93-052-01

Transcription

93-052-01
‫שם ומספר הקורס‪ :‬מבוא ליחסים בינלאומיים ‪93-052-01+02‬‬
‫שם המרצה‪ :‬דר' קובי דביר‬
‫שם המתרגל‪ :‬מר אבי דדון‬
‫סוג הקורס‪ :‬הרצאה‪+‬תרגיל‬
‫שנת הלימודים‪ :‬תשע"ג סמסטר קיץ‬
‫שעות קבלת קהל‪ :‬בתיאום מראש‬
‫היקף שעות‪ 3 :‬ש"ש‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫א‪ .‬מטרות הקורס‬
‫הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים חשיבתיים ומחקריים להבנה ולניתוח תהליכים ‪,‬מבנים‬
‫ואירועים בתחום היחסים הבינלאומיים תוך שילוב בין חומר תיאורטי לבין חומר אמפירי ‪.‬‬
‫הקורס מהווה תשתית בסיסית לנושאים שונים ביחסים הבינלאומיים שיילמדו בהמשך התואר ‪.‬‬
‫בקורס ינותחו נושאים מרכזיים בתחום היחסים הבין ‪-‬לאומיים ובהם ייבחנו מגמות המשך מול‬
‫שינוי‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכן הקורס‪:‬‬
‫מבוא – חקר היחסים הבין‪-‬לאומיים‬
‫מערכות בינלאומיות‬
‫עוצמה ביחסים הבינלאומיים‬
‫המדינה המודרנית בעידן הגלובליזציה‪ :‬אינטרסים ויעדים לאומיים‬
‫ארגונים בינלאומיים‪ ,‬שחקנים לא‪-‬מדינתיים והמשפט הבינלאומי‬
‫תהליכי קבלת החלטות‪ :‬השפעות של פוליטיקה פנימית‬
‫עיצוב מדיניות חוץ‪ :‬מימד הפרט וסוגיית ההפתעה‬
‫סכסוכים ומשברים בינלאומיים‬
‫מלחמות‪ :‬היבטים קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים‬
‫אמצעים בלתי אלימים לביצוע מדיניות חוץ‪ :‬דיפלומטיה‪ ,‬כלכלה ותלות בינלאומית‬
‫מהלך השיעורים‪ :‬הרצאה‪ ,‬תרגיל ודיונים‬
‫תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים‪:‬‬
‫מס' השיעור‬
‫נושא השיעור‬
‫קריאה נדרשת‬
‫‪1-2‬‬
‫מבוא – חקר היחסים הבין ‪-‬לאומיים‬
‫א‪ , 1.‬א‪.2 .‬‬
‫‪3-4‬‬
‫מערכות בינלאומיות‬
‫ב‪ -2 .‬ב‪.3 .‬‬
‫‪5-6‬‬
‫עוצמה ביחסים בינלאומיים‬
‫ג‪ -2 .‬ג‪.3 .‬‬
‫‪7-9‬‬
‫המדינה המודרנית בעידן הגלובליזציה‬
‫ד‪ , .4 .‬ד‪ , 3 .‬ד‪5.‬‬
‫‪11-11‬‬
‫ארגונים בינלאומיים‪ ,‬שחקנים לא‬
‫מדינתיים והמשפט הבינלאומי‬
‫ה‪ , 1 .‬ה‪.4 .‬‬
‫‪12-13‬‬
‫תהליכי קבלת החלטות ‪ :‬השפעות של‬
‫פוליטיקה הפנימית‬
‫ו‪ ,1 .‬ו‪.3 .‬‬
‫‪14-16‬‬
‫עיצוב מדיניות החוץ – מימד הפרט‬
‫וסוגיית ההפתעה‬
‫ז‪ -1.‬ז‪.2 .‬‬
‫‪17-19‬‬
‫סכסוכים ומשברים בינלאומיים‬
‫ח‪ ,1 .‬ח‪.3 .‬‬
‫‪21-21‬‬
‫מלחמות ובקרת נשק ‪ :‬היבטים‬
‫ט‪ – 1.‬ט‪.2.‬‬
‫הערות‬
‫קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים‬
‫‪22-23‬‬
‫מלחמות ובקרת נשק ‪ :‬היבטים‬
‫ט‪3.‬‬
‫קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים‬
‫‪24-25‬‬
‫‪26‬‬
‫אמצעים בלתי אלימים לביצוע מדיניות‬
‫חוץ ‪:‬דיפלומטיה ‪,‬כלכלה ותלות‬
‫בינלאומית‬
‫סיכום וחזרה‬
‫י‪ , 1.‬י‪.3 .‬‬
‫ג‪ .‬חובות הקורס‪:‬‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‬
‫א ‪.‬נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות‪.‬‬
‫ב ‪.‬נוכחות והשתתפות פעילה בתרגילים ‪.‬על הסטודנטים להוכיח בקיאות בקריאת חומר‬
‫הקריאה של הקורס‪.‬‬
‫ג ‪.‬הגשת עבודת – בית (הנושאים יימסרו בכיתה)‪.‬‬
‫מרכיבי הציון הסופי‬
‫השתתפות פעילה ומבדקים ביבליוגרפים – ‪11%‬‬
‫הגשת עבודות – ‪31%‬‬
‫בחינת סוף קורס – ‪61%‬‬
‫הערה‪ :‬הצלחה (בציון ‪ 61‬לפחות) בבחינה ומילוי שאר הדרישות בקורס מהווים‬
‫תנאי הכרחי לשקלול הציון‪.‬‬
:)‫ ביבליוגרפיה (קריאת חובה מסומנת בכוכבית‬.‫ד‬
‫לאומיים‬-‫ מבוא – חקר היחסים הבין‬.‫א‬
‫ האוניברסיטה‬:‫אביב‬-‫ הפוליטיקה העולמית מגמות ותמורות (תל‬,‫ צ'רלס קגלי ויוג'ין ויטקופפ‬1
* . 44-21 ,14-1 ‫ ע"ע‬,)2111 ,‫הפתוחה‬
-‫ העולם הגלובלי – החיים במציאות חדשה (תל‬:‫ העולם הוא שטוח‬,‫ פרידמן‬.‫ תומס ל‬.2
* . 44 – 9 ‫ ע"ע‬,) 2116 ,‫הוצאת אריה ניר‬:‫אביב‬
Karen Mingst, Essentials of International Relations ( NY: Norton, 2003), .3
pp. 57-62.
‫ מערכות בינלאומיות‬.‫ב‬
James Lee Ray, Global Politics (Boston: Houghton Mifflin ,1998) (7th edition), . 1
pp.506-545.
-‫ בתוך משה ליסק וברוך קני‬,"‫ " 'הסדר העולמי החדש' וכללי המשחק האזוריים‬,‫ יאיר עברון‬.2
,‫ מאגנס‬:‫ פוליטיקה ותרבות (ירושלים‬,‫ חברה‬:‫ ישראל לקראת שנות האלפיים‬,)‫פז (עורכים‬
* .366-341 '‫ עמ‬,)‫תשנ"ו‬
Kenneth Waltz,. "The Anarchic Structure of World Politics , in: Robert Art and . 3
Robert Jervis (eds.) Intrnational Politics : Enduring Concepts and Contemporary
Issues(NY:Pearson,2009),pp.50-68. *
‫ עוצמה ביחסים הבינלאומיים‬.‫ג‬
Raymond Cohen, Negotiating across Cultures, (Washington D.C: Institute of .1
Peace Press,1997), pp. 9-43.
‫ ע"ע‬,)1997 ,‫ האוניברסיטה הפתוחה‬:‫אביב‬-‫לאומיים (תל‬-‫ עוצמה ביחסים הבין‬,‫ שמואל צבאג‬.2
* .113-97 ,24-11
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (NY: Norton, .3
2001),pp..29-36.
‫ אינטרסים ויעדים לאומיים‬:‫ המדינה המודרנית בעידן הגלובליזציה‬.‫ד‬
.15-45 ‫ ע"ע‬,)1947, ‫אקדמון‬: ‫יסודות המדינאות הבינלאומית (ירושלים‬, ‫ בנימין אקצין‬.1
Kurt M. Campbell, “Globalization’s First War?”, The Washington Quarterly, Vol. .2
25, No. 1, Winter 2002, pp. 7-14.
Bruce Russett and Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, 8th edition .3
(Belmont, CA: Wadsworth, 2006), pp. 49-65. *
‫‪ .4‬רובי סיבל ואחרים‪ ,‬משפט בינלאומי (ירושלים‪ :‬המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי‪,‬‬
‫האוניברסיטה העברית‪ ,) 2113 ,‬ע"ע ‪*.62 -35‬‬
‫‪ .5‬פדריקו בונליה ואנדראה גולדשטיין‪ ,‬גלובליזציה ופיתוח (ירושלים‪ :‬מכון דיוויס‪ ,‬האוניברסיטה‬
‫העברית‪ ,) 2119 ,‬ע"ע ‪* . 42 -9‬‬
‫ה‪ .‬ארגונים בינלאומיים‪ ,‬שחקנים לא‪-‬מדינתיים והמשפט הבינלאומי‬
‫‪Marc Lantaigne, China and International Institutions: an Alternate Path to Global .1‬‬
‫* ‪Power. (N.Y. & London: Routledge, 2005), pp. 1-28.‬‬
‫‪ .2‬צ'רלס קגלי ויוג'ין ויטקופפ‪ ,‬שם‪ ,‬ע"ע ‪.222-149‬‬
‫‪Richard Little. “International Regimes,” in John Baylis and Steve Smith, eds., The .3‬‬
‫‪Globalization of World Politics, 2nd edition (Oxford: Oxford University Press, 2001),‬‬
‫‪pp. 299-316.‬‬
‫‪ .4‬רובי סיבל ואחרים‪ ,‬שם‪ ,‬ע"ע ‪* 241-294 , 49-121 ,1-4‬‬
‫ו‪ .‬תהליכי קבלת החלטות‪ :‬השפעות של פוליטיקה פנימית‬
‫‪ .1‬צ'רלס קגלי ויוג'ין ויטקופפ‪ ,‬שם‪ ,‬ע"ע ‪* .77-45‬‬
‫‪ .2‬ויליאם קופלין‪" ,‬פוליטיקה פנימית ועיצוב מדיניות החוץ"‪ ,‬מושגי יסוד ביחסים בין‪-‬לאומיים‪,‬‬
‫יחידה מס' ‪( 11‬תל‪-‬אביב‪ :‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,)1941 ,‬ע"ע ‪.146-119‬‬
‫‪Michael Mastanduno, “The United States Political System and International .3‬‬
‫‪Leadership: A ‘Decidedly Inferior’ Form of Government?”, in G. John Ikenberry‬‬
‫‪(ed.,), American Foreign Policy- Theoretical Essays (Longman, 2002), pp.238‬‬‫* ‪255.‬‬
‫ז‪ .‬עיצוב מדיניות חוץ‪ :‬מימד הפרט וסוגיית ההפתעה‬
‫‪ .1‬מיכאל בריצ'ר‪ ,‬בלמה שטיינברג וג'אניס שטיין‪" ,‬תבנית לחקר מדיניות חוץ"‪ ,‬בתוך איתן גלבוע‬
‫(עורך)‪ ,‬יחסים בין‪-‬לאומיים (תל‪-‬אביב‪ :‬עם עובד‪ ,)1974 ,‬ע"ע ‪* .146-131‬‬
‫‪ .2‬רוברט ג'רביס‪" ,‬עיוותי תפיסה"‪ ,‬שם‪ ,‬ע"ע ‪* .164-147‬‬
‫‪Alex. Mints, "How do Leaders Make Decisions?" Journal of Conflict Resolution, .3‬‬
‫‪Vol 48 No. 1, 2004, pp.3-13.‬‬
‫ח‪ .‬סכסוכים ומשברים בינלאומיים‬
‫‪ .1‬צ'רלס פ‪ .‬הרמן‪" ,‬משברים בין‪-‬לאומיים"‪ ,‬בתוך איתן גלבוע‪ ,‬שם‪ ,‬ע"ע ‪* .224-212‬‬
‫‪ .2‬צ'רלס קגלי ויוג'ין ויטקופפ‪ ,‬שם‪ ,‬ע"ע ‪.414-377‬‬
‫‪Yaacov Bar-Siman-Tov, "Dialectics between Conflict Management and Conflict .3‬‬
‫‪Resolution" in Yaacov Bar-Siman-Tov (ed.), The Israeli-Palestinian‬‬
‫‪Conflict: From Conflict Resolution to Conflict Management (New York:‬‬
‫* ‪Palgrave-Macmillan,2007),pp. 9-25.‬‬
‫ט‪ .‬מלחמות‪ :‬היבטים קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים‬
‫‪ .1‬יהושפט הרכבי‪ ,‬מלחמה ואסטרטגיה (תל‪-‬אביב‪ :‬מערכות‪ ,‬ההוצאה לאור של משרד הבטחון‪,‬‬
‫‪ ,)1991‬ע"ע ‪* .615-593 ;416-343 ;324-313‬‬
‫‪ .2‬שמואל צבאג (עורך)‪ ,‬יהודים‪ ,‬ישראל והסוגיה הגרעינית‪ :‬אסופת מאמרים פרי עטו של פרופ'‬
‫יובל נאמן ( אריאל‪ :‬המכללה האקדמית יהודה ושומרון‪ ,)2117 ,‬ע"ע ‪* . 36 – 27 , 19 - 17‬‬
‫‪ .3‬אלכסנדר ז‪ .‬זרבודאקיס‪" ,‬מהודו‪-‬סין לאלג'יריה‪ :‬לקחים מלוחמה נגד חתרנות" מתוך מלחמת‬
‫אלג'יריה‪ ,‬עורך‪ :‬אלכסנדר‪ ,‬אוונס וקיג'ר (ת"א‪ :‬ידיעות אחרונות‪ ,)2114 ,‬עמ' ‪* .65-44‬‬
‫י‪ .‬אמצעים בלתי אלימים לביצוע מדיניות חוץ‪ :‬דיפלומטיה‪ ,‬כלכלה ותלות‬
‫בינלאומית‬
‫‪ .1‬הנרי קיסינג'ר ‪,‬דיפלומטיה (ירושלים ‪:‬הוצאת שלם ‪ ,)2117,‬ע"ע ‪* .742-415‬‬
‫‪ .2‬צ'רלס קגלי ויוג'ין ויטקופפ‪ ,‬שם‪ ,‬ע"ע ‪.264-223‬‬
‫‪Bruce Russett and Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, , 7th .3‬‬
‫* ‪edition (Belmont, CA: Wadsworth, 2006), pp. 133-140.‬‬