המכללה האקדמית לישראל תואר ראשון בסיעוד אבחון וחשיבה קריטית 9 קבלת

Transcription

המכללה האקדמית לישראל תואר ראשון בסיעוד אבחון וחשיבה קריטית 9 קבלת
‫המכללה האקדמית לישראל‬
‫תואר ראשון בסיעוד‬
‫שם הקורס‪ 9‬קבלת החלטות‪ 9‬אבחון וחשיבה קריטית‬
‫קוד‪5001113 9‬‬
‫נקודות זכות‪1 9‬‬
‫שם המרצה‪ 9‬יהודית מרקוס‪ , MA ,RN ,‬ד"ר מירי זיבצנר‬
‫שעות קבלה‪ 9‬לפי תיאום מראש‬
‫דרישות במקביל‪ 9‬פתולוגיה‬
‫דרישות קדם‪ 9‬אנטומיה ופיזיולוגיה‬
‫אח‪/‬ות מוסמך‪/‬ת פטור‪/‬ה מדרישת הקדם‬
‫תאור הקורס‬
‫בקורס תוצג גישה המכוונת לפיתוח תרגילי חשיבה מדעית בסיעוד‪ -‬מאורגנת‪ ,‬שיטתית ושקולה‪,‬‬
‫היוצרת מסגרת תיאורטית לקבלת החלטות בסיעוד ויישומה בפיתוח תכנית טיפול סיעודית‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪9‬‬
‫הקניית ידע והבנה במושגי תהליך קבלת החלטות‪.‬‬
‫הקניית מיומנויות לניתוח מצב‪ ,‬הגדרת הבעיה‪ ,‬בחירת פתרונות אלטרנטיביות‪ ,‬קבלת החלטה‬
‫יישום והערכה של ההחלטה שנתקבלה‪.‬‬
‫ביחידות ההוראה יידונו הנושאים הבאים‪:‬‬
‫חשיבה קריטית‪.‬‬
‫מאפייני חשיבה קריטית המרכיבים העיקריים של החשיבה הקריטית‪.‬‬
‫המאפיינים של בעל יכולות של חשיבה קריטית‪.‬‬
‫תהליך קבלת החלטות‪.‬‬
‫צעדים בתהליך קבלת החלטות‪ ,‬מרכיבים חיוניים בהחלטה‪ ,‬אנטומיה של קבלת החלטות‬
‫בסיעוד‪.‬‬
‫אבחון סיעודי ותהליך קבלת החלטות בסיעוד‪ ,‬התהליך הסיעודי כדגם לקבלת החלטות‪.‬‬
‫הקורס בוחן את תהליך קבלת ההחלטות של עובד הסיעוד בשדה הקליני‪:‬‬
‫איסוף מידע וניתוחו תוך שימוש בכלי מדידה סטנדרטיים תקפים‪ ,‬וחשיבה במונחים של שלילת‬
‫אבחנות סיעודיות אפשריות‪.‬‬
‫בתום הקורס הסטודנט יישם את העקרונות של‪:‬‬
‫‪ .1‬קביעות סיעודיות על פי ‪.NANDA‬‬
‫‪ .2‬קביעת סטאטוס תפקודי באמצעות ה‪.FIM -‬‬
‫‪ .3‬החלטות על התערבויות והליכי משוב על פי ה‪ NOC -‬וה‪.NIC -‬‬
‫‪ .4‬שימוש בכלים להערכת סיכון להיווצרות פצע‪ ,‬כלים סטנדרטים להערכת מצב הפצע והחלטות‬
‫על תהליכי טיפול ומשוב‪.‬‬
‫‪ .5‬קביעת אבחנה מבדלת בין כאב חריף וכרוני ואומדן כאב על פי כלים סטנדרטים והחלטות‬
‫הטיפול‪.‬‬
‫‪ .6‬אבחון מצבים מסכני חיים על אומדן סימנים חיוניים‪.‬‬
‫‪ .7‬ניתוח תוצאות בדיקות והחלטה על התערבות‪.‬‬
‫‪ .8‬קבלת החלטות במתן תרופות ‪.)over the counter( OTC‬‬
‫מבנה הקורס‪9‬‬
‫בהוראה ישולבו הרצאות‪ ,‬ניתוח מקרים ודיונים‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪9‬‬
‫‪ .1‬הכנת חומר קריאה לפי רשימה ביבליוגרפית‬
‫‪ .2‬השתתפות פעילה בשעורים‪ ,‬עבודה בהיקף של ‪ 5‬עמודים הממוקדת בניתוח מקרה ודיון‬
‫לגבי האסטרטגיות של קבלת החלטות‪.‬‬
‫המכללה האקדמית לישראל‬
‫תואר ראשון בסיעוד‬
‫‪ .3‬מצגת המתארת החלטות טיפול במטופל‪.‬‬
‫מדיניות הקורס‬
‫‪ .1‬השתתפות בשיעורים חובה‪.‬‬
‫‪ .2‬קריאת החומר הנדרש לפני כל שיעור‪.‬‬
‫‪ .3‬גניבה ספרותית (העתקת עבודות‪ ,‬העתקה ממאמרים והעתקה בבחינות) אסורה‬
‫בהחלט ונחשבת לעבירה אקדמית חמורה‪.‬‬
‫‪ .4‬מידע על הקורס יפורסם באתר המתאים ברשת המכללה‪ .‬חובת הלומדים להתעדכן‬
‫באמצעות האתר‪.‬‬
‫הערכה‬
‫מצגת בכיתה‬
‫עבודה‬
‫‪30%‬‬
‫‪70%‬‬
‫ציון עובר בקורס ‪61 -‬‬
‫רשימת הנושאים‬
‫שבוע ‪9 0-1‬‬
‫חשיבה קריטית‪.‬‬
‫מאפייני חשיבה קריטית המרכיבים העיקריים של החשיבה הקריטית‪,‬‬
‫המאפיינים של בעל יכולות של חשיבה קריטית‪.‬‬
‫תהליך קבלת החלטות‪.‬‬
‫צעדים בתהליך קבלת החלטות‪ ,‬מרכיבים חיוניים בהחלטה‪ ,‬אנטומיה של קבלת החלטות‬
‫אבחנה מבדלת – קבלת החלטות בדרך של אלימינציה‪.‬‬
‫שבוע ‪92-3‬‬
‫שיטות לקבלת החלטות קליניות בסיעוד‪ .NIC ,NOC ,FIM ,NANDA :‬שני שיעורים‪.‬‬
‫שבוע ‪:4‬‬
‫מדידה ותקנון ויישומם בעשייה‪.‬‬
‫שבוע‪5‬‬
‫אומדן פצעים‪.‬‬
‫שבוע ‪:6‬‬
‫אומדן כאב וטיפול בכאב אקוטי וכרוני‪.‬‬
‫שבוע ‪:7‬‬
‫סימנים חיוניים‪.‬‬
‫שבוע ‪:8‬‬
‫פענוח בדיקות ביוכימיות ומיקרוביולוגיות‪.‬‬
‫שבוע ‪:01‬‬
‫פענוח הדמיה וצילום רנטגן ואולטרה‪-‬סאונד‪.‬‬
‫שבוע ‪:00‬‬
‫שיקולים סיעודיים בניהול הטיפול תרופתי‪ :‬ניהול הטיפול התרופתי במצבים חריפים‬
‫וכרוניים והחלטה על מתן תרופות‬
‫שבוע ‪:01‬‬
‫המכללה האקדמית לישראל‬
‫תואר ראשון בסיעוד‬
.‫קבלת החלטות במצבים מסכני חיים‬
:02 ‫שבוע‬
.‫מצגות סטודנטים המדגימות תהליך קבלת החלטות קליני‬
:03 ‫שבוע‬
.‫מצגות סטודנטים המדגימות תהליך קבלת החלטות קליני‬
‫בבליוגרפיה‬
9‫ספרות חובה‬
Berman, A., Snyder, S., Kozier, B.J., Erb,G. (2008). Kozier & Erb's Fundamentals of
Nursing. Pearson Prentice Hall. 8th ed.
9‫ספרות מומלצת‬
Johnson, M. J., Maas, M., Moorhead, S. (2007). Nursing Outcomes Classification.
Philadelphia: Mosby.
NANDA (2008). Nursing Diagnosis Definitions & Classification 2009-2011. NY:
Wiley Blackwell.
Wilkinson, J. M. (2008). Nursing Diagnosis Handbook. (9th ed). Upper Saddle River,
New Jersey: Prentice Hall.

Similar documents