שוק הזרעים הביוטכנולוגיים

Comments

Transcription

שוק הזרעים הביוטכנולוגיים
‫מצגת משקיעים ‪07/2011‬‬
‫‪1‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫במצגת כלולים נתונים‪ ,‬הערכות‪ ,‬תחזיות ותוכניות של החברה ביחס‬
‫לפעילותה‪ ,‬שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיגד כהגדרתו בחוק‬
‫ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ , 1968-‬אשר התממשותם אינה ודאית ואינה‬
‫מצויה בשליטת החברה בלבד‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬אין כל וודאות כי הנתונים ו‪/‬או התכניות יתממשו‪ ,‬כולם או‬
‫חלקם‪ ,‬והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת‪ ,‬וזאת בין היתר‪,‬‬
‫בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה‪ ,‬כגון שינויים‬
‫בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי‬
‫הסיכון המשפיעים על החברה ‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות המבוססים על מקורות‬
‫חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה‬
‫אינה אחראית לנכונותם‪ .‬כמו כן‪ ,‬המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג‬
‫בדוחות ובדיווחי החברה ו‪/‬או הוצג באופן שונה מהאופן בו הוא מופיע‬
‫במצגת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כרטיס ביקור‬
‫חברה המתמחה בהשבחה גנטית או טיפוח צמחים לתעשיית‬
‫החקלאות והדלקים הביולוגיים‬
‫•‬
‫לחברה טכנולוגיה מתקדמת לזיהוי גנים ייחודיים )רצפי מיקרו ‪( RNA‬‬
‫המשמשים כ‪"-‬מפסקים ראשיים" לשליטה בתכונות חשובות בצמחים‬
‫•‬
‫הטכנולוגיה מיושמת ביישומים סינרגטיים‪ :‬חקלאות מתקדמת ודלקים ביולוגיים‬
‫•‬
‫סביבה עסקית צומחת‪ :‬שוק הגידולים המבוססים על ביוטכנולוגיה הוערך ב‪150-‬‬
‫מיליארד דולר ב‪ * 2010-‬ושוק הדלקים הביולוגיים )ביופיול( צפוי לצמוח מ‪ 76-‬מיליארד דולר‬
‫ב‪ 2010-‬ל‪ 247-‬מיליארד דולר עד ‪** 2020‬‬
‫•‬
‫מוצרי החברה הם רישיונות לשימוש ברצפים של גנים ייחודיים ליצירת צמחים בעלי תכונות‬
‫משופרות‬
‫•‬
‫לחברה למעלה מ‪ 10-‬הסכמי שיתוף פעולה עם גופים מסחריים‬
‫*מקור‪ :‬השירות הבינלאומי לרכישת יישומי ביוטק חקלאיים – ‪ISAAA‬‬
‫**מקור ‪Pike Research – Cleantech Market Intelligence: :‬‬
‫‪3‬‬
‫תחומי פעילות‬
‫תעשיית החקלאות המתקדמת‬
‫‪4‬‬
‫תעשיית הדלקים הביולוגיים‬
‫תחום החקלאות המתקדמת‪-‬סביבה עסקית‬
‫גידול קבוע‬
‫ומהיר של‬
‫אוכלוסיית‬
‫העולם‬
‫עלייה מתמשכת‬
‫בביקוש למזון‬
‫ובמחיריו‬
‫שינויי אקלים –‬
‫תנאי מזג אוויר‬
‫קשים ולא יציבים‬
‫צורך גובר בפתרונות מתקדמים שיאפשרו הגברת יבול‪ ,‬עמידות‬
‫למצוקות סביבתיות וצמצום עלויות השקיה ודישון‬
‫התפתח שוק צומח של חברות ליצור זרעים עם תכונות משופרות‬
‫‪5‬‬
‫תחום החקלאות המתקדמת‪-‬סביבה עסקית‬
‫מעל מיליארד בני אדם בעולם – רעבים‬
‫‪6‬‬
‫מקור ‪ :‬האו"ם‬
‫הביקוש למזון‬
‫• ‪ 7.5‬מיליארד איש בעולם עד ‪ 2020‬וגידול מהיר של האוכלוסייה עד ל‪9-‬‬
‫מיליארד איש ב‪2040-‬‬
‫• ב‪ 50-‬השנים הבאות נצטרך להפיק יותר מזון מאשר אי פעם‬
‫בהיסטוריה של המין האנושי בעזרת‪:‬‬
‫פחות מים‬
‫אורז‬
‫כותנה‬
‫פחות דשן‬
‫סויה‬
‫חיטה‬
‫פחות כימיקלים‬
‫תירס‬
‫מעט יותר קרקע‬
‫תנאי מזג אוויר משתנים ובלתי צפויים‬
‫‪Source: FAO‬‬
‫‪7‬‬
‫הביקוש למזון‬
‫"מערכת המזון העולמית נמצאת בקריסה – מחירי המזון יוכפלו בתוך ‪ 20‬שנה"‬
‫עלייה בביקוש לדגנים )מיליון טון(‬
‫הגידול באוכלוסיית העולם )מיליארדים (‬
‫‪Source: Oxfam, FAO, WHO‬‬
‫‪8‬‬
‫שוק הזרעים הביוטכנולוגיים‬
‫השחקניות המובילות בשוק הזרעים עם תכונות ממקור ביוטכנולוגיה חקלאית‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫שוק הזרעים הביוטכנולוגיים‬
‫• ההכנסות ממכירת גידולים מבוססי ביוטכנולוגיה ‪150 -‬מיליארד דולר‬
‫ב‪ 2010-‬עם קצב צמיחה של כ‪ 15%- 10%-‬בשנה*‬
‫• כ‪ 15-‬מיליון חקלאים ב‪ 29-‬מדינות מגדלים צמחים ביוטכנולוגיים‪ .‬השטח‬
‫העולמי המאוכלס ביבולים ביוטכנולוגיים ממשיך לצמוח ועמד‬
‫ב‪ 2010-‬על כמיליארד דונם ‪ -‬דומה לשטחה של ארה"ב*‬
‫• בין השנים ‪ 1996-2008‬הוצגו בתעשיית הגידולים מבוססי ביוטכנולוגיה רווחים של ‪52‬‬
‫מיליארד דולר‪ ,‬מתוכם כמחצית הודות לעלייה ניכרת בתפוקה וכמחצית הודות לירידה‬
‫בעלויות הייצור*‬
‫• שוק הזרעים העולמי צפוי לצמוח ל‪ 47-‬מיליארד דולר עד ‪ , 2015‬עם העדפה בולטת מצד‬
‫חקלאים לזרעים ביוטכנולוגיים**‬
‫מקור‪* :‬דו"ח ‪ - 2010‬השירות הבינלאומי לרכישת יישומי ביוטק חקלאיים – ‪ISAAA‬‬
‫‪10‬‬
‫**דו"ח של ‪Global Industry Analysts‬‬
‫שוק הזרעים העולמי‬
China Seed
Seed Industry Structure
1996 - 2008
CNDK
FT Se me ntes
Adva nta Cano la
Mo nsoy
Peto seed
(1 995 )
Bru insm a
(1 994 )
We stern
Ge neco rp
( 199 4)
Semin is
Pa ra gon
Peot ec
Nu nhe ms
( 199 5)
Nider aSem illas
Delta Pin eLa nd
ISG
Syn gen taGlo balCo tton Division
Agra cetu s
Ro ussel
- Uclaf
Asso cF arm ers Delintin g
M arm ot
Asg row
Califo rnia Pla nting Cott on
Hoech st
EIDParr yRallis
Sch erin g
Ge rma insCo tton
Ciag ro
Ho lden s
Mitla Pe squ si a
Br ownfie ldSeed Delint n
i g
Plan Tec Bio tech
Su nse eds
Po loni
DeKa lbAyala
Se me nte sFa rtur a
Ca rgill In tl.Seed Division
DeKalb
( 199 5)
Cu stom Fa rm Se ed
Rhon ePoule nc
Ja cobHa rtz
(19 95)
Unile ver
Se nsako
Pa ras
Da ehn feldt
Sem ente sRibeir al
Ho lland Cotto nsee d
Car gill
T err azawa
PBIC
Eco gen
G ene XSor ghu m
Ag rEvo
He lena Cotton
CDM Ma ndiyu
Ren essen
Ayala
Avent is
St one ville
Monsanto
I nter stat eCan ola
Pr oag ro
Gra nja4 Irm aos
Bayer
Agr oce res
Roya lSlu is
(1 995 )
Cot tonSe edIn tl
PG S
Agr Evo Cott on
Ca lgen e
DeRuiter
Nu nza
( 198 6)
Lee nDeM os
Re liance Gen etics
Hor ticer es
Choo ngAng
RioCo lora do
Seed Ex
G usta fson
Car nia
Bar ha m
Hu ngno ng
Nider a
Cotto nStat es
RhoBio
Hybr iT ech
( 199 5)
Eme rg entG ene tics
Pa uEura lis
CPBTwyf ord
We nsma n
Ag riProWh eat
AlyPar ticipaco es
Ag roe ste
(1 995 )
Hyb riT echEu rop e
Bioge mm a
K WS
Ag Relian t
Ind use m
Loc howPet kus
( 196 7)
L imag rain Cana da
Cor nStat esInt l
M ah yco
Ma hen dra
Fir stLin e
Pr od ucer sHybr ids
Car S
l p erlin g
Au stra lianG rain Tec h
Cor nState sHybr id
Sem en tesAgr ocer es
Clause
Ha zer a
Wilso nSeed s
Kyowa
Dien er
Ch ann elBio
Midwe stSeed Gen etics
Swagh at
Gold Coun try
Kru ger
Co rnBelt
Trisle r
Cr ows
Mo weaq uaSee ds
Tr elaySe eds
Cene x
Ave stha gen
Limagrain
-Vilmorin
Advan taEUVeg etab le
ABIAlfalfa
Hyte st
Cene xHar vest
Yu anL ong ping
Specia ltyHybr ids
Agrilia nce
BioSee ds
NCPlusHyb rids
La nd
O'Lak es
Fie lder sChoice
ASI
Ste wart Se eds
Cee Ka y
iCORN
I nnos eed s
Har risMo ra n
Hea rtla ndHyb rids
F on tane lle
SOYGENETICS
Ha rve stState s
We sthov e
Van den Be rg
Camp bellSee d
Fa rmla ndI ndu stries
REA
Ne bra skaIr riga ted
BoCa
Le wisHybr id s
Sieb en
Herita ge Se eds
St one Se eds
Th urst on
ExSe ed
Sp ecialtyG rain s
Svalo fWeibu ll
Hu bne rSeed
FF RCoop
Jun g
BASF
Hawke ye
Cro pDesig n
Co ope rat iveBusine ssIn tl
Bu nge
Erida niaBe ghinSa y/
Koipe
Nic kerso nVer neu il
Hy brin ova
Go ldsm ith
Inte rsta tePayco
Gu twein
Pro teinT ech . In t./
So lae
Ver dia
Con rad Fa fard
SPS
Koip esolAg rose mAgr a
Ga rst
Tr iump h
Dairyla ndSe ed
Su dwe stsaa t
PSAG ene tics
Adva ntaNACo rnSoy bea ns
Res our ceSee ds
Bio gen etica DeMilh o
Ag riPro
United Ag rise eds
DuPont
F isch er
M aisad our
Agritr adin g
Syngenta
No vart is
Sand oz
DiaEng ei
Do w
IllinoisF ou nda tion
M ycoge n
Ca rg lilNo rth Am er ci a
Lo ngR each
Do isMa rcos
Du oM aize
Agr om en
AWB
M org an
M TI
Din amilh oCar ol
Bio Pla ntRes ear ch
Zim me rma n
Stu rdyG row
Astra Ze neca
G olde nHar vest
Phyto gen
Sunse eds
Z ene ca
Mog en
Ast ra
Adva nce dAgriT ra its
Hibr idos Color ado
Nort hru pKing
Cib aGe igy
Brod beck
Pio nee r
Em pre saBra sileira
Re nzeHy brid s
Opt m
i um Qua lityGr ains
Z er aimG ede ra
Curr ySeed
San bei
JG Bo swell
Seed Companies
Sha ndo ngDe ngh aiPione er
Gr een Lea fGe netics
De ngha i
Size proportional to global seed market share
Pharmaceutical/Chemical Companies
Dun hua ngPion eer
Dun huan g
Phil Howard, Assistant Professor, Michigan State University
http://w ww.msu.edu/~howardp
Other Companies
Full Ownership
Partial Ownership
11
‫שוק הזרעים הביוטכנולוגיים‪-‬עסקאות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ - 1998‬חברת הכימיקלים ‪ Dow‬רוכשת את חברת החקלאות‬
‫והביוטכנולגיה ‪Mycogen‬‬
‫‪ - 1999‬חברת הכימיקלים דופונט רוכשת את חברת הזרעים פיוניר‬
‫תמורת ‪ 7.7‬מיליארד דולר‬
‫‪ - 2007‬סינג'נטה רוכשת את זרעים גדרה תמורת ‪ 95‬מיליון דולר‬
‫‪ - 2008‬מונסנטו משקיעה כ‪ 65-‬מיליון דולר באבוג'ן הישראלית‬
‫‪ - 2009‬מכתשים אגן משקיעה ‪ 37‬מיליון דולר במיזם עם ‪ Cibus‬לפיתוח זרעים עם‬
‫תכונות משופרות‬
‫‪) Suzano – 2010‬ברזיל( רוכשת את ‪ Futuragene‬תמורת ‪ 82‬מיליון דולר‬
‫‪ - 2010‬סינג'נטה רוכשת את ‪GreenLeaf‬‬
‫‪ - 2010‬באייר משקיעה ‪ 12‬מיליון דולר באבוג'ן לפיתוח תכונות משופרות בחיטה‬
‫‪ 2011‬אפריל ‪ -‬הערכות בשוק בדבר רכישתה של מונסנטו על ידי חברת הכימיקילים‬
‫הגרמנית ‪BASF‬‬
‫מקור ‪ , Evogene , Syngenta , Dow, Dupont:‬מכתשים אגן‪Wall Street Journal , Suzano ,‬‬
‫‪12‬‬
‫היישומים של רוסטה גרין בשוק הזרעים‬
‫הביוטכנולוגיים‬
‫•‬
‫עמידות צמחים למצוקות ) עקות( סביבתיות כגון מחסור במים‪ ,‬חום‪,‬‬
‫מליחות‪ ,‬מחלות ‪ -‬הפסדים הנגרמים מאובדן יבול כתוצאה מבצורת‬
‫נאמדים במיליארדי דולרים בשנה‬
‫•‬
‫שיפור יעילות קליטת דשנים ‪ -‬שיפור בכ‪ 30%-‬עשוי להוביל להוזלת‬
‫עלויות לחקלאי בהיקף של כמיליארד דולר לשנה‬
‫•‬
‫העלאת יבול הצמחים ‪ -‬מטרה המשותפת לחקלאים ולחברות הזרעים‬
‫•‬
‫התמקדות בגידולים הנפוצים בעולם‪ :‬תירס‪ ,‬סויה‪ ,‬חיטה‪ ,‬כותנה‪ ,‬קנולה‪ ,‬אורז‬
‫‪13‬‬
‫טכנולוגיה‬
‫• טכנולוגיה מתקדמת לאיתור‪ ,‬זיהוי‪ ,‬אפיון ו‪-‬וידוא פעילות גנים ייחודיים‪,‬‬
‫המשמשים כ"מפסקים ראשיים" לשליטה בתכונות חשובות בצמחים‬
‫• כל "מפסק ראשי" שולט בתכונות שונות ומשפיע באופן מהותי על‬
‫תכונות מפתח‬
‫גן מיקרו ‪" = RNA‬מפסק ראשי"‬
‫הגדלת יבול‬
‫‪14‬‬
‫עמידות למחלות‬
‫עמידות לתנאי יובש‬
‫קליטת דשן משופרת‬
‫עמידות ליובש‪-‬תפוח אדמה‬
‫‪15‬‬
‫צמחים בעלי תכונה משופרת‬
‫) גן ‪( RGN–131‬‬
‫צמח ביקורת‬
‫מודל עסקי – פיתוח המוצר‬
‫התמקדות בחוזקות החברה‬
‫איתור זיהוי ואפיון גנים ייחודיים‬
‫פיתוח הוכחת היתכנות בצמח מודל‬
‫פיתוח אב‪-‬טיפוס בצמח מטרה‬
‫) למשל‪ :‬תירס‪ ,‬חיטה(‬
‫שותפות אסטרטגית‬
‫אופטימיזציה והמשך פיתוח בצמח מודל‬
‫עבודה בקנה מידה מסחרי ורגולציה‬
‫מסחור ושיווק מסחור ושיווק‬
‫‪16‬‬
‫תעשיית הדלקים הביולוגיים‬
‫מעבר הדרגתי מכלכלת נפט לכלכלה הנשענת על תחליפים‬
‫‪2009‬‬
‫אקסון מוביל משקיעה ‪600‬‬
‫מיליון דולר ב‪ SGI-‬לפיתוח‬
‫דלק ביולוגי‬
‫‪2010‬‬
‫מנכ"ל ‪" : BP‬האתנול הברזילאי‬
‫‪Shell‬‬
‫נראה כתקווה הטובה ביותר‬
‫משקיעה כ‪ 1.6-‬מיליארד‬
‫להחלפת הנפט"‬
‫דולר ב‪Cosan -‬‬
‫מסחור ושיווק‬
‫הברזילאית‬
‫לייצור אתנול מקנה‬
‫סוכר‬
‫‪17‬‬
‫‪2011‬‬
‫היישומים של רוסטה גרין בתחום הדלקים הביולוגיים‬
‫רוסטה גרין עובדת על שיפור תכונות צמחים לתעשיית הביו‪-‬דלקים‪:‬‬
‫דלקים מהדור הראשון‬
‫) תירס‪ ,‬סויה‪ ,‬קנולה‪ ,‬קנה סוכר(‬
‫איתור גנים הקשורים‬
‫להעלאת רמת הסוכר‬
‫והשמן‬
‫דלקים מהדור השני‬
‫דלקים מהדור השלישי‬
‫) קיקיון‪ ,‬ג'טרופה(‬
‫) מיקרו אצות(‬
‫זיהוי ובדיקת מאות‬
‫רצפים של גנים חדשים‬
‫להעלאת תכולת השמן‬
‫פותחה אצת מודל בעלת‬
‫תכולת שמן מוגברת ב‪-‬‬
‫‪25%‬‬
‫מסחור ושיווק‬
‫‪18‬‬
‫רוסטה גרין‪-‬שיתופי פעולה‬
‫• לחברה מספר שיתופי פעולה עם חברות בתחום הזרעים ‪ ,‬להשבחת‬
‫צמחים שונים בהם חיטה‪ ,‬בננות‪ ,‬תפוחי אדמה ועצי אקליפטוס‬
‫לצורך ייצור נייר‬
‫• לחברה שיתופי פעולה עם חברות בתחום הדלקים הביולוגיים‪:‬‬
‫סימביוטיק‪ ,Phycal ,‬חברה אמריקאית מובילה בעולם לייצור דלק‬
‫מאצות‬
‫• החברה שותפה בקונסורציום בתמיכת האיחוד האירופי בנושא פיתוח‬
‫זני אצות לשימושים תעשייתיים )‪( FP7‬‬
‫מסחור ושיווק‬
‫‪19‬‬
‫לסיכום‬
‫• לרוסטה גרין טכנולוגיה ייחודית‬
‫‪.1‬‬
‫• פלטפורמה טכנולוגית אחת המשמשת לצרכי שתי תעשיות‬
‫הכרחיות לאנושות‪ :‬מזון ודלק‬
‫• סביבה עסקית צומחת ומתפתחת )מחסור קריטי במזון‪ ,‬מים‬
‫ומקורות אנרגיה(‬
‫• שיתופי פעולה בשתי התעשיות‬
‫‪20‬‬

Similar documents