הגנת סייבר - מדעי המחשב

Comments

Transcription

הגנת סייבר - מדעי המחשב
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע ולטכנולוגיה‬
‫אגף להשתלמויות ולהדרכת עו"ה‬
‫השתלמות מורים בנושא‪:‬‬
‫הגנת סייבר‬
‫בהיקף של ‪222‬שעות‬
‫גמול עם ציון‪ ,‬בטיפול לעו"ה‬
‫הפיקוח על השתלמויות עו"הבמינהל למדע ולטכנולוגיה‪ ,‬הפיקוח על הוראת מדעי המחשב והנדסת תוכנהואורט‬
‫אפיקים‪ ,‬היחידה להשתלמויות מוריםשל אורט ישראל‪ ,‬בשיתוף עם אגף המודיעין ומטה הסייבר הצה"לי מודיעים‬
‫בזאת על פתיחת ההשתלמות שבנדון‪.‬‬
‫בימינו‪ ,‬מרחב הסייבר כולל מערכות רבות – החל מטלפון החכם והמחשב האישי שלנו‪ ,‬דרך שירותי בריאות‬
‫ובנקאות וכלה במערכות לאומיות כמו רשתות חשמל ותקשורת‪ .‬תקיפת מערכות אלו עלולה לפגוע בחיי היומיום של‬
‫כלא אחד מאיתנו‪ .‬לכן‪ ,‬ישנה חשיבות ללמוד להגן על מרחב הסייבר‪ ,‬כמקצוע‪ ,‬באופן מעמיק‪.‬‬
‫נושאי לימוד עיקריים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מבוא להגנת סייבר‬
‫הגנת רשתות‬
‫הגנת אפליקציות (בדגש ‪)Web‬‬
‫הגנת מערכות הפעלה (בדגש ‪)Windows‬‬
‫הגנת סייבר בעולם מורכב‬
‫‪‬‬
‫הערה‪ :‬מורים שלא יודעים שפת אסמבלי‪ ,‬תפתח בעבורם השתלמות‬
‫נוספת בהיקף של כ‪ 23-‬שעות בימים מרוכזים בקיץ שנה"ל תשע"ב‪.‬‬
‫המרצים‬
‫בוגרי היחידות הטכנולוגיות של אגף המודיעין‬
‫אוכלוסיית יעד‬
‫מורים המלמדים בתחום מדעי המחשב והנדסת תוכנה‬
‫מוכר לגמול השתלמות לעו"ה בלבד‬
‫מועדים‬
‫ההשתלמות תתקיים במתכונת של‪:‬‬
‫‪ 82 ‬מפגשים בתאריכים הבאים‪:‬בשעות ‪03:61-04:91‬‬
‫‪21.6.52 ,51.6.52 ,52.6.52 ,21.5.52 ,22.5.52 ,55.5.52‬‬
‫‪11.51.52 ,21.51.52 ,56.51.52 ,51.51.52 ,55.1.52 ,2.1.52‬‬
‫‪51.52.52 ,55.52.52 ,2.52.52 ,21.51,52 ,21.55.52 ,51.55.52 ,6.55.52‬‬
‫‪21.5.51 ,22.5.51 ,55.5.51 ,1.5.51 ,5.5.51 ,25.52.52‬‬
‫‪51.2.51 ,52.2.51 ,5.2.51‬‬
‫‪09 ‬מפגשים בתאריכים הבאים‪:‬בשעות ‪4:61-03:61‬‬
‫‪21.6.52 ,22.6.52‬‬
‫‪21.1.52 ,22.1.52 ,51.1.52 ,51.1.52 ,56.1.52 ,1.1.52 ,2.1.52‬‬
‫‪21.1.52 ,51.1.52 ,56.1.52 ,55.1.52 ,52.1.52‬‬
‫מקום ההשתלמות‬
‫קמפוס ביה"ס אורט יד סינגלובסקי‪ ,‬דרך הטייסים ‪ 21‬תל‪-‬אביב ‪.‬‬
‫המינהל למו"פ ולהכשרה ע"ש מושינסקי– בנין ‪6‬‬
‫דמי השתתפות‬
‫‪₪ 251‬‬
‫הרשמה‬
‫את טופס ההרשמה המצ"בניתן להעביר לכתובת דוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫אולפקס' מס' ‪.11-6115166‬‬
‫מועד אחרון להרשמה ‪51.15.52 -‬‬
‫‪ ‬פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים‬
‫‪ ‬היחידה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים‪ ,‬במידה ויהיו כאלה נודיעך בעוד מועד‬
‫* נשלחה בקשה לאישור תוכנית במשרד החינוך‬
‫בברכה‬
‫יעל חן‬
‫ד"ר אבי כהן‬
‫ד"ר ראובן חוטובלי‬
‫מנהלת אורט אפיקים‪,‬‬
‫מפמ"ר מדעי המחשב‬
‫מנהל הוראת מדעי המחשב‬
‫היחידה להשתלמויות מורים‬
‫והנדסת תוכנה‬
‫והנדסת תוכנה‬
‫במנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה‪ ,‬אורט‬
‫משה"ח‬
‫במנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה‪ ,‬אורט‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע ולטכנולוגיה‬
‫אגף להשתלמויות ולהדרכת עו"ה‬
‫טופס‬
‫הרשמה‬
‫לכבוד‬
‫אורט אפיקים ‪ -‬היחידה להשתלמויות מורים‬
‫אורט ישראל‬
‫דרך הטייסים ‪21‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪61211‬‬
‫פקס‪16 – 3610633 :‬‬
‫דוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫הרשמה להשתלמות בנושא‪:‬‬
‫הגנת סייבר‬
‫בהיקף של ‪ 222‬שעות גמול עם ציון*בטיפול קוד –‬
‫שם משפחה שם פרטי ת‪.‬ז‪/ .‬‬
‫שם ביה"ס (במדויק)‪ ‬חט"ב ‪ ‬תיכון ‪ ‬מכללה‬
‫מקבל משכורת מאורט‬
‫‪ ‬לא ‪ ‬כן‬
‫מספר העובד באורט הוא __________________‬
‫מורה במסגרת עוז לתמורה ‪ ‬לא ‪‬‬
‫מורה במסגרת אופק חדש ‪ ‬לא ‪ ‬כן‬
‫כן‬
‫תפקיד בביה"ס מקצוע ההוראה‬
‫טל' בבית‬
‫כתובת פרטית‬
‫נייד דוא"ל‬
‫דמי ההשתתפות בהשתלמות ‪.₪811.-‬‬
‫מקומך בהשתלמות מובטח רק לאחר הסדרת דמי ההשתתפות‪.‬‬
‫אנחנו מברכים אותך על שבחרת להשתתף בהשתלמות‪ ,‬עליך להגיע למפגש הפתיחה שיתקיים‬
‫בתאריך ‪ ,55.15.52‬לא תהיה תזכורת מטעם היחידה‪.‬‬
‫סמן‪/‬י ב‪ X -‬במשבצת המתאימה‪:‬‬
‫‪‬מצ"ב המחאה ע"ס‪ 251.-‬ש"ח לפקודת אורט ישראל‪.‬‬
‫‪‬למקבל‪/‬ת משכורת מאורט ושאיננו מורה בשבתון‪.‬‬
‫הריני מאשר‪/‬ת לכם לחייב את משכורתי באורט בסכום של ‪ ₪251.-‬מס' העובד באורט ‪.‬‬
‫דמי ההשתתפות יוחזרו רק אם ההשתלמותתבוטל על‪-‬ידי יחידת ההשתלמויות‪.‬‬
‫למורים בשבתון בלבד‪:‬‬
‫‪‬אני מורה בשבתון בשנה"ל תשע"ב (‪ )15.1.2152 - 5.1.55‬וההשתלמות הזאת אושרה לי ע"י קרן‬
‫ההשתלמות והיא ע"ח קרן ההשתלמות של ארגון המורים‪/‬הסתדרות המורים (מחק את המיותר)‪.‬‬
‫ידוע לי שעלי לחתום במשרד יחידת ההשתלמויות על הרשאה לחיובחשבוני בקרן ההשתלמות‬
‫(מספר מוסד ‪)1211‬‬
‫תאריךחתימה‬
‫לשימת ליבך הכניסה לקמפוס תתאפשר רק למשתלמים שהסדירו הרשמה‬
‫ובהצגת תעודת זהות בכניסה לשומר בשער‬
‫* נשלחה בקשה לאישור תוכנית במשרד החינוך‬
‫אורט אפיקים היחידה להשתלמויות מורים במנהל למחקר ופיתוח ולהכשרה‪ ,‬כתובת‪ :‬דרך הטייסים ‪ ,82‬ת"א ‪ 39844‬ת‪.‬ד‪,81816 .‬‬
‫טל'‪ 16-3610603 :‬פקס‪ 16-3610633 :‬דוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫אתר האינטרנט שלנו‪Afikim.ort.org.il:‬‬

Similar documents