דו"ח שנתי 2013 - איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה

Transcription

דו"ח שנתי 2013 - איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה
1
‫דבר יו"ר האיגוד‬
‫חברים יקרים ‪,‬‬
‫אני מתכבד להגיש בזאת לעיונכם דו"ח הסוקר ומסכם את פעילות האיגוד לשנת ‪ .2013‬איגוד‬
‫ערים לשמירת איכות הסביבה "שרון כרמל" נוסד ופועל בכדי לאפשר לתושבי האזור חיים‬
‫בסביבה נקייה בהווה ובעתיד‪.‬‬
‫זו השנה הרביעית בה אנו מפרסמים דו"ח מקיף על פעילות האיגוד‪ .‬פעילות זאת נעשית מתוך‬
‫תפיסה של המשכיות‪ ,‬שיפור מתמיד ושקיפות בפני הציבור‪ .‬ברוח זו אנו מפקחים ומדווחים על‬
‫מדידות זיהום האוויר בזמן אמת באתר האיגוד‪ ,‬מפרסמים תוצאות בדיקות שפכים‪ ,‬רעש וקרינה‬
‫במערכת ה"ניטורית"‪ ,‬ומפיצים ניוזלטר תקופתי בו מדווחת פעילותינו בתפוצה רחבה ככל‬
‫האפשר‪.‬‬
‫הדו"ח מציג את הפעילות הרבה של האיגוד בשנת ‪ 2013‬עליה ניתן לעמוד בפירוט בגוף המסמך‪ .‬על‬
‫רקע זה אבקש להדגיש את עיקרי הדברים הבאים‪:‬‬
‫במהלך השנה הושלם הליך החלפת המנכ"ל‪ .‬אירוע היסטורי המתרחש לראשונה באיגוד‪ .‬מועצת‬
‫האיגוד אישרה את מינויו של ניר סהר למנכ"ל האיגוד‪ ,‬אשר נכנס לתפקידו ובטקס מרגש נפרדנו‬
‫בתודה ובהערכה מירוחם לקריץ אשר ניהל את האיגוד מיום הקמתו‪" .‬העברת המקל" בוצעה‬
‫באופן חלק ומקצועי‪.‬‬
‫בשנה זו הושם דגש על פיקוח הדוק על תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה והפיקוח אף הורחב‬
‫לתחנת הכוח "חגית" הנמצאת אף היא במרחב האיגוד‪ .‬בין השאר גיבשה מועצת האיגוד החלטה‬
‫המתנגדת להפיכת תחנת הכוח בחדרה לנמל יבוא לפחם לצרכים מסחריים תוך חשיפת תושבי‬
‫האזור לזיהום פוטנציאלי‪ .‬לעת עתה נראה כי האיום לא יצא לפועל בעת הקרובה ונדרשת עמידה‬
‫על המשמר למניעתו גם בעתיד‪.‬‬
‫מאמץ רב רוכז בהכשרת האיגוד להתמודד עם האתגר הנובע ממעבר לשימוש בגז בתחנות הכוח‪.‬‬
‫תסקיר מקצועי שהוכן באיגוד אומץ ע"י חוקר המועצה הארצית לתכנון ובנייה‪ .‬בין השאר‪ ,‬נקבע‬
‫ע"י החוקר‪ ,‬כי הקמת מתקני גז בעמק חפר ובתחנת הכוח חגית יותנו באישור של איגוד ערים‬
‫"שרון‪-‬כרמל"‪ .‬מאמץ זה נמשך ויכלול גם הכנת חוק עזר ייעודי‪.‬‬
‫דגש נוסף הושם על התחום המנהלי ואופן בו פועל האיגוד‪ .‬לראשונה מזה שנים רבות הסתיימה‬
‫שנת ‪ 2013‬באיזון תקציבי ואף בעודף קל‪ .‬תקציב ‪ 2014‬הוכן בקפדנות ואישורו במשרד הפנים‬
‫הסתיים כבר בתחילת השנה‪ ,‬כך שהאיגוד פועל ע"פ תקציב מאושר‪ .‬נערך מאמץ לטיפול בלקחי‬
‫ביקורת שנעשו באיגוד והחל עמ"ט למנוי מבקר פנים שיפקח מקרוב על תקינות המינהל‪.‬‬
‫הושלם הליך הסדרת המבנה החדש של האיגוד ובמהלך השנה התקבל "טופס ‪ "4‬למבנה‪ ,‬לאחר‬
‫שהושלמו כל ההליכים הנדרשים לכך‪ .‬בקרוב תובא בפני המועצה הצעה לשימוש בחללים הפנויים‬
‫במבנה לצרכים העולים ומשלימים את יעוד האיגוד‪.‬‬
‫‪I‬‬
‫איכות הסביבה ואיכות החיים של תושבי האזור מנחים אותנו בכל החלטה ובכל התנהלות בשטח‪.‬‬
‫העשייה הרבה‪ :‬המנהלית‪ ,‬המעשית והמקצועית‪ ,‬לא הייתה מתבצעת ללא אמות המידה הגבוהות‬
‫ומוסריות העבודה של צוות האיגוד ועל כך תודתי לעובדי האיגוד המסורים‪ .‬פני האיגוד אל‬
‫העתיד‪ ,‬בכוונתנו להמשיך בהתמקצעות כל האגפים תוך הקפדה על הרחבת הממשקים עם‬
‫הרשויות המקומיות והקפדה על נושא השירות‪ ,‬המקצועיות‪ ,‬השקיפות והתאמה לעידן הטכנולוגי‬
‫בו אנו חיים וזאת בכדי שתושבי הרשויות המקומיות החברות באיגוד ייהנו מאיכות סביבה‬
‫ואיכות חיים מיטביים‪.‬‬
‫תודה מקרב לב לחברי מועצת האיגוד הפועלים במסירות לקידום יעדי האיגוד ושמירת איכות‬
‫הסביבה למען כלל תושבי המרחב בהווה ולמען הדורות הבאים‪.‬‬
‫שלכם‪,‬‬
‫אורי דיסטניק‬
‫יו"ר האיגוד‬
‫‪II‬‬
‫דבר מנכ"ל האיגוד‬
‫חברים יקרים‪,‬‬
‫מוגש לכם בזאת דו"ח הסוקר את הפעילות הענפה של האיגוד בשנת ‪ .2013‬עבורי מדובר בדו"ח‬
‫הראשון כמנכ"ל האיגוד לאחר שבחודש יוני נכנסתי לתפקיד באופן רשמי‪ .‬ראשית אודה לירוחם‬
‫לקרץ על עבודתו רבת השנים כמנכ"ל האיגוד‪ .‬ירוחם ליווה אותי בחודשים הראשונים בתפקיד‬
‫ועשה את המרב כדי שאצליח‪.‬‬
‫אנו באיגוד שואפים ליצור שיתופי פעולה עם כלל הגורמים הרלבנטיים‪ :‬הרשויות המקומיות‪,‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬גופים מקצועיים ועוד‪ .‬על פי תפיסתי עבודה בשיתוף פעולה פורה יכולה‬
‫לקדם את האיגוד ולמצב אותו כגוף המוביל באזור בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה‪ .‬דבר זה‬
‫יטיב עם התושבים שייהנו מאיכות סביבה ואיכות חיים מיטבית‪.‬‬
‫מיום כניסתי לתפקיד פעלתי במספר מישורים מרכזיים‪ :‬הראשון הגדרת הממשקים והגברת‬
‫העבודה מול המשרד להגנת הסביבה‪ .‬השני‪ :‬הגברת הפיקוח והדיווח על התעשייה הן בתחום‬
‫איכות האוויר והן בתחום השפכים ועמידה איתנה וקפדנית מול הגורמים המזהמים עד להסדרת‬
‫המפגעים‪ .‬השלישי‪ :‬הגדרת נהלים פנימיים בעבודת האיגוד‪ ,‬איחוד משרות וביצוע ביקורות על‬
‫אופן עבודתנו והרביעי‪ :‬הרחבת תחום החינוך הסביבתי הן בבתי הספר והן במבנה האיגוד‪-‬‬
‫המשמש אכסניה ראויה ומיטבית למימוש תחום זה‪ .‬העבודה במישורים אלה נושאת פירות‬
‫ומעצימה את המוניטין של האיגוד בתחום שיפוטנו ומחוצה לו ‪.‬‬
‫מעבר לעבודה השוטפת עומדים לפנינו אתגרים מהותיים‪ :‬הקמת סולקנים והמעבר לשימוש בגז‬
‫בתחנת הכח אורות רבין‪ ,‬הקמת תחנת כח במפעלי נייר חדרה‪ ,‬טיפול בנושא מעבר הפחם מתחנת‬
‫הכח לירדן‪ ,‬המשך המאבק במפגע המפחמות הגורם לפגיעה באיכות חיי התושבים באזור ועוד‪.‬‬
‫אנו נכונים לכל אתגר ולכל משימה אשר תיטיב עם הסביבה‪.‬‬
‫אציין בהזדמנות זו שכל זאת לא היה נעשה לולא נכונותם ומסירותם של העובדים‪ .‬עובדי האיגוד‬
‫הם הנכס העיקרי שלנו ואני פועל על מנת להעצים את הנכס האנושי באמצעות‪ :‬השתלמויות‪,‬‬
‫עבודת שטח רבה ועבודת צוות‪ .‬בכך מתייעלת עבודת כל אחד מהעובדים ועבודת האיגוד כולו‪.‬‬
‫במקביל אנו משדרגים את הציוד הן במעבדה האנליטית והן במערך ניטור האוויר‪ ,‬בכדי שיהיו‬
‫ברשותנו ציוד וכלים מיטביים ומתקדמים‪.‬‬
‫בהזדמנות זו אודה ליו"ר האיגוד היוצא אורי דיסטניק ששימש בתפקיד במשך שלוש שנים ואברך‬
‫את היו"ר הנכנס ראש עיריית אור עקיבא יעקב אדרי‪ ,‬אשר אני סמוך ובטוח כי ניסיונו הרב‬
‫במישור המקומי והארצי יסייעו בקידום האיגוד‪.‬‬
‫עבודה רבה עוד לפנינו‪ ,‬בתקופה הקרובה נמשיך בהחלת שינוי ארגוני באיגוד‪ ,‬בכתיבת וביישום‬
‫נהלי עבודה‪ ,‬בהתמקצעות וכמובן בעבודה רציפה לשמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים של‬
‫תושבינו‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ניר סהר‬
‫מנכ"ל‬
‫‪III‬‬
‫תוכן‪:‬‬
‫מנהלת האיגוד ‪..............................................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫שנת ‪ 2013‬באיגוד ‪..............................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫אגף אוויר ‪.....................................................................................................................‬‬
‫תחנות ניטור האוויר ‪...........................................................................................‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫תקני איכות האוויר לשנת ‪8 .......................................................................... 2013‬‬
‫אירועי זיהום אוויר לשנת ‪21 ............................................................................. 2013‬‬
‫תחנות כח ‪42 .........................................................................................................‬‬
‫מדידות רעש ‪52 .........................................................................................................‬‬
‫פיקוח איכות אוויר מתעשייה ‪54 ................................................................................‬‬
‫חומרים מסוכנים ‪58 .................................................................................................‬‬
‫אגף קרקע ‪62 ......................................................................................................................‬‬
‫פיקוח על שפכי תעשיות ‪62 ......................................................................................‬‬
‫מכוני טיהור‪73 ..........................................................................................................‬‬
‫פסולת ‪80 ...............................................................................................................‬‬
‫המעבדה לכימיה אנליטית ‪83 .....................................................................................‬‬
‫אגף תכנון‪ ,‬רישוי וחינוך ‪84 ....................................................................................................‬‬
‫תכנון סביבתי ‪84 ......................................................................................................‬‬
‫רישוי עסק ‪92 ..........................................................................................................‬‬
‫חינוך והסברה ‪97 .....................................................................................................‬‬
‫משמר הסביבה ‪101 .............................................................................................................‬‬
‫נספחים‬
‫‪0‬‬
‫איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון כרמל( הוקם בשנת ‪ 1979‬בצו שר הפנים‪ .‬המטרה בהקמת‬
‫האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין"‬
‫הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה‪ .‬עם השנים התרחבה פעילות האיגוד לתחומי איכות סביבה‬
‫נוספים כגון‪ :‬פיקוח על תעשיות למניעת זיהום אויר וזיהום קרקע‪ ,‬ייעוץ לרשויות בתחום הפסולת‪,‬‬
‫ביצוע מחקר בנושאי מניעת ריחות ממפעלי תעשייה‪ ,‬מדידות רעש‪ ,‬ייעוץ סביבתי לועדות בניין ערים‪,‬‬
‫מתן חוות דעת לבקשות להיתרי בנייה‪ ,‬חינוך סביבתי‪ ,‬רישוי עסקים ועוד‪...‬‬
‫כל מידע אודות האיגוד ופעולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט ‪. /http://www.sc-sviva.org.il -‬‬
‫האיגוד הוא התארגנות אזורית של הרשויות הנמצאות ברדיוס של כ ‪ 30-‬ק"מ מתחנת הכוח – רוב‬
‫שטחו מצוי במישור החוף הצפוני ‪,‬ממגידו במזרח לגבולה הדרומי של חיפה ועד לכפר יונה ‪,‬נתניה‬
‫ופרדסיה‪ .‬כיום חברות באיגוד ‪ 18‬רשויות‪ ,‬שאת ההיבטים הסביבתיים שלהן משרת האיגוד‪.‬‬
‫השטח בו פועל האיגוד משתרע על כ ‪- 675‬אלף דונם ‪,‬ואוכלוסייתו מונה כ ‪ 600-‬אלף נפש‪ .‬כ‪75%-‬‬
‫מהרשויות החברות באיגוד הינן הומוגניות ערים גדולות כגון נתניה וחדרה ועד מועצות מקומיות‬
‫ואזוריות וכן מהמגזר הערבי‪.‬‬
‫הרשויות החברות באיגוד‪:‬‬
‫שם הרשות‬
‫מספר תושבים‬
‫אור עקיבא‬
‫‪20,000‬‬
‫אלונה‬
‫‪2,000‬‬
‫אליכין‬
‫‪3,500‬‬
‫באקה אל גרביה‬
‫‪28,000‬‬
‫בינימינה – גבעת עדה‬
‫‪15,000‬‬
‫ג'סר א‪-‬זרקא‬
‫‪13,500‬‬
‫ג'ת‬
‫‪11,000‬‬
‫זכרון יעקב‬
‫‪21,000‬‬
‫חדרה‬
‫‪92,081‬‬
‫חוף כרמל‬
‫‪28,000‬‬
‫כפר יונה‬
‫‪20,000‬‬
‫מגידו‬
‫‪12,700‬‬
‫מנשה‬
‫‪18,282‬‬
‫‪219,000‬‬
‫נתניה‬
‫‪40,000‬‬
‫עמק חפר‬
‫‪13,000‬‬
‫פורדיס‬
‫‪33,000‬‬
‫פרדס חנה ‪ -‬כרכור‬
‫‪6,275‬‬
‫פרדסיה‬
‫‪596,338‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1‬‬
‫חברי מועצת האיגוד לשנת ‪:2013‬‬
‫מדיניות האיגוד נקבעת ע"י מועצת האיגוד בה נציגים מכל הרשויות החברות באיגוד‪:‬‬
‫אורי דיסטניק‬
‫יו"ר ‪ /‬ראש מועצת מקומית בנימינה – גבעת עדה‬
‫אייל שני‬
‫אילן שדה‬
‫אלדד שלם‬
‫אלי אבוטבול‬
‫אריה שרון‬
‫גדעון בן אהרון‬
‫חיים אביטן‬
‫כאמל אבו דהאש‬
‫לירון שפירא‬
‫מודי ברכה‬
‫מוטי חי‬
‫מיכה בר‪-‬אל‬
‫סמיח אבו מוך‬
‫ראפה אבו עסבה‬
‫רמי ניסן‬
‫שלבי סמיר‬
‫שמחה יוסיפוב‬
‫מנהל היחידה הסביבתית פרדס חנה ‪ -‬כרכור‬
‫ראש מועצה אזורית מנשה‬
‫סגן ראש מועצה אזורית עמק חפר‬
‫ראש מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫ראש מועצה מקומית אלונה‬
‫סגן ראש מועצה מקומית פרדסיה‬
‫ראש עיריית חדרה‬
‫נציג מועצה מקומית פרדיס‬
‫מנהל היחידה הסביבתית מגידו ואלונה‬
‫סגן ראש מועצה אזורית חוף כרמל‬
‫ראש מועצה מקומית אליכין‬
‫מנהל יחידה סביבתית נתניה‬
‫נציג מעיריית באקה אל גרביה‬
‫נציג מועצה מקומית ג'סר א‪-‬זרקא‬
‫נציג כפר יונה‬
‫נציג מועצה מקומית ג'ת‬
‫ראש עיריית אור עקיבא‬
‫חברי וועדות‪:‬‬
‫שם הוועדה‬
‫יו"ר הוועדה‬
‫חברים בוועדה‬
‫וועדת קניות‬
‫אריה שרון‬
‫אייל שני‪ ,‬טליה מבור‬
‫וועדת מכרזים‬
‫גידי בן אהרון‬
‫מוטי חי‪ ,‬מיכה בראל‬
‫וועדת ביקורת‬
‫לירון שפירא‬
‫חיים געש‪ ,‬סמיר שלבי‬
‫וועדת כח אדם‬
‫גידי בן אהרון‬
‫שמחה יוסיפוב‪ ,‬אילן שדה‬
‫הבראת המעבדה‬
‫אריה שרון‬
‫לירון שפירא‪ ,‬מודי ברכה‬
‫צביקה לוין‬
‫ניצן שי‬
‫יותם אשל‬
‫רואה חשבון‬
‫יועץ משפטי‬
‫יחסי ציבור‬
‫‪2‬‬
‫עובדי האיגוד לשנת ‪:2013‬‬
‫באיגוד ‪ 19‬עובדים‪ 2 ,‬עובדות כח אדם ו – ‪ 3‬בנות שירות לאומי‪.‬‬
‫ניר סהר‬
‫מנכ"ל האיגוד‬
‫דורית שמע‬
‫פזית קציר‬
‫אמרכל‬
‫מזכירות‬
‫גלוריה אפרתי‬
‫לינס אוזון‬
‫מנהלת אגף קרקע‬
‫מנהלת אגף אוויר‬
‫קרן בן דוד‬
‫רכזת שפכי תעשייה ומכוני טיהור‬
‫יונת אלקלעי‬
‫משה לנציאנו‬
‫רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומרים מסוכנים‬
‫רכז רישוי עסקים‬
‫טובי דנינו‬
‫אורלי מולה‬
‫רכזת תכנון סביבתי‬
‫רכזת חינוך סביבתי‬
‫משה גמליאל‬
‫עמי חתוכה‬
‫ג'ניה סוקולסקי‬
‫מרינה קירשון‬
‫קלודין זגורי‬
‫ערן דוידוב‬
‫אורה שמיאלוב‬
‫רכז מחשוב ותקשורת‬
‫רכז משמר הסביבה‬
‫מנהלת איכות למעבדה אנליטית‬
‫לבורנטית‬
‫לבורנטית‬
‫דוגם המעבדה‬
‫סייעת למעבדה‬
‫אביחי תוהמי‬
‫דולב בשן‬
‫חופית כחלון‬
‫טניה מטטוב‬
‫טכנאי תחנות ניטור אוויר‬
‫רכז רעש וטכנאי תחנות ניטור אוויר‬
‫מזכירות המעבדה‬
‫ניקיון‬
‫‪3‬‬
‫שנת ‪ 2013‬באיגוד‬
‫החלפת מנכ"ל‬
‫עם יציאתו של ירוחם לקרץ לגמלאות‪ ,‬מונה ניר סהר למנכ"ל האיגוד‪ .‬ניר נכנס לתפקידו במאי ‪2013‬‬
‫ובמסגרת כניסתו לתפקיד החל בשיתוף פעולה נרחב אל מול הגורמים השותפים לפעילות האיגוד‪:‬‬
‫הרשויות החברות בו ושלושת המחוזות במשרד להגנת הסביבה אליהם הם משויכים‪ ,‬וכל זאת בכדי‬
‫שיוסיף להיות האיגוד המוביל בישראל ויבטיח איכות סביבה וחיים ראויים לתושבי האזור‪.‬‬
‫שדרוג מערך ניטור אוויר‬
‫האיגוד החל בפרויקט לשדרוג תחנות הניטור שברשותו‪ .‬עלות הפרויקט כמיליון ‪ .₪‬במסגרת שדרוג‬
‫התחנות הוחלפו אמצעי המחשוב‪ ,‬התקשורת ותשתית החיווט והחשמל‪ .‬בנוסף‪ ,‬הותקנו מכשירים‬
‫חדשים אשר מטרתם לנטר את זיהום האוויר גם לתחנות הכח בהן קיים שימוש בגז‪ ,‬כדוגמת תחנת‬
‫הכח חגית‪ .‬נבחר קבלן אשר מכשיר את טכנאי האיגוד לתפעול תחנות הניטור‪ ,‬ובכך האיגוד הינו‬
‫היחיד בישראל אשר מתפעל את תחנות הניטור בעצמו ולא ע"י קבלן משנה‪.‬‬
‫שדרוג מערך ניטור האוויר באיגוד הינו חלק מההכנות לקראת הסמכת תקן ‪ 17025‬עבור מערך‬
‫הניטור‪.‬‬
‫חוק עזר לשפכי תעשייה‬
‫בשני הרבעונים האחרונים של השנה‪ ,‬החל האיגוד בגביית חובות משנת ‪ 2013 - 2012‬ע"פ חוק העזר‬
‫לשפכי תעשייה‪ .‬סך הגבייה עומד על כ – ‪ .₪ 500,000‬בנוסף‪ ,‬הפעיל האיגוד מערך גביית חובות‬
‫מהרשויות אשר לא שילמו עד כה‪.‬‬
‫חוק חופש המידע‬
‫האיגוד מייחס חשיבות רבה לשיתוף הציבור במידע סביבתי המצוי ברשותו ופועל ליישום הוראות‬
‫חוק חופש המידע מתוך שקיפות ומתוך השאיפה להגברת מעורבות התושבים‪ ,‬המודעות והעשייה‬
‫הסביבתית‪ .‬האיגוד מפיץ את פעולותיו בכלי תקשורת שונים בכדי להגיע אל ציבור נרחב ככל שיהיה‪,‬‬
‫וזאת ע"י העלאת תכנים לאתר האינטרנט של האיגוד שכתובתו ‪, /http://www.sc-sviva.org.il‬‬
‫הפצת ‪ newsletter‬רבעוני לרשימת תפוצה נרחבת‪ ,‬תקשורת אל מול דוברי הרשויות השונות‪,‬‬
‫פרסומים במקומונים ובעיתונות הארצית והעלאת כל תלונות הציבור וסיורי הפיקוח לניטורית‬
‫שבאתר האיגוד‪ .‬בנוסף‪ ,‬האיגוד מפעיל מענה טלפוני ע"י חברת קישורית‪ ,‬המתחייב לקבל מענה גם‬
‫ללא נוכחות עובדי האיגוד‪.‬‬
‫לכל בקשה לקבלת מידע‪ ,‬יש לפנות אל ממונת חוק חופש המידע‪ ,‬אורלי מולה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪4‬‬
‫צעדי התייעלות באיגוד‬
‫עם כניסתו של מנכ"ל האיגוד לתפקיד‪ ,‬בוצעו מספר שינויים ארגוניים במטרה לשפר ולייעל את‬
‫העבודה בארגון‪ :‬איחוד תפקיד רכז רישוי עסקים עם רכז תכנון סביבתי‪ ,‬איחוד מסגרת התפקיד של‬
‫האמרכל עם המזכירות והעברתה של המזכירה לסיוע אדמיניסטרטיבי במעבדה‪ ,‬שינוי מבנה אגף‬
‫אוויר בכדי לשים דגש ראוי לתחנות הכח ועוד‪...‬‬
‫ביקורת על פעילות האיגוד‬
‫בשנת ‪ 2013‬חלו על האיגוד שתי ביקורות‪ :‬ביקורת משרד הפנים וביקורת נוספת של עיריות נתניה‬
‫וחדרה המופעלת ע"י וועדת ביקורת פנים של חברי מועצת האיגוד‪ .‬יש לציין כי האיגוד עבר ביקורות‬
‫אלו בהצלחה‪ ,‬וההערות שהתקבלו שופרו מיידית‪.‬‬
‫לקראת אוויר נקי‬
‫תחנת הכח אורות רבין מייצרת חשמל לכ – ‪ 42%‬מכלל האוכלוסייה‪ .‬תחנת הכח חגית מפיקה גם‬
‫היא כ – ‪ 20%‬מתצרוכת החשמל‪ .‬סה"כ בשטח האיגוד מופק חשמל לכ – ‪ 60%‬מהציבור בישראל‪.‬‬
‫עם הפעלת תחנת הכח אורות רבין עם מערכת הסולקנים‪ ,‬וכניסתו של הגז הטבעי‪ ,‬האיגוד דואג‬
‫ומפקח על כל התהליכים המתבצעים בתחנות הכח בכדי שהציבור ייהנה מאוויר נקי יותר‪.‬‬
‫לקראת כניסתו של נושא הגז הטבעי‪ ,‬עבר צוות האיגוד הכנה והכשרה לנושא בכדי שיוכל לייצג את‬
‫הציבור באופן מקצועי ככל הניתן‪.‬‬
‫הצפה באיגוד‬
‫בחודש ינואר ‪ ,2013‬בעקבות גשמים עזים שירדו באזור‪ ,‬נגרמה עלייה במפלס נחל חדרה שגרמה‬
‫להצפות באזור התעשייה בחדרה‪ ,‬ובעקבות כך גם במבנה האיגוד‪ .‬גובה המים הגיע לכ – ‪ 0.5‬מטר‬
‫וגרם לנזקים רבים למעלית‪ ,‬לריהוט ולציוד המעבדה‪ .‬בעקבות ההצפה‪ ,‬האיגוד הפעיל את הביטוח‬
‫והזמין חברה אשר שאבה את המים שנותרו מתחת למרצפות המבנה‪ .‬במהלך השנה נרכש ציוד חדש‬
‫למעבדה ונעשו השלמות אל מול כספי הביטוח‪.‬‬
‫יום גיבוש לעובדים‬
‫מנכ"ל האיגוד‪ ,‬כחלק מהיכרות עם צוות האיגוד‪ ,‬הוציא את כל‬
‫עובדי האיגוד ליום גיבוש בחווה החקלאית בעין עירון‪ ,‬הנמצא‬
‫בשטח האיגוד‪ .‬ביום זה נהנו העובדים מסדנא חקלאית שמטרתה‬
‫לבשל ארוחת מלכים‪ .‬את המוצרים לארוחה הרוויחו המשתתפים‬
‫בעבור משימות חקלאיות שנעשו ברחבי המושב‪.‬‬
‫הסמכה לתקן איזו ‪9001‬‬
‫האיגוד עבר בהצלחה בדיקה ע"י בודק חיצוני מטעם מכון התקנים עבור הסמכת האיגוד לתקן‬
‫ניהול איכות )איזו ‪ ,(9001‬שהינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת‬
‫מערכת ניהול איכות בארגון‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫תחנות ניטור אוויר‬
‫מתוקף צו הקמת האיגוד‪,‬הוקם בשנת ‪ 1979‬מערך ניטור האוויר הראשון בישראל‪ ,‬מערך ניטור‬
‫האוויר של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה בחדרה‪ ,‬המכונה כיום איגוד ערים לשמירת איכות‬
‫הסביבה )שרון‪ -‬כרמל(‪ .‬בראשית דרכו )שנת ‪ ,(1981‬מערך הניטור מנה ‪ 12‬תחנות ניטור אוויר‪ .‬כיום‬
‫מערך הניטור מונה ‪ 18‬תחנות ניטור אוויר הפרוסות על שטח של ‪ 18‬רשויות‪ .‬המערך כולל ‪ 16‬תחנות‬
‫ניטור נייחות ושתי תחנות ניטור ניידות‪ .‬בכל תחנות הניטור מודדים גופרית דו‪-‬חמצנית‪ ,‬תחמוצות‬
‫חנקן‪ ,‬ופרמטרים מטאורולוגיים‪ .‬אוזון נמדד בתחנות המעפיל וכרם מהר"ל‪ .‬חלקיקים נמדדים‬
‫בתחנות הניטור פרדס חנה‪ ,‬ברקאי ובניידות ניטור האוויר‪ -‬קרון איגוד וניידת אום אל פאחם‪ .‬נתוני‬
‫תחנות ניטור האוויר מתקבלים בזמן אמת‪ ,‬במחשב המרכזי בחדר הבקרה של איגוד‪ .‬נתוני זמן אמת‬
‫גולמיים וכן נתוני ארכיון ניתנים באתר האיגוד שכתובתו‪ http://www.sc-sviva.org.il/ :‬וכן‬
‫באתר המשרד להגנה"ס‪ .‬סמוך לתחנת הניטור מנשה‪ ,‬הוקם מכ"מ אקוסטי אלקטרומגנטי )בבעלות‬
‫חברת החשמל לישראל( למדידת פרופיל כיוון רוח‪ ,‬מהירות רוח וטמפרטורה וירטואלית עבור טווח‬
‫הגבהים ‪ 100-1000‬מטר מעל פני הקרקע‪.‬‬
‫מיקום תחנות הניטור האוויר לשנת ‪2013‬‬
‫מס"ד‬
‫תחנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫*‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫*‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫*‪21‬‬
‫שם התחנה‬
‫מיקום התחנה‬
‫בית אליעזר קרקע שטח פתוח‬
‫מבנה איגוד‬
‫חדרה‬
‫קרקע שטח פתוח‬
‫ברקאי‬
‫גג ביה"ס‬
‫נתניה‬
‫גג מזכירות המושב‬
‫אליקים‬
‫בתוך המוזיאון‬
‫זכרון יעקב‬
‫גג מקלט ציבורי‬
‫פרדס חנה‬
‫על גבעה במושב‬
‫אליכין‬
‫קרקע שטח פתוח‬
‫מנשה‬
‫גג בנין המועצה‬
‫גבעת עדה‬
‫אזור בריכות דגים‬
‫גן שמואל‬
‫אזור בריכות דגים‬
‫המעפיל‬
‫גג חדר האוכל‬
‫מגל‬
‫על גבעה במושב‬
‫כ‪.‬מהר"ל‬
‫ד‪.‬אל‪-‬כרמל חצר תחנת שאיבה‬
‫גג בריכת המים‬
‫עמיקם‬
‫אום אל פאחם תחנת כיבוי אש‬
‫עין השופט‬
‫קרון איגוד‬
‫נ"צ מזרח‪/‬צפון‬
‫‪704.5/194.5‬‬
‫‪706/192‬‬
‫‪709.0/202.4‬‬
‫‪694.8/187.2‬‬
‫‪726.5/206.5‬‬
‫‪719.9/195.9‬‬
‫‪708.1/196.8‬‬
‫‪701.7/192.6‬‬
‫‪708.6/193.0‬‬
‫‪713.8/200.6‬‬
‫‪705.3/196.6‬‬
‫‪697.7/198.1‬‬
‫‪699.2/203.4‬‬
‫‪728.4/199.1‬‬
‫‪731.9/206.9‬‬
‫‪719.1/202.2‬‬
‫‪715.7/214.4‬‬
‫‪723.3/209.3‬‬
‫מרחק וכיוון‬
‫לתחנת הכוח‬
‫חגית‬
‫גובה מעל מרחק ‪ /‬וכיוון‬
‫פני הים לתחנת הכוח‬
‫אורות רבין‬
‫)מטר(‬
‫‪20‬‬
‫‪ 6.4/309°‬ק"מ‬
‫‪20‬‬
‫‪ 4/318°‬ק"מ‬
‫‪48‬‬
‫‪ 12.8/267°‬ק"מ‬
‫‪33‬‬
‫‪ 13.8/10°‬ק"מ‬
‫‪235‬‬
‫‪ 24.8/223°‬ק"מ ‪ 2.5/220°‬ק"מ‬
‫‪172‬‬
‫‪ 13.4/209°‬ק"מ‬
‫‪65‬‬
‫‪ 7.3/273°‬ק"מ‬
‫‪49‬‬
‫‪ 7.5/336°‬ק"מ‬
‫‪15‬‬
‫‪ 3.4/270°‬ק"מ‬
‫‪87‬‬
‫‪ 12.4/242°‬ק"מ‬
‫‪20‬‬
‫‪ 7.8/294°‬ק"מ‬
‫‪24‬‬
‫‪ 13.6/317°‬ק"מ‬
‫‪90‬‬
‫‪ 16.6/303°‬ק"מ‬
‫‪125‬‬
‫‪ 21.8/206°‬ק"מ ‪ 5.9/121°‬ק"מ‬
‫‪445‬‬
‫‪ 29.2/216°‬ק"מ ‪ 7.5/202°‬ק"מ‬
‫‪125‬‬
‫‪ 16.8/230°‬ק"מ‬
‫למדידות מכביש ‪65‬‬
‫‪10‬‬
‫‪265‬‬
‫‪ 21.6/232°‬ק"מ ‪ 4.2/54°‬ק"מ‬
‫* תחנה מס' ‪ - 6‬תחנת ניטור זכרון יעקב‪ ,‬לא בוצע ניטור רציף של זיהום אוויר בשנת ‪.2013‬‬
‫תחנת הניטור סיפקה מדדים מטאורולוגיים של השרות המטאורולוגי‪.‬‬
‫* תחנה מס' ‪ -10‬תחנת ניטור גבעת עדה‪ ,‬לא בוצע ניטור רציף של זיהום אוויר בשנת ‪.2013‬‬
‫תחנת הניטור סיפקה מדדים מטאורולוגיים בלבד‪.‬‬
‫* תחנה מס' ‪-21‬קרון איגוד‪ ,‬בתאריך ‪ 02.07.13‬הניידת עברה למדידות זיהום אוויר במושב בית‬
‫ינאי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מפת תחנות ניטור האוויר בתחום האיגוד‬
‫‪7‬‬
‫תקני איכות האוויר לשנת ‪2013‬‬
‫תקן איכות אוויר נקבע לפי סוג הזיהום‪ ,‬ריכוז המזהם וזמן החשיפה לזיהום‪.‬‬
‫תקני סביבה החדשים המוגדרים "ערכי סביבה" נכנסו לתוקף בתאריך ‪ 08.08.11‬במסגרת חוק אוויר‬
‫נקי‪.‬‬
‫הפירוט להלן ניתן בהתאם לציוד שהותקן במערך הניטור באיגוד‪.‬‬
‫תקנות ערכי איכות אוויר‬
‫מזהם‬
‫אוזון‬
‫סימול‬
‫‪O3‬‬
‫ריכוז‬
‫‪ 117‬חל"ב‬
‫פרק זמן‬
‫מדידה‬
‫חצי שעה‬
‫סוג תקן‬
‫מוחלט ארצי‬
‫מס' פעמים‬
‫בשנה שניתן‬
‫לעבור את‬
‫התקן באתר‬
‫‪0‬‬
‫אוזון‬
‫‪O3‬‬
‫‪ 82‬חל"ב‬
‫‪ 8‬שעות‬
‫מוחלט ארצי‬
‫‪0‬‬
‫גופרית דו חמצנית‬
‫‪SO2‬‬
‫‪ 134‬חל"ב‬
‫שעתי‬
‫מוחלט ארצי‬
‫‪8‬‬
‫גופרית דו חמצנית‬
‫‪SO2‬‬
‫‪ 48‬חל"ב‬
‫‪ 24‬שעות‬
‫מוחלט ארצי‬
‫‪0‬‬
‫גופרית דו חמצנית‬
‫‪SO2‬‬
‫‪ 23‬חל"ב‬
‫‪ 1‬שנה‬
‫מוחלט ארצי‬
‫‪0‬‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫‪NOx‬‬
‫‪ 500‬חל"ב‬
‫חצי שעה‬
‫מוחלט ארצי‬
‫‪0‬‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫‪NOx‬‬
‫‪ 298‬חל"ב‬
‫‪ 24‬שעות‬
‫מוחלט ארצי‬
‫‪0‬‬
‫חנקן דו חמצני‬
‫‪NO2‬‬
‫‪ 106‬חל"ב‬
‫שעתי‬
‫מוחלט ארצי‬
‫‪0‬‬
‫חלקיקים נשימים‬
‫עדינים‬
‫‪PM2.5‬‬
‫‪37.5‬‬
‫מק"ג‪/‬מ"ק‬
‫‪ 24‬שעות‬
‫יכנס לתוקף‬
‫‪01.1.15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫גופרית דו חמצנית ‪SO2‬‬
‫דלקים שונים מכילים כמויות שונות של גופרית‪ .‬שריפת הדלק גורמת לפליטת הגופרית לאטמוספרה‬
‫בצורת תחמוצות‪ ,‬ובעיקר כגופרית דו חמצנית‪ .‬הגופרית מגיבה עם החמצן שבאוויר ויוצרת את‬
‫תחמוצות הגופרית – גז בעל ריח חריף ואופייני‪ .‬גופרית דו חמצנית בריכוזים שונים גורמת לכאבי ראש‪,‬‬
‫הפרעות בראיה‪ ,‬שיעול‪ ,‬ולפגיעה בדרכי הנשימה בקרב אכלוסיה רגישה וכן לפגיעה ביבולים חקלאיים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬לא בוצעו מדידות גופרית דו חמצנית בתחנות הניטור‪ -‬נתניה‪ ,‬זכרון יעקב‪ ,‬וגבעת עדה‪.‬‬
‫סיכום מדידות גופרית דו חמצנית בתחנות הניטור לשנת ‪.2013‬‬
‫תחנת ניטור‬
‫בית אליעזר‬
‫חדרה‬
‫ריכוז שעתי‬
‫מרבי )חל"ב(‬
‫‪134‬‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫‪05.06.13‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מקור זיהום‬
‫האוויר‬
‫אורות רבין‬
‫ממוצע יממתי זמינות‬
‫)חל"ב(‬
‫נתונים‬
‫‪94%‬‬
‫‪23‬‬
‫‪47‬‬
‫‪74‬‬
‫‪07.09.13‬‬
‫‪19.06.13‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪89%‬‬
‫‪90%‬‬
‫פרדס חנה‬
‫אליכין‬
‫מנשה‬
‫גן שמואל‬
‫המעפיל‬
‫מגל‬
‫כרם מהר"ל‬
‫ד‪.‬אל כרמל‬
‫עמיקם‬
‫אום אל פאחם‬
‫קרון איגוד‬
‫‪34‬‬
‫‪118‬‬
‫‪71‬‬
‫‪75‬‬
‫‪79‬‬
‫‪43‬‬
‫‪70‬‬
‫‪14‬‬
‫‪65‬‬
‫‪62‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30.05.13‬‬
‫‪31.07.13‬‬
‫‪11.09.13‬‬
‫‪19.08.13‬‬
‫‪24.03.13‬‬
‫‪06.09.13‬‬
‫‪09.03.13‬‬
‫‪02.04.13‬‬
‫‪31.05.13‬‬
‫‪20.02.13‬‬
‫‪24.07.13‬‬
‫‪12.06.13‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪05:00‬‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫מקומי‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫מקומי‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪88%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪89%‬‬
‫‪93%‬‬
‫‪39%‬‬
‫‪89%‬‬
‫‪69%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪63%‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪72%‬‬
‫תקן חוק אוויר נקי‬
‫‪134‬‬
‫ברקאי‬
‫אליקים‬
‫‪48‬‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬לא נמדדו חריגות מעל סף התקנים לגופרית דו חמצנית בתחנות הניטור‪.‬‬
‫•‬
‫הערכים המרביים שנמדדו הינם עקב זיהום אוויר שנפלט מתחנת הכוח "אורות רבין" פרט‬
‫לתחנות הניטור דלית אל כרמל וקרון איגוד )הוצבה סמוך ליישוב עין השופט(‪.‬‬
‫•‬
‫זיהום אוויר של גופרית דו חמצנית מתחנת הכוח נמדד בעיקר בעונת הקיץ בשעות היום‪ .‬הסבר‬
‫לתופעה ניתן בסעיף "ארועי זיהום אוויר"‪.‬‬
‫•‬
‫הערך המרבי של מדידות גופרית דו חמצנית בממוצע שעתי נמדד בתחנת הניטור בית אליעזר‬
‫אשר ערכו כערך סף התקן‪ 134 -‬חל"ב‪ .‬זיהום האוויר נמדד בתאריך ‪ 05.06.13‬בשעה ‪.14:00‬‬
‫לקביעת מקור הזיהום נבדקו מספר פרמטרים‪ -‬כיוון הרוח בעת מדידת זיהום האוויר )תרשים‬
‫‪ ,(3‬מדידת זיהום אוויר במספר תחנות במקביל )תרשים ‪ (2‬ומגמת זיהום האוויר )תרשים ‪.(4‬‬
‫התרשימים מלמדים שמקור מזיהום האוויר מתחנת הכוח אורות רבין‪.‬‬
‫תרשים ‪ .2‬מדידות גופרית דו חמצנית בממוצע ‪ 5‬דקותי בתאריך ‪ .05.06.13‬ניתן לראות כי זיהום אוויר‬
‫מרבי נמדד בתחנת ניטור בית אליעזר )גרף צהוב( בין השעות ‪.11:00-15:00‬‬
‫תרשים ‪ .3‬מדידות רוח מתורן מטאורולוגי בתחנת ניטור חדרה )מייצג את תחנת ניטור בית אליעזר(‬
‫בתאריך ‪ 05.06.13‬בין השעות ‪ . 11:00-15:00‬ניתן לראות שבזמן מדידת זיהום האוויר )תרשים ‪ (1‬נשבו‬
‫רוחות מערביות‪ -‬רוחות מכיוון תחנת הכוח אורות רבין לתחנת הניטור בית אליעזר )מיקום תחנת‬
‫הניטור ביחס לתחנת הכוח אורות רבין ניתן במפה המצורפת מעלה(‬
‫‪10‬‬
‫תרשים ‪ .4‬מדידות גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן בממוצע ‪ 5‬דקותי בתאריך ‪ 05.06.13‬בתחנת ניטור‬
‫בית אליעזר‪ .‬ניתן לראות עליה במקביל של ריכוז הגופרית דו חמצנית ותחמוצות החנקן בעת מדידת‬
‫זיהום אוויר‪ .‬מגמת זיהום אוויר האופיינית לזיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תחמוצות חנקן ‪NOx‬‬
‫קבוצת תרכובות גזיות של חנקן וחמצן ביחסים שונים‪ ,‬בינם חנקן דו חמצני‪ ,‬גז חסר ריח‪ ,‬רעיל ומסיס‪,‬‬
‫בעל צבע חום אדמדם‪ ,‬הפוגע בדרכי הנשימה בעיקר באוכלוסיה חלשה‪ .‬מרבית תחמוצות חנקן‬
‫הנמדדים באטמוספרה מקורם מתהליך בעירה )כגון בתא הבעירה של מנועי רכב(‪ ,‬כאשר החנקן‬
‫האטמוספרי מתחמצן בטמפרטורות הגבוהות של הבעיה‪ .‬כמות תחמוצות החנקן תלויה בתנאי הבעירה‬
‫כגון תנאי הטמפרטורה‪ ,‬הלחץ ואחוז החמצן‪.‬‬
‫סיכום מדידות תחמוצות חנקן בתחנות הניטור לשנת ‪.2013‬‬
‫תחנת ניטור‬
‫בית אליעזר‬
‫חדרה‬
‫ברקאי‬
‫ריכוז חצי שעתי‬
‫מרבי )חל"ב(‬
‫‪279‬‬
‫‪222‬‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫‪07.07.13‬‬
‫‪07.07.13‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪14:00‬‬
‫מקור זיהום‬
‫האוויר‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫ממוצע יממתי זמינות‬
‫)חל"ב(‬
‫נתונים‬
‫‪98%‬‬
‫‪54‬‬
‫‪76%‬‬
‫‪56‬‬
‫‪287‬‬
‫‪106‬‬
‫‪22.12.13‬‬
‫‪30.05.13‬‬
‫‪08:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫‪72‬‬
‫‪25‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪39%‬‬
‫פרדס חנה‬
‫אליכין‬
‫מנשה‬
‫גן שמואל‬
‫המעפיל‬
‫מגל‬
‫כרם מהר"ל‬
‫ד‪.‬אל כרמל‬
‫עמיקם‬
‫אום אל פאחם‬
‫קרון איגוד‬
‫‪169‬‬
‫‪194‬‬
‫‪167‬‬
‫‪184‬‬
‫‪181‬‬
‫‪152‬‬
‫‪137‬‬
‫‪56‬‬
‫‪169‬‬
‫‪121‬‬
‫‪359‬‬
‫‪238‬‬
‫‪06.10.13‬‬
‫‪24.06.13‬‬
‫‪11.09.13‬‬
‫‪15.07.13‬‬
‫‪04.07.13‬‬
‫‪09.03.13‬‬
‫‪23.06.13‬‬
‫‪23.06.13‬‬
‫‪31.05.13‬‬
‫‪21.06.13‬‬
‫‪31.12.13‬‬
‫‪27.11.13‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪21:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪21:30‬‬
‫‪07:00‬‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫אורות רבין‬
‫מקומי‬
‫אורות רבין‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫‪24‬‬
‫‪35‬‬
‫‪21‬‬
‫‪28‬‬
‫‪37‬‬
‫‪36‬‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫‪83‬‬
‫‪65‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪53%‬‬
‫‪86%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪92%‬‬
‫‪72%‬‬
‫תקן חוק אוויר נקי‬
‫‪500‬‬
‫נתניה‬
‫אליקים‬
‫‪298‬‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬לא נמדדו חריגות מעל סף התקנים לתחמוצות חנקן בתחנות הניטור‪.‬‬
‫•‬
‫הערך המרבי של מדידות תחמוצות חנקן בממוצע חצי שעתי נמדד בניידת ניטור אום אל אפחם‬
‫ומהווה ‪ 72%‬מסף התקן‪ .‬זיהום האוויר נמדד בתאריך ‪ 31.12.13‬בשעה ‪ 21:30‬עקב תחבורה‬
‫מכביש ‪.65‬‬
‫•‬
‫ב‪ 60%-‬מתחנות הניטור הערכים המרביים שנמדדו הינם עקב זיהום אוויר שנפלט מתחנת הכוח‬
‫"אורות רבין"‪.‬‬
‫•‬
‫זיהום אוויר של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח נמדד בעיקר בעונת הקיץ בשעות היום‪ .‬הסבר‬
‫לתופעה ניתן בסעיף "ארועי זיהום אוויר"‪.‬‬
‫•‬
‫זיהום מרבי "מקומי" מקורו בעיקר מתחבורה ונמדד בעיקר בעונת החורף בשעות הבוקר‬
‫והערב‪ .‬הסבר לתופעה ניתן בסעיף "ארועי זיהום אוויר"‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫חנקן דו חמצני ‪NO2‬‬
‫סיכום מדידות חנקן דו חמצני בתחנות הניטור לשנת ‪.2013‬‬
‫תחנת ניטור‬
‫בית אליעזר‬
‫חדרה‬
‫שעה‬
‫ריכוז שעתי‬
‫מרבי )חל"ב(‬
‫‪80‬‬
‫‪20.03.13‬‬
‫‪21:00‬‬
‫תאריך‬
‫מקור זיהום זמינות‬
‫נתונים‬
‫האוויר‬
‫‪98%‬‬
‫מקומי‬
‫‪52‬‬
‫‪67‬‬
‫‪28.10.13‬‬
‫‪14.03.13‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫‪76%‬‬
‫‪80%‬‬
‫נתניה‬
‫אליקים‬
‫‪49‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30.05.13‬‬
‫‪06.10.13‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪06:00‬‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫‪39%‬‬
‫‪64%‬‬
‫פרדס חנה‬
‫אליכין‬
‫‪53‬‬
‫‪41‬‬
‫‪04.06.13‬‬
‫‪25.10.13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אורות רבין ‪79%‬‬
‫אורות רבין ‪53%‬‬
‫מנשה‬
‫גן שמואל‬
‫המעפיל‬
‫מגל‬
‫כרם מהר"ל‬
‫ד‪.‬אל כרמל‬
‫עמיקם‬
‫אום אל פאחם‬
‫קרון איגוד‬
‫‪43‬‬
‫‪52‬‬
‫‪56‬‬
‫‪51‬‬
‫‪42‬‬
‫‪63‬‬
‫‪43‬‬
‫‪95‬‬
‫‪60‬‬
‫‪02.12.13‬‬
‫‪24.03.13‬‬
‫‪12.06.13‬‬
‫‪12.10.13‬‬
‫‪31.05.13‬‬
‫‪31.05.13‬‬
‫‪24.07.13‬‬
‫‪20.11.13‬‬
‫‪25.11.13‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪86%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪92%‬‬
‫‪72%‬‬
‫תקן חוק אוויר נקי‬
‫‪106‬‬
‫ברקאי‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫אורות רבין‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫אורות רבין‬
‫מקומי‬
‫מקומי‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬לא נמדדו חריגות מעל סף התקן לחנקו דו חמצני בתחנות הניטור‪.‬‬
‫•‬
‫הערך המרבי של מדידות תחמוצות חנקן בממוצע חצי שעתי נמדד בניידת ניטור אום אל אפחם‬
‫ומהווה ‪ 90%‬מסף התקן‪ .‬זיהום האוויר נמדד בתאריך ‪ 20.11.13‬בשעה ‪ 19:00‬עקב תחבורה‬
‫מכביש ‪.65‬‬
‫•‬
‫ב‪ 78%-‬מתחנות הניטור הערכים המרביים שנמדדו הינם עקב זיהום אוויר מקומי‪ ,‬שמקורו‬
‫בעיקר מתחבורה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אוזון ‪O3‬‬
‫האוזון הנוצר בשכבת הטרופוספירה )שכבת האטמוספירה התחתונה( הינו תוצר של ראקציה בין מזהמי‬
‫אוויר הנפלטים לאטמוספירה בנוכחות קרינה שמשית ומהווה פגיעה בעיקר במערכות הנשימה וקורוזיה‬
‫למגוון חומרים‪ .‬תהליך יצירת האוזון הוא איטי‪ ,‬לכן שיאי האוזון נרשמים לאחר מספר שעות במרחק‬
‫רב ממקור זיהום האוויר )פליטת תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות(‪ .‬בתהליך זה‪ ,‬מתרחשת‬
‫שרשרת של ראקציות המלווה בתהליך פירוק פוטוכימי של חנקן דו חמצני‪ .‬החנקן הדו חמצני מתפרק‬
‫‪,‬תהליך המוביל ליצירת האוזון )‪.(1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫בשעות החשכה‪ ,‬מתרחש תהליך המכונה "טיטרציית האוזון" ‪ ,‬כאשר ריכוז האוזון יורד עקב ראקציה‬
‫עם חד תחמוצת החנקן )מקורו מזיהום אוויר בסביבה( ‪ ,‬ליצירת דו תחמוצת החנקן וחמצן )‪ .(2‬תאור של‬
‫התהליך ניתן בתרשים ‪.5‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬אוזון נמדד בתחנות הניטור מעפיל ‪ ,‬כרם מהר"ל ואום אל פאחם‪.‬‬
‫סיכום מדידות אוזון בתחנות הניטור לשנת ‪.2013‬‬
‫תחנת ניטור‬
‫אוויר‬
‫ממוצע שמונה‬
‫שעתי מרבי‬
‫)חל"ב(‬
‫מס' עליות‬
‫מסף התקן‬
‫ממוצע חצי‬
‫שעתי מרבי‬
‫)חל"ב(‬
‫מס' עליות‬
‫מסף התקן‬
‫זמינות‬
‫נתונים‬
‫המעפיל‬
‫כרם מהר"ל‬
‫אום אל פאחם‬
‫‪87‬‬
‫‪109‬‬
‫‪72‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪125‬‬
‫‪120‬‬
‫‪91‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪86%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪87%‬‬
‫תקן‬
‫‪82‬‬
‫‪117‬‬
‫‪14‬‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬נמדדו ‪ 13‬חריגות מעל סף התקן השמונה שעתי לאוזון ו‪ 8-‬חריגות מעל סף התקן‬
‫החצי שעתי לאוזון‪.‬‬
‫•‬
‫הערכים המרביים של מדידות אוזון נמדדו בתחנת הניטור כרם מהר"ל‪ .‬תחנת ניטור כרם‬
‫מהר"ל ממוקמת באוזר נקי‪ ,‬מרוחקת מעורקי תחבורה ראשיים ועל כן‪ ,‬המשך פירוק האוזון‬
‫)"טיטרציית האוזון"( באמצעות מולקולות תחמוצות החנקן אינה מתרחשת‪ ,‬וערכי האוזון‬
‫נותרים גבוהים ‪ ,‬בעוד בתחנת הנטור המעפיל‪ ,‬ערכים אלו יורדים )ראו תרשימים ‪.(6-7‬‬
‫•‬
‫אוזון הינו מזהם שניוני )אינו נפלט במקור‪ ,‬אלא נוצר בעקבות נוכחות מזהם אחר(‪ ,‬ועל כן‬
‫הפחתת זיהום אוויר של אוזון אפשרית ע"י הפחתת ריכוז תחמוצות החנקן ותרכובות‬
‫האורגניות הנדיפות הנפלטות בתהליכי בעירה –מתחבורה‪ ,‬מפעלים ותחנות כוח‪.‬‬
‫תרשים ‪ .5‬ריכוז אוזון בממוצע ‪ 5‬דקותי בתחנת הניטור המעפיל בתאריך ‪ .17.01.13‬ניתן לראות כיצד‬
‫ריכוז האוזון )גרף ורוד( יורד עם העליה בריכוז תחמוצות החנקן )גרף צהוב(‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫תרשים ‪ .6‬ריכוז אוזון בממוצע ‪ 8‬שעתי מכל תחנות הניטור בין השנים ‪ 2010-2013‬ביחס‬
‫לערך התקן ‪ 82-‬חל"ב )מסומן בקו אופקי(‪.‬‬
‫תרשים ‪ .7‬ריכוז אוזון בממוצע חצי שעתי מכל תחנות הניטור בין השנים ‪ 2010-2013‬ביחס‬
‫לערך התקן ‪ 117-‬חל"ב )מסומן בקו אופקי(‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫חלקיקים‬
‫החלקיקים הם הצורה הנראית ביותר של זיהום אוויר‪ .‬גודל החלקיק משפיע על משך שהותו באוויר ועל‬
‫מידת קליטתו במערכת הנשימה‪ .‬ככל שהחלקיקים קטנים יותר‪ ,‬הם חודרים עמוק יותר למערכת‬
‫הנשימה ופוגעים בה‪ .‬סכנה נוספת הטמונה בהם היא בחומרים כימיים מזיקים הספוחים אליהם‪ .‬להלן‬
‫התפלגות חלקיקים ביחס לקוטר אירודינמי ‪:‬‬
‫•‬
‫אבק שוקע‪ :‬מעל ‪ 45‬מיקרון‬
‫•‬
‫אבק כללי מרחף )‪ 45 : (TSP‬מקרון ומטה‬
‫•‬
‫חלקיקים נשימים ) ‪ 10 : (PM10‬מקרון ומטה‬
‫•‬
‫חלקיקים נשימים עדינים )‪ 2.5 : (PM2.5‬מקרון ומטה‬
‫חלקיקים נשימים וחלקיקים נשימים עדינים נמדדו לסירוגין בתחנות הניטור ברקאי‪ ,‬פרדס חנה‬
‫ובניידות ניטור האוויר‪-‬קרון איגוד וניידת אום אל פאחם‪ .‬מרבית העליות מסף התקן המומלץ הן‬
‫בעקבות סופות אבק טבעיות )תרשים ‪.(8‬‬
‫סיכום מדידות חלקיקים בתחנות הניטור לשנת ‪.2013‬‬
‫ממוצע יממתי מרבי‬
‫)מק"ג‪/‬מ"ק(‬
‫מס' עליות‬
‫מסף התקן‬
‫זמינות‬
‫נתונים‬
‫תחנת ניטור אוויר‬
‫פרדס חנה‬
‫קרון איגוד‬
‫אום אל פאחם‬
‫‪71‬‬
‫‪95‬‬
‫‪190‬‬
‫‪141‬‬
‫‪16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪85%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪95%‬‬
‫תקן יעד‬
‫‪37.5‬‬
‫ברקאי‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬נמדדו חריגות מעל סף התקן היעד היממתי לחלקיקים נשימים עדינים בכל תחנות‬
‫הניטור‪ .‬עיקר החריגות הן בעקבות סופות אבק טבעיות )תרשים ‪.(8‬‬
‫•‬
‫ריכוז מרבי של חלקיקים נשימים עדינים נמדד בניידת ניטור קרון איגוד וערכו פי ‪ 5-‬מסף תקן‬
‫היעד‪ .‬זיהום האוויר נמדד בתאריך ‪ 01.04.13‬עקב סופת אבק טבעי )תרשים ‪.(9‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬לא נמדד זיהום של חלקיקים נשימים עדינים עקב פעילות תחנת הכוח אורות רבין‬
‫דוגמא בתרשים ‪ 10‬להלן‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תרשים ‪ .8‬ריכוז חלקיקם נשימים עדינים בממוצע יממתי מכל תחנות הניטור בשנת ‪ 2013‬ביחס‬
‫לערך תקן היעד‪ 37.5-‬מק"ג‪/‬מ"ק )מסומן בקו אופקי(‪.‬‬
‫תרשים ‪ .9‬ריכוז חלקיקים נשימים עדינים בממוצע ‪ 5‬דקותי מתחנות הניטור בתאריך ‪ . 01.04.13‬ניתן‬
‫לראות את השפעת סופת האבק בין השעות ‪.09:00-17:00‬‬
‫‪18‬‬
‫תרשים ‪ .10‬ריכוז זיהום אוויר עקב פעילות תחנת הכוח אורות רבין כפי שנמדד בתאריך ‪05.06.13‬‬
‫בתחנת הניטור פרדס חנה‪ .‬ניתן לראות עליה של ריכוז גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן‪ .‬ריכוז‬
‫חלקיקים לא השתנה תוך כדי מדידת ארוע זיהום האוויר‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫כיצד ניתן לזהות את מקור זיהום האוויר הנמדד בתחנות ניטור‬
‫האוויר?‬
‫גזי הפליטה‪ -‬זיהום אוויר שמקורו מתחנת הכוח אורות רבין מאופיין בעליית‬
‫ריכוז גופרית דו חמצנית ותחמוצות חנקן יחד‪ .‬זיהום אוויר שמקורו מתעשייה‬
‫מקומית מאופיין בעיקר בעליית ריכוז גופרית דו חמצנית כתלות בסוג הדלק‬
‫הנשרף‪ .‬זיהום אוויר שמקורו מתחבורה מאופיין בעליית ריכוז תחמוצות חנקן‪.‬‬
‫כיוון הרוח‪ -‬מיקום תחנות ניטור האוויר נקבע לצורך מדידת זיהום האוויר‬
‫הנפלט מתחנת הכוח אורות רבין‪ .‬במידה וקיים מקור זיהום מקומי כגון מפעל‪,‬‬
‫תחנת הניטור ממוקמת כך שכיוון מקור הזיהום המקומי יהיה מנוגד לכיוון תחנת‬
‫הכוח אורות רבין‪.‬‬
‫פיזור מרחבי‪ -‬זיהום אוויר שמקורו מתחנת הכוח אורות רבין נפלט בגובה‬
‫אפקטיבי של מאות מטרים‪ ,‬לכן הזיהום מתפשט על פני שטח גדול ונמדד במספר‬
‫תחנות ניטור במקביל‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬זיהום אוויר מקומי נמדד רק בתחנת הניטור‬
‫הסמוכה למקור הזיהום‪.‬‬
‫פיזור טמפורלי‪ -‬זיהום אויר שמקורו מתחנת הכוח אורות רבין‪ ,‬נפלט בגובה של‬
‫מאות מטרים מעל פני הקרקע‪ ,‬נמדד בעיקר בעונת הקיץ בשעות הצהריים‪ .‬בשעות‬
‫אלו חלים מצבי יציבות אטמוספריים המונעים פיזור יעיל של זיהום הנפלט ברום‪.‬‬
‫זיהום אוויר מקומי‪ ,‬נפלט בגובה של עשרות מטרים ושיאו בעת קיום תנאים‬
‫מטאורולוגיים החלים בעיקר בעונת החורף בשעות הבוקר והערב ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫ארועי זיהום אוויר בשנת ‪2013‬‬
‫עם הקמת מערך ניטור האוויר‪ , ,‬הגדיר האיגוד "ארוע" זיהום אוויר כדי לעקוב אחר מגמות זיהום‬
‫האוויר באזור‪ .‬ארוע זיהום אוויר נמדד כאשר נרשמים במשך ‪ 30‬דקות רצופות לפחות ‪ 70‬חל"ב גופרית‬
‫דו‪-‬חמצנית ו‪ 125 -‬חל"ב תחמוצות חנקן‪ .‬ערכים אלו נקבעו על בסיס רבע מהתקן החצי שעתי המקומי‬
‫המוחלט בתקנות איכות אוויר התש"ן‪ .‬הבחנה בין ארוע רציף אחד למשנהו באותו יום‪ ,‬היא "הפסקה"‬
‫של מדידות זיהום אוויר למשך שלוש שעות רצופות לפחות‪ .‬יתכן ארוע זיהום אוויר אחד‪ ,‬שבו ימדדו ‪5‬‬
‫חצאי שעות‪ .‬בארוע מעין זה‪ ,‬ערך הארוע שיקבע יהיה הערך החצי שעתי המרבי שנמדד מבין אותן ‪5‬‬
‫חצאי שעות‪ .‬בשנת ‪ 2013‬נמדדו ‪ 451‬ארועי זיהום אוויר כאשר ‪ 39%‬מתוכם הינם עקב זיהום אוויר‬
‫מתחנת הכוח אורות רבין‪.‬‬
‫סיכום מדידות חלקיקים בתחנות הניטור לשנת ‪.2013‬‬
‫שנה סה"כ ארועים מספר ארועים מתחנת הכוח אורות רבין מספר ארועים ממקור אחר‬
‫‪273‬‬
‫‪178‬‬
‫‪451‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪602‬‬
‫‪244‬‬
‫‪358‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪714‬‬
‫‪253‬‬
‫‪461‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪514‬‬
‫‪510‬‬
‫‪625‬‬
‫‪596‬‬
‫‪620‬‬
‫‪600‬‬
‫‪733‬‬
‫‪566‬‬
‫‪865‬‬
‫‪213‬‬
‫‪259‬‬
‫‪264‬‬
‫‪206‬‬
‫‪198‬‬
‫‪182‬‬
‫‪308‬‬
‫‪134‬‬
‫‪352‬‬
‫‪301‬‬
‫‪251‬‬
‫‪361‬‬
‫‪390‬‬
‫‪422‬‬
‫‪418‬‬
‫‪425‬‬
‫‪432‬‬
‫‪513‬‬
‫‪21‬‬
‫תרשים ‪ .11‬סיכום ארועי זיהום אוויר בין השנים ‪ .2002-2013‬הירידה שחלה בשנת ‪ 2013‬הינה בין היתר‬
‫עקב זמינות נמוכה של מכשירי ניטור אוויר‪.‬‬
‫תרשים ‪ .12‬סה"כ ארועי זיהום אוויר בשנת ‪ 2013‬לפי מקור זיהום בתחנות ניטור‪ .‬תחנות הניטור‬
‫המוצגות הינן תחנות ניטור שמיקומן היה קבוע לאורך שנת ‪ 2013‬ואשר מספר ארועי זיהום האוויר‬
‫הכולל שנמדד בהם הינו מעל ‪.10‬‬
‫ניתן לראות שזיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין נמדד בעיקר בתחנות ניטור פרדס חנה ‪ ,‬גן שמואל‪,‬‬
‫בית אליעזר ובית אליעזר‪ .‬תחנות ניטור ברקאי ואום אל פאחם ממוקמות כ‪ 50-‬במרחק אופקי מכביש‬
‫‪22‬‬
‫)כביש ‪ 574‬וכביש ‪ 65‬בהתאמה(‪ .‬תחנת הניטור חדרה ממוקמת בלב אזור תעשיה‪ ,‬אך מדידות זיהום‬
‫האוויר הינן בעיקר מכביש ‪ 4‬המרוחק כ‪ 300 -‬מטר מערבית לתחנת הניטור‪.‬‬
‫תרשים ‪ .13‬סה"כ ארועי זיהום אוויר בשנת ‪ 2013‬לפי חודשי השנה‪.‬‬
‫תרשים ‪ 13‬מצביע על מידת השפעת התנאים המטאורולוגיים על אופן פיזור זיהום האוויר כתלות בגובה‬
‫פליטת מקור הזיהום‪ .‬זיהום אוויר מתחנת הכוח אורות רבין נמדד בעיקר בעונת הקיץ וזיהום אוויר‬
‫מקומי נמדד בעיקר בעונת החורף‪ .‬בעונת הקיץ שוררים מצבים סינופטיים המלווים באינברסייה ברום‪.‬‬
‫אינברסיה הינה תופעה מטאורולוגית המונעת פיזור יעיל כלפי מעלה של אוויר חם מסביבתו )כגון זיהום‬
‫אוויר‪ .‬זיהום אוויר הנפלט ממקור נמוך )רכבים‪ ,‬ארובות תעשיה‪ ,‬שריפות( משפיעה נוכחות אינברסית‬
‫הקרקע‪ .‬אינברסיית הקרקע הינה תופעה המתרחשת כל השנה אך בעונת החורף אינברסיית הקרקע‬
‫חזקה ומתמשכת ומונעת פיזור יעיל של זיהום אוויר הנפלט בגובה הקרקע‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תרשים ‪ .14‬סה"כ ארועי זיהום אוויר בשנת ‪ 2013‬לפי שעות היממה‪.‬‬
‫מהתרשים לעיל ניתן לראות כי מרבית ארועי זיהום האוויר שמקורם מתחנת הכוח אורות רבין נמדדים‬
‫בשעות הבוקר המאוחרות עד שעות הערב המוקדמות‪ .‬בשעות אלו‪ ,‬שילוב של הרוח הסינופטית ובריזת‬
‫הים גורמים להתמוככות גובה האינברסיה כך ששכבת העירוב מצטמצמת )שכבת האטמספירה בה‬
‫זיהום האוויר מתפזר( ויותר זיהום אוויר מוסע כלפי מטה‪ .‬בשאר הזמן )לאחר זמן השקיעה וכשעתיים‬
‫לאחר זמן הזריחה( שוררת אנברסיית הקרקע המונעת מזיהום האוויר הנפלט בגובה נמוך )כגון‬
‫מתחבורה וארובות מפעלים( להתפזר כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫מדידות ודיווחי איכות אוויר בשנת ‪2013‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬בוצעו מדידות ודיווחי איכות אוויר בנושאים המפורטים כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫זיהום אוויר מתחבורה‪ -‬תקציר מדידות במושב בית ינאי עקב זיהום אוויר מכביש החוף‪.‬‬
‫•‬
‫זיהום אוויר מתחבורה‪ -‬תקציר מדידות השוואתיות באום אל פאחם עם המשרד להגנה"ס עקב‬
‫זיהום אוויר מכביש ‪.65‬‬
‫•‬
‫זיהום אוויר של מימן גופרתי‪ -‬תקציר מדידות בתחנת ניטור גן שמואל לבדיקת מטרד ריח‬
‫מכיוון מט"ש גן שמואל‪.‬‬
‫•‬
‫מדידות ריח‪ -‬סיכום מדידות מפגע המפחמות באמצעות שני צוותי מריחים‪.‬‬
‫•‬
‫הפס החום‪ -‬סיכום מעקב ודיווח לתושב לתלונות זיהום אוויר של תימרה חומה מארובות תחנת‬
‫הכוח אורות רבין‪.‬‬
‫• איכות אוויר מכביש החוף בבית ינאי‬
‫תמונה ‪ .1‬תצפית על כביש החוף )מס' ‪(2‬‬
‫צילום‪ :‬לינס אוזן‬
‫תמונה ‪ .2‬תצ"א של האזור‬
‫מקור‪google earth :‬‬
‫לבדיקת רמות זיהום האוויר ביישוב בית ינאי מכיוון כביש החוף‪ ,‬הוצבה ניידת ניטור אוויר "קרון‬
‫איגוד" בתחום היישוב‪ ,‬מערבית לכביש החוף‪ ,‬בנקודה הסמוכה ביותר לכביש החוף )תמונה ‪.(2‬‬
‫המדידות החלו בתאריך ‪ . 16.07.13‬המדידות עדיין ממשיכות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫‪ .1‬שכיחות הרוח מכיוון כביש החוף אל הישוב בית ינאי )רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות(‬
‫בעיקר משעות הערב ועד שעות הבוקר המוקדמות )תרשים ‪.(13‬‬
‫‪ .2‬בשעות אלו נמדד זיהום אוויר מכיוןן הכביש בשילוב עם נוכחות אינברסיית קרקע המונעת‬
‫מהזיהום להתפזר כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪ .3‬בשנת ‪ 2013‬מדידות זיהום האוויר עומדות בסף התקנים הסביבתיים‪.‬‬
‫חלקיקים ‪ -‬סיכום ריכוזי זיהום אוויר מרביים‬
‫חלקיקים ממוצע יממתי‬
‫תקופת מדידה‬
‫)מק"ג‪/‬מ"ק(‬
‫זמינות נתונים‬
‫)‪(%‬‬
‫‪75‬‬
‫‪22‬‬
‫‪16.07.13-31.07.13‬‬
‫‪94‬‬
‫‪25‬‬
‫אוגוסט ‪2013‬‬
‫‪93‬‬
‫‪21‬‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫‪94‬‬
‫‪35‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫‪13‬‬
‫‪26‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫‪0‬‬
‫‬‫דצמבר ‪2013‬‬
‫‬‫*‪37.5‬‬
‫תקן‬
‫*יכנס לתוקף ב‪ .01.01.15-‬התקן כולל אפשרות ל‪ 18 -‬חריגות באתר מדידה בשנה‪.‬‬
‫תחמוצות חנקן‪ -‬סיכום ריכוזי זיהום אוויר מרביים‬
‫תקופת מדידה‬
‫‪16.07.13-31.07.13‬‬
‫אוגוסט ‪2013‬‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫דצמבר ‪2013‬‬
‫תקן‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫ממוצע יממתי‬
‫)חל"ב(‬
‫‪23‬‬
‫‪32‬‬
‫‪37‬‬
‫‪56‬‬
‫‪60‬‬
‫‪65‬‬
‫‪298‬‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫ממוצע חצי שעתי‬
‫)חל"ב(‬
‫‪142‬‬
‫‪182‬‬
‫‪155‬‬
‫‪214‬‬
‫‪238‬‬
‫‪168‬‬
‫‪500‬‬
‫חנקן דו חמצני‪ -‬סיכום ריכוזי זיהום אוויר מרביים‬
‫תקופת מדידה‬
‫‪16.07.13-31.07.13‬‬
‫אוגוסט ‪2013‬‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫דצמבר ‪2013‬‬
‫תקן‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫ממוצע שעתי‬
‫)חל"ב(‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪53‬‬
‫‪60‬‬
‫‪54‬‬
‫‪106‬‬
‫זמינות‬
‫נתונים‬
‫)‪(%‬‬
‫‪74‬‬
‫‪40‬‬
‫‪73‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪74‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26‬‬
‫זמינות‬
‫נתונים‬
‫)‪(%‬‬
‫‪69‬‬
‫‪32‬‬
‫‪67‬‬
‫‪94‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪-‬‬
‫גופרית דו חמצנית‪ -‬סיכום ריכוזי זיהום אוויר מרביים‬
‫תקופת מדידה‬
‫‪16.07.13-31.07.13‬‬
‫אוגוסט ‪2013‬‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫דצמבר ‪2013‬‬
‫תקן‬
‫גופרית דו חמצנית‬
‫ממוצע שעתי‬
‫)חל"ב(‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫‪106‬‬
‫זמינות‬
‫נתונים‬
‫)‪(%‬‬
‫‪74‬‬
‫‪86‬‬
‫‪68‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪75‬‬
‫‪-‬‬
‫תרשים ‪ .15‬שושנת רוח לילית במושב בית ינאי לשנת ‪ , 2013‬בין התאריכים ‪16.07.13-31.12.13‬‬
‫בין השעות ‪ 19:00‬ועד ‪ 07:00‬יום למחרת‪ 49% .‬מהרוחות הן רוחות דרום מזרחיות עד מזרחיות‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫• מדידות איכות אוויר השוואתיות באום אל פאחם‬
‫בתאריך ‪ 19.11.13‬החלו מדידות השוואתיות של איכות אוויר מכביש ‪ 65‬באמצעות ניידת ניטור אוויר‬
‫באום אל פאחם‪ .‬הניידת ממוקמת בתוך מתחם כיבוי אש כ‪ 50-‬מטר מזרחית מכביש ‪ .65‬לבקשת‬
‫האיגוד‪ ,‬המשרד להגנה"ס התקין אנלייזר למדידות תחמוצות חנקן ואמצעי כיול בתוך ניידת הניטור של‬
‫האיגוד במקביל למדידות במתבצעות ע"י האיגוד‪ .‬תוצאות הניטור מלמדות על מגמות זהות של מדידות‬
‫איכות האוויר של המשרד להגנה"ס ושל האיגוד‪ .‬תרשים ‪ 16‬להלן מציג ערכים מרביים כפי שנמדדו בשני‬
‫המכשירים בין התאריכים ‪ 29.12.13-31.12.13‬בתאריכים אלו תוצאות הכיול של שני המכשירים היו‬
‫תקינות וזמינות נתוני הניטור מעל ‪.90%‬‬
‫תרשים ‪ .16‬ריכוז חצי שעתי מרבי של תחמוצות חנקן בין התאריכים ‪ 29.12.13-31.12.13‬של מדידות‬
‫המשרד להגנה"ס והאיגוד‪ .‬ניתן לראות קולציה ביו הנתוני הניטור ועמידה בערך סף התקן )‪ 500‬חל"ב(‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫בדיקות סביבתיות של מימן גופרתי ‪H2S‬‬
‫•‬
‫תמונה ‪ .3‬אזור המדידה כולל סימול של מט"ש גן שמואל‪ ,‬תחנת הניטור גן שמואל‪ ,‬ומפעל אמבר גרנות הסמוך ‪.‬‬
‫מדידות מימן גופרתי בוצעו באמצעות ציוד מדידה אשר נשכר ע"י המשרד להגנה"ס‪ .‬המכשיר הותקן ‪,‬‬
‫כויל ותחוזק ע"י חברת אינווירומנג'ר‪ .‬מטרת המדידה לבדיקת ריכוז מימן גופרתי כסמן למטרד ריח‬
‫ממכוני טיהור שפכים‪ .‬המכשיר הותקן בתחנת ניטור גן שמואל המרוחקת כ‪ 300-‬מטר בקו אוירי ממכון‬
‫טיהור גן שמואל )תמונה ‪ .(3‬משטר הרוחות למקור הזיהום הינו רוחות צפוניות עד צפון מזרחיות‪.‬‬
‫מדידות תקינות החלו בחודש יולי ‪.2013‬‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫‪ .1‬שכיחות הרוח מכיוון מט"ש גן שמואל אל כיוון תחנת הניטור גן שמואל הוא נמוך‪.‬‬
‫‪ .2‬ערכי זיהו האוויר היו נמוכים מאוד ביחס לסף התקן הסביבתי‪.‬‬
‫ערכים מרביים של מדידות מימן גופרתי‬
‫חודש‬
‫יולי ‪2013‬‬
‫אוגוסט ‪2013‬‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫תקן‬
‫ממוצע חצי שעתי מרבי‬
‫)חל"ב(‬
‫‪ 5‬חל"ב‬
‫‪ 7‬חל"ב‬
‫‪ 4‬חל"ב‬
‫‪ 8‬חל"ב‬
‫‪ 6‬חל"ב‬
‫‪ 32.14‬חל"ב‬
‫ממוצע יממתי מרבי‬
‫)חל"ב(‬
‫‪ 2‬חל"ב‬
‫‪ 3‬חל"ב‬
‫‪ 1‬חל"ב‬
‫‪ 1‬חל"ב‬
‫‪ 2‬חל"ב‬
‫‪ 10.7‬חל"ב‬
‫‪29‬‬
‫•‬
‫מפגע זיהום האוויר מהמפחמות‬
‫מפחמה הינה שיטה לייצור פחמים מערמות גזם באמצעות פירוליזה )פירוק כימי ע"י חום(‪ .‬ייצור‬
‫הפחמים מתבצע ברחבי העולם בשיטות שונות‪ .‬בישראל ייצור הפחמים מתבצע במגזר הערבי )בשטחי‬
‫‪ A, B‬ו‪ ( C-‬באמצעות מפחמות עתיקות‪ .‬המפחמות העתיקות מורכבות ממספר ערימות גזם‪ ,‬כאשר‬
‫מבעירים את ערמות הגזם במקביל או בהפרשי זמן‪ .‬תהליך ייצור הפחם כולל עירום גזעי עץ חתוכים‬
‫)מקורם מפרדסים משטח ישראל(‪ ,‬הצתת הערימה וכיסוי הערימה ליצירת בעירה פנימית למשך‬
‫כשבועיים‪ .‬תהליך הבעירה מלווה בהחדרת אוויר באופן ידני באמצעות פתחים בשלבים שונים של‬
‫הבעירה‪ .‬פתחי הבעירה יוצרים מפגע של עשן סמיך מלווה בריח חזק ואופייני של שריפה‪ .‬בשלב האחרון‬
‫של בעירה פותחים את כיסוי הערימה ומכבים את הבעירה באמצעות מים‪ ,‬תהליך היוצר מטרד ריח‬
‫קשה וזיהום אויר מוגבר של חלקיקים‪.‬‬
‫מטרד המפחמות גורם לסבל רב של כל תושבי יישובי מועצה אזורית מנשה‪ ,‬חדרה ופרדס חנה‪-‬כרכור‪,‬‬
‫יהודים וערבים כאחר‪ .‬מדובר על מפגע בריאותי חמור הכולל מגוון רחב של מזהמי אוויר ובינם‪-‬‬
‫תרכובות אורגניות נדיפות‪ ,‬פחממנים‪ ,‬תחמוצות חנקן וחלקיקים‪ .‬המטרד פוגע באיכות חיי התושבים‬
‫הנאלצים לחיות עם חלונות מוגפים ‪ ,‬כאשר השהות מחוץ לבית מוגבלת בהתאם לשעות הזיהום‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬ביצע האיגוד שתי בדיקות של צוות מריחים לאור תלונות תושבים רבות‪ .‬הדוחות המלאים‬
‫מוצגים באתר האיגוד בכתובת אתר האיגוד‪ .www.sc-sviva.org.il :‬מתודולוגיית בדיקות צוות‬
‫המריחים בוצעה בהתאם ל"נוהל בדיקות ריח בשטח באמצעות צוות מריחים" )‪ (2010‬של המשרד‬
‫להגנת הסביבה‪ .‬מועד ביצוע בדיקת צוות המריחים תאום עם תושב מצר לאישור קיום מטרד הריח‬
‫בזמן אמת‪ ,‬בטרם יציאת הצוות לשטח‪.‬‬
‫על פי ממצאי בדיקות צוות המריחים ניתן לומר מעל כל ספק כי מטרד מפגע המפחמות מהווה ריח חזק‬
‫ובלתי נסבל ‪ .‬להלן פירוט מקומות דיגום הריח וממצאי הבדיקות‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫פירוט נקודות ההרחה צוות מריחים בתאריך ‪01.10.11‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מיקום נקודת ההרחה‬
‫כיכר המזרחית בקיבוץ מצר‬
‫גבול הדרום מזרחי של קיבוץ‬
‫מצר‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫צומת מצפה אילן‬
‫שכונת חלומות כרכור בפרדס‬
‫חנה‬
‫הערות‬
‫צפונית לנקודה קיימת רפת‪.‬‬
‫הנקודה נמצאת במרחק ‪ 50‬מטר מבתי מגורים של‬
‫תושבים המתלוננים על מטרד המפחמות‪ .‬בין נקודת‬
‫המדידה לבין בתי המגורים קיימת שדרת עצי אורן‪.‬‬
‫תחילת כביש הגישה העולה ליישוב מצפה אילן‪.‬‬
‫הנקודה המזרחית ביותר של פרדס חנה הגובלת עם‬
‫שדה פתוח‬
‫תמונה ‪ .4‬תצ"א אזור המדידה כולל סימול נקודות ההרחה‪.‬‬
‫סיכום ממצאי בדיקות צוות המריחים מתאריך ‪ 01.10.13‬בין השעות ‪ 05:14-07:00‬בבוקר‬
‫אנשי‬
‫הצוות‬
‫אנה פנס‬
‫יונת‬
‫אלקלעי‬
‫עמי‬
‫חתוכה‬
‫לינס אוזן‬
‫מקום עבודה‬
‫המשרד‬
‫להגנה"ס‬
‫איגוד ערים‬
‫שרון כרמל‬
‫נקודות הרחה‬
‫כיכר המזרחית בקיבוץ‬
‫מצר‬
‫גבול הדרום מזרחי של‬
‫קיבוץ מצר‬
‫צומת מצפה אילן‬
‫שכונת חלומות כרכור‬
‫בפרדס חנה‬
‫עוצמת טון הדוני‬
‫הריח‬
‫‪-4‬‬
‫‪4.4‬‬
‫אופי הריח‬
‫‪10‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪-3.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪-3.9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫אין‬
‫תוצאות בדיקות הריח מעידות על מפגע ריח בלתי נעים )טון הדוני מעל ‪ -3‬כאשר הסקלה המירבית הינה‬
‫עד ‪ (-4‬של שריפה )אופי הריח מס' ‪ (10‬כאשר עוצמת הריח נעה בין הדרגות ‪ 4.4-4.8‬עבור ‪ 3‬נקודות‬
‫ההרחה הראשונות‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫פירוט נקודות ההרחה צוות מריחים בתאריך ‪21.11.13‬‬
‫מס' נקודה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מיקום נקודת ההרחה‬
‫שער כניסה קיבוץ מצר‬
‫מועדון קיבוץ מצר‬
‫בית משפחת דן בקיבוץ מצר‬
‫מחלף בקה אל גרביה בכביש ‪6‬‬
‫הערות‬
‫הנקודה המערבית של הקיבוץ‬
‫הנקודה הגבוהה ביותר של הקיבוץ‬
‫סמוך לנקודה מס' ‪2‬‬
‫נקודת רקע‬
‫תמונה ‪ .5‬תצ"א אזור המדידה כולל סימול נקודות ההרחה‪.‬‬
‫סיכום ממצאי בדיקות צוות המריחים מתאריך ‪ 01.10.13‬בין השעות ‪ 05:14-07:00‬בבוקר‬
‫צוות מריחים של האיגוד נקודות הרחה‬
‫‪.1‬שער כניסה קיבוץ מצר‬
‫אביחי תוהמי‪,‬‬
‫יונת אלקלעי‪,‬‬
‫‪ .2‬מועדון קיבוץ מצר‬
‫עמי חתוכה‪,‬‬
‫‪ .3‬בית משפחת דן בקיבוץ מצר‬
‫לינס אוזן‪,‬‬
‫‪ .4‬מחלף בקה אל גרביה )רקע(‬
‫עוצמת הריח‬
‫‪4‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫טון הדוני אופי הריח‬
‫‪10‬‬
‫‪-3.2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-3.8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-4‬‬
‫אין‬
‫‪-1‬‬
‫תוצאות בדיקות הריח מעידות על מפגע ריח בלתי נעים )טון הדוני מעל ‪ -3‬כאשר הסקלה המרבית הינה‬
‫עד ‪ (-4‬של שריפה )אופי הריח מס' ‪ (10‬כאשר עוצמת הריח נעה בין הדרגות ‪) 4-4.7‬לא כולל בדיקת‬
‫הרקע(‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫•‬
‫דוחות תימרת זיהום האוויר "הפס החום" בשנת ‪2013‬‬
‫בתאריך ‪ 29.05.13‬התקבלו דיווחים על תצפיות תופעת הפס החום מאזור המרכז ואזור הצפון )תמונות‬
‫‪ .(6-7‬עפ"י הממצאים המפורטים להלן )נתוני ניטור רציף מארובות תחנת הכוח‪ ,‬מתחנות הניטור‪ ,‬מכ"מ‬
‫האקוסטי אלקטרומגנטי ומפה סינפטית( ניתן לומר כי מקור הפס החום הינו מארובות תחנת הכוח‬
‫"אורות רבין"‪ .‬ערכי פליטת זיהום האוויר מתחנת הכוח הינם נמוכים ביחס לממוצע השנתי‪.‬לא‬
‫התרחשה פליטת זיהום אוויר מוגברת מתחנת הכוח‪ .‬הפס החום ניכר ויזואלית ברום אך ערכי זיהום‬
‫האויר בקרקע היו נמוכים מסף התקנים‪.‬‬
‫תמונה ‪ .6‬הפס החום על רקע מלון בלו ביי בנתניה‬
‫צילום‪ :‬דולב בשן‬
‫תמונה ‪ .7‬הפס החום מרוחב הפנינה בזכרון יעקב‬
‫צילום‪ :‬נעמי רום‬
‫‪33‬‬
‫מדידות ניטור רציף של תחמוצות חנקן‪ ,‬גופרית דו חמצנית וחלקיקים מהארובות תחנת הכוח "אורות‬
‫רבין" מצביעים על ערכים נמוכים ביחס לממוצע השנתי‪ .‬הערכים הינם מתחת לסף התקנים )צו‬
‫הרוחבי(‪ .‬ערכי פליטת תחמוצות חנקן הגיעו עד ‪ 1000‬מ"ג‪/‬מק"ת‪.‬‬
‫נתוני תחנת הכוח אורות רבין‬
‫נתוני איכות האוויר סביבתיים כפי שנמדדו ב‪ 14-‬תחנות המודדות תחמוצות חנקן באופן רציף מכרם‬
‫מהר"ל בצפון ועד נתניה בדרום( מעידים על ערכים הנמוכים מסף מהתקנים הסביבתיים )תרשימים ‪-17‬‬
‫‪.(20‬‬
‫תרשים ‪ .17‬תחמוצות חנקן )מק"ג‪/‬מ"ק( בממוצע חצי שעתי – ערכים נמוכים ביחס לתקן הסביבתי )‪500‬‬
‫מק"ג‪/‬מ"ק( ‪ .‬הערכים המרביים בתחנת ניטור ברקאי התקבלו בעת רוחות מזרחיות עקב זיהום אוויר‬
‫מתחבורה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תרשים ‪ .18‬דו תחמוצות חנקן )מק"ג‪/‬מ"ק(בממוצע שעתי – ערכים נמוכים ביחס לתקן הסביבתי )‪106‬‬
‫מק"ג‪/‬מ"ק( ‪ .‬הערכים המרביים התקבלו בתחנת ניטור חדרה בעת רוחות מזרחיות עקב זיהום אוויר‬
‫מתחבורה‪.‬‬
‫תרשים ‪ .19‬כיוון רוח )מעלות( בתחנות הניטור החופיות– בין השעות ‪ 00:05-08:00‬רוח מזרחית )‪100‬‬
‫מעלות(‪ .‬החל מהשעה ‪ ,08:00‬עקב השפעת כניסת בריזת הים‪ ,‬הרוח חגה מערבה )‪ 270‬מעלות( ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫תרשים ‪ .20‬כיוון רוח )מעלות( בתחנות הניטור החופיות– עקב כניסת בריזת הים חלה התגברות בעוצמת‬
‫הרוח משעה ‪. 08:00‬‬
‫המצב הסינופטי –"רמה"‪ -‬גורם לתנועת אוויר כלפי מטה ועל כן השמים בהירים‪ ,‬ללא עננות )תרשים‬
‫‪ .(21‬מצב סינופטי זה לעיתים מאופיין בשיכוב אטמוספרי‪ ,‬קרי‪ ,‬מצב אטמוספרי יציב‪ ,‬שיכוב של האוויר‬
‫ללא ערבול‪ .‬במצב זה‪ ,‬זיהום אוויר נכלה בין שכבות ואינו מוסע כלפי מטה או מעלה‪.‬‬
‫תרשים ‪ .21‬מפה סינופטית )מקור‪ :‬השרות המטאורולוגי(‬
‫‪36‬‬
‫על פי נתוני המכ"מ האקוסטי האלקטרומגנטי ) מוצב ‪ 3.5‬ק"מ מזרחית לתחנת הכוח חדרה( פרופיל‬
‫הרוח ברום מעיד על נוכחות של אינברסיה נמוכה בגובה של כ‪ 400 -‬מטר מעל פני הקרקע‪ ,‬מצב הגורם‬
‫להתמוככות של תימרת הזיהום כלפי מטה‪ .‬בשעות הבוקר לא נצפה פס החום‪ .‬מתצפיות שנאספו ניתן‬
‫ללמוד כי נוכחות הפס החום הובחנה החל מהשעה ‪ 12:00‬לערך‪ .‬לפי נתוני המכ"מ‪ ,‬החל מהשעה ‪11:00‬‬
‫הרוח בגובה האפקטיבי של הארובות )בין ‪ 300-400‬מטר(‪ ,‬הצפינה‪ .‬רוח צפונית זו הסיעה את הזיהום‬
‫לאורך קו החוף חדרה ודרומה‪.‬בגובה ‪ 400‬מטר ניתן לראות סטייה חדרה של כיוון הרוח בין ‪11:00-‬‬
‫‪ , 13:00‬אינדקציה לנוכחות אינברסייה ברום )תרשימים ‪.(22-23‬‬
‫תרשים ‪ .22‬פרופיל כיוון הרוח )מכ"מ האקוסטי אלקטרומגנטי(‪.‬‬
‫תרשים ‪ .23‬פרופיל מהירות הרוח )מכ"מ האקוסטי אלקטרומגנטי(‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫בתאריך ‪ 04.03.13‬התקבלו דיווחים על תצפיות תופעת הפס החום מאזור חדרה )תמונה ‪ .(6‬עפ"י‬
‫הממצאים המפורטים להלן )נתוני ניטור רציף מארובות תחנת הכוח‪ ,‬מתחנות הניטור‪ ,‬מכ"מ האקוסטי‬
‫אלקטרומגנטי ומפה סינפטית( ניתן לומר כי מקור הפס החום הינו מארובות תחנת הכוח "אורות רבין"‪.‬‬
‫הפס החום ניכר ויזואלית ברום אך ערכי זיהום האויר בקרקע היו נמוכים מסף התקנים‪.‬‬
‫תמונה ‪ .8‬צולם מכפר הים בחדרה מקור‪([email protected] :‬‬
‫ערכי פליטת זיהום האוויר מתחנת הכוח הינם בהתאם למותר בהוראות למניעת מפגעי זיהום אוויר‬
‫מתחנות כוח‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן לראות כי ערך פליטה מהארובה הדרומית )יחידות ‪ (1-2‬הינו גבוה ביחס‬
‫לשאר הארובות‪.‬‬
‫נתוני תחנת הכוח אורות רבין‬
‫‪38‬‬
‫נתוני איכות האוויר מתחנות הניטור מראים ערכים נמוכים מהתקנים הסביבתיים ומשטר רוחות שונה‬
‫ממשטר הרוחות החג ברום )תרשימים ‪(24-27‬‬
‫תרשים ‪ .24‬תחמוצות חנקן )מק"ג‪/‬מ"ק(בממוצע חצי שעתי – ערכים נמוכים ביחס לתקן הסביבתי )‪500‬‬
‫מק"ג‪/‬מ"ק( ‪ .‬הערכים המרביים התקבלו בעת רוחות מזרחיות עקב זיהום אוויר מתחבורה‪.‬‬
‫תרשים ‪ .25‬דו תחמוצות חנקן )מק"ג‪/‬מ"ק( בממוצע שעתי – ערכים נמוכים ביחס לתקן הסביבתי )‪106‬‬
‫מק"ג‪/‬מ"ק( ‪ .‬הערכים המרביים התקבלו בעת רוחות מזרחיות עקב זיהום אוויר מתחבורה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫תרשים ‪ .26‬כיוון רוח )מעלות( – רוח מזרחית הנעה לכיוון מערב‪.‬‬
‫תרשים ‪ .27‬מהירות רוח )מטר‪/‬שניה(‪ -‬רוח חלשה המתחזקת קלות עם תנועה מערבה )עקב כניסת חזית‬
‫הבריזה(‬
‫ה‬
‫המפה הסינופטית מראה רכס מעל אזורינו )תרשים ‪ ,(28‬מצב סינופטי המלווה תנועת אוויר מהשכבה‬
‫העליונה של האטמוספרה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫תרשים ‪ .28‬מפה סינופטית )מקור‪ :‬השרות המטאורולוגי(‬
‫על פי נתוני המכ"מ האקוסטי האלקטרומגנטי ) מוצב ‪ 3.5‬ק"מ מזרחית לתחנת הכוח חדרה( רוח צפונית‬
‫ברום מניעה את תימרה תחנת הכוח דרומית לאורך קו החוף‪ .‬עפ"י פרופיל הרוח ברום ניתן להבחין‬
‫באינדיקציה לאינברסיית רום בגובה של כ‪ 500 -‬מטר מעל פני הקרקע‪ ,‬מצב הגורם להתמוככות של‬
‫תימרת הזיהום כלפי מטה )תרשים ‪.(29‬‬
‫תרשים ‪ .29‬פרופיל מהירות הרוח )עליון( וכיוון הרוח )תחתון( )מכ"מ האקוסטי אלקטרומגנטי(‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫תחנת הכוח אורות רבין‬
‫תמונה ‪ .9‬תחנת הכוח אורות רבין‬
‫צילום‪ :‬עמי חתוכה‬
‫בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה קיימות שש יחידות ייצור חשמל המוסקות בפחם‪ .‬ארבעת היחידות‬
‫הראשונות )הדרומית והאמצעית( הוקמו בין השנים ‪ ,1984-1981‬ושתי יחידות נוספות )הארובה‬
‫הצפונית( הוקמו בין השנים ‪ .1996-1995‬ארובה רביעית חדשה )שמאלית בתמונה ‪ (1‬מוקמת במסגרת‬
‫תוכנית הפחתת פליטות מתחנת הכוח‪ .‬במסגרת תוכנית הפחתת הפליטות‪ ,‬הארובה הגבוהה תיסגר‪,‬‬
‫וזיהום האוויר ינוטב אל הארובה הרביעית‪ ,‬לאחר מעבר דרך הסולקנים אשר יפחיתו את פליטת‬
‫הגופרית דו חמצנית ב‪.90%-‬‬
‫נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח אורות רבין‬
‫מיקום ארובה‬
‫דרומית‬
‫מרכזית נמוכה‬
‫מרכזית גבוה‬
‫צפונית )בהקמה(‬
‫גובה‬
‫הארובה‬
‫)מטר(‬
‫‪250‬‬
‫‪250‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫מספר יחידות יצור‬
‫חשמל‬
‫פר ארובה‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪360‬‬
‫‪360‬‬
‫‪570‬‬
‫‪-‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 4‬ארובות‬
‫‪ 6‬יחידות יצור‬
‫‪ 2580‬הספק מותקן‬
‫‪42‬‬
‫הספק מרבי ליחידת יצור‬
‫חשמל )מגוואט(‬
‫תרשים ‪ .30‬סיכום ייצור החשמל וצריכת הפחם בתחנת הכוח אורות רבין בין השנים ‪.2004-2013‬‬
‫תרשים ‪ .31‬סיכום תכולת גופרית ממוצעת ומרבית‪ ,‬ותכולת אפר ממוצעת בפחם הנצרך בתחנת הכוח‬
‫אורות רבין בין השנים ‪ .2004-2013‬בשנת ‪ 2005‬עודכן סעיף ‪ 4.6‬בתמ"א של תחנת הכוח לעניין הגדרת‬
‫תכולת הגופרית המרבית והממוצעת המותרת בפחם הנצרך בתחנת הכוח אורות רבין‪ .‬בתרשים להלן‬
‫ניתן לראות כי ביחס לתקן של תכולת גופרית ממוצעת )‪ - 0.43%‬קו כחול( ותכולת גופרית מירבית‬
‫)‪ -0.69%‬קו סגול(‪ ,‬תחנת הכוח עומדת בסף הנדרש‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ניטור רציף בארובות תחנת הכוח אורות רבין‬
‫זיהום האוויר הנפלט מארובות תחנת הכוח אורות רבין מורכב משלושה מזהמים עיקריים‪ -‬חנקן חד‬
‫חמצני‪ ,‬גופרית דו חמצנית וחלקיקים‪ .‬ריכוז החנקן החד חמצני הנפלט הינו כתלות בפחם הנשרף ובתנאי‬
‫הבעירה‪ .‬ריכוז הגופרית הדו חמצנית הוא כתלות בתכולת הגופרית בפחם הנשרף‪ .‬ריכוז החלקיקים‬
‫הנפלטים הוא כתלות בתכולת האפר בפחם הנשרף וביעילות אמצעי ההפחתה )משקעים‬
‫אלקטרוסטטיים(‪ .‬נתוני פליטה מארובות תחנת הכוח אורות רבין מתקבלים בזמן אמת‪ ,‬כל שש דקות‪,‬‬
‫במרכז הבקרה באיגוד‪ .‬הנתונים כוללים‪ -‬ריכוז גופרית דו חמצנית וריכוז תחמוצות חנקן וחלקיקים‬
‫ופרמטרים תפעוליים נוספים‪.‬‬
‫סיכום נתוני ניטור הרציף לשנת ‪ 2013‬ניתנים בתרשימים להלן‪ .‬סיכום התרשימים מלמדים על עמידה‬
‫בערכי הסף לגופרית דו חמצנית )תרשים ‪ .(32‬הריכוזים הגבוהים ביותר הנפלטים מתחנת הכוח הינם של‬
‫תחמוצות החנקן )תרשים ‪ .(33‬לתחמוצות חנקן טרם נקבע ערך סף בהוראות האישיות לתחנות חשמל‪.‬‬
‫חריגות בפליטת חלקיקים נרשמו בתאריכים כמפורט בטבלה להלן‪.‬‬
‫מספר חריגות בפליטת חלקיקים על בסיס נתוני ניטור רציף מארובות תחנת הכוח אורות רבין )ביח'‬
‫מ"ג‪/‬מק"ת( לשנת ‪.2013‬‬
‫ארובה‬
‫מס'‬
‫חריגות‬
‫ערך‬
‫מירבי‬
‫תאריך‬
‫אחוז מהתקן‬
‫פרוט‬
‫דרומית‬
‫‪9‬‬
‫‪109‬‬
‫‪12.3.13‬‬
‫‪168%‬‬
‫‪ 7‬חריגות נובעות עקב תקלה באמצעי‬
‫הפחתת פליטות לחלקיקים*‪.‬‬
‫‪ -3‬חריגות )ערך מרבי של ‪90‬‬
‫מ"ג‪/‬מק"ת( עקב תפעול שוטף**‪.‬‬
‫אמצעית‬
‫‪1‬‬
‫‪70‬‬
‫‪08.01.13‬‬
‫‪108%‬‬
‫תקלה באמצעי‬
‫לחלקיקים*‬
‫צפונית‬
‫‪0‬‬
‫‪31‬‬
‫‪08.01.13‬‬
‫‪48%‬‬
‫‪-‬‬
‫הפחתת‬
‫פליטות‬
‫* לפי הוראות הצו הרוחבי )ההוראות האישיות לתחנות כח(‪ -‬לא יחשב לחריגה בפרק זמן של ‪ 24‬שעות‬
‫ראשונות של תקלה באמצעי הפחתת פליטות כגון המשקע האלקטרוסטטי‪.‬‬
‫** בחודש אפריל ‪ 2013‬הסתיים שדרוג תגי ניטור הרציף למפקח )לאיגוד( בהתאם לצו הרוחבי‪ .‬חריגות‬
‫אלו נרשמו כאשר בקרת אופן העברת ניטור הרציף טרם הסתיימה‪.‬‬
‫בתאריך ‪ 29.01.2014‬התקיימה ישיבת בירור לנציגי תחנת הכוח אורות רבין על רקע מדידת חריגה‬
‫בפליטת חלקיקים מארובת תחנת הכוח בתאריך ‪ .29.10.13‬ערך הפליטה עמד על ‪ 70‬מ"ג‪/‬מק"ת בממוצע‬
‫יממתי כאשר ערך התקן הוא ‪ 65‬מ"ג‪/‬מק"ת )כולל רווח בר סמך(‪ .‬נציגי תחנת הכוח מסרו כי החריגה‬
‫נבעה כתוצאה מסדרת בדיקות וכיולים במניפות יונקות ביחידה ‪) 4‬יחידה מופסקת( אשר גרמו‬
‫להיסחפות אפר פחם מהמשקע של יחידה ‪ 4‬לעבר הארובה‪ .‬בעקבות התראת האיגוד‪ ,‬הוסיפה תחנת‬
‫הכוח בנוהל "שמירה על ערכים מותרים בפליטות גזים בארובה" דרישות מעקב ערכי פליטה גם כאשר‬
‫יחידת יצור אינה עובדת‪ .‬בנוסף ניתנה התייחסות לאופן הדיווח והטיפול בעת קבלת התראות מעין אלו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫נציגי תחנת הכוח מסרו כי יכתבו נהלים נוספים לשיפור אופן הדיווח לאיגוד למשרד להגנה"ס בהמשך‬
‫לדרישות הצו הרוחבי והיתרי הפליטה העתידיים‪.‬‬
‫תרשים ‪ .32‬ניטור רציף מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בממוצע יממתי )ללא רווח בר סמך(‪-‬ריכוז‬
‫גופרית דו חמצנית בערך מרבי‪ ,‬מינימום וממוצע‪ ,‬לשנת ‪ .2013‬מהתרשים ניתן לראות שתחנת הכוח‬
‫עמדה בערך הסף של ‪ 1,380‬מ"ג‪/‬מק"ת )מסומן בקו אדום(‪.‬‬
‫תרשים ‪ .33‬ניטור רציף מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בממוצע יממתי )ללא רווח בר סמך(‪-‬ריכוז‬
‫תחמוצות חנקן בערך מרבי‪ ,‬מינימום וממוצע‪ ,‬לשנת ‪.2013‬‬
‫‪45‬‬
‫תרשים ‪ .34‬ניטור רציף מארובות תחנת הכוח "אורות רבין" בממוצע יממתי )ללא רווח בר סמך(‪-‬ריכוז‬
‫חלקיקים בערך מרבי‪ ,‬מינימום וממוצע‪ ,‬לשנת ‪.2013‬‬
‫אחת לשנה מבצעת חברת החשמל מדידות בארובה בנוכחות נציג איכות הסביבה בהתאם להוראות‬
‫האישיות לתחנות החשמל ‪ .‬סיכום תוצאות מדידות בארובה לשנת ‪) 2013‬טבלה ‪ (21‬מלמדים על עמידה‬
‫בערכי הסף של ערכי פליטה מרביים המותרים‪.‬‬
‫סיכום תוצאות בדיקות בארובות תחנת הכוח אורות רבין )ביח' מ"ג‪/‬מק"ת( לשנת ‪.2013‬‬
‫דרומית‬
‫ארובה‬
‫חלקיקים‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫פחמן חד חמצני‬
‫גופרית דו חמצנית‬
‫‪48‬‬
‫‪1,217‬‬
‫‪13‬‬
‫‪809‬‬
‫אמצעית‬
‫‪34‬‬
‫‪1,327‬‬
‫‪12‬‬
‫‪814‬‬
‫צפונית‬
‫‪9‬‬
‫‪852‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1,075‬‬
‫תקן‬
‫‪50‬‬
‫אין‬
‫‪250‬‬
‫‪1,380‬‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫•‬
‫מדידות בארובה לשנת ‪ 2013‬עומדות‬
‫בסף תקני הפליטה כפי שנקבעו במסגרת הוראות‬
‫האישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת החשמל לישראל‪.‬‬
‫•‬
‫תחמוצות החנקן הינם ערכי הפליטה הגבוהים ביותר‪ .‬להפחתת פליטות תחמוצות חנקן נדרש‬
‫להתקין טכנולוגיה להפחתת פליטות זיהום האוויר ולשינוי במערך הבעירה ביחידות ייצור‬
‫החשמל )אמצעים ראשוניים(‪ .‬שינויים אלו יוטמעו בתחנות הכוח הפחמיות בארץ בעשור בקרוב‬
‫במסגרת תוכנית האב להפחתת פליטות ‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 22‬להוראות האישיות‪.‬‬
‫•‬
‫תחנת הכוח תשפר את נהלי העבודה לצמצום פליטת חלקיקים מארובות תחנת הכוח בכל עת‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ניטור סביבתי של אבק פחם מתחנת הכוח אורות רבין‬
‫במסגרת פיקוח על רישיון העסק של תחנת הכוח אורות רבין‪ ,‬עוקב האיגוד אחר ממצאי ניטור אבק‬
‫הפחם ‪ .‬מדידות אבק הפחם מבוצעות בהתאם לתנאים ברישיון עסק בשלוש נקודות‪:‬‬
‫‪ .1‬שכונת חפציבה‪ -‬מדידת חלקיקים ‪ PM2.5 PM10‬אבק כללי מרחף‪ ,‬מדידות רוח‪ ,‬גשם‬
‫טמפרטורה ולחות יחסית‪.‬‬
‫‪ .2‬מצפה יורם‪ -‬בנקודה המערבית ביותר של אתר לשימור "חפציבה" מזרחית לכביש החוף‪-‬‬
‫מדידות אבק מרחף כיווני הפועל בעת רוחות מהגזרה המערבית בלבד‪ .‬נקודת מדידה זו בודקת‬
‫האם קיימת השפעה של הכביש על סה"כ מדידת החלקיקים מכיוון תחנת הכוח )ביחס לנקודת‬
‫המדידה בחפציבה(‪.‬‬
‫‪ .3‬גדר תחנת הכוח‪ -‬מדידת חלקיקים ‪ , PM10‬מדידת אבק מרחף כיווני )איסוף אבק מתבצע רק‬
‫בעת רוחות מהגזרה המערבית‪ ,‬קרי מכיוון אתר אחסון הפחם לכיוון שכונת חפציבה( ותורן‬
‫מטאורולוגי בגובה ‪ 15‬מטר מעל פני הקרקע‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוצבו סרטים דביקים לאיסוף חלקיקים לאנליזה במיקרוסקופ אופטי בכל אחת מנקודות‬
‫המדידה שפורטו לעיל‪.‬‬
‫סיכום ממצאי שנת ‪:2013‬‬
‫•‬
‫מדידת חלקיקים ‪ -PM10‬בשנת ‪ 2013‬זמינות המדידות בנקודת המדידה בחפציבה‬
‫היתה נמוכה עקב תקלות שונות‪ .‬סיכום המדידות בנקודות המדידה בתחנת הכוח‬
‫וחפציבה נרשמו חריגה מסף התקן הסביבתי רק בעת סופות אבק טבעיות‪.‬‬
‫•‬
‫מדידת חלקיקים ‪ -PM2.5‬החלו בנובמבר ‪ 2013‬בשכונת חפציבה בלבד‪ .‬נרשמו חריגה‬
‫מסף התקן הסביבתי רק בעת סופות אבק טבעיות‪.‬‬
‫•‬
‫מדידות רוח‪ -‬רוחות מערביות )מכיוון תחנת הכוח לכיוון שכונת חפציבה( נמדדו בעיקר‬
‫בשעות היום החל מחודש מרץ ועד אוקטובר ‪ .2013‬בשאר חודשי השנה הרוחות בשעות‬
‫היום והלילה הן בעיקר מהגזרה המזרחית‪.‬‬
‫•‬
‫מדדים מטאורולוגיים‪ -‬בחודש דצמבר נמדדו ‪ 11‬ימי גשם )מס' החודשי הרב ביותר(‪.‬‬
‫בחודשים ינואר‪ ,‬יוני‪ -‬אוגוסט‪ -‬לא בוצעו מדידות גשם‪ .‬מד טמפרטורה ולחות הותקן‬
‫בנקודת המדידה בחפציבה בנובמבר ‪.2013‬‬
‫•‬
‫משטחים דביקים‪ -‬ניתן לראות ירידה בתכולת חלקיקי הפחם ככל שמתרחקים מתחנת‬
‫הכוח‪ .‬תכולת חלקיקי פחם מצויה גם בנקודת המדידה בשכונת חפציבה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫תחנת כוח חגית‬
‫תמונה ‪ .10‬תחנת הכוח חגית‬
‫צילום‪ :‬עמי חתוכה‬
‫תחנת הכוח חגית ממוקמת בין רכס הכרמל מצפון‪ ,‬לבין רמות מנשה מדרום בתחום המוניציפאלי של‬
‫המועצה אזורית חוף כרמל‪ .‬בשנת ‪ 2013‬נחנכה תחנת טרבינת גז חדשה בתחנת הכוח‪ .‬ייצור החשמל‬
‫בתחנת הכוח חגית בשנת ‪ 2013‬התבסס על גז בלבד‪ .‬פירוט יחידות הייצור בתחנת הכוח ניתן בטבלה‬
‫להלן‪.‬‬
‫נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח חגית‬
‫סה"כ יחידות יצור‬
‫)טורבינות גז וטורבינות קיטור(‬
‫‪9‬‬
‫מספר וגובה הארובות‬
‫הספק )מגוואט(‬
‫‪ 4‬ארובות בגובה ‪ 30‬מ'‬
‫‪ 6‬ארובות בגובה ‪ 70‬מ'‬
‫‪1400‬‬
‫‪48‬‬
‫תרשים ‪ .35‬סיכום צריכת דלק )גז וסולר( וייצור חשמל בתחנת הכוח חגית בין השנים ‪ .2002-2013‬ניתן‬
‫לראות את הירידה המשמעותית בצריכת סולר בשנת ‪ ,2013‬עת חזרת אספקת הגז לצורכי ייצור‪.‬‬
‫בהתאם להנחיות ההוראות האישיות לתחנות החשמל‪ ,‬אחת לשנה מבצעת חברת החשמל מדידות‬
‫בארובה בנוכחות נציג איכות הסביבה‪ .‬סיכום תוצאות מדידות בארובה לשנת ‪ 2013‬ניתן בטבלה להלן‪.‬‬
‫סיכום ממצאי דיגום בארובות תחנת הכוח חגית ביחידות מ"ג‪/‬מק"ת לשנת ‪2013‬‬
‫מס' ארובה‬
‫חלקיקים‬
‫תחמוצות חנקן‬
‫פחמן חד חמצני‬
‫גופרית דו חמצנית‬
‫תרכובות הלוגניות‬
‫אנאורגניות‬
‫בנזו א‪-‬פירן‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫תקן‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫‪45‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪43‬‬
‫‪69‬‬
‫‪75‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪<0.69‬‬
‫‪<0.56‬‬
‫‪1‬‬
‫‪<0.3‬‬
‫‪<0.6‬‬
‫אין‬
‫‪<0.05‬‬
‫‪<0.05‬‬
‫‪<0.005‬‬
‫‪<0.0053‬‬
‫‪<0.0074‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪49‬‬
‫תרשים ‪ .36‬סיכום פליטת מזהמי אוויר מתחנת הכוח חגית בין השנים ‪ .2002-2013‬בשנת ‪ 2013‬נרשמה‬
‫ירידה בפליטות זיהום אויר עקב יצור חשמל על בסיס גז )תרשים ‪(35‬‬
‫סיכום ומסקנות‪:‬‬
‫•‬
‫מדידות בארובה לשנת ‪ 2013‬עומדות‬
‫בסף תקני הפליטה כפי שנקבעו במסגרת הוראות‬
‫האישיות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת החשמל לישראל‪.‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬ייצור חשמל באתר חגית התבסס על גז בלבד‪ .‬בעת שריפת גז ‪ ,‬לא נפלט גופרית דו‬
‫חמצנית וריכוז החלקיקים זניח‪.‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬לא בוצעו מדידות ביחידה ייצור מס' ‪ 1‬מאחר והיחידה עבדה פחות מ‪ 15%-‬מהזמן‪,‬‬
‫עקב תהליך סינכרון של יחידה ‪ 1‬עם יחידת טרבינת הגז חדשה להקמת מחז"מ עם יכולת יצור‬
‫כוללת של ‪ 350‬מגאווט‪ .‬עפ"י ההוראות האישיות לתחנות חשמל‪ ,‬לא נדרשת בדיקת דיגום‬
‫בארובה ליחידות ייצור הפעולות פחות מ‪ 15%-‬מהזמן‪.‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 2013‬לא בוצעו מדידות תחמוצות החנקן הינם ערכי הפליטה הגבוהים ביותר‪ .‬להפחתת‬
‫פליטות תחמוצות חנקן נדרש להתקין טכנולוגיה להפחתת פליטות זיהום האוויר ולשינוי‬
‫במערך הבעירה ביחידות ייצור החשמל )אמצעים ראשוניים(‪ .‬שינויים אלו יוטמעו בתחנות הכוח‬
‫הפחמיות בארץ בעשור בקרוב במסגרת תוכנית האב להפחתת פליטות ‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪22‬‬
‫להוראות האישיות‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תחנת כוח קיסריה‬
‫תחנת הכוח קיסריה ממוקמת בתחום המוניציפאלי של עיריית אור עקיבא‪ .‬תחנת הכוח כוללת שלוש‬
‫טורבינות גז בהספק חשמלי כולל של ‪ 130‬מגוואט‪ .‬תחנת הכוח קיסריה מיועדת להפעלה במקרה תקלה‬
‫או מקרה חירום‪ ,‬עד כ‪ 300-‬שעות בשנה בממוצע‪ ,‬במקדם יכולת שאינו עולה על ‪ .6%‬חל איסור הפעלת‬
‫היחידות בשעות הלילה פרט להפעלה בשעת חירום ובשעת דחק‪ .‬היחידות מופעלות על בסיס סולר עם‬
‫תכולת גופרית עד ‪.0.06%‬‬
‫נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה‬
‫סה"כ יחידות יצור )טורבינות‬
‫גז וטורבינות קיטור(‬
‫מספר וגובה הארובות‬
‫הספק )מגוואט(‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4‬ארובות בגובה ‪ 8‬מ'‬
‫‪ 2‬ארובות בגובה ‪ 12‬מ'‬
‫‪130‬‬
‫נתוני תחנת הכוח קיסריה לשנת ‪2013‬‬
‫ייצור חשמל )מגוואט‪/‬שנה(‬
‫‪4,821‬‬
‫צריכת דלק סולר )טון‪/‬שנה(‬
‫‪1800‬‬
‫שעות הפעלה בשנה‬
‫‪208‬‬
‫פליטת גופרית דו חמצנית‬
‫)טון‪/‬שנה(‬
‫‪1.9‬‬
‫פליטת תחמוצות חנקן‬
‫)טון‪/‬שנה(‬
‫‪30.3‬‬
‫פליטת חלקיקים )טון‪/‬שנה(‬
‫‪0.18‬‬
‫‪51‬‬
‫מדידות רעש‬
‫מדידות רעש מתבצעות בהתאם לתקנות הרעש התש"ן )‪ - (1990‬המפרטות את אופן הבדיקה וסף הרעש‬
‫המותר‪ .‬תקנות הרעש מתבססות על מדידות בתוך מבנה‪ ,‬כאשר קיימת חלוקה לפי סוג מבנה )אזור‬
‫מגורים‪ ,‬בית חולים‪ ,‬אזור תעשיה וכד'(‪ ,‬לשעות המדידה )לילה ‪ /‬יום( ולמשך מטרד הרעש )החל מ‪-‬‬
‫‪2‬דקות ועד ‪ 9‬שעות(‪ .‬עבור בית מגורים באזור מגורים )מבנה ב'( מפלס הרעש לא יעלה על ‪ 40‬דציבל‬
‫בשעות הלילה )החל מששעה ‪ 22:01‬ועד שעה ‪ (05:59‬ו‪ 50-‬דציבל בשעות היום )החל משעה ‪ 06:00‬ועד‬
‫שעה ‪ .(22:00‬תקנות אלו אינן חלות על רעש שמקורו ממטוסים‪ ,‬רכבות‪ ,‬כלי רכב וציוד בניה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1992‬נוספו התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התשנ"ג‪ .‬תקנות אלו מפרטות הגבלות להקמת‬
‫רעש ממקורות שונים‪ ,‬ללא צורך בביצוע מדידת רעש בפועל‪ .‬התקנות מתייחסות למקורות רעש שונים‬
‫)אזעקה‪ ,‬מכונות‪ ,‬שיפוצים וכד'( תוך הגבלה של הקמת רעש מקורות אלו לפי שעות היום‪.‬‬
‫תמונה ‪ .11‬מד הרעש במרכז חדר מגורים‪ ,‬כאשר דלת וחלון הפונים לכיוון מקור הרעש פתוחים‪.‬‬
‫צילום‪ :‬דולב בשן‬
‫ביולי ‪ 2013‬עבר האיגוד הכשרה של המשרד להגנת הסביבה לביצוע בדיקות רעש‪ .‬בתחום האיגוד תלונות‬
‫רעש מגוונות‪ ,‬החל ממפעלים באזורי תעשייה‪ ,‬תחבורה )כבישים ורכבות הסמוכים לשכונות מגורים(‪ ,‬גני‬
‫אירועים ‪,‬מועדוני לילה וכלא ברעש מזגנים ‪,‬מדחסי קירור ‪,‬משאבות וצנרת מים במבני מגורים‪ .‬כל אחד‬
‫מסוגי הרעש דורש שיטות מדידה שונות ואנליזה שונה לבדיקת עמידה בערכי סף התקנות‪ .‬דוחות הרעש‬
‫מוגשים לרשות המקומית להמשך טיפול ואכיפה במסגרת רישוי עסקים והיתרי בניה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫סיכום מדידות רעש שבוצעו ע"י האיגוד בין החודשים יולי‪-‬דצמבר ‪.2013‬‬
‫מקור הרעש‬
‫מקום‬
‫רשות מקומית‬
‫אולמות‬
‫שונית ‪ -‬נווה ים עתלית‬
‫מ‪ .‬אזורית חוף הכרמל‬
‫אירועים‬
‫כבישים‬
‫מס'‬
‫מדידות‬
‫‪1‬‬
‫ממצאים‬
‫חריגה‬
‫כביש ‪ – 65‬צומת כרכור‬
‫מ‪ .‬מקומית פרדס חנה‪-‬כרכור‬
‫‪1‬‬
‫חריגה‬
‫מפעלים‬
‫כרמל כימיקלים ‪-‬‬
‫עתלית‬
‫מ‪ .‬אזורית חוף הכרמל‬
‫‪2‬‬
‫ללא חריגה‬
‫רכבות‬
‫רכבת ישראל ‪ -‬בנימינה‬
‫מ‪ .‬מקומית בנימינה‪-‬גבעת עדה‬
‫‪1‬‬
‫ללא חריגה‬
‫‪53‬‬
‫פיקוח איכות אוויר בתעשייה וחומרים מסוכנים‬
‫פעילות מפעלים ועסקים עלולה לגרום לפליטות אבק ומזהמי אויר וכן למטרדי ריח כאשר הפליטות אינן‬
‫מבוקרות בצורה הטובה ביותר‪ .‬מפעלים העלולים לגרום לפליטות לאוויר הינם מפעלים השורפים‬
‫דלקים ליצירת קיטור ואנרגיה‪ ,‬מחצבות ומפעלים המשתמשים בממסים וחומרים נדיפים בתהליך‬
‫הייצור‪ .‬עסקים שונים כגון לולים ורפתות‪ ,‬מסעדות ואולמות אירועים‪ ,‬נגריות‪ ,‬תחנות דלק‪ ,‬מוסכי‬
‫פחחות ועוד גם הם עלולים לגרום לפליטת מזהמים לאוויר‪ .‬האיגוד מייעץ לרשות המקומית ובשיתוף‬
‫המשרד להגנת הסביבה בזמן מפגעים בנושאי איכות אויר ומטרדי ריח‪ .‬בנוסף אנו נותנים חוות דעת‬
‫בנושאי חומרים מסוכנים ואסבסט ומגיעים לאירועים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים‪.‬‬
‫פיקוח איכות אוויר מתעשייה‬
‫מערך ניטור רציף מתעשייה‬
‫מערכות ניטור רציף הינן מכשירי מדידה המותקנים בארובות ומספקים בכל עת‪ ,‬נתונים לגבי ריכוזי‬
‫המזהמים בארובות ו‪/‬או פרמטרים תפעוליים כגון טמפרטורה בארובה‪ .‬הנתונים נשלחים אל מחשב‬
‫מרכז הבקרה באיגוד ונשמרים במערכת אגירת נתונים‪.‬‬
‫במהלך השנים חוברו מפעלי תעשייה שונים בתחום האיגוד אל מערך הניטור הרציף של האיגוד כאשר‬
‫הנתונים מוזנים ישירות אל מחשב מרכז הבקרה באיגוד‪ .‬דוחות הניטור הרציף מפורסמים במהלך‬
‫השנה באתר האינטרנט של האיגוד‪.‬‬
‫נכון לשנת ‪ ,2013‬קיים פיקוח שוטף על המפעלים הבאים‪:‬‬
‫שם המפעל‬
‫רשות‬
‫מקומית‬
‫סוג מפעל‬
‫מתקן מבוקר‬
‫פרמטרים מבוקרים‬
‫)שנת חיבור(‬
‫מפעלי נייר‬
‫חדרה‬
‫חדרה‬
‫מפעל לייצור‬
‫נייר לבן ונייר‬
‫חום לקרטונים‬
‫ארובת דוד קיטור )דוד ‪(3‬‬
‫אטימות גזי הפליטה‬
‫)‪(2004‬‬
‫אליאנס‬
‫חדרה‬
‫מפעל לייצור‬
‫צמיגים‬
‫‪ 2‬ארובות דוודי קיטור‬
‫ריכוז חלקיקים‬
‫)‪(2003‬‬
‫אבן וסיד‬
‫שפיה‬
‫מ"מ‬
‫זכרון‬
‫יעקב‬
‫מחצבת אבן‬
‫גיר ומפעל‬
‫לייצור סיד‬
‫התנור הניצב במפעל‬
‫מייצר סיד חי מאבן גיר‪.‬‬
‫גזי הפליטה עוברים דרך‬
‫מתקן טיפול באוויר לפני‬
‫הפליטה לסביבה‪.‬‬
‫מפעל להדפסה‬
‫על אריזות‬
‫גמישות‬
‫הממסים הנפלטים‬
‫בתהליך ההדפסה עוברים‬
‫דרך מתקן לטיפול תרמי‬
‫)‪(2005‬‬
‫קרגל אריזות‬
‫גמישות –‬
‫משמר השרון‬
‫מוא"ז‬
‫עמק חפר‬
‫)‪(RTO‬‬
‫‪54‬‬
‫ריכוז חלקיקים בארובה‬
‫)אחרי מתקן הטיפול(‬
‫ריכוז חומר אורגני ביציאה‬
‫ממתקן הטיפול התרמי‬
‫ובקרה תפעולית של הפעלת‬
‫המערכת‪.‬‬
‫)‪(2007‬‬
‫גזם גלעם‬
‫)דלקיה(‬
‫מוא"ז‬
‫מנשה‬
‫דוד השורף גזם‬
‫ומספק קיטור‬
‫גזי הפליטה עוברים דרך‬
‫מחליף חום ומסננים לפני‬
‫ריכוז חלקיקים בארובה‬
‫)אחרי מסננים(‪ ,‬קצב‬
‫למפעל גלעם‬
‫פליטה לאויר‬
‫הוספת פחם פעיל לפני‬
‫)‪(2010‬‬
‫סינון‪ ,‬בקרה תפעולית של‬
‫מתקן הטיפול באויר‬
‫כרמל‬
‫מוא"ז‬
‫מפעל לייצור‬
‫פליטות ממתקן שרפי‬
‫ריכוז פורמאלדהיד )אחרי‬
‫כימיקלים‬
‫חוף‬
‫הכרמל‬
‫שרפים על‬
‫בסיס פורמלין‬
‫כרמל ומשני התנורים‬
‫במפעל כרמל כימיקלים‬
‫סקרבר(‬
‫ואבקות‬
‫תרמוסטיות‬
‫מחוברים לסקרבר‪,‬‬
‫לתפיסת פורמאלדהיד‬
‫מפעל לייצור‬
‫חביות מתכת‬
‫הממסים הנפלטים‬
‫בתהליך הצביעה של‬
‫הבקרה התפעולית של‬
‫מתקן הטיפול באוויר‬
‫ופלסטיק‬
‫החביות עוברים דרך‬
‫מתקן לטיפול תרמי‬
‫)‪(RTO‬‬
‫)‪(2010‬‬
‫פחמ"ס‬
‫מוא"ז‬
‫עמק חפר‬
‫)‪(2011‬‬
‫בממסים )‪(RTO‬‬
‫גזם גן שמואל‬
‫)דלקיה( –‬
‫בהרצה‬
‫מוא"ז‬
‫מנשה‬
‫דוד השורף גזם‬
‫ומספק קיטור‬
‫למפעל גן‬
‫שמואל‬
‫גזי הפליטה עוברים דרך‬
‫מחליף חום ומסננים לפני‬
‫פליטה לאויר‬
‫)‪(2011‬‬
‫ריכוז חלקיקים בארובה‬
‫)אחרי מסננים(‪ ,‬קצב‬
‫הוספת פחם פעיל לפני‬
‫סינון‪ ,‬בקרה תפעולית של‬
‫מתקן הטיפול באויר‬
‫פיקוח וקידום נושא איכות האוויר בתעשיות בתחום האיגוד‬
‫אליאנס )חדרה(‬
‫מפעל אליאנס הינו מפעל לייצור צמיגים‪ .‬הצמיגים מיוצרים מחומרי הגלם הכוללים‪ :‬גומי טבעי‪ ,‬גומי‬
‫סינתטי‪ ,‬פיח‪ ,‬טקסטיל טכני‪ ,‬חוטי פלדה‪ ,‬כימיקלים ושמנים‪ .‬המפעל שנרכש ע"י חברות בינלאומיות‪,‬‬
‫נמצא בשנים האחרונות בתהליך של הפחתת פליטות ממסים וחלקיקים לאוויר‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬בוצעו במפעל מספר פעולות על מנת להפחית בפליטות‪:‬‬
‫טיפול בממסים‪ -‬צבעים על בסיס ממיסים אורגניים הוחלפו בצבעים על בסיס מים‪ .‬בבית הכנת הדבק על‬
‫בסיס ממסים בוצע צמצום אחסנת כמויות הממסים וכיסוי חביות פתוחות‪ .‬הותקנה מערכת פחם פעיל‬
‫לספיחת ממסים בבית הדבק ומעל אזור התזת דבק בייצור‪ .‬הותקן וסת לחץ על מיכל אחסון בנזין‬
‫ומערכת החלפת נפחים למיכלית כביש‪.‬‬
‫טיפול בחלקיקים ‪ -‬כל מערך השינוע והשיגור של הפיח וכן חדר שקילת כימיקלים‪ ,‬מצוידים במערכות‬
‫יניקת אויר וטיפול בפילטר שקים‪ .‬בכל היציאות מהפילטרים‪ ,‬לרבות פילטרים של הסילוסים‪ ,‬הותקנו‬
‫ארובות עם פתחי דיגום )‪ 10‬ארובות( וחוברו מערכות ניטור רציף )גששים( להתראה על פריצת חלקיקים‪.‬‬
‫הגששים יתנו התראה לעובדים התפעוליים של המפעל וגם יחוברו למערך הניטור הרציף באיגוד‪.‬‬
‫שריפת דלקים – מפעל אליאנס התחיל להערך לקבלת גז טבעי והסבת הדוודים ממזוט לגז טבעי‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫מפעל שחם )מוא"ז מנשה(‬
‫מפעל שחם מייצר כופתיות לדישון )מתערובות של זבל עופות‪ ,‬קומפוסט ותוספים מינרליים שונים( ייצור‬
‫מזון להזנת עגלות מזבל עופות ומצעי גידול למשתלות וחממות‪ .‬המפעל נמצא בין גבעת עדה וקיבוץ‬
‫רגבים‪ .‬תהליכי הייצור התעשייתיים ואחסון ערמות זבלי בע"ח הינם בעלי פוטנציאל לגרימת מטרדי ריח‬
‫בסביבה ובמשך שנים מתקבלות תלונות על מטרדי ריח מהמפעל‪.‬‬
‫בסוף שנת ‪ 2012‬הוקמה חממה בשטח של ‪ 6‬דונם שבה מאוחסנים ערמות זבל עופות גולמי וגם ערמות‬
‫הקומפוסט‪ .‬פתיחה וסגירה של השערים בחממה מבוצעת ע"י שלט רחוק‪ .‬הותקנה מערכת ליניקת אוויר‬
‫מהחממה אל מתקן הטיפול באוויר )ביופילטר(‪ .‬שטח הביופילטר הוכפל‪ .‬הותקנה מערכת מדידה רצופה‬
‫של ספיקות האוויר אל הביופילטר והנתונים מועברים לאיגוד באופן תקופתי )לא בזמן אמת(‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬בוצעו שתי בדיקת יעילות של הביופילטר שהצביעו על הפחתה של מעל ‪ 90%‬באמוניה‬
‫וריחות‪.‬‬
‫למרות כל הפעולות שבוצעו‪ ,‬התושבים המתגוררים בסמוך המשיכו להתלונן על מטרדי ריח‪ .‬עקב כך‬
‫בוצעו סיורים נוספים ולאחרם האיגוד הוציא חוות דעת שהחממה אינה אטומה כנדרש‪ .‬המפעל נדרש‬
‫לבצע מספר פעולות באופן מיידי על מנת לשפר את היניקה מהחממה‪ .‬במקביל הוזמן המפעל לשימוע‬
‫במשרד להגנת הסביבה ושם המפעל הצהיר כי בכוונתו לפעול להעתקת המפעל למקום אחר‪.‬‬
‫חממת אחסון לחומרי גלם‬
‫בדיקות חומרים אורגניים‬
‫בדיקות ריח מפילטר ביולוגי‬
‫העוגנפלסט‬
‫מפעל העוגנפלסט‪ ,‬אשר בקיבוץ העוגן‪ ,‬עוסק בייצור יריעות ‪ .PVC‬בתהליך ההדפסה על היריעות‬
‫נפלטים לאוויר ממיסים ללא טיפול‪ .‬בבדיקות ארובה נמצאו חריגות מתנאי רישיון העסק ועקב כך נדרש‬
‫המפעל להתקין מערכת למניעת פליטת מזהמים לאוויר‪ .‬בשנת ‪ 2013‬החל פיילוט במסגרתו הותקן‬
‫במפעל מתקן טיפול ביולוגי‪ .‬מדובר במערכת הסופחת את המזהמים והריחות מתהליך ההדפסה‪,‬‬
‫מפרקת אותם באופן ביולוגי ומביאה לתוצאה של פליטת אוויר נקי‪ .‬ייחודה של המערכת נעוץ בפירוק‬
‫המזהמים באופן שאינו מצריך עלויות אחזקה יקרות‪ .‬הפיילוט בוצע בליווי מקצועי של האיגוד‪ .‬הפיילוט‬
‫ייבדק בתחילת שנת ‪ 2014‬ובהתאם לתוצאות תותקן במפעל מערכת מלאה‪.‬‬
‫כרמית‬
‫מפעל כרמית בפרדס חנה מייצר חומרים עבור ענף הבניה כגון‪ :‬דבקים‪ ,‬טיח‪ ,‬חומרי איטום וגבס‪ .‬המפעל‬
‫שייך לקבוצת איטונג‪ .‬רוב החומרים במפעל הינם חומרים יבשים המאוחסנים בסילוסים‪ .‬בעקבות‬
‫קבלת תלונות על פליטות אבק‪ ,‬בוצעו מספר סיורים במפעל והמפעל נדרש לטפל במפגעי האבק‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2013‬המפעל שידרג את כל מערכות הפילטרים בראשי הסילוסים ובמתקני השינוע‪ ,‬לפילטרים בעלי‬
‫שטח גדול יותר‪ .‬סה"כ הוחלפו ‪ 10‬פילטרים קטנים ופילטר אחד גדול לתהליך‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫מחצבת ורד )מוא"ז מנשה(‬
‫מחצבת ורד הינה אחת מהמחצבות הגדולות ביותר בארץ‪ .‬במחצבה חוצבים אבן‪ ,‬משנעים ומבצעים‬
‫תהליכי גריסה ושינוע‪ .‬מהאבן הגרוסה מייצרים אגרגטים ומצעים לתשתיות‪ .‬בשטח המחצבה קיים‬
‫מפעל אספלט ומפעל בטון‪ .‬המחצבה התקינה מערכת הרטבה הנקראת ‪ RAM‬הפועלת במערך הגריסה‬
‫ומייצרת רסס מים דק עם תוסף אקטיבי המותז בכל נקודות הנפילה של החומר‪ .‬בנוסף קיימת מערכת‬
‫להרטבת הערמות ומיכלית הפועלת באופן קבוע להרטבת הדרכים הלא סלולות‪.‬‬
‫המחצבה התחילה ליישם את תוכנית החציבה העתידית הכוללת גם שינוי מיקום מתקני הגריסה והניפוי‬
‫לתוך בור החציבה והקמת אזור תעשייה מוסדר לתעשיות אבן ובטון‪ .‬בבור החציבה הותקנו והופעלו‬
‫מתקני הגריסה החדשים הכוללים מגרסות‪ ,‬נפות ומסועים‪ .‬במסועים החדשים הותקנה מערכת ‪RAM‬‬
‫ולאחר הגריסה החומר נופל לערמות דרך שרוולים קשיחים אשר אמורים להקטין את פיזור האבק‬
‫הנוצר‪.‬‬
‫מניעת אבק בכביש ‪ :65‬בכניסה למחצבה נסלל כביש חדש כולל מדרכות משני הצדדים‪ .‬בשער הכניסה‬
‫הותקנה מערכת ייחודית לשטיפת גלגלי משאיות אשר יוצאות מהמחצבה אל כביש ‪.65‬‬
‫במפעל האספלט שופרה יעילות הרטבת חומר הנקרא מלאן בכדי‬
‫למנוע היווצרות אבק ובוצע קירוי לעמדת שפיכת האגרגטים‪.‬‬
‫ניטור‪ :‬חברת שפיר מבצעת ניטור סביבתי של אבק שוקע‪ ,‬אבק‬
‫מרחף ובנוסף התקינה תחנת ניטור אויר סביבתית לניטור רציף‬
‫של אבק וחלקיקים עדינים באום אל קוטוף ובברטעה‪ .‬התחנות‬
‫נדרשו לעמוד בהנחיות הממונה ודרישות חוק אויר נקי‪.‬‬
‫מתקני גריסה חדשים בבור המחצבה‬
‫מפעל בטון רדימיקס – חדרה‬
‫בעקבות תלונות על מטרדי אבק קשים ממפעל רדימיקס חדרה‪,‬‬
‫נערכו במקום מספר סיורים ויצאה חוות דעת כי המפעל אינו עומ ד‬
‫בדרישות תנאי רשיון העסק ודרישה להסדרת המפגעים‪ .‬המפעל‬
‫פעל ותיקן את הליקויים לרבות‪ :‬הוספת פילטר מעל הסילו ובדיקת‬
‫אטימות של הסילוסים‪ ,‬תיקון הגדר לאורך המפעל‪ ,‬כיסוי‬
‫המסועים‪ ,‬שדרוג מערכת ההרטבה במפעל‪ ,‬הוספת שסתום אל‪-‬‬
‫חוזר במערכת מילוי הפילטרים והוספת מערכת בקרה אוטומטית‬
‫למילוי יתר‪.‬‬
‫פריצת אבק ממפעל רדימיקס‬
‫‪57‬‬
‫בדיקות בארובות ובדיקות סביבתיות במפעלי תעשייה‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬בוצעו בדיקות איכות אוויר בכ‪ 20 -‬מפעלים תעשייתיים בתחום האיגוד‪ .‬בהתאם‬
‫לחוק חופש המידע תוצאות הבדיקות מפורסמות באתר האינטרנט של האיגוד בניטורית‪ .‬חלק‬
‫מהבדיקות הינן בדיקות יזומות ע"י המפעלים המוצעות במסגרת התנאים ברישיון עסק‪ ,‬חלקן בדיקות‬
‫פתע שהוזמנו ע"י המשרד להגנת הסביבה וחלקן בדיקות שבוצעו במסגרת קבלת היתרי פליטה‪.‬‬
‫הבדיקות נעשות ע"י חברות פרטיות המוסמכות לביצוע דיגומי ארובה‪.‬‬
‫את פירוט תוצאות כלל הבדיקות ניתן למצוא בנספח מספר ‪1‬‬
‫חומרים מסוכנים ואסבסט‬
‫היתרי רעלים לחומרים מסוכנים )חומ"ס(‬
‫בשנת ‪ 2013‬ביצע האיגוד ביקורות ב‪ 10 -‬עסקים בתחום האיגוד למתן חוות דעת טרם קבלת היתר‬
‫רעלים‪ .‬היתר רעלים ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה לכל עסק המחזיק ברעלים מעל הכמות הקבועה‬
‫בחוק החומרים המסוכנים‪ .‬חוות הדעת‪ ,‬אשר מועברת למשרד להגנת הסביבה‪ ,‬כוללת את ממצאי‬
‫הביקורת )אחסון חומ"ס במאצרות‪ ,‬שילוט מתאים‪ ,‬אחזקת דפי מידע של החומרים המסוכנים‪ ,‬אחזקת‬
‫אמצעים לטיפול בארוע חומרים מסוכנים ועוד( וכן המלצה לחידוש ההיתר בתנאים נלווים להיתר‬
‫הרעלים‪ .‬העסקים שבהם בוצעו ביקורות‪ :‬מפעל קיסריה פולימרים; מט"ש באקה; בריכת שחיה קציר;‬
‫מדגה גן שמואל; בריכת שחיה ניר עציון; בריכת שחיה רגבים; אסף אליעזר –הבחלת בננות; שמעון בן‬
‫ארוש – הבחלת בננות; דוקטור בננה ; שמואל אבני – הבחלת בננות ;‬
‫יום עיון חומרים מסוכנים – מרץ ‪2013‬‬
‫בחודש מרץ ‪ 2013‬התקיים באיגוד יום עיון למפעלים מחזיקי חומרים מסוכנים בנושא "חומרים‬
‫מסוכנים בהיבט סביבתי"‪ .‬יום העיון נערך בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמרצה הראשי היה ייבסי‬
‫רבינוביץ – ממונה חומ"ס וטב"ק‪ .‬ביום העיון הוצגו‪ :‬העדכונים בחוק החומרים המסוכנים התשנ''ג‪-‬‬
‫‪ , 1993‬תקנות החומרים המסוכנים‪ ,‬תקנות רישוי עסקים‪ ,‬תנאים כללים להיתרי רעלים וטיפול בפסולת‬
‫מסוכנת‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫יקב בנימינה – סיורים ודיגומי פתע‬
‫נציגי האיגוד ביצעו ביקב בנימינה סיורי פתע ודיגומי פתע של חומרים החשודים כחומרים מסוכנים‬
‫לצורך בחינת עמידת המפעל בדרישות היתר הרעלים‪ ,‬בשיתוף המשרד להגנת הסביבה‪ .‬בעקבות‬
‫הסיורים הוסדרו במפעל דרישות היתר הרעלים‪ ,‬לרבות שינוי ברכישת חומר מסוכן )אתנול ‪ (95%‬לחומר‬
‫שאינו מסוכן )אתנול ‪ , (80%‬הסדרת שילוט והסדרת המאצרות‪.‬‬
‫אירוע חומרים מסוכנים במפעלי נייר – ינואר ‪2013‬‬
‫בעקבות הצפת שטחי המפעל‪ ,‬עקב עליית נחל חדרה על גדותיו‪ ,‬חדרו מים אל מחסן החומרים המסוכנים‬
‫ונוצרה ריאקציה במספר מיכלים המכילים חומר הנקרא היברייט‪ .‬עובדי המפעל הבחינו בריאקציה )עשן‬
‫צהוב וריח גופרית( ודיווחו לגורמי החירום‪ .‬נציג האיגוד הגיע למפעל לאחר קבלת ההודעה‪ .‬המפעל פעל‬
‫ע"פ נוהלי החירום‪ ,‬תוך שינוע המיכלים לאתר מיועד‪ ,‬ניטרול החומר במים ובקרה על המיכלים‬
‫הסגורים עד סיום הריאקציה‪ .‬האירוע היה מקומי בתוך שטח המפעל‪.‬‬
‫אירוע שפך שרף במפעל כרמל כימיקלים – אפריל ‪2013‬‬
‫בעקבות קבלת פניה ממוקד הסביבה נערך סיור של נציגי האיגוד במפעל לתחקור האירוע שארע יום‬
‫קודם‪ .‬בעקבות סתימה ביציאה מאחד המיכלים במפעל נוצרה גלישה של כ‪ 50 -‬ליטר שרף אוריאה‬
‫לכביש במפעל‪ .‬החומר שנשפך על הכביש נספג בעזרת תאית ‪ ,‬נאסף ומאוחסן בחבית לפינוי‪.‬‬
‫אירוע חומרים מסוכנים בשער כימיקלים )א‪.‬ת‪ .‬עמק חפר( – אפריל ‪2013‬‬
‫בעקבות פניה על ריחות כימיקלים וצריבות באזור תעשיה עמק חפר‪ ,‬נערך סיור של נציגי האיגוד לאזור‬
‫ולאחר בדיקה הסתבר שמקור הריח הוא במפעל שער כימיקלים‪ .‬האירוע נגרם ככל הנראה עקב מילוי‬
‫הקובייה שלא הייתה שטופה בחומצה ולאחר סיום המילוי הקובייה התחילה להתנפח ולתסוס ויצא גז‬
‫בריח אופייני לחומצות‪ .‬למפעל הועברו הנחיות לטיפול באירוע להשארת המיכל במפעל עד לסיום‬
‫הריאקציה ולאחר מכן פינוי לאתר מורשה‪ .‬בעקבות האירוע ואי עמידה בדרישות היתר הרעלים המפעל‬
‫הוזמן לשימוע במשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫שפך חומצה בתחנת כח חגית – דצמבר ‪2013‬‬
‫בזמן שינוע של חומצת מלח‪ ,‬אחת הקוביות נפגעה וחומצה נשפכה על משטחי התפעול במפעל‪ .‬מכיוון‬
‫שבזמן האירוע ירד גשם‪ ,‬מים מעורבים בחומצה זרמו ממשטחי התפעול אל תעלות הניקוז של המפעל‪.‬‬
‫נציגי האיגוד הגיעו למפעל לאחר קבלת ההודעה על האירוע ופיקחו על פעילות המפעל‪ .‬הפעולות שבוצעו‬
‫לטיפול באירוע כללו‪:‬‬
‫•‬
‫הקובייה הדולפת הונחה על מאצרה וכוסתה בניילון למניעת חדירת מים למאצרה‪ .‬למחרת‬
‫הקובייה הועברה לסככה מקורה עד לפינויה לאתר מורשה‪.‬‬
‫•‬
‫חומר סופח וחול מוקמו על משטחי התפעול ובתעלת הניקוז לאיגום השפך‪ ,‬והשפך נשאב אל‬
‫מיכל‪ .‬החומר הסופח הספוג בחומצה נאסף למאצרות לקראת פינוי לאתר מורשה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫תרגילי חומרים מסוכנים‬
‫בשנת ‪ 2013‬נציגי האיגוד נכחו בתרגיל חירום הכולל תרחיש חומרים מסוכנים שבוצע במפעל אליאנס‪.‬‬
‫אסבסט‬
‫לעובדי האיגוד ישנה הסמכה ורישיון כסוקרי אסבסט‪ .‬בעל רישיון סוקר אסבסט רשאי לתת חוות דעת‬
‫על מצב אסבסט בנכס ולהמליץ על אופן הטיפול באסבסט‪.‬‬
‫במסגרת הטיפול באסבסט האיגוד מוציא חוות דעת למבנים המכילים אסבסט‪ .‬חוות הדעת ניתנת על פי‬
‫הזמנת בעל המבנה או הרשות המקומית‪ .‬בשנת ‪ 2013‬ניתנו חוות דעת על מצב האסבסט והנחיות לטיפול‬
‫ב‪ 7 -‬מוסדות חינוך )גנים ובתי ספר( ציבוריים ופרטיים‪.‬‬
‫מפגע אסבסט ‪ -‬אסבסט‪-‬צמנט שרוף‪ ,‬מרוסק או שבור במידה ניכרת )מעל שליש משטח הגג( ומצבור של‬
‫פסולת אסבסט החשוף לאוויר מוגדרים כמפגע אסבסט‪ .‬לעיתים נדרשת חוות דעת מפקח על מידת‬
‫הפגיעה בלוחות אסבסט‪-‬צמנט‪ .‬בשנת ‪ 2013‬יצאו עובדי האיגוד למספר קריאות של מפגעי אסבסט‬
‫לדוגמא‪ :‬בבית פרטי בחדרה נשרפה סככת אסבסט‪ ,‬נציגי האיגוד נכחו במקום‪ ,‬נתנו הנחיות לטיפול‬
‫במפגע והוציאו חוות דעת לאירוע עבור המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫חוות דעת בנושא איכות אוויר להיתרי בניה ורישיונות עסק‬
‫שיתוף פעולה עם תחום התכנון באיגוד‪ ,‬לכתיבת חוות דעת עבור תוכניות שנמצאות בתהליכי תכנון‬
‫ובניה או למטרדים מעסקים קיימים דרך תנאים ברישיון העסק‪ .‬חוות הדעת כוללות סיורים בשטח‪,‬‬
‫דרישות לקבלת מידע‪ ,‬בדיקת התוכניות כדי לוודא שאינן עלולות לגרום לבעיה סביבתית )מטרדי ריח‪,‬‬
‫פליטת אבק‪ ,‬פליטת מזהמים שונים לאוויר‪ ,‬אחסנת חומרים מסוכנים‪ ,‬מרחקי הפרדה ממחזיקי‬
‫חומרים מסוכנים(‪ ,‬בדיקת הפתרונות הטכניים המוצעים ולעיתים בדיקה של יישום הפתרונות לפני‬
‫אישור אכלוס המבנה‪ .‬סה"כ טופלו כ‪ 40 -‬בקשות להיתרי בניה‪ .‬להלן פירוט נושאים ומקרים ספציפיים‬
‫בהם טיפלנו בשנת ‪:2013‬‬
‫תוכניות להיתרי בניה של בתי גידול אינטנסיביים לבעלי חיים )כגון לולים ורפתות(‬
‫האיגוד החליט כי מרחקי הפרדה מינימאליים בין בתי גידול חדשים והמגורים הסמוכים יקבעו בהתאם‬
‫להנחיות הגרמניות ‪ (draft) VDI3474‬במטרה למנוע היווצרות מטרדי ריח לאוכלוסיה‪ .‬במידה‬
‫והמרחקים המוצעים קטנים מהנדרש נדרשים היזמים להוסיף אמצעים או לבצע שינויים בתוכנית וזאת‬
‫עוד לפני הקמת הפרויקט‪ .‬אמצעים לדוגמא להפחתת מטרדים‪ :‬התקנת חדר אבק‪ ,‬שינוי מיקום מאווררי‬
‫אורך‪ ,‬צמצום מספר בעלי החיים בפרויקט‪ ,‬שינוי מיקום אחסנת תחמיץ או זבל‪ ,‬איסור על שימוש‬
‫במשרפות לכילוי פגרים ועוד‪ .‬בשנת ‪ 2013‬בוצעו חישובים עבור מרחקי ההפרדה הנדרשים עבור ‪12‬‬
‫היתרי בניה של לולים חדשים‪ .‬בנוסף נבדקו דו"חות בנושא פיזור ריח מלולים ונכתבה התיחסות‬
‫למשרד להגנת הסביבה עבור תוכנית של הרחבת קיבוץ רגבים בקרבת לולים קיים‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ארובות ביתיות‬
‫בעונת החורף מתקבלות תלונות רבות עקב מטרדים הנוצרים כתוצאה מהפעלת תנורי הסקה ביתיים‬
‫ובעיקר מקמינים השורפים עץ‪ .‬כל ארובה של קמין מחויבת בקבלת היתר בניה וצריכה לעמוד בתקן‬
‫ישראל ‪" 1368‬תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק" או בתקן ישראלי ‪ 838‬לתנורים המוסקים בדלק‬
‫נוזלי‪ .‬תלונות אלה מטופלת דרך פניה לבעל הנכס להוצאת היתר בניה לארובה‪ .‬בהיתרי הבניה המגיעים‬
‫לאיגוד נבדקת התאמת גובה הארובה הביתית לתקן‪ .‬בשנת ‪ 2013‬נבדקו ‪ 5‬תוכניות של בתים פרטיים‬
‫חדשים שבהם מתוכננת הקמת קמין עם ארובה‪.‬‬
‫מסעדות ‪ /‬בתי אוכל ‪ /‬אולמות אירועים ‪ /‬קייטרינג‬
‫מסעדות ובתי אוכל גורמים לפליטת חלקיקים וחומרים אורגניים מתהליכי הבישול‪ .‬במקרים רבים‬
‫המסעדות גורמות למטרדי ריח לתושבים המתגוררים בסמוך‪ .‬על מסעדות ובתי אוכל חלים תקנות‬
‫רישוי עסקים‪ ,‬פרק ‪) 31‬תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(‪ .‬בהתאם לתקנות אלה ניתן לדרוש מהמסעדה‬
‫התקנת מנדף ומתקנים נוספים למניעת הפצת ריחות אל הסביבה וארובה בגובה של לפחות ‪ 2‬מטר מעל‬
‫גג המבנה‪ .‬בהיתרי בניה של מסעדות חדשות אנו דורשים בד"כ הגשת תוכנית הכוללת מערכת לטיפול‬
‫במזהמי אויר וריחות‪ .‬במקרים אחרים תלונות מטופלות באמצעות העברת תנאים ברישיון עסק או דרך‬
‫הרשות המקומית‪ .‬בשנת ‪ 2013‬טופלו ‪ 6‬מסעדות ברחבי האיגוד‪ .‬בנוסף הוכנה טיוטה למפרט אחיד‬
‫בנושא איכות אויר ממסעדות‪.‬‬
‫חניונים תת קרקעיים‬
‫חניון סגור נדרש להתקין מערכת אוורור המופעלת באמצעות גלאים וזאת בכדי למנוע עליה בריכוז גז‬
‫‪ CO‬בתוך החניון‪ .‬בפרויקטים הכוללים חניונים תת קרקעיים חדשים נבדקים התאמת ספיקת המפוחים‬
‫להנחיות‪ ,‬מיקום נקודת הפליטה של המפוחים ומיקום הגלאים‪ .‬בשנת ‪ 2013‬ניתנו שתי חוות דעת עבור‬
‫חניון צומת האלופים ומבנה משרדים הממוקמים בחדרה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫פיקוח על שפכי תעשייה‬
‫השפכים התעשייתיים מוגדרים כשפכים הנפלטים מתהליכי ייצור שונים‪ ,‬הרכבם וכמותם שונה‬
‫מתעשייה לתעשייה‪.‬‬
‫לשפכי התעשייה פוטנציאל הרס סביבתי גדול‪ ,‬הרבה יותר מחלקם היחסי בשפכים העירוניים‪.‬‬
‫שפכי תעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב ביותר‪ ,‬כמו פגיעה במערכות‬
‫הולכה וטיפול של שפכים עירוניים ופגיעה באיכות הקולחים העירוניים‪ ,‬באופן שעלול לפסול אותם‬
‫לשימוש להשקיה בשטחים חקלאיים או לאפשר הזרמתם לנחלים ולים‪ .‬כדי להתאימם לרמת שפכים‬
‫סבירה )עפ"י חוק העזר( נדרש טיפול מוקדם לשפכים התעשייתיים במקור )במפעל(‪.‬‬
‫מטרת הטיפול בשפכי תעשייה היא הסדרת הממשק בין הליך הייצור בתעשייה ‪,‬איכות השפכים‬
‫בחיבור למערכת הביוב ‪,‬מניעת פגיעה בצנרת ההובלה ‪,‬מניעת פגיעה או שבוש התהליך הביולוגי מכון‬
‫הטיהור ושימוש חוזר בהשבה חקלאית של הקולחים‪ .‬בנוסף מניעת מפגעים ומטרדים בסביבה‪.‬‬
‫מקורות זיהום ‪ -‬מפעלי תעשייה‬
‫בתעשייה נעשה שימוש במגוון רחב של חומרי גלם וכימיקלים‪ ,‬פסולות ותשטיפים ‪ .‬מזהמים רבים‬
‫כוללים תרכובות חומר אורגני ואנאורגני ‪,‬שומנים ושמנים מינראליים ‪,‬מתכות כבדות‪ ,‬חומצות‬
‫ובסיסים‪ ,‬וחומרים אנטי בקטריאלים ‪ .‬וכן‪ ,‬ריאקציות בין מזהמים הנוצרת במפגש בין זרמי השפכים‬
‫עלולה להוות מקור זיהום נוסף‪.‬‬
‫להלן מספר דוגמאות לפוטנציאל הפגיעה בסביבה משפכי תעשייה ‪:‬‬
‫‬
‫מפעל מזון ‪ -‬השפכים עלולים לכלול עומס אורגני בכמות השווה לזו הנפלטת מעיר שבה ‪100,000‬‬
‫תושבים‪ ,‬וכן להביא להמלחה ניכרת של השפכים העירוניים‪.‬‬
‫‬
‫מפעל לציפוי מתכות ‪ -‬שפכים לא מטופלים עלולים להכיל מתכות כבדות עם פוטנציאל זיהום מי‬
‫שתייה ובנוסף לגרום לזיהום קרקע‪.‬‬
‫‬
‫מצבעת טקסטיל ‪ -‬השפכים עלולים להביא לעלייה בריכוז הכלורידים והנתרן ‪.‬‬
‫הטיפול והפיקוח על התעשיות‬
‫בתחום האיגוד קיימים מספר רב של מפעלי תעשייה בענפים שונים ועם כמויות ואיכויות שפכים‬
‫שונות‪ .‬אחד התחומים העיקריים בהם מטפל האיגוד הוא הפיקוח על שפכי תעשיות ומתקני טיפול‬
‫בשפכים‪ .‬פעילות זו מתבצעת מכוח חוק העזר לשפכי תעשיות איגוד ערים חדרה‪ ,‬והאצלת סמכות של‬
‫נציב המים‪ ,‬עפ"י חוק המים‪.‬‬
‫הנחת העבודה במסגרת הטיפול בשפכים התעשייתיים הינה כי השלב המקדים ואולי החשוב ביותר‬
‫בטיפול הינו המניעה במקור‪ .‬מתוך הנחה זו הטיפול והפיקוח על התעשיות מתמקד הן בשלב התכנון‬
‫והן במעקב רצוף אחר הפעילות השוטפת של התעשייה‪:‬‬
‫‪62‬‬
‫תיכנון ‪ -‬הטמעת נושא של הסדרת התשתית ומערך קדם טיפול בשלב התכנון הפורמלי ‪,‬בתכניות‬
‫ובבקשות להיתרי בנייה‪ ,‬מתוך הנחה כי הכללת שיקולים סביבתיים בשלבים הראשונים של התכנון‪,‬‬
‫אמורה למנוע או למזער חיכוכים סביבתיים עתידיים עם ביצוע והפעלת התעשייה ‪.‬‬
‫סקר שפכי תעשיות ‪ -‬מטרת הסקר הינה הגדרת סוג התעשייה ומהות תהליך הייצור‪ ,‬מקורות השפכים‬
‫ובדיקה מפורטת לאפיון מרכיבי המזהמים ‪ .‬הנחיות מקצועיות לביצוע הסקר שיביאו להתאמת מערך‬
‫הקדם טיפול מבחינה טכנולוגית ‪,‬קיבולת ויעילות הטיפול‪.‬‬
‫פעילות שוטפת‪ -‬מסלול הפיקוח על התעשיות‪ ,‬הוא מורכב ובעל היבטים רבים‪ ,‬וחייב להתאים לכל סוג‬
‫של תעשיה ולכל סוג של מפעל‪ .‬ראשית הטיפול הינה בשלב לימוד תהליכי הייצור במפעל ‪,‬איסוף נתונים‬
‫ובדיקת מערך טיפול הקדם הקיים במפעל )קיימת חשיבות רבה בהתאמת הטכנולוגיה לטיפול בבעיה‬
‫הספציפית ( ועריכת מיפוי של המוקדים הבעייתיים ‪.‬בשלב הבא‪ ,‬נעשית בדיקה לפעילות השוטפת של‬
‫מערך קדם הטיפול ושל עבודת המפעל‪ ,‬וזאת באמצעות ביקורות שדה רבות במפעל וניהול תכתובת‬
‫והבהרות עם מנהלי האחזקה והנהלת המפעל‪ .‬כמו כן‪ ,‬במסגרת הליכי הרישוי מוטמעות דרישות לשדרוג‬
‫תשתיות‪ ,‬ביצוע בדיקות מעבדה ‪ ,‬נטור תקופתי ומעבר לשימוש בחומרים שאינם מזהמים‪.‬‬
‫ניטור‪ -‬ניטור תקופתי המתבצע ע"י דיגום ובדיקות המעבדה כאמצעי לפיקוח על התחזוקה והשגת‬
‫עמידה באיכויות‪.‬‬
‫אכיפה ‪ -‬במידה והתעשייה לא עומדת בתנאים הנדרשים ממנה‪ ,‬על מערך הפיקוח להכין תיק משפטי‬
‫המכיל תיעוד ומידע רלוונטי לאי העמידה בתנאים‪ ,‬הגדרת הבעיות ופתרונות מוצעים‪ .‬השלב הבא‬
‫במסלול הפיקוח הוא הגשת תביעה כנגד המזהם‪.‬‬
‫פעילות עיקרית בתחום שפכי התעשייה בשנת ‪2013‬‬
‫לאחרונה‪ ,‬עם כניסת כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( הועברו‬
‫סמכויות האכיפה בנושא שפכי תעשייה לתאגידים‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬חדרה שנוטרה ע"י האיגוד משנת‬
‫‪ 1996‬במסגרת חוק העזר לשפכי תעשייה עברה בחודש מאי ‪ 2013‬לפיקוח ע"י תאגיד מי חדרה‪ .‬יתר‬
‫הישובים שנמצאים במסגרת חוק העזר טרם הצטרפו לתאגיד ולפיכך ממשיכים להיות מנוטרים‬
‫ומפוקחים במסגרת חוק העזר‪ ,‬כדוגמת‪ :‬בנימינה ‪ ,‬אור עקיבא ‪ ,‬פרדס חנה וקיסריה‪.‬‬
‫ביולי ‪ 2013‬התקבלה החלטה ברשות המים להחיל את כללי תאגידי המים והביוב גם על המועצות‬
‫האזוריות ‪ ,‬ולפיכך האיגוד נערך ביחד עם החברות הכלכליות של המועצות ליישום הכללים‪ ,‬שיחולו‬
‫מינואר ‪ ,2014‬בין מועצות אלו‪ :‬חוף הכרמל‪ ,‬מנשה ועמק חפר‪.‬‬
‫השנה הוכנה ע"י האיגוד גם תוכנית ניטור למועצה המקומית זכרון יעקב אשר הוגשה ואושרה ע"י‬
‫המשרד להגה"ס‪ .‬התוכנית תיושם בשנת ‪.2014‬‬
‫ריכוז כלל תוצאות דיגומי שפכים שבוצעו בשנת ‪ 2013‬עבור התעשיות שבתחום האיגוד מובאות בנספח‬
‫‪.2‬‬
‫‪63‬‬
‫להלן תמצית לדוגמת פעילות האיגוד בשפכי תעשיות לפי רשויות‪:‬‬
‫מועצה אזורית חוף כרמל‬
‫בתחום המועצה האזורית חוף כרמל ‪ 2‬מכוני טיהור ‪ :‬מכון צפוני )ניר עציון( הקולט את רב שפכי‬
‫המועצה ומכון דרומי )מעין צבי( המשותף לזכרון יעקב‪ ,‬פרדיס ומספר ישובים בחוף הכרמל הדרומי‪,‬‬
‫בניהם‪ :‬קיבוץ מעין צבי‪ ,‬מעגן מיכאל‪ ,‬מושב דור ‪ ,‬נחשולים ומאיר שפיה‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬הגיש האיגוד למשרד להגה"ס את תוכנית הניטור למועצה‪ ,‬כחלק מדרישות סעיף ‪10‬‬
‫בתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים( וכחלק מהכנות המועצה להחלת‬
‫כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(‪.‬‬
‫בתחום המועצה אותרו ‪ 35‬עסקים פוטנציאלים לתוכנית‪ ,‬אשר יחלו להידגם במהלך שנת ‪ ,2014‬וזאת‬
‫לאחר יום העיון בנושא שנקיים ב‪. 9/3/14-‬‬
‫להלן פעילות האיגוד במספר מפעלים עיקריים בתחום המועצה‪:‬‬
‫מפעל ארוחות ניר עציון –‬
‫במפעל ארוחות ניר עציון‪ ,‬נעשו מאמצים רבים בשנים האחרונות להוריד את ריכוזי העומס האורגני‬
‫באמצעות מערכת ה‪ , DAF-‬אולם המערכת אינה יכולה להתמודד עם עומס אורגני מומס שהינו בר‬
‫הרחקה באמצעות טיפול ביולוגי‪ .‬בסוף שנת ‪ 2012‬נינתה למפעל אפשרות לבחור בין טיפול משודרג בחצר‬
‫המפעל או תשלום למועצה בגין הזרמה חריגה‪.‬‬
‫לפיכך ובהעדר חוק עזר לשפכי תעשייה בחוף הכרמל או כללי תאגידי מים וביוב בשנת ‪ ,2013‬האיגוד‬
‫ניסח ביחד עם החברה לטיפול במי חוף כרמל היתר הזרמה למפעל‪ ,‬המאפשר לו להזרים את שפכיו‬
‫למערכת הביוב בתשלום תוספת אגרה בגין חריגה בעומס האורגני‪ .‬בנוסף‪ ,‬המפעל נדרש לטפל מיידית‬
‫בחריגות בערכי ההגבה ובמלחים‪ .‬ההסכם נחתם בפברואר ‪2013‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬בוצעו ‪ 7‬דיגומים מורכבים על מוצא השפכים מקדם הטיפול ‪ ,‬כאשר במרבית הדיגומים עדין‬
‫נמצאו חריגות בערכי ההגבה והנתרן‪.‬‬
‫בחודש מרץ ‪ 2013‬המפעל ביצע עבודות תחזוקה למתקן ה‪ DAF -‬וכתוצאה מכך הזרים שפכים חריגים‬
‫בעומסי השומנים למט"ש ניר עציון‪ ,‬האירוע זוהה על ידי מפעילי המט"ש והאיגוד וטול באותו היום מול‬
‫המפעל‪ .‬המפעל נדרש לשלם עבור שאיבת הצופת השומנים מאגני השיקוע ובמקביל נקבע נוהל לניקוי ה‪-‬‬
‫‪ DAF‬שלא בשעות עבודת המפעל‪.‬‬
‫היות והמפעל נמצא במעקב שוטף של האיגוד והתחייב בתחילת השנה לעמוד בערכי ההזרמה לנתרן‬
‫והגבה ‪ ,‬האיגוד העביר חוות דעת לרשות המים לעכב מתן הקצאת מים‪ .‬כמו כן‪ ,‬עם כניסת כללי תאגידי‬
‫מים וביוב למועצות האזוריות המפעל ייאכף בשנת ‪ 2014‬במסגרת הכללים על ידי האיגוד‪.‬‬
‫רפת ניר עציון‬
‫רפת ניר עציון ) כ‪ 600-‬חולבות( סבלה מחריגות גבוהות ומתמשכות בחומר אורגני ובמוצקים מרחפים ‪,‬‬
‫בהתאם לכך האיגוד דרש כתנאי להיתר בניה הרחבה של מערך קדם הטיפול‪ .‬בשנת ‪ 2012‬הוגש לאיגוד‬
‫תוכנית לשדרוג קדם הטיפול והרחבת הבור שיקוע הקיים לתוספת של ‪ 2‬בורות שיקוע היאפשרו זמן‬
‫שהייה כולל של ‪ 5‬ימים לשפכים‪ .‬האיגוד אישר את התוכנית בתנאי שאיכות השפכים ביציאה מהרפת‬
‫‪64‬‬
‫תיבחן במשך שנה בדיגום חודשי ובמידה וימצא כי ההרחבה שבוצעה אינה מספקת הרפת תידרש‬
‫בפתרון נוסף‪.‬‬
‫בסוף ‪ 2012‬הסתיימה הרחבת קדם הטיפול ברפת ובמהלך שנת ‪ 2013‬האיגוד ביצע מספר דיגומים לעקוב‬
‫אחר איכות ההזרמה לאחר השדרוג‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬בוצעו ‪ 7‬דיגומים מורכבים על היקב ‪ ,‬אשר מצביעים כי הרחבת בור השיקוע אכן שיפר‬
‫במידת מה את איכות הקולחים ‪ ,‬אולם עדין הערכים רחוקים מהנדרש בכללי התאגידים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬במהלך שנת ‪ , 2014‬רשות המים תבצע בחינה מחודשת לכללים אלו עבור סקטור הרפתות ולכן‪,‬‬
‫יש לבחון את הצורך בטיפול נוסף בהתייחס לכללים החדשים‪.‬‬
‫רפת שדות ים‬
‫רפת שדות ים )כ‪ 330-‬חולבות( סובלת מחריגות מתמשכות בעומס האורגני והמוצקים‪ ,‬הרפת הגישה‬
‫לפני כשנתיים תוכנית להיתר בנייה שכוללת שינויים נרחבים במבנה הרפת ותוספת למערך הטיפול‪,‬‬
‫אולם טרם בוצעה מסיבות כספיות‪.‬‬
‫בדיגום שפכים שביצענו בחודש אוגוסט )ספיקת שפכים כוללת צינון( נמצאו חריגות עצומות בריכוזי‬
‫החומר האורגני‪ ,‬המוצקים והשומנים‪ .‬מכתב התראה נשלח לרפת‪ ,‬ובעקבותיו קיימנו עם הנהלת הרפת‬
‫פגישה בסוף חודש אוקטובר‪ ,‬שבמהלכה הסבירו כי התוכנית לשדרוג תובא לבחינה מחודשת של הנהלת‬
‫הקיבוץ במהלך חודש דצמבר ‪ 2013‬וכי מערך הטיפול בשפכים המתוכנן צפוי להתעכב עד קבלת החלטה‬
‫בנוגע ליונקיה ומכון החליבה ‪ .‬במענה‪ ,‬דרשנו כי ימצא פתרון מיידי להרחקת המוצקים‪ ,‬היות ונושא זה‬
‫הינו אקוטי לקווי ההולכה ותחנות השאיבה‪.‬‬
‫סוכם כי‪:‬‬
‫‪ .1‬עד סוף דצמבר ‪ , 2013‬הרפת תציג בפני האיגוד את התוכנית המעודכנת‪ ,‬כולל ההחלטה לגבי‬
‫רכישת מפרדה‪.‬‬
‫‪ .2‬הרפת תבצע בחינה מחודשת לתדירות הפינוי האופטימאלית של הבור כפתרון ביניים‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2014‬הרפת תידגם במסגרת תוכנית הניטור של האיגוד לפי כללי תאגידי מים וביוב‬
‫ובמקביל תגיש תוכנית להפרדת מוצקים לבחינת האיגוד‪.‬‬
‫מלון יערות הכרמל‬
‫למלון יערות הכרמל שני מקורות שפכים עיקריים‪ :‬שפכי המטבח ושפכי הספא‪ .‬במוצא של שני זרמים‬
‫אלו מותקנים מפרידי שומן‪ ,‬כאשר ספיקת השפכים היומית הכוללת משני מקורות אלו הינה כ‪60 -‬‬
‫מק"י ‪ .‬המלון ביצע שיפורים רבים במערך קדם הטיפול ופעילות המטבח‪ ,‬כחלק מדרישות האיגוד‬
‫שניתנו במהלך שנת ‪ ,2012‬אולם תוצאות הדיגומים הצביעו כי עדיין איכות השפכים ביציאה מהמטבח‬
‫חורגת‪ .‬במסגרת המלצה להקצאת מים‪ ,‬הוחלט בשיתוף עם רשות המים שהמלון יידגם ביציאה הכללית‬
‫וייבחן במהלך שנה ‪ ,‬באם עומד בתקנות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬ביצע האיגוד ‪ 6‬דיגומים על היציאה הכללית של המלון‪ ,‬תוצאות הדיגומים מצביעים כי ערכי‬
‫השפכים עומדים בדרישות כללי התאגידים וניתנים להזרמה למערכת הביוב‪ ,‬במספר מקרים בתוספת‬
‫עלות ‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫לוויתן‪ -‬מפעל לעיבוד בשר‬
‫המפעל עוסק בפירוק ועיבוד של בשר‪ ,‬ללא הכשרה‪ .‬למרות שהמפעל הצהיר כי כמעט ואינו עושה שימוש‬
‫במלח‪ ,‬גם בדיגום שבוצע במאי ‪ 2013‬נמצאו חריגות בריכוזי הנתרן והדטרגנטים‪ .‬למפעל נשלח מכתב‬
‫התראה בגין החריגות‪ .‬בתגובה המפעל הצהיר כי בכוונתו לצמצם את השימוש בחומרי הניקוי ומקביל‬
‫לעבור לחומרים שאינם מכילים נתרן‪.‬‬
‫המפעל יידגם במהלך שנת ‪ 2014‬לבדיקת ההפחתה בריכוזי הנתרן והדטרגנטים‪.‬‬
‫מפעל השיש אבן קיסר‬
‫מפעל" אבן קיסר עוסק ביצור לוחות שיש מלאכותיים‪ .‬ע"פ תנאים ברישיון העסק ‪,‬אין למפעל היתר‬
‫להזרמת שפכים תהליכים למערכת הביוב האזורית וזאת בשל ריכוזים חורגים של מלחים בשפכים‬
‫)כלוריד וסולפאט(‪ ,‬כאשר מקור המלחים הנו אבני הליטוש וכימיקלים לטיפול במים‪.‬‬
‫למפעל כ‪ 30-‬מק"י שפכים תעשייתיים‪ ,‬ללא היתר הזרמה למערכת הביוב עקב ריכוזים גבוהים מאוד של‬
‫נתרן‪ ,‬כלוריד וסולפאטים‪ .‬כפתרון זמני‪ ,‬המפעל מפנה את שפכיו למט"ש מעין צבי ‪ ,‬לאחר שבוצעה‬
‫בחינה ע"י האיגוד‪ ,‬שאין בכך נזק תהליכי למט"ש או לקולחיו‪.‬שפכי המפעל בכניסה למט"ש מעין צבי‬
‫נדגמים בתדירות של אחת לשבועיים לצורך מעקב‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬קיימנו ‪ 3‬פגישות עם נציגי המפעל לצורך מעקב אחר התקדמותם במציאת פתרון‬
‫לזרם התעשייתי‪.‬‬
‫בפגישות המפעל עדכן על מעבר לאבני יהלום על מנת להוריד את רמת הכלורידים‪ ,‬על פיילוט היתכנות‬
‫באמצעון סינון ננופילטרציה ועל בחינת אפשרות לניקוי צנרות באמצעות גז פחמן דו חמצני במקום‬
‫חומצה גופרתנית על מנת להוריד את ריכוזי הסולפאטים‪.‬‬
‫ההיתר חודש עד אוגוסט ‪.2014‬‬
‫במקביל האיגוד בדק כי אכן מתבצע פינוי מלא ואין הזרמה למערכת האזורית באמצעות דיגום השוחה‬
‫הסניטרית של המפעל‪.‬‬
‫כיף ים‪ -‬קייטרינג אינדיגו‬
‫קייטרינג אינדיגו השייך לאג"ש כיף ים ‪ ,‬מפעיל מטבח תעשייתי להכנת מנות עבור שני אולמות אירועים‬
‫שבקיבוץ שדות ים ‪ :‬על הים וכוכב הים‪.‬‬
‫בדיגום שבוצע בחודש אוגוסט על שפכי המטבח נמצאו ריכוזים גבוהים מאוד של שומנים‪ ,‬לעסק נשלח‬
‫מכתב התראה‪ ,‬ובסיור שהאיגוד ביצע במקום נמצא כי שלוש נקודות הזרמה במטבח אינם חוברו‬
‫למפריד השומן ולפיכך החריגות שנמצאו‪.‬‬
‫האיגוד דרש שהעסק יעביר תוכנית לחיבור זרמים אלו למערכת קדם הטיפול ובחינה הנדסית ליכולת‬
‫המפריד הקיים לקלוט את זרם השפכים המלא‪.‬‬
‫העסק עמד בדרישות האיגוד‪ ,‬התוכנית נבדקה ‪ ,‬אושרה ובוצעה בסוף ‪.2013‬‬
‫‪66‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬הכין האיגוד תוכנית ניטור למועצה המקומית זכרון יעקב ‪ ,‬בהתאם לדרישות המשרד‬
‫להגה"ס‪ .‬בתוכנית אותרו כ‪ 47-‬עסקים שידגמו במהלך שנת ‪.2014‬‬
‫בהעדר חוק עזר לשפכי תעשייה של האיגוד בזיכרון‪ ,‬הפיקוח במועצה זו נעשה רק על היקב וזאת‬
‫במסגרת רישוי עסק ורישיון יצרן‪.‬‬
‫יקב כרמל מזרחי‬
‫יקב זיכרון ביצע במהלך שנת ‪ 2012‬שדרוג מלא למערך קדם הטיפול‪ ,‬הכולל‪ :‬הוספת מתקן שיקוע לפני‬
‫הריאקטור האנאירובי‪ ,‬הגדלה משמעותית של נפח האיגום לצורך הפחתת העומסים על הריאקטור‬
‫בעונת הבציר‪ ,‬הוספת מערך להרחקת סולפידים באמצעות ברזל כלורי והוספת אלמנטים לחימום‬
‫הריאקטור‪ .‬לאחרונה‪ ,‬התווסף מתקן פלוטציה לשיפור הרחקת המוצקים לפני הריאקטור‪ ,‬עקב רגישות‬
‫התהליך לנוכחות מוצקים מרחפים‪ .‬כל זאת במסגרת דרישות עבר לשדרוג קדם הטיפול‪.‬‬
‫במהלך ‪ 2013‬נדגם היקב ‪ 7‬פעמים בדיגומים מורכבים ‪ ,‬ונמצא כי במרבית הדיגומים היקב עמד בתקנות‬
‫‪ ,‬למעט חריגות בריכוזי הסולפידים ‪ .‬ניתנה ליקב הנחיה לבדוק את מינוני הברזל הכלורי על מנת לשפר‬
‫את ההרחקה‪.‬‬
‫רשויות בתחום חוק העזר של האיגוד‬
‫מועצה מקומית בנימינה‬
‫במ‪.‬מ בנימינה שני עסקי מזון גדולים אשר אינם מורשים להזרים למערכת הביוב‪ ,‬מחלבת השומרון‬
‫ויקב אליעז‪.‬‬
‫האיגוד ביטל את הזרמת השפכים למערכת הביוב בשנת ‪ 2012‬עקב חריגות מתמשכות באיכויות‬
‫השפכים‪ ,‬אשר לא הוסדרו עד היום‪.‬‬
‫להלן פירוט פעילות האיגוד במספר עסקים בבנימינה‪:‬‬
‫ויטאמד‬
‫המפעל עוסק בייצור תרופות הומניות‪ .‬המוצרים העיקריים הם אנטיביוטיקה על בסיס פניצילין‪,‬‬
‫אנטיביוטיקה שאינה פניצילין‪ ,‬חומרים לאינפוזיות‪ ,‬משחות‪ ,‬טבליות‪ ,‬סירופים וטיפות עיניים‪.‬‬
‫מקור השפכים התעשייתיים במפעל הינו‪:‬‬
‫‬
‫מרככים ‪ 10-12% -‬מההזנה למרככים זורמים לשפכים – מפונה למפעל המלח בעתלית‬
‫‬
‫דוד קיטור ‪ 10-15% -‬ממי הקונדנס זורמים לשפכים‪.‬‬
‫‬
‫מגדלי קירור ‪ 10% -‬מהכמות המאוידת זורמת לשפכים‪.‬‬
‫‬
‫מי רכז אוסמוזה הפוכה ‪ 40% -‬מההזנה מוזרמים לשפכים‪.‬‬
‫‬
‫מזקקה טרמית ‪ 33% -‬מההזנה זורמים לשפכים‪.‬‬
‫‬
‫שטיפת כלים ורצפות‬
‫השפכים התעשייתיים ) כ‪ 5,000 -‬מ"ק בשנה( זורמים בגרביטציה אל בריכת אופרטיבית בנפח ‪ 16‬מ"ק‪.‬‬
‫הבריכה משמשת לויסות כל הזרמים התעשייתיים של המפעל‪ ,‬שני שליש מנפחה מהווה בריכת שיקוע‬
‫‪67‬‬
‫מוצקים ושליש משמש כתא ניטרול ושאיבה‪ .‬כל חצי שנה מפנים את הנוזלים והמשקעים מתחתית‬
‫הבריכה לרמת חובב‪ .‬מתא השאיבה השפכים מתחברים אל מערכת הביוב המקומית‪ ,‬דרך שוחה נפרדת‬
‫מהשפכים הסניטריים‪ .‬השפכים ממחלקת משחות עוברים דרך מפריד שומן תת קרקעי לפני שמגיעים‬
‫אל הבריכה האופרטיבית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬ביצע האיגוד ‪ 5‬דיגומים מורכבים על שפכי המפעל ומצא חריגה גבוהה בדיגום שבוצע בחודש‬
‫אוגוסט בכל הפרמטרים שנמדדו‪ .‬מכתב התראה נשלח למפעל ‪ ,‬ובעקבותיו בוצעה חקירה במפעל לסיבת‬
‫החריגות ‪ .‬בוצעו שיפורים במערך ההפרדה של השטיפה הראשונה בייצור ‪ ,‬ניקוי מפריד השמנים וריקון‬
‫וניקוי בריכות השיקוע‪.‬‬
‫עסקי מזון‬
‫במספר מסעדות נמצאו חריגות השנה באיכויות השפכים‪ ,‬בניהם‪ :‬לחם בורקין‪ ,‬מסעדת גאיה ומסעדת‬
‫פלוגי‪ .‬החריגות שנמצאו הינם בריכוזי החומר האורגני‪ ,‬מוצקים‪ ,‬כלורידים ושומנים‪ .‬מכתבי התראה‬
‫נשלחו לעסקים ולמשרד הבריאות‪ .‬באמצעות שיתוף פעולה עם משרד הבריאות בנושא רישיון יצרן‪,‬‬
‫הוסדר הטיפול בלחם בורקין‪ ,‬אשר התקין מפריד שמנים‪ .‬מסעדת גאיה טיפלה במפריד ובדיגום השני‬
‫שבוצע חל שיפור באיכויות ‪ .‬מסעדת פלוגי מסרבת לשתף פעולה והטיפול בה יועבר ליועץ המשפטי‪.‬‬
‫עיריית אור עקיבא‬
‫עסקי מזון‬
‫באזור התעשייה של אור עקיבא מספר עסקי מזון‪ :‬אולם אירועים מוגדיר‪ ,‬אולם אירועים שיר‪ ,‬עוגות‬
‫ועוגיות בן עמי ומפעל מזון נטלי פלוס‪.‬‬
‫בשנת ‪ , 2013‬עסקים אלו נדגמו מספר פעמים וברב הדיגומים נמצאו חריגות גבוהות מאוד בריכוזי‬
‫החומר האורגני והשומנים‪.‬‬
‫מכתבי התראה נשלחו לכל העסקים עם העתקים למשרד הבריאות ולמחלקת רישוי עסקים‪ .‬תגובות‬
‫התקבלו רק מאולם אירועים מוגדיר וממפעל עוגות ועוגיות בן עמי‪ .‬יתר העסקים יועברו לטיפול‬
‫משפטי‪.‬‬
‫פרדס חנה ‪ -‬כרכור‬
‫איטונג‬
‫בפברואר ‪ , 2013‬העברנו מכתב התראה למפעל בנוגע לחריגות שנמצאו בדיגומי השפכים בשנת ‪,2012‬‬
‫בניהם‪ :‬חריגות בהגבה‪ ,‬מלחים‪ ,‬שמן מינרלי ומוצקים מרחפים‪ .‬עיקר החריגות נבעו ממי עיבוי בעלי‬
‫ערכי הגבה גבוהים ומוצקים מתהליך האוטוקלאב ‪ ,‬מלחים כתוצאה מתהליך רענון השרפים ושמן‬
‫מינרלי שמקורו ממוסך המפעל‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬ביצע המפעל מספר שיפורים על מנת להקטין את מידת הזיהום בשפכים‪ ,‬בניהם‪:‬‬
‫התקנת מערכת חדשה למיחזור מי העיבוי מהאוטוקלאבים הכוללת מחליף חום ומגדל קירור ומעבר‬
‫לריכוך מים באמצעות אוסמוזה הפוכה במקום מחליפי יונים‪.‬‬
‫שפכי המוסך ותחנת התדלוק טרם הוסדרו ‪ ,‬עם זאת בדיגום שבוצע בחודש אפריל ‪ 2013‬על שפכי המוסך‬
‫נמצאו תוצאות תקינות‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫מפעל צבעים נדיר‬
‫המפעל מייצר צבעים על בסיס מים באמצעות תהליכי ערבוב של חומרי גלם יבשים עם נוזלים‪ ,‬טחינתם‬
‫וסינונם‪ .‬המפעל התקין מערכת לטיפול קדם הכולל קואגולציה‪ ,‬פלוקולציה ושיקוע‪.‬‬
‫המערכת מייעלת את הרחקת המוצקים באמצעות פריק סולפאט וסודיום אלומינט‪ ,‬אולם נגרמת עלייה‬
‫משמעותית בריכוזי הכלורידים והסולפאטים ביציאה‪.‬‬
‫המפעל ביקש הקלה בערכי החומר האורגני על מנת להתחבר למערכת הביוב הציבורית‪,‬אולם הבקשה‬
‫נדחתה עקב ריכוזי הסולפאטים הגבוהים‪.‬‬
‫תחנות דלק‬
‫חמשת תחנות הדלק בפרדס חנה וכרכור נדגמו השנה‪ ,‬ומתוכם נמצאו חריגות בריכוזי ה‪,COD-‬‬
‫המוצקים והשמן המינרלי בשלוש מהתחנות‪ .‬מכתבי התראה נשלחו לחברות הדלק‪.‬‬
‫נמל קיסריה ואז"ת קיסריה‬
‫בשנת ‪ 2013‬החלה תוכנית הניטור על העסקים בנמל קיסריה ובאז"ת קיסריה בהתאם לחוק העזר‬
‫לשפכי תעשייה‪ .‬נמל קיסריה מאגד בתוכו בעיקר עסקי מזון מסעדות‪ ,‬בתי קפה וגם מלון דן קיסריה‪.‬‬
‫באז"ת קיסריה ישנם מספר עסקי מזון מסוג מסעדות ואולם אירועים ויתר העסקים מאופיינים בעיקר‬
‫בייצור דפוס ואריזה ומתכת וכרסום‪.‬‬
‫עסקי מזון‬
‫בשנת ‪ 2013‬נמצאו חריגות בשפכים בעסקים הבאים‪ :‬מאפית אגמי‪ ,‬מסעדת בנדי בר‪ ,‬עספור ושולה‬
‫דגים‪ ,‬ביץ בר‪ ,‬הלנה ‪ ,‬הצלבנים‪ ,‬אלברטוס ואולם אירועים טארה‪.‬‬
‫בחלקן‪ ,‬נמצאו חריגות גבוהות מאוד בריכוזי החומר האורגני והשומנים‪ ,‬כך לדוגמא במסעדת הביץ' בר‬
‫נמצאו ריכוזים של כ‪ 21,000-‬מג"ל שומנים‪ ,‬ובמסעדת בנדי בר ‪ 1500‬מג"ל שומנים‪.‬‬
‫מכתבי התראה נשלחו לכל העסקים ולמשרד הבריאות‪.‬‬
‫בסט קרטון‬
‫המפעל מייצר אריזות קרטון למוצרי המזון‪ ,‬המשקאות‪ ,‬הייצור והיצוא החקלאי‪ .‬בדיגום שבוצע ביוני‬
‫‪ 2013‬נמצאה חריגה בריכוזי החומר האורגני ויחס ה‪.COD/BOD -‬‬
‫למפעל נשלח מכתב התראה על החריגות‪ .‬המפעל טרם הגיב על החריגות באיכויות‪.‬‬
‫מוצרי שלם‬
‫במפעל המייצר אריזות פלסטיק למוצרי מזון נמצאו חריגות בריכוזי החומר האורגני‪ ,‬השומנים והנתרן‪.‬‬
‫מכתב נשלח למפעל בחודש יולי ‪ . 2013‬בתגובה המפעל ביצע בדיקה למפריד השומנים והתחייב לטפל‬
‫בליקויים‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫עיריית חדרה‬
‫במאי ‪ , 2013‬עבר הפיקוח על שפכי התעשייה בחדרה לתאגיד מי חדרה‪ .‬בנוסף‪ ,‬השנה נסגרו ‪ 2‬מפעלים‬
‫גדולים בחדרה ‪ ,‬משחטת הוד הנהדר ומכבסת של"ג‪ .‬שתי תעשיות אלו תרמו רבות לריכוזי המלחים‬
‫במט"ש ועם יציאתם חלה ירידה בריכוז הכלורידים והנתרן בשפכים הנכנסים למכון‪.‬‬
‫בנספח ‪ 2‬ניתן לראות את ריכוז נתונים הדיגומים על תעשיות חדרה במהלך שנת ‪ ,2013‬כאשר ממאי‬
‫‪ 2013‬הדיגומים שייכים לתאגיד הביוב מי חדרה‪.‬‬
‫החריגות העיקריות שנמצאו השנה הינם בסקטור המוסכים ומעט בעסקי המזון‪ .‬חריגות שנמצאו‬
‫בעסקים עד חודש מאי טופלו ע"י האיגוד באמצעות מכתבי התראה לעסקים הבאים‪:‬‬
‫‪ 13 .1‬מוסכים‪ -‬אירו יפן‪ ,‬שלומי ‪ ,2000‬אומגה ‪ ,‬כהן מוטורס‪ ,‬המוסך של קובי כהן‪ ,‬א‪.‬פ‪.‬צ שירותי רכב‪,‬‬
‫מרכז שירות עדי‪ ,‬השלושה‪ ,‬אפי את בני‪ ,‬אומגה‪ ,‬האחים קפלן‪ ,‬מורן וחאלד שומלי‪.‬‬
‫‪ .2‬תחנות דלק‪ -‬דלק מנטה צומת חדרה כביש ‪ ,65‬דלק גבעת אולגה ותחנת דלק דור אלון כביש ‪.4‬‬
‫‪ .3‬מזון‪ -‬ארמונות יוסף‪ ,‬גאיה‪ ,‬המטבח של רוחה‬
‫‪ .4‬העסקים הבאים טופלו במסגרת רישיון יצרן ועסק‪ -‬יעל אופרה‪ ,‬ביער חדרה‪ ,‬המטבח של רוחה‬
‫‪70‬‬
‫מועצה אזורית עמק חפר‬
‫מעורבות האיגוד סביב שפכי התעשייה בשנת ‪ 2013‬התמקדה בעיקר קידום חיבור שפכי המועצה למכון‬
‫טיהור בית חרות ‪ .‬כמו כן לסייע ולוות את הרשות במציאת פתרון לאחת הבעיות הקשות איתה מתמודדת‬
‫המועצה האזורית עמק חפר ‪ ,‬שפכים שמקורם ברפתות‪ .‬בנוסף לתמיכה המקצועית של האיגוד לצוות‬
‫פיקוח של החב' הכלכלית אשר כללה חוות דעת‪ ,‬בדיקת תוכניות וישיבות עבודה לגיבוש דרכי פעולה‬
‫ואכיפה ‪.‬‬
‫רפתות‬
‫במועצה אזורית עמק חפר יש כ‪ 70 -‬רפתות ‪,‬למרות שספיקת השפכים מהרפתות קטנה יחסית היא‬
‫מאופיינת בריכוזים גבוהים של חומר אורגני ומוצקים והשפעתן גדולה על כלל שפכי הרשות ובפרט‬
‫שפכי שש רפתות קיבוציות ‪.‬‬
‫ייחודה של הרפת הישראלית הינה בכך שהיא רפת תעשייתית עם הישגים עולמים לתפוקת חלב למרות‬
‫תנאי אקלים בארץ שאינם אופטימאליים למחייה של חולבת‪ .‬תפוקת החלב הגדולה מושגת באמצעות‬
‫מתן מלח )בעיקר נתרן ואשלגן( וצינון להורדת חום הגוף ולצמצום השפעות הטמפרטורות הגבוהות‪.‬‬
‫במסגרת תוכנית הרפורמה בחלב התבצע בתחילת שנות ה‪ 2000-‬תהליך של איחוד רפתות‪ ,‬שינויים‬
‫ושיפורים ברפתות קימות על מנת לעמוד בתנאים שהוכתבו ע"י המשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬כאשר הפרש‬
‫ממדרכי הרפת מטופל במתקן לטיפול בבוצות חקלאיות )המטב"ח(‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬שפכים שמקורם‬
‫בשטיפת המחלוב וחצר ההמתנה מחוברים למערכת הביוב האזורית לאחר קדם טיפול ועדין מהווים‬
‫עומס אורגני ומוצקים גבוה על המערכת‪.‬‬
‫בפועל מתקני קדם הטיפול הקיימים כיום ברפתות לא מצליחים לתת מענה לאיכות השפכים הנדרשת‬
‫וגורמים לעומס רב על מערכת ההולכה ומתקן הטיהור המרכזי‪.‬‬
‫איגוד ערים הציע בפני הרשות לבחון מס' פתרונות שבעיקרם מתבססים על טיפול במתקן מרכזי לעומת‬
‫טיפול מקומי בשטח הרפת ע"י הרפתן ‪ .‬האחד מתקן מרכזי למכלול שפכי רפתות בשטח המטב"ח והשני‬
‫טיפול מרכזי של שש הרפתות הקיבוציות במתקן גת ‪.‬‬
‫הנחת היסוד לבחירת טיפול בשפכי רפתות כטיפול מרכזי אזורי‪:‬הקטנת המפגעים ע"י טיפול‬
‫ממוקד‪,‬טיפול בשפכים ע"י גוף מקצועי‪,‬שחרור הרפתן מאחריות הטיפול‪,‬הפחתת פעילות האכיפה של‬
‫הרשות וניצול תשתיות קיימות ‪.‬‬
‫עם זאת פתרון מרכזי מחייב התארגנות מיוחדת והקצאת משאבים מתאימים על כן המועצה נמצאת‬
‫בהתלבטות ובחינה ובפרט עם כניסת כללי תאגיד מים וביוב מחייבים גם את המועצות האזוריות ‪.‬‬
‫מפעל "גת"‬
‫מפעל גת מטופל במסגרת התרי פליטה ורישוי עסק איטגרטיבי ע"י איגוד ערים בשיתוף פעולה עם‬
‫המשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז‪ .‬במסגרת זו המפעל העביר את האחריות לטיפול בשפכי לחברת‬
‫טכנולוגיות במתקן האנארובי ‪.‬‬
‫הובהר למפעל ולחברת טכנולוגיות כי בריכוזים גבוהים של נתרן השפכים נחשבים כשפכים אסורים‬
‫להזרמה ועל כן המפעל נדרש להציג פתרון אשר יביא לעמידה באיכות הנדרשת בנוסף לפעולות מניעה‬
‫במקור במערך הייצור ‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫מפעל הוד חפר‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬נעשות כ‪ 20-‬בדיקות על שפכי המפעל הוד חפר וזאת במטרה לקדם חיבור שפכי‬
‫המפעל למערכת הביוב האזורית בית חרות‪ .‬שפכי המפעל מטופלות בבריכות חימצון וגורמות מפגע ריח‬
‫באזור וכן מהווים מגבלה לפיתוח אזור התעשייה ‪.‬‬
‫לאחר בחינה ועיבוד נתונים של שפכי המפעל נמצא שינוי מהותי באיכות השפכים ובערכים שהתקבלו‬
‫בשנת ‪ 2012‬לעומת הערכים שהתקבלו בשנת ‪ .2013‬המלצת האיגוד כי ניתן לחבר את שפכי המפעל‬
‫למערכת הביוב האזורית וזאת תוך הקפדה על הפרדה מוחלטת של הזרמי השפכים )תמלחות ושפכים‬
‫אחרים( ומעקב ובקרה על איכות שפכי המפעל ‪ .‬האיכות הנדרשת מהמפעל הינה כי ריכוז ‪800 COD‬‬
‫מג"ל אך ‪,‬בכל מקרה הריכוז המרבי לא יעלה על ‪ 2000‬מג"ל כאשר חישוב תוספת עומס יחשב עפ"י‬
‫הנוסחה של כללי תאגדי מים וביוב על כל המשתמע מכך ‪.‬‬
‫באוקטובר השנה הנהלת המפעל הוד חפר הציגה תוכנית רב שנתית )לשנים ‪ (2014-2016‬שמטרתה‬
‫הגדלת כושר הייצור של אגף הפטם ב‪ . 50%-‬במסגרת תוכנית זו יבוצעו שדרוג תשתיות ובניהן בשנת‬
‫‪ 2014‬החלפת קווי ביוב בכל המפעל ‪ ,‬קוי הביוב יהיו עליים ולא טמונים ובכך ניתן להבטיח הפרדת‬
‫זרמים של קווי ביוב סניטרי‪ ,‬תעשייתי ותמלחות וכל השפכים התעשתייים ינותבו למערך הקדם טיפול ‪.‬‬
‫במסגרת היתרי בניה תיבחן בחינה הנדסית לקיבולת מתקן קדם הטיפול הקיים ויכולתו לקלוט את‬
‫תוספת העומסים כולל תחזית גידול בשפכי המפעל עם הרחבת מערך הייצור‪.‬‬
‫בבחינת תוכנית לשיקום בריכות החמצון שהועברה לאישור האיגוד במרץ ‪, 2013‬האיגוד קבע כי על‬
‫המפעל להתחיל באופן מידי בניקוי בריכות שיקוע וחמצון ‪,‬כמו כן המפעל יבצע בחינת טכנולוגיות‬
‫אחרות הקיימות לניקוי הבריכות אשר יביאו לצמצום משך זמן המפגע הסביבתי‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫מכוני טיהור‬
‫הפעילות השוטפת של האיגוד ומעורבותו סביב מכוני טיהור משתנה בהתאם למערכת היחסים בין‬
‫הרשויות לבין האיגוד ובהתאם לשיטת ההפעלה של המט"ש ) הפעלה ע"י קבלן חיצוני לעומת הפעלה של‬
‫הרשות עצמה(‪ .‬הפעילות בתחום מכוני הטיהור כוללת‪:‬‬
‫•‬
‫פיקוח על עמידה באיכות הקולחים ואיכות הבוצה ומניעת מפגעים סביבתיים‪.‬‬
‫•‬
‫בקרת התפעול השוטף בהתבסס על דיגום ובדיקות שפכים וקולחים של הקבלן המפעיל ודיגומי‬
‫בקרה באמצעות מעבדת האיגוד‪.‬‬
‫•‬
‫בקרה באמצעות ביקורים תקופתיים במט"ש ומעורבות אינטנסיבית בפעילות התהליכית בשיתוף‬
‫עם מהנדסי התהליך של המט"ש‪.‬‬
‫•‬
‫בקרה באמצעות פגישות עבודה שגרתיות לעדכונים ובירורים ‪.‬‬
‫•‬
‫בקרה בזמן אמת של אירועים חריגים באמצעות סיור בשטח ‪,‬בחינת מצב התהליך ‪ ,‬איתור מקור‬
‫שפכים חריגים ‪.‬‬
‫•‬
‫עיבוד הנתונים וניתוחם וכתיבת דוחות מסכמים‪.‬‬
‫•‬
‫מתן חוות דעת לרשויות‪.‬‬
‫•‬
‫דיווח לרשויות הסטטוריות בהתאם לתקנות ולתנאי הרישוי‪.‬‬
‫בהתאם לאמור לעיל‪ ,‬פעילות האיגוד הינה פונקציה של דרישת הרשות‪ ,‬כך לדוגמא מעורבותו הגדולה‬
‫ביותר של האיגוד הינה במכון הטיהור מעין צבי וניר עציון‪ ,‬שם האיגוד משמש כגוף המפקח על הקבלן‬
‫המפעיל עבור הרשויות ומלווה תהליכית את פעילות המכון‪.‬‬
‫פעילות האיגוד במכון טיהור מעין צבי‬
‫מכון טיהור מעין צבי מטפל בשפכים ממועצה מקומית זכרון יעקב‪ ,‬מועצה מקומית פרדיס וחלק מישובי‬
‫חוף כרמל‪ ,‬בניהם‪ :‬קיבוץ מעין צבי‪ ,‬מעגן מיכאל‪ ,‬מושב דור‪ ,‬נחשולים ומאיר שפיה‪ .‬ספיקת השפכים‬
‫היומית הינה כ‪ 5,600-‬מק"י‪ ,‬המהווה כ‪ 60%-‬מספיקת התכנון לשלב א'‪ ,‬לאחר טיפול מוזרמים קולחי‬
‫המט''ש אל מאגרי מעין צבי )א' וב'(‪ ,‬כל אחד בעל נפח של ‪ 1.8‬מלמ''ק ‪ .‬הקולחים עוברים במאגר שיהוי‬
‫של ‪ 60‬יום‪ ,‬סינון רשת וחיטוי ומשמשים להשקיה חקלאית בשטחים החקלאיים של חוף כרמל‪.‬‬
‫תהליך הטיפול בשפכים המתבצע באתר הינו תהליך בוצה משופעלת בקונפיגורצית ‪ .A2/O‬המורכבת‬
‫מאזור אנאירובי‪ ,‬אנוקסי ואירובי‪.‬‬
‫איכות השפכים שמגיעה למט"ש מוצגת בטבלה ‪ 1‬בהשוואה לערכי התכנון‪ .‬מהטבלה ניתן לראות כי‬
‫איכות השפכים חורגת מערכי התכנון ובפרט מתקבלים ריכוזים גבוהים של שמנים וסולפידים המגיעים‬
‫מתעשיות שאינן מפוקחות )בהעדר חוק עזר וכללי תאגידי מים וביוב( ‪ .‬עם זאת‪ ,‬היות והמט"ש עובד על‬
‫‪ 60%‬מספיקת התכן ‪ ,‬עדיין קיימת ייתרה תהליכית‪.‬‬
‫איכות הקולחים המופקת מוצגת בטבלה ‪ 2‬ובהשוואה לתקנות בריאות העם להשקיה בלתי מוגבלת‪.‬‬
‫איכות זו טובה מאוד ובערכים ממוצעים עומדת בתקנות בריאות העם‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫התוכנית לטיפול השלישוני נמצאת בשלב התכנון הכללי לפני הצגתה בועדות השונות‪ .‬בחודש מרץ תובא‬
‫לאישור הרשויות‪.‬‬
‫מלבד העבודה השוטפת סביב ליווי ופיקוח תהליכי המט"ש‪ ,‬בשנת ‪ ,2013‬בוצעו במכון מספר פרויקטים‪:‬‬
‫‪ .1‬הושלמה חוות דעת המומחה לעניין אגני ייצוב הבוצה ומערך המפוחים ונפתח הליך משפטי כנגד‬
‫המתכנן‬
‫‪ .2‬שוקם מודול ‪ 1‬של אגן האיוור‪ - -‬הוחלפו כל הממברנות ‪ ,‬ניקוי תאים‪ ,‬התקנת סגרים ושיפוץ‬
‫מערבלים‬
‫‪ .3‬התוכנית למאסף המשותף לקו עוקף בית העלמין – בוצעה מדידה לקו הישן וקודמה היציאה‬
‫לתכנון מפורט‪ ,‬טרם הגשה לשיפוט במילת"ב‬
‫‪ .4‬טיפול שלישוני‪ -‬הסתיים התכנון הכללי וכעת נמצא לפני קבלת אישור‬
‫טבלה ‪ :1‬איכות השפכים של מט"ש מעין צבי בשנת ‪2013‬‬
‫שמן‬
‫ספיקה‬
‫‪TSS‬‬
‫‪BOD‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪TN‬‬
‫‪NH4-N‬‬
‫מ"ק‪/‬יום‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫ינואר‪13-‬‬
‫‪6230‬‬
‫‪400‬‬
‫‪326‬‬
‫‪820‬‬
‫‪82‬‬
‫‪60‬‬
‫‪11‬‬
‫פברואר‪13-‬‬
‫‪5405‬‬
‫‪480‬‬
‫‪507‬‬
‫‪1140‬‬
‫‪107‬‬
‫‪60‬‬
‫‪12‬‬
‫‪106‬‬
‫מרץ‪13-‬‬
‫‪5408‬‬
‫‪409‬‬
‫‪385‬‬
‫‪940‬‬
‫‪80‬‬
‫‪56‬‬
‫‪12‬‬
‫‪86‬‬
‫‪7‬‬
‫אפריל‪13-‬‬
‫‪5605‬‬
‫‪430‬‬
‫‪380‬‬
‫‪1010‬‬
‫‪102‬‬
‫‪78‬‬
‫‪15‬‬
‫‪86‬‬
‫‪10‬‬
‫‪24‬‬
‫מאי‪13-‬‬
‫‪5552‬‬
‫‪345‬‬
‫‪337‬‬
‫‪865‬‬
‫‪78‬‬
‫‪57‬‬
‫‪10‬‬
‫‪106‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫יוני‪13-‬‬
‫‪5516‬‬
‫‪375‬‬
‫‪280‬‬
‫‪832‬‬
‫‪74‬‬
‫‪51‬‬
‫‪9‬‬
‫‪85‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫יולי‪13-‬‬
‫‪5533‬‬
‫‪500‬‬
‫‪360‬‬
‫‪1040‬‬
‫‪67‬‬
‫‪49‬‬
‫‪11‬‬
‫‪90‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫אוגוסט‪13-‬‬
‫‪5786‬‬
‫‪415‬‬
‫‪370‬‬
‫‪990‬‬
‫‪68‬‬
‫‪46‬‬
‫‪9‬‬
‫‪63‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫ספטמבר‪13-‬‬
‫‪5696‬‬
‫‪490‬‬
‫‪465‬‬
‫‪1054‬‬
‫‪75‬‬
‫‪42‬‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪12‬‬
‫‪30‬‬
‫אוקטובר‪13-‬‬
‫‪5449‬‬
‫‪488‬‬
‫‪434‬‬
‫‪1246‬‬
‫‪70‬‬
‫‪43‬‬
‫‪10‬‬
‫‪112‬‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫נובמבר‪13-‬‬
‫‪5515‬‬
‫‪551‬‬
‫‪480‬‬
‫‪1179‬‬
‫‪73‬‬
‫‪43‬‬
‫‪14‬‬
‫‪81‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫דצמבר‪13-‬‬
‫‪5853‬‬
‫‪508‬‬
‫‪386‬‬
‫‪1061‬‬
‫‪66‬‬
‫‪46‬‬
‫‪10‬‬
‫‪149‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ממוצע‬
‫‪5629‬‬
‫‪449‬‬
‫‪393‬‬
‫‪1015‬‬
‫‪78‬‬
‫‪53‬‬
‫‪11‬‬
‫‪95‬‬
‫‪9‬‬
‫‪21‬‬
‫נתוני התכן‬
‫‪9,000‬‬
‫‪388‬‬
‫‪388‬‬
‫‪945‬‬
‫‪67‬‬
‫חודש‬
‫‪74‬‬
‫‪OIL‬‬
‫סולפיד מינרלי‬
‫‪TP‬‬
‫מג"ל מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫‪74‬‬
‫‪7‬‬
‫‪57‬‬
‫‪15‬‬
‫‪52‬‬
‫‪23‬‬
‫טבלה ‪ :2‬איכות הקולחים של מט"ש מעין צבי בשנת ‪2013‬‬
‫חודש‬
‫‪TSS‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪BOD5‬‬
‫‪NO3‬‬
‫‪TKN‬‬
‫‪NH4‬‬
‫‪TN‬‬
‫‪Cl‬‬
‫‪P‬‬
‫נתרן‬
‫ינואר‪13-‬‬
‫‪20‬‬
‫‪49‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪15‬‬
‫‪203‬‬
‫‪7‬‬
‫‪152‬‬
‫פברואר‪13-‬‬
‫‪13‬‬
‫‪53‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫‪197‬‬
‫‪6‬‬
‫‪164‬‬
‫מרץ‪13-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪42‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪193‬‬
‫‪5‬‬
‫‪162‬‬
‫אפריל‪13-‬‬
‫‪7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪202‬‬
‫‪5‬‬
‫‪145‬‬
‫מאי‪13-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪39‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫‪193‬‬
‫‪3‬‬
‫‪150‬‬
‫יוני‪13-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪37‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫‪192‬‬
‫‪6‬‬
‫‪156‬‬
‫יולי‪13-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪41‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪214‬‬
‫‪5‬‬
‫‪166‬‬
‫אוגוסט‪13-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪38‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪228‬‬
‫‪3‬‬
‫‪175‬‬
‫ספטמבר‪13-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪36‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪220‬‬
‫‪3‬‬
‫‪155‬‬
‫אוקטובר‪13-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪45‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪233‬‬
‫‪4‬‬
‫‪154‬‬
‫נובמבר‪13-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪32‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪240‬‬
‫‪4‬‬
‫‪172‬‬
‫דצמבר‪13-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪39‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪221‬‬
‫‪5‬‬
‫‪168‬‬
‫ממוצע ‪2013‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪40.6‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪211‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪160‬‬
‫ת‪.‬בריאות העם‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪250‬‬
‫‪5‬‬
‫‪150‬‬
‫פעילות האיגוד במכון טיהור ניר עציון‬
‫מכון טיהור ניר עציון מטפל בשפכים ממועצה אזורית חוף הכרמל )‪ 50%‬משפכי המכון(‪ ,‬דלית אל כרמל‬
‫ועוספיא‪ .‬ספיקת השפכים היומית הינה כ‪ 5,200-‬מק"י‪ ,‬המהווה כ‪ 50%-‬מספיקת התכנון לשלב א'‪,‬‬
‫לאחר טיפול מוזרמים קולחי המט''ש אל מאגר ניר עציון בנפח של ‪ 0.7‬מלמ''ק ‪ .‬הקולחים עוברים‬
‫במאגר שיהוי של ‪ 60‬יום‪ ,‬סינון רשת וחיטוי ומשמשים להשקיה חקלאית בשטחים החקלאיים של חוף‬
‫כרמל‪.‬‬
‫תהליך הטיפול בשפכים המתבצע באתר הינו תהליך בוצה משופעלת בקונפיגורצית ‪ .A2/O‬המורכבת‬
‫מאזור אנאירובי‪ ,‬אנוקסי ואירובי‪.‬‬
‫איכות השפכים שמגיעה למט"ש מוצגת בטבלה ‪ 3‬ובממוצע שנתי עומדת בערכי התכנון‪ ,‬עם זאת‬
‫מתרחשים לא מעט אירועים בהם מגיעים למט"ש שפכים בעלי עומס אורגני גבוה מאוד של ‪ 1800‬מג"ל‬
‫‪ COD‬ו‪ 700-‬מג"ל ‪ TSS‬בדיגום מורכב יומי‪ .‬אירועים אלו פוגעים באיכות הקולחים ומקשים על‬
‫המט"ש להתמודד עם העומס הנכנס‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בינואר ‪ 2014‬אושרו כללי תאגידי מים וביוב למועצות האזוריות‪ ,‬ולכן ניתן לצפות שעם יישום‬
‫כללים אלו ניתן לצפות לשיפור באיכויות הכניסה‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬דליה ועוספייא המהווים ‪ 50%‬מתורמי‬
‫השפכים למט"ש טרם הצטרפו לתאגיד ובהעדר אכיפה על מועצות אלו ‪ ,‬הבעיה צפויה להימשך גם‬
‫במהלך שנת ‪.2014‬‬
‫‪75‬‬
‫איכות הקולחים המופקת מוצגת בטבלה ‪ 4‬ובהשוואה לתקנות בריאות העם להשקיה בלתי מוגבלת‪.‬‬
‫התוכנית לטיפול השלישוני אושרה בוועדה לביוב‪ ,‬אולם כרגע עומדת על הפרק הצטרפותה של טירת‬
‫הכרמל למט"ש ‪ ,‬ולכן ביצועה ישולב עם ההחלטה שתתקבל לקליטת שפכי טירה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בשנת ‪ 2013‬נערך פיילוט ניסיוני בקנ"מ מלא של חברת ביוקאסטל לשיפור התהליך הביולוגי‬
‫באמצעות החדרה קפסולות עם אוכלוסיות חיידקים ייעודית המוגנת בדופן ממברנלית‪.‬‬
‫הפיילוט מומן על ידי רשות המים ובוצע ע"י חברת ביקאסטל ופלגי מים‪ .‬במהלך תקופת ההרצה של‬
‫הפיילוט‪ ,‬האיגוד עקב אחר תוצאות האיכות ומדדי התפעול ‪ ,‬על מנת לקבל מדד כלכלי יישומי לשילוב‬
‫התהליך בתפעול השוטף‪.‬‬
‫מערובות האיגוד ברמה השוטפת במט"ש כוללת ליווי תהליכי ופיקוח אחר התפעול‪ .‬בנוסף‪ ,‬בשנת ‪,2013‬‬
‫בוצעו מספר עבודות‪:‬‬
‫‪ .1‬חוות דעת למועצה על עלויות הטיפול מול תרומת שפכים מכל רשות לשנים ‪2011-2013‬‬
‫‪ .2‬בחינת מדדי יעילות תפעול‪ -‬אנרגיה‪ ,‬בוצה ופולימרים‪ .‬ויישום המלצות לשיפור בעבודה משותפת‬
‫מול הקבלן‬
‫‪ .3‬הסדרת פינוי הבוצה מהמט"ש וחובות הרשויות דליה ועוספיא לקבלן הבוצה‪.‬‬
‫‪ .4‬מעקב אחר פיילוט נסיוני של חברת ביוקאסטל בשיטת ביואוגמנטציה‪.‬‬
‫טבלה ‪ :3‬איכות השפכים של מט"ש ניר עציון בשנת ‪2013‬‬
‫ספיקה‬
‫‪TSS‬‬
‫‪BOD‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪TN‬‬
‫‪NH4-N‬‬
‫מ"ק‪/‬יום‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫מג"ל‬
‫ינואר‪13-‬‬
‫‪5,653‬‬
‫‪440‬‬
‫‪383‬‬
‫‪980‬‬
‫‪79‬‬
‫‪74‬‬
‫‪11‬‬
‫פברואר‪13-‬‬
‫‪5,462‬‬
‫‪367‬‬
‫‪265‬‬
‫‪1,085‬‬
‫‪67‬‬
‫‪29‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫מרץ‪13-‬‬
‫‪5,052‬‬
‫‪500‬‬
‫‪403‬‬
‫‪1,191‬‬
‫‪62‬‬
‫‪38‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫אפריל‪13-‬‬
‫‪5,620‬‬
‫‪240‬‬
‫‪258‬‬
‫‪737‬‬
‫‪54‬‬
‫‪42‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫מאי‪13-‬‬
‫‪5,006‬‬
‫‪415‬‬
‫‪198‬‬
‫‪1,102‬‬
‫‪62‬‬
‫‪46‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫יוני‪13-‬‬
‫‪5,195‬‬
‫‪577‬‬
‫‪470‬‬
‫‪1,153‬‬
‫‪75‬‬
‫‪60‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫יולי‪13-‬‬
‫‪5,404‬‬
‫‪469‬‬
‫‪425‬‬
‫‪1,069‬‬
‫‪73‬‬
‫‪58‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫אוגוסט‪13-‬‬
‫‪5,135‬‬
‫‪433‬‬
‫‪248‬‬
‫‪954‬‬
‫‪74‬‬
‫‪52‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫ספטמבר‪13-‬‬
‫‪5,215‬‬
‫‪412‬‬
‫‪198‬‬
‫‪967‬‬
‫‪63‬‬
‫‪45‬‬
‫‪13‬‬
‫‪10‬‬
‫אוקטובר‪13-‬‬
‫‪4,858‬‬
‫‪305‬‬
‫‪250‬‬
‫‪900‬‬
‫‪67‬‬
‫‪48‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫נובמבר‪13-‬‬
‫‪4,704‬‬
‫‪410‬‬
‫‪248‬‬
‫‪895‬‬
‫‪73‬‬
‫‪57‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫דצמבר‪13-‬‬
‫‪5,481‬‬
‫‪263‬‬
‫‪283‬‬
‫‪721‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫ממוצע‬
‫‪5,232‬‬
‫‪402‬‬
‫‪302‬‬
‫‪979‬‬
‫‪67‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10.5‬‬
‫תכנון‬
‫‪10000‬‬
‫‪400‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪70‬‬
‫חודש‬
‫‪76‬‬
‫‪TP‬‬
‫‪OIL‬‬
‫מג"ל מג"ל‬
‫טבלה ‪ :4‬איכות הקולחים של מט"ש ניר עציון בשנת ‪2013‬‬
‫חודש‬
‫‪TSS‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪BOD5‬‬
‫‪NO3‬‬
‫‪NH4‬‬
‫‪TN‬‬
‫‪P‬‬
‫ינואר‪13-‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫פברואר‪13-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪33‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫מרץ‪13-‬‬
‫‪61‬‬
‫‪46‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אפריל‪13-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫מאי‪13-‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫יוני‪13-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫יולי‪13-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫אוגוסט‪13-‬‬
‫‪14‬‬
‫‪33‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪23‬‬
‫‪6‬‬
‫ספטמבר‪13-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪36‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫אוקטובר‪13-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪32‬‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫נובמבר‪13-‬‬
‫‪33‬‬
‫‪176‬‬
‫‪40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪25‬‬
‫‪48‬‬
‫‪6‬‬
‫דצמבר‪13-‬‬
‫‪16‬‬
‫‪68‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫ממוצע ‪2013‬‬
‫‪19‬‬
‫‪44‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫ת‪.‬בריאות העם‬
‫‪10‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪5‬‬
‫* חריגות בקולחים בחודש מרץ כתוצאה מהזרמת שומנים חריגה ממפעל ניר עציון‪ -‬טופל ע"י האיגוד‬
‫חריגות בסוף אוקטובר ובמהלך נובמבר עקב כניסת שפכים חריגה בעונת המסיק‬
‫מט"ש חדרה‬
‫מט"ש חדרה‪ ,‬מנוהל על ידי החברה לטיפול והשבת ביוב באזור נחל חדרה‪ ,‬המאגדת שותפות של ‪6‬‬
‫רשויות במט"ש ‪ :‬חדרה‪ ,‬אור עקיבא‪ ,‬פרדס חנה‪ ,‬קיסריה‪ ,‬בנימינה וג'סר אל זרקא‪.‬‬
‫עיקר מעורבות האיגוד במט"ש הינו בתחום הפיקוח על התעשיות הפיקוח מתוקף חוק העזר לשפכי‬
‫תעשייה של האיגוד‪ ,‬כמפורט בפרק הפיקוח על שפכי תעשייה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בשנת ‪ 2013‬ליווה האיגוד תהליכית את החזרת האגן הצפוני לעבודה ‪ ,‬לאחר סיום עבודות‬
‫השיקום של האגן שכללו החלפת דיפיוזרים‪ ,‬הוספת צנרת סחרור פנימית וחלוקה פנימית לאזור‬
‫אנאירובי ‪ ,‬אנוקסי ואירובי‪.‬‬
‫עבודות אלו נועדו על מנת להביא את אגן האיוור לקונפיגורציה תהליכית להרחקת חנקן וזרחן )תהליך‬
‫‪ . (A2/O‬האיגוד המשיך וליווה את המט"ש עם ההרצה הראשונית‪ ,‬על מנת לשפר את הרחקת‬
‫הניטראטים בתהליך הדניטרפיקציה באזור האנוקסי‪ .‬העבודות לשיקום ושדרוג האגן הדרומי יחלו עם‬
‫סיום החורף‪.‬‬
‫מעורבות האיגוד בשנת ‪ 2014‬במט"ש תהייה על פי דרישת הרשות‪/‬התאגיד‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫מט"ש יד חנה‬
‫במסגרת התוכניות לשדרוג המט"ש להזרמת שפכי שכם לנחל אלכסנדר‪ ,‬האיגוד מלווה החל משנת ‪2011‬‬
‫את המועצה בהרצת פיילוט ניסיוני על שפכי נחל שכם בשיטת טיפול אנאירובית‪,‬אנוקסית ואירובית‬
‫להרחקת חנקן וזרחן ‪.‬‬
‫הפיילוט החל לעבוד ביוני ‪ 2012‬והורץ במצב יציב החל מיולי ‪ . 2012‬האיגוד ליווה גם במחצית שנת ‪2013‬‬
‫את המעקב התהליכי אחר הפיילוט וביצע את בדיקות המעבדה‪.‬‬
‫מטב"ח‬
‫מתקן הטיפול בבוצות חקלאיות )מטב"ח( עמק חפר ‪,‬ממוקם סמוך בסמוך למתקן לטיהור שפכים של‬
‫המועצה האזורית עמק חפר ‪ -‬מרץ ומערבית למאגר הצפוני של עמק חפר ומטפל כיום בכמות של כ‬
‫‪600‬טון פרש פרות מיישובי עמק חפר והסביבה וכ‪ 30-‬טון בוצה תעשייתית‪ ,‬שעיקרה שומנים‪.‬‬
‫מערך הטיפול בבוצות החקלאיות מבוסס על טכנולוגיית של תסיסה אנארובית ‪ -‬פירוק החומר האורגני‬
‫באמצעות מיקרו אורגניזם במספר שלבים ‪ :‬שלב הידרוליזה ‪ ,‬שלב ההחמצה ‪ ,‬שלב מתאנוגני ‪ ,‬כאשר‬
‫הביוגז הנוצר בתהליך משמש להפקת חשמל בתהליך קוגנרציה ובין היתר משמש להפקת חום הנדרש‬
‫לפיסטור הבוצה טרם כניסה לאנאירובי‪.‬‬
‫הבוצה המעוכלת עוברת למפרדה ומתקבלים שני תוצרים ‪ :‬מי נטל המפוזרים בשטח החקלאי ובוצה‬
‫יבשה המפונה לפיזור‪ .‬יש לציין כי התכנון שאושר למתקן כלל מאייד לטיפול במי הנטל ‪ ,‬אולם בפועל‬
‫הוא לא הוקם‪.‬‬
‫בפועל ‪,‬מי התסנין בספיקה יומית של כ‪ 450 -‬מ"ק‪ ,‬מפוזרים מאז הפעלת המתקן‪ ,‬כפתרון זמני‪ ,‬בשטחי‬
‫עמק חפר‪ .‬פיזור זה יוצר עומסי מזהמים גדולים בשטח מצומצם ורגיש הידרולוגית‪ ,‬כמו גם בעיות של‬
‫פיזור שאינו אחיד וזיהום מעת לעת של אגן נחל אלכסנדר‪.‬‬
‫בעקבות דרישת המשרד לצמצום פיזור מי הנטל לדונם מושקה והקושי של המטב"ח לטפל בזרם רטוב‬
‫מהמחלוב וחצר ההמתנה‪ ,‬המועצה הזמינה תוכנית לבחינת חלופות לטיפול בשפכי הרפתות )זרם‬
‫מחלוב‪ ,‬במות וחצר המתנה( שהוכנה ע"י המהנדס אריק שו‪.‬‬
‫התוכנית לוותה ונבחנה ע"י האיגוד‪ ,‬אשר מסקנותיה היו שהחלופה הטובה ביותר הינה טיפול בזרם‬
‫הרטוב במסגרת הרחבת המטב"ח ‪,‬עם זאת התוכנית טרם יצאה לפועל עקב מחיר גבוה מאוד לטיפול‬
‫שנע בתחום שבין ‪ 37‬ש"ל למ"ק ועד ‪ ₪ 54.8‬למ"ק‪.‬‬
‫מנא"י‬
‫מפעלי נייר אמריקאים ישראלים בע"מ )מנא"י( ממוקמים באזור התעשייה חדרה ופועלים משנת ‪1953‬‬
‫בשטח של ‪ 200‬דונם בתחום השיפוט של עיריית חדרה‪.‬‬
‫צריכת המים הטריים במפעל הינה בסדר גודל של ‪ 10‬מ"ק‪/‬טון נייר ‪ ,‬מתוכם כ‪ 80%-‬בממוצע הינם שפכים‬
‫‪.‬המפעל מייצר מדי יום כ‪ 7,500 -6,500-‬מ"ק שפכים תעשייתים‪.‬‬
‫שפכים אלו עשירים בחומר אורגני שמקורו בעמילנים ושאריות צבע ‪,‬במוצקים מרחפים שמקורם בשאריות‬
‫תאית ופסולת נייר ובתכולה גבוהה של מינרלים מומסים )מלחים( ומינרלים מוצקים )קלציום(‪ .‬השפכים‬
‫מטופלים במכון טיהור עצמאי במספר שלבים‪:‬‬
‫טיפול קדם להרחקת המוצקים ‪,‬נטרול‪ ,‬טיפול ביולוגי אנאירובי באמצעות חיידקים אצינוגנים ומתאנוגנים‬
‫המפרקים כ‪ 75%-‬מה‪ COD-‬והופכים אותו לביוגז‪ ,‬שנישרף בלפיד‪ .‬השפכים מהמכון האנאירובי עוברים‬
‫‪78‬‬
‫לטיפול ביולוגי אירובי במכון נפרד בשיטת הבוצה המשופעלת באיוור נמשך‪ ,‬שיקוע שניוני וטיפול שלישוני‬
‫הכולל ריכוך בקריסטלטור )התגבשות מלחי סידן ומגנזיום על גבי גרגיר חול אינרטי( ‪ ,‬שיקוע מקדים לסינון‪,‬‬
‫סינון חול וחיטוי ‪ .‬בסוף התהליך‪ ,‬הקולחים בחלקם )כ‪ (30%-‬מושבים לתהליך הייצור והיתר מרחקים לנחל‬
‫חדרה )פסולים להשקיה עקב נוכחות גבוהה של בורון(‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬התווספה מכונה חדש למערך הייצור )מכונה ‪ ,(8‬אשר הגדילה את תרומת העומסים והספיקות‬
‫בכ‪ .30%-‬בסוף שנת ‪ 2010‬קרס התהליך במתקן האנאירובי ובעקבותיו גם המתקן האירובי ושפכים בעלי‬
‫עומס אורגני גבוה הוזרמו לנחל‪.‬‬
‫בעקבות דרישת האיגוד להרחבת המתקן האנאירובי הוקם בשנת ‪ 2012‬יחידה אנאירובית נוספת ‪ ,‬ומאז‬
‫האיגוד עוקב באופן שוטף אחר מערך הטיפול של המפעל הן בדיגומי השפכים ביציאה מהאנאירובי והן‬
‫בדיגומי הקולחים ביציאה לנחל )ראה טבלה ‪.(5‬‬
‫מהטבלה ניתן לראות כי המפעל חורג באופן עקבי בריכוזי ה‪ COD-‬המקסימלים ומספר פעמים בריכוזי‬
‫האמוניה‪ .‬האיגוד המליץ בפני המפעל להגיש בקשה נוספת להקלה בערך ה‪ ,COD-‬עקב ריכוזי ‪BOD‬‬
‫נמוכים מאוד‪ ,‬אשר הינם המדד האמיתי לפוטנציאל הפגיעה במגוון הביולוגי בנחל‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בדצמבר ‪ , 2013‬הושבת ‪ ,‬לראשונה‪ ,‬מערך הטיפול בשפכים של המפעל למשך שבועיים‪ ,‬עקב שביתת‬
‫עובדים‪ .‬עקב רגישות האירוע והחשש להזרמת קולחים חריגים לנחל עם הפעלת המערך מחדש‪ ,‬האיגוד עקב‬
‫בשת"פ עם המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬אחר חזרת המפעל לעבודה ופיקח אחר הקולחים המוזרמים לנחל‬
‫והתייצבות התהליך מחדש)ראה תוצאות חריגות מחודש דצמבר(‪.‬‬
‫טבלה ‪ :5‬איכות קולחי מנא"י הזורמים לנחל חדרה ‪ -‬סיכום ‪2013‬‬
‫‪TSS BOD COD pH‬‬
‫תאריך‬
‫‪10‬‬
‫תקן ממוצע ‪10 120 7-8.5‬‬
‫‪15‬‬
‫תקן מירבי ‪15 150 7-8.5‬‬
‫‪67‬‬
‫‪26 173 8.37 11/02/2013‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪168 8.48 03/04/2013‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9‬‬
‫‪167 8.24 30/04/2013‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪184 8.05 27/06/2013‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪156 8.19 29/07/2013‬‬
‫‪<10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪157 8.24 07/08/2013‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪166 8.21 19/08/2013‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪150 8.48 11/09/2013‬‬
‫‪209 31 205 7.62 12/12/2013‬‬
‫‪19‬‬
‫‪6‬‬
‫‪94 8.21 16/12/2013‬‬
‫‪Na‬‬
‫‪550‬‬
‫‪600‬‬
‫‪294‬‬
‫‪388‬‬
‫‪433‬‬
‫‪389‬‬
‫‪457‬‬
‫‬‫‬‫‪342‬‬
‫‬‫‪207‬‬
‫‪TKN NH3 - N‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪15 1.5-2.5‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪8.94‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪6.16 6.76‬‬
‫‪9.52‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪7.84‬‬
‫‬‫‪5.04‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪31.4 20.2‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪ TP‬בורון ‪Ca‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪17.5 71.2 4.8 1.2‬‬
‫ ‪21.8 77.1‬‬‫‪0.5‬‬
‫‪24.3 105‬‬
‫‬‫‪1.2‬‬
‫‪6.95 0.9‬‬
‫‪10.0 2.0‬‬
‫‬‫‪0.8‬‬
‫‬‫‪1.2‬‬
‫‪6.99 <4‬‬
‫‬‫‪2.1‬‬
‫‬‫‪1.8‬‬
‫בכחול‪ -‬דיגומים שבוצעו לאחר סיום השביתה וחזרת המפעל לעבודה‬
‫‪79‬‬
‫‪Mg‬‬
‫כלוריד‬
‫‪400‬‬
‫‪480‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪501‬‬
‫‬‫‬‫‪442‬‬
‫‬‫‪216‬‬
‫פסולת‬
‫הפעילות השוטפת של האיגוד ומעורבותו סביב טיפול בנושא פסולת משתנה והינה פונקציה של צרכים‬
‫ודרישות הרשויות מהאיגוד ובהתאם ולתמריצים והזדמנויות‬
‫במסגרת קולות קוראים ‪.‬‬
‫המפרסם המשרד להגנת הסביבה‬
‫עם פרסום קולות קוראים ע"י המשרד להגנת הסביבה ‪,‬האיגוד מביא לידיעת הרשויות את מהות קול‬
‫קורא‪ .‬הרשויות החפצות בכך האיגוד ממלא עבורם את קול הקורא ‪,‬מכין תוכניות עקרוניות ואומדן‬
‫עליות ומלווה את הרשות לקבלת תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫עם קבלת עם קבלת ההרשאה הכספית לרשות ‪,‬האיגוד מקדם ומביא להנעת הרשות לביצוע הן מבחינה‬
‫יעוץ מקצועי ‪,‬בקביעת שלביות ‪,‬ארגונית‪,‬הוצאת מכרזים ‪,‬הקמת ועדת ההיגוי ‪,‬ליווי תפעולי ‪ .‬כמו כן‬
‫האיגוד מלווה את הרשויות בהכנת תוכניות אב ותוכניות מפורטות ברשויות ‪ ,‬הן בריכוז הנתונים ועד‬
‫אישורן במשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫הוצאת המכרזים ברשויות מבוצעת בעבודה משולבת של האיגוד ושל ייעוץ משפטי מטעם הרשות‪.‬‬
‫האיגוד מגדיר את תנאי הסף‪ ,‬תכולת העבודה ואופן הניקוד ואילו הייעוץ המשפטי נותן עטיפה ומסגרת‬
‫משפטית לתכנים המקצועיים של המכרז‪ .‬בנוסף‪ ,‬האיגוד מלווה את כל תהליך סיור הקבלנים‪ ,‬מתן‬
‫תשובות לשאלות ובירורים של המציעים‪ ,‬בוחן את ההצעות שהוגשו ע"י המשתתפים‪ ,‬מסכם את ההליך‬
‫בכתיבת חוות דעת כולל דירוג ההצעות בהתאם לניקוד שנקבע במכרז והמלצה בפני ועדת המכרזים של‬
‫הרשות על קבלן זוכה ‪.‬‬
‫עיריית חדרה‬
‫חלופה נבחרת לעיריית חדרה‬
‫עיריית חדרה בחרה בחלופה של מתקן אנארובי יבש רציף וזאת לאחר בחינה ושקלול היתרונות‬
‫והחסרונות במס' חלופות הן תיפעולית טכנולוגית הנדסית והן כלכלית כאש הושם דגש על השפעות‬
‫סביבתיות המבוטאות בעיקר ע"פ פוטנציאל יצירת מפגעי ריח מפליטת חומרים נדיפים לסביבה ויצירת‬
‫כמות תשטיפים‪.‬וזאת במסגרת המדיניות לקידום להקמת פתרונות קצה ומתקני מיון אוטומטים‬
‫לטיפול בפסולת עירונית )קולות קוראים ‪ .(2012- 31/32‬עיריית חדרה זכתה למענק תמיכה של ‪ 27‬מיליון‬
‫‪ ₪‬עבור השתתפות בהקמת המתקנים תחנת מיון ומתקן קצה אנארובי שהוערכו בעלות הקמה של ‪75‬‬
‫מיליון ‪ 35%) ₪‬תמיכה(‪.‬‬
‫במחצית שנת ‪ 2013‬התמקדה פעילות האיגוד בנושא זה בבדיקה וליווי התכנון הכללי של החלופה‬
‫הנבחרת ‪ ,‬אשר יהווה תכנון לדוגמה של מתקן הקצה ותחנת המיון במכרז‪ .‬כמו כן ליווי הכנת המכרז‬
‫של הפרויקט כולו‪.‬‬
‫הפרויקט מורכב מ‪ 4 -‬מתקנים לטיפול בפסולת שיופעלו באופן משולב ‪:‬‬
‫‪80‬‬
‫תחנת מיון אוטומטית‪,‬מתקן לטיפול בגזם ובפסולת גושית ‪ ,‬מתקן לעיכול אנארובי של פסולת אורגנית‬
‫כולל ביוגנרציה ומתקן קומפוסטציה סגור כטיפול משלים לחומר אורגני מעוכל‪.‬‬
‫המטרה הראשית בהקמת מתקנים אלו יביאו אל עיריית חדרה ‪:‬‬
‫ פתרון קצה מקומי התואם את תוכנית הפרדת פסולת במקור ומניעת הטמנה‪.‬‬
‫ הערכות לקראת חוק הגנת הסביבה )טיפול מקיים בפסולת אורגנית( אשר יגביל הטמנת פסולת‬
‫פריקה ביולוגית‪.‬‬
‫ מחזור רכיבים יבשים כפתרון מקומי עבור חוק האריזות‪.‬‬
‫ מחזור פסולת אורגנית להפקת אנרגיה ירוקה וקומפוסט לטיוב קרקעות‪.‬‬
‫ הקמת מרכז מבקרים לקידום תכניות חינוך והדרכה בנושאי מחזור ואיכות סביבה‪.‬‬
‫סטאטוס פרויקט הפרדה במקור בעיריית חדרה‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬הצטרפו עוד כ‪ 7000 -‬משקי בית בהם בוצעה הסברה וישום הפרדה במקור של‬
‫הפסולת לשני זרמים בנוסף ל‪ 6500‬משקי בית משנת ‪ .2012‬המהווים כ‪ 50% -‬ממשקי הבית בעיריית‬
‫חדרה ‪.‬‬
‫בנוסף לכך שהאיגוד מלווה את העירייה בקבלת החלטות אסטרטגית להובלת הפרויקט והשתתפותו‬
‫בוועדות היגוי ומעקב אחר יישום בפועל להפרדה‪ .‬האיגוד השתתף בכתיבת דוח מסכם עם בחירת‬
‫הנהלת העיר חדשה לעיריית חדרה ‪ .‬בדוח ניתנה סקירה מפורטת ועדכנית של מערך ההפרדה במקור ‪,‬‬
‫הן לגבי התשתיות של כלי אצירה ‪,‬הבינוי ‪,‬חינוך והסברה והן לגבי התקציבים של כל הפרויקט ‪ .‬חלק‬
‫מרכזי בדוח הינו פרק קביעת יעדים והמלצות שהעיקריות‬
‫שבהן ‪:‬‬
‫ להעביר את המשקל המרכזי של הפרויקט לגורמים פנים עירוניים‪ ,‬הן בנושא החינוך וההסברה‪,‬‬
‫הן בנושא הפרסום‪ ,‬פיקוח ובקרה‪ ,‬וכדומה‪ .‬זה חייב להיות פרויקט הדגל של אגף שפ"ע‬
‫ומחלקת התברואה ואיכות הסביבה‪ ,‬אליהם יצטרפו אגף החינוך‪ ,‬ההנדסה‪ ,‬הדוברות ואגפים‬
‫נוספים ‪,‬מכיוון שהם אלו ימשיכו בהטמעה ויישום הפרויקט בקרב התושבים גם לאחר שנת‬
‫‪ 2014‬ואילך על מנת לשמר אותו ולהמשיך הטמעה בקרב התושבים‪.‬‬
‫ יש לבוא במשא ומתן אל מול תחנת המעבר ומתקן הקצה )עפולה ‪,‬וטובלן( על העלויות כניסה‬
‫המשולמות בגין הזרם הרטוב‪ .‬במידה והרשות תמשיך לשלם סכום זהה לכניסת פסולת‬
‫מעורבת לא תראה חיסכון בטווח הארוך‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא יתכן שלמרות שזרם זה לא מועבר‬
‫להטמנה‪ ,‬עיריית חדרה מחוייבת לשלם היטל על זרם זה‪.‬‬
‫ על מנת להתייעל ולחסוך בהוצאות הפינויים של הפסולת היבשה )כיום מפנים ‪ 3‬פעמים בשבוע(‪,‬‬
‫יש לעבור לשני פינויים בשבוע‪ .‬הדברי יתאפשר עקב ירידה בכמות האשפה בפח הירוק כתוצאה‬
‫מהפרדת הפסולת‪ .‬סה"כ יתבצעו ‪ 2‬פינויים לפסולת היבשה ו‪ 2‬לפסולת הרטובה‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫ יש לקדם את פתרונות הבנוי‪ ,‬ולהתחיל ליישם בשטח‪ ,‬הצעתנו היא לא להציב מסתורים‬
‫בעלויות גבוהות אשר יספיקו רק לחלק קטן מהעיר‪ ,‬אלא להפריד בין הפתרונות המתאימים‬
‫לאזורים של צמודי קרקע שם לעיתים מספיק רק משטח הצבה שייקבע את כלי האצירה‪,‬‬
‫לעומת מקומות בהם יש דרישה למסתור של מקבץ כלי אצירה‪.‬‬
‫ ישנה חשיבות גדולה להתחיל הכנת מכרז פינוי חדש לעיר שיכלול בתוכו הן את נושא ההפרדה‬
‫במקור‪ ,‬והן הפרדות נוספות הצפויות בעקבות החתימה עם תאגיד ת‪.‬מ‪.‬י‪.‬ר‪.‬‬
‫ חשוב לקדם חוק עזר לנושא ההפרדה‪ ,‬על מנת שבבוא היום ניתן יהיה להפעיל אכיפה בנושא‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילות אתר ההטמנה תנופה‬
‫בחינת סטאטוס ביצועי של האתר מול תוכנית מאושרות ‪:‬‬
‫מצב נוכחי ‪ -‬בהתאם לתוכנית מדידה יועץ האתר מעריך כי‪ ,‬כמות הפסולת הנותרת בשלב א' הינה‬
‫‪ 21,000‬קב' עד רום פסולת לפני שכבת הכיסוי ‪ .‬נציין כי‪ ,‬הגובה המרבי הינו ‪ 22-23‬מ' כולל השיקום‪,‬‬
‫פיתוח שלב ב'‪ -‬שלב ב' כהמשך לשלב א' ‪,‬היזמים טרם קבלת היתר בניה היזמים הסדירו תשתיות‬
‫וזאת בניגוד להוראות תפעוליות של התוכנית ‪ .‬עם זאת הועברו תוכניות ביצוע לשלב ב' חתומות‬
‫ומאושרות ע"י המתכנן‪/‬מפקח אשר מראות כי קיימת התאמה מלאה בין עבודות ביצוע שלב ב' לתוכנית‬
‫שהוצגה בהיתר הכללי של האתר‪.‬‬
‫עם הפעלת שלב ב' )תאים ‪( 5-8‬תהיה סגירה ואיטום שלב א' בהתאם לתוכנית המאושרת‪ .‬תחל פעולות‬
‫שיקום שלב' א'‪.‬‬
‫מפגעי ריח מהאתר ‪,‬התלונות נבדקות בסיור בשטח ואימותם במקביל ע"י בדיקת משטר רוחות וזאת‬
‫בכדי לקשור בין התלונות על מפגעי הריח ומקורם‪ .‬בהתאם לכך נבדקה רשימת תלונות של המוקד‬
‫העירוני ונמצא כי מתוך ‪ 86‬תלונות ‪ 34,‬תלונות מקורן בשכונת עין הים ובכלל זה שכונת אולגה הסמוכה‬
‫עם זאת ‪ 4‬תלונות ריח מאתר תנופה ‪.‬‬
‫לאור העובדה שהמשיכו להתקבל תלונות מתושבי השכונה ואי סדרים בהפעלת האתר הן של רום‬
‫‪,‬כמות וסוג הפסולת בפרט פסולת ריחנית שהתקבלו באתר ‪ ,‬הסדרה ושיקום מול תוכנית מאושרת‬
‫ובמאמץ לאתר את מקור הריחות‪ ,‬פנה האיגוד ל"משטרה הירוקה" של המשרד להגנת הסביבה‪,‬וביקש‬
‫להסתייע באמצעים שבידה להעמקת החקירה של גורמי המטרד‪.‬‬
‫האיגוד יחד עם המשטרה הירוקה‪ ,‬במסגרת שילוב כוחות ‪ ,‬התבצעו מעקבים ותצפיות על האתר ‪.‬‬
‫בעקבות הממצאים שנמצאו כמו הכנסת פסולת ריחנית ממפעל באזור והטמנת פסולת בשטח האתר‬
‫ללא תשתיות מתאימות ועוד‪..‬‬
‫המשטרה תפסה כלים כבדים במסגרת סמכותה שבעקבותיה התקיים דיון בבית המשפט השלום ובבית‬
‫המשפט המחוזי בגין הוצאת צו סגירה מנהלי וזאת בשל פעולות חוזרות וחורגות מתנאי הרישוי של‬
‫מפעיל האתר ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫המעבדה לכימיה אנליטית‬
‫במסגרת תוכנית ההבראה שהוצגה לשנת ‪ , 2013‬התקבלה החלטה על פי מועצת האיגוד‪ ,‬כי האיגוד‬
‫ימשיך להפעיל את המעבדה שברשותו וימשיך להעניק שירותי מעבדה ברמה גבוהה לגופים באזור‬
‫כחלק ממגוון פעולותיו‪ ,‬וזאת בשל חשיבותה של המעבדה המהווה אבן יסוד בעבודת האיגוד ובפיקוח‬
‫על התעשיות‪ :‬זמינות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מהימנות ומשמשת תשתית לתפקודן של מחלקות רבות באיגוד‪ ,‬רישוי‬
‫עסקים‪ ,‬תכנון‪ ,‬פיקוח על תעשיות ‪.‬‬
‫ישום תוכנית ההבראה החל בחודש נובמבר ‪ 2013‬ובמהלך שנת ‪ 2014‬תבוצע תוכנית ההבראה במלואה‪,‬‬
‫שתתן את אותותיה ברבעון השני של שנת ‪ 2014‬וזאת בכדי להביא את המעבדה לאיזון‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫המדיניות של ההנהלה החדשה באיגוד דוגלת במעבדה איכותית ולא במעבדה מסחרית אשר לקוחותיה‬
‫יהיו מבין הרשויות החברות באיגוד‪ ,‬וכן צמצום כמות הדגימות לכמות אשר תאפשר מאחד מתן‬
‫שירותים ללקוחותיה‪ ,‬ומאידך הבאתה לאיזון כלכלי‪.‬‬
‫בינואר ‪ 2013‬נגרם נזק לציוד המעבדה כתוצאה משיטפון עירוני אשר הביא לרכישה וחידוש ציוד‬
‫מתקציב הביטוח בסכום של כ‪. ₪ 200,000-‬‬
‫באוקטובר ‪ 2013‬המעבדה עברה מבדק הסמכה מחדש עבור תקן איזו ‪ 17025‬בהצלחה רבה ‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬בוצעו במעבדה כ‪ 2170 -‬דגימות כלומר בוצעו כ‪ 13000 -‬פרמטרים ‪ .‬נשמרה המגמה‬
‫בפילוג ההוצאות המורכבות מ‪ 20%-‬חומרים ושירותים ומ‪ 80%-‬כוח אדם‪ .‬במרכיב החומרים‬
‫והשירותים ‪ ,‬נלקחו בחשבון הוצאה ייחודית של הסמכה מחדש אשר תוקפה שלוש שנים ‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫תכנון סביבתי ורישוי עסקים‬
‫ככל שהולכת וגוברת בעולם ההכרה‪ ,‬שקיימות היא חלק נכבד וחשוב מסדר היום הציבורי‪ ,‬כך גוברת‬
‫ההבנה שבעזרת תכנון קשוב לסביבה‪ ,‬ופיתוח מתחשב בה‪ ,‬ניתן יהיה למנוע בעיות ולשפר‪ ,‬לאין ערוך‪,‬‬
‫את איכות חיינו וחיי ילדנו‪ .‬חיי האדם המודרני כרוכים בביצוע שינויים בלתי פוסקים בסביבה בה הוא‬
‫חי‪ .‬השינויים כוללים בין השאר‪ :‬עיבוד האדמה לצרכי חקלאות‪ ,‬בניה ליעודים שונים‪ -‬מגורים‪ ,‬תעשייה‪,‬‬
‫מסחר‪ ,‬תיירות וכד'‪ ,‬חציבה וכרייה‪ ,‬סלילת דרכים‪ ,‬ניצול משאבים לצרכי אנרגיה‪ .‬מערכות התכנון‬
‫והרישוי הן המספקות את המסגרת החוקית לשינויים אלה בסביבה‪.‬‬
‫המדיניות הסביבתית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל מתמקדת בצמצום ההשפעות‬
‫השליליות של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע‪ .‬המונח "קיימות"‬
‫)‪ (sustainability‬מאגד בתוכו את כלל הפעילות של האדם והחברה‪ ,‬תוך חתירה לכך‪ ,‬שמימוש צרכיו‬
‫ורצונותיו של האדם לא יפגע ביכולת העתידית של הדורות הבאים למימוש צרכים אלה‪ .‬בשנים‬
‫האחרונות‪ ,‬פועל האיגוד לאור אסטרטגיית דה‪ -‬קפלינג )‪ (de-coupling‬שמהותה המשך צמיחה‬
‫כלכלית‪ ,‬תוך הפחתת הפגיעה בסביבה ע"י שימוש מופחת ויעיל במשאבים‪ ,‬התייעלות‪ ,‬יזמות ירוקה‬
‫וסביבתית וצמיחה ירוקה‪.‬‬
‫מערכת התכנון הרשמית במדינה פועלת מתוקף "חוק התכנון והבניה"‪ ,‬במסגרת זו כל בניה וכל שינוי‬
‫בפני הקרקע חייבים לקבל היתר של מוסד תכנון‪ ,‬וקבלת היתר מותנית בהיותו תואם תכנית ברת תוקף‪.‬‬
‫התכנון הסביבתי‪ ,‬שהוא בעל ראייה אינטגרטיבית ורב תחומית‪ ,‬שואף להטמיע את נושאי איכות‬
‫הסביבה השונים כבר בשלבי התכנון הסטטוטורי השונים בתכניות ובבקשות להיתרים המוגשים על‬
‫פיהן‪ ,‬ולהטמיע תפיסות סביבתיות במדיניות הממשלה וברשויות המקומיות‪.‬‬
‫הראייה הסביבתית המתקדמת שואפת להטמיע בקרב הרשויות ומקבלי החלטות‪ ,‬תפיסות תכנוניות‪ ,‬של‬
‫ראיה כוללת וארוכת טווח‪ .‬הנקראים בשפת התכנון שיקולים של פיתוח בר קיימא ‪.‬‬
‫הכללת שיקולים סביבתיים בשלבים הראשונים של התכנון‪ ,‬אמורה להבטיח תכנון נכון מבחינה‬
‫סביבתית ולמנוע או למזער חיכוכים סביבתיים עתידיים לעת ביצוע והפעלת הפרויקט‪.‬‬
‫תכנון סביבתי מעודד תכנון מרחבים בטוחים‪ ,‬הפחתת המזהמים באוויר‪ ,‬במים ובקרקע‪ ,‬הפחתת‬
‫עוצמות הרעש‪ ,‬שמירה על שטחים פתוחים וחסכון בקרקע‪.‬‬
‫הכלים המקצועיים‪-‬סטטוטוריים לבחינת פרויקטים של בניה ופיתוח העומדים לרשות המתכננים‬
‫הסביבתיים כוללים בין השאר חוות דעת סביבתיות ותסקירי השפעה על הסביבה‪.‬‬
‫במסגרת רישוי עסקים נותן איגוד ערים אישור לרישיון ומגדיר תנאים סביבתיים ברישיון לפרטי רישוי‪,‬‬
‫שאליהם קיבל האיגוד הסמכה מהמשרד‪ .‬כמו כן‪ ,‬מסייע האיגוד בפיקוח ובבקרה על שאר פרטי הרישוי‪.‬‬
‫רישיון העסק מהווה את לב ליבו ואת נשמת אפו של בתי עסק‪ .‬הכלי העיקרי‪ ,‬באמצעותו הרשות‬
‫המקומית והגורמים הסביבתיים )איגוד ערים והמשרד להגנת הסביבה( מסדירים את הפעילויות‪ ,‬שלהן‬
‫השלכה סביבתית‪ ,‬הוא רשיון העסק והתנאים המיוחדים המתווספים בו‪ .‬לרשות הרישוי ולנותני‬
‫‪84‬‬
‫האישור‪ ,‬יש את הסמכות להוסיף תנאים מיוחדים לרישיון העסק ‪ .‬תנאים מיוחדים אלה‪ ,‬הם למעשה‬
‫לב ליבו של הרישיון‪ ,‬והפרה של כל אחד מהם עלולה להוות עבירה על חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח –‬
‫‪ ,1968‬שמכוחו פועל האיגוד‪ .‬חוק זה קובע‪ ,‬באמצעות צו רישוי עסקים‪ ,‬את התחומים אשר לצורך‬
‫פעולתם חייבים בקבלת רישיון עסק מאת הרשות המקומית‪ .‬רשיון העסק‪ ,‬הניתן לעסקים בקבוצות‬
‫אלו‪ ,‬כפוף לתנאים הניתנים על ידי גורמי האישור השונים‪ ,‬אלו הם‪" :‬נותני האישור"‪ ,‬ביניהם‪ :‬המשרד‬
‫להגנת הסביבה‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬משרד הכלכלה‪ ,‬המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות‪ .‬עד לכניסתה‬
‫לתוקף של הרפורמה בחוק רישוי עסקים‪ ,‬בנובמבר ‪ ,2013‬המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף הנותן‬
‫אישור ל‪ 97-‬עיסוקים )פריטים( שונים הנכללים בצו‪.‬‬
‫בשנת ‪ ,2000‬המשרד סיווג את הפריטים השונים לשלוש קבוצות )‪ (A,B,C‬על פי פוטנציאל הנזק‬
‫הסביבתי הנשקף מהם‪:‬‬
‫•‬
‫מפעלי ‪ : A‬מפעלים בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי גבוה‪.‬‬
‫•‬
‫מפעלי ‪ :B‬מפעלים בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי‪.‬‬
‫•‬
‫מפעלי ‪ :C‬מפעלים בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי נמוך‪.‬‬
‫לאיגוד ישנה סמכות מלאה כנותני אישור בפריטי ‪.C‬‬
‫בדיקה שנעשתה בנושא הובילה למסקנה‪ ,‬כי הסיווג האמור אינו יוצר היררכיה מספיקה בין פריטי‬
‫העיסוק השונים וכי יש צורך ליצור חלוקת עבודה בטיפול בעסקים בין המשרד ומחוזותיו‪ ,‬איגודי ערים‬
‫ויחידות סביבתיות והרשויות המקומיות‪ .‬כל זאת‪ ,‬במטרה לאפשר למשרד להתמקד בטיפול בעסקים‬
‫בעלי השפעות נרחבות ומשמעותיות ולקיים פיקוח שיטתי‪ .‬לשם כך‪ ,‬הוכנה בשנת ‪ 2012‬הצעה מחודשת‬
‫לסיווג מפעלים על פי מורכבותם ומידת השפעתם הסביבתית‪ .‬במקביל‪ ,‬בוצע שינוי ראשוני הקשור‬
‫למידת מעורבותו של המשרד כנותן אישור בצו רישוי עסקים‪ .‬השינוי כולל מעבר המשרד ממעמד של‬
‫נותן אישור למעמד המכונה ”לידיעה" בחלק מהמגזרים‪ ,‬שהוגדרו על ידי המשרד כבעלי השפעות‬
‫סביבתיות מקומיות בלבד ומגזרים המוסדרים בחקיקות נוספות‪ .‬עבור מגזרים אלה הוכנו‪ ,‬בחלק‬
‫מהרשויות ובשיתוף עם האיגוד‪ ,‬מפרטי תנאים אחידים‪ ,‬שהרשות המקומית תציב כתנאים לקבלת‬
‫רישיון עסק‪ .‬מהלך זה תואם את המלצות רפורמת הבר לחוק רישוי עסקים‪.‬‬
‫ראוי לזכור כי‪ ,‬לתחום רישוי העסקים השלכות פליליות נרחבות‪ .‬כתבי אישום מוגשים כנגד עסקים‬
‫ומנהלים בהליכים פליליים‪.‬‬
‫האיגוד מטפל בבקשות לרישוי עסקים של ‪ 13‬רשויות‪ -‬מועצות מקומיות ואזוריות‪ -‬שבתחומי שיפוטו‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫תכנון סביבתי‬
‫ועדות מקומיות לתכנון ובניה‬
‫איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון‪-‬כרמל מיצג את עצמו ב‪ 6 -‬ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה‪:‬‬
‫‪ .1‬ועדה מקומית לתכנון ובניה השומרון‬
‫‪ .2‬ועדה מקומית לתכנון ובניה חדרה‬
‫‪ .3‬ועדה מקומית לתכנון ובניה מנשה אלונה‬
‫‪ .4‬ועדה מקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל‬
‫‪ .5‬ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק חפר‬
‫‪ .6‬ועדה מקומית לתכנון ובניה שרונים‬
‫במסגרת זו נוכח האיגוד בישיבות ועדות התכנון המקומיות‪ ,‬ומחווה דעתו בכל הבקשות להיתרי בנייה‬
‫שלהן השלכות סביבתיות‪ ,‬וקובע את התנאים הסביבתיים להוצאת היתרי בנייה‪.‬‬
‫האיגוד אף מלווה‪ ,‬במסגרת זו‪ ,‬הכנת תכניות מקומיות ומפורטות‪ .‬בנוסף‪ ,‬מייעץ האיגוד באופן שוטף‬
‫למהנדסי הועדות המקומיות בנושאים סביבתיים הרלוונטיים לתחום עיסוקם‪,‬ולעיתים אף מהווה "זוג‬
‫עיניים נוסף" בשטח‪ ,‬בסיורי השטח שלו ובעדכוני הועדה במידה וישנה חריגה מהתרים ואישורים‬
‫קודמים שניתנו למפעלים ובתי עסק‪.‬‬
‫התנאים הסביבתיים הנקבעים ע"י האיגוד במתן היתרים‪ ,‬ובהמשך גם ברישיונות עסק‪ ,‬מבטיחים‬
‫שהפעילות הכלכלית בסביבתם של תושבי האזור )תעשיה‪ ,‬מלאכה‪ ,‬מסעדות‪ ,‬גני אירועים‪ ,‬רפתות‪ ,‬לולים‬
‫וכד'( בטווח קרוב תפעל ללא )או במינימום( מטרדים לסביבתם‪ .‬השתתפות האיגוד בשלבים המוקדמים‬
‫של גיבוש תוכניות מאפשרת הבטחת האינטרסים הסביבתיים לטווח הארוך‪.‬‬
‫היתרי בניה‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬הועברו לטיפול ונמסרו התייחסויות של התכנון הסביבתי באיגוד ל‪:‬‬
‫‪ 147‬תוכניות להיתרי בניה ו‪ 34-‬אישורים לטופסי ‪.4‬‬
‫הפניות מגיעות מכל מרחב האיגוד‪ -‬מכל הועדות המקומיות שבהם חבר האיגוד‪ .‬אחד ממאפייניו‬
‫הבולטים של האיגוד הוא היותו הטרוגני‪ .‬קיימת שונות רבה בצורת היישובים )עירוני‪-‬כפרי( ובאופי‬
‫תושביהם )יהודים‪-‬ערבים(‪ ,‬ובצרכים המקומיים‪ ,‬הן הפיזיים והן החברתיים‪ .‬הטרוגניות זו משפיעה על‬
‫מגוון הנושאים בהם מטפל התכנון הסביבתי באיגוד‪.‬‬
‫בין שאר הנושאים שבחנו היו‪ :‬מבני תעשייה‪ ,‬מרכזים מסחריים‪ ,‬רפתות‪ ,‬לולים‪ ,‬חניונים תת קרקעיים‪,‬‬
‫בתי מלון‪ ,‬מסעדות ובתי קפה‪ ,‬מוסכים‪ ,‬תחנות דלק‪ ,‬גני אירועים‪ ,‬בריכות שחיה )פרטיות וציבוריות(‬
‫ארובות קמין בבתי מגורים‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫סיור במפעל בטון שפיר‪ ,‬פארק התעשיות עמק חפר )צילום‪ :‬טובי דנינו(‬
‫בתהליך התכנון של המפעל הושם דגש על הקמת מפעל סגור וזאת על מנת להפחית את‬
‫מטרדי האבק במקום‪.‬‬
‫תהליך הטיפול בהיתר בנייה‪ ,‬החל מרגע הגיע הבקשה אל שולחננו מתבצע כדלהלן‪:‬‬
‫המתכננת הסביבתית עוברת על הבקשה ועל דרישות הועדה המקומית לת"וב ומאתרת את ההיבטים‬
‫הסביבתיים הרלוונטיים לתוכנית הנדונה‪ .‬בהתאם למאפיינים אלו היא פונה לאיש המקצוע הרלוונטי‬
‫באיגוד )טיפול באוויר‪ ,‬שפכים‪ ,‬קרקע‪ ,‬רעש וכד'( לקבלת התייחסותו בנושא‪ .‬ברוב התוכניות אנו מגיעים‬
‫לסיור במקום‪ ,‬על מנת שנוכל להתרשם באופן ישיר מהבקשה בפרט והסביבה בכלל‪.‬‬
‫במידה ויש צורך בהשלמות נוספות‪ -‬כגון‪ ,‬דו"ח אקוסטי או נספח סניטרי‪ -‬הדבר נדרש מהמבקש‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬עם קבלת כל המידע ועם הבנת התוכנית על כל מכלולה יוצאת חוות דעתנו לוועדה המקומית‬
‫לת"וב הרלוונטית‪.‬‬
‫דוגמאות לבקשות שטופלו באיגוד בשנת ‪:2013‬‬
‫מפעל רשת או פלאסט בע"מ‪ ,‬קיבוץ החותרים‪ -‬מדובר במפעל המייצר רשתות פלסטיק לגידור ויריעות‬
‫לאריזה בתחום החקלאות‪ .‬לידי האיגוד הועברו שתי בקשות‪ :‬בקשה ללגליזציה למפעל ובקשה להקמת‬
‫מאגר מים לכיבוי אש‪ .‬המשך הטיפול בבקשת המפעל הותנה במסמך סביבתי שהועבר לידי האיגוד‬
‫לקבלת אישורו‪ .‬בהמשך ניתנו הנחיות לטיפול בזיהום אוויר הנובע מפליטות של ממיסים )בשיתוף‬
‫מנהלת אגף קרקע ורכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מס(‪.‬‬
‫הריסת רפת קיימת והקמת רפת לפיטום עגלים‪ ,‬ע"ש ברייס‪ ,‬עין עירון‪ -‬התבקש אישור להריסת רפת‬
‫קיימת הנמצאת בתחום שטח המגורים של הנחלה והקמת מבנה מוצע לרפת לפיטום עגלים בשטחה‬
‫החקלאי של הנחלה‪ .‬מדובר ברפת חולבות שבעבר גרמה למטרדים סביבתיים רבים‪ ,‬ואשר יצומצמו עקב‬
‫השינוי המתוכנן בפעילות הרפת‪ -‬מרפת חולבות לרפת של פיטום עגלים‪ .‬במסגרת ההנחיות שהוצאנו‪-‬‬
‫בניית מזחלות ומרזבים להפרדה בין הנגר העילי לבין זבל הרפת‪ ,‬חיבור מערך ניקוז הנגר אל מערכת‬
‫הניקוז היישובית‪ ,‬הגבהת המאצרות ומניעת גלישת זבל הפרות )דבר שגרם למטרדים רבים בעבר(‪ .‬מתן‬
‫טופס ‪ 4‬הותנה באישור האיגוד )בשיתוף מנהלת אגף קרקע(‪.‬‬
‫שימוש חורג לתחנת מעבר למיון ומחזור פסולת יבשה‪ ,‬פרדס חנה‪ -‬השטח בו תוכננה לקום תחנת‬
‫המעבר הוא שטח שייעודו הוא חקלאי‪ ,‬כאשר המבקשים מעוניינים היו להקים בו מבנה תעשייתי‪.‬‬
‫מאחר התוכנית המוצעת נמצאת באזור בו ישנה רגישות גבוהה לפגיעה במי תהום )רמת סיכון א' עפ" י‬
‫תמ"א ‪ 34‬ב' ‪ ,(4‬ונמצאת בתחום שטח חקלאי‪ /‬נופי כפרי פתוח עפ"י תמ"מ ‪ 6‬החליט האיגוד שלא לאשר‬
‫את הבקשה מאחר והשימושים אשר הוצעו בתוכנית אינם שימושים תומכים וקשורים לשימושים‬
‫המותרים בשטחים חקלאיים‪.‬‬
‫מתקן לייצור חשמל מביוגז‪ ,‬מנאי‪ ,‬חדרה‪ -‬מערכת ייצור חשמל שמטרתה לייצר ‪ 1.8‬מגוו"ט חשמל וזאת‬
‫על ידי שריפתו של הביוגז‪ .‬בבחינתנו את הנושא שם האיגוד דגש בבדיקת גזי הפליטה מהמנוע ואופן‬
‫‪87‬‬
‫הטיפול בשפכי המתקן‪ .‬התייחסות האיגוד בחנה א ההיבטים הסביבתיים הבאים‪ :‬איכות האויר‪ -‬גזי‬
‫הפליטה מהגנרטור יפלטו דרך ארובה בגובה של ‪ 12.5‬מטר‪ .‬גובה הארובה נקבע ע"פ חישוב בהתאם‬
‫להנחיות ה‪ .TALUFT200 -‬בארובה יותקנו ‪ 2‬פתחי דיגום לצורך ביצוע דיגומי ארובה; חומרים‬
‫מסוכנים‪ -‬בוצעה הערכת סיכונים ולאחריה נקבעה כי טווח ההשפעה הוא כ‪ 10-‬מ' ואין למתקן השפעה‬
‫על רצפטורים ציבוריים סמוכים; רעש‪ -‬במסגרת הטיפול בבקשה הוגשה חוות דעת אקוסטית הבוחנת‬
‫את השפעת רעש מתקן הביוגז באתר מפעלי נייר על סביבתו‪ .‬בחינת תוצאות מפלסי הרעש המחושבים‬
‫בזמן הפעלת המתקן‪ ,‬בשכונות המגורים בסביבת התוכנית והשוואתן לתקנות הקיימות מביאה למסקנה‬
‫כי מפלסי הרעש נמוכים מהקריטריונים הקיימים בתקנות )תקנות למניעת מפגעים‪ -‬רעש בלתי סביר‪-‬‬
‫התש"ן ‪ ;1990‬תקנות למניעת מפגעים – מניעת רעש‪ -‬התשנ"ג ‪ .(1992‬בנוסף מביא הדו"ח המלצות לגבי‬
‫אופן השתקת רעש אפשרי מהגנרטור; סילוקסנים‪ -‬עפ"י דרישת האיגוד נערכו בחינות לעניין המצאות‬
‫סילוקסנים בביוגז‪ ,‬וזאת על מנת לבחון אם נדרש טיפול בסילוקסנים באמצעות פילטר פחם‪) .‬בשיתוף‬
‫עם אגף קרקע ורכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מס(‪.‬‬
‫לגליזציה לתחנות מקורות וקידוחי מקורות‪ ,‬בשטח מוא"ז מנשה‪ -‬לאיגוד הוגשו ‪ 17‬בקשות ללגליזציה‬
‫לתחנות מקורות‪ .‬במסגרת הטיפול בבקשות נבחנה סוגיית החומרים בהם נעשה טיפול במים‪ ,‬ואופן‬
‫העמדת הגנרטורים‪ ,‬במידה ויש במקום‪.‬‬
‫לולי הודים לפיטום‪ -‬במהלך החודשים האחרונים של שנת ‪ 2013‬טופלו באיגוד מספר בקשות להקמה‬
‫וללגליזציה ללולי פיטום לתרנגולי הודו‪ .‬מדובר בלולים הנמצאים בקיבוצים גבעת חיים מאוחד‪ ,‬בית‬
‫חירות וביישוב אביאל שבמועצה האזורית אלונה‪ .‬במסגרת הטיפול בבקשות סיירנו בלולים‪ ,‬והבקשה‬
‫נבחנה גם בהיבטים של הערכת מרחקי הפרדה בין הלולים למבני המגורים הקרובים ביותר )בשיתוף‬
‫רכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מס(‪.‬‬
‫מפעל הוד חפר‪ ,‬פארק התעשיות עמק חפר‪ -‬במסגרת תוכנית רב שנתית )לשנים ‪ (2014-2016‬להגדלת‬
‫כושר הייצור של אגף הפטם ב‪ 50%-‬שמקדם המפעל‪ ,‬החלנו בסדרת פגישות ולמידה של התוכנית על‬
‫היבטיה הסביבתיים השונים‪ ,‬וזאת טרם התחלת הליך הרישוי התכנוני‪ ,‬על מנת שהאיגוד יהווה חלק‬
‫מסייע בשלבי התכנון עצמם‪ .‬מדובר במפעל המהווה מוקד משמעותי למטרדים סביבתיים‪ ,‬שעיקרם‬
‫הוא‪ :‬אמוניה‪ ,‬טיפול במערך הביוב‪ ,‬מטרדי ריח וכו'‪ .‬במסגרת התוכנית החדשה אנו נבחן דרכים‬
‫להסדרת המפעל על שלל היבטיו ) בשיתוף אגף קרקע ורכזת איכות אוויר מתעשייה וחומ"ס(‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר‬
‫האיגוד משתתף בבדיקת תכניות החל מהרמה המתארית‪ ,‬מטריפוליטנית‪ ,‬דרך תכניות מפורטות ועד‬
‫תיקי בניה ופרויקטים מיוחדים ‪.‬‬
‫מדובר בתוכניות המפרטות בדרך גרפית )מפה( ובאמצעות מסמך עקרונות את שימושי הקרקע השונים‪.‬‬
‫תוכניות מתאר מוכנות במסגרת חוק התכנון והבניה‪ ,‬ואחראיות על הכנתו ועדות התכנון ברמות השונות‬
‫‪ :‬ארצית‪ ,‬מחוזיות ומקומיות‪ .‬תוכנית מתאר ארצית מיועדת‪ ,‬למשל‪ ,‬לתחנות כוח‪ ,‬מחצבות‪ ,‬אתרי‬
‫סילוק פסולת‪ ,‬שמורות טבע וגנים לאומיים‪ .‬בתוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות‪ ,‬ניתן למצוא את‬
‫הפירוט הרב ביותר באשר לייעודו של שטח קרקע מסוים‪ .‬מטרות תוכנית מתאר מקומית )מתוך חוק‬
‫התכנון והבניה תשכ"ה ‪ :( 1965‬פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון המקומי‪ ,‬תוך שמירה על ייעוד‬
‫חקלאי של קרקעות המתאימות לכך; הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות‪ ,‬התברואה‪ ,‬הניקיון‪,‬‬
‫הבטיחות‪ ,‬הביטחון‪ ,‬התחבורה והנוחות ומניעת מפגעים על ידי תכנון הקרקע ושימוש בה‪ ,‬ובכלל זה‬
‫ייחוד אזורים למגורים‪ ,‬לתעשייה ולמסחר ; שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית‪,‬‬
‫היסטורית‪ ,‬ארכיאולוגית וכיוצא באלה; שמירה ופיתוח על מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי ‪.‬‬
‫תכנון המתחשב בסביבה‪ ,‬ארובה רביעית בתחנת הכוח )צילום‪:‬טובי דנינו(‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬טיפל האיגוד ב‪ 9-‬תוכניות בניין עיר‪:‬‬
‫ועדה מקומית לת"וב עמק חפר‪:‬‬
‫תוכניות בינוי לסככות ללולים‪ ,‬עמק חפר‪ -‬תוכניות המבקשת לתאם את הבינוי עם תוכנית המתאר של‬
‫עמק חפר מס' עח‪ 200/‬ותכנית מס' עח‪ 191/‬מופקדת‪ .‬התוכניות מהוות מסגרת תכנונית להוצאת היתרי‬
‫בניה להקמת חוות לולים ולשילובם בסביבה‪.‬‬
‫עפ"י תמ"א עח‪) 191/‬מופקדת( מרחק מבנים חקלאיים מנחל אלכסנדר הוא ‪ 200‬מ'‪ .‬במהלך שנת ‪2013‬‬
‫טיפלנו בתוכניות הבאות‪:‬‬
‫תב‪ 11/191/‬תוכנית בינוי לחוות לולים לרבייה‪ ,‬בית הלוי;‬
‫תב‪ 9/191/‬תוכנית בינוי לסככות לולים לפיטום‪,‬בית הלוי;‬
‫תב‪ 8/191/‬תוכנית בינוי ל‪ 3-‬סככות לולים לפיטום‪ ,‬משמר השרון;‬
‫תב‪ 7/191/‬תוכנית בינוי לסככות לולים לפיטום‪ ,‬משמר השרון‪.‬‬
‫תוכנית בינוי תב‪ – 10/5/69/‬תוכנית בינוי לשכונת האקליפטוס‪ ,‬קיבוץ מעברות‪ -‬בתוכנית זו נדרשה‬
‫התייחסות האיגוד לעניין קרבת מרכזיית חשמל לשכונת מגורים חדשה המוקמת בקיבוץ מעברות‪ .‬עפ"י‬
‫דרישתנו הועבר לידנו סקר סיכונים לבחינת רמת השדות המגנטיים ממרכזיית החשמל ורמת החשיפה‬
‫‪89‬‬
‫הנוצרת עקב כך במגורים המתוכננים בסמוך‪ .‬רמות הקרינה ומידת הקרבה למבני המגורים נבחנו‬
‫והתוכנית אושרה‪.‬‬
‫ועדה מקומית לת"וב מנשה‪ -‬אלונה‪:‬‬
‫בנ‪/‬גש‪/‬ה‪/‬מ‪ -276‬תוכנית בינוי למגרשי ההרחבה של ממ"י במתחם ה' ביישוב גן שומרון‪ -‬תוכנית‬
‫לביצוע עבודות עפר‪ ,‬כריתת עצים‪ ,‬העתקת עצים‪ ,‬העתקת תשתיות‪ ,‬פיתוח תשתיות להרחבת המושב ב‪-‬‬
‫‪ 77‬יח"ד במתחם ה' ביישוב גן שומרון‪.‬כמו כן‪ ,‬כוללת התוכנית הריסת מבני לולים ופירוק גגות הלולים‬
‫העשויים מאסבסט‪.‬‬
‫תב"ע מס' מ‪ 375/‬א' – מחצבת ורד ואדי ערה‪ -‬בהתאם להחלטת הועדה המחוזית בישיבתה מס'‬
‫‪ 2012013‬מיום ‪ 9/10/2012‬הועבר לאיגוד נספח ניקוז על מנת לקבל את אישורנו‪ .‬מטרת התוכנית היא‬
‫להגדיר שטחי חציבה‪ ,‬תעשייה‪ ,‬מתקנים‪ ,‬אחסנה ושטחים פתוחים באזור מחצבת ורד‪ .‬גריעת שטחי‬
‫חציבה מאושרים לצורך התאמה לתנאים הסביבתיים והוספת שטחי חציבה מצפון למחצבה‪ .‬נספח‬
‫הניקוז שהוצג בפנינו בפגישה שהתקיימה במשרדי האיגוד בא לתאר את כמויות הנגר העילי הצפויות‬
‫להתקבל בתחום התב"ע‪ ,‬תיאור מערכת האיסוף‪ ,‬והפתרון המוצע‪ -‬שהינו החדרה וחלחול דרך מצע של‬
‫אדמה גירית )"סלע מפוצץ"(‪ ,‬ללא הוצאת מים מתוך המחצבה‪ .‬כלל הניקוז המתקבל )מקומי ואזורי(‬
‫מיועד לשימוש בהחדרה מקומית לתת הקרקע‪ -‬לנקודה הנמוכה ביותר במקום‪ .‬הנגר יוחדר לבור החדרה‬
‫לאחר טיפול במתקני קדם ייעודיים בעסקים השונים טרם ניתובם לבור ההחדרה ואילו השפכים מפונים‬
‫דרך בורות אגירה )בשיתוף עם מנהלת אגף קרקע(‪.‬‬
‫ועדה מקומית לת"וב חדרה‪:‬‬
‫תוכנית מפורטת חד‪ ,1570/‬בית אריזה "מהדרין" חדרה‪ -‬מדובר בבית אריזה שכיום אינו פעיל אולם‬
‫ישנה כוונה להחזירו לפעילות‪ .‬במסגרת השינוי המבוקש בתב"ע מבקשים היזמים תוספת שטחי בניה‬
‫לבית האריזה )להרחיבו ל‪ 28,000 -‬מ"ר שמתוכם ‪ 4,000‬מ"ר ישמשו כחדרי קירור(‪ .‬אנו באיגוד ערים‬
‫לשמירת איכות הסביבה )שרון כרמל( סברנו כי אין לקבל את התוכנית כפי שהיא מוגשת‪ ,‬מאחר‬
‫ולדעתנו תוספת שטחי הבניה המוצעת בתוכנית אינה תוספת הבאה בהלימה אחת עם מדיניות התכנון‬
‫הארצית והמחוזית מאחר ואין מדובר במתחם שהוא צמוד דופן לשטח המיועד לפיתוח‪ ,‬אלא מתחם‬
‫אשר ישנה את אופי הסביבה‪ ,‬מסביבה חקלאית ופתוחה לאזור תעשייה‪ ,‬על מלוא השלכותיו‬
‫הסביבתיות‪.‬‬
‫בריכות הדגים הסמוכות לשטחים הירוקים המקיפים בית אליעזר )צילום‪ :‬טובי דנינו(‬
‫‪90‬‬
‫חוות דעת סביבתיות‬
‫הוצאתם לפועל של תכניות רבות‪ ,‬מהווה פוטנציאל לפגיעה סביבתית‪ ,‬דבר המחייב את ביצועה של‬
‫בדיקה סביבתית‪ ,‬וזאת עוד טרם הוצאתה של התכנית אל הפועל‪ .‬מגוון סוגי התכניות והמבנים אשר‬
‫מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הנו נרחב ביותר )תכניות בניין עיר‪ ,‬מפעלים‪ ,‬כבישים‪,‬מחצבות‪,‬‬
‫מתקנים חקלאיים‪ ,‬מבני מסחר‪ ,‬מתקני קיט ונופש‪ ,‬מרפאות ובתי חולים‪ ,‬מסעדות וכו'(‪ ,‬כאשר השפעתו‬
‫של כל סוג תכניות הנה ייחודית לו‪ .‬לדוגמא‪ ,‬השפעתו הסביבתית העיקרית של כביש חדש על סביבתו‪,‬‬
‫הנה פליטת מזהמי האוויר ממנו אל סביבתו הקרובה‪ ,‬לצד פוטנציאל יצירתם של מטרדי רעש כתוצאה‬
‫מתנועת כלי הרכב‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬מרבית השפעתן הסביבתית של מרפאות טמונה בפליטתם של שפכים‬
‫מסוכנים ו‪/‬או פסולת מסוכנת‪ .‬מבנים חקלאיים מהווים פוטנציאל לפגיעה סביבתית הן על ידי יצירת‬
‫מטרדי ריח והן על ידי הזרמתם של שפכים מזוהמים לסביבה‪.‬‬
‫על מנת לבחון תכניות או היתרי בניה של פרויקטים שונים‪ ,‬נדרש לעיתים להציג חוות דעת סביבתית‪.‬‬
‫מטרותיה של חוות דעת זו‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכת ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .2‬הערכת השפעתה של הסביבה על הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת הצעדים בהם יש לנקוט על מנת למזער ולמנוע את המפגעים הסביבתיים‪.‬‬
‫חוות הדעת סוקרת את כלל המשתנים‪ :‬מיקום המבנה וההשפעה על איכות החיים במקום‪ ,‬השפעת‬
‫פעולות הבנייה על הסביבה‪ ,‬אופי העבודה ופוטנציאל הזיהום והפגיעה הסביבתית‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על חוות הדעת הסביבתית לערוך השוואה בין המצב הקיים או הפוטנציאלי לבין התקנות‬
‫והערכים המקובלים ברשויות‪ .‬ובמידה וישנה הפרה או סטייה מציגה חוות הדעת המלצות לתיקון‬
‫המפגע והרחקתו וזאת טרם גרימת נזק משמעותי‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2013‬נתן האיגוד חוות דעת לתסקיר השפעה על הסביבה )מסוף מטענים‪ ,‬חדרה( ואף ניסח‬
‫הנחיות להצגת מסמך סביבתי‪:‬‬
‫תוכנית חפאג‪/‬ד‪/1354/‬חד‪ -‬כתיבת חוות דעת לתסקיר השפעה על הסביבה אשר הוכן עבור תוכנית‬
‫)חפאג‪/‬ד‪/1354/‬חד(‪ ,‬שמטרתה הכשרת שטח למסוף מטענים חדש לרכבת ישראל‪ ,‬ואשר אליו תועתק‬
‫הפעילות המתבצעת כיום במסוף המטענים הזמני הפועל בתחנת הרכבת חדרה מערב‪ .‬חוות הדעת‬
‫התייחסה אף להמלצות בדבר החלופה שנבחנה‪ ,‬והציגה דרישות נוספות‪.‬‬
‫שחם‪ -‬במסגרת תב"ע שנבחנת בימים אלו בדיון בוועדה המחוזית ועניינה הסדרת מפעל שחם נכתבו‬
‫באיגוד המלצות להנחיות סביבתיות למסמך סביבתי עבור המפעל‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫רישוי עסקים‬
‫כאמור‪ ,‬אחד הכלים העומדים לרשותנו להבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים הוא הצבת תנאים‬
‫סביבתיים ברישיון עסק‪ .‬התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות של פעילותם‪,‬‬
‫כגון‪ :‬איכות השפכים‪ ,‬איכות האוויר‪ ,‬טיפול בפסולת‪ ,‬אסבסט‪ ,‬קרינה‪ ,‬רעש וחומרים מסוכנים‪.‬‬
‫נוהל הטיפול בבקשה לרישוי עסק הוא כדלהלן‪:‬‬
‫כאשר מתקבלת פניה של מנהלי רישוי עסקים ברשות המקומית להתייחסות לבקשה לרישיון עסק נערך‬
‫סיור בעסק לבדיקת ההיבטים הסביבתיים של העסק‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬ניתנת חוות דעת הנכתבת בשיתוף עם‬
‫אגף קרקע ואגף אויר‪ ,‬על פי מאפייני העסק‪ .‬חוות הדעת עונה לשאלות הבאות‪ :‬האם העסק זכאי לקבל‬
‫אישור לרישיון עסק )אם כן‪ -‬האם לצמיתות? היתר זמני?( ובאלו "תנאי מסגרת" עליו לעמוד ברישיון‪.‬‬
‫"תנאי מסגרת" מגדירים את כל הדרישות הסביבתיות מאותו העסק‪.‬‬
‫תהליך הטיפול בפניות למתן תנאים לרישוי עסקים מוצג בתרשים הזרימה הבא‪:‬‬
‫טיפול בפניות לרישיון עסק‬
‫תש"ז ביצוע ללא תשלום‬
‫ביצוע סיור בעסק‬
‫במשותף עם‬
‫האגפים הרלוונטיים‬
‫פניה ממנהלי רישוי‬
‫עסק ברשויות‬
‫החברות האיגוד‬
‫החלטה האם יש צורך‬
‫בשיתוף האגפים‬
‫כן‬
‫לא‬
‫ביצוע סיור בעסק ע"י‬
‫רכז רישוי עסק‬
‫החלטה האם העסק‬
‫יעמוד בתנאי איכות‬
‫הסביבה‬
‫לא‬
‫כן‬
‫נשלח אישור רישיון‬
‫העסק לרשות‬
‫המקומית‬
‫‪92‬‬
‫נשלח סירוב‪/‬תנאים‬
‫מוקדמים‪/‬היתר זמני‬
‫לרישיון העסק לרשות‬
‫המקומית‬
‫בשנת ‪ 2013‬טופלו ‪ 81‬בקשות לרישיון עסק‪ .‬פרטיהם מובאים להלן‪:‬‬
‫סעיף‬
‫מהות‬
‫מספר בקשות‬
‫‪ 1.5‬א'‬
‫מעבדה לבדיקות כימיות‪ ,‬מיקרוביולוגיות וביולוגיות‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2.1‬ב'‬
‫גז אחסונו‪ ,‬כמות גפ"מ המאוחסן בעסק קטנה מ ‪ 500‬טון‬
‫‪1‬‬
‫‪ 4.3‬א'‬
‫בית קירור לבשר‪,‬דגים‪,‬עופות ‪,‬ביצים‬
‫‪2‬‬
‫‪ 4.3‬ב'‬
‫בית קירור למזון אחר ומרכיביו‬
‫‪9‬‬
‫‪5.2‬‬
‫מי שתייה‪ -‬מתקן להפקתם וטיפול בהם‬
‫‪12‬‬
‫‪(1) 6.4‬‬
‫מכבסה רגילה‬
‫‪3‬‬
‫‪ 6.8‬א'‬
‫קניון ניהולו‬
‫‪2‬‬
‫‪ 7.1‬א'‬
‫בית מלון‪ ,‬פנסיון‪ ,‬אכסניה וכיו"ב‬
‫‪2‬‬
‫‪ 8.4‬א'‬
‫הסעת נוסעים‬
‫‪6‬‬
‫‪ 8.6‬ב'‬
‫חניון ששטחו מעל ‪ 500‬מ"ר‬
‫‪7‬‬
‫‪ 8.6‬ג'‬
‫כלי רכב ‪ -‬רחיצתו‬
‫‪5‬‬
‫‪ 8.6‬ד'‬
‫כלי רכב‪-‬התקנת אביזרים בו‪ ,‬לרבות מערכות קול ואזעקה‬
‫‪2‬‬
‫‪ 8.6‬ה'‬
‫כלי רכב‪-‬חניון ששטחו קטן מ‪ 500 -‬מ"ר‪,‬הכניסה תשלום‬
‫‪3‬‬
‫‪ 8.9‬א'‬
‫מוסך ‪ -‬מכונאות כללית‬
‫‪11‬‬
‫‪ 8.9‬ג'‬
‫מוסך ‪ -‬פחחות וצביעה‬
‫‪2‬‬
‫‪ 8.9‬ו'‬
‫מוסך‪ -‬טיפול אחר ברכב‬
‫‪2‬‬
‫‪ 9.1‬ב'‬
‫מטווח ירי‬
‫‪2‬‬
‫‪ 10.10‬ב'‬
‫חומרים מסוכנים ‪ -‬איחסונם‬
‫‪1‬‬
‫‪ 10.14‬ג'‬
‫מסגריה‬
‫‪3‬‬
‫‪ 10.14‬ד'‬
‫ייצור שלטים‬
‫‪2‬‬
‫‪ 10.16‬ב'‬
‫עץ‪ -‬ייצור מוצריו‪ ,‬צביעתם‪ ,‬ציפויים‬
‫‪3‬‬
‫‪81‬‬
‫סה"כ‬
‫‪93‬‬
‫התפלגות העסקים לפי רשויות )סטאטוס בקשה( ‪:‬‬
‫שם הרשות‬
‫אור עקיבא‬
‫מספר הבקשות מספר הבקשות מס'‬
‫שטופלו‬
‫שאושרו‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫מס'‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫הבקשות‬
‫שהוצאו‬
‫הבקשות‬
‫שקיבלו‬
‫הבקשות‬
‫שסורבו‬
‫הבקשות‬
‫שטרם‬
‫תנאים‬
‫מוקדמים‬
‫היתר זמני‬
‫הסתיים‬
‫הטיפול‬
‫‪1‬‬
‫אלונה‬
‫באקה אל גרבייה‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫בנימינה‬
‫ג'אסר‬
‫ג'ת‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫זיכרון יעקב‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פרדיס‬
‫חדרה‬
‫‪27‬‬
‫‪20‬‬
‫חוף כרמל‪ -‬עתלית‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫מנשה‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫פרדס חנה ‪ -‬כרכור ‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ מחוז חיפה‬
‫‪70‬‬
‫‪59‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫עמק חפר‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫סה"כ מחוז מרכז‬
‫סה"כ בכל האיגוד ‪81‬‬
‫‪68‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫סיורים‬
‫במסגרת הטיפול בבקשות המגיעות לקבלת התייחסות האיגוד‪ ,‬הן ברישוי עסקים והן בתכנון סביבתי‪,‬‬
‫נוהגים אנשי האגף לצאת לסיורים במקומות הנדונים וזאת על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי‬
‫מהצרכים של נשוא הבקשה וממאפייניו‪ .‬לעיתים סיורים אלו נערכים במפעלים בעלי מאפיינים זהים‬
‫לבקשה‪ ,‬וזאת על אף שאינם ממוקמים בתחומי האיגוד‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪ ,‬סיירנו השנה במט"ש הגיחון הנמצא‬
‫סמוך לירושלים‪ ,‬וזאת על מנת שנוכל להרחיב את ידיעותינו המקצועיות בכל הקשור למתקן הביוגז‬
‫הפועל בשטחו‪ ,‬ולמצוא מהן הנקודות שראוי לנו להתעכב עליהן במסגרת בחינתנו את הבקשה להקמת‬
‫מתקן הביוגז במנאי‪ ,‬חדרה‪ .‬סיור אחר שקיימנו‪ -‬מפעל "עוף הגליל" הסמוך לקריית שמונה‪ -‬במסגרת‬
‫עבודתנו עם מפעל הוד חפר‪ ,‬בפארק התעשיות עמק חפר‪ ,‬על מנת שנוכל להתרשם ממערך ה"דירים"‬
‫המתוכנן לקום במפעל‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫סיור במפעל "עוף הגליל"‪ ,‬קריית שמונה‪,‬‬
‫להכרת מערך הדירים )צילום‪ :‬טובי דנינו(‬
‫סיור במט"ש הגיחון‪ ,‬מתקן הביוגז‪) .‬צילום‪ :‬טובי דנינו(‬
‫בניית בתי מגורים‪ ,‬כולל קמינים‬
‫במהלך השנה האחרונה חל גידול בתוכניות לבתי מגורים הכוללות קמינים‪ ,‬העלולים להוות מטרד‬
‫סביבתי לשכנים )בתקופה הנדונה בדו"ח הוגשו לאישורנו ארבע תוכניות בקציר; תוכנית אחת‬
‫במשמרות; תוכנית אחת בתלמי אלעזר ותוכנית נוספת בחדרה(‪ .‬לצורך מתן אישורנו מבוצעת השוואה‬
‫בין נתוני הבקשה לדרישות התקן ישראלי ‪ 1368‬להקמת ארובות בתנורי הסקה ביתיים )בשיתוף רכזת‬
‫איכות אוויר מתעשייה וחו"מס(‪.‬‬
‫חניונים תת קרקעיים‬
‫במסגרת תוכניות רבות של מבנים מסחריים שנבנים באזורנו ישנה התייחסות מעמיקה ומפורטת לנושא‬
‫הטיפול בזיהום אוויר מכלי רכב‪ .‬אנו שמים דגש בבחינת מספר גלאי ה‪ CO-‬במקום ומיקומם‪ ,‬וזאת‬
‫במידה שאין בקומת החניון פתחים‪ ,‬מספר החלפות האוויר‪ ,‬ומיקום הפליטה‪ .‬בתקופה האחרונה אף‬
‫הגיעו לבחינתנו בנייני מגורים‪ .‬בין התוכניות אותן בחנו במהלך החצי שנה האחרונה‪ -‬בניין אלופים‪,‬‬
‫חדרה המשלב מסחר ומגורים‪ .‬קניון בית אליעזר‪ ,‬המיועד לעבור שיפוץ‪ .‬בניין משרדים משולב מסחר עם‬
‫מרתפי חניה ברח' הלל יפה בחדרה; בנייני מגורים בזכרון יעקב במסגרת פרוייקט "חלומות זכרון"‬
‫)בשיתוף עם בשיתוף רכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מס(‪.‬‬
‫טיפול בתחנות תדלוק‬
‫במסגרת הבקשות למתן אישורים לתחנות תדלוק‪ ,‬נדרשים היזמים להעביר לבחינתנו מלבד פרשה‬
‫טכנית אף מסמך הידרולוגי סביבתי‪ .‬בשנה האחרונה נתנו דעתנו לנושא הרגישות ההידרולוגית של‬
‫המקום בו מבוקשת התחנה‪ ,‬ובמקומות של רגישות הידרולוגית ברמה א' )עפ"י רשות המים(‪ ,‬אנו‬
‫דורשים הגנה שלישונית על פני הקרקע‪ .‬בחודשים האחרונים טופלו באופן זה תחנות התדלוק‪ :‬אווז‬
‫הכסף בבנימינה‪ ,‬ותחנת תדלוק בכפר יונה‪ .‬תחנות דלק נוספות שנבחנו באיגוד‪ :‬תחנות תדלוק על כביש ‪6‬‬
‫‪95‬‬
‫)קיבוץ מגל(‪ ,‬ובימים אלו נבחנת בקשה להיתר בניה לתחנת תדלוק בבנימינה – זיתוני )בשיתוף המשרד‬
‫להגנת הסביבה ומנהלת אגף קרקע באיגוד(‪.‬‬
‫אסבסט‬
‫האיגוד מנחה את הועדות המקומיות לת"וב בדבר הכללת תנאים בנושא פירוק אסבסט בהיתרי בניה‪.‬‬
‫מאחר ובתחומו של האיגוד נמצאים לא מעט יישובים כפריים‪ ,‬הנושא של מבני אסבסט הוא חיוני‪.‬‬
‫ביישובים כפריים )ולא רק( נמצא כי לא מעט מבני משק נבנו ע"י אסבסט‪ ,‬ולכן ברוב המקרים שבהם‬
‫נדרש אישור להריסת מבנים‪ ,‬או שיפוץ של מבנים קיימים ועל מנת למנוע מפגעי אסבסט אשר עלולים‬
‫לגרום לסיכון לסביבה ולאוכלוסיה‪ ,‬יש לוודא כי אחד התנאים למתן ההיתר הוא כי עבודות להסרת‬
‫אסבסט יתבצעו בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א‪ ,2011-‬ולאחר קבלת היתר‬
‫לביצוע עבודת אסבסט מאת הממונה‪.‬‬
‫הטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם רכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מס באיגוד‪.‬‬
‫דוחות אקוסטיים‬
‫עפ"י החוק למניעת רעש ישנן רמות רעש אסורות במהלך היממה ובמיוחד בשעות הלילה‪ .‬רעש יכול‬
‫להוות מטרד חמור ביותר‪ ,‬ומקורותיו הם שונים‪ .‬מיקום בתי מגורים בסמוך למקור רעש תדיר )פסי‬
‫רכבת‪ ,‬כבישים ראשיים‪,‬אזורי תעשייה וכד'( יכול אף להביא לירידת ערך של דירה‪ ,‬מעבר למטרד הקשה‬
‫עצמו‪ .‬לעיתים הועדות המקומיות לת"וב דורשות מהיזמים במסגרת תנאי ההיתר להזמין מדידות רעש‬
‫ע"י מהנדסי אקוסטיקה‪ ,‬ולקבל על כך דוח הנדסי‪ .‬מדידות אלו יכולות להצביע הן על מטרדים אפשריים‬
‫ביחס לפרויקט המדור או לחילופין‪ -‬השפעת הפרויקט עצמו על שכניו בסביבה‪.‬‬
‫בין שאר הנושאים הנבחנים‪ :‬רעש ממזגנים‪ ,‬הצעות לאמצעים למיגון ולהפחתת הרעש‪ ,‬רעש מקרבה‬
‫לכלי תחבורה שונים‪ ,‬רעש מהפעלת צהרון באזור מגורים וכו'‪.‬‬
‫הטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם רכז קרינה ורעש באיגוד‪.‬‬
‫מדיניות הפרדת מרחקים ממקורות סיכון נייחים‬
‫ביוני ‪ 2011‬יצא חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה המסדיר את מדיניות מרחקי ההפרדה במקורות‬
‫סיכון נייחים‪.‬‬
‫במהלך השנים התמודדנו‪ ,‬לא אחת‪ ,‬עם מקרים של קרבה מסוכנת בין מפעלים למוקדי אוכלוסייה‪ .‬חוזר‬
‫זה קובע מדיניות ארצית אחידה לעניין מרחקי הפרדה בין חומרים מסוכנים לאוכלוסייה‪ ,‬ומשמש כלי‬
‫עבודה חיוני וחשוב במסגרת העבודה שלנו כאן באיגוד‪ .‬במהלך שנת ‪ 2013‬הושם דגש מיוחד על הטמעת‬
‫מדיניות זו בתוכניות שנבחנו על ידינו באיגוד‪ .‬חשוב לזכור כי‪ ,‬קביעת מרחקי ההפרדה נעשית לצורך‬
‫הגנה על הסביבה ועל בריאות הציבור מתוצאות של אירועי חומרים מסוכנים בשגרה‪ ,‬וזאת תוך‬
‫התחשבות בצורכי הפיתוח והבנה לעובדה‪ ,‬שבהינתן משאבי קרקע מוגבלים יש למזער את המגבלות‬
‫המוטלות על שימושי הקרקע‪.‬‬
‫הטיפול בבקשות מסוג זה מתבצע בשיתוף פעולה עם רכזת איכות אוויר מתעשייה וחו"מס באיגוד‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫חינוך והסברה‬
‫אנו עובדים‪ ,‬לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק‪ .‬החיים המודרניים גובים את מחירם לא מעט‬
‫על חשבון הסביבה‪ .‬אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה כדי שלדורות הבאים יוותר‬
‫משהו‪ .‬באיגוד ערים אנו פועלים רבות על מנת לקדם את המטרה שהיא הגברת המודעות לנושאים‬
‫הסביבתיים‪.‬‬
‫במרחב האיגוד נמצאות ‪ 18‬רשויות‪ ,‬ובמסגרתן פועלים כ – ‪ 120‬בתי ספר וכ – ‪ 200‬גני ילדים‪ .‬האיגוד‬
‫נותן מענה לכל מוסד חינוכי הפונה אליו‪ ,‬ואף יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות חינוכיות‬
‫ובהם‪ :‬ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים‪ ,‬ליווי והנחיית מועצות תלמידים‪ ,‬הכשרת‬
‫תלמידי מנהיגות צעירה‪ ,‬קיום ימי עיון פתוחים לציבור‪ ,‬קיום השתלמויות לצוותי הוראה‪ ,‬פעילות‬
‫חברתית בבתי הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד‪.‬‬
‫האיגוד נעזר בבנות שירות לאומי‪ ,‬המתנדבות על תקן הדרכתי במבנה האיגוד‪ .‬בנוסף‪ ,‬המתנדבות עובדת‬
‫בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות הנמצאות בשטח האיגוד‪ ,‬בתי ספר‪ ,‬גני ילדים‪ ,‬מרכזים‬
‫קהילתיים‪ ,‬תנועות נוער‪ ,‬מרכזי יום לקשיש ועוד‪...‬‬
‫פעילויות חינוך לקיימות בשנת ‪:2013‬‬
‫הסמכת בתי ספר ירוקים‬
‫בשנת ‪ 2013‬הוגשו למשרד להגנת הסביבה‪ ,‬תחת קול קורא לחינוך ברשויות‪ 16 ,‬בתי ספר לתהליך של‬
‫הסמכת בתי ספר ירוקים ‪ /‬ירוק מתמיד‪ .‬מתוכם הוסמכו ‪ 11‬בתי ספר‪:‬‬
‫פרדס חנה – מרחבים ומעיינות‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ -‬גוונים‪ ,‬אלוני יצחק‪ ,‬רעות וניצני רעות‪.‬‬
‫זכרון יעקב ‪ -‬דמוקרטי קשת והחיטה‪.‬‬
‫באקה אל גרביה ‪ -‬אלגזאלי‪ ,‬אלחיכמה ואבן חלדון‪.‬‬
‫שלושה בתי ספר נוספים מפרדיס לא עמדו בוועדות השיפוט ולכן לא הוסמכו‪ .‬בהחלטת הרשות להגיש‬
‫את שלושת בתי הספר פעם נוספת בקול קורא הבא‪.‬‬
‫בית ספר העומר ממועצה אזורית חוף כרמל ובית ספר החורש ממועצת זכרון גם כן הוגשו אך יועמדו‬
‫לוועדת שיפוט בשלב יותר מאוחר‪.‬‬
‫הסמכת גנים ירוקים‬
‫בשנת ‪ 2013‬הוסמכו ‪ 9‬גנים ירוקים במרחב האיגוד‪:‬‬
‫זכרון יעקב –ענבר ויובל‪.‬‬
‫פורידיס – הפרפרים ואלמחבה‪.‬‬
‫ג'סר א‪-‬זרקא – אלסלאם‪ ,‬אלשאטא ואל ענאקיד אל סגירה‪.‬‬
‫נתניה ‪ -‬מורשת זבולון‪.‬‬
‫עמק חפר )עולש( – ארז‬
‫‪97‬‬
‫שירותן של בנות שירות לאומי לתקן הדרכתי באיגוד‬
‫האיגוד מציע את שירותיו לכלל הרשויות החברות בו בעזרתן של בנות השירות המתנדבות באיגוד‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2013‬העבירו בנות השירות של האיגוד פעילויות ותכנים סביבתיים לכ – ‪ 5000‬ילדים משכבות גיל‬
‫שונות‪:‬‬
‫‬
‫שיתוף פעולה עם עיריית חדרה ומרכז המבקרים של נייר חדרה לקליטת כל תלמידי כיתות ה'‬
‫של העיר‪ .‬התלמידים הגיעו למבנה האיגוד‪ ,‬למדו על מערך המים בישראל ועל מכון טיהור‬
‫שפכים בפרט‪ ,‬סיירו במבנה האיגוד ונחשפו לתחנת ניטור אוויר ומעבדה אנליטית לדיגום‬
‫שפכים ושיחקו במשחקים סביבתיים שיצרו בנות השירות‪.‬‬
‫‬
‫קיום הפעלה חווייתית לילדי הגיל הרך‪ .‬כניסה לגני ילדים עם שעת סיפור והמחזה‪ ,‬משחקי‬
‫חברה ויצירה‪ .‬התפאורה‪ ,‬המשחקים והיצירה הוכנו מחומרים ממוחזרים‪.‬‬
‫‬
‫הפעלת יום ירוק בכל קייטנות העיר חדרה בשיתוף עם המעגל הירוק ועמותת על"ה‪.‬‬
‫‬
‫תגבור המערך החינוכי במתנ"סים בעיר חדרה ביום הבחירות‪.‬‬
‫‬
‫ליווי מועצות ירוקות להפעלות מקיימות ברחבי בית הספר‪.‬‬
‫פרויקט "בשביל חוף כרמל"‬
‫תוכנית לחינוך מקומי מקיים המעוגנת סביב "שביל סובב חוף כרמל"‪ .‬שביל פיזי משולב בתוכניות‬
‫לימודים מגן ועד יב' שיחזק את הקשר והזיקה בין ילדי חוף הכרמל לסביבה הנפלאה בה הם חיים‪.‬‬
‫פרויקט זה הינו מפרויקט מתמשך המובל ע"י מערכת החינוך במועצה‪ .‬בשנת ‪ 2013‬נסלל שביל באורך של‬
‫כ – ‪ 120‬ק"מ‪ ,‬סומן השביל במפת שבילים‪ ,‬נכתבו תוכנית לימודים לכל בית ספר בהתאם לקטע השביל‬
‫שלו‪ ,‬כל חדרי המורים עוברים השתלמות של התוכנית המשולבת לחינוך וקיימות‪ ,‬התקיימו ימי‬
‫'שולחנות עגולים' לסיעור מוחות בין כל הגורמים השותפים בתוכנית והתקיים סמינר מנהלים בליווי‬
‫אנשי מקצוע להעברת התכנים‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫פורום 'חברותא' בעיר חדרה‬
‫הקמת צוות חשיבה בו שותפים ערי חינוך‪ ,‬עיריית חדרה‪ ,‬איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה והחברה‬
‫להגנת הטבע‪ .‬פורום זה דואג לפיתוח דרך חדשה לקיימות וחינוך לקיימות בעיר חדרה‪.‬‬
‫פרויקטים ירוקים בעיר‪:‬‬
‫‬
‫גינות לימודיות ‪ -‬שש גינות לימודיות בשישה בתי ספר שונים בעיר‪ .‬מטרת הגינות לחזק את‬
‫תחום המדעים והסביבה בבתי הספר על ידי למידה חוץ כיתתית תוך כדי התנסות חווייתית‬
‫ולמידה משמעותית‪.‬‬
‫‬
‫סיירי החולות ‪ -‬קבוצות מצוינות של תלמידי בתי הספר היוצאות מדי שבוע ומבצעות תהליכי‬
‫חקר בשמורת הטבע והשטחים הפתוחים בסביבתם בליווי המעבדה הניידת הייחודית‪ -‬תרומת‬
‫מפעלי נייר חדרה באמצעות הקרן לפיתוח חדרה‪.‬‬
‫‬
‫שוק בתים פתוחים – יום זה נעשה בשכונת גבעת אולגה בכדי לעודד קהילה מקומית מקיימת‪,‬‬
‫שותפות והגברת המודעות לייצור מקומי‪.‬‬
‫‬
‫פרסום צעיר ‪ -‬הקמת צוות פרסומי צעיר מתלמידי מגמת תקשורת מבתי ספר שונים בעיר‪,‬‬
‫להגברת נושא הפרדת הפסולת‪ ,‬צילום חזות העיר‪ ,‬העלאת פרסומים מקומיים‪...‬‬
‫‬
‫פסטיבל יוצרים מחזור – פסטיבל חול המועד סוכות בסימן ירוק‪ :‬סדנאות ליצירת מוצרים‬
‫שימושיים מחומרים ממוחזרים‪ ,‬מופע של ד'"ר מולקולה‪ ,‬מיצגי אומנות ומופע מוסיקאלי‪.‬‬
‫‬
‫המרוץ הירוק ליער חדרה – פעילות שכבת כיתות ז' מכל בתי הספר ביער חדרה להכרת נושא‬
‫שטחים פתוחים‪.‬‬
‫מרכז קיימות שכונתי בפרדס חנה‬
‫מרכז קשת )קיימות שכונתית( הוקם בפרדס חנה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬ומשרת את תושבי‬
‫המקום ע"י הפעלות מקומיות כגון‪ :‬העמדת תחנה לתיקון אופניים‪ ,‬הדגמות ליישום הקיימות במרחב‬
‫הביתי‪ ,‬פעילות הורים וילדים בחגים וקיום חוג שבועי‪ ,‬לימוד חקלאות עירוניות מקיימת‪...‬‬
‫חזות העיר באקה אל גרביה‬
‫כחלק מפעילויות להטמעת עקרונות הקיימות בקהילה‪,‬‬
‫כל תלמידי העיר‪ ,‬התושבים ואנשי הרשות יצאו למבצע טיפוח‬
‫חזות הכניסה הדרומית לעיר‪ .‬כל החומרים והציוד נקנו מבעלי‬
‫עסקים מקומיים לחיזוק הכלכלה המקומית ולשיתוף אנשים‬
‫רבים מהקהילה לחיזוק המחויבות‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫פרויקט "בשביל נחל התנינים" במועצה מקומית אלונה‬
‫סדרת מפגשים משותפת לבני הגיל השלישי יחד עם תלמידי בתי הספר‬
‫וגני הילדים שמטרתם הכרות עם פנינת הטבע שבלב המועצה – נחל תנינים‪.‬‬
‫במסגרת הפרויקט יצאו בתי הספר לסדרת סיורים למקום‪ ,‬אורגנו טיולים‬
‫למשפחות‪ ,‬שופרו התשתיות ורכי הגישה לרווחת התושבים ואף צולם סרט‬
‫לתיעוד הפעילות בשמורה‪.‬‬
‫קולות קוראים לחינוך לקיימות ברשויות של המשרד להגנת הסביבה‬
‫האיגוד כותב‪ ,‬מלווה‪ ,‬מייעץ ותומך בהגשת קולות קוראים לחינוך לקיימות עבור הרשויות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 16 ,2013‬מרשויות האיגוד הגישו בקשה לתמיכה‪ 13 .‬רשויות אושרו לתמיכה בגובה של ‪1,003,768‬‬
‫‪ .₪‬רשות אחת עברה את סף הבדיקה אך לא תמומן עקב חוסר תקציב‪ .‬שתי רשויות נוספות לא אושרו‬
‫לתמיכה עקב מנהל לא תקין‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬האיגוד כתב והגיש קול קורא לחינוך לקיימות עבור ג'סר א‪-‬זרקא‪ ,‬ולראשונה ניתן לראות‬
‫פעילות סביבתית ומקיימת ברשות‪ .‬האיגוד מעביר לרשות תמיכה בגובה של ‪ ₪ 110,000‬לטובת הסמכת‬
‫חטיבת הביניים כבית ספר ירוק‪ ,‬פעילויות מקיימות עם נציגי הנוער והשתלמות גננות המבוצעת ע"י‬
‫הרשת הירוקה‪.‬‬
‫פרסום פעילויות האיגוד‬
‫לאיגוד‪ ,‬המבקש לשלב את הדאגה לסביבה בריאה ואיכותית‪ ,‬ולהטמיע אותה הלכה למעשה בחיי היום‪-‬‬
‫יום‪ ,‬חשוב לשתף את הציבור בכל פעילויותיו בכדי להגביר את מודעות הסובבים אותו בנעשה‪ ,‬וזאת‬
‫ע"י‪:‬‬
‫‬
‫הפעלה ועדכון אתר אינטרנט לאיגוד‪.‬‬
‫‬
‫הצגת כל תוצאות הבדיקות בתחום הסביבתי‪ ,‬המתבצעות בשטח האיגוד‪ ,‬באמצעות הניטורית‬
‫שבאתר האיגוד‪.‬‬
‫‬
‫הפצת ‪ Newsletter‬רבעוני בדואר האלקטרוני‪ ,‬לרשימת תפוצה נרחבת‪ ,‬המתאר את פעילות‬
‫האיגוד‪.‬‬
‫‬
‫הפקת סרט הסברה לפעילות האיגוד בשיתוף 'ידידי כדור הארץ' תחת פרויקט שומרים על מי‬
‫תהום‪ .‬לצפייה בסרטון לחץ כאן‪.‬‬
‫‬
‫דברור פעילות האיגוד‪ -‬אשר מתפרסמת במקומונים‪ ,‬אתרי אינטרנט ואף בעיתונות הארצית‪.‬‬
‫‬
‫כתיבת דו"ח שנתי לשנת ‪ 2012‬והפצתו‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫אגף משמר הסביבה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון‪-‬כרמל הוקם בשנת ‪ 2010‬יחד עם חוק‬
‫הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית‪-‬סמכויות פקחים( התשס"ח ‪ 2008 -‬בניהולו של מנכ"ל האיגוד‬
‫ובפיקוחו ובאחריותו של רכז משמר הסביבה מוסמך עמי חתוכה שהועמד לתפקיד לטובת הרשויות‪.‬‬
‫אחת לשנה‪ ,‬עובר רכז משמר הסביבה השתלמויות והדרכות על מנת להתעדכן בחוקים ותקנות חדשות‪,‬‬
‫וליישם חוקים עכשוויים לצורך ביצוע תפקידו ביעילות‪.‬‬
‫פעילות אגף משמר הסביבה הינה בתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬סיורים יזומים בתחומי הרשויות החברות באיגוד לגילוי מפגעים סביבתיים‪.‬‬
‫‪ .2‬איתור מבצעי העבירות הסביבתיות‪.‬‬
‫‪ .3‬הטלת קנסות והתראות על מפגעים וסילוק המפגעים‪.‬‬
‫‪ .4‬מענה לתלונות ציבור על מטרדים סביבתיים המתקבלים דרך מוקדי הרשויות ובינהם‪ :‬מטרדי‬
‫ריח‪ ,‬מטרדי רעש‪ ,‬מטרדי איכות אוויר‪ ,‬מטרדי פסולת ומטרדי קרינה; כמו כן מטרדי שריפות‬
‫גזם ומפגעי אסבסט‪.‬‬
‫‪ .5‬איתור מפגעי ריח חמורים שמקורם מהמפחמות‪.‬‬
‫סיכום פעילות משמר הסביבה לשנת ‪2013‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬טופלו במסגרת משמר הסביבה ‪ 160‬תלונות ציבור ‪ 222 +‬סיורים יזומים‪ .‬האיגוד דוגל‬
‫בשיתוף פעולה ומעורבות הרשויות ועל כן‪ ,‬תלונות התושבים מועברות דרך המוקד העירוני אל רכז‬
‫משמר הסביבה‪ .‬כל תלונה מועברת לאיגוד כטופס תלונה הכולל את פרטי התלונה ולאחר ביצוע סיורים‬
‫ובדיקות מקיפות ע"י רכז משמר הסביבה באיזור התלונה‪ ,‬היא מקבלת מענה באמצעות שליחת הסיכום‬
‫לטופס התלונה אל הרשות המקומית ולגורם הרלוונטי‪ .‬כמו כן‪ ,‬התלונות שטופלו מפורסמות באופן‬
‫ממוקד באתר האיגוד בניטורית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 70% 2013‬מהתלונות שהתקבלו וטופלו היו עקב מטרדי ריח‪ ,‬כאשר חלק גדול מהן הן עקב המשך‬
‫פעילות המפחמות )אשר מתקבלות בשעות הלילה ומקבלות מענה מיידי(‪ ,‬ועקב שריפות שונות‪ .‬יש לציין‬
‫כי הרבה מהתלונות מתקבלות לא בזמן אמת ולכן מקור הריח לא ידוע‪.‬‬
‫‪ 18%‬מהתלונות שהתקבלו היו בעקבות מטרדי רעש מבתי עסק ומתעשיות בפרט‪.‬‬
‫‪ 8%‬מהתלונות קשורות לאיכות אוויר )אבק ופיח( כאשר רובן עוסקות בתחנת הכוח אורות רבין‬
‫ובפלטות מארובות מפעלים‪ .‬ו‪ 4%-‬מהתלונות מתקבלות על פסולת כאשר תחת נושא זה ניתן לראות‬
‫תלונות על אסבסט ועל השלכת פסולת‪.‬‬
‫‪ 222‬סיורים יזומים התבצעו בשנת ‪ 2013‬בכול רחבי שטחי השיפוט של האיגוד‪ .‬יש לציין שבנוסף‬
‫לסיורים היזומים‪ ,‬מתבצעים סיורי מעקב שוטפים אחר תלונות‪ ,‬ואחר אירועים חריגים‪ .‬מטרות‬
‫הסיורים‪ :‬סיורי גבייה עבור אגרת הביוב וסיורי אכיפה סביבתית בין התעשיות שבשטח האיגוד‬
‫ובשטחים פתוחים על מנת למצוא מפגעים סביבתיים‪.‬‬
‫בתרשימים הבאים ניתן להמחיש את סיווג התלונות לפי נושאים שונים‪:‬‬
‫‪101‬‬
‫תרשים א' – מקור קבלת התלונות‬
‫סיווג התלונות לפי נושא התלונה‬
‫‪4%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪18%‬‬
‫ריח‬
‫רעש‬
‫איכות אוויר‬
‫‪70%‬‬
‫פסולת‬
‫תרשים ב' – סוגי התלונות‬
‫סיווג התלונות לפי מקור קבלתן‬
‫‪1%‬‬
‫‪3% 1%‬‬
‫‪1% 2%‬‬
‫מוקד עירוני חדרה‬
‫מוקד עירוני עמק חפר‬
‫‪15%‬‬
‫לאיגוד ישירות‬
‫מחלקת פיקוח ואכיפה‬
‫מוקד עירוני זכרון יעקב‬
‫עיריית באקה אל גרבייה‬
‫‪77%‬‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪102‬‬
‫צוות מריחים‬
‫מטרדי ריח נגרמים לדוגמא מפעילות תעשייתית‪ ,‬מפעילות חקלאית כגון זיבול שדות או שריפות גזם‪,‬‬
‫ובתהליכי טיפול בזבל ושפכים‪.‬‬
‫באיגוד קיים צוות אשר עבר מבחני ריח והכשרה על מנת לבצע בדיקות ריח על פי המתודולוגיה של‬
‫המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬בוצעו שני ניטורי ריח ע"י צוות המריחים של האיגוד בשיתוף המשרד להגנת הסביבה‬
‫כתוצאה מריחות עשן מפעילות המפחמות‪ .‬בבדיקה הראשונה הניטורים בוצעו בנקודות שונות‪ :‬בכיכר‬
‫המזרחית בקיבוץ מצר‪ ,‬בגבול הדרום מזרחי של קיבוץ מצר‪ ,‬בצומת מצפה אילן ובשכונת החלומות‬
‫בפרדס חנה כרכור‪ .‬בבדיקה השנייה הניטורים בוצעו בנקודות שונות בקיבוץ מצר‪ :‬בשער הכניסה‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫בכביש‬
‫גרבייה‬
‫אל‬
‫באקה‬
‫ובמחלף‬
‫המתלוננים‬
‫בבית‬
‫במועדון‪,‬‬
‫ממצאי הניטורים הצביעו על מטרדי ריחות חזקים‪ ,‬בלתי נסבלים ובלתי סבירים הנגרמים מפעילות‬
‫המפחמות אשר בתנאים מטאורולוגיים מתאימים מורגשים היטב ברוב נקודות ההרחה ומהווים מפגע‬
‫ריח חזק ביישוב מצר ובסביבתו הקרובה‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫נספח מספר ‪1‬‬
‫בדיקות בארובות במפעלי תעשייה‬
‫שם המפעל‬
‫אבן קיסר‬
‫אליאנס‬
‫אמבר גרנות‬
‫אספלט ורד‬
‫בי"ח שהם פרדס חנה‬
‫גלעם‬
‫דלקיה גלעם‬
‫גומי עין שמר‬
‫גן שמואל מזון‬
‫גת‬
‫הוד חפר‬
‫שם ארובה‬
‫תאריך‬
‫הבדיקה‬
‫‪31.01.13‬‬
‫‪RTO‬‬
‫מערכת יניקת אבק מזרחית ‪31.01.13‬‬
‫מערכת יניקת אבק מערבית ‪31.01.13‬‬
‫‪11.02.13‬‬
‫מערכת יניקת אבק ‪3‬‬
‫‪11.02.13‬‬
‫מערכת יניקת אבק ‪4‬‬
‫‪02.10.13‬‬
‫‪RTO‬‬
‫מערכת יניקת אבק מזרחית ‪02.10.13‬‬
‫מערכת יניקת אבק מערבית ‪02.10.13‬‬
‫‪02.10.13‬‬
‫מערכת יניקת אבק חדש‬
‫‪02.10.13‬‬
‫ארובת וורטקס ‪1‬‬
‫‪02.10.13‬‬
‫ארובת וורטקס ‪2‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫פילטר מיקסר ‪1‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫פילטר מיקסר ‪2+3‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫פילטר מיקסר ‪5+6‬‬
‫פילטר חדר כימיקלים קומה א ‪03.02.13‬‬
‫פילטר חדר כימיקלים קומה ב ‪03.02.13‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫פילטר יניקת פיח משקים‬
‫‪30.10.13‬‬
‫דוד קיטור ‪1‬‬
‫‪30.10.13‬‬
‫דוד קיטור ‪2‬‬
‫‪30.10.13‬‬
‫דוד קיטור ‪3‬‬
‫‪30.10.13‬‬
‫פילטר בית הדבק‬
‫‪30.10.13‬‬
‫פילטר מקו התזה‬
‫‪10.02.13‬‬
‫קו כבישה ‪#1‬‬
‫‪10.02.13‬‬
‫קו כבישה ‪#2‬‬
‫‪10.02.13‬‬
‫קו כבישה ‪#3‬‬
‫‪10.02.13‬‬
‫קו כבישה ‪#4‬‬
‫‪10.02.13‬‬
‫קו כבישה ‪#4‬‬
‫‪18.02.13‬‬
‫דוד קיטור‬
‫‪18.02.13‬‬
‫דוד קיטור‬
‫‪23.10.13‬‬
‫קו כבישה ‪#7‬‬
‫‪23.10.13‬‬
‫קו כבישה ‪#8‬‬
‫‪06.05.13‬‬
‫חדש‬
‫‪20.06.13‬‬
‫דוודים ‪8‬‬
‫‪24.02.13‬‬
‫ארובת דוודים ‪C1‬‬
‫‪24.02.13‬‬
‫ארובת דוודים ‪C1‬‬
‫‪17.02.13‬‬
‫ארובת דוודים ‪C2‬‬
‫‪17.02.13‬‬
‫ארובת דוודים ‪C2‬‬
‫‪03.01.13‬‬
‫דוד גזם‬
‫‪14.11.13‬‬
‫דוד גזם‬
‫‪09.10.13‬‬
‫ארובת חדר מכבשים‬
‫ארובת פילטר יניקה מרכזית ‪09.10.13‬‬
‫‪09.10.13‬‬
‫ארובת גיפור רציף‬
‫‪09.10.13‬‬
‫בית הדבק‬
‫‪01.01.13‬‬
‫דוד ביוגז‬
‫‪01.01.13‬‬
‫דוד ביוגז‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪1‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪1‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪2‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪2‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪ ,2‬ביוגז‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪ ,2‬ביוגז‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪3‬‬
‫‪03.02.13‬‬
‫דוד קיטור ‪3‬‬
‫‪16.10.13‬‬
‫דוד קיטור גדול‬
‫תנור עישון ‪1‬‬
‫תנור עישון ‪2‬‬
‫תנור עישון ‪3‬‬
‫תנור עישון ‪4‬‬
‫תנור עישון ‪5‬‬
‫‪16.10.13‬‬
‫‪16.10.13‬‬
‫‪16.10.13‬‬
‫‪16.10.13‬‬
‫‪16.10.13‬‬
‫מספר‬
‫פרמטרים‬
‫נבדק‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫ממצאי הבדיקה‬
‫אין חריגות‬
‫חריגה בריכוז חומר אורגני‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫חריגה בריכוז חומר אורגני‬
‫אין חריגות‬
‫חריגה בריכוז חומר אורגני‬
‫ריכוז חומר אורגני גבולי‬
‫ריכוז חומר אורגני גבולי‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫אין חריגות‬
‫חריגה בריכוז חומר אורגני‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫חריגות בחלקיקים ותחמוצות חנקן‬
‫חריגות בחלקיקים ותחמוצות חנקן‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫טרם התקבלו תוצאות‬
‫טיפול בחריגות‬
‫המפעל נמצא בתהליך של איתור וטיפול במוקדי פליטה ורכישת מתקן‬
‫טיפול מתקדם בזיהום אויר‪ .‬סיום צפוי סוף ‪2014‬‬
‫המפעל מתכנן לעבור לגז טבעי במהלך שנת ‪2015‬‬
‫הפחם הפעיל בפילטר הוחלף‬
‫המפעל הגיש תוכנית להפחתה בפליטות במסגרת היתר פליטה ומתכנן‬
‫לעבור לגז טבעי בשנת ‪.2015‬‬
‫תוצאות יועברו במסגרת סקר סביבתי לבית החולים‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫אין חריגות‬
‫ריכוז תחמוצות חנקן גבולי‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫ריכוז חומר אורגני גבולי‬
‫חריגה בריכוז חומר אורגני‬
‫חריגה בריכוז חומר אורגני‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫חריגה בריכוז תחמוצות חנקן‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫המפעל הגיש תוכנית להפחתה בפליטות במסגרת היתר פליטה ומתכנן‬
‫לעבור לגז טבעי בשנת ‪.2015‬‬
‫המפעל הגיש תוכנית להפחתה בפליטות במסגרת היתר פליטה ומתכנן‬
‫לעבור לגז טבעי בשנת ‪.2015‬‬
‫המפעל מתכנן שינויים בתהליך הייצור ובוחן חלופות לדוד‪ .‬תאריך יעד‬
‫במהלך ‪2014‬‬
‫העוגנפלסט‬
‫ויטאמד‬
‫טמבור חפר‬
‫כרמל כימיקלים‬
‫נייר חדרה‬
‫פחמ"ס‬
‫דוד קיטור‬
‫ארובת קלנדרים‬
‫דוד‬
‫גנרטורים‬
‫סקרבר שרפים‬
‫ציקלון ‪ 1‬תנור ‪1‬‬
‫ציקלון ‪ 2‬תנור ‪2‬‬
‫פילטר ‪BKK‬‬
‫פילטר מטחנות‬
‫פילטר מטחנות כדורים‬
‫סקרבר קו ‪2‬‬
‫סקרבר קו ‪2‬‬
‫סקרבר קו ‪2‬‬
‫ציקלון ‪ 1‬תנור ‪1‬‬
‫פילטר ‪BKK‬‬
‫פילטר מטחנות‬
‫פילטר מטחנות כדורים‬
‫דוד קיטור מספר ‪2‬‬
‫דוד שמן תרמי )מתנול(‬
‫סקרבר שרפים‬
‫דוד ‪3‬‬
‫ארובת ‪RTO‬‬
‫ארובת הדפסה‬
‫ארובת תנור טיגים‬
‫ארובת תנור חידוש חביות‬
‫דוד שמן תרמי‬
‫‪04.11.13‬‬
‫‪04.11.13‬‬
‫‪27.02.13‬‬
‫‪16.01.13‬‬
‫‪27.01.13‬‬
‫‪27.01.13‬‬
‫‪27.01.13‬‬
‫‪27.01.13‬‬
‫‪27.01.13‬‬
‫‪27.01.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫‪30.09.13‬‬
‫‪30.04.13‬‬
‫‪08.09.13‬‬
‫‪08.09.13‬‬
‫‪08.09.13‬‬
‫‪08.09.13‬‬
‫‪08.09.13‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫טרם התקבלו תוצאות‬
‫טרם התקבלו תוצאות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫חריגה בריכוז אמוניה‬
‫ריכוז אמוניה גבולי‬
‫ריכוז אמוניה גבולי‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫חריגות בחלקיקים ותחמוצות חנקן‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫בוצעו שינויים בתהליך הייצור‬
‫בוצעו שינויים בתהליך הייצור‬
‫בוצעו שינויים בתהליך הייצור‬
‫בוצעו שינויים בתהליך הייצור‬
‫בדיקות סביבתיות במפעלי תעשייה‬
‫שם המפעל‬
‫אבן קיסר‬
‫כרמל כימיקלים‬
‫סוג בדיקה‬
‫סביבתי ‪ -‬סטירן‬
‫סביבתי ‪ -‬סטירן‬
‫סביבתי ‪ -‬סטירן‬
‫סביבתי ‪ -‬חלקיקים‬
‫סביבתי ‪ -‬פורמאלדהיד‬
‫מחצבת ורד‬
‫סביבתי ‪ -‬אבק שוקע ומרחף‬
‫מחצבת שפיה‬
‫סביבתי ‪ -‬אבק שוקע ומרחף‬
‫מחצבת עין איילה‬
‫סביבתי ‪ -‬אבק שוקע ומרחף‬
‫שחם‬
‫בדיקת יעילות לביופילטר‬
‫תאריך‬
‫הבדיקה‬
‫‪11.02.13‬‬
‫‪22.08.13‬‬
‫‪02.10.13‬‬
‫‪02.10.13‬‬
‫‪28.08.13‬‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫מאי‬
‫אוגוסט‬
‫אוקטובר‬
‫‪10.04.13‬‬
‫‪17.11.13‬‬
‫מספר‬
‫נקודות‬
‫נבדק‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ממצאי הבדיקה‬
‫טיפול בחריגות‬
‫חריגות מערך הסף הסביבתי של‬
‫סטירן‬
‫אין חריגות‬
‫חריגות מערך ייחוס סביבתי של‬
‫פורמאלדהיד‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אין חריגות‬
‫אבק שוקע גבולי ב‪ 3 -‬נקודות‬
‫אין חריגות‬
‫אבק שוקע גבולי בעין איילה‬
‫אבק שוקע גבולי בעין איילה‬
‫אין חריגות‬
‫יעילות של מעל ‪ 90%‬בהרחקת‬
‫חלקיקים וריחות‬
‫המפעל נמצא בתהליך של איתור וטיפול במוקדי פליטה ורכישת מתקן‬
‫טיפול מתקדם בזיהום אויר‪ .‬סיום צפוי סוף ‪2014‬‬
‫נעשו שינויים בתהליך ייצור ‪ -‬הקטנת כמויות פורמאלדהיד‬
‫מועצה‬
‫חוף הכרמל‬
‫זכרון יעקב‬
‫אור עקיבא‬
‫תחום פעילות‬
‫מפעל מזון‬
‫שם המפעל‬
‫ארוחות ניר עציון‬
‫מלון יערות הכרמל‬
‫לוויתן‬
‫רפת ניר עציון‬
‫רפת שדות ים‬
‫קיטרינג אינדיגו‬
‫אבן קיסר‪ -‬שדות ים‬
‫יקב זכרון‬
‫אנה לוטן‬
‫מטבח‪+‬ספא‬
‫מפעל בשר‬
‫‪ 620‬נחלבות‬
‫‪ 330‬נחלבות‬
‫אולם ארועים‬
‫ייצור אבן שיש‬
‫ייצור יין‬
‫קוסמטיקה‬
‫אולמי אגאדיר‬
‫אולמי שיר‬
‫דקסון‬
‫עוגיות בן עמי‬
‫נטלי פלוס‬
‫ביוואק )גל פארמה‪+‬וויראו(‬
‫מפעל מזון‬
‫פרמצטיקה‬
‫אולם ארועים‬
‫אולם ארועים‬
‫מזון‬
‫פרמצטיקה‬
‫מכבסת בן חור‬
‫קונטקט זיווד אלקטרוני‬
‫תחנת דלק פז‬
‫מכבסה‬
‫טיפול במתכת‬
‫תחנת דלק‬
‫נספח ‪ -2‬ריכוז תוצאות דיגומי תעשיות לשנת ‪2013‬‬
‫תאריך דיגום סוג הדיגום‬
‫כללי תאגידי מים וביוב )עבור חוף כרמל‪ ,‬זכרון( ‪6.0-10.0‬‬
‫ערכי חוק העזר‪:‬‬
‫נקודת דיגום‬
‫‪6.0-10.0‬‬
‫‪pH‬‬
‫‪COD/‬‬
‫‪BOD‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪TSS‬‬
‫‪600‬‬
‫‪BOD‬‬
‫ ‪Cl‬‬‫‪<4‬‬
‫‪<5‬‬
‫‪18/02/2013‬‬
‫‪24/03/2013‬‬
‫‪29/04/2013‬‬
‫‪28/05/2013‬‬
‫‪24/06/2013‬‬
‫‪25/07/2013‬‬
‫‪01/09/2013‬‬
‫‪28/01/2013‬‬
‫‪05/02/2013‬‬
‫‪29/04/2013‬‬
‫‪28/05/2013‬‬
‫‪24/06/2013‬‬
‫‪24/07/2013‬‬
‫‪29/05/2013‬‬
‫‪18/02/2013‬‬
‫‪29/04/2013‬‬
‫‪28/05/2013‬‬
‫‪24/06/2013‬‬
‫‪24/07/2013‬‬
‫‪29/07/2013‬‬
‫‪29/07/2013‬‬
‫‪05/08/2013‬‬
‫‪05/08/2013‬‬
‫‪05/08/2013‬‬
‫‪Detergent‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1000‬‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫כלור‬
‫פעיל‬
‫‪Mineral‬‬
‫‪oil‬‬
‫‪30‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סולפאט ‪Sulfide‬‬
‫‪500‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫סריקת‬
‫מתכות‬
‫‪Oil and‬‬
‫‪Grease‬‬
‫‪430‬‬
‫‪300‬‬
‫יציאה מקדם טיפול ‪DAF‬‬
‫יציאה מקדם טיפול ‪DAF‬‬
‫יציאה מקדם טיפול ‪DAF‬‬
‫יציאה מקדם טיפול ‪DAF‬‬
‫יציאה מקדם טיפול ‪DAF‬‬
‫יציאה מקדם טיפול ‪DAF‬‬
‫יציאה מקדם טיפול ‪DAF‬‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה ממפרידי שומן‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה סניטרית‬
‫‪Na‬‬
‫‪30‬‬
‫‪8.26‬‬
‫‪6.20‬‬
‫‪5.85‬‬
‫‪5.95‬‬
‫‪6.63‬‬
‫‪5.46‬‬
‫‪5.87‬‬
‫‪6.78‬‬
‫‪7.26‬‬
‫‪6.77‬‬
‫‪6.72‬‬
‫‪7.12‬‬
‫‪7.20‬‬
‫‪7.15‬‬
‫‬‫‪7.32‬‬
‫‪7.49‬‬
‫‪7.35‬‬
‫‬‫‬‫‪8.06‬‬
‫‪7.29‬‬
‫‪6.18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪200‬‬
‫‪3109‬‬
‫‬‫‪4591‬‬
‫‪3768‬‬
‫‪1911‬‬
‫‪1885‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪1457‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪904‬‬
‫‪747‬‬
‫‬‫‪811‬‬
‫‪1565‬‬
‫‪5856‬‬
‫‪2726‬‬
‫‪2895‬‬
‫‪4513‬‬
‫‪3069‬‬
‫‪3853‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪23896‬‬
‫‪1876‬‬
‫‪228‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1600‬‬
‫‬‫‪2230‬‬
‫‪2288‬‬
‫‪1199‬‬
‫‪1362‬‬
‫‪1407‬‬
‫‪862‬‬
‫‪687‬‬
‫‪495‬‬
‫‪481‬‬
‫‬‫‪480‬‬
‫‪883‬‬
‫‪2320‬‬
‫‪909‬‬
‫‪872‬‬
‫‪1323‬‬
‫‪667‬‬
‫‪739‬‬
‫‪26‬‬
‫‪3924‬‬
‫‬‫‪79‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‬‫‪2.1‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‬‫‪1.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪76.2‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‬‫‪2.9‬‬
‫‪220‬‬
‫‪813‬‬
‫‬‫‪1584‬‬
‫‬‫‪599‬‬
‫‪296‬‬
‫‪262‬‬
‫‪181‬‬
‫‪206‬‬
‫‪209‬‬
‫‪117‬‬
‫‪374‬‬
‫‬‫‪120‬‬
‫‪2086‬‬
‫‪796‬‬
‫‪808‬‬
‫‪1588‬‬
‫‪1260‬‬
‫‪846‬‬
‫‪566‬‬
‫‪10400‬‬
‫‪537‬‬
‫‪72‬‬
‫‪139‬‬
‫‪15‬‬
‫‪526‬‬
‫‪187‬‬
‫‪202‬‬
‫‪25‬‬
‫‪55‬‬
‫‪128‬‬
‫‪147‬‬
‫‪80‬‬
‫‪119‬‬
‫‪176‬‬
‫‪68‬‬
‫‪41‬‬
‫‪142‬‬
‫‬‫‪95‬‬
‫‪214‬‬
‫‪202‬‬
‫‪415‬‬
‫‪70‬‬
‫‪636‬‬
‫‪1026‬‬
‫‪-‬‬
‫‪316‬‬
‫‬‫‪309‬‬
‫‪617‬‬
‫‪327‬‬
‫‪328‬‬
‫‪362‬‬
‫‪188‬‬
‫‪205‬‬
‫‪270‬‬
‫‪356‬‬
‫‪336‬‬
‫‪313‬‬
‫‪786‬‬
‫‪808‬‬
‫‪390‬‬
‫‪617‬‬
‫‪736‬‬
‫‪599‬‬
‫‪683‬‬
‫‪538‬‬
‫‪138‬‬
‫‪196‬‬
‫‪305‬‬
‫‪234‬‬
‫‬‫‪314‬‬
‫‪560‬‬
‫‪350‬‬
‫‪295‬‬
‫‪331‬‬
‫‪157‬‬
‫‪152‬‬
‫‪175‬‬
‫‪238‬‬
‫‪228‬‬
‫‪202‬‬
‫‪597‬‬
‫‪307‬‬
‫‪201‬‬
‫‪341‬‬
‫‪367‬‬
‫‪339‬‬
‫‪394‬‬
‫‬‫‪88.4‬‬
‫‪143‬‬
‫‪73.9‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‬‫‪2.18‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪6.05‬‬
‫‬‫‬‫‪8.12‬‬
‫‪7.18‬‬
‫‪5.14‬‬
‫‪4.69‬‬
‫‪4.43‬‬
‫‬‫‪74.9‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪8.7‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‪297‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪22/08/2013‬‬
‫‪01/09/2013‬‬
‫‪08/09/2013‬‬
‫‪11/09/2013‬‬
‫‪06/08/2013‬‬
‫‪21/08/2013‬‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫יציאה ממתקן אנאירובי‬
‫יציאה ממתקן אנאירובי‬
‫יציאה ממתקן אנאירובי‬
‫יציאה ממתקן אנאירובי‬
‫‪7.93‬‬
‫‪7.95‬‬
‫‪7.99‬‬
‫‪7.83‬‬
‫יציאה ממתקן אנאירובי‬
‫‪278‬‬
‫‪256‬‬
‫‪329‬‬
‫‪1598‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪29‬‬
‫‪39‬‬
‫‪35‬‬
‫‪166‬‬
‫‪8.06‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪9.4‬‬
‫‪515‬‬
‫‪245‬‬
‫‪225‬‬
‫‪210‬‬
‫‪1314‬‬
‫‪353‬‬
‫‬‫‪237‬‬
‫‪239‬‬
‫‪330‬‬
‫‪77‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪126‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪292‬‬
‫‪334‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪384‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪167‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30.8‬‬
‫‪2.6‬‬
‫)‪0.8(<1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪150‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪5.6‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪7.49‬‬
‫‪8.10‬‬
‫‪7.41‬‬
‫‪5.12‬‬
‫‪5.72‬‬
‫‪4.95‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪6.53‬‬
‫‪5.03‬‬
‫‪8.37‬‬
‫‪428‬‬
‫‪26‬‬
‫‪92‬‬
‫‪8026‬‬
‫‪4434‬‬
‫‪662‬‬
‫‪772.0‬‬
‫‪152‬‬
‫‪355‬‬
‫‪44‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪898‬‬
‫‪387‬‬
‫‪661‬‬
‫‪17667‬‬
‫‪6557‬‬
‫‪3296‬‬
‫‪4430‬‬
‫‪1356‬‬
‫‪2481‬‬
‫‪410‬‬
‫‪359‬‬
‫‪122‬‬
‫‪98‬‬
‫‪304‬‬
‫‪262‬‬
‫‪264‬‬
‫‪148‬‬
‫‪119‬‬
‫‪208‬‬
‫‪115‬‬
‫‪85.3‬‬
‫‪5.71‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪347‬‬
‫‪148‬‬
‫‪344‬‬
‫‪7265‬‬
‫‪3188‬‬
‫‪2359‬‬
‫‪2559‬‬
‫‪688‬‬
‫‪1498‬‬
‫‪100‬‬
‫‪128‬‬
‫‪329‬‬
‫‪28‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪35‬‬
‫‪44‬‬
‫‪4965‬‬
‫‪2060‬‬
‫‪323‬‬
‫‪527‬‬
‫‪67‬‬
‫‪53‬‬
‫‪172‬‬
‫‬‫‬‫‪26.5‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪47.8‬‬
‫‪33‬‬
‫‪7‬‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫‪17/10/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪29/10/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪29/05/2013‬‬
‫‪29/10/2013‬‬
‫‪29/05/2013‬‬
‫‪29/10/2013‬‬
‫‪19/06/2013‬‬
‫‪31/12/2012‬‬
‫‪01/01/2013‬‬
‫‪31/12/2012‬‬
‫‪23/06/2013‬‬
‫‪05/05/2013‬‬
‫‪7.69‬‬
‫‪9.42‬‬
‫‪8.78‬‬
‫‪6.99‬‬
‫‪7.53‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‬‫‪56.7‬‬
‫‪100‬‬
‫‪212‬‬
‫‪117‬‬
‫‪205‬‬
‫‪231‬‬
‫‪88‬‬
‫‪132‬‬
‫‪155‬‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫‪288‬‬
‫‪527‬‬
‫‪170‬‬
‫‪293‬‬
‫‪695‬‬
‫‪0.976‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪17.1‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‪110‬‬
‫יציאה ממתקן אנאירובי‬
‫יציאה ממתקן אנאירובי‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪51‬‬
‫‪263‬‬
‫‪112‬‬
‫‪85‬‬
‫‪211‬‬
‫‪60‬‬
‫‪88‬‬
‫‪86‬‬
‫‪149‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫תקין‬
‫תקין‬
‫בנימינה‬
‫פרדס חנה‬
‫גלאור‬
‫סלטי הגן הירוק‬
‫ויטאמד‬
‫יקב אליעז‬
‫לחם בורקין‬
‫מסעדת גאיה‬
‫מאפית פיתות גילי‬
‫מסעדת פלוגי‬
‫מוסך אליקו‬
‫מוסך יוסי את ויקטור‬
‫מוסך אוטוליין‬
‫מוסך מיכאלי גבעת עדה‬
‫רפת בית אל‬
‫דור אלון גבעת עדה‬
‫סונול גבעת עדה‬
‫פז יסמין בנימינה‬
‫פז צומת בריניצקי‬
‫איטונג‬
‫‪ ABA‬קוסמטיקס‬
‫בית אריזה גזר שליט‬
‫בית אריזה פרי השומרון‬
‫כרמית‬
‫לבן על לבן‬
‫פאר קלאסיק‬
‫מכון גריאטרי שוהם‬
‫נדיר תעשיות צבע‬
‫מוסך ג'יפ ארנון מלאכי‬
‫המוסך של מוטי‬
‫סונול צומת מחנה ‪80‬‬
‫דור אלון נגב הדרים‬
‫דור אלון דרך הנדיב ‪2316‬‬
‫תחנת דלק פז המושב‬
‫תחנת דלק פז דרך הנדיב‬
‫‪14/01/2013‬‬
‫חומרי סיקה לבניה ‪11/06/2013‬‬
‫‪29/10/2013‬‬
‫‪06/08/2013‬‬
‫מפעל סלטים‬
‫‪15/01/2013‬‬
‫‪17/04/2013‬‬
‫פרמצטיקה‬
‫‪27/05/2013‬‬
‫‪12/06/2013‬‬
‫‪06/08/2013‬‬
‫‪12/06/2013‬‬
‫יקב‬
‫‪29/10/2013‬‬
‫‪15/01/2013‬‬
‫מאפייה ובית קפה‬
‫‪29/10/2013‬‬
‫‪11/06/2013‬‬
‫מאפייה‬
‫‪24/06/2013‬‬
‫מסעדה‬
‫‪06/08/2013‬‬
‫‪08/04/2013‬‬
‫מסעדה‬
‫‪19/05/2013‬‬
‫מוסך‬
‫‪19/05/2013‬‬
‫מוסך‬
‫‪19/05/2013‬‬
‫מוסך‬
‫‪19/05/2013‬‬
‫מוסך‬
‫‪06/08/2013‬‬
‫רפת‬
‫‪19/06/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪19/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪05/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪24/06/2013‬‬
‫‪05/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪02/04/2013‬‬
‫ייצור בלוקים‬
‫מפעל קוסמטיקה ‪01/01/2013‬‬
‫‪25/02/2013‬‬
‫בית אריזה‬
‫‪11/09/2013‬‬
‫‪02/01/2013‬‬
‫בית אריזה‬
‫‪11/09/2013‬‬
‫‪02/04/2013‬‬
‫‪10/09/2013‬‬
‫אולם אירועים‬
‫‪10/09/2013‬‬
‫אולם אירועים‬
‫‪07/10/2013‬‬
‫בית חולים‬
‫‪07/10/2013‬‬
‫‪20/01/2013‬‬
‫מפעל צבעים‬
‫‪02/04/2013‬‬
‫‪02/09/2013‬‬
‫‪13/06/2013‬‬
‫מוסך‬
‫‪13/06/2013‬‬
‫מוסך‬
‫‪08/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪08/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪13/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪08/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫‪13/05/2013‬‬
‫תחנת דלק‬
‫יציאה משיקוע זרם תעשייתי ‪7.54‬‬
‫יציאה משיקוע זרם תעשייתי ‪8.0‬‬
‫יציאה משיקוע זרם תעשייתי ‪7.71‬‬
‫‪7.08‬‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫‪7.29‬‬
‫יציאה מבריכת ניטרול‬
‫‪7.85‬‬
‫יציאה מבריכת ניטרול‬
‫‪5.66‬‬
‫יציאה מבריכת ניטרול‬
‫‪8.01‬‬
‫יציאה מבריכת ניטרול‬
‫‪7.41‬‬
‫יציאה מבריכת ניטרול‬
‫זרם תעשייתי‪ -‬ללא חיבור לביוב‬
‫‪5.01‬‬
‫זרם תעשייתי‪ -‬ללא חיבור לביוב‬
‫‪6.50‬‬
‫‪5.53‬‬
‫‪6.80‬‬
‫‪8.21‬‬
‫‪5.59‬‬
‫‪7.19‬‬
‫‪5.56‬‬
‫‪7.67‬‬
‫‪7.65‬‬
‫‪6.44‬‬
‫‪5.76‬‬
‫‪6.41‬‬
‫‪7.15‬‬
‫‪7.32‬‬
‫‪7.74‬‬
‫‪7.51‬‬
‫‪7.39‬‬
‫‪8.36‬‬
‫‪8.13‬‬
‫‪6.90‬‬
‫‪7.33‬‬
‫‪7.49‬‬
‫‪8.11‬‬
‫‪7.98‬‬
‫‪7.79‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪6.72‬‬
‫‪5.68‬‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫יציאה מהמטבח‬
‫יציאה מהמטבח‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שמנים‬
‫יציאה ממפריד שמנים‬
‫יציאה ממפריד שמנים‬
‫יציאה ממפריד שמנים‬
‫יציאה מבור שיקוע‬
‫יציאה מפריד דלקים‬
‫יציאה מפריד דלקים‬
‫יציאה מפריד דלקים‬
‫יציאה מפריד דלקים‬
‫יציאה מפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫בור ספיגה‬
‫יציאה מקדם טיפול‬
‫יציאה מקדם טיפול‬
‫יציאה מקדם טיפול‬
‫יציאה מקדם טיפול‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה מפולקולציה והפרדה‬
‫יציאה מפולקולציה והפרדה‬
‫יציאה מפולקולציה והפרדה‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫‪7.07‬‬
‫‪8.61‬‬
‫‪5.61‬‬
‫‪7.71‬‬
‫‪6.69‬‬
‫‪6.91‬‬
‫‪6.77‬‬
‫‪7.65‬‬
‫‪7.36‬‬
‫‪10‬‬
‫‪276‬‬
‫‪12‬‬
‫‬‫‬‫‪581‬‬
‫‪239‬‬
‫‪896‬‬
‫‪199‬‬
‫‪1875‬‬
‫‪7990‬‬
‫‪306‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪455‬‬
‫‪2829‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪19‬‬
‫‬‫‬‫‪2.0‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪444‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪70‬‬
‫‪130‬‬
‫‪481‬‬
‫‪65‬‬
‫‪274‬‬
‫‪67‬‬
‫‪129‬‬
‫‪381‬‬
‫‪2064‬‬
‫‪239‬‬
‫‪1049‬‬
‫‪2323‬‬
‫‪1149‬‬
‫‪2825‬‬
‫‬‫‬‫‪2.6‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪313‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪4.6‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪233‬‬
‫‪102‬‬
‫‪891‬‬
‫‪1135‬‬
‫‪545‬‬
‫‪1556‬‬
‫‪481‬‬
‫‪3389‬‬
‫‪12274‬‬
‫‪565‬‬
‫‪3896‬‬
‫‪1167‬‬
‫‪266‬‬
‫‪6186‬‬
‫‪1791‬‬
‫‪11983‬‬
‫‪1261‬‬
‫‪315‬‬
‫‪182‬‬
‫‪952‬‬
‫‪515‬‬
‫‪601‬‬
‫‪325‬‬
‫‪415‬‬
‫‪860‬‬
‫‪210‬‬
‫‪754‬‬
‫‪219‬‬
‫‪336‬‬
‫‪839‬‬
‫‪4284‬‬
‫‪454‬‬
‫‪1712‬‬
‫‪5512‬‬
‫‪2933‬‬
‫‪5305‬‬
‫‬‫‬‫‪642‬‬
‫‪6470‬‬
‫‪778‬‬
‫‪1127‬‬
‫‪130‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪214‬‬
‫‪282‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪289‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪251‬‬
‫‪139‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫)‪0(<13‬‬
‫‪117‬‬
‫‬‫‪22‬‬
‫‬‫‬‫‪439‬‬
‫‬‫‬‫‪758‬‬
‫‪260‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪2.01‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪6.16‬‬
‫‪-‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪198‬‬
‫‪244‬‬
‫‬‫‪121‬‬
‫‪250‬‬
‫‬‫‪701‬‬
‫‪67‬‬
‫‪265‬‬
‫‪196‬‬
‫‪96.0‬‬
‫‪836‬‬
‫‪454‬‬
‫‪232‬‬
‫‪8548‬‬
‫‪228‬‬
‫‪1638‬‬
‫‪89‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪34‬‬
‫)‪13(<20‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪16‬‬
‫‪107‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2.77‬‬
‫‬‫‪5.1‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪11(<20‬‬
‫‪<12‬‬
‫‬‫‬‫)‪10(<20‬‬
‫)‪11(<17‬‬
‫)‪8(<20‬‬
‫‪13‬‬
‫‪179‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪160‬‬
‫‬‫‬‫‬‫**)‪21(<25‬‬
‫**)‪7(<20‬‬
‫‪53‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫‪<17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫)‪14(<20‬‬
‫‪<20‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪204‬‬
‫‪71.5‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫‪82.3‬‬
‫‪77.9‬‬
‫‪109‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪52.9‬‬
‫‪47.7‬‬
‫‪137‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪469‬‬
‫‪321‬‬
‫‪178‬‬
‫‪169‬‬
‫‪81‬‬
‫‪781‬‬
‫‪251‬‬
‫‪121‬‬
‫‬‫‬‫‪40‬‬
‫‪659‬‬
‫‪776‬‬
‫‪1971‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪179‬‬
‫‪242‬‬
‫‪233‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪188‬‬
‫‪265‬‬
‫‪402‬‬
‫‪354‬‬
‫‪174‬‬
‫‪1110‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪85.0‬‬
‫‪206‬‬
‫‪277‬‬
‫‪163‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪34‬‬
‫‪45‬‬
‫‪353‬‬
‫‪178‬‬
‫‪56‬‬
‫‪28‬‬
‫‪228‬‬
‫‪1521‬‬
‫‪291‬‬
‫‪107‬‬
‫‪1684‬‬
‫‪322‬‬
‫‪855‬‬
‫‪2474‬‬
‫‪474‬‬
‫‪4124‬‬
‫‪609‬‬
‫‪90‬‬
‫‪180‬‬
‫‪307‬‬
‫‪598‬‬
‫‪372‬‬
‫‪96‬‬
‫‪2520‬‬
‫‪89‬‬
‫‪102‬‬
‫‪125‬‬
‫‪156‬‬
‫‪1157‬‬
‫‪76‬‬
‫‪235‬‬
‫‪70.0‬‬
‫‪78‬‬
‫‪281‬‬
‫‪1414‬‬
‫‪35‬‬
‫‪285‬‬
‫‪236‬‬
‫‪67‬‬
‫‪612‬‬
‫‪54‬‬
‫‪423‬‬
‫‪216‬‬
‫‪234‬‬
‫‪2242‬‬
‫‪112‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪165‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪69‬‬
‫‪47‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫חדרה‬
‫נמל קיסריה‬
‫ייצור צמיגים‬
‫אליאנס‬
‫יעל אופרה‬
‫מוסך קפלן פורד‬
‫מוסכים‬
‫מפעל מזון‬
‫מוסך חאלד שומלי‬
‫מוסך אומגה‬
‫מוסך קליל רכב‬
‫י‪.‬א‪ .‬מוטורס )תורגי(‬
‫מוסך א‪.‬פ‪.‬צ שרותי רכב‬
‫המוסך של קובי‬
‫מוסך אירו יפן חדרה‬
‫מוסך השלושה‬
‫מוסך האחים תורג'מן‬
‫מוסך אפי את בני‬
‫פז חדרה )מול המשטרה(‬
‫סונול חדרה )קפלן(‬
‫אלבטרוס‬
‫"דלק" מנטה )עוקף חדרה(‬
‫דור אלון א‪.‬ת דרומי חדרה‬
‫סונול )כניסה דרומית לחדרה(‬
‫דור אלון חדרה )פארק חדרה(‬
‫קיסר ים‪+‬סיזר קפה‬
‫תחנות דלק‬
‫מסעדה‬
‫אריסטו‬
‫גלידה בלה‬
‫הלנה‬
‫הצלבנים‬
‫מלון דן קיסריה‬
‫ביץ' בר‬
‫אולם אירועים‬
‫מסעדה‬
‫גלידרייה‬
‫מסעדה‬
‫מסעדה‬
‫בית מלון‬
‫מסעדה‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫‪15/01/2013‬‬
‫‪17/04/2013‬‬
‫‪01/05/2013‬‬
‫‪03/04/2013‬‬
‫‪29/05/2013‬‬
‫‪20/01/2013‬‬
‫‪20/01/2013‬‬
‫‪21/02/2013‬‬
‫‪08/05/2013‬‬
‫‪21/02/2013‬‬
‫‪04/04/2013‬‬
‫‪26/05/2013‬‬
‫‪08/05/2013‬‬
‫‪03/01/2013‬‬
‫‪21/02/2013‬‬
‫‪08/05/2013‬‬
‫‪26/05/2013‬‬
‫‪28/04/2013‬‬
‫‪04/04/2013‬‬
‫‪28/04/2013‬‬
‫‪14/04/2013‬‬
‫‪14/04/2013‬‬
‫‪17/04/2013‬‬
‫‪28/04/2013‬‬
‫‪14/04/2013‬‬
‫‪02/05/2013‬‬
‫‪02/05/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪16/06/2013‬‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫‪16/06/2013‬‬
‫‪05/08/2013‬‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫יציאה מהמטבח‬
‫מרכז אנרגיה‬
‫יציאה כללית‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד שומן‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד דלקים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫‪<20‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪<20‬‬
‫‬‫‬‫‪378‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪236‬‬
‫)‪10(<25‬‬
‫‪215‬‬
‫‪166‬‬
‫‪32‬‬
‫)‪5(<14‬‬
‫)‪12(<16.6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪43‬‬
‫‪430‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4655‬‬
‫‪55‬‬
‫‪596810‬‬
‫‪72037‬‬
‫‪786‬‬
‫)‪14(<20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪109‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪186‬‬
‫‪223‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪47‬‬
‫‪145‬‬
‫‪151‬‬
‫‪194‬‬
‫‪74‬‬
‫‪689‬‬
‫‪281‬‬
‫‪100‬‬
‫‪91‬‬
‫‪62‬‬
‫‪119‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪<20‬‬
‫)‪10(<20‬‬
‫‪427‬‬
‫‪134‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪30‬‬
‫‪357‬‬
‫‪1951‬‬
‫‪198‬‬
‫‪2<20‬‬
‫‪300‬‬
‫‪489‬‬
‫‪79‬‬
‫‪69‬‬
‫‪67‬‬
‫‪21523‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪45.9‬‬
‫‪6.40‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪260‬‬
‫‪283‬‬
‫‪97.8‬‬
‫‪64.4‬‬
‫‪95‬‬
‫‪139‬‬
‫‪90‬‬
‫‪230‬‬
‫‪190‬‬
‫‪130‬‬
‫‪31‬‬
‫‪43‬‬
‫‪107‬‬
‫‪176‬‬
‫‪200‬‬
‫‪176‬‬
‫‪330‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪82‬‬
‫‪256‬‬
‫‪249‬‬
‫‪350‬‬
‫‪137‬‬
‫‪303‬‬
‫‪281‬‬
‫‪190‬‬
‫‪100‬‬
‫‪105‬‬
‫‪139‬‬
‫)‪19(<25‬‬
‫‪84‬‬
‫‪<25‬‬
‫‪322‬‬
‫‪406‬‬
‫‪17970‬‬
‫‪600‬‬
‫‪137‬‬
‫‪1120‬‬
‫‪56‬‬
‫‪739‬‬
‫‪335‬‬
‫‪393‬‬
‫‪121‬‬
‫‪73‬‬
‫‪163‬‬
‫‪113‬‬
‫‪629‬‬
‫‪67‬‬
‫‪13490‬‬
‫‪70‬‬
‫‪104‬‬
‫‪60‬‬
‫‪129‬‬
‫‪65‬‬
‫‪122‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1507‬‬
‫‪481‬‬
‫‪1736‬‬
‫‪364‬‬
‫‪90‬‬
‫‪488‬‬
‫‪1274‬‬
‫‪292‬‬
‫‪131‬‬
‫‪162‬‬
‫‪6714‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪138‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3498‬‬
‫‪3147‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪29(<50‬‬
‫‪123‬‬
‫‪109‬‬
‫‪6107‬‬
‫‪5503‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪200‬‬
‫‬‫‪1872‬‬
‫‪581‬‬
‫‪278‬‬
‫‪308‬‬
‫‪69‬‬
‫‪1949‬‬
‫‪3592‬‬
‫‪6502‬‬
‫‪1513‬‬
‫‪330‬‬
‫‪2177‬‬
‫‪4423‬‬
‫‪821‬‬
‫‪606‬‬
‫‪740‬‬
‫‪14275‬‬
‫‪8.45‬‬
‫‪7.62‬‬
‫‪7.63‬‬
‫‪5.03‬‬
‫‪4.87‬‬
‫‪6.67‬‬
‫‪6.80‬‬
‫‪7.29‬‬
‫‪7.40‬‬
‫‪6.18‬‬
‫‪6.11‬‬
‫‪5.16‬‬
‫‪7.07‬‬
‫‪7.66‬‬
‫‪6.54‬‬
‫‪6.33‬‬
‫‪5.27‬‬
‫‪5.16‬‬
‫‪8.27‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪7.41‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪7.75‬‬
‫‪7.71‬‬
‫‪7.50‬‬
‫‪7.88‬‬
‫‪6.98‬‬
‫‪6.80‬‬
‫‪5.96‬‬
‫‪6.18‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪11.87‬‬
‫‪6.05‬‬
‫‪6.71‬‬
‫‪7.28‬‬
‫‪7.68‬‬
‫‪5.80‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫תקין‬
‫תקין‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫תקין‬
‫‬‫‬‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫אזור תעשייה‬
‫קיסריה‬
‫אגמי‬
‫טארה‬
‫עספור‪+‬שולה‬
‫בנדי בר‬
‫בסט קרטון‬
‫ווטנפס‬
‫כרמל מערכות מיכלים‬
‫מוצרי שלם‬
‫מדיקיור טכנולוגיות‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫‪27/05/2013‬‬
‫מאפיה‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫‪24/06/2013‬‬
‫אולם אירועים‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫‪27/05/2013‬‬
‫מסעדה‬
‫‪19/06/2013‬‬
‫מסעדה‬
‫‪19/06/2013‬‬
‫מפעל לייצור קרטון ‪19/06/2013‬‬
‫‪06/11/2013‬‬
‫‪11/06/2013‬‬
‫‪07/08/2013‬‬
‫‪06/11/2013‬‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫‪7.28‬‬
‫‪6.90‬‬
‫‪5.41‬‬
‫‪6.25‬‬
‫‪6.22‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪7.40‬‬
‫‪7.50‬‬
‫‪7.97‬‬
‫‪8.58‬‬
‫‪8.76‬‬
‫‪7.87‬‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫יציאה ממפריד שומנים‬
‫‪3908‬‬
‫‪3407‬‬
‫‪1791‬‬
‫‪976‬‬
‫‪3717‬‬
‫‪7920‬‬
‫‪121‬‬
‫‪2994‬‬
‫‪1556‬‬
‫‪538‬‬
‫‪414‬‬
‫‪1484‬‬
‫‪200‬‬
‫‪33‬‬
‫‪171‬‬
‫‪76‬‬
‫‪409‬‬
‫‪1572‬‬
‫‬‫‬‫‪24‬‬
‫‬‫‬‫‪24‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪290‬‬
‫‪277‬‬
‫‪130‬‬
‫‪17‬‬
‫‪667‬‬
‫‪1745‬‬
‫‪33‬‬
‫‪245‬‬
‫‪193‬‬
‫‬‫‬‫‪172‬‬
‫‪668‬‬
‫‪320‬‬
‫‪227‬‬
‫‪178‬‬
‫‪520‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪<25‬‬
‫‪1097‬‬
‫‪186‬‬
‫‪94‬‬
‫‪86‬‬
‫‪398‬‬
‫‪1750‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1806‬‬
‫‬‫‪13‬‬
‫‪353‬‬
‫‪263‬‬
‫‪243‬‬
‫‪172‬‬
‫‪245‬‬
‫‪323‬‬
‫‪77‬‬
‫‪81‬‬
‫‪541‬‬
‫‪1133‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪293‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2.1‬‬
‫‬‫‪9.3‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪590‬‬
‫‬‫‪348‬‬
‫‪7.48‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪<12.5‬‬
‫‪5<20‬‬
‫‪5<20‬‬
‫‬‫‬‫‪5.1‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪5021‬‬
‫‪4<20‬‬
‫‪59‬‬
‫‪735‬‬
‫‬‫‪100‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪1484‬‬
‫‬‫‪<20‬‬
‫‪280‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪783‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫תקין‬
‫חריגה בנחושת‬
‫‬‫תקין‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪09/04/2013‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מורכב‬
‫‬‫‪400‬‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪7.70‬‬
‫מפעל לייצור מוצרי‬
‫מוצרי היגיינה‬
‫מפעל לייצור מוצרי‬
‫אריזה‬
‫ייצור תוספי מזון‬
‫ייצור אריזות‬
‫פלסטיק‬
‫‪-‬‬
‫‪12/06/2013‬‬
‫תקין‬
‫‪8.43‬‬
‫‪8.57‬‬
‫מורכב‬
‫מרכבים‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫‪553‬‬
‫‪365‬‬
‫‪8.83‬‬
‫‪184‬‬
‫‪8.01‬‬
‫‪109‬‬
‫‪62‬‬
‫‪954‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪159‬‬
‫‪9‬‬
‫‪252‬‬
‫‪-‬‬
‫‪272‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪159‬‬
‫‪656‬‬
‫‬‫‪9<25‬‬
‫‬‫‬‫‪187‬‬
‫‪24‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18<20‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪72‬‬
‫‬‫‬‫‪87.7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7<20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫יציאה תעשייתית‬
‫תעשיית תחבורה‬
‫פורט קפה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫סימה נאנוטק‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12/06/2013‬‬
‫מסעדה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מורכב‬
‫ביוטכנולוגיה‬
‫‪-‬‬
‫יש‬
‫מורכב‬
‫‪18/06/2013‬‬
‫יציאה כללית‬
‫יש‬
‫‪10/06/2013‬‬
‫‪07/08/2013‬‬
‫‪162‬‬
‫‪<15‬‬
‫מורכב‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מורכב‬
‫‬‫‪<20‬‬
‫‪7.72‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪7.56‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪176‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪732‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪452‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪48‬‬
‫‪-‬‬
‫‪<25‬‬
‫יש‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫‪67‬‬
‫‪166‬‬
‫‪25/06/2013‬‬
‫‪141‬‬
‫‪125‬‬
‫מורכב‬
‫‬‫‪-‬‬
‫אקראי‬
‫‪53‬‬
‫‪8.47‬‬
‫‪9<20‬‬
‫‪5.91‬‬
‫‬‫‪66‬‬
‫‪227‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1084‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪3.3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪75‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪<25‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪82‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪168‬‬
‫‪19/06/2013‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪06/11/2013‬‬
‫‪5<20‬‬
‫‪4<20‬‬
‫אקראי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫אקראי‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪147‬‬
‫‪7.78‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪216‬‬
‫‪8.17‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪302‬‬
‫‪1332‬‬
‫‪55‬‬
‫‪-‬‬
‫‪168‬‬
‫‪80‬‬
‫‪82‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪502‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪84‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25/06/2013‬‬
‫שיקארצי‬
‫מורכב‬
‫פרנקל כ‪.‬ד בע"מ‬
‫קואיה בורגר בר קפה‬
‫ר‪.‬נ כרסום‬
‫שיפר מגם תעשיות בע"מ‬
‫‪-‬‬
‫‪68‬‬
‫‪19/06/2013‬‬
‫‪-‬‬
‫‪526‬‬
‫‪09/04/2013‬‬
‫‪9<20‬‬
‫‪221‬‬
‫‪142‬‬
‫אקראי‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪7.60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪107‬‬
‫‪7<25‬‬
‫‪373‬‬
‫יש‬
‫‪107‬‬
‫‪79.5‬‬
‫‪06/11/2013‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מורכב‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מורכב‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪8.41‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪8.62‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪09/04/2013‬‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫‪7.56‬‬
‫‪8.14‬‬
‫אקראי‬
‫יציאה ממפריד‬
‫‪279‬‬
‫‪220‬‬
‫‪41‬‬
‫‪16‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪106‬‬
‫‪-‬‬
‫‪145‬‬
‫‪-‬‬
‫‪239‬‬
‫‪129‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪13<20‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪7<14‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪8<20‬‬
‫‪<20‬‬
‫‬‫‪13<20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10/06/2013‬‬
‫‪05/11/2013‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מורכב‬
‫מורכב‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8.47‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪422‬‬
‫‪332‬‬
‫‪2.3‬‬
‫יש‬
‫‪98‬‬
‫‪110‬‬
‫‪-‬‬
‫אקראי‬
‫אקראי‬
‫מפעל לייצור‬
‫אריזות‬
‫מסעדה‬
‫מתכת וכרסום‬
‫ייצור גומי‬
‫תחנת דלק פז‬
‫תעשיות מבלטים אנדלנדר‬
‫מפעל מזון‬
‫תחנת דלק‬
‫מתכת וכרסום‬
‫‪4.3‬‬
‫‪3.0‬‬
‫יש‬
‫איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה )שרון ‪ -‬כרמל(‬
‫‪/http://www.sc-sviva.org.il‬‬