אבחון, התערבות והערכה בארגונים - תש"א

Comments

Transcription

אבחון, התערבות והערכה בארגונים - תש"א
‫המחלקה לסוציולוגיה‬
‫ולאנתרופולוגיה‬
‫המחלקה לפסיכולוגיה‬
‫‪ – 53971‬אבחון‪ ,‬התערבות והערכה בארגונים – תשע"ב‬
‫דר' ישראל כ"ץ ופרופ' בעז שמיר ודר' ישראל כ"ץ‬
‫תיאור הקורס‬
‫הקורס מכוון להציג מושגים‪ ,‬תפיסות‪ ,‬תהליכים ודרכי פעולה‪ ,‬הקשורים בעבודתם של אנשי‬
‫מקצוע בשדה הארגון‪ .‬השאיפה היא לפתח ולהעשיר בקרב הסטודנטים את ההבנה ויכולת הפעולה‬
‫בקונטקסט ארגוני‪ ,‬תוך זיקה לתיאוריות רלוונטיות‪.‬‬
‫במסגרת הקורס יידונו גם שאלות עקרוניות הנוגעות לקשר שבין תיאוריה למעשה‪ ,‬וכן‬
‫זהות פרופסיונאלית בזיקה לתפקידים רלוונטיים בארגון‪.‬‬
‫לגיבוש‬
‫הקורס יתנהל כסדנה‪ ,‬שתכלול גם יסודות של התנסות סדירה לאורך השנה בעבודת שדה במפגש‬
‫עם בעלי תפקידים שונים בארגון נבחר‪ ,‬תוך ניסוח ובירור של לקחים הכרוכים בכך‪ .‬כמו כן יידונו‬
‫אירועים ארגוניים ויתקיימו התנסויות מודרכות במסגרת מפגשי השיעור‪ ,‬במשולב עם פרקי‬
‫הלימוד הרלוונטיים‪.‬‬
‫הקורס כולל ‪ 4‬שעות לימוד שבועיות לכל סטודנט‪ .‬כולן מחייבות‪ ,‬במסגרת מפגשים של פעמיים‬
‫בשבוע‪:‬‬
‫יום ב'‪ :‬בשעות ‪ ;16:00 – 14:30‬יום ה' – במסגרת שיעור כללי משותף‪ ,‬בשעות ‪;18:00 – 16:30‬‬
‫ולסירוגין‪ :‬במסגרת ‪ 8‬מפגשי הדרכה שייערכו בימי ה'‪ ,‬בשני הרכבים מפוצלים‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫בשעות ‪.18:00 – 16:30 ;16:00 – 14:30‬‬
‫להלן מועדי המפגשים בקבוצות ההדרכה‪;22.03.2012 ;08.03.2012 ;19.01.2012 ;05.01.2012 :‬‬
‫‪.21.06.2012;07.06.2012 ;24.05.2012 ;10.05.12‬‬
‫שני שיעורים לקראת סוף הקורס ( ‪ )25.06.2012 ;18.06.2012‬ייוחדו לתהליכי סיכום אישיים‬
‫וקבוצתיים של הלמידה וההתנסות בשנה זו‪.‬‬
‫שעות קבלה‪:‬‬
‫ישראל כ"ץ – יום ה'‪ ,‬בשעות ‪( 19:00-18:00‬על יסוד תיאום מראש)‪ :‬טלפון נייד – ‪,052-6177901‬‬
‫‪( 02-5883359‬משרד)‪E-mail: [email protected] .‬‬
‫‪02‬‬‫בעז שמיר – יום ב' בשעות ‪( 19:00 – 18:00‬על יסוד תיאום מראש)‪ :‬טלפון במשרד –‬
‫‪ ,5883360‬טלפון נייד – יינתן בהמשך‪.‬‬
‫‪[email protected] – E-mail‬‬
‫מחויבויות השיעור‪‬‬
‫‪ .1‬נוכחות מלאה בכל מפגשי השיעור – נדרשת‪.‬‬
‫‪ .2‬השתלבות בהרכב של שניים בארגון נבחר (בהיקף מחייב של חצי יום בשבוע)‪ .‬זאת‪ ,‬במגמה‬
‫להכיר היבטים מהותיים של פעולתו‪ ,‬כולל גיבוש תכנית סיוע וקידומה על פי הנסיבות‪ .‬נדרש‬
‫תיעוד שוטף של ההתנסות‪ .‬כל צמד סטודנטים יקבע גם פגישות הנחיה עם עוזר ההוראה של‬
‫הקורס לאורך התקופה‪.‬‬
‫‪ .3‬השתתפות פעילה בשיעורים‪ ,‬ובכלל זה‪:‬‬
‫א‪ .‬קריאת פריטים ביבליוגראפיים מחייבים בסדירות – לפי הכוונה; ו קריאה נוספת – על‪-‬פי‬
‫יוזמה אישית‪.‬‬
‫תקצירים של פרקי קריאה כבסיס לדיון מונחה‬
‫במסגרת זו נדרשת גם הגשתם של‬
‫במסגרת שיעור נתון‪ ,‬כפי שייקבע‪ .‬זאת‪ ,‬על יסוד שאלות מקדימות שיציגו למשתתפים‬
‫האחראים למפגש לפחות שבוע מראש ובמשולב בהתנסות מתוכננת‪ .‬בכל פעם צוותים של‬
‫שניים עד שלושה סטודנטים י בנו פעילות המתבססת על פרקי הקריאה‪ .‬להגשה זו יתלוו‬
‫'תקציר מנהלים' שיוגש לכל המשתתפים בכתב‪ ,‬וכן הצעת כלי אבחוני או התערבותי‬
‫הקשור לפרקי הקריאה‪ .‬צוותי הסטודנטים גם יקיימו כתיבת המשך בקבוצת הדיון באתר‬
‫הקורס‪ ,‬תוך התייחסות לתהליך ולדוגמאות רלוונטיות‪ .‬לכל מפגש פרזנטציה יהיו גם שני‬
‫תוך‬
‫מגיבים לפי תכנון מראש‪ ,‬שיתייחסו לתוכן הפרזנטציה ולתהליך כאחת‪ .‬זאת‪,‬‬
‫התנסות המשלבת רפלקציה‪ ,‬מתן משוב ודיאלוג‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגשה בזמן של מטלות‪ ,‬אשר ילוו את מהלך השיעורים‪ ,‬ובהן‪ :‬סיכום בכתב ו‪/‬או סקירה‬
‫בעל‪-‬פה של פריטי קריאה רלוונטיים; הגשת מטלה תקופתית כתובה; תיעוד מפגשים‬
‫שהתקיימו בארגון; וכן מילוי מטלות נוספות לפי דרישה‪.‬‬
‫ג‪ .‬השתלבות בפעילויות שונות בצמדים וכן בקבוצות משנה‪ ,‬לרבות הכנה נדרשת‪.‬‬
‫ד‪ .‬השתתפות בקבוצת הדיון באתר הקורס באינטרנט‪.‬‬
‫להלן פירוט של מטלות הכתיבה העיקריות הכרוכות בשיעור‪ ,‬כפי שייעשו בצמדים קבועים שיפעלו‬
‫בכיתה ובארגון לאורך השנה‪:‬‬
‫מטלות תקופתיות‬
‫ארבע פעמים לאורך השנה (ביום חמישי האחרון לחודש ים דצמבר‪ ,‬ינואר‪ ,‬מרץ ומאי ) יהיה על‬
‫המשתתפים בקורס להגיש יומן אישי המתעד את עבודתם בארגון הנבחר ‪ ,‬תוך קישור הדברים‬
‫לספרות הנלמדת בכיתה ‪ .‬ביומן יפ ורטו אירועים ומפגשים וכן ינותחו מסמכים ארגוניים‬
‫רלבנטיים‪ .‬היומן ישלב תיעוד‪ ,‬המשגה ובירור של ההתנסות הארגונית‪.‬‬
‫בסוף השנה יגיש כל סטודנט מסמך מסכם (הנחיות לגביו תימסרנה בנפרד)‪.‬‬
‫מסמך ארגוני‬
‫דו"ח ביניים המכוון אל ממלא תפקיד בארגון ייכתב במהלך פברואר וראשית מרץ ‪ .2012‬טיוטה‬
‫ראשונה תוגש לא יאוחר מ‪.12.03.2012 -‬‬
‫עם אישור הטיוטה תימסר גרסה סופית‪ .‬בד בבד יוגש הנוסח המאושר גם לבעל תפקיד בארגון‪.‬‬
‫מסמך מסכם‬
‫מסמך מסכם יוגש עד ‪ .01.08.2012‬מסמך זה יסכם את ההיכרות עם הארגון‪ ,‬תובנות ביחס‬
‫לתהליך לאורך השנה וכן לקחים אפשריים‪ .‬המסמך ישלב עדויות מתוך יומני השדה והתייחסות‬
‫ביבליוגראפית‪ .‬כן יכלול המסמך דיון רטרוספקטיבי בהתנסות הארגונית‪ ,‬הרחבה בסוגיה נבחרת‪,‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪ ‬מילוי כל המטלות כנדרש הוא תנאי לאישור השתתפות בקורס‪.‬‬
‫וכן פרק שיתייחס לנקודת המבט האישית של הכותבים על ההתנסות הארגונית (כיחידים וכצוות)‬
‫ועל עניינים הכרוכים בה‪.‬‬
‫אופן החישוב של ציון הקורס‬
‫‪' – 50%‬תיק עבודות' ומסמך מסכם; ‪ – 50%‬השתתפות פעילה (כולל נוכחות‪ ,‬מעורבות בדיונים‪,‬‬
‫כתיבת יומנים ומילוי מטלות שוטפות‪ ,‬אופן ההתקדמות של ההתנסות בארגון‪ ,‬נוכחות סדירה‬
‫והקפדה על לוח זמנים)‪.‬‬
‫ההערכה תשלב התייחסות לאופן הפעולה בארגון ודרך ההתמודדות עם אתגרים הכרוכים‬
‫בתהליך‪ ,‬לאיכות התיעוד‪ ,‬לקישור בין תיאוריה למעשה וכן לפרספקטיבה הכרוכה בעיבוד הניסיון‬
‫הלימודי שנצבר לאורך השנה‪.‬‬
‫תכנים עיקריים בסמסטר א'‬
‫בסמסטר זה תעסוק התכנית בפיתוח ההבנה הארגונית‪ ,‬תוך התייחסות לכמה פרספקטיבות‬
‫נרטיבית ו ביקורתית;‬
‫עיקריות‪ :‬פונקציונליסטית‪-‬מכאנית; פסיכואנליטית; פוסט‪-‬מודרנית –‬
‫תיאוריות של מורכבות ‪ .‬בעקבות פרק מבוא קצר יועלו חמש סוגיות שיזכו בסמסטר זה‬
‫להתייחסות מיוחדת‪ :‬תכלית‪ ,‬התנהגות משימתית ואפקטיביות; גבולות התפקיד והארגון; תרבות‬
‫וזהות ארגונית; קבוצה וצוות בארגון; מנהיגות בארגונים‪ .‬כמו כן יוקדש מקום מיוחד לשאלת‬
‫ההערכה של תפקוד ארגון בהתחשב בפרמטרים רלבנטיים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יוצגו ויודגמו שימושים בכלי אבחון ודיווח מרכזיים‪ :‬ריאיון (כולל שקלוט מפגש אחד‬
‫לפחות)‪ ,‬שאלון‪ ,‬תצפית (כולל הבאת עדויות מצולמות מאתר הארגון )‪ ,‬ניתוח תעודות (כולל אתרי‬
‫אינטרנט‪ ,‬ניתוח שרטוט מבנה ומסמכים תוך‪-‬ארגוניים)‪ ,‬מיפוי תהליכי עבודה‪ ,‬ניתוח אירועים‬
‫קריטיים ושימוש בנתונים כמותיים‪.‬‬
‫תכנים עיקריים בסמסטר ב'‬
‫סמסטר זה ייוחד בעיקרו לנושאים הכרוכים בהכנסת שינוי ובהתערבות ייעוצית‪ .‬ואלה הנושאים‬
‫שיידונו‪' :‬מבוא לשינוי'; 'פיתוח ארגוני וגישות להתערבות בארגון'; 'תהליכים ייעוציים'; 'אתיקה‬
‫ושינוי'‪' ,‬התנגדות לשינוי'; 'הערכה ארגונית'‪.‬‬
‫הבהרות‬
‫‪ .1‬כל הפרקים בסמסטר א' (להוציא המבוא) כוללים שיעור מקדים באחריות צוות מקרב‬
‫הסטודנטים‪ .‬בסמסטר ב' הפרקים 'פיתוח ארגוני וגישות להתערבות'‪' ,‬תהליכים ייעוציים'‪,‬‬
‫'אתיקה ושינוי'‪' ,‬התנגדות לשינוי' ו'הערכה ארגונית' יכללו שיעור באחריות צוות מקרב‬
‫הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ )26.03.2012-02.04.2012‬בהם‬
‫‪ .2‬הפרק 'דרכי התערבות בארגונים' יורכב משני שיעורים (‬
‫קבוצות משנה מתוך הקורס ידונו באירוע נבחר בעקבות הנחיות מקדימות‪ ,‬כולל הצעת כיווני‬
‫התערבות ושימוש בכלים רלבנטיים‪.‬‬
‫‪ .3‬לצד השיעורים הסדירים וההתנסות המודרכת בארגון נבחר‪ ,‬יתנהל לאורך השנה גם פורום‬
‫פעיל באתר הקורס באינטרנט‪ .‬הסטודנטים יוכלו להביא בו פרקי יומן‪ ,‬אירועים להתייחסות‬
‫וכן מאמרים נוספים שהם מעוניינים בהם‪.‬‬
‫קריאה מחייבת על פי נושאים‬
'‫סמסטר א‬
02.02.2012 – 31.10.2011
‫מבוא‬
.14.11.2011 . ;07.11.2011 ;03.11.2011 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Morgan, G., Images of Organization, New York, Sage Pub., 1986, 19-38.
Alvesson, M., Deetz, S., Critical Theory and Postmodernism: Approaches to
Organization Studies, in: Grey, C., Willmott, H., (eds.), Critical Management
Studies, Oxford, Oxford University Press, 2005, 60-106.
Taptiklis,T., Unmanaging, New York, Palgrave, 2008, 120-130, 223-225.
Cummings, T. (2009). Chapter 1: General introduction to Organization Development,
in: Organization development and change (9th ed.). Australia ;Mason OH: SouthWestern/Cengage Learning.
‫שאלת התכלית וההתמודדות על תוצאות מכוונות משימה‬
.28.11.2011 ;21.11.2011 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Mintzberg, G., Power In and Around Organizations, Englewood Cliffs, New Jersey,
Prentice-Hall, 1983, 264-290 (ch. 16: “Specific Goals in Organizations”).
Weick, K.E., “Re-Punctuating The Problem”, In: Goodman’ P.S., J.M. Pennings and
Ass., New Perspectives On Organizational Effectiveness, San Francisco, Jossey-Bass,
1977, 193-225.
. ‫ גישות ומתודולוגיות‬:‫על הניסיון להבין ולהעריך ארגון‬
. 08.12.2011 ;05.12.2011 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Klein, L., Eason, K., Putting Social Science to Work, Cambridge, Cambridge
University Press, 1991, 21-32.
Skogstad, W., “Working in a World of Bodies”, in: Hinshelwood, R.D. & Skogstad,
W. (eds.), Observing Organizations, London, Rutledge, 2000, 101-121.
Weick, K., "The Vulnerable System: An Analysis of the Tenerife Air Disaster",
Journal of Management, 1990, 16, 3, 571-593.
‫ התפקיד והארגון‬,‫גבולות המבנה‬
.19.12.2011 ;12.12.2011 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Hernes, T., "Studying Composite Boundaries: a Framework of Analysis", Human
Relations, 2004, 57, 1, 9-29.
Korczynski, M., Bishop, V., The Job Center, in: Fineman, S. (ed.), The Emotional
Organization, London, Blackwell, 2008, 74-87.
‫זהות ארגונית ותרבות ארגונית‬
.02.01.2012 ;26.12.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Kunda, G., Engineering Culture: Control and Commitment in a High-tech
Corporation, Philadelphia, Temple University Press, 1992, 1-25. )‫(פורסם גם בעברית‬
Lerpold, L., Ravasi, D., Rekom, J.V., Sonen, (eds.), Organizational Identity in
Practice, New York, Routledge, 2007, 157-173, 235-244.
‫צוותים ארגוניים ותהליכים קבוצתיים‬
.16.01.2012 ;09.01.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
,2003 ,6 , ‫אנליזה ארגונית‬
,"‫ "על אחדים מההיבטים הלא מודעים בחיים הארגוניים‬,'‫ ו‬,‫האלטון‬
.14-7
Palmer, B., "Grouping", in: French, R., Vince, R., (eds.), Group Relations,
Management, and Organization, Oxford, Oxford University Press, 1999, 23-39.
Wenger, E., & Snyder, W. (2000). "Communities of Practice - The Organizational
Frontier", Harvard Business Review, (January-February), 139-145.
‫מנהיגות והשפעה בארגונים‬
.30.01.2011 ;23.01.2011 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
‫ ידיעות‬,‫אביב‬-‫ תל‬,‫– להוביל שינוי ולהישאר בחיים‬
‫ מנהיגות במבחן‬,'‫ מ‬,‫ לינסקי‬,‫ ר"א‬,‫חפץ‬
.25-50 ,2007 ,‫אחרונות‬
Shamir, B., & Eilam, G. (2005). “What's your story?” A life-stories Approach to
Authentic Leadership Development", The Leadership Quarterly, 16(3), 395–417.
Zaleznik, A. (2004). "Managers and Leaders, Are they Different?", Harvard Business
Review ,1, 74-81.
'‫סמסטר ב‬
21.06.2012 – 05.03.2012
‫מבוא לשינוי‬
.05.03.2012 :‫לקריאה בשיעור במועד זה‬
March, J.G., "The Future, Disposable Organizations and the Rigidities of
Imagination", Organization, 1995, 2(3-4), 427-440.
Burnes, B., "Complexity Theories and Organizational Change", International Journal
of Management Reviews, 2005, 7, 2, 73-90.
‫פיתוח ארגוני וגישות להתערבות בארגון – מגמות יציבות ואופנות חולפות‬
.19.03.2012 ;12.03.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Jackson, B., "A Fantasy Theme Analysis of Three Guru-led Management Fashions",
in: Clark, T. & Fincham, R. (eds.), Critical Consulting, Oxford, Blackwell, 2002,
172-190.
Weick, K.E., Quinn, R.E., "Organizational Change and Development", Annual
Review of Psychology, 1999, 50, 361-386.
Rothwell, W. J., Stavros, J. M., & Sullivan, R. L. (2009). Chapter 1: "Organization
Development and Change", Practicing Organization Development: A Guide for
Leading Change, 11.
‫דרכי התערבות בארגונים‬
.02.04.2012 ;26.03.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
‫ תוך שילוב של פרקי קריאה ביחס לכלים מרכזיים ומילות מפתח‬,‫עבודה על אירוע ארגוני נבחר‬
.‫ כפי שיציגו המשתתפים בקורס‬,‫בשיח הארגוני‬
‫תהליכים ייעוציים‬
.23.04.2012 ;16.04.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Schein, E.H. "A General Philosophy of Helping: Process Consultation" Sloan
Management Review, Spring 1990, 57-64.
Gabelnick, F., "Leading Institutional Transformation: The Architecture of Change",
in: Cytrynbaum, S., Noumair, D.A. (eds.), Group Dynamics, Organizational
Irrationality, and Social Complexity: Group Relations Reader 3, Jupiter, A.K.Rice
Institute, 2004, 267-287.
‫ ייעוץ ושינוי‬,‫ החיים בארגון‬,‫אתיקה‬
.07.05.2012 ;30.04.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Rhodes C., Pullen, A., "Organization Moral Responsibility"' , in: Clegg, S.R., Cooper,
C.L., (eds.), Organizational Behavior, Volume 2: Macro Approaches, Los Angeles,
Sage ,2009, 40-355.
,‫ וייל‬,.‫ י‬,‫ אכמון‬,.‫ ג‬,‫ שפלר‬:‫ בתוך‬,"‫ "סוגיות אתיות בייעוץ ובהתערבות בארגונים‬,.‫ מ‬,‫ארליך גינור‬
,‫ הוצאת ספרים ע"ש מאגנס‬,‫ ירושלים‬,
‫ סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי‬,.‫ג‬
.452-465 ,‫תשס"ד‬
‫התנגדות לשינוי‬
.21.05.2012 ;14.05.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Argyris, C., Reasons of Rationalizations, Oxford, Oxford University Press, 2003,
1-16, 212-222.
Ford, J.D., Ford, L.W., D'amelio, A., Resistance to Change: The Rest of the Story,
Academy of Management Review, 2008, 33, 2, 362-377.
‫ בירור אימפקט והערכה ארגונית‬,‫מדידת ביצוע‬
.04.06.2012 ;28.05.2012 :‫לקריאה בשיעורים במועדים האלה‬
Squires,P., Measor, L., "Below Decks on the Youth Justice Flagship: The Politics of
Evaluation", in: Taylor, D., Balloch, S., The Politics of Evaluation,, Bristol, The
Policy Press, 2005, 21-40..
Greene, J, C, "Understanding Social Programs Through Evaluation". In: Denzin, K.
N. and Lincoln, Y.S., (eds.) Handbook of Qualitative Research., London, Sage
publications, 2000.

Similar documents