מפרט חוק מכר

Transcription

מפרט חוק מכר
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫מפרט מכר‬
‫לפי חוק מכר (דירות ) התשס"ח ‪8002 -‬‬
‫שם הפרויקט‪:‬‬
‫זרובבל ‪ , 51‬נ"צ‬
‫חלקה‪303 :‬‬
‫גוש ‪6363 :‬‬
‫דירה מטיפוס‪ 1 :‬חדרים‬
‫קומה‪:‬‬
‫ד'‬
‫דירות מס'‪50,55 :‬‬
‫י‪.‬צ‪ .‬מידן נכסים בע"מ‬
‫‪1‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫"מפרט"‬
‫לפי חוק המכר (דירות) ‪ ,‬התשס"ח– ‪8002‬‬
‫נספח לחוזה בין ‪..................‬‬
‫לבין ‪....................................‬‬
‫מתאריך ‪...............................‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרטי זיהוי‪:‬‬
‫ישוב נס ציונה‬
‫‪6363‬‬
‫‪ .5.5‬גוש מס'‬
‫‪ .8‬בעל הקרקע‬
‫רחוב‬
‫בית מס'‬
‫זרובבל‬
‫חלקה ‪ /‬חלקות מס'‬
‫‪51‬‬
‫‪ ; 303‬מגרש מס' ________‪.‬‬
‫________‪,‬‬
‫הזכות שהקונה רוכש בדירה ‪ :‬בעלות‪.‬‬
‫‪ .3‬דירה מס' ______ ;‬
‫קומה‬
‫; כיוונים‪; _______________________ :‬‬
‫‪ .4‬תאור הדירה‪ :‬מבואה ‪ ,‬חדר מגורים‪ ,‬מרפסת שמש ביציאה מחדר המגורים‪ ,‬פינת אוכל‪ ,‬מטבח‪,‬‬
‫חדר שינה הורים הכולל חדר רחצה‪ ,‬חדר ארונות‪ ,‬חדר רחצה כללי הכולל מרפסת שירות‪,‬‬
‫מרחב מוגן דירתי (להלן ‪ -‬ממ"ד) המשמש כחדר שינה‪ 8 ,‬חדרי שינה‪ ,‬פרוזדור‪.‬‬
‫בנוסף כל השטח לפי המסומן בתוכנית המכר המצ"ב‪.‬‬
‫‪ .5‬שטח הדירה‬
‫שטח הדירה הכוללת את המבואה ‪ ,‬חדרים ‪ ,‬מעברים ‪ ,‬מטבח ‪ ,‬מרפסת שירות ‪ ,‬וכל השטחים הנוספים לפי‬
‫המסומן והמתוחם בתוכנית המכר הוא‬
‫מ"ר המחושב לפי כללים אלה‪:‬‬
‫(א) השטח ה כלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של‬
‫הדירה‪.‬‬
‫לעניין זה‪:‬‬
‫(‪" )5‬קיר חוץ" ‪ -‬קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה‪ ,‬לרבות בין הדירה לבין מרפסת שמש‪,‬‬
‫בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת;‬
‫כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;‬
‫(‪" )8‬פניו החיצוניים של קיר חוץ" ‪ -‬פני הקיר ללא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את‬
‫החיפוי‪.‬‬
‫(ב) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה;‬
‫שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה‪.‬‬
‫(ג) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים‬
‫המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס ממנו עולה מהלך המדרגות‪.‬‬
‫(ד) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו‬
‫ואגרות)‪ ,‬התש"ל – ‪( 5730‬להלן – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫פ רוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי‪:‬‬
‫‪ 1.1‬מרפסת שמש מחדר מגורים בשטח ________ מ"ר מתוכה מרפסת שמש מקורה בשטח ________ מ"ר‪.‬‬
‫‪ 1.6‬חניה מקורה בשטח _______ מ"ר (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מיקום החניה המוצמדת)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪ 1.6‬א ם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח)‪:‬‬
‫מסתור כביסה‪,‬‬
‫הערות לחישובי השטחים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫"מרפסת שמש" – מרפסת חיצונית לדירה;‬
‫שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם‬
‫החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה‬
‫הגובלים במרפסת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ש טחו של מחסן הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות;‬
‫כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של‬
‫הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ש טחו של מרתף הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות‬
‫החוץ בעובי ‪ 80‬ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת‬
‫למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ש טחה של גינה כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה;‬
‫תותר סטייה בשיעור של עד ‪ 1%‬בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סטיות קבילות‪:‬‬
‫הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה‪:‬‬
‫(א) סטייה בשיעור של עד ‪ 8%‬בין שטח כמפורט בסעיפים ‪ 1‬ו – ‪ 3‬ובין השטח למעשה; ואולם‬
‫לעניין שטחה של גינה תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף ‪ 3.3‬והערה ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫(ב) סטייה בשיעור של עד ‪ 1%‬בין מידות האביזרים במפרט ומידות האביזרים למעשה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שם עורך הבקשה להיתר (להלן האדריכל) דביר יחיעם אדריכלים‬
‫טלפון‪ 06-7311685:‬פקס‪ 06-7333117 :‬כתובת‪ :‬רח' צבי פרנק ‪ ,8‬ראשל"צ;‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected]:‬‬
‫‪.9‬‬
‫שם האחראי לתכנון השלד (להלן המהנדס) ח‪.‬מונשרי הנדסת בנין בע"מ‬
‫טלפון ‪ 06-7333063‬פקס ‪ 06-7336273‬כתובת‪ :‬מבצע קדש ‪ ,86‬ראשל"צ דואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫‪3‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫ב‪ .‬תאור הבניין ‪ ,‬המבנה ‪ ,‬הדירה ‪ ,‬ציודה ואבזריה‬
‫* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבנין‪ ,‬בתנאי שלא ישנו את‬
‫חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף‪.‬‬
‫כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה‪.‬‬
‫‪ .1‬תאור הבניין‬
‫‪.1.1‬‬
‫רב‪-‬משפחתי‬
‫‪.1.6‬‬
‫בבנין ‪ 58‬דירות למגורים;‬
‫‪.1.6‬‬
‫טבלה מספר ‪ – 1‬פירוט הקומות בבנין וייעודה של כל קומה‬
‫כינוי או תיאור‬
‫קומה**‬
‫קומת מרתף‬
‫קומת כניסה‬
‫(קרקע) ‪ -‬לובי‬
‫כניסה‬
‫מספר‬
‫דירות‬
‫בקומה‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫קומות מתחת‬
‫למפלס כניסה‬
‫עליונה‬
‫‪0‬‬
‫קומה א'‬
‫קומה ב'‬
‫קומה ג'‬
‫קומה ד'‬
‫קומה ה'‬
‫קומה טכנית (גג)‬
‫סך הכול קומות‬
‫למגורים‬
‫סך הכול קומות‬
‫בבנין‬
‫‪.1.4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫סוג השימוש‬
‫הערות‬
‫לא קיים מרתף‬
‫מבואה (לובי כניסה)‪ ,‬חדר אשפה‪ ,‬ריכוז‬
‫מיכלי גז‪ ,‬שטחי פיתוח ציבוריים ומשטח‬
‫חניות‪ ,‬נישות חשמל‪/‬מים‪/‬כ"א‪ ,‬דירת גן‬
‫הכוללת גינה פרטית ומשטחים מרוצפים ‪.‬‬
‫מגורים‪,‬‬
‫מגורים‪,‬‬
‫מגורים‪,‬‬
‫מגורים‪,‬‬
‫מגורים‪,‬‬
‫חדרים טכניים‪ ,‬קולטי שמש‪ ,‬מערכות‬
‫משותפות‪ ,‬מאגר מים ומשאבות‪.‬‬
‫בקומת הקרקע‬
‫קיימת דירת גן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ + 3‬קומה טכנית‬
‫(גג עליון)‪.‬‬
‫חדרי מדרגות‪:‬‬
‫מס' חדרי מדרגות בבנין ‪; 5‬‬
‫אפיון חדר מדרגות‪ :‬סגור‪ ,‬מגיע לגג ‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מעליות‪ :‬יש ‪ /‬מס' המעליות ‪; 5‬מספר תחנות למעלית ‪; 3‬‬
‫מס' נוסעים במעלית ‪ ; 3‬מעלית שבת‪ :‬אין‬
‫‪.1.1‬‬
‫עמדת שומר‪ :‬אין‬
‫‪ .2‬חומרי הבניין ועבודות גמר‪:‬‬
‫‪ .6.1‬שלד הבניין‪ :‬לפי תכניות המהנדס; שיטת הבנייה‪ :‬בניה קונבנציונאלית‬
‫‪ .6.6‬רצפה ותקרה קומתית‪ :‬חומר ‪ :‬בטון עובי כ‪ 80-63-‬ס"מ לפי תכניות מהנדס; שיטת הבנייה‪ :‬קונבנציונאלי ;‬
‫בידוד אקוסטי לפי דרישות התקן ישראלי מס' ‪ / 5004‬יועץ אקוסטיקה (במידה וקיים)‪.‬‬
‫‪ .6.6‬תקרת קומה עליונה‪ :‬חומר‪ :‬בטון עובי כ‪ 80-63-‬ס"מ לפי תכניות מהנדס;‬
‫בידוד תרמי לפי תקן ישראלי מס' ‪ 5041‬ודרישות היועצים‪.‬‬
‫‪ .6.4‬גג הבניין ‪ :‬חומר‪ :‬בטון עובי כ‪ 80-63-‬ס"מ לפי תכניות מהנדס ;‬
‫בידוד תרמי לפי תקן ישראלי מס' ‪ 5041‬ודרישות היועצים‪.‬‬
‫קירות חוץ ‪ :‬חומר ‪ :‬בטון קונסטרוקטיבי ‪ +‬בידוד טרמי כנדרש‪ ,‬בלוק איטונג או בלוק בטון מסוג פומיס או ש"ע‬
‫תקני לבידוד טרמי עובי ע"פ תוכנית‪ .‬בממ"ד ‪ :‬בטון ‪ +‬בידוד תרמי לפי דרישות הג"א‪ ,‬עובי‬
‫ע"פ דרישת הג"א‪.‬‬
‫קירות פנים (מחיצות) ‪ :‬בטון קונסטרוקטיבי (ע"פ תוכנית)‪ ,‬בלוק בטון בעובי ‪ 50 ,51‬ס"מ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪ .6.1‬גימור קירות חוץ ‪:‬‬
‫‪ .6.1.1‬חיפוי עיקרי‪ :‬אבן נסורה ו‪/‬או גרניט פורצלן ו‪/‬או אחר ע"פ קביעת האדריכל‪ ,‬החיפוי משולב עם חומרים אחרים‬
‫; (ציין החומרים)‬
‫זכוכית‪ ,‬טיח חוץ עם שליכט צבעוני‪/‬צבע‬
‫‪ .6.1.6‬טיח חוץ על בסיס צמנט משולב עם חיפויים אחרים‬
‫‪ .6.1.6‬חיפוי אחר ‪( :‬לפרט)‬
‫אלומיניום או ש"ע במסתורי הכביסה‪.‬‬
‫‪ .6.1‬קירות הפרדה בין הדירות ‪ :‬חומר בטון‪ /‬בלוק בטון עובי כ‪ 80-‬ס"מ לפי תכניות מהנדס‪ ,‬בידוד‬
‫אקוסטי ע"פ דרישה היועצים‪.‬‬
‫‪ .6.2‬חדרי מדרגות‪:‬‬
‫‪6.8.1‬‬
‫קירות‪ -‬מעטפת‪ :‬חומר בטון עובי כ‪ 80 -‬ס"מ‬
‫‪6.8.6‬‬
‫גימור קירות פנים ‪ :‬טיח וצבע אקרילי לרבות פנל היקפי;‬
‫‪6.2‬‬
‫לפי תכניות מהנדס;‬
‫מדרגות ‪ :‬טרצו ‪ /‬לוחות אבן נסורה – ייקבע בשלב הביצוע ע"י האדריכל‪.‬‬
‫ריצוף משטחים‪ :‬מרצפות טרצו ‪ /‬ריצוף פורצלן‪ /‬אבן טבעית‪ ,‬ע"פ החלטת האדריכל‪.‬‬
‫‪6.2.1‬‬
‫מעקה‪( :‬תיאור)‬
‫‪6.2.6‬‬
‫עליה לגג ‪ :‬יש‪( /‬תאר) יש עליה לגג מחדר מדרגות‬
‫לפי תכניות אדריכל חומר ברזל ע"פ תקן ;‬
‫‪ .6.8‬מבואה (לובי) קומתית‪.‬‬
‫גימור קירות פנים‪ :‬חומר‬
‫גרניט פורצלן עד לתקרה (ע"פ בחירת האדריכל)‪.‬‬
‫וחומר טיח ‪+‬צבע עד לתקרה; ריצוף‪ :‬גרניט פורצלן (ע"פ בחירת האדריכל)‪.‬‬
‫‪ .6.2‬מבואה (לובי) כניסה‪:‬‬
‫‪6.11.1‬‬
‫גימור קירות פנים‪ :‬חומר גרניט פורצל עד לתקרה ‪ .‬ייתכנו חומרים נוספים‪ :‬חיפוי עץ‪,‬‬
‫זכוכית‪ ,‬גבס ואחר (ע"פ עיצוב אדריכל הבניין)‪.‬‬
‫ריצוף‪ :‬גרניט פורצלן במידות ‪ 30/30‬ס"מ‪ 20/20 ,‬ס"מ או ש"ע (ע"פ עיצוב אדריכל‬
‫הבניין)‪.‬‬
‫‪6.11.6‬‬
‫דלת כניסה לבנין ‪ :‬יש ‪ ,‬מידות וחומר אלומיניום וזכוכית ‪ /‬חומרים נוספים ע"פ פרט האדריכל‪.‬‬
‫‪ .3‬תאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי)‬
‫‪.6.1‬‬
‫גובה הדירה‪:‬‬
‫גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה‪ :‬לא פחות מ כ‪ 8.30 -‬מ' למעט הנמכות מקומיות לצרכי העברת תשתיות‬
‫גובה פרוזדור‪ :‬לא פחות מ‪ 8.8.‬מ' למעט הנמכות מקומיות בסינרי גבס לצרכי העברת תשתיות‬
‫‪.6.6‬‬
‫טבלה מספר ‪ – 8‬רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה‬
‫תאור‬
‫חומר קירות‬
‫גמר קירות‬
‫ותקרות‬
‫ריצוף‬
‫מבואה‬
‫חדר מגורים‬
‫חדר שינה הורים ‪ +‬חדר‬
‫ארונות‬
‫חדרי שינה‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫טיח צמנט‬
‫טיח צמנט‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‬
‫ממ"ד‬
‫בטון‬
‫פרוזדור‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫ו‪/‬או טיח‬
‫לממ"ד‬
‫לפי הנחיות‬
‫הג"א‬
‫טיח צמנט‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‬
‫‪5‬‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‬
‫הערות‬
‫מספר חדרי שינה ‪ ..8..‬לא‬
‫כולל ממ"ד‬
‫משמש כחדר שינה‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫מטבח‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‬
‫חדר רחצה הורים‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫קרמיקה ו‪/‬או פורצלן‪,‬‬
‫חדר רחצה‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫פורצלן‪,‬‬
‫מרפסת שירות‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫פורצלן‪,‬‬
‫מרפסת שמש מחדר‬
‫מגורים‬
‫בטון ו‪/‬או בלוקי בטון ו‪/‬או בלוקי איטונג‬
‫טיח צמנט‬
‫פורצלן‪,‬‬
‫חיפוי קירות מעל השיש (מעל‬
‫ארון מטבח תחתון) בגובה כ‪-‬‬
‫‪ 30‬ס"מ‪ ,‬אריחי קרמיקה‬
‫בגודל ‪ 50X50‬ס"מ‬
‫חיפוי עד לתקרה‬
‫ריצוף באריחים "נגד‬
‫החלקה" ע"פ תקן (אנטי‬
‫סליפ)‬
‫קרמיקה ו‪/‬או‬
‫ריצוף באריחים "נגד‬
‫החלקה" ע"פ תקן (אנטי‬
‫סליפ)‬
‫חיפוי עד לתקרה‬
‫קרמיקה ו‪/‬או‬
‫ריצוף באריחים "נגד‬
‫החלקה" ע"פ תקן (אנטי‬
‫סליפ)‬
‫קרמיקה ו‪/‬או‬
‫ריצוף באריחים "נגד‬
‫החלקה" ע"פ תקן (אנטי‬
‫סליפ)‬
‫ ריצוף הדירה באריחים במידות ‪ 60x60‬ס"מ (סלון‪ ,‬מטבח‪ ,‬פרוזדור)‪,‬חדרי שינה ריצוף באריחים במידות ‪,55X55‬‬‫חדרי אמבטיה‪ ,‬שירותים ריצוף באריחים במידות ‪ 33/33‬ס"מ‪.‬‬
‫ חיפוי קירות חדרים רטובים‪ ,‬מסוג קרמיקה בגודל ‪ 33/33‬ס"מ‪.‬‬‫ תינתן בחירה של ‪ 3‬צבעים‪/‬גוונים בבחירת ריצופים וחיפוים‪ ,‬לפי קביעת החברה‪.‬‬‫‪ 3.3‬ארונות‪:‬‬
‫‪ 6.6.5‬ארון מטבח תחתון‪ :‬תיאור גוף סנדביץ' כולל יחידת ‪ B.I‬בעיצוב ע"פ החלטת החברה‪.‬‬
‫מידות ע"פ מידות קירות במטבח בתוכנית המכר בניכוי רוחב ‪ 70‬ס"מ להעמדת מקרר‪,‬‬
‫כולל ארון ‪ B.I.‬ברוחב ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬מדידה בגב הארון; ציפוי חיצוני מתועש ‪ ,‬תינתן בחירה מתוך ‪ 4‬גוונים‪.‬‬
‫ציפוי פנימי מלמין‪/‬פורמייקה;‬
‫דלתות‪ :‬חומר וציפוי ‪ MDF‬מצופה פורמייקה מדפים‪ :‬חומר וציפוי סנדביץ' מצופה מלמין ‪ /‬פורמייקה‬
‫ארון מטבח עליון‪ :‬תיאור גוף סנדביץ' גודל ועיצוב ‪ ,‬כ ‪ 5‬מ"א ‪ +‬יח' מעל מקרר‪ ,‬ע"פ החלטת החברה‪.‬‬
‫ציפוי חיצוני מתועש ציפוי פנימי מלמין; דלתות‪ :‬חומר וציפוי ‪ MDF‬מצופה פורמייקה‬
‫מדפים‪ :‬חומר וציפוי סנדביץ' מצופה מלמין ‪ /‬פורמייקה; מידות ע"פ תוכנית המכר‪.‬‬
‫משטח עבודה‪ :‬חומר 'אבן קיסר' עובי ‪ 8‬ס"מ מידות בעומק כ‪ 30 -‬ס"מ ובאורך לפי מידות ארון תחתון‬
‫פתחים בשיש ע"פ מידות הכיור – סוג התקנה הכיור – שטוחה – תינתן בחירה מתוך ‪ 6‬גוונים‪.‬‬
‫‪ 3.5‬מיתקנים לתליית כביסה ‪ +‬מסתור כביסה‪:‬‬
‫מיתקן לתליית כביסה‪ :‬תיאור ‪ 8‬זרועות מתכת‪ 2 ,‬גלגלים וחבלים מידות ע"פ אורך‬
‫קיים במרפסת שירות – לאחר הורדת שטח שמנוצל ע"י דוד מים;‬
‫מסתור כביסה‪ :‬תיאור מסתור רפפות קבועות ואו חומר אחר לפי תוכנית‪/‬פרט האדריכל‪.‬‬
‫חומר אלומיניום או חומר אחר‪ ,‬לפי החלטת האדריכל‪ ,‬מידות ע"פ תוכנית‪ ,‬פרט הרכבה לפי יצרן‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪ 3.5‬טבלה מספר ‪ – 3‬רשימת דלתות‪ ,‬חלונות ותריסים בדירה‬
‫דלתות‬
‫חלונות‬
‫כמות‬
‫ומידה‬
‫(מידות‬
‫חוץ‬
‫משקוף‪,‬מי‬
‫דות בנייה)‬
‫חומר‬
‫(עץ‬
‫אלומיניום‪/‬‬
‫מתכת ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫סוג פתיחה‬
‫(ציר ‪ /‬כנף‬
‫על כנף‬
‫(להלן‪-‬‬
‫כע"כ) ‪/‬‬
‫נגרר ‪/‬‬
‫כיס ‪ /‬אחר)‬
‫מבואה‬
‫‪5‬‬
‫חדר מגורים‬
‫‪5‬‬
‫מתכת‬
‫בטחון‬
‫אלומיניום‬
‫ציר‬
‫חדר‬
‫כע"כ‬
‫כמות‬
‫ומידה‬
‫(מידות‬
‫חוץ‬
‫משקוף‪,‬‬
‫מידות‬
‫בנייה))‬
‫חומר‬
‫(עץ‬
‫אלומיניום‬
‫‪/‬‬
‫מתכת ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫תריסים‬
‫סוג‬
‫פתיחה‬
‫(ציר ‪/‬‬
‫כע"כ ‪/‬‬
‫נגרר ‪/‬‬
‫כיס ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫כמות‬
‫ומידה‬
‫(מידות חוץ‬
‫משקוף‪,‬מיד‬
‫ות בנייה)‬
‫חומר‬
‫(עץ‬
‫אלומ'‪/‬‬
‫מתכת ‪/‬‬
‫אחר)‬
‫חומר‬
‫שלבים‬
‫‪5‬‬
‫אלומיניום‬
‫‪8‬‬
‫אלומיניום‬
‫חלק‬
‫תחתון‬
‫קבוע ‪+‬‬
‫חלון‬
‫עליון‬
‫כע"כ‬
‫כע"כ‬
‫‪8‬‬
‫חדר שינה‬
‫‪5‬‬
‫עץ‬
‫ציר‬
‫‪5‬‬
‫אלומיניום‬
‫כע"כ‬
‫‪5‬‬
‫אלומ'‬
‫חדר שינה‬
‫‪5‬‬
‫עץ‬
‫ציר‬
‫‪8‬‬
‫אלומיניום‬
‫כע"כ‬
‫‪8‬‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫חדר שינה הורים‬
‫‪5‬‬
‫עץ‬
‫ציר‬
‫‪8‬‬
‫אלומיניום‬
‫כע"כ‬
‫‪8‬‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫חדר רחצה‬
‫הורים‬
‫‪5‬‬
‫עץ‬
‫הזזה‪/‬ציר‬
‫‪5‬‬
‫אלומיניום‬
‫‪ +‬זכוכית‬
‫חלבית‬
‫קיפ‬
‫חדר רחצה כללי‬
‫‪5‬‬
‫עץ‬
‫ציר‬
‫‪8‬‬
‫אלומיניום‬
‫קיפ‬
‫מרפסת שירות‬
‫‪5‬‬
‫עץ‬
‫ציר‬
‫ממ"ד‬
‫‪5‬‬
‫פלדה לפי‬
‫תקן‬
‫ציר‬
‫מטבח‬
‫‪8‬‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫משוך‬
‫שלב‬
‫אור‬
‫גלילה‬
‫חשמלי‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫גלילה‬
‫חשמלי‬
‫גלילה ידני‬
‫גלילה ידני‬
‫גלילה ידני‬
‫‪5‬‬
‫אלומיניום‬
‫‪+‬פלדה‬
‫‪5‬‬
‫לפי‬
‫תקנות‬
‫הג"א‬
‫‪5‬‬
‫‪‬‬
‫כל שלבי האלומיניום יהיו מסוג אלומ' מוקצף למעט תריס בסלון (משוך אור) – ביציאה למרפסת שמש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סוג הזכוכית יהיה מסוג בידודית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בכל הפתחים תבוצע הכנה לרשת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ייתכנו שינויים בסוג הפתיחה של החלונות ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גוון האלומיניום ממניפת ‪ ,RAL‬ייקבע ע"י האדריכל בשלב הביצוע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דלתות‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫אלומ'‬
‫גמר דלתות מתכת ‪ :‬דלת כניסה לדירה‪ ,‬משקוף ברוחב הקיר‪ ,‬כנף דלת מצופה בציפוי ויניל בשני צדדים ובגוון ע"פ‬
‫בחירת האדריכל וידית מעוצבת‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫גמר משקופים ודלתות פנים‪ :‬ציפוי כנפי דלתות‪ ,‬גמר תעשייתי‪ ,‬משקופים לדלתות גמר מתועש במפעל היצרן כולל‬
‫"משקוף עיוור" (משקוף בניה)‪ ,‬תינתן בחירה של ‪ 3‬גוונים לפי בחירת החברה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעקה במרפסות שמש‪ :‬חומר‪ :‬אלומיניום ‪ +‬זכוכית ו‪/‬או אחר‪ ,‬סוג זכוכית וגוון הזכוכית‪ ,‬ע"פ קביעת האדריכל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫סוג‬
‫פתיחה‬
‫(ציר ‪/‬‬
‫כע"כ ‪ /‬נגרר‬
‫‪/‬‬
‫כיס ‪/‬‬
‫חשמלית‬
‫‪/‬אחר)‬
‫רפפה כע"כ‬
‫רפפה כיס‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪ 3.6‬טבלה מספר ‪ - 5‬מיתקני תברואה וכלים סניטרים‬
‫מיקום‬
‫מיתקן‬
‫קערת מטבח‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫מטבח‬
‫חדר רחצה‬
‫כללי‬
‫כ‪40/30 -‬‬
‫אקרילי ו‪/‬או‬
‫ש"ע סוג א'‬
‫התקנה‬
‫שטוחה‬
‫קערת רחצה‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫כ – ‪18/40‬‬
‫חרס – סוג א'‬
‫אסלה‬
‫מידות‬
‫סוג‪:‬‬
‫חרס‬
‫מונובלוק‪,‬‬
‫מיכל‬
‫הדחה‪ ,‬דו‬
‫כמותי‪,‬‬
‫מכסה‬
‫פלסטי‬
‫קשיח‬
‫מידות‬
‫סוג‬
‫לפי תקן‬
‫יש‬
‫אמבט‬
‫ברז פרח למים קרים‬
‫וחמים לקערה‬
‫מהמשטח‬
‫סוללה לאמבטיה‬
‫למים קרים וחמים‬
‫למילוי האמבט‪ ,‬כולל‬
‫צינור גמיש‪ ,‬מזלף יד‪,‬‬
‫ומוט תליה‪.‬‬
‫פינת רחצה‪ ,‬מערכת‬
‫אינטרפוץ ‪ 6‬דרך‬
‫הכוללת יציאה למים‪,‬‬
‫צינור גמיש‪ ,‬מזלף יד‬
‫ונק' תליה‪.‬‬
‫ברז גן‬
‫תוצרת‬
‫ודגם‪:‬‬
‫מתוצרת‬
‫חמת‬
‫סדרת‬
‫אוורסט‬
‫או ש"ע‬
‫תוצרת‬
‫ודגם‪:‬‬
‫מתוצרת‬
‫חמת או‬
‫ש"ע‬
‫תוצרת‬
‫ודגם‪:‬‬
‫מתוצרת‬
‫חמת‬
‫חדר רחצה‬
‫הורים‬
‫מתכת מצופה‬
‫כרום ניקל מסוג‬
‫"פרח" עם פיה‬
‫נשלפת‬
‫כ‪ 5.30 -‬מ"א‬
‫אקרילי ו‪/‬או‬
‫ש"ע ‪ -‬סוג א'‬
‫‪+‬‬
‫קונסטרוקציה‬
‫מתכת מצופה‬
‫כרום ניקל‬
‫פיה ארוכה‬
‫כ‪18/40 -‬‬
‫חרס ‪ -‬סוג‬
‫א'‬
‫לפי התקן‬
‫יש‬
‫מתכת‬
‫מצופה‬
‫כרום ניקל‬
‫פיה ארוכה‬
‫מתכת מצופה‬
‫כרום ניקל‬
‫מתכת‬
‫מצופה‬
‫כרום ניקל‬
‫יש‪,‬‬
‫במרפסת‬
‫שמש חדר‬
‫מגורים‬
‫סוג‬
‫הכנה לחיבור למכונת כביסה‬
‫הכנה לחיבור מדיח כלים‬
‫נקודות גז לבישול‬
‫מרפסת‬
‫שירות‬
‫הערות‬
‫יש‪ ,‬כולל‬
‫ניקוז‬
‫ונק' מים‬
‫חמים‬
‫קרים‬
‫הכנה הכוללת‬
‫ברז והכנה‬
‫לחיבור ביוב‬
‫לסיפון קערת‬
‫מטבח‬
‫יש‬
‫במטבח‬
‫הערות‪:‬‬
‫ כל הברזים בדירה יהיו של חברת חמת סדרת אוורסט ‪/‬נפטון‪/‬אלפא או ש"ע‪.‬‬‫‪ -‬כל הכלים הסניטריים יהיו בגוון לבן‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪ 6.3.5‬אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה ‪ :‬אין‬
‫‪ 6.3.8‬מים חמים‪ :‬מערכת סולרית‪/‬אחר ע"פ קביעת יועץ האינסטלציה‪.‬‬
‫‪ 6.3.6‬חיבור מים חמים לכלים ‪ :‬קערת מטבח ‪ ,‬כיורי רחצה למעט כיור בשירותי אורחים ‪ ,‬אמבטיה‪ ,‬מקלחת‪.‬‬
‫‪ 6.3.4‬הכנה למונה מים לדירה ‪ :‬יש‬
‫‪ 6.3.1‬חומר הצינורות ‪ :‬מים חמים וקרים ‪ SP‬או פקסגול ; שופכין וניקוז ‪ – HDPE :‬גבריט‪.‬‬
‫‪ 6.3.3‬צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודות הגז במטבח ‪ :‬יש‬
‫‪ 6.3.3‬הכנה למונה גז לדירה‪ :‬יש‬
‫‪ 3.7‬טבלה מספר ‪ – 5‬מיתקני חשמל‪:‬‬
‫תיאור‬
‫נקודת מאור נק' מאור‬
‫קיר‬
‫תקרה‬
‫מחליף בית תקע בית תקע בית תקע‬
‫מעגל מוגן מים מוגן מים‬
‫תאורה‬
‫נפרד מעגל נפרד במעגל‬
‫משותף‬
‫בית‬
‫תקע‬
‫מיקום‬
‫מבואה‬
‫‪8‬‬
‫חדר מגורים‬
‫פינת אוכל‬
‫מטבח‬
‫חדרי שינה (כמות‬
‫לחדר)‬
‫פרוזדור‬
‫חדר שינה הורים‬
‫חדר רחצה הורים‬
‫חדר רחצה כללי‬
‫מרפסת שירות‬
‫חדר ארונות‬
‫מרפסת שמש‬
‫דוד חשמל‬
‫תנור חימום בחדרי‬
‫רחצה (כמות לכל‬
‫חדר)‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫נקודת‬
‫טלוויזיה‬
‫וטלוויזיה‬
‫בכבלים‬
‫נקודת טלפון‬
‫חוץ‬
‫נקודת טלפון‬
‫פנים‬
‫(אינטרקום)‬
‫‪ 5‬אינטרקום ‪+‬‬
‫טמ"ס‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫הערה ‪ :‬כל האביזרים בדירה יהיו מסוג "גוויס" או ש"ע‪.‬‬
‫‪6.3.5‬‬
‫חדר מדרגות ציבורי (של הבניין) ‪ :‬בכל קומה ‪ 8‬נקודות מאור ‪ ,‬גופי מאור ואביזרים ע"פ החלטת המתכנן ;‬
‫לחצני הדלקת אור ‪ ; 5‬לחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר מדרגות‪ ,‬יש‪.‬‬
‫‪6.3.8‬‬
‫טלפון חוץ ‪ :‬הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)‪.‬‬
‫מזמזם ‪.‬‬
‫‪6.3.6‬‬
‫פעמון ‪ :‬סוג זמזם צליל‬
‫‪6.3.4‬‬
‫לוח חשמל דירתי בתוך הדירה‪ :‬יש‪ :‬מיקום בנישה צמודה לשירותי אורחים ‪ /‬ע"פ החלטת יועץ החשמל‪.‬‬
‫‪6.3.1‬‬
‫נקודת חשמל לדוד חשמלי‪ :‬כן‬
‫‪6.3.3‬‬
‫גודל חיבור דירתי‪ :‬תלת פאזי ‪ 3x25‬אמפר‬
‫‪6.3.3‬‬
‫מערכת אינטרקום‪ :‬כן מיקום‪ :‬מבואת כניסה לדירה‪.‬‬
‫‪6.3.2‬‬
‫מערכת טלוויזיה במעגל סגור‪ :‬כן מיקום‪ :‬מבואת כניסה לדירה ‪.‬‬
‫‪6.3.7‬‬
‫מיתקנים אחרים ‪_________________________________________ :‬‬
‫‪9‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪.4‬‬
‫מתקני קירור ‪ /‬חימום בדירה‪:‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫הכנות למיזוג אוויר ‪ 5 :‬הכנה למזגן מיני מרכזי הכוללת‪ :‬שקע חשמל ‪ +‬ניקוז ‪ +‬צנרת גז ופקוד‪ 5 ,‬הכנה למזגן מפוצל‬
‫בסלון‪ ,‬ההכנה כוללת שקע חשמל ‪ +‬ניקוז ‪ +‬צנרת גז ופיקוד‪ ,‬מיקום מעבים במסתור כביסה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫תנור חימום הפועל בגז ‪ /‬דלק נוזלי‪ :‬אין‬
‫‪.4.6‬‬
‫תנור חימום הפועל בחשמל‪ :‬הכנות בלבד בחדר רחצה (שקע מוגן מים)‪.‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫רדיאטורים‪ :‬בכל החדרים לרבות מטבח‪ ,‬חדרי רחצה ובית שימוש‪ :‬אין‬
‫‪.4.1‬‬
‫קונבקטורים חשמליים‪ :‬בכל החדרים לרבות מטבח‪ ,‬חדרי רחצה ובית שימוש‪ :‬אין‬
‫‪.4.1‬‬
‫חימום תת רצפתי‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫מיתקנים אחרים ‪ :‬אין‬
‫סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה‪:‬‬
‫‪ 1.5‬מערכת כיבוי אש אוטומטית אין‪.‬‬
‫‪ 1.8‬מערכת גלאי עשן ‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ .6‬עבודות פיתוח ושונות‪:‬‬
‫‪ 6.1‬חניה‬
‫‪1.1.1‬‬
‫סך הכל מקומות חניה (לכל הבניין)‪:‬‬
‫לפי תוכנית פיתוח וחניות‪.‬‬
‫מתוכן‪ :‬כל החניות בתחום המגרש;‬
‫אין חניות מחוץ למגרש;‬
‫‪1.1.6‬‬
‫חניה לנכים‪ :‬לפי דרישות הרשויות‪.‬‬
‫‪1.1.6‬‬
‫גמר פני החניה‪ :‬בטון ‪ /‬אבנים משתלבות ו‪/‬או אחר והכול לפי תכניות האדריכל‪.‬‬
‫‪1.1.4‬‬
‫גישה לחניה מהכביש‪.‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫מספר חניות לדירה כפי שנקבע בחוזה המכר מוצמדות לדירה‪.‬‬
‫מיקום‪ :‬בתחום המגרש (על פי סימון בתכנית מצורפת)‬
‫‪ 6.8‬פיתוח המגרש‬
‫‪ 1.6.1‬שבילים‪ :‬חומר גמר‪ :‬בטון ‪ /‬גרנוליט ‪ /‬אספלט ‪ /‬אבנים משתלבות ‪ /‬אבן טבעית ‪ /‬אחר לפי תכניות האדריכל‪.‬‬
‫‪ 1.6.6‬מ שטחים מרוצפים‪ :‬יש‬
‫חומר גמר‪ :‬אספלט ‪ /‬אבנים משתלבות ‪ /‬אבן טבעית ‪ /‬אחר לפי תכניות האדריכל‬
‫‪ 1.6.6‬גינה משותפת‪ :‬לפי תכניות האדריכל (על פי סימון בתכנית מצורפת)‬
‫‪ 1.6.4‬רשת השקיה‪ :‬אין‪ ,‬יבוצעו שרוולי מעבר לצנרת השקיה וחשמל‪.‬‬
‫‪ 1.6.1‬גינה צמודה לדירה‪ :‬יש – לדירת הגן‪.‬‬
‫‪ 1.6.1‬גדר בחזיתות אחרות של המגרש‪ :‬חומר לפי קביעת החברה ודרישות הרשויות בגובה ממוצע של לפי קביעת‬
‫החברה ודרישות הרשויות‬
‫‪ 1.6.2‬ריצוף קומת עמודים מפולשת; חומר‬
‫לפי תכניות האדריכל‪.‬‬
‫‪ 1.6.8‬מחסום זרוע בכניסה לשטח החנייה לרבות שלט לכל יח"ד‪ ,‬בנוסף מחסום זרוע נוסף לחניות בצד צפון‪.‬‬
‫‪ .7‬מערכות משותפות‬
‫‪ 7.1‬מערכת גז‪:‬‬
‫‪ 3.5.5‬הכנה להספקת גז ‪ :‬יש‪.‬‬
‫סידור באמצעות מיכלי גז המיועדים לשימוש משותף לבנין מובהר כי מיכלי הגז שיכים לחברת הגז‬
‫ומיועדים לשימוש הדיירים בכל תקופת התקשרות דיירי הבניינים עם חברת הגז ‪.‬‬
‫הכנת צנרת עד לדירה‪ .‬מספר נקודות בדירה‪( 5 :‬במטבח) בכפוף להוראות להלן ‪:‬‬
‫‪ 3.5.8‬צנרת אספקת גז עד למוצא הגז הראשי בדירה בלבד ‪ ,‬כלולה במחיר הרכישה ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪ 3.5.6‬במסגרת ובמעמד ההתקשרות בין קונה הדירה לחברת הגז אליה יופנה ע"י החברה ‪,‬ישלם רוכש הדירה לחברת הגז‬
‫את התשלומים הבאים ‪ :‬תשלום יחסי עבור ריכוז מונים ‪ ,‬התקנת מונה וחיבור לרשת הגז ‪ ,‬ברזי בטחון לנקודות הגז ‪,‬‬
‫צנרת השלמה ואביזרים ממוצא הגז הראשי בדירה ועד למכשירים ‪ ,‬וכן מס קניה ‪.‬‬
‫‪ 3.5.4‬כמו כן ישלם הרוכש לחברת הגז בגין פיקדון עבור ציוד מושאל לרבות תוספת אכסון ומלאי גז ומקדמה על חשבון‬
‫‪.‬‬
‫צריכת הגז‬
‫‪ 3.5.1‬לכל התשלומים הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק ‪.‬‬
‫‪ 7.8‬סידורים לכיבוי אש‪:‬‬
‫‪ 3.8.5‬מערכת על לחץ בחדרי מדרגות‪ :‬לפי דרישת הרשויות‪.‬‬
‫‪ 3.8.8‬מערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות‪ :‬לפי דרישת הרשויות‪.‬‬
‫‪ 3.8.6‬מערכת כיבוי אוטומטית – לפי דרישת הרשויות‪.‬‬
‫‪ 3.8.4‬גלאי עשן‪ :‬לפי דרישת הרשויות ‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫מערכת מיזוג אויר מרכזית‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫תיבות דואר‪( :‬תאר) אלומיניום (‪+‬מנעול) מיקום ליד דלת הכניסה הראשית לבניין בקומת הקרקע‬
‫‪7.5‬‬
‫מיתקנים אחרים‪ :‬תאור‪ :‬חברת חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬לווין וכבלים‪ -‬הכנה בלבד‪ .‬מתקנים נוספים לפי‬
‫החלטת החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬חיבור המבנה למערכות תשתית‬
‫‪ 1.1‬חיבור לקו מים מרכזי ‪ :‬יש מונה מים ציבורי לבית‪ :‬לפי דרישת הרשויות ‪.‬‬
‫מונה מים לגינה ‪ :‬אין ‪.‬‬
‫‪ 1.2‬חיבור לביוב מרכזי‪ :‬יש‬
‫‪ 1.3‬חיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל;‬
‫לא כולל חיבור הדירה לרשת; לא כולל התקנת מונה‪.‬‬
‫‪ 1.4‬הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים‪ .‬בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר); לא כולל קו טלפון ‪.‬‬
‫‪ 1.5‬הכנה לחיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה בכבלים ‪ ,‬תקשורת מחשבים וכדומה)‪( :‬ציין את החיבורים‬
‫הרלבנטיים); לא כולל חיבור הדירה לרשת תקשורת‪ ,‬הכנה בלבד ‪.‬‬
‫‪ 1.8‬פיתוח כללי הגובל במגרש‪ :‬כביש ‪ ,‬מדרכה ‪ ,‬קירות תומכים‪ ,‬ניקוז ‪ ,‬דרכי גישה כלולים‪.‬‬
‫‪ 1.8‬פינוי אשפה‪ :‬לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבנייה‪.‬‬
‫‪ .9‬רכוש משותף‬
‫‪ 9.1‬תיאור הרכוש המשותף‪:‬‬
‫‪ .7.5.5‬סך הכל מקומות חניה משותפים‪:‬‬
‫לפי תשריט פיתוח‬
‫‪ 7.5.8‬קומה מפולשת(קומת עמודים)‪ :‬יש (חלקית) ; מספר קומות מפולשות ‪5‬‬
‫‪ 7.5.6‬מחסנים שאינם צמודים לדירות‪ :‬אין;‬
‫‪ 7.5.4‬מבואה (לובי) בקומת כניסה‪ :‬יש‬
‫‪ 7.5.1‬מבואה (לובי) קומתית ‪ :‬יש‬
‫‪ 7.5.3‬חדר מדרגות‪:‬יש‬
‫‪ 7.5.3‬פיר מעלית‪ :‬יש ; מעלית‪ :‬יש; מספר מעליות ‪5‬‬
‫‪ 7.5.2‬גג – לרבות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג‪.‬‬
‫‪ 7.5.7‬חדר דוודים משותף‪ :‬אין‪.‬‬
‫‪ 7.5.50‬מיתקנים על הגג ‪ :‬מערכות טכניות (פרטיות או משותפות) כגון אנטנה‪ /‬צלחת לוויין קולטי שמש ‪,‬‬
‫משאבות סחרור וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין‪.‬‬
‫‪ 7.5.55‬גינה ושטח פתוח בתחומי המגרש‪.‬‬
‫‪ 7.5.58‬מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף (לפרט) חדר אשפה ‪ ,‬חדרים טכניים והכול לפי‬
‫החלטת החברה ו‪ /‬או דרישת הרשויות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫‪ 7.8‬חלק‪/‬ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף‪:‬‬
‫‪ .7.8.5‬חדרי מדרגות‪.‬‬
‫‪ 7.8.8‬קומה טכנית‬
‫‪ 7.8.6‬גישה לחניה משותפת‬
‫‪ 7.8.4‬לובי בקומות כניסה‬
‫‪ 7.8.1‬לובי קומתי‪.‬‬
‫‪ 7.8.3‬גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים על הגג‪.‬‬
‫‪ 7.8.3‬גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות‪.‬‬
‫‪ 7.8.2‬גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר‪/‬ים טכני ‪/‬ים‬
‫‪ 7.8.7‬חלק הגג – התפוס על ידי מיתקנים על הגג‪( :‬כגון קולטים‪ ,‬חדר מכונות למעלית)‬
‫‪ 7.8.50‬מעליות‬
‫‪ 7.8.55‬חלק אחר‪:‬‬
‫‪ 9.3‬בית משותף‪:‬‬
‫(א) בהתאם לסעיף ‪ 3‬לחוק המכר (דירות)‪ ,‬התשל"ג – ‪( 5736‬להלן – חוק המכר דירות)‪ ,‬המוכר דירה בבית משותף או‬
‫בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של‬
‫התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן‪ ,‬חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על‬
‫ואלה העניינים‪:‬‬
‫אותו עניין;‬
‫(‪ )1‬הוצאת חלק מהרכוש המשותף;‬
‫(‪ )6‬שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;‬
‫(‪ )6‬שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;‬
‫(‪ )4‬סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;‬
‫(‪ )1‬כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף ‪(6‬א) לחוק המכר דירות;‬
‫( ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו‪ ,‬על אף האמור בחוזה המכר‪ ,‬כמי‬
‫שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף‪.‬‬
‫פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל‪:‬‬
‫‪ 7.4‬שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה ‪:‬‬
‫‪...................................................................................................................................‬‬
‫‪............................................... .............................................................. ......................‬‬
‫‪ 7.1‬סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית‪:‬‬
‫‪...................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................‬‬
‫‪ 7.3‬שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו‬
‫‪..................................................................................................... ..............................‬‬
‫‪...................................................................................................................................‬‬
‫‪................. .....................‬‬
‫חתימת הקונה‬
‫‪........................................‬‬
‫תאריך‬
‫‪12‬‬
‫‪........................................‬‬
‫חתימת המוכר‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫נספח א ‪ -‬מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות‬
‫‪ 10.1‬תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט‪:‬‬
‫‪11.1.1‬‬
‫תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ ‪ 5:10 -‬הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות של הדירה‪.‬‬
‫‪11.1.6‬‬
‫תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ‪ 5:500 -‬הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה‬
‫‪11.1.6‬‬
‫תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ‪ 5:500 -‬הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה‪.‬‬
‫‪11.1.4‬‬
‫תכניות קומת כניסה ‪/‬קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ‪ 5:500 -‬הכוללת סימון הרכוש המשותף‬
‫ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה ‪. 5:800‬‬
‫המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבנין בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים‬
‫ברכוש המשותף‪.‬‬
‫‪11.1.1‬‬
‫תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ‪.5:500 -‬‬
‫‪11.1.1‬‬
‫תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בנייה בקנה מידה ‪ 5:810‬הכוללת סימון גינה משותפת‬
‫וגינות צמודות‪.‬‬
‫‪ 10.8‬ב עת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור‪ ,‬שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר‬
‫דירות בעניין‪:‬‬
‫(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם‪.‬‬
‫(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות‪ ,‬מערכות מיזוג‬
‫אויר‪ ,‬מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה‪.‬‬
‫(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות‪ ,‬אם נדרשות‪.‬‬
‫(ד) מ פרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה‪ ,‬לרבות שמות יצרן ‪ /‬ספק ומספר טלפון ליצירת‬
‫קשר‪.‬‬
‫‪ 10.3‬המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבנין תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של‬
‫הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין‪:‬‬
‫(א) פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם‪.‬‬
‫(ב) תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבנין לרבות מערכות בטיחות‪ ,‬מעליות‪ ,‬מערכות‬
‫מיזוג אויר‪ ,‬מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה‪.‬‬
‫(ג) תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות‪ ,‬אם נדרשות‪.‬‬
‫(ד) מ פרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה‪ ,‬לרבות שמות יצרן ‪ /‬ספק ומספר טלפון ליצירת‬
‫קשר‪.‬‬
‫(ה) ר שימת צוות המתכננים של הבנין‪ ,‬המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה‪.‬‬
‫(ו) תכניות עדות (‪ )AS MADE‬למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית‪ ,‬חשמל ותקשורת‪ ,‬מערכות בטיחות‬
‫ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח‪.‬‬
‫המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב לפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה‬
‫של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה‪.‬‬
‫חמ ‪6-5482‬‬
‫‪13‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫ג‪.‬‬
‫רכוש משותף ***‬
‫‪ .5‬חלק‪/‬ים המוצא‪/‬ים מהרכוש המשותף ‪ :‬חניות ‪ ,‬מחסנים ‪ ,‬גגות המוצמדים לדירות ( למעט חלקי גג משותפים‬
‫ומתקנים משותפים על גג) חדר שנאים ( אם יש ) חדר בזק וחדרים טכניים (אם יש )‪ ,‬זכויות בניה בלתי‬
‫מנוצלות חללים ושטחים בקומות ובמרתפים ‪,‬מרפסות מקורות ו‪/‬או בלתי מקורות ‪ ,‬שבילי כניסה ‪ ,‬שטחי שפ"פ ‪.‬‬
‫החברה תהיה רשאית למכור ‪/‬להצמיד את החלקים הנ"ל לפי שיקול דעתה וכן תהיה רשאית להחזירם לרכוש‬
‫המשותף ‪.‬פירי האוורור ומערכות הגובלים בחדרי הבניין לאורך כל קומות הבניין כל קומות הבניין לא יהוו חלק מן‬
‫הדירות אלא רכוש משותף של כל בעלי הדירות בבניין ‪.‬‬
‫‪ .8‬שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה ‪ :‬על פי יחס בין שטח רצפתה של הדירה ‪ .‬לשטח רצפתן‬
‫של כל הדירות בבית המשותף ( לא כולל הצמדות ) ובכפוף לזכות החברה לשנות את החלוקה כאמור לפי‬
‫שיקול דעתה ‪.‬‬
‫‪ .6‬שיעורי ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו ‪:‬‬
‫כשיעור החלק ברכוש המשותף ‪ ,‬למעט אם נקבע שיעור אחר בין נציגות הדיירים לבין חברת השירותים‬
‫ו‪/‬או חברת הניהול ‪ ,‬כהגדרתן בחוזה או אם נקבע שיעור אחר בתקנון הבית המשותף ‪ ,‬בעלי המחסנים‬
‫והחדרים הטכניים ‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 7‬לעיל והחניות לא יהיו חייבים בהוצאות הבית המשותף‬
‫בגין שטחים אלו ‪ .‬החברה רשאית לשנות את שיעור ההשתתפות האמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ‪.‬‬
‫מערכות חשמל וכיבוי אש ככל שיהיו במחסנים ‪ ,‬בשטחי חניות ובמתקנים כאמור בסעיף ג‪ 3‬להלן‬
‫(לרבות במקרה שאלה יוצמדו ו‪/‬או ישמשו רק חלק מרוכשי הדירות ) יחוברו לתשתיות משותפות וההוצאות‬
‫בגינם יהוו חלק מהוצאות הבית המשותף ‪.‬‬
‫‪ .4‬סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית ‪ :‬לפי תקנון מיוחד אשר יקבע ע"י החברה ‪.‬‬
‫‪ . 1‬ה ע ר ה ‪ :‬קיימת אפשרות שמערכות ציבוריות או משותפות כגון ‪ :‬מים ביוב ‪ ,‬חשמל ‪,‬ניקוז ‪,‬תקשורת וכו'‬
‫יעברו בשטח פרטי ( כולל במחסנים ו‪/‬או בחניות ) יש לאפשר גישה אליהם לצורך אחזקתם ‪.‬‬
‫‪ .3‬בעלי הדירות בבניין י שאו בחלק היחסי מהוצאות אחזקת שטחים פרטיים פתוחים ‪ ,‬חניונים ‪ ,‬שטחים‬
‫נוספים בסביבת הבניין והבית המשותף ‪ ,‬אשר ירשמו בדרך שתקבע ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי‬
‫על שם רוכשי דירות ו‪/‬או הבית המשותף הרב אגפי‪.‬‬
‫‪ .3‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‪ 7‬לעיל החברה תהא רשאית לרשום זיקת הנאה לצורך הבטחות מעבר וגישה‬
‫לחברת חשמל‪ ,‬בזק ו‪/‬או מי שיבוא במקומה ‪ ,‬חברת גז ‪ ,‬חברת הכבלים ו‪/‬או הלוויין ‪ ,‬הרשות המקומית וכל‬
‫רשות מוסמכת אחרת ‪ ,‬למתקנים ו‪/‬או יחידות במבנה ו‪/‬או במגרש ו‪/‬או להוציא שטחם של מתקנים ו‪/‬או יחידות‬
‫כאמור מהרכוש המשותף ‪.‬‬
‫מובהר כי בעלי הזכויות ביחידות ו‪/‬או במתקנים כאמור לא ישאו בחלק יחסי כלשהו של הוצאות אחזקת הבניין‬
‫או הבית ‪.‬‬
‫‪ .2‬החברה תהיה רשאית לעשות את הפעולות הבאו ת כולן או מקצתן‪ ,‬בבת אחת או בחלקים לגבי כל המקרקעין ו‪/‬או‬
‫לגבי חלקים ממנו ‪ ,‬וכן לעשות כל פעולה אחרת ו‪/‬או נוספת ממין הפעולות המנויות להלן הדרושה לשם ביצוען‬
‫‪,‬כולן או חלקן ‪ ,‬או הכרוכה ו‪/‬או הקשורה בהן ‪ ,‬גם אם לא נאמר הדבר במפורש ‪ ,‬ואלה הפעולות‪:‬‬
‫‪ 2.5‬ליתן זכויות מעבר ו‪/‬או גישה ו‪/‬או זכות מעבר לתקן ולתחזק את כל המתקנים המשרתים את הדירות בפרויקט‬
‫מתוך הדירות בפרויקט לרבות מתוך חלקים שהוצמדו לדירות בפרויקט ו‪/‬או להציב ו‪/‬או לעניין שימוש ו‪/‬או הנחת‬
‫צינור ות ו‪/‬או כלי רכב ו‪/‬או מקומות חניה וכיוצא באלה זכויות ברכוש המשותף של הבית המשותף ו‪/‬או באיזה חלק‬
‫של המקרקעין ו‪/‬או הבית ו‪/‬או בגגות שמעל לדירות העליונות ו‪/‬או בשטחים הצמודים לדירות וזאת בדרך של‬
‫הצמדה או זיקת הנאה ו‪/‬או בכל דרך משפטית אחרת שתמצא לנכון ו‪/‬או לחובת המקרקעין ו‪/‬או הבית ‪ ,‬לזכות רשות‬
‫ה מקומית ו‪/‬או לזכות קרקע אחרת ו‪/‬או ליחידת הדיור ו‪/‬או לבנין כלשהו ולקבל זכויות כאמור ‪.‬‬
‫‪2.8‬‬
‫במידה וירשם בית משותף ‪ ,‬להוציא מהרכוש המשותף איזה שטחים שהם ‪ ,‬לצרכי האמור לעיל ו‪/‬או‬
‫לצרכים אחרים ‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולעשותם יחידות רישום נפרדות ו‪/‬או להוציא חלקים מהרכוש‬
‫המשותף ולהצמידם ליחידות דיור בבית או ליחידות נפרדות אחרות או לרשום בכל דרך אחרת את היחידות ו‪/‬או‬
‫השטחים הנ"ל ובלבד שלא תפגע יחידת הדיור עצמה ולא יגרעו או יפגעו ההצמדות שהוצמדו לה במפורש ‪ ,‬אם‬
‫הוצמדו ‪ ,‬בנספח בחוזה ו‪/‬או במפרט ‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫במידה וירשם בית משותף ‪ ,‬להוציא מן הרכוש המשותף את שטחי הקרקע ‪ ,‬הגגות ‪ ,‬שטחים למתקנים‬
‫מסוימים ‪ ,‬שטחי חניה וכיו"ב ולהצמידם ליחידות דיור לפי שיקול דעתה הבלעדי וכראות עיניה של החברה ‪,‬לפי סדר‬
‫וקדימות שתמצא לנכון ובכמות כפי שתמצא לנכון ‪ ,‬ובלבד של תפגע יחידת הדיור עצמה ולא יגרעו או יפגעו ההצמדות‬
‫שהו צמדו לה במפורש ‪ ,‬אם הוצמד בנספח בחוזה ו‪/‬או במפרט ‪.‬‬
‫הרוכש יודע כי החברה מתכוונת לשייך כרכוש המשותף מעט שטחים ‪ ,‬ככל האפשר ובמידה ההכרח בלבד ‪ ,‬ולכן‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות להצמיד כל שטח שתסבור כי אינו הכרחי להיות רכוש משותף ליחידות דיור אחרות‬
‫הרוכש מאשר בזה כי ניתנה לו אפשרות לפני חתימת הסכם זה ‪ ,‬לעיין בכל התוכניות ולקבל פרטים על אותם חלקים‬
‫שהחברה מתכוונת להוציא מן הרכוש המשותף ו‪/‬או להצמידם ליחיד דיור אחרת ‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫לרשום תקנון במובן חוק המקרקעין לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות בדבר הסדרת השימוש ברכוש המשותף‬
‫ובחלוקת הוצאות ההחזקה של הבית המשותף ‪ ,‬בין לבדו ובין כשהוא מורכב ממספר ביתים ‪ :‬ליעד שטחים של‬
‫הרכוש המשותף לשימוש כשבילים ‪,‬לחנייה ‪ ,‬לכביש ‪ ,‬למעברים או לשימוש עבור מתקנים כגון ‪ :‬אנטנה לטלוויזיה‬
‫מרכזית אנטנה לכבלים ‪ ,‬אנטנה ללוויין‪ ,‬אנטנה לאמצעי תקשורת ‪ ,‬מיכלים לאספקת גז מרכזי ‪ ,‬דודים לאספקת מים‬
‫חמים ‪ ,‬מתקנים שונים של טלפון וחשמל וזאת בין אם השימוש קשור בבית המשותף ובין אם המתקנים ישמשו את‬
‫הבית המשותף ובין עם בתים אחרים שבסביבת הבית המשותף ‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫לבצע ולרשום פרצלציה או הפרשה לצרכי ציבור במקרקעין ובכל חלק מהם לרבות שטח הבית ובמידת הצורך‬
‫‪14‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫לרשות חכירות בהם ‪.‬‬
‫‪ 2.3‬יחידות הדיור אינה כוללת זכויות לבניה נוספת והחברה רשאית למכור ו‪/‬או ליתן אם ירשם הבית כבית משותף‬
‫ו‪/‬או להצמיד זכויות בניה נוספות ‪ ,‬אם יהיו לאיזה יחידה שהיא בבית המשותף ‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫לחברה הזכות לבקש בכל עת שינוי בתכנית בניין עיר החלה על המקרקעין‪ ,‬לרבות שינוי בבניה המותרת על פיה ‪,‬‬
‫לגרום לשינוי התב"ע החלה על המקרקעין ‪ ,‬וכן לבנות את הפרויקט ‪ ,‬ובתים אחרים בפרויקט ולבצע כל עבודות ‪,‬‬
‫שינויים ותוספות ברציפות או בשלבים בכל צורה שהיא ( לרבות מספר הקומות בבתים אחרים בפרויקט ) לפי‬
‫היתר הבניה המבוקש או לפי היתר בניה או תיקון לו שיתבקש בעתיד‪ .‬כמו כן שמורה לחברה הזכות לבנות‬
‫שטח משטחי המקרקעין ו‪/‬או בפרויקט ‪ ,‬בכללותם או בחלקם ‪ ,‬להגדיל ו‪/‬או להקטין בכל עת ‪ ,‬כל בית או מבנה או מבנן‬
‫שהוא‪ ,‬בכל שטח משטחי המקרקעין ו‪/‬או הפרויקט ‪,‬בכללותם או בחלקם‪,‬להגדיל או להקטין את מספר היחידות‬
‫בפרויקט ‪.‬בין במסגרת התב"ע הקיימת ובין תוך שינוי התב"ע ‪ ,‬בין לפני קבלת היתר בנייה בין לאחר שהוצא היתר בניה‬
‫בין לפני מסירת החזקה בדירה בין לאחרי מסירת החזקה בדירה ‪ ,‬הכול כפי שימצא לנכון לחברה שמורה הזכות‬
‫להעביר ו‪/‬או להסב ו‪/‬או לנייד זכויות בנייה בין באופן שתוכל להגדיל או להקטין את מספר היחידות או שטחי הבניה‬
‫בבניין או במספר בניינים באופן שזכויות בנייה לבניית יחידות דיור של מומשו או נוצלו באחד הבניינים יועברו ו‪/‬או‬
‫יוסבו ו‪/‬או ינוידו לבניין או בניינים אחרים הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ‪ .‬עם זאת מתחייב המוכר שלא‬
‫לגרום לשינוי ביחידת הדיור נשוא חוזה זה ‪ .‬הקונה מתחייב שלא להתנגד לכל שינוי בתב"ע הקיימת ‪ ,‬ו‪/‬או בתב"ע‬
‫מתקנת שתוגש ע"י החברה ו‪/‬או מטעמה ‪.‬‬
‫‪ 2.2‬בכל עת לתקן ולשנות כל פעולה מהמנויות לעיל ולרבות לתקן ולחזור ולתקן את צו רישום הבית המשותף וזאת‬
‫וזאת ללא צורך בהסכמת הרוכש‪.‬‬
‫‪ 2.7‬מיקומם הסופי של חדרי ו‪/‬או פחי האשפה ‪ ,‬מתקני גז ‪ ,‬מתקנים (פילרים ) של טלפון ו‪/‬או חשמל ‪ ,‬ברזים ומוני מים‬
‫מתקני ומכסי ביוב ‪ ,‬וכיו"ב המשרתים את יחידת הדיור לבדה ו‪/‬או ביחד עם יחידות דיור אחרות טרם נקבע סופית‬
‫במועד חתימת הסכם זה ‪ ,‬וכי קיימת אפשרות כי אלה ימוקמו בשטח הרכוש המשותף של הבית ו‪/‬או כי אילו מהם‬
‫ימוקמו בשטח של יחידת הדיור ו‪/‬או יחידות דיור אחרות והרוכש מצהיר כי הדבר הובהר לו מראש וכי הינו מסכים לכך‬
‫‪,‬כי מיקומם המדויק יקבע במהלך הבניה על פי התוכניות המאושרות על ידי הרשויות‪ .‬הקונה יאפשר לחברה ולכל מי‬
‫מטעמה לטפל ולתחזק את כל המתקנים המשרתים את הדירות בפרויקט ולצורך כך יהיו לחברה זכויות מעבר וגישה‬
‫לכל המתקנים מתוך כל יחידות הדיור בפרויקט‪.‬‬
‫‪ 2.50‬צנרת וכבלים המשרתים את יחידת הדיור ו‪/‬או יחידת הדיור אחרות יעברו ‪ ,‬בהתאם לתוכניות שיאושרו על ידי הרשויות‬
‫בקירות יחידות הדיור בבית ‪ ,‬לרבות יחידת בבית ו‪/‬או ברכוש המשותף ‪ .‬יחידת הדיור ו‪/‬או מרפסות השירות של יחידת‬
‫הדיור ו‪/‬או יחידות דיור אחרות בבית‪.‬‬
‫‪ 2.55‬הרוכש מתחייב שלא לשנות את חזית הבית בו נמצאת הדירה ‪ ,‬לא לבצע כל שינוי בקירות החיצוניים של הדירה ושל‬
‫הבית ולא לבצע כל פעולה שיש בה כדי לשנות את אופי הבנייה החיצוני‪ .‬סעיף זה יעמוד בתוקפו גם לאחר ביצוע הרישום‬
‫והחברה תהיה רשאית לעגן סעיף זה בתקנון הבית המשותף לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫**‬
‫המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל‬
‫על הבית ‪ ,‬מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המפורטים בסעיף ב' של‬
‫המפרט ‪ ,‬חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין ‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫א‪ .‬יתכנו שינויים בכמות הדירות בבניין ע"י איחוד דירות ‪ ,‬בהתאם להחלטת החברה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬החב רה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לרשום את הבניין כבית משותף או כחלק מבית משותף‬
‫רב‪-‬אגפי‪ .‬ההתייחסות במפרט זה ל"בניין" הינה אך ורק לאגף זה בבית משותף רב‪-‬אגפי‪ ,‬ככל שירשם ‪.‬‬
‫ג‪ .‬בכל מקום במפרט בו צוין שימוש ביותר מסוג חומר אחר ו‪/‬או בכלים צבעונים ‪ ,‬הבחירה בסוג חומר וגם ‪/‬או‬
‫החומרים שייקבעו לצריכה באותו פריט הוא לפי החלטתה של החברה‪.‬‬
‫ד‪ .‬סוג א'‪ :‬לפי סיווג של אותו יצרן או תוצרת חוץ שווה ערך טכני‪ ,‬לפי החלטתה הבלעדית של החברה‪,‬‬
‫ובלבד שהוא מתאים לתקן ישראלי‪ ,‬כאשר יש כזה‪.‬‬
‫ה‪ .‬למען הסר ספק מודגש בזה כי אין החברה אחראית לגוונים ולצבעים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית‬
‫הדבר אמור הן לגבי פריטים המסופקים על ידי החברה והן לגבי הפריטים המסופקים על ידי הקונה‪.‬‬
‫ו‪ .‬כמו כן‪ ,‬מודגש כי אין החברה אחראית לאספקה של פריטים‪ ,‬מוצרים או חומרים אשר נבחרים על ידי הקונה‬
‫ואשר אזלו ממלאי הספק‪.‬‬
‫ז‪ .‬אין החברה אחראית לאספקת ו‪/‬או התקנת פריטים שאינם מנויים בשוק‪ ,‬אף אם נכללו ברשימת הפריטים המוצעת על‬
‫ידי החברה‪ .‬במקרה זה יסופק פריט שווה – ערך טכני‪.‬‬
‫ח‪ .‬בכל מקום במפרט בו צוין על דגם או שם ספק‪ ,‬הב חירה בסוג החומר‪ ,‬הספק או שווה ערך הוא לפי החלטת החברה‪ .‬בכל‬
‫מקום שצוין "או שווה ערך " (ש"ע) הכוונה לשווה – ערך טכני‪.‬‬
‫ט‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי המפרט והתכניות אינם סופיים וכי החברה זכאית להכניס בהם שינויים ותיקונים לא‬
‫מהותיים לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫י‪ .‬החברה רשאית להכניס תיקונים במפרט בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫יא‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל תוספת בניה לדירה ו‪/‬או כל הרכבת פריטים ו‪/‬או מתקנים בדירה אשר יש בה משום‬
‫שינוי לחזותו החיצונית של הבניין לרבות פרגולות וסורגים ‪ ,‬וכן כל מתקן ‪ ,‬פריט או אביזר אחר‪ ,‬תעשה בהסכמת החברה‬
‫ולאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממהנדס העיר ו‪/‬או היתר בנייה כדין‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫טיוטא – לעיון בלבד‬
‫יב החברה תבצע את רישום הבית המשותף לאחר ביצוע חלוקה וחלוקות משנה במקרקעין אם ובכל שיידרש הדבר‪ ,‬ולאחר‬
‫אכלוס הדירות ‪ ,‬הכל כפי שיקבע על ידה וע"פ שיקול דעתה‪.‬‬
‫יג‪ .‬מגבר אנטנה ל – ‪ T.V‬אם יותקן יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית‪ ,‬וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק‬
‫מהן‪ .‬עלות השימוש בחשמל של המגבר תחולק שווה בשווה בין הדיירים המחוברים לאותה אנטנה (באחריות הדיירים )‪.‬‬
‫יד‪ .‬החברה תהיה זכאית להתקין בבנין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו‪/‬או צלחת לוויין ובמקרה כאמור ובכפיפה‬
‫להוראות כל דין‪ ,‬תהיה החברה פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו‪/‬או אנטנה מרכזית‪.‬‬
‫טו‪ .‬גבולות המגרש‪ ,‬פרטי הפיתוח והחלקים הצמודים אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים‪,‬‬
‫בהתאם לאילוצי התכנון‪ ,‬הביצוע ודרישות הרשויות‪.‬‬
‫טז‪ .‬פילרים (גומחות ) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬טל"כ‪ ,‬גז‪ ,‬ביוב וכד' ) ימוקמו במגרש ועל חשבון‬
‫שטח המגרש בהתאם לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות‪.‬‬
‫י ז‪ .‬יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים‪ ,‬כגון גינות‪,‬‬
‫חניות‪ ,‬מחסנים ומרפסות פרטיות‪ ,‬מספרן ומיקומם יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט‪ .‬החברה תהא רשאית‬
‫לרשום זיקות הנאה ו‪/‬או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה‪ .‬הוראות‬
‫כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף‪.‬‬
‫יח‪ .‬אין החברה אחראית ללוח זמנים העלול להשתבש בגין שינויי דיירים‪ .‬לא יבצעו עבודות בדירה ע"י הדייר או מי מטעמו‬
‫בטרם נמסרה הדירה לדייר‪.‬‬
‫יט‪ .‬החלפת כלים סניטאריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישה לכלים אלו כאמור בת"י ‪5801‬‬
‫חלק ‪.6‬‬
‫כ‪ .‬במחסנים יכול שיהיו תקרות מונמכות ‪ ,‬קורות ומעברי צנרת ואוורור‪ ,‬המשרתים כלל הבניין‪.‬‬
‫כא‪ .‬מיקום צוברי גז לאספקת גז מרכזי תהיה על פי תכנון ואישור חברת הגז‪ ,‬הועדה המקומית לבנייה ומשרד העבודה‪.‬‬
‫כב‪ .‬באבן טבעית ריצוף (חיפוי ) יתכנו הבדלי מרקם‪ ,‬גוון ‪ ,‬גידים‪" ,‬עיניים" וכו'‪.‬‬
‫כג‪ .‬בחיפוי קירות ו‪/‬או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות (גרונגים )‪.‬‬
‫כד‪ .‬שטחים מרוצפים ימסרו לאחר ניקיון סביר בלבד‪ .‬ביצוע ליטוש ו‪/‬או הברקה קריסטלית ו‪/‬או אחר תיעשה ע"י הקונה‬
‫ולאחר שנת בדק ראשונה‪.‬‬
‫כה‪ .‬מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר יותקנו באזור תליית כביסה‪ ,‬מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה‬
‫מקומית‪.‬‬
‫כו‪ .‬הקונה יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם אינה עולה על _(‪ 30 d B ) A‬במרחק של ‪ 5.1‬מ' מהמעבה ‪.‬‬
‫רמות הרעש בתוך הדירות‪ ,‬כתוצאה מפעולת היחידה הפנימית שמשרותת את הדירה‪ ,‬תוגבלנה‬
‫ל – (‪ 40 d B ) A‬בחדרי שינה ול – (‪ 41 d B ) A‬בחדר המגורים‪ ,‬בעת פעולת היחידות הפנימיות בדירות בדרגתן הגבוהה‪.‬‬
‫כז‪ .‬התשלום בגין תחזוקה ואחריות של מערכות אלקטרו מכאניות כגון‪ :‬גנראטור‪ ,‬מעליות ‪ ,‬משאבות‪ ,‬מפוחים‪ ,‬מזגנים וכו'‬
‫יעשה ע"י נציגות הבית‪ ,‬ישירות לחברה שתספק שירותים אלו‪.‬‬
‫כח‪ .‬בתקופת הבדק והאחריות (‪ 5 + 6‬שנים ) אין לעשות כל שימוש‪ ,‬שלא באישור החברה (בכתב)‪ ,‬באריחים רזרביים‪ ,‬אשר‬
‫ימסרו לקונה למשמרת ‪ ,‬לצורך תחזוקה‪.‬‬
‫כט‪ .‬בתקופת הבדק והאחריות אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העלולים להשפיע על תקינות ותפקוד המרכיבים‬
‫השונים שלא בהסכמות המוכר‪ .‬ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר החברה ‪ ,‬מכל אחריות לליקויים ‪ /‬חוסרים‪ /‬פגמים‪,‬‬
‫בקשר עם מרכיבים אלו‪.‬‬
‫ל‪ .‬ת"י ‪ " 5181‬תחזוקת בניינים‪ :‬בנייני מגורים וסביבתם הקרובה " יחייבו הקונה ‪.‬‬
‫‪..........................................‬‬
‫חתימת המוכר‬
‫‪........................................‬‬
‫חתימת הקונה‬
‫__________________‬
‫*** המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית‬
‫מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המפורטים הסעיף ג' של המפרט ‪ ,‬חייב לכלול‬
‫המפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין ‪.‬‬
‫‪16‬‬

Similar documents