סילבוס - מרכז פסג``ה חולון

Comments

Transcription

סילבוס - מרכז פסג``ה חולון
‫תכנית לפיתוח מקצועי במרכז פסג"ה חולון תשע"ג‬
‫השתלמות בנושא הוראה‪-‬למידה ממוקדת פרט‬
‫מטרות התכנית‪:‬‬
‫‪ .1‬שכלול הידע והמיומנויות בהתאמת ההוראה לפרט‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן מענה לילד בעל הצרכים הייחודיים והמיוחדים בחינוך הרגיל ולקדם אותו‪.‬‬
‫פרוט מפגשי התכנית‪:‬‬
‫מפגש‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫נושאי לימוד (כתוב בקצרה)‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪21.11.12‬‬
‫ב'‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21.11.12‬‬
‫ב'‬
‫‪-‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3.12.12‬‬
‫ב'‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25.12.12‬‬
‫ב'‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.1.13‬‬
‫ב'‬
‫הוראה ולמידה ממוקדת פרט ‪ -‬מהות‪.‬‬
‫שכלול הידע והמיומנויות בהתאמת‬
‫שם‬
‫שעת‬
‫שעת‬
‫מס'‬
‫מרצה‬
‫התחלה‬
‫סיום‬
‫שעות‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫ההוראה לפרט‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ההוראה ממוקדת בפרט כמעודדת‬
‫מוטיבציה‪.‬‬
‫רפלקציה ‪ -‬יומן למידה‪.‬‬
‫מתן מענה לילד בעל הצרכים הייחודיים‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫והמיוחדים בחינוך הרגיל ולקדם אותו‪.‬‬
‫הערכה ממוקדת בפרט‪.‬‬
‫פיתוח אסטרטגיות התמודדות‪.‬‬
‫הבנת צורכי ילדים בעלי צרכים ייחודיים‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫ובכלל זה ילדים בעלי צרכים מיוחדים‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫קישור בין דרכי העברה לבין היתרונות של חן שנבל ‪13:31‬‬
‫ההוראה בקבוצה קטנה‪.‬‬
‫דרכי ההתערבות של המורה בקבוצה‬
‫הקטנה‪.‬‬
‫איסוף מידע על תלמידים בעלי צרכים‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫ייחודיים‪ :‬כלים‪ ,‬תהליכים וניתוח המידע‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫שיטות הוראה (ממוקד תלמיד‪ ,‬ממוקד‬
‫מורה וברצף שביניהם)‪.‬‬
‫יישום ממצאי מחקר בשילוב והכלה של‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫ילדים בעלי צרכים ייחודיים ומיוחדים‬
‫בכיתה ההטרוגנית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21.1.13‬‬
‫ב'‬
‫‪3‬‬
‫‪11.2.13‬‬
‫ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪11.3.13‬‬
‫ב'‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אינטראקציה איכותית‪.‬‬
‫הקנייה ותרגול של מיומנויות שיח‪.‬‬
‫רפלקציה של תלמידים ומשוב של המורה‬
‫ולמורה‪.‬‬
‫התיווך כתהליך בהוראה ממוקדת בפרט‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫בעל הצרכים המיוחדים‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫פיתוח‪ ,‬הערכה ושילוב של משחקים‬
‫לימודיים בהוראה ממוקדת בפרט‪.‬‬
‫התיווך כתהליך בהוראה לילדים מוכשים‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫ומצטיינים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מיומנויות למידה במסגרת ההוראה‬
‫בקבוצה הקטנה‪.‬‬
‫התפתחות קבוצה חברתית לומדת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22.5.13‬‬
‫ב'‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫רפלקציה‪.‬‬
‫יישום שעות פרטניות בבית הספר‬
‫חיזוק תחושת המסוגלות האישית‬
‫‪11‬‬
‫‪1.1.13‬‬
‫ב'‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫חן שנבל ‪13:31‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫בלמידה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרכי התמודדות עם קשיים בקבוצה קטנה חן שנבל ‪13:31‬‬
‫בכלל ושל ילדים בעלי צרכים ייחודיים‬
‫ומיוחדים בפרט‪.‬‬
‫סיכום ההשתלמות‪.‬‬
‫‪11:51‬‬
‫‪3‬‬
‫דרישות וחובות של התכנית לפיתוח מקצועי‪:‬‬
‫נוכחות רציפה ופעילה במפגשים‪ ,‬ביצוע משימות‪ ,‬קריאה ביבליוגרפית‪ ,‬הגשת משימות או עבודת סכום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הנחיות להגשת משימות או מטלת סכום‬
‫מועד להגשה‪ :‬שבועיים ממועד סיום ההשתלמות ‪.‬‬
‫העבודות יוגשו למרכז המשאבים במרכז פסג"ה חולון‪ .‬לא יתקבלו עבודות לאחר מועד זה‪.‬‬
‫הנחיות לכתיבת פורטפוליו שישמש כעבודה מסכמת להשתלמות‬
‫מטרת הפורטפוליו אשר ישמש כעבודת סיכום הינה לאפשר לך לתאר ולחוות את תהליך הלמידה במהלך‬
‫ההשתלמות‪ .‬הפורטפוליו הינו כלי המאפשר שילוב בין שלוש פעולות מרכזיות אותן נדרש המורה לבצע‬
‫במסגרת בעבודתו והן‪ :‬הוראה‪ ,‬למידה והערכה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מאפשר הפורטפוליו תהליך של רפלקציה ומפתח אחריות ללמידה במהלך ההשתלמות‪.‬‬
‫הפורטפוליו יכלול שלושה מרכיבים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫יומן למידה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שאלת דיון הנוגעת לעבודתך ולתכני ההשתלמות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצגת מערך שיעור שישלב כלי‪/‬ים שרכשת במהלך ההשתלמות‪.‬‬
‫א‪ .‬יומן למידה‬
‫יומן הלמידה הינו כלי לטיפוח חשיבה רפלקטיבית‪ .‬הוא מסייע לנתח את התחושות וההתנסויות בהתייחס‬
‫ללמידה‪ .‬ביומן מתייחס הכותב באופן ביקורתי כלפיו וכלפי תהליך הלמידה ומציג את תחושותיו ודעותיו‬
‫בנוגע אליהם‪.‬‬
‫הנך מתבקש לענות על שאלות אלו לאחר מפגש ‪ 3‬ולאחר מפגש ‪7‬‬
‫‪‬‬
‫מה חשת במהלך הלמידה? מדוע?‬
‫‪‬‬
‫מה אהבת? מדוע?‬
‫‪‬‬
‫מה עורר אצלך התנגדות? מדוע?‬
‫‪‬‬
‫מה התחדש‪/‬התחדד לך?‬
‫‪‬‬
‫מהם המסקנות והלקחים שלך?‬
‫‪‬‬
‫מה בכוונתך ליישם בעתיד? כיצד?‬
‫‪3‬‬
‫ב‪ .‬שאלת דיון הנוגעת לעבודתך ולתכני ההשתלמות‬
‫להלן מספר שאלות הנוגעות לעבודתך כמורה‪ ,‬בחר את אחת מהשאלות וענה בפרוט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כיצד השתנתה תפיסתך את תפקידך כמורה‪/‬מחנך בעקבות ההשתלמות‪ ,‬פרט גורמי השפעה‬
‫מרכזיים השתלמות שהשפיעו על תפיסתך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מהו האני מאמין החינוכי שלך‪ ,‬מהם אבני הדרך שעיצבו אותו‪ ,‬כיצד השפיעה ההשתלמות על‬
‫עיצובו?‬
‫‪‬‬
‫לאור ההשתלמות שעברת‪ ,‬מהי הכלה בעיניך‪ ,‬מהן הדגשים המרכזיים שעל פיהן אמור מורה לפעול‬
‫בכדי להיות מורה מכיל?‬
‫‪‬‬
‫ההוראה בקבוצה קטנה‪/‬שעה פרטנית פותחת אפשרויות חדשות למפגש עם התלמיד ממגוון‬
‫היבטים‪ ,‬תאר כיצד אתה תופס את התפקידים המרכזיים של ההוראה בקבוצה הקטנה‪/‬בשעה‬
‫הפרטנית‪ ,‬וכיצד ובמה תרמה ההשתלמות לתפיסתך זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫האם יש לפתח חשיבה במסגרת ההוראה‪ ,‬במידה וכן‪ ,‬כיצד ניתן לעשות זאת‪ ,‬תן דוגמה לפיתוח‬
‫כזה שאתה ביצעת‪ ,‬במידה ולא‪ ,‬מדוע לא?‬
‫ג‪ .‬הצגת מערך שיעור שישלב כלי‪/‬ים שרכש המורה במהלך ההשתלמות‪.‬‬
‫תאר מערך שיעור המדגים יישום של כלי‪/‬כלים שנרכשו במהלך ההשתלמות‪ .‬הנך מוזמן לפרט את יישום‬
‫השיעור בפועל‪ ,‬הצלחות במהך השיעור‪ ,‬מקרים ואירועים בעייתיים שקרו ולנסות לנתח אותם‪ .‬צרף דוגמאות‬
‫ליישום הנלמד‪ ,‬תוצרי למידה של תלמידים‪ ,‬הערכת תוצרי התלמידים ומידת התאמתם כתוצר וכדומה‪.‬‬
‫הגשה‬
‫את שלושת החלקים יש לצרף לקובץ אחד ולהוסיף עמוד שער שיכלול את הפרטים הבאים‪ :‬שם‬
‫ההשתלמות‪ ,‬שם המנחה אליו מוגשת העבודה‪ ,‬שם מוסד הלימודים (בי"ס‪/‬פסג"ה)‪ ,‬שם המשתלם ותעודת‬
‫הזהות שלו ואת תאריך ההגשה של העבודה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יש לצרף ביבליוגרפיה‪ -‬לפרט את המקורות עליהם נסמכת במהלך הכתיבה‬
‫‪4‬‬
‫מקורות מומלצים ‪ -‬הוראה ולמידה ממוקדת בפרט‬
‫אתרי אינטרנט‬
‫‪‬‬
‫מטר‪ ,‬גליון ‪ ,21‬הוראה פרטנית בלימודי מדע וטכנולוגיה‬
‫‪http://www.matar.ac.il/eureka/newspaper29/index.asp‬‬
‫ספרים ומאמרים‬
‫‪‬‬
‫‪ 5‬הממ"ים‪ ,‬ירחון לקידום מנהיגות‪ ,‬מקצועיות‪ ,‬מקצוענות ומצוינות במינהל הבית‪-‬ספרי בחינוך היסודי‪ ,‬גיליון ‪,11‬‬
‫‪.2113‬‬
‫‪‬‬
‫הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה ‪ -‬הוראה מכוונת לפרט‪ ,‬מלכה וידיסלבסקי‪.2111 ,‬‬
‫‪‬‬
‫כיצד ניתן להפוך את השעה הפרטנית לנכס חינוכי?‪ ,‬ד"ר יוחנן בר‪-‬לב‪ - www.Articles.co.il .2111 ,‬מאמרים‬
‫לשימוש חופשי‬
‫‪‬‬
‫ניהול הפדגוגיה למימוש ההזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה‪ ,‬ירחון ‪ 5‬הממ"מים‪ ,‬גיליון מספר ‪,23‬‬
‫כתיבה‪ :‬מלכה וידיסלבסקי וכדן קרלמן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אינטראקציה איכותית בכיתה‪ ,‬דינה וולף‪ ,‬בתוך‪" :‬הידברות בהוראה ובלמידה" ‪ -‬אפשרויות ‪ ,2‬משרד החינוך‪,‬‬
‫התרבות והספורט – האגף לחינוך יסודי‪ ,‬המחלקה למיומנויות יסוד‪ ,‬ירושלים‪.2115 ,‬‬
‫‪‬‬
‫השיעור כאירוע דיבור א‪-‬סימטרי ‪ -‬מבט על מבנה ההשתתפות בכיתה הישראלית‪ ,‬אסתר ורדי ‪ -‬ראט‪ ,‬שושנה‬
‫בלום‪-‬קולקה‪" ,‬השיעור כאירוע דיבור א‪-‬סימטרי – מבט על מבנה ההשתתפות בכיתה הישראלית"‪ ,‬בתוך‪ :‬שיח‬
‫בחינוך‪ :‬אירועים חינוכיים כשדה מחקר‪ ,‬בעריכת עירית קופפרברג‪ ,‬עלית אולשטיין‪ ,‬הוצאת מכון מופ"ת‪,2111 ,‬‬
‫‪.311-513‬‬
‫‪‬‬
‫הארגון הלומד‪ ,‬פיטר מ‪.‬סנג'י‪2115 ,‬‬
‫‪‬‬
‫למידה בהקשר חברתי‪-‬התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים‪ ,‬לב ויגוצקי‪.2115 ,‬‬
‫‪‬‬
‫ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית‪ ,‬נועה שהם‪2113 ,‬‬
‫‪‬‬
‫סגנונות קיום‪ :‬מי אתה איש חינוך‪ ,‬רבקה רייכנברג‪.2113 ,‬‬
‫‪‬‬
‫ללמוד בקצב שונה ‪ -‬סגנונות למידה וחשיבה‪ ,‬פט ברק גולד וסטיפן גרגר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל אחד חושב אחרת‪ ,‬כל אחד יודע אחרת‪ ,‬כל אחד לומד אחרת‪ ,‬אהובה לוין ושרה שמעוני‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סגנונות למידה‪,‬דליה מעוז ובתיה בר לב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לחשוב‪ ,‬להבין‪ ,‬להצליח‪ ,‬תלמה גביש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הוראה יחידנית‪ ,‬אבחון והערכה בהוראה היחידנית‪ ,‬יחידה ‪ 1‬שרה גורי‪-‬רוזנבליט‪ ,‬תיקי זהר‬
‫‪‬‬
‫הערכה מושכלת מתיאוריה למעשה‪ ,‬מנוחה בירנבאום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית‪ ,‬נועה שהם‪.2113 ,‬‬
‫‪‬‬
‫הוראה מתקנת הלכה למעשה‪ ,‬מוריה טלמור‬
‫‪‬‬
‫הקניית הקריאה והקניית הכתיבה‪ ,‬ברכה וינוגרד וזהבה הרמן‪.‬‬
‫‪5‬‬

Similar documents