תוכן העניינים: - הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

Transcription

תוכן העניינים: - הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫התכנית הכללית‬
‫תדריכים‬
‫לשנה א'‬
‫תשע"ה (‪)1024-1025‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫נושא‬
‫עמוד‬
‫התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד ‪.........................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫קבלת החלטות בסיעוד ‪.............................................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫יסודות האומדן בסיעוד ‪01 ..............................................................................................‬‬
‫מיומנויות קליניות בסיעוד ‪..........................................................................................‬‬
‫‪01‬‬
‫אומדן פיזיקאלי ‪.......................................................................................................‬‬
‫‪01‬‬
‫מבוא לסיעוד בקהילה‪33 .......................................................................... .....................‬‬
‫מיקרוביולוגיה רפואית ‪..............................................................................................‬‬
‫‪32‬‬
‫קריאה ביקורתית‪.....................................................................................................‬‬
‫‪31‬‬
‫עזרה ראשונה ‪.........................................................................................................‬‬
‫‪33‬‬
‫כימיה וכימיה אורגנית‪...............................................................................................‬‬
‫‪31‬‬
‫מיומנויות תמיכה ייעוץ והדרכה בסיעוד ‪.......................................................................‬‬
‫‪32‬‬
‫אנטומיה‪ ,‬פיזיולוגיה ‪.................................................................................................‬‬
‫‪01‬‬
‫ביוכימיה כללית וקלינית ‪............................................................................................‬‬
‫‪03‬‬
‫פתולוגיה כללית ‪00 .......................................................................................................‬‬
‫חומרי רפואה (פרמקולוגיה) ‪02 .......................................................................................‬‬
‫קורסים במדעי החברה‬
‫מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות‪...................................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה ‪12 ....................................................................................................‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית ‪...........................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫סטטיסטיקה‪.................................................................................................. .........‬‬
‫‪20‬‬
‫שיטות מחקר ‪..........................................................................................................‬‬
‫‪21‬‬
‫יישומי מחשב‪..................................................................................... .....................‬‬
‫‪22‬‬
‫* קורסי היסוד במדעי הסיעוד‪ ,‬החברה והרפואה‪ ,‬הנלמדים בשנה א'‪,‬‬
‫מהווים כולם בסיס וסיומם בהצלחה מהווה תנאי להמשך הלימודים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0030 :‬‬
‫התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד‬
‫סמסטר‪ :‬א' – ‪ 2‬ש"ס‬
‫מועד הקורס ‪ :‬שנה א' סמסטר א' יום ד' ‪03-00 ;8-01‬‬
‫מרצות‪:‬‬
‫ד"ר מירב בן נתן ‪RN, PhD‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר מיכל יצחקי ‪RN, PhD‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הקורס "התנהגות מקצועית ותיאוריות בסיעוד" מתמקד ביסודות מקצוע הסיעוד‪.‬‬
‫הקורס ידון במהות הסיעוד‪ ,‬יציג את ההיסטוריה של המקצוע‪ ,‬תיאוריות נבחרות ומושגי יסוד‪ ,‬תוך מתן‬
‫דגש על היבטים חוקיים ואתיים‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫לפתח בסיס תיאורטי ורכישת שפה מקצועית באמצעות הכרת מושגי יסוד והיבטים בעשייה הסיעודית‪,‬‬
‫ברצף מצבי בריאות וחולי של הפרט ומשפחתו‪.‬‬
‫יעדי הקורס‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫יכיר את תולדות הסיעוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ימנה מושגים מרכזיים בפרופסיה‪ ,‬כולל היבטים חוקיים ואתיים בסיעוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכיר תיאוריות ומודלים בסיעוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יגדיר מושגי יסוד ותיאוריות המתייחסים לבריאות ורווחה‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הרצאות‬
‫‪‬‬
‫תרגולים‬
‫‪‬‬
‫סרטים‬
‫‪3‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תולדות הסיעוד ומאפייני מקצוע הסיעוד‬
‫‪‬‬
‫מאפייני הפרופסיה‬
‫‪‬‬
‫תיאוריות בסיעוד‬
‫‪‬‬
‫בריאות וחולי (רמות מנע)‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫נוכחות חובה‪.‬‬
‫ציון עובר (‪ 11‬לפחות) בעבודה המסכמת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫נושא‬
‫פרקים בספרות חובה‬
‫תכנים‬
‫‪ .0‬תולדות הסיעוד נקודת מבט היסטורית‪,‬עמדות חברתיות‬
‫ומאפייני הסיעוד ואתיות‪.‬‬
‫הגדרות הסיעוד‪ ,‬תחומי עיסוק‪,‬‬
‫תפקידי האחות‪.‬‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫פרק ‪: 1‬‬
‫‪Historical and Contemporary‬‬
‫‪Nursing Practice‬‬
‫פרק ‪:22‬‬
‫‪Caring‬‬
‫משמעות ה ‪ caring -‬והדאגה לחולים‬
‫‪ .3‬מאפייני‬
‫פרופסיה‬
‫פרופסיה‪ ,‬מאפייני פרופסיה‪.‬‬
‫הקוד האתי‪ ,‬ערכים‪ ,‬היבטים אתיים‬
‫בסיעוד‪ ,‬חוק זכויות החולה‪ ,‬פעולות‬
‫סיעוד‪ ,‬פעולות חריגות‪ ,‬תקנות הרופאים‬
‫(ראה רשימת נהלים)‬
‫‪ .3‬תיאוריות‬
‫בסיעוד‬
‫מהות התיאוריה ותרומתה להתפתחות‬
‫המקצועית‪ ,‬כבסיס לעשייה ומחקר‬
‫בסיעוד‪ ,‬מטה פרדיגמות בסיעוד‪.‬‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫פרק ‪: 1‬‬
‫‪Historical and Contemporary‬‬
‫‪Nursing Practice‬‬
‫עמ' ‪17-19‬‬
‫פרק ‪:2‬‬
‫‪Values, Ethics and Advocacy‬‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫תיאוריות בסיעוד‪:‬‬
‫פרק ‪: 1‬‬
‫‪Historical and Contemporary‬‬
‫‪Nursing Practice‬‬
‫עמ' ‪01‬‬
‫‪Leininger‬‬
‫‪ Benner‬פרק ‪: 3‬‬
‫‪Orem‬‬
‫‪Nursing Theories and Conceptual‬‬
‫תיאוריות נוספות‪:‬‬
‫‪Frameworks‬‬
‫‪ Maslow‬מקורות נוספים‪:‬‬
‫‪Roper, N., Logan, W., & Tierney,‬‬
‫מודל פעילויות החיים‪:‬‬
‫‪A. (1996). The elements of nursing‬‬
‫‪Roper, Logan & Tierney‬‬
‫‪(4th ed.). London, UK: Churchill,‬‬
‫‪Livingstone.‬‬
‫‪Theory of Human Caring:‬‬
‫‪Watson‬‬
‫‪Watson, J. (2012). Human caring‬‬
‫‪science: A theory of nursing (2nd‬‬
‫& ‪ed.). Sudbury, MA: Jones‬‬
‫‪Bartlett Learning.‬‬
‫‪ .1‬בריאות וחולי‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫הגדרות בריאות ורווחה‪ ,‬מודלים‬
‫בבריאות‪ ,‬גורמים המשפיעים על‬
‫הבריאות‪ ,‬רמות מנע‪ ,‬מודל האמונה‬
‫הבריאותית‪Health Belief Model :‬‬
‫‪5‬‬
‫פרק ‪: 16‬‬
‫‪Health Promotion‬‬
‫פרק ‪: 11‬‬
‫‪Health ,Wellness and Illness‬‬
: ‫מקורות ספרות חובה‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012). Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process
and practice. (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson
:‫מקורות ספרות מומלצת‬
‫ספרים‬
.‫ מדריך דייוויס למיומנויות קליניות סיעודיות‬.)3111( .)‫ (עורכות מדעיות‬.‫ מ‬,‫ יצחקי‬,.‫ ח‬,‫שצמן‬
.)3118 ‫ (פרסום המקור‬.‫ ספרות אקדמית בע"מ‬,‫ ידע‬:‫ ישראל‬,‫ נורדיה‬.)‫ מיקר‬.‫ג‬.‫ רוהאדס וב‬.‫(ז‬
Carpenito, L.J. (2001). Nursing diagnosis. Application to clinical practice (13th ed.).
St.Louis: Lippincott.
Doenges, M.E, Moorhouse, M.F., Murr, A.C., & Geissler-Murr, A. (2009). Nursing
Diagnosis manual: Planning, individualizing and documenting client care (3rd ed.).
N.Y: Davis Co.
Herdman, H. (2009). NANDA International Nursing Diagnosis : Definitions &
Classification 2009-2011. Oxford: Wiley - Black Well. NANDA. (20022008). Nursing diagnosis and classification. NANDA international.
McCloskey, J.C., & Bulechek, G.M. (2000). Nursing intervention classification ( NIC)
(3rd ed.). St. Louise: Mosby.
Roper, N., Logan, W., & Tierney, A. (1996). The elements of nursing (4th ed.). London:
Churchill, Livingstone.
Watson, J. (2005). Caring science as sacred science. Philadelphia, PA: F.A. Davis.
Watson, J. (2012). Human caring science: A theory of nursing (2nd ed.). Sudbury,
MA: Jones & Bartlett Learning.
‫ חוזרי מנהל הרפואה ומנהל הסיעוד במסגרת הוראת מדעי הסיעוד‬,‫חוקים‬
:‫מאפייני הפרופסיה‬
3110 ,‫תקנות הרופאים – כשירויות לביצוע פעולות חריגות תשס"א‬
0111 ,‫חוק זכויות החולה תשנ"ו‬
3111 ,‫הקוד האתי לאחים ואחיות בישראל תשס"ד‬
6
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0033 :‬‬
‫קבלת החלטות בסיעוד ‪ -‬תשע"ה‬
‫שיעור‪ 0 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר א' ‪ ,‬יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר‬
‫מתאמת‪ :‬גב' אורלי אלישיב‬
‫ראשי החטיבה‪:‬‬
‫יעל שליש‬
‫אופיר ליפשיץ‬
‫ליאת פורמן‬
‫אורלי אלישיב‬
‫אתי וולך‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN, M.Occ.H‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיבא‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬דינה‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיינברון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪,‬וולפסון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬פט מתיוס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫תהליך קבלת החלטות הינו מרכיב חיוני למתן טיפול איכותי ובטיחותי בעשייה הסיעודית‪ .‬אחיות נדרשות‬
‫לקבל החלטות על בסיס איסוף נתונים נרחב‪ ,‬זאת על מנת לזהות את מצבו הבריאותי של המטופל ולקבוע‬
‫תכנית טיפול שתענה לצרכיו‪.‬‬
‫הבסיס לקבלת החלטות בעשייה הסיעודית הוא היכולת לחשוב באופן ביקורתי‪ .‬חשיבה ביקורתית היא‬
‫הניסיון לבחור עמדות וערכים באופן מושכל לצורך עשייה סיעודית איכותית‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫הכרת מושגי יסוד בחשיבה ביקורתית ובתהליך קבלת החלטות בסיעוד לצורך יישומם בעשייה הסיעודית‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫הרצאות‬
‫‪7‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫נושא‬
‫חשיבה ביקורתית‬
‫תכנים‬
‫‪‬‬
‫מיומנויות‪ ,‬גישות ומרכיבי‬
‫החשיבה הביקורתית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יישום החשיבה הביקורתית‬
‫בסיעוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוח מיומנויות של חושב‬
‫ביקורתי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אומדן‬
‫פרק ‪: 11‬‬
‫‪‬‬
‫אבחון‬
‫פרק ‪: 12‬‬
‫‪‬‬
‫תכנון‬
‫פרק ‪: 13‬‬
‫‪‬‬
‫התערבות‬
‫פרק ‪:14‬‬
‫‪‬‬
‫הערכה‬
‫פרק ‪:12‬‬
‫‪‬‬
‫עקרונות ברישום ודיווח‬
‫(‪ 1‬שעות)‬
‫תהליך קבלת‬
‫החלטות ופתרון‬
‫בעיות בסיעוד‪,‬‬
‫רישום ודיווח‬
‫(‪ 01‬שעות)‬
‫פרקים בספרות חובה‬
‫פרק ‪: 11‬‬
‫‪Critical Thinking and the Nursing‬‬
‫‪Practice‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of‬‬
‫‪nursing (9th ed.). New Jersey, NY:‬‬
‫‪Prentice Hall.‬‬
‫‪Assessing‬‬
‫‪Diagnosis‬‬
‫‪Planning‬‬
‫‪Implementing and Evaluating‬‬
‫‪Documenting and Reporting‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of‬‬
‫‪nursing (9th ed.). New Jersey, NY:‬‬
‫‪Prentice Hall.‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות חובה‬
‫ציון עובר (‪ 11‬לפחות) במבחן המסכם‪.‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫מבחן מסכם – ציון עובר ‪11‬‬
‫‪8‬‬
:‫ספרות חובה‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012). Kozier & Erb's fundamentals of nursing (9th ed.).
New Jersey, NY: Prentice Hall.
:‫ספרות מומלצת‬
Carpenito, L.J. (2003). Nursing diagnosis. Application to clinical practice (11th ed.).
St.Louis: Lippincott.
Doenges, M.E., Moorhouse, M.F., Murr, A.C., & Geissler-Murr, A. (2003). Nursing
diagnosis manual: Planning, individualizing and documenting client care (1 th ed.).
N.Y: Davis Co.
Potter, P. (2001). Basic nursing: Critical thinking approach. (7th ed.). St. Louis:
Mosby.
9
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0033 :‬‬
‫יסודות האומדן בסיעוד – תשע"ה‬
‫שיעור‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר א' ‪ ,‬יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר‬
‫מתאמת‪ :‬גב' אורלי אלישיב‬
‫ראשי החטיבה‪:‬‬
‫יעל שליש‬
‫אופיר ליפשיץ‬
‫ליאת פורמן‬
‫אורלי אלישיב‬
‫אתי וולך‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN, M.Occ.H‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיבא‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬דינה‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיינברון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪,‬וולפסון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬פט מתיוס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫קורס יסודות האומדן בסיעוד יאפשר רכישת שפה מקצועית ומיומנויות אומדן שכיחות במצבי בריאות וחולי של הפרט‬
‫ומשפחתו‪ .‬קורס זה מהווה את אבני היסוד בלימודי מקצוע הסיעוד ‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫הכרת מושגי יסוד‪ ,‬אומדנים קליניים בעשייה הסיעודית‪ ,‬ברצף מצבי בריאות וחולי של הפרט ומשפחתו‪.‬‬
‫יעדי הקורס‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנט‪:‬‬
‫‪ ‬יפתח הבנה בנושא מחלה כרונית ושיקום‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר מושגים המתייחסים לבריאות הפרט והמשפחה‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר עקרונות בסימנים חיוניים‪.‬‬
‫‪ ‬יתאר עקרונות של בטיחות פיזית ובקטריאלית‪.‬‬
‫‪ ‬יסביר את העקרונות בשמירה על היגיינת המטופל‪.‬‬
‫‪ ‬ידע לבצע אומדן פצעים ויכיר את עקרונות הטיפול בפצעים‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר את עקרונות היציבה והניעות‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר מושגים במנוחה ושינה ואת עקרונות הטיפול בהפרעות שינה ומנוחה‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫הרצאות ותרגילים‬
‫‪01‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫נושא‬
‫‪.0‬‬
‫מבוא לשיקום‬
‫ומחלה כרונית‬
‫תכנים‬
‫הגדרת מצבים כרוניים‪ ,‬מאפייני מצב כרוני‪,‬‬
‫ניהול הטיפול במצב כרוני והשלכותיו‪ ,‬שלבים‬
‫במצבים כרוניים‪,‬‬
‫הטיפול הסיעודי במצבים כרוניים ‪ -‬מודל נתיב‬
‫המחלה הכרונית ‪. Trajectory Model -‬‬
‫הכרת מושגים‪:‬‬
‫‪Impairment, Disability, Handicap,‬‬
‫‪Rehabilitation, Quality of Life‬‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪ .3‬בריאות‬
‫המשפחה‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪ .3‬אומדן סימנים‬
‫חיוניים‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫‪ .1‬בטיחות‬
‫בקטריאלית‪:‬‬
‫עקרונות‬
‫במניעת‬
‫זיהומים‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫הגדרות‪ ,‬מאפיינים‪ ,‬מודלים‪ ,‬אומדן משפחה‪,‬‬
‫משפחה בסיכון‪ ,‬סוגי משפחות‪ ,‬אומדן‬
‫משפחה ‪-‬‬
‫‪Genogram, Ecomap,‬‬
‫פרקים בספרות חובה‬
‫פרק ‪:9‬‬
‫‪Chronic Illness and Disability‬‬
‫פרק ‪:10‬‬
‫‪Principles Practices of‬‬
‫‪Rehabilitation‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L.,‬‬
‫& ‪& Cheever, K.H. (2001). Brunner‬‬
‫‪Suddarth's textbook of medical surgical‬‬
‫‪nursing (13th ed.). Volume1.‬‬
‫& ‪Philadelphia, PA: Lippincott Williams‬‬
‫‪Wilkins.‬‬
‫פרק ‪:24‬‬
‫‪Promoting Family Health‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Friedman, M., Bowden, V.R., & Jones,‬‬
‫‪E.G. (2003). Family nursing research,‬‬
‫‪theory and practice (5th ed.). N.Y:‬‬
‫‪Prentice Hall. (pp.71-73, 112).‬‬
‫תיאוריות ומודלים בתחום המשפחה ‪:‬‬
‫‪ Duvall‬מעגל חיי המשפחה‬
‫חום גוף‪ :‬הגדרת מושגים‪ ,‬טווחי נורמה‪,‬‬
‫גורמים המשפיעים על שינויי חום גוף‪ ,‬מנגנון‬
‫וויסות החום‪ ,‬אומדן חום‪ ,‬שיטות ומקומות‬
‫מדידה‪.‬‬
‫לחץ דם ודופק‪ :‬הגדרת מושגים‪,‬‬
‫אומדן דופק ולחץ דם‪ ,‬גורמים משפיעים‪,‬‬
‫טכניקות ומקומות למדידה‪ ,‬המנגנון‬
‫הפיזיולוגי‪.‬‬
‫מערכת הנשימה‪ :‬מילון מושגים של מערכת‬
‫הנשימה‪ ,‬גורמים המשפיעים על הנשימה‪,‬‬
‫אומדן נשימה‪.‬‬
‫גורמים המשפיעים על התפתחות הזיהום‬
‫ופעילויות מניעה‪ ,‬עקרונות חיטוי ועיקור‪,‬‬
‫פתיחת שדה סטרילי‪ ,‬טכניקת עטיית כפפות‬
‫סטריליות‪ ,‬שיטות לרחיצת ידיים‪.‬‬
‫‪,Standard Precautions‬‬
‫‪ - Specific Precaution‬בידוד מגע‪ ,‬טיפתי‪,‬‬
‫אוויר‪ ,‬הגנתי‪.‬‬
‫כנגד החיידקים ‪KPC , MRSA, VRE‬‬
‫‪00‬‬
‫פרק ‪:22‬‬
‫‪Vital Signs‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫פרק ‪:31‬‬
‫‪Asepsis‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫נושא‬
‫‪ .0‬בטיחות פיזית‬
‫פרקים בספרות חובה‬
‫תכנים‬
‫גורמים המשפיעים על בטיחות‪ ,‬קידום‬
‫הבטיחות ברצף החיים‪ ,‬הימנעות ממפגעים‬
‫ותאונות‪ ,‬מניעת נפילות‪ ,‬שיטות להגבלת‬
‫מטופלים‪.‬‬
‫פרק ‪:32‬‬
‫‪Safety‬‬
‫‪pp. 716-737‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪ .1‬היגיינה‬
‫גורמים המשפיעים על דפוסי ההיגיינה‪ ,‬אומדן‬
‫היגיינה‪ ,‬דרכים ואמצעים לשמירת ההיגיינה‬
‫האישית של המטופל‪.‬‬
‫פרק‪33 :‬‬
‫‪Hygiene‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫‪ 2‬שעות‬
‫‪.2‬‬
‫פצעים‪ ,‬פצעי‬
‫לחץ‬
‫גורמים המשפיעים על שלמות העור‪ ,‬סוגי‬
‫פצעים‪ ,‬תהליך החלמת פצעים‪ ,‬גורמים‬
‫המשפיעים על התפתחות פצעי לחץ‪ ,‬סיווג‬
‫פצעי לחץ‪ ,‬עקרונות הטיפול‪.‬‬
‫פרק ‪:36‬‬
‫‪Skin Integrity and Wound Care‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫‪ .8‬אומדן יציבה‬
‫וניעות‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫יציבה ותנוחה‪ ,‬גורמים המשפיעים על‬
‫התנועה‪ ,‬השלכות חוסר ניעות על מערכות‬
‫הגוף השונות‪.‬‬
‫* עקרונות הבטיחות של המטופל והמטפל‬
‫בהענקת טיפול למטופל‪.‬‬
‫*אמצעי עזר לתנועתיות‪.‬‬
‫פרק ‪:44‬‬
‫‪Activity and Exercise‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪ .1‬שינה ומנוחה‬
‫מילון מושגים‪ ,‬פיזיולוגיה ושלבי השינה‪ ,‬מעגל‬
‫השינה‪ ,‬הפרעות שכיחות‪ ,‬אומדן שינה‪,‬‬
‫התערבות בבעיות שינה‪.‬‬
‫פרק ‪:42‬‬
‫‪Sleep‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪ 2‬שעות‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫סיכום שעות ההוראה ‪ 42 :‬שעות‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות חובה‬
‫ציון עובר (‪ 11‬לפחות) במבחן המסכם‬
‫השתתפות בכל התרגילים מהווה תנאי הגשה למבחן המסכם‪.‬‬
‫‪02‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫מבחן מסכם – ציון עובר ‪11‬‬
‫ספרות חובה‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012). Kozier & Erb's fundamentals of nursing (9th ed.).‬‬
‫‪New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫‪Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L., & Cheever, K.H. (2011). Brunner & Suddarth's‬‬
‫‪textbook of medical surgical nursing (13th ed.). Volume1. Philadelphia, PA: Lippincott‬‬
‫‪Williams & Wilkins.‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫שצמן‪ ,‬ח‪ ,.‬יצחקי‪ ,‬מ‪( .‬עורכות מדעיות)‪ .)3111( .‬מדריך דייוויס למיומנויות קליניות סיעודיות‪.‬‬
‫(ז‪ .‬רוהאדס וב‪.‬ג‪ .‬מיקר)‪ .‬נורדיה‪ ,‬ישראל‪ :‬ידע‪ ,‬ספרות אקדמית בע"מ‪( .‬פרסום המקור ‪.)3118‬‬
‫חוזרי מנהל הרפואה ומנהל הסיעוד במסגרת הוראת הקורס‬
‫נושא ההוראה‬
‫שם הנוהל‪/‬הנחייה‪/‬חוק‬
‫איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות‬
‫מקור וסימוכין‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס' ‪0003113‬‬
‫אומדן יציבה וניעות‬
‫בטיחות פיזית‬
‫בטיחות בקטריאלית‬
‫פצעי לחץ‬
‫נוהל להגבלה פיזית של מטופלים לצורך‬
‫מתן טיפול רפואי‬
‫אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס' ‪0103101‬‬
‫היגיינת ידיים במוסדות רפואיים‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס' ‪.3103111‬‬
‫הנחיות למניעת התפשטות ‪Vancomycin‬‬
‫)‪Resistant Enterococci (VRE‬‬
‫מניעה וטיפול בפצע לחץ‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס' ‪0803111‬‬
‫‪03‬‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס' ‪1003113‬‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס' ‪1103111‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0030 :‬‬
‫מיומנויות קליניות בסיעוד – תשע"ה‬
‫שיעור‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר ב'‬
‫מתאמת‪ :‬גב' אורלי אלישיב‬
‫ראשי החטיבה‪:‬‬
‫יעל שליש‬
‫אופיר ליפשיץ‬
‫ליאת פורמן‬
‫אורלי אלישיב‬
‫אתי וולך‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN, M.Occ.H‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיבא‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬דינה‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיינברון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪,‬וולפסון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬פט מתיוס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הקורס יעסוק באספקטים סיעודיים ורפואיים ובמיומנויות קליניות שונות המהוות את הבסיס לעשייה הסיעודית‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫הקניית ידע והבנה בטיפול הסיעודי הקליני במצבי בריאות וחולי שונים‪.‬‬
‫יעדי הקורס‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנט‪:‬‬
‫‪ ‬יפתח ידע בשיטות הזנה שונות‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר את העקרונות בניהול הטיפול התרופתי‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר את עקרונות הטיפול בצנתרים בכלי דם פריפריים ומרכזיים‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר עקרונות במתן דם ומוצריו‪.‬‬
‫‪ ‬יכיר את משק הנוזלים והאלקטרוליטיים בגוף האדם‪.‬‬
‫‪ ‬יחשב מינוני תרופות ותוכניות נוזלים‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫הרצאות ותרגילים‬
‫‪04‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫נושא‬
‫‪ .0‬ניהול הטיפול‬
‫התרופתי‬
‫פרקים בספרות חובה‬
‫תכנים‬
‫פרק ‪:32‬‬
‫עקרונות תהליך ניהול הטיפול התרופתי‪ ,‬דרכי‬
‫‪Medication‬‬
‫מתן תרופות‪ ,‬היבטים חוקיים במתן טיפול‬
‫תרופתי‪ ,‬השפעות הטיפול התרופתי‪ ,‬דרכי מתן מתוך‪:‬‬
‫טיפול תרופתי – ‪Oral, Sublingual, Buccal,‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Parenteral, Topical‬‬
‫סוגי הוראות לטיפול תרופתי‪ ,‬מתן תרופות‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪.OTC‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫‪ .3‬שיטות הזנה‬
‫התערבות סיעודית המחייבת הזנה בדרכים לא‬
‫טבעיות‪:‬‬
‫הזנה אנטראלית – החדרת זונדה‪PEJ ,PEG ,‬‬
‫)‪(Gastrostomy/Jejunostomy‬‬
‫הזנה פראנטרלית – ‪Total Parenteral - TPN‬‬
‫‪Nutrition‬‬
‫ערכת לימוד לפעולות הסיעוד (‪)3113‬‬
‫פרק ‪:41‬‬
‫‪Nutrition‬‬
‫‪PP. 1282-1299‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫פרק ‪13‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle,‬‬
‫‪J. L., & Cheever, K. H. (2001).‬‬
‫‪Brunner & Suddarth's textbook of‬‬
‫)‪medical surgical nursing (13th ed.‬‬‫‪pp.1215-1235‬‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫‪ .3‬מאזן נוזלים‬
‫ואלקטרוליטים‬
‫משק הנוזלים והאלקטרוליטים בגוף – פיזור‪,‬‬
‫הרכב‪ ,‬תנועה‪ ,‬וויסות‪,‬‬
‫‪ ,intake-output‬שמירה על ‪,Homeostasis‬‬
‫גורמים המשפיעים על איזון והפרה במשק‬
‫הנוזלים והאלקטרוליטים‪K, Na, Ca, Mg, :‬‬
‫‪PO4,‬‬
‫בדיקות מעבדה רלוונטיות‬
‫מאפיינים קליניים של הפרת איזון במשק‬
‫הנוזלים והאלקטרוליטיים‪ ,‬התערבויות להשגת‬
‫איזון במשק הנוזלים והאלקטרוליטים – סוגי‬
‫תמיסות‬
‫נושא‬
‫תכנים‬
‫‪ 11‬שעות‬
‫פרק ‪:22‬‬
‫‪Fluid, Electrolyte, and‬‬
‫‪Acid-Base Balance‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫פרקים בספרות חובה‬
‫‪05‬‬
‫‪ .1‬טיפול בחולה‬
‫עם צנתר בכלי‬
‫דם‬
‫פרק ‪:22‬‬
‫עקרונות בהתחלת עירוי פריפרי‪,‬‬
‫‪Fluid, Electrolyte, and‬‬
‫טיפול בחולה עם צנתר בכלי דם פריפרי ומרכזי‪,‬‬
‫‪Acid-Base Balance‬‬
‫שטיפת וריד מרכזי ופריפרי‪,‬‬
‫‪pp. 1480- 1494‬‬
‫שאיבת דם מוריד פריפרי ומרכזי‪,‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫(לפי הנחיות ונהלים של משרד הבריאות‬
‫ומינהל הסיעוד‪ ,‬כולל פעולות סיעוד רלוונטיות)‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫פרק ‪:13‬‬
‫‪Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J.‬‬
‫‪L., & Cheever, K. H. (2001). Brunner‬‬
‫‪& Suddarth's textbook of medical‬‬
‫‪surgical nursing (13th ed.) pp.321-381‬‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫‪ .0‬מתן דם ומוצריו‬
‫פרק ‪:22‬‬
‫בדיקות דם לסוג ולהצלבה‪ ,‬מתן דם ומוצריו‪,‬‬
‫סיבוכי מתן דם‪ ,‬נוהל מתן דם‪ ,‬הקזת דם‬
‫טיפולית‪ ,‬הקזת דם מתורם בריא‪.‬‬
‫‪Fluid, Electrolyte, and‬‬
‫‪Acid-Base Balance‬‬
‫הנושא‪:‬‬
‫‪Blood transfusions‬‬
‫‪pp.0010-0012‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of nursing‬‬
‫‪(9th ed.). New Jersey, NY: Prentice Hall.‬‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪ .1‬חישוב רוקחי‬
‫ערכת לימוד לפעולות הסיעוד (‪)3113‬‬
‫המרת יחידות מידה‪ ,‬חישוב מתן טבליות‪ ,‬ערך‬
‫משולש‪ ,‬דילול תמיסות‪ ,‬חישוב קצב טיפות‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫סיכום שעות ההוראה ‪ 42 :‬שעות‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות חובה‬
‫ציון עובר (‪ 11‬לפחות) במבחן המסכם‬
‫השתתפות בכל התרגילים מהווה תנאי הגשה למבחן המסכם‪.‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫מבחן מסכם – ציון עובר ‪11‬‬
‫‪06‬‬
:‫ספרות חובה‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012). Kozier & Erb's fundamentals of nursing (9th ed.).
New Jersey, NY: Prentice Hall.
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L., & Cheever, K.H. (2011). Brunner &
Suddarth's textbook of medical surgical nursing (13th ed.). Volume1. Philadelphia,
PA: Lippincott Williams & Wilkins.
:‫ספרות מומלצת‬
.‫ דיונון‬:‫ ישראל‬,‫אביב‬-‫ תל‬.‫ מדריך לחישוב תרופתי‬.)3113( .‫ י‬,‫מזרחי‬
.‫ מדריך דייוויס למיומנויות קליניות סיעודיות‬.)3111( .)‫ (עורכות מדעיות‬.‫ מ‬,‫ יצחקי‬,.‫ ח‬,‫שצמן‬
.)3118 ‫ (פרסום המקור‬.‫ ספרות אקדמית בע"מ‬,‫ ידע‬:‫ ישראל‬,‫ נורדיה‬.)‫ מיקר‬.‫ג‬.‫ רוהאדס וב‬.‫(ז‬
07
‫חוזרי מנהל הרפואה ומנהל הסיעוד במסגרת הוראת הקורס‬
‫נושא ההוראה‬
‫שם הנוהל‪/‬הנחייה‪/‬חוק‬
‫מקור וסימוכין‬
‫ניהול טיפול תרופתי‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס'‬
‫‪0303113‬‬
‫נוהל מתן תרופות ‪OTC‬‬
‫חוק החתימה האלקטרונית‬
‫ניהול הטיפול‬
‫התרופתי‬
‫מתן דם ומוצריו‬
‫חתימת אחות וחתימת מיילדת‬
‫תקנות הסמים מסוכנים (בתי חולים)‬
‫התש"ס – ‪9111‬‬
‫הדרכה לנטילת תרופות בעת שחרור‬
‫מאשפוז‬
‫גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים על‬
‫ידי אחיות מוסמכות‬
‫נהלים להפעלת בנק הדם ומתן עירויי דם‬
‫(פרקים ז' ו‪-‬ח')‬
‫הנחיות למתן דם ומוצריו‬
‫הסכמה לקבלת דם ומוצריו‬
‫שיטות הזנה‬
‫מאזן נוזלים‬
‫ואלקטרוליטים‬
‫טיפול בחולה עם צנתר‬
‫בכלי דם‬
‫החלפת צינורית ‪ PEG‬או החזרה של‬
‫צינורית גסטרוסטום‬
‫תקנות רוקחים (אשלגן כלוריד) – שינוי‬
‫תקנות‬
‫פעולות סיעוד ‪ -‬התחלת עירוי פריפרי‬
‫והזלפת נוזלים; טיפול בווריד מרכזי‬
‫‪08‬‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס'‬
‫‪0100111‬‬
‫תשס"א‪3110 ,‬‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס'‬
‫‪0103113‬‬
‫חוזר המנהל הכללי מס' ‪33011‬‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס' ‪13‬‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס' ‪11‬‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס'‬
‫‪1103113‬‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס'‬
‫‪0003110‬‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס'‬
‫‪303101‬‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס'‬
‫‪1003110‬‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס'‬
‫‪11011‬‬
‫חוזר מנהל הסיעוד מס'‬
‫‪1303110‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0031 :‬‬
‫אומדן פיזיקאלי‬
‫שיעור‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר ב'‬
‫מתאמת‪ :‬גב' אורלי אלישיב‬
‫ראשי החטיבה‪:‬‬
‫יעל שליש‬
‫אופיר ליפשיץ‬
‫ליאת פורמן‬
‫אורלי אלישיב‬
‫אתי וולך‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN, M.Occ.H‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪RN,MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיבא‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬דינה‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיינברון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪,‬וולפסון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬פט מתיוס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫אומדן פיזיקאלי הינו כלי חיוני במסגרת עבודתו של איש מקצוע בסיעוד‪ ,‬המאפשר קביעת אבחנות סיעודיות ובניית‬
‫תכניות התערבות בהתאם‪.‬‬
‫תכני הקורס יאפשרו רכישת שפה מקצועית ומיומנויות של אומדן פיזיקאלי‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫הכרת העקרונות בביצוע אומדן פיזיקאלי במספר מערכות גוף עיקריות‪ ,‬תוך הכרת השכיח והחריג‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫הרצאות ותרגול‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫נושא‬
‫‪ .0‬עקרונות‬
‫האומדן‬
‫הפיזיקאלי‬
‫פרקים ועמודים בספרות חובה‬
‫תכנים‬
‫מטרות ביצוע האומדן הפיזיקאלי‪ ,‬הכנת המטופל‬
‫והסביבה לבדיקה‪ ,‬שיטות הבדיקה‪ :‬הסתכלות‪,‬‬
‫מישוש‪ ,‬ניקוש והאזנה‪.‬‬
‫פרק ‪:31‬‬
‫‪Health Assessment‬‬
‫‪pp. 574-585‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of‬‬
‫‪nursing. (9th ed.). New Jersey, NY:‬‬
‫‪Prentice Hall.‬‬
‫‪ 2‬שעות‬
‫נושא‬
‫פרקים ועמודים בספרות חובה‬
‫תכנים‬
‫‪09‬‬
:31 ‫פרק‬
Health Assessment
Skin – pp. 585-594
:‫מתוך‬
‫ נגעים ראשוניים‬,‫הסתכלות ומישוש של העור‬
Pallor – ‫ מצבים שונים בעור‬,‫ושניוניים בעור‬
Cyanosis, Jaundice, Erythema, Vitiligo,
‫ שינויים בעור על‬.‫ אומדן שיער וציפורניים‬,Edema
.‫רצף החיים‬
‫ אומדן פיזיקאלי‬.3
‫של העור‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).
Kozier & Erb's fundamentals of
nursing. (9th ed.). New Jersey, NY:
Prentice Hall.
31 ‫פרק‬
Health Assessment
Thorax and Lungs – pp. 108131
:‫מתוך‬
‫ שעות‬2
‫ מבנה בית חזה‬,‫קולות נשימה תקינים ובלתי תקינים‬
‫ ניקוש והאזנה‬,‫ מישוש‬,‫ הסתכלות‬,‫תקין ובלתי תקין‬
.Fremitus ‫ בדיקת‬,‫לבית חזה אחורי וקדמי‬
‫ אומדן פיזיקאלי‬.3
‫של בית חזה‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).
Kozier & Erb's fundamentals of
nursing. (9th ed.). New Jersey, NY:
Prentice Hall.
:31 ‫פרק‬
Health Assessment
‫ שעות‬4
‫ מישוש‬,‫האזנה לקולות לב תקינים ובלתי תקינים‬
.‫וניקוש‬
‫ אומדן פיזיקאלי‬.1
‫של לב וכלי דם‬
‫אומדן כלי דם מרכזיים ופריפריים‬
Cardiovascular and Peripheral
Vascular Systems – pp. 626-635
:‫מתוך‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).
Kozier & Erb's fundamentals of
nursing. (9th ed.). New Jersey, NY:
Prentice Hall.
:31 ‫פרק‬
‫ שעות‬2
.‫ מישוש וניקוש של הבטן‬,‫ האזנה‬,‫הסתכלות‬
Health Assessment
‫ אומדן פיזיקאלי‬.0
‫של הבטן‬
The Abdomen –
pp. 639-645
:‫מתוך‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).
Kozier & Erb's fundamentals of
nursing. (9th ed.). New Jersey, NY:
Prentice Hall.
‫ שעות‬4
‫פרקים ועמודים בספרות חובה‬
‫תכנים‬
21
‫נושא‬
‫‪ .1‬אומדן כאב‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫‪ .2‬אומדן מצבי‬
‫הכרה‬
‫הגדרת כאב וסוגי הכאב‪ ,‬פיזיולוגיה של כאב ‪-‬‬
‫תיאוריית "השער"‪ ,‬תגובות לכאב;‬
‫‪Pain Management‬‬
‫גורמים המשפיעים על חווית הכאב‪ ,‬משמעות הכאב‪.‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫ניהול הטיפול בכאב – אומדן‪ ,‬תגובות פסיכולוגיות‬
‫ופיזיולוגיות לכאב‪ ,‬שיטות פרמקולוגיות – טיפול על‪-‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫פי סולם ‪ ,PCA ,WHO‬שיטות בלתי פרמקולוגיות‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of‬‬
‫לאיזון כאב‪ ,‬הערכת הטיפול‪.‬‬
‫‪nursing. (9th ed.). New Jersey, NY:‬‬
‫‪Prentice Hall.‬‬
‫פרק ‪:31‬‬
‫סטאטוס מנטאלי (שפה‪ ,‬אוריינטציה‪ ,‬זיכרון‪ ,‬טווח‬
‫‪Health Assessment‬‬
‫קשב ויכולת חישוב)‪Mini Mental State ,‬‬
‫הנושא‪:‬‬
‫‪Examination‬‬
‫‪The Neurologic System‬‬
‫רמת הכרה ‪ ,Glasgow Coma Scale -‬תפקוד‬
‫מוטורי‪ ,‬תפקוד סנסורי‪.‬‬
‫‪pp. 648-657‬‬
‫מצבי הכרה משתנים – ‪Delirium, Dementia‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫פרק ‪:46‬‬
‫‪Berman, A., & Snyder, S.J. (2012).‬‬
‫‪Kozier & Erb's fundamentals of‬‬
‫‪nursing. (9th ed.). New Jersey, NY:‬‬
‫‪Prentice Hall.‬‬
‫‪-----------------------------------‬‬‫פרק ‪:11‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫‪Smeltzer, S. C., Bare, B.G.,‬‬
‫‪Hinkle, J. L., & Cheever, K. H.‬‬
‫‪(2001). Brunner & Suddarth's‬‬
‫‪textbook of medical surgical‬‬
‫‪nursing (13th ed.) pp. 012-313‬‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫סיכום שעות ההוראה ‪ 28 :‬שעות‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות חובה‬
‫ציון עובר (‪ 11‬לפחות) במבחן המסכם‬
‫השתתפות בכל התרגילים מהווה תנאי הגשה למבחן המסכם‪.‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫מבחן מסכם – ציון עובר ‪11‬‬
‫‪20‬‬
:‫ספרות חובה‬
Berman, A., & Snyder, S.J. (2012). Kozier & Erb's fundamentals of nursing (9th ed.).
New Jersey, NY: Prentice Hall.
Smeltzer, S.C., Bare, B.G., Hinkle, J.L., & Cheever, K.H. (2011). Brunner & Suddarth's
textbook of medical surgical nursing (13th ed.). Volume1. Philadelphia, PA: Lippincott
Williams & Wilkins.
:‫ספרות מומלצת‬
:‫ ישראל‬,‫ נורדיה‬.‫ המדריך המרוכז‬.)‫ שצמן‬.‫ ח‬:‫ (עריכה מדעית‬.‫ אומדן גופני‬.‫ בייטס‬.)3112( .‫ב‬.‫ ס‬,‫לין‬
.‫ידע‬
Bickley, L.S., & Szilagyi, P. G. (2013). Bates Guide to physical examination and
history taking. (11th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
22
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0010 :‬‬
‫מבוא לסיעוד הקהילה‬
‫שיעור‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר א'‪ .‬יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר‬
‫מתאמת‪ :‬גב' ליאת פורמן‬
‫ראשי החטיבה‪:‬‬
‫עפרה רענן‬
‫‪RN,MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיבא‬
‫שרונה צור‬
‫‪RN, MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬דינה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פלד‬
‫ליאת פורמן‬
‫‪RN, M.Occ.H‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיינברון‬
‫רחל שרבני‬
‫‪RN , M.Occ.H‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬וולפסון‬
‫רותי נוטמן‬
‫‪RN, MPA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬פט מתיוס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתאום מראש‬
‫רציונל‪:‬‬
‫בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים דמוגרפיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬כלכליים ותרבותיים אשר משפיעים על בריאות‬
‫הקהילה‪ .‬בעיות בריאות שטופלו בעבר באשפוז‪ ,‬מטופלות כיום במסגרות שונות בקהילה‪ .‬אחיות הקהילה‬
‫נדרשות להכיר את מערך השירותים המורחבים בקהילה כדי להבטיח שירות הוליסטי יעיל ונכון‪.‬‬
‫הקורס יעסוק בפיתוח תפיסה קהילתית ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על הבריאות‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנט‪:‬‬
‫יפתח תפיסה קהילתית ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על הבריאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יגדיר את המושג קהילה‬
‫יתאר מאפיינים דמוגרפיים‪ ,‬חברתיים ותרבותיים והשפעתם על בריאות הקהילה‬
‫יאמוד מאפייני קהילה נבחרת בהקשר לבריאות‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫הרצאות‪ ,‬דיונים‪ ,‬תרגיל‪ ,‬מצגת‬
‫‪23‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫‪ .0‬קהילה ‪ -‬הגדרות ומושגי יסוד‪.‬‬
‫‪ .3‬מאפיינים דמוגרפיים‪ ,‬חברתיים ותרבותיים והשפעתם על בריאות הקהילה‪.‬‬
‫‪ .3‬השפעת המשאבים בקהילה (שירותים‪ ,‬ארגונים‪ ,‬מוסדות ) על בריאותה ‪.‬‬
‫‪ .1‬השפעות אקולוגיות על בריאות הקהילה‬
‫‪ .0‬אי שיויון ופערים בבריאות והשפעתם על קבוצות שונות בקהילה‬
‫‪ .1‬אוכלוסיות בסיכון ‪ 0‬בעלי צרכים מיוחדים‬
‫‪ .2‬מאפייני הסיעוד בקהילה‬
‫‪ .8‬אומדן קהילה נבחרת‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נוכחות חובה ‪.‬‬
‫ביצוע מטלות לפי הנחיות המרצה‪.‬‬
‫דרישות מוקדמות‪ :‬אין‬
‫ציון ‪:‬‬
‫מצגת ‪80%‬‬
‫חוות דעת אישית ‪00%‬‬
‫ציון עובר ‪11‬‬
‫ספרות חובה‪:‬‬
‫אברבוך‪ ,‬א‪ .)3103( .‬אי שיויון בבריאות והתמודדות עמו‪ .‬ירושלים‪ :‬משרד הבריאות‪ ,‬האגף לכלכלה‬
‫וביטוח בריאות‪.‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (‪ .)3103‬שנתון סטטיסטי לישראל‪.‬‬
‫שובל‪ ,‬י‪ ,.‬אנסון‪ ,‬ע‪ .)3110( .‬העיקר הבריאות‪ .‬מבנה חברתי ובריאות בישראל‪ .‬ירושלים‪ :‬מאגנס‪.‬‬
‫‪Stanhope, M., & Lancaster, J. (2003). Public health nursing: Population-centered health‬‬
‫‪care in the community (8th ed.) St. Louis, MO: Mosby.‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫בן נון‪ ,‬ג‪ ,.‬ברלוביץ‪ ,‬י‪ .‬ושני‪ ,‬מ‪ )3101( .‬מערכת הבריאות בישראל‪ .‬ת"א‪ :‬משרד הבטחון‪.‬‬
‫‪Allender, J.A. & Spradley, B.W. (2003). Community health nursing- promoting and‬‬
‫& ‪protecting the public's health (8th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams‬‬
‫‪Wilkins.‬‬
‫‪24‬‬
‫הנחיות למטלה המסכמת בקורס‬
‫"מבוא לבריאות הקהילה"‬
‫המטרה‪:‬‬
‫הצגה ודיון בנושאים נבחרים המשפיעים על בריאות הקהילה‪.‬‬
‫הנחיות להצגה בכיתה‪:‬‬
‫‪ .0‬בחר נושא הקשור לבריאות ואשר אותו עם מרכזת הקורס‬
‫‪ .2‬תאר את הנושא תוך ציון מקורות מידע‪ .‬יש להסתמך על ‪ 3-3‬מאמרים עדכניים‪.‬‬
‫‪ .3‬הצג נתונים השוואתיים על הנושא בארץ‪0‬בעולם‬
‫‪ .4‬תאר את ההשפעה של הנושא על הקהילה‬
‫‪ .5‬תאר את הדרכים בהם יש לנקוט בהתמודדות עם הנושא (מדיניים‪0‬חינוכיים‪0‬אחרים)‪.‬‬
‫‪ .6‬סכם את הנושא‬
‫הנחיות להגשה בכתב‪:‬‬
‫על כל אחד מחברי הקבוצה לחוות דעתו האישית בכתב בנושא שנבחר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫זמן ההצגה בכיתה ‪ 12-21‬דקות‬
‫‪‬‬
‫העבודה תתבצע בקבוצות של עד ‪ 4‬סטודנטים‬
‫‪‬‬
‫יש להקפיד בהגשה בכיתה ובכתב‪ ,‬על כללי הכתיבה האקדמית ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש להגיש את הדיסק עם המצגת ואת חוות הדעת האישית למרכזת הקורס בתום ההצגה‬
‫בכיתה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫קריטריונים להערכת המצגת‬
‫שם הקורס מבוא לבריאות הקהילה‬
‫נושא‪_________________________________:‬‬
‫פתיחה (‪ 2‬נקודות)‬
‫שמות התלמידים‬
‫הצגת הנושא והמשתתפים‪.‬‬
‫_________________‬
‫הסבר על תכני המצגת‪.‬‬
‫_________________‬
‫_________________‬
‫_________________‬
‫גוף המצגת (‪ 11‬נקודות )‬
‫תיאור הנושא‪0‬התופעה בהתבסס על ספרות (‪ 01‬נקודות)‪.‬‬
‫תיאור נתוני התופעה בארץ ובעולם (‪ 01‬נקודות)‪.‬‬
‫השפעת הנושא‪0‬התופעה על הקהילה (‪ 31‬נקודות)‪.‬‬
‫דרכי התמודדות עם הנושא‪0‬התופעה (‪ 00‬נקודות)‪.‬‬
‫סיכום (‪ 0‬נקודות)‪.‬‬
‫הגשה וכתיבה אקדמיים‪ 01( -‬נקודות)‪.‬‬
‫מסגרת (‪ 11‬נקודות)‪.‬‬
‫יעילות אמצעי המחשה‬
‫שמירה על קשר עין עם הקהל‬
‫שפה ברורה‬
‫עמידה בלוח זמנים‬
‫חוות דעת אישית (‪.)12‬‬
‫הערכת המצגת‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫הערכת חוות הדעת האישית‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫________________________________ _______________________________________‬
‫שם המעריך‪:‬‬
‫תאריך‪______________ :‬‬
‫ציון ‪______________ :‬‬
‫‪26‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' הקורס‪1013.0011 :‬‬
‫מיקרוביולוגיה רפואית – תשע"ה‬
‫סמסטר א' – ‪ 3.1‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬סמסטר א'‪ ,‬יום ה'‪8:11-00:11 ,‬‬
‫מרצים‪ :‬ד"ר דבורה רונן‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫ד"ר אבירם מילין‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬עפ"י תיאום מראש‬
‫רציונל‪ :‬מיקרוביולוגיה רפואית הינו מדע העוסק בחקר מיקרואורגניזמים גורמי מחלות זיהומיות באדם‬
‫ובחקר מנגנוני הגנה של הגוף כנגדם‪ .‬המיקרוביולוגיה הרפואית נחלקת לאימונולוגיה‪ ,‬בקטריולוגיה‬
‫רפואית‪ ,‬וירולוגיה רפואית‪ ,‬מיקולוגיה רפואית ופרזיטולוגיה רפואית‪ .‬הנושאים הנלמדים עוסקים בהכרת‬
‫המורפולוגיה של המיקרואורגניזמים השונים‪ ,‬בדרכי ההדבקה‪ ,‬בגורמי האלימות‪ ,‬בפתוגנזה‪ ,‬בתגובה‬
‫החיסונית כנגדם ובתסמינים הקליניים של המחלות השונות הנגרמות על ידם‪ .‬כמו כן נלמדים דרכי מניעה‬
‫וטיפול‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ .0‬להכיר מושגים נפוצים במיקרוביולוגיה רפואית‪ ,‬להכיר את המיקרואורגניזמים הפתוגנים השונים‪ ,‬את‬
‫המחלות אותן הם גורמים ואת תגובת גוף האדם כנגדם‬
‫‪ .3‬להבין בעיות קליניות שונות הקשורות במיקרואורגניזמים הגורמים למחלות זיהומיות כמו מניעת‬
‫זיהומים נוזוקומאיליים (זיהומים הנרכשים בבתי‪-‬חולים)‬
‫‪ .3‬ליישם את הידע שנרכש בעשייה הסיעודית ובטיפול בחולים הסובלים ממחלות זיהומיות‬
‫‪27‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫אימונולוגיה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫התגובה המולדת‬
‫‪‬‬
‫התגובה הנרכשת‪ :‬הומורלית ותאית‬
‫‪‬‬
‫תאי מערכת החיסון‪ ,‬יצירתם‪ ,‬התמיינותם‪ ,‬התבגרותם ואופן פעולתם‬
‫‪‬‬
‫תגובה חיסונית אנטי‪-‬בקטריאלית‬
‫‪‬‬
‫תגובה חיסונית אנטי‪-‬ויראלית‬
‫‪‬‬
‫אימונופתולוגיה‪ :‬תגובות של רגישות יתר‪ ,‬כשל חיסוני‬
‫ומחלות אוטואימוניות‬
‫‪‬‬
‫חיסונים‬
‫בקטריולוגיה רפואית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מבוא לבקטריולוגיה רפואית‬
‫‪‬‬
‫הפלורה הטבעית‬
‫‪‬‬
‫פתוגנים אופורטוניסטיים ופתוגנים אמיתיים‬
‫‪‬‬
‫חיידקי גרם ‪ +‬יוצרים ושאינם יוצרים ספורות‬
‫‪‬‬
‫חיידקי גרם ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫חיידק השחפת‬
‫‪‬‬
‫חיידק הסיפיליס‬
‫וירולוגיה רפואית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מבוא לוירולוגיה רפואית‬
‫‪‬‬
‫משפחת נגיפי ההרפס‬
‫‪‬‬
‫נגיפים של מערכת הנשימה‬
‫‪‬‬
‫נגיפי ‪MMR‬‬
‫‪‬‬
‫נגיפי מערכת העיכול והכבד‬
‫‪‬‬
‫נגיפי מערכת העצבים‬
‫‪‬‬
‫נגיפים הגורמים למחלות מין‬
‫‪28‬‬
‫פרזיטולוגיה רפואית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מבוא לפרזיטולוגיה רפואית‬
‫‪‬‬
‫פרזיטים חד‪-‬תאיים‪ :‬של מערכת העיכול‪ ,‬השתן והמין ושל הדם והלימפה‬
‫(קבוצות‪ :‬סרקומסטיגופורה (אמבות ושוטוניות)‪ ,‬ואפיקומפלקסה (נבגוניות)‬
‫‪‬‬
‫פרזיטים רב‪-‬תאיים של מערכת העיכול ומערכת הדם והלימפה‬
‫(קבוצות‪ :‬תולעים גליליות (נמטודות) ותולעים שטוחות (תרמטודות וצסטודות)‬
‫מיקולוגיה רפואית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מבוא למיקולוגיה רפואית‬
‫‪‬‬
‫פטרות על פי הרקמות אותן הן מזהמות‬
‫‪‬‬
‫פטרות אופרטוניסטיות‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ .0‬השתתפות בשיעורים חובה‬
‫‪ .3‬עמידה בבחינה מסכמת‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫בחינה מסכמת – ‪011%‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫‪Delves, P.J., Seamus, J. M., Burton, D. R., & Roitt, I. M. (2011). Roitt's essential‬‬
‫‪Immunology. (03th ed.). Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley- Blackwell.‬‬
‫‪Murray,P.R.(2013). Medical microbiology. )7th ed.). Philadelphia, PA:‬‬
‫‪Elsevier/ Saunders.‬‬
‫‪29‬‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0010 :‬‬
‫קריאה ביקורתית וכתיבה מדעית‬
‫שעור ‪ 0‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א'‪ ,‬סמסטר א'‪ ,‬יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר‬
‫רונית בן שחר‬
‫דר' אשר שפרירי‬
‫ליאת פורמן‬
‫אלה גולדשמיט‬
‫דר' מירב בן נתן‬
‫‪RN,MA‬‬
‫‪Ph.D‬‬
‫‪RN, M.Occ.H‬‬
‫‪RN, B.A‬‬
‫‪RN, Ph.D‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬זיוה טל‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬דינה‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיינברון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬וולפסון‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד פט מתיוס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתאום מראש‬
‫רציונל‬
‫קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית מהוות בסיס לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות‪ ,‬שימוש בנתוני מחקר וטיעון‬
‫לוגי של סוגיה נבחרת‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנושא מהווה בסיס לרכישה וייצוב החשיבה האקדמית וקידום מיומנויות‬
‫החשיבה הרציונאלית‪.‬‬
‫מטרות הקורס ‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנט ‪:‬‬
‫‪ ‬יכיר את העקרונות הבסיסיים של כתיבה מדעית וקריאה ביקורתית‬
‫‪ ‬יתרגל מיומנויות הכתיבה העיונית‬
‫‪ ‬ירכוש עקרונות במונחים המקובלים בכתיבה מדעית‬
‫‪ ‬יממש עקרונות הקריאה הביקורתית והכתיבה המדעית‬
‫שיטות ההוראה ‪:‬‬
‫‪ ‬הרצאות‬
‫‪ ‬תרגול‬
‫‪ ‬דיונים‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫‪ ‬סגנונות הכתיבה השונים לעומת הכתיבה המדעית‬
‫‪ ‬מהות הכתיבה המדעית והקריאה הביקורתית‬
‫‪ ‬סוגי החיבורים האוניברסיטאיים‬
‫‪ ‬שלבי כתיבת החיבור האקדמי‪ :‬תקציר‪ ,‬תוכן עניינים‪ ,‬מבוא‪ ,‬גוף העבודה (כולל סקירת ספרות)‪,‬‬
‫סיכום ונספחים‬
‫‪ ‬המבנה ההירארכי של ארגון המידע‪ :‬כללים לכתיבה מדעית‬
‫‪ ‬מבנה החיבור האוניברסיטאי‬
‫‪ ‬הנחיות לכתיבת רשימת מקורות על פי‪:‬‬
‫‪American Psychological Association. (2010).‬‬
‫‪31‬‬
: ‫דרישות מוקדמות‬
‫אין‬
:‫דרישות הקורס‬
‫ביצוע תרגילים במהלך השיעורים‬
)‫הגשת תרגיל מסכם (מועד ההגשה יפורסם במהלך הקורס‬
‫נוכחות חובה‬



: ‫ציון‬
.‫ לפחות‬11 ‫תרגיל מסכם בציון‬
:‫ספרות חובה‬
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American psychological
association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
30
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0003 :‬‬
‫עזרה ראשונה‬
‫שו"ת (‪ 2‬ש"ס)‬
‫מועד הקורס ‪ :‬קורס מרוכז בקמפוס האוניברסיטה לפני תחילת שנת הלימודים‪.‬‬
‫מרצים ‪ :‬צוות מחלקת הדרכה מ‪.‬ד‪.‬א‪.‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫מתן עזרה ראשונה מהווה חלק משמעותי מהמיומנויות של איש מקצוע בסיעוד בכל תחומי העשייה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬תכני הקורס מהווים בסיס להמשך למידה ‪ ,‬הרחבת הידע ורכישת מיומנויות מתקדמות בטיפול מורכב‪.‬‬
‫הקורס יעסוק בהכרת מקרי חרום שונים ‪,‬עקרונות ההחייאה‪ ,‬עקרונות הטיפול בפצוע וטיפול בחולה‬
‫במסגרות טיפוליות שונות ‪,‬מתן עזרה ראשונה תוך תרגול מיומנויות שנלמדו‪.‬‬
‫מטרות הקורס ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הכרת מקרי חרום ועקרונות הטיפול כלליים ‪.‬‬
‫סדר טיפול ( ‪. ) ABC‬‬
‫עקרונות החייאה בסיסית‪.‬‬
‫שיטות הוראה ‪:‬‬
‫‪ ‬פרונטלית‬
‫‪ ‬תרגול‬
‫נושאי לימוד ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מקרי חרום בדרכי האוויר ( ‪ :)A‬חנק מגוף זר‪ ,‬צניחת בסיס לשון‪ ,‬גזים ורעלים‪.‬‬
‫מקרי חרום נשימתיים ( ‪ :) B‬אסטמה‪ ,‬בצקת ריאות‪.HY ,‬‬
‫מקרי חרום כלי דם ( ‪ : ) C‬התקף לב‪ ,‬שבץ מוחי‪ ,‬לחץ דם גבוה ( דימום מהאף)‪.‬‬
‫מקרי חרום רפואיים‪ :‬עלפון‪ ,‬סכרת‪ ,‬התייבשות‪ ,‬מכת חום‪.‬‬
‫מקרי חרום אחרים‪ :‬טביעה‪ ,‬התחשמלות‪ ,‬תליה‪.‬‬
‫סדר טיפול בפצוע ‪ ,‬התנהגות בתאונת דרכים‪.‬‬
‫פגיעות ראש‪ :‬סימנים‪ ,‬סכנות וטיפול כולל זעזוע מוח‪.‬‬
‫פגיעות חזה‪ :‬מערכת נשימה‪ ,‬פגיעות חזה פתוחות וסגורות‪.‬‬
‫פגיעות בטן‪ :‬סימנים‪ ,‬סכנות וטיפול‪.‬‬
‫הלם‪ :‬סימנים‪ ,‬סכנות וטיפול‪.‬‬
‫שטפי דם‪ :‬רסיס תקוע ‪ +‬שטפי דם‪ ,‬קטיעה חלקית ומלאה‪ ,‬נקודות לחיצה‪.‬‬
‫כוויות‪ :‬סימנים ‪ ,‬סכנות וטיפול‪.‬‬
‫שברים‪ :‬תפקידי העצמות‪ ,‬סימני שבר‪ ,‬קיבוע שברים‪ ,‬נקעים וקטיעות‪.‬‬
‫פגיעה מבעלי חיים‪ :‬הכשת נחש‪ ,‬עקיצות עקרב‪ ,‬דבורה‪ ,‬כלבת‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫דרישות מוקדמות ‪:‬‬
‫אין‬
‫דרישות הקורס ‪:‬‬
‫חובת ציון עובר לפני ההתנסות הקלינית של שנה א‪.‬‬
‫במידה שהסטודנט לא עבר‪ 0‬לא ניגש למבחן המסכם של קורס עזרה ראשונה‪ ,‬יהיה עליו‬
‫לדאוג באופן אישי לעבור קורס עזרה ראשונה על חשבונו ולהביא תעודת עובר לבית ספר‪.‬‬
‫נוכחות ‪ ( 011%‬לבחינה סופית רשאים לגשת סטודנטים שנכחו בכל המפגשים )‪.‬‬
‫הרכב ציון ‪:‬‬
‫‪ - 01%‬מבחן עיוני‬
‫‪ - 01%‬מבחן מעשי‪.‬‬
‫ציון עובר‪81 -‬‬
‫ספרות חובה ‪:‬‬
‫דונחין‪ ,‬י‪ ,.‬וקודינסקי‪ ,‬נ‪ .)3112( .‬עזרה ראשונה להצלת חיים‪ .‬תל אביב‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0001 :‬‬
‫כימיה כללית וכימיה אורגנית‬
‫שיעור‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר א'‪ ,‬יום ה'‪00:11-01:11 ,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מרצות‪ :‬דר' אדית שניצר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הדס שמש‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתיאום מראש‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הקורס מקנה הבנה וידע בסיסי בכימיה הכללית והאורגנית‪ .‬ידע בסיסי זה נחוץ וחשוב ללימוד והבנה של‬
‫קורסים מתקדמים במדעי הרפואה‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ ‬הכרת השפה הכימית‬
‫‪ ‬הקנית ידע והבנה בכימיה כללית תוך הדגשה על הנושאים המיושמים במקצועות הרפואה‬
‫‪ ‬הכרת תרכובות אורגניות כבסיס חשוב לביוכימיה העוסקת בכימיה של האורגניזם החי‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪ :‬הרצאות‪ ,‬תרגילים‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫כימיה כללית‪:‬‬
‫מבנה האטום‪ :‬פרוטון‪ ,‬ניוטרון‪ ,‬מספר אטומי‪ ,‬מספר מסה‪ ,‬מסה אטומית‪ ,‬איזוטופים‪ ,‬היערכות‬
‫האלקטרונים באטום‪ ,‬יונים‪.‬‬
‫המערכה המחזורית‪ :‬מתכות‪ ,‬אל מתכות‪ ,‬משפחות כימיות‪ :‬מתכות אלקליות‪ ,‬הלוגנים‪ ,‬גזים אצילים‪.‬‬
‫מצבי צבירה‪ :‬מוצק‪ ,‬נוזל‪ ,‬גז‪ ,‬שינויי מצב צבירה‪ ,‬תהליך פיזיקלי‪.‬‬
‫קשר כימי‪:‬‬
‫קשר יוני‪ :‬סריג יוני ‪ ,‬נוסחה אמפירית‪ ,‬תכונות של חומרים יוניים‪ ,‬היתוך והמסה של סריגים יוניים‪ ,‬יונים‬
‫מורכבים‪.‬‬
‫קשר קוולנטי‪ :‬קשר קוולנטי בודד‪ ,‬כפול ומשולש‪ ,‬מולקולה‪ ,‬נוסחה מולקולרית‪ ,‬נוסחאות מבנה‪ ,‬קשר‬
‫קוולנטי קוטבי‪ ,‬אלקטרושליליות‪.‬‬
‫סוגי חומרים‪ :‬יסוד‪,‬תרכובת‬
‫קשרים בין מולקולריים‪ :‬קשרי מימן‬
‫סטוכיומטריה ‪ :‬מול‪ ,‬מספר אבוגדרו‪ ,‬מסה מולקולרית‪ ,‬מסה מולרית‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫מים‪ :‬מים‪ ,‬מסיסות במים‪ ,‬תערובות‪ :‬תערובת הטרוגנית‪ ,‬תערובת הומוגנית‪ ,‬תמיסה‪ ,‬ממס‪ ,‬מומס‪ ,‬מים‬
‫מזוקקים‪ ,‬מים מינרלים‪ ,‬מים סטריליים‪ ,‬מים קשים‪ ,‬מים רכים‪ .‬ריכוזים‪ :‬ריכוז מולרי‪ ,‬אחוז משקלי‪.‬‬
‫תהליך כימי‪ :‬תהליך כימי‪ ,‬תגובה כימית‪ ,‬חוק שימור החומר‪.‬‬
‫אנרגיה‪ :‬תגובה אקסותרמית ותגובה אנדותרמית‪ ,‬פרופיל אנרגיה של תגובה‪ ,‬מצב ביניים‪ ,‬אנרגית שפעול‪,‬‬
‫קטליזטור‪.‬‬
‫שיווי משקל‪ :‬שיווי משקל כימי‪ ,‬תגובה ישירה‪ ,‬תגובה הפוכה‪ ,‬מצב שיווי משקל דינאמי‪ ,‬קבוע שיווי משקל‪,‬‬
‫הפרעות לשיווי משקל‪.‬‬
‫חומצות ובסיסים‪ :‬חומצה‪ ,‬בסיס ‪,‬תגובת יוניזציה של מים‪ ,pH ,‬חוזק חומצה‪ ,‬תגובת סתירה‪ ,‬בופר‪.‬‬
‫חמצון חיזור‪ :‬מחמצן‪ ,‬מחזר‪ ,‬תגובת חימצון חיזור‪ ,‬דרגות חמצון‪.‬‬
‫רדיואקטיביות‪ :‬קרינת ‪  , ‬ו ‪ , ‬איזוטופים רדיואקטיביים‪,‬שימושים‪.‬‬
‫כימיה אורגנית‪:‬‬
‫אלקאנים (פרפינים)‪ :‬מבנה‪ ,‬איזומריה של מבנה‪ ,‬קבוצה אלקילית‪ ,‬תכונות פיזיקליות ותגובות אופייניות‪.‬‬
‫אלקנים (אולפינים)‪ :‬אי רוויון‪ ,‬איזומריה מרחבית (ציס‪0‬טרנס)‪ ,‬תכונות פיזיקליות ותגובות אופייניות‪,‬‬
‫פילמור‪ ,‬מונומר‪ ,‬פולימר‪.‬‬
‫תרכובות ארומטיות‪ :‬בנזן‬
‫כהלים‪ :‬קבוצה פונקציונאלית‪ ,‬תכונות פיזיקליות‪ ,‬גליצרול‪.‬‬
‫אלדהידים וקטונים‪ :‬קבוצה פונקציונאלית‪ ,‬היווצרות מחמצון כהלים‪.‬‬
‫חומצות קרבוקסיליות ‪ :‬קבוצה פונקציונאלית‪ ,‬תכונות פיזיקליות‪ ,‬תגובות אופייניות‪ :‬תגובה עם מים ‪,‬‬
‫תגובה עם כהל ליצירת אסטר‪ ,‬היווצרות מחמצון אלדהיד‪.‬‬
‫אמינים ‪ :‬מבנה‪ ,‬תגובה עם מים‪.‬‬
‫חומצות שומן‪ :‬סוגי חומצות שומן‪ ,‬סימון שמות‪.‬‬
‫ליפידים‪ :‬טריגליצרידים ( שומנים ושמנים)‪ ,‬פוספוליפידים וכולסטרול‪.‬‬
‫סוכרים ‪ :‬חד סוכרים‪ :‬איזומריה מרחבית‪ ,‬איזומריה אופטית‪ ,‬סגירת טבעת‪ ,‬דו סוכרים‪ :‬קשר גלקוזידי‪ ,‬רב‬
‫סוכרים‪ :‬גליקוגן‪ ,‬עמילן וצלולוז‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫חלבונים ‪ :‬חומצות אמינו‪ ,‬חומצות אמינו הכרחיות‪ ,‬קשר פפטידי‪ ,‬חלבון‪ ,‬מבנה ראשוני‪ ,‬שניוני‪ ,‬שלישוני‬
‫ורביעוני של חלבונים‪ ,‬חלבון גלובולרי‪ ,‬חלבון סיבי‪ ,‬דנטורציה‪ ,‬קבוצה פרוסטטית‪ ,‬חלבונים מורכבים ‪:‬‬
‫גליקופרוטאינים וליפופרוטאינים‪.‬‬
‫חומצות גרעין ‪ :‬נוקלאוטידים‪ ,‬פוספט‪ ,‬סוכר‪ ,‬בסיסים חנקניים‪ DNA ,‬ו‪ RNA‬הרכב ומבנה‪ ,‬שיכפול ‪.DNA‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ ‬נוכחות חובה‬
‫‪ ‬פתרון תרגילים‬
‫‪ ‬עמידה בבחינה מסכמת‬
‫דרישות מוקדמות‪ :‬אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫בחינה מסכמת‪011% -‬‬
‫ציון עובר – ‪ 11‬לפחות‪.‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫מנדזורולה‪ ,‬ע‪ .)0110( .‬עקרונות הכימיה‪ .‬באר שבע‪ ,‬ישראל‪ :‬קווים‪.‬‬
‫צ'שנובסקי‪ ,‬ד‪ .)3110( .‬כימיה‪ :‬עולם החומר‪ .‬חולון‪ ,‬ישראל‪ :‬דוד רכגולד ושות'‪.‬‬
‫‪Chapman, C. (1999). Basic chemistry for biology. (2nd ed.). Boston, MA:‬‬
‫‪WBC/McGraw-Hill.‬‬
‫‪36‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫מס' קורס‪1013.0002 :‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מיומנויות תמיכה‪ ,‬ייעוץ והדרכה בסיעוד א' ‪ -‬תשע"ה‬
‫שו"ת‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר ב' ‪ ,‬יום ושעה עפ"י תכניות בתי הספר‬
‫מתאמת‪ :‬גב' יעל שליש‬
‫מרכזות‪:‬‬
‫יעל שליש‬
‫‪RN, MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬ע"ש זיוה טל‬
‫שרון צור פלד‬
‫‪RN, MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד דינה‬
‫דיתה גולן ‪ -‬הדרי‬
‫‪RN, MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬שיינברון‬
‫שפרה מאור‬
‫‪RN, MA‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬וולפסון‬
‫אורית עקריש‬
‫‪RN, Msc‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ביה"ס האקדמי לסיעוד‪ ,‬פט מתיוס‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתאום מראש‬
‫רציונל‪:‬‬
‫תקשורת מהווה מרכיב חיוני ביחסים בין אישיים‪ .‬העשייה הסיעודית מבוססת על יחסי גומלין בין האחות‬
‫לפרט‪ ,‬משפחה‪ ,‬קבוצה ועמיתים‪ .‬כדי לקיים אינטראקציה משמעותית ויעילה על האחות להיות בעלת‬
‫יכולות מקצועיות בתחום התקשורת הבין אישית‪ .‬קורס זה נועד לפתח בסטודנט מודעות עצמית לדפוסי‬
‫התקשורת הבין אישית שלו‪ ,‬של אחרים והשלכותיהם על יחסי מטפל ‪ -‬מטופל‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫יפתח מודעות עצמית ליכולות התקשורת הבינאישית של עצמו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ילמד את הערך של רפלקציה בחיים האישיים והמקצועיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכיר מושגים הקשורים לתרבות והשפעתם על תקשורת רב תרבותית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יפתח רגישות לשונות תרבותית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכיר מחסומים לתקשורת בין אישית אפקטיבית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יפתח מיומנויות בסיסיות בתקשורת בין‪-‬אישית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכיר מאפיינים ושלבים של קשר טיפולי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יבצע ריאיון המבוסס על מיומנויות תקשורת‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫השתתפות בשיעורים חובה‬
‫‪‬‬
‫השתתפות פעילה במהלך הקורס‬
‫‪‬‬
‫הגשת תרגיל ‪ -‬ציון עובר ‪( 11‬אי הגשת התרגיל או ציון מתחת ל‪ 11 -‬מהווה כישלון בקורס)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחינה ‪ -‬ציון עובר ‪11‬‬
‫הרכב הציון‪:‬‬
‫השתתפות פעילה במהלך הקורס‪ 01% -‬מהציון הסופי‬
‫תרגיל ‪ 31% -‬מהציון הסופי‬
‫בחינה ‪ 11% -‬מהציון הסופי‬
‫‪38‬‬
‫נושאי הקורס‬
‫נושא‬
‫תכנים‬
‫מבוא‬
‫סיעוד ותקשורת‬
‫(‪ 3‬שע')‬
‫תהליך התקשורת הבין אישית‬
‫פרקים בספרות החובה‬
‫‪Berman & Snyder (2012).pp. 463.‬‬
‫(מודל)‬
‫‪Berman & Snyder (2012). Pp. 463-464; 478-488.‬‬
‫סוגי תקשורת‪:‬מילולית‪ ,‬בלתי‬
‫מילולית‬
‫‪Berman & Snyder (2012). Pp 464-468.‬‬
‫גורמים המשפיעים על תהליך‬
‫התקשורת‬
‫"האני" (‪)self‬‬
‫תפיסה עצמית‬
‫בתקשורת בין אישית‬
‫מודעות עצמית‪-‬‬
‫(‪ 6‬שע')‬
‫משוב‪,‬‬
‫‪Berman & Snyder (2012) Pp. 468-471.‬‬
‫‪Berman & Snyder (2012). pp. 1022-1033‬‬
‫‪Arnold & Underman Boggs ( 2012 ). pp. 11.‬‬
‫‪Arnold & Underman Boggs ( 2012 ). pp. 325-276.‬‬
‫אסרטיביות‬
‫רפלקציה‬
‫‪Berman & Snyder (2012). pp 487-488.‬‬
‫‪Berman & Snyder (2012). pp. 458-459.‬‬
‫רב תרבותיות‬
‫עקרונות בתקשורת רב תרבותית‬
‫;‪Berman & Snyder (2012). pp. 316-327‬‬
‫(‪ 4‬שע')‬
‫‪1058-1074‬‬
‫‪Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever,(2010). pp. 108‬‬‫תפיסות רוחניות דתיות‪,‬‬
‫‪119.‬‬
‫(רוחניות) ‪Berman & Snyder (2012). pp.1058-1074‬‬
‫מחסומי תקשורת‬
‫גורמים פיזיים‬
‫(‪ 4‬שע')‬
‫גורמים רגשיים‬
‫‪Berman & Snyder (2012). pp 474‬‬
‫; ‪( ; 1000-1017‬תפיסה חושית) ‪1079‬‬
‫גורמים תרבותיים‬
‫‪Arnold & Underman Boggs ( 2012 ). pp. 013-008.‬‬
‫ראיון בסיעוד‬
‫סוגים‪,‬‬
‫בנימין (‪ ) 3113‬עמ' ‪031-010;13-01‬‬
‫(‪ 6‬שע')‬
‫שלבים (חוזה‪ ,‬יצירת אמון)‪,‬‬
‫שצמן (‪ ) 0111‬עמ' ‪80-011 ;00-01‬‬
‫‪Berman & Snyder (2012). pp.081-081.‬‬
‫סוגי שאלות‪,‬‬
‫התייחסות כוללנית להיבטים ביו‪-‬‬
‫‪Arnold & Underman Boggs ( 2012 ). pp. 171-184.‬‬
‫פסיכו ‪ -‬סוציאליים‬
‫מיומנויות תקשורת בין אישית‬
‫הצטרפות‪ ,‬הקשבה פעילה‪,‬‬
‫שצמן ( ‪ )0111‬עמ' ‪83-000‬‬
‫(‪ 4‬שע')‬
‫הפגנת נוכחות‪,‬שתיקה‬
‫בנימין (‪ )3113‬עמ' ‪083-013‬‬
‫אמפטיה‪ ,‬שיקוף‪ ,‬פרפרזה‪ ,‬הכוונה‪,‬‬
‫‪Berman & Snyder (2012). pp. 471 -473.‬‬
‫סיכום‬
‫מאפיינים של קשר טיפולי‬
‫‪ -‬מטרות‬
‫(‪ 2‬שע')‬
‫‪ -‬שלבים בקשר טיפולי‬
‫תרגול‬
‫תרגול מיומנויות תקשורת באמצעות‬
‫(‪ 14‬שע')‬
‫סימולציות ראיון‬
‫סה"כ ‪ 13‬שע‬
‫‪Arnold & Underman Boggs ( 2012 ). pp. 184-196.‬‬
‫‪Arnold & Underman Boggs (2012).‬‬
‫‪Pp. 83-101 ;020-080‬‬
‫‪39‬‬
‫ספרות חובה‬
.‫ ספרית הפועלים‬:‫ תל אביב‬.‫ הריאיון המסייע‬.)3113( .‫ א‬,‫בנימין‬
.‫ יוזמות הייליגר בע"מ‬:‫ תל אביב‬.‫ לגעת בך‬.)0111( .‫ ח‬,‫שצמן‬
Arnold, C,E., & Underman Boggs, K. (2011). Interpersonal relationships: Professional
communication skills for nurses (6th ed.) St. Louis, MO: Elsevier Saunders.
Berman, A., & Snyder, S.J. (2013). Kozier & Erb's ffundamentals of nursing (1th ed.).
Boston, MA: Pearson.
:‫ספרות מומלצת‬
DeVito, J, A. (2009). The interpersonal communication book (12th ed.). Boston, MA:
Pearson.
011-000 '‫ ; אסרטיביות עמ‬330-333 ;083-081 ;011-013 ;28-20 '‫(מיומנויות תקשורת בין אישית עמ‬
)01-08 '‫ ; תפיסה עצמית עמ‬30-51; 43-51 '‫רב תרבותיות עמ‬
Smeltzer, S.,C., Bare, B.,G., Hinkle, J.,L., & Cheever, K.,H. (2010). Brunner & Suddarth's
textbook of medical surgical nursing (13th ed.). Volume1. Philadelphia, PA: Lippincott
Williams & Wilkins,pp. 108-119.
41
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫בית הספר למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר סיעוד‬
‫תרגיל מסכם‬
‫קורס מיומנויות תמיכה‪ ,‬ייעוץ והדרכה בסיעוד א'‬
‫מטרות‬
‫‪.0‬‬
‫רכישת מיומנויות ראיון עם מטופל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פיתוח מודעות לדפוסי תקשורת בין אישית של הסטודנט‪.‬‬
‫הנחיות‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫בחר מטופל בסיוע המדריכה‪ .‬הצג את עצמך בפני המרואיין ובקש את הסכמתו לראיון‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ראיין את המטופל באמצעות השאלון המצורף‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫משך הריאיון ‪ 00-31‬דקות‪ .‬יש לשכתב את הריאיון במלואו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫נתח את הראיון על פי המדדים בדף משוב עצמי(מצורף בהמשך)‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫כתוב רפלקציה בהתאם להנחיות המצורפות‪.‬‬
‫אופן ההגשה‪:‬‬
‫התרגיל יוגש מודפס ‪ :‬ראיון‪ ,‬דף משוב עצמי‪ ,‬רפלקציה‬
‫** עבודה שתוגש שלא על פי ההנחיות‪ ,‬יופחתו ‪ 01‬נקודות מהציון‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫בית הספר למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר סיעוד‬
‫דף משוב עצמי למראיין לניתוח מיומנויות התקשורת הבין אישית‬
‫תרגיל מסכם ‪ -‬שנה א'‬
‫שם הסטודנט המראיין______________________‬
‫מדד‬
‫ביצעתי‬
‫לא‬
‫טוב‬
‫ביצעתי‬
‫תאר את האופן הביצוע‪ ,‬הבא דוגמאות‬
‫וציטוטים‪ :‬משפטים בהם השתמשת‬
‫במהלך הריאיון ומשפטים בהם השתמש‬
‫המטופל‪.‬‬
‫א‪ .‬פתיחת הראיון‬
‫‪.0‬‬
‫הצגה עצמית‪ ,‬שם‬
‫ותפקיד‬
‫וזיהוי המטופל (צמיד זיהוי )‬
‫‪.3‬‬
‫הצגת המטרה‪ ,‬יצירת‬
‫החוזה הטיפולי‪ ,‬קבלת‬
‫הסכמת המטופל‬
‫‪.3‬‬
‫יצירת אוירה מתאימה‪:‬‬
‫שמירה על פרטיות‪ ,‬ישיבה‬
‫במרחק מתאים‪ ,‬שמירה על‬
‫טון דיבור מתאים‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫ב‪ .‬פיתוח וחקירה‬
‫‪.0‬‬
‫הקשבה פעילה‪:‬‬
‫ביטויים מילוליים ובלתי‬
‫מילוליים‪,‬‬
‫צורת תנוחת הגוף‪ ,‬קשר עין‪,‬‬
‫המהום‪ ,‬הבהרה‪ ,‬שתיקה‪,‬‬
‫אמפטיה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סוגי שאלות‪:‬‬
‫פתוחה‪ ,‬סגורה‪ ,‬ישירה‪,‬‬
‫עקיפה‪ ,‬הבהרה‪ ,‬הכוונה‪,‬‬
‫מנחה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מתן אפשרות למטופל‬
‫לשאול שאלות‬
‫(התייחסות לסוגיות שמעלה‬
‫המטופל)‬
‫לאחר ביצוע הראיון תן לעצמך משוב אישי עפ"י המדדים הבאים‪ .‬ליד כל מדד ציין‪ :‬ביצעתי טוב‪ ,‬ביצעתי‬
‫חלקית‪ ,‬לא ביצעתי וצרף דוגמא המתארת את הערכה‪.‬‬
‫מדד‬
‫ביצעתי‬
‫טוב‬
‫תאר את האופן הביצוע‪ ,‬הבא דוגמאות‬
‫לא‬
‫ביצעתי וציטוטים‪ :‬משפטים בהם השתמשת במהלך‬
‫הריאיון ומשפטים בהם השתמש המטופל‪.‬‬
‫ב‪ .‬פיתוח וחקירה ‪ -‬המשך‬
‫‪.3‬‬
‫מתן אפשרות למטופל‬
‫לשאול שאלות‬
‫(התייחסות לסוגיות שמעלה‬
‫המטופל)‬
‫‪43‬‬
‫‪ .1‬שימוש במיומנויות‪:‬‬
‫הצטרפות‬
‫פארפרזה‬
‫הבהרה‬
‫הכוונה‬
‫אמפטיה‬
‫‪ .0‬מחסומי תקשורת ‪ -‬זיהוי‬
‫והתייחסות (שפה‪,‬‬
‫מגבלה חושית‪,‬‬
‫שיפוטיות‪,‬‬
‫רעש פנימי‪0‬חיצוני)‬
‫‪ .1‬יצירת ברית טיפולית‪:‬‬
‫האם נוצרה‪ ,‬מה איכותה‬
‫(תתבטא בהקשבה‪ ,‬בכבוד‪,‬‬
‫באמון ובשיתוף פעולה)‬
‫ג‪ .‬סיום הראיון‬
‫מתן רמזים לקראת‬
‫‪.0‬‬
‫סיום‬
‫‪ .3‬סיכום‬
‫(עמידה בזמן שהוקצה‬
‫לראיון; סיכום‬
‫והערכת המידע)‬
‫‪ .3‬מילות תודה ופרידה‬
‫(תודה למטופל‬
‫שהקדיש מזמנו‪,‬‬
‫השארת "דלת פתוחה")‬
‫‪44‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫בית הספר למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר סיעוד‬
‫כתיבת רפלקציה – ראיון עם מטופל‬
‫תרגיל מסכם ‪ -‬שנה א'‬
‫הנחיות‬
‫בסיום הראיון עם המטופל כתוב רפלקציה לגבי הראיון שקיימת עם מטופל במחלקה‪.‬‬
‫‪ .0‬תאר את הסיטואציה‪:‬‬
‫מקום הראיון‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫תאור המטופל (מראה חיצוני‪ ,‬התנהגות‪)? ,‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬התייחס להיבטים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מה הרגשת לפני ובזמן הראיון?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________‬
‫_____________________ _________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫‪ ‬מה חשבת לפני ובזמן הראיון?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪45‬‬
‫‪ ‬כיצד פתחת את הראיון?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________‬
‫‪ ‬כיצד בא לידי ביטוי החוזה בינך לבין המטופל?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫________________________________ _______________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ ‬האם השגת שיתוף פעולה מהמרואיין? מה תרם לכך? (אם לא‪ ,‬מה גרם לכך?)‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______ ________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‪_____-‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪ ‬מהי מידת ההלימה בין התכנון לבין ביצוע הראיון?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫האם הושגו מטרות הראיון?‬
‫_______________ ________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫מה הרגשת בסיום הראיון?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫מה לדעתך עשית נכון שתרם להצלחת הראיון?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫________________________________ _______________________________________‬
‫‪‬‬
‫מה היו הקשיים ( מחסומי התקשורת‪ :‬פנימיים וחיצוניים ) במהלך הראיון? כיצד התמודדת עמם?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫__ _____________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫‪46‬‬
‫‪‬‬
‫אם היית מתחיל סיטואציה זו מהתחלה‪ ,‬מה היית משנה?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫לסיכום‬
‫תאר מה למדת מהסיטואציה שתיארת‪ ,‬על עצמך ועל היכולת הבין אישית שלך בהקשר המקצועי? (‬
‫תפקידך כאח‪0‬ות מוסמכת בעתיד?)‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫___________ ____________________________________________________________‬
‫שם הסטודנט‪___________________________ :‬‬
‫‪47‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫בית הספר למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר סיעוד‬
‫תרגיל מסכם בקורס מיומנויות תמיכה‪ ,‬ייעוץ והדרכה בסיעוד א'‬
‫קריטריונים להערכה‬
‫שם הסטודנט‪______________________:‬‬
‫מקום ההתנסות‪____________________ :‬‬
‫ציון‬
‫מדד‬
‫פתיחת הריאיון ‪12% -‬‬
‫הצגה עצמית‪ ,‬שם ותפקיד‬
‫(‪)0%‬‬
‫הצגת המטרה‪ ,‬יצירת החוזה הטיפולי‪ ,‬קבלת הסכמת המטופל‬
‫(‪)0%‬‬
‫אמצעים ליצירת אוירה נוחה והפשרה (פרטיות ונוחות)‬
‫(‪)0%‬‬
‫א‪ .‬פיתוח וחקירה ‪31% -‬‬
‫הקשבה פעילה‪ :‬ביטויים מילוליים ובלתי מילוליים (תנוחת גוף‪ ,‬קשר עין‪,‬‬
‫המהום‪ ,‬הנהון‪ ,‬מתן מידע‪ ,‬מגע‪ ,‬הבהרה‪ ,‬שתיקה)‬
‫(‪)01%‬‬
‫סוגי שאלות‬
‫(סגורות‪0‬פתוחות; ישירות‪0‬עקיפות; מנחות)‬
‫(‪)01%‬‬
‫הערה‪ :‬ניקוד מלא במידה והסטודנט מפתח את השאלון המובנה‪ .‬הורדת ניקוד‬
‫במידה והסטודנט קורא שאלות ו‪0‬או מדלג על פריטים‪.‬‬
‫שימוש במיומנויות‪:‬‬
‫הצטרפות‪ ,‬פארפרזה‪ ,‬הבהרה‪ ,‬שיקוף (תוכן‪ ,‬התנהגות) אמפטיה‪ ,‬מיקוד‬
‫(‪)0%‬‬
‫‪48‬‬
‫מחסומי תקשורת ‪ -‬זיהוי והתייחסות‬
‫(שפה‪ ,‬מגבלה חושית‪ ,‬שיפוטיות‪ ,‬רעש פנימי‪0‬חיצוני)‬
‫(‪)0%‬‬
‫ב‪ .‬סיום הראיון ‪11% -‬‬
‫מתן רמזים לקראת סיום‬
‫(‪)0%‬‬
‫סיכום ופרידה (עמידה בזמן שהוקצה לראיון; סיכום והערכת המידע‬
‫(‪)0%‬‬
‫ג‪ .‬יצירת ברית טיפולית ‪11% -‬‬
‫האם נוצרה‪ ,‬מה איכותה (תתבטא בהקשבה‪ ,‬בכבוד‪ ,‬באמון‪ ,‬ובשיתוף פעולה)‬
‫רפלקציה ‪21% -‬‬
‫מידת השיתוף וההתבוננות העצמית‬
‫ד‪ .‬תכני הראיון – ‪12%‬‬
‫איכות הנתונים שהושגו בראיון‬
‫ציון סופי‬
‫חתימת המדריכה‪_____________________________ :‬‬
‫‪49‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0012 :‬‬
‫אנטומיה‪ ,‬פיזיולוגיה‬
‫שיעור‪ 01 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ ::‬שנה א' סמסטר‪ :‬א' ‪ +‬ב' ימים ד'‪ ,‬ה'‬
‫סמסטר א' ‪ 0‬ש"ס‪ ,‬סמסטר ב' ‪ 0‬ש"ס‬
‫מרכז הקורס‪ :‬פרופ' לוינסקי‬
‫מרצים‪:‬‬
‫פרופ' אורי לוינסקי‬
‫‪[email protected] :‬‬
‫ד"ר אריאלה זוסמן‬
‫‪[email protected] :‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הקורס‪ ,‬המתמקד במבנה מערכות גוף האדם ותפקודן‪ ,‬מהווה קורס יסוד ובסיס להבנת הפרעות‬
‫פתופיזיולוגיות ובסיס לקביעת עקרונות הטיפול בהם‪.‬‬
‫מטרות הקורס‬
‫‪‬‬
‫להקנות ידע על מבנה הגוף (רקמות ואברים)‬
‫‪‬‬
‫להבין את התהליכים הפיזיולוגים של תפקוד רקמות ואיברי הגוף‬
‫שיטות הוראה‬
‫הרצאות פרונטליות תוך שימוש במצגות ובשלד אדם‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫נושאי הלימוד‬
‫‪ .0‬הקדמה – מונחי יסוד באנטומיה ופיזיולוגיה‪ ,‬רמות ארגון‪ ,‬עמידה אנטומית‪ ,‬מישורים וחתכים‬
‫(‪ 1‬שעות)‬
‫אנטומים‪ ,‬אזורי הגוף וחלליו‪ .‬הומיאוסטזיס‬
‫‪ .3‬התא והרקמות – אברוני התא ותפקידם‪ ,‬הקשר בין מבנה התא ותפקידו‪ ,‬מעבר חומרים דרך קרום‬
‫התא‪ ,‬מבנה ה‪ DNA-‬וה‪ ,RNA-‬חלוקת התא‪ :‬מיטוזה ומיוזה‪ .‬מבנה הרקמות‪ :‬האפיתל‪ ,‬רקמת‬
‫(‪ 01‬שעות)‬
‫החי בור‪ ,‬השריר והעצבים‪.‬‬
‫‪ .3‬מערכת התמיכה‪ :‬העור והתנועה –‬
‫העור ‪ -‬מבנהו ותפקידיו‪ ,‬נספחי העור‪ ,‬כוויות והשפעת הגיל‪.‬‬
‫מערכת השלד‪ -‬מבנה ותפקידי השלדת סוגי עצמות‪ ,‬מבנה של עצם ארוכה‪ ,‬מבנה הסחוסף‬
‫התפתחות וצמיחה של עצמות‪ ,‬השפעת הגיל על השלד‪.‬‬
‫מפרקים – סוגי המפרקים ודרך פעולתם‪ ,‬רשימת המפרקים‪.‬‬
‫מערכת השריר – מבנה מיקרוסקופי של שריר השלד‪ ,‬השריר החלק ושריר הלב תהליך הכווץ‪,‬‬
‫(‪ 31‬שעות)‬
‫מטבוליזם של שרירים‪ ,‬קבוצות השרירים העיקריות‪ ,‬יציבה‪ ,‬השפעת הגיל‪.‬‬
‫‪ .1‬מערכת ההובלה‬
‫מערכת הדם – מבנה ותפקוד תאי הדם‪ ,‬הרכב ותפקוד הפלסמה‪ ,‬מנגנון הקרישה‪ ,‬סוגים וקבוצות‬
‫הדם‪.‬‬
‫המערכת הקרדיווסקולרית‪ –:‬מחזור הדם‪ ,‬מבנה ותפקוד הלב‪ ,‬אספקת דם לבבית‪ ,‬המערכת‬
‫החשמלית בלב‪ ,‬א‪.‬ק‪.‬ג‪ – .‬קצב לב‪ ,‬תפקוד מחזור הפעימה‪ ,‬תפוקת הלב‪ ,‬תנגודת היקפית‪ ,‬לחץ דם‬
‫– דופק‪ ,‬צמיגות וזרימה‪ ,‬שמות וחלוקת כלי דם‪ ,‬הבקרה העצבית על המערכת הקרדיווסקולרית‪.‬‬
‫מערכת הלימפה – מבנה ותפקוד האיברים הלימפתים‪ ,‬הרכב וזרימת הלימפה‪ 31( .‬שעות)‬
‫‪.0‬‬
‫מערכת הנשימה – מבנה דרכי הנשימה מהאף עד הריאות‪ ,‬מבנה העץ הברונכיאלי‪ ,‬המבנה‬
‫המיקרוסקופי של הריאות‪ ,‬הפיזיולוגיה של הנשימה; אוורור‪ ,‬חילוף הגזים החיצוני וחילוף הגזים‬
‫(‪ 03‬שעות)‬
‫הפנימי‪ ,‬תפקודי ריאות ונפחי ריאה‪ ,‬השפעת הגיל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .2‬מערכת העצבים –ארגון מערכת העצבים‪ ,‬הרקמה העצבית‪ :‬נוירונים ותאי גליאה‪ ,‬הדחף העצבי‪,‬‬
‫הסינפסה והמתווכים העצביים; מערכת העצבים המרכזית‪ :‬מוח‪ ,‬חוט שדרה ומעטפותיו (מבנה);‬
‫נוזלי המוח וחוט השדרה; תפקוד המוח וחוט השדרה; מערכת העצבים ההיקפית‪ :‬עצבי השדרה‬
‫ועצבי הראש‪ ,‬מערכת העצבים האוטונומית‪ :‬המערכת הסימפטטית והפארה‪-‬סימפטטית‪.‬‬
‫(‪ 31‬שעות)‬
‫‪ .8‬המערכת האנדוקרינית –מנגנוני הפעולה של הורמונים ודרכי הבקרה האנדוקרינית; רשימת‬
‫הבלוטות ההורמונאליות וההורמונים‪ :‬בלוטות יותרת המוח הקדמית והאחורית‪ ,‬ההיפותלמוס‪,‬‬
‫בלוטת האצטרובל‪ ,‬התריס ויותרות התריס‪ ,‬הלבלב‪ ,‬יותרת הכליה‪ ,‬שחלות ואשכים‪.‬‬
‫(‪ 01‬שעות)‬
‫‪ .1‬מערכת העיכול – מבנה ותפקוד צינור העיכול; מבנה ותפקוד בלוטות העיכול; הלבלב והכבד;‬
‫מבנה קרום הצפק‪ ,‬תהליכי העיכול‪ :‬בליעה‪ ,‬ערבול‪ ,‬פירוק אנזימתי ופירוק כימי‪ ,‬ספיגה והוצאה;‬
‫המנגנונים ההורמונלים והעצביים בבקרת תהליכי העיכול והמוטיליות של צינור העיכול‪.‬‬
‫(‪ 03‬שעות)‬
‫‪ .01‬מערכת הכליות והשתן – מבנה ותפקוד הכליה; יצירת השתן‪ :‬סינון בלחץ‪ ,‬ספיגה חוזרת והפרשה‪,‬‬
‫הבקרה על נפח השתן‪ ,‬מערכת השתן התחתונה‪ :‬צינורות השתן (שופכנים)‪ ,‬שלפוחית השתן וצינור‬
‫השופכה; תהליך ההשתנה‪ .‬נוזלי הגוף ומאזן המים והאלקטרוליטים; לחץ דם; מאזן חומצי בסיסי‪.‬‬
‫(‪ 01‬שעות)‬
‫‪50‬‬
‫‪ .00‬מערכות הרבייה‬
‫מערכת הרבייה הזכרית‪ :‬מבנה האשך‪ ,‬צינורות הזרע ובלוטות נוזל הזרע; הערווה‪ ,‬תהליך‬
‫הספרמטוגנזה‪ ,‬השפעות הגיל;‬
‫מערכת הרבייה הנקבית‪ :‬השחלות‪ ,‬הרחם החצוצרות‪ ,‬הנרתיק והערווה; תהליך האואוגנזה‪,‬‬
‫המחזור החודשי‪ ,‬השפעות הגיל על מבנה ותפקוד מערכת הרבייה הנקבית‪.‬‬
‫תהליך ההפריה מהמפגש בין הביצית ותא הזרע ועד השתרשות העובר בקיר הרחם‪.‬‬
‫(‪ 01‬שעות)‬
‫–‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות חובה‬
‫עמידה בהצלחה בבחינות (ציון עובר ‪)11‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫סמסטר א'‬
‫בחינה סמסטר ‪11% -‬‬
‫בוחן ביניים‬
‫‪01% -‬‬
‫סמסטר ב'‬
‫בחינה סמסטר ‪11% -‬‬
‫בוחן ביניים‬
‫‪01% -‬‬
‫ספרות חובה‪:‬‬
‫‪Tortora G.J., Bryan H., & Derrickson, B.H. (2011). Principles of anatomy and physiology‬‬
‫‪(13th ed.). New York, NY: John Wiley & Sons.‬‬
‫‪52‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0031 :‬‬
‫ביוכימיה כללית וקלינית‬
‫שעור ‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' סמסטר ב'‪ ,‬יום ד'‪00:11-01:11 ,8:11-00:11 ,‬‬
‫מרצה‪:‬‬
‫ד"ר אדית שניצר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬תיאום מראש‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הקורס בביוכימיה מקנה ידע בסיסי בתפקוד ומטבוליזם של חומרים בגוף האדם‪ .‬בנוסף נלמדים השינויים‬
‫במצבי מחלה‪ .‬ידע זה נחוץ להבנה טובה ומעמיקה של תחומים אחרים בתחום הרפואה‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ .0‬הקנית ידע במושגים הביוכימיים ובשפת הביוכימיה‪ ,‬הכרת המבנה‪ ,‬התפקיד ומטבוליזם של‬
‫חומרים בגוף האדם‪ .‬יודגש הקשר בין הביוכימיה לבין תחומים אחרים במקצוע הרפואה‪.‬‬
‫‪ .3‬הבנת המנגנונים הביוכימיים הגורמים להפרעות פתולוגיות נרכשות ותורשתיות‪.‬‬
‫‪ .3‬הכרת הרכב הדם והשתן ומהות השינויים החלים במצבים פתולוגיים‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫הרצאות‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫אנזימים‪ :‬מבנה ודרך פעולה‪ ,‬ויסות הפעילות‪ ,‬קואנזימים‪ ,‬שביל מטבולי‪.‬‬
‫אנרגיה כימית‪ :‬אנרגיה כימית וניצולה במערכות ביולוגיות‪.‬‬
‫מערכת העיכול‪ :‬פירוק וספיגה‪ .‬מחלות אי ספיגה‪.‬‬
‫חומצות גרעין ותורשה‪ :‬מבנה חומצות גרעין‪ .‬שיכפול ‪ ,DNA‬הצופן הגנטי‪ ,‬מוטציות‪ ,‬ארגון ה‪ DNA -‬בתא‪,‬‬
‫מושגי תורשה בסיסיים‪ ,‬מחלות תורשתיות‪.‬‬
‫סוכרים בגוף האדם‪ :‬מטבוליזם של סוכרים‪ ,‬פירוק אירובי ואנארובי‪ ,‬שרירים במאמץ‪ ,‬שביל הפנטוז‪-‬‬
‫פוספט‪ .‬אינסולין וגלוקגון‪ :‬ויסות ריכוז הגלוקוז בדם‪.‬‬
‫מחלות עם מטבוליזם בלתי תקין של סוכרים‪ :‬סוכרת‪ ,‬חוסר ‪ ,G6PD‬גלקטוזמיה‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫חלבונים בגוף האדם‪:‬‬
‫הרכב הדם‪ ,‬הנסיוב והפלסמה‪.‬‬
‫חלבוני הנסיוב‪ :‬הרכב‪ ,‬שיטות זיהוי‪ ,‬שינויים במחלות‪.‬‬
‫נוגדנים – מבנה‪ ,‬היווצרות כתגובה לחיסון‪.‬‬
‫סימנים לנזק רקמתי‪ :‬אנזימים ואיזואנזימים בנסיוב‪.‬‬
‫המוגלובין‪ :‬מבנה ופעילות‪ .‬אנמיה חרמשית‪ ,‬תלסמיה‪.‬‬
‫קולגן‪.‬‬
‫פירוק חלבון ויצירת אוריאה‪ .‬שינויים באוריאה ובאמוניה במחלות‪.‬‬
‫חומצות אמיניות‪ .‬פנילקטונוריה‪.‬‬
‫ליפידים בגוף האדם‪ :‬ליפידים כמקור לאנרגיה‪ .‬קטבוליזם של חומצות שומניות‪ .‬גופי קטו‪.‬‬
‫הרכב בדם‪ ,‬ליפופרוטאינים‪ ,‬כולסטרול‪ ,‬קשר לאוטם שריר הלב‪ .‬השפעת רדיקלים חופשיים‬
‫ואנטיאוקסידנטים על ‪.LDL‬‬
‫מחלות‪ :‬היפרכולסטרולמיה משפחתית‪ ,‬טי‪-‬זקס‪ ,‬גושה‪.‬‬
‫תוצרי פירוק‪ :‬חומצות שתן‪ ,‬קריאטינין‪ ,‬צבעי מרה‪ .‬שינויים במחלות‪.‬‬
‫הכבד‪ :‬פעילות מטבולית‪ ,‬בדיקות לתפקודי כבד‪.‬‬
‫ויטמינים‬
‫שתן‪ :‬הרכב ושינויים במחלות‪ .‬בדיקת שתן כללית ובדיקות לתפקודי כליות‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות חובה‬
‫עמידה במבחנים‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫קורס בכימיה‬
‫ציון‪:‬‬
‫בחינה מסכמת ‪011%‬‬
‫ציון עובר ‪11‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫אשכנזי‪ ,‬ר‪ .)0111( .‬תהליכים ביוכימיים בגוף האדם הבריא והחולה (מהדורה שנייה)‪.‬‬
‫בהוצאה עצמית‪.‬‬
‫‪Berg, J.M., Tymoczko J.L., & Stryer, L. (2007). Biochemistry (6th ed.).‬‬
‫‪New York, NY: W. H. Freeman and Co.‬‬
‫‪Nelson, D.L. & Cox, M. (2008). Lehninger principles of biochemistry (5th‬‬
‫‪ed.). New York, NY: W. H. Freeman and Co.‬‬
‫‪54‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0001 :‬‬
‫פתולוגיה כללית‬
‫שיעור‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א'‪ ,‬סמסטר ב'‪ ,‬יום ה' ‪01:11-01:11 ;03:11-01:11‬‬
‫מרצה‪:‬‬
‫דר' ליאורה ליפשיץ‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתיאום מראש‬
‫רציונל‬
‫הקורס בפתולוגיה הינו הקורס המקשר בין המדעים הבסיסיים לבין הרפואה הקלינית‪.‬‬
‫הוא מורכב משני חלקים עיקריים‪ :‬פתולוגיה כללית הנלמדת בסמסטר ב' של שנה א' ופתולוגיה ספציפית‬
‫אשר נלמדת בסמסטר א' של שנה ב'‪.‬‬
‫הפתולוגיה הכללית עוסקת בתהליכים שונים באיברים וברקמות‪ ,‬סיבותיהם‪ ,‬ומנגנוניהם‪.‬‬
‫החומר כולל שלושה נושאים עיקריים‪ :‬דלקת‪ ,‬שינויים המודינמיים וגידולים‪.‬‬
‫הפתולוגיה הספציפית עוסקת בפתולוגיה מערכתית ומתייחסת לכל מערכת ומערכת על מחלותיה בגוף‬
‫האדם‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ .0‬להגדיר מושגים בסיסיים בפתולוגיה‪.‬‬
‫‪ .3‬להסביר‪:‬‬
‫‪ 3.0‬תהליכים חולניים שונים‪ ,‬על ביטוייהם באברים וברקמות השונות‪.‬‬
‫‪ 3.3‬את הסיבות לתהליכים אלה‪.‬‬
‫‪ 3.3‬את המנגנונים של אותם תהליכים וצורת התפתחותם עם הזמן‪.‬‬
‫‪ .3‬להכיר את תפקידי המכונים לפתולוגיה במוסדות רפואיים ואת שיטות עבודתם‪.‬‬
‫שיטות הוראה‬
‫הרצאות ודיונים‪ ,‬המחשה בעזרת שקופיות וסרטים‪ ,‬חומר מאקרוסקופי במוזיאון לפתולוגיה בבית הספר‬
‫לרפואה‪0‬בבתי חולים‪.‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫‪ .0‬הקדמה‬
‫‪ .3‬סיבות המחלה והיווצרותה‬
‫‪ .3‬שינויים תאיים‪-‬עיוותים מולדים בהתפתחות‬
‫‪ .1‬שינויים כמותיים‪ :‬אטרופיה‪ ,‬הפרטרופיה‪ ,‬היפרפלזיה‬
‫‪ .0‬מוות ונמק‬
‫‪ .1‬דלקת וריפוי פצע‬
‫‪ .2‬הפרעות המודינמיות‪ ,‬בצקות‪ ,‬גודש‪ ,‬טרומבוס‪ ,‬תסחיף‪ ,‬איסכמיה‪ ,‬אוטם ודימומים‪.‬‬
‫‪ .8‬גידולים‪ :‬גידול שפיר‪ ,‬גידול ממאיר‪ ,‬חלוקה הסטולוגית של הגידולים‪ ,‬דרכי פיזור הגרורות‬
‫‪55‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות חובה‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אנטומיה‪ ,‬פיזיולוגיה והיסטולוגיה‬
‫ציון‬
‫בחינה מסכמת – ציון עובר ‪11‬‬
‫ספרות חובה‬
‫געתון‪ ,‬א‪ ,.‬געתון‪ ,‬ד‪ .)0182( .‬פתולוגיה כללית‪( .‬מהדורה שניה‪ .).‬תל‪-‬אביב‪ :‬גומא ספרי מדע ומחקר‪,‬‬
‫צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ‪.‬‬
‫ספרות מומלצת‬
‫‪Kumar, V., Cortan, R.S.& Robbins, S.L. (eds). (2001). Robbins and Cotran: Pathologic‬‬
‫‪basis of Disease (7th ed.). St. Louis, MO: W.B. Saunders.‬‬
‫חומר חובה‬
‫סיכומים שנערכו ע"י המרצה‪ ,‬ימסרו לסטודנטים בתחילת שנה"ל‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫מס' קורס‪1013.0001 :‬‬
‫חומרי רפואה (פרמקולוגיה) שנה א'‬
‫שו"ת‪ 0 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬סמסטר ב'‪ ,‬ימים ב' ‪ +‬ה'‬
‫מרצות‪ :‬דר'שניצר אדית (מרכזת) דואר אלקטרוני‪[email protected]:‬‬
‫דר' אטה נדלר‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתיאום מראש‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הכרת תרופות וחומרי רפואה חיונית הן להשכלה והן לחינוך המקצועי של הלומדים לתואר בוגר בסיעוד‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫היכרות עם המושג תרופה‪ ,‬הבנת מנגנוני הפעולה של תרופות כבסיס לטיפול מושכל ונכון במצבי מחלה‬
‫שונים‪ .‬הכרת התרופות הנפוצות למצבי מחלה שכיחים‪ ,‬האמצעים להפחתת הרעילות ותופעות לוואי‪,‬‬
‫התאמה מרבית של תרופה לחולה הספציפי‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫הרצאות ותרגילים‬
‫נושאי השיעורים‪( :‬תדריך מפורט ומעודכן יפורסם באתר הקורס)‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מבוא כללי‪ :‬הגדרת תרופה‪ ,‬השפעותיה‪ ,‬שמות של תרופות‪.‬‬
‫תנועת התרופה בגוף (פרמקוקינטיקה)‪ :‬שלבי הספיגה‪ ,‬הפיזור והפינוי‪ .‬פינוי כלייתי ומטאבוליזם בכבד‪ .‬משך‬
‫פעולה של תרופה‪ .‬משמעות טיפול כרוני‬
‫מנגנוני פעולה של תרופות (פרמקודינמיקה)‪ :‬על רצפטורים וסוגי הרצפטורים‪ ,‬על אנזימים ספציפיים‪ ,‬על גורם‬
‫מחלה זר לגוף (חיידקים‪ ,‬וירוסים)‬
‫התערבות תרופתית במערכת העצבים האוטונומית‪.‬‬
‫המערכת הפראסימפתטית‪ ,‬אצטילכולין כנוירוטרנסמיטר‪ ,‬אגוניסטים ואנטאגוניסטים‬
‫כולינרגיים כתרופות‪.‬‬
‫המערכת הסימפתטית‪ ,‬נוראדרנלין כנוירוטרנסמיטר‪ ,‬אגוניסטים ואנטגוניסטים אדרנרגיים‬
‫כתרופות‪.‬‬
‫טיפול תרופתי ביתר לחץ דם‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫תרופות למחלות לב‬
‫תעוקת לב (אנגינה פקטוריס)‬
‫אי ספיקת לב‬
‫הפרעות בקצב הלב‬
‫תרופות במערכת הדם‪ :‬נוגדי אגרגציה ונוגדי קרישה‬
‫תרופות במערכת העצבים המרכזית‪.‬‬
‫מבוא כללי‪ ,‬הרדמה כללית‬
‫סמי שינה והרגעה‬
‫משככי כאב‪ :‬אופיואידים; מעכבי ‪COX‬‬
‫דופאמין כנוירוטרנסמיטר‪ :‬תרופות למחלת פרקינסון ולסכיזופרניה‬
‫נוגדי דיכאון‬
‫סטרואידים כתרופות‪.‬‬
‫טיפול תרופתי בסוכרת‬
‫חומרים אנטיבקטריאליים‬
‫נוגדי נגיפים‬
‫כימותרפיה בסרטן‬
‫נושאי התרגילים‬
‫‪ .0‬מצגת הסבר ושאלות לתרגול השימוש ב‪Medic-‬‬
‫‪ .3‬מצגת הסבר ושאלות לעבודה בבית על תרופות במערכת העצבים האוטונומית‬
‫‪ .3‬מצגת הסבר ושאלות לעבודה בבית על תרופות למחלות לב וכלי דם‬
‫‪ .1‬מצגת הסבר ושאלות לעבודה בבית על תרופות במערכת העצבים המרכזית‪ ,‬דגש משככי כאב‬
‫‪ .0‬שאלות לעבודה עצמית בנושא תרופות אנטיבקטריאליות‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות בהרצאות ובתרגילים‪ ,‬הגשת התרגילים במועד‪ ,‬מעבר הבחינה הסופית שמורכבת משני חלקים‬
‫שווים‪ .‬כל חלק יש לעבור בציון של לפחות ‪.11‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫רקע בכימיה‪ ,‬ביוכימיה‪ ,‬פיזיולוגיה‬
‫ציון‪:‬‬
‫הציון הסופי של הקורס מורכב על פי הפירוט‪:‬‬
‫‪ - 11%‬ממוצע של תוצאות שני חלקי הבחינה‪ ,‬שניתנות במועדים נפרדים‪.‬‬
‫כל חלק יש לעבור בנפרד בציון של לפחות ‪.11‬‬
‫‪ - 01%‬ממוצע הציונים של חמישה תרגילים‪.‬‬
‫‪58‬‬
:‫ספרות מומלצת‬
:‫ ישראל‬,‫ תל אביב‬.‫ דרכי פעולה ועקרונות השימוש‬:‫ הטיפול התרופתי‬.)0111( .‫ ע‬,‫אופנהיימר‬
.‫עם עובד‬
Bergman, S.H. (Ed.) (2014) Medic: updated bi-monthly list of drugs. Herzliya,
Israel: Shirol.
Clinical pharmacology made incredibly easy (3rd ed.). (2009). International
Edition: Lippincott Williams & Wilkins.
Harvey, R.A. (Ed.). (2011). Lippincott's illustrated reviews: Pharmacology. (5th
Ed.). International Edition: Lippincott Williams & Wilkins.
Karch, A.M. (2014) Lippincott's nursing drug guide. International Edition:
Lippincott Williams & Wilkins.
Katzung, B.G. (Ed.). (2012). Basic and clinical pharmacology. (12th ed.).
International Edition: McGraw Hill Companies, Inc.
McKenry, L.M., Tessier, E.G., & Hogan, M.A. (2006). Mosbey's pharmacology
in nursing. (22nd ed.). St. Louis, MO : Elsevier Mosby.
:‫מידע תרופתי באינטרנט‬
http://www.rxlist.com
)‫ (אתר של קופת חולים כללית‬http://www.clalit.co.il
)‫ (אתר של משרד הבריאות‬http://health.gov.il
)‫ (אתר הרשות למלחמה בסמים‬http://www.antidrugs.gov.il
59
‫קורסים‬
‫במדעי החברה‬
‫‪61‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫מס' קורס‪0111.0301:‬‬
‫מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות‬
‫סמסטר‪ :‬א' – ‪ 3‬ש"ס‬
‫מועד הקורס ‪ :‬שנה א' סמסטר א' יום ב' ‪00:11-01:11 ,8:11-00:11‬‬
‫מרצים‪:‬‬
‫רוית כהן‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫אלה גלס‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫ערן חכים‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הקורס "מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות" יפגיש את הסטודנטים עם תיאוריות ומושגי יסוד‬
‫בסוציולוגיה‪ .‬התיאוריות והמושגים ישמשו כבסיס לדיונים על סוגיות בסוציולוגיה של הבריאות והרפואה‪:‬‬
‫המוסד הרפואי‪ ,‬אי שוויון בבריאות‪ ,‬לימודי מוגבלויות‪ ,‬מערכות בריאות ורפואה‪ ,‬רגישות תרבותית בטיפול‬
‫הרפואי ועוד‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫פיתוח חשיבה סוציולוגית ביקורתית וערנות לאופנים שבהם היבטים חברתיים ותרבותיים משפיעים על‬
‫אופייה של עבודת האחות‪.‬‬
‫יעדי הקורס‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫יכיר תיאוריות מרכזיות בסוציולוגיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ידע להגדיר מושגי יסוד בסוציולוגיה ובסוציולוגיה של הבריאות והרפואה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יעמוד על הקשר שבין הסוגיות הסוציולוגיות הכלליות לבין המאפיינים הייחודיים של‬
‫החברה ושל השדה הרפואי בישראל‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הרצאות‬
‫‪‬‬
‫סרטים‬
‫‪‬‬
‫רפרטים ודיונים בהשתתפות הסטודנטים‬
‫‪60‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מבוא לחשיבה חברתית ולסוציולוגיה של הבריאות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המוסד הרפואי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אי שוויון‪ ,‬יחסי כוח וביטוייהם בשדה הבריאות והרפואה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הנורמאלי והבלתי נורמאלי בראי הסוציולוגיה– גישות ביקורתיות ללקות גופנית ונפשית‪.‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫חובת נוכחות בשיעורים‬
‫קריאה שוטפת של פריטי החובה בביבליוגרפיה‬
‫הצגת רפראט בהתאם להנחיות שינתנו במהלך הקורס (‪ 31%‬מהציון)‬
‫בחינה מסכמת (‪ 81%‬מהציון)‬
‫הזכאות להיבחן בבחינה הסופית מותנית בעמידה בחובת הנוכחות ובהגשת הרפראט‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫נושא‬
‫‪ .0‬מבוא לחשיבה‬
‫חברתית‬
‫ולסוציולוגיה של‬
‫הסיעוד‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫ספרות חובה‬
‫תכנים‬
‫זבורובסקי מ‪ .)0180( .‬רכיבים תרבותיים‬
‫בריאות וחולי כתופעה חברתית ותרבותית‬
‫גישות מאקרו לחקר החברה‬
‫בתגובה לכאב‪ .‬בתוך ד‪ .‬רוט‪-‬הלר ונ‪ .‬ניסן‬
‫(עורכים)‪ ,‬היחיד והסדר החברתי (עמ' ‪030-‬‬
‫‪ .)012‬תל אביב‪ :‬עם עובד‪.‬‬
‫גישות מיקרו לחקר החברה‬
‫‪Conrad, P. & Kern, R. (Eds.) (1990).‬‬
‫הגישה הפונקציונאליסטית‬
‫‪The sociology of health & illness:‬‬
‫גישת הקונפליקט‬
‫‪critical perspectives. New York, NY:‬‬
‫‪St. Martin’s Press. Pp. 7-8‬‬
‫גישת האינטראקציה הסימבולית‬
‫מארכס‪ ,‬ק‪ .‬ואנגלס‪ ,‬פ‪ .)0111( .‬המניפסט‬
‫הון תרבותי ואלימות סימבולית‬
‫הקומוניסטי‪ .‬בתוך ד‪ .‬רוט‪-‬הלר ונ‪ .‬ניסן‬
‫(עורכים)‪ ,‬היחיד והסדר החברתי (עמ' ‪310-‬‬
‫‪ .)311‬תל אביב‪ :‬עם עובד‪.‬‬
‫דורקהיים‪ ,‬א‪ )3111( .‬מהי עובדה חברתית‪.‬‬
‫בתוך‪ :‬הכללים של המתודה הסוציולוגית‪ .‬תל‬
‫אביב‪ :‬רסלינג‪ .‬עמ' ‪.02-01‬‬
‫‪Goffman, E. (1967). The nature of‬‬
‫‪deference and demeanor. In‬‬
‫‪interaction ritual: essays on face‬‬‫‪to-face behavior ( Pp. 48-52) .‬‬
‫‪New York, NY: Pantheon Books.‬‬
‫‪ .1‬המוסד הרפואי‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫תהליכי הבנייה‪ ,‬מיסוד‪ ,‬מוסדות ושדות‬
‫חברתיים‪.‬‬
‫גולד‪ ,‬ס‪ .‬ג‪ .)0113( .‬אין מידה לאדם‪ .‬תל‬
‫אביב‪ :‬דביר‪.‬‬
‫השיח הרפואי כמוסד תרבותי ופוליטי‬
‫("מדיקליזציה")‪.‬‬
‫גופמן א‪ . )3111( ,‬על מאפייני המוסדות‬
‫הטוטאליים‪ .‬תל אביב‪ :‬רסלינג‪ .‬עמ' ‪30-38‬‬
‫בית החולים כמוסד חברתי‪.‬‬
‫‪Anspach, R. (1990). The language of‬‬
‫‪case presentation. In: P. Conrad & R.‬‬
‫& ‪Kern (Eds.), The sociology of health‬‬
‫‪illness, critical perspectives. New‬‬
‫‪York: St. Martin’s Press.‬‬
‫בית החולים ושדה הרפואה כמוסדות‬
‫בירוקרטים‪.‬‬
‫מוסדות טוטאליים‪.‬‬
‫השדה הרפואי כשדה פרופסיונאלי‪.‬‬
‫ניאו‪-‬ליברליזם והפרטת שירותי הבריאות‬
‫בישראל‪.‬‬
‫סבירסקי ב‪ . )3111( .‬בריאות‪ .‬בתוך‪ :‬רם א‪.‬‬
‫וברקוביץ נ‪( .‬עורכים)‪ ,‬אי‪/‬שוויון (ע"מ ‪.)11-23‬‬
‫באר שבע‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בן גוריון‬
‫בנגב‪.‬‬
‫מרון‪ ,‬א‪ .)3103( .‬מגמות ותהליכי הפרטה‬
‫בשירותים החברתיים בישראל‪( .‬טרם פורסם)‬
‫עמ'‪.02-38 ,0-3:‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ .2‬אי שוויון יחסי כוח‬
‫וביטוייהם בשדה‬
‫הבריאות‬
‫והרפואה‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫תפיסות והגדרות של שוויון ואי שוויון‪.‬‬
‫נגישות לשירותים רפואיים ולתנאי חיים‬
‫בריאים‪.‬‬
‫אי שוויון בבריאות בישראל‪.‬‬
‫סבירסקי ב‪ .)3103( .‬תקציב משרד הבריאות‬
‫יעדים לשנים הבאות‪ .‬תל אביב‪ :‬מרכז אדווה‪.‬‬
‫עמ' ‪.0-33‬‬
‫דהאן‪ ,‬י‪ .)3112( .‬תיאוריות של צדק חברתי‪.‬‬
‫תל אביב‪ :‬האוניברסיטה המשודרת‪ .‬עמ' ‪01-‬‬
‫‪.30‬‬
‫קימרלינג‪ ,‬ב‪ .)0111( .‬מדינה הגירה‬
‫והיווצרותה של הגמוניה‪ .‬סוציולוגיה ישראלית‬
‫ב(‪.012-023 )9‬‬
‫מגדר ורפואה מגדרית‪.‬‬
‫אתניות‪ ,‬לאומיות ורב תרבותיות‪.‬‬
‫רגישות תרבותית בשדה הרפואי‪.‬‬
‫השפעות תרבותיות על תפיסות ביחס‬
‫לרפואה ולבריאות‪.‬‬
‫הרצוג‪ ,‬חנה (‪ .)3111‬מגדר‪ .‬בתוך‪ :‬רם א‪.‬‬
‫וברקוביץ נ‪( .‬עורכים)‪ ,‬אי‪/‬שוויון (ע"מ ‪331-‬‬
‫‪ .)332‬באר שבע‪ :‬הוצאת אוניברסיטת בן‬
‫גוריון בנגב‪.‬‬
‫יונה‪ ,‬י‪ .‬ושנהב‪ ,‬י (‪ .)3110‬רב תרבותיות‬
‫מהי? ‪ :‬על הפוליטיקה של השונות בישראל‪.‬‬
‫תל אביב‪ :‬בבל‪.‬‬
‫‪Mizrachi, N. (2004). From badness to‬‬
‫‪sickness’: the role of ethnopsychology‬‬
‫‪in shaping ethnic hierarchies in Israel.‬‬
‫‪Social identities, 10(2), 219-243.‬‬
‫‪ .8‬הנורמאלי והבלתי‬
‫נורמאלי בראי‬
‫הסוציולגיה –‬
‫גישות ביקורתיות‬
‫ללקות גופנית‬
‫ונפשית‬
‫ההבחנה בין הנורמאלי לבלתי נורמאלי‬
‫כהבחנה חברתית ותרבותית‪.‬‬
‫לימודי מוגבלויות‪.‬‬
‫ההבדל בין הגישה הרפואית לבין הגישה‬
‫החברתית ללקות גופנית‪.‬‬
‫הגישה הפוסט מודרנית ללקות גופנית‬
‫‪ 6‬שעות‬
‫ביקורת השיח הטיפולי‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫בר‪-‬חיים‪ ,‬א‪ .)3103( .‬לימודי מוגבלויות‬
‫מפרספקטיבה סוציולוגית‪( .‬לא פורסם)‪ .‬עמ'‬
‫‪.0-0‬‬
‫אילוז‪ ,‬א‪ .)3103( .‬גאולת הנפש המודרנית‪.‬‬
‫תל אביב‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫פורטר ר‪ .)3111( .‬תולדות הרפואה‪:‬‬
‫מהיפוקרטס ועד ימינו‪ .‬תל אביב‪ :‬רסלינג‪.‬‬
‫פרק ‪" ,8‬מחלות נפש" עמ' ‪.320-311‬‬
‫רשימת מקורות חובה‪:‬‬
‫אילוז‪ ,‬א‪ )3103( .‬גאולת הנפש המודרנית‪ .‬תל אביב‪ :‬הקיבוץ המאוחד‪.‬‬
‫בר‪-‬חיים‪ ,‬א (‪ .)3103‬לימודי מוגבלויות מפרספקטיבה סוציולוגית‪( .‬לא פורסם)‪ .‬עמ' ‪.0-0‬‬
‫גולד‪ ,‬ס‪ .‬ג' (‪ .)0113‬אין מידה לאדם‪ .‬תל אביב‪ :‬דביר‪.‬‬
‫גופמן א‪ . )3111( ,‬על מאפייני המוסדות הטוטאליים‪ .‬תל אביב‪ :‬רסלינג‪ .‬עמ' ‪30-38‬‬
‫דהאן‪ ,‬י‪ .)3112( .‬תיאוריות של צדק חברתי‪ .‬תל אביב‪ :‬האוניברסיטה המשודרת‪ .‬עמ' ‪.01-30‬‬
‫דורקהיים‪ ,‬א‪ )3111( .‬מהי עובדה חברתית‪ .‬בתוך‪ :‬הכללים של המתודה הסוציולוגית‪ .‬תל אביב‪ :‬רסלינג‪ .‬עמ' ‪02-‬‬
‫‪.01‬‬
‫הרצוג‪ ,‬חנה (‪ .)3111‬מגדר‪ .‬בתוך‪ :‬רם א‪ .‬וברקוביץ נ‪( .‬עורכים)‪ ,‬אי‪/‬שוויון (ע"מ ‪ .)331-332‬באר שבע‪ :‬הוצאת‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪.‬‬
‫יונה‪ ,‬י‪ .‬ושנהב‪ ,‬י (‪ .)3110‬רב תרבותיות מהי? ‪ :‬על הפוליטיקה של השונות בישראל‪ .‬תל אביב‪ :‬בבל‪.‬‬
‫זבורובסקי מ‪ .)0180( .‬רכיבים תרבותיים בתגובה לכאב‪ .‬בתוך ד‪ .‬רוט‪-‬הלר ונ‪ .‬ניסן (עורכים)‪ ,‬היחיד והסדר החברתי‬
‫(עמ' ‪ .)030-012‬תל אביב‪ :‬עם עובד‪.‬‬
‫מארכס‪ ,‬ק‪ .‬ואנגלס‪ ,‬פ‪ .)0111( .‬המניפסט הקומוניסטי‪ .‬בתוך ד‪ .‬רוט‪-‬הלר ונ‪ .‬ניסן (עורכים)‪ ,‬היחיד והסדר החברתי‬
‫(עמ' ‪ .)310-311‬תל אביב‪ :‬עם עובד‪.‬‬
‫מרון‪ ,‬א‪ .)3103( .‬מגמות ותהליכי הפרטה בשירותים החברתיים בישראל‪( .‬טרם פורסם) עמ'‪.02-38 ,0-3:‬‬
‫סבירסקי ב‪ . )3111( .‬בריאות‪ .‬בתוך‪ :‬רם א‪ .‬וברקוביץ נ‪( .‬עורכים)‪ ,‬אי‪/‬שוויון (ע"מ ‪ .)11-23‬באר שבע‪ :‬הוצאת‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪.‬‬
‫סבירסקי ב‪ .)3103( .‬תקציב משרד הבריאות יעדים לשנים הבאות‪ .‬תל אביב‪ :‬מרכז אדווה‪ .‬עמ' ‪.0-33‬‬
‫פורטר ר‪ .)3111( .‬תולדות הרפואה‪ :‬מהיפוקרטס ועד ימינו‪ .‬תל אביב‪ :‬רסלינג‪ .‬פרק ‪" ,8‬מחלות נפש" עמ' ‪.320-311‬‬
‫קימרלינג‪ ,‬ב‪ .)0111( .‬מדינה הגירה והיווצרותה של הגמוניה‪ .‬סוציולוגיה ישראלית ב(‪.012-023 )9‬‬
‫‪Anspach, R. (1990). The language of case presentation. In: P. Conrad & R. Kern (Eds.), The‬‬
‫‪Sociology of health & illness, critical perspectives. New York, NY: St. Martin’s Press.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪Conrad, P. & Kern, R. (Eds.) (1990). The sociology of health & illness: Critical perspectives. New‬‬
‫‪York, NY: St. Martin’s Press. Pp. 7-8.‬‬
‫‪Goffman, E. (1967). The nature of deference and demeanor. In Interaction Ritual: Essays on‬‬
‫‪Face-to-Face Behavior ( Pp. 48-52) . New York, NY: Pantheon Books‬‬
‫‪Mizrachi, N. (2004). From Badness to Sickness: The Role of Ethnopsychology in Shaping Ethnic‬‬
‫‪Hierarchies in Israel. Social Identities, 10(2), 219-243.‬‬
‫רשימת מקורות רשות‪:‬‬
‫בורדייה פ‪ .)3110( .‬שאלות בסוציולוגיה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬רסלינג‪.‬‬
‫גור‪-‬זיו‪ ,‬ח‪ .)0112( .‬שוויון הזדמנויות ודיכוי ‪ -‬המקרה של החרשים‪ .‬עיונים(‪.31-33 .2,)2‬‬
‫גולדין‪ ,‬ס‪ .)3113( .‬מופעי הגוף הכחוש‪ :‬הערות על ההיסטוריה החברתית של נראותו‪ .‬זמנים ‪.87‬‬
‫דה בובואר ס‪ . )3112( .‬המין השני‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬בבל‪ .‬עמ' ‪.1-32‬‬
‫מרגולין‪ ,‬י‪ .‬וויצטום‪ ,‬א‪ .)3111( .‬תסמונות נפשיות תלויות תרבות בישראל‪ .‬פסיכיאטריה‪.01-32 ,91 ,‬‬
‫פילק‪ ,‬ד‪ .)3110( .‬הפרויקט הניאו‪-‬ליברלי ותהליכי הפרטה במערכת הבריאות‪ .‬בתוך‪ :‬מאוטנר‪ ,‬מ‪( .‬עורך)‪ ,‬צדק‬
‫חלוקתי בישראל‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.320-388 .‬‬
‫שנהב‪ ,‬י‪ .)3111( .‬אתניות‪ .‬בתוך‪ :‬רם א‪ .‬וברקוביץ נ‪( .‬עורכים)‪ ,‬אי‪/‬שוויון (ע"מ ‪ .)3-00‬באר שבע‪ :‬הוצאת‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‪.‬‬
‫‪Rosenhan, D. L. (1973). On being sane in insane places. Science, 179(4070), 250-258‬‬
‫** לקריאת הרשות יצורפו מקורות נוספים (דוחות ומאמרים) שיסייעו לסטודנטים ביצירת הרפרטים‪** .‬‬
‫‪66‬‬
‫מס' קורס‪0111.0311 :‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה לסיעוד‬
‫שו"ת‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬סמסטר א'‪ ,‬יום א'‪ ,‬שעה ‪( 8-01‬שעור); ‪(01-00‬תרגיל)‬
‫יום א' שעה ‪( 03-00‬שעור); ‪( 00-01‬תרגיל)‬
‫מרצה‪ :‬דר' עדית גוטמן‪ ,‬דואר אלקטרוני‪[email protected]:‬‬
‫גב' הדר רם‪ ,‬דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫מתרגלים‪ :‬יעל אופיר‪ ,‬מיקה אפלבאום‪ ,‬נעמה שוורץ‪ ,‬נורית שטרנברג‬
‫שעות קבלה‪ :‬יום א' לפני ההרצאה‪0‬תרגיל‪ ,‬בתיאום עם הצוות‬
‫רציונל‪ :‬הצגת הממשק בין הפסיכולוגיה לבין עבודת הסיעוד‪ .‬היכרות עם תחומי העיסוק והאסכולות‬
‫המרכזיות בפסיכולוגיה‪ ,‬במטרה להקנות כלים להבנה של תופעות פסיכולוגיות ולהתייחסות אליהן‪.‬‬
‫ההיכרות עם שדה הפסיכולוגיה תכלול סקירה של מושגי יסוד ותחומי מחקר עיקריים‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪ :‬היכרות עם מושגים בסיסיים ותיאורטיקנים מרכזייים בפסיכולוגיה; הבנת חשיבות‬
‫הפסיכולוגיה לעבודה הסיעודית; מודעות לאופן בו מצבים נפשיים ותופעות פסיכולוגיות עשויים להתבטא‬
‫בחיי היומייום ולדרכי התמודדות עמם‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪ :‬הרצאה פרונטלית‪ .‬בתרגילים יערכו לעיתים דיונים בכיתה‪.‬‬
‫נושאי השיעורים והתרגילים‪:‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪01/12‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01/12‬‬
‫שעור‬
‫פתיחה‪ :‬גישות בפסיכולוגיה‪:‬‬
‫הדוגמה של חלום‬
‫פלסיבו‬
‫‪6‬‬
‫‪4/11‬‬
‫למידה‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11/11‬‬
‫‪11/11‬‬
‫למידה‬
‫זכרון‬
‫‪3‬‬
‫‪05/11‬‬
‫פרויד‬
‫‪0/10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2/10‬‬
‫התפתחותית‪ :‬התקשרות‬
‫‪1‬‬
‫‪13/10‬‬
‫חברתית‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪06/10‬‬
‫‪62/10‬‬
‫מוות ושכול‬
‫לחץ‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3/1‬‬
‫‪16/1‬‬
‫‪02/1‬‬
‫חרדה‬
‫מצבי רוח‬
‫סכיזופרניה‬
‫בסיס מהספר‬
‫‪---‬‬
‫תרגיל‬
‫פסיכולוגיה רפואית‬
‫בסיס מהספר‬
‫‪356-333‬‬
‫‪002-041‬‬
‫פסיכולוגיה פיזיולוגית‪:‬‬
‫נוירונים‬
‫פסיכולוגיה פיזיולוגית‪:‬‬
‫מערכת העצבים‬
‫התפתחות קוגניטיבית‬
‫סמים‬
‫‪123-115‬‬
‫‪016- ,071-072 ,036-076‬‬
‫‪626-624 ,025-027 ,013‬‬
‫‪727-712 ,623-612‬‬
‫הומניזם‬
‫‪560 ,562 ,503-501‬‬
‫חופש חנוכה‬
‫‪226- ,151-152 ,155-157‬‬
‫‪242-244 ,201-205 ,210‬‬
‫‪--‬‬‫‪341- ,341-343 ,362-361‬‬
‫‪337 ,352‬‬
‫‪140 ,114-113 ,742-751‬‬
‫‪163-161 ,104-103 ,752-737‬‬
‫‪162-142 ,165 ,771-717‬‬
‫‪67‬‬
‫התפתחות פיזית‬
‫‪,106-107 ,111-112‬‬
‫‪162-166‬‬
‫‪526-527‬‬
‫‪,012-011‬‬
‫‪042-057‬‬
‫‪,721-724 ,537-531‬‬
‫‪101-107‬‬
‫‪426-521‬‬
‫עמדות‬
‫‪133-174‬‬
‫בשורה מרה‬
‫מבחנים פסיכולוגיים‬
‫‪--‬‬‫‪431- ,451-450 ,441‬‬
‫‪703-701 ,476‬‬
‫‪720-726 ,763-746‬‬
‫‪775-774‬‬
‫‪---‬‬
‫אבנורמליות מהי‪ ,‬סטיגמה‬
‫‪ ,DSM‬סומטופורמיות‬
‫חזרה ופרידה‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות בהרצאות ובתרגילים‪ ,‬עמידה בבחינה‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון‪:‬‬
‫בחינה מסכמת ‪011% -‬‬
‫ספרות חובה‪:‬‬
‫קריג‪ ,‬ר‪ .‬וזימברדו‪ ,‬פ‪ .)3101( .‬מבוא לפסיכולוגיה (פזי‪-‬גולדברג‪ ,‬מתרגמת)‪ .‬רעננה‪ :‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה‪( .‬פורסם במקור ‪.)3118‬‬
‫‪68‬‬
‫מס' קורס‪0111.3803 :‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית לסיעוד‬
‫שיעור חובה‪ 2 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬סמסטר ב'‪ ,‬יום ב'‪03:11-01:11 ,‬‬
‫מרצה‪:‬‬
‫איתי ריקון‪-‬בקר‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected]:‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתיאום מראש‬
‫רציונל‪:‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית הינה ענף בפסיכולוגיה הבוחן שינויים המתרחשים באדם לאורך חייו‪ .‬שינויים אלה‬
‫נבחנים במספר תחומים‪ :‬פיזיולוגי‪ ,‬קוגניטיבי‪ ,‬רגשי‪ ,‬חברתי ומוסרי‪ .‬הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע‬
‫בתיאוריות התפתחות מרכזיות‪ ,‬וכן כלים להבנת התנהגותם של ילדים בגילאים השונים החל מהגיל הרך‬
‫ועד לגיל ההתבגרות‪ .‬כמו כן הקורס מיועד להרחיב את ההבנה אודות גורמים שונים המשפיעים על‬
‫התפתחותם של ילדים‪ .‬לבסוף‪ ,‬הקורס מקנה כלים בסיסיים בהבנת פסיכופתולוגיה נפשית אצל ילדים‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים‪:‬‬
‫‪ .0‬יכיר תיאוריות התפתחות מרכזיות במגוון תחומים‪.‬‬
‫‪ .3‬יקבל כלים בסיסיים בהבנת התנהגות ילדים בגיל הרך ועד גיל ההתבגרות‪.‬‬
‫‪ .3‬יכיר היבטים התפתחותיים המאפיינים כל אחד מהגילאים‪ ,‬החל מהגיל הרך ועד גיל ההתבגרות‪.‬‬
‫‪ .1‬יקבל כלים לזיהוי והבנת פסיכופתולוגיה נפשית בקרב ילדים ומתבגרים‪.‬‬
‫נושאי השיעורים‪:‬‬
‫חלק ראשון‬
‫‪‬‬
‫הכרות עם ענף הפסיכולוגיה ההתפתחותית –מושגים בסיסיים בתחום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הקשרים של התפתחות‬
‫‪‬‬
‫עוברות‪ ,‬לידה ותחילת החיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התפתחות קוגניטיבית ושפתית לפי פיאז'ה וויגוצקי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התפתחות מוסרית לפי פיאז'ה וקוהלברג‪.‬‬
‫חלק שני‬
‫‪‬‬
‫היבטים רגשיים וחברתיים בילדות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משחק בילדות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התפתחות האישיות‬
‫‪‬‬
‫גיל ההתבגרות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פסיכופתולוגיה התפתחותית‪.‬‬
‫ייתכן ויחולו שינויים בנושאי הקורס במהלך הסמסטר‬
‫‪69‬‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫נוכחות בשיעורים‬
‫עמידה בבחינה המסכמת‪.‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‪.‬‬
‫ציון‪:‬‬
‫בחינה מסכמת ‪.011% -‬‬
‫ספרות חובה‪:‬‬
‫‪ .0‬סולברג‪ ,‬ש‪ .)3112( .‬הפסיכולוגיה של הילד והמבגר‪ :‬מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית (מהדורה שנייה‪,‬‬
‫מתוקנת ומורחבת‪ .).‬ירושלים‪ :‬האוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫‪ .2‬סרוף‪ ,‬א‪ ,.‬קופר‪ ,‬ר‪ ,.‬דהארט‪ ,‬ג‪ .)3111( .‬התפתחות הילד‪ :‬טבעה ומהלכה (מהדורה בשני כרכים‪.).‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫‪ .3‬קרן‪ ,‬מ‪ .)3103( .‬זה לא יעבור עם הזמן? ‪ :‬בריאות הנפש בשלוש השנים הראשונות לחיים‪ .‬בן שמן‪:‬‬
‫הוצאת מודן‪.‬‬
‫רשימת פרקים רלוונטיים לפי שיעור תינתן עם תחילתו הקורס‪.‬‬
‫ספרות מומלצת‪:‬‬
‫‪ .0‬רשימת ספרות מומלצת תינתן עם תחילתו של הקורס‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫‪0111.3800‬‬
‫סטטיסטיקה לסיעוד ‪ -‬תשע"ה‬
‫שו"ת‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬סמסטר א'‪ ,‬יום ד'‪03:11-01:11 ;01:11-18:11 ,‬‬
‫מרצות‪:‬‬
‫כרמל בלנק‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יעל נבון‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מתרגלים‪:‬‬
‫נדיה בלקינד‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ליאור יוחנני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫חגי גובר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יוליה בסין‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬לפי תאום מראש‪.‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫בעשורים האחרונים עובר מקצוע הסיעוד שינויים משמעותיים‪ .‬העוסקים במקצוע נדרשים כיום להבין‬
‫ולערוך מחקרים כמו גם לבסס את הפרקטיקה המקצועית על גוף ידע הולך וגדל‪ .‬חלק משמעותי מהעשייה‬
‫המחקרית ומגוף הידע המחקרי‪ ,‬מבוסס על מידע כמותי‪ .‬באמצעות סטטיסטיקה תיאורית מתוארות‬
‫תופעות שונות ובאמצעות סטטיסטיקה היסקית נבחנות השערות ומוסקות מסקנות אמפיריות‪.‬‬
‫קריאה ביקורתית של מחקרים‪ ,‬השתתפות פעילה במחקרים ובצוע מחקרים עצמאיים‪ ,‬מחייבים את‬
‫העוסקים בתחו ם הסיעוד בהיכרות בסיסית עם מושגי יסוד מעולם הניתוח הכמותי וכלים סטטיסטיים‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫מטרת הקורס היא הקניית מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים ‪ -‬תיאור‪ ,‬ניתוח והסקה סטטיסטית ‪ -‬תוך‬
‫פיתוח היכולת לבצע מחקר עצמאי ובייחוד הקניית כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים אמפיריים ודו"חות‬
‫מחקר‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫לקורס שני חלקים‪ .‬חלקו הראשון של הקורס יוקדש לסטטיסטיקה תיאורית‪ :‬סולמות מדידה‪ ,‬הצגות‬
‫גראפיות‪ ,‬מדדי מרכז ומדדי פיזור‪ .‬חלקו השני של הקורס יתמקד תחילה בהבנת המושגים הסתברות‬
‫והתפלגות הדגימה ובהמשכו יעסוק בנושא בדיקת השערות‪ .‬במסגרת זו נלמד לבצע בדיקת השערות‪:‬‬
‫בהתפלגות ‪ ,z‬בהתפלגות ‪ t‬למדגם אחד ולשני מדגמים‪ .‬בנוסף נאמוד רווח בר‪-‬סמך בשתי ההתפלגויות‬
‫הללו‪ .‬לבסוף נדון בקשר בין משתנים בסולמות מדידה שונים‪ .‬ההרצאות תעסוקנה בהיבטים התיאורטיים‬
‫של הנושאים הנלמדים ואילו בתרגולים יודגמו היישומים המעשיים של הנושאים הללו‪.‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫‪ ‬הרצאות‬
‫‪ ‬תרגולים‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סוגי משתנים ורמות מדידה‬
‫ארגון והצגת נתונים‬
‫מדדי מרכז‬
‫מדדי פיזור‬
‫ציונים יחסיים‪ :‬אחוזונים‪ ,‬ציוני תקן והתפלגות ‪Z‬‬
‫הסתברות והתפלגות הדגימה‬
‫מבוא להסקה סטטיסטית – לוגיקה של בדיקת השערות‬
‫בדיקת השערות על ממוצע (התפלגות ‪)Z‬‬
‫אומדנים והתפלגות ‪t‬‬
‫השוואת ממוצעים‪ :‬מדגמים בלתי‪-‬תלויים‬
‫‪2‬‬
‫קשר בין משתנים קטגוריאליים‪ :‬מבחן ‪ 2‬לטיב התאמה מבחן ‪ ‬לאי תלות‪ ,‬מדד ‪ V‬של קרמר ולוח‬
‫אחוזים‬
‫קשר בין משתנים כמותיים‪ :‬דיאגראמת פיזור‪ ,‬מתאם פירסון ואחוז שונות מוסברת‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫‪ .0‬הנוכחות בשיעורים ובתרגולים היא חובה‪ .‬היעדרות של מעל ל‪ 1-‬מפגשים (משיעורים ומתרגולים‬
‫גם יחד) תגרור הפחתה בציון הקורס‪ :‬כל היעדרות מעבר לארבע היעדרויות (מכל סיבה שהיא)‬
‫תפחית ‪ 3‬נקודות מציון הקורס הסופי‪.‬‬
‫‪ .3‬הגשת ‪ 01‬מטלות (מתוך ‪ )01‬במהלך הסמסטר במועדים שיקבעו‬
‫‪ .3‬עמידה בבחינת סוף סמסטר (ציון עובר ‪ )11‬וציון משוקלל לפחות ‪ 11‬בקורס‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫ציון הקורס‪:‬‬
‫שקלול של ציון הבחינה המסכמת (‪ )81%‬וציוני המטלות (‪ .)31%‬ציון עובר במבחן הינו תנאי לקבלת ציון‬
‫עובר בקורס‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫ספרות מומלצת*‪:‬‬
‫אייזנבך‪ ,‬ר‪ .)3113( .‬סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים‪ ,‬חלק א'‪ .‬ירושלים‪ :‬אקדמון‪.‬‬
‫בייט‪-‬מרום ר‪ .)1976( .‬מבוא לסטטיסטיקה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬עם‪-‬עובד‪.‬‬
‫ישראלית‪ ,‬ש‪ .)0111( .‬סטטיסטיקה הלכה למעשה‪ .‬כפר‪-‬סבא‪ :‬לוגיק מערכות יעוץ והדרכה‪.‬‬
‫פירוט עמודים‬
‫נושאי הקורס‬
‫סוגי משתנים ורמות מדידה‬
‫בייט‪ -‬מרום‬
‫אייזנבך‬
‫ישראלית‬
‫‪2-08‬‬
‫‪2-03‬‬
‫‪00-01‬‬
‫ארגון והצגת נתונים‬
‫‪01-30‬‬
‫‪02-13‬‬
‫‪01-31‬‬
‫מדדי מרכז‬
‫‪13-00‬‬
‫‪12-23‬‬
‫‪30-31‬‬
‫מדדי פיזור‬
‫‪01-21‬‬
‫‪18-002 ;83-11‬‬
‫‪30-31‬‬
‫ציוניים יחסיים‪:‬‬
‫אחוזונים‪ ,‬ציוני תקן‬
‫‪80-10‬‬
‫‪030-031‬‬
‫‪11-10‬‬
‫התפלגות נורמלית‬
‫‪011-081‬‬
‫‪013-003‬‬
‫‪;031-010‬‬
‫‪012-018‬‬
‫מבוא להסקה סטטיסטית‪:‬‬
‫לוגיקה של בדיקת השערות‬
‫‪;001-018‬‬
‫‪310-301‬‬
‫‪301-321‬‬
‫בדיקת השערות על הממוצע‬
‫‪331-310‬‬
‫אומדנים והתפלגות ‪t‬‬
‫השוואת ממוצעים‪ :‬מדגמים‬
‫תלויים ובלתי‪-‬תלויים‬
‫‪;310-311‬‬
‫‪303-300‬‬
‫‪;322-380‬‬
‫‪310-301‬‬
‫‪311-322‬‬
‫קשר בין משתנים קטגוריאליים‬
‫‪;010-012‬‬
‫‪312-311‬‬
‫קשר בין משתנים כמותיים‬
‫‪001-011‬‬
‫‪010-011‬‬
‫‪;301-331‬‬
‫‪312-301‬‬
‫‪331-311‬‬
‫‪013-023‬‬
‫‪01-11‬‬
‫* הערה‪ :‬במהלך הקורס נלמד מגוון רב של נוסחאות סטטיסטיות‪ .‬יתכן ותתקלו במקורות הספרות השונים‪,‬‬
‫בגרסאות שונות של הנוסחאות בהשוואה לנוסחאות שנלמדו בהרצאות‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬הנוסחאות המחייבות בקורס זה‪ ,‬הן הנוסחאות המוצגות בהרצאות ובתרגולים‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫ביה"ס למקצועות הבריאות‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד‬
‫מס' קורס‪1009-2813 :‬‬
‫שיטות מחקר לסיעוד ‪ -‬תשע"ה‬
‫שו"ת‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬סמסטר א'‪ ,‬יום ד‪03:11-00:11 ;01:11-18:11 ,‬‬
‫מרצות‪:‬‬
‫כרמל בלנק‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יעל נבון‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מתרגלים‪:‬‬
‫נדיה בלקינד‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ליאור יוחנני‬
‫חגי גובר‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫יוליה בסין‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬לפי תאום מראש‪.‬‬
‫רציונל‪:‬‬
‫מקצוע הסיעוד כיום‪ ,‬בדומה למקצועות בריאות נוספים‪ ,‬מחייב מגוון רחב של מיומנויות וכשרונות‪ .‬הצוות‬
‫הסיעודי מצופה לספק טיפול באיכות גבוהה אשר על מנת להשיג אותו הוא נדרש להיות בעל יכולות‬
‫להעריך מידע חדש ולשלב אותו במידת הצורך בהחלטות הקליניות‪ .‬בעולם היום‪ ,‬הצוות הסיעודי נדרש‬
‫ללמוד באופן מתמיד ולהיות בעל יכולת לשקף‪ ,‬להעריך ולהתאים באופן שיטתי את הפרקטיקה הקלינית‬
‫בהתבסס על ידע נרחב ההולך ומצטבר‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטים מושגים בסיסיים במחקר מדעי‪ ,‬תוך פיתוח היכולת לבצע‬
‫מחקר עצמאי ובייחוד הקניית כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים אמפיריים ודו"חות מחקר‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫במהלכו של הקורס יוקנו לסטודנטים מושגי יסוד בתחום המחקר המדעי בכלל‪ ,‬ובמחקר בתחום הסיעוד‬
‫בפרט‪ :‬מקורות וניסוח בעית המחקר וההשערות‪ ,‬מסגרות תיאורטיות ומושגיות‪ ,‬דגימה‪ ,‬שיטות לאיסוף‬
‫נתונים‪ ,‬מדידה והערכת איכות‪.‬‬
‫במהלך הסמסטר הסטודנטים יתנסו בקריאה ביקורתית של עבודות מחקריות‪ ,‬החל משלב ניסוח הבעיה‬
‫המחקרית עבור במערך המחקר וכלה בביקורת על איכות הנתונים והממצאים‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫שיטות הוראה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הרצאות‬
‫‪‬‬
‫תרגולים‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ - 1‬מבוא למחקר בסיעוד בסביבה של פרקטיקה מבוססת ראיות‪ :‬המחקר בסיעוד‪,‬‬
‫מקורות של ראיות במחקר בסיעוד‪ ,‬פרדיגמות במחקר בסיעוד‬
‫ מושגים וצעדים בסיסיים במחקרים איכותיים וכמותיים‪ :‬שיטות למיון משתנים‪ ,‬הגדרות‬‫נומינליות ואופרציונליות‪ ,‬מחקר איכותי ומחקר כמותי‪ ,‬צעדים עיקריים במחקר כמותי‪,‬‬
‫פעולות במחקר איכותי‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ - 2‬השלב המושגי; המשגה ותכנון‪ :‬סקירה של בעיות מחקר ושאלות מחקר‪ ,‬תיאוריות‪,‬‬
‫שימוש בתיאוריות במסגרת המחקר הכמותי והמחקר האיכותי‪ ,‬מטרת ההשערות במחקר הכמותי‪,‬‬
‫ניסוחן ובדיקתן‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ – 3‬השלב התכנוני; קשר וסיבתיות במחקר כמותי‪ :‬קשר סטטיסטי לעומת קשר סיבתי‪,‬‬
‫תנאים לסיבתיות‪ ,‬משתנים מתערבים‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ - 4‬השלב התכנוני‪ :‬מערכי מחקר במחקרים כמותיים‪ :‬מערכי מחקר ניסויים‪ ,‬דמויי‪-‬ניסוי‬
‫ומערכים מתאמיים‪ ,‬ממד הזמן‪ ,‬תוקף פנימי ותוקף חיצוני‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ - 2‬המשגה ותכנון‪ :‬מערכי מחקר במחקרים איכותיים‪ :‬מאפיינים ותכנון של מערכי מחקר‬
‫איכותיים‪ ,‬מסורות במחקר האיכותי‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ - 6‬השלב התכנוני; עריכת המחקר‪ :‬דגימה‪ :‬אוכלוסייה‪ ,‬מדגם ודגימה‪ ,‬מערכי דגימה‬
‫במחקרים כמותיים‪ ,‬דגימה במחקרים איכותיים וביקורת על מערכי דגימה‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ - 1‬השלב התכנוני; עריכת המחקר‪ :‬שיטות איסוף נתונים‪ :‬מגוון השיטות והמקורות‬
‫לאיסוף נתונים במחקרים כמותיים ובמחקרים איכותיים‪ ,‬דיווחים עצמיים‪ ,‬תצפיות ומדדים ביו‪-‬‬
‫פיזיולוגיים‬
‫‪‬‬
‫נושא ‪ - 8‬השלב התכנוני‪ :‬מדידה ואיכות הנתונים‪ :‬מדידה‪ ,‬מהימנות‪ ,‬ותוקף‬
‫דרישות הקורס‪:‬‬
‫הנוכחות בשיעורים ובתרגולים היא חובה‪ .‬היעדרות של מעל ‪ 1‬מהמפגשים (שימו לב‪ :‬כל מפגש‪,‬‬
‫שיעור או תרגול‪ ,‬ייבדק בנפרד! כלומר‪ -‬סטודנט שהחסיר שיעור ותרגול באותו היום החסיר ‪3‬‬
‫מפגשים) תגרור הפחתה בציון הקורס‪ :‬כל היעדרות מעבר להיעדרות הרביעית (מכל סיבה שהיא)‬
‫תפחית ‪ 3‬נקודות מציון הקורס הסופי‪.‬‬
‫‪ .1‬הגשת ‪ 8‬מטלות (מתוך ‪ )8‬במהלך הסמסטר במועדים שיקבעו‪.‬‬
‫‪ .0‬עמידה בבחינת סוף סמסטר (ציון עובר ‪ )11‬וציון משוקלל לפחות ‪ 11‬בקורס‪.‬‬
‫דרישות מוקדמות‪:‬‬
‫אין‬
‫‪75‬‬
‫ציון הקורס‪:‬‬
‫שקלול של ציון הבחינה המסכמת (‪ )81%‬וציוני המטלות (‪ .)31%‬ציון עובר במבחן הינו תנאי לקבלת ציון‬
‫עובר בקורס‪.‬‬
‫ספר חובה‪:‬‬
‫‪Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidence for‬‬
‫‪nursing practice (7th ed.). Philadelphia, PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams‬‬
‫‪and Wilkins.‬‬
‫נושא‬
‫‪ .0‬מבוא למחקר בסיעוד בסביבה של פרקטיקה‬
‫מבוססת ראיות (פרק ‪)0‬‬
‫‪ .3‬מושגים וצעדים בסיסיים במחקרים איכותניים‬
‫וכמותיים (פרק ‪)3‬‬
‫‪ .3‬השלב המושגי; המשגה ותכנון‬
‫‪ ‬בעיות‪ ,‬שאלות מחקר והשערות מחקר (פרק‬
‫‪)1‬‬
‫‪ ‬סוגי תיאוריות (פרק ‪)8‬‬
‫‪ ‬שימוש בתיאוריות במחקר (פרק ‪)8‬‬
‫‪ ‬השערות מחקר (פרק ‪)1‬‬
‫‪ .1‬השלב התכנוני‪ :‬מערכי מחקר במחקרים כמותיים‬
‫(פרק ‪)1‬‬
‫‪ .0‬המשגה ותכנון‪ :‬מסורות מחקר במחקרים איכותיים‬
‫(פרק ‪)01‬‬
‫‪ .1‬השלב התכנוני; עריכת המחקר‪ :‬דגימה (פרק ‪)03‬‬
‫‪ .2‬השלב התכנוני; עריכת המחקר‪ :‬שיטות איסוף‬
‫נתונים (פרק ‪)03‬‬
‫‪ .8‬השלב התכנוני‪ :‬מדידה ואיכות הנתונים (פרק ‪)01‬‬
‫‪76‬‬
‫עמודים‬
‫‪4-1; 10-30‬‬
‫‪61-86‬‬
‫‪011-055‬‬
‫‪011-011‬‬
‫‪300-306‬‬
‫‪156-168‬‬
‫‪330-306‬‬
‫‪301-382‬‬
‫;‪310-330‬‬
‫‪331-333‬‬
‫‪338-312‬‬
‫‪321-382‬‬
‫מס' קורס‪9001-9191 :‬‬
‫יישומי מחשב בסיעוד תשע"ה‬
‫שיעור ותרגיל‪ 3 ,‬ש"ס‬
‫מועד הקורס‪ :‬שנה א' ; סמסטר ב'‪ ,‬יום ה' ‪01:11-03:11 ;8:11-01:11‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתיאום מראש‬
‫מרצים‪:‬‬
‫אפרת הרצברג‬
‫‪[email protected]‬‬
‫נועה ונה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אור רביב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אסף רוטמן‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתיאום מראש‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הקורס נועד לתת לתלמידים כלים אשר יאפשרו להם לבצע מחקר עצמאי המבוסס על ניתוח של נתונים‬
‫סטטיסטיים‪.‬‬
‫מטרת הקורס‪:‬‬
‫הכרת התוכנה הסטטיסטית ‪ SPSS‬והקניית כלים אשר יאפשרו לתלמידים לבצע מחקר עצמאי המבוסס על ניתוח‬
‫של נתונים כמותיים‪.‬‬
‫שיטת הלימוד‪:‬‬
‫הקורס יועבר במעבדת המחשבים ויכלול לימוד פרונטאלי ותרגול מעשי‪.‬‬
‫דרישות קדם‪:‬‬
‫לימוד במקביל למבוא לסטטיסטיקה‬
‫חובות הסטודנט‪:‬‬
‫נוכחות‪ :‬על הסטודנטים חלה חובת נוכחות בכל השיעורים והשתתפות פעילה בתרגול החומר‪.‬‬
‫מטלה מסכמת‪ :‬לקראת סוף הקורס תינתן מטלה בכיתה‪ .‬על המטלה לא יינתן ציון מספרי אלא רק "עובר"‬
‫או "לא עובר"‪ .‬ציון עובר במטלה הינו תנאי מוקדם לאפשרות לגשת לבחינה הסופית‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ :‬סטודנטים שייעדרו מהשיעור בו תינתן המטלה לא יוכלו לגשת לבחינה הסופית‪.‬‬
‫בחינה‪ :‬הבחינה בסיום הקורס מהווה ‪ 011%‬מהציון הסופי‪.‬‬
‫על הסטודנטים להגיע מצוידים ב‪ disk on key-‬לכל השיעורים‪.‬‬
‫קריאה מומלצת‪:‬‬
‫שריד‪ ,‬מ‪ .)3100( .‬המדריך העברי למשתמש בתוכנת ‪( .SPSS‬גרסה ‪ .)01‬תל‪-‬אביב‪ :‬הוצאת מכון שריד‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫תוכנית הקורס‬
‫שבוע‬
‫יישומי מחשב‬
‫‪0‬‬
‫הכרת תוכנת ‪ ,SPSS‬מבנה קובץ הנתונים‪ ,‬הגדרות משתנים‬
‫‪3‬‬
‫התפלגות שכיחויות‪ ,‬גרפים‬
‫‪3‬‬
‫מדדי מרכז ופיזור‬
‫‪1-1‬‬
‫טרנספורמציות של משתנים‬
‫‪2‬‬
‫פיצול קובץ‪ ,‬בחירה סלקטיבית של מקרים‬
‫‪8‬‬
‫מטלת אמצע‬
‫‪1‬‬
‫השוואת ממוצעים (כולל ‪ ,)ANOVA‬מבחן ‪ T‬למדגמים בלתי תלויים‬
‫‪01‬‬
‫קשר בין משתנים כמותיים‪ :‬מקדמי מתאם פירסון וספירמן‪ ,‬דיאגרמת פיזור‬
‫‪00‬‬
‫קשר בין משתנים נומינליים‪ :‬לוח שכיחויות דו מימדי‪ ,‬לוח אחוזים‪ ,‬מבחן ‪ V ,χ²‬של קרמר‬
‫‪03‬‬
‫רגרסיה ליניארית פשוטה ומרובה (משתנים ב"ת רציפים בלבד)‬
‫‪03‬‬
‫מטלה מסכמת‪ ,‬סיכום וחזרה לבחינה‪.‬‬
‫‪78‬‬

Similar documents