הכנת יין אדום יבש תרשים זרימה

Comments

Transcription

הכנת יין אדום יבש תרשים זרימה
‫הכנת יין אדום יבש‬
‫תרשים זרימה‬
‫קבלת הענבים האדומים‬
‫הוספת ביסולפיט‬
‫הוספת סטרטר‬
‫שמרים‬
‫מזין שמרים‬
‫(‪ 01%‬לאחר התחלת‬
‫תסיסה ו‪ 01%‬אחרי‬
‫ש‪ 0\3‬מכמות הסוכר‬
‫נצרכה‬
‫שבירה והפרדה‬
‫תסיסה‬
‫אלכוהולית‬
‫הפרדת היין החופשי‬
‫בסיום התסיסה‬
‫תיקון חומצה (הוספת‬
‫חומצה טרטרית) במידת‬
‫הצורך ל‬
‫‪pH>36.0‬‬
‫דימום תירוש לריכוז‬
‫היין (עד ‪ 01%‬ממשקל‬
‫הענבים) ו‬
‫הכנת רוזה? לא‬
‫כן‬
‫ראה הכנת יין רוזה‬
‫סחיטת הקליפות‬
‫שפייה מהמשקעים‬
‫הגסים לאחר ‪84‬‬
‫שעות‬
‫הוספת בקטריה‬
‫מלולקטית‬
‫תסיסה מלולקטית‬
‫שפייה בסיום התסיסה‬
‫המלולקטית‬
‫ניהול גופרית חופשית‬
‫ביין‬
‫ישון‬
‫‪ 2-3‬שפיות בשנה‬
‫הראשונה‬
‫בלנדינג‬
‫הצללה‬
‫סינון‬
‫תיקון גופרית חופשית‬
‫לפני בקבוק‬
‫ביקבוק ופיקוק‬
‫שפיכת‬
‫המיץ‬

Similar documents