עשו מנוי על הד החינוך-כתב העת המוביל בנושאי חינוך

Comments

Transcription

עשו מנוי על הד החינוך-כתב העת המוביל בנושאי חינוך
‫עשו מנוי על הד החינוך‪-‬כתב העת המוביל בנושאי חינוך‬
‫ביטאון הסתדרות המורים בישראל‬
‫לכבוד‬
‫מינהלת הד החינוך‬
‫רח' בן סרוק ‪ 8‬תל‪-‬אביב ‪26626 ,‬‬
‫טלפון ‪ 30-2666606‬פקס‪30-2668666 :‬‬
‫טופס תשלום בכרטיס אשראי להד החינוך ו‪/‬או להד הגן‬
‫שם פרטי ____________שם משפחה_______________ מס ת‪.‬ז_______________‬
‫רחוב_____________ מס'________ ישוב______________ מיקוד____________‬
‫מס' טלפון בבית _____________מס' טלפון נייד_________________‬
‫□‬
‫□ ברצוני לרכוש מנוי להד החינוך והד הגן החל מ____________ עד___________‬
‫החל מ____________ עד __________‬
‫□ברצוני לרכוש מנוי להד הגן‬
‫ברצוני לרכוש מנוי להד החינוך‬
‫החל מ____________ עד __________‬
‫אפשרויות התשלום ‪( :‬לבחירה)‬
‫‪ .6‬תשלום בכרטיס אשראי‬
‫נא לחייב את כרטיס האשראי ‪ □ -‬ויזה □אשמורת □ ישראכרט □ אחר _______‬
‫מס' כרטיס האשראי □□□□ □□□□ □□□□ □□□□‬
‫□□ (חודש)‬
‫תוקף הכרטיס עד □□ (שנה)‬
‫ע''ס ‪₪ 683‬‬
‫סכום החיוב ‪ □ :‬מנוי שנתי להד החינוך‬
‫ע''ס ‪₪ 643‬‬
‫□ מנוי שנתי להד החינוך והד הגן‬
‫ע''ס ‪₪ 83‬‬
‫□ מנוי שנתי להד הגן‬
‫□ סכום אחר בסך __________ש''ח לרכישת חוברת____________‬
‫שם בעל הכרטיס _______________________‬
‫מס' ת‪.‬ז של בעל הכרטיס __________________‬
‫חתימת בעל הכרטיס _______________תאריך ________________‬
‫למשלמים בכרטיס אשראי – ניתן לשלוח את טופס הרישום בדואר או בפקס‪.‬‬
‫מס' פקס‪.30-1298996 :‬‬
‫‪ .9‬תשלום בהמחאה לפקודת הד החינוך‬
‫יש לשלוח המחאה לפקודת הד‪-‬החינוך‪,‬בצירוף הטופס המצ''ב‪,‬לכתובת‪:‬‬
‫מינהלת הד‪-‬החינוך‪-‬הסתדרות המורים‪,‬רח' בן‪-‬סרוק ‪ 8‬ת''א ‪26626 -‬‬

Similar documents