הזמנת הבטון

Transcription

הזמנת הבטון
‫בטון לשימושים מבניים‬
‫הממשק בין התכן‬
‫לטכנולוגיה ולייצור‬
‫יוסי סיקולר‬
‫התקינה בתחום הבטון‬
‫ת"י ‪)2008( 118‬‬
‫דרישות‪ ,‬תפקוד‪ ,‬ייצור‬
‫ת"י ‪26‬‬
‫בדיקות בטון‬
‫על חלקיו השונים‬
‫חלקים ‪ 2.9‬עד ‪:2.13‬‬
‫בדיקות בטון ‪S.C.C.‬‬
‫ת"י ‪1239/1‬‬
‫שלד הבניין‪,‬‬
‫דגימות בטון יצוק באתר‬
‫נכלל בת"י ‪ 26‬חלק ‪1‬‬
‫ת"י ‪466/1‬‬
‫חוקת הבטון‪-‬עקרונות‬
‫ת"י ‪ 1‬חלק ‪1‬‬
‫צמנט‬
‫ת"י ‪3‬‬
‫אגרגטים‬
‫ת"י ‪896‬‬
‫מוספים‬
‫ת"י ‪1209‬‬
‫אפר פחם מרחף‬
‫הזמנת הבטון‬
‫ת"י ‪ )2008( 118‬קובע‪:‬‬
‫• הזמנת הבטון צריכה להתבצע בכתב‪.‬‬
‫• המתכנן יכלול את כל הדרישות הקשורות לתכונות הבטון או‪/‬וגם‬
‫להרכב במפרט דרישות שיימסר ליצרן‪.‬‬
‫• ניתן להגדיר דרישות לתערובת תכן או לתערובת על פי מרשם‪.‬‬
‫הזמנת הבטון (המשך)‬
‫דרישות לתערובת תכן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫דרישות בסיסיות (חובה)‪ :‬חוזק‪ ,‬סומך‪ ,‬גודל אגרגט מרבי‪ ,‬דרגת החשיפה‪.‬‬
‫דרישות נוספות‪ :‬לפי הצורך‪ ,‬על בסיס דרישות תפקוד‪ :‬חדירות‪ ,‬כלורידים‪,‬‬
‫שחיקה וכד'‪.‬‬
‫דרישות לתערובת על פי מרשם‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מין ותכולת צמנט‪.‬‬
‫יחס מים‪/‬צמנט‪.‬‬
‫סומך‬
‫חוזק‬
‫מיני האגרגטים‪ ,‬גודל‪ ,‬סוג וכמויות‪.‬‬
‫מוספים‪ ,‬תוספים‪ ,‬סיבים וכד'‪.‬‬
‫דרישות רלוונטיות נוספות‪.‬‬
‫טבלאות מס' ‪ 3.2‬מת"י ‪ 466‬חלק ‪ 1‬ומס' ‪ 11‬מתוך ת"י ‪118‬‬
‫דרגת‬
‫חשיפה‬
‫‪1‬‬
‫תיאור תנאי הסביבה של המבנה או רכיבי המבנה‬
‫רכיב פנים באווירה רגילה או‬
‫רכיב חוץ באזור מדברי‪ 2 ,‬מ' לפחות מעל פני הקרקע‬
‫יחס‬
‫מקסימאלי‬
‫מים‪/‬צמנט‬
‫‪0.70‬‬
‫תכולת‬
‫צמנט‬
‫מינימאלית‬
‫(ק"ג‪/‬מ"ק)‬
‫‪230‬‬
‫‪2‬‬
‫רכיב חוץ‬
‫אם ‪ 2 ,R<2‬מ' לפחות מעל הקרקע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פני רכיב‬
‫(פנים או חוץ)‬
‫במגע עם מים שאינם אגרסיביים או עם קרקע‬
‫שאינה אגרסיבית (עד ‪ 2‬מ' מעליה)‪ ,‬או באווירה‬
‫לחה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫רכיב חוץ‬
‫אם ‪ 2 ,1>R>2‬מ' לפחות מעל הקרקע‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סביבה ימית‬
‫( הים התיכון)‬
‫אם ‪ ,0.2>R>2‬חשוף לרוח מהים‪.‬‬
‫‪0.55‬‬
‫כאשר ‪ ,R>0.2‬עד גובה ‪ 30‬מ'‪ -‬חשוף לרוח מהים‪,‬‬
‫אך לא להתזה ישירה של מי ים‪.‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪7‬‬
‫בנייה ימית‬
‫(הים התיכון וים סוף)‬
‫בתוך הים‪ ,‬בעומק גדול מ‪ 2 -‬מ'‪.‬‬
‫‪0.55‬‬
‫באזור התזת מי ים‪ ,‬או בתוך הים‪ ,‬בעומק עד ‪ 2‬מ'‪.‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪350‬‬
‫‪9‬‬
‫סביבה או קרקע‬
‫אגרסיביות‬
‫(ראו טבלאות ‪.)2 ,1‬‬
‫אגרסיביות קלה‪.‬‬
‫אגרסיביות בינונית‪.‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪320‬‬
‫אגרסיביות חמורה (מחייב ציפוי מגן מפריד)‪.‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪270‬‬
‫‪320‬‬
‫‪350‬‬
‫סוגיות טכנולוגיות‬
‫סוג ‪ /‬מין הצמנט‬
‫• צמנט ‪ CEM I‬או ‪ : CEM II‬איזה עדיף ובאילו מקרים ?‬
‫• צמנט סיגים )‪ :(CEM III/B‬כן ‪ /‬לא‪ ,‬באילו מקרים ?‬
‫תוספים מינראליים פוצולניים‬
‫• אפר פחם‬
‫• מיקרו סיליקה ‪ /‬מטא קאולין‬
‫עקרון הערך "‪"K‬‬
‫היחס מים‪/‬צמנט האפקטיבי‬
‫סוגיות בבקרת איכות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אשפרה‪ :‬ראשונית ומאוחרת‪.‬‬
‫סדיקה פלסטית‪.‬‬
‫הוספת מרכיבים באתר‪.‬‬
‫אי ודאות המדידה ("פיזור") בבדיקות מיוחדות‪:‬‬
‫התנגדות לשחיקה‪ ,‬חדירות למים‪ ,‬מעבר כלורידים‪.‬‬
‫חוזק הבטון למעשה לצורך שחרור מוקדם של טפסות‪ ,‬הרמת רכיבים טרומיים‬
‫וביצוע פעולות דריכה בגיל צעיר‪.‬‬
‫בדיקות חוזרות‪ :‬אישור המתכנן לקידוחי גלילים‪.‬‬
‫בטון בעל תכונות זרימה והתהדקות‬
‫עצמיות ‪ /‬משופרות צפוי לשפר‬
‫את הקיים ומשך מחזור החיים‪,‬‬
‫כיצד ?‬
‫יחסי גומלין צמיגות ‪ /‬דלילות‬
‫בבטון הטרי‬
‫(מתוך דוח ‪)ACI 212.3R-10‬‬
‫יחסי גומלין צמיגות ‪ /‬עבידות‬
‫מתוך המדריך האירופאי של ‪ EFNARC‬ל ‪)2006( VMA’s‬‬
‫‪400‬‬
‫‪350‬‬
‫‪300‬‬
‫עבידות מקסימאלית‬
‫‪250‬‬
‫עבידות מקסימאלית‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫עם מצמג‬
‫בלי מצמג‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪W+2ΔW‬‬
‫‪W+ ΔW‬‬
‫‪W‬‬
‫מים [ליטר‪/‬מ"ק]‬
‫‪W-ΔW‬‬
‫‪W-2ΔW‬‬
‫עבידות‬
‫‪200‬‬
‫חידושים רלוונטיים בתקינה‬
‫בשנה האחרונה נוספו לסדרת התקנים העוסקים‬
‫בשיטות לבדיקת בטון (ת"י ‪)26‬‬
‫‪ 5‬החלקים הבאים העוסקים בבטון ‪:S.C.C.‬‬
‫חלק ‪ :2.9‬בדיקת שירוע (יכולת זרימה)‬
‫חלק ‪ :2.10‬בדיקה במשפך ‪( V‬צמיגות ויכולת מעבר)‬
‫חלק ‪ :2.11‬בדיקה בקופסת ‪( L‬זרימה ויכולת מעבר)‬
‫חלק ‪ :2.12‬בדיקת היפרדות בניפוי (התנגדות לסגרגציה)‬
‫חלק ‪ :2.13‬בדיקה בטבעת ‪( J‬הומוגניות)‬
‫דרגות שירוע ודרגות צמיגות‬
‫(‪)Slump-flow classes and viscosity‬‬
‫טבלה מס' ‪ - 1‬דרגות שירוע (בקונוס)‬
‫דרגה‬
‫שירוע (מ"מ)‬
‫‪SF1‬‬
‫‪550 - 650‬‬
‫‪SF2‬‬
‫‪660 - 750‬‬
‫‪SF3‬‬
‫‪760 - 850‬‬
‫טבלה מס' ‪ - 2‬דרגות צמיגות‬
‫דרגה‬
‫‪V-funnel time‬‬
‫)‪T500 (in Sec.‬‬
‫)‪(In sec.‬‬
‫‪VS1/VF1‬‬
‫פחות מ ‪ 8‬שניות‬
‫פחות מ ‪ 2‬שניות‬
‫‪VS2/VF2‬‬
‫בין ‪ 9‬ל ‪ 25‬שניות‬
‫מעל ‪ 2‬שניות‬
‫הבדיקות עפ"י ת"י ‪ 26‬חלקים ‪2.10 ,2.9‬‬
‫הערכים עפ"י ‪ )2013( EN-206‬והם ייכללו במהדורה הבאה של ת"י ‪118‬‬
‫בטון בעל תכונות זרימה והתהדקות‬
‫קלה ‪ /‬עצמית (‪)S.C.C.‬‬
‫תכונות הבטון הטרי בהתאם לייעוד‬
‫מתוך מדריך ‪ ERMCO‬ל ‪)2005( S.C.C.‬‬
‫התנגדות לסגרגציה ‪/‬‬
‫יכולת מעבר‬
‫דרגת‬
‫צמיגות‬
‫‪VS2‬‬
‫‪VF2‬‬
‫גבוהה‬
‫‪ VS1‬או ‪2‬‬
‫‪ FV1‬או ‪2‬‬
‫בינונית‬
‫רמפות‪ ,‬קורות‪,‬‬
‫קירות מאגרי מים‬
‫חתכים‬
‫מאורכים‬
‫צרים וגבוהים‬
‫קירות ‪ ,‬עמודים‪,‬‬
‫כלונסאות‬
‫נדרשת תשומת לב מיוחדת‬
‫להתנגדות לסגרגציה עבור‬
‫דרגת הזרימה ‪SF3‬‬
‫רצפות ומשטחים‬
‫תקרות (מקשיות‪ ,‬צלעות וכד')‬
‫נדרשת תשומת לב מיוחדת‬
‫להתנגדות לסגרגציה עבור‬
‫דרגות הזרימה ‪SF2&3‬‬
‫(קירות)‬
‫‪VS1, VF1‬‬
‫נמוכה‬
‫‪SF1‬‬
‫נדרשת תשומת לב מיוחדת‬
‫ליכולת מעבר עבור דרגות‬
‫הזרימה ‪ SF1‬או ‪2‬‬
‫‪SF2‬‬
‫דרגת זרימה (שירוע)‬
‫‪SF3‬‬

Similar documents