נוהל סיום תואר - המכללה האקדמית צפת

Transcription

נוהל סיום תואר - המכללה האקדמית צפת
‫מכללה אקדמית צפת‬
‫‪ZEFAT ACADEMIC COLLEGE‬‬
‫(ע"ר)‬
‫המינהל האקדמי‬
‫נוהל סיום תואר‬
‫•‬
‫הגשת בקשה ע"י הסטודנט‬
‫•‬
‫העברת מכתב לסטודנטים על הצורך בהגשת בקשה לסיום תואר (ניתן להגיש הטופס‬
‫כאשר חסרים עד שני ציונים‪ ,‬לקבלת זכאות לתואר) ‪.‬‬
‫•‬
‫טופס בקשה לסיום לימודים ‪+‬טופס עדכון פרטים אישיים (יועלה לאתר המכללה)‬
‫•‬
‫טופס סיום תואר ניתן להפיק מאתר המכללה‪ /‬לקבל במשרדי החוג‪ .‬הסטודנט יחתים‬
‫את הספרייה והדיקאנט ויעביר למזכירות החוג‪( .‬לא יאוחר מ‪ 51/5/‬של שנת סיום‬
‫התואר)‬
‫•‬
‫חוג‬
‫•‬
‫קבלת הבקשה ובדיקת סיום חובות לימודיים ‪ -‬בדיקת מאזן חובות לימודים למסלול‪.‬‬
‫•‬
‫חתימה על טופס מאזן לימודים ‪+‬חתימה על טופס הבקשה‬
‫•‬
‫החתמת ראש החוג על אישור סיום התואר לאחר שהסטודנט עמד בכלל המטלות לתואר‪.‬‬
‫•‬
‫העברת התיק למדור שכר לימוד ועדכון מכלול בוגר עבר לשכר לימוד)‬
‫•‬
‫מדור שכ"ל‬
‫•‬
‫חתימה על טופס קבלת הבקשה ‪ -‬ראש מדור שכ"ל‬
‫•‬
‫בדיקת הבקשה לסיום חובות כספיים‬
‫יצירת קשר עם הסטודנט במידה וקיים חוב כספי‪.‬‬
‫•‬
‫סיכום תיק‬
‫•‬
‫החתמת חשב‬
‫•‬
‫מינהל אקדמי‬
‫•‬
‫הסמכות המטפלת בבקשת התלמיד לסיום לימודים עד סגירת התואר והנפקת אישורים‬
‫ותעודה‪.‬‬
‫•‬
‫לאחר קבלת הטופס חתום ע"י חוג ‪ X‬ומדור שכ"ל‪:‬‬
‫‪ ‬בדיקת תיקו של הסטודנט כולל אישור כלל הגורמים לסיום חובות‪.‬‬
‫‪11 Jerusalem st. P.O.B 160 Zefat 13206 Israel‬‬
‫רח' ירושלים ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 161 .‬צפת ‪13216‬‬
‫‪Tel. +972-4-6927704 Fax. +972-4-6927737‬‬
‫‪14‬‬‫‪14-6726636‬‬
‫‪ 14‬פקס‪6726636 :‬‬‫‪14-6726614‬‬
‫טל‪6726614 :‬‬
‫‪Operator: Tel +972-4-6927777‬‬
‫‪14‬‬‫מרכזיה‪14-6726666 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫מכללה אקדמית צפת‬
‫(ע"ר)‬
‫‪ZEFAT ACADEMIC COLLEGE‬‬
‫המינהל האקדמי‬
‫‪ ‬עדכון מכלול‪ -‬סטטוס‪ -‬בוגרים‬
‫‪ ‬הנפקת מכתב אישור סיום לימודים‬
‫‪ ‬הנפקת גליון ציונים כנספח לאישור סיום לימודים‬
‫‪ ‬מעקב בוגרים ועדכון מיכלול עד טקס הענקת תארים‪.‬‬
‫‪ ‬טיפול במאגר בוגרים לשימוש עתידי כגון‪ :‬כינוסי בוגרים‪ ,‬קשר עם בוגרים‬
‫סטטיסטיקות‪.‬‬
‫‪ ‬הנפקת תעודות ב‪.‬א‪ .‬לבוגרים‪ .‬עפ"י מדרג ציונים לשבח ‪ -‬הצלחה‪ ,‬הצטיינות‬
‫והצטיינות יתרה‬
‫•‬
‫טקס הענקת תארים‬
‫•‬
‫טקס הענקת תארים‬
‫•‬
‫‪11 Jerusalem st. P.O.B 160 Zefat 13206 Israel‬‬
‫רח' ירושלים ‪ 11‬ת‪.‬ד‪ 161 .‬צפת ‪13216‬‬
‫‪Tel. +972-4-6927704 Fax. +972-4-6927737‬‬
‫‪14‬‬‫‪14-6726636‬‬
‫‪ 14‬פקס‪6726636 :‬‬‫‪14-6726614‬‬
‫טל‪6726614 :‬‬
‫‪Operator: Tel +972-4-6927777‬‬
‫‪14‬‬‫מרכזיה‪14-6726666 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪E-mail: [email protected] :‬‬

Similar documents