יחידת תדריך סימולציה ה "ג תשע החוג לסיעוד המכללה האקדמית צפת

Transcription

יחידת תדריך סימולציה ה "ג תשע החוג לסיעוד המכללה האקדמית צפת
‫החוג לסיעוד‬
‫תדריך יחידת‬
‫הסימולציה‬
‫תשע"ג‬
‫החוג לסיעוד‬
‫המכללה האקדמית צפת‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תוכן עניינים‬
‫סימולציה מבוססת ראיות‬
‫‪0-6‬‬
‫אנשי קשר ביחידת הסימולציה‬
‫‪6‬‬
‫תיאור יחידת סימולציה‬
‫‪9‬‬
‫הליך הלמידה הקלינית ביחידת הסימולציה‬
‫‪8‬‬
‫‪7-11‬‬
‫כללי התנהגות בימי הסימולציה‬
‫הערכת הסטודנט‪/‬ית ביום סימולציות ‪ -‬על ידי המדריך‪/‬ה‬
‫‪12‬‬
‫דף משוב ליום סימולציה ‪ -‬ימולא ע"י הסטודנט‪/‬ית‬
‫‪10‬‬
‫טופס סיכום ליום סימולציות‬
‫‪10‬‬
‫רשימת מקורות‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪16-17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫סימולציה מבוססת ראיות‬
‫‪Evidence-based Simulation‬‬
‫בשנים ה אחרונות ישנה עליה בהיקף השימוש בסימולציות כשיטת חינוך במקצועות הבריאות‬
‫בכלל (‪ )Hofmann, 2009‬ובסיעוד בפרט ( ‪Alfes, 2011; Carolyn & Wilker, 2005; Shepherd,‬‬
‫‪ .)McCunnis, Brown, & Hair, 2010; Ward-Smith, 2008‬אחד המניעים העכשוויים לשימוש‬
‫בסימולציות בחינוך סטודנטים לסיעוד הוא המצוקה בשדות הקליניים‪ ,‬כך שההזדמנויות ללמידה‬
‫בשדות הקליניים הן יותר ויותר מוגבלות‪ ,‬והשימוש בסימולציות היא האלטרנטיבה העדיפה לגישה‬
‫המסורתית (‪ .)Edwards, Smith, Courtney, Finlayson, & Chapman, 2004‬המצב בישראל‪ ,‬אינו‬
‫שונה משאר העולם הן מבחינת המצוקה בשדות הקליניים והן מבחינת המחסור באחים ואחיות‬
‫שהביא לפתיחת עוד בתי ספר לחינוך לסיעוד‪ .‬לאחרונה‪ ,‬מינהל הסיעוד הוציא הנחיה שמאפשרת‬
‫למחנכים בסיעוד לנצל ‪ 02%‬מהשעות הקליניות שהסטודנט לסיעוד מחוייב על פי תוכנית הליבה‬
‫לצורכי חינוך באמצעות סימולציות‪ .‬השאלה שעולה מכאן‪ ,‬היא מה מידת היעילות וההשפעה של‬
‫השימוש בסימולציות על תהליך החינוך של הסטודנטים לסיעוד? המחקר הנוכחי ינסה לענות על‬
‫שאלה זו‪.‬‬
‫הספרות מגדירה סימולציה כייצוג קרוב של אירוע אמיתי ממשי‪ ,‬אשר ניתן להציגו באמצעות‬
‫שיטות שונות כגון תוכנת מחשב‪ ,‬הצגת מקרה‪ ,‬תרחישים כתובים‪ ,‬שחקנים מקצועיים‪ ,‬משחקי‬
‫תפקידים‪ ,‬או שימוש בובות פשוטות וחכמות ( ‪Beaubien & Baker, 2004; Bearnson & Wiker,‬‬
‫‪ .)2005; Goldenberg, et al., 2005; Mould, White, & Gallagher, 2011; Suling, 2007‬השימוש‬
‫בסימולטורים "חכמים" היא שיטה יחסית חדשה בחינוך לסיעוד‪ ,‬שהפעלתם נעשית באמצעות‬
‫מיחשוב‪ ,‬ניטור וטכנולוגיות גבוהות (‪ .)Sanford, 2010‬עוד עולה מהספרות ששימוש בסימולציות‬
‫מספקת סביבה בטוחה‪ ,‬ומקובלת לתרגול מיומנויות קליניות בסיעוד (‪ ,)Ward-Smith, 2008‬והיא‬
‫נחשבות כאסטרטגית למידה פוריה שמרחיבה את הידע התיאורטי ותומכת במרכיבים הקליניים של‬
‫החינוך לסיעוד (‪.)Prescott & Garside, 2009‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫הספרות מציגה יתרונות רבים לשימוש בסימולצייה על תהליך הלמידה של הסטודנטים‬
‫לסיעוד‪ .‬כך למשל‪ ,‬נמצא שחינוך באמצעות סימולציות עשוי לשפר את החשיבה הביקורתית של‬
‫הסטודנט‪ ,‬ולספק לו הזדמנות לתרגל מיומנויות פשוטות ומורכבות בסביבה לא מאיימת ובטוחה‪ ,‬כגון‬
‫החייאה‪ ,‬לידה‪ ,‬הכנסת קטטר שתן‪ ,‬הכנסת זונדה וכו (‪ .)Sanford, 2010‬ממצאים שדווחו בספרות‬
‫מצביעים גם על כך שלמידה באמצעות סימולציות עשויה לעזור בחיזוק הקשר בין התיאוריה לעשייה‬
‫(‪,)Morgan, 2006‬לספק משוב מיידי‪ ,‬לאפשר התנסויות חוזרות ונשנות המופעלות ברמות קושי‬
‫שונות‪ ,‬לאפשר הפעלת אסטרטגיות למידה שונות ומגוונות‪ ,‬לאפשר תרגולים ולמידה פרטנית‪ ,‬והגדרת‬
‫יעדים ברורים וברי השגה (‪.)Issenberg, McGsghie, Petrusa, Lee Gordon, & Scalese, 2005‬‬
‫הספרות גם מראה כי למידה באמצעות סימולציה מפחיתה בעקביות את רמת החרדה בקרב‬
‫סטודנטים לסיעוד (‪ ,)Szpak & Kameg, 2011‬ומעלה את רמת הביטחון העצמי ואת רמת הכישורים‬
‫הקליניים שלהם (‪ ,)Brannan, White & Bezanson, 2008‬כמו גם את שביעות רצונם מהלמידה‬
‫באמצעות סימולציות ( ;‪Alfas, 2011; Blum, Borglund, & Parcells, 2010; Mould et al., 2011‬‬
‫‪ .)Prescott & Garside, 2009‬הלימוד באמצעות סימולציה משפרת גם את רמת הידע של התלמידים‪,‬‬
‫ואת רמת הביצועים הקליניים ( & ‪Bearnson & Wiker, 2005; Liaw, Scherpbier, Rethans,‬‬
‫‪ ,)Klainin-Yobas, 2011‬כמו גם את המסוגלות העצמית שלהם ( & ‪Goldenberg, Andrusyszyn,‬‬
‫‪ .)Iwasiw, 2005‬יתר על כן‪ ,‬התנסות באמצעות סימולציה מחזק את הפיתוח של המיומנויות בביצוע‬
‫הערכה‪ ,‬פעילות פסיכומוטורית‪ ,‬פתרון בעיות‪ ,‬קבלת החלטות‪ ,‬וחשיבה ביקורתית וזאת על ידי עידוד‬
‫התלמידים לחשוב לעומק‪ ,‬לשאול שאלות מתאימות ומתן משוב מיידי ( ;‪Cant & Cooper, 2010‬‬
‫‪ .)Mikkelsen, Reime, & Harris, 2008‬למידה באמצעות סימולציות יכולה גם להשפיע על איכות‬
‫הטיפול בחולה‪ ,‬בריאותו ועל רמת הבטיחות בטיפול בו (‪.)Rothgeb, 2008‬‬
‫הופעת סימני חרדה בקרב סטודנטים לסיעוד לפני כניסתם הראשנה של למסגרת הלימודים‬
‫הקלינים מתועדת היטב בספרות (‪ .)Sharif & Masoumi, 2005; Shipton, 2002‬חרדה זו עשויה‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫להשפיע לרעה על איכות הטיפול בחולים (‪ ,)Beddoe & Murphy, 2004‬למשל‪ ,‬על ידי הפחתת רמת‬
‫הביצועים הקליניים של הסטודנטים לסיעוד במהלך ההתנסות הקלינית (‪.)Cheung & Au, 2011‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הפחתת חרדה בתלמידים יכולה להוביל לשליטה ומניעה של זיהומים צולבים ( & ‪Dehkordi‬‬
‫‪ ,)Tavakol, 2011‬וגם לשפר את רמת הטיפול בחולים סופניים על ידי סטודנטים לסיעוד ( ‪Beck,‬‬
‫‪.)1997‬‬
‫החל משנת הלימודים תעש"ב‪ ,‬החוג לסיעוד אימץ את הגישה של חינוך באמצעות סימולציות‪,‬‬
‫ולשם כך הוקמה יחידת הסימולציה הראשונה בגליל שתשרת בשלב זה את הסטודנטים לסיעוד‬
‫במכללה האקדמית בצפת‪ .‬בסה"כ מספר הסטודנטים מגיע לכ‪ 042 -‬סטודנטים‪ ,‬שמתוכם כ‪062 -‬‬
‫סטודנטים שמתנסים בשדות קליניים מגוונים‪ ,‬בבתי חולים ומרפאות שונות בגליל‪ .‬החינוך באמצעות‬
‫סימולציה נעשה במקביל להתנסות הקלינית‪ ,‬כחלק מהשעות של ההתנסות הקלינית‪.‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫אנשי קשר ביחידת הסימולציה‬
‫ד"ר רביע חלאילה‬
‫תפקיד‪ :‬ראש החוג לסיעוד‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫גב' רנא גובראן‬
‫תפקיד‪ :‬מזכירת החוג‬
‫טל‪24-6709996 :‬‬
‫דו"אל‪[email protected] :‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫תיאור יחידת הסימולציות‬
‫מבנה יחידת הסימולציה‪:‬‬
‫לרשות יחידת הסימולציה עומדים ארבעה חדרי סימולציה‪ ,‬שמאובזרים בציוד כמו ביחידת אשפוז של‬
‫בית החולים‪.‬‬
‫היחידה כוללת ‪ 0‬בובות‪:‬‬
‫‪ )0‬בובת מבוגר ‪ Nursing Anne -‬המאפשרת תרגול קליני בבריאות האישה‪ ,‬מיילדות‪ ,‬לאחר‬
‫לידה‪ ,‬הערכה וטיפול בפצע‪ ,‬הערכה וטיפול כלליים במטופל‪.‬‬
‫‪)0‬‬
‫בובת מבוגר – ‪ Resusci Anne‬המאפשרת תרגול דרכי נשימה‪ ,‬נשימה ספונטנית‪,ECG ,‬‬
‫דפיברילציה‪ ,IV ,‬לחץ דם‪ ,‬קולות נשימה וקולות לב‪.‬‬
‫‪ )3‬בובת ילד – ‪ Resuscie Junior‬ללימוד ותרגול החייאה בילדים‪.‬‬
‫‪ )4‬בובה יולדת ‪ Mama Natalie -‬ניתן לשלוט מנואלית על כמות הדימום ומצב הרחם‪ .‬כמו כן‬
‫ניתן לשלוט בפתיחת צוואר הרחם ובתנוחת העובר לדמות לידה רגילה‪ ,‬לידת עכוז או לידת‬
‫רגליים‪ ,‬יציאת השלייה בשלמותה או שלא בשלמותה והאזנה לדופק עוברי‪.‬‬
‫בנוסף לבובות החדרים מאבזרים בציוד רב ומגוון כגון‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫ציוד למתן טיפול סיעודי בסיסי‪ :‬סדינים‪ ,‬סירים‪ ,‬בקבוקי שתן‪ ,‬חיתולים וכו‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫ציוד למתן טיפולים רפואיים‪ :‬מערכות למתן חמצן‪ ,‬מזריקים‪ ,‬מחטים‪ ,‬תרופות‪ ,‬ציוד‬
‫להכנסת קטטר‪ ,‬להכנסת זונדה וכו‬
‫‪.3‬‬
‫מכשור‪ :‬מוניטור‪ ,‬סופר טיפות‪ ,‬דפיברילטור חצי אוטומטי‪ ,‬פלס אוקסימטר‪ ,‬בלוני חמצן‪,‬‬
‫מערכת סקשן‪ ,‬מדי לחץ דם‪ :‬אלקטרני‪ ,‬ידני ושולחני‪.‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫הליך הלמידה הקלינית ביחידת הסימולציה‬
‫שלבי הסימולציה‬
‫‪‬‬
‫בתחילת כל התנסות קלינית‪ ,‬מתפרסמת באתר החוג פריסת ימי הסימולציה שהסטודנט‬
‫צריך לעשות במהלך כל תקופת התנסות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל סטודנט מחויב בשני ימי סימולציה בכל התנסות קלינית‪ ,‬כאשר כל יום סימולציה נמשך‬
‫ל‪ 8 -‬שעות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל מדריך סימולציה מקבל קבוצה של‪ 4-‬ועד ‪ 9-‬סטודנטים לחדר הסימולציה‪ ,‬שמתנסים‬
‫באותו תחום בכדי לתרגל איתם מיומנויות סיעוד ותרחישים קליניים שמבוססים על ספרות‬
‫ועל ניסיונו הקליני של המדריך באותו תחום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל קבוצה מתנסה באותו יום במספר תרחישים (לפחות שניים) שהוכנו ותוקפו מראש על ידי‬
‫המדריך ומרכזת יחידת הסימולציה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תחומי ההתנסות בהם נערכים ימי סימולציות כוללות‪ :‬סיעוד האישה‪ ,‬סיעוד הילד‪ ,‬סיעוד‬
‫המבוגר – כירורגיה‪ ,‬סיעוד המבוגר – פנימית‪ ,‬מיון וטראומה‪ ,‬ואימון קליני מתקדם – סטאז'‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במהלך ובסיום יום הסימולציה מתבצעת שיחת משוב \ תחקור בה משתתפים המדריך‪,‬‬
‫הסטודנטים ומרכזת יחידת הסימולציה‪ ,‬שמטרתו לדון בהיבטים המקצועיים של‬
‫הסימולציה‪ ,‬לציין נושאים לשימור ולשיפור‪ ,‬ולסכם את הסימולציה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בסיום יום מתן משובים כתובים על ידי המדריך ועל ידי הסטודנטים‪.‬‬
‫הערכת הסימולציות‪:‬‬
‫א) הערכת הישגי הסטודנט‪ :‬הערכה על ידי המדריכים – דף הערכה לכל סטודנט (מצורף דף‬
‫הערכה )‪ .‬הציון שהסטודנט מקבל בסוף כל יום סימולציה מהווה ‪ 02%‬מהציון הסופי של‬
‫ההתנסות הקלינית (בסה"כ ‪ 0‬סימולציות מהוות ‪.)02%‬‬
‫ב) הערכת הסימולציות ‪ -‬הסטודנטים יעריכו את הנושאים ‪ /‬המצבים שנבחרו‪ ,‬דרך הלימוד ‪/‬‬
‫ההוראה‪ ,‬המדריכים ויום הסימולציות ככלל (מצורף דף הערכה)‪.‬‬
‫ג) הערכת יום הסימולציה ‪ -‬על ידי מרכזת הסימולציה‬
‫ טופס מובנה ובו תיאור יום הסימולציות‪ ,‬סיכום משוב הסטודנטים‪ ,‬משוב המדריך‬‫וסיכום היום על ידי צוות החוג כולל המלצות לשימור ולשיפור‪.‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫כללי התנהגות בימי הסימולציה‬
‫‪ .0‬נוכחות בתרגול‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫חובת נוכחות‪ 022%:‬מימי הסימולציה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על הסטודנט להיות נוכח ביחידת הסימולציה כרבע שעה לפני התחלת הסימולציה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הסטודנט חייב להודיע למדריך ולמרכזת היחידה על היעדרות‪/‬יציאה לפני תום‬
‫התרגול‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫סטודנט שהחסיר יום סימולציה‪,‬ימציא אישור עד ‪ 3‬ימים מיום ההיעדרות וישלים‬
‫את הסימולציה במועד שנקבע במהלך או בסוף הסמסטר בתיאום עם מרכזת יחידת‬
‫הסימולציה (ולא יותר מפעמיים בסמסטר)‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סטודנט שהחסיר ימי סימולציה מטעמים לא מוצדקים‪ ,‬או לא המציא אישור על‬
‫ההיעדרות‪ ,‬ישלים את התרגול במועד שנקבע במהלך או בסוף הסמסטר‪,‬כאשר עלות‬
‫השלמת התרגול היא ‪ ₪ 422‬ליום (ולא יותר מפעמיים בסמסטר)‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫סטודנט מאחר לא יורשה להשתתף ויצטרך להשלים את הסימולציה במועד שיקבע‬
‫בסוף או במהלך הסמסטר בעלות של ‪ ₪ 422‬ליום (ולא יותר מפעמיים בסמסטר)‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫סטודנט שהחסיר יותר משני ימי סימולציה במהלך הסמסטר‪ ,‬גם אם זה מסיבה‬
‫מוצדקת‪ ,‬מעמדו להמשך ההתנסות הקלינית יובא לדיון בוועדת ההוראה הקלינית‪.‬‬
‫‪ .0‬לבוש והופעה‪.‬‬
‫הכניסה למרכז הסימולציה מותרת רק בהופעה הולמת הכוללת‪:‬‬
‫א‪ .‬מדים לבנים נקיים ומגוהצים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לבוש עליון‪ :‬סווצ'ר בצבע לבן‪,‬כחול כהה או שחור בלבד‪.‬‬
‫ג‪ .‬נעליים לבנות סגורות וגרביים לבנות (לא נעלי בד \ נעלי קרוקס)‪.‬‬
‫ד‪ .‬תג עם שמו‪.‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫ה‪ .‬שיער אסוף ומסודר‪.‬‬
‫ו‪ .‬איפור עדין‪.‬‬
‫ז‪ .‬ללא ציפורניים מלאכותיות ו‪/‬או לק כהה ולא שלם‪.‬‬
‫ח‪ .‬ללא צמידים ו‪/‬או טבעות פרט לטבעת נישואין‪.‬‬
‫ט‪ .‬עגילים קטנים‪.‬‬
‫י‪ .‬גברים יבואו לימי סימולציות כשהם מגולחים‪.‬‬
‫‪ .3‬ציוד חובה לסימולציות כולל ‪ :‬עט‪ ,‬מחשבון‪ ,‬פנקס קטן‪ ,‬ושעון עם מחוג שניות‪ .‬פרט לציוד‬
‫המפורט חל איסור להכניס תיקים וציוד אישי‪.‬‬
‫‪ .4‬הכנה לסימולציה‪ :‬על הסטודנט להגיע מוכן לכל סימולציה בהתאם לתכנים התיאורטיים שנלמדו‬
‫בקורסים עליהם מבוססים הנושאים המתורגלים במרכז ולפי התכנים שפורסמו באתר‪.‬‬
‫‪ .6‬אחסון הציוד האישי‪ :‬אחסון הציוד האישי יעשה באחד החדרים המיועדים לכך בבניין‬
‫הסימולציות‪ .‬אין המכללה אחראית על ציוד אישי שנשאר בחדר!!!!‬
‫‪ .6‬התנהגות כללית‬
‫א‪ .‬יש לשמור על השקט ולפעול על פי הנחיות האחראים בעת השהות ביחידת הסימולציה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל שהות ו‪/‬או תרגול‪ ,‬יש לשמור על ניקיון ושלמות הציוד‪.‬‬
‫ג‪ .‬חבלה או נזק לרכוש יחויבו בתשלום‪.‬‬
‫ד‪ .‬העישון במרכז אסור‪.‬‬
‫ה‪ .‬אסור להכניס דברי מאכל ושתייה‪.‬‬
‫ו‪ .‬אסור להכניס טלפונים ניידים‪ ,‬איתורית או מכשירי הקלטה אלקטרוניים‪.‬‬
‫ז‪ .‬חל איסור להוציא ציוד‪/‬טפסים מהמרכז‪.‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫‪ .9‬התנהגות מקצועית המחייבת את הסטודנט‪:‬‬
‫במהלך התרגול‪,‬יתנהג הסטודנט בצורה ההולמת את מקצוע הסיעוד‪ ,‬על פי כללי הקוד האתי‪,‬‬
‫תוך הפגנת מוטיבציה לקדם את עצמו ואת קבוצתו‪.‬‬
‫א‪ .‬הפגנת התנהגות מכבדת‪ ,‬אמינה ותומכת ביחס לעמיתים ושותפים לתרגול‪ ,‬תוך שמירה‬
‫על סודיות התכנים העולים במהלך התרגול‪.‬‬
‫ב‪ .‬גילוי יוזמה ואחריות לקידום צרכיו הלימודיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביצוע המטלות הנדרשות ביחידה‪.‬‬
‫ד‪ .‬השתתפות באופן פעיל בסימולציה‪.‬‬
‫ה‪ .‬עבודה בשיתוף פעולה ולהפגנת שיקול דעת‪.‬‬
‫ו‪ .‬קיום יחסי עבודה ותמיכה עם עמיתים וצוות‪.‬‬
‫ז‪ .‬שמירה על עקרונות הבטיחות ביחס לעצמו ולעמיתיו בתחומים‪ :‬פיזי‪ ,‬כימי‪ ,‬בקטריאלי‬
‫ונפשי‪.‬‬
‫ח‪ .‬קבלת אחריות על מעשים‪.‬‬
‫ט‪ .‬הקפדה ועמידה בלוח זמנים‪.‬‬
‫י‪ .‬פתיחות והפנמת התנהגות בעקבות משוב‪.‬‬
‫הפרת כללי ההתנהגות המקובלים ביחידת הסימולציה תובא לבדיקה‪ ,‬לדיון ולהחלטה בפני‬
‫ועדת המשמעת‪.‬‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫הערכת הסטודנט‪/‬ית ביום סימולציות – על ידי המדריך‪/‬ה‬
‫שם הסטודנט‪/‬ית _____________ מחזור ______ תאריך ________ תחום ________‬
‫טוב‬
‫מעולה‬
‫לא מספיק‬
‫כמעט טוב‬
‫ידע‬
‫טוב‬
‫מעולה‬
‫לא מספיק‬
‫כמעט טוב‬
‫חשיבה קריטית‬
‫וקביעת סדרי עדיפיות‬
‫טוב‬
‫מעולה‬
‫לא מספיק‬
‫כמעט טוב‬
‫עבודה מעשית‪:‬‬
‫א‪ .‬התארגנות וסדר‬
‫ב‪ .‬עבודה ע"פ עקרונות‬
‫מעולה‬
‫כמעט טוב‬
‫טוב‬
‫לא מספיק‬
‫תקשורת‬
‫ציון‪ :‬הציון הניתן על יום הסימולציה מהווה ‪ 02%‬מהציון בהתנסות באותו תחום‪.‬‬
‫(יש לסמן ציון בין ‪ = 0‬לא מספיק‪ ,‬ל – ‪ = 02‬מעולה) ‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫נקודות לשיפור‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫הערות‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫שם המדריך _________________ חתימה______________‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫דף משוב ליום סימולציה – ימולא ע"י הסטודנט‪/‬ית‬
‫תאריך ___________________ תחום _____________________ מחזור ______________‬
‫שם המדריך ________________________‬
‫♣ יש לסמן √ תחת ההערכה שמייצגת את דעתך ‪ /‬הרגשתך בכל אחד מהנושאים הבאים כאשר‪:‬‬
‫מסכים‪/‬ה מאד ‪ 1 2 0 0 6‬לא מסכים‪/‬ה‬
‫נושא‬
‫‪0‬‬
‫התרחיש הנבחר רלוונטי להתנסות‬
‫הקלינית‬
‫‪0‬‬
‫הסימולציה עסקה בחומר מוכר‬
‫‪3‬‬
‫הספקתי לתרגל חלק מהתרחיש‬
‫‪4‬‬
‫למדתי דברים חדשים‬
‫‪6‬‬
‫הביטחון שלי בטיפול במקרה כגון זה‪ ,‬עלה‬
‫‪6‬‬
‫המדריך‪/‬ה שלט‪/‬ה היטב בחומר‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫הערות‬
‫המדריך‪/‬ה העביר‪/‬ה את הסימולציה‬
‫באופן מקצועי‬
‫למידה באמצעות סימולציות הנה‬
‫חווייתית‬
‫סה"כ דעתי על הסימולציה (טובה = ‪ ,6‬לא‬
‫‪7‬‬
‫טובה = ‪)1‬‬
‫‪ 02‬הערות ‪ /‬המלצות‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫טופס סיכום ליום סימולציות‬
‫תאריך _________ תחום _______ מחזור ________ מדריך ___________‬
‫‪ .0‬תאור קצר של תכנית יום הסימולציות‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫‪ .0‬משוב מהסטודנטים‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬משוב מהמדריך‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫____________ _____________________________________________________‬
‫‪ .4‬סיכום כללי – צוות החוג‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫‪ .6‬נקודות לשימור‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫נקודות לשיפור‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
‫רשימת מקורות‬
‫ספרות חובה‪:‬‬
‫פרייזלר‪ ,‬ה‪ .‬והבלין‪ ,‬ש‪ .)3002( .‬החקיקה בבריאות תברואה ומזון‪ .‬הוצאת כתובים ירושלים‪.‬‬
‫חוקים ותקנות מתוך הספר‪:‬‬
‫חוק זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו – ‪6991‬‬
‫חוק לטיפול בחולה נפש‪ ,‬התשנ"א – ‪6996‬‬
‫תקנות טיפול בחולי נפש‪ ,‬התשנ"ב – ‪6993‬‬
‫פקודת הרופאים (נוסח חדש) התשל"ז – ‪ ,6991‬סעיף ‪99‬‬
‫תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים‪ ,‬התש"ם – ‪ ,6999‬התש"ס ‪6999 -‬‬
‫תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) התשס"א – ‪3006‬‬
‫תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) התשמ"א – ‪6996‬‬
‫תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים) התשמ"ט – ‪6999‬‬
‫תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות) התשל"ו – ‪6999‬‬
‫הנחיות ונהלים‪:‬‬
‫חוזר מנהל הרפואה מס' ‪ – 1923003‬נהלים להפעלת בנק דם ומתן עירוי דם‪ ,‬פרקים ז‪,‬ח‬
‫חוזרי מנהל הסיעוד הבאים ‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫חוזר מס' ‪ 44‬אומדן כאב;‬
‫חוזר מס' ‪ 92‬ניהול הטיפול התרופתי;‬
‫חוזר מס' ‪ 99‬איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות;‬
‫חוזר מס' ‪ 91‬חתימת אחות וחתימת מיילדת;‬
‫חוזר מס' ‪ 16‬החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום;‬
‫חוזר מס' ‪ 11‬מניעה וטיפול בפצע לחץ;‬
‫רחוב ירושלים ‪ ,11‬ת‪.‬ד ‪ ,161‬צפת ‪10216‬‬
‫טלפון‪ | 10-6729996 :‬פקס‪10-6729996 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪http://www.health.gov.il/download/forms/a1983_mr69_02.pdf‬‬
‫‪1‬‬
‫‪http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=12&catId=187&PageId=1543‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206‬‬
‫‪Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫החוג לסיעוד‬
.33006 ‫קובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות – מהדורה רביעית מעודכנת ספטמבר‬
.4 ‫ מדינת ישראל‬,‫ משרד הבריאות‬,)3009( ‫תדריך חיסונים עדכני‬
Berman, A., & Snyder, S. J. (2012). Kozier & Erb’s Fundamentals of nursing: Concepts,
process, and practice (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Davidson, M. London, M.L. and Ladewig, P.A. (2011) Olds' Maternal-Newborn Nursing
& Women's Health Across the Lifespan (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
Hockenberry,M.J. and Wilson,D. (2011) Wong's Nursing Care of Infants and Children
(9th ed). Mosby.
Karch AM. (2012). 2013 Lippincott Nursing Drug Guide. Lippincott Williams & Wilkins
,New-York.
Smeltzer, S.C. & Bare B.G. (2010) Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical
Nursing (12th ed.). Lippincott Williams & Wilkins ,New-York.
Townsend, M. C. (2012). Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in
Evidence-Based Practice (7th ed). F.A. Davis Company.
:‫ספרות מומלצת‬
Alfes, C.M. (2011). Evaluating the use of simulation with beginning nursing students.
Journal of Nursing Education, 50, 89 – 93.
Bearnson, C.S., & Wiker, K.M. (2005). Human patient simulators: A new face in
Baccalaureate nursing education at Brigham Young University. Journal of Nursing
Education, 44, 421 – 425.
Beaubien, J.M., & Baker, D.P. (2004). The use of simulation for training teamwork skills
in health care: How low can you go? Quality & safety in health care, 13, i51 – i56.
3
http://www.health.gov.il/units/nurse/doc/charigut.doc
4
http://www.health.gov.il/tadrih_hisunim/tadrich_hisunim.pdf
11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206
Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776
E-mail: [email protected]
16
10216 ‫ צפת‬,161 ‫ד‬.‫ ת‬,11 ‫רחוב ירושלים‬
10-6729996 :‫ | פקס‬10-6729996 :‫טלפון‬
[email protected] :‫דוא"ל‬
‫החוג לסיעוד‬
Beck, C.T. (1997). Nursing students' experiences caring for dying patients. Journal of
Nursing Education, 36, 408 – 415.
Beddoe, A. E., & Murphy, S. O. (2004). Does mindfulness decrease stress and foster
empathy among nursing students? Journal of Nursing Education, 43(7), 305-311.
Brannan, J.D., White, A., & Bezanson, J.L. (2008). Simulator effects on cognitive skills
and confidance levels. Journal of Nursing Education, 47, 495 – 500.
Blum, C.A., Borglund, S., Parcells, D. (2010). High-fidelity nursing simulation: impact
on student self-confidence and clinical competence. International journal of nursing
education scholarship, 7. DOI: 10.2202/1548-923X.2035.
Cant, R.P., & Cooper, S.J. (2010). Simulation-based learning in nurse education: A
systematic review. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 3 – 15.
Cheung, R.Y., & Au, T.K. (2011). Nursing students' anxiety and clinical performance.
Journal of Nursing Education, 50, 286 – 289.
Coates, C.J. (1997). The caring efficacy scale: nurses' self-reports of caring in practice
settings. Advanced Practice Nursing Quarterly, 3, 53 – 59.
Dehkordi, L.M., & Tavakol, K. (2011). Experiences of nursing students in caring of
patients in source isolation. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 16,
13 – 19.
Edwards, H., Smith, S., Courtney, M., Finlayson, K., & Chapman, H. (2004). The impact
of clinical placement location on nursing student's competence and preparedness for
practice. Nurse Education Today, 24, 248 – 255.
11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206
Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776
E-mail: [email protected]
17
10216 ‫ צפת‬,161 ‫ד‬.‫ ת‬,11 ‫רחוב ירושלים‬
10-6729996 :‫ | פקס‬10-6729996 :‫טלפון‬
[email protected] :‫דוא"ל‬
‫החוג לסיעוד‬
Erler, C.J., & Rudman, S.D. (1993). Effect of intensive care simulation on anxiety of
nursing students in the clinical ICU. Heart & Lung, 22, 259 – 265.
Goldenberg, D., Andrusyszyn, M.A., & Iwasiw, C. (2005). The effect of classroom
simulation on nursing students' self efficacy related to health teaching. Journal of
Nursing Education, 44, 310 – 314.
Hofmann, B. (2009). Why simulation can be efficient: on the preconditions of efficient
learning in complex technology based practices. BMC Medical Education, 9, 48.
Issenberg, S.B., McGsghie, W.C., Petrusa, E.R., Lee Gordon, D., & Scalese, R.J. (2005).
Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning:
A BEME systematic review. Medical Teacher, 27(1), 10 – 28.
Liaw, S.Y., Scherpbier, A., Rethans, J.J., & Klainin-Yobas, P. (2011). Assessment for
simulation learning outcomes: A comparison of knowledge and self reported
confidence with observed clinical performance. Nurse Education Today. Doi:
10.1016/j.nedt.2011.10.006.
Mikkelsen, J., Reime, M.H., & Harris, A.K. (2008). Nursing students' learning of
managing cross-infections – Scenario- based simulation training versus study
groups. Nurse Education Today, 28, 664 – 671.
Morgan, R. (2006). Using clinical skills laboratories to promote theory-practice
integration during first practice placement: an Irish perspective. Journal of Clinical
Nursing, 15, 155 – 161.
Mould, J., White, H., & Gallagher, R. (2011). Evaluation of a critical care simulation
11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206
Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776
E-mail: [email protected]
18
10216 ‫ צפת‬,161 ‫ד‬.‫ ת‬,11 ‫רחוב ירושלים‬
10-6729996 :‫ | פקס‬10-6729996 :‫טלפון‬
[email protected] :‫דוא"ל‬
‫החוג לסיעוד‬
series for undergraduate nursing students. Contemporary Nurse, 38, 180 – 190.
Nkongho, N. (2003). The caring ability inventory. In O.L. Strickland & C. Dilorio (Eds.),
Measurement of nursing outcomes: Self-care and coping (2nd ed.). (pp. 184 – 198).
New York: Springer Publishing Co.
Prescott, S., & Garside, J. (2009). An evaluation of simulated clinical practice for adult
branch students. Nursing Standdard, 23, 35 – 40.
Rothgeb, M.K. (2008). Creating a nursing simulation laboratory: a literature review. The
Journal of Nursing Education, 47, 489 – 495.
Sanford, P.G. (2010). Simulation in nursing education: A review of the research. The
Qualitative Report, 15, 1006 – 1011.
Sharif, F. & Masoumi, S. (2005). A qualitative study of nursing student experiences of
clinical practice. BMC Nursing 2005, 4(6). doi:10.1186/1472-6955-4-6.
Shepherd, C.K., McCunnis, M., Brown, L., & Hair, M. (2010). Investigating the use of
simulation as a teaching strategy. Nursing Standard, 24, 24 – 48.
Shipton, S. P. (2002). The process of seeking stress-care; Coping as experienced by
senior baccalaureate nursing students in response to appraised clinical stress. Journal
of Nursing Education, 41(6), 243-255.
Szpak, J.L., & Kameg, K.M. (2011). Simulation decreases nursing student anxiety prior
to communication with mentally ill patients. Clinical Simulation in Nursing. Doi:
10.1016/j.ecns.2011.07.003.
11 Jerusalem st. POB 160, Zefat 13206
Tel: +972-4-6927775 | Fax: +972-4-6927776
E-mail: [email protected]
19
10216 ‫ צפת‬,161 ‫ד‬.‫ ת‬,11 ‫רחוב ירושלים‬
10-6729996 :‫ | פקס‬10-6729996 :‫טלפון‬
[email protected] :‫דוא"ל‬

Similar documents