Tel Aviv University אוניברסיטת תל אביב

Comments

Transcription

Tel Aviv University אוניברסיטת תל אביב
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫‪Tel Aviv University‬‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס ללימודי המשך ברפואה‬
‫‪Sackler Faculty of Medicine‬‬
‫‪School of Continuing Medical Education‬‬
‫התכנית לפסיכותרפיה‬
‫‪Program of Psychotherapy‬‬
‫המסלול ההתייחסותי מארח‪:‬‬
‫'חברותא קלינית'‬
‫מרכזת‪ :‬אילנה לאור‬
‫'החברותא הקלינית' תעסוק בסוגיות שמעסיקות אותנו‪ ,‬אנשי המקצוע העוסקים בתחום‬
‫הפסיכואנליטי‪ .‬נעזר באנשי מקצוע מתחומים מגוונים של הקשת היצירתית‪ ,‬שיציגו בפנינו את‬
‫מחשבותיהם ובויניאטות מתוך שעות טיפוליות‪ ,‬שעוררו את סקרנותנו באופן מיוחד‪.‬‬
‫יתקיימו ‪ 5‬מפגשים בימי רביעי‪ .‬להלן רשימת המפגשים‪:‬‬
‫•‬
‫מפגש ראשון ‪05/02/2014‬‬
‫הסופר אהרון אפלפלד ירצה על "הילדות‪ ,‬הילדות שלי"‪ .‬הנחיה וקליניקה‪ :‬אילנה לאור‬
‫•‬
‫מפגש שני ‪05/03/2014‬‬
‫פרופ' אבשלום אליצור מ”מכון אייר” ירצה על "הרהורים על הפסיכולוגיה של טוב הלב"‪.‬‬
‫הנחיה וקליניקה‪ :‬ד"ר מיטשל בקר‬
‫•‬
‫מפגש שלישי ‪02/04/2014‬‬
‫הצייר יאיר גרבוז ירצה על "הומור"‪ .‬הנחיה וקליניקה‪ :‬סנדרה הלוי‬
‫•‬
‫מפגש רביעי ‪07/05/2014‬‬
‫פרופ' רפי מלאך מ”מכון וייצמן” ירצה על "מצב המוח במנוחה"‪.‬‬
‫הנחיה וקליניקה‪ :‬ד"ר מומי ביינארט‬
‫•‬
‫מפגש חמישי ‪28/05/2014‬‬
‫פרופ' יולנדה גמפל תרצה על‪" :‬הילד בתוכנו או הילד שהיינו"‪.‬‬
‫הנחיה וקליניקה ד"ר אילן טרבס‬
‫המונח 'חברותא' מושאל מתחום לימודי היהדות בישיבות ועיקרו לימוד שנוצר על ידי שיג ושיח‬
‫בין הלומדים‪ .‬זוהי למידה אינטימית שמתקיימת לעתים קרובות בין שווים‪" .‬אין תלמיד חכם‬
‫משתבח אלא בחברו" )ילקוט שמעוני(*‪ ,‬בשפתנו ההתייחסותית נדבר על "‪"Meeting of Minds‬‬
‫)ארון‪ ,‬ל‪.(.‬‬
‫כל מפגש יוקדש לנושא אחר ולויניאטה אחת )אירוע מיוחד וקצר מתוך טיפול‪ ,‬ללא חומר רקע על‬
‫המטופל( שתוצג על ידי איש מקצוע מהתחום הטיפולי‪ ,‬שגם ינחה את המפגש‪.‬‬
‫ה'חברותא' מיועדת לאנשי מקצוע בכירים ולמשתתפים נוספים שאינם בהכרח אנשי הקליניקה‬
‫הטיפולית‪ ,‬אך הסוגיות שנעלה עשויות לאתגר אותם ושדיונים ברוח ההדדיות‪ ,‬שהיא מאבני‬
‫היסוד שבחשיבה ההתייחסותית‪ ,‬קרובים ללבם‪.‬‬
‫כל מפגש יהיה בן שעתיים )לפני כן התכנסות וכיבוד קל(‪ .‬המרצים התבקשו לייחד להרצאה כחצי‬
‫שעה שבעקבותיה יינתן זמן לשאלות ושיתוף במחשבות בעקבות ההרצאה‪ .‬בהמשך‪ ,‬במשך‬
‫כשעה וחצי נדון בויניאטה הקלינית לאור ההרצאה התאורטית שתהדהד ותסייע לדיון‪ .‬אנו מקווים‬
‫להשתבחות משותפת שהן המרצים‪ ,‬המשתתפים והמנחים יתרמו מהמפגש המשותף‪.‬‬
‫ניפגש בין השעות ‪ 19:30-22:00‬בבניין רפואה בחדר ‪ 201‬קומה שנייה‪ ,‬אוניברסיטת ת"א‪.‬‬
‫מחיר למשתתף‪.₪ 250 :‬‬
‫טופס רישום בעמוד הבא‬
‫התכנית לפסיכותרפיה‪ ,‬ביה"ס לימודי המשך ברפואה‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬ת"ד ‪ ,39040‬ת"א ‪ ,69978‬טל‪ ,03-6409902 :‬פקס‪03-6406387 :‬‬
‫כתובת דוא"ל‪ [email protected] :‬או ‪ [email protected]‬אתר האינטרנט‪http://www.medicine.tau.ac.il/psychotherapy :‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫‪Tel Aviv University‬‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס ללימודי המשך ברפואה‬
‫‪Sackler Faculty of Medicine‬‬
‫‪School of Continuing Medical Education‬‬
‫התכנית לפסיכותרפיה‬
‫‪Program of Psychotherapy‬‬
‫*יש הטוענים כי בדברי חז"ל מופיעה צורת הלימוד בחברותא לשבח‪ ,‬בעוד שלימוד יחידני מגונה‪.‬‬
‫שני הצדדים מופיעים בתלמוד הבבלי במסכת תענית‪" :‬מה ברזל זה‪ ,‬אחד מחדד את חברו ‪ -‬אף‬
‫שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה‪ ...‬למה נמשלו דברי תורה כאש‪ ,‬לומר לך‪ :‬מה אש‬
‫אינו דולק יחיד ‪ -‬אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי‪ ...‬לשון דומה מצויה בילקוט שמעוני‪" :‬אין‬
‫סכין מתחדדת אלא בירכה של חברתה‪ ,‬כך אין תלמיד חכם משתבח אלא בחברו"‪ .‬יש מפרשים‬
‫כך גם את מה שנאמר בפרקי אבות‪" :‬עשה לך רב וקנה לך חבר"‪ ,‬כלומר לקנות חברותא ללמוד‬
‫עמו‪.‬‬
‫מצ"ב טופס הרשמה אותו יש להעביר בצירוף המחאה לפקודת אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫לכבוד‪ :‬התכנית לפסיכותרפיה‪ ,‬ביה"ס ללימודי המשך ברפואה‪ ,‬אוניברסיטת ת"א‪,‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,39040 .‬ת"א ‪69978‬‬
‫תאריך אחרון להרשמה ‪08/01/2014‬‬
‫מס' המקומות מוגבל‪ .‬ההרשמה לפי סדר הגעת הטפסים‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‬
‫טופס הרשמה תשע"ד ‪2013/2014‬‬
‫ל'חברותא קלינית' של המסלול ההתייחסותי‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫שם המשפחה‪:‬‬
‫לועזי‬
‫עברי‬
‫מס' ת"ז‪:‬‬
‫לועזי‬
‫עברי‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫‪ 9‬ספרות‬
‫טלפון‪:‬‬
‫כתובת פרטית‪:‬‬
‫מיקוד‬
‫טלפון נייד‪:‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫מקום העבודה וכתובתו‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫מקום הלימודים בפסיכותרפיה‪:‬‬
‫שנות הלימודים‪:‬‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫השתלמויות ‪ /‬לימודים נוספים‪:‬‬
‫אם ברצונך להוסיף פרטים נוספים‪:‬‬
‫מצ"ב המחאה על‪-‬סך ‪ ₪ 250‬לפקודת אוניברסיטת תל אביב‪ .‬ידוע לי שהתשלום לא יוחזר‪.‬‬
‫פתיחת החברותא מותנית במספר הנרשמים‪.‬‬
‫חתימה‬
‫התכנית לפסיכותרפיה‪ ,‬ביה"ס לימודי המשך ברפואה‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬ת"ד ‪ ,39040‬ת"א ‪ ,69978‬טל‪ ,03-6409902 :‬פקס‪03-6406387 :‬‬
‫כתובת דוא"ל‪ [email protected] :‬או ‪ [email protected]‬אתר האינטרנט‪http://www.medicine.tau.ac.il/psychotherapy :‬‬

Similar documents