מיפוי גופים ורשויות הרלוונטיים להתמודדות עם רעידות אדמה וסמכויותיהם 2

Transcription

מיפוי גופים ורשויות הרלוונטיים להתמודדות עם רעידות אדמה וסמכויותיהם 2
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מיפוי גופים ורשויות הרלוונטיים להתמודדות עם רעידות אדמה‬
‫וסמכויותיהם‬
‫טיוטה ‪21.12.2014‬‬
‫גופים וסמכויות על פי החלטת ממשלה ‪1623‬‬
‫גופים וסמכויות על פי חוק – לפני רעידת אדמה (היערכות)‬
‫גופים וסמכויות על פי חוק – תוך כדי ובסמוך לאחר רעידת אדמה (התמודדות)‬
‫גופים וסמכויות על פי חוק – אחרי רעידת אדמה (פיצוי ושיקום)‬
‫נערך במסגרת מחקר‪ :‬המערך הרגולטיבי להתמודדות עם רעידות‬
‫אדמה בישראל‬
‫פרופ' דבורה שמואלי‪ ,‬פרופ' אמנון רייכמן ודר' מיכל בן גל – אונ' חיפה‬
‫פרופ' ערן פיטלסון‪ ,‬אהוד סגל – האונ' העברית‪ ,‬ירושלים‬
‫לרשימת החוקים‪ ,‬התקנות וההחלטות עליהם מבוסס מיפוי זה ראו בקישור כאן‬
‫נשמח לתיקונים‪ ,‬הערות תגובות והארות‪ .‬נא לפנות למיכל‪[email protected] :‬‬
‫משרדי ממשלה וגופי סמך על פי החלטת ממשלה ‪ 1623‬מיום ‪( 29.4.2010‬החלטה רעד‪ 2/‬של ועדת השרים לעניין היערכות לטיפול ברעידות אדמה מיום ‪)7.4.2010‬‬
‫פעולות ומטלות של משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנוגע להיערכות לטיפול ברעידות אדמה (היערכות‪ ,‬מענה ושיקום)‬
‫גוף שנוסד בהחלטת‬
‫ממשלה (אחרת)‬
‫משרד ממשלתי‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫"ארגונים אופרטיביים"‬
‫גוף פרטי ‪ /‬סמי‪-‬פרטי‬
‫הממשלה‬
‫כפיפות‬
‫מטה ההסברה הלאומי‬
‫מרכז ניהול משברים לאומיים (מנ"ל)‬
‫אחריות ("יבוא בדברים עם‪ ...‬לשם ביצוע‪)"...‬‬
‫ועדת שרים לענין הערכות לטיפול ברעידות אדמה‬
‫ועדת ההיגוי – מנחה מקצועי לאומי‬
‫משרד האנרגיה והתשתית‬
‫מינהל הדלק‬
‫הרשות הממשלתית‬
‫למים ולביוב‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫מרכז למיפוי‬
‫ישראל‬
‫משרד התמ"ת‬
‫שר התמ"ת‬
‫המפקח הארצי על‬
‫כוח אדם לשע"ח‬
‫משרד החינוך‬
‫משרד האוצר‬
‫בנק ישראל‬
‫מינהל הדיור‬
‫הממשלתי‬
‫משרד‬
‫לשירותים‬
‫חברתיים‬
‫המוסד‬
‫לביטוח‬
‫לאומי‬
‫משרד הפנים‬
‫משרד הבטחון‬
‫רשות האוכלוסין‬
‫מינהל התכנון‬
‫אגף לחירום ובטחון‬
‫מינהל לשרותי חירום‬
‫צה"ל‬
‫מערך פס"ח (פינוי‪,‬‬
‫סעד‪ ,‬חללים)‬
‫המשרד לבטחון פנים‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫רשות הספנות והנמלים‬
‫רשות ההיסעים‬
‫רשות תובלה יבשתית‬
‫משטרה‬
‫גורם מסייע במענה‬
‫שליטה‬
‫במענה ראשוני‬
‫רשות חירום לאומית‬
‫(רח"ל)‬
‫כבאות והצלה‬
‫תיאום הארגונים‬
‫האופרטיביים‬
‫בהיערכות ובמענה‬
‫משרד הבריאות‬
‫אגף לשעת חירום‬
‫המשרד‬
‫להגנת הסביבה‬
‫משרד התחבורה‬
‫משרד התקשורת‬
‫שרות בתי הסוהר‬
‫הנחית הרשו"מ ומשרדי‬
‫הממשלה בהערכות‬
‫רשויות מקומיות‬
‫חברת חשמל‬
‫גופי תשתית‬
‫רשתות השיווק‬
‫פיקוד העורף‬
‫גורם מסייע במענה‬
‫מגן דוד אדום‬
‫החברה‬
‫הלאומית‬
‫לדרכים‬
‫רכבת ישראל‬
‫חברות‬
‫התקשורת‬
‫חברת הדואר‬
‫אחרים‪:‬‬
‫משרד החוץ‬
‫משרד החינוך‬
‫משרד החקלאות‬
‫משרד המשפטים‬
‫המשרד לקליטת עליה‬
‫משרד התיירות‬
‫גופים ומוסדות על פי חוק – מוכנות לרעידות אדמה ואסונות ("לפני")‬
‫כנסת‬
‫סמכות כוללת ‪ -‬רחבה‬
‫סמכות‬
‫הכרזה‬
‫ועדה לענייני פנים ואיכות סביבה‪ ,‬ועדת הכספים***‬
‫סמכות להתקין תקנות‬
‫המטה לביטחון לאומי‬
‫המרכז לניהול משברים לאומיים (מנ"ל)‬
‫סמכות ספציפית‬
‫הממשלה‬
‫חוק המטה לביטחון לאומי‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫כפיפות‬
‫הצבא נתון למרות הממשלה‬
‫מעורבות הציבור‬
‫חוק יסוד‪ :‬הצבא‪2 ,‬א‬
‫שר הבטחון‬
‫במצב מיוחד בעורף ‪ /‬שעת התקפה‬
‫שר הבטחון ממנה את ראש הג"א ע"פ המלצת‬
‫הרמטכ"ל‬
‫חוק הג"א ס' ‪3‬‬
‫חוק יסוד‪ :‬הצבא‪2 ,‬ב‬
‫מוסדות התכנון‬
‫חוק התכנון והבניה‬
‫סמכות להעסיק מתנדבים בכל התפקידים הכרוכים‬
‫בהכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו ‪ -‬פקודת‬
‫העיריות ומקבילותיה‬
‫לעשות בדרך כלל כל‬
‫מעשה דרוש*‬
‫פקודת העיריות ‪248‬א ומקבילותיו‬
‫היתרי בניה – מתקני תשתית‬
‫היתרי בניה – מבני ציבור‬
‫תושבים‬
‫התניית היתר בניה בעמידה בתקנים‬
‫תקנות התו"ב ‪ +‬תקן ‪413‬‬
‫תקנות הג"א מפרטים לבניית מקלטים‬
‫רשויות מקומיות‬
‫ועדה מקומית לתו"ב‬
‫רשות רישוי‬
‫הענקת זכויות בניה והקלות באישור תכניות לבעלי נכסים‬
‫המחזקים את המבנים שבבעלותם ‪ -‬תמ"א ‪ 38‬וחוקים נלווים‬
‫גיוס ציוד רשום לצרכי תרגיל‪ ,‬כוננות ואימון וצרכים מבצעיים‬
‫חוק רישום ציוד וגיוסו לצה"ל‬
‫ועדה מחוזית לתו"ב‬
‫גופים מסחריים‬
‫חברות תשתית‬
‫תכנית לקביעת אתרים לדיור זמני‬
‫קביעת תקני בניה‬
‫חברות שיכון ציבורי‬
‫בעלי זכויות נפט‬
‫מבקשי רשיונות בניה‬
‫חברות ביטוח‬
‫בעלי רישיונות בתחום הגז‬
‫(חלקן תחת הרשויות‬
‫המקומיות)‬
‫הענקת זכויות נפט ‪ -‬חוק הנפט‬
‫ראש‬
‫הג"א‬
‫שרות התגוננות אזרחית‬
‫(הג"א)‬
‫(פיקוד העורף)‬
‫מפקד הג"א מחוזי‬
‫רשות הגז‬
‫חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‬
‫חוק הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים (ביטוח)‬
‫הורדת רף הסכמה לביצוע עבודות ברכש משותף‬
‫חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‬
‫ות"ל‬
‫וד"ל‬
‫המפקח על הביטוח‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫מנהל בטיחות‬
‫גז‬
‫התניות על הקמה והפעלה של מערכות חלוקת והולכת גז טבעי‬
‫חוק הגז (בטיחות ורישוי) ‪ +‬תקנות‬
‫לאומי‬
‫מקומי‬
‫מועצה ארצית לתכנון ובניה‬
‫חוק התכנון והבניה ‪ +‬תמ"א ‪38‬‬
‫השר הממונה מטעם הממשלה על‬
‫הצבא‬
‫משרד הפנים‬
‫היתרי בניה – מבנים פרטיים‬
‫שטח‬
‫(מרחב)‬
‫משרד האנרגיה והתשתית‬
‫תכנית לאתרי סילוק פסולת בנין‬
‫צה"ל‬
‫משרד האוצר‬
‫משרד המשפטים‬
‫משרד השיכון‬
‫משרד להגנת הסביבה‬
‫סמכות להתנות תכנית הנוגעת לחומ"ס בסקר סיכונים‬
‫רמטכ"ל‬
‫בעלי נכסים‬
‫(רכוש)‬
‫משרדי הממשלה להם נציגים‬
‫בוועדות התכנון והבניה‬
‫מינוי‪ ,‬חוק הגז (בטיחות ורישוי)‬
‫סמכות להתקין תקנות‬
‫ס' ‪(27‬ב) לחוק הג"א**‬
‫משרד הבטחון‬
‫שר הפנים‬
‫שר האנרגיה‬
‫והתשתית‬
‫גופים ומוסדות על פי חוק ‪ -‬תוך כדי‬
‫הכנסת‬
‫אם ראתה שקיים במדינה מצב של חירום >>‬
‫סמכות להכריז‬
‫על מצב חירום‬
‫סמכות כוללת ‪ -‬רחבה‬
‫>> הקניית סמכויות לממשלה להתקין תקש"ח‬
‫חוק יסוד‪ :‬הממשלה ‪(38‬א)‪(38 ,‬ג)‬
‫סמכות‬
‫הכרזה‬
‫ראש הממשלה‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫המטה לביטחון לאומי‬
‫המרכז לניהול משברים לאומיים‬
‫סמכות להתקין תקנות‬
‫הממשלה‬
‫סמכות להכריז‬
‫על מצב חירום‬
‫אם ראתה שקיים במדינה מצב של חירום ושעקב דחיפות העניין‬
‫יש להכריז על מצב חירום עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת‬
‫חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים‪ ,‬התשי"ח‪ 1957 -‬ס' ‪ 1,2‬ו‪3-‬‬
‫סמכויות נרחבות "לשם קיום פעולה חיונית‪,‬‬
‫למניעת הפקעת שערים וספסרות או למניעת‬
‫הונאת הציבור"‬
‫סמכות ספציפית‬
‫חוק המטה לביטחון לאומי‬
‫כפיפות‬
‫אם הוכרז מצב חירום >> סמכות להתקין תקש"ח‬
‫פקודת המשטרה ‪90‬ב(א)(‪)1‬‬
‫מעורבות הציבור‬
‫גוף הצלה‬
‫לקבוע תפקידי הג"א‬
‫חוק הג"א ס ‪(3‬ג)‬
‫פקודת המשטרה ס' ‪90‬יא‪90 ,‬יב‬
‫השר הממונה מטעם הממשלה על‬
‫הצבא‬
‫שר הבטחון ממנה את ראש הג"א‬
‫ע"פ המלצת הרמטכ"ל‬
‫חוק הג"א ס' ‪3‬‬
‫גוף הצלה‬
‫מגן דוד אדום‬
‫הממונה על אירוע חומ"ס‬
‫כל גוף בתחום‬
‫עליו הוא מופקד‬
‫בעת ארוע חומ"ס או תרגיל‬
‫מתן ייעוץ לקציני משטרה וצה"ל‪,‬‬
‫דרישת גילוי מסמכים והזדהות‪,‬‬
‫כניסה לכל מקום‪ ,‬לקיחת דגימות וכן הערכת סיכונים‪.‬‬
‫‪ +‬חובת דיווח לממונה בהג"ס‬
‫חוק הרשות הארצית לכב"ה ‪28,29,30‬‬
‫פקודת המשטרה‪90 ,‬ד(ב)‬
‫נקיטת כל האמצעים הדרושים‬
‫פקודת המשטרה‪90 ,‬ד(ג‪,‬ד‪,‬ו)‬
‫לתת כל הוראה סבירה‬
‫הרשאה להשתמש בכח סביר‬
‫חוק הג"א‪(9 ,‬ה)‬
‫לתת כל הוראה סבירה‬
‫הרשאה להשתמש בכח סביר‬
‫חוק הג"א ‪2‬יא‬
‫לפעול להצלת נפש ורכוש שאינה כרוכה‬
‫בהתגוננות אזרחית – באישור שר הבטחון‬
‫‪ -‬פקודת העיריות ומקבילותיה‬
‫פקודת העיריות ‪248‬א ומקבילותיו‬
‫פקודת העיריות‪ )29,33( 249 ,‬וצוי המועצות‬
‫סמכות להתקשר בחוזים או להוציא צווי תפיסה‬
‫למבנים שישמשו לפינוי אוכלוסיה*‪5‬‬
‫פקודת המשטרה‪90 ,‬ד(ב)‬
‫פקודת העיריות ‪)29( 249‬‬
‫הרשות לכבאות והצלה‬
‫מגן דוד אדום‬
‫רשויות מקומיות‬
‫(פק' המשטרה‪90 ,‬א)‬
‫צה"ל (פק' המשטרה‪ 90 ,‬יא)‬
‫פקודת המשטרה‪90 ,‬ד(ב)‬
‫סמכות להסדיר בשעת חירום את מכירתם‬
‫ומחירם של מצרכי מזון ולפקח עליהם‬
‫פקודת העיריות‪)17(249 ,‬‬
‫משרד העבודה‬
‫והרווחה‬
‫גופי הצלה**‪:‬‬
‫פק' המשטרה‪90 ,‬א)‬
‫בעת ארוע חומ"ס או תרגיל‬
‫מתן ייעוץ לקציני משטרה וצה"ל‪,‬‬
‫דרישת גילוי מסמכים והזדהות‪,‬‬
‫כניסה לכל מקום‪ ,‬לקיחת דגימות‪.‬‬
‫‪ +‬סמכות להפקת לקחים‬
‫חוק החמרים המסוכנים‪16 ,‬ג‪2‬‬
‫סמכות לקרוא לאנשים לשרות עבודה בשטחים עליהם חלה הכרזת ארוע אסון המוני או מצב מיוחד בעורף‬
‫או במפעלים למתן שרותים קיומיים (חוק שירות עבודה בשעת חירום)‬
‫סמכות לתת היתר עבודת לילה לבני נוער (חוק עבודת נוער)‬
‫תושבים‬
‫רכוש‬
‫תקנות סדרי דין במצב‬
‫חירום מיוחד‬
‫למצב מיוחד בעורף‬
‫נקיטת כל האמצעים‬
‫הדרושים‬
‫שטח‬
‫(מרחב) מקומי‬
‫פקודת המשטרה‪90 ,‬ד(ב)‬
‫משרד התמ"ת‬
‫שר התמ"ת‬
‫נקיטת כל האמצעים‬
‫הדרושים‬
‫קציני הג"א‬
‫חברי הג"א‬
‫בשגרה‪ -‬לעשות כל הדרוש לשמירה על תחום הרשות‪,‬‬
‫בריאות הציבור והבטחון‬
‫חוק ההתגוננות האזרחית‬
‫לעשות את כל הדרוש להפעלתו של המשק בשעת חירום‬
‫למעט גיוס כ"א וציוד שחל עליהם חיקוק אחר‬
‫שירות הג"א‬
‫(פקע"ר*‪)6‬‬
‫סמכות להעסיק מתנדבים בכל התפקידים הכרוכים‬
‫בהכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו‬
‫סמכות להתיר לעיריה לפעול מחוץ לתחומה לסייע לרשות אחרת‬
‫מפקד פקע"ר – ראש הג"א‬
‫פקודת העיריות‬
‫צו המועצות המקומיות א‬
‫צו המועצות המקומיות‬
‫(מועצות אזוריות)‪.‬‬
‫נקיטת כל האמצעים‬
‫הדרושים‬
‫גוף הצלה‬
‫קציני משטרה‬
‫שוטרים‬
‫משרד הפנים‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫משרד המשפטים‬
‫גוף הצלה‬
‫קציני כבאות‬
‫והצלה‬
‫עובדי הרשות‬
‫הרמטכ"ל‬
‫צה"ל*‬
‫שר‬
‫הבריאות***‬
‫משרד הבריאות‬
‫רשויות מקומיות‬
‫שר‬
‫המשפטים‬
‫חוק מגן דוד אדום‬
‫חוק הרשות הארצית‬
‫לכבאות והצלה‬
‫חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים‪-‬ס' ‪1-8‬‬
‫סמכות להכריז מלחמה‬
‫חוק החמרים המסוכנים‬
‫הרשות לכבאות‬
‫והצלה‬
‫משטרה‬
‫משרד הבטחון‬
‫חוק יסוד‪ :‬הצבא‪2 ,‬ב‬
‫פקודת המשטרה‬
‫שר הבטחון‬
‫מצב מיוחד בעורף‬
‫(חוק הג"א)‬
‫חוק יסוד‪ :‬הצבא‪2 ,‬א‬
‫שר הפנים‬
‫פקודת המשטרה ס' ‪90‬יא‪90 ,‬יב‬
‫המשרד לבטחון פנים‬
‫סמכות הכרזה על מצב‬
‫מיוחד בעורף****‬
‫חוק יסוד‪ :‬הממשלה‪ ,‬ס' ‪40‬‬
‫הצבא נתון למרות הממשלה‬
‫סמכות להורות לצה"ל‬
‫למלא את תפקיד המשטרה בפו"ש‬
‫השר לבט"פ‬
‫(שר המשטרה)‬
‫חוק יסוד‪ :‬הממשלה ‪(38‬א)‪(38 ,‬ג)‪(39 ,‬א)‬
‫לבקשת השר לבט"פ‪ -‬סמכות להורות לצה"ל‬
‫למלא את תפקיד המשטרה בפו"ש‬
‫סמכות הכרזה על‬
‫ארוע אסון המוני‬
‫קצין כב"ה‪ /‬עובד‬
‫הרשות שקיבל‬
‫הכשרה‬
‫חוק ההתגוננות האזרחית‪9 ,‬ג‬
‫כל שר אליו העבירה הממשלה‬
‫סמכות לכך‬
‫גופים מסחריים – ספקי מזון‬
‫גוף‬
‫רשתות התקשורת –‬
‫רשות השידור‪ ,‬הרשות השניה‪ ,‬בזק‪,‬‬
‫בעלי רשיון לשידורי כבלים‬
‫הכרזה (על ארוע אסון המוני ‪ -‬מיכל) לפי סעיף ‪90‬ב דינה כדין הודעה מטעם הממשלה לפי סעיף ‪ 46‬לחוק רשות השידור‪ ,‬התשכ"ה‪,1965-‬‬
‫סעיף ‪ 50‬לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו‪ ,‬התש"ן‪ ,1990-‬וסעיפים ‪6‬כב ו‪6-‬נז לחוק התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב‪1982-‬‬
‫גופים ומוסדות על פי חוק – מוכנות לרעידות אדמה ואסונות ("אחרי")‬
‫כנסת‬
‫ועדה לענייני פנים ואיכות סביבה‬
‫סמכות כוללת ‪ -‬רחבה‬
‫סמכות‬
‫הכרזה‬
‫המטה לביטחון לאומי‬
‫המרכז לניהול משברים לאומיים‬
‫רשות‬
‫בעלת סמכות בחוק‬
‫לענין רעידות אדמה‬
‫הממשלה‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫חוק המטה לביטחון לאומי‬
‫סמכות להכריז בצו על שטח כעל מתחם לפינוי‬
‫לשם בניה או לעיבוד בניה (מתחם פינוי ובינוי)‪,‬‬
‫בהמלצת הועדה להתחדשות עירונית‬
‫סמכות ספציפית‬
‫כפיפות‬
‫מעורבות הציבור‬
‫שר הבטחון‬
‫משרד הבטחון‬
‫משרד הבריאות‬
‫חוק ועדות חקירה‬
‫ועדה להתחדשות‬
‫עירונית‬
‫חוק התכנון והבניה‬
‫ס' ‪33‬א‪ ,‬חוק פינוי ובינוי‬
‫של אזורי שיקום‬
‫שר האוצר‬
‫משרדי הממשלה להם נציגים‬
‫בוועדות התכנון והבניה‬
‫משרד הפנים‬
‫חוק התכנון והבניה‬
‫(פיקוד העורף)‬
‫ראש הג"א‬
‫מפקד הג"א מחוזי‬
‫התקנת תקנות‬
‫חוק ביטוח לאומי‬
‫חוק התכנון והבניה‬
‫צה"ל‬
‫המוסד לביטוח לאומי‬
‫חוק התגמולים‬
‫לנפגעי פעולות איבה‬
‫חוק משפחות חיילים‬
‫שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)‬
‫מוסדות התכנון‬
‫מועצה ארצית לתכנון ובניה‬
‫ות"ל‬
‫וד"ל‬
‫ועדה מחוזית לתו"ב‬
‫בשגרה‪ -‬לעשות כל הדרוש לשמירה על‬
‫תחום הרשות‪ ,‬בריאות הציבור והבטחון‬
‫רשויות מקומיות‬
‫ועדה מקומית לתו"ב‬
‫רשות רישוי‬
‫פקודת העיריות‪ )29,33( 249 ,‬וצוי המועצות‬
‫רשות סניטרית‬
‫מקומית‬
‫פק' בריאות העם‬
‫סילוק מפגעים תברואתיים‬
‫היתרי בניה – מתקני תשתית‬
‫היתרי בניה – מבני ציבור‬
‫היתרי בניה – מבנים פרטיים‬
‫סמכות להפקיע קרקע לצרכי ציבור‬
‫פק' הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)‬
‫לאומי‬
‫שטח‬
‫(מרחב)‬
‫מקומי‬
‫בעלי נכסים‬
‫(רכוש)‬
‫תושבים‬
‫גופים מסחריים‬
‫חברות תשתית‬
‫מבקשי רשיונות בניה‬
‫קבלן ‪ /‬מתכנן שלד‬
‫רשות מוסמכת‬
‫רשות לבינוי ופינוי‬
‫של אזורי שיקום‬
‫להכריז על אזורי שיקום‪ ,‬להכין תחזית בינוי ופינוי‪ ,‬לבקש משר האוצר להפקיע מקרקעין‪ ,‬להורות על פינוי המקרקעין‬
‫חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום‬
‫שר העבודה‬
‫והרווחה‬
‫משרד הרווחה‬
‫ועדת חקירה‬
‫חברות ביטוח‬
‫חוק להסדר תפיסת‬
‫מקרקעים בשעת חירום‬
‫משרד האוצר‬
‫שר‬
‫המשפטים‬
‫משרד המשפטים‬
‫שר האנרגיה‬
‫והתשתית‬
‫משרד האנרגיה והתשתית‬
‫משרד הבינוי‬
‫משרד להגנת הסביבה‬
‫תכנית לקביעת אתרים לדיור זמני‬
‫תקנים‬
‫תכנית לאתרי סילוק פסולת בנין‬
‫חוק מס רכוש וקרן פיצויים‬
‫רשות המיסים‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫חברות שיכון‬
‫ציבורי‬
‫רשות לבינוי‬
‫ופינוי של אזורי‬
‫שיקום‬
‫חוק בינוי ופינוי‬
‫של אזורי שיקום‬
‫תקנות למתן‬
‫פיצויים‬
‫לנפגעים מקרן‬
‫הפיצויים‬
‫לנזקי מלחמה‬
‫ובצורת בלבד‬
‫תקנות סדרי דין במצב‬
‫חירום מיוחד‬
‫גופים מוסדות ותחומי אחריות על פי החלטות ממשלה ונוהלים – היערכות לפני‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫גוף שהוקם‬
‫בהחלטת ממשלה‬
‫סמכות‬
‫הכרזה‬
‫סמכות ספציפית‬
‫כפיפות‬
‫ועדת שרים לענין הערכות לטיפול ברעידות אדמה*‬
‫החלטה להפעיל את פס"ח ‪ – -‬בידי הממשלה‬
‫סמכות כוללת ‪ -‬רחבה‬
‫הממשלה‬
‫סמכות הכרזה על "שעת פינוי"‪ -‬פינוי וקליטת‬
‫תושבים‬
‫החלטה ‪ 895‬מיום ‪11.11.2001‬‬
‫החלטת ממשלה ‪1623‬מיום‬
‫‪ – 29.4.2010‬ראו תרשים נפרד‬
‫ מסגרת התאום העליונה בין כל הגורמים העוסקים בנושא‬‫במשרדי הממשלה וגופים ממלכתיים אחרים‬
‫ קביעת אחריות וסמכות בשגרה (לפני) וקביעת אחריות‬‫וסמכות לטיפול (תוך כדי)‬
‫החלטת ממשלה ‪ 209‬מיום ‪ + 29.8.1999‬החלטה ‪ 36‬מיום ‪+ 14.05.2006‬‬
‫החלטה ‪ 28‬מיום ‪20.04.2009‬‬
‫מעורבות הציבור‬
‫ועדת ההיגוי לענין הערכות לטיפול ברעידות אדמה‬
‫החלטת ועדת השרים רע"ד ‪ 2‬מיום ‪12.12.1999‬‬
‫המטה לביטחון לאומי‬
‫המרכז לניהול משברים לאומיים‬
‫חוק המטה לביטחון לאומי‬
‫החלטה ‪1623‬‬
‫ועדת שרים להכנת העורף בשעת חירום‬
‫החלטה ‪ – 1577‬הטלת אחריות כוללת‬
‫לטיפול בעורף במצבי חירום על שר הבטחון‬
‫החלטת ממשלה ‪ 3095‬מיום ‪3.4.2011‬‬
‫יו"ר – שר הבטחון‬
‫החלטת ממשלה ‪( 1623‬רעד‪( 29.04.10 ,)2/‬פרוטוקול ועדת שרים לענין הערכות‬
‫לטיפול ברעידות אדמה מיום ‪ )7.4.2010‬מפרטת פעולות ומטלות של משרדי‬
‫הממשלה וגופי הסמך בנוגע להיערכות לרעידות אדמה‬
‫ועדת שרים לענין מוכנות הזירה‬
‫האזרחית למצבי חירום‬
‫מטה ההסברה הלאומי (לא הוקם)‬
‫מרכז תקשורת לאומי באחריות משרד החוץ‬
‫החלטה ‪ 1936‬מיום ‪8.7.2007‬‬
‫בעניין ההיערכות לרעידות אדמה‪,‬‬
‫תפעל לצד ועדת השרים‪ ,‬ועדת‬
‫ההיגוי הבינמשרדית לרעידות אדמה‪.‬‬
‫החלטת ממשלה מס' ‪ 77‬מיום ‪28.4.2-13‬‬
‫שר התשתיות‬
‫משרד האנרגיה‬
‫והתשתית‬
‫שר התמ"ת‬
‫משרד התמ"ת‬
‫היחידה לכח אדם‬
‫המשרד‬
‫לבטחון פנים‬
‫משרד החינוך‬
‫המפקח הארצי על‬
‫כוח אדם לשע"ח‬
‫פרסום רשימת בעלי תפקידים במפעלים חיוניים‬
‫קביעת כ"א ברשויות פסח‬
‫נעשית בשיתוף המפקח עם רשות פסח עליונה‬
‫אחריות אבטחה‬
‫החלטה ‪5719‬‬
‫מינהל המחקר‬
‫למדעי האדמה‬
‫והמים‬
‫משטרה‬
‫מוסדות חינוך‬
‫מערך פס"ח‬
‫פינוי‪ ,‬סעד‪,‬‬
‫חללים ****‬
‫רשות פסח‬
‫עליונה‬
‫שלוחות‬
‫מחוזיות‬
‫בראשות‬
‫הממונים על‬
‫המחוזות וכן‬
‫שלוחות בכל‬
‫רשות מקומית‬
‫החלטה ‪ 515‬מיום‬
‫‪14.08.1960‬‬
‫עובדים במפעלים חיונייים‬
‫משרד הפנים‬
‫אגף לחירום ובטחון‬
‫מינהל לשרותי חירום‬
‫רשות האוכלוסין‬
‫הממונים על המחוזות‬
‫רשויות מקומיות‬
‫החלטת ממשלה מיום‪-‬‬
‫‪27.11.1955‬‬
‫‪ +‬החלטת ממשלה מס' ‪,1716‬‬
‫מיום ‪6.7.1986‬‬
‫‪ +‬פקודת העיריות‪/‬צו המועצות‬
‫החלטת ממשלה ב‪43/‬‬
‫מיום ‪19.12.2007‬‬
‫החלטה ‪ 706‬מיום‬
‫‪23.8.2009‬‬
‫והחלטה ‪ 1661‬מיום‬
‫‪1.6.2014‬‬
‫משרד הבטחון‬
‫משרד הבריאות‬
‫רמטכ"ל‬
‫צה"ל‬
‫מפקד פקע"ר‬
‫(ראש הג"א)‬
‫רשויות מקומיות‬
‫יקל"ר – יחידת קישור‬
‫לרשויות המקומיות‬
‫קב"ט‬
‫הרשות‬
‫החלטת ועדת השרים‬
‫לענייני ביטחון לאומי‬
‫מיום ‪13.11.91‬‬
‫סמכויות מכח ס'‪3‬ג בהוראות‬
‫פיקוד עליון (הפ"ע) של צה"ל‬
‫‪2.0304‬‬
‫מכוני בקרה שיחליפו‬
‫את הרשויות המקומיות‬
‫לעניין מתן היתרי בניה‬
‫החלטת ממשלה ‪964‬‬
‫לעניין יישום דו"ח זיילר‬
‫הרשות העליונה‬
‫לאשפוז ובריאות‬
‫לשעת חירום (רשות‬
‫ייעודית של ועדת‬
‫מל"ח העליונה)‬
‫פיקוד העורף*****‬
‫החלטה ‪-4738‬‬
‫סמכויות בנושא התרעות‬
‫איתור מתקני קליטה בפריסה ארצית הנחיית‬
‫הרשויות המקומיות להיערך מבחינת תשתית‬
‫ושירותים בסיסיים לקליטת אוכלוסייה‪ .‬על משרד‬
‫החינוך‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להיערך לאספקת שירותי חינוך‬
‫ברשויות מקומיות שהועברה אליהן אוכלוסייה‬
‫מפונה*‪.6‬‬
‫שר הפנים‬
‫מערך מל"ח***‬
‫רשות מל"ח עליונה‬
‫רשות מל"ח מחוזית‬
‫רשות מל"ח מקומית ‪+‬‬
‫מתנדבי מג"ב‬
‫רשות חירום‬
‫לאומית (רח"ל)**‬
‫גוף מטה אחוד ליד‬
‫שר הבטחון‬
‫שר הבטחון‬
‫האגף לשעת חירום‬
‫פועל בתיאום עם‬
‫שרותי בריאות כללית‪,‬‬
‫קצין רפואה ראשי ומח'‬
‫רפואה בפקע"ר‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫הרשות העליונה‬
‫לאיכות הסביבה‬
‫בשעת חירום‬
‫(רשות ייעודית של‬
‫ועדת מל"ח‬
‫העליונה)‬
‫האגף לחומרים מסוכנים‬
‫אסדרת ניהול‬
‫הסיכונים מרעידות אדמה‬
‫במפעלים ובאתרי אחסון‬
‫של חומרים מסוכנים קיימים‬
‫משרד השיכון‬
‫קרן למתן הלוואות מדינה‬
‫פרויקטים של חיזוק בתים‬
‫משותפים מפני רעידות‬
‫אדמה בהתאם לתמ"א‬
‫‪.38‬‬
‫החלטת ממשלה ‪(551‬דר‪,)17/‬‬
‫מיום ‪14.07.2013-‬‬

Similar documents