Research Authority guidelines

Comments

Transcription

Research Authority guidelines
‫ספטמבר ‪1023‬‬
‫הגשת הצעות מחקר לקרן הלאומית למדע ‪( 1025-1024‬תשע"ה)‬
‫‪.I‬‬
‫כללי‬
‫א‪ .‬המידע על תהליך הגשת הבקשה על שני שלביו‪" ,‬ההנחיות" המפורטות וכן "המדריך למשתמש" במערכת‬
‫המקוונת‪ ,‬נמצאים באתר הקרן‪ .http://www.isf.org.il :‬אנו ממליצים לקרוא בעיון מידע זה‪.‬‬
‫לכל הבקשות‪ ,‬בכל המסלולים‪ ,‬יש למלא טופס הרשמה מקוון שבסיומו מתקבל מספר הבקשה‪ .‬לא תטופלנה‬
‫בקרן בקשות להן לא בוצעה הרשמה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במקרה של בעיה בזיהוי החוקר ע"י המערכת המקוונת של הקרן ‪ -‬יש למלא את‪" :‬טופס הוספת חוקר‬
‫למאגר הקרן הלאומית למדע" ולשלוח בדואר אלקטרוני לרפרנטית המתאימה ברשות המחקר‪ .‬הטופס‪,‬‬
‫לאחר בדיקת הרשות‪ ,‬יישלח בדוא"ל לקרן הלאומית למדע‪.‬‬
‫אנו נעמוד לרשות החוקרים בכל שאלה שתתעורר בתהליך הגשת ההצעה‪:‬‬
‫נורית בירון ‪ -‬מדעי החיים טל‪5775 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ליאת גרומברג ‪ -‬מדעי הרוח טל‪5235 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גילה גביש ‪ -‬מדעי החברה טל‪6565 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רבקה דוד – הנדסה טל‪5234 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫דנה יפה – (מ"מ) רפואה טל‪5233 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫סיון לוי ‪ -‬מדעים מדויקים טל‪5747 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חוקרים מתחומי רפואה ומדעי החיים המעוניינים בבדיקה מדעית של ההצעה יכולים לפנות לד"ר דורון‬
‫קאלו במייל ‪ [email protected]‬ובטל' ‪.5471‬‬
‫‪.II‬‬
‫‪.2‬‬
‫מידע ונתונים נוספים לצורך הכנת הצעת המחקר והתקציב‬
‫נתונים סטטיסטיים‬
‫למחזור של שנת ‪ 021300214‬הוגשו ע"י חוקרי אוניברסיטת ת"א לקרן הלאומית למדע למסלול‬
‫א‪.‬‬
‫מענקים אישיים ‪ 092‬הצעות מתוכן אושרו ‪ 213‬מענקים (‪ ,)41.4%‬החלוקה בין התחומים היא כדלקמן‪:‬‬
‫‪ %‬הצלחה‬
‫זכו‬
‫הוגשו‬
‫‪43.4‬‬
‫‪41‬‬
‫‪94‬‬
‫מדעים מדויקים והנדסה‬
‫מדעי החיים ורפואה‬
‫מדעי הרוח והחברה‬
‫סה"כ‬
‫‪20‬‬
‫‪119‬‬
‫‪092‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫‪103‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪34.9‬‬
‫‪41.4‬‬
‫‪0‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סכום ממוצע לשנה למענק עפ"י תחומים‪:‬‬
‫מדעי החיים ורפואה ‪₪ 042,222‬‬
‫מדעים מדויקים והנדסה ‪₪ 012,222‬‬
‫מדעי הרוח ‪₪ 122,222‬‬
‫מדעי החברה ‪₪ 103,222‬‬
‫‪ .1‬שינויים בהנחיות ובהגשה המקוונת‬
‫א‪ .‬בבקשות למענק אישי ניתן להגיש עד ‪ 4‬חוקרים ראשיים‪ .‬במורשה ביו‪-‬רפואי עד ‪ 0‬חוקרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ציוד ייעודי במענקי מחקר אישיים ובתכנית ביכורה ‪ -‬סעיף הציוד הייעודי יהיה חלק מהתקציב השנתי‬
‫של המענק‪ ,‬ולא יהווה הקצבה נפרדת‪ .‬התקורה תחושב אוטומטית על התקציב לא כולל ציוד ייעודי‪.‬‬
‫סעיף זה מוגבל ל – ‪.₪ 102,222‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקציר –התקציר לא יעלה על עמוד ‪ A4‬אחד‪ .‬יש להקפיד ולרשום בראש העמוד את שם החוקר הראשי‬
‫הראשון‪ ,‬מס' הבקשה ונושא הבקשה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ציוד סגל חדש – להזכירכם‪ ,‬בקשה לציוד של חברי סגל חדשים תוגש אך ורק יחד עם בקשה למענק‬
‫מחקר אישי‪ ,‬לתכנית ביכורה או בקשה למענק בתכנית מורשה למחקר ביו‪-‬רפואי‪ ,‬ועל‪-‬ידי חבר הסגל‬
‫החדש בלבד(ללא חוקר שותף במענק המחקר)‪ .‬ההקצבה המקסימלית של הקרן היא ‪ ₪ 1,122,222‬והיא‬
‫מהווה לא יותר ממחצית העלות הכוללת של הציוד‪ .‬נדרשת התחייבות המוסד למצ'ינג‪ .‬הגשה ב ‪.1.10.13‬‬
‫במקרה של הגשה או זכייה במענק לחבר סגל חדש בתכנית ‪ I-CORE‬יש להעלות מכתב המסביר את‬
‫ההבדלים בין הפריטים המבוקשים‪.‬‬
‫תשומת לב לכך שהציוד המבוקש יהיה זה שעליו ניתן מענק קליטה של ס‪ .‬הנשיא למו"פ‪.‬‬
‫ה‪ .‬סקירת הבקשה‪-‬חוקר שאינו מעוניין שבקשתו תשלח לסוקרים מסויימים יוכל לציין עד שני שמות (כולל‬
‫סוקר חוזר)‪ ,‬ולא עד ‪ 4‬שמות כמו בשנים קודמות‬
‫ו‪.‬‬
‫השנה לא תיפתח להגשה תכנית ‪.JDRF‬‬
‫ז‪.‬‬
‫במדעי הרוח בלבד ‪ -‬ניתן לכלול במסגרת סעיף ציוד אזיל‪ ,‬חומרים ושירותים הקצבה לרכישת ספרות‬
‫מקצועית בגובה של עד ‪ 32%‬מהתקציב השנתי בתנאי שיירכשו מתקציב זה רק ספרים שאינם מצויים‬
‫בספריית המוסד של החוקר או בספריה הלאומית (יש לשלוח לקרן‪ ,‬במועד הגשת הדוח הכספי‪ ,‬אישור‬
‫מספריות אלו שבקשת החוקר לרכשם נענתה בשלילה)‪ .‬כמו כן‪:‬‬
‫ החוקר מתחייב כי בתום המענק יועברו הספרים לספריה הלאומית‪.‬‬‫ ניצול הרשאה זו לרכישת ספרים‪ ,‬מגבילה את השימוש למטרה זו מסעיף 'שונות' לעד ‪ 12%‬בלבד‪.‬‬‫שינוי זה תקף גם לגבי מענקים פעילים‪.‬‬
‫ח‪ .‬תוכנית מורשה למחקר ביו‪-‬רפואי ‪ -‬תוגש בקשה מלאה שתישפט בשני שלבים‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫סדנאות מחקר זכאים להגיש רק חוקרים בעלי מענק פעיל באחד המסלולים‪ :‬מענקי מחקר‬
‫אישיים‪,‬מוקדי מחקר או תוכנית ביכורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תוכניות בשת"פ עם חוקר מחו"ל‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫תוכנית משותפת עם ה‪ NSFC-‬הקרן הלאומית הסינית המיועדת למדעים מדויקים‪ ,‬מדעי החיים‬
‫ורפואה‪ .‬הגשה ב ‪.4.11.13‬‬
‫‪-‬‬
‫תוכנית משותפת עם מכון ‪ BROAD‬בארה"ב למענקי מחקר המיועדת למדעי החיים ורפואה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תכנית חדשה ‪ -‬תוכנית משותפת עם )‪ USG (University Grant Council‬בהודו המיועדת‬
‫למדעים מדויקים ולמדעי הרוח‪ .‬הגשה ב ‪.4.11.13‬‬
‫י‪.‬‬
‫תכנית מלגות חדשה (להשתלמות בארץ או בחו"ל) ‪ -‬מלגות לפוסט‪-‬דוקטורנטים במדעי החברה‪ .‬הגשה ב‬
‫‪.32.9.13‬‬
‫תכנית מלגות חדשה (להשתלמות במכון ‪ BROAD‬בארה"ב) ‪ -‬מלגות לפוסט‪-‬דוקטורנטים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצעת תקציב‬
‫יש לפרט ככל האפשר את סעיפי התקציב‪ .‬לא ימומנו סעיפים שאינם מופיעים בהצעת התקציב‬
‫המקורית‪.‬‬
‫א) התקציב בכל המסלולים‪ ,‬פרט לתכניות המלגות ולתכנית מענקי מחקר של מכון ‪ ,BROAD‬יהיה‬
‫בשקלים‪.‬‬
‫ב) עלויות השכר‬
‫לנוחיות החוקרים‪ ,‬להלן עלות השכר השנתית לדרגות המקובלות להעסקה במחקר‪:‬‬
‫תאריך התחלת המחקר לא לפני ‪1.12.0214‬‬
‫סוג עובד‬
‫עלות שכר שנתי ב‪₪-‬‬
‫עובדי מחקר זוטרים וטכנאים מתחילים‬
‫‪ 124,222‬עד ‪109,122‬‬
‫עובדי מחקר טכנאים ועובדי מעבדה ברמה בינונית‬
‫‪ 101,922‬עד ‪129,222‬‬
‫(כולל ‪ 34.22%‬זכויות סוציאליות)‬
‫עובדי מחקר בעלי תואר ראשון ושני או עובדי מחקר ומעבדה עצמאיים עם ‪ 149,222‬עד ‪010,222‬‬
‫ניסיון של ‪ 2‬שנים ומעלה‬
‫עובדי מחקר ומעבדה ומהנדסים עצמאיים עם ניסיון של ‪ 12‬שנים ומעלה‬
‫‪ 144,222‬עד ‪033,422‬‬
‫עובדי מחקר ברמה של מרצה ומעלה‬
‫‪ 004,222‬עד ‪320,022‬‬
‫מלגאים‬
‫רמה א' (מסטרנט מתחיל)‬
‫רמה ב' (מסטרנט מתקדם)‬
‫רמה ג' (דוקטורנט מתחיל)‬
‫רמה ד' (דוקטורנט מתקדם)‬
‫משתלם בתר‪-‬דוקטור‬
‫סטודנט לפי שעות ‪ -‬שנה ג' (‪ 122‬שעות חודשיות)‬
‫מלגה שנתית(‪)200%‬‬
‫(כולל שכ"ל)‬
‫‪₪ 41,422‬‬
‫‪₪ 23,222‬‬
‫‪₪ 22,922‬‬
‫‪₪ 42,422‬‬
‫‪₪ 42,222‬‬
‫‪₪ 42,222‬‬
‫כולל ‪ 50%‬תוספת‬
‫(כולל שכ"ל)‬
‫‪₪ 22,222‬‬
‫‪₪ 43,222‬‬
‫‪₪ 20,222‬‬
‫‪₪ 92,422‬‬
‫‪₪ 123,322‬‬
‫‪4‬‬
‫הערות לנתוני השכר‬
‫‪ .1‬נתוני השכר והמלגות מתייחסים למענק הקרן הלאומית למדע בלבד‪.‬‬
‫‪ .0‬יש לשמור על הסכומים לשנים הבאות בהתאם למצוין בשנה הראשונה‪.‬‬
‫‪ .3‬ניתן לקחת בחשבון העלאה בשכר עובדי המחקר בין השנים‪ ,‬כמו גם בין הרמות של המלגאים (לדוגמא‬
‫מרמה א' ל‪ -‬ב')‪.‬‬
‫‪ .4‬בסעיף שכר אין לכלול תשלום שכר מלא או חלקי לחוקרים מגישי הבקשה‪ .‬כמו כן לא ניתן לכלול‬
‫תשלום לחבר סגל שיש לו מינוי אקדמי במוסדו או תשלום שכר לחוקר הרשאי להגיש בקשות לקרן‪.‬‬
‫‪ .5‬יש לקחת בחשבון כי חוקרים אשר הגישו בעבר הצעות מחקר לקרן הלאומית למדע כחוקרים‬
‫ראשיים‪ ,‬לא יכולים להשתתף במחקר בו מתוקצב עבורם שכר‬
‫ג) ציוד ייעודי‬
‫‪ .1‬ניתן לכלול בהצעה בקשה לרכישת ציוד מדעי קבוע החיוני לביצוע המחקר שעלותו עד ‪ 102,222‬ש"ח‪.‬‬
‫(בתכנית בשת"פ ‪ NSFC‬עד ‪ ₪ 222,222‬ובשת"פ ‪ UGC‬עד ‪ .)₪ 122,222‬אין צורך במצינג לציוד זה‪.‬‬
‫‪ .0‬מומלץ לחוקרים לפנות לגב' רחל שפלר ממדור יבוא (טל' ‪ )2040‬לתקצוב העלויות הנוספות אותן יש‬
‫לקחת בחשבון (הובלה‪ ,‬מיסים וכד')‪.‬‬
‫ד) חומרים וציוד אזיל‬
‫כל בקשה לרכישה תנומק בנפרד‪ .‬רכישת מחשב‪ ,‬וציוד נלווה (כגון סורק‪ ,‬מדפסת) יופיעו בסעיף נפרד‬
‫במסגרת ציוד אזיל וינומקו בנפרד‪.‬‬
‫במחקרים בהם נדרש תשלום עבור נבדקים ‪ ,‬יש לפרט את הצורך בהם‪.‬‬
‫ה) נסיעות לחו"ל‬
‫מאושרת הוצאה של עד ‪ 4,222‬ש"ח לכל שנת מענק לכיסוי נסיעות של סטודנטים (דוקטורנטים או בתר‪-‬‬
‫דוקטורים בלבד)‪ ,‬העובדים בפרויקט וממומנים מתקציב המענק‪ ,‬לצורך השתתפותם בכינוסים מדעיים‬
‫בינלאומיים בחו"ל בנושא הקשור במישרין למחקר הממומן על ידי הקרן‪.‬‬
‫ו) סעיף ‪( Miscellaneous‬שונות)‬
‫הסכום הכולל של כל השירותים המפורטים בסעיף זה ‪ -‬צילומים‪ ,‬ספרות מקצועית‪ ,‬השתתפות בפרסום‬
‫בכתבי עת מדעיים (סעיף זה ניתן לנצל עבור עזרה בהכנת המאמרים לפרסום בעיתונים מקצועיים)‪,‬‬
‫תקשורת חיבור לאינטרנט‪ ,‬ציוד משרדי וחברות באגודות מקצועיות ‪ -‬לא יעלה על ‪ 12%‬מהתקציב‬
‫השנתי‪ .‬בהגשת ההצעה יש לפרט כל סעיף בנפרד‪.‬‬
‫ז) ת ק ו ר ה ‪ 14% -‬על סה"כ התקציב למעט סעיף ציוד ייעודי‪.‬‬
‫ח) הצדקת התקציב‬
‫ניסיון העבר מלמדנו כי לסעיף זה נודעת חשיבות רבה‪ .‬הכוונה‪ ,‬לשכנע את הקרן ע"י הסבר מפורט‬
‫בנחיצותם של הסעיפים המבוקשים והתאמתם לתוכנית המחקר‪ .‬ההסבר חיוני במיוחד כאשר‬
‫מבוקשים סעיפי תקציב חריגים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.4‬‬
‫מאמר שטרם פורסם‬
‫במקרים חריגים‪ ,‬כאשר ברשימת הביבליוגרפיה צוין מאמר שהתקבל לפרסום וטרם פורסם ותוכנו חיוני‬
‫לשיפוט הצעת המחקר‪ ,‬יצורף למערכת המקוונת קובץ אלקטרוני של המאמר ותצוין ברשימת‬
‫הפרסומים‪Available Upon Request from the I.S.F:‬‬
‫‪.5‬‬
‫נספחים להצעת המחקר‬
‫לנוחיותכם‪ ,‬להלן ריכוז מספר העותקים של המסמכים‪ ,‬אותם יש לצרף במידת הצורך‪ ,‬לעותק הראשי של‬
‫הבקשה‪ .‬הסימון (‪ = ) 2+‬עותק נוסף עבור רשות המחקר‪ .‬הנספחים אינם נכללים בקובץ ה – ‪ PDF‬שנוצר‬
‫במערכת המקוונת ויש להדפיסם בנפרד‪( .‬על כל נספח יש לציין את שם החוקר הראשי הראשון ואת מס'‬
‫הבקשה)‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ ‬בקשה חוזרת ‪-‬‬
‫עותק של מכתב ההסבר (‪.)2+‬‬
‫‪ ‬מאמר שטרם פורסם –‬
‫‪ 2‬עותק‪.‬‬
‫‪ ‬מימון מחברה פרטית ‪-‬‬
‫עותק אחד ממכתב ההסבר (‪)2+‬‬
‫‪ ‬רשימת סוקרים פוטנציאליים –‬
‫‪ 2‬עותק (‪.) 2+‬‬
‫מועד הגשה‬
‫בשל הקפדת הקרן הלאומית למדע על אופן וצורת ההגשה ועל מנת לאפשר את בדיקת הצעות המחקר‬
‫ביסודיות‪ ,‬יש להעביר את הבקשה למענק מחקר אישי‪ ,‬באמצעות המסלול המקוון (לחיצה על כפתור‬
‫‪ )SUBMIT‬לאישור סופי של רשות המחקר לא יאוחר מ‪.17.20.1023 -‬‬
‫יש להגיה בקפדנות את הטקסט‪ ,‬הקרן לא תאפשר תיקונים של החוקרים לאחר המועד האחרון‬
‫להגשה‪.‬‬
‫לאחר ההגשה האלקטרונית עליכם להגיש שני עותקים קשיחים ‪ +‬אחד לרשות המחקר‬
‫בברכה‪,‬‬
‫רפי אלישב‬
‫סגן מנהל רשות המחקר‬

Similar documents