כיור שירותי אורחים‬
‫זיכוי עבור סט מים קרים חמים לאמבטיה‪0‬‬
‫זיכוי עבור סט מים קרים חמים למקלחת ‪ +‬מוט‪0‬‬
‫זיכוי עבור סוללה לכיור רחצה‪( 0‬ברז פרח בנוני של "חמת")‬
‫קומפ'‬
‫‪1...‬‬
‫קומפ'‬
‫‪2...‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫יח'‬
‫‪24.‬‬
‫‪194‬‬
‫‪61.‬‬
‫‪3..‬‬
‫‪23‬‬
‫‪164‬‬
‫‪14.‬‬
‫‪294‬‬
‫‪3022.5‬‬
‫‪3022.4‬‬
‫זיכוי עבור סוללה לכיור מטבח‪0‬‬
‫דוד מים ‪+‬קולטים‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪1..‬‬
‫‪1...‬‬
‫‪1022.2‬‬
‫‪1022.3‬‬
‫‪302..2‬‬
‫‪302..1‬‬
‫‪302..3‬‬
‫‪302..4‬‬
‫‪302..6‬‬
‫‪3022.2‬‬
‫‪3022.1‬‬
‫‪3022.3‬‬
‫מס'‬
‫סעיף‬
‫‪502..2‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪402..2‬‬
‫‪402..1‬‬
‫‪402..3‬‬
‫‪602..3‬‬
‫תיאור הסעיף‬
‫פרק ‪ - 20‬עבודות חשמל ותקשורת – זיכויים‬
‫נקודת מאור‪ ,‬כח‪,‬טלפון‪,‬תקשורת או חיבור קיר מאור‪0‬‬
‫‪ )2‬נקודה לאחר חיווט תיחשב כנקודה גמורה ולא ניתנת‬
‫להעברה‪0‬‬
‫פרק ‪ - 20‬זיכויים לעבודות נגרות ומסגרות‬
‫דלת פתיחה רגילה (חדרים‪/‬חדרי אמבטיה)‪0‬‬
‫דלת כניסה ראשית (בשידרוג אצל ספק הפרוייקט בלבד)‬
‫דלת כניסה שרות‬
‫פרק ‪ - 20‬זיכויים לעבודות שונות ופיתוח חצר‬
‫ריצוף מיציקת בטון‬
‫יח'‬
‫מידה‬
‫יח'‬
‫מחיר‬
‫יחידה‬
‫‪2.‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪6..‬‬
‫‪3...‬‬
‫‪14..‬‬
‫מ"ר‬
‫‪34‬‬
‫נספח __י"א_[המשך]__ – מחירון תוספות ושינויי דיירים‬
‫לא צמוד למדד כלשהו‬
‫הערות כלליות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫המחירים אינם כוללים מע"מ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫המחירים תקפים עד תחילת ביצוע יח"ד‪.‬‬
‫מס'‬
‫סעיף‬
‫תיאור הסעיף‬
‫עמוד ‪1‬מתוך ‪7‬‬
‫מחיר‬
‫יח'‬
‫יחידה‬
‫מידה‬
‫פרק ‪ – .2‬שינויים במחיצות בלוקים (כולל טיח וצבע)‬
‫‪20...2‬‬
‫ביטול ו‪/‬או העברת מחיצות בחדרים ממקומן הקבוע‬
‫בתכנית הדגם למקום חדש‬
‫יח'‬
‫ללא‬
‫חיוב‬
‫‪20...1‬‬
‫העברת פתח לדלת במחיצת בלוקים ממקומו הקבוע‬
‫בתכנית הדגם המקורית למקום חדש‬
‫יח'‬
‫ללא‬
‫חיוב‪0‬‬
‫‪20...4‬‬
‫ביצוע פתח חדש שאינו מתוכנן בתכנית העבודה המקורית‬
‫למעבר או לדלת או לחלון פנימי – לרבות ביצוע עיבוד‬
‫גליפים ותיקוני צבע וריצוף (ללא כל זיכוי) – לאחר‬
‫הבניה (שינוי צנרת מים ו‪/‬או נקודת חשמל ישולמו בנוסף‬
‫עפ"י סעיפיהם)‪0‬‬
‫יח'‬
‫‪34.‬‬
‫‪2022.3‬‬
‫תוספת מחיצות בלוקים מעל‪ ,‬כולל חגורות ועמודוני בטון‪,‬‬
‫טיח‪ ,‬פנלים‪ ,‬פינות רשת וסיוד – בעובי עד ‪ 24‬ס"מ‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪5..‬‬
‫‪2022.5‬‬
‫תוספת לנ"ל (סעיף ‪ )2022.3‬עבור עיבוד גליפים בפתחים יח'‬
‫(בכל היקף הפתח)‪0‬‬
‫‪2022.4‬‬
‫יציקת חגורות ועמודונים נוספים לפי בקשת הדייר – לפי‬
‫תכנית הדייר לחיבור או חיזוק מחיצות פנימיות (כולל‬
‫זיון)‪0‬‬
‫מ"א‬
‫‪14.‬‬
‫‪24.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫מס'‬
‫סעיף‬
‫תיאור הסעיף‬
‫יח'‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫יחידה‬
‫‪20..22‬‬
‫‪20..25‬‬
‫‪20..24‬‬
‫כיסוי צנרת בגבס ירוק ברוחב עד ‪ 3.‬ס"מ‪0‬‬
‫תוספת עבור ביצוע פינה עגולה‪0‬‬
‫תוספת עבור ביצוע פינה אלכסונית‬
‫חשבון מחיצות‬
‫במקרה של שינויים במיקום או בגודל המחיצות יש לחשב סה"כ‬
‫מ"א מחיצות בתכנית המקורית וסה"כ מ"א מחיצות בתכנית‬
‫השינויים ולחייב או לזכות בהתאם‪0‬‬
‫מ"א‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫‪234‬‬
‫‪34.‬‬
‫‪4..‬‬
‫‪2022.6‬‬
‫‪2022.2‬‬
‫‪2022.3‬‬
‫שונות‬
‫בנית משטח צמוד לאמבטיה (במה או מדרגה) – ללא חיפוי‬
‫יח'‬
‫‪64.‬‬
‫בניית הגבהה למקלחון – כולל חיפוי קרמיקה‪0‬‬
‫ביצוע חור לוונטה בקיר פנימי כולל כל הגמר‪0‬‬
‫יח'‬
‫קומפ'‬
‫‪6..‬‬
‫‪5..‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪7‬‬
‫מס'‬
‫סעיף‬
‫‪10...2‬‬
‫תיאור הסעיף‬
‫פרק ‪ 20‬ריצוף וחיפוי‬
‫ביצוע ריצוף הסטנדרט אך מרצפות במידות ‪ 6./6.‬כולל עלות‬
‫הריצוף‬
‫יח'‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫יחידה‬
‫מ"ר‬
‫‪5.‬‬
‫‪10...1‬‬
‫ריצוף בהנחה רגילה של אריחי פורצלן או קרמיקה שונה‬
‫מחומרי מפרט הפרוייקט‪ ,‬במידות ‪ 54/54‬ס"מ ו‪/‬או ‪ 1./1.‬ס"מ‬
‫ו‪/‬או ‪ 33/33‬ס"מ ו‪/‬או מידות דומות כולל פנלים לנ"ל‪ ,‬החומר‬
‫יסופק בעודף של ‪ 24%‬לפחות‪ ,‬מרכישה אצל ספק הקרמיקה‬
‫של הקבלן לפרוייקט‪ ,‬בשטח עפ"י התכנית המקורית (זיכוי ע"פ‬
‫סעיף נפרד) – כאשר השינוי מסוכם עם הקבלן לפני ביצוע‬
‫הריצוף‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪21‬‬
‫‪10...3‬‬
‫כמו סעיף ‪ .10...1‬אבל עבור ביצוע ריצוף במרצפות גדולות‬
‫יותר מהסטנדרט הרשום במפרט גודל ‪ 6./6.‬ס"מ או יותר‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪15‬‬
‫‪10...5‬‬
‫כמו סעיף ‪ .10...1‬אבל עבור ביצוע ריצוף במרצפות קטנות‬
‫יותר מ‪ 1./1. -‬ס"מ‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪3.‬‬
‫‪10...4‬‬
‫ביצוע ריצוף אבן טרצו ‪ 3.X3.‬כולל פנלים לנ"ל‪ ,‬החומר‬
‫יסופק בעודף של ‪ 24%‬לפחות‪ ,‬מרכישה אצל ספק הקרמיקה‬
‫של הקבלן לפרוייקט‪ ,‬בשטח עפ"י התכנית המקורית (זיכוי ע"פ‬
‫סעיף נפרד) – כאשר השינוי מסוכם עם הקבלן לפני ביצוע‬
‫הריצוף‪0‬‬
‫ריצוף בהנחה רגילה של אריחי פורצלן מזוגג או קרמיקה בכל‬
‫גודל‪ ,‬מעל הכמות המקורית של שיטחי ריצוף מתוך מבחר‬
‫מפרט החומרים‪ ,‬חומר ועבודה (ללא זיכוי) כולל פנלים‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪1.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪124‬‬
‫‪10...2‬‬
‫כנ"ל סעיף ‪ ,10...6‬אבל אריחים מסופקים ע"י המשתכן‬
‫(בתוספת ‪ 24%‬חומר ריצוף) בשונה מחומרי המפרט והסעיפים‬
‫לעיל‪ ,‬המסופקים מספק הקבלן (ללא זיכוי) ‪-‬עבודה בלבד‪,‬‬
‫האריח טעון אישור מראש מהמפקח והקבלן (אריחים כגון‪ :‬אבן‬
‫נסורה‪ ,‬לוחות שיש‪-‬ללא ליטוש‪ ,‬בגדלים עד ‪)4.X4.‬‬
‫תוספת עבור ביצוע ריצוף באלכסון‬
‫מילוי פוגות ברובה המסופקת ע"י הדייר (ללא זיכוי) עם‬
‫ספייסרים במרווח מעל המתוכנן במפרטים ועד ‪ .06‬מ"מ‬
‫מ"ר‬
‫‪34‬‬
‫מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫‪54‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪10..21‬‬
‫תוספת עבור ביצוע ריצוף בפורצלן מלוטש‪ 0‬החומר יסופק ע"י‬
‫הדייר בעודף של ‪ 24%‬ובנוסף פנלים תואמים‪ 0‬כולל כיסוי זמני‬
‫בלוחות גבס לשמירה על הריצוף‬
‫הנמכת הריצוף ב‪ 2 -‬ס"מ (לצורך ביצוע ריצוף פרקט או רצוף‬
‫אחר)‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫‪34‬‬
‫מ"ר‬
‫‪4‬‬
‫‪10...6‬‬
‫‪10...3‬‬
‫‪10..22‬‬
‫‪10..23‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪2‬‬
‫מס'‬
‫סעיף‬
‫תיאור הסעיף‬
‫‪10..24‬‬
‫חיפוי קירות בהנחה רגילה עם אריחי פורצלן מזוגג ‪ ,‬מתוך מ"ר‬
‫מבחר החומרים לדגם עפ"י מפרט החומרים‪ ,‬על שטחים‬
‫מעל הכמות של ‪ 1‬מ"ר תוספת על המפרט ותוכניות הדגם‬
‫המותרת ללא חיוב ‪0‬‬
‫מ"ר‬
‫כנ"ל‪ ,‬אבל אריחים מסופקים ע"י הדייר מספק הקבלן‬
‫(ללא זיכוי) – עבודה בלבד‪0‬‬
‫‪10..22‬‬
‫תוספת עבור חיפוי קירות באלכסון או במידות קטנות עד‬
‫‪ 2.X2.‬ס"מ‬
‫מ"ר‬
‫‪5.‬‬
‫‪10..23‬‬
‫תוספת עבור שיבוץ קרמיקות "דקור" (קרמיקה מסופקת‬
‫ע"י הדייר) – התשלום עבור עבודה בלבד – המחיר לכל‬
‫יח' ליחידה‬
‫תוספת עבור ביצוע פס דקור שיסופק ע"י הדייר (עבודה‬
‫בלבד)‬
‫יח'‬
‫‪6.‬‬
‫מ"א‬
‫‪6.‬‬
‫‪10..26‬‬
‫‪10..12‬‬
‫יח'‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫יחידה‬
‫‪23.‬‬
‫‪23.‬‬
‫מס' סעיף‬
‫תיאור הסעיף‬
‫יח' מידה‬
‫‪30....‬‬
‫פרק ‪ – 20‬עבודות אינסטלציה‬
‫שינוי מיקום נק' יציאת מים על אותו קיר (שאינו גורר‬
‫שינוי בצינור ‪)"5‬מהמיקום בתוכניות הדגם‬
‫יח'‬
‫‪4..‬‬
‫קומפ'‬
‫‪21..‬‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫‪234.‬‬
‫‪24..‬‬
‫‪1...‬‬
‫‪26..‬‬
‫‪26..‬‬
‫‪22..‬‬
‫‪6..‬‬
‫‪6..‬‬
‫קומפ'‬
‫קומפ'‬
‫‪44.‬‬
‫‪25..‬‬
‫‪30...1‬‬
‫‪30...3‬‬
‫‪30...5‬‬
‫‪30...4‬‬
‫‪30...6‬‬
‫‪30...2‬‬
‫‪30...3‬‬
‫‪30..2‬‬
‫‪30..22‬‬
‫‪30..23‬‬
‫‪30..23‬‬
‫מס'‬
‫שינוי מיקום אסלה‪/‬כיור‪/‬מקלחת באותו חדר שגורר‬
‫שינוי בצינור ‪( "5‬פנימי בלבד)‬
‫תוספת נקודת אינסטלציה לכיור מכל סוג*‬
‫תוספת נקודת אינסטלציה לאמבטיה*‬
‫תוספת נקודת אינסטלציה לג'קוזי*‬
‫תוספת נקודת אינסטלציה לאסלה‬
‫תוספת נקודת אינסטלציה לבידה*‬
‫תוספת נקודת אינסטלציה למקלחת מרוצפת*‬
‫תוספת נקודת מים קרים מכל סוג כולל ברז דלי‪/‬גן‪/‬ניל‪0‬‬
‫הפיכת אמבטיה למקלחת עם אגנית או הפוך– ללא‬
‫מחיר הקבועות והסוללות (כולל הרכבת הקבועה‬
‫והאביזרים)‪0‬‬
‫נקודת ניקוז ברצפת חדר שירות‪0‬‬
‫ביצוע מיכל הדחה לאסלה סמוי שיסופק ע"י הדייר‬
‫מספק הפרוייקט כולל עבודות הרכבה‪ ,‬גבס‪ ,‬צביעה‬
‫וחיפוי‬
‫תיאור הסעיף‬
‫יח'‬
‫מחיר‬
‫יחידה‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪2‬‬
‫מחיר‬
‫מידה‬
‫סעיף‬
‫יחידה‬
‫נקודות מזגן וגז‬
‫‪30..24‬‬
‫הזזת נקודת מזגן מפוצל עד ‪ 3‬מ' כולל שרוול לצנרת‬
‫וניקוז‪(0‬נק' חשמל נמדדת בנפרד)‪0‬‬
‫קומפ'‬
‫‪2...‬‬
‫‪30..26‬‬
‫הזזה בתוך החדר של נקודת מזגן כולל שרוול לצנרת‬
‫וניקוז (נק' חשמל נמדדת בנפרד)‪0‬‬
‫קומפ'‬
‫‪2..‬‬
‫‪30..22‬‬
‫העברת נקודת גז‪0‬‬
‫‪30..23‬‬
‫תוספת נקודת גז בתוך המבנה או מחוצה לו עד ‪ 24‬מטר‬
‫מנקודה קיימת‬
‫ללא‬
‫חיוב‬
‫יח'‬
‫‪5..‬‬
‫*המחיר כולל אספקת מים חמים (פרט לאסלה) וקרים‪,‬‬
‫דלוחין‪/‬ביוב והרכבת הכלי הסניטרי והסוללה שיסופקו‬
‫ע"י הדייר‪ 0‬חומרי עזר – ברזי ניל‪ ,‬סיפון‪ ,‬אביק‬
‫(סטנדרטיים) יסופקו ע"י הקבלן‪0‬‬
‫‪50....‬‬
‫פרק ‪ – 20‬עבודות חשמל ותקשורת‬
‫העברת נקודות מאור‪ ,‬מפסקים‪ ,‬חבורי קיר‪ ,‬טלפון‬
‫פנים‪/‬חוץ‪ ,‬טלויזיה‪ ,‬מכל סוג שהוא עד ‪ 5.‬ס"מ מהמצוין‬
‫בתוכניות הדגם‬
‫יח'‬
‫ללא‬
‫‪50...2‬‬
‫העברת נקודות מאור‪ ,‬מפסקים‪ ,‬חבורי קיר‪ ,‬טלפון‬
‫פנים‪/‬חוץ‪ ,‬טלויזיה‪ ,‬מכל סוג שהוא מעל ‪ 4.‬ס"מ מהמצויין‬
‫בתוכניות הדגם‬
‫יח'‬
‫‪4.‬‬
‫‪50...6‬‬
‫הגדלת ארגז ארון חשמל עד פי ‪ 1‬מגודלו (רק במידה ויש‬
‫מקום)‬
‫תוספת נקודת מאור או חיבור קיר רגיל‪0‬‬
‫תוספת חיבור קיר כח על מעגל משותף‬
‫תוספת חיבור קיר כח על מעגל נפרד‪0‬‬
‫תוספת חיבור קיר למזגן‪0‬‬
‫קומפ'‬
‫‪9..‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪23.‬‬
‫‪1..‬‬
‫‪124‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪50...2‬‬
‫‪50...3‬‬
‫‪50...9‬‬
‫‪50..2‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪7‬‬
‫מס'‬
‫סעיף‬
‫תיאור הסעיף‬
‫יח'‬
‫מידה‬
‫מחיר‬
‫יחידה‬
‫‪50..22‬‬
‫תוספת למפסק כפול במקום רגיל או שקע חשמלי כפול‬
‫במקום יחיד‪0‬‬
‫תוספת למפסק חילופין‪0‬‬
‫תוספת למפסק צלב‪0‬‬
‫תוספת לאביזר מוגן מים‪0‬‬
‫תוספת עבור גוף תאורה שקוע (אביזרים יסופקו ע"י‬
‫הדייר)‬
‫תוספת נקודת טלפון חוץ מושלמת‪0‬‬
‫תוספת נקודת טלפון פנים‬
‫תוספת נקודת טלויזיה ‪ /‬טל"כ‪0‬‬
‫הכנה למערכת רמקולים – צנרת וחוטי משיכה – ריכוז ‪+‬‬
‫שתי נקודות קצה‪0‬‬
‫כנ"ל אך ארבע נקודות קצה‪0‬‬
‫הכנה לנקודת קצה אחת לכל מטרה – צנרת וחוט משיכה‪0‬‬
‫פרק ‪ – 20‬עבודות נגרות ומטבחים‬
‫שינוי כוון פתיחת דלת ‪0‬‬
‫יח'‬
‫‪4.‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫‪24.‬‬
‫‪3..‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪24.‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫קומפ'‬
‫‪11.‬‬
‫‪54.‬‬
‫‪3..‬‬
‫‪5..‬‬
‫קומפ'‬
‫יח'‬
‫‪6..‬‬
‫‪24.‬‬
‫‪50..21‬‬
‫‪50..23‬‬
‫‪50..25‬‬
‫‪50..24‬‬
‫‪50..26‬‬
‫‪50..22‬‬
‫‪50..23‬‬
‫‪50..29‬‬
‫‪50..1‬‬
‫‪50..12‬‬
‫‪40...2‬‬
‫‪ 40...1‬שינוי מדלת פתיחה רגילה לדלת הזזה‪ ,‬כולל הרחבת פתח‬
‫‪ 40...3‬תוספת דלת פתיחה רגילה‪0‬‬
‫‪ 40...5‬תוספת דלת נגררת (על הקיר)‬
‫‪ 40...4‬תוספת משקוף בלבד‪0‬‬
‫‪ 40...6‬הגדלת רוחב דלת ב‪ 2. -‬ס"מ (עד רוחב ‪ 9.‬ס"מ אם ניתן‬
‫לפי תוכנית)‪0‬‬
‫פרק ‪ – 20‬עבודות נוספות‬
‫‪ .60...2‬ביצוע פרגולה מאלמנטי פלדה משולב עץ ע"פ תוכנית‬
‫האדריכל המדידה לפי היטל על‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫ללא‬
‫חיוב‪0‬‬
‫‪2..‬‬
‫‪24..‬‬
‫‪22..‬‬
‫‪54.‬‬
‫‪54.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪2..‬‬
‫מס' סעיף‬
‫תיאור הסעיף‬
‫‪20...2‬‬
‫פרק ‪ – 20‬שונות‬
‫תוספת ברז גינה כולל אביזרים (צנרת מחברים וברז )‬
‫‪20...1‬‬
‫‪20...5‬‬
‫שינוי מיקום ברז גינה‬
‫תוספת מ"ר יציקת בטון על מצעים‪ ,‬בחצר המגרש כולל כל‬
‫העבודות והחומרים הדרושים לפי פרטים‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫מחיר‬
‫יח' מידה‬
‫יחידה‬
‫יח'‬
‫‪2...‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫ללא‬
‫‪294‬‬

Similar documents