Page 1 תנאי השתתפות והחזר כספי של סדנת אלן קאר התחייבויות אלן קאר

Transcription

Page 1 תנאי השתתפות והחזר כספי של סדנת אלן קאר התחייבויות אלן קאר
‫תנאי השתתפות והחזר כספי של סדנת אלן קאר‬
‫התחייבויות אלן קאר‬
‫‪‬‬
‫אלן קאר ישראל מתחייבת להחזר כספי של מלוא סכום הסדנה וזאת במידה ותוך שלושה חודשים ממועד הסדנה‬
‫הראשונה הודיע‪/‬ה המשתתף‪/‬ת שעדיין מעשן‪/‬ת ובוחר‪/‬ת שלא להמשיך לנסות להפסיק לעשן ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התחייבות זו תקפה במשך שלושה חודשים ממועד הסדנה ומותנית בעמידת המשתתף‪/‬ת בשני תנאים מצטברים‪:‬‬
‫א) המשתתף‪/‬ת נכח‪/‬ה בסדנה נוכחות מלאה (איחור של יותר מ‪ 15-‬דקות ממועד תחילת הסדנה יחשב להיעדרות‬
‫ממנה‪).‬‬
‫ב) המשתתף‪/‬ת נכח‪/‬ה בשתי סדנאות תמיכה נוספות ללא תשלום‪ ,‬בתוך שלושה חודשים מיום הסדנה הראשונה‪,‬‬
‫וזאת מבלי לדחות‪ ,‬לבטל או לאחר לסדנאות התמיכה‪( ,‬פרט למקרה של כוח עליון או ביטול סדנת התמיכה על ידי‬
‫חברת אלן קאר)‪.‬‬
‫לידיעתך‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כל סדנאות החיזוק יתקיימו במרכז אלן קאר בתל אביב‪.‬‬
‫כל משתתף‪/‬ת זכאי‪/‬ת למפגשי חיזוק נוספים ללא הגבלה או עלות נוספת במשך שנה ממועד הסדנא הראשונה ‪.‬‬
‫התחייבויות והצהרות המשתתף‬
‫‪ ‬מובהר בזה כי שיטת הלימוד בסדנה‪ ,‬לרבות רכיביה ונגזרותיה‪ ,‬הנם קניינה הבלעדי של החברה‬
‫ולמשתתף‪/‬ת לא יהיה כל חלק בהם בסדנה ולאחריה‪ ,‬למעט לשימושו האישי‪ .‬כל החומרים והמידע‬
‫המתייחסים לשיטה ‪,‬‬
‫בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו הם סודיים ביותר והמשתתף מסכים בזאת לא להשתמש‪,‬‬
‫לא להעתיק‪ ,‬לא לתעד בכל דרך ולא להפיץ כל חומר מהחומרים שמועברים בסדנה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המשתתף‪/‬ת מצהיר‪/‬ה כי קרא‪/‬ה והבין‪/‬ה את תוכן תנאי ההשתתפות בסדנה וההחזר הכספי ‪.‬‬
‫תנאי התשלום והביטול‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫התשלום יבוצע במועד ההרשמה‪.‬‬
‫המשתתף יוכל להודיע על רצונו לבטל השתתפותו בסדנא עד ‪ 2‬ימי עבודה לפני הסדנה ואז יוחזר לו הסכום ששילם‪,‬‬
‫למעט דמי הרשמה בגובה ‪ 011‬ש"ח‪.‬‬
‫לאחר מועד זה לא יוכל לבטל את ההשתתפות בסדנה‪ ,‬אך יוכל לשנות את מועד הסדנה למועד אחר בתיאום מראש‪.‬‬
‫מסמך זה עבר בקרה של ארגון אמון הציבור‬
‫במקרה של אי עמידה בתנאים או בכל תלונה אחרת כנגד אלן קאר הנך רשאי לפנות בתלונה לארגון אמון הציבור‬

Similar documents