נחום מנד וּבָנִיתָ בֵּיתֶךָ

Transcription

נחום מנד וּבָנִיתָ בֵּיתֶךָ
‫נחום מנדל‬
‫ּו ָבנִי ָת ּבֵי ֶת ָך‬
‫ נחום מנדל‬/ ‫ובנית ביתך‬
Built your house / Nahum Mandel
Copyright © Nahum Mandel 2005
ISBN 978-965-90899-4-9
‫כל הזכויות שמורות‬
‫ אלקטרונית‬,‫אין להעתיק מספר זה בכל דרך שהיא‬
,‫או מכאנית‬
.‫ללא רשות בכתב מבעל זכויות של הספר‬
Email: [email protected]
URL: http://www.gaash.co.il/~nahummandel/
:‫ספרים אחרים של נחום מנדל‬
Autobiosophy – The thought of an agnostic Jew
First Edition: 2001, by MINERVA PRESS, London, England
Second Edition: 2007, by the Author, Tel Aviv, ISRAEL
(Children Game?) ?‫משחק ילדים‬
by Yad Yaari, 2003, Guivat Haviva, Israel
2
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫א‪ .‬הקדמה‪ :‬מה‪ ,‬למה ומדוע?‬
‫אינך כותב משום שאתה רוצה לומר משהו‪ .‬אתה כותב‬
‫משום שיש יש לך מה לומר‪) .‬פ‪ .‬סקוט פיצג'רלד(‬
‫‪.1‬‬
‫מהי מטרת הספר הזה?‬
‫שום דבר איננו קשה כפי שהוא נראה וקל כפי שמסבירים‪.‬‬
‫)חוק מורפי(‬
‫מטבעו כל אדם שואף לדעת‪) .‬אריסטו(‬
‫ייעוץ לבניית ביתך ולשיפוצו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מדוע להתעסק בייעוץ?‬
‫שמע עצה וקבל מוסר‪ ,‬למען תחכם באחריותך‪) ,‬משלי יט(‬
‫מדוע להתעסק בייעוץ? בימינו זהו מקצוע קל‪ ,‬והמשתלם ביותר‬
‫לשעת"עבודה‪ .‬כל מה שנדרש‪ :‬ללמוד מכישלונות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫למי מיועד ספר זה?‬
‫ספר זה מיועד למי שעומד לבנות או לשפץ את ביתו ואין לו מושג במה‬
‫הדבר כרוך‪ .‬כל מי שיעיין בו יפיק ממנו תועלת‪ ,‬אף זה שעוסק בניהול‬
‫פרויקטים שלא בתחום הבנייה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מה חדש בספר הזה?‬
‫אין חדש תחת השמש‪) .‬משלי(‬
‫לשאלה זו אענה כפי שיהודי עונה – בשאלה‪" :‬מה השפה הכי קלה‬
‫בעולם?"‪ .‬סביר שהיא השפה הסינית‪ ,‬ולראיה‪ :‬היא השפה הכי‬
‫מדוברת! המסקנה‪ :‬למי שיודע‪ ,‬מה שהוא יודע הוא הכי פשוט וקל‬
‫בשבילו!‬
‫בספר הזה אין חדש! כל מה שיש בו הוא ידוע‪ ,‬למי שיודע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הערה‪ :‬הנושאים בספר הם רציניים‪ ,‬אך בהתחשב בקוראים שאין להם ידע בהם‪,‬‬
‫נשתדל להגיש אותם במנות הומאופתיות )זעירות( מתובלות ברוח עליזה‬
‫ובשפה מובנת לכול‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫איך להתמצא בסעיוף הספר?‬
‫דרכי הפנייה נוחות לנושאים המבוקשים בספר‪:‬‬
‫• בסוף הספר מופיע אינדקס של הפרקים והסעיפים‪ ,‬עם מספר‬
‫העמוד המתאים‪.‬‬
‫• בראש כל עמוד – אות הפרק עליו הוא שייך‪.‬‬
‫בהפניות שבטקסט‪ ,‬הפרקים מסומנים באות שחורה לפי האלפבית‬
‫העברי )א‪ ,‬ב ‪ ,‬ג‪ (...‬והסעיפים בצבע כחול לפי מספר )‪.(...3 ,2 ,1‬‬
‫למשל‪ :‬אם כתוב )ראה סעיף ג'‪ .26" -‬מה עם רישיונות"(‪ ,‬הכוונה היא לסעיף‬
‫מה עם רישיונות" בפרק ג'‪ .‬אין פשוט מזה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫"‪.26‬‬
‫מדוע כתבתי את הספר בגוף ראשון?‬
‫הטבע נתן לנו לשון אחת ושתי אוזניים‪ ,‬כדי שנשמע‬
‫כפליים טוב מאשר אנחנו מדברים‪) .‬אפיטטקוס(‬
‫בעת כתיבת הספר אני מדמיין את עצמי יושב פנים אל פנים מולך‬
‫הקורא‪ ,‬ומנהל אתך שיחה בגובה העיניים על בניית בית‪ .‬תקוותי שגם‬
‫אתה‪ ,‬הקורא‪ ,‬בעת הקריאה תנהג כך כלפי‪ .‬בדברי אליך אשתדל‬
‫להעביר לך את ניסיוני במנות קטנות ובשפה מובנת‪ ,‬גם למי שאין לו‬
‫השכלה מקצועית‪ .‬זו כוונתי‪.‬‬
‫הערה חשובה‪ :‬הפניות בספר לקוראים הם במין זכר‪ ,‬אך הוא מיועד גם לנשים‪...‬‬
‫מה לעשות? כזאת היא השפה העברית‪ .‬עם הנשים הסליחה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.7‬‬
‫מדוע כותרת הסעיפים בשאלה?‬
‫מיהו חכם? זה היודע לשאול‪) .‬פרקי אבות(‬
‫הרעיון איננו מקורי שלי – זו שיטת הוראה עתיקת ימים‪ .‬חז"ל כבר‬
‫השתמשו בה )מי חכם? מי עשיר? וכדומה(‪ .‬סוקרטס נהג לשאול את‬
‫תלמידיו שאלות שהובילו אותם להסיק מסקנות בעצמם‪ .‬הרעיון מצא‬
‫חן בעיני ואמצתי אותו‪ ,‬אך להבדיל מהדו"שיח הקלאסי של סוקרטס‪,‬‬
‫כאן התלמיד )הקורא( הוא השואל והמורה )המחבר( משיב‪ ,‬ואני הקטן‬
‫ממלא את התפקידים של שניהם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מה ההבדל בין שאלה טובה לבין שאלה‬
‫מעניינת?‬
‫לא כל שאלה ראויה לתשובה‪) .‬פובליליוס סירוס(‬
‫לשאלה טובה יש תשובה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מדוע הפתגמים?‬
‫פתגם היא חוכמה במהדורת כיס‪) .‬ו‪ .‬ם‪ .‬אלגר(‬
‫חכם לומד מניסיונו‪ .‬פיקח חומד מניסיון של אחרים‬
‫)חכמה צבאית(‬
‫אם בעצות ובניסיון עסקינן‪ ,‬למה לא להיעזר בעצות חכמים ובניסיון‬
‫שהתגבשו משך הדורות? פתגם קולע ודוגמא טובה‪ ,‬ניתן ללמוד מהם‬
‫יותר מאשר מהרצאה שלמה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכיוון שהתחנכתי בברזיל וספגתי מתרבותה‪ ,‬הרשיתי לעצמי‬
‫להשתמש גם בפתגמים העסיסיים שלה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.10‬‬
‫מה עושים בגדים ונעליים בספר הזה?‬
‫אדם בעל ממון עשה שותפות עם אדם בעל ניסיון‪.‬‬
‫השותפות התפרקה‪ ,‬בעל הניסיון נשאר עם הכסף‬
‫)סיפור ידוע(‬
‫ובעל הממון – עם ניסיון‪.‬‬
‫בגדים‪ ,‬נעליים ובית‪ ,‬תפקידם לבודד ולהגן את גופנו מהסביבה‬
‫החיצונית‪ .‬בית הוא בגד בו אנו גרים‪ ,‬בגד הוא בית שאנחנו לובשים‬
‫והנעליים הם דירות לרגליים‪.‬‬
‫נשתמש בספר הזה בבגדים ובנעליים כדוגמא‪ ,‬כי בבגדים ובנעליים יש‬
‫לכולנו ניסיון – לא כך בבניית בית‪ .‬בזמנים המודרניים )מעניין‬
‫שכאשר האנשים התהלכו יחפים וכמעט ערומים‪ ,‬הם היו בונים את‬
‫מגוריהם בעצמם(‪ ,‬רוב האנשים מתגוררים בבתים שלא הם טיפלו‬
‫בבנייתם ויחסית רק למעטים יש מושג בבנייה‪ .‬מעטים עוד יותר הם‬
‫אלה שזוכים לבנות לעצמם בית )לא במו ידיהם‪ ,‬כמובן!( ועוד הרבה‬
‫פחות הם אלה שמשקיעים את כספם ביעילות בעת הבנייה‪.‬‬
‫בדרך כלל הידע והניסיון בבניית בתים אינו בידי המזמין‪ ,‬אלא בידי‬
‫האדריכלים‪ ,‬המהנדסים והקבלנים‪ .‬לכן‪ ,‬הם המרוויחים‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫מה הן ה"נסיבות" המוזכרות בספר?‬
‫בעולם הכול יחסי‪ ,‬פרט לתורת היחסיות‪,‬‬
‫)אלברט איינשטיין(‬
‫בסעיפים רבים בספר שלפניכם תפגוש את המשפט "תלוי בנסיבות"‪.‬‬
‫מה הכוונה "בנסיבות"? הגורמים השונים והמשונים בהם תלויה‬
‫מלאכת הבנייה‪:‬‬
‫• כסף – הסכום שהנך מוכן להשקיע בפרויקט‪ ,‬מהונך‪ ,‬או ממקור‬
‫אחר )ראה סעיף ג'‪ .25" -‬מה הם הצעדים הראשונים לבניית בית?"(‪.‬‬
‫• רצון – מה הם הרצונות שלך? גם ילדים יודעים שלא כל מה‬
‫שרוצים ניתן להשגה‪ .‬לדעת מה לרצות היא הסוגיה המסובכת‬
‫‪6‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ביותר להחלטה לבונה בית לעצמו‪ .‬עיין בפרק "ו‪ .‬דרכי בחירה" על מה‬
‫עליו להחליט בהתחלה‪.‬‬
‫• המִגרש – בנוגע למִגרש שעליו תבנה‪ ,‬ראה י‪ .58"-‬איזה מגרש‬
‫לבחור?" וגם ג‪ .27"-‬איזה מסמכים דרושים לבניית בית?"‪.‬‬
‫• התקשרות – על פי איזה שיטת התקשרות תבנה את הבית? עיין‬
‫בפרק "ד‪ .‬שיטות התקשרות בבנייה"‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הקורא רשאי להוסיף כהנה וכהנה "נסיבות" לרשימה‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫מדוע ללמד ולא להדריך?‬
‫כולנו נולדים ערומים‪ .‬גם בידע‪ .‬כל מה שאנחנו יודעים –‬
‫למדנו‪) .‬מתוך ספר הגות ‪ Autobiosophy‬שכתבתי‪ .‬נ‪.‬מ‪(.‬‬
‫נא לשים לב‪ :‬אין מטרת הספר הזה "להדריך"‪ ,‬אלא "ללמֵד"‪ .‬אין ספר‬
‫זה מתכוון להיות "מדריך טכני שימושי לבניית בתים"‪ ,‬אלא לספק‬
‫לאנשים מהיישוב שרוצים לבנות את ביתם ללא קבלן ראשי )ולחסוך‬
‫בדרך זו עשרות אלפי שקלים( מושגים בבנייה וידע בסיסי על מכלול‬
‫תהליכים המתרחשים בה‪ ,‬ספר זה לא יסמיך אף אחד כאדריכל‪,‬‬
‫כמהנדס‪ ,‬כקבלן‪ ,‬ואף לא כפועל בניין פשוט‪ ,‬אבל ניתן באמצעותו‬
‫ללמוד להפיק תועלת מאדריכלים‪ ,‬ממהנדסים‪ ,‬מקבלנים ומפועלי בניין‬
‫פשוטים‪.‬‬
‫מדוע לימוד ולא הדרכה? הידע אותו אנחנו רוכשים הוא תוצאה של‬
‫לימוד מניסיוננו או מניסיונם של אחרים‪ ,‬אם בבית הספר‪ ,‬אם בחיים‪.‬‬
‫כבר ציינו שבבנייה רק למעטים יש ניסיון – רוב האנשים לא עסקו‬
‫מימיהם בבניין בתים וסביר להניח שהידע שלהם בנושא שואף לאפס‪.‬‬
‫לרכישת ידע צריך ללמוד‪ ...‬ולשם כך הספר המונח לפניכם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.13‬‬
‫מדוע מורה ולא מדריך?‬
‫מתכון לבישול איננו מלמד לבשל‪,‬‬
‫אלא מדריך מי שיודע לבשל‪.‬‬
‫)אינני זוכר איפה קראתי את זה‪(...‬‬
‫מדריך צועד בראש ומפנה את גבו לאנשים שהוא מדריך‪ .‬הוא המחליט‬
‫לאן‪ ,‬מה ומתי‪ .‬המודרכים הולכים בעקבותיו כמו ילדי המלין אחרי‬
‫החלילן‪ .‬לעומתו‪ ,‬המורה פונה לתלמידים‪ ,‬מסביר‪ ,‬נותן דוגמאות ומלמד‬
‫אותם לפתור בעצמם את הבעיות‪ .‬צורה טוב מקנה לתלמידיו את‬
‫אמצעים להתמודד עם כל מצב‪..‬‬
‫הידעת? )‪(1‬‬
‫ציפורים בונות קנים‪ ,‬דבורים – כוורות‪ ,‬טרמיטים –‬
‫מושבות ענקיות מחֵימר‪ ,‬וכך הלאה‪ .‬מה ההבדל המהותי בין‬
‫כל הבונים האלה לביו הבונה האנושי? טרמיטים ודבורים‪,‬‬
‫למשל‪ ,‬קיימים כ‪ 2,300,000,000-‬שנים וצברו ידע גנטי‬
‫על מה שעליהם לדעת‪ ,‬כולל איך לבנות מה שהם בונים‪.‬‬
‫יצורים אנושיים קיימים כמיליון שנים בלבד )מזה רק‬
‫‪ 7,000‬שנה בציביליזציה( ובתים הם בונים כמה אלפי‬
‫עשרות שנים בלבד‪ .‬במונחים של אבולוציה ביולוגית‪,‬‬
‫ההתפתחות האנושית טרם הספיקה לרשום ב‪ DNA-‬את‬
‫הישגיה‪ .‬מרגע הלידה אנו יודעים לנשום‪ ,‬לצרוח ולבצע‬
‫הרבה פעולות לא"רציונאליות‪ ,‬אבל עלינו ללמוד לאכול‪,‬‬
‫לאחוז חפצים בידיים‪ ,‬ללכת‪ ,‬לדבר ואת רוב הפעולות‬
‫שאנחנו עושים‪ .‬גם לבנות בתים‪ ,‬ולא רק במו ידינו‪ ,‬אלא גם‬
‫על ידי אדריכלים‪ ,‬מהנדסים‪ ,‬קבלנים ופועלים‪.‬‬
‫מדריך צועד לפני הקבוצה ומפנה את גבו לאנשים שהוא‬
‫מדריך‪ .‬המדריך מחליט מה‪ ,‬איך ומתי‪ .‬המודרכים עוקבים‬
‫אחריו כמו ילדי המלין אחרי החלילן‪ .‬לעומתו‪ ,‬המורה פונה‬
‫לתלמידים‪ ,‬מסביר‪ ,‬נותן דוגמאות ומלמד אותם לפתור את‬
‫הבעיות בעצמם‪ .‬מורה טוב מקנה לתלמידיו את האמצעים‬
‫לעימות בכל מצב‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.14‬‬
‫מנין נאסף החומר לכתיבת הספר הזה?‬
‫אדם חושב לומד מכישלונותיו באותה מידה‬
‫שהוא לומד מהצלחותיו‪) .‬ג'ון דיואי(‬
‫הדוגמאות בספר הזה הם אקראיות‪ ,‬מקרים שעלו בזיכרוני בעת‬
‫הכתיבה‪ .‬במימד המתוכנן לספר )ספר"כיס נוח לנשיאה( אין מקום‬
‫למידע אנציקלופדי‪ .‬קטעים רבים בספר מבוססים על מאמרים שכתבתי‬
‫בעבר‪ ,‬שחלקם פורסמו במגזינים מקצועיים וחלקם מתפרסמים כאן‬
‫לראשונה‪ .‬נעזרתי כמובן באינטרנט‪ .‬איך ייתכן אחרת בימנו?‬
‫‪.15‬‬
‫מי אני שאלמדך מה לעשות בכספך?‬
‫אין חכם כבעל הניסיון‪) .‬רבי יצחק‪" ,‬העקדה" יד(‬
‫כספך הוא עניינך! אני רק מציע לחלוק עמך בניסיון המקצועי שרכשתי‬
‫בתחום הבנייה במשך יותר מיובל שנות חיים‪.‬‬
‫כסף מושקע בתבונה מניב תגמולים‪ .‬אמת נדושה זו יפה גם בבניית‬
‫בתים‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫מי אני כדי ללמד?‬
‫הילל אמר "אם אין אני לי – מי לי?‬
‫ואם לא עכשיו‪ ,‬אימתי?"‬
‫אלה קורות חיי )‪ ,(CV‬בקיצור ולעניין‪ :‬שמי נחום מנדל‪ ,‬חבר קיבוץ‬
‫געש‪ .‬בתחום הבניין אני אוטודידקט ועוסק בו מאז עלייתי ארצה בשנת‬
‫‪ .1948‬התחלתי את הקריירה שלי בבנייה בענף ה"סניטציה"‪ ,‬ניקוי‬
‫מבנים ציבוריים מפח אלומיניום )מקלחות ובתי"שימוש(‪ .‬לאחר‬
‫שלושה חודשי התמחות‪ ,‬קיבלתי קידום לענף ה"אינסטלציה"‪ ,‬להכשרה‬
‫מעמיקה למשך חורף שלם בחפירה ידנית של תעלה באורך של‬
‫קילומטר‪ ,‬להנחת צינור פלדה ”‪ Ø6‬עבור רשת השקיה של השדה‪ .‬הצעד‬
‫הבא‪ :‬התקבלתי לענף הבנייה ממש‪ ,‬בו התמדתי עד ‪) 2003‬פרט לארבע‬
‫שנים שחזרתי לחפירת אדמה‪ ,‬אך הפעם כמפעיל דחפור‪ ,‬שבזמנו היה‬
‫הבלי הכי גדול בארץ(‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫התחלתי את דרכי המקצועית בבנייה בהוצאת מסמרים מלוחות שפורקו‬
‫מטפסנות ויישורם‪ ,‬לשימוש חוזר‪ ,‬מלאכה בה הגעתי לשיאי"הספק‬
‫מרשימים‪ .‬בשנתיים הבאות‪ ,‬מינו אותי עוזר לבעלי מקצועות שונים‬
‫ובתפקיד זה בצעתי בשקידה מה שנתבקשתי לעשות‪ ,‬ותוך כדי כך‬
‫התנסיתי בכל שלבי הבנייה‪ ,‬מהיסוד עד לטפחות‪ .‬הודות לכך שמאז‬
‫היותי ילד הייתי חייב לדעת "איך" ו"מדוע"‪ ,‬רכשתי מיומנות בכל ענפי‬
‫הבנייה‪ ,‬מה שהכשיר אותי למרכז הבנייה בקיבוצי במשך מעל לעשרים‬
‫שנה‪ .‬הצעד הבא‪ :‬השלמת השכלתי ב"בית"ספר להנדסאות בניין‬
‫בגבעתיים"‪ ,‬שסיימתי בהצטיינות בשנת ‪ 1970‬וקיבלתי רישיון לתכנון‬
‫בניינים עד ארבע קומות‪ .‬עבדתי שנתיים במחלקה הטכנית של הקיבוץ‬
‫הארצי בתכנון של מבני משק‪ .‬במחלקת הבנייה של הקיבוץ הארצי‬
‫עבדתי ‪ 12‬שנים‪ ,‬עד ‪ – 1992‬בשלוש השנים הראשונות‪ ,‬כמפקח אזורי‬
‫על הפרויקטים של המחלקה בשמונה ישובי רמת הגולן‪ ,‬השנים הבאות‬
‫כיועץ טכנולוגי במדור הביצוע‪ ,‬שם התוודעתי לתורת הייעוץ‪.‬‬
‫אני זוקף לזכותי את התכנון )מלווה לרוב בניהול ופיקוח על הביצוע(‬
‫של כ‪ 200-‬פרויקטים )בתי מגורים‪ ,‬מבנים תעשייתיים ומבני משק‪,‬‬
‫מקלטים‪ ,‬כבישים ורשתות ביוב(‪ .‬כדי לגוון את עיסוקיי‪ ,‬בשעות הפנאי‬
‫כתבתי ספרים ותכננתי תוכניות שונות למחשב‪ .‬זה הכול!‬
‫נ‬
‫נחום במשרדו‬
‫‪10‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ב‪ .‬מאין מתחילים?‬
‫כל התחלה קשה‪) .‬מכילתא‪ ,‬יתרו יט(‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫מה חשיבות הבית?‬
‫‪) "Quem casa quer casa".‬המתחתן רוצה בית‬
‫– פתגם ברזילאי(‪.‬‬
‫אשרי יושבי ביתך‪) .‬תהילים פד‪ ,‬ה(‬
‫נעליים ובגדים‪ ,‬אם מסתבר שהם לא מתאימים‪ ,‬פשוט אין משתמשים‬
‫בהם‪ .‬כשמדובר בנעליים ובבגדים‪ ,‬רוב אנשים יכולים להרשות לעצמם‬
‫להיכשל בקנייה‪ .‬בקניית בית כמה אנשים מוכנים לנטוש‪ ,‬כלומר לנטוש‬
‫אותו אם מסתבר שהוא איננו משביע את רצונם?‬
‫הערה‪ :‬טוב יעשה הניגש לבנות את ביתו אם ייקח את זאת בחשבון!‬
‫‪.18‬‬
‫מה דרוש לבניית בית?‬
‫בעל המאה הוא בעל הדעה‪) .‬חז"ל(‬
‫"כסף‪ ,‬כסף‪,‬כסף!" )מחזמר "קברט"(‬
‫מה דרוש לבניית בית? התנאי האחד והיחיד שבלעדיו אי"אפשר לבנות‪,‬‬
‫הוא אם היזם מסוגל לגייס את הכסף הנחוץ למימונו‪ .‬על כל היתר‪,‬‬
‫כולל העצות שבספר הזה‪ ,‬אפשר לוותר‪.‬‬
‫ברם‪ ,‬האם היית מוכן לקנות נעליים או חליפה‪ ,‬לשלם עבורם ולסמוך‬
‫שהסנדלר או החייט יחליטו מה מתאים לך? על בניית ביתך אתה כן‬
‫מוכן לסמוך שאחרים יחליטו‪ ,‬גם אם הם בעלי"מקצוע? אם לא‪ ,‬עליך‬
‫להיות מעורב בכל השלבים ולהתמצא בהם‪ .‬לשם כך ספר זה הוא‬
‫לרשותך‪ :‬לפקוח את עיניך לדברים החשובים ולהעיר את תשומת לבך‬
‫לדברים הקטנים‪ ,‬שלא תמיד חשיבותם פחותה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.19‬‬
‫מה הן הצפיות מבית חדש?‬
‫"אם תרצו – אין זו אגדה" )תאודור הרצל(‬
‫כאשר אנו בונים בית‪ ,‬הבה נחשוב שאנו בונים כדי‬
‫שיתקיים לנצח‪) .‬ג'ון ראסקין(‬
‫בניית בית חדש שיענה על כל הציפיות דורשת משאבים רבים ואינני‬
‫מתכוון להשקעה כספית בלבד‪ .‬למי שחסר כושר עמידה נפשית‬
‫להרפתקה כזאת‪ ,‬מוטב לו הרכישה של בית מוכן‪ ,‬שניתן לבחון אותו‬
‫לפני הקנייה ולשפץ אותו אחריה‪ ,‬מיד או מאוחר יותר‪ ,‬כדי להתאימו‬
‫לצרכיו‪.‬‬
‫לבנות בית בלי ניסיון וידע מתאימים דומה לכניסה לג'ונגל בלתי ידוע‬
‫בלי נשק‪ .‬בכל זאת‪ ,‬אני מקווה שהמכשולים המצפים לבונה לעצמו בית‬
‫לא ירתיעו אותך‪ .‬חבל לפספס אתגר אינטלקטואלי כה מרגש!‬
‫נכון‪ ,‬המשימה קשה‪ ,‬אבל שכרה בצדּה – כגודל הסיכונים‪ ,‬גודל‬
‫הסיכויים‪.‬‬
‫הכן את ה"צַידה" )קריאת הספר הזה בשקידה(‬
‫‪...‬צא לדרך והצלח!‬
‫‪.20‬‬
‫איך להכין את עצמך למשימה?‬
‫אם רצונך בשלום – היכון למלחמה )פתגם רומאי(‬
‫אם ברצונך להצליח בבניית הבית שאתה עומד לבנות‪ ,‬הכן את עצמך‬
‫היטב לבאות‪ .‬ראשית חכמה‪ :‬ההכרה בדיני הבנייה נחוצה‪ ,‬לא כדי‬
‫להנחות את האדריכל ואת מהנדס הבניין‪ ,‬שבוודאי בֶקיאים בהם‪ ,‬אלא‬
‫על מנת לשמור על האינטרסים שלך בעת הדיונים על החוזים והחתימה‬
‫עליהם )ראה ד‪ .42"-‬איך לסכם התקשרות?"( ובכל תהליך הבנייה של‬
‫בית‪.‬‬
‫אני מניח שאינך חותם על חוזה מסחרי חשוב בלי לדעת על מה אתה‬
‫חותם‪ .‬בניית בית היא עסקה מורכבת יותר מרכישת אוטו‪ ,‬מחשב או‬
‫מקרר‪ .‬ידיעת דיני הבנייה מהווה כלי עזר יעיל ושימושי מאוד לחותם‬
‫חוזה לבניית בית‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫לדאבוננו עלולים להתרחש בבנייה אירועים היכולים להגיע לתביעות‬
‫כספיות או אחרות‪ ,‬שיתנהלו בבית המשפט או בבוררות‪ :‬תאונות‬
‫עבודה‪ ,‬סכסוכים למיניהם‪ ,‬האשמות הדדיות ושאר מרעין בישין בלתי‬
‫צפויים ולא נעימים‪ .‬ידיעת תקנות הבנייה וחוקים רלבנטיים מהווה‬
‫יתרון שלא יסולא בפז‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אינך נדרש ללמוד עריכת"דין‪ ,‬כי ממילא אין וודאות שכל עורך"דין מתמצא‬
‫בסבך )הלא מסובך כלל!( של דיני הבנייה‪ .‬די שיימצא ברשותך ספר עם‬
‫עיקרי תקנות הבנייה‪ ,‬שתדפדף בו פעם אחת כדי לדעת מה יש בו ושתעיין‬
‫מדי פעם בסעיפים המתייחסים לנושא בו תעסוק‪ .‬אינך מתאר לעצמך את‬
‫העוצמה שידע כזה מקנה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫מדוע עוסק ספר זה בחוק?‬
‫"מדינת ישראל ‪ ...‬תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה"‪.‬‬
‫)מגילת העצמאות(‬
‫ספר זה מרבה להתייחס אל נושאי חוק ותקנות‪ ,‬תוך שימוש בביטוי‬
‫"לפי החוק" ושפע אזהרות‪ .‬אני מודה שמבהיל במקצת אם בכל צעד‬
‫ושעל מנפנפים לך מול האף עם החוק‪ .‬מה לעשות? אנחנו חיים במדינת‬
‫חוק והחוק אורב לנו בכל פינה‪.‬‬
‫בכמות ובחומרה‪ ,‬הוראות החוק הרובצות על המחזיק בהגה בזמן‬
‫הנהיגה בכבישים הסואנים בארץ אינן פחותות מאשר אלו בבניית בית‪.‬‬
‫אז מה? בגלל זה מישהו כבר וויתר על הנהיגה ברכב?!‬
‫האם מוותרים על ההגה בגלל חוקי התנועה וקשיי הנהיגה?‬
‫‪13‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הערה‪ :‬מהמזמין בניית בית לא נדרש לעבור מבחנים כמו אלה הנדרשים ממי‬
‫שמתעתד לנהוג ברכב‪ ,‬אבל רצוי שהוא יכיר במקצת את החוקים‬
‫הרלבנטיים‪ ,‬כדי לא להסתבך בהם‪ .‬מטרת החוק לשמור עלינו‪ ,‬על זכויותינו‪,‬‬
‫על חיינו ולעל רכושנו‪ ,‬אבל אוי לנו אם לא נשמור עליהם וניאלץ להתעסק‬
‫עם בית המשפט‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫איזה ספרי בניין מומלצים?‬
‫"‪ – "Quem procura, acha‬המחפש‪ ,‬מוצא‪.‬‬
‫)פתגם עממי ברזילאי(‬
‫בנוסף לספר זה )אני מניח שהוא נמצא ברשותך(‪ ,‬הספר היחיד שהייתי‬
‫ממליץ לרכוש הוא "קובץ החוקים והתקנות לבנייה בישראל"‪ ,‬כלי עזר‬
‫טכנולוגי חשוב והכרחי לניהול בניית בית‪ .‬אין צורך ללמוד ביסודיות‬
‫את כל הפרטים )הדורשים לרוב ידע טכנולוגי( ואפילו אין צורך להבין‬
‫את הנוסחאות )נשאיר זאת למהנדסים(; מספיק לקבל מושג כללי‬
‫ומּודעּות על התקנות הקיימות ולקלוט את הרעיון המרכזי‪ .‬חוקים‬
‫ותקנות אלה מכילים כל מה שצריך לדעת על החומרים ועל המלאכות‬
‫הקשורות בבניית בית‪.‬‬
‫הידעת? )‪(2‬‬
‫בארצות מתקדמות הנורמות הסטנדרטיות מכסות את התחומים‬
‫הטכניים של כל הסקטורים והפעילויות ההנדסיות‪ .‬חשוב מאוד‬
‫להבין במה הן עוסקות ולקבל מושג עליהן‪ .‬אפשר להשיג‬
‫באינטרנט את הפרסומים של מכון התקנים בישראל ובארצות‬
‫אחרות‪ ,‬על מנת ללמוד את דרישות החוק בתחומים השונים‪.‬‬
‫ספרים מעשיים וחוברות על התקנות הם שימושיים מאוד למי‬
‫שברשותו הזמן לעיין בהם והכסף לרכישתם‪ .‬הם מנחים‬
‫מצוינים איך לעשות את הדברים‪.‬‬
‫אפילו אם רק סעיף זה ייקלט אצל הקורא‪ ,‬ספר זה הצדיק את‬
‫עצמו‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ניתן להיעזר גם באלה‪:‬‬
‫• מגזינים פופולאריים ואלבומים לעיצוב ְפנים של דירות יכולים‬
‫לעזור לשיפור רעיונות וגיבושם‪ .‬אישה לעולם לא "תבנה"‬
‫)תתפור( לעצמה שמלה חדשה‪ ,‬עוד אחת לאוסף שיש לה בארון‪,‬‬
‫בלי לדפדף במגזיני אופנה ולהסתכל בחלונות הראווה של החנויות‬
‫היוקרתיות בעיר‪ ...‬האם בית‪ ,‬שיתכן והוא הראשון והיחיד שאדם‬
‫בונה בחייו‪ ,‬איננו ראוי לתשומת לב‪ ,‬לפחות כמו לשמלה?‬
‫• אינטרנט הוא כלי כביר ומקור לא אכזב של מידע ורעיונות‪ .‬חברות‬
‫המעוניינות להפיץ ולמכור את מרכולתם מציגות תמונות‪ ,‬צילומים‬
‫וקטלוגים‪ ,‬מהם אפשר ללמוד הרבה‪ .‬מדוע לא לקבל השראה מהם?‬
‫ובחינם‪...‬‬
‫• מקור נוסף למידע הם האנציקלופדיות‪ ,‬במיוחד הוירטואליות‬
‫באינטרנט‪ ,‬בהן שפע מאמרים על חומרי בניין ועל כל נושא הנוגע‬
‫לבנייה שיעלה על סקרנותך‪.‬‬
‫• חומר ומידע חשובים ניתן להשיג במכון התקנים בישראל‪ ,‬במכון‬
‫לפריון העבודה והייצור )המגמה לבנייה(‪ ,‬והמכון לחקר הבנייה‬
‫והתעשייה ע"י לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל‪.‬‬
‫• קטלוגים של יצרני ציוד וחומרים לבנייה הם שימושיים ביותר‪,‬‬
‫ובחינם! מומלץ לאגור אותם בתיק מיוחד‪ ,‬מסודר לפי נושאים‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬אם מצוי ברשותך הזמן‪ ,‬קצת יוזמה והרבה נחישות‪ ,‬תוכל – בלי‬
‫אוניברסיטה ובלי הוצאות ניכרות – לעשות "דוקטורט" על בנייה‪ .‬המיומנות‬
‫שתרכוש וההתנסות שתחווה מרחיבות את האופקים והן יועילו לך גם‬
‫בתחומים אחרים‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫מה דרוש לבניית בית חדש?‬
‫"‪– "Quem não arrisca, não petisca‬‬
‫מי שאינו מעז‪ ,‬אינו תופס‪) .‬פתגם ברזילאי(‬
‫לבנות בית חדש משול להזמנת חליפה אצל חייט‪ .‬עליך לבחור את הבד‪,‬‬
‫לבחור את החייט ולדעת מה להזמין‪ .‬אתה יכול לבקש מה שתרצה‪ ,‬אבל‬
‫‪15‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫מהי התוצאה תדע כאשר החליפה תהיה מוכנה‪ .‬לקנות חליפה מוכנה‬
‫פשוט יותר – אתה רואה איך היא נראית‪ ,‬יכול לנסותה ואחר הקנייה‬
‫להתאים אותה למידותיך‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬בניית בית חדש דורשת אנרגיה מנטאלית ופיסית‪ ,‬מחשבה‪ ,‬יצירתיות‪,‬‬
‫התמדה וכסף – הרבה יותר מכל דבר אחר שרוב אנשים עשויים לעשות‬
‫בימי חלדם‪ .‬השיקולים מסובכים והאחריות גדולה‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫מה עם תוספות ושינויים בבית קיים?‬
‫אשרי האיש הנשמע לעצה טובה‪) .‬זנון(‬
‫כל תוספת לבית קיים החורגת מהמעטפת שלו )מקירותיו החיצוניים‬
‫ומגבולות הגג( או‪/‬ו שינויים בחזיתות שלו‪ ,‬דינם כדין בניית בית חדש‪.‬‬
‫כל סעיף בספר הזה עד כדי כך רלבנטי גם לשינויים ותוספות בבית‬
‫קיים‪ ,‬שאפשר היה להוסיף לכותרת הספר הזה‪ ,‬בסוגריים או בלעדיהם‪:‬‬
‫"כולל תוספות ושינוים בבית קיים"‪.‬‬
‫כל מה שנכון לבניית בית חדש‪ ,‬נכון גם לתוספות ולשינויים בבית‬
‫קיים‪ ,‬בפרופורציות הנכונות‪ .‬שינויים בתוך הבית שאינם עלולים לפגוע‬
‫ביציבות המבנה לא דורשים רישיון‪.‬‬
‫שינויים באלמנטים קונסטרוקטיביים )כמו עמודים וקורות‪ ,‬מדרגות‪,‬‬
‫תקרות‪ ,‬מרפסות תלויות ועוד( דורשים רישיון לבנייה‪ ,‬תכנון ופיקוח‬
‫של מהנדס"קונסטרוקציה‪ .‬אין לזלזל בנושא ולא כדאי לסמוך על‬
‫ניסיונו של הקבלן‪ .‬התמוטטות הגג באולם המסיבות בירושלים בגלל‬
‫הוצאת עמוד אחד בלבד )העמוד המרכזי שנשא את התקרה!( ללא‬
‫אישור מהנדס לסטאטיקה היא דוגמה טרגית של מה עלול לקרות‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ג‪ .‬צעדים ראשונים‬
‫מסע של אלף קילומטר מתחיל‬
‫בצעד ראשון‪) .‬מאו טסה טונג(‬
‫‪.25‬‬
‫מה הצעדים הראשונים לבניית בית?‬
‫סוף מעשה במחשבה תחילה‪.‬‬
‫)אמרה שגורה(‬
‫בנוסף להשגת רישיונות המפורטים בפרק ג'‪ .26" -‬מה עם רישיונות?"‪,‬‬
‫נציין מספר שלבים נוספים שמקדימים את הבנייה הממשית‪:‬‬
‫• המשאבים הכספיים שביכולתך לגייס למבצע – חסכונות‪ ,‬משכנתא‪,‬‬
‫הלוואות או כסף מכל מקור אחר‪ .‬ביתך תלוי בכסף שהנך יכול‬
‫להשקיע‪.‬‬
‫• עליך להגדיר מה אתה רוצה‪ .‬זו ההכרעה הבעייתית ביותר‪ .‬מומלץ‬
‫שתסכם לעצמך את הסעיפים על נייר‪ ,‬באופן מסודר‪ ,‬כפי שאשתי‬
‫רושמת לי בפתק מה עלי לקנות במכולת‪.‬‬
‫• אם אין לך עדיין ִמגְרש לבניית הבית‪ ,‬עליך לאתר את ה ִמגְרש‬
‫לרכישה‪ ,‬על פי ההנחיות "‪ .58‬איזה ִמגְרש לבחור?" בפרק ו'‪.‬‬
‫• להתקשר לאדריכל )ראה סעיף ו'‪ .59" -‬איזה אדריכל לבחור?"(‪.‬‬
‫• להחליט על פי איזו שיטה לבנות‪ :‬אם על ידי חברת בנייה‪ ,‬אם על‬
‫ידי קבלן ראשי או בבנייה עצמית )ראה "‪ .29‬איזו שיטת בנייה‬
‫לבחור?" בפרק ד'(‪.‬‬
‫• להחליט איך לפקח על הביצוע )ראה‬
‫בפרק ח'(‪.‬‬
‫"‪.75‬‬
‫מדוע מפקח על העבודה?"‬
‫אחרון חביב‪ :‬אם אתה איש מאמין‪ ,‬תתפלל להצלחה במשימה‪ .‬אך דע לך שמידת‬
‫ההצלחה תלויה בראש וראשונה בך‪ :‬אל תסתמך על ניסים!‬
‫‪17‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.26‬‬
‫מה עם רישיונות?‬
‫הנכווה ברותחים‪ ,‬נזהר בצוננים‪) .‬עממי(‬
‫קל יותר ללחום בעד עקרונות מאשר לחיות על פיהם‪.‬‬
‫)אלפרד אדלר(‬
‫משימת ההוצאה של רישיון בנייה מוטלת על האדריכל של המבנה –‬
‫שירות זה הוא חלק משכרו‪ .‬לתוכנית הבית אפשר להזמין הצעות‬
‫רעיוניות אצל אחד או יותר אדריכלים‪ ,‬אבל מהרגע שבחרת בהצעה‬
‫מסוימת והזמנת את התכנון אצל אדריכל‪ ,‬הוא האדריכל של הבית‬
‫והסמכות לתכנונו‪ .‬אין לוותר בחוזה עמו על סעיף ההגשה וקבלת‬
‫הרישיון לבניית המבנה‪.‬‬
‫לקבלת הרישיון דרוש גם להגיש עותק מהחישובים הסטטיים של‬
‫מהנדס קונסטרוקציה מוסמך‪ ,‬לרוב המהנדס עמו האדריכל נוהג לעבוד‪,‬‬
‫ומסמכים ותוכניות נוספים הנדרשים על ידי המוסד הנותן את הרישיון‪:‬‬
‫תוכנית טופוגרפית של ה ִמגְרש ממודד מוסמך‪ ,‬עם מיקום המבנה‪ ,‬סימון‬
‫החלקה והגוש‪ ,‬אישורים של הג"א לתוכנית המקלט של הבית‪ ,‬תוכנית‬
‫הגינון‪ ,‬אישורים מחברת החשמל‪ ,‬חברת טלפון‪ ,‬מכבי אש ועוד‪ .‬רשימת‬
‫המסמכים הנדרשים תלויה בנסיבות‪ :‬אין הם אחידים בכל מקום וישנם‬
‫מקרים שבהם תהיה דרישה גם להסכמת השכנים לפרט זה או אחר של‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫השגת רישיון בארץ איננה משימה קלה כלל וכלל‪ .‬חוק הבנייה הוא‬
‫אחד ויחיד לכל המוסדות‪ ,‬אבל יישומו הוא בידי פקידים ומהנדסים‪,‬‬
‫שהתנהגותם איננה אחידה‪ .‬יש ועדות שמדריכות את מגיש הבקשה‬
‫ומסייעות לו בהוצאת הרישיון‪ ,‬ולעומתם ישנם מוסדות רישוי שכנראה‬
‫כל ייעודם הוא להקשות על חיי המתכנן ולהניח מכשולים בדרכו‪.‬‬
‫משך חצי יובל השנים שהגשתי תוכניות לרישיון‪ ,‬פגשתי קשת רחבה‬
‫של טיפוסים‪ ,‬גם כאלה וגם כאלה‪ .‬לפעמים אדם זקוק לעצבי פלדה‬
‫ולמזל כדי לעבור בשלום התנסות כזאת‪ .‬לפעמים היה לי הרושם‬
‫שבמדינת ישראל קל יותר להוציא רישיון נהיגה באוטובוס‬
‫ובסמי"טריילר מאשר רישיון לבניית בית פשוט‪ .‬לכן רצוי שהמועמד‬
‫לבניית בית ידע מה מצפה לו ושיהיה מוכן לסחבת של חודשים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הערה‪ :‬המתעתד לבנות את ביתו ינהג בתבונה אם לפני מסירת תכנון הבית‬
‫לאדריכל‪ ,‬יברר מה ניסיונו‪ ,‬כישוריו בהשגת הרישיון המיוחל לבניית הבית‪,‬‬
‫כלומר מה הם קשריו ברשות המקומית שאליה יגיש את הבקשה‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫איזה מסמכים דרושים לבניית בית?‬
‫בעולם שום דבר אינו ודאי‪ ,‬חוץ‬
‫ממוות ומיסים‪) .‬בנז'מין פרנקלין(‬
‫הניגש לבנות בית לא יתלונן על מחסור במסמכים‪ ,‬כי החוק דורש‬
‫מסמכים ואשורים על שמאל ועל ימין‪ ...‬ראה סעיף ב'‪ .21" -‬מדוע עוסק‬
‫הספר הזה בחוק?"‪:‬‬
‫• תעודת בעלות – ראשית‪ ,‬עליך לדאוג למסמכים הנחוצים להוכחה‬
‫שה ִמגְרש שעליו אתה רוצה לבנות‪ ,‬אכן שייך לך )תעודת‬
‫"קושאן"(‪ .‬אם הקרקע איננו שייך לך‪ ,‬עליו להצטייד ברשות‬
‫מבעלי הקרקע )מינהל מקרקעי ישראל או בעלים אחרים( לבנות‬
‫עליו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬אתה חייב תעודה המעידה שה ִמגְרש רשום על‬
‫שמך באגף לרישום מקרקעין )טאבו(‪ ,‬בו רשומים המגבלות החלות‬
‫על ה ִמגְרש‪ ,‬אם ישנן כאלו‪ .‬ניתן לקבל שם נֶסַח )‪ (extract‬עם כל‬
‫הנתונים הרשומים בספרי האחוזה )שעבודים‪ ,‬משכנתאות ותנאים‬
‫מיוחדים הקשורים ל ִמגְרש(‪.‬‬
‫• מיסים – על המזמין לפרוע את המיסים החלים על ה ִמגְרש ואת‬
‫האגרות לרשויות המקומיות הנחוצות לבנייה‪.‬‬
‫• איסוף מידע – יש לקבל מהרשות המקומית )ועדת בניין ערים( את‬
‫המידע על התקנות החלות על ה ִמגְרש ועל האזור בו הוא שוכן‬
‫)גובה ואחוזי הבנייה המותרים‪ ,‬ופרטים נוספים(‪ .‬יש רשויות‬
‫שמספקות חוברות מסודרות ביותר‪ ,‬המפרטות את שלבי התהליך‬
‫והנתונים הנדרשים‪ .‬המשימה לאסוף את המידע הזה מוטלת על‬
‫האדריכל המתכנן‪ ,‬אבל טוב יעשה רוכש הקרקע אם לפני הקנייה‬
‫יברר את הפרטים האלה‪ ,‬שמא יקנה חתול בשק‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• מפה טופוגרפית‪ ,‬מוסמכת ומעודכנת‪ .‬ראה תפקיד המודד המוסמך‬
‫בפרק ט"ו‪ .142" -‬מה הוא מתווה הבית?"‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫מה לעשות כשמשיגים את הרשיון?‬
‫מי שאכל את התבשיל הזה הוא מי שיודע טעמו‪.‬‬
‫)דברים רבה פב כט(‬
‫מה לעשות לאחר שהמתכנן תכנן את המבנה וקיבל רישיון הדרוש‬
‫לבנייתו?‬
‫• לשלם את האגרה‪ .‬יש לקחת בחשבון שתוקף הרישיון הוא לשנה‬
‫אחת בלבד‪ .‬אם עד גמר תוקפו לא התחילו לבנות את המבנה‪ ,‬יש‬
‫לחדש את בקשת הרישיון‪.‬‬
‫• סימון גבולות המגרש ומיקום המבנה‪ ,‬על ידי מודד מוסמך‪.‬‬
‫• הקמת הגדר‪ ,‬לתיחום אתר העבודה )עיין בפרק י' על "אתר‬
‫הבנייה"(‪.‬‬
‫• יש להזמין ולקבל מהרשות לבנייה מקומית את השירותים הבאים‬
‫)לכל רשות – תשלום האגרה שלו(‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪20‬‬
‫בדיקת סימון המבנה ומיקומו ב ִמגְרש‪ ,‬וקבלת אישור רשמי‬
‫שהם נכונים‪.‬‬
‫חיבור מים ושעון מד"מים‪.‬‬
‫חיבור לרשת החשמל )קבוע או זמני( לשימוש האתר‪.‬‬
‫סימון מדויק וברור של מקום החיבור לרשת הביוב )יתד עם‬
‫דגלון או סימון בצבע יציב‪ ,‬במקרה ומקום החיבור מתחת‬
‫לכביש או מדרכה(‪.‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ד‪ .‬שיטות התקשרות בבנייה‬
‫אמור עם מי אתה הולך – אגיד לך מי אתה‬
‫)פתגם ברזילאי עממי(‬
‫אמור עם מי אתה הולך – אגיד לך אם אלך אתך‬
‫)סטיריקן ברזילאי ידוע(‬
‫ההבדל בין קניית בגדים ונעליים לבין זו של בית היא הפרופורציה‪.‬‬
‫לאחר שמצאת את החולצה בה אתה רוצה‪ ,‬על מנת להשיג אותה עליך‬
‫להתגבר רק על מכשול אחד‪ :‬המחיר‪ .‬גם לקניית בית מוכן‪ .‬לבניית בית‪,‬‬
‫הכסף הוא רק ההתחלה‪.‬‬
‫בכדי לממש את רצונך לבנות בית‪ ,‬בנוסף למחיר‪ ,‬לפניך שלל משימות‪.‬‬
‫בפרק הקודם נמנו הצעדים הראשונים וכעת נברר את הבאים‪ :‬קודם‬
‫כל‪ ,‬הצעד החשוב ביותר לפני התחלת הבנייה הממשית הוא ההחלטה‬
‫מה תהיה שיטת ההתקשרות שלך עם בוני הבית בפועל‪ .‬להחלטה הזאת‬
‫השפעה מכרעת על איך תתנהל הבנייה ועל עלותה‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫באיזו שיטת בנייה לבחור?‬
‫אין יצור אנושי אומלל מזה שכל מה מאפיין‬
‫אותו הוא חוסר החלטה‪) .‬וויליאם ג'יימס(‬
‫קיימים מספר שיטות לבניית בית פרטי‪ .‬קודם כל‪ ,‬עליך להחליט למי‬
‫למסור את אחריות הבנייה‪.‬‬
‫בידיך הברירה‪ :‬או למסור את אחריות בניית הבית לגורם חיצוני‪ ,‬או‬
‫לקחת אותה על עצמך‪ .‬לכל אחת מהחלופות יש יתרונות ויש חסרונות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.30‬‬
‫מהן היתרונות כנגד החסרונות בחלופות?‬
‫שבע פעמים למדוד‪ ,‬פעם לחתוך!‬
‫)אמירתו של סבי החייט(‬
‫יתרונות שיטה אחת הם החסרונות של השנייה‪ ,‬וגם ההפך הוא נכון‪.‬‬
‫עליך לבחון היטב את כל ההיבטים של השיטות השונות ולשקול אלה‬
‫מול אלה לפני שתחליט במה לבחור‪ .‬להבדיל מרכישת נעליים‪ ,‬בגד או‬
‫אוטו‪ ,‬כדי לבנות בית אינך יכול לפני ההחלטה למדוד אותו או לעשות‬
‫עמו סיבוב‪ .‬עליך להפעיל מחשבה‪ ,‬שיקול דעת‪ ,‬ויהיה ה' עמך‪...‬‬
‫‪.31‬‬
‫מדוע לבנות ללא קבלן ראשי?‬
‫"מי שאיננו מרים אגורה מהרצפה‪ ,‬אינו שווה אותה"‪.‬‬
‫)ממעשיה ידועה על רוטשילד(‬
‫רווח הקבלן הראשי מפרויקט של בניית בית הוא לפחות ‪ 20%‬מערכו‪.‬‬
‫האם מי שרוצה לבנות בית יכול לנהל בעצמו את הפרויקט ולחסוך חלק‬
‫מעלות הבנייה? נבדוק את זה בהמשך‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫מה יתרונות מסירת הבנייה לגורם חוץ?‬
‫שלוט בעסקיך או שהם ישלטו בך‪.‬‬
‫)בנג'מין פרנקלין(‬
‫יתרונות מסירת הבנייה לגורם חוץ‪:‬‬
‫משחרר אותך מהדאגה לביצוע הבנייה )אך אין לך גם שליטה עליה!( ‪.‬‬
‫אתה מקבל בית מוכן על פי התוכנית‪ ,‬אם הפיקוח הוא טוב )ראה סעיף‬
‫ד'‪ .34" -‬מה סוגי התקשרות עם קבלן ראשי?"(‪.‬‬
‫אתה יכול להטיל תמורת תשלום מתאים את הפיקוח על ביצוע בניית‬
‫הבית לאדריכל שתכנן אותו או לבעל מקצוע המתמחה בכך‪ .‬ראה סעיף‬
‫ה'‪ .75" -‬מדוע מפקח על העבודה?"‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.33‬‬
‫מה יתרונות הבנייה העצמית?‬
‫הם יכולים משום שהם חושבים שיכולים‪.‬‬
‫)וירגיליוס(‬
‫בבנייה העצמית אתה שולט בכל פרטי הביצוע‪ ,‬מלווה ומפקח על כל‬
‫השלבים שלו‪ .‬רצוי להיעזר במנהל עבודה מקצועי שינהל את העבודה‬
‫באתר‪ ,‬יטפל בעובדים ובקבלני"המשנה‪ ,‬ינהל יומן עבודה‪ ,‬ידאג‬
‫להזמנות חומרים‪ ,‬הכול בשיתוף פעולה הדוק עמך‪.‬‬
‫שיטה זאת דורשת ממך להקדיש מזמנך‪ ,‬לרכישת מידע בכל שלב ושלב‬
‫של הבנייה‪ ,‬לעריכת סקר שוק על עובדים ועל אספקת החומרים‪,‬‬
‫לקבלת איכות טובה במחיר הנוח ביותר‪ .‬אם אין לך הנכונות והזמן‬
‫הפנוי לכך‪ ,‬השיטה איננה מתאימה לך‪ ,‬אלא אם תצליח להשיג מנהל‬
‫עבודה מקצועי ומהימן שיבצע את הפעולות האלה במקומך‪) .‬ראה סעיף‬
‫ו'‪ .63" -‬איזה מנהל עבודה לבחור? "(‪.‬‬
‫בכל השיטות‪ ,‬רצוי שמנהל עבודה ינהל את הביצוע באתר העבודה‪,‬‬
‫משום חובת הנוכחות המתמדת בשטח של אדם אחראי עליו‪.‬‬
‫אם תנהל את הבנייה בתבונה‪:‬‬
‫• רווחי הקבלן הראשי יישארו בכיסך‪.‬‬
‫• תחסוך את ההתחשבנות עם הקבלן הראשי‪ ,‬אך תצטרך להתחשבן‬
‫בעצמך עם הפועלים‪ ,‬קבלני"משנה וספקים‪ .‬בהתחשבנות זאת תוכל‬
‫להיעזר במנהל העבודה או במפקח )אחת המטלות שלו היא בקרת‬
‫החשבונות וההתחשבנות(‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫מה סוגי התקשרות עם קבלן ראשי?‬
‫קח בחשבון שאהבות גדולות והישגים גדולים‬
‫כרוכים בסיכון גדול‪) .‬דאלאי לאמה(‬
‫היות וחוזה בין הצדדים היא תוצאה של מו"מ ביניהם‪ ,‬גבול האפשרויות‬
‫של התקשרות ביניהם הם השמיים‪ .‬בכל זאת ניתן לחלק אותם לסוגים‬
‫שונים‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪.35‬‬
‫קניית בית מוכן‬
‫שיטה גלובלית‪.‬‬
‫שיטת הפאושל‬
‫שיטה קבלנית‪.‬‬
‫שיטת הרג'י ‪.‬‬
‫קניית בית מוכן‬
‫על תקנה חתול בשק! )פתגם עממי(‬
‫קניית בית מוכן היא שיטה מקובלת מאד‪.‬‬
‫יתרונה‪ :‬אתה יודע בדיוק מה אתה קונה‪ ,‬בודק את "הסחורה"‪ ,‬מתמקח‬
‫על המחיר ומקבל מיד מה שקנית‪ .‬מתאים לך – אתה קונה‪ .‬לא מתאים‬
‫– לא קונה! אין בשיטה זאת הפתעות‪.‬‬
‫חסרונות‪ :‬אתה קונה "מה שיש"‪ .‬אם תכנון הבית איננו בדיוק מה‬
‫שהיית רוצה‪ ,‬אתה יכול כמובן לאחר הקנייה להכניס תמורת הוצאה‬
‫נוספת שינויים מסוימים בבית‪ ,‬אך ספק אם הבית המשופץ יהיה מה‬
‫שהיית רוצה‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫מהי שיטת התקשרות הגלובלית?‬
‫"דע ‪...‬לאן אתה הולך!" )עקביא בן מהללאל(‬
‫בשיטה גלובלית אתה יודע מראש כמה יעלה לך הבית המוגמר‪.‬‬
‫התשלום נקבע מבלי לתמחר את פרטי המבנה‪ .‬רצוי שהחוזה יפרט‪,‬‬
‫בכמה שיותר דיוק‪ ,‬מה הקבלן מתחייב לספק‪ :‬תאור הפרטים וטיבם‪.‬‬
‫עליך לקבל תוכנית של הבית עם ציון איזה ריצוף‪ ,‬סוג חרסינות‪ ,‬ויתר‬
‫התגמירים )‪.(finish‬‬
‫זאת שיטה מקובלת לרכישת בית בבניין או בשכונה רב"דירות‪ ,‬הנבנים‬
‫על ידי חברת בנייה‪ .‬היא מוצדקת אם מדובר בחברה אמינה‪ .‬אם אפשר‬
‫לבקר ביחידה גמורה לדוגמא‪ ,‬מה טוב! שיטה זו איננה ממש מסירת‬
‫בניית בית לקבלן‪ ,‬אלא קנייה במחיר קבוע )צמוד לדולר או לאינדקס(‬
‫של בית שיימסר לך בעוד מספר חדשים‪ .‬אין לך חלק בתכנון הבית‬
‫‪24‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ובפיקוח על הביצוע‪ .‬אתה יכול אמנם לבקר באתר ולעקוב אחר‬
‫התקדמות העבודה‪ ,‬אבל אינך רשאי להתערב או לשנות דבר )אלא אם‬
‫כן החברה הבונה תסכים לכך‪ ,‬תמורת תשלום מתאים(‪.‬‬
‫אם התנאים המתוארים )חברה אמינה ובית לדוגמא( אינם קיימים‪ ,‬אתה‬
‫קונה "חתול בשק" ולא יהיה לך למי להתלונן‪ ,‬אלא אם תפנה לבית‬
‫המשפט‪.‬‬
‫הזהרה‪ :‬לא כדאי לפנות לבית משפט אם לא דאגת לחוזה מדויק מאוד להוכחה‬
‫שהקבלן לא עמד בהתחייבויותיו‪ .‬אם אין בידך מסמכים המוכיחים ללא צל‬
‫של ספק את טענותיך‪ .‬בכוונה איננו כותב "צדקתך"‪ ,‬משום שבבית‬
‫המשפט לא הפנייה לצדק קובעת‪ ,‬אלא אך ורק הוכחות ורמת הטיעון‪,‬‬
‫כלומר פיקחות עורך הדין‪ .‬ראה סעיף ב'‪ .21" -‬מדוע עוסק הספר הזה עם‬
‫חוק?"‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫מה ההבדל בין קניית בית מוכן והשיטה‬
‫הגלובלית?‬
‫ההבדלים העיקריים בין השיטה הגלובלית לקניית בית מוכן‪:‬‬
‫• בשיטה הגלובלית אתה רוכש דירה שטרם נבנתה ועליך לחכות עד‬
‫שייבנו אותה‪ .‬אם יש דירה לדוגמא‪ ,‬היא עוזרת להתרשמות‪.‬‬
‫• בקניית בית מוכן אתה רואה ובוחן את מה שאתה קונה‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫מהי שיטת ה"פאושל" בבנייה?‬
‫ישנה גרסה של השיטה הגלובלית‪ ,‬בה מוסרים לקבלן‪ ,‬במחיר קבוע‬
‫מראש‪ ,‬את בניית בית על פי תוכנית שהזמנת אצל אדריכל‪ .‬שמה של‬
‫השיטה "פאושל"‪ .‬הייתי קורא לשיטה זאת "קבלנות ישראלית"‪ ,‬משום‬
‫שהיא מקובלת מאוד בישראל‪ ,‬אבל איננה קבלנות ממש )ראה בהמשך‬
‫את סעיף ד'‪ .39" -‬מהי השיטה הקבלנית?"(‪.‬‬
‫שיטת "הקבלנות הישראלית" היא מן שעטנז‪ :‬מצד אחד‪ ,‬תוכנית הבית‬
‫היא כאמור של המזמין‪ ,‬שהזמין אותה אצל אדריכל‪ ,‬ולכן הבית אמור‬
‫להיות על פי רצונו‪ .‬גם ה ִמגְרש שייך לו‪ .‬מצד שני‪ ,‬הקבלן מתחייב‬
‫‪25‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫לבצע את התוכנית בשלמותה במחיר הקבוע מראש )שנקבע לאחר‬
‫משא ומתן(‪ ,‬כשהוא מספק את הציוד‪ ,‬את החומרים ואת העובדים‪.‬‬
‫למזמין יש האפשרות לפקח על הביצוע‪ ,‬בעצמו או בעזרת מפקח‬
‫מוסמך‪ .‬האדריכל מחויב לפיקוח העליון‪ ,‬אך תמורת תשלום נוסף‬
‫אפשר למסור לו גם את הפיקוח השותף המלא‪.‬‬
‫חשוב שבתיק התוכניות יהיה גם מפרט טכני של כל פרטי הבנייה‪ ,‬עם‬
‫הנחיות איך לבצע אותם‪ ,‬ועל המפקח להשגיח שהכן כך נעשה‪.‬‬
‫כפי שנראה בהמשך‪ ,‬כתב הכמויות )ראה ד'‪ .50" -‬מה זה 'כתב כמויות'?"(‬
‫הוא המסמך החשוב ביותר בקבלנות אמיתית‪ ,‬אך בשיטת הפאושל‬
‫)"הקבלות הישראלית"( אין חובה לספק אותו לקבלן‪ .‬גם אין חובה‪, ,‬‬
‫לספק לו להכנת הצעת המחיר את תוכניות הביצוע‪ .‬תוכנית ההגשה‬
‫‪) 1:100‬רצוי עם ה ִמפרט הטכני( מספיק לקבלן לחישוביו‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫מהי השיטה הקבלנית?‬
‫קצין חכם נחלץ מכל בעיה‪ .‬קצין פיקח לא נקלע אליה‪.‬‬
‫)סאן טצו‪" ,‬אמנות המלחמה"(‬
‫שיטה קבלנית היא שיטה מתאימה לחברות בנייה גדולות ולא לאדם‬
‫הפרטי‪ ,‬כי היא דורשת התמחות ומנגנון מקצועי לעריכת חוזה הקבלנות‬
‫וניהול ההתחשבנויות‪ .‬שיטה זאת מחייבת תמחור קפדני בכתב הכמויות‬
‫של פריטי העבודות בבנייה‪ ,‬ומנגנון מקצועי למדידת העבודות שבוצעו‬
‫)לכל עבודה – בנייה‪ ,‬טיח‪ ,‬ריצוף‪ ,‬צביעה‪ ,‬חשמל‪ ,‬שרברבות ועוד –‬
‫כללים משלה לאופן המדידה(‪ .‬התחשבנות על כל סעיף וסעיף כוללת‬
‫התייקרות‪ ,‬ריבית‪ ,‬בונוסים ומלוסים )ההפך מ"בונוסים"(‪ .‬לאדם פרטי‬
‫אין אפשרות מקצועית להשתלט על התהליך‪.‬‬
‫מרבית האנשים החותמים חוזה עם קבלן לבניית ביתם ב"קבלנות"‬
‫כביכול‪ ,‬ובונים למעשה על פי השיטה הגלובלית‪:‬‬
‫• אין להם ידע ואמצעים למימוש השיטה הקבלנית האמיתית‪.‬‬
‫• התשלום אינו לפי מדידת הכמויות שבוצעו במציאות‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• קיים כתב כמויות סדיר‪ ,‬אם בכלל )ראה סעיף ד'‪ .47" -‬מה זה 'כתב‬
‫כמויות'?"(‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫למה מתכוונים כאשר אומרים "קבלנות"?‬
‫כשאת אומרת "לא" – למה את מתכוונת?‬
‫)שיר להקה צבאית מהזמנים ההם‪(...‬‬
‫רוב האנשים בארץ כאשר אומרים "בניית בית בקבלנות" הם מתכוונים‬
‫ל"בניית בית במחיר קבוע מראש"‪ ,‬כלומר – הם מתכוונים למעשה‬
‫לשיטה הפאושלית‪ .‬עבורם "קבלנות" היא מילה נרדפת ל"מחיר קבוע‬
‫מראש" ואין זה נכון – בשיטה הקבלנות האמיתית לא עלות המבנה‬
‫נקבעת מראש‪ ,‬אלא מחירי היחידות של כל פריט‪ ,‬שגם הם עשויים‬
‫להשתנות עקב ההתייקרויות‪ .‬עלות הבניין בקבלנות היא תוצאה של‬
‫סה"כ הכמויות של כל הפריטים שבוצעו )במדידה קפדנית על פי‬
‫הכללים הרלבנטיים( כפול מחיר היחידה שלהם בכתב הכמויות‬
‫בתוספת עלות השינויים לא כלולים בכתב הכמויות שבוצעו על פי‬
‫דרישתך‪ .‬בנוסף ישנם המיסים ותחשיב ההתייקרויות‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬כדי לחדד את ההבדל בין 'קבלנות' ל'פאושל'‪ ,‬נניח שברצונך להחליף את‬
‫הריצוף במרפסת ומבקש הצעה של רצף‪ .‬אם הוא מבקש ‪ 2000‬שקל עבור‬
‫כל העבודה‪ ,‬זאת הצעה פאושלית )אין בה מדידות(‪ .‬אם הוא מבקש ‪100‬‬
‫שקל לכל מטר רבוע‪ ,‬הרי הצעה הזאת היא קבלנית! היא מחייבת מדידת‬
‫השטח שרוצף‪ ,‬לפי כללי המדידה לקבלן"משנה‪.‬‬
‫כללי המדידות בקבלנות אמיתית הם שונים מאשר אלה של‬
‫קבלנות"משנה! עוד נפרט את הבדלים‪.‬‬
‫התשלום בקבלנות אמיתית אינו זהה לסכום המופיע בהצעה בכתב‬
‫הכמויות או בחוזה הקבלנות‪ ,‬כי אם תוצאת המדידות )על פי הכללים‬
‫המתאימים( של הביצוע במציאות ‪ +‬תוספות‪ .‬מחירי "יחידות‬
‫הפריטים" עשויים להשתנות עם ההתייקרויות‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬אין סיכוי שעלות הסופית של הבית בשיטה הקבלנית האמיתית תהיה‬
‫ה"מחיר שנקבע מראש"!‬
‫‪27‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.41‬‬
‫איך פועלת השיטה הקבלנית?‬
‫"ההיסטוריה אינה אלא פעילות‬
‫האדם החותר להשגת מטרותיו‪".‬‬
‫)קרל מרקס(‬
‫כפי שנאמר‪ ,‬השיטה הקבלנית מבוססת כולה על "כתב הכמויות"‪,‬‬
‫מסמך המורכב מפרקים לפי שלבי הביצוע‪ .‬ראה ד‪ .50"-‬מה זה 'כתב‬
‫כמויות'?"‪.‬‬
‫בגמר כל שלב של עבודה של הפרויקט כולו או בכל קומה בנפרד‬
‫עורכים רשימת העבודות שבוצעו‪ ,‬רושמים בטופס דומה לכתב‬
‫הכמויות המקורי את הכמויות שנמדדו על פי הכללים המתאימים‬
‫ומשלמים לקבלן בהתאם למחיר היחידה בכתב הכמויות המוסכם בחוזה‬
‫‪ +‬התוספות‪ .‬שים לב‪ :‬התשלום הוא לפי הכמויות ברשימת המדידות‬
‫ולא לפי הכמות הכתובה בכתב הכמויות המקורי‪ ,‬אך מחיר היחידות‬
‫הוא הרשום בו ‪ +‬התייקרויות‪.‬‬
‫שימו לב‪ :‬כאמור שיטות המדידה עבור ההתחשבנות עם הקבלן הראשי הן שונות‬
‫למדידות הכמויות לקבלני"משנה‪ .‬למשל‪ :‬בחישוב שטח הטיח עבור הקבלן‬
‫הראשי מחשבים רק את השטחים שטויחו בפועל‪ ,‬אבל קבלני המשנה לטיח‬
‫מקבלים תשלום גם על הפתחים )חצי משטחם( בקירות שהם טייחו‪.‬‬
‫עבודות רבות שהקבלן מבצע בבנייה אינם מופיעות כסעיפים נפרדים‬
‫בכתב הכמויות‪ :‬סימון האתר‪ ,‬הקמת גדר‪ ,‬שילוט‪ ,‬חומרים וציוד‬
‫)הזמנות‪ ,‬הובלות‪ ,‬טיפול במפקחים ומתכננים(‪ ,‬משרד‪ ,‬מחסון‬
‫ושירותים‪ ,‬קו טלפון זמני ועוד‪ .‬התשלום עבורם גלום במחיר היחידות‪.‬‬
‫אם החוזה משועבד להתייקרות )למדד הבנייה או אחר(‪ ,‬על הקבלן‬
‫להמציא רשימת הסעיפים עליהם חלה ההתייקרות ועליו לפרט במחיר‬
‫היחידה מהו בסיס המחיר של האלמנטים העשויים להתייקר ומה אחוז‬
‫עלותם בחישוב מחיר היחידה‪ .‬נתונים אלה הכרחיים לקביעת המחיר‬
‫החדש של היחידה‪ ,‬בגין ההתייקרות של חלק מהמרכיבים שלה‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬ברשימת סעיפי ההתייקרויות‪ ,‬ביחידות הקשורות לבטון )בכל אחד‬
‫מהסוגים בנפרד(‪ ,‬על הקבלן לציין‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ מחיר טונה של צמנט ומה חלקו )באחוזים( בטונה של בטון‪,‬‬
‫ חלקו של המחיר הבטון ב"מחיר היחידה"‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הנתונים האלה נחוצים במקרה של התייקרות הצמנט‪ ,‬על מנת לחשב את‬
‫התוספת המגיעה לקבלן עבור יחידה של פריט שיש בו בטון‪ .‬נניח שבסעיף‬
‫"קורות ‪ 20‬ס"מ רוחב ו‪ 50-‬גובה" ביחידת אורך של מטר אחד של הקורה‬
‫הבטון מהווה ‪ 40%‬של המחיר‪ ,‬ובטונה של הבטון הזה הצמנט מהווה ‪30%‬‬
‫של מחירו‪ .‬עם מחיר הצמנט יעלה ב‪ ,20%-‬מחיר היחידה של מטר אורך של‬
‫הקורה הזו תעלה ב‪ 2.4%-‬לפי החישוב )‪.(40% x 30% x 20%‬‬
‫מטרת ההסברים והדוגמאות בסעיף הנוכחי היא להקנות מושג עד כמה‬
‫מורכבות ומסובכות הן ההתחשבנויות בשיטת הקבלנות‪ .‬היא דורשת‬
‫ידע בתמחור ומיומנות במדידות‪ .‬רק חברות הבנייה הגדולות מעסיקות‬
‫בעלי מקצוע בתחומים האלה‪ .‬אנשים פרטיים שבונים בית אחד )אולי‬
‫הראשון והיחיד בחייהם(‪ ,‬לרוב אינם מתמצאים בשיטה ואין להם‬
‫אמצעים להתמודד בנושא‪ .‬אין זה סביר שישכרו בעל מקצוע מיוחד‬
‫למטרה זאת‪ .‬זאת הסיבה שלאדם פרטי שיטת הקבלנות )האמיתית(‬
‫איננה מתאימה‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬רוב הישראלים שחושבים שהם בונים בקבלנות‪ ,‬משלמים "פאושלית"‪...‬‬
‫‪.42‬‬
‫מהי שיטת התקשרות הרז'י?‬
‫"לאחוז בסכין ובגבינה‪"...‬‬
‫)ביטוי עממי(‬
‫שיטת הרג'י היא השיטה בה אני דוגל ברוב המקרים‪ .‬לפי ניסיוני‪ ,‬היא‬
‫כדאית הן בגלל העלות הכלכלית והן בגלל השליטה על הבנייה‬
‫שנשארת בידיך! בשיטה זאת הקבלן הראשי מנהל בשמך את בניית‬
‫הבית תמורת עמלה של ‪ 3-5%‬מערך היקף העבודה או לפי שכר כולל‬
‫קבוע מראש )מה שהייתי מעדיף – כדי שהקבלן לא יתפתה להאריך‬
‫ולייקר את הבנייה‪ ,‬להגדלת הכנסתו‪ .‬שכר קבוע לעבודה הוא תמריץ‬
‫מצוין לקיצור זמן ביצועּה‪.‬‬
‫בשיטת הרג'י עליך לאשר בחתימתך את כל הוצאות הבנייה )שכר‬
‫הפועלים‪ ,‬והחשבונות של קבלני"המשנה ושל הספקים(‪ ,‬דבר הנותן לך‬
‫שליטה מלאה על עלות הבית‪ .‬שלא כבשיטות האחרות‪ ,‬כל הניירת‬
‫‪29‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫)חשבוניות‪ ,‬הזמנות וקבלות( נשארת ברשותך‪ ,‬כך שהנך יכול לעקוב‬
‫אחר ההוצאות ולפקח עליהן‪.‬‬
‫הקבלן הראשי בשיטת הרז'י הוא למעשה האמרגן שלך‪ ,‬המתווך בינך‬
‫לבין הגורמים השונים המשתתפים בבנייה‪ .‬הוא הנציג שלך מולם‬
‫ומנהל את ביצוע הבנייה‪ ,‬אבל אתה הוא ה"בוס" המחליט והפוסק‪.‬‬
‫‪.43‬‬
‫למי כדאית התקשרות ברז'י?‬
‫אנשים רבים מבלבלים ניהול גרוע עם גורל‪.‬‬
‫)קין הובארד(‬
‫שיטת ההתקשרות ברז'י מיועדת להתקשרות עם חברת בנייה מסודרת‬
‫או עם קבלן גדול‪ ,‬שמקצים מנהל עבודה מיוחד לבניית הבית שלך‬
‫ודואגים לצרכי העבודה‪ ,‬הספקת חומרים‪ ,‬עובדים‪ ,‬קבלני"משנה וציוד‪,‬‬
‫ממש כפי שנעשה בקבלנות‪ .‬ההבדל בין השיטה הזאת לבין קבלנות היא‬
‫בעיקר אופן התשלומים‪.‬‬
‫בשיטת הקבלנות הקבלן מממן את הכול ומתחשבן עמך לפי מה‬
‫שהוסבר בפרק ד'‪ .41" -‬איך פועלת השיטה הקבלנית?"‪ ,‬ובשיטת הרז'י אתה‬
‫משלם ישירות את הכול‪ ,‬כולל עמלת הקבלן )או לחברת הבניה( עבור‬
‫ניהול הפרויקט‪.‬‬
‫חברות בנייה אינן ששות להתקשרות בשיטה זאת‪ .‬הן מעדיפות את‬
‫השיטה הפאושלית או את השיטה הקבלנית‪ ,‬כי בשתי השיטות האלה‬
‫הרווח שלהם גדול יותר‪.‬‬
‫שלא כמו בשיטה הגלובלית‪ ,‬בשלושת השיטות האחרונות בעל הבית‬
‫יכול להתערב בבנייה ומותר לו לבקש שינוים )בתכנון של האדריכל או‬
‫המהנדס אשר לו נוגע השינוי‪ ,‬או בהסכמתם(‪ .‬בשיטת הרז'י הקבלן‬
‫אינו מקבל תשלום עבור שינוים‪ ,‬שהם ממילא על חשבונך‪ .‬ראה‪ :‬בפרק‬
‫ב'‪ .24" -‬מה עם תוספות ושינוים בבית קיים?"‪.‬‬
‫כיוון שבשיטת הרז'י כל ההוצאות הם על חשבונך‪ ,‬גם ההוצאות‬
‫הקבועות )המשכורות של המועסקים חודשית והשכרת ציוד(‪ ,‬השמירה‬
‫‪30‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫על לוח הזמנים וקיצורו הם גורמים משמעותיים בעלות המבנה‪ .‬משך‬
‫זמן הבנייה עשוי לקבוע את הרווח או את ההפסד שלך בפרויקט‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫השוואה בין השיטות‬
‫טיב היא תוצאה של בחירה נבונה בין חלופות רבות‪.‬‬
‫)‪(William A. Foster‬‬
‫להמחשת ההבדלים בין כל השיטות‪ ,‬נניח שאתה רוצה לקנות לך חליפה‬
‫)ראה בפרק א'‪ .10" -‬מה עושים בגדים ונעליים בספר הזה?"(‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫"שיטת קניית המוכן" – אתה נכנס לחנות בגדים‪ ,‬בוחר לך‬
‫חליפה לפי טעמך‪ ,‬מודד אותה ואם היא משביעה את רצונך‬
‫והמחיר שהשגת לאחר התמקחות עם המוכר מתאים לך‪ ,‬אתה‬
‫משלם ולוקח את החליפה הביתה‪ .‬אתה יכול כמובן לקחת אותה‬
‫לחייט‪ ,‬שיתאים אותה טוב יותר עליך‪.‬‬
‫"שיטת הגלובלית" – אתה גולש באינטרנט‪ ,‬נכנס לאתר‬
‫למכירת חליפות‪ ,‬בוחר לך באחת לפי תמונה ומזמין אותה לפי‬
‫מידתך )גם יכול לבחור את הצבע וסוג הבד(‪ ,‬משלם‬
‫בכרטיס"אשראי ומקבל את הקנייה בדואר או על ידי שליח‪ .‬גם‬
‫אותה אתה יכול לקחת לחייט‪ ,‬שיתאים אותה טוב יותר אליך‪.‬‬
‫"שיטת הפאושל" או "קבלנות ישראלית" – אתה ניגש לחייט‪,‬‬
‫מדפדף בחוברות לבחירת הדגם לטעמך‪ ,‬מתמקח עמו על‬
‫המחיר‪ ,‬מזמין את החליפה והחייט ייקח את מידותיך‪ .‬יש להניח‬
‫שתצטרך לשלם מקדמה ותשלים את התשלום כשתקבל את‬
‫החליפה‪ .‬לא תצטרך לקחת אותה להתאמה‪ ,‬כי היא תפורה לפי‬
‫מידותיך‪.‬‬
‫"שיטת הקבלנות )האמיתית(" – היא אינה מקובלת לרכישת‬
‫חליפה בודדת‪ ,‬אך מקובלת למשל בתעשייה בינלאומית של‬
‫‪ :jeans‬חברה אמריקאית מזמינה את הבד בסין‪ ,‬גוזרת ותופרת‬
‫אותו במקסיקו‪ ,‬כל השלבים בקבלנות )כל תשלום הוא לפי סך‬
‫המכפלה "כמות ‪ x‬מחיר היחידה"(‪.‬‬
‫"שיטת הרג'י" – אתה מעסיק אמרגן שקונה על חשבונך את‬
‫הבד ומזמין חייט שיתפור לך את החליפה על פי מידותיך‬
‫‪31‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫)במכונת התפירה שהאמרגן שכר( ומשלם לו רק בעבור‬
‫עבודתו‪ .‬האמרגן מקבל עמלה על שירותו‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫איך לסכם התקשרות?‬
‫לכל עבודה ישנו הכלי המתאים‬
‫לה‪ .‬החזק את הכלים בהישג היד‪.‬‬
‫)קני קמפ(‬
‫יש לסכם תמיד כל עסקה בכתב – לבנות בית היא עסקה רצינית‬
‫וגדולה! עסקה ביהלומים של מיליוני דולרים מסכמים בתקיעת"יד )כך‬
‫אומרת השמועה!(‪ .‬לא כך בבנייה – אפילו עסקה בעלת ערך כספי‬
‫מזערי חייבת להיות מעוגנת בהסכם כתוב וחתום‪ ,‬עם תאריך )לא‬
‫לשכוח את התאריך!!!(‪.‬‬
‫על החוזה לכלול את הסעיפים‪:‬‬
‫ ההתחייבויות של הצדדים על תאריכים‪ ,‬תשלומים‪ ,‬קנסות‪,‬‬
‫בונוסים‪.‬‬
‫ הגדרת תנאי הביצוע – מה צריך להיעשות‪ ,‬איך ומתי‪ ,‬לוח‬
‫זמנים )לו"ז(‪ .‬ראה ד'‪ .49" -‬מה זה 'לוח זמנים' בבנייה?"‪.‬‬
‫ מחויבויות לביצוע ולתשלומים )ראה סעיף ד'‪ .46" -‬מה הן‬
‫שיטות התשלום בבנייה?"(‪.‬‬
‫לא לשכוח את הקנסות‪ ,‬במקרה של אי"עמידה בהתחייבויות‪.‬‬
‫לפרויקטים יקרים לא תזיק ערבות בנקאית‪ ,‬להבטחת הביצוע של‬
‫החוזה כתוכנו ולשונו – לאחוז בערבות יעיל יותר מאשר לסמוך על‬
‫המילה‪ .‬מאידך גיסא‪ ,‬בונוס עבור מסירת הבית לפני התאריך הנקוב‬
‫בלוח הזמנים הוא תמריץ מצוין וכדאי לשני הצדדים‪ .‬כדאי לקבוע פרס‬
‫כספי לקבלן עבור כל שבוע שיקדים את מסירת הבית וקנס במקרה‬
‫הפוך‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.46‬‬
‫מה הן שיטות התשלום בבנייה?‬
‫העושר לא בכסף‪ ,‬אלא בכמות שלו‪.‬‬
‫)פתגם רוסי(‬
‫בכל שיטות ההתקשרות לבנייה צורת התשלום נקבעת בזמן משא ומתן‬
‫על פרטי חוזה ההתקשרות‪ ,‬לפני חתימתו‪ .‬רצוי שתשלומים יהיו‬
‫חלקיים וצמודים לשלבי הביצוע )בדיעבד או למפרע‪ ,‬או שילוב של‬
‫שניהם(‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬יש להישמר מתשלומי מקדמות גדולות‪ .‬כבר היו בארץ‬
‫מקרים בהם קבלנים נעלמו לחוץ לארץ או פשטו רגל מבלי לסיים את‬
‫הבנייה והשאירו את המשקיעים בפני שוקת שבורה‪ .‬הדרך הטובה‬
‫להימנע מלאבד כסף היא לשמור אותו היטב אצלך‪.‬‬
‫פרט חשוב ביותר‪ :‬חובות הקבלן אינן מסתיימות עם מסירת הבית‪ .‬חוזה‬
‫מנוסח כהלכה יכלול סעיף האומר שלאחר שנה ממסירת הבית‪ ,‬תיעשה‬
‫ביקורת במבנה על ידי המזמין מלווה בגורמים שהיו אחראיים על‬
‫הביצוע‪ ,‬ניהול ופיקוח הפרויקט‪ ,‬והם יערכו דו"ח הפגמים שיתגלו‪,‬‬
‫שעל הקבלן לתקן‪ .‬למרות שזהו נוהל מקובל‪ ,‬חשוב לציין אותו בחוזה‪.‬‬
‫מה שבטוח‪ ,‬בטוח!‬
‫יש לעכב סכום מתאים )כ‪ 20%-‬מעלות החוזה( עד שהקבלן יסיים את‬
‫התיקונים‪ ,‬כי הרי בלעדיהם הקבלן טרם סיים את עבודתו ולכן לא מגיע‬
‫לו את התשלום המלא והסופי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אפשר לשלם לקבלן לפני הביקורת הזאת את כל הסכום עם מסירת הבית‬
‫במידה והוא מפקיד בידך בזמן חתימת החוזה ערבות בנקאית מכובדת‬
‫להבטחה שתוך סעיף זמן קצוב מראש יסיים את הפרויקט‪ ,‬כולל התיקונים‬
‫של הפגמים שימצאו בביקורת שנה לאחר מסירת הבית‪.‬‬
‫כלל גדול בישראל‪ :‬עדיף תמיד שהקבלן ירוץ אחריך‪ ,‬מאשר אתה תרוץ אחריו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.47‬‬
‫למי כדאי לבנות עם מנהל עבודה עצמאי?‬
‫"‪"Antes só que mal acompanhado‬‬
‫– עדיף לבד מאשר בחברה גרועה‬
‫)פתגם ברזילאי(‬
‫כדאי לך לגשת לבניית ביתך בכוחות עצמך אם תוכל להשיג מנהל‬
‫עבודה לניהול הבנייה כפי שתואר סעיף ו'‪ .63" -‬איזה מנהל עבודה‬
‫לבחור?"‪ .‬אם לא‪ ,‬ראה סעיף ו'‪ .62" -‬אינך משיג את מנהל העבודה הרצוי?"‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫איך לבנות עם קבלני‪+‬משנה בלבד?‬
‫קבלן"המשנה החשוב ביותר במעשה בניית בית הוא קבלן השלד‪ .‬יש‬
‫בשוק קבלני שלד עצמאים רבים שלרשותם עובדים קבועים וציוד‪.‬‬
‫לרובם קשרים עם שרברבים‪ ,‬חשמלאים ונותני שירותים אחרים‪.‬‬
‫אפשר למסור להם את האחריות על כל הבנייה מהקמת השלד עד‬
‫לשלב הטיח‪ ,‬אך יש להקפיד שראש הקבוצה הוא קבלן מוסמך עם‬
‫רישיון‪.‬‬
‫אפשר כמובן לסכם עם קבלן השלד שייקח על עצמו שלבים נוספים‬
‫בהקמת המבנה‪ ,‬אך כדאי לברר אם לא עדיף לך להעסיק בעצמך את‬
‫יתר קבלני המשנה‪ :‬קבוצת טייחים‪ ,‬נגרי בניין )דלתות‪ ,‬וחלונות‪,‬‬
‫מדרגות – הזמנת הפריטים האלה כוללים לרוב את התקנתם בבניין(‪,‬‬
‫הגג )קונסטרוקציה לרעפים ובידוד(‪ ,‬קבוצת צבעים‪ ,‬רצפים ובעלי‬
‫מקצוע לגימורים הנוספים‪.‬‬
‫הכול תלוי באיזו מידה אתה נכון להשקיע מזמנך הפרטי בענייני‬
‫הבנייה‪ .‬אין ספק שניהול נכון‪ ,‬שכרו בצידו – לקוחות שעבורם תכננתי‬
‫את ביתם ובנו אותו בהדרכתי ללא קבלן ראשי‪ ,‬סיימו את המבנה‬
‫בפחות מ‪ 60%-‬מהסכום שחברות בנייה דרשו מהם‪ .‬בנוסף‪ ,‬ישנו‬
‫הסיפוק של עשייה במו ידיך והשליטה בפרטים‪.‬‬
‫הערה‪ – "Time is money" :‬הזמן שאתה מקדיש בבניית ביתך עשוי לחסוך כסף‪,‬‬
‫אך גם עלול להפריע בעסקים שלך‪ .‬עליך לשקול היטב מה כדאי לך‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.49‬‬
‫מה זה 'לוח זמנים' בבנייה?‬
‫"‪"Time is money‬‬
‫)בנימין פרנקלין(‪.‬‬
‫לוח זמנים )לו"ז( הוא טבלה בה מתכננים את מהלך התקדמות העבודה‬
‫של פרויקט‪ .‬בבנייה‪ ,‬לו"ז הוא מרכיב בעל חשיבות עליונה לניהול בכל‬
‫סוג של התקשרות וחבל שאצל רוב המזמינים אין מּודעּות מספקת על‬
‫כך‪ .‬לו"ז חייב להיות חלק מהצעה שחברה או קבלן )ראשי או משנה(‬
‫מגיש – בלי לו"ז‪ ,‬אין לגשת לפרויקט או לעבודה כלשהי!‬
‫לוח הזמנים המצורף לחוזה ההתקשרות עם חברה או עם קבלן לא חייב‬
‫להיות מפורט לעילא‪ ,‬אך חייב לציין את תאריכי הגמר של השלבים‬
‫העיקרים‪ ,‬ולקבוע את הקנסות במקרה של פיגור‪.‬‬
‫קיימות שיטות רבות לו"ז‪ .‬במסגרת הספר הזה נוכל להקדיש מספר‬
‫מילים רק על שלוש מהן‪:‬‬
‫הפשוט והפרימיטיבי ביותר הוא לוח הזמנים הקלנדרי‪ ,‬שהוא רשימת‬
‫תאריכים של ימי עבודה המתוכננים לבנייה‪ .‬רושמים כל שלב של‬
‫עבודה עם התאריך שיש להתחיל ולסיים אותה‪ .‬לוח זה איננו נוח‪,‬‬
‫משום שלא ניתן להסיק ממנו את ההשלכות של פיגור שיתכן בביצוע‬
‫אחד הסעיפים‪ .‬אם קורה מקרה כזה ייתכן וכל החיזוי משתבש וחייבים‬
‫לתכנן לוח חדש‪.‬‬
‫שיטה גרפית‪ :‬טבלה עם טורים של התאריכים הקלנדריים של ימי‬
‫עבודה הצפויים ושורות של רשימת העבודות שיש לבצע‪ .‬אפשר גם‬
‫ההיפך‪ :‬טורים של העבודות ושורות של התאריכים‪ .‬על הקווים‬
‫משרטטים מלבנים‪ ,‬עיגולים וצורות מוסכמות אחרות‪ ,‬בהם רשומים‬
‫שלבי ביצוע של כל פרט בעבודה‪ ,‬מספר הימים הנדרשים‪ ,‬התאריך‬
‫המוקדם ביותר שניתן להתחיל לבצע את השלב הזה והתאריך המאוחר‬
‫ביותר שמותר לסיים אותו מבלי לפגוע במהלך כל הפרויקט‪.‬‬
‫למשל‪ :‬טיח של גג אי"אפשר להתחיל לפני שהגג קיים וצנרת החשמל מותקנת בו‪.‬‬
‫לטיח על הקירות צריך קודם להתקין בהם את משקופי החלונות והדלתות‪.‬‬
‫כל מידע מהסוג הזה מופיע בלו"ז וניתן ממנו להסיק מה הוא הקו הקריטי‪,‬‬
‫‪35‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫כלומר מה הם התאריכים הכי מאוחרים שיש להתחיל ולגמור כל אחת‬
‫מעבודות‪ ,‬כדי לסיים את הפרויקט בזמן הקצר ביותר‪.‬‬
‫שיטת ‪ (Program Evaluation and Review Technique) PERT‬הומצאה‬
‫על ידי חוקרי משרד ההגנה של ארצות הברית ב‪ ,1958-‬לתכנון‬
‫פרויקטים מסובכים הדורשים תיאום בין הגורמים שמשתתפים בו‪ .‬זאת‬
‫טבלה גרפית מתוחכמת ביותר‪ ,‬בה מציינים על ידי חיצים וסימנים‬
‫מוסכמים אחרים את זרימת הביצועים‪ ,‬התאריכים הקריטיים והשילוב‬
‫בין הגורמים השונים שיש להתאים ביניהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬נקווה שההסברים הקצרים האלה דיים להקנות מושג על השיטות‪ .‬להכנת‬
‫לו"ז דרושים ידע וניסיון בתהליכי הבנייה ובעבודות שיש לבצע‪ ,‬אבל‬
‫הבנת לו"ז מוכן היא די פשוטה ואינטואיטיבית‪ .‬מנהל עבודה של אתר‬
‫האחראי לביצוע הפרויקט אמור לדעת להשתמש בלו"ז כמנצח תזמורת‬
‫בפרטיטורה‪.‬‬
‫‪.50‬‬
‫מה זה 'כתב כמויות'?‬
‫'כתב כמויות' בבנייה הוא מסמך בו רשימה מפורטת של כל העבודות‬
‫שיש לבצע בפרויקט‪ ,‬לפי סוגיהן‪ .‬לכל מבנה דרוש כתב כמויות נפרד‪,‬‬
‫שנהוג לארגן לפי המדורים השונים של המבנה )יסודות‪ ,‬קומת קרקע‪,‬‬
‫מקלט‪ ,‬חדר מדרגות‪ ,‬קומת מרתף‪ ,‬חדר מכונות‪ ,‬הגג‪ ,‬ועוד(‪ .‬בבניינים‬
‫רבי קומות נהוג להפריד בין קומות וכל קומה היא יחידה נפרדת עם‬
‫כתב כמויות משלה‪.‬‬
‫כל אחד מהמדורים הנ"ל מחולקים לפרקים‪ ,‬סעיף נפרד לכל סוג של‬
‫עבודה‪ ,‬שהם לרוב מקבילים ומותאמים לפרקים במפרט הטכני‪-1 :‬‬
‫מוקדמות )עבודות לבצוע לפני התחלת הבנייה ממש‪ :‬סילוק מכשולים‪,‬‬
‫חשיפת השטח‪ ,‬שירוש העשבייה ויישור הקרקע(‪-2 ,‬עבודות קידוח‬
‫וחפירה‪-3 ,‬יסודות )קורות יסוד(‪-4 ,‬עבודות בטון‪-5 ,‬עבודות בנייה‪-6 ,‬‬
‫עבודות חשמל‪-7 ,‬עבודות שרברבות וביוב‪-8 ,‬עבודות טיח‪-9 ,‬עבודות‬
‫ריצוף וחיפוי‪-10 ,‬עבודות נגרות"חרש‪-11 ,‬עבודות איטום ובידוד‪,‬‬
‫ופרקים נוספים‪ ,‬לפי הצורך‪ .‬ולבסוף‪ :‬דפי סיכום של הפרקים בכל אחת‬
‫מקומות המבנה )בבנין רבי קומות(‪ ,‬דף סיכום של המבנה ודף סיכום‬
‫של הפרויקט )אם יש יותר ממבנה אחד(‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫כל אחד מהפרקים האלה מחולקים לסעיפים המתארים כל אחד סוג‬
‫פעולה בנפרד‪ ,‬כגון יציקות בבטון ב‪ ,20-‬יציקות בבטון ב‪ ,30-‬יציקות‬
‫בבטון ב‪ 40-‬ועוד‪ .‬בכל סעיף יתכן תת"סעיפים‪ ,‬ועבור כל אחד מהם‬
‫טורים נפרדים עבור‪ :‬א‪.‬מספר סידורי‪ ,‬ב‪.‬תיאור הפעולה‪ ,‬ג‪.‬יחידת‬
‫המדידה‪ ,‬ד‪.‬כמות הפריטים‪ ,‬ה‪.‬מחיר היחידה‪ ,‬ו‪.‬סה"כ עלות הפריטים‬
‫המתוארים בשורה )ראה דוגמא של כתב כמויות(‪.‬‬
‫לכל סוג של עבודה‪ ,‬בה המדידה או מחיר היחידה שונים‪ ,‬מקצים סעיף‬
‫מיוחד )וגם שורה נפרדת(‪ .‬למשל‪ ,‬בעבודות בטון יש סעיפים נפרדים‬
‫לעמודים וקורות לסוגיהם‪ ,‬על פי מידות החתך שלהם‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬בכל סעיף הטורים הבאים‪:‬‬
‫מספר – מספר סידורי של סעיף‪ ,‬במסמך ובפרק‪ .‬נהוג להשתמש בשיטה המיון‬
‫העשרונית של דיואי‪ :‬מספר הפרק‪ ,‬מספר הסעיף בפרק‪ ,‬מספר תת"הסעיף‬
‫בסעיף וכה הלאה‪ .‬לממשל‪.2.1.1.3 :‬‬
‫תאור – תאור מפורט של הסעיף‪.‬‬
‫יחידה – הגדרה לפי איזה יחידת מידה מחשבים את כמות העבודה )מ"א‪ ,‬מ"ר‪,‬‬
‫מ"ק‪ ,‬ק"ג‪ ,‬טונה‪ ,‬ליטר‪ ,‬שעה‪ ,‬ועוד(‪ .‬עבור עבודה שמשלמים כיחידה שלמה‪,‬‬
‫ללא מדידות‪ ,‬כותבים ''קומפלט"‪.‬‬
‫כמות – מספר היחידות שיש בסעיף‪.‬‬
‫מחיר היחידה‪.‬‬
‫סה"כ – הסכום שמתקבל מהכפל של כמות ‪ x‬במחיר היחידה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.51‬‬
‫מה זה ' ִמפרַט טכני'?‬
‫'מִפרַט טכני' הוא מסמך הנספח לתוכניות הביצוע ולכתב הכמויות‪.‬‬
‫מוגדרים בו‪ ,‬לפי סדר פרקים מקבילים לאלה שבכתב הכמויות‪ ,‬הוראות‬
‫לפיהן יש לבצע את העבודות‪ .‬ההוראות המופיעות במִפרַט הטכני‬
‫מחייבות את המבצע‪ ,‬אלא אם כן בגוף תוכניות הביצוע מופיעות‬
‫הוראות שונות ולהן יש עדיפות‪ .‬מעל להוראות האלה יש עדיפות‬
‫להוראות בתקנות של דיני הבנייה ומעל כולן עדיפים ומחייבים חוקי‬
‫המדינה‪.‬‬
‫המבצע עבודות בנייה חייב לדעת את החוקים ואת הכללים המתייחסים‬
‫לעבודתו ועליו להישמע להוראה הרלוונטית‪ .‬במקרה שסתירה בין‬
‫הוראות במקומות שונים‪ ,‬קובעות הנמצאות בדרג גבוה יותר בסולם‬
‫העדיפות של דיני הבנייה! אסור לבצע פרט בתוכניות הביצוע או סעיף‬
‫בכתב הכמויות ובמִפרַט הטכני שנוגד תקנה של דיני הבנייה או חוק של‬
‫המדינה‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬בדירוג הסמכות בין המסמכים לביצוע הבנייה קובעות ראשית"כל תוכניות‬
‫הביצוע‪ ,‬אחריהן המִפרַט הטכני‪ ,‬ורק בסוף כתב הכמויות – ומעליהם תקנות‬
‫וחוקי המדינה‪.‬‬
‫הוראות של בעל הבית‪ ,‬האדריכל‪ ,‬המהנדסים והמפקחים מחייבים מעל‬
‫לתוכניות רק במקרים הבאים‪:‬‬
‫ אינן נוגדות תקנות של דיני הבנייה וחוקי המדינה‪.‬‬
‫ ניתנות בכתב ורשומות ביומן האתר עם אישור בכתב של‬
‫המתכנן הרלבנטי‪ :‬האדריכל – אם יש שנוי אדריכלי‪ ,‬מהנדס‬
‫הקונסטרוקציה – אם יש שינוע מבני‪ ,‬או מהנדס העזר אם‬
‫העניין קשור בו‪.‬‬
‫פרט לעבודה ברג'י‪ ,‬כל שינוי הכרוך בהוצאות נוספות מחייב הסכמת‬
‫המבצע וסידור מוסכם עמו לתשלום עבור התוספת או השינוי‪ .‬אין‬
‫המבצע מחויבות לסטייה מהתוכנית שהוא חתם עם המזמין‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ה‪ .‬דרכי הבטחה‬
‫מה שלא צריך לקרות – קורה!‬
‫)חוק מרפי(‬
‫‪.52‬‬
‫איך להבטיח את עצמך?‬
‫"שרק לא יקרה מה עלול לקרות"‬
‫)מימרה שהייתה שגורה בפי‬
‫הסבתא שלי(‬
‫המשימה של בניית בית מורכבת ולא ניתן לחזות מראש כל מה שעשוי‬
‫)או עלול( לקרות בעת ביצועּה‪ .‬אינני מתכוון לשביתות‪ ,‬מלחמות‬
‫ואסונות טבע‪ ,‬מה שנקרא "הפרעות עקב כוח עליון"‪ ,‬אלא למיני‬
‫אירועים לא רצוניים ולא רצויים שיכולים לקרות בבנייה‪ .‬להלן מספר‬
‫תקלות שגורות‪:‬‬
‫• כשלים )ראה סעיף י"ג‪ .99" -‬מה זה כשל בבנייה?"( עקב טעות אנוש‬
‫)טעות בתוכנית או בביצוע(‪ ,‬כי הרי בן"אדם הוא רק בן"אדם‪ ,‬או‬
‫הפרעות שיכולים להיגרם מתוך אין סוף סיבות‪ :‬גשמים‪ ,‬מחסור או‬
‫עיכוב בהספקת חומרים‪ ,‬מחלות‪ ,‬ותקלות מתקלות שונות‪.‬‬
‫• שינוים – בל נשכח שכל שינוי בעת הבנייה גורם לשיבוש מהלך‬
‫העבודה התקין )ראה סעיף ב'‪ .24" -‬מה עם תוספות ושינוים בבית קיים?"(‬
‫ונזק כספי‪ .‬איש שמתחיל לבנות בית יוצא לדרך מלאת מכשולים‬
‫בלתי צפויים ואדם נבון נוקט בצעדים להבטיח את עצמו‪ .‬כדאי‬
‫ללמוד היטב את התוכניות ולברר עם האדריכל את הפרטים‬
‫בקפדנות‪ ,‬בכדי לשנות מה שצריך לפני תחילת בבנייה‪.‬‬
‫• תשלומים – עיכוב תשלומים עלול לגרום שיבושים בעבודה‪ ,‬ראה‬
‫סעיף ד'‪ .43" -‬מה הן שיטות התשלום בבנייה?"‪.‬‬
‫• תאונות עבודה – ראה סעיף ה'‪ .89" -‬מה הם כללי הבטיחות באתר‬
‫הבנייה?"‪.‬‬
‫• חוסר פרטי ביצוע או טעות בתוכנית עבודה‬
‫‪39‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• אי"עמידה בלוח הזמנים )לו"ז( – ראה סעיף ד'‪ .49" -‬מה זה 'לוח‬
‫זמנים' בבנייה?"‪.‬‬
‫• מחסור בחומרים וציוד – משום שלא הוזמנו בזמן או עקב מחסור‬
‫בשוק‪.‬‬
‫‪.53‬‬
‫איזה צעדים לנקות להבטחתך?‬
‫"מה שבטוח – ביטוח"‬
‫)מוטו של חברות ביטוח(‬
‫"לי זה לא יקרה!" )אופייני לישראלים(‬
‫ננסה להצביע על מספר צעדים שרצוי לנקוט במעשה הבנייה‪:‬‬
‫הצעד הראשון הוא כמובן להרחיב את המידע שלך בנושא‪ .‬כדאי‬
‫להיעזר בניסיון של ידידים שבנו בית לעצמם ואם מדובר בבניית וילה‬
‫יקרה‪ ,‬גם ביועצים מקצועיים‪.‬‬
‫צעד שני‪ :‬ביטוח! להזכירך‪ :‬איש ההולך לנהוג ברכב איננו חושב על‬
‫תאונות ואסונות‪ ,‬אבל לא יעלה על דעתו לנסוע בלי ביטוח של המכונית‬
‫ובלי ביטוח צד שלישי כנדרש בחוק‪ .‬אם הוא דואג למשפחתו – יעשה‬
‫גם ביטוח חיים‪.‬‬
‫בבנייה אין חובה לביטוחים‪ ,‬אך כדאי להתייעץ מה לעשות עם סוכן‬
‫ביטוח מוסמך המצוי בענייני בנייה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בניית בית עולה הרבה יותר מרכישה והחזקת רכב ומסובכת מהם‪ ,‬לכן‬
‫חייבים לדאוג לביטוח מכל הצדדים‪ .‬ביטוח הוא אמנם עסק יקר‪ ,‬אבל כמו‬
‫האוויר לנשימה‪ ,‬מעריכים את ערכו רק כשהוא איננו מצוי כשצריכים אותו‪.‬‬
‫האידיאל‪ :‬שיהיו לנו הביטוחים הנחוצים ושלא נזדקק להם‪.‬‬
‫צעד שלישי‪ :‬העסקת מפקח על העבודה )ראה "‪ .75‬מדוע מפקח על‬
‫העבודה?" סעיף ה'(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬האם אני מגזים ומחמיר מדי בהתראות על אמצעי הזהירות‪ ,‬שאני דש בהם‬
‫הלוך וחזור? תשובתי היא הדוגמא של חגורות הביטחון בכלי רכב‪ .‬יש מי‬
‫שיכול לטעון שבמאה הקודמת מיליוני אנשים נהגו כל חייהם ללא חגורת‬
‫‪40‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ביטחון ולא קרה להם כלום‪ .‬זה נכון‪ ,‬אבל גם נכון שאנשים רבים שקיפחו‬
‫את חייהם בתאונות קטלניות היו ניצלים אם היו חגורים בחגורת ביטחון‪.‬‬
‫"עניין של סטטיסטיקה"‪ ,‬יאמרו! הסיכוי לזכות בלוטו הוא מזערי ובכל‬
‫זאת מיליוני אנשים מנסים את מזלם שוב ושוב‪ ...‬איפה כאן‬
‫הסטטיסטיקה? האם הנפטר בניתוח יתנחם בכך שרק אחד מתוך מיליון‬
‫ניתוחים כאלה לא מצליח?‬
‫‪.54‬‬
‫מדוע חוזה חתום?‬
‫וכתוב בספר וחתום והעד עדים‪.‬‬
‫)ירמיהו לב‪.(18,‬‬
‫כל חוזה‪ ,‬תוצאה של מו"מ בין שני צדדים וחתום על ידם ללא כפייה‪,‬‬
‫הוא מסמך בר"תוקף משפטי‪ ,‬גם אם איננו ערוך על ידי עורך"דין או‬
‫על"ידי מוסד משפטי כלשהו‪ .‬יש לכלול בו‪:‬‬
‫מה שסוכם בין הצדדים ומה שניתן לחזות ביחס לנושא החוזה‪.‬‬
‫חתימות – על"יד כל חתימה יש לרשום את השם המלא והברור של‬
‫החותם‪ .‬רצוי גם החותמת שלו‪ ,‬אם יש לו‪.‬‬
‫התאריך – לא לשכוח פרט קטן זה!!!‬
‫זהירות! "כבדהו וחשדהו" הוא כלל זהב בחיים‪ .‬מסמכים נחוצים כאשר‬
‫קורים דברים שלא צריכים לקרות או כאשר אחד הצדדים זומם להפיל‬
‫את השני בפח‪ .‬אנשים שכוונתם לרמות הם לרוב מתוחכמים מאד וקשה‬
‫להימנע מליפול ברשתם‪.‬‬
‫אם שני הצדדים הם אנשים ישרים בעלי כוונות טובות הפועלים בתום‬
‫לב והכול מתנהל במישרין ללא תקלות ותקריות‪ ,‬החוזים וההסכמים‬
‫החתומים הם מיותרים – לא יהיה צורך להשתמש בהם‪ .‬אבל לך תדע‬
‫את צפונות לב האדם!‬
‫הערה‪ :‬טוב לדעת שהסכם בנוכחות שני עדים משול להסכם במסמך חתום‪ ,‬אבל‬
‫מוטב לא לסמוך על כך‪ .‬הזיכרון האנושי הוא סלקטיבי מאד ואין גם כל‬
‫ביטחון שבשעת הצורך העדים יהיו זמינים ואמינים‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫בלי חוזה חתום )עם תאריך(‪ ,‬הבטחה עלולה להישאר דבר אחד וקיומה‬
‫דבר אחר!‬
‫‪.55‬‬
‫איך למנוע רמאות?‬
‫עומק הבאר יודע הנופל בו‪) .‬חוק מורפי(‬
‫לך תדע מי הוא האדם עמו אתה עומד לסגור עסק? תדע את זאת‬
‫בוודאות לאחר שביצוע החוזה עמו יסתיים‪ ,‬כולל גמר התיקונים‬
‫המתחייבים שנה אחרי מסירת הבית!‬
‫בעת משא ומתן ובעת חתימת החוזה‪ ,‬עליך לנהוג בזהירות‪ ,‬כאילו יש‬
‫לך עסק עם הרמאי המתוחכם בעולם‪ .‬עליך לבדוק בשבע עיניים כל‬
‫פרט ותג‪ .‬שים לב במיוחד לפרטים ב"אותיות הקטנות"‪ .‬אל תשאיר‬
‫שום שטח לא"בדוק או מעורפל‪ ,‬שמא יהיה הדבר בעוכריך‪.‬‬
‫על המסמך להיות מקיף ומנוסח בשפה ברורה‪ ,‬ישירה ופשוטה‪ ,‬בלי‬
‫משפטים דו"משמעותיים‪ .‬כל מילה מיותרת‪ ,‬חסרה או לא"נכונה‪ ,‬עלולה‬
‫להכשיל אותך‪ .‬רצוי להשיג דוגמאות של חוזים דומים‪ ,‬כדי ללמוד מהם‬
‫כיצד לערוך חוזה‪ .‬האמן לי‪ :‬לערוך חוזה טוב מסובך יותר מאשר‬
‫לבנות את הבית‪.‬‬
‫אם תתכונן היטב למקרה שתאלץ לפנות לבית המשפט‪ ,‬סביר שלא‬
‫תזדקק לו‪ .‬בבוא העת‪ ,‬כשתברך על המוגמר‪ ,‬לא תצטער על כך‬
‫שנזקקת למה שהצטרכת לעשות ועשית‪ .‬גם לא תצטער אם יסתבר לך‬
‫שעשית את מה שהצטרכת לעשות ולא נזקקת לכך‪ .‬עדיף להתבדות‬
‫מאשר להתחרט!‬
‫‪.56‬‬
‫מדוע לערוך חוזים עם חתימות ותאריך?‬
‫רבי יהודה פוסל‪ ,‬עד שתהא כתיבתו‬
‫וחתימתו בתלוש‪) .‬גיטין סעיף ב‪,‬ג(‬
‫יש לרשום ביומן האתר ו‪/‬או בחוזה כתוב בנפרד כל הסכם‪ ,‬הסדר‪,‬‬
‫הזמנה והערה הקשורים לבנייה‪ ,‬עם תאריך וחתימות הצדדים‪ .‬אין‬
‫להסתמך על דיבורים ועל הבטחות בעל פה‪ .‬מה שלא כתוב וחתום –‬
‫‪42‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫איננו רלבנטי )ראה סעיף ה'‪ .54" -‬מדוע חוזה חתום?"(‪ .‬כל אחד יכול‬
‫לפרש כרצונו את מה שדובר‪ ,‬אך הסכם מנוסח כראוי‪ ,‬ברור וממצה‪,‬‬
‫חתום ועם תאריך‪ ,‬איננו משאיר מקום לפירושים ולספקות – הוא‬
‫מסמך בעל תוקף משפטי מחייב‪ ,‬שאין להתכחש אליו‪.‬‬
‫לכל דבר בבנייה יש מחיר‪ ,‬ואם עוסקים בכסף‪ ,‬דין פרוטה כדין מאה‪.‬‬
‫עשה לך מנהג קבוע‪" :‬לכל החלטה – מסמך‪ ,‬לכל דיון – פרוטוקול“‪.‬‬
‫הכול עם תאריך וחתום על ידי המשתתפים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לעולם לא הצטערתי על כך שרשמתי את מה שסיכמתי עם מישהו‪ ,‬חתמתי‬
‫בעצמי והחתמתי אותו‪ ,‬גם כאשר הדבר נראה היה מגוחך ובסוף לא‬
‫השתמשתי כלל במסמך‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הצטערתי כאשר לא היה בידי מסמך‬
‫כשנזקקתי לו משום שלא דאגתי לכך‪ ,‬ובעקבות הזנחה זאת נאלצתי לוותר‬
‫על דברים שהייתי זכאי להם‪.‬‬
‫תנהל את עסקיך בכתב‪ ,‬עם תאריך וחתימות‪ .‬לעולם לא תצטער על‬
‫כך!‬
‫מקובל מאוד בענף הבנייה בארץ שמשלמים עבור עבודה סכומים‬
‫"מתחת לשולחן"‪ ,‬בלי חשבונית"מס‪ ,‬על מנת לחסוך את המע"מ‬
‫)המשלם( ולהימנע מרישום ההכנסה )הקבלן(‪ .‬לא אתייחס לצד האתי‬
‫והעבירה על החוק‪ ,‬העלולה להסתכם בקנסות ומשפטים‪ .‬אסתפק‬
‫בלהזכיר לך שבלי קבלות‪ ,‬חשבוניות וחוזים רלבנטיים לא תוכל לתבוע‬
‫פיצוים מחברת ביטוח או מקבלנים‪ ,‬המגיעים לך בגין נזקים שנגרמו לך‬
‫בבנייה‪.‬‬
‫חוק כדאי להכיר‪ ,‬כדי לא להסתבך עמו‪ .‬אף פעם לא כדאי! חוק הוא‬
‫עסק טוב רק לשופטים‪ ,‬לעורכי"דין ולמי שמתפרנס ממנו‪ .‬שנן את‬
‫סעיף "‪ .21‬מדוע עוסק הספר הזה בחוק?" בפרק ב'‪.‬‬
‫חשוב‪ :‬למד מהבנקים – לא תקבל מהם אגורה שחוקה בלי טפסים במספר עותקים‬
‫ובלי קבלה תקינה‪ ,‬חתומה‪ ,‬עם חותמת ותאריך‪ .‬בניית בית הוא עסק רציני‪,‬‬
‫לכן יש לנהל אותו כמו שמנהלים עסק – בסדר וביושר‪ .‬לדידי‪ ,‬זהו אחד‬
‫השעורים הכי חשובים בספר שלפניכם!‬
‫‪43‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.57‬‬
‫איך להתמודד עם תאונות?‬
‫"תאונות לא קורות – תאונות‬
‫נגרמות"‬
‫נושא הבטיחות באתר ובעבודה הוא רחב – עולם ומלואו! כבר אמרו‬
‫חז"ל "פיקוח נפש דוחה שבת"‪" ,‬המציל נפש אחת‪" ,"...‬אל תחסום‬
‫עיוור בדרכו" ועוד‪ .‬הייתי מוסיף שבנושא זה אין "הגזמה" ו"הפרזה"‪.‬‬
‫כמה שלא נעשה להבטחת הבטיחות‪ ,‬אין זה מספיק‪ .‬אין לבריות אויב‬
‫מסוכן מאשר הזלזול‪ ,‬אדישות‪" ,‬סמוך עלי" ו"לי זה לא יקרה"‪ .‬מוטב‬
‫לא להתנסות כדי להשתכנע בכך‪...‬‬
‫בבנייה‪ ,‬כמו בתחומים אחרים של פעילות אנוש‪ ,‬קיימים שפע של‬
‫חוקים‪ ,‬תקנות‪ ,‬צווים וכללים שחובה ומומלץ לשמור עליהם‪ .‬לא נוכל‬
‫במסגרת ספר זה להקדיש מקום ראוי לתיאור אפילו לבולטים שבהם‪,‬‬
‫אבל עקב חשיבות הנושא פטור בלא כלום‪ ,‬אי"אפשר‪ .‬הנה מספר‬
‫נתונים אקראיים‪:‬‬
‫התחיקה בנושא הבטיחות החלה משנת ‪") 1946‬פקודות בתי"חרושת"(‬
‫ומאז הלכו הדרישות וה"תקנות לבטיחות וגהות" והורחבו‪.‬‬
‫עיין בתשומת"לב רבה‪ .89" :‬מה הם כללי הבטיחות באתר הבנייה?" בפרק י'‪.‬‬
‫"החיים הם יפים – שמור עליהם!" – כרזה יפה‪ ,‬שכדאי להישמע לה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ו‪ .‬דרכי בחירה‬
‫ועתה הנה המלך אשר בחרתם‪.‬‬
‫)שמואל א ח‪(18,‬‬
‫‪.58‬‬
‫איזה ִמגְרש לבחור?‬
‫טוב שכן קרוב מאח רחוק )מימרה עממית(‪.‬‬
‫נתאי הארבלי אומר‪" :‬הרחק משכן רע"‪.‬‬
‫לרכישת ִמגְרש‪ ,‬הכסף הוא כמובן גורם משפיע‪ ,‬אם לא המכריע‪.‬‬
‫המרכיבים שיש לשקול הם כל כך רבים שספק אם ניתן למנות את‬
‫מרביתם‪ :‬באיזה אזור לחפש ִמגְרש )בעיר‪ ,‬בכפר‪ ,‬במרכז או בפריפריה‪,‬‬
‫שכונה מפותחת או מתפתחת(‪ ,‬קרבה למרכזי קניות‪ ,‬לבתי ספר‬
‫ולשירותים בסביבה‪ :‬קופת חולים‪ ,‬בידור‪ ,‬מרחק מהעבודה‪...‬‬
‫למשפחה שלרשותה רכב )או יותר מאחד( פחות חשובה הקרבה‬
‫לשירותים האלה‪ ,‬אבל אין להתעלם מגורם זה‪.‬‬
‫חשוב ביותר‪ :‬יש לברר בכל מקרה מי הם השכנים‪ ,‬לפחות ב ִמגְרשים הצמודים‪.‬‬
‫שכנים עוינים יכולים למרר את החיים‪ .‬חשיבות הסביבה מתעצמת אם ישנם‬
‫בבית ילדים קטנים וצעירים‪ .‬גם אנשים מבוגרים‪ .‬היא פחות חשובה למי‬
‫שנמצא רוב הזמן מחוץ לבית‪.‬‬
‫אלה שיקולים חברתיים‪ .‬יש גם לקחת בחשבון גורמים אחרים‪ :‬התאמת‬
‫הקרקע לבנייה )עלות הביסוס תלויה בטופוגרפיה ובסוג הקרקע(‬
‫ולגינון‪ .‬לגינון קיימת כמובן האפשרות להחליף קרקע או להוסיף שכבת‬
‫אדמה חקלאית פורייה‪ ,‬אבל לכל דבר יש מחיר‪ .‬עלות הבנייה תושפע‬
‫גם מהאפשרויות להשגת עובדים וחומרי בניין באזור‪.‬‬
‫פרט קטן‪ ,‬אבל מכריע‪ :‬חייבים לברר היטב ברשות המקומית לתכנון ערים‬
‫)בעירייה או במועצה מקומית( מה הן התקנות והמגבלות החלות על ה ִמגְרש‪,‬‬
‫מה המרחק לרשתות המים‪ ,‬הביוב‪ ,‬החשמל והתקשורת‪ .‬רצוי גם לברר מה‬
‫התוכניות הצפויות לסביבה הקרובה‪ ,‬שמא באחד הימים תפתיע אותך‬
‫התפתחות סביבתית לא רצויה לך‪ .‬אל תקנה חתול ) ִמגְרש( בשק!‬
‫‪45‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.59‬‬
‫איזה אדריכל לבחור?‬
‫בתים בונים בכדי לחיות בהם ולא בכדי‬
‫להסתכל בהם‪) .‬פראנסיס בייקון(‬
‫אני זוכר ברחוב לילינבלום בתל"אביב‪ ,‬לא רחוק מבית‬
‫הכנסת הגדול‪ ,‬שמאחורי שולחנות מתקפלים קטנים ישבו‬
‫פעם כותבי מכתבים‪ ,‬שרשמו בנאמנות‪ ,‬בכתב יפיפה‬
‫ובעברית צחה את מה שהכתיבו להם‪) .‬נ‪.‬מ‪(.‬‬
‫אני נוהג לחלק את האדריכלים‪ ,‬על פי גישתם‪ ,‬לשתי קבוצות‪:‬‬
‫אדריכל"אמן ואדריכל""כותב מכתבים"‪.‬‬
‫בראש מעיניו של האדריכל"האמן עומדת היצירה‪ .‬לתכנון בנין ציבורי‬
‫או ייצוגי )תיאטרון‪ ,‬סופרמרקט‪ ,‬משרדים וכדומה( הייתי פונה ללא‬
‫היסוס לאדריכל כזה‪ .‬לבית מגורים‪ ,‬אעדיף אדריכל""כותב מכתבים"‪,‬‬
‫שיעלה בשרטוטיו בשפה אדריכלית תקנית ויפה את הרצונות שלי‪.‬‬
‫ככל שהאדריכל חשוב יותר ובעל מוניטין גדול יותר‪ ,‬הוא פחות יתאים‬
‫לדרישות האישיות שלי‪ .‬אדריכל"אמן איננו בנוי לספק את השירות‬
‫שאני מצפה מאדריכל‪.‬‬
‫בדיוק כפי שרופא צריך להכיר ולבדוק היטב את הפציינט על מנת‬
‫להתאים לו את הטיפול והתרופות‪ ,‬גם על האדריכל להכיר וללמוד את‬
‫המשפחה על מנת להתאים לה את הבית‪ .‬בבית שהאדריכל יתכנן עבורך‬
‫תגור המשפחה שלך ולא שלו‪ .‬עובדה פשוטה זאת פוסלת מראש‬
‫אדריכל"אמן דגול מלתכנן את ביתך‪ ,‬אלא אם כן הוא ידיד קרוב המוכן‬
‫להקדיש לך תשומת"לב מיוחדת‪.‬‬
‫‪.60‬‬
‫מה עניין האשה לתכנון הבית?‬
‫מאושר הגבר שיש לו אישה שתאמר לו‬
‫מה לעשות ומזכירה לו שתעשה את זאת‪.‬‬
‫)לורד מנקרופט(‬
‫בתור מתכנן בתי מגורים‪ ,‬נהגתי לבקר את בית הלקוח והתעניינתי‬
‫ברצונות ובמנהגים של כל דיירי הבית‪ .‬השתדלתי להידבר עם בעלת‬
‫‪46‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הבית‪ ,‬משום שהיא זו שתחיה רוב הזמן בבית ותנהל אותו‪ .‬היא מכירה‬
‫את בני"ביתה ויודעת את ה"שיגעונות" של כל אחד מהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בקביעתי שבדרך כלל נשים מחוננות באינטואיציה ותבונה ביתיות‪ ,‬הנני‬
‫מסתמך על ניסיוני האישי‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫איזה מתכננים להעסיק?‬
‫עצה דומה לשמן קיק – קל מאד לתת‬
‫וקשה מאד לקחת‪) .‬ג'וש בילינגס(‬
‫איזה מתכננים להעסיק? תלוי בנסיבות ובמימד הבית שאתה מתכוון‬
‫לבנות‪ .‬האדריכל‪ ,‬בתור המתכנן הראשי של הבית‪ ,‬דואג במרבית‬
‫המקרים לכל מהנדסי העזר והמומחים הנחוצים‪ ,‬פרט אם ברצונך‬
‫להעסיק )בהסכמתו!( מישהו במיוחד‪ ,‬אם מתוך הכרות אישית או‬
‫המלצה מהימנה שקיבלת‪.‬‬
‫האדריכל הוא הקברניט בבניית הבית והכול חייב להתנהל בהסכמתו‬
‫ותחת הנחייתו‪ .‬שיתוף פעולה הדוק וחברי בין המזמין לבין האדריכל‬
‫היא הערובה הטובה ביותר להצלחת המשימה המשותפת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם מההתחלה לא נוצרת שפה משותפת ואימון )והייתי מוסיף – ידידות( עם‬
‫האדריכל‪ ,‬מוטב להפסיק מיד את ההתקשרות עמו‪ ,‬כי טובות לא יצמחו‬
‫ממנה‪ .‬חפש אדריכל אחר‪.‬‬
‫‪.62‬‬
‫מה זה מנהל עבודה מוסמך?‬
‫אוי לה לספינה שאבד קברניטּה‪.‬‬
‫)בבא בתרא(‬
‫מנהל העבודה הוא בעל"מקצוע מוסמך לבנייה האחראי על ביצוע‬
‫הפרויקט‪ .‬בהתאם לשיטת הבנייה‪ ,‬הוא מועסק על ידי הבונה את הבית‬
‫)הקבלן( או על ידי המזמין )בעל הבית(‪.‬‬
‫דרישות החוק ממנהל עבודה בבניין‪:‬‬
‫• גיל מעל ל‪ 18-‬שנים‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• לפחות שבע שנות עבודה בבנייה‪ ,‬מתוך עשר האחרונות שקדמו‬
‫לעבודה שעליו לבצע‪.‬‬
‫• היה בתקופה הנ"ל לפחות שלוש שנים מנהל עבודה עצמאי או עבד‬
‫בהשגחה על בנייה בהדרכת מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬
‫למי שסיים בית"ספר טכני לבניין‪ ,‬די אם עבד בבנייה שלוש שנים‬
‫מתוך עשר השנים הקודמות‪.‬‬
‫‪.63‬‬
‫איזה מנהל עבודה לבחור?‬
‫אמר ר' יצחק‪" :‬יגעת ומצאת – תאמין"‬
‫)מגילה ו‪(:‬‬
‫מנהל עבודה בבנייה הנו בעל מקצוע מוסמך לניהול בנייה )ראה סעיף‬
‫י'‪ .62" -‬מה זה מנהל עבודה מוסמך?"(‪ ,‬עם ניסיון בניהול העבודות באתר‪,‬‬
‫בטיפול בעובדים ובקבלני"משנה‪ ,‬בניהול יומן עבודה ויומן האתר‪,‬‬
‫בהזמנת חומרים וציוד בזמן הנכון‪ .‬עליו לבצע הכול בשיתוף פעולה‬
‫הדוק עם האחראים על הפרויקט‪ .‬עליו להיות בעל כישורים וקשרים‬
‫להשגת הפועלים וקבלני"המשנה הדרושים והפעלתם‪ .‬עליו למלא‬
‫באתר גם את תפקיד המפקח הצמוד )ראה סעיף ח'‪ .73" -‬מה הם סוגי‬
‫הפיקוח בבנייה?"(‪.‬‬
‫מנהל עבודה כזה הוא נכס נדיר‪ .‬יתכן בהחלט להעסיק מנהל עבודה‬
‫גמלאי‪ ,‬אם יש לו הכישורים הדרושים והוא כשיר לעבודה‪.‬‬
‫‪.64‬‬
‫במה ניכר מנהל עבודה טוב?‬
‫שמור על הסדר והסדר ישמור עליך‪.‬‬
‫)אגוסטינוס(‬
‫קודם כל‪ ,‬מנהל הבניין חייב להיות מסודר! מראה אתר העבודה הוא‬
‫כרטיס הביקור הכי אמין ונאמן שלו‪ .‬אם האתר נראה כמו אחרי‬
‫הפצצה‪ ,‬עם לוחות ומסמרים מפוזרים בכל מקום – אין להעסיק את‬
‫האיש‪.‬‬
‫ מנהל עבודה טוב ממיין ומעסיק רק בעלי מקצוע טובים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הערה‪ :‬עובד טוב הוא ממש אוצר; עובד לא מוצלח איננו רק מפגע – הוא יקר מדי‪.‬‬
‫אין דבר גרוע ויקר יותר בבנייה מאשר עבודה גרועה‪ .‬תיקונים – כאשר הם‬
‫אפשריים! – הם תמיד משימה לא נעימה‪ ,‬יקרה ובזבוז של זמן ומשאבים‬
‫יקרים‪ .‬לרוב משאירים צלקות‪.‬‬
‫ מנהל טוב מקפיד ברישומים ובחוזים חתומים )נקדיש עליהם‬
‫סעיפים בהמשך(‪.‬‬
‫‪.65‬‬
‫אינך משיג את המנהל העבודה הרצוי?‬
‫"‪– "Quem não tem cão, caça com gato‬‬
‫מי שאין לו כלב‪ ,‬צד עם חתול‪) .‬פתגם ברזילאי(‬
‫אם לא תוכל להשיג מנהל עבודה שימלא את הדרישות המפורטות‬
‫בסעיף הקודם‪ ,‬הפתרון הוא לחפש דרכי ביניים‪ .‬אחת האפשרויות היא‬
‫שתעסיק בעצמך את קבלני"המשנה‪ .‬ראה סעיף י'‪ .48" -‬איך לבנות עם‬
‫קבלני משנה בלבד"‪.‬‬
‫‪.66‬‬
‫מה מאפיין בעל מקצוע טוב?‬
‫גדולה מלאכה‪ ,‬שמכבדת את‬
‫בעליה‪) .‬נדרים מ"ט ע"ב(‬
‫במהלך עיסוקי רב"השנים בבנייה‪ ,‬פגשתי בכל ענפי הבנייה סוגים‬
‫שונים של בעלי מקצוע‪ ,‬כל אחד עם תכונותיו‪ ,‬כישוריו ואישיותו‪ .‬אוכל‬
‫להעיד בפה מלא שישנם בעלי מקצוע שאינם מסוגלים לעשות עבודה‬
‫גרועה! אנשים אלה אוהבים ומכבדים את מלאכתם‪ .‬הם מחוננים בחוש‬
‫ביקורת עצמית גבוהה‪ ,‬ומשתדלים בכל מאודם להוציא מידיהם עבודה‬
‫משופרת‪ .‬עם אנשים כאלה תענוג לעבוד‪ .‬הם קיימים – המצליח לאתר‬
‫ולהעסיק אותם‪ ,‬הוא בר מזל‪.‬‬
‫אם בעל מקצוע שאתה מעסיק איננו ברמה כזאת‪ ,‬עדיין אין הוא פסול‬
‫לעבודה‪ ,‬אבל עליך להקפיד על עבודתו ולא לוותר לו על הטיב ועל‬
‫הדיוק‪ .‬יש להניח שכל עובד מעוניין שלא יפטרו אותו‪ :‬אם הוא‬
‫השתכנע שאתה קפדן ועליו להיות "בסדר" כדי להמשיך לעבוד אצלך‬
‫– הוא יקפיד על מעשיו‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ויתורים ולא"אכפתיות מעודדים עבודה רשלנית‪.‬‬
‫איך ניכר בעל מקצוע טוב? אציין מספר מאפיינים‪:‬‬
‫• בעל מקצוע טוב משול לרופא"כירורג לפלסטיקה‪ :‬הוא איננו‬
‫משאיר צלקות ניתוח‪ .‬בעל מקצוע טוב משאיר את שטח העבודה‬
‫נקי‪.‬‬
‫• בעל מקצוע טוב הוא מסודר‪ ,‬פדנטי‪ ,‬יצירתי ורגיש ליופי‪.‬‬
‫לא מקרה הוא שבכל הסעיפים הדנים בבעלי מקצוע מודגש שעליו‬
‫להיות מסודר – בלי סדר יש בלגן‪.‬‬
‫‪.67‬‬
‫במה ניכר שיפוצניק טוב?‬
‫העיסוק בתיקונים ובשיפוצים בבנייה איננו נחשב בארץ כמקצוע רציני‪,‬‬
‫כפי שצריך היה להיות‪ .‬תיקונים ושיפוצים דורשים מיומנות וגם‬
‫יצירתיות )עיין לשם דוגמא סעיף י"א‪ .113" -‬איך לתקן ריצוף בלי‬
‫"רזרבות"?"(‪ .‬קודם כל‪ :‬עליו להיות בעל"מקצוע )ובעל"מקצוע טוב!(‬
‫בתחומים רבים )ראה סעיף ו'‪ .66" -‬מה מאפיין בעל מקצוע טוב?"(‪ .‬הוא‬
‫צריך להיות אומן ואמן‪ ,‬כי תיקון הוא אומנות ואמנות!‬
‫הייתי מוסיף‪ :‬שיפוצניק טוב‪ ,‬עם גמר מלאכתו מחזיר למקומם את‬
‫הרהיטים שהזיז‪ ,‬מסלק משטח העבודה את הפסולת ואת הלכלוך‪,‬‬
‫ומטאטא את הרצפה‪ .‬בקיצור‪ :‬משאיר מראה מרשים של השיפוץ‬
‫והתיקון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם תיקונ'ציק או שיפוצ'ניק משאיר מראה המקום "מבורדק"‪ ,‬סביר להניח‬
‫שכך גם הייתה עבודתו‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ז‪ .‬תכנון בבנייה‬
‫מתי אעשה גם אנוכי לביתי?‬
‫)בראשית ל‪,‬ל(‬
‫הפרק הזה נוגע בתכנון‪ ,‬מהותו והעוסקים בו‪.‬‬
‫‪.68‬‬
‫מה זה תכנון?‬
‫החלום היא תוכנית החיים‬
‫)יאנוש קורצ'אק(‬
‫תכנון זה קודם כל חיזוי דבר שאיננו קיים והוא כרוך בראיית הנולד‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬איש לא ילך לתכנן את מגדל אייפל בפריס ואת בניין הכנסת בירושלים‪ .‬הם‬
‫כבר קיימים‪ .‬יתירה מזאת‪ ,‬בתכנון טוב ונכון אין להסתפק בתשובות‬
‫לדרישות הנוכחיות והמידיות‪ ,‬אלא על המתכנן לדאוג למצבים העשויים או‬
‫עלולים להתרחש בעתיד‪ .‬לכן התכנון כרוך בראיית הנולד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם מתכננים גג לבית‪ ,‬אין זה מספיק שלא יתמוטט ביום שמסיימים את‬
‫בנייתו אלא עליו להיות עמיד גם באירועים העשויים להתרחש בעוד שנים‬
‫רבות‪ ,‬כמו שלג למשל‪ .‬גם במקומות כמו תל אביב‪ ,‬שבמשך כל המאה‬
‫הקודמת ירד שם שלג רציני פעם או פעמיים‪ .‬גורמים דומים‪ :‬הם רוחות‬
‫וגשמים עזים‪ ,‬רעידת אדמה‪ ,‬שיטפונות‪ ,‬ועוד‪ .‬לא לכל אסונות הטבע ניתן‬
‫להבטיח את הבית‪ ,‬או שהדבר כרוך בהוצאות גדולות מאוד‪ .‬בענייני רוח‪,‬‬
‫רעידת אדמה ומיגון הבית קיימים תקנים הישראליים מחייבים‪.‬‬
‫בגלל נסיבות מגבילות‪ ,‬כלכליות או טכניות‪ ,‬אי"אפשר לתכנן בית עמיד‬
‫לכל מה שעלול לקרות‪ :‬מפני מטאורים‪ ,‬רעידת אדמה‪ ,‬הוריקנים‪,‬‬
‫שיטפונות ופצצות לא תמיד יש פתרונות‪ .‬יש מקרים שקיימת‬
‫הטכנולוגיה‪ ,‬אבל לא האמצעים הכלכליים‪.‬‬
‫תכנון בנין דורש ידע של מה וכיצד לבנות‪ ,‬הן הטכני‪ ,‬הן הכלכלי‪ .‬אך‬
‫מעל הכול דרוש יצירתיות וראיית הנולד‪.‬‬
‫דוגמא ‪ :1‬אם מתכננים דירה לזוג צעיר‪ ,‬סביר להניח שעתידה המשפחה להתרחב‬
‫והיא תצרך חדרים עבור ילדים‪ .‬יש לקחת בחשבון בתכנון הבית את‬
‫האפשרות להוספה הגיונית ונכונה של חדרים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫דוגמא ‪ :2‬דוגמא נוספת לראיית הנולד‪ ,‬פרוזאית ביותר )ולכן מאלפת(‪ :‬בשתילת‬
‫עץ חייבים לחזות איך הוא יהיה בעוד עשרים ושלושים שנה ויותר‪ ,‬אין‬
‫לשתול מתחת לקווי חשמל עצים שיתרוממו לגובה רב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לדוגמאות נוספות לראיית הנולד בתכנון ראה סעיף ט"ו ‪ .147"-‬איך לקבוע‬
‫את גובה מדרכות בשטחים המיועדים למדשאות?" ואת הסעיפים על ריצוף‪.‬‬
‫תכנון = ראיית הנולד‪ :‬תוכנית"אב של ברזיליה‪ ,‬לפני בנייתה‪.‬‬
‫‪.69‬‬
‫מה בין תכנון ופיקציה?‬
‫אין דבר העומד בפני הרצון‪) ,‬חז"ל(‬
‫כל דבר בעולם תלוי ברצון‪.‬‬
‫)בנימין ד'ישראלי(‪.‬‬
‫אם תכנון הוא ראית הנולד‪ ,‬הרי הוא דורש דמיון‪ .‬גם פיקציה היא‬
‫דמיון‪ .‬מה ההבדל ביניהם? פיקציה הוא דמיון שלא מיועד או לא ניתן‬
‫להגשמה – תכנון כן! מטרתו להתבצע‪ .‬תוכניות הם הנחיות לביצוע‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬תוכניות רבות אינן מבוצעות ופיקציות – מתגשמות‪ .‬ספרי ז'יל‬
‫וורן לא היו תוכניות‪...‬‬
‫‪52‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫תוכניתך לבנות בית‪ ,‬תתגשם או תישאר פיקציה? לא הכול תלוי בך –‬
‫לרוב‪ ,‬כן‪ .‬ראה סעיף ב'‪ .18" -‬מה דרוש לבניית בית?"‪.‬‬
‫‪.70‬‬
‫מה עם שכר המתכנן?‬
‫ביומו תיתן את שכרו‪) .‬דברים טו‬
‫‪(18‬‬
‫רצוי להשיג מארגון האדריכלים והמהנדסים בישראל טבלה של שכר‬
‫המהנדסים והאדריכלים‪ ,‬בה מפורטים לפי סעיפים התגמולים‬
‫המקובלים המגיעים להם לכל שירות שהם מספקים‪.‬‬
‫נכון הדבר שהחוזה שחותמים עם האדריכל )ויתכן גם עם מתכננים‬
‫אחרים‪ ,‬כמו מהנדס חשמל ומתכנן גינון‪ ,‬מודדים ועוד( הוא תוצאה של‬
‫משא ומתן‪ ,‬כי תנאיי השוק החופשי בארץ גמישים ומשתנים‪ .‬אדריכל‬
‫עסוק יעלה את המחיר שהוא דורש – אדריכל פנוי יסתפק בשכר ירוד‬
‫יותר‪ .‬אך רצוי להחזיק ביד את הטבלה הנ"ל‪ ,‬כבסיס לדיון‪.‬‬
‫‪.71‬‬
‫באיזה נסיבות להיעזר בגורמים נוספים?‬
‫הילל אומר‪" :‬מרבה עצה‪ ,‬מרבה‬
‫תבונה" )חז"ל(‪.‬‬
‫אין לדרוש מאדריכל שיהיה מומחה בכל מה שייתכן והוא יאלץ לטפל‪.‬‬
‫אביא רק דוגמא אחת‪ :‬נניח שהבית צריך לשמש אדם בעל צרכים‬
‫מיוחדים – נכה על כסא גלגלים‪ .‬סביר שלאדריכל יש מושג על התקנות‬
‫בנושא )ישנם אדריכלים המתמחים בו!(‪ ,‬אבל בכל זאת רצוי להיעזר‬
‫בייעוץ מומחה‪,‬הן בעריכת הפרוגראמה הכוללת של ארגון הבית והן‬
‫בבירור הפרטים‪ ,‬קטנים כגדולים‪.,‬‬
‫‪53‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.72‬‬
‫איזה מהנדסי עזר ומומחים נדרשים‬
‫בבנייה?‬
‫לא הידע חשוב – חשוב לדעת את‬
‫מספר הטלפון של מי שיודע‪) .‬לא‬
‫ידוע(‪.‬‬
‫רשימת מהנדסי העזר והמומחים הדרושים בתכנון בית עשויה להיות‬
‫רחבה ומגוונת‪ .‬כבר אמרנו שעל האדריכל לדאוג להעסקתם‪ ,‬או לפחות‬
‫להסכים‪ ,‬אם מדובר בבעל מקצוע בו המזמין מעוניין‪.‬‬
‫נסקור בקצרה את מהנדסי העזר והמומחים העשויים להידרש‪:‬‬
‫מהנדס הקונסטרוקציות‪ .‬בדרך כלל כל אדריכל קשור למהנדס או‬
‫משרד מהנדסי בניין שעיסוקם בחישובי סטאטיקה‪ .‬הקשר ושיתוף‬
‫הפעולה ביניהם חשובים ביותר ורצוי לקיים אותו מהשלבים המוקדמים‬
‫של התכנון‪ .‬בדיוק כפי שעל המהנדס להיצמד בתכנון האדריכלי‪ ,‬על‬
‫האדריכל להטות אוזן להנחיות המהנדס‪ ,‬הן בכדי לא לסבך את‬
‫הקונסטרוקציה של המבנה והן בכדי לא לייקר את עלותה‪.‬‬
‫גיאולוג‪ .‬יתכן שעל מנת לקבוע את צורת הביסוס של המבנה יהיה צורך‬
‫בגיאולוג ובדיקות קרקע‪ .‬בקרקע סלעית‪ ,‬או של סלע"בלוי‪ ,‬יתכן‬
‫מערות ובורות תת"קרקעיים‪ .‬במקומות כאלה אין לוותר על שירות של‬
‫גיאולוג‪.‬‬
‫גם אם נאריך ברשימת מהנדסים ומומחים נוספים‪ ,‬לא נמצה את כולם‪:‬‬
‫חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תקשורת‪ ,‬עיצוב פנים‪ ,‬גינון‪ ,‬מטבחים‪ ,‬מיזוג"אוויר‪,‬‬
‫תאורה‪ ,‬אקוסטיקה‪ ...‬בכל אחד מהתחומים האלה ישנם מהנדסים‬
‫מומחים‪ .‬רוב האדריכלים מתמצאים בהם אם מדובר בבתים סטנדרטיים‬
‫לא מסובכים‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.73‬‬
‫לשם מה מהנדס חשמל?‬
‫וארע כעין חשמל כמראה‪4‬אש‪.‬‬
‫)יחזקאל א ‪(27‬‬
‫לבית "סטנדרטי" בעבר‪ ,‬הספיק האדריכל‪ ,‬בשיתוף המזמין‪ ,‬לסימון‬
‫המקומות הרצויים לנורות‪ ,‬נברשות‪ ,‬מפסקים ושקעים‪ ,‬וקבלן החשמל‬
‫ידע לארגן בעצמו את המעגלים ולהזמין את לוח החשמל המתאים‪ .‬זה‬
‫היה פעם‪ .‬היום צורכי הציוד החשמלי גדלו ונעשו מורכבים‪ .‬גם בבית‬
‫קטן אין להסתדר בלי מהנדס חשמל לבנין‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬רשימה אקראית ולא מושלמת של ציוד חשמלי בבית ממוצע‪ :‬מקרר תאי‬
‫הקפאה או מקפיא נפרד‪ ,‬תנור‪ ,‬טוסטר‪ ,‬טוסטר"אובן‪ ,‬מעבד מזון‪ ,‬כיריים‬
‫חשמליים‪ ,‬מיקרוגל‪ ,‬קומקום חשמלי‪ ,‬מיקסר‪ ,‬מדיח כלים‪ ,‬מאווררים‪,‬‬
‫מזגנים‪ ,‬פרופלורים בתקרה‪ ,‬שואב אבק‪ ,‬רדיו‪ ,‬מערכת סטריאו‪ ,‬מערכת‬
‫רמקולים‪ ,‬טלוויזיה‪ ,‬סדינים חשמליים‪ ,‬מחשבים‪ ,‬פתיחה וסגירה חשמלית‬
‫של חלונות ודלתות‪ ,‬מערכת האזעקה‪ ,‬מערכת מצלמות וידאו‪ ,‬פעמונים‪,‬‬
‫תאורה פנים וחוץ‪ ,‬קווים לטלקומוניקציה )טלפון‪ ,‬אינטרנט‪ ,‬טלוויזיה ‪,‬‬
‫צלחות ללוויינים ועוד(‪ ,‬מכונות כביסה וייבוש‪ ,‬פילטר למים רכים‪ ,‬מגהץ‪,‬‬
‫גריל חשמלי‪ ,‬אנטנה‪ ,‬קולט ברקים‪ ,‬מצנני מים‪ ,‬דוד מרכזי לחימום מים‪,‬‬
‫ציוד חשמלי מיוחד למקלחת )מפזר חום‪ ,‬חיבור למכונת גילוח‪ ,‬מברשות‬
‫שיניים חשמליות‪ ,‬מייבש שערות(‪ .‬יש גם התחביבים‪ :‬תנור לקרמיקה‪,‬‬
‫מוסך‪ ,‬מסגריה ונגריה ביתיים‪ ,‬עם ציוד חשמלי למיני מלאכות )מדחס‪,‬‬
‫רתכת‪ ,‬מקדחי יד‪ ,‬מלטשת‪ ,‬מסור‪ (...‬ועוד‪ .‬מערכת השקיה אוטומטית בגינה‪.‬‬
‫חנייה לרכב עם שער מתרומם‪ ..‬כמדומני שעדיין רחוקים אנו מלהזכיר את‬
‫הכול ועוד נתעכב על כמה מהמערכות הללו‪.‬‬
‫בבית המודרני‪ ,‬מה שנקרא "הבית החכם" )ראה סעיף ז'‪ .74" -‬מה זה‬
‫הבית החכם?"(‪ ,‬עלות הציוד החשמלי והאלקטרוני שהוא מכיל יכול‬
‫להיות גבוה מעלות שלד הבניין‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬בבית עם מערכת אזעקה ותריסי דלתות חשמליים חייב להיות גנראטור‬
‫לחשמל או מערכת סוללות חשמליות להבטחת הפעלתם למקרה שזרם‬
‫החשמל נפסק‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ .‬גנבים יכולים לגרום לניתוק הספקת חשמל‬
‫לבית‪ ,‬כדי לשתק את מערכת האזעקה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.74‬‬
‫מה זה "הבית החכם"?‬
‫"בית החכם" היא המילה האחרונה בתכנון בית מגורים‪ .‬מה יש בו? כל‬
‫אשר המוח האנושי יכול לעלות על הדעת‪ ,‬והתפתחותו עדיין לא‬
‫נגמרה‪ .‬כל מכשור חשמלי ואלקטרוני עשויים להימצא בו‪ ,‬ומדי פעם‬
‫מתווספים פטנטים חדשים‪...‬‬
‫בנוסף לכל מה שכבר תיארנו על תכולה החשמלית של הבית‪ ,‬נסקור‬
‫מספר אפשרויות נוספות‪ .‬ניתן להפעיל את המערכות החשמליות בבית‬
‫בדרכים שונות‪:‬‬
‫לחיצה על כפתורים בלוח הפעלה קטן הקבוע בקיר בקרבת דלת‬
‫הכניסה וכפתורים נוספים במקומות שונים בבית‪.‬‬
‫שלט רחוק נייד‪ ,‬להפעלה מכל מקום בבית‪.‬‬
‫על ידי מחשב‪ .‬אם יש יותר ממחשב אחד בבית הקשורים ביניהם‬
‫ברשת‪ ,‬אפשר להשתמש בכל אחד מהם‪ .‬המחשב מאפשר גם הפעלה‬
‫אוטומטית‪ ,‬לפי קביעה פקודות מראש )שאפשר לשנות אותן בכל עת(‪.‬‬
‫למשל‪ ,‬הפעלת מערכת האזעקה לאחר נעילת כל הדלתות החיצוניות‪.‬‬
‫על ידי טלפון רגיל או פלאפון )אפשר לקבוע שרק במכשירי פלאפון‬
‫מסוימים בלבד(‪ ,‬על ידי חיוג של מספר סודי וסיסמה מזהה‪ .‬לכל הוראה‬
‫רצויה יהיה מספר קוד‪ .‬למשל‪ ,‬בדרכך הביתה תוכל לתת באמצעות‬
‫הפלאפון הוראה שהאמבטיה תתמלא במים פושרים או שקומקום‬
‫החשמלי ירתיח את המים שבו‪ .‬יש להניח שלא רחוק היום ואפשר יהיה‬
‫לתת את הפקודות דרך הטלפון בדיבור והמערכת תזהה לפי הקול מי‬
‫המדבר ואם הוא רשאי לתת את ההוראות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ברור שעל מנת לפתוח את הדלת לא יהיה צורך במפתח הפרימיטיבי וגם לא‬
‫בכרטיס מגנטי‪ ,‬שאפשר לאבד אותם‪ ,‬או שיגנבו אותם‪ .‬על יד הדלת יתקינו‬
‫מכשיר כמו מחשבית קטנה שמקישים עליו את המספר הסודי לפתיחת‬
‫הדלת‪ .‬אבל מדוע לזכור מספרים‪ ,‬אם אפשר לפתוח את הדלת על ידי לחיצה‬
‫על כפתור שמזהה את האיש לפי טביעת האצבע?‬
‫‪56‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ניתן להתקין מצלמות"ווידאו דיגיטליות שמצלמות את הנעשה בבית‬
‫ומשדרות את הצילומים למסך הפלאפון‪.‬‬
‫כפי שנכתב סעיף י"ב‪ .121" -‬מדוע לחסוך באנרגיה?"‪ ,‬הגידול המתמיד של‬
‫המכשור החשמלי ושל "החכמה האלקטרונית" מעלה את צריכת‬
‫החשמל‪ ,‬שגם מחירו עולה בהתמדה‪ ...‬לכן צו השעה )או הצו הלאומי‪,‬‬
‫אם תעדיף( הוא לחסוך באנרגיה‪ .‬נשתדל עד כמה שאפשר להחליף‬
‫ב"בית החכם" את שימוש החשמל באנרגיה חלופית‪ ,‬גז )למשל‪:‬‬
‫לחימום דוודים למים(‪ .‬כמובן שנתקין מערכת קולטני שמש על הגג‪ ,‬כי‬
‫הרי ברוב ימות השנה היא תפעל ביעילות‪.‬‬
‫ב"בית החכם" כבר חיים בעתיד!‬
‫"בית חכם" )טרם נבנה(‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ח‪ .‬פיקוח בבנייה‬
‫"לא ידעתי" איננו נימוק קביל‬
‫בבית המשפט‪) .‬עובדה!(‬
‫‪.75‬‬
‫מדוע מפקח על העבודה?‬
‫הרוח והגלים הם תמיד בצידו של‬
‫הנווט הכישרוני‪(Edward Gibson) .‬‬
‫מפקח על העבודה בבנייה הוא אדם המוסמך לשמש בתפקיד זה על פי‬
‫"חוק ארגון הפיקוח על העבודה תש"ד – ‪."1954‬‬
‫‪.76‬‬
‫מה הם סוגי הפיקוח בבנייה?‬
‫ראשית כל‪ ,‬הערה כללית‪ :‬על מפקח שמבקר באתר לדווח את ממצאיו‬
‫בכתב ביומן האתר )ראה "‪ .93‬מה זה יומן האתר?" בפרק י'( ולרשום בו את‬
‫השגותיו והנחיותיו‪ .‬אין להסתמך על הוראות בעל"פה‪ :‬עדיף שיהיו‬
‫דוחות חתומים ושלא נזדקק להם‪ ,‬מאשר ההיפך!‬
‫• פיקוח עליון – פיקוח של מפקח הבודק את התקדמות העבודה‬
‫שמבקר באתר מדי פעם )ביוזמתו או ביזמת מנהל העבודה(‪,‬‬
‫בהתאם למוסכם עמו בחוזה‪ .‬בכל ביקור‪ ,‬עליו לרשום ביומן האתר‬
‫את ממצאיו‪ ,‬השגותיו והנחיותיו‪ .‬בפרויקטים קטנים‪ ,‬כמו בבית‬
‫מגורים חד"קומתי‪ ,‬קטן ופשוט‪ ,‬אפשר להסתפק בפיקוח עליון של‬
‫האדריכל‪.‬‬
‫• פיקוח צמוד או חלקי – משמע פיקוח ואחראיות על העבודה באתר‬
‫על ידי בעל מקצוע שהמזמין מעסיק כנציגו‪ .‬אם העבודה מבוצעת‬
‫על ידי קבלני משנה‪ ,‬רצוי להעסיק מנהל עבודה שגם ינהל את‬
‫העבודות וגם יפקח עליה )ראה את הסעיפים על מנהל העבודה(‪.‬‬
‫אם הפרויקט מבוצע על ידי חברה קבלנית‪ ,‬הרי סביר שהיא תעסיק‬
‫מנהל עבודה משלה ואם המזמין מעוניין במפקח מטעמו‪ ,‬עליו‬
‫לדאוג לאחד על חשבונו‪ .‬מדובר בבעל מקצוע צמוד )הנמצא כל‬
‫היום באתר( או חלקי‪ ,‬לפי היקף הפרויקט‪) ,‬ראה "‪ .72‬מדוע מפקח על‬
‫‪58‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫העבודה?" בפרק ח'(‪ .‬שני התפקידים החשובים של המפקח )הצמוד‬
‫או החלקי(‪:‬‬
‫ בדיקת התוכניות‪ ,‬הביצועים‪ ,‬המדידות והחשבונות‪.‬‬
‫ נוכחות בביקורת שצריכה להתקיים שנה אחרי מסירת הבניין‪ ,‬לגילוי‬
‫תקלות ולקביעת התיקונים‪.‬‬
‫• פיקוח אדריכלי – האדריכל‪ ,‬או איש מוסמך ממשרדו‪ ,‬חייב ללוות‬
‫את הבנייה‪ ,‬בכדי‪:‬‬
‫ לוודא את התאמת הבצוע לתוכניות‪.‬‬
‫ לדאוג להשלמת פרטי הביצוע‪ ,‬כדי שהעבודה לא תתעכב‪.‬‬
‫• פיקוח הנדסי – על פי החוק נדרש פיקוח ואחראיות של מהנדס‬
‫הקונסטרוקציה על ביצוע האלמנטים הקונסטרוקטיביים )יסודות‪,‬‬
‫עמודים‪ ,‬גגות‪ ,‬מדרגות ומרפסות תלויות(‪ ,‬כל מהנדס שהשתתף‬
‫בתכנון הפרויקט חייב לפקח שאכן התוכניות שלו מבוצעות נכון‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬חשוב שמהנדס החשמל יאשר את ארקת היסוד לפני יציקת היסודות‪.‬‬
‫בקרקעות מסוימים‪ ,‬על הגיאולוג להיות נוכח בעת קידוח הכלונסאות‪.‬‬
‫• פיקוח על הבטיחות באתר – מפקחים מטעם משרד העבודה עשויים‬
‫לפקוד את האתר לבדיקה אם אין בו עבירות על "תקנות הבטיחות‬
‫באתר הבנייה"‪ .‬במקרה של אי"סדרים צפויים לאחראי על האתר‬
‫קנסות ותביעות משפטיות‪ .‬ראה "‪ .89‬מה הם כללי הבטיחות באתר‬
‫הבנייה?" בפרק י'‪.‬‬
‫• כל מיני‪ – ...‬למעשה‪ ,‬גורמים שונים עשויים "לפקח" ולהטיל‬
‫סמכותם באתר‪ :‬המשטרה‪ ,‬מכבי"אש‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬משרד‬
‫עבודה‪ .‬משרד הפנים )בעניין העסקת עובדים זרים( ואתנצל אם‬
‫הרשימה איננה מושלמת )אם הכול בסדר‪ ,‬אין מה לדאוג!(‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.77‬‬
‫מהו המפקח מטעם הרשות האזורית?‬
‫"אורח לרגע רואה כל פגע"‬
‫)מימרה עממית אידית(‬
‫על פי דיני הבנייה‪ ,‬על המבצע להודיע בטופס מיוחד לא מאוחר משבעה‬
‫ימים על התחלת העבודה למפקח מטעם הרשות האזורית‪ .‬חובה זאת לא‬
‫חלה על עבודה שנגמרת בפחות משישה חודשים‪.‬‬
‫על מפקח עבודה מטעם הרשות האזורית לאשר את הסימון במתווה‬
‫לפני שמתחילים את עבודות הביסוס של המבנה )קידוחים של‬
‫כלונסאות או חפירות לעמודי יסוד(‪ .‬פרט לכך הוא רשאי בכל עת‬
‫לבקר באתר בכדי לבדוק אם העבודה מתנהלת בהתאם לרישיון ולדיני‬
‫הבנייה‪.‬‬
‫סמכות מפקח עבודה מטעם הרשות האזורית רחבה מאד‪ :‬הוא רשאי‬
‫לפסול קבלן או מנהל העבודה‪ ,‬שלדעתו אינם מתאימים למילוי החובות‬
‫המוטלות עליהם‪.‬‬
‫‪.78‬‬
‫מהו המפקח על העבודה מטעם המזמין?‬
‫"את פיך חסום ועיניך פקח"‬
‫)מיגל דה סרוונטס(‬
‫מזמין שמחוסר זמן או סמכות )ידע מקצועי( לא יכול לעקוב אחר‬
‫התקדמות הביצוע ואיך הוא נעשה‪ ,‬עליו להעסיק מפקח מוסמך לעבודת‬
‫בנייה‪ ,‬שישגיח על העבודות במקומו ובשמו‪ .‬לפי הנסיבות )היקף‬
‫הפרויקט( הוא יכול למסור את הפיקוח בידי האדריכל )בנוסף לפיקוח‬
‫עליון שהוא חייב(‪ ,‬בידי מנהל העבודה )אם הוא שכור על ידו( או בידי‬
‫מפקח מיוחד )ראה ח'‪ .76" -‬מה הם סוגי הפיקוח בבנייה?"(‪.‬‬
‫על מפקח למלא מספר תנאים חשובים‪:‬‬
‫• על המפקח להיות מוסמך לפיקוח על הבנייה‪ ,‬כלומר יודע היטב את‬
‫דיני הבנייה ויש לו הניסיון הנדרש‪.‬‬
‫• על המפקח לבדוק את התקינות של תוכניות הביצוע ושל המפרט‬
‫הטכני‪ ,‬אם אין בהם הפרות על הוראות דיני הבנייה‪ ,‬ללמוד אותם‬
‫‪60‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫היטב ולהשגיח שהעבודות יתבצעו בהתאם להם‪ ,‬ברמה נאותה ולפי‬
‫לוח הזמנים‪ ,‬בלי פיגור‪.‬‬
‫בהיותו נציגך האישי באתר‪ ,‬עליך לברר היטב את כישוריו ובאיזו מידה‬
‫תוכל לסמוך עליו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם לא קיים לוח זמנים )ראה ו'‪ .49" -‬מה זה 'לוח זמנים' בבנייה?"(‪ ,‬על‬
‫המפקח לערוך אותו‪ ,‬בשיתוף עם מנהל העבודה‪.‬‬
‫יש לדרוש מהמפקח שיהיה מצויד בביטוח מקיף על תחום פעולתו‪ .‬על‬
‫פי החוק‪ ,‬המפקח על העבודה הוא האחראי על כל מה שמתרחש באתר‬
‫והוא האיש שאותו יש לתבוע בגין כשלים בביצוע הבנייה‪ .‬לכן חשוב‬
‫שיהיה לו על כך ביטוח‪.‬‬
‫אם אתה מעסיק מפקח‪ ,‬עליך לדאוג לחתום עמו חוזה‪ ,‬בו יהיו מפורטים‬
‫שכרו‪ ,‬חובותיו והתחייבויותיו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בחוזה עם האדריכל מופיע הסעיף "פיקוח"‪ .‬לפני חתימת החוזה עליך לברר‬
‫עמו בדיוק מה הם שרותי הפיקוח שהוא יספק‪ ,‬ולפרט אותם בחוזה‪ .‬אם‬
‫תעסיק אותו או את משרדו לפיקוח מלא‪ ,‬יש לסכם עמו את התשלום על כך‬
‫)על פי רוב‪ ,‬אחוזים מערך הבנייה(‪ .‬בקיצור‪ :‬התשלום לאדריכל על הפיקוח‪,‬‬
‫"תלוי בנסיבות"‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ט‪ .‬העובדים‬
‫מתוקה שנת העובד‪) .‬קהלת ה‪ ,‬יא(‬
‫‪.79‬‬
‫איך פועלים עובדים בבניין?‬
‫עדיף צפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ‪.‬‬
‫)פתגם עממי(‬
‫משימת הבנייה דומה להופעת התזמורת הפילהרמונית‪ ,‬אבל לרוב היא‬
‫יותר מורכבת ולעיתים קרובות עם יותר משתתפים‪ .‬כל "נגן" תלוי‬
‫ַב"מנגנים" האחרים‪ .‬המשימה החשובה ביותר של מנהל הבנייה‪,‬‬
‫כמאסטרו טוב‪ ,‬היא להבטיח שהעובדים יהיו זמינים כאשר צריכים‬
‫אותם‪.‬‬
‫זה לא כל כך פשוט‪ ,‬כי בניגוד לתזמורת‪ ,‬בה כל משתתף יושב במקומו‬
‫בהמתנה‪ ,‬מוכן לנגן בתורו‪ ,‬בבניין העובדים לעיתים קרובות אינם‬
‫זמינים כאשר צריכים אותם‪ ,‬מתוך אין"ספור סיבות טובות )מנקודת‬
‫מבטם(‪.‬‬
‫אפילו חברות בנייה ענקיות נזקקות לבעלי מקצוע ולקבלני"משנה‬
‫חיצוניים‪ .‬מנהל בנייה של בית יחיד איננו יכול להחזיק באופן קבוע‬
‫צוותים בהיכון לעבודה; לרוב כל עובד מועסק לפי הצורך‪ ,‬בתקופה של‬
‫חודשים‪ ,‬שבועות או אף ליום"יומיים‪ .‬שמירה על לוח הזמנים היא‬
‫המשימה הכי מורכבת ומתוחכמת במלאכת הבנייה‪) .‬ראה "‪ .49‬מה זה 'לוח‬
‫זמנים' בבנייה?" בפרק ו'(‪.‬‬
‫לחברות הגדולות ישנה אפשרות בהחזקת מספר צוותים מקצועיים‬
‫באופן קבוע ולנייד אותם מפרויקט לפרויקט לפי תכנון מראש‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.80‬‬
‫מה לעשות עם מי שמסביר?‬
‫הצטיינות איננה מקרה‪ ,‬הצטיינות היא הרגל‪) .‬אריסטו(‪.‬‬
‫שמאי אומר‪" :‬אמור מעט ועשה הרבה"‪.‬‬
‫ידיד טוב שלי היה מסווג עובדים‪ ,‬קבלנים ומבצעי עבודות בכלל לשני‬
‫סוגים‪ :‬ה"מצליחים" ו"המסבירים"‪ .‬מה לעשות עם עובד שמסביר‬
‫באופן משכנע מדוע משהו לא נעשה כפי שצריך? לפטר אותו!‬
‫יש להתרחק מאנשים המסבירים – חפש אנשים שמצליחים! איש לא‬
‫קונה במודע ובכסף מלא אובייקט פגום‪ ,‬אלא בנסיבות מיוחדות מאד‪,‬‬
‫לרוב שלא בידיעתו‪ .‬מדוע "לקנות" שירותים פגומים ועבודות פגומות?‬
‫פירוש "אל תדאג‪ ,‬יהיה בסדר!" הוא שעליך לדאוג מאד‪ ,‬כי זה לא‬
‫בסדר‪ .‬אין לי תשובה סדורה למקרים כאלה‪ :‬ברור שבמקרה של תקלה‪,‬‬
‫אין לגלות סבלנות וסלחנות‪ ,‬אלא לדרוש תיקון מידי‪ .‬אם הקבלן לא‬
‫יעשה את זאת – הוצא מסקנות‪ .‬אפשר לסלוח פעם"פעמיים‪ ,‬אבל‬
‫להיזהר מתקדים‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬לקבלן שבנה סככת"צל מעץ לביתי הערתי שאחד מהקרשים בלט יותר מדי‬
‫וביקשתי שינסר אותו‪" .‬אל תדאג‪ ,‬יהיה בסדר!"‪ .‬כבר חלפו מאז מספר‬
‫שנים ועדיין אני ממתין שיהיה בסדר‪ ...‬מגיע לי!‬
‫‪.81‬‬
‫אם כך‪ ,‬מדוע אני מסביר?‬
‫יותר ממה שהעגל רוצה לינוק‪ ,‬הפרה רוצה להניק‪.‬‬
‫)פסחים קיב(‬
‫יש לי הרגל להסביר‪ ,‬לא מדוע לא הצלחתי‪ ,‬אלא מה ואיך לעשות כדי‬
‫להצליח‪ .‬חלק מהסברים שלי הם לקחים שהפקתי מכישלונות‪ ,‬שאני‬
‫מנסה למנוע אותם בעתיד‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.82‬‬
‫מה עם "תורה בעל פה" בבנייה?‬
‫בתיאוריה אין הבדל בין תיאוריה ומעשה‪ .‬במעשה יש!‬
‫)‪(L. A. van de Snepscheut Jan‬‬
‫רוב מנהלי העבודה‪ ,‬קבלנים ובעלי מקצוע בבנייה בארץ רכשו את‬
‫ידיעותיהם המקצועיות בדרך "תורה שבעל פה"‪ ,‬המועברת מבעל‬
‫מקצוע אחד לשולייתו‪ ,‬בתוספת הניסיון המעשי שצברו משך שנות‬
‫עבודתם‪ .‬אני בעצמי יצאתי ללימוד פורמאלי בהנדסאות בנייה לאחר‬
‫למעלה מעשרים שנות עבודה בבנייה )טפסן א"א‪ ,‬עשיית בלוקים‬
‫ובנייתם‪ ,‬טיח‪ ,‬ריצוף והקמת שלדי עץ לגגות רעפים( וארבע שנים‬
‫בעבודות עפר כמפעיל דחפור ענק‪ .‬נכון שבמשך כל הזמן הזה למדתי‬
‫ביוזמתי ובעצמי על בניית בתים וסלילת כבישים בספרים מקצועיים‬
‫בעברית ובאנגלית )וספרי לימוד רבים בפורטוגזית!(‪ ,‬אבל אין אני‬
‫מתאר לעצמי שכך נוהגים כל בוגרי "התורה שבעל פה"‪ .‬חבל!‬
‫‪.83‬‬
‫מה הן האחריות של העוסקים בבנייה?‬
‫רבי אליעזר אומר "חייבין באחריותו"‬
‫)מסכת בכורות‪ ,‬סעיף א‪3 ,‬ב(‬
‫ידיעת חוקי הבנייה הרלבנטיים לתחום עיסוקם היא הכרחית לכל מי‬
‫שעוסק בתכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬פיקוח וניהול בבנייה‪ ,‬משום שהם מחויבים‬
‫לחוקים האלה גם אם לא יודעים אותם‪ .‬אין איש מחויב לממש את‬
‫זכויותיו‪ ,‬אך חייב למלא את חובותיו‪.‬‬
‫כל אדם הוא אחראי על מעשיו‪ ,‬אבל השאלה כלפי מי‪ .‬נניח שפועל בא‬
‫להרכיב שיש מעל ארון המטבח ושובר אותו בשגגה‪ .‬למזמין אין עסק‬
‫עם הפועל ששבר את השיש‪ ,‬אלא אך ורק עם הקבלן שממנו הזמין את‬
‫השיש והרכבתו‪ ,‬שעליו לספק שיש שלם ומורכב‪ ,‬כפי שהוזמן‪ .‬למנהל‬
‫העבודה לא מעניינים סיפורים על מה שקרה‪.‬‬
‫מהדוגמא הזו אנו לומדים שוב את חשיבות ה"ניירת"‪ :‬האחריות היא‬
‫תמיד על מי שחתום על ההסכם או על ההזמנה‪ ,‬ולא למבצע בפועל‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬כאשר מעסיקים בעל מקצוע או קבלן‪ ,‬אין להסתמך על הסכם בעל‬
‫‪64‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫פה‪ .‬לא כל כך מקובל ולפעמים לא נוח שלכל דבר שמסכמים עם‬
‫קבוצת בנאים‪ ,‬טייחים‪ ,‬צבעים ובעלי מקצוע אחרים‪ ,‬לנסח מיד את‬
‫ההסכם בכתב ולהגיש אותו לחתימה‪ ,‬אך אם מתמידים בנוהג הזה‪ ,‬הוא‬
‫יעשה להרגל‪.‬‬
‫אם אין הסכם כתוב וחתום עם תאריך‪ ,‬הכול תלוי בחסדי שמים‪ .‬אם‬
‫הקבוצה תגמור את עבודתה בזמן שסוכם לשביעות רצונך המלא‪,‬‬
‫תשלם לה ויגידו לך יפה שלום – כמה טוב! זהו אמנם התסריט ברוב‬
‫המקרים‪ ,‬כי סביר שכל קבוצת עבודה מעוניינת לגמור מהר את‬
‫העבודה ולקבל את התשלום‪ .‬אבל מה תעשה אם קבוצת בנאים )מקרה‬
‫לא כל כך נדיר בישראל( מזדמן לה עבודה רווחית יותר‪ ,‬עוזבת את‬
‫בניית הקירות בביתך בכדי לחזור בעוד חודש? אתה יכול "לדבר‬
‫לקיר" )שאינו קיים‪ .(..‬זה לא הכלל‪ ,‬אבל זה קורה‪ .‬במיוחד עם צבעים!‬
‫ידוע הסיפור של ה ַצּבע‪ ,‬שלאחר קבלת העבודה מביא לבית סולם ופחי‬
‫צבע – אבל לצבוע‪ ,‬יבוא כאשר ירצה השם‪.‬‬
‫אם אתה הוא המעסיק של מנהל העבודה‪ ,‬דאג לערוך עמו חוזה המפורט‬
‫על החובות והזכויות שלו והמגדיר על מה הוא אחראי‪ .‬אותו דבר כלפי‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫י‪ .‬אתר הבנייה‬
‫בכל אתר דגלו ישראל‪) .‬זוהר חלק ב דף ו‪/‬ב(‬
‫‪.84‬‬
‫מה זה אתר בנייה?‬
‫"הזורעים בדמעה‪ ,‬ברינה יקצורו"‪) .‬תהילים קכח‪,‬ה(‬
‫אתר הבנייה הוא שטח ה ִמגְרש המוקצב לבניית הבית והוא כולל‪:‬‬
‫• שטח המבנה שיש לבנות‪.‬‬
‫• השטח לאחסון חומרים וציוד‪ ,‬מחסנים‪ ,‬מרחב עבודה ועוד‪ ,‬שידרשו‬
‫בעת מלאכת הבנייה‪.‬‬
‫• גדר – על פי חוק‪ ,‬על האתר להיות מגודר‪ ,‬למניעת כניסת זרים‬
‫וגניבות‪.‬‬
‫• שילוט – חובה להעמיד שלטים "כאן בונים‪ .‬כניסת זרים אסורה!"‬
‫במקומות בולטים ושלט בכניסה עם שם האחראי על הבנייה‪ ,‬שם‬
‫הקבלן הראשי ומספרי הטלפונים שלהם‪ ,‬למקרה ויש צורך‬
‫להתקשר אליהם‪.‬‬
‫אם האתר יהיה מרווח או צפוף‪ ,‬תלוי בשטח הפנוי לרשות הבנייה‪ ,‬אבל‬
‫הניצול הנכון והארגון היעיל של השטח משפיעים לנוחות העבודה לא‬
‫פחות מגודלו‪ .‬ראה י'‪ .85" -‬אתר בנייה גדול או קטן?"‪.‬‬
‫בדיני הבנייה ישנם סעיפים מפורטים המתייחסים לאתר‪ ,‬שדנים‬
‫בנושאים כגון סילוק מפגעים‪ ,‬שירוש צמחייה‪ ,‬עקירת עצים‪ ,‬סילוק‬
‫עודפי עפר ופסולת‪ ,‬הריסות‪ ,‬דרכי גישה‪ ,‬גידור ושילוט‪ ,‬מבנים זמניים‪,‬‬
‫בטיחות בעבודה ועוד‪ .‬אתר עבודה איננו מקום הפקר והתפקיד הראשון‬
‫של המפקחים לוודא שהאתר מסודר ותואם את התקנות‪ .‬מפקחים‬
‫מטעם העירייה‪ ,‬המועצה המקומית וכל מי "שיש לו יד ורגל בנושא"‬
‫)ראה ח'‪ .76" -‬מה הם סוגי הפיקוח בבנייה?"( עשויים להופיע באתר‬
‫במפתיע ועל כל הפרה בתקנה הם עשויים להטיל קנסות‪ ,‬ואף לתבוע‬
‫למשפט את האחראי למפגע‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫חשוב ביותר‪ :‬במשך כל שעות העבודה חייב להימצא באתר אדם אחראי עליו‪:‬‬
‫מנהל העבודה‪ ,‬הקבלן הראשי‪ ,‬מפקח צמוד או בא"כוח מוסמך מטעמם‪.‬‬
‫האדם הממונה והאחראי על האתר שלא נמצא שם בעת שפעילים בו ולא‬
‫דאג למחליף מוסמך‪ ,‬הוא יישא באחריות משפטית על כל תקרית העלולה‬
‫להתרחש באתר בהיעדרו‪.‬‬
‫‪.85‬‬
‫אתר בנייה‪ ,‬גדול או קטן?‬
‫"שביל הזהב" – כלל גדול בישראל‪.‬‬
‫מה עדיף‪ :‬אתר בניה מרווח או מצומצם? האם להשתמש בכל שטח‬
‫ה ִמגְרש )או שטח הסביבה שניתן להשתמש( או בחלק ממנו בלבד? שוב‬
‫"תלוי בנסיבות" )ראה סעיף א'‪ .11" -‬מה הם "נסיבות" המוזכרות בספר?"(‪.‬‬
‫אם שטח ה ִמגְרש הוא מצומצם ביותר ו"זה מה שיש"‪ ,‬אז אין בעיה –‬
‫האתר יהיה כל שטח ה ִמגְרש‪.‬‬
‫אם שטח ה ִמגְרש הוא גדול או אתה רשאי להשתמש בשטח פנוי ב ִמגְרש‬
‫שכן‪ ,‬עליך לשקול באיזה גבולות לתחום את גידור אתר הבנייה )ראה‬
‫סעיף י'‪ .87" -‬מדוע לגדר את אתר הבנייה?"(‪ .‬לכל גודל של האתר‪ ,‬כמו‬
‫למטבע‪ ,‬יש שני צדדים‪ :‬יתרונות וחסרונות‪ .‬נסקור אותם‪ ,‬בקיצור‪.‬‬
‫‪.86‬‬
‫יתרונות וחסרונות של גודל האתר‬
‫לכל מטבע יש שני צדדים‪) .‬עובדה ידועה(‬
‫מכיוון שיתרונות האתר הגדול הם החסרונות של הקטן‪ ,‬וגם ההיפך הוא‬
‫נכון‪ ,‬אציין רק כמה יתרונות וחסרונות של האתר הגדול ואשאיר את‬
‫השלמת תכונות של האתר הקטן כתרגיל לקורא‪:‬‬
‫יתרונות האתר הגדול‪:‬‬
‫• מרחב – אין צורך להצטופף‪ .‬אפשר לפזר את החומרים‪.‬‬
‫• גישה – אפשר לסדר גישה נוחה לכל דבר‪.‬‬
‫• בטיחות – המרחב בין הערמות והשבילים הנוחים ביניהם מגביר‬
‫את בטיחות התנועה‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫חסרונות האתר הגדול‪:‬‬
‫• חוסר שליטה – השליטה והשמירה על החומרים קשה יותר ככל‬
‫שפיזורם ג ֵדל‪.‬‬
‫• אי"סדר – חומרים מפוזרים על שטח גדול נוטים לאי"סדר‪ ,‬כיוון‬
‫שיש הרבה מקום‪ ,‬לא ממהרים לסדר את הערמות מחדש במידה‬
‫שלוקחים מהם חומר‪.‬‬
‫• ריחוק – החומרים שמונחים בפריפריה רחוקים מהמקום בו זקוקים‬
‫להם‪.‬‬
‫‪.87‬‬
‫מדוע לגדר את אתר הבנייה?‬
‫"התנתקות בעדינות ובנחישות"‪) .‬מטבע לשון פוליטית‬
‫אופנתית בסוף שנת ‪(2005‬‬
‫מדוע לגדר את אתר הבנייה? הסיבה הראשונה‪ :‬החוק מחייב‪ ,‬נקודה! –‬
‫יתר הנימוקים מיותרים‪ .‬בכל זאת‪ ,‬פטור בלא כלום אי"אפשר‪...‬‬
‫מטרת הגדר – לקבוע את הגבולות של אתר הבנייה ושל האחריות‬
‫מנהל האתר‪ ,‬ולתחום את השטח בו אפשר להשתמש במלאכת בניית‬
‫המבנה‪ .‬ראה סעיף י'‪ .88" -‬מה צריך להיות באתר בנייה?" ופרק י'‪ .90" -‬מה‬
‫עוד צריך באתר?"‪.‬‬
‫תפקיד הגדר – הגדרת שטח הפעילות‪ ,‬השיפוט והאחריות של אתר‬
‫הבנייה‪:‬‬
‫שטח השיפוט – זהו השטח המוקצב לכל הפעילויות לקראת‪ ,‬בעת‬
‫ובעקבות הבנייה‪ ,‬עליהן חל השיפוט של הממונים באתר )מנהל‬
‫העבודה‪ ,‬הקבלן הראשי‪ ,‬בעל הפרויקט( ואחריותם‪ .‬זאת "הספינה" בה‬
‫מנהל האתר הוא "קברניט"‪ ,‬הסמכות העליונה והכול יתנהל על פיו‪.‬‬
‫שטח האחריות – כגודל סמכות מנהל האתר‪ ,‬גודל אחריותו‪ .‬מה שקורה‬
‫מעבר לגדר איננו מעניינו ואיננו נוגע לו לטוב ולרע יותר מאשר לכל‬
‫אזרח במדינה‪ .‬בתוך האתר הוא המלך‪ ,‬אבל גם הכתובת האחראית לכל‬
‫מה שקורה בו‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫סוג הגדר – תלוי בנסיבות‪ :‬מבניית מבנה גדול רב"קומות במקום סואן‬
‫במרכז העיר עד לתוספת חדר בבית מגורים על ִמגְרש שומם במושב‬
‫נידח בנגב‪ ,‬מגוון האפשרויות לגדר הוא רחב ביותר‪ :‬בין קיר זמני של‬
‫לוחות פח גלים מפלדה בעלי ‪ 3‬מטר גובה‪ ,‬עד לסרט פלסטי צבעוני‬
‫בעל ‪ 3‬סנטימטרים רוחב מתוח על מקלות של מטר גובה‪.‬‬
‫שערים – בגדר הזאת חייבים להיות שני מעברים‪ :‬אחד צר )דלת או‬
‫פשפש( לאנשים והשני שער רחב לכלי רכב )משאיות ומובילי בטון‬
‫מובא( וציוד כבד )טרקטורים ומכונות קידוח(‪ .‬עדיף שהשער יהיה בעל‬
‫שני כנפיים או כזה שניתן בקלות לפריקה ולהרכבה מחדש‪.‬‬
‫מראה הגדר – על הגדר להיות בעלת מראה נאה‪ ,‬מכובד והולם את‬
‫הסביבה‪ .‬גדר "מבורדקת" ולא יציבה איננה מעוררת כבוד‪ .‬אין הבריות‬
‫מכבדים דבר שלא מעורר כבוד‪ .‬היא עלולה להוות סכנה ויתכן אפילו‬
‫שמפקח מטעם רשות מקומית ידרוש את פירוקה והקמת גדר אחרת‬
‫במקומה‪ ,‬אם היא מפגע סביבתי‪ .‬מי שלא מתחשב בזולת‪ ,‬בל יצפה‬
‫שיתחשבו בו‪.‬‬
‫גניבות – נמצא באתר רכוש רב בחומרים וציוד‪ .‬הגדר מקלה על‬
‫שמירתם ומקשה על גניבתם‪ .‬חוץ מזה‪ ,‬מה שנמצא מחוץ לגדר‪ ,‬בשטח‬
‫ציבורי‪ ,‬הוא לכאורה )וגם למעשה( שייך לרשות הרבים‪ ,‬אלא אם כן‬
‫הוא מבודד‪ ,‬מוגן )בארגז וכסוי( עם שלט "לא לגעת – שייך לפלוני‬
‫אלמוני"‪ .‬הדברים היחידים שאינם דורשים שילוט כזה הם רכבים‬
‫החונים על הכביש‪ ,‬צמוד למדרכה )אם אסור להם לחנות שם‪ ,‬הם‬
‫צפויים לקנסות‪ ,‬סינדול או גרירה(‪.‬‬
‫בטיחות – עיין היטב בפרקים על הבטיחות‪ ,‬כי בנושא הבטיחות יש‬
‫לגדר תפקיד מכריע! חוקי הבטיחות החלים על המתרחש באתר‬
‫העבודה הם על ראשם של הממונים עליו‪ .‬לא כן המתרחש מעבר לגדר‪.‬‬
‫אם מישהו )או מישהי( מועד ונפצע בתוך הגדר‪ ,‬מנהל האתר אחראי‬
‫לשלומו‪ .‬עליו לטפל בו – להגיש לו עזרה ראשונה ואם יש צורך‪,‬‬
‫להזעיק רופא‪ ,‬אמבולנס או להסיעו לבית"חולים‪ .‬עליו גם לרשום את‬
‫האירוע ביומן האתר ולדווח עליו לרשויות המתאימות )משרד העבודה‪,‬‬
‫‪69‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫חברת הביטוח ולמשטרה(‪ .‬עליו גם לדאוג להודיע על כך מיד למשפחה‬
‫של הנפגע‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אותה התאונה מתרחשת מעבר לגדר‪ ,‬מותר )גם יש לצפות שכך יפעל‬
‫מטעמים הומניטאריים( למנהל האתר להגיש עזרה לנפגע ולהזיק אמבולנס‪,‬‬
‫אבל לא חלות עליו שום חובה או אחריות משפטית על המקרה‪ .‬כן חלה עליו‬
‫אחריות אם והפגיעה נגרמה בגלל פסולת או דבר שנפל על המדרכה מרכב‬
‫שהביא או הוציא חומר מהאתר‪.‬‬
‫‪.88‬‬
‫מה צריך להיות באתר בנייה?‬
‫מבית ומחוץ תצפנו‪) .‬שמות כח‪ ,‬יא(‬
‫באתר צריך להיות‪:‬‬
‫גידור – ראה סעיף י' ‪ .87" -‬מדוע לגדר את אתר הבנייה?"‪.‬‬
‫שילוט –ראה סעיף י'‪ .84" -‬מה זה אתר בנייה?"‪.‬‬
‫ניקיון – לפני תחילת השימוש באתר רצוי לשרש את העשבייה מהשטח‬
‫ולפנות ממנו כל מפגע ופסולת‪ .‬יש להשאיר את השטח כמה שיותר נקי‬
‫וחלק‪ ,‬על מנת לאפשר מקומות מתאימים לאחסון החומרים השונים‬
‫)עצים‪ ,‬חומרי בנייה(‪ ,‬ציוד והקמת המבנים הזמניים הדרושים‪.‬‬
‫השמירה על הניקיון המתמיד של האתר היא חובה מוטלת על מנהל‬
‫האתר‪ ,‬שעליו להיראות כבית"מרקחת ולא כאזור אחרי רעידת אדמה‪.‬‬
‫מבנים זמניים – מבנים זמניים לאחסון ציוד וחומרים‪ ,‬שיש לשמור‬
‫במקום מוגן )כמו שקי צמנט‪ ,‬סיד ועוד(‪ .‬המבנים הזמניים האלה יכולים‬
‫להיות מחומרים שונים )בלוקי בטון ללא טיח‪ ,‬לוחות עצים או דיקטים(‬
‫וגם ניתן להשכיר מכולות מתכת‪ .‬יש להבטיח מקום מתאים למשרד‬
‫עבור מנהל עבודה‪ .‬עם התקדמות העבודה ניתן להעביר את משרד‬
‫המנהל וחלק מהמחסנים לחדרים שנבנו בינתיים‪ .‬הכול לפי הנסיבות‪.‬‬
‫מים וחשמל –יש לדאוג להספקת מים וחשמל לאתר מתחילת העבודה‪.‬‬
‫אפשרית התקנת קווים קבועים על פי התוכנית או אלתור קווים‬
‫וזמניים‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.89‬‬
‫מה הם כללי הבטיחות באתר הבנייה?‬
‫מספר כללים חשובים החלים על אתר הבנייה‪:‬‬
‫• אין לבצע באתר פעלולים או פעולות העלולים לגרום נזק לנפש או‬
‫לרכוש‪.‬‬
‫• חייבים באתר הבנייה להשתמש בכובע מגן‪ ,‬במיוחד אם מתקיימות‬
‫בו עבודות בגובה מעל ראש אדם‪ .‬הראשונים שחייבים להשתמש‬
‫בכובע מגן הם מנהל העבודה והמפקח‪ .‬דוגמא אישית!‬
‫• אין להרשות כניסה לאתר לאדם יחף או לנועל סנדלים‪ .‬העובדים‬
‫חייבים לנעול נעלים בטיחותיות‪ ,‬גם בקיץ הלוהט‪.‬‬
‫• אין להרשות כניסה לאתר לילדים‪ ,‬לאנשים זרים ולבעלי"חיים‬
‫שאין להם מה לעשות בו‪ .‬כל אדם הנמצא באתר הוא באחריות‬
‫המנהל‪ .‬אם מישהו מועד ונפצע בתחום האתר‪ ,‬מנהל האתר אחראי‬
‫לטיפולו והנפגע יכול לתבוע פיצויים; אם הוא מועד מחוץ לגדר‬
‫התוחם את האתר – זב"שו‪ .‬הושטת עזרה במקרה זה היא מעשה‬
‫הומניטארי‪ ,‬לא חובה‪.‬‬
‫מיגון העובדים – לפי תקנות הבטיחות יש לספק לעובדים‪ ,‬לפי הצורך‪,‬‬
‫ציוד להגנתו ונוחיותו בעבודה‪ :‬כובע מגן‪ ,‬משקפי מגן‪ ,‬כפפות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫יש לספק ציוד מגן למפעיל ציוד ולעובד בעבודה מסוכנת‪ .‬למשל‪:‬‬
‫• עובד שמסתת באבן‪ ,‬שובר בטון באזמל‪ ,‬או עובד עם משחזת‬
‫חשמלית‪ ,‬חייב להרכיב משקפי מגן או להשתמש בסוכך לפנים‪.‬‬
‫• עובדים עם אספלט חם חייבים ללבוש סינר‪ ,‬כפפות‪ ,‬מגני"שוק‬
‫ומגפי מגן‪.‬‬
‫• אם על העובד לגעת בחומרים רעילים או העשויים לצרוב את ידיו‪,‬‬
‫מנהל העבודה חייב לדאוג שהוא ישתמש בכפפות מגן מחומר‬
‫מתאים )בד‪ ,‬עור‪ ,‬גומי או פלסטי(‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫יש להתקין מעקה בפיגומים ומדרגות זמניות‪ ,‬למניעת נפילה מהם‪:‬‬
‫לפחות שתי שורות של לוחות עץ‪ ,‬אחת בגובה המותניים ואחת בגובה‬
‫הברך‪.‬‬
‫במשרד המנהל חייבת להימצא ארונית"מרפאה נגישה בעת הצורך‪ ,‬עם‬
‫תרופות וציוד לעזרה ראשונה‪.‬‬
‫חשוב ביותר‪ :‬לשים לב בתקנות המתייחסות לענייני חשמל‪ ,‬עגורנים‪ ,‬פיגומים‬
‫ומעליות‪.‬‬
‫התקנות מטפלות גם בבריאות )גהות( ונוחיות העובדים‪:‬‬
‫• חייבים להתקין בתי"שימוש באתר‪ ,‬תאים נפרדים עם דלתות‬
‫הנסגרות מבפנים )בנפרד לנשים‪ ,‬אם יש כאלו שעובדות באתר(‪.‬‬
‫• יש להתקין לעובדים מלתחה נאותה לבגדיהם‪ ,‬לדאוג למקור מים‬
‫לשתייה‪ ,‬לרחיצה ולסידורים מתאימים לשם כך‪ .‬יש להתקין‬
‫מקומות ישיבה בצל לזמן ארוחות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מובן מאליו שהמימדים‪ ,‬הכמות‪ ,‬הרמה והמבחר של המתקנים שיש להתקין‬
‫באתר לנוחיות העובדים תלויים במספר העובדים באתר ובזמן שישהו בו‪,‬‬
‫כי הרי אין דין בניית בית מגורים קטן או תוספת חדר לבית קיים‪ ,‬כדין‬
‫פרויקט המעסיק מעל ל‪ 150-‬עובדים ליום‪ .‬כפי שנהגנו לומר בסעיפים‬
‫אחרים‪ ,‬הכול תלוי בנסיבות!‬
‫המלצה‪ :‬בהתחשב בחשיבות ומורכבות הנושא‪ ,‬מומלץ שבאתר גדול ימצא "קצין‬
‫בטיחות" ממונה‪ ,‬איש שהשתלם בקורס בטיחות וגהות בעבודה ומתמצא‬
‫בתקנות הרלבנטיות; יכול להיות מנהל העבודה‪ ,‬המפקח הצמוד או כל עובד‬
‫הנמצא באתר‪.‬‬
‫בנושא הבטיחות והגהות בעבודה הידע חשוב ביותר‪ ,‬אבל לא פחות‬
‫ממנו הדאגה‪ ,‬הערנות והשכל הישר‪.‬‬
‫‪.90‬‬
‫מה עוד נחוץ באתר?‬
‫הדברים הקטנים הם הכי חשובים‪) ..‬שרלוק הולמס(‬
‫ישנם מספר פרטים "קטנים" שרצוי לתת עליהם את הדעת‪:‬‬
‫‪72‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• באתר נמצא רכוש רב ערך ויש לשקול העסקת שומר שישגיח עליו‬
‫כשאין עובדים שם‪.‬‬
‫• מחסן עם מנעול‪ ,‬לכלי עבודה ולציוד מכאני )ראה "‪ .88‬איזה כלי‬
‫עבודה וציוד מכאני צריכים להיות באתר?" בפרק י'(‪.‬‬
‫• יש להתייעץ עם שלטונות הג"א מה הן הדרישות לגבי מקלט‬
‫לאנשים העובדים באתר‪ .‬גם בנושא הזה קיימות תקנות!‬
‫• אם באתר נמצא חומר נפץ שיהיה צורך להשתמש בו‪ ,‬חייבים‬
‫להתייעץ עם מפקחים ממשרד העבודה על האחסון והטיפול בחומר‬
‫ולקבל מהמשטרה את האישורים לקנייה‪ ,‬אחזקה ושימוש בו‪.‬‬
‫לפיצוצים יש להעסיק כמובן אדם מורשה לכך‪.‬‬
‫• סידורים לכבוי אש )מטפים ואמצעי כבוי אש אחרים( ונקודת‬
‫חיבור מים למכבי אש‪ ,‬אם יהיה לכך צורך‪...‬‬
‫• לסכם עם מכון התקנים הישראלי )תא"י( או עם המעבדה של‬
‫הטכניון סידור ללקיחת דגימות הבטון הטרי שמשתמשים ביציקה‬
‫ולשם כך חייבים להבטיח שהטכנאים יגיעו בזמן הדרוש‪.‬‬
‫• מקום חנייה לרכב שימצא באתר‪ .‬אם אין שטח מתאים‪ ,‬אין‬
‫להרשות חניית רכב באתר‪.‬‬
‫אחרון אחרון חביב – ענייני בטיחות‪ .‬מדובר בפיקוח נפש ואין לזלזל‬
‫בנושא‪ .‬אי קיום תקנות הבטיחות כרוכות בקנסות‪ ,‬בתביעות לפיצויים‬
‫ואף במשפט פלילי‪ .‬במקרה של תאונה יש להגיש עזרה ראשונה‬
‫לפצועים ואם יש צורך‪ ,‬לפנות אותם באופן מידי לבתי חולים‪ .‬לפי‬
‫התקנות יש להודיע על האירוע ללשכת הפיקוח על העבודה למוסד‬
‫לביטוח לאומי ולמשטרה‪ .‬כדאי לעיין שוב בפרק ה'‪ .89" -‬מה הם כללי‬
‫הבטיחות באתר הבנייה?"‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.91‬‬
‫איזה כלי עבודה וציוד מכאני צריכים להיות‬
‫באתר?‬
‫באתר יהיו כלי עבודה וציוד מכאני שונים‪ ,‬בהתאם לסדר גודל של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫האחריות על המחסן‪ ,‬כלי עבודה והציוד המכאני תלויה בשיטת‬
‫ההתקשרות עם מבצע הבנייה‪:‬‬
‫בשיטה הגלובלית‪ ,‬הקבלנית והפאושל הם עניינם של חברה קבלנית או‬
‫קבלן פרטי‪ ,‬ועל אחריותם‪.‬‬
‫בשיטת הרג'י על חברת הבנייה לספק את הכול‪ ,‬על חשבונך!‬
‫במקרה שאתה בונה את הבית בעצמך‪ ,‬עם מנהל עבודה‪ ,‬עליך להיוועץ‬
‫עמו מה הם הכלים והציוד המכאני שרצוי לקנות או לשכור‪:‬‬
‫ מחסן – רצוי לשקול שכירת מכולה שתשמש למשרד המנהל‬
‫ולמחסן לכלי עבודה וציוד‪.‬‬
‫ כלי עבודה – אתי חפירה ושפיכה‪ ,‬מקוש‪ ,‬מפרקים‪ ,‬פטיש כבד‪,‬‬
‫מריצות‪ ,‬דליים ועוד‪.‬‬
‫ ציוד מכאני – מקדחה חשמלית מרטטת וסולם אלומיניום‬
‫מתקפל‪ ,‬יש לשקול מה כדאי לשכור‪ :‬מרטטת מכונית להידוק‬
‫קרקע‪ ,‬מרטט מכאני ידני לבטון‪ ,‬מרטט מכאני ידני "קנגו"‬
‫לשבירת בטון‪ ,‬מקדחת"דיסק חשמלית לחיתוך בטון‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ בטונרה )מכונה להכנת בטון וטיט(‪.‬‬
‫ פיגומי פלדה – יש להזמין בתקופה שיצטרכו אותם בתשלום‬
‫שבועי‪.‬‬
‫ גנרטור קטן – אם יש צורך להבטיח הספקת חשמל לאתר‬
‫במקרה של הפסקת חשמל ברשת‪.‬‬
‫בבית בו יותר מ ִמפְלס אחד‪ ,‬אם יש צורך בהרמות רבות של בלוקים‬
‫וטיט‪ ,‬מומלץ לשכור מכשיר להרמה כמתואר בציוד הבא‪:‬‬
‫‪.92‬‬
‫מה עם תנאים סניטריים באתר?‬
‫על פי החוק חייבים לדאוג לתנאי נוחות מינימאליים לעובדים‬
‫ולנמצאים באתר‪:‬‬
‫מקרר – רצוי שבקיץ ימצא במשרד המנהל מקרר עם מים קרים‬
‫לשתייה ומקום בו הפועלים יוכלו לשמור את האוכל שמביאים מהבית‪.‬‬
‫פינה עם כיור לרחיצת פנים וידיים‪.‬‬
‫סידורים לעשיית הצרכים – בית שימוש כימי או הסדר עם שכן שירשה‬
‫את שימוש בשירותים שלהם‪ .‬אין זה מכובד‪ ,‬אנושי ותברואתי‬
‫שלעובדים באתר לא יהיה סידור הולם לעשיית הצרכים‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.93‬‬
‫מי יתכנן את אתר הבנייה?‬
‫אם אינך חושב על העתיד‪ ,‬אין לך אותו‪.‬‬
‫)‪(John Galsworthy‬‬
‫לבתי מגורים סטנדרטיים סביר להניח שלאחראי על האתר יש מספיק‬
‫ידע וניסיון בארגון אתר הבנייה‪ .‬כפי שכבר נאמר‪ ,‬המראה של אתר‬
‫הבנייה הוא התעודה המהימנה ביותר לכישוריו של מנהל הבנייה‪,‬‬
‫כרטיס הביקור שלו‪.‬‬
‫לבניית מבנים יותר גדולים ומורכבים‪ ,‬או מספר בתים בעת ועונה אחת‬
‫באותו שטח‪ ,‬סביר שיידרש תכנון האתר על ידי מתכנן הבקי בכך‪,‬‬
‫במיוחד אם ישתמשו בו בציוד כבד‪ ,‬כמו מנופים ושופלים להובלה‬
‫פנימית‪.‬‬
‫‪.94‬‬
‫מה צריך להיות במשרד של המנהל?‬
‫טוב מראה עיניים מהלך‪4‬רוח‪) .‬קהלת ו‪,‬ט(‬
‫בכדי שמנהל העבודה יוכל לנהל את הרישומים הנדרשים ממנו ולקיים‬
‫שיחות עם מזמין הבנייה‪ ,‬האדריכל‪ ,‬המפקח‪ ,‬קבלנים‪ ,‬ספקים ועובדים‪,‬‬
‫נדרש במשרדו‪:‬‬
‫• ריהוט – מכתבה‪ ,‬כיסאות וארון לתכניות‪.‬‬
‫• פינה עם קומקום להרתחת מים וארונית לכוסות וכלי מטבח‬
‫מינימאליים‪ .‬רצוי מקרר קטן‪ ,‬לימים החמים‪.‬‬
‫• יומנים לרישומים – בנוסף לניירת והטפסים )להזמנות‪ ,‬קבלות‬
‫ועוד( הנחוצים למנהל למילוי תפקידו‪ ,‬עליו לנהל שני ספרי רישום‬
‫חשובים‪" :‬יומן העבודה" ו"יומן האתר"‪.‬‬
‫• יומן העבודה‪ .‬ראה סעיף י'‪ .95" -‬מה זה יומן עבודה?"‪.‬‬
‫• יומן האתר‪ .‬ראה סעיף י'‪ .96" -‬מה זה יומן האתר?"‪.‬‬
‫• תוכניות העבודה – רצוי לפרוס על הקירות את תוכניות העבודה‬
‫הרלבנטיות ולוח הזמניים)לו"ז( )ראה סעיף ד'‪ .49" -‬מה זה לוח זמניים‬
‫‪76‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫בבנייה?"(‪ .‬על מנת שהם יהיו תמיד מול העיניים‪ ,‬להקלת הארגון של‬
‫מהלכי העבודות והמעקב אחריהם‪.‬‬
‫• ארונית נעולה או כספת – רצוי שימצא במשרד מקום מוגן עם‬
‫נעילה עבור הניירת הרשמית‪ ,‬רישיונות ותעודות הקשורות לבנייה‪.‬‬
‫‪.95‬‬
‫מה זה 'יומן העבודה'?‬
‫אין מרגישים בזמן‪ ,‬אלא כאשר הוא חולף )יונג(‬
‫ביומן העבודה תירשם מדי יום התקדמות העבודה‪:‬‬
‫• רישום יום שכל קבלן"משנה התחיל בעבודה מסוימת ובאיזה יום‬
‫סיים אותה‪ ,‬באיזה שעה מדי יום התחיל וסיים לעבוד‪ .‬רצוי לרשום‬
‫מה שבוצע ועל ידי איזה קבלן"משנה‪ .‬אין צורך לציין מי הפועלים‬
‫שעשו את העבודה בפועל‪.‬‬
‫• כנ"ל בקשר לכל עובד יומי באתר המועסק ישירות על ידי המזמין‬
‫)העובדים של קבלני"המשנה הם עניינם(‪.‬‬
‫• רישום שעות השימוש של ציוד מכאני באתר )מנופים‪ ,‬בטונרה‪,‬‬
‫שופלים‪ ,‬מרטטים מכאניים‪ ,‬גנראטור( ולאיזה מטרה‪ .‬חומרים וציוד‬
‫שלא שייכים לקבלנים‪ ,‬אלא למחסן האתר )כלומר‪ ,‬למזמין(‪ ,‬חשוב‬
‫לציין ברישום למי לחייב על שימושם‪ .‬בשיטת הרג'י רושמים את‬
‫ההיפך‪ :‬את השימוש בציוד ובחומרים ששייכים לקבלנים ומחייבים‬
‫על כך את המזמין‪.‬‬
‫• רישום קבלת סחורה באתר – לאחסון )שקי צמנט‪ ,‬בלוקים‪,‬‬
‫מרצפות‪ (...‬או ישר לשימוש )בטון מובא‪.(...‬‬
‫חשיבות יומן זה איננו דורש הסבר‪ .‬על פיו יעשו את ההתחשבנויות עם‬
‫קבלנים‪ ,‬ספקים ובעלי הציוד המושכר‪ .‬באמצעותו תעקוב אחר‬
‫ההוצאות ותסכם לעצמך את התועלת שהפקת מהן‪ .‬העיקר‪ :‬יתכן‬
‫שתזדקק ליומנים האלה במקרה של בירור אצל בורר או בבית המשפט‪.‬‬
‫עדיף שלא‪ ,‬אך מי חכם ויידע?‬
‫‪77‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.96‬‬
‫מה זה 'יומן האתר'?‬
‫רק בנות טובות מנהלות יומן‪ .‬לנערות רעות אין פנאי‪.‬‬
‫)טלולה בנקה(‬
‫ביומן האתר רושמים בזמן אמת‪:‬‬
‫• כל אירוע לא שגרתי שקורה באתר – תאונות‪ ,‬תקלות בתפעול‬
‫הציוד המכאני‪ ,‬מחסור בחומרים או ציוד )או שיש להזמין אותם‬
‫מראש(‪ ,‬הפסקות חשמל או מים‪ ,‬גשם ותנאי מזג אוויר‬
‫לא"שגרתיים שגרמו להפרעה בעבודה )סופות אוויר או חול‪ ,‬חום‬
‫גבוה מדי(‪.‬‬
‫• הערות של מפקחים‪ ,‬יוזם הבנייה‪ ,‬האדריכל ומהנדסים‪.‬‬
‫• הסכמים עם קבלני"משנה וספקים‪ ,‬ראה סעיף י'‪ .94" -‬מדוע לרשום‬
‫הסכמים ביומן האתר?"‪.‬‬
‫יומן האתר הוא הדופק של הבנייה‪ .‬הוא משול לטופס התלוי על מיטת‬
‫החולה בבית החולים‪ ,‬בו נרשם מהלך המחלה והטיפולים שנעשו או יש‬
‫לעשות‪ .‬במקרה שלנו – מהלך הבנייה והפעילות באתר‪ .‬הוא גם מַעקב‬
‫היסטורי )תולדות הבנייה( וגם מסמך‪ ,‬שיותר מאשר יומן העבודה‪,‬‬
‫עשוי להיות מכריע במקרה של בירור או תביעות משפטיות‪.‬‬
‫‪.97‬‬
‫מדוע לרשום הסכמים ב'יומן האתר'?‬
‫דין פרוטה כדין מאה‪) .‬פרקי אבות(‬
‫יש לרשום ביומן האתר או בחוזה נפרד )שמצרפים אליו(‪ ,‬עם חתימות‬
‫הצדדים ותאריך‪ ,‬כל הסכם‪ ,‬הסדר‪ ,‬הזמנה‪ ,‬הוראות וזיכרון דברים‬
‫מביקורי מפקחים‪ ,‬האדריכל‪ ,‬מהנדסים‪ ,‬המזמין וכל מי שמוסמך להעיר‬
‫הערות על הנעשה באתר‪ .‬ראה סעיף י'‪ .96" -‬מה זה יומן האתר?"‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪.98‬‬
‫מדוע חשמל וטלפון באתר?‬
‫יש תמיד לשקול את "הרווח וההפסד"‪.‬‬
‫)כלל גדול בכלכלה(‬
‫עם הַג ַעת מכולה או הקמת מבנה ארעי אחר באתר בשביל משרד‬
‫למנהל העבודה‪ ,‬יש לדאוג לחיבור טלפון למשרדו‪ .‬בפרק ג'‪ .25" -‬מה‬
‫הצעדים הראשונים לבניית בית?" כבר הזכרנו את החיבור לחשמל ולרשת‬
‫המים‪ .‬החיבורים לחשמל ולתקשורת הם פעולות בסמכות בלעדית של‬
‫חברת חשמל וחברות התקשורת‪ .‬בשום פנים ואופן אין לבצע אותם‬
‫באופן "פרטיזאני"‪ ,‬מעשה פלילי העלול לעלות ביוקר )קנסות ותביעות‬
‫משפטיות(‪ ,‬קל וחומר אם יגרם נזק בכבלים‪ .‬לא כדאי לנסות‬
‫ולהתנסות‪...‬‬
‫‪79‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫יא‪ .‬כשל ותיקון בבנייה‬
‫כל עוד הנר דולק אפשר לתקן‪.‬‬
‫)מתוך סיפור חסידי(‬
‫‪.99‬‬
‫מה זה 'כשל' בבנייה?‬
‫מה שאינך רוצה שייקרה – ייקרה‪.‬‬
‫)חוק מרפי(‬
‫כשל בבנייה הוא כל דבר לא מתוכנן שקרה בה‪ ,‬ולא רצית שיקרה‪.‬‬
‫מהגדרה זו משתמע שהדבר המשונה ביותר שהיה מתוכנן ורצית בו‪,‬‬
‫איננו כשל! אז מה הוא? אנא‪ ,‬ראה בסעיף הבא‪.‬‬
‫‪ .100‬מה זה 'אדריכלות' בבניין?‬
‫ארכיטקטורה שואפת לנצח‪.‬‬
‫)‪(Sir Christopher Wren‬‬
‫מה שלא ניתן לרפא‪ ,‬למד לחיות עמו‪.‬‬
‫)עצה עממית(‬
‫"אדריכלות" הוא כל מה שאדריכל מתכנן‪ .‬נרחיב לצרכינו את ההגדרה‬
‫ל‪"-‬כל דבר בבניין שהוא מתוכנן מראש"‪ .‬לא חשוב אם הוא יפה בעיני‬
‫מישהו או מכוער בעיני מישהו אחר‪ .‬לא חשוב אם זול או יקר הוא‪,‬‬
‫נחוץ או מיותר‪ .‬אם התוצאה תואמת את מה שתוכנן‪ ,‬להבדיל אותה‬
‫מה"כשל"‪ ,‬היא "אדריכלות"‪.‬‬
‫‪ .101‬מה בין טעות לכשל בבנייה?‬
‫לטעות זה אנושי‪ ,‬להאשים מישהו אחר‬
‫בטעות – עד כמה וכמה! )פתגם עממי(‬
‫טעות לעולם חוזרת‪) .‬פתגם עממי(‬
‫בבנייה לא כל כשל נובע מטעות אנושית‪ ,‬אבל כל טעות אנושית‬
‫גורמת לכשל‪.‬‬
‫דוגמה‪ :‬לא מעט תקלות קורות בבנייה שאין המבצע הוא הגורם להן‪ ,‬אלא שינוים‬
‫אקלימיים )קיץ וחורף(‪ ,‬חומרים מקולקלים‪ ,‬ועוד‪ .‬כל טעות )כמו שימוש לא‬
‫‪80‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫נכון בחומרים‪ ,‬מחוסר ידע או בגלל אי‪-‬הקפדה על הוראות השימוש( עלול‬
‫לגרום לכשל‪.‬‬
‫הידעת? )‪(3‬‬
‫הביטוי "טעות לעולם חוזרת" )כלומר טעויות קורות פעם‬
‫ועוד פעם(‪ ,‬צורתו הנכונה היא המשפטית "טעות – לעולם‬
‫חוזר"‪ ,‬בראשי תיבות טל"ח‪ ,‬ומקורו מהאנגלית ‪"Errors‬‬
‫"‪ .and omissions excepted‬הכוונה‪ :‬המוסר מידע שגוי‬
‫בתום לב‪ ,‬רשאי לחזור בו‪.‬‬
‫‪ .102‬האפשר למנוע כשל בבנייה?‬
‫לך ישר‪ ,‬דרכך תתעקם בעצמה‪.‬‬
‫)אמירת הסבתא שלי(‬
‫כל כך הרבה גורמים פועלים בעת הבנייה שאין איש מסוגל לחזות את‬
‫הכול שיתרחש באתר‪ .‬הפסקה בלתי צפויה בהספקת זרם החשמל‬
‫כאשר הוא הכרחי‪ ,‬ברד שיורד בדיוק בגמר יציקת ִמ ְש ַטח בטון בחוץ‬
‫שחייב להיות חלק‪ ,‬ועוד אירועים בלתי‪-‬רצויים‪ ,‬שלא צריכים לקרות‪,‬‬
‫אך עלולים לקרות‪.‬‬
‫מ ֶחלק של האירועים האלו אפשר להתחמק‪ .‬בדוגמאות לעיל‪ :‬להימנע‬
‫מלצקת משטחי בטון בחוץ בימים בהם עשוי לרדת גשם )בעונת‬
‫הגשמים(‪ ,‬ולהחזיק גנראטור לחשמל בהיכון לפעולה‪ ,‬לעבודות‬
‫שעשויות להיפגע מהפסקת חשמל‪.‬‬
‫מנהל בניין טוב הוא גנרל שמנצח בקרב‪ ,‬משום שמתחשב בהתרחשויות‬
‫העשויות לקרות‪.‬‬
‫‪ .103‬מדוע קורים כשלים בבנייה?‬
‫להסתדר עם הגיבנת – חכמת‬
‫חיים‪) .‬אמרה עממית(‬
‫יש דברים שאין אנחנו רוצים בהם ואין בידינו למנוע אותם‪ ,‬כמו סדקים‬
‫בבטון למשל‪ .‬אם אנחנו יודעים מדוע הם מתרחשים‪ ,‬ניתן לטפל בהם –‬
‫לא בדיעבד‪ ,‬אלא בתכנון מראש – בכך שנכוון אותם למקומות‬
‫‪81‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫מסוימים על פי רצוננו‪ ,‬או שנצליח להסתירם‪ .‬אזי אנחנו הופכים כשל‬
‫ל"אדריכלות"‪.‬‬
‫דוגמה קלסית – כידוע‪ ,‬פסי הפלדה במסילות הרכבת משנים את אורכם עם שנוי‬
‫הטמפרטורה‪ .‬מה עושים? משאירים רווחים בין קטעי פסים‪ ,‬כדי לאפשר‬
‫את ההתפשטות וההתכווצות שלהם‪ .‬היתדות שמצמידים את הפסים לאדנים‬
‫מונעים התהפכותם‪ ,‬אבל מאפשרים להם לזוז לאורכם‪.‬‬
‫‪ .104‬הקיימים כללים להתמודדות עם כשלים?‬
‫חלק עם אנשים את הידע שלך‪.‬‬
‫זהי דרך מצוינת להפוך אותו‬
‫לאלמוות‪) .‬דאלאי לאמה(‬
‫בעקבות ההסתכלות והמחשבה הרבות שהקדשתי לנושא הכשלים‬
‫בבנייה מעל יובל שנים של התנסּות‪ ,‬גיבשתי לעצמי ארבעה כללים‬
‫העונים למקרים רבים בהם נתקלתי‪ .‬לא אשמור אותם לעצמי – אני‬
‫מוכן לחלוק בהם עם מי שמעוניין‪ .‬כיוון שלא מצאתי אותם מנוסחים‬
‫באף מקום ולא שמעתי אותם מאף אחד )ואני מודה שלמדתי רבות‬
‫מהרבה אנשים(‪ ,‬הרשיתי לעצמי‪ ,‬בצניעות המאפיינת אותי‪ ,‬לקרוא להם‬
‫"ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל לאדריכלות"‪.‬‬
‫‪ .105‬מה הם "ארבעת הכללים של נחום מנדל‬
‫להפיכת כשל לאדריכלות"?‬
‫ואלה הם "ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל לאדריכלות"‪:‬‬
‫ כלל ראשון‪ :‬לא לגמגם! )ראה‪ :‬סעיף י"א‪ .106" -‬כלל ‪ :1‬לא‬
‫לגמגם"(‪.‬‬
‫ כלל שני‪ :‬כיצד להצמיד חלקים באותו ִמפְלס )ראה סעיף י"א‪-‬‬
‫"‪ .107‬כלל ‪ .2‬אין להצמיד חלקים באותו ִמפְלס"(‪.‬‬
‫ כלל שלישי‪ :‬יש לכסות את מפגש החיבורים באותו מיפלס‪.‬‬
‫)ראה סעיף י"א‪ .110" -‬כלל ‪ :3‬יש לכסות את מפגש החיבורים‬
‫באותו ִמפְלס"(‬
‫‪82‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ כלל רביעי‪ :‬כיצד לנהוג במפגש הפינתי – )ראה סעיף י"א‪-‬‬
‫"‪ .111‬כלל ‪ :4‬כלל המפגש הפינתי"(‬
‫‪ .106‬כלל ‪ :1‬לא לגמגם‬
‫מה שאין לו תרופה‪ ,‬כבר רפוי‪) .‬פתגם ברזילאי(‬
‫הכלל הראשון של "ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל‬
‫לאדריכלות" הוא "לא לגמגם"‪ .‬מה זאת אומרת לא לגמגם? לבצע את‬
‫העבודה חד וחלק‪ ,‬ברור ככול האפשר‪ ,‬לבל תיראה טעות ובל יתגלה‬
‫ככשל‪ .‬כל פרט בעבודה צריך לתכנן מראש‪.‬‬
‫דוגמה‪ :‬עמוד או קיר שהם קצת עקומים‪ ,‬זה דבר איום ונורא! אבל עמודים עקומים‬
‫לגמרי וקירות מעוגלים‪ ,‬יכולים להראות כאדריכלות מעניינת ביותר‪.‬‬
‫אם עקום )כשל( – אז עקום! )אדריכלות!(‬
‫דוגמה קלאסית‪ :‬מיגדל פיזה‪ ,‬באיטליה‪ .‬אם היה‬
‫קצת נטוי הצדה‪ ,‬היו פוסלים את‬
‫המהנדסים על החישובים הסטטיים שלהם‪.‬‬
‫מכיוון שהוא נטוי באופן מודגש‪ ,‬הפך‬
‫לאטרקציה בינלאומית‪ .‬כבר השקיעו‬
‫ולש ֶמר את‬
‫מיליונים למניעת התמוטטותו ַ‬
‫הנטייה‪ ,‬כאשר בסכום קטן יותר היו‬
‫יכולים באמצעים המודרניים לזקף אותו‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫דוגמאות נוספות של אדריכלות‪:‬‬
‫‪ .107‬כלל ‪ :2‬הצמדת חלקים באותו מיפלס‬
‫בנה על גני לבנה אריח‪) .‬מגילת‬
‫אסתר טז‪ ,‬ע"ב(‬
‫הכלל השני של "ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל‬
‫לאדריכלות" – "להימנע מהצמדת שני חלקים שונים באותו ִמפְלס"‪.‬‬
‫הסיבה נעוצה בקושי הרב שיש בהצמדה מושלמת של שני אלמנטים‬
‫נפרדים‪ .‬כלל שמכבד את עצמו יש לו יוצאים מן הכלל‪ :‬ראה בסעיף‬
‫הבא מתי ההצמדה באותו ִמפְלס כן נכונה‪.‬‬
‫כבר בתקופה העתיקה השתמשו אומנים באמצעים שונים למניעת‬
‫הצמדה של חלקים באותו ִמפְלס‪ .‬נסקור מספר דוגמאות‪:‬‬
‫‪84‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• הרחקה בין החלקים – כפי שנעשה בפסי הרכבת‪ ,‬אך לא בגלל‬
‫התפשטות החומרים בלבד‪ ,‬אלא משיקולים אסתטיים‪.‬‬
‫אפשר למלא את המרחב שנוצר בחומר מילוי מושקע או בולט ביחס‬
‫ל ִמפְלס פני החלקים )העיקר‪ :‬לא באותו ִמפְלס!( שיטה זאת מקובלת‬
‫בקירות של בלוקי בטון ושל לבנים חשופים )ללא טיח או חיפוי אחר(‪.‬‬
‫מקובל ליישר את פני הטיט המושקע בכף‪-‬מריחה צר ושטוח או לעגַל‬
‫אותו עם ברזל עגול‪ ,‬מכופף בצורת "כ" מאורך‪.‬‬
‫‬
‫בניית אבן עם מרווחים‬
‫)"פּוגות"( של טיט מושקע‪.‬‬
‫שנוי זעיר של זווית החלקים ימנע‬
‫שהמפגש בין שני חלקים צמודים‬
‫יהיה באותו ִמפְלס‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫שנוי ה ִמפְלס‪ ,‬של אחד החלקים הצמודים‪ ,‬להבליט או להשקיע אותו‪,‬‬
‫היא השיטה הכי מקובלת ברהוט ובמכשירים‪ .‬מספיק להסתכל סביבך‬
‫ותראה דוגמאות בכל מקום שתפנה את מבטך‪.‬‬
‫מספר דוגמאות של חפצים בבית בהם חלקים קרובים מופרדים בהגדשה על ידי‬
‫הבלטה או שקיעה אחד מהם‪ ,‬שנוי מפלס וחריץ ברור‪,‬לפעמים בתוספת שנוי צבע‪.‬‬
‫קיטום או עיגול הפינות – מקובל בגימור בחלקי מכשורים ובנגרות‪,‬‬
‫בהלבשות )ראה סעיף י"ד‪ .128" -‬מה זאת הלבשה בבניין?"( ובאלמנטים‬
‫טרומיים לבנייה‪ ,‬כמו מרצפות ואריחים‪.‬‬
‫דוגמה‪ :‬כשמרצפים מרצפות או אריחים עם קצוות קטומים או מעוגלים‪ ,‬גם‬
‫כשמצמדים אותם אחד לשני‪ ,‬הם נראים כאילו יש ביניהם מרווח והעין אינה‬
‫מבחינה באי‪-‬התאמה המוחלטת בין ִמפְלסיהם העליונים‪ .‬הודות לשקע‬
‫המילימטרי )בערך( בין החלקים הצמודים נוצר קו הפרדה ברור‪ ,‬לא‬
‫מגומגם!‬
‫‪ .108‬הצמדת חלקים באותו מיפלס )‪(2‬‬
‫אם מישוש באצבעות לא מרגיש הבדל בין החלקים המוצמדים‪ ,‬כן‬
‫מותרת הצמדתם באותו ִמפְלס‪:‬‬
‫• חיבור אומנותי של פסיפס "פורנירים" ברהיטים‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• הדבקת לוחות עץ בנגריה לקבלת משטח רחב‪ ,‬שלאחר הקצעה‬
‫וליטוש אין מבחינים במישוש את החיבורים‪.‬‬
‫• ספי מוזאיקה מחולקים לקטעים על‪-‬ידי סרגלי זכוכית ומלוטשים‬
‫היטב )ידנית או במכונת ליטוש(‪.‬‬
‫ריצוף באריחי שיש ללא פינות קטומות‪ .‬נהוג להרחיק לפעמים בין‬
‫היחידות ולמלא את הרווח ביניהן בבטון צבעוני )שחור?( או גרנוליטי‪,‬‬
‫לקבלת פסים דקורטיביים‪ .‬הליטוש והמירוק בווקס מבריק הופך את‬
‫הרצפה ליחידה אחת רב‪-‬צבעונית ואין המישוש באצבעות מבחין בין‬
‫האריחים‪.‬‬
‫‪ .109‬חלקים צמודים במיפלסים שונים‬
‫רבי יהושע בן קרחה אמר‪" :‬לא‬
‫יתערבו מנחת קין והבל לעולם"‪.‬‬
‫על ידי הזזה או סיבוב קלים של חלקים צמודים‪ ,‬יוצרים בינם הבחנה‬
‫ברורה‪ ,‬כנדרש ב"ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל‬
‫לאדריכלות"‪ .‬נוצר גם אפקט‬
‫אדריכלי מעניין‪.‬‬
‫דוגמא של בניית קיר בלוקים גלויים עם‬
‫דירוג קל של הבלוקים בחזיתות‪ .‬יתרון‬
‫מעניין לגדרות ולקטעים דקורטיביים‬
‫בחזית הבית‪:‬‬
‫‪87‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .110‬כלל ‪ :3‬כסוי מפגש החיבורים באותו מיפלס‬
‫רחוק מהעין – רחוק מהלב!‬
‫)פתגם ידוע(‬
‫הכלל השלישי של "ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל‬
‫לאדריכלות" מבוסס על דרך עתיקת ימים בה משתמש האדם להסתיר‬
‫מה שאיננו מעוניין שיראו – כיסוי‪ .‬בבניין‪ ,‬רבות השיטות והאמצעים‬
‫לכסוי שטחים‪ :‬טיח )מעל קירות ומתחת לתקרות(‪ ,‬חיפוים שונים‬
‫)אריחים‪ ,‬טפטים‪ ,‬סרגלי עץ ועוד(‪ ,‬צביעה‪ ,‬צפוי בפורמייקה‪ ,‬פורנירים‬
‫וסרגלים‪.‬‬
‫למרבית הציפויים ולחיפויים יש להם‪ ,‬בנוסף לתפקידם הדקורטיבי‪,‬‬
‫תפקידים נוספים‪ :‬איטום )טיח(‪ ,‬אקוסטיקה )טפטים(‪ ,‬תברואה )חרסינה‬
‫במקלחת(‪.‬‬
‫ראה בפרק י"ד‪ .131" -‬מה זאת הלבשה בבניין?" מידע חשוב על‬
‫"הלבשות"‪ ,‬סרגלים לכיסוי חריצים ומפגשים בין אלמנטים‪.‬‬
‫‪ .111‬כלל ‪ :4‬המפגש הפינתי‬
‫הכלל הרביעי של "ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל‬
‫לאדריכלות" מתייחס ל ִמפְלסים בכיוונים שונים שהמפגש ביניהם –‬
‫קמור או קעור – יוצר פינה‪ ,‬לרוב בקו ישר‪ .‬אם אחד ה ִמפְלסים איננו‬
‫ישר‪ ,‬גם קו המפגש לא יהיה‪.‬‬
‫• מפגש קעור‪ :‬מותר לשנות את החומר‪ ,‬את הגוון ואת הטקסטורה‬
‫של שטחים הנפגשים‪ .‬אם יש שוני ביניהם‪ ,‬רצוי שיהיה מודגש‪,‬‬
‫בולט ולא מגומגם )הכלל הראשון!(‪ .‬שנוי זה מקנה את הרושם של‬
‫מפגש בין שני גושים מוצקים‪.‬‬
‫• מפגש קמור‪ :‬אין לשנות את החומר‪ ,‬הגוון והטקסטורה‪ ,‬גם אם‬
‫קוטמים או מעגלים את קו המפגש‪ .‬אלא אם רוצים להבליט שלא‬
‫מדובר בגוש מוצק‪ ,‬כי אם בציפוי מודבק של פורמייקה או פורניר‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הערה‪ :‬מותר מפגש של חומרים‪ ,‬טקסטורה או צבע שונה אם מכסים אותו בהלבשה‬
‫זוויתית )פלסטי‪ ,‬אלומיניום או נירוסטה( ‪ ,‬אך המראה איננו מלבב‪.‬‬
‫‪ .112‬תיקוני ריצוף‬
‫שלח את לחמך על פלגי המים כי‬
‫ברוב הימים תמצאנו‪) .‬קחלת יא‪ ,‬א(‬
‫מה הסיפור? נאלצנו לשבור מספר אריחים אצלי כדי לתקן את צנרת‬
‫המים במקלחת והתברר שאין להשיג אריחים דומים‪ .‬פתרון לבעיה‪:‬‬
‫להחליף את החרסינות בכל אותה שורה אופקית בדגם וצבע לגמרי‬
‫)ראה הכלל הראשון של "ארבעת הכללים של נחום מנדל להפיכת כשל‬
‫לאדריכלות"(‪ .‬והנה נזכרתי שבפינת הגרוטאות של ביתי מונחת כבר‬
‫שלושים שנה חבילת אריחים שנשארו מיותרים ומיותמים‪ .‬העיקר‪:‬‬
‫לאחר התיקון‪ ,‬הוא היה נראה כאלו לא היה ולא נברא‪.‬‬
‫מוסר‪-‬השכל‪ :‬כדאי לשמור בפינת הגרוטאות של הבית רזרבות של אריחים‪,‬‬
‫מרצפות‪ ,‬רעפים וכל מיני "שמונצס" כאלו‪ .‬שאולי נזדקק להם בעתיד‪...‬‬
‫‪89‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .113‬ריצוף בלי "רזרבות"‪92 ,‬‬
‫מה בכל זאת לעשות אם חייבים לתקן משטח או מדרכה ואין להשיג את‬
‫החומר האוריגינלי )מרצפות או גרנוליט(? המוצא כבר נרמז בסעיף‬
‫הקודם – להפעיל את הכלל הראשון של "ארבעת הכללים של נחום‬
‫מנדל להפיכת כשל לאדריכלות"‪ :‬להקנות לשטח שיש לתקן צורה‬
‫גיאומטרית שניתן למלא על ידי "השתלת" מרצפות בצבע וטקסטורה‬
‫שונה מהשטח הסובב‪ ,‬כך שהתיקון יראה כדקורציה מתוכננת מראש‪.‬‬
‫אפשר לשתול עוד כתם דומה לא הרחק מהראשון‪ .‬זה מוסיף לרושם‪...‬‬
‫• יש להקפיד שבין הכתם הדקורטיבי לציפוי סביבו יהיה קו הפרדה‬
‫ברור‪ ,‬רצוי רווח של כמה מילימטרים‪.‬‬
‫•‬
‫חשוב ביותר‪ :‬לא ללכלך את שטח הגרנוליט בצמנט או טיט‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫רשלנות פושעת‪ :‬הוסר‬
‫עמוד התאורה שהפריעה‬
‫להולכי רגל‪ .‬הברגים‬
‫וכבל החשמל החי‬
‫ממתינים עדיין לגואל‪...‬‬
‫‪91‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .114‬משהו חשמלי‪...‬‬
‫בעולם המודרני החשמל הוא עולם ומלואו ותחום שימושו מתרחב ללא‬
‫הפסק‪ .‬לאחר שכתבתי מה היה לי לומר על רישיונות‪ ,‬אישורים‪ ,‬תכנון‬
‫ועוד‪ ,‬אוסיף מספר הערות הקשורות לחשמל‪ ,‬אף על פי שהחשמל איננו‬
‫הצד החזק שלי‪ ,‬אך מהתנסותי המעשית הִסקתי מספר דברים בסיסיים‪:‬‬
‫‪ .115‬מה לעשות עם הארקה?‬
‫בעבר הרחוק )הלא כל כך‪ (...‬לא דאגו במיוחד לארקת החשמל בבתים‪.‬‬
‫הסתפקו בהתקנת נתיך קולט ברקים )לא תמיד!(‪ ,‬בחיבור חוט הארקה‬
‫של רשת החשמל בבית לצנרת המתכת של המים ובדאגה לפס מתכתי‬
‫שיעקוף את שעון מד"המים שעל צינור המים הראשי של בית‪.‬‬
‫ההסתמכות על חיבור הארקה לרשת המים לא הייתה כל כך מוצדקת‪,‬‬
‫משום עטיפת ההברגות של הצינורות בסרט פלסטי או חוטי יוטה לא‬
‫תרמו למגע מתכתי טוב בין הצינורות‪ .‬עם הנהגת צנרת אל"מתכתיים‬
‫ואביזרי פלסטיים לרשתות המים היה צורך לפתרון בטוח לארקת‬
‫החשמל בבית‪ :‬אלקטרודות הארקה וטבעת מתכתית שמחברת את זיון‬
‫הברזל בקורות היסוד‪ .‬על מהנדס החשמל לספק פרטים מדויקים‬
‫לארקת יסוד של המבנה ולוודא את הביצוע‪.‬‬
‫‪ .116‬מה עם הציוד החשמלי?‬
‫אפשר לחלק את הציוד החשמלי שנמצא בבית )כמו את הרהיטים(‬
‫לשתי קבוצות‪:‬‬
‫• ציוד נייח – ציוד קבוע‪ ,‬המעוגן למקומו ואין להזיזו )דוודים‬
‫לחימום מים‪ ,‬תנורים וכיריים "בילט‪-‬אין"‪ ,‬מזגנים וכדומה(‪.‬‬
‫• ציוד נייד – ציוד שניתן להזיזו‪ .‬רצוי שכלים כבדים יהיו על גלגלים‬
‫או על רהיט עם גלגלים‪ .‬הוא שוב מתחלק לשתי קבוצות‪:‬‬
‫‪92‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ המכשירים המחוברים רוב הזמן לשקעים )טלוויזיה‪ ,‬רדיו‪,‬‬
‫קומקום חשמלי‪ ,‬טוסטר‪ ,‬מכונת שטיפת כלים ומכבסות‪ ,‬תאורה‬
‫כל רגל עומדת ועוד(‪.‬‬
‫ מכשירים שמחברים לשקעים רק כשזקוקים להם )שואב‪-‬אבק‪,‬‬
‫מקדחים‪ ,‬מגהץ‪ ,‬מעבד ומערבל מזון‪ ,‬ועוד(‪.‬‬
‫לפני תכנון החשמל בבית‪ ,‬יש להכין רשימה של כל צרכני החשמל לפי‬
‫הקבוצות הנ"ל ולציין לאיזה שקעים יחברו אותם‪ .‬אם יתכן שאותו‬
‫מכשיר‪ ,‬כמו מקדחה ושואב‪-‬אבק‪ ,‬יתחבר ליותר משקע אחד – לציין‬
‫אותם‪ .‬רשימה זאת נחוצה לקביעת מספר השקעים הנחוצים בכל חדר‬
‫ומספר המעגלים שיש לתכנן בבית‪.‬‬
‫פעם הסתפקו במעגל חשמלי אחד לתאורה‪ ,‬אחד או שניים לשקעים‬
‫ואחד לדוד החשמלי‪ .‬עם הציוד שיש לנו כיום בבית‪ ,‬התמונה השתנתה‬
‫ללא הכר‪.‬‬
‫‪ .117‬כמה מעגלי חשמל רצויים בבית?‬
‫כל המוסיף גורע‪) .‬חז"ל(‬
‫להבדיל מהאמירה "כל המוסיף גורע" השגורה בפינו‪ ,‬במעגלי החשמל‬
‫בבית המוסיף מוסיף לטובה‪ .‬יש להקציב מעגל נפרד עם נתיך מתאים‬
‫עבור כל אחד מצרכני חשמל גדולים‪ ,‬כמו דוד חשמל‪ ,‬תנורים‪ ,‬מכונת‬
‫שטיפת כלים‪ ,‬מכונות כביסה ועוד‪ .‬יש לחשב כל מעגל לפי צורכי‬
‫החשמל המכסימליים של כל צרכניו העשויים להתחבר אליו ולפעול בו‬
‫זמנית‪ ,‬ולתכנן את מספר המעגלים הנפרדים בהתאם לכך‪.‬‬
‫רצוי מעגל נפרד לתחנת המחשב והטלוויזיה‪ ,‬על מנת להתקין עליו‬
‫מיישר‪-‬זרם שיבטיח את המכשירים האלה – טלוויזיה או מחשב‬
‫שנשרף בגלל שיבוש בזרם החשמל עולים הרבה יותר מאשר המכשיר‬
‫להגנתם‪.‬‬
‫למי שאצלו מחשב שפעילותו חשובה מאד‪ ,‬רצוי להתקין על מעגל‬
‫שמספק לו חשמל מכשיר מגן עם סוללה שימנע הפסקה פתאומית של‬
‫הזנת חשמל למחשב‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .118‬מה עם לוחות חשמל?‬
‫בנושא לוחות החשמל חלה התקדמות משמעותית בעת האחרונה‪ .‬מה‬
‫שנעשה בסוף המאה העשרים‪ ,‬נראה לנו כיום חובבני‪ .‬אז הסתפקו‬
‫בארונית קטנה לשעון של חברת חשמל ומספר קטן של נתיכים‪:‬‬
‫הראשי‪ ,‬אחד או שניים למעגלי התאורה‪ ,‬שנים או שלושה לשקעים‪,‬‬
‫אחד לדוד חשמל ולפעמים עוד אחד לתאורת חצר‪.‬‬
‫כיום "עסק" החשמל והתקשורת הולך ומסתבך – ראה ז'‪ .74" -‬מה זה‬
‫'הבית החכם'?"‪ .‬גם אם הבית שעומדים לבנות רחוק הוא מלהיות "חכם"‪,‬‬
‫רצוי להיות מודע להתפתחות העתידית של המכשור החשמלי‬
‫והאלקטרוני הביתי ולתכנן את לוחות החשמל והתקשורת שיהיו גדולים‬
‫מאשר הנחוץ לצרכים העכשוויים ולהקצות מקום פנוי נרחב לבאות‪.‬‬
‫‪ .119‬איפה להניח את כבלי החשמל?‬
‫לא ידוע לי אם קיימים הוראות מפורשות להעברת הצנרת עבור חוטים‬
‫וכבלים של חשמל ותקשורת בתוך הבית‪ .‬פגשתי בשיטות רבות‪ :‬לרוב‬
‫משתילים את הצנרת האופקית בחלק עליון של קיר )בין ‪ 25‬ל‪60-‬‬
‫סנטימטרים מהתקרה(‪ ,‬בין קופסת התחברות אחת לשנייה‪ ,‬עם מכסה‬
‫עגול‪ .‬השיטה לא נראית לי מכמה טעמים‪:‬‬
‫• הגישה לקופסאות בבית מרוהט איננה נוחה‪ :‬כדי להגיע אליהן יש‬
‫להזיז ספות ורהיטים שמפריעים‪ ,‬שיהיה מקום להעמדת הסולם )או‬
‫כיסא‪ ,‬שמסוכן לעמוד עליו בעבודה עם הידיים מורמות(‪.‬‬
‫• הטיפול בחוטים בתוך קופסאות ההתחברות האלה )השחלה‬
‫וחיבורים( לא נוח‪ ,‬כי חייבים לעבוד על סולם‪.‬‬
‫על מנת להכניס את הצנרת לקיר יש לחצוב תעלות עבור כל צנרת‪,‬‬
‫ידנית באזמל או בכלי מכאני‪ ,‬עם מעברים בעמודי הבטון שבדרך‪,‬‬
‫מעשה היכול להזיק בתפקודם‪ ,‬אם פוגעים במוטות הברזלים העומדים‪.‬‬
‫חציבה בבטון איננה רצויה‪ ,‬משום שבשיטת החישוב הפלסטי המודרני‬
‫הבטון בעמודים נושא חלק מהעומס האנכי שהעמוד נושא‪ ,‬לכן אסור‬
‫‪94‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫להקטין לו את שטח החתך‪ .‬בקורות אסור איסור מוחלט לפגוע בזיון‬
‫האופקי ובבטון באזורי הלחץ של הקורה‪ .‬הייתי אומר שחציבה בבטון‬
‫קונסטרוקטיבי חייבת אישור של המהנדס המתכנן )לא ידוע לי אם‬
‫קיימת תקנה מפורשת המחייבת את זאת‪ ,‬אך הדבר חיוני(‪ .‬כיוון שיש‬
‫צורך ב ַצנָרות נפרדות לחשמל ולתקשורת‪ ,‬בשיטה הזאת החציבה‬
‫בקירות היא קטסטרופה )מילה זאת "קשה" במקצת‪ ,‬אבל לא רחוקה‬
‫מהמציאות(‪.‬‬
‫הכמות הגדולה של קווי החשמל היורדים למפסקים ולשקעים ממלאים‬
‫את הקירות בחוטי חשמל )ולא תמיד ידוע בדיוק את מסלולם מתחת‬
‫לטיח‪ ,‬אף על פי שאמורים להיות אופקיים לגמרי( ומקשים על תלית‬
‫תמונות‪ ,‬קישוטים ואצטבאות על הקיר‪ ,‬מחמת הסכנה שמסמרים יתקעו‬
‫בהם‪ .‬בחדר השינה אצלי‪ ,‬שאיננו גדול כלל וכלל‪ ,‬ספרתי אחת עשרה‬
‫עליות משקעים ומפסקים‪ ,‬כאשר רק שתיים היו מחויבות ממש‪ :‬אחת‬
‫לתאורה בתקרה ואחת למזגן העילי‪.‬‬
‫ה ִמכסים העגולים מכ ֵערים )לדעתי( את הקירות‪ ,‬במיוחד אם יש פעם‬
‫צורך לפתוח אותן והצבע סביבם נהרס‪ .‬הן נראות כפצעים על הקירות‪,‬‬
‫פרט קטן שיתכן ולא מפריע לרוב האנשים‪ .‬לי כן!‬
‫אני מעדיף את השיטה בה מניחים את צנרות החשמל והתקשורת‬
‫ברצפה )מתחת לריצוף‪ ,‬כמובן!(‪ .‬ראה את הציור הצמוד‪ ,‬שחוסך מילים‬
‫של הסבר‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫בקירות יהיו רק קווים עולים )תאורה‪ ,‬מזגנים וציוד חשמלי אחר שהוא‬
‫בתקרה או קרוב לה‪ .‬יתר הקווים יורדים – מועברים רק ברצפה‪.‬‬
‫‪ .120‬מה הן היתתרונות בהנחת הכבלים מתחת‬
‫לרצפה?‬
‫קיצור דרך – אין צורך להוביל את הצנרת סביב קירות החדר‪ ,‬אלא‬
‫ישירות מירידה אחת לשנייה )גם בקו אלכסוני(‪.‬‬
‫פחות חציבות – כאשר מרבית אורכה של הצנרת מונחת ברצפה‪ ,‬אין‬
‫צורך בחציבה מרובה‪ .‬החיסכון הכלכלי בזמן העבודה בחציבה הוא‬
‫משמעותי‪ .‬יש גם מניעת נזק באלמנטים קונסטרוקטיביים מבטון‪.‬‬
‫חיסכון באורך הצנרת ובאורך החוטים שיש להשחיל‪ .‬החיסכון הוא‬
‫כפול‪ :‬בחומר ובעבודה )בהשחלה הזו עובדים מרבית הזמן על הרצפה(‬
‫קלות ופחות סיכון בהתקנת הצנרת‪ ,‬בהשחלת החוטים ובחיבורם –‬
‫מרבית העבודה מבוצעת כשעומדים על הרצפה‪ ,‬בלי סולם‪ .‬העבודה על‬
‫סולם איננה בטוחה‪ ,‬במיוחד בהשחלת החוטים‪ .‬הליכה לוליינית ממקום‬
‫למקום בלי לרדת מהסולם‪ ,‬זה נחמד ומצחיק‪ ,‬אבל לא מומלץ –‬
‫סולמות אינן קביים ובנייה איננה קרקס!‬
‫מפסקים – יהיו בגובה נוח להפעלה‪ ,‬בין ‪ 0,90‬ל‪ 1,20-‬מטר מעל‬
‫הרצפה‪ .‬הקופסות שלהם )וגם של השקעים( יהיו מדגם גדול מאשר‬
‫המקובלות בעבר )ישנם כאלה בשוק(‪ ,‬משום שעליהם להשתמש‬
‫כקופסות התחברות בין קטעי החוטים מאותו מעגל חשמלי )ראה סעיף‬
‫י"ב‪ .116" -‬כמה מעגלי חשמל רצויים בבית?"(‪.‬‬
‫שקעים – רצוי להרכיב כיסוים הנסגרים בקפיץ על השקעים שהם‬
‫בהישג ידיים של ילדים‪ .‬במדינות שמחפים את רצפות בפרקט )ולא‬
‫משתמשים במים לשטיפתם!(‪ ,‬ממקמים את רוב השקעים בפנלים‬
‫ובזאת מקטינים למינימום את אורך השרוולים הפלסטיים ומקילים את‬
‫השחלת החוטים‪.‬‬
‫גובה מומלץ לשקעים למכשירים הקבועים )טלוויזיה‪ ,‬רדיו‪ ,‬נורות‬
‫שולחן וכדומה( ‪:‬‬
‫‪96‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• בחדרים שהרצפה מחופה ב ַפ ְר ֶקטים – ַבפנלים‪.‬‬
‫• בחדרים ששוטפים במים – ‪ 40‬סנטימטר מעל הרצפה‪.‬‬
‫• שקעים ל ִמכְשור נייד – עבור שואב‪-‬אבק‪ ,‬מגהץ‪ ,‬מקדחים וכדומה‪,‬‬
‫מומלץ גובה של ‪ 60‬סנטימטר מעל הרצפה‪ ,‬עליו אין צורך‬
‫להתכופף יותר מדי‪.‬‬
‫• שקעים מעל לשיש ומעל לשידה – ‪ 30‬סנטימטר מעליהם‪ .‬להרחיק‬
‫שקעים מברזי מים‪ .‬אין להתקין שקעים ומפסיקים בתוך מקלחת‬
‫)בגלל אדי המים החמים(‪ .‬יש להתקין אותם על יד דלת המקלחת‪,‬‬
‫מחוצה לה! בדרך זאת הדלת נשארת פתוחה אם מישהו שנמצא‬
‫במקלחת מחבר מכשיר לשקע חשמלי‪.‬‬
‫רוב שטח הקירות חופשי מחוטי חשמל ותקשורת‪ :‬פרט לשרוול שעולה‬
‫מהמפסק להפעלת התאורה‪ ,‬יכול להיות עוד אחד או שניים כאלה )מזגן‬
‫עילי‪ ,‬פרופלור‪ ,‬הפעלת מנוע לתריס‪ ,(...‬אבל לשקעים יש רק חוטים‬
‫יורדים‪.‬‬
‫‪ .121‬מהם הן החסרונות בהנחת הכבלים מתחת‬
‫לריצוף?‬
‫במקום שיש יתרונות – יש גם חסרונות‪ .‬אז מה הן החסרונות של‬
‫השיטה? עד עכשיו מצאתי אחד )אני מניח שיש עוד(‪:‬‬
‫• יש להגדיל את הרווח שמשאירים עבור המילוי מתחת הריצוף‪.‬‬
‫הסבר‪ :‬צנרת לחשמל ולתקשורת דורשות גובה של ‪ 8-6‬סנטימטר‪ ,‬יש להוסיף להם‬
‫את עובי שכבת הטיט ועובי המרצפת‪ .‬כלומר‪ ,‬הרווח בין רצפת הבטון או‬
‫הקרקע המהודקת לשטח העליון של הרצוף עשוי להגיע ל‪ 11-‬סנטימטר‬
‫)במקום ה‪ 7-‬המקובלים(‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫טיפול בצנרת‪:‬‬
‫• כפי שמורחים בבטון רזה את הצנרת בתעלות החצובות‪ ,‬כך יש‬
‫לעטוף בבטון רזה גם את הצנרת המונחת מתחת לריצוף‪.‬‬
‫• למלא את החלל שנשאר בחול נקי‪ ,‬שופכים עליו קצת צמנט‬
‫ומערבבים אותם במגרפה‪ ,‬מרטיבים במקצת ומהדקים במכות של‬
‫בלוק בטון או ַּבטיש‪ ,‬שהוא מכבש‪-‬יד מברזל‪ :‬מקל עם משטח‬
‫לבטישה )הידוק(‪.‬‬
‫להנחת מרצפות על טיט‪ ,‬מספיק להשאיר ‪ 2‬ס"מ עבור מצע חול יבש‬
‫נקי‪ .‬להדבקת אריחים יש ליישר היטב את השטח עם מלט צמנט רזה‬
‫ולהשאיר מקום רק ל‪ 2-‬מ"מ דבק‪.‬‬
‫‪ .122‬מדוע לחסוך באנרגיה?‬
‫עם גרעין ועוד גרעין‪ ,‬התרנגולת ממלאת את הזפק‪.‬‬
‫)פתגם ברזילאי(‬
‫נדמה לי שמיותר להטיף לחיסכון באנרגיה‪ .‬למעלה מ‪ 80%-‬של‬
‫האנרגיה שהמדינה צורכת מיוצרים מחומרי ייבוא מחוץ לארץ )נפט‪,‬‬
‫גז‪ ,‬פחם‪ (...‬ועלותם עולה בהתמדה‪ .‬החיסכון באנרגיה איננו רק שיקול‬
‫כלכלי פרטי‪ ,‬אלא צו לאומי! כבר שנים רבות שקיימות בחוק הוראות‬
‫המחייבות בידוד תרמי בעטיפת המבנים‪ ,‬לחיסכון באנרגיה לחימום‬
‫הבית בחורף וקירורו בקיץ‪ .‬חבל שבנוגע להוראות הבידוד הפיקוח‬
‫צולע‪ .‬אי"ההקפדה על הבידוד הנכון של הבית גורם להוצאות מוגזמות‬
‫על מיזוג אוויר ופוגעת במשק האנרגיה של המדינה‪ .‬החיסכון‬
‫החד"פעמי על הבידוד אינו משתלם – היחידה שמרוויחה מכך היא‬
‫חברת החשמל‪ .‬דע לך שבכל חסכון באנרגיה )וגם במים!(‪ ,‬הנך חוסך‬
‫בכספך ותורם לטובת המדינה‪.‬‬
‫‪ .123‬מה ניתן לעשות בכדי לחסוך באנרגיה?‬
‫• כיוון הבית‪ ,‬להקטנת חשיפת החלונות לקרינת השמש בקיץ‪.‬‬
‫• הצללת החלונות עם גגון‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• צביעת הקירות החיצוניות ואת הגג בצבע קר‪) .‬ראה מסגרת‬
‫"הידעת?)‪ .("(7‬החזית הרצויה בארץ לחלונות הגדולים של הבית‬
‫היא הפונה לצפון‪.‬‬
‫• בידוד יעיל של הבית‪ ,‬על פי התקנות לבידוד הבית )ראה את הפרק‬
‫ט"ו‪ .163" -‬מהי שיטת "גג הפוך?"(‪.‬‬
‫• באנרגיה זולה – להשתדל להשתמש עד כמה שאפשר יותר בגז –‬
‫לבישול ולחימום מים‪ ,‬למשל‪.‬‬
‫• קולטני שמש על הגג לחימום המים‪ .‬ברוב ימות השנה השמש בארץ‬
‫מספיקה לצרכי חימום המים בבית‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫י"ג‪ .‬על חומרי בנייה‬
‫כשאהבה וכשרון חוברים לחומר‪ ,‬צפו ליצירת מופת‪.‬‬
‫)פרנק וטסה אוליבה(‬
‫‪ .124‬מדוע חשוב הידע על חומרי בנייה?‬
‫כל חומר פשוט הוא ראי של היקום‪) .‬ליבניץ(‬
‫בנוסף להשכלה כללית )לדעתי‪ ,‬הנושא מעניין ביותר ולא ידוע כל כך(‪,‬‬
‫מושג מינימלי על החומרים שמשתמשים בבנייה הכרחי למעקב אחר‬
‫הבנייה והפיקוח של עבודה‪ .‬לבחירת החומרים יש השפעה מכרעת על‬
‫העלות הסופית של המבנה ועל איכותו‪.‬‬
‫מהנדס יכול להיות מתכנן מעולה לבניין רב‪#‬קומות מבלי שאי פעם‬
‫ערבב בעצמו דלי אחד של בטון‪ :‬כל מה שהיה נדרש ממנו בעבר הלא‬
‫רחוק שידע להשתמש בטבלאות ובסרגל חישוב‪ .‬כיום גם זה מיותר‪ ,‬אם‬
‫הוא שולט בתוכניות של חישובים סטטיים במחשב‪.‬‬
‫לא כך האדם שבונה את ביתו‪ :‬לא מספיק שהוא יודע איזה גוון של צבע‬
‫הוא רוצה בקירות ואיזה חרסינה הוא מעדיף במקלחת‪ .‬לא יזיק לו‬
‫לרכוש מושגים על חומרי הבנייה‪ ,‬על הדבקת מרצפות חרסינה‬
‫וקרמיקה‪ ,‬ועוד פרטים קטנים שכאלה‪...‬‬
‫‪ .125‬איך להתייחס לחומרי הבנייה?‬
‫הקונה זקוק למאה עיניים‪ ,‬המוכר לאף אחת‪.‬‬
‫) ‪(George Herbert‬‬
‫אין באפשרותי במסגרת המוקצבת ל ֶספר הזה למצות ולו בקצרה את‬
‫המידע על כל החומרים המרובים המעורבים בבניית בית‪ .‬המעוניין‬
‫יכול לשלוף מידע רב מאנציקלופדיות ומהאינטרנט‪ .‬על החומרים‬
‫החשובים ביותר קיימות תקנות מפורטות והן מקיפות‪ ,‬ענייניות‬
‫ופשוטות להבנה‪ .‬אסתפק במספר פרפראות )טיפים( שיש בהן תועלת‪:‬‬
‫‪100‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .126‬על מה להקפיד בחומרי בנייה?‬
‫בנושא חומרי הבניין יש להקפיד על מספר דברים חשובים‪:‬‬
‫• שמירת חומרי הבנייה הנמצאים באתר מקלקול ומלכלוך‪ ,‬בשטח‬
‫ישר ונקי מעשבייה ומפסולת‪.‬‬
‫• הרחקת חומרי הבניין ממגע עם הקרקע‪ :‬לסדר אותם על משטחים‪,‬‬
‫אדני עץ )קרשים(‪ ,‬לאחסן אותם במתקנים מיוחדים )חביות‪,‬‬
‫מיכלים‪ ,‬שקים פלסטיים(‪ ,‬או לפחות לפרוש יריעות פלסטיק‬
‫מתחתיהם‪.‬‬
‫• הקפדה על הוראות השימוש בחומרים‪.‬‬
‫בחומרי בניין כמו צבעים‪ ,‬דבקים ואחרים‪ ,‬הבאים באריזה )פחים‪,‬‬
‫קופסות‪ ,‬שקים(‪ ,‬מודפסים עליה הוראות שימוש‪ .‬לפני השימוש בהם‬
‫לראשונה‪ ,‬חייבים לקרוא אותן בתשומת לב מרבית‪ ,‬כפי שחייבים‬
‫להתייחס להוראות שבתרופות‪ .‬יש להבין אותן היטב ולנהוג על פיהן‬
‫בקפדנות‪ .‬אף אחד לא יודע טוב מהיצרן איך להשתמש במוצריו‪ .‬אם‬
‫לא מיישמים את המוצר בדיוק לפי ההוראות לשימושו‪ ,‬מסירים מהיצרן‬
‫את אחריותו על התוצאות‪.‬‬
‫לעתים קרובות‪ ,‬כאשר המבצע טוען שהחומר איננו טוב‪ ,‬לפי ניסיוני יש‬
‫להסיק שהוא לא השתמש בו נכון‪ .‬זה קורה לרוב עם צביעה באפוקסי‬
‫ועם חומרים מתוחכמים אחרים‪ .‬אין דבר קל מלקלקל חומרים טובים‪...‬‬
‫‪ .127‬מה רצוי לדעת על חומרי בנייה?‬
‫עובדות אינן חדלות מלהתקיים‬
‫משום שאינם יודעים אותן‪.‬‬
‫)‪(Aldous Huxley‬‬
‫מעט מידע על רשימה של חומרים העשויים להימצא באתר‪:‬‬
‫ בטון‬
‫בפרק ט"ז‪" -‬הנספח הטכנולוגי )לא חובה(" אתעכב בהרחבה על הבטון‪ ,‬לא‬
‫רק משום חשיבותו בבניין )בארץ הוא החומר העיקרי בשלד המבנה(‪,‬‬
‫‪101‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫אלא בגלל חוסר הידיעה הכללית בנושא‪ ,‬גם של אנשים העוסקים‬
‫בבניית בתים‪.‬‬
‫נכון שעל בטון ומרכיביו קיימות תקנות רבות ומפורטות‪ ,‬אך הן לרוב‬
‫טכניות ומיועדות לחישובים הסטאטיים של המהנדסים‪ .‬הן אינן‬
‫מבליטות מספיק את העיקר‪ ,‬שהעוסקים בבטון )מפעלי הבטון המיובא‪,‬‬
‫קבלני שלד ומנהלי העבודה( חייבים לדעת‪ :‬המשמעות של מנת המים‬
‫בתערובת של הבטון הטרי לטיב ולחוזקו המכאני של הבטון הקשיח‪.‬‬
‫הקניית מּודעות לחשיבות המים בהכנת הבטון היא המטרה העיקרית‬
‫של הנספח בסוף הספר‪.‬‬
‫‬
‫יריעות פלסטיות‬
‫יריעות פלסטיות אינם חומר לבנייה )פרט לחממות(‪ ,‬אבל הם‬
‫שימושיים מאד באתר למטרות רבות‪ .‬בנוסף לכסוי חומרים המאוחסנים‬
‫באתר וכמצע להרחקתם מהקרקע‪ ,‬הם שימושיים לשמירת הניקיון של‬
‫רצפות בזמן צביעה‪ ,‬כסוי משקופים לשמירה מפני פגיעה‪ ,‬כסוי קירות‬
‫צבועים כשחייבים לבצע עבודה המפזרות אבק ועוד‪ .‬ישנם בשוק‬
‫יריעות פלסטיות בעובי ורוחב שונים‪ .‬רצוי ברוחב מעל לשני מטרים‪.‬‬
‫הבעיה היחידה היא השגת גליל שאורכו מתאים לצרכי האתר‪ ,‬כי הרי‬
‫אין מתכוונים לבנות חממות‪...‬‬
‫‬
‫צמנט‬
‫דיון על "צמנט" יבוא בנספח המוקדש לבטון בסוף הספר‪ .‬כאן נציין רק‬
‫שני דברים שעליהם חייבים להקפיד‪:‬‬
‫• על הצמנט להיות כמה שיותר טרי‪ .‬מצבו הוא הכי טוב כשהוא מגיע‬
‫מהמפעל עדיין "חם מהתנור" )כמו הלחמניות הטריות‪ .(...‬החום‬
‫של השק הוא אינדיקאטור לטריותו‪ .‬גם דקיקות האבקה שלו –‬
‫גושים קשים בשק מעידים על הצמנט שהוא ישן או מקולקל‪.‬‬
‫• יש לאחסן את שקי הצמנט על משטחים‪ ,‬בערמות לא גבוהות מדי‬
‫)עד שישה שקים(‪ ,‬תחת גג או לפחות תחת כסוי של ברזנט או של‬
‫יריעה פלסטית‪ .‬לא הגשם בלבד מזיק לו – גם הלחות‪ .‬קרינת‬
‫השמש עלולה להרוס את הנייר של השקים‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫לצריכה גדולה של הצמנט‪ ,‬רצוי לשקול את השכרת מיכל לצמנט‬
‫בתפזורת‪.‬‬
‫ גבס וסיד‬
‫דינם של גבס וסיד בשקים‪ ,‬בדיוק כדין הצמנט בשקים‪.‬‬
‫‬
‫מי‬
‫מים חשובים באתר לא רק לשתייה ורחיצה בלבד‪ ,‬אלא הם כחומר‬
‫להכנת טיח‪ ,‬טיט ובטון‪ .‬הם נחוצים לאשפרת הבטון לאחר היציקה‬
‫)עיין בנספח על הבטון(‪ ,‬שטיפת חומרים ועוד מטלות‪ .‬בקיצור‪:‬‬
‫אי"אפשר בלעדיהם‪.‬‬
‫על המים להיות נקיים‪ ,‬שקופים ונטולי ריח‪ .‬מקובל לומר שמים‬
‫מתאימים לשתייה מתאימים גם לבנייה‪ .‬זה נכון‪ ,‬אבל ההפך לא תמיד‪:‬‬
‫תוך מגבלות מסוימות ובתנאים מסוימים‪ ,‬ניתן להשתמש במים לא‬
‫ראויים לשתייה לאשפרת בטון ואף להכנתו‪.‬‬
‫מה שבטוח‪ ,‬בטוח‪ :‬אינני ממליץ על שימוש במים שאינם ראויים‬
‫לשתייה‪ ,‬אך במקרה של צורך‪ ,‬טוב לדעת שמותר‪ ,‬אך חייבים להיוועץ‬
‫עם מי שמתמצה בנושא‪.‬‬
‫‬
‫גְ ֶרגָטי‬
‫"‪ְB‬ג ֶרגָטים" בבנייה הם חומרים אינרטיים )שאין בהם אלמנטים‬
‫אורגאניים(‪ ,‬אשר אם מערבבים אותם עם צמנט תוך הוספת מים‪,‬‬
‫התערובת מתקשה והופכת לבטון )ראה את הנספח על בטון(‪ .‬נהוג‬
‫למיין אותם לפי החוזק ועל פי הגודל‪ .‬הגודל נקבע על ידי מספר הנפה‬
‫בעלת החורים הקטנים ביותר שהם מצליחים לעבור‪ :‬מסננים אותם‬
‫דרך סידרה של נפות תקניות )ממוספרות לפי מספר החורים ביחידת‬
‫השטח(‪ .‬לגרגירים הקטנים ביותר‪ ,‬החול‪ ,‬נהוג בבנייה להתייחס‬
‫כמרכיב נפרד להכנת הבטון ולא כאל ‪ְB‬ג ֶרגָט )עקב תכונתם המיוחדות(‪.‬‬
‫לעוסקים ב‪ְB‬ג ֶרגָטים בבנייה יש שם מיוחד לכל צורה ומידה )זיפזיף‪,‬‬
‫חלוקי נחל‪ ,‬סומסום‪ ,‬עדשית‪ ,‬פולית ‪ 4 ,3‬ו‪ .(...5-‬ל‪ְB‬ג ֶרגָטים ישנן‬
‫תקנות עם הגדרות ודרישות מפורטות‪ .‬מה שעליך לדעת הוא‪:‬‬
‫‪103‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫על ה‪ְB‬ג ֶרגָטים להיות נקיים!‪ ,‬בלי לכלוך‪ ,‬אדמה‪ ,‬אבק ועשבים )או כל‬
‫חומר אורגאני אחר(‪ .‬אם כן‪ ,‬יש לשטוף אותם במים לפני השימוש‪.‬‬
‫על ה‪ְB‬ג ֶרגָטים להיות הומוגניים )בעלי צורה דומה ואחידה(! חשוב‬
‫שהמידות שלהם יהיו קרובים בשלושת הכיוונים‪ .‬להכנת בטון יש‬
‫להימנע מ‪ְB‬ג ֶרגָטים שטוחים‪ .‬להלן טבלה להדגמת מיון ה‪ְB‬ג ֶרגָטים‪:‬‬
‫אחסון ה‪ְB‬ג ֶרגָטים‪ ,‬כפי שמתואר בסעיף י"ג‪ .124" -‬איך להתייחס אל חומרי‬
‫הבנייה?"‪ .‬אם שופכים אותם על הקרקע‪ ,‬רצוי על יריעות פלסטיות‪.‬‬
‫עדיף להזמין אותם ב"באלות" )שקים פְלסטיים ענקיים‪ ,‬משוריינים‬
‫בפסי בד חזקים(‪ ,‬שיש להעמיד אותם על משטחים‪ ,‬בשורה כמו‬
‫במכולת‪ ,‬עם גישה נוחה אליהם‪.‬‬
‫‬
‫מוטות ברזל עגול‬
‫מוטות ברזל עגולים לזיון הבטון יכולים להיות מברזל רגיל או מפלדה‬
‫משוכה ומפותלת‪ .‬חוזקם למשיכה שונים ויש לאחסן אותם בנפרד‪ .‬כמו‬
‫בסעיפים הקודמים‪ ,‬יש למנוע אותן ממגע לקרקע‪ .‬רצוי להניח אותם על‬
‫קרשים‪ ,‬כשהם ממוינים לפי סוג‪ ,‬קוטר ואורך‪ ,‬כדי להקל על שליפתם‬
‫לפי הצורך מהערימה‪ .‬למוטות המובאים לאתר מכופפים וממוספרים‬
‫לפי התוכנית‪ ,‬סידורם הנכון חשוב עוד יותר‪ ,‬למציאת המוטות‬
‫הנחוצים‪.‬‬
‫למותר לציין שיש לשמור על הניקיון ועל הצורה האוריגינלית של‬
‫המוטות – אין לעקם או לעוות אותם‪.‬‬
‫המוטות אמורים להגיע משומנים במקצת‪ ,‬לשמירתם מהחלודה‪ .‬השומן‬
‫מזיק להצמדת הברזל לבטון ורצוי לשטוף אותם מספר ימים לפני‬
‫‪104‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫השימוש‪ ,‬להסרת השומן ולגרום לשכבה דקיקה של חלודה‪ .‬ממש לפני‬
‫קשירת כל מוט יש לנקותו במטלית יבשה – טיפול כזה מגביר את‬
‫הדבקת הברזל לבטון ומשפר את טיבו‪.‬‬
‫הידעת? )‪(4‬‬
‫ההצמדה בין הברזל והבטון ליצירת הבטון המזוין מתאפשרת‬
‫בגלל שלשניהם מקדם התפשטות דומה באקלימים הרגילים‬
‫המשפיעים על הבניין‪ .‬בחום גבוה מאד של דליקות רציניות‪,‬‬
‫הברזל מתפשט מהר מהבטון ונפרד ממנו‪ .‬לכן אין זה פשוט‬
‫לשחזר לשימוש חוזר שלד של בניין שנשרף‪.‬‬
‫אם החום מגיע לממדים כפי שקרה בפיגוע במגדלי התאומים‬
‫בניו"יורק‪ ,‬הבטון מתפורר לאבק והברזל נמס‪ ,‬מה שמסביר‬
‫את הקריסה המהירה של המבנים‪.‬‬
‫אם מכופפים את המוטות באתר‪ ,‬יש לפנות שטח מתאים לתחנת‬
‫העבודה )שולחן לכיפוף‪ ,‬עם גגון לצל – סרגלי עץ עם כיסוי יוטה(‪ .‬יש‬
‫לסדר את המוטות הגולמיים ואת המוטות המכופפים בשטחים נפרדים‪.‬‬
‫הכול קרוב ובהישג יד‪ .‬סדר ונוחות מעל לכל!‬
‫טיפול דומה יש לתת לרקמות פלדה‪ ,‬במידה ומשתמשים בהם‪ .‬אני‬
‫אישית חסיד גדול לרקמות פלדה ובכל העבודות שניהלתי השתדלתי‬
‫תמיד‪ ,‬כשאפשר היה‪ ,‬להשתמש ברקמות פלדה במקום קשירה ידנית‬
‫של מוטות‪ .‬איפה שניתן הדבר‪ ,‬ההמרה היא כדאית – השימוש ברקמות‬
‫הוא גם זול יותר‪ ,‬למרות שלפי המשקל הן יקרות ממוטות בודדים‪:‬‬
‫• היות וחוזק המוטות של רקמות הפלדה גדול מהמוטות בקשירה‬
‫הידנית‪ ,‬הקוטר הדרוש מהן קטן יותר‪ ,‬מכאן שמשקל הפלדה‬
‫הדרוש בצורת רקמה קטן יותר )חיסכון במשקל = חיסכון בכסף(‪.‬‬
‫• ככל שקוטר המוט קטן יותר‪ ,‬הצמדת הברזל לבטון חזקה יותר‪.‬‬
‫• חסכון בזמן עבודה‪ :‬אין צורך לקשור ידנית את המוטות‪.‬‬
‫טיב משופר‪ :‬ברקמות הפלדה המוטות מחוברים בהלחמה בכל‬
‫הצטלבות‪ .‬הקשירה הידנית איננה יציבה‪ ,‬לרוב לא מדויקת ורשלנית‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‬
‫עצי בבנייה‬
‫על אחסון עץ באתר אפשר לחזור על מה שנאמר בסעיפים על‬
‫החומרים האחרים‪ .‬משתמשים בבנייה בשני סוגים של עץ‪:‬‬
‫• עץ שמשמש כחומר בנייה‪ :‬עץ לשלד של גג )לרעפים‪ ,‬אסבסט‬
‫גלי(‪ ,‬פרקטים לרצפות‪ ,‬וציפויים דקורטיביים לקירות‪ ,‬מדרגות‪,‬‬
‫מעקות וכדומה‪.‬‬
‫• עץ למטרות זמניות‪ :‬עץ לטפסנות‪ ,‬גדרות זמניות‪ ,‬פיגומים‪,‬‬
‫מסלולים לאנשים ומריצות‪ ,‬ומטרות זמניות אחרות‪ .‬לשם כך‬
‫משתמשים בעץ שנקרא "עץ לבן"‪ ,‬זול יותר ורך יותר‪ .‬על הלוחות‬
‫להיות ישרים וללא פגמים )"עיניים"(‪ ,‬העלולים להחליש אותם‪.‬‬
‫לוח עץ הנשען על הקצוות לא צריך להישבר בלחץ סביר)התלוי‬
‫בעובי הלוח ובמרחק בין הקצוות( על מרכזו‪.‬‬
‫על העצים לטפסנות אפשר להוסיף‪:‬‬
‫• שכבת הבטון הדק שנשארת על פניהם לאחר השימוש הראשון‪,‬‬
‫עוזרת לחסן אותם מפני שמש וגשם‪ ,‬כך שאין כל כך צורך לכסות‬
‫אותם‪ ,‬אבל כן להניח אותם ישרים על משטחים‪ .‬כל יתר ההוראות‬
‫נשארות תקפות )ניקיון‪ ,‬מיון לפי גודל ורוחב‪ ,‬מניעת מגע לקרקע(‪.‬‬
‫ההערה החשובה ביותר‪ :‬על לוחות טפסנות היא הוצאת המסמרים )ה"מומחיות"‬
‫הראשונה שלי בענף הבנייה!(‪ .‬עם פירוק הטפסנות חייבים להוציא מיד את‬
‫המסמרים מהלוחות ולסדר אותם )את הלוחות! מסמרים‪ ,‬כפי שעשיתי‬
‫בזמנו‪ ,‬לא מיישרים יותר(‪ .‬אין להסכים שישליכו "בינתיים" את הלוחות‬
‫בערימה "מבורדקת"‪ .‬יש להתייחס אל לוחות הטפסנות ככלי עבודה‪ ,‬כמו‬
‫אל פטיש‪ ,‬משור‪ ,‬מפרק ואזמל‪ ,‬שאותם לא משליכים אחר כל שימוש‪...‬‬
‫‪106‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫בעיני‪ ,‬המראה של אתר הבנייה בעת פירוק הטפסנות הוא כרטיס הביקור‬
‫של הטפסן ושל מנהל העבודה‪.‬‬
‫טפסן בעל רמה‪ ,‬בנוסף לכושרו להרכיב את הטפסנות לפי התוכנית‬
‫ולחזק אותה שתעמוד בלחץ הבטון ששופכים בה‪ ,‬עליו להרכיב אותה‬
‫כך שתהיה נוחה לפירוק ‪ ,‬בלי צורך לשבור לוחות‪ .‬חבל על העצים‪...‬‬
‫הערה‪ :‬תכנון הטפסנות‪ ,‬יותר מכל תכנון‪ ,‬כרוך בכושר ראיית הנולד )פירוקה!(‪,‬‬
‫ולשם כך נדרשים מיומנות‪ .‬במקרים מסוימים‪ ,‬כמו בארונות ופירים צרים‬
‫ורצפה תלויה בגובה קטן מעל לקרקע – דרושה יצירתיות רבה‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬המרחק החופשי המרבי המותר ללוח ‪ "2‬שדורכים עליו‬
‫בפיגום הוא ‪ 2‬מטר‪ .‬אם מניחים לוחות כאלה על "חמורים"‪ ,‬ללוח מעל‬
‫ל‪ 2.10-‬מטר אורך דרושים ‪" 3‬חמורים" ומעל ל‪ 4.10-‬דרושים ‪ !4‬בשום‬
‫פנים ואופן לא פחות‪ ,‬אפילו אם מתכוונים לעמוד עליו כמה דקות‬
‫בלבד‪ .‬כשחוזק הלוח לא מספיק‪ ,‬מספיק לדרוך עליו שישבר!‬
‫‬
‫לוחות אסבסט‬
‫לוחות אסבסט יש להניח על משטחים אופקיים‪ .‬דין לוחות אסבסט גלי‬
‫המיועדות לגג כדין הרעפים בסעיף הבא‪.‬‬
‫הידעת? )‪(5‬‬
‫כיוון שהתברר שאסבסט וגבס הם חומרים שעלולים להיות‬
‫מסרטנים‪ ,‬לפני שקונים פריטים עשויים מחומרים אלה‬
‫)לוחות לצפוי‪ ,‬בלוקים לבנייה( יש לנהוג בזהירות ולדרוש‬
‫מהיצרנים מסמך המעיד שהמוצר איננו רדיואקטיבי ואינו‬
‫מזיק לבריאות‪.‬‬
‫‬
‫רעפי‬
‫אם ה ֶר ֶכב שמביא את הרעפים לאתר יכול להתקרב עד למבנה ושלד‬
‫העץ על הגג המוכן )אם לא‪ ,‬רצוי לדחות את הבאת הרעפים!(‪ ,‬מוטב‬
‫להעלות את הרעפים ישר אל הגג ולפזר אותם בערמות של ‪ 4-5‬רעפים‬
‫על הצטלבות מריש )סרגל עץ אופקי( עם מִסבך‪ ,‬כדי לסדר אותם ללא‬
‫חיפזון מאוחר יותר‪ .‬פעולה זאת תחסוך את העבודה לפרוק את הרעפים‬
‫ולסדר אותם על הקרקע ובזאת מקטינים את המרחק שיש להעלותם‬
‫‪107‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫לגג )וגם שומרים על ניקיונם(‪ .‬חבל על הזמן‪ ,‬על העבודה הכפולה ועל‬
‫השבר המיותר של רעפים‪.‬‬
‫מרצפות ואריחי‬
‫מרצפות ואריחים המגיעים על משטחים‪ ,‬ארוזים בקרטונים או עטופים‬
‫ביריעות פלסטיות‪ ,‬יש לשמור עליהם כך‪ .‬אם מאחסנים אותם בחוץ‪,‬‬
‫יש לכסות את הקרטונים עם ברזנט או יריעה פלסטית‪ .‬בכל מקרה‪,‬‬
‫רצוי להביא אותם לאתר הבנייה כמה שיותר קרוב למועד השימוש‬
‫)אין צורך בהם לפני סיום הבנייה של השלד‪ ,‬שיהיו מונחים סתם(‪.‬‬
‫כדאי לאחסן קופסאות אריחים בתוך הבית‪.‬‬
‫‬
‫לוחות זכוכית ושיש‪ ,‬כלי חרסינה‬
‫למניעת שבר יש לאחסן את המוצרים האלה בעמידה במקום מוגן‪ ,‬על‬
‫מתקנים מתאימים‪ .‬בדרך כלל יש להביאם כאשר המבנה בנוי‪ ,‬עם טיח‬
‫וריצוף‪ ,‬כך שאין בעיה להחזיקם בתוך הבית‪.‬‬
‫‬
‫נגרות ע ואלומיניו‪ ,‬חומרי ציפוי‬
‫דינם של נגרות עץ‪ ,‬מסגרות אלומיניום‪ ,‬טפטים וחומרי ציפוי )מעץ‪,‬‬
‫מחומר פלסטי‪ ,‬ועוד( דינם כנ"ל‪ :‬יש לשמור עליהם בתוך הבית‪ .‬כל‬
‫החומרים שמאחסנים בבית‪ ,‬להשתדל שיגיעו כמה שיותר קרוב למועד‬
‫השימוש‪.‬‬
‫‬
‫דבקי ופלסטיזטורי‬
‫דבקים ומוספים פלסטיזטורים לבטון אין להם בבנייה השימוש הראוי‬
‫להם‪ .‬אני מניח שהסיבה היא חוסר ידע‪ ,‬כי התועלת שבהם מצדיקה את‬
‫מחירם‪:‬‬
‫דבקים – דבקים פלסטיים לבטון מְשפרים מאוד את כושר ההדבקה של‬
‫הבטון הטרי לבטון הקשיח‪ .‬הדבק "חדש לישן" יעיל במיוחד להבטחת‬
‫ההצמדה של בטון טרי לבטון ישן‪ .‬בדבק הזה משתמשים בשתי צורות‪:‬‬
‫כשדרושה שכבה דקה של מלט הצמנט או של טיט‪ ,‬מוסיפים את הדבק‬
‫הפלסטי לתערובת הטריה‪.‬‬
‫לנפח גדול של בטון טרי ישנם דבקים שמורחים על שטח הבטון הישן‬
‫לפני היציקה‪ .‬בתיקוני כלונסאות‪ ,‬קורות ועמודים‪ ,‬דבקים אלה חשובים‬
‫‪108‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫מאוד להדבקת בטון חדש לישן – ההדבקה היא לרוב חזקה יותר‬
‫מהבטון המודבק‪.‬‬
‫מוספים הפלסטיזטורים ) ָערֵבים בעברית( הם חומרים שבמינון מיזרי‬
‫יש להם השפעה מרשימה לשיפור תכונות הבטון‪ .‬ראה סעיף ט"ז‬
‫"הנספח הטכנולוגי )לא חובה("‪.‬‬
‫‬
‫סיכו‬
‫על החומרים והציוד באתר להיות מונחים כמו בבית מרקחת‬
‫ובסופרמרקט‪ :‬מסודרים יפה‪ ,‬לפי סוגים ולפי המיון הרצוי )גודל‪,‬‬
‫דגם‪ .(...‬יש לדאוג למרחק מתאים בין השורות ליצירת שבילי גישה‬
‫נוחים ובטוחים להקלת השימוש בחומרים‪ ,‬ובמיוחד – למניעת תאונות!‬
‫חשוב לזכור את זאת‪.‬‬
‫כבר נאמר שבניית בית הוא עסק – עסק רציני! – ויש לנהל אותו כמו‬
‫כל עסק רציני‪ :‬בסדר‪ ,‬ברישום מדויק‪ ,‬בתחשיבים כספיים ובמעקב‬
‫צמוד לביצוע!‬
‫‪109‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫י"ד‪ .‬על התגמירים‬
‫קל יותר להתחיל מאשר לסיים‪.‬‬
‫)פלאוטוס(‬
‫התגמירים‪ ,‬פעולות הגימור והשיפוץ האחרון בבית‪ ,‬הם משמעותיים‬
‫מאד‪ :‬אם לא מגיעים להחלטות הנכונות בזמן הנכון או אם לא מבצעים‬
‫אותם כהלכה‪ ,‬עבודות אלו עשויות להמשך זמן רב ולגרום עוגמת נפש‬
‫והפסד כלכלי‪ .‬מבחר התגמירים גדול ומגוון‪ ,‬אבל הייתי אומר שמכיוון‬
‫שמדובר לרוב על צורה של חיפוי‪ ,‬המשותף בהם )צביעה‪ ,‬ריצוף‬
‫וכדומה( הוא בכך שהצלחתם תלויה מאד בתשתית שעליה שמים אותם‪.‬‬
‫‪ .128‬מה הוא תפקיד הטיח?‬
‫טיח הוא חומר לציפוי קירות ותקרות‪ ,‬מורכב ביסודו בתערובת של‬
‫חומר מליטה )ראה "הידעת? )‪ ("(10‬עם חול‪ .‬טיח של בית אפשר לחלק‬
‫לטיח חוץ וטיח פנים‪ .‬ישנם סוגים רבים של טיח‪ ,‬החל מהטיח של בוץ‬
‫לצפוי בקתות של קש וזרדים של עמים פרימיטיביים )גם בימינו!(‬
‫בארצות הטרופיות‪ ,‬טיח גבס וטיח סיד )שכבר השתמשו בהם לפני‬
‫‪ 4000‬שנה(‪ ,‬וטיח צמנט בהרכבים שונים )חול דק או זיפזיף(‪ ,‬עד‬
‫לתערובות מורכבות יותר בתוספת אגרגטים קטנים קשים או קלים‬
‫)פתיתי קלקר(‪ ,‬הכול תלוי בתנאים ובמטרות‪.‬‬
‫הטיח מיועד לשתי מטרות עיקריות‪:‬‬
‫• דקורטיבית – ליצור שכבה עליונה נעימת מראה )לרוב ישרה‬
‫וחלקה‪ ,‬אבל היא יכולה לקבל כל מיני עיבודים וצורות(‪.‬‬
‫• איטום – כבר בתקופות עתיקות ביותר ציפו בטיח מערות לאגירת‬
‫מים ותעלות להובלתם‪ ,‬למניעת חלחול‪ .‬התכונה העיקרית של‬
‫הסיד )להבדיל מהצמנט( שנפחו גו ֵדל כאשר המלט שלו מתקשה‬
‫וכך נוצרת שכבה ללא סדקים‪ ,‬גם לא נימיים‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .129‬מה הם סוגי הטיח?‬
‫כפי שנאמר‪ ,‬סוגי הטיח תלויים בהרבה גורמים )מטרה‪ ,‬מראה‪ ,‬על איזה‬
‫חומר שמים אותו ועוד( והם רבים ומגוונים מאוד‪ .‬לא נוכל לסקור את‬
‫כולם‪.‬‬
‫הערה ‪ :1‬יש לנקות היטב את הלכלוך ואת האבק מהשטח שעומדים לטייח‪ .‬רצוי‬
‫אפילו לשטוף אותו במים ולתת לו להתייבש‪ ,‬לגמרי או רק את פני השטח‪,‬‬
‫כי יש חומרים שטוב לטייח אותם על שטח רווי מים עם פנים יבשים‪ ,‬ללא‬
‫אבק‪.‬‬
‫הערה ‪ :2‬יש להסיר מהקירות בליטות וחוטי ברזל ורצוי לשייף אותם בנייר לטש‪.‬‬
‫‪ .130‬מה הן צורות השמת הטיח?‬
‫טיח אפשר להצמיד על ידי מכונה )משאבת לחץ( או ידנית‪.‬‬
‫שיטות עיקריות לטיח ידני‪:‬‬
‫• מריחת הטיח עם כף טייחים מפלדה או מעץ‪ .‬זאת השיטה המקובלת‬
‫ביותר‪ .‬מיישרים את שכבת הטריה הראשונה בסרגל עץ‪ ,‬חלק או‬
‫עם סרט של משור צמוד לו‪ ,‬ומשפשפים אותה עם לבד מודבק‬
‫ללוחית עץ עם ידית‪.‬‬
‫• טיח גראנוליטי או חלוקי נחל‪ ,‬שלפני שהוא מתקשה לגמרי מגרדים‬
‫את פניו עם מברשת פלדה לחישוף האבנים‪ .‬כדי לנקות ולהבליט‬
‫אותם גם נהוג לשטוף אותם עם חומצה‪.‬‬
‫• השלכת טיח ידנית מקובלת על שכבה ראשונה של מלט צמנט‪,‬‬
‫השכבה העליונה הדקורטיבית‬
‫לאיטום ולהחזקה טובה יותר של ִ‬
‫)עם חצץ קטן( של טיח המושלך עליו‪.,‬‬
‫• התזת טיח עליון עם זיפזיף במכשיר שמבזיק אותו‪.‬‬
‫אפשר ללחוץ רכות בלוחית עץ על הטיח המושלך ועל הטיח המותז‪,‬‬
‫לקבלת טקסטורה שטוחה‪ .‬ניתן לקבל מגוון צורות‪ ,‬בשיטות אחרות‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .131‬מה זה טיח לבידוד תרמי?‬
‫לבידוד הבית מבחוץ ניתן לקנות טיח תרמי‪ ,‬למריחה או להשלכה‪ ,‬מוכן‬
‫לשימוש )דרוש דק להוסיף מים(‪ .‬קיימות קבוצות קבלניות מיומנות‬
‫בהשמת טיח תרמי‪ ,‬שעובדות עם מבונה להתזת הטיח בלחץ‪.‬‬
‫טיח זה מכיל דבקים וע ֵרבים‪ .‬אם מבוצע כראוי‪ ,‬הוא עונה לדרישות‬
‫התקן לבידוד תרמי לבתים‪ .‬למקלטים יש להשתמש בטיח תרמי מיוחד‪,‬‬
‫שאיננו מתקלף מהקיר‪.‬‬
‫‪ .132‬מה זאת 'הלבשה' בבניין?‬
‫הלבשה בבניין היא סרגל עץ‪ ,‬פלסטי או אלומיניום‪ ,‬שמשתמשים לכסוי‬
‫המפגש בין המשקוף של דלת וחלון לבין הקיר‪ .‬משתמשים בהלבשה‬
‫גם לכסוי בליטות וסדקים‪.‬‬
‫לרוב ההלבשה למשקופים הינה מאותו סוג שלהם )חומר‪ ,‬צבע‬
‫ומראה(‪ .‬למשקוף אלומיניום יש להשתמש בהלבשה מאלומיניום‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫יש להשתדל שבאותו משקוף לא יהיו שני סוגי הלבשות‪ :‬רגילות‬
‫ופינתיות‪ .‬אם בחלק מהפתח מתבקש הלבשה רגילה ובחלק פינתית‪ ,‬יש‬
‫להרחיק את המשקוף מהקיר‪ ,‬כך שסביב סביב תהיה רק בהלבשה‬
‫רגילה‪.‬‬
‫עבור משקופי אלומיניום ועץ באיכות גבוהה )בצבע או שקוף(‬
‫מרכיבים לפני הטיח משקוף "עיוור" )סמוי(‪ ,‬שתפקידו למנוע‬
‫שהמשקוף האמיתי יתלכלך או יפגע בזמן שמטייחים וצובעים את‬
‫הקירות‪ .‬מרכיבים את המשקופים האמיתיים אחרי צביעת הקירות‪.‬‬
‫‪ .133‬מה עם התשתית לצבע?‬
‫התשתית לצבע ממלאת תפקיד מכריע בהדבקתו לשטח וב ִקיָם )תקופת‬
‫הקיום( של הצביעה‪ .‬יש להתאים את סוגי הצבע לאלמנטים השונים‬
‫שצובעים‪ .‬לכל צבע שעומדים להשתמש חשוב לברר בקטלוג‬
‫ובהוראות המודפסות על גבי האריזה את המלצות להכנת התשתית‪.,‬‬
‫ צביעת פלדה – פני שטח הפלדה לצביעה צריך להיות נקי מאד‪.‬‬
‫כאשר אפשרי‪ ,‬רצוי ניקוי מכאני )ניקוי חול‪ ,‬שיוף במלטשת(‪,‬‬
‫ידני בנייר ליטוש‪ ,‬או שימוש בחומר כימי שמסיר שומן ולכלוך‪.‬‬
‫העיקר‪ ,‬פני הפלדה לצביעה צריכים להבריק מהניקוי‪ .‬יש‬
‫להקפיד בהסרת ה"שלאקה" מריתוכים‪.‬‬
‫לצביעה רגילה יש להשתמש כתשתית בצבע מיניום או בצבע יסוד אחר‬
‫מיוחד לפלדה‪ .‬כשאפשר‪ ,‬מומלץ אחרי ריתוך לגלוון את הפלדה‪.‬‬
‫לצביעה בצבע אפוקסי יש להשתמש כתשתית בצבע היסוד המומלץ על‬
‫ידי היצרן של הצבע‪ .‬כנ"ל לצבעים אספלטיים ואחרים‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫צביעה על פלדה מגולוונת מחייבת תשתית של צבע יסוד עשיר אבץ‪.‬‬
‫ צביעת עץ – ַצ ָּבעים אוהבים למרוח לפני הצביעה את שטח‬
‫העץ ב"שפאכטל"‪ ,‬חומר שלרוב מכינים בעצמם‪ ,‬כדי להחליק‬
‫את פני העץ‪ ,‬שהצביעה תהיה "יותר יפה"‪ .‬בשטחי העץ הפונים‬
‫לחוץ‪ ,‬החשופים לגשם או ללחות )מקלחות‪ ,‬פינת בישול(‪,‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש במריחות כאלה )פרט אם זה חומר‬
‫מיוחד‪ ,‬נטול סיד ואבקות ושאינו מושפע לחלוטין מלחות!(‪.‬‬
‫בצביעה בצבע שמן בחוץ אני מוותר על צבע היסוד הרגיל ומעדיף‬
‫שתי שכבות צבע שמן"פישתן )הראשונה מדוללת והשנייה סמיכה‬
‫יותר(‪ .‬מאחר ובשמן"פשתן חייבים להמתין מספר ימים עד שהוא‬
‫מתייבש לחלוטין‪ ,‬רצוי שצביעה זאת תיעשה בנגריה‪ ,‬לפני הבאת‬
‫הנגרות לאתר‪ .‬לטעמי עדיף המראה של העץ הצבוע בלי שפאכטל‪,‬‬
‫מאשר המראה של העץ צבוע עם שפאכטל שצבעו מתקלף כמו בצל‪,...‬‬
‫כפי בצילום‪:‬‬
‫ צביעת קיר בצבע פלסטי – יש להקפיד שה"שליכטה" )השכבה‬
‫הדקה העליונה של הטיח( תהיה טובה ויפה רצוי לשייף אותה‬
‫בנייר"לטש לפני הצביעה‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫אין להרשות בשום פנים ואופן לסייד את הקיר‪" ,‬שיהיה יפה יותר"‪.‬‬
‫שידוך צבע פלסטי עם סיוד הוא כמו ערבוב מים עם שמן – פשוט לא‬
‫הולך; עם עליית הלחות בחדר סופם שייפרדו! ראה בצילום למטה מה‬
‫שקורה‪:‬‬
‫הרוצה בכל זאת להחליק מאד את הקיר‪ ,‬ישתמש בשכבה דקה ביותר‬
‫של מרק פלסטי עמיד מפני לחות מיוחד למטרה זו‪.‬‬
‫ צביעת קיר בצבע שמן – לא מומלץ לצבוע קירות של בתי‬
‫מגורים בצבע שמן או צבע אחר שאיננו "נושם"‪ ,‬כלומר שהוא‬
‫עד כדי כך אטום‪ ,‬שהלחות בחדר מתעבה לטיפות שזולגות על‬
‫הקיר כמו דמעות‪.‬‬
‫ צביעה בצבע סיד – ישנם צבעי סיד סינטטיים שמתאימים‬
‫לקירות מטויחים‪ ,‬אך רצוי להוסיף להם דבק פלסטי מתאים‬
‫להבטחת הדבקה טובה יותר של הצבע לקיר‪ .‬כדאי לבדוק אם‬
‫אכן הצבע נאחז היטב בקיר על ידי דגימה של צביעת קטע קטן‬
‫של הקיר‪ .‬אם למחרת היום הצבע אינו מלכלך את היד כשהיא‬
‫מלטפת את האזור שנצבע – הצביעה עברה את המבחן‪.‬‬
‫‪ .134‬איך לרצף?‬
‫תשתית לריצוף על רצפת בטון ולחיפוי על קיר – שתיים הן הדרכים‪:‬‬
‫הנחה על טיט או בהדבקה‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הנחה על טיט – היא השיטה הקלסית לריצוף מרצפת‪ ,‬עם שכבה של‬
‫טיט שמורחים מתחתיה‪ ,‬על מצע חול דק‪ .‬מהדקים ומיישרים כל‬
‫מרצפת במכות קלות עם ידית"העץ של פטיש‪ .‬שכבת החול נחוצה‬
‫ליישור המרצפת‪ ,‬אך לא תעלה על ‪ 2‬סנטימטר‪ .‬אם המרווח מעל רצפת‬
‫הבטון עד שכבת הטיט מעל לשני סנטימטרים‪ ,‬יש להוסיף בטון רזה עד‬
‫הגובה הרצוי‪ .‬ראה סעיף י"ב‪ .119" -‬מה הם היתרונות בהנחת כבלים מתחת‬
‫לריצוף?" ופרק י"ב‪ .120" -‬מה הם החסרונות בהנחת כבלים מתחת לריצוף?"‪.‬‬
‫מרצפות ואריחי חרסינה וקרמיקה ניתנים להנחה באותה שיטה‪ ,‬שהיא‬
‫די מקובלת‪ .‬במקלחת הנחת האריחים נעשית בצורה דומה‪ ,‬אבל‬
‫לאטימת הקיר יש למרוח אותו קודם בטיח דק עשיר צמנט ובו דבק‬
‫פלסטי לבטון )למניעת סדקים נימיים(‪.‬‬
‫הדבקה – הנחת אריחי חרסינה וקרמיקה אני מעדיף אן ורק בהדבקה!‬
‫ראה את הסעיף הבא "‪ -135‬איך ההדבקה של אריחים?"‪ .‬קרמיקה בהדבקה‬
‫היא אמנם יקרה יותר‪ ,‬אבל בית לא בונים כל יום ולא ליום אחד‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .135‬איך להדביק אריחים?‬
‫לפני הדבקה של אריחים לקיר יש לטייח אותו בטיח צמנט בלי סיד‬
‫)מותר להוסיף סיד עד ‪ 10%‬מהצמנט‪ .‬רצוי בתוספת דבק פלסטי(‪.‬‬
‫מיישרים את הטיח בשני הכיוונים במשור – עליו להיות ישר ביותר‪,‬‬
‫אך לא חלק‪ .‬מורחים את הדבק הצמנטי המיוחד לאריחים בכף בנאים‬
‫מלבני משונן על שטח של קיר שיספיק ל‪ 6-8-‬אריחים ולוחצים אותם‬
‫כדי להדביק וליישר‪.‬‬
‫להדבקה יש כמה יתרונות‪ ,‬מהם‪:‬‬
‫• מכיוון ששכבת הדבק דקה ורצופה‪ ,‬לא נוצרות מתחת לאריחים‬
‫"אוטוסטראדות" לנמלים‪.‬‬
‫• אין האריח נפרד מהטיט בקלות‪ .‬לאריח על‬
‫טיט הנמצא בפינה‪ ,‬מספיקה טפיחה קלה כדי‬
‫להישבר או ליפול‪.‬‬
‫אף על פי שכל רצף מקצועי יכול בנקל ללמוד‬
‫להדביק אריחים‪ ,‬רצוי להיוודע אם הרצף שאתה‬
‫מעסיק יש לו ניסיון בהדבקת אריחים‪ ,‬אחרת הוא "ילמד להתגלח על‬
‫זקנך"‪ ...‬הריצוף בהדבקה הוא יקר יותר‪ ,‬אבל אם מבוצע כראוי‪ ,‬אין‬
‫ספק שטיב החיפוי טוב יותר ומצדיק את עלותו‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬על מנת להבטיח את השיפוע הנכון של הרצפה ושהמים יזרמו לקולטן‪,‬‬
‫רצוי לטייח את הקירות לפני הריצוף )על מנת לא ללכלך אותו(‪ ,‬אבל לרצף‬
‫אותו אך ורק כאשר הריצוף גמור‪ .‬מתחילים את הדבקת האריחים תמיד‬
‫מהמקום הכי נמוך‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫אם רוצים לרצף עד לתקרה )מומלץ!(‪ ,‬מודדים את המרחק ממנה‬
‫למקום הכי נמוך בקירות‪ :‬אם האורך המדוד לא מתחלק בדיוק למספר‬
‫שלם של אריחים‪ ,‬יש שתי אפשרויות‪:‬‬
‫• אם העודף הוא גדול מחצי אריח‪ ,‬היא המידה של גובה האריח‬
‫הראשון למטה )האריחים העליונים יהיו שלמים(‪.‬‬
‫• אם מידת העודף קטנה מחצי אריח‪ ,‬מוסיפים לה את האורך של‬
‫אריח שלם ומחלקים לשניים‪ ,‬וזאת תהייה מידת האריח הראשון‬
‫מעל הרצפה ושל האריחים העליונים ליד התקרה‪.‬‬
‫הכוונה‪ :‬להימנע מלהתחיל את השורה הראשונה ולסיים את העליונה‬
‫באריחים שגובהם פחות מחצי אריח‪.‬‬
‫‪ .136‬איזה מרצפות לבחור?‬
‫בחוץ לארץ ראיתי שמרבים לרצף בבתי המגורים בפרקטי עץ‪ .‬בארץ‬
‫מקובל רצוף במרצפות בטון עם שכבה עליונה של גרנוליט‪ ,‬מלוטשת‪.‬‬
‫במבנים ציבוריים גובר השימוש בשיש ובמגורים – באריחי קרמיקה‪.‬‬
‫לאחרונה מסתננת בארץ אופנת הפרקטים‪.‬‬
‫שתי הערות למשתמש במרצפות בטון‪:‬‬
‫הערה ‪ :1‬אם שטח הריצוף הוא גדול‪ ,‬רצוי לשלוח דגמי המרצפת לבדיקת שחיקה‬
‫למעבדת הטכניון או למכון התקנים‪ ,‬כדי לוודא אם היא עומדת בדרישת‬
‫התקן הישראלי‪ .‬תתפלא‪ :‬לא כל המרצפות המיוצרות בארץ עומדות בתקן‬
‫השחיקה‪ .‬רבות מהן אף רחוקות מלמלא את הדרישות‪.‬‬
‫הערה ‪ :2‬יש לדרוש ולהשגיח שהטיט ימלא את כל שטח המרצפת ולא רק את‬
‫מרכזה‪ ,‬אחרת הפינות והקצוות נשענות על חלל‪ .‬לבדיקה האם שכבת הטיט‬
‫היא רצופה ומלאה אפשר לפרק אחת המרצפות‪ ,‬על מנת לראות על מה היא‬
‫מונחת‪ ,‬או להחדיר סיכה בפינה בין ‪ 4‬מרצפות צמודות לוודא אם יש שם‬
‫טיט‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .137‬איך לרצף רצפת המקלחת?‬
‫כפי שתציע את המיטה‪ ,‬כך תישן עליה‪) .‬מימרה עממית(‬
‫רצוי לרצף את רצפת המקלחת באריחי קרמיקה‪ ,‬אך חייבים להבטיח‬
‫היטב שאין מחליקים עליהם כשהם רטובים )ראה סעיף "‪ .137‬מדוע‬
‫בטיחות במקלחת" בפרק י"ד(‪.‬‬
‫הנחה בהדבקה של אריחי קרמיקה גדולים ברצפת המקלחת – לאחר‬
‫שמתקינים את צנרת הביוב של המקלחת‪ ,‬האמבטיה והכיור‪ ,‬יש לצקת‬
‫)כתשתית להדבקה( מצע בטון רזה ששטחו העליון בשיפוע של ‪1%‬‬
‫לכיוון קולטן המים ברצפה‪ .‬חייבים ליישר אותה היטב בשיפוע הנכון‪,‬‬
‫אבל להשאיר את פני השטח מחוספסים‪ ,‬להגברת ההדבקה של‬
‫האריחים‪.‬‬
‫מומלץ להנמיך את אזור הטוש )‪ 90‬על ‪ 90‬ס"מ( בסנטימטר אחד ולרצף‬
‫אותו עם אריחים קטנים‪ ,‬על מנת להקנות לשטח הזה צורת משפך לכוון‬
‫קולטן המים‪.‬‬
‫אפשר גם לצקת את הריבוע הזה בבטון מוזאיקה וללטש אותו באבן‬
‫משחזת פחות עדינה‪ ,‬למניעת החלקה‪.‬‬
‫‪ .138‬מדוע בטיחות במקלחת?‬
‫מדוע לדאוג לבטיחות המקלחת? משום שללא ספק היא האזור הכי‬
‫מסוכן בבית‪ ,‬במיוחד לאנשים מבוגרים‪ .‬נפילה במקלחת עקב החלקה‬
‫עלולה להיות קטלנית‪ ,‬לגרום לנכות קשה‪ ,‬אם לא גרוע מזאת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מטעמי בטיחות‪ ,‬אין להתהלך יחפים במקלחת – מומלץ להשתמש‬
‫בקבקבים‪ .‬מומלץ להתקין מעקות ומאחזים מנירוסטה‪ ,‬בכדי להיאחז בהם‬
‫במקרה של מעידה‪.‬‬
‫המלצה‪ :‬הפתח למקלחת יהיה של ‪ 1‬מטר רוחב‪ ,‬עם ‪ 2‬כנפיים‪ ,‬אחד של ‪65‬‬
‫סנטימטר והשני של ‪ 10) 25‬סנטימטרים הנוספים הם עבור המשקוף(‪ .‬הכנף‬
‫הקטן נשאר נעול על ידי בריח לרצפה והכנף הגדול הוא לפתיחה השוטפת‪.‬‬
‫אם יש צורך שנכה יכנס למקלחת על כסא גלגלים‪ ,‬משחררים את הבריח‬
‫בכנף הקטן ומקבלים מעבר של ‪ 90‬סנטימטרים‪ .‬השימוש בכסא גלגלים‬
‫בבית איננו שכיח‪ ,‬אך מי יודע מה יוליד יום? בארצנו מספר הנכים ניכר‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫אם מטעמי יופי רוצים בדלת צרה‪ ,‬יש לדאוג לאפשרות להרחיב אותה‪ ,‬אם‬
‫יהיה צורך בכך‪.‬‬
‫בפרק על חשמל הערנו שאין להתקין בתוך המקלחת מפסק או שקע‬
‫חשמליים‪ .‬גם לא למכונת גילוח חשמלית‪ ,‬למרות שקיים שקע מיוחד‬
‫עבורה! מפסיקים ושקע חשמליים למקלחת מתקינים על"יד הדלת‪,‬‬
‫בחוץ – על מנת שאם מכשיר חשמלי מחובר לשקע כאשר מישהו נמצא‬
‫במקלחת‪ ,‬הדלת תישאר לא"נעולה‪.‬‬
‫סוללות של מכונת גילוח ושל מברשות שיניים חשמליות מטעינים‬
‫מחוץ למקלחת‪.‬‬
‫דלת של המקלחת אין לסגור אותה מבפנים במפתח‪ ,‬בבריח או‬
‫בלשונית‪ .‬עדיפה סגירת הדלת במגנט‪ ,‬ולשמירת פרטיותו של הנמצא‬
‫במקלחת אפשר להוסיף שרשרת קצרה למניעת פתיחתה מעל חמישה‬
‫סנטימטרים‪ ,‬המאפשרת במידת הצורך פתיחת הדלת מבחוץ‪.‬‬
‫כלל יפה לתכנון בית )במיוחד למקלחת( היא הדאגה לתנאים‬
‫למבוגרים‪ ,‬גם לבית המיועד לצעירים‪ ,‬כי מדרך הטבע כולם מתבגרים‬
‫עם הזמן‪ .‬הרי כבר נאמר שתכנון הוא ראשית כל ראיית הנולד‪.‬‬
‫‪ .139‬איך לרהט את הבית?‬
‫רצונו של אדם – כבודו )חז"ל(‬
‫רהוט הבית איננו מרכיב בחוזה לבניית הבית‪ ,‬לא במיפרט הטכני )ד‪-‬‬
‫"‪ .51‬מה זה מיפרט טכני?"(‪ ,‬לא בכתב הכמויות )ד‪ .40"-‬מה זה כתב‬
‫כמוחות?"( ולא בתוכניות הבצוע‪ ,‬אבל הוא מרכיב ראשון במעלה‬
‫בתכנון ובעיצוב הבית‪ .‬בתוכנית הרעיונית שהאדריכל מכין לשיפוטך‬
‫החדרים מרוהטים‪ .‬חשוב לדון ולסכם עמו כיצד‪ ,‬להבטחת מקום נאה‬
‫לרהוט שאתה תרכוש‪ .‬ריהוט הבית הוא הבסיס לתכנונו‪.‬‬
‫אדם שמתכוון לנסוע ברכבת‪ ,‬עליו לדעת לאיזה תחנה הוא רצה להגיע‬
‫לפני לקנות את הכרטיס‪ .‬כך בריהוט‪ ,‬התחנה האחרונה בבניית הבית –‬
‫על המזמין לדעת איך ירצה לרהט את הבית לפני התכנון‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫המלצה‪ :‬טוב יעשה מי שמתכוון לבנות לו בית אם יגבש לפני לפנות לאדריכל‬
‫רשימה של החדרים שנחוצים לו‪ ,‬ייעודם ותכולתם )ריהוט ומכשור(‪ .‬עדיף‬
‫שהמזמין ינחה את האדריכל ולא ההיפך )ראה ו'‪ .59" -‬איזה אדריכל‬
‫לבחור?"(‪.‬‬
‫‪ .140‬מה עם הריהוט?‬
‫על טעם ועל ריח אין להתווכח‬
‫)פתגם עממי(‬
‫הריהוט הוא הפריט החשוב ביותר לעיצוב האסטטי של הדירה‪ ,‬אבל‬
‫אין לשכוח שעליו להיות שימושי ונוח )למשל‪ :‬אצטבאות בארונות‬
‫ניתנות לשליפה‪ ,‬כפי בצילומים למטה( ‪ .‬על סגנון‪ ,‬דגמים‪ ,‬צורה‪ ,‬צבע‬
‫ועוד היבטים‪ ,‬לא אוסיף מילה‪ .‬איש איש וטעמו‪ ,‬אישה אישה וטעמה‪.‬‬
‫להלן מספר רעיונות מעשיים‪ ,‬שהם מיותרים למי שיודע אותם‪:‬‬
‫‪ .141‬מה כדאי לדעת על רהיטים?‬
‫‪121‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫נושא הריהוט בבית הוא כל כך מגוון ואישי‪ ,‬שבתחום זה איני מעז‬
‫להתערב‪ .‬לשם כך יש שפע של מגזינים‪ ,‬אינטרנט ושיטה פשוטה‪ :‬סקר‬
‫שוק‪ַ .‬ב ֵקר בכמה שיותר חנויות‪ ,‬תתרשם ותשווה מחירים‪ .‬בתחום הזה‬
‫האישה יכולה להיות לעזר רב – איזה אישה איננה אוהבת לסייר‬
‫בחנויות?‬
‫‪ .142‬מה עניין האשה לרהוט הבית?‬
‫מצא אישה מצא טוב‪.‬‬
‫)משלי יח‪ ,‬כב(‪.‬‬
‫בשאלה כיצד לרהט את הבית‪ ,‬יש לי פטנט בדוק‪ :‬לשאול את אשתי ועל‬
‫פיה יישק דבר! נשמע כבדיחה‪ ,‬אבל במקרה הפרטי‪-‬האישי‪-‬הספציפי‬
‫שלי‪ ,‬זה פועל! אינני בטוח אם כלל זה הוא אוניברסאלי ואם הוא‬
‫מתאים לך‪ ,‬אבל ברור לי שבלי שיתוף האישה )כשיש כזאת( אין לרהט‬
‫בית‪ ,‬גם אם מזמינים תכנון אצל מעצב מקצועי‪.‬‬
‫בציור‪ :‬דוגמה כיצד נראות בביתנו ארבע פינות‪ :‬שתיים אשתי עיצבה ושתיים הן‬
‫שלי‪ .‬נחשו למי כל אחד שייך‪...‬‬
‫‪122‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ט"ו‪ .‬מגוון פרפראות וטיפים מעשיים‬
‫הבז לקטנות‪ ,‬לא נועד לגדולות‬
‫)יצחק אייזק(‬
‫יריעתו של ספר זה צרה מלהכיל את כל מה שראוי היה שיימצא בו‪.‬‬
‫להלן מספר דוגמאות אקראיות בהחלט‪ ,‬ויותר מאשר לפתור בעיות‪,‬‬
‫מטרתן לעורר תשומת לב‪ ,‬חשיבה ויצירתיות על ההתמודדות עם‬
‫אירועים שמתרחשים בבנייה‪.‬‬
‫‪ .143‬מה הוא מתווה הבית?‬
‫"חכם – הרואה את הנולד‪) "...‬חז"ל(‬
‫ִמתווה )"שנורגריסט" בשפת הבנאים( הוא מסגרת עזר מלוחות עץ על‬
‫עמודוני עץ‪ ,‬שמקימים ב ִמגְרש לקביעת המיקום של המבנה לבנייה‬
‫ולסמן את יסודותיו )מקום הכלונסאות או פלטות‪ ,‬עמודי היסוד‪ ,‬וקורות‬
‫היסוד(‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫כיוון נזדקק למודד מוסמך להכנת תוכנית ה ִמגְרש‪ ,‬רצוי לסכם עמו‬
‫שיסמן עם יתדות ברזל את הפינות החיצוניות של הבניין ונקודת יחוס‬
‫לגובה ‪) ±0.00‬גובה הרצפה הראשית בקומת הקרקע(‪ ,‬שישמש כבסיס‬
‫להקמת המבנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬יש לקבוע עמו שעם הקמת המתווה הוא יבוא‬
‫לבדוק את הסימון שקבלן השלד עשה‪ .‬דרוש גם אישור בכתב ממפקח‬
‫מטעם הרשות המקומית לבנייה‪ .‬נכון הדבר שלמבנים לא גדולים ולא‬
‫מסובכים במיוחד‪ ,‬קבלן שלד אמור לדעת איך לסמן בית במגרש‪ ,‬אבל‬
‫אינני ממליץ לסמוך על כך‪ ,‬כי כל סטייה‪ ,‬הקטנה ביותר‪ ,‬עלולה‬
‫להתנקם בשלב מאוחר של הבנייה )במיוחד בשלב הריצוף( ללא‬
‫אפשרות תיקון‪.‬‬
‫בתוספת חדר חיצוני לבית‬
‫קיים‪ ,‬אפשר לוותר על המודד‬
‫המוסמך‪ ,‬אם אתה יודע‪ ,‬או יש‬
‫לך מי שיודע‪ ,‬לבדוק את‬
‫הסימון‪.‬‬
‫בעניין המתווה‪ ,‬אין לסמוך‬
‫לעולם על הסימון של מי‬
‫שעשה אותו‪ .‬מישהו אחר חייב‬
‫לבדוק את המתווה‪ ,‬כפי‬
‫שסופר שכותב ספר איננו‬
‫עורך אותו‪ .‬אין כאן עניין של‬
‫חוסר אמון‪ ,‬אלה נוהל תקין –‬
‫אין לוותר עליו‪.‬‬
‫בתמונה‬
‫‬
‫סטייה של ‪ 5‬ס"מ בלבד במתווה‬
‫של חדר קטן שהוסיפו לבית קיים‬
‫מורגשת היטב בריצוף על יד הקיר‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .144‬מה יש לבדוק בבנייה?‬
‫כבדהו וחשדהו )עממי(‬
‫זהירות וחשדנות אינן מונעות אכזבה ועוגמת נפש‪ ,‬אבל עשויות להוריד‬
‫למינימום את הסף שלהם‪ .‬דשנו רבות בנושא ולא נרפה ממנו גם הלאה‪.‬‬
‫הנה מספר בדיקות שחייבים לבצע בבנייה‪:‬‬
‫• המגרש – ראשית‪ ,‬לפני קניית מגרש יש לברר ברשות המקומית‬
‫מה הן ההוראות והמגבלות החלות עליו ועל הסביבה‪ ,‬כפי שמוסבר‬
‫בפרק ו'‪ .58" -‬איזה ִמגְרש לבחור?"(‪.‬‬
‫• מיומנות בעלי המקצוע – בדיקת המיומנות של בעלי מקצוע מוטלת‬
‫על המעסיקים אותם‪:‬‬
‫ אם מסרת את בניית הבית שלך לחברה או קבלן‪ ,‬עליהם‬
‫האחריות על העובדים שהם מעסיקים‪.‬‬
‫בנוגע לאנשים שאתה מעסיק – לא תשלח את המועמדים ל"בדיקה‬
‫במעבדה"‪ ,‬כפי שמקובל בחברות הגדולות‪ ,‬הנעזרות במכונים‬
‫לפסיכומטריה‪ ,‬גרפולוגים ופסיכיאטרים לקבלת חוות"דעת על‬
‫כישוריהם‪ .‬אם מנהל העבודה אינו מכיר את בעלי המקצוע מעבודות‬
‫קודמות‪ ,‬רצוי להתעניין במקומות בהם עבדו בעבר ולברר מה אומרים‬
‫עליהם ועל עבודתם‪.‬‬
‫ תוכניות העבודה – על מנהל העבודה ועל המפקח )אם יש כזה(‬
‫לבדוק היטב את תוכניות הבצוע ולברר אם ישנם בהן כל‬
‫הפרטים הנחוצים‪ ,‬ולוודא שהם תואמים לדרישות דיני הבנייה‬
‫והתקן הישראלי )ת"י(‪.‬‬
‫ התאמת הפרטים – אי"התאמת פרטים בתוכניות יכולה לגרום‬
‫לתיקונים ופירוקים שישבשו את העבודה התקינה וייקרו עלות‬
‫הבנייה‪ .‬המבצע ידרוש בצדק תשלום נוסף עבור תיקונים‪ ,‬בגין‬
‫העבודה הנוספת ובזבוז חומרים‪ ,‬שאין הוא אשם בהם‪.‬‬
‫ מניעת תקלות – תמיד יש הפתעות בזמן הביצוע ומניעת תקלה‬
‫תורמת למהלך התקין של העבודות‪ .‬עדיף להבטיח את התכניות‬
‫הנדרשות לעבודה רציפה לפני התחלת הבנייה של הבית‪ ,‬על‬
‫‪125‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫מנת למנוע הפסקות בעת הביצוע והמתנה עד שהמתכננים יכינו‬
‫את הפרטים החסרים‪.‬‬
‫ חובת הבדיקה של התוכניות אם אין טעות במידות שמופיעות‬
‫בהן חלה על המבצע ורצוי שהוא יאשר בחוזה שעשה את זאת!‬
‫עליו להודיע למתכנן על כל אי"התאמה שמצא‪ .‬מקובל שהערה‬
‫על כך מופיעה בפירוש בכל תוכנית!‬
‫מוסר השכל‪ :‬אין להתחיל את בניית הבית לפני שכל התוכניות מושלמות! כלל זה‬
‫איננו נכון לפרויקטים גדולים שמבצעים בשלבים‪ ,‬אך נכון לכל שלב ושלב‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫ בדיקת סימון המתווה – ראה את הסעיפים המתייחסים למתווה‪.‬‬
‫אין להרשות כל עבודה בתוך המתווה לפני אישור בכתב מגורם‬
‫מוסמך )מודד‪ ,‬מפקח או מנהל העבודה( שהוא בדק את הסימון‪,‬‬
‫ומצא אותו נכון )ראה סעיף ט"ו‪ .142" -‬מה הוא מתווה הבית?"( ‪.‬‬
‫ בדיקות בטון – עיין בפרק ט"ז‪" -‬נספח טכנולוגי )לא חובה(‪ :‬על‬
‫הבטון"‪ .‬הנושא מובהר היטב בתקן הישראלי לבדיקת הבטון‪.‬‬
‫המדידה של שקיעת הבטון נעשית עם דגימה מהאצווה של‬
‫הבטון הטרי‪ ,‬שממלאים עמה קונוס תקני ומהדקים אותה במוט‬
‫תקני‪ .‬שולפים את הקונוס כלפי מעלה ומודדים באינצ'ים את‬
‫ההפרש בין גובה גוש הבטון ששקע לבין גובה הקונוס‪.‬‬
‫אם יש צורך לשלוח במעבדה לבדוק מה החוזק הצפוי לבטון הקשיח‪,‬‬
‫ממלאים בחומר שהיה בקונוס או ישר מאצוות המערבל את תבניות‬
‫הפלדה התקניות ליצירת קוביות‪ .‬התקן מפרט כמה קוביות להכין‪ ,‬כיצד‬
‫ומתי בכל שלב של היציקות‪.‬‬
‫חייבים להימצא באתר‪ ,‬ולהעמיד לרשות מפקח הבנייה‪ ,‬מכשירים‬
‫לבדיקת הבטון הטרי‪ :‬קונוס ומוט הידוק תקניים לבדיקת שקיעת הבטון‬
‫ותבניות פלדה לקוביות הדגימות‪.‬‬
‫מספר הבדיקות שיש לעשות בבטון המיובא תלוי בנסיבות )כמו‬
‫בנושאים אחרים המתוארים בספר הזה(‪ ,‬וכאמור התקן מפרט אותם‬
‫לפי הנפח וסוגי הבטון שיוצקים‪.‬‬
‫בבית מגורים סטנדרטי לא גדול אפשר להסתפק בבדיקת הבטון עבור‬
‫הגג‪ ,‬אם הוא יצוק‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬רצוי שבאתר ימצא הקונוס התקני‬
‫‪126‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫לבדיקת שקיעת הבטון‪ .‬מנהל העבודה אמור לדעת איך לבדוק את‬
‫שקיעת הבטון ואם אינו יודע‪ ,‬אין זה מסובך ללמוד‪ .‬אם הוא מודד‬
‫בעצמו את שקיעת הבטון המיובא לאתר‪ ,‬אפשר לוותר על מרבית‬
‫הבדיקות של הקוביות במעבדה‪ .‬אם השקיעה בסדר )כלומר‪ :‬היא‬
‫בהתאם להזמנה‪ ,‬או פחותה ממנה(‪ ,‬סביר להניח שהבטון יענה לדרישות‬
‫כשהוא יתקשה‪.‬‬
‫אם הבטון סמיך מדי )והשקיעה קטנה מההזמנה!(‪ ,‬מותר להוסיף מעט‬
‫מים‪ ,‬בתנאי ששקיעת הבטון של התערובת לא עוברת את המותר‬
‫)השקיעה שלפיה הזמינו את התערובת(‪.‬‬
‫אם משתמשים בערֵב"על אין להתרשם מהמראה הסמיך של האצווה!‬
‫יש לבדוק את השקיעה של האצווה שיוצאת מהמערבל כדי לוודא‬
‫שהיא תואמת את ההזמנה ואין להוסיף מים אחרי הבדיקה – עם הוספת‬
‫הערֵב השקיעה בוודאי גודלת והבטון נעשה רך יותר‪ ,‬על אף המראה‪.‬‬
‫חשוב ביותר‪ :‬באופן כללי אין להרשות בשום פנים ואופן הוספת מים לתערובת‬
‫לאחר הבדיקה של שקיעת הבטון‪ .‬כל תוספת מים מחלישה את חוזק הבטון‪.‬‬
‫לשיפור עבידות )נוחיות לעבודה( הבטון רצוי להוסיף לתערובת ערב"על‬
‫ולא מים!‬
‫ בדיקת צנרת היא ללא ספק אחת בדיקות החשובות ביותר‬
‫בבניית הבית‪ .‬אין לוותר בשום אופן על בדיקות צנרות‬
‫האינסטלציה )מים‪ ,‬גז וביוב( בזמן אמת!‬
‫בנוגע לצנרות מים‪ ,‬ביוב וגז‪ ,‬אין להסתפק בהודעת האינסטלאטור‬
‫"בדקתי והכול בסדר!"‪ .‬מנהל העבודה או המפקח חייב להשגיח על‬
‫הבדיקה‪ ,‬לקרוא במו עיניו את שעון מד"הלחץ בהתחלת הבדיקה‬
‫ובסופה‪) ,‬למחרת היום או לאחר מספר שעות( כדי לוודא שלא הייתה‬
‫נפילת לחץ‪ ,‬ולרשום ביומן האתר שהצנרת נבדקה ואין בה נזילה‪,‬‬
‫דליפה או חלחול )בהתאם למקרה(‪ ,‬וכה הלאה וכה הלאה‪.‬‬
‫צנרת החשמל והכבלים למכשור אלקטרוני חייבת אישור של חשמלאי‬
‫מוסמך או של המהנדס המתכנן‪ ,‬לפני שמכסים אותה בבטון‪.‬‬
‫אין להרשות בשום אופן את סתימת התעלות של צינורות האינסטלציה‬
‫ללא האשור מוסמך שנבדקו‪ .‬התעלמות מהפרט הקטן הזה עלול לעלות‬
‫‪127‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ביוקר‪ .‬תיקון תקלה של נזילה או דליפה יכול לדרוש סיתות בטונים‬
‫ובלוקים‪ ,‬שבירת טיח ‪ ,‬פירוק ריצוף‪...‬‬
‫תיקון‪ ,‬ככל שיהיה מושלם‪ ,‬תמיד משאיר "צלקות"‪.‬‬
‫‪ .145‬איך פורץ גנב לבית?‬
‫"א לוך מאכט א גאנעב" – החור‬
‫עושה את הגנב )פתגם אידיש(‬
‫ככל שהבתים נעשים "מתוחכמים" יותר‪ ,‬גם הגנבים משתכללים יותר‪.‬‬
‫עובדה – אין בית שלא ניתן לפריצה! אך מדוע להקל עליהם את‬
‫המלאכה? אין להסתמך על ניסים‪ :‬מי שבונה לו בית חייב לנקוט בכל‬
‫האמצעים שברשותו לשמירה על רכושו‪ ,‬אם איננו רוצה להתנסות‬
‫בטראומות קשות וכואבות של אבידה‪.‬‬
‫גנבים יכולים לפרוץ קירות‪ .‬מי שבונה בית מבודד יעשה בחכמה אם‬
‫בקומת הקרקע הקירות החיצוניות יהיו מבטון‪ ,‬נניח עד ‪ 2‬מטר גובה‪.‬‬
‫דלתות וחלונות הם הפתחים הקלסיים לחדירת גנבים לבית וזו הסיבה‬
‫מדוע יש לגונן עליהם‪ .‬ראה ט"ו‪ .145" -‬איך לגונן על דלתות וחלונות?"‪.‬‬
‫טוב עושה הדואג למערכת אזעקה‪ ,‬במיוחד בווילות מבודדות‪ ,‬שהיא‬
‫תהיה מחוברת למוקד שמירה‪ .‬דרך אגב‪ ,‬בווילות הללו מומלץ להקיף‬
‫את המגרש בגדר גבוהה‪ .‬פרטים נוזפים בפרק ז' ‪ .74" -‬מה זה בית חכם?"‪.‬‬
‫‪ .146‬איך לגונן דלתות וחלונות?‬
‫ביתי – מבצרי )פתגם אנגלי(‪.‬‬
‫השיטה הכי מקובלת למיגון דלתות היא להשתמש בפלדלת‪ ,‬לפחות‬
‫בדלת הכניסה הראשית‪ .‬ביתר הפחחים אפשר להתקין סורג פלדה‬
‫חיצוני‪ .‬רצוי לצקת חגורת בטון סביב פתחי החלונות והדלתות‪,‬‬
‫ליציבות המשקופים ולעיגון הסורגים‪ .‬אין לעגן סורג פלדה במשקוף‬
‫עץ או בבלוקים‪.‬‬
‫• מיגון דלתות – הסורג יתפתח על צירים שלא ניתנים לשליפה‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• מינון חלונות – מסגרת חיצונית של סורג פלדה קבוע )שיכולה‬
‫להיות ציורית ודקורטיבית(‪.‬‬
‫אם סורגים אינם לטעמך‪ ,‬קיימים תריסי פלדה בגלילה‪ ,‬המופעלים על‬
‫ידי פיקוד חשמלי‪ .‬לשיטה הזו יש יתרון גדול‪ :‬כשיוצאים מהבית או‬
‫כשהולכים לישון‪ ,‬ניתן לסגור בבת אחת את כל התריסים בבית בלחיצה‬
‫על כפתור בקופסת חיבורים הקשורה לפיקוד החשמל המרכזי‪,‬‬
‫בשלט"רחוק או בטלפון‪ .‬ראה בפרק ז'‪ .74" -‬מה זה בית חכם"‪.‬‬
‫‪ .147‬איך להתמודד עם התפשטות החומרים?‬
‫עקב נסיבות שונות ומשונות )טמפרטורה‪ ,‬לחות‪ ,‬לחץ‪ ,‬קרינה( חומרים מתעקמים‪ ,‬משנים את נפחם‪,‬‬
‫מתפשטים או מתכווצים‬
‫הידעת? )‪(6‬‬
‫איך המצרים הקדמונים "חתכו" סלעים?‬
‫על מנת לחצוב מסלע מונוליתית את הגושים‬
‫לאובליסקים ולפסלים הענקים‪ ,‬המצרים‬
‫הקדמונים היו קודחים חורים במרחקים קטנים‬
‫לאורך קו ישר של פני הסלע‪ ,‬מחדירים בהם‬
‫יתדות עץ ומרטיבים כולם בבת אחת‪ .‬התנפחות‬
‫היתדות סדקה את הסלע כאילו נחתכה על ידי‬
‫משור‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫דוגמא קלאסית‪ :‬פסי הפלדה במסילות רכבת משנים את אורכם בהתאם‬
‫לטמפרטורה‪ ,‬לכן משאירים מרווח בינם‪.‬‬
‫כמה דוגמאות בבנייה‪:‬‬
‫• עיסת הבטון הטרי מתקשה ומתכווצת בעת תהליך ההידרציה‪ ,‬עקב‬
‫התהליכים הכימיים‪ .‬ההתקשות והתכווצות הולכות וקטֵנות‪ ,‬אך‬
‫אינן מפסיקות משך שנים רבות‪ .‬ראה סעיף ט"ז‪ .168" -‬מה היא‬
‫ההידרציה של צמנט?"‪.‬‬
‫• עיסת טיח סידי מתפשטת עם התייבשותה‪ .‬לכן משתמשים בה‬
‫כחיפוי על קירות‪ .‬הטיח הסידי סותם בהתפשטותו סדקים ויוצר‬
‫שכבה אטומה למים‪ .‬ראה סעיף ט"ו‪ .158" -‬איך חודרת רטיבות לבית?"‬
‫ופרק י"ד‪ .127 "-‬מה הוא תפקיד הטיח? "‪.‬‬
‫• חול שנשפך מגדיל את נפחו‪.‬‬
‫כוס מלאת חול )‪ ,(1‬כאשר שופכים את החול לכוס אחרת )‪ ,(2‬הוא מתנפח )‪.(3‬‬
‫מים )‪ (4‬משקיעים )מצופפים( את החול )‪.(5‬‬
‫הסבר‪ :‬החיכוך בין הגרגירים יוצר חשמל שלילי שמגדיל את המרחק ביניהם‪.‬‬
‫הרטבת החול מכווץ אותו‪ ,‬משום שהמים גורמים לארקת מטען החשמל‬
‫השלילי וגם "משמנים" את גרגירי החול‪ ,‬שגולשים לתוך החללים ביניהם‪.‬‬
‫הידוק במוטות וריטוט מכאני מכווצים‪ ,‬משום שדוחסים את הגרגירים‬
‫ומשחררים אוויר ועודפי מים כלואים‪ .‬שילוב של הרטבה‪ ,‬הידוק וריטוט‬
‫משיג את מרב הציפוף של החומר‪ ,‬לכן מהדקים את מצע הכבישים עם‬
‫מכבש מרטט )"‪ 12‬טון"‪ ,(...‬תוך הרטבה‪ .‬ציפוף הבטון הטרי במרטט מכאני‬
‫מגדיל את חוזק הבטון הקשיח‪ ,‬אך אסור לגעת בבטון הטרי כשהוא מתחיל‬
‫להתקשות‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫יש לדעת כיצד החומרים השונים שמשתמשים בבנייה מתנהגים במשך‬
‫הזמן ובתנאים סביבתיים משתנים‪ ,‬כדי לקחת את פעילותם בחשבון‬
‫בעת תכנון המבנה‪.‬‬
‫‪ .148‬איך לקבוע את גובה המדרכות בשטחים‬
‫המיועדים למדשאות?‬
‫קשה לחזות דברים‪ ,‬במיוחד ביחס לעתיד‪.‬‬
‫)‪(“Yogy” Berra‬‬
‫בשטחים המיועדים למדשאות יש להתחשב בעובדה שהקרקע מתנפחת‬
‫עם צמיחת הדשא‪ ,‬עקב גדילת השורשים‪ .‬השבילים לעומתה עשויים‬
‫לשקוע‪ ,‬אם נבנו על מצע לא מהודק כראוי‪ .‬לכן‪ ,‬עשוי להיווצר מצב‬
‫שהדשא יהיה גבוה יותר מאשר פני השביל‪ ,‬דבר שיגרום למי הגשמים‬
‫לזרום על השביל ולהפוך אותו למוביל מים‪ ,‬במקום דרך להולכי"רגל‪.‬‬
‫הגנן שתל דשא ושיחים‬
‫מבלי לקחת בחשבון איך‬
‫הם יגדלו‪ .‬הם מכסים‬
‫שליש מהשביל ומפריעים‬
‫למעבר אנשים‪.‬‬
‫העץ קרוב מדי לשביל‪.‬‬
‫כשיגדל אפשר יהיה לגזום‬
‫את הענפים הנמוכים שלא‬
‫יפריעו להולכי הרגל‪ ,‬אבל‬
‫שורשיו עלולים להרים‬
‫ואף לסדק את השביל‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ השביל כמוביל מי‬
‫גשמים‬
‫סיבוב מסוכן‪ .‬איזה נולד ראה המתכנן בשיח הגולש מהמדרכה‬
‫לכביש? הוא מסתיר את הראות בסיבוב ומכריח את הולכי הרגל‬
‫לרדת מן המדרכה‪ .‬מדוע עמוד חשמל באמצע המדרכה ?‬
‫‪132‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .149‬מה קורה כאשר התשתית מרושלת?‬
‫"ווי אזוי מבעט זיך‪ ,‬אזוי שלופט מען" – כפי‬
‫שמציעים את המיטה‪ ,‬כך ישנים‪) .‬פתגם אידיש(‬
‫הכשלים בבנייה הכי נפוצים בריצוף‪ ,‬בחפוי‪ ,‬בשבילים וכדומה נובעים‬
‫מחוסר הכנה נכונה של התשתית עליו מרצפים‪ ,‬מחפים וסוללים את‬
‫השבילים‪ .‬נרחיב את ההסבר קודם כל בשבילים‪ ,‬שלא שייכים אמנם‬
‫לבניית הבית עצמה‪ ,‬אבל משרתים את סביבתו הקרובה ויש להניח‬
‫שיבנו אותם בצמוד או לאחר בניית הבית‪ .‬ההסבר מתאים גם לריצוף‬
‫בחדרים ובמשטחים שאינם על רצפת בטון‪.‬‬
‫הצילומים למטה מסבירים יותר מאלף מילים מה קורה עם סוגי ריצוף‬
‫שונים‪ ,‬כאשר הכנת התשתית מרושלת‪:‬‬
‫‪133‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .150‬איך להכין את התשתית לשבילים?‬
‫הכנת תשתית לשבילים )למדרכות‪ ,‬לסלילת כבישים‪ ,‬ריצוף שלא על‬
‫רצפת בטון‪ ,‬גם לשבילי בטון או אספלט( הוא ללא ספק החלק הכי‬
‫חשוב וגם הכי מוזנח בנושא‪ .‬משקיעים הרבה תשומת לב לבחירת‬
‫החומר העליון )איזה מרצפות‪ ,‬מוזאיקה(‪ ,‬הצבע והצורה ומזניחים‬
‫בהכנת התשתית‪ ...‬התוצאה )לא מידית – אבל מי בונה לזמן קצר?(‪:‬‬
‫עוגמה ותסכול )ראה צילומים בסעיף הקודם ובנוכחי(‪.‬‬
‫חייבים לסלֵק משטח הריצוף או הסלילה כל קרקע שיש בה חומר‬
‫אורגני )אדמה חקלאית‪ ,‬שורשים( ופסולת‪ .‬זהו השלב החשוב ביותר‬
‫ולרוב ההקפדה לוקה בחסר‪ .‬חומר אורגני גורם לשינוים בנפח האדמה‬
‫– ניפוח או כיווץ – פעולות העלולות להרים‪ ,‬להשקיע או לסדק את פני‬
‫השטח‪:‬‬
‫‪134‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .151‬איך לרכך צבע?‬
‫רב בעיירה הכין יין לפסח‪ .‬אחד מתלמידיו היה לוגם‬
‫מדי פעם מהמיכל ושלא ירגישו בחסר היה מוסיף מים‪.‬‬
‫ב"סדר" של הרבי‪ ,‬ארבעת הכוסות היו מימיים…‬
‫)סיפור יהודי ידוע(‬
‫צבע הוא הקוסמטיקה העליונה והסופית בה מתאפר הבניין‪.‬‬
‫הצביעה איננה הגורם הכי חשוב בבית‪ ,‬אבל היא מה שהעין רואה‪.‬‬
‫בנוסף ליופי‪ ,‬לצביעה תפקיד לא פחות חשוב באטימת הקירות נגד‬
‫חדירת מים ובהגנה מפני ארוזיה‪ .‬צבע צריך "לנשום" )לא להיות‬
‫אטום לגמרי(‪ ,‬אבל למנוע חדירת מים‪.‬‬
‫צבעים טובים הם לרוב סמיכים ולא קל לעבוד עמם‪ .‬מה עושים‬
‫ה ַצ ָּבעים? הם מוסיפים לצבע "קצת" חומר מדלל )טרפנטין או אחר(‪.‬‬
‫תמיד כשהם מרגישים קושי במשיכת המברשת‪ ,‬מוסיפים עוד "קצת"‬
‫מדלל – לבסוף‪ ,‬הם צובעים עם מדלל‪...‬‬
‫לכל ֶצ ַבע הוראות ייחודיות של היצרן איזה מדלל והכמות )לרוב מ‪5-‬‬
‫ל‪ (12%-‬שיש להוסיף למיכל ה ֶצבע כשפותחים אותו בפעם הראשונה‬
‫ואין לעבור את השיעור המומלץ! סמיכות יתר בצבע הגולמי תפקידה‬
‫להקל על הובלה ואחסון המיכל )פחות נפח ומשקל‪ ,‬הפרדה ושקיעה‬
‫של מרכיבים ומניעת נענוע של הנוזל בעת ההובלה(‪.‬‬
‫לפי ניסיוני‪ ,‬מעטים הצבעים היודעים שכאשר הצביעה נעשית לא‬
‫נוחה‪ ,‬הפתרון איננו להוסיף מדלל לצבע‪ ,‬אלא לנקות את המברשת‪.‬‬
‫ַצּבע טוב מחזיק כמה מברשות בפחית עם מדלל‪ ,‬וכאשר המברשת בה‬
‫‪135‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הוא צובע מתקשה‪ ,‬הוא טובל אותה בפחית ולוקח אחרת‪ ,‬נקייה‪ ,‬ומנגב‬
‫אותה היטב לפני השימוש‪ .‬הוא גם צובע מתוך פחית קטנה של צבע‬
‫ושומר את היתר במיכל הסגור היטב‪ ,‬למניעת התאדות המדלל שבו‪.‬‬
‫‪ .152‬האם מרמים בצביעה?‬
‫הדרך לגיהינום זרועת כוונות‬
‫טובות‪) .‬עממי(‬
‫האם אפשר לגלות אם מרמים בצביעה? אין להניח מראש שכל צּבעי‬
‫הוא רמאי‪ ,‬אבל ערנות ובקרה אינן מזיקות לאיש‪ .‬רוב הנזקים בצביעה‬
‫)וגם בתחומים אחרים‪ .‬עיין הנספח על הבטון( נגרמים מחוסר ידע‬
‫ואי"הקפדה‪ ,‬ולאו דווקא מתוך כוונה תחילה )ראה "‪ .151‬איך לרכך צבע?"‬
‫בפרק ט"ו(‪.‬‬
‫כשמדובר בצביעה בצבעים יקרים )אפוקסי‪ ,‬או צבעים מיוחדים(‪ ,‬תמיד‬
‫עמדתי על כך שאספק את הצבע ואשלם עבור הצביעה בלבד‪ .‬בזאת‬
‫הבטחתי שהצּבע לא ישתדל לקמץ בצבע‪.‬‬
‫‪ .153‬איך לבדוק את הצביעה?‬
‫אל תסתכל בקנקן ‪ ,‬אבל מה שיש בו‪.‬‬
‫)חז"ל(‬
‫ישנן דרכים פשוטות לדעת אם הצּבע צבע כפי שצריך‪:‬‬
‫• ניסיון – מי שיש לו ניסיון בצביעה ומחונן בחוש הבחנה‪ ,‬מבחין את‬
‫טיב הצביעה על פי הסתכלות עליה ועל ידי בדיקה של דלילות‬
‫הצבע בפחית ממנה צובעים‪.‬‬
‫• בדיקה יותר מדויקת – חישוב שטח הכסוי לגלון של הצבע‪ ,‬על פי‬
‫הכתוב בפח הצבע או בקטלוג שלו‪ ,‬ומדידת השטח שנצבע בכמות‬
‫הזאת‪ .‬אל תהיה מופתע אם התברר לך שהוא גדול בשליש ויותר‬
‫מעבר למומלץ‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• צביעה על ברזל – קל מאוד לשלוט על עובי כסוי הברזל‪ .‬קיים‬
‫מכשיר קטן )מד"עובי מגנטי( שמודד את עובי הצביעה על ברזל עם‬
‫דייקנות של שברי מיקרונים‪.‬‬
‫• משטחים אחרים – לא ידוע לי על מכשירי מדידה עבורם‪ .‬צורה‬
‫פשוטה לשלוט על טיב הצביעה היא המדידה לעתים קרובות ב‪-‬‬
‫‪) densometer‬מד"צפיפות( את צפיפות הצבע ובפחית ממנו‬
‫צובעים‪ ,‬כדי לבדוק אם לא הוסיפו עודף מדלל‪ .‬כשפותחים בפעם‬
‫הראשונה את המיכל )פח‪ ,‬קופסה( מוסיפים את המדלל בכמות‬
‫הנדרשת‪ ,‬מודדים את הצפיפות של הצבע ושומרים שהיא לא‬
‫תשתנה במשך הזמן‪ .‬יש לצבוע מפחית קטנה ולשמור שהפח יהיה‬
‫מכוסה וסגור היטב‪ ,‬למניעת אידוי המדלל‪.‬‬
‫• שיטה פשוטה יותר‪ ,‬ללא "חכמולוגיה"‪ :‬לבדוק לעתים קרובות את‬
‫המברשות איתן צובעים‪ .‬אם השערות ארוכות ונקיות‪ ,‬וסמיכות‬
‫הצבע נראית בסדר‪ ,‬גם הצביעה אמורה להיות בסדר‪.‬‬
‫‪ .154‬האם אלוהים הוא ערבי?‬
‫לסעיף הזה אין קשר לקונפליקט הישראלי‪-‬הפלסטיני‪.‬‬
‫הכותרת הפרובוקטיבית היא של המאמר שפרסמתי‬
‫בשנת ‪ 1970‬בחוברת "בנייה"‪ ,‬על הצבע הכחול‪) .‬נ‪.‬מ‪(.‬‬
‫לפני יובל שנים ששאלתי מדוע הערבים מרבים לצבוע בכפריהם את‬
‫הבתים בכחול )בימינו משתמשים בצבעים "מודרניים"(‪ .‬הסבירו לי‬
‫שבזאת "מסדרים" את השטן – הוא חושב שהבתים בשמיים‪ ...‬נכון או‬
‫לא‪ ,‬עובדה היא שמשום מה מכנים בארץ את הכחול כ"צבע ערבי"‬
‫ונמנעים מלהשתמש בו‪ ,‬אף על פי שהוא בדגל הלאומי של המדינה‬
‫ומקובל בפסי הטלית‪ .‬רוב הלוחות השקופות בגגות המפעלים‬
‫והפרגולות בישראל הם חלביות )לבנבנות( או ירוקות‪ ,‬מעולם לא‬
‫כחול‪ .‬לעיתים קרובות‪ ,‬צובעים אותם אחר כך בצבע לבן אוטם למניעת‬
‫החום הגבוה שהם מקרינים‪ .‬יש לי ניסיון גדול עם תוצאות מצוינות‬
‫בלוחות כחולים )נאלצתי לעשות הזמנה מיוחדת‪ ,‬כי אין מיצרים‬
‫בישראל לוחות פוליקרבונט או פיברגלס כחולים(‪ .‬הגוון הכחול של‬
‫‪137‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫השמיים ובלוחות שקופות מקנה תחושה נעימה‪ ,‬כי הוא מונע את‬
‫המעבר של גלי חום בשני הכיוונים‪ .‬הוא מפריד את הטמפרטורה‬
‫בסביבה הפנימית מהחיצוניות – לא מאפשר בקיץ את חדירת החום‬
‫מהחוץ פנימה ובריחתו מבפנים החוצה בחורף‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬האם אלוהים צבע את השמיים בכחול כי הוא ערבי?‬
‫הידעת? )‪(7‬‬
‫אם אתה בעל סקרנות מדעית‪ ,‬עטוף שני מדי"חום "מינימום‪-‬‬
‫מקסימום"‪ ,‬אחד בצלופן כחול והשני בצהוב‪ ,‬וחשוף אותם‬
‫לשמש במשך מספר ימים‪ .‬התוצאה תפתיע אותך‪ :‬מדד‬
‫הטמפרטורה בתוך הכיסוי הצהוב יכול להגיע ל‪ 10ºc-‬ויותר‬
‫גבוה מעל הכחול‪ .‬נסה אותו תרגיל עם צבעים אחרים )שחור‪,‬‬
‫ירוק‪ ,‬ולבן‪ ,‬וכו'‪ – (.‬התוצאה תהיה דומה‪ :‬הטמפרטורה‬
‫במדחום עטוף בכחול תהיה תמיד הנמוכה ביותר‪ .‬לכן צבע‬
‫כחול נקרא "צבע קר" ואת יתר הצבעים מכנים "צבע חם"‪.‬‬
‫כל ה ְצבעים הם תוצאה של הרכב בין שלושת הצבעים‬
‫היסודיים וכל צבע יהיה "קר" או "חם" יותר בהתאם לאחוז‬
‫הכחול שהם מכילים‪.‬‬
‫‪ .155‬מה עם השינוים בעת הביצוע?‬
‫עדיף מאוחר מאשר לעולם לא‪.‬‬
‫)מטבע לשון של השוכחים(‬
‫פרט בשיטה הגלובלית )ראה סעיף ד'‪ .36" -‬מהי שיטת ההתקשרות‬
‫הגלובלית?"( רשאי המזמין בכל עת לתת לקבלן ולמנהל הוראות‬
‫לשינוים בעבודה שמבצעים‪ .‬מותר להם לסרב במקרה שההוראה נוגדת‬
‫את דיני הבנייה או יש בהם משום סיכון למבנה או לעובדים‪ .‬בכל‬
‫מקרה‪ ,‬ינהגו המבצעים בתבונה אם ידרשו לרשום את ההוראה ביומן‬
‫האתר‪ ,‬מלווה באישור המתאים של האדריכל או של מהנדס‪.‬‬
‫יומן האתר איננו רק כלי המבטיח את האינטרסים של היזם‪ ,‬אלא גם‬
‫של המבצעים )הרשאים לבקש העתק חתום מהנרשם ביומן אשר נוגע‬
‫להם(‪ .‬התנהלות כזאת עשויה להיראות מיותרת‪ ,‬אבל מי שהודות לה‬
‫‪138‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ניצל פעם מצרות יעריך עד כמה ביורוקרטיה זאת חשובה‪ .‬אפשר לומר‬
‫עליה שהיא ביורוקרטיה במיטבה!‬
‫הידעת? )‪(8‬‬
‫ביורוקרטיה היא צורת ניהול‪ ,‬בממלכה ובארגונים‪ ,‬המבוססת‬
‫על רשמיות )חוקית‪ ,‬ברורה ומוחלטת( ועל הירארכיה )דירוג‬
‫סמכויות של תפקידים ושל נוהלי עבודה(‪ .‬היא החלה בצרפת‬
‫במאה ה‪ ,18-‬אך כבר פעלה ברומא ובסין העתיקות‪ .‬היא‬
‫הייתה צעד כביר לשחרור האדם הפשוט משרירות"לבם של‬
‫פקידים‪ .‬לאחרונה היא התדרדרה למילת גנאי‪ ,‬בגלל‬
‫התנהגות החמקנית של פקידים זוטרים‪ .‬הפילוסוף מקס וובר‬
‫טען שללא הביורוקרטיה‪ ,‬החברה המודרנית לא הייתה יכולה‬
‫להתקיים‪.‬‬
‫‪ .156‬איך מודדים בבניין?‬
‫במציאות אחד ועוד אחד אינו שניים‬
‫בדיוק‪) .‬לא זכור לי מי טען את זאת(‬
‫לכל פריט בבניין קיימים כללים כיצד מודדים אותו‪ .‬בשיטת קבלנות‬
‫ידיעת נורמות המדידה היא הכרחית‪ .‬כללי ההתחשבנות עם קבלן‬
‫הראשי הם שונים מכללי ההתחשבנות עם קבלני"המשנה )טייחים‪,‬‬
‫רצפים‪ַ ,‬צּבעים‪ ,‬שרברבים‪ ,‬נגרי חרש לגגות‪ ,‬ועוד(‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬בנושא המדידות‪ ,‬חשוב באיזו שיטה עובדים‪:‬‬
‫• בשיטה הגלובלית – אין מדידות‪ .‬משלמים עבור הבית על פי‬
‫ההסכם שנקבע מראש‪ .‬חשוב להקפיד שחוזה הקנייה יהיה מלווה‬
‫בתוכנית ההגשה של הדירה חתומה על ידי המוכר ותאור מילולי‬
‫של התגמירים‪ .‬זהו‪.‬‬
‫• בשיטת הפאושל – אין מדידות‪ ,‬לכן אין חובה להכין כתב כמויות‬
‫)ראה ד'‪ .50" -‬מה זה 'כתב כמויות'?"(‪ .‬אין הקבלן מגלה את תחשיביו‬
‫להגשת הצעתו‪ .‬אם מוציאים מכרז פאושל‪ ,‬כלל זה יפה לכל‬
‫המשתתפים – כל אחד מציע את מחירו הסופי‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• בשיטה הקבלנית )האמיתית( – המדידות הם לב השיטה‪ .‬הן נעשות‬
‫על פי כללים מקובלים‪ ,‬שנוהגים לרוב לפרט אותם בכתב הכמויות‬
‫או במפרט הטכני המצורפים לתוכניות הביצוע‪ .‬בהתחשבנות עם‬
‫קבלן"ראשי המדידות הם נטו‪ ,‬כלומר שמשלמים רק עבור מה‬
‫שבוצע בפועל‪ ,‬בלי שום תוספות למדידה )כפי שנוהג בהתחשבנות‬
‫עם קבלני"המשנה(‪.‬‬
‫• בשיטת הרז'י ובבנייה עצמית עם מנהל עבודה – עובדים רק עם‬
‫קבלני"משנה ומשלמים להם לפי העבודה שבצעו בפועל ‪ +‬תוספות‬
‫שונות‪ ,‬לפי כללי המדידות עבור קבלני"משנה‪ .‬למשל‪ :‬בעבודות‬
‫טיח מוסיפים למדידת שטח הטיח בכל קיר חצי משטח הפתחים‬
‫אשר בו‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬מדידה עבור עבודת טיח קיר בו חלון ודלת‪:‬‬
‫הקיר‪ 13.5 = 3.00 x 4.50 :‬מ"ר‪.‬‬
‫החלון‪ 120x120 :‬ס"מ= ‪ 1.44‬מ"ר והדלת ‪ 210x90‬ס"מ= ‪ 1.89‬מ"ר‬
‫ מדידת שטח הטיח לקבלן ראשי‪ 9.17 = 13.5 – (1.89+1.44) :‬מ"ר‬
‫ מדידת שטח הטיח לקבלן"משנה‪ 10.84 = 9.17 + (1.89+1.44)x0.5 :‬מ"ר‬
‫מהדוגמא הזאת מתקבל הרושם שעדיף לעבוד עם קבלן ראשי‪ ,‬כי‬
‫משלמים על פחות שטח‪ ,‬אך אין זאת מסקנה מדויקת‪ :‬לעומת התשלום‬
‫לטיח עבור קבלן"משנה שהוא לעבודתו בלבד‪ ,‬מחיר יחידת של מ"ר‬
‫של טיח לקבלן הראשי גבוהה יותר‪ ,‬כי הוא גולם אחוזים עבור‬
‫הכלליות )משרד‪ ,‬מנהל עבודה ועוד( ואחוזים לרווח הקבלן‪ .‬יש להוסיף‬
‫גם את ההתייקרות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על מנת להשוות בין העלויות האמיתיות של מ"ר של טיח בשתי השיטות‪,‬‬
‫עליך להוסיף לתשלום שלך לטייח עבור כל מ"ר של טיח את עלות החומר‬
‫שלך שהוא השתמש למ"ר ואת האחוזים עבור הכלליות שלך‪ .‬ההבדל בין‬
‫הסכום הזה לבין מחיר היחידה למ"ר של הקבלן הראשי הוא הרווח )או‬
‫הפסד( שלך‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הערה‪ :‬מההסברים בסעיף הנוכחי‪ ,‬משתמע מדוע‪ ,‬בנוסף לסיבות אחרות בסעיפים‬
‫אחרים‪ ,‬רצוי להעסיק מפקח בשיטות התקשרות עם חברה )בקבלנות או‬
‫ברז'י( או קבלן ראשי פרטי‪ ,‬ואם בונים בית בלעדיהם – מנהל עבודה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬המחירים של קבלני משנה נקבעים צמוד לביצוע ולכן אין עליהם התייקרות‪.‬‬
‫‪ .157‬איך הסימון של נקודות?‬
‫"תנו לי נקודת משען וארים את העולם"‪.‬‬
‫)ארכימדס(‬
‫בכל נקודה שמסמנים יש טעות אנושית שהיא סבילה‪ ,‬אך אין לסמן‬
‫נקודה חדשה נמדדת מהנקודה הקודמת‪ ,‬כדי לא להוסיף לסימון החדש‬
‫את הטעות מהסימון הקודם‪ .‬ראה דוגמא למימון מדרגות המדרגות‬
‫בציור למטה‪..‬‬
‫לסימון רצף נקודות על קו‪ ,‬פורסים סרט המדידה )"רולטקה" של מטר‪,‬‬
‫‪ 25 ,5 ,3‬מטרים‪ ,‬או אחרת – לפי הצורך(‪ ,‬ומותחים אותה מהנקודה ‪0‬‬
‫בהתחלת המדידה עד לסופה‪ .‬מסמנים את נקודות הביניים על פי סקלה‬
‫שחושבה מראש )למניעת הצטברות טעויות(‪ ,‬כאשר הסרט מתוח‪.‬‬
‫הערה‪ :‬למידות המקובלות של המרחקים בין הנקודות ליסודות הבית )שכללו תמיד‬
‫סקלות של המתווה(‪ ,‬פרטים למהלך מדרגות ופרטים אחרים של הבית‪,‬‬
‫נהגתי להוסיף בשרטוטים שציירתי קווים עם הקואורדינאטות שלהן‪ ,‬כדי‬
‫להנחות את המבצעים ולהקל על מלאכתם‪ ,‬כפי שנראה בציור להלן‪:‬‬
‫‪141‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .158‬איך הסימון למדרגות?‬
‫הכול מתחיל בנקודה‪) .‬ואסילי קנדינסדקי(‬
‫נאמר לי פעם שתכנון מדרגות הוא המבחן הטכנולוגי של האדריכל ושל‬
‫הטפסן‪ .‬אכן תכנון מדרגות תקניות דורש הרבה ידע ומיומנות‪ ,‬עקב‬
‫הכללים והמגבלות הרבים שיש לקחת בחשבון ובגלל השוני הרב‬
‫בחדרי המדרגות ממבנה למבנה‪ .‬זה אולי הפרט בבניין שדורש הכי‬
‫הרבה התאמות ושיקולים‪.‬‬
‫אין מקסם פלא לתיאום בין כל הפרמטרים בהם יש להתחשב לעיצוב‬
‫מדרגות‪ :‬לכל חדר מדרגות "אישיות" משלו‪ ,‬הדורשת פתרון ייחודי‪.‬‬
‫בתכנון חדר מדרגות האדריכל זקוק לידע ויצירתיות‪.‬‬
‫מלאכת הטפסן ומניח המדרגות הטרומיות היא לכאורה קלה יותר‪ ,‬כי‬
‫אין להם לבטים לגבי מה לעשות – עליהם לקבל תוכניות ופרטים‬
‫מפורטים‪ .‬בעייתם היא רק כיצד לבצע אותם‪ ...‬ובעיקר‪ ,‬איך לסמן כל‬
‫מדרגה ומדרגה לחוד‪ .‬בנושא זה אביא שני כללים מעשיים‪:‬‬
‫• רוחב וגובה של מדרגה )מהלך מדרגות( מודדים בין הפינות‬
‫החיצוניות של שתי מדרגות צמודות‪ ,‬כפי שמתואר בציור‪:‬‬
‫מדידת רוחב וגובה‬
‫של מידרך מדרגה‬
‫• סימון מקום הפינה החיצונית של כל ִמ ְד ַרך נעשה לאורכו של קו‬
‫מקביל לרצף הפינות על פי סקלה שחושבה מראש‪ ,‬כפי שמראה‬
‫‪142‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫השרטוט של הסעיף הקודם )‪ .(156‬בשום פנים ואופן אין למדוד‬
‫ממדרגה אחת לשנייה‪ ,‬כדי לא לצבור טעויות‪.‬‬
‫‪ .159‬איך חודרת הרטיבות לבית?‬
‫איך נכנס כלב לקתדראלה? דרך דלת פתוחה‪.‬‬
‫)חידה ברזילאית לילדים(‬
‫להבדיל מכלב‪ ,‬מים אינם זקוקים לדלת פתוחה כדי להיכנס לבית‪.‬‬
‫סדקים נימיים ביותר בקירות מספיקים להם‪ .‬יותר מכך‪ ,‬ככול שהסדק‬
‫קטן יותר – כוח חדירתם חזק יותר עקב תכונת הקפילאריות של המים‪.‬‬
‫בתוך הבית‪ ,‬עיבוי האדים במקלחת והלחות בחדרים יכולים ליצור‬
‫טיפות מים שמטפטפים בקיר כמו דמעות‪.‬‬
‫חומרים רבים בבנייה של הבית אינם בלתי"חדירים למים‪ .‬ברוב קורות‬
‫הבטון ביסודות הבניין יש מבוך סדקים נימיים שמזמינים את הרטיבות‬
‫מהקרקע לעלות לתוך הקירות‪ .‬לרטיבות דרכים רבים לחדור לבית‪.‬‬
‫כאלו גם החום והקור )למעשה לא הקור נכנס לבית‪ ,‬אלא החום יוצא‬
‫ממנו(‪ .‬ראה סעיף ט"ו‪ .159" -‬איך לבודד קירות חיצוניות מקורות היסוד‬
‫ומהקרקע?"(‬
‫מיזוג אויר יכול להיות שיטה טובה לשליטה בטמפרטורה ובלחות‬
‫בחלל החדר‪ ,‬אבל לא יעיל לתוך הקירות‪ .‬בית צריך להיות מסוגל‬
‫לבודד לגמרי את תכולתו מהשפעת הסביבה החיצונית‪ .‬בית יש לבנות‬
‫עם אטימות של צוללת‪) .‬פרקים מפורטים בנושא יבואו בהמשך(‪.‬‬
‫‪ .160‬איך לבודד קירות חיצוניות מקורות היסוד‬
‫ומהקרקע?‬
‫חייבים למנוע מהקירות החיצוניות ומהציפוי עליהם )טיח‪ ,‬שיש‪ ,‬אריחי‬
‫אבן‪ ,‬קרמיקה וכדומה( לבוא במגע עם הקרקע שסביב הבניין‪ .‬חשוב‬
‫להקפיד שפני קורות היסוד יהיו תמיד מעל הקרקע‪ ,‬לפחות ‪ 5‬סנטימטר‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מים מסוגלים לטפס בקפילאריות )תכונת נוזלים לטפס בסדקים נימיים(‬
‫משורשי הסקויה )העץ הגבוה בעולם( אל העלים בגבוה שבענפים שלו‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫בציור "לא נכון" למטה‪ ,‬מי גשם בקרקע עלולים לחדור לקיר בין הטיח‬
‫והיסוד ולגרום לירוקת בקירות בתוך הבית‪ ,‬עד התקרה! לכן חייבים‬
‫לבודד את הקירות החיצוניים מקורות היסוד שנושאות אותם‪ .‬נהוג‬
‫להשתמש בפס של בד ספוג אספלט‪ .‬החול הגס והחצץ סביב קורות‬
‫היסוד מרחיקים מהן קרקע שסופגת מים‪ ,‬וגם מנקזים אותם‪.‬‬
‫המלצה‪ :‬להניח על הקרקע סביב קורות היסוד החיצוניות מרצפות בטון ‪ 60x30‬או‬
‫‪ 45‬סנטימטרים‪ ,‬להרחקת צמחייה מהיסודות‪) .‬עיין ציור "נכון!!!" לעיל(‬
‫‪ .161‬מה עם הספקת מים לבית?‬
‫מים בששון ממעייני הישועה‬
‫)ישעיהו י"ב‪ ,‬ג'(‬
‫כדי למנוע אבנית )משקע סידני( ומשקעים אחרים בצנרת ו ַּבדּוד של‬
‫המים החמים‪ ,‬כדאי לשקול התקנת פילטר בכניסת המים לבית‪ ,‬שימנע‬
‫המשקעים האלה‪ .‬המים המסוננים האלה גם יעילים יותר לניקיון‪ ,‬הם‬
‫מקציפים יותר את הסבון ולשתייה הם טעימים ובריאים יותר‪ .‬מומלץ‬
‫להתקין‪ ,‬לפחות‪ ,‬פילטר ל ֵמי שתייה מתחת לכיור המטבח‪ ,‬עם צינורית‬
‫אחת לברז מיוחד )מנירוסטה!( מעל הכיור וצינורית שנייה למכונת‬
‫שטיפת הכלים‪ .‬למכונת הכביסה עדיף מכשיר שמרכך את מים‪,‬‬
‫שייטיבו מאד לכביסה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מומלץ גם להתקין מתחת לכיור המטבח מתקן לסבון נוזל‪ ,‬עם פומית‬
‫מנירוסטה מעל לשיש‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .162‬מה עם צנרת המים?‬
‫יש לעטוף בחומר בידוד )ניר ספוג אספלט( כל צנרת מברזל‪ ,‬גם‬
‫המגולוונת! במיוחד את זו למים החמים‪ .‬הסיד אשר בטיח ובבטון‬
‫"אוכל" )מחליד( את הברזל‪ .‬הצינור בתוך הקיר עלול להחליד‬
‫ולהיסדק ולהחלפתו יידרש סיתות תעלה בקיר‪ .‬המקרה המתואר יכול‬
‫לקרות עשר או יותר שנים לאחר הבנייה – אבל זה קורה‪ .‬לא בונים‬
‫בית ליום אחד )שוב ראיית הנולד שלנו!(‪.‬‬
‫באדמה קורוזיבית )‪ ,(corrosive‬תקנת הבנייה מחייבת לבודד כל צינור‬
‫מתכת‪ ,‬גם המגולוון‪ .‬אם לא נעשתה בדיקת קרקע לידיעת טיבה‪ ,‬מוטב‬
‫לבודד כל צנרת מתכת המספקת מים לבית‪.‬‬
‫איך נראית חפירה לתיקון צינור‬
‫חלוד בצנרת המים על יד הבית‪.‬‬
‫‪ .163‬מה זה 'פנלים'?‬
‫פנלים הם אריחים ומרצפות ברוחב של אלה שברצפה ובגובה של ‪ 7‬או‬
‫‪ 10‬סנטימטרים שמצמידים לקירות סביב הרצפה‪ .‬עליהם לבלוט מהקיר‬
‫רק מספר מילימטרים‪ .‬ראה בציור החתכים מה נכון ומה לא‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .164‬מהי שיטת "הגג הפוך"?‬
‫"גג הפוך" – כשמו‪ ,‬כן הוא‪ .‬בארץ‪ ,‬ברוב המקרים של גג שטוח מבטון‪,‬‬
‫שכבת האיטום מונחת מעל לשכבת הבידוד‪ .‬בשיטת "הגג ההפוך"‬
‫הסדר הוא הפוך‪ :‬שכבת הבידוד היא העליונה‪ ,‬מעל לאיטום‪.‬‬
‫אם מוסיפים ָע ֵרב"על לאטימות )ראה סעיף ט"ז‪ .178" -‬מה זה ערב‪4‬על"(‬
‫לתערובת בה יוצקים את הגג השטוח‪ ,‬סביר שהוא יהיה אטום למים‬
‫ואפשר לחסוך את שכבת האיטום הנפרדת‪ .‬כדי לוודא אם אכן גג הבטון‬
‫הוא אטום יש להציף אותו במים למחרת היציקה‪ ,‬במשך שבוע ימים‪.‬‬
‫אם לא מופיעים כתמי רטיבות בתקרה‪ ,‬הבטון הוא אטים‪ .‬אם מופיעים‬
‫כתמים‪ ,‬אז יש למרוח מעליהם באזורי הגג שתי שכבות דקות של מלט‬
‫צמנט מיוחד לאיטום‪ ,‬בשני גוונים שונים ולמחרת להציף שוב את הגג‬
‫לבדיקת אטימותו‪.‬‬
‫רצוי שלשטח העליון של גג הבטון יהיה שיפוע מינימאלי )‪(0.4%‬‬
‫לכיוון ירידות מי הגשם‪ ,‬אבל אין זה הכרחי – אם הבטון אטום היטב‬
‫שטחו העליון יכול להיות אופקי לגמרי‪ .‬על השטח הזה מניחים מרצפות‬
‫קלקר מיוחדות ל"גג הפוך"‪ .‬הם מתחברים אחד לשני ב"תקע‪-‬שקע"‬
‫ויש להם רגליות קטנות להגבהתן כדי ליצור מרחק לזרימת מי‬
‫הגשמים‪ .‬מעל הכול שופכים שכבה של כ‪ 5-‬סנטימטרים של חצץ גדול‬
‫לבן‪ ,‬שתפקידו‪:‬‬
‫• משקל על הקלקר‪ ,‬כדי למנוע שהוא יעוף בסערת רוח‪.‬‬
‫• הצללת הקלקר )הוא רגיש לקרני שמש‪ ,‬שמפוררים אותו(‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .165‬מהן היתרונות של "הגג ההפוך"?‬
‫לשיטת "הגג ההפוך" יתרונות רבים‪:‬‬
‫• שכבת הבידוד העליונה שומרת על שכבת האיטום מפני השפעות‬
‫אקלימיות‪.‬‬
‫• אם הבטון הוא אטום )ראה סעיף ט"ז‪ .178" -‬מה זה ָערֵב‪4‬העל?"(‪ ,‬אין‬
‫צורך בשכבת האיטום הנוספת‪ .‬גם אם ליתר בטחון מורחים על גג‬
‫הבטון שתי שכבות של מלט מיוחד לאיטום‪ ,‬עדיין הוא יהיה זול‬
‫יותר מאשר שכבות אספלט או יריעות פלסטיות מולחמות‪ ,‬ובוודאי‬
‫שאמין יותר‪.‬‬
‫• במקרה ובכל זאת מופיע כתם רטיבות בתקרה‪ ,‬התיקון אפשרי וקל‪.‬‬
‫מספיק לפנות את החצץ ואת לוחות הקלקר בדיוק מעל אזור הכתם‬
‫בלבד‪ ,‬למרוח שתי שכבות של המלט המיוחד על הבטון ולהחזיר‬
‫את הקלקר והחצץ כפי שהיו קודם‪.‬‬
‫הערה חשובה‪ :‬אם הבידוד הוא אספלטי ומופיע כתם לחות בתקרה‪ ,‬לרוב אי"אפשר‬
‫לגלות מאין חדרו המים‪ .‬הפתרון הוא יקר‪ :‬אם יש חצץ על הגג יש להסיר‬
‫אותו‪ ,‬ולהניח על כל הגג שכבת אספלט חדשה או יריעות פלסטיות מחוברות‬
‫בהלחמה‪.‬‬
‫‪ .166‬מה זה "תפר" בבנייה?‬
‫אורכו מקסימאלי של אלמנט בטון )קורה אנכית או קיר( הוא בין ‪25‬‬
‫ל‪ 30-‬מטר‪ .‬אם הוא עובר תחום זה‪ ,‬יש לחלק אותו לגושים מופרדים‪,‬‬
‫ברווח של ‪ 1-2‬סנטימטרים ביניהם‪" .‬תפר" בבנייה הוא הטיפול בחריץ‬
‫ההפרדה הזה‪ .‬בקירות החיצוניות ובגג‪ ,‬מקובלים שני פתרונות‪ :‬חיצוני‬
‫ופנימי‪ .‬הנה דוגמאות מאלפות של חתכי הפרטים‪:‬‬
‫• במבנה כמו גדר‪ ,‬אפשר להסתפק בחריץ ההפרדה כפי שהוא נוצר‪.‬‬
‫• בתוך הבניין‪ ,‬השפעת הטמפרטורה‪ ,‬קרינת השמש וגורמים‬
‫אקלימיים אחרים אינם משפיעים כפי שמשפיעים בחוץ‪ .‬על‬
‫האדריכל לספק ְפ ַרט עבור התפר המתאים לכסוי או לטיפול אחר‬
‫להפרדה שבין קירות‪.,‬‬
‫‪147‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• בקירות החיצוניות של הבניין וברצפות‪ ,‬יש להתקין חיבור‬
‫)"תפר"( גמיש בין החלקים הסמוכים‪:‬‬
‫התפר הפנימי הוא מניופריין – החיצוני מאבץ או נירוסטה‬
‫‪148‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ט"ז‪ .‬נספח טכנולוגי )לא חובה(‪ :‬על בטון‬
‫"מטרת החינוך אינה ליצר חייטים‪ ,‬סנדלרים‪ ,‬סוחרים או‬
‫חיילים טובים‪ ,‬אלא לעצב חייטים‪ ,‬סנדלרים‪ ,‬סוחרים‬
‫וחיילים‪ ,‬שהם קודם‪4‬כל בני‪4‬אדם"‪ֶ ).‬פסטאלוצ'י(‬
‫הפרק הזה איננו חובה‪ ,‬בשל היותו טכנולוגי ותיאורטי‪ ,‬מעל לרמה‬
‫שנקבעה לספר‪ .‬הוא צורף כאן עקב החשיבות לבנייה של הנושאים‬
‫שהוא מכיל‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כאמור‪ ,‬ספר זה איננו מיועד למהנדסים וגם לא מתכוון להתחרות עם‬
‫אנציקלופדיות )בוודאי לא עם הספרים האמריקאיים עבי הכרס מהסוג "מה‬
‫רצית לדעת ולא העזת לשאול על‪ .("...‬גם אין הוא ספר לימוד לתלמידי‬
‫הטכניון‪ ,‬למרות שהקריאה בו לא תזיק להם ואולי ההפך הוא נכון – סביר‬
‫שגם הם יפיקו תועלת ממנו‪.‬‬
‫‪ .167‬מהי תורת הבטון "על רגל אחת"?‬
‫"מהי התורה כולה על רגל אחת?"‪,‬‬
‫נשאל הילל הזקן על ידי הגר‪.‬‬
‫יכולתי לחקות את הלל הזקן וללמד את תורת הבטון על רגל אחת –‬
‫"חסוך במים!"‪ ,‬נקודה‪ .‬בכך אני מסתכן בתגובה "מה עניין שמיטה להר‬
‫סיני?"‪ .‬לכן‪ ,‬על מנת שיבינו למה הכוונה‪ ,‬אין לי מנוס מאשר להרחיב‬
‫בהרצאה החורגת באורכה מיתר הסעיפים בספר‪.‬‬
‫כיוון שהבטון הוא בסך הכול תוצאה של מרכיבים קשיחים הנקראים‬
‫‪ְB‬ג ֶרגָטים )חול‪ ,‬עדשית וחצץ בגדלים שונים( מחוברים על ידי מלט‬
‫)ראה "הידעת? )‪ ,("(10‬עם או בלי מוספים ) ָערֵבים(‪ ,‬נתחיל בהסבר על‬
‫חומרי מליטה בבנייה )מליטה‪ ,‬מלשון "חיבור במלט"(‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הידעת? )‪(9‬‬
‫מלטים )‪ (mortars‬הם חומרים הנוצרים מתערבת של אבקה‬
‫יבשה עם מים המסוגלת להתקשות ולחבר אלמנטים‬
‫קשיחים שונים )מגרגירי חול עד גושי אבן גדולים( למסה‬
‫מוצקת אחת‪ .‬קיים מגוון סוגי מלטים‪ ,‬כל אחד מתאים‬
‫למטרה מיוחדת‪.‬‬
‫בארץ משתמשים בדרך כלל במילה "מלט" כאשר הכוונה‬
‫ל‪-‬צמנט פורטלנד‪ ,‬הצמנט הנפוץ ביותר )קיימים סוגים‬
‫אחרים של צמנטים‪ :‬פורטלנד‪ ,‬פוצ'ולני‪ ,‬פולימרי‪,‬‬
‫אלומיניום ועוד( וגם מלטים שונים‪ ,‬שנוצרים מסיד‪ ,‬גבס‪,‬‬
‫טין‪/‬חימר‪ .‬אפשר לחשב גם את הקמח כחומר מליטה‪,‬‬
‫שאיננו שמיש בבניית בתים‪ ,‬אבל בתערובת עם נייר ניתן‬
‫לבנות עמו דגם של בניין ומסכות לפורים‪...‬‬
‫המלט העתיק ביותר הוא כנראה הטין מאדמה‪ .‬באזורים‬
‫מפגרים באפריקה גרים עד היום בבקתות בוץ‪ .‬ידוע‬
‫שהמצרים ערבבו גבס עם חול לעשיית מלט‪ .‬מלט סיד‬
‫המתקבל מחימום אבן סיד התגלה ב‪ 4000-‬לפה"ס והשתמשו‬
‫בו בעולם העתיק כולו‪.‬‬
‫הביטוי "בור סוד שאינו מאבד טיפה" לאיש בעל זיכרון הוא‬
‫מבוסס על בור שטייחו אותו עם טיט של מלט סיד עם חול‬
‫והמים שמאגרים בו אינם מחלחלים דרך קירותיו‪ .‬עיין בפרק‬
‫ז'‪ .126" -‬מה רצוי לדעת על חומרי בניין?"(‬
‫הרומאים העתיקים עשו מלט מסיד ואפר וולקני‪ .‬הם‬
‫השתמשו בו לבנייה באופן מקיף ברחבי האימפריה‪ .‬ב‪1824-‬‬
‫המהנדס הבריטי ז'וזף אספדין‪ ,‬הוציא פטנט על חומר‬
‫שהמציא‪ ,‬מלט יעיל וחזק‪ ,‬החייב את שמו לדמיון לצבע של‬
‫אבני הסיד באי פורטלנד‪.‬‬
‫‪ .168‬מהו צמנט פורטלנד?‬
‫עד תחילת המאה העשרים‪ ,‬השתמשו באנגליה בלבנים כחומר לבנייה‬
‫והשתמשו בטיט של מלט סיד‪ ,‬עקב גמישותו הרב‪ ,‬למרות שאיננו‬
‫מצטיין בחוזק מכאני‪ .‬תפקידו היחיד היה להדביק את הלבנים ולא‬
‫נדרש ממנו לשאת עומס גדול‪ .‬מאה שנים לאחר המצאתו‪ ,‬הצמנט‬
‫‪150‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫"פורטלנד" נעשה שכיח עם הנהגת הקורות והעמודים מבטון‪ .‬כיום‬
‫מוסיפים אותו )במינון קטן( גם בטיט לבניית לבנים‪.‬‬
‫צמנט פורטלנד מושג ממיני סיליקאטים ואלומינאטים )המהווים מעל ל‪-‬‬
‫‪ 90%‬של התערובת הסופית(‪ ,‬בתוספת מרכיבים אחרים לשיפור‬
‫תכונותיו‪ .‬התערובת מקבלת טיפול ב‪) autoclave-‬תנור המפעיל לחץ‬
‫וטמפרטורה גבוהים מאוד( להפיכתו למוצק )קלינקר(‪ ,‬חומר הנגרס‬
‫לאבקה – הצמנט‪ .‬כאשר מערבבים אותו עם מים נוצרת עיסה‪,‬‬
‫שמתייבשת‪ ,‬מתקשה ונהפכת בתהליך כימי הנקרא "הידרציה" )ראה‬
‫סעיף ט"ז‪ .166" -‬מה היא הידרציה של צמנט?"( למוצק בעל חוזק מכאני‬
‫רב המסוגל לשאת מאמצים גבוהים ללחיצה‪ .‬אם מערבבים את המלט‬
‫לפני התחלת התקשותו עם ‪ְB‬ג ֶרגָטים )עיין בסעיף "‪ְB‬ג ֶרגָטים" בפרק ז'‪-‬‬
‫"חומרי בנייה"( נוצר הבטון ועם תוספת מוטות ברזל – הבטון המזוין‪,‬‬
‫העמיד למאמצים גבוהים של מתיחה‪) .‬ראה "הידעת? )‪.("(3‬‬
‫התהליך הוא ‪) reversible‬רברסיבי‪ ,‬פועל בשני הכיוונים(‪ :‬הוספת מים‬
‫לצמנט יוצרת חומר קשה תוך פליטת חום‪ .‬האנרגיה הנפלטת שוות ערך‬
‫לאנרגיה הדרושה להפקת צמנט )להוצאת המים מאבן הצמנטית(‪.‬‬
‫באופן סכימתי אפשר לנסח את התופעה כך‪:‬‬
‫אבן צמנטית ‪ +‬אנרגיה )חום( קלינקר ‪ +‬מים צמנט‬
‫צמנט ‪ +‬מים אבן צמנטית ‪ +‬אנרגיה )חום(‬
‫‪ .169‬מה היא הידרציה של צמנט?‬
‫בתהליך ההידרציה )חיבור פרודות צמנט לפרודות המים ליצירת מלט‪,‬‬
‫תוך פליטת חום( המולקולות )פרודות( החדשות של המלט מוציאות‬
‫שלוחות‪ ,‬סיבים מיקרוסקופיים‪ ,‬שמשתלבים ומתקשרים ביניהן‪,‬‬
‫נדבקים לאגרגטים‪ ,‬מקשים את התערובת והופכים אותה למסה קשיחה‬
‫כמו אבן‪ ,‬הוא הבטון‪ .‬בתחילת התהליך השלוחות האלה עדינות וחלשות‬
‫ונקרעות בקלות‪ .‬לכן אסור להפריע לפעולתם‪ ,‬כדי לא לגרום קרעים‬
‫‪151‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫נימיים לבטון המהווה שמחלישים אותו‪ .‬אין לגעת בבטון טרי שמתחיל‬
‫להתקשות‪.‬‬
‫‪ .170‬מה זאת סגרגציה בבטון טרי?‬
‫כאשר מוסיפים עודפים גדולים של מים לבטון טרי‪ ,‬המרכיבים עלולים‬
‫להיפרד לפי משקלם הסגולי – הכבדים שוקעים למטה והקלים עולים‬
‫מעליהם‪ :‬הצמנט והאגרגטים שוקעים והמים צפים למעלה‪.‬‬
‫לתופעה הזו קוראים סגרגציה )"היפרדות" בלעז( והיא עלולה‬
‫להתרחש גם בשפיכת הבטון מגובה‪ ,‬לכן כאשר משתמשים במשאבה‬
‫ביציקה‪ ,‬חשוב לקרב את הצינור למקום יישומו של הבטון הטרי‪,‬‬
‫למניעת נפילתו מגובה‪ .‬הדבר הוא חשוב ביותר בכלונסאות ובתבניות‬
‫של עמודים וקירות גבוהים‪ .‬אם אפשר יש להחדיר לתוכם את הצינור‬
‫ולהרים אותו אט אט‪ ,‬עם עליית גובה הבטון הנשפך‪.‬‬
‫בעמודים וקירות גבוהים שלא ניתן להחדיר בהם את צינור המשאבה‪,‬‬
‫יש להכין בגבהים שונים בתבניות פתחים )עם דלתיות לסגירתם(‬
‫ולשפוך מהם את הבטון‪ ,‬על מנת להקטין את נפילתו‪.‬‬
‫‪ .171‬מה מעניין אותנו במשוואת הצמנט?‬
‫המשוואות במסגרת שבסעיף טז‪ .168"-‬מהו צמנט פורטלנד?" אומרות‬
‫שהמבדיל בין שתי הפאזות )מצב צבירה( של המלט – האבקתי והמוצק‬
‫– הם בסך הכול מים )שמוסיפים לתערובת או שמתאדים ממנה( וכיוון‬
‫האנרגיה‪ ,‬שמשתתפת ב"חגיגה" )חימום או פליטת חום(‪.‬‬
‫כאן אנחנו מגיעים לשאלת המפתח‪ ,‬שלמענה אנחנו פורשים את כל‬
‫הסיפור הארוך והמורכב הזה על צמנט‪:‬‬
‫‪ .172‬מה כמות המים הדרושה להידרציה מלאה?‬
‫אם נשקול מנה של צמנט פורטלנד יבש ואחר כך את האבן הקשיחה‬
‫)המיובשת( שנוצרת ממנה לאחר ההידרציה‪ ,‬הבדל המשקל הוא של‬
‫המים שהידרציה צורכת )אחוז מסוים של מים שלא השתתפו ביצירת‬
‫‪152‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הבטון נשארים כלואים בתוכו(‪ .‬יודעי כימיה יכולים לחשב במשוואה‬
‫הכימית‪ ,‬באופן מדעי מדויק‪ ,‬מתוך סכום המספרים האטומיים של‬
‫מרכיבי הצמנט לאלה של הבטון הנוצר ממנו‪ ,‬מהו אחוז המים ביחס‬
‫לצמנט ביצירת הבטון‪ .‬מסתבר שההבדל ביניהם – הצמנט והבטון‬
‫שהוא יוצר )הוא משקל המים שהפך את הצמנט לבטון( – הוא בערך‬
‫‪ 12%‬של משקל הצמנט‪.‬‬
‫עכשיו‪ ,‬האחוזים של משקל המים ביחס שמוסיפים לתערובת למשקל‬
‫הצמנט להפקת בטון הם במציאת‪:‬‬
‫ בייצור תעשייתי – בערך ‪40%‬‬
‫ בבטון המובא – בערך ‪60%‬‬
‫ בהכנת הבטון באתר – אפילו מעל ‪80%‬‬
‫בכדי לנתח את הנתונים האלה‪ ,‬נברר קודם ‪:‬‬
‫‪ .173‬מהן התכונות החשובות של הבטון הטרי?‬
‫תכונות חיוביות בבטון טרי טוב‪:‬‬
‫• אחידות )בטון אחיד( – מבנה אחיד של הבטון בכל החתכים שלו‪.‬‬
‫• עבידות )בטון עביד( – תכונה שמאפשרת לעבד את צורת החומר‪.‬‬
‫• זרימות )בטון זרים( – תכונה שמאפשרת להעביר את החומר דרך‬
‫צינור המשאבה‪.‬‬
‫• עבירות )בטון עביר( – תכונה שמאפשרת לגרור אותו בטוריה‪ֵ ,‬את‬
‫שפיכה ומגרפה‪.‬‬
‫• צמיגות )בטון צמיג( – מידת הגמישות של עיסת הבטון מבלי שהיא‬
‫תתפרק‪ .‬עודף מים מקלקל את הצמיגות של הבטון הטרי וגורמת‬
‫לסגרגציה )ראה סעיף טז‪ .169" -‬מה זאת סגרגציה בבטון טרי?"(‪.‬‬
‫תכונות שליליות בבטון הטרי‪ ,‬שפוגעות בטיב הבטון הקשיח‪:‬‬
‫• בטון שמן הוא בטון עם אחוז גבוה של צמנט‪ .‬התכווצותו של‬
‫הצמנט בעת ההתקשות‪ ,‬עקב שעורו הגבוה של בתערובת‪ ,‬גורמת‬
‫‪153‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫לסדקים נימיים בבטון‪ .‬ניתן להקטין את כמות הסדקים האלה רק‬
‫אם מצליחים להדק היטב היטב את עיסת המלט בבטון הטרי לפני‬
‫התחלת תהליך ההידרציה‪ .‬ראה סעיף ט"ו‪ .178"-‬מה זה ָערֵב‪4‬העל?"(‪.‬‬
‫‪ .174‬מדוע מוסיפים לתערובת כמות מים פי ‪ 3‬עד‬
‫‪ 6‬פעמים מהנדרש להידרצית הצמנט?‬
‫"המוסיף – גורע" )פרקי אבות(‬
‫מוסיפים עודף מים לתערובת בגלל סיבות רבות‪ .‬חשובות בהן‪:‬‬
‫• כדי להבטיח לכל מולקולה של צמנט את כמות המים הדרושה לה‬
‫להידרציה‪.‬‬
‫הסבר‪ :‬בכדי שתהליך ההידרציה תהיה מושלמת כל מולקולה )פרודה( של צמנט‬
‫חייבת לקבל את כמות המים הדרושה ליצירת המלט‪ .‬נשאלת השאלה "מה‬
‫הסיכוי הטוב ביותר שכל הבחורות יוזמנו לרקוד? בסלון ריקוד בו ‪50‬‬
‫בחורות ו‪ 50-‬בחורים‪ ,‬או בזה בו ‪ 50‬בחורות ו‪ 500-‬בחורים?"‪ .‬אם נספק‬
‫בדיוק את כמות המים הדרושה‪ ,‬לא כל מולקולה של צמנט תשיג את‬
‫מולקולות המים כדי "לרקוד" )להתחבר עמם( ולא תתבצע תהליך‬
‫ההידרציה המלאה של התערובת‪ .‬בתנאי מעבדה‪ ,‬אם נבחש ונלוש כמויות‬
‫קטנות של צמנט ומים בקצב ולחץ מוגברים )כמו שמכינים "קפוצינו"‬
‫מנס"קפה(‪ ,‬נצליח לעשות את עיסת המלט עם מעט מים‪ ,‬אך במערבל של‬
‫שישה ויותר מטרים מעוקבים אין סיכוי‪ .‬האגרגטים יחזיקו חלק מהמים‬
‫ויפריעו למִפגש של פרודות הצמנט והמים אחרים‪ .‬יש לספק יותר מים‬
‫מהדרוש ועודפי המים יישארו כלואים‪ ,‬בלי להתחבר לפרודות של צמנט‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬הסתכלו איך מכינים בצק קמח עם מינימום של מים‪ :‬מוסיפים כל פעם מעט‬
‫מים לקמח תוך לישה ומעיכה מתמדת כדי לאלץ מגע של כל גרגיר קמח‬
‫למים )הדראציה!(‪ .‬בתעשייה משיגים אותה איכות תערובת של צמנט ומים‪,‬‬
‫עם מערבלים עם כפות שמסתובבים סביב ציר זקוף )פועלים בדומה‬
‫למיקסר ביתי(‪ ,‬שבוחשים ומועכים חזק את העיסה‪ .‬המערבלים הרגילים‬
‫מסתובבים סביב ציר אופקי‪ ,‬מערבבים את התערובת‪ ,‬אך ואינם מועכים‬
‫ולשים אותה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ראה בסעיף ‪ .169‬מה היא הידרציה של צמנט? את ההסבר מה מתרחש‬
‫בתהליך ההידרציה ומדוע אסור לגעת בבטון הטרי כאשר הוא מתחיל‬
‫להתקשות‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫• כדי לשפר את תכונת העבידּות של הבטון הטרי לפני התחלת‬
‫תהליך ההידרציה ולהקל על יישּומו בתכניות ועל משטחים‪ .‬המים‬
‫פועלים על צמנט ועל ה‪ְB‬ג ֶרגָטים כמו חומר סיכה‪ ,‬שמקטין את‬
‫החיכוך בין הגרגירים‪.‬‬
‫• כדי לקרר את עיסת הבטון הטרי‪ .‬תהליך ההידרציה )התקשות מלט‬
‫הצמנט לבטון( גורם לשחרור אנרגיה )חום(‪ ,‬שמשפיעה רע למבנה‬
‫הבטון‪ .‬החום הזה גורם שחלק של המים מתאדים‪ ,‬ההתאדות סופגת‬
‫אנרגיה ומקררת את החומר בסביבה‪.‬‬
‫‪ .175‬אם המים כל כך חיוניים‪ ,‬מדוע לא‬
‫להשתמש בהם בשפע?‬
‫"שתו מים!" )אייבי נתן(‬
‫בזמן ההידרציה חלק מהמים מתאדים‪ ,‬עקב החום הרב שנוצר‪ .‬האדים‬
‫מפעילים לחץ עצום לפריצה החוצה ובדרכם קורעים את המרקם העדין‬
‫שהולך ונרקם‪ .‬חלק אחר מהמים המיותרים צפים על פני הבטון ואלו‬
‫שלא מצליחים להשתחרר נשארים כלואים בתוכו‪ .‬ברור ששלושת‬
‫המקרים האלה גם יחד מפחיתים את החוזק המכאני של הבטון‪ .‬חוזקו‬
‫של הבטון הקשיח עולה ככול שעיסת הבטון הטרי צפופה יותר )ללא‬
‫בועות מים כלואים וללא בועות‪ ,‬נקבים וסדקים נימיים של אוויר(‪.‬‬
‫משיגים את זאת על ידי ריטוט מכאני והידוק במוטות מוגברים של‬
‫הבטון הטרי לפני שהוא מתחיל להתקשות‪ .‬אנחנו חוזרים ומזהירים‪:‬‬
‫אסור לגעת בבטון בזמן תהליך התקשותו!‬
‫בנוסף לנאמר‪ ,‬עודף גדול של מים פוגעים בצמידות )הידפקות( של‬
‫הבטון הטרי ועלולים לגרום לסגרגציה שלו )ראה ראה טז‪ .169"-‬מה‬
‫זאת סגרגציה בבטון טרי?"(‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .176‬במה תלוי חוזק הבטון?‬
‫‪ = R‬חוזק הבטון‬
‫‪ = w‬מים‬
‫‪ = c‬צמנט‬
‫‪ = K‬הגורם הקבוע של יתר החומרים‬
‫אם ניקח מספר קוביות של בטון שנוצרו מאותה תערובת ‪ ,A‬באותם‬
‫התנאים‪ ,‬ושכל ההבדל ביניהם הוא אך ורק כמות המים והצמנט‬
‫שהשתמשו לעשייתם‪ ,‬הנוסחה האמפירית )ניסיונית( למעלה מבטאת‬
‫את חוזק הבטון ללחיצה כפונקציה של גורמים שמשפיעים על‬
‫בתגובתו‪ R .‬הוא החוזק הסופי של התערובת ‪ w/c .A‬הוא יחס‬
‫המשקלים של מים ‪ w‬אל צמנט ‪ c‬בתערובת ‪ .A‬הגורם הפיזיקאלי ‪K‬‬
‫בתערובת הוא משקל מרכיביו פרט לצמנט ומים‪ ,‬והוא קבוע עבור‬
‫התערובת ‪ A‬הנתונה‪ .‬כל מה שעלינו להבין מהנוסחה הוא‪ ,‬שכאשר‬
‫גורם ‪ K‬קבוע‪ ,‬חוזק הבטון היא פונקציה הפוכה של השיעור ‪.w/c‬‬
‫כלומר‪ ,‬כאשר יתר מרכיבי הבטון קבועים‪ ,‬חוזק הבטון תלוי רק ביחס‬
‫מים‪/‬צמנט‪ :‬כמה שהיחס הוא קטן יותר‪ ,‬הבטון יהיה חזק יותר‪ .‬גם‬
‫ההפך הוא נכון‪.‬‬
‫במילים אחרות‪ ,‬אם מגדילים את כמות המים בתערובת‪ ,‬על מנת לא‬
‫להפחית את חוזק הבטון חייבים לשמור על היחס ‪ w/c‬ביניהם על יד‬
‫הגדלת כמות הצמנט‪.‬‬
‫‪ .177‬האם להוסיף צמנט להקטנת היחס ‪?w/c‬‬
‫אם יתר המרכיבים בתערובת קבועים‪ ,‬היחס ‪) w/c‬כמות המים ביחס‬
‫לצמנט( הוא הגורם הקובע את החוזק המכאני של הבטון‪ .‬ככל שהיחס‬
‫‪ w/c‬קטן יותר‪ ,‬הבטון יהיה חזק יותר‪ .‬הפחתת כמות המים בתערובת‬
‫מחזקת את הבטון הקשיח! זה רוצה לומר שאם נמלא שני דליים‬
‫במשקל שווה של אותה תערובת יבשה‪ ,‬חוזקו המכאני של הבטון‬
‫‪156‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫שייווצר בדגם בו נערבב פחות מים )אבל מספיק להידרציה( יהיה‬
‫הגבוה‪.‬‬
‫אנשים חושבים שאם מוסיפים צמנט לתערובת‪ ,‬הבטון מתחזק‪ .‬זה נכון‬
‫כאשר כמות המים לא משתנה )אם ‪ w‬קבוע ו‪ַ c-‬גדֵל‪ ,‬היחס ‪w/c‬‬
‫קטֵן!(‪.‬‬
‫‪ .178‬מה השפעת הצמנט בתערובת לבטון?‬
‫הצמנט הוא בסך הכול מלט )דבק( להדבקת ה‪ְB‬ג ֶרגָטים‪ ,‬המרכיבים‬
‫המוצקים בתערובת‪ .‬אין הגיון בבניית בית של דבק‪...‬‬
‫ליחס הגבוה של צמנט בתערובת השפעות שליליות לבטון‪:‬‬
‫היבט כלכלי‪ :‬הצמנט הוא המרכיב היקר בבטון‪.‬‬
‫כבר הזכרנו שבעת ההידרציה של המלט נפלט חום גבוה‪ ,‬שעלול לפגוע‬
‫בטיב הבטון‪ .‬כמה שפחות צמנט‪ ,‬נפלט פחות חום‪.‬‬
‫לצמנט מקדם גבוה של התכווצות‪ ,‬הגורמת לסדיקת הבטון‪ .‬בטון‬
‫"שמן" )עשיר בצמנט( הוא גם עשיר בסדקים‪ .‬הצמנט הוא למעשה‬
‫המרכיב היחיד שמתכווץ בתערובת‪ :‬החול‪ ,‬המים והחצץ אינם‬
‫מתכווצים!‬
‫התערובת האופטימאלית להכנת בטון היא זו שמשיגה את החוזק הרצוי‬
‫במינימום של מלט )צמנט ‪ +‬מים(‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכל מה שהוסבר עד כאן מסתבר שלסיכומו‬
‫המשפיע ביותר בבטון‪ ,‬כלומר‪ ,‬ככל שאחוז‬
‫הבטון יהיה משופר יותר‪ .‬רצוי גם לחסוך גם‬
‫את טיב הבטון‪ .‬מטרת הנספח הנוכחי הוא‬
‫אינטואיטיבי כלל וכלל‪.‬‬
‫של דבר המים הוא המרכיב‬
‫המים בתערובת קטן יותר‪,‬‬
‫בצמנט‪ ,‬מעשה ששוב משפר‬
‫הלקח החשוב הזה‪ ,‬שאיננו‬
‫המלט הוא כאמור בסך הכול דבק ועל מנת שהתערובת תסתפק בפחות‬
‫כמות ממנו יש להקטין את השטח שעליו להדביק‪ ,‬כלומר שטח הפנים‬
‫של המרכיבים הקשיחים שבתערובת‪ .‬לשם כך נחוץ מינון נכון של‬
‫‪ְB‬ג ֶרגָטים על פי גודלם והימנעות מחול דק )ראה "הידעת?)‪.("(11‬‬
‫‪157‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫הידעת? )‪(10‬‬
‫שטח פָנים של אגרגט הוא השטח החיצוני שעוטף אותו‪.‬‬
‫כאשר ממלאים מיכל מסוים באגרגטים‪ ,‬סה"כ שטח הפנים‬
‫שלהם גדל במידה וגודלם קטן‪ ,‬עובדה זאת לא ממש‬
‫אינטואיטיבית‪ ,‬אבל לא קשה להבין זאת‪:‬‬
‫אם נחתוך תפוח לחצי‪ ,‬הנפח הכללי שלו לא משתנה‪ ,‬אבל‬
‫לשטח הפָנים הכללי הקודם מתווספים שני השטחים של‬
‫החתך‪ .‬אם נמשיך לחתוך את המנות למנות קטנות יותר‪ ,‬כל‬
‫פעם שנחתוך איזה חלק יתווספו שני שטחי החתך לסה"כ‬
‫שטח הפָנים של כלל החלקים‪ ,‬מבלי שישתנה הנפח הכולל‬
‫של כל המנות )בתנאי שבינתיים לא נאכל חלק מהן‪.(...‬‬
‫‪ .179‬מה זה ' ָערֵב‪+‬העל'?‬
‫ָע ֵרב"על )‪ (super-plastizator‬הוא חומר שמוסיפים בכמות קטנה‬
‫לתערובת של הבטון טרי‪ ,‬לרוב בסביבות ‪ 0.5%‬של משקל הצמנט‪,‬‬
‫והוא מקנה לבטון )הטרי והקשיח( תכונות מפליגות! קיימים סוגים‬
‫שונים של ערבים המיועדים למטרות שונות‪ .‬לערַב"על שאני הרביתי‬
‫להשתמש‪ ,‬המומלץ לרוב יציקות הבטון בבנייה‪ ,‬בגין תכונותיו הבאות‪:‬‬
‫• עיכוב פעולת ההידרציה – כשמתחילה ההידרציה של הצמנט‪ ,‬כל‬
‫נגיעה בעיסת הבטון הטרי גורמת נזק לטקסטורה של הבטון שהולך‬
‫ונוצר )ראה סעיף ט"ז‪ .164" -‬מהו תהליך ההידרציה?"(‪.‬‬
‫ההשמה של עיסת הבטון בתוך התבניות )בקורות והעמודים( ועליהן‬
‫)ברצפות‪ ,‬תקרות וגג בטון( היא פעולה מורכבת‪:‬‬
‫ העיכוב מאפשר הובלת העיסה‪ ,‬מהמערבל עד למקים ההשמה‬
‫דרך הצינור של משאשת הבטון‪ ,‬במריצות ובדליים‪ .‬לפעמים‬
‫יש צורך לסחוב את העיסה בטוריות ומגרופות למרחק רב‪.‬‬
‫ העיכוב מאפשר הידוק במרטט מכאני או‪/‬ו עם מכות של מוטות‬
‫ברזל ומקלות עץ לפני התחלת ההידראציה של המלט‪ ,‬לציפוף‬
‫ה‪ְB‬ג ֶרגָטים ולהוצאת האוויר והמים העודפים הכלואים‬
‫בתערובת‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫ כנ"ל בטיפולים נוספים לעיצוב החומר‪ :‬יישור והחלקה של‬
‫הפנים העליונים של הבטון‪ ,‬להקניית הצורה הדרושה‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬עיכוב התחלת ההידרציה על ידי ָערֵב"העל נותנת ליוצקים את השהות לבצע‬
‫את כל הפעולות האלה בניחותא‪ ,‬ללא חיפזון‪ ,‬בלי להפוך את מלאכת‬
‫היציקה לשיגעון‪.‬‬
‫היו זמנים‪ :...‬בשנת ‪ 1948‬השתתפתי בקיבוץ לראשונה ביציקה גדולה )סילו גבוה‬
‫מבטון(‪ 50 .‬חברים גייסו להכנת הבטון בבטונרה של רבע מ"ק ולהעברת‬
‫העיסה בדליים מאיש לאיש בשרשרת‪ ,‬שפיכתה בתבניות‪ ,‬תוך הידוק‬
‫במוטות ברז‪ .‬משך יממה שלמה עבדנו כמטורפים‪ ,‬עם צעקות וקללות‬
‫)"יציקה זו עבודה ברברית"‪ ,‬אמרו אז(‪ .‬כיום‪ ,‬עם הבטון המובא‪ ,‬המשאבות‬
‫והמנופים‪ ,‬והוויברטורים המכאניים‪ ,‬עבודת היציקה הרבה יותר קלה‪ ,‬אבל‬
‫עדיין הזמן העומד לרשות היוצקים הוא גורם קריטי‪ .‬חייבים למהר ואין‬
‫ספק שלעתים קרובות עדיין עוסקים בעיסה )דורכים עליה או מיישרים‬
‫אותה(‪ ,‬כאשר כבר התחילה בה תהליך ההידרציה‪ .‬עם שימוש בערב"על‪,‬‬
‫סכנה כזאת איננה קיימת ואין מה להיחפז!‬
‫• עבידות וצמיגות – ערב"על מקנה לעיסה הבטון הטרי עם מינון‬
‫נמוך של מים‪ ,‬כושר מעולה של עבירות ושל צמיגות )ראה טז‪-‬‬
‫"‪ .172‬מהן התכונות החשובות בבטון הטרי?"(‪ .‬העיסה איננה דלילה –‬
‫הסמיכות שלה דומה לה זו של משחת שיניים – אבל היא זורמת‬
‫בקלות בתוך צינור המשאבה ונוחה מאד להובלה הן בדליים והן על‬
‫ידי משיכה בטוריות ומגרפות‪ .‬יתרה מזאת‪ ,‬עקב הצמיגות הגבוה‬
‫וקונסיסטנטיות )יציבות( העיסה איננה מתפרקת בקלות גם כאשר‬
‫נשפך מגובה‪.‬‬
‫• לעיסה דלילה יש סכנה של סגרגציה )ראה סעיף ט"ז‪ .165" -‬מה‬
‫זאת סגרגציה בבטון טרי?"(‪ ,‬לכן אין לשפוך בטון דליל בעמודים‪.‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬אם חוסכים במים‪ ,‬אפשר גם להקטין את מנת הצמנט‬
‫בתערובת‪ ,‬כי )כפי שהוסבר בסעיפים הקודמים( מה שקובע לחוזק‬
‫הבטון הקשיח הוא היחס ‪) w/c‬כלומר‪ ,‬היחס בין משקל המים למשקל‬
‫הצמנט(‪ .‬כבר נאמר שככל שהיחס הזה קטן יותר )כאשר יתר‬
‫המרכיבים בתערובת לא משתנים( הבטון חזק יותר‪ .‬הערב"העל מוסיף‬
‫כ‪ 60-‬עד ‪ 80%‬שקיעה לעיסה! אפשר לומר שערב"העל הוא התבלין‬
‫‪159‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫של הבטון – בכמות קטנה הוא מוסיף לו הרבה "טעם" )משפר את‬
‫תכונותיו החיוביים(‪.‬‬
‫תופעה מעניינת וחשובה‪ :‬ההידרציה שמתעכבת‪ ,‬ברגע שהיא מתחילה‪,‬‬
‫היא פועלת בקצב יותר מזורז מאשר בתערובת הרגילה‪ :‬אחרי ‪ 3-4‬ימים‬
‫הבטון מגיע למעלה מ‪ 60%-‬של החוזק שהוזמן‪ ,‬וב‪ 7-‬ימים לחוזק של‬
‫הבטון הרגיל ב‪ 28-‬ימים‪ ,‬תופעה המאפשרת את הקדמת פירוק‬
‫התבניות!‬
‫השוואה סכמטית בין עקומות של אותו בטון‪ ,‬אחד רגיל והשני עם‬
‫ערב"על‪:‬‬
‫הערה‪ :‬כל מה שכתבתי על ערב‪-‬העל היא טעימה קלה של הנושא כדי לעורר‬
‫"תאבון" וכדי שהקוראים ידעו שקיים דבר שכזה‪ .‬הוא כבר קיים בשוק‬
‫עשרות בשנים‪ ,‬אך קבלני בניין )וגם מהנדסים( אינם משתמשים בו‪ .‬אני‬
‫מניח שמתוך חוסר ידיעה‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫בהמשך‪ :‬צילומים של תעודות הבדיקה של בטון מובא ב‪ 30-‬וב‪,40-‬‬
‫מאותה חברה‪ ,‬שהוזמנו בדיוק לפי אותה מתכונת של "בטון רגיל עבור‬
‫משאבה"‪ .‬לאחת מכל סוג הוספתי לפני היציקה ‪ 0.6%‬ערב"על ממשקל‬
‫הצמנט לתערובת )שהזמנו בשקיעה של ”‪ .(3.5‬התוצאות מדברות בעד‬
‫עצמן‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫למעלה‪ :‬תוצאות של יציקת בטון ב‪ 30-‬עם ערב‪-‬על‪.‬‬
‫למטה‪ :‬תוצאות של יציקת בטון ב‪ 30-‬רגיל )בלי ערב‪-‬על(‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫למעלה‪ :‬תוצאות של יציקת בטון ב‪ 40-‬עם ערב‪-‬על‬
‫למטה‪ :‬תוצאות של יציקת בטון ב‪ 40-‬רגיל )בלי ערב‪-‬על(‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫יציקת בטון עם ערב"על )‪(superplastizator‬‬
‫‪164‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪ .180‬סגירת המעגל?‬
‫פתחנו את הנספח הזה על הבטון בסיסמה נאה‪ ,‬פטריוטית ואקולוגית‪:‬‬
‫"חסוך במים!" )ראה סעיף ט"ז‪ .166" -‬מהי תורת הבטון 'על רגל אחת'?" (‪.‬‬
‫לאחר קריאת הנספח )הפעם הראשונה להכרת הנושא והשנייה‬
‫להבנתו(‪ ,‬יתברר לך משמעותה של הטבלה הבאה‪:‬‬
‫נוסחת הפלא של הבטון המשופר‪:‬‬
‫מינון נכון של אגרגטים‬
‫‪+‬‬
‫מנה נמוכה של מים‬
‫חלקי צמנט‬
‫‪ +‬ערב‪$‬על‬
‫בטון משופר ‪+‬‬
‫חיסכון בכסף‬
‫בנייה צלחה!‬
‫‪165‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪166‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪167‬‬
‫ובנית ביתך ‪ /‬נחום מנדל‬
‫‪168‬‬