חומרי בנייה

Transcription

חומרי בנייה
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫‪ 4‬מרץ‪2013 ,‬‬
‫מבחן מועד ב' ‪ -‬קורס חומרי בניה‬
‫משך הבחינה ‪ 2‬שעות‬
‫חומר עזר מותר‪ :‬אין להשתמש בחומר עזר )חוץ ממחשבון(‬
‫מרצה ‪ :‬אינג' נאאל גנאיים‬
‫יש לענות על כל השאלות‪:‬‬
‫חלק א ‪(36= 12X3) :‬‬
‫להלן ‪ 12‬שאלות אמריקאיות‪.‬‬
‫‪ .1‬מה זה עיסה?‬
‫א‪ .‬אגרגט דק‪ +‬חומר מליטה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אגרגט דק ‪ +‬אגרגט גס ‪ +‬חומר מליטה‪.‬‬
‫ג‪ .‬חומר מליטה ‪ +‬מים‪.‬‬
‫ד‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬בטון בדרגת סומך ‪ S2‬נחשב ל‪:‬‬
‫א‪ .‬בטון סמיך עם דרגת סומך גבוה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בטון סמיך עם דרגת סומך נמוכה‪.‬‬
‫ג‪ .‬בטון דליל עם דרגת סומך גבוה‪.‬‬
‫ד‪ .‬בטון דליל עם דרגת סומך נמוכה‪.‬‬
‫‪ .3‬תכולת דקים ‪ ,‬מדובר על אגרגטים שעוברים נפה?‬
‫א‪ 14 .‬מ"מ‪.‬‬
‫ב‪ 4.75 .‬מ"מ‪.‬‬
‫ג‪ 0.3 .‬מ"מ‪.‬‬
‫ד‪ 0.075 .‬מ"מ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫‪ .4‬חומרי מליטה אוויריים ‪:‬‬
‫א‪ .‬חומר מתקשה ומתקיים באוויר‪ ,‬לא מתקשר ולא מתקיים במים‪.‬‬
‫ב‪ .‬חומר לא מתקשה ולא מתקיים באוויר‪ ,‬לא מתקשר ולא מתקיים במים‪.‬‬
‫ג‪ .‬חומר מתקשה ומתקיים באוויר‪ ,‬ומתקשר ‪ /‬מתקיים במים‪.‬‬
‫ד‪ .‬חומר מתקשה ומתקיים במים ‪ ,‬לא מתקשר ‪ /‬מתקיים במים‪.‬‬
‫‪ .5‬בטון ב‪ MPA 20-‬שווה ל ‪:‬‬
‫א‪ .‬חוזק הבטון בלחיצה שווה ‪ 20‬ק"ג‪/‬מ"ר‪.‬‬
‫ב‪ .‬חוזק הבטון בלחיצה שווה ‪ 200‬ק"ג‪/‬מ"ר‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוזק הבטון בלחיצה שווה ‪ 200‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.‬‬
‫ד‪ .‬חוזק הבטון בלחיצה שווה ‪ 20‬טון‪/‬סמ"ר ‪.‬‬
‫‪ .6‬תחום אלסטי ?‬
‫א‪ .‬מצב בו הגוף חוזר לצורתו המקורית לאחר הפעלת עומס עליו ‪.‬‬
‫ב‪ .‬מצב בו הגוף חוזר לאחר הפעלת עומס עליו‪.‬‬
‫ג‪ .‬מצב בו הגוף אינו חוזר לצורתו המקורית לאחר הפעלת עומס עליו‪ ,‬השינוי שחל בו נשאר‬
‫קבוע‪.‬‬
‫ד‪ .‬המאמץ המרבי שהגוף יכול לשאת לפני קריעה‪.‬‬
‫‪ .7‬כוח שווה ‪:‬‬
‫א‪ .‬מאמץ ‪ X‬שטח‪.‬‬
‫ב‪ .‬מאמץ ‪ /‬שטח‪.‬‬
‫ג‪ .‬הכוח שגורם לגוף להרגיש מאומץ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכוח שגורם לאלמנט להיכנע‪. .‬‬
‫‪ .8‬אגרגט קל משמש ל‪:‬‬
‫א‪ .‬לשיפור כושר בידוד‪.‬‬
‫ב‪ .‬להגדלת חוזק הבטון‪.‬‬
‫ג‪ .‬לשיפור עבידות הבטון‪.‬‬
‫ד‪ .‬להקטנת משקל הבניין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫‪ .9‬כמות המוסף שניתן להוסיף לתערובת נקבעת כ‬
‫א‪ .‬אחוז יחסי מכמות מהצמנט‪.‬‬
‫ב‪ .‬אחוז יחסי מכמות המים‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחוז יחסי מיחס מים צמנט‪.‬‬
‫ד‪ .‬אחוז יחסי מנפח הבטון‪.‬‬
‫‪ .10‬אם מוסיפים יותר מידי מוסף כדי לחסוך ביותר מים זה עלול לגרום ל ‪:‬‬
‫א‪ .‬לא משפיע על התערובת‪.‬‬
‫ב‪ .‬סגרגציה תגדל‪.‬‬
‫ג‪ .‬הבטון נחלש‪.‬‬
‫ד‪ .‬הבטון מתחזק‪.‬‬
‫‪ .11‬תכול אויר בבטון רגיל עם מוסף כולא אוויר כ‪-‬‬
‫א‪2% .‬‬
‫ב‪4% .‬‬
‫ג‪6% .‬‬
‫ד‪7% .‬‬
‫‪ .12‬יש לאחסן את הצמנט בשקים אן מיכלים סגורים היטיב למשך זמן קצר ‪ ,‬ככל שזמן האחסון‬
‫מתארך כך חוזקו פוחת‪ ,‬לאחר ‪ 3‬חודשים‪:‬‬
‫א‪% 12 .‬‬
‫ב‪% 15 .‬‬
‫ג‪% 20 .‬‬
‫ד‪% 25 .‬‬
‫‪3‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫חלק ב ‪ 25) :‬נק'(‬
‫להלן תוצאות תהליך ניפוי אגרגטים ‪:‬‬
‫גודל נקב ‪,‬‬
‫השתייר על נפה‬
‫השתייר על נפה‪,‬‬
‫שיור סכומי ‪,‬‬
‫מ"מ‬
‫גר'‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪) 0‬הכל עבר(‬
‫‪25‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪14‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪460‬‬
‫‪2.36‬‬
‫‪250‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.15‬‬
‫עבר נפה ‪0.15‬‬
‫סה"כ‬
‫א‪ .‬השלם אם הנתונים בטבלה ‪ 5) .‬נק' (‬
‫‪4‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫ב‪ .‬סרטט עקום דירוג אגרגט ‪ 3) .‬נק'(‬
‫שיור סכומי )‪(%‬‬
‫אחוז עובר )‪(%‬‬
‫גודל גרגר )מ"מ(‬
‫ג‪ .‬חשב ספרת גרגיר ? ) ‪ 3‬נק'(‬
‫ד‪ .‬מהי גודל ספרת גרגיר מקסימאלית בתערובת הנ"ל ?) ‪ 3‬נק'(‬
‫‪5‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫ה‪ .‬נתונה ספרת גרגיר של תערובת אחרת ששווה ‪ 5.3‬מה אתה יכול להגיד בבטחה על‬
‫התערובת הנוכחית יחסית לתערובת הקודמת ) שחשבת מקודם( ? )‪ 3‬נק'(‬
‫ו‪.‬‬
‫מהו גודל גרגיר מרבי ? )‪ 3‬נק' (‬
‫ז‪ .‬קבע את הרכב התערובת לפי ‪ 5) :‬נק'(‬
‫תאור אגרגט‬
‫גודל )מ"מ(‬
‫אגוזית‬
‫)‪[40 – 20‬‬
‫פולית‬
‫)‪[20 – 14‬‬
‫עדשית‬
‫)‪[14 – 10‬‬
‫שומשומית‬
‫)‪[10 – 2‬‬
‫חול‬
‫)‪[2 – 1‬‬
‫חול דק‬
‫)‪[0.5 – 0.2‬‬
‫תכולה )‪(%‬‬
‫‪6‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫חלק ג' ) ‪ 7‬נק'(‬
‫‪ .1‬נתונה קובייה במידות ‪ 1X1X1‬ס"מ דרוש לחשב ‪ 3) :‬נק'(‬
‫תאור‬
‫תוצאת חישוב‬
‫יחידת מידה‬
‫נפח‬
‫שטח מעטפת‬
‫שטח פנים‬
‫‪ .2‬נתון משקל דגימת אגרגטים יבשים שווה ‪ 320‬גרם ‪ ,‬לאחר טבילת הדגימה במים‬
‫התקבל משקל דגימה ‪ 342‬גרם‪ ,‬נפח הדגימה שווה ‪ 75‬סמ"ק דרוש לחשב ‪ 4) :‬נק'(‬
‫•‬
‫משקל מרחבי‪:‬‬
‫•‬
‫משקל סגולי‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫חלק ד' ) ‪ 12 = 2 X 6‬נק' (‬
‫הגדר מושגים הבאים‬
‫‪ .1‬התפשטות תרמית‪:‬‬
‫‪ .2‬קוהזיה ‪:‬‬
‫‪ .3‬חומרי בניה סינתטיים ‪:‬‬
‫‪ .4‬ארוזיה‪:‬‬
‫‪ .5‬סודה קאוסטית )ממס( ‪:‬‬
‫‪ .6‬מה זה סגרגציה ? מה הם הגורמים לתופעה‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫חלק ה' )‪ 20‬נק'(‬
‫‪ .1‬מנה את ‪ 5‬סוגי העומסים הפועלים על מבנה ‪,‬הסבר בקצרה כל סוג תוך התייחסות לכיוון‬
‫פעולת העומס)אופקי‪/‬אנכי( ‪ ,‬פריסת העומס על המבנה ) מרוכז‪/‬מפורס(‬
‫‪ 5):‬נק'(‬
‫‪ .2‬ניקיון אגרגט נקבע לפי )מנה ‪ 4‬קריטריונים(‪ 5) :‬נק'(‬
‫‪9‬‬
‫ת"ז ‪__________________ :‬‬
‫‪ .3‬מנה את ‪ 4‬מצבי הרטיבות של אגרגטים והסבר איך משפיע כל מצב על כמות המים‬
‫בתערובת‪ 5) .‬נק'(‬
‫‪ .4‬איזה מוסף מומלץ להשתמש ? )‪ 5‬נק'(‬
‫•‬
‫מוספים אלה מאפשרים להקטין את תצרוכת המים תוך שמירה על סומך נדרש ‪:‬‬
‫______________‬
‫•‬
‫בטון מיובא ‪____________ :‬‬
‫•‬
‫בתנאי קרה ‪_____________ :‬‬
‫•‬
‫עיכוב באתר ‪________________ :‬‬
‫•‬
‫לשפר את כושר הבידוד של הבטון ‪__________________ :‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪10‬‬

Similar documents