הנאמנים חבר - The Jewish Agency for Israel

Transcription

הנאמנים חבר - The Jewish Agency for Israel
‫חבר הנאמנים‬
2010 , ‫ ביוני‬2222 - 24
‫ ירושלים‬, ‫מלון ענבל‬
‫סדרי יום‬
Board of Governors
June 22 - 24 , 2010
Inbal Hotel,
Hotel, Jerusalem
Agendas
‫שימו לב כי זוהי טיוטה כפופה לשינויים‬
Please note that this is tentative and subject to change
Departmental Committees
Aliyah & Klitah Committee
Co-Chairs: Paula Edelstein, Jay Sarver
Wednesday, June 23, 1:00-4:00pm
1. Opening Remarks, Paula Edelstein/Jay Sarver, Co-Chairs
Aliyah and Absorption Committee
2. Update, Eli Cohen, Director General Aliyah and Absorption
Department
3. Where is the Jewish Agency headed?
Natan Sharansky – Chairman, Jewish Agency for Israel
Alan Hoffman – Director General, Jewish Agency for Israel
4. Discussion: The Jewish Agency and Aliyah – Facing the
Future, Paula Edelstein/Jay Sarver, Co-Chairs Aliyah and
Absorption Committee
5. Summary, Paula Edelstein, Co-Chair Aliyah and Absorption
Committee
6. Farewell to Maxyne Finkelstein
7. Welcome to Misha Galperin
Israel Committee
Co-Chairs: Jack Smorgon, Rani Trainin
Wednesday, June 23, 3:00-4:30pm
1. Opening Remarks, Rany Trainin
2. In Memory of Lova Eliav (z"l)
3. Director General Report, Leah Golan
4. The Points of Intersection: New Strategic Plan and Activities in
Israel
5. Summary, Jack Smorgon
Jewish Zionist Education Committee
Chair: Charles Ratner
Wednesday, June 23, 1:00-4:00pm
1. Opening
2. D'var Torah
3. Education Department Update
4. Masa update
5. Israel Experience Update
6. Panel 1: Advocacy and Jewish- Zionist Education: Where do
these two concepts meet and diverge?
7. Panel 2: The Work of our Israeli Educators Abroad and the lifelong impact on their Jewish Identity
8. Concluding remarking
‫ועדות מחלקתיות‬
‫הועדה לעליה וקליטה‬
‫ ג'יי סרבר‬,‫ פאולה אדלשטיין‬:‫יו"רים עמיתים‬
13:00-16:00 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
‫ יו"רים עמיתים‬,‫ ג'יי סרבר‬/ ‫ פאולה אדלשטיין‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ אלי כהן – מנכ"ל המחלקה לעליה וקליטה‬,‫ עדכון‬.2
"?‫ "לאן פני הסוכנות היהודית מועדות‬.3
‫נתן שרנסקי – יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית‬
‫אלן הופמן – מנכ"ל הסוכנות היהודית‬
/ ‫ פאולה אדלשטיין‬,"?‫ דיון " הסוכנות היהודית ועליה – לאן‬.4
‫ יו"רים עמיתים‬,‫ג'יי סרבר‬
‫ יו"ר עמיתה‬,‫ פאולה אדלשטיין‬,‫ דברי סיכום‬.5
‫ מילות פרידה למקסין פינקלשטיין‬.6
‫ ברוך הבא למישה גלפרין‬.7
‫הועדה לישראל‬
‫ ג'ק סמורגון‬,‫ רני טריינין‬:‫יו"רים עמיתים‬
15:00-16:30 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
‫ יו"ר עמית‬,‫ רני טריינין‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ מילים לזכרו של לובה אליאב‬.2
‫ מנכ"ל המחלקה‬, ‫ לאה גולן‬,‫ סקירה מחלקתית‬.3
,‫ תוכנית אסטרטגית חדשה ומשמעותה על פעילות המחלקה‬.4
‫דיון סביב שולחנות עגולים‬
‫ יו"ר עמית‬,‫ ג'ק סמורגון‬,‫ סיכום‬.5
‫הועדה לחינוך יהודי ציוני‬
‫ צ'רלס רטנר‬:‫יו"ר‬
13:00-16:00 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
‫ פתיחה‬.1
‫ דבר תורה‬.2
‫ עידכון‬-‫ ועדת חינוך‬.3
‫עדכון‬-‫ מסע‬.4
‫ עדכון‬- ‫ חוויה ישראלית‬.5
‫ איפה שני המושגים הללו‬:‫ הסברה וחינוך יהודי ציוני‬:1 ‫ פאנל‬.6
?‫נפגשים ומתפצלים‬
‫ עבודתם של מחנכים ישראלים בחו"ל והשפעה לטווח‬:2 ‫ פאנל‬.7
‫הארוך על הזהות יהודית שלהם‬
‫ סיכום‬.8
Departmental Subcommittees
Subcommittees
Partnerships Subcommittee
Chair: Raya Strauss Ben Dror
Tuesday, June 22, 2:45-4:00pm
1. Greetings, Raya Strauss Ben Dror, Co-Chair
2. Up-Date on Partnership Vision Implementation, Andrea Arbel,
Director Partnership Division
3. Marketing Partnership in Light of New Vision & Focus of JAFI,
Preliminary Conclusions & Discussion, Tal Freiman, TFC
Strategy & Marketing
Next Generation (Youth Futures) Subcommittee
Co-Chairs: Michael Horowitz, Moshe Theumim
Wednesday, June 23, 1:15-2:45pm
1. Opening remarks and welcoming the new members: CoChairs, Mr. Moshe Theumim and Mr. Michael Horowitz
2. Division Status report and progress based on Division
recommendations of the YF Global Steering Committee: Division
Director, Mr. Elisha Hosman
3. Youth Futures – POV of an overseas partner: Director of Israeli
Office, Jewish United Fund of Metropolitan Chicago, Ms. Linda
Epstein
4. Presentation of the Youth Futures' internal and external
evaluation program, including discussion and Q&A: Director of
the Youth Futures program, Mr. Shai Lazer
5. Summary of discussion and presentation of the YF BarMitzvah watch donations: Mr. Michael Horowitz
Young Communities + Priority Regions Subcommittee
Chair, Priority Regions: Eitan Wertheimer
Chair, Young Communities: Avi Naor
Wednesday, June 23, 1:15-2:45pm
1. Opening remarks, Chairs
2. 2010 Report on Activity, Offer Isseroff,
3. Social Businesses for profit, Allan Barkat
Personnel for Education (ERDS) Subcommittee
Chair: Bruce Arbit
Tuesday, June 22, 2:45-4:00pm
1. Opening
2. Discussion: What is the benefit of shlichut?
3. Concluding Remarks
‫ועדות משנה מחלקתיות‬
‫ועדת המשנה לשותפויות‬
‫דרור‬-‫ רעיה שטראוס בן‬:‫יו"ר‬
14:45-16:00 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫ יו"ר עמיתה‬,‫דרור‬-‫ רעיה שטראוס בן‬,‫ ברכות‬.1
,‫ אנדריאה ארבל‬,‫ עדכון בנושא יישום חזון השותפויות החדש‬.2
‫החטיבה לשותפויות‬
‫ שיווק השותפויות לאור החזון החדש ולאור מיקוד הסוכנות‬.3
‫ אסטרטגיה ושיווק‬TFC ,‫ טל פריימן‬,‫החדש‬
‫ועדת המשנה לדור העתיד‬
‫ משה תאומים‬,'‫ מייקל הורוביץ‬:‫יו"רים עמיתים‬
13:15-14:45 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
‫ מר‬,‫ יו"רי תת הועדה‬:‫ דברי פתיחה וברכה לחברים החדשים‬.1
‫משה תאומים ומר מייקל הורוביץ‬
‫ סטטוס תוכניות חטיבת דור העתיד ועדכון התקדמות ע"פ‬.2
‫ מר אלישע הוסמן‬,‫ מנהל החטיבה‬:‫המלצות ועדת ההיגוי העליונה‬
‫ מנהלת‬:‫ מבט על פותחים עתיד מזווית ראייה של שותף מחו"ל‬.3
‫ גב' לינדה אפשטיין‬,‫המשרד הישראלי של פדרציית שיקגו‬
‫ הצגת תוכנית ההערכה החיצונית והפנימית של תוכנית "פותחים‬.4
‫ מר שי לצר‬,‫ מנהל התוכנית‬:‫ כולל דיון ומענה על שאלות‬,"‫עתיד‬
‫ מר מייקל‬:‫ דיון והסבר על תרומת השעונים לבר מצווה‬,‫ סיכום‬.5
‫הורוביץ‬
‫ אזורי עדיפות‬+ ‫ועדת המשנה לקהילות צעירות‬
‫ איתן ורטהיימר‬:‫יו"ר ועדת המשנה לאזורי עדיפות‬
‫ אבי נאור‬:‫יו"ר ועדת המשנה לקהילות צעירות‬
13:15-14:45 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
‫ יושבי ראש הועדה‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ עפר איסרוב‬,2010 ‫ דו"ח פעילות לשנת‬.2
‫ חנוך ברקת‬,‫ עסקים חברתיים למטרות רווח‬.3
‫ועדת המשנה לפיתוח המשאב החינוכי‬
‫ ברוס ארביט‬:‫יו"ר‬
14:45-16:00 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫ פתיחה‬.1
?‫ מהי תועלת השליחות‬:‫ דיון מונחה‬.2
‫ סיכום‬.3
Educational Engagement Subcommittee
‫ועדת המשנה לחוויה היהודית בישראל‬
Co-Chairs: Philip Meltzer, Danny Soloducho
‫ דניאל סולודוצ'ו‬,‫ פיליפ מלצר‬:‫יו"רים עמיתים‬
Tuesday, June 22, 2:45-4:00pm
1. Opening
2. Overview of the Strategic Planning Process for Lapid
3. Presentation of the main elements of the program
4. Discussion
5. Concluding Remarks
Education in the FSU Subcommittee
Chair: Cheryl Fishbein
Tuesday, June 22, 2:45-4:00pm
1. Opening
2. Transferring the executive and administrative responsibility to
a new generation of local Jewish leaders
3. Supporting local initiatives
4. Encouraging local philanthropy
5. Concluding remarks
Budget & Finance Committees
Budget & Finance Committee
Chair: Shoel Silver
14:45-16:00 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫ פתיחה‬.1
‫ סקירת תהליך תכנית אסטרטגית עבור לפיד‬.2
‫ הצגת עיקרי התכנית‬.3
‫ דיון‬.4
‫ סיכום‬.5
‫ועדת המשנה לחינוך בחמ"ע‬
‫ שריל פישביין‬:‫יו"ר‬
14:45-16:00 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫ פתיחה‬.1
‫ העברת האחריות הניהולית והאדמיניסטרטיבית לדור חדש של‬.2
‫מנהיגות יהודית מקומית‬
‫ תמיכה של יוזמות חינוכיות מקומיות‬.3
‫ עידוד פילנתרופיה מקומית‬.4
‫ סיכום‬.5
‫ועדות תקציב וכספים‬
‫הועדה לתקציב וכספים‬
‫ שאול סילבר‬:‫יו"ר‬
Tuesday, June 22, 7:00-8:00pm
19:00-20:00 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
1. 2010 budget implementation
2. Approval of changes in 2010 budget
3. Investment policy and rules
2010 ‫ יישום תקציב‬.1
2010 ‫ אישור שינויים בתקציב‬.2
‫ מדיניות וכללים בנושא השקעות‬.3
B&F Subcommittee on Allocations
Chair: Richard Bernstein
Thursday, June 24, 9:45-10:45am
1. 2010 Report on Activity, Yahal Porat, Program Director
‫ועדת המשנה תקציב וכספים להקצבות‬
‫ ריצ'רד ברנשטיין‬:‫יו"ר‬
9:45-10:45 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
2. Concluding discussion regarding criteria for allocations, Joan
Levin, Acting Chair
‫ מנהל תוכנית ההקצבות‬,‫ יהל פורת‬,2010 ‫ דו"ח פעילות לשנת‬.1
‫לזרמים הדתיים‬
,‫ ג'ואן לוין‬,‫ דיון מסכם בנושא קריטריונים להקצבות לפרויקטים‬.2
‫מ"מ יו"ר‬
B&F Subcommittee on Finance & Administration
‫ועדת המשנה תקציב וכספים לכספים ומינהל‬
Chair: Myra Reinhard
Thursday, June 24, 9:45-10:45am
1. Opening Remarks, Myra Reinhard
2. Employee Staffing Trends, Moshe Shiff
3. Agreement with GOI regarding the change in classification of
the absorption centers, Yaron Neudorfer
4. Resource Development and Public Affairs – New Entity
‫ מירה ריינהרד‬:‫יו"ר‬
9:45-10:45 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ מיירה ריינהרד‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ משה שיף‬,‫ מגמות בכח אדם‬.2
‫ ירון‬,‫הסכם עם ממשלת ישראל – שינוי ייעוד מרכזי קליטה‬.3
‫נוידרפר‬
‫ שינוי בפיתוח משאבים וקשרי ציבור‬.4
Program & Administrative Committees
‫ועדות תכניות ואדמיניסטרטיביות‬
Insurance Committee
‫הועדה לביטוח‬
Chair: Jaap Meijers
‫ יאפ מאיירס‬:‫יו"ר‬
Tuesday, June 22, 5:30-6:30pm
1. JAFI's Main Policies
2. Structural Changes and Savings
3. Risk Management
Comptroller's Committee
Co-Chairs: Marlene Post, Julie Wise Oreck
Thursday, June 24, 8:00-9:30am
1. Approval of minutes of February 23, 2010 meeting.
2. Discussion of the following Comptroller's reports to be
presented by the Comptroller, Asaf Sela:
- Security Division - Employment of Security Guards through
Manpower Companies
- The Israel Department – Ben Yakir Youth Village
- The Israel Experience Ltd.
17:30-18:30 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫ עדכון פוליסות מרכזיות‬.1
‫ שינויים בדפוסי פעולה‬.2
‫ ניהול סיכונים‬.3
‫הועדה לדו"חות המבקר‬
‫ ג'ולי וייס אורק‬,‫ מרלן פוסט‬:‫יו"רים עמיתים‬
8:00-9:30 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
2010 ‫ בפברואר‬23 -‫ אישור פרוטוקול הישיבה שהתקיימה ב‬.1
:‫ אסף סלע‬,‫ עיון בדוחות המבקר הבאים שיוצגו על ידי המבקר‬.2
‫ העסקת מאבטחים באמצעות חברות כוח‬- ‫ חטיבת הביטחון‬
‫אדם‬
‫ המחלקה לישראל – כפר הנוער בן יקיר‬
‫ החוויה הישראלית בע"מ‬
FSU & Eastern Europe Committee
‫הועדה לחמ"ע ומזרח אירופה‬
Co-Chairs: Betsy Gidwitz, Vernon Kurtz
‫ ורנון קורץ‬,‫ בטסי גידויץ‬:‫יו"רים עמיתים‬
Thursday, June 24, 11:30am-1:00pm
1. Greetings and opening remarks by the FSU Committee CoChairperson, Dr. B. Gidwitz / Rabbi V. Kurtz
2. Overview of the Chairman of the Executive, Natan Sharansky
3. A word of the Treasurer, Hagai Mirom
4. Political overview, Pini Avivi, Foreign Ministry
5. Ukraine - Impressions from the field, Dr. B. Gidwitz
6. JAFI in Ukraine: example of cooperation with the Jewish
community, Bilana Shachar, Head of JAFI office in Kiev
7. JAFI in Moldova: example of partnership with NATIV, Paula
Lam Haim, Head of JAFI office in Kishinev
8. The Jewish community of Belarus – cooperation with JAFI,
Leonid Levin, Head of the Jewish Community of Belarus
9. Summary of the activities of the FSU Office\Region, Alex Katz,
Head of the FSU Office & Region
10. Open discussion, leading of the discussion – Committee Cochairperson – Dr. B. Gidwitz / Rabbi V. Kurtz
11. Closing remarks of the FSU Committee Co-Chairperson, Dr.
B. Gidwitz / Rabbi V. Kurtz
Unity of the Jewish People Committee
Chair: Natan Sharansky
Thursday, June 24, 8:00-9:30am
1. Opening Remarks, Natan Sharansky
2. Update on the Rotem Law, Natan Sharansky
3. The Western Wall – a Sacred Place for all Jews?, Natan
Sharansky
Discussion
4. Tzohar Rabbis – A Window between Worlds, Rabbi David Stav
5. Institute for Jewish Studies – Update, Prof. Benny Ish-Shalom
6. Miscellaneous
11:30-13:00 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
,‫ הרב ורנון קורץ‬,‫ יו"ר עמיתה‬,‫ דר' בטסי גידוויץ‬,‫ דברי ברכה‬.1
‫יו"ר עמית‬
‫ מר נתן שרנסקי‬,‫ דברי יו"ר הנהלת הסוכה"י‬.2
‫ מר חגי מירום‬,‫ דברי גזבר הסוכה"י‬.3
‫ משרד החוץ‬,‫ מר פיני אביבי‬,‫ אזור חמ"ע‬- ‫ סקירה פוליטית‬.4
‫ יו"ר‬,‫ ד"ר בטסי גידוויץ‬,‫ אוקראינה – התרשמות מהביקור בשטח‬.5
‫עמיתה‬
‫ ראש‬,‫ בילנה שחר‬,‫ שת"פ עם הקהילה היהודית – אוקראינה‬.6
‫נציגות קייב‬
‫ ראש נציגות‬,‫ פאולה לאם‬,‫ שת"פ עם "נתיב" – נציגות מולדובה‬.7
‫קישינב‬
‫ ראש‬,‫ מר לאוניד לוין‬,‫ שת"פ עם הסוכה"י‬:‫ קהילת בלרוס‬.8
‫הקהילה היהודית בבלרוס‬
‫ מנהל המשרד‬,‫ מר אלכס כץ‬,‫אזור חמ"ע‬/‫ סיכום פעילות המשרד‬.9
‫ואזור חמ"ע‬
‫ יו"ר‬,‫ הרב ורנון קורץ‬,‫ יו"ר עמיתה‬,‫ ד"ר בטסי גידוויץ‬,‫ דיון פתוח‬.10
‫עמית‬
‫ יו"ר‬,‫ הרב ורנון קורץ‬,‫ יו"ר עמיתה‬,‫ ד"ר בטסי גידוויץ‬,‫ סיכום‬.11
‫עמית‬
‫הועדה לאחדות העם היהודי‬
‫ נתן שרנסקי‬:‫יו"ר‬
8:00-9:30 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ נתן שרנסקי‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ נתן שרנסקי‬,‫ עדכון בנושא חוק רותם‬.2
‫ נתן שרנסקי‬,?‫ הכותל המערבי – מקום קדוש ליהודי כל העולם‬.3
‫דיון‬
‫ הרב דוד סתיו‬,‫ רבני צהר – חלון בין העולמות‬.4
‫שלום‬-‫ פרופ' בני איש‬,‫ המכון ללימודי יהדות – דיווח‬.5
‫ שונות‬.6
Assets & Liabilities Committee
Chair: Larry Joseph
Thursday, June 24, 2:00-3:30pm
1. Opening Remarks, Larry Joseph
2. Approval of Minutes, February 2010
3. A Summary of Significant Issues concerning JAFI real estate
and assets, Yaron Neudorfer
4. Companies Bureau Report, Josh Schwarcz
5. Quarterly Report: Debt Retirement, Shalom Allenstein
6. Report and Resolutions from Companies Sub-Committee,
David Goldstein
7. Report and Resolutions from IEF Companies Sub-Committee,
Andy Groveman
8. Report and Resolutions from Real Estate Sub-Committee,
Larry Joseph
9. Chairman's Closing Remarks, Larry Joseph
Companies Subcommittee
Chair: David Goldstein
Thursday, June 24, 8:00-9:30am
1. Opening Remarks, David Goldstein
2. Approval of Minutes, February 2010
3. Report on visit to companies, David Goldstein
4. Companies Bureau Report, Josh Schwarcz
5. The Masa Company: Report, Aaron Abramovich / Ayelet
Shiloh Tamir
6. Chairman's Closing Remarks, David Goldstein
IEF Companies Subcommittee
Chair: Andrew Groveman
Thursday, June 24, 11:30am-1:00pm
1. Opening Remarks, Andy Groveman
Approval of Minutes, February 2010
2. Kiryat Shmona Community Centres Company - Appointment of
a Temporary Liquidator, Josh Schwarcz
3. Agreement between the Tel Chai Regional College and the Tel
Chai Academic College, Eyal Frenkel
4. Merging the Zinman College for Physical Education with the
Wingate Institute: An Idea for Consideration, Eyal Frenkel
5. Training IEF Company Directors: Report on Course, Eyal
Frenkel
6. IEF properties data base: A Presentation, Yoel David
7. Chairman's Closing Remarks, Andy Groveman
Real Estate Subcommittee
Chair: Herb Gimelstob
‫הועדה לנכסים והתחייבויות‬
‫ לארי ג'וזף‬:‫יו"ר‬
14:00-15:30 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ לארי ג'וסף‬,‫ דברי פתיחה‬.1
2010 ‫ אישור פרוטוקול פברואר‬.2
,‫ סקירת הנושאים העיקריים הנוגעים לנכסי הסוכנות‬.3
‫ירון נוידרפר‬
‫ ג'וש שוורץ‬,‫ דו"ח מנהל משרד החברות‬.4
‫ שלום אלנשטיין‬,‫ דו"ח כספי רבעוני‬.5
‫ דוד גולדשטיין‬,‫ ועדת חברות‬- ‫ דיווח והחלטות‬.6
‫ אנדי גרובמן‬,‫ ועדת חברות קרן החינוך‬- ‫ דיווח והחלטות‬.7
‫ לארי ג'וסף‬,‫ ועדת נדל"ן‬- ‫ דיווח והחלטות‬.8
‫ לארי ג'וסף‬,‫ סיכום היו"ר‬.9
‫ועדת המשנה לחברות‬
‫ דיויד גולדשטיין‬:‫יו"ר‬
8:00-9:30 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ דוד גולדשטיין‬,‫ דברי פתיחה‬.1
2010 ‫ אישור פרוטוקול פברואר‬.2
‫ דוד גולדשטיין‬,‫ סיור במספר חברות‬:‫ דיווח יו"ר הועדה‬.3
‫ ג'וש שוורץ‬,‫ דו"ח מנהל משרד החברות‬.4
‫ איילת שילה תמיר‬/ ‫ אהרון אברמוביץ‬,‫ דיווח‬:‫ חברת מסע‬.5
‫ דוד גולדשטיין‬,‫ דברי סיכום‬.6
‫ועדת המשנה לחברות קרן החינוך‬
‫ אנדרו גרובמן‬:‫יו"ר‬
11:30-13:00 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ אנדי גרובמן‬,‫ דברי פתיחה‬.1
2010 ‫אישור פרוטוקול פברואר‬
– ‫ חברה למרכזים לקהילה ולהתחדשות השכונות בקרית שמונה‬.2
‫ ג'וש שוורץ‬,‫מינוי מפרק זמני‬
‫ אייל‬,‫ הסכם בין המכללה האזורית למכללה האקדמית‬- ‫ תל חי‬.3
‫פרנקל‬
‫ בחינת הרעיון לשילוב בין מכללת זינמן לחינוך גופני למכון‬.4
‫ אייל פרנקל‬,‫וינגייט‬
‫ אייל‬,‫ דיווח על קורס‬-‫ הכשרת דירקטורים של חברות קרן החינוך‬.5
‫פרנקל‬
‫ יואל דוד‬,‫ מאגר מידע נכסי קרן החינוך‬.6
‫ אנדי גרובמן‬,‫ דברי סיכום‬.7
‫ועדת המשנה לנדל"ן‬
‫ הרב גימלסטוב‬:‫יו"ר‬
Wednesday, June 23, 11:30-1:00pm
11:30-13:00 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
1. Opening Remarks, Larry Joseph
2. Approval of Minutes, October 2009
3. International Convention Centre - Agreement with the City &
Development plans, Yaron Neudorfer / Amos Mar Hayim / Mira Altman
4. Protecting Sderot: An Amigour Project, Arieh Abir / Yuval
Frankel
5. Real Estate Participations: Regularising Rights in Properties,
Chaim Chesler / Benny Herpenist
6. Chairman's Closing Remarks, Larry Joseph
‫ לארי ג'וסף‬,‫ דברי פתיחה‬.1
2009 ‫ אישור פרוטוקול אוקטובר‬.2
‫ מרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה – הסכם עם העירייה‬.3
‫ מירה אלטמן‬/ ‫חיים‬-‫ עמוס מר‬/ ‫ ירון נוידרפר‬,‫ותכניות הפיתוח‬
‫יובל פרנקל‬/‫ אריה אביר‬,‫ פרויקט מיגון שדרות‬:‫ עמיגור‬.4
‫בני‬/‫ חיים צ'סלר‬,‫ הסדרת זכויות – עדכון‬:‫ השתתפויות בנכסים‬.5
‫הרפניסט‬
‫ לארי ג'וסף‬,‫ דברי סיכום‬.6
Resource Development Committee
Co-Chairs: Julia Koschitzky, Mark Levy
Tuesday, June 22, 5:30-6:30pm
Building financial resources for the Jewish Agency in the 21st
century.
Mr. Jay Sarver, Chair of Ad Hoc Committee for FRD and
External Affairs Restructuring appointed by Natan and Richie
Dr. Misha Galperin, President and CEO – Fund for the
Jewish Agency
Pincus Fund
Chair: Andrew Groveman
Wednesday, June 23, 11:30-1:00pm
General Meeting
1. Election of Chairman
2. Approval of Auditor’s Report
3. Any other Business
Board Meeting
1. Meeting with Max M. Fisher Prize for Jewish Education in the
Diaspora Awardee: - Beni Bloch, Germany
2. Progress Report – Miriam Barkai
3. Financial Report – Miriam Barkai
4. Report on Staff Visits to Projects
5. Any other Business
Assembly Planning Committee
Chair: Dede Feinberg
Tuesday, June 22, 5:30-6:30pm
1. Opening remarks – Dede Feinberg
2. Evaluation of the 2010 Assembly – general discussion
3. Brainstorming towards the 2011 Assembly
Information Technology Committee
Co-Chairs: Stanley Davids, Fred Zimmerman
Tuesday, June 24, 2:00-3:30pm
1. Greetings.
2. IT Activities regarding the new company
3. ERP activities including HR
4. Balanced Scorecard - status update
5. CRM activities for the Jewish Agency – status update
6. Infrastructure, DRP solution – status update
7. General subjects
8. Comments, questions and summary
‫הועדה לפיתוח משאבים כספיים‬
‫ ג'וליה קושיצקי‬,‫ מארק לוי‬:‫יו"רים עמיתים‬
17:30-18:30 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫הקמת מערך משאבים כלכליים למען הסוכנות היהודית במאה‬
.21-‫ה‬
‫הוק בנושא פיתוח משאבים‬-‫ יו"ר ועדת אד‬,‫מר ג'יי סרבר‬
‫ובנייה מחדש של יחסי החוץ‬
‫ מנהל גלובאלי לגיוס כספים בסוכנות‬,‫ד"ר מישה גלפרין‬
‫היהודית‬
‫קרן פינקוס‬
‫ אנדרו גרובמן‬:‫יו"ר‬
11:30-13:00 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
‫אסיפה כללית‬
‫ בחירת יושב ראש לקרן‬.1
‫ אישור דוחות כספיים‬.2
‫ שונות‬.3
‫ישיבת הוועד המנהל‬
‫ בני‬:‫ פגישה עם זוכה פרס מקס פישר לחינוך יהודי בתפוצות‬.1
‫ גרמניה‬,‫בלוך‬
‫ דו"ח התקדמות על עבודת הקרן – מרים ברקאי‬.2
‫ דו"ח כספי של הקרן – מרים ברקאי‬.3
‫ דו"ח חברי הצוות על ביקורים בפרויקטים‬.4
‫ שונות‬.5
‫הועדה לתכנון העצרת‬
‫ דידי פיינברג‬:‫יו"ר‬
17:30-18:30 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫ דברי פתיחה – דידי פיינברג‬.1
‫ דיון כללי‬,2010 ‫ הערכה – עצרת‬.2
2011 ‫ סיעור מוחות לקראת עצרת‬.3
‫הועדה לתקשוב‬
‫ פרד צימרמן‬,‫ סטנלי דיוידס‬:‫יו"רים עמיתים‬
14:00-15:30 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
.‫ ברכות‬.1
‫ דיווח פעילות בנושא מערכות מידע לחברה החדשה‬.2
‫ סטטוס‬- HR ‫ כולל‬ERP ‫ דיווח פעילות‬.3
‫ סטטוס‬- (BSC) ‫ דיווח פעילות מערכת מדידה בסוכנות היהודית‬.4
‫ בסוכנות היהודית – סטטוס‬CRM - ‫ דיווח פעילות ה‬.5
‫ דיווח פעילות תשתיות המחשוב בסוכנות היהודית – סטטוס‬.6
‫ נושאים כלליים‬.7
‫ שאלות וסיכום‬.8
Communications Committee
Co-Chairs: Reuven Adler, Stanley Plotnick, Steve Selig
Wednesday, June 23, 11:30am-1:00pm
1. Welcoming Remarks (Stanley Plotnick)
2. Ongoing Business
b. Marketing - Annual Rep/ New Markets (Chuck Davidson)
i. Review of online Annual Report
ii. Update on New Markets and Direct Response
Initiatives
c. Media Relations (Gil Litman)
i. Draft Policy for Media Communications
ii. Survey of Media Coverage
3. New Business (Larry Weinberg)
d. Introduction
e. Forging a Brand for the Jewish Agency
i. Creating a 21st Century Communications Program
ii. Setting Interim Goals and Objectives through
October
f. Questions and Answers
4. Closing Remarks (Stanley Plotnick)
Task Force on Anti-Semitism
Co-Chairs: Leonard Cole, Amos Hermon
Thursday, June 24, 11:30am-13:00pm
1. IDF spokesman
2. Report on Hasbara activities in the Jewish communities
3. General issues
MASA Committee
Chair: Arlene Kaufman
Wednesday, June 24, 2:00-3:30pm
1. Opening
2. MASA USA
3. Evaluation and assessment – Presentation of a new format
4. New Initiatives
5. Miscellaneous
‫הועדה לתקשורת‬
‫ סטנלי פלוטניק‬,‫ סטיב סליג‬,‫ ראובן אדלר‬:‫יו"רים עמיתים‬
11:30-13:00 ,‫ ביוני‬23 ,‫יום רביעי‬
(‫ דברי פתיחה )סטנלי פלוטניק‬.1
‫ מה נעשה בהווה‬.2
(‫ שווקים חדשים )צ'אק דוידסון‬/ ‫ שיווק – דו"ח שנתי‬.‫א‬
‫ סקירת הדו"ח השנתי המקוון‬Direct Response Initiatives‫ עדכון שווקים חדשים ו‬(‫ אמצעי תקשורת )גיל ליטמן‬.‫ב‬
‫ טיוטת מדיניות לתקשורת מדיה‬‫ סקר סיקור תקשורתי‬(‫ לקראת העתיד )לארי ויינברג‬.3
‫ מבוא‬.‫א‬
‫ פיתוח מותג עבור הסוכנות היהודית‬.‫ב‬
21-‫ יצירת תוכנית שיווקית של המאה ה‬‫ קביעת מטרות ויעדי ביניים במהלך אוקטובר‬‫ שאלות ותשובות‬.‫ג‬
(‫ דברי סיכום )סטנלי פלוטניק‬.4
‫צוות המשימה לאנטישמיות‬
‫ לאונרד קול‬,‫ עמוס חרמון‬:‫יו"רים עמיתים‬
11:30-13:00 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ דובר צה"ל‬.1
.‫ דיווח על פעילות ההסברה בקהילות היהודיות‬.2
‫ נושאים כלליים‬.3
‫הועדה למסע‬
‫ ארלין קאופמן‬:‫יו"ר‬
14:00-15:30 ,‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ פתיחה‬.1
‫ מסע ארה"ב‬.2
‫ בקרה והערכה – הצגת מערך חדש‬.3
‫ יוזמות חדשות‬.4
‫ שונות‬.5
Board of Governors Plenum
Opening Plenary
‫מליאות חבר הנאמנים‬
‫מליאת הפתיחה‬
Chair: Richard L. Pearlstone
‫ פרלסטון‬.‫ ריצ'רד ל‬:‫יו"ר‬
Tuesday, June 22, 4:00-5:30pm
16:00-17:30 ,2010 ‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
1. Opening Remarks, Richie Pearlstone
2. Elections
3. Resource Development in JAFI, Misha Galperin
4. Farewells
5. Miscellaneous
Closing Plenary
Chair: Richard L. Pearlstone
Thursday, June 24, 3:30-5:00pm
1. Opening Remarks, Richie Pearlstone
2. 2010 Budget, Shoel Silver
3. Minister of Information and Diaspora, Minister Yuli Edelstein
4. 40 Years of the Struggle of FSU Jewry, Natan Sharansky
5. Miscellaneous
Jewish Agency Executive
Jewish Agency Executive
Chair: Natan Sharansky
Tuesday, June 22, 8:00-10:30pm
1. Opening Remarks, Natan Sharansky
2. Budget, Shoel Silver
3. Resource Development, Jay Sarver / Misha Galperin
4. Negotiations between JAFI and the JDC, Richie Pearlstone
5. Presenting New Strategic Directions, Natan Sharansky /
Alan Hoffmann
Discussion
6. Miscellaneous
‫ ריצ'י פרלסטון‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ בחירות‬.2
‫ מישה גלפרין‬,‫ פיתוח משאבים בסוכנות היהודית‬.3
‫ פרידות‬.4
‫ שונות‬.5
‫מליאת הנעילה‬
‫ פרלסטון‬.‫ ריצ'רד ל‬:‫יו"ר‬
15:30-17:00 ,2010 ‫ ביוני‬24 ,‫יום חמישי‬
‫ ריצ'י פרלסטון‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ שאול סילבר‬,2010 ‫ תקציב‬.2
‫ השר יולי אדלשטיין‬,‫ דברי השר לענייני הסברה ותפוצות‬.3
‫ נתן‬,‫ שנה לראשית מאבק יהודי ברית המועצות לשעבר‬40 .4
‫שרנסקי‬
‫ שונות‬.5
‫הנהלת הסוכנות היהודית‬
‫הנהלת הסוכנות היהודית‬
‫ נתן שרנסקי‬:‫יו"ר‬
20:00-22:30 ,‫ ביוני‬22 ,‫יום שלישי‬
‫ נתן שרנסקי‬,‫ דברי פתיחה‬.1
‫ שאול סילבר‬,‫ תקציב‬.2
‫ מישה גלפרין‬/ ‫ ג'יי סרבר‬,‫ פיתוח משאבים‬.3
‫ ריצ'י פרלסטון‬,‫ מו"מ בין הסוכנות היהודית לג'וינט – דיווח‬.4
‫ אלן הופמן‬/ ‫ נתן שרנסקי‬,‫ הצגת הכיוונים האסטרטגיים החדשים‬.5
‫דיון‬
‫ שונות‬.6

Similar documents