שירון " ברוך בני " - GROUPE des TENS NUKVA BB Francophone

Transcription

שירון " ברוך בני " - GROUPE des TENS NUKVA BB Francophone
‫בס"ד‬
‫שירון‬
"‫"בני ברוך‬
“Bnei Baruch”
Songs Book
2013 ‫תשע"ג‬
‫מהדורה שניה‬
2013 ‫מאי‬
Second Edition
May 2013
‫תוכן שירים‬
‫שירי שבת‪5 ................................................................................‬‬
‫מה ידידות מנוחתך ‪5 ...............................................................................‬‬
‫יה ריבון עלם ‪7 .......................................................................................‬‬
‫צמאה נפשי ‪8 ..........................................................................................‬‬
‫ברוך אל עליון ‪10 ....................................................................................‬‬
‫כי אשמרה שבת ‪12 .................................................................................‬‬
‫דרור יקרא‪14 .........................................................................................‬‬
‫בני היכלא ‪15 .........................................................................................‬‬
‫מזמור לדוד ‪16 .......................................................................................‬‬
‫ידיד נפש‪17 ............................................................................................‬‬
‫אל המסתתר ‪18 ......................................................................................‬‬
‫למען אחי ורעי ‪19 ...................................................................................‬‬
‫והאר עינינו בתורתך ‪19 ...........................................................................‬‬
‫כי חלצת נפשי ‪19 ....................................................................................‬‬
‫מי האיש ‪20 ...........................................................................................‬‬
‫קוה אל ה' ‪20 .........................................................................................‬‬
‫שירו לו ‪20 .............................................................................................‬‬
‫אם תחנה עלי מחנה ‪20 ............................................................................‬‬
‫שמע ישראל ‪20 .......................................................................................‬‬
‫ישמחו השמים ‪21 ...................................................................................‬‬
‫אלה חמדה ליבי ‪21 .................................................................................‬‬
‫אשירה לה' בחיי ‪21 .................................................................................‬‬
‫ופרצת ‪21 ...............................................................................................‬‬
‫כל העולם כולו ‪21 ...................................................................................‬‬
‫אשא עיני ‪21 ...........................................................................................‬‬
‫כה אמר ה'‪22 .........................................................................................‬‬
‫והביאותים אל הר קודשי ‪22 ....................................................................‬‬
‫אתה בחרתנו‪22 ......................................................................................‬‬
‫לחן ישראלי ‪23 ............................................................................‬‬
‫תנו לקצב לעלות ‪23 .................................................................................‬‬
‫מחר‪24 ..................................................................................................‬‬
‫תודה על כל מה שבראת ‪24 ......................................................................‬‬
‫שיפתח עלי עכשיו ‪25 ...............................................................................‬‬
‫כתר וחוכמה ‪26 ......................................................................................‬‬
‫סימן ‪27 .................................................................................................‬‬
‫הפצה יוצאים להתקפה ‪27 .......................................................................‬‬
‫הכל פתוח ‪28 ..........................................................................................‬‬
‫כאן נולדתי ‪29 ........................................................................................‬‬
‫כל הכבוד ‪30 ..........................................................................................‬‬
‫במקום קטן ‪31 .......................................................................................‬‬
‫בחיים הכל עובר ‪31 .................................................................................‬‬
‫עברתי ת'מחסום ‪32 ................................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫הערבות ‪33 ............................................................................................‬‬
‫שירו של שפשף ‪34 ..................................................................................‬‬
‫סאלאם‪35 .............................................................................................‬‬
‫לא נפסיק לרצות ‪35 ................................................................................‬‬
‫חבר אהוב שלי ‪36 ...................................................................................‬‬
‫מעבר לתנועות המדומות ‪37 .....................................................................‬‬
‫אני ואתה נשנה את העולם ‪38 ..................................................................‬‬
‫ואיך נדע ‪38 ...........................................................................................‬‬
‫איזו מין קבוצה ‪39 .................................................................................‬‬
‫ולפעמים החגיגה נגמרת ‪40 ......................................................................‬‬
‫לחן רוסי ‪ -‬סובייטי‪41 ...................................................................‬‬
‫העולם מצוי בתוכנו ‪41 ............................................................................‬‬
‫אין דבר גדול שבחיינו ‪42 .........................................................................‬‬
‫בשיעור הבוקר ‪43 ...................................................................................‬‬
‫בואו נתקדם יחד ‪44 ................................................................................‬‬
‫אצלנו בקבוצה ‪45 ...................................................................................‬‬
‫צעד קדימה ‪46 .......................................................................................‬‬
‫אנחנו בני ברוך ‪47 ...................................................................................‬‬
‫בואו נלמד ביחד ‪48 .................................................................................‬‬
‫חולת אהבה ‪49 .......................................................................................‬‬
‫חייבים‪49 ..............................................................................................‬‬
‫הבורא הוא מטרתנו ‪50 ...........................................................................‬‬
‫כח ערבות ‪50 ..........................................................................................‬‬
‫כלי העולמי נבנה ביחד ‪51 ........................................................................‬‬
‫בוא וראה ‪52 ..........................................................................................‬‬
‫אלטרואיזם ‪53 .......................................................................................‬‬
‫נפעל כאחד ‪53 ........................................................................................‬‬
‫הבורא תציל אותי ‪54 ..............................................................................‬‬
‫צריך להתחבר ‪55 ....................................................................................‬‬
‫בורא הוא מטרת החיים ‪56 ......................................................................‬‬
‫בעולמינו ‪57 ...........................................................................................‬‬
‫חוק אחד ‪58 ...........................................................................................‬‬
‫קמה מדינת משרתי בורא ‪59 ....................................................................‬‬
‫השפעה ‪60 .............................................................................................‬‬
‫לנו לא איכפת ‪60 ....................................................................................‬‬
‫כל הסולם ‪61 .........................................................................................‬‬
‫עצב אתה תלך ‪62 ...................................................................................‬‬
‫דרכינו ‪62 ..............................................................................................‬‬
‫הו נקודה קטנה ‪63 ..................................................................................‬‬
‫שכינה תשרה ביננו ‪64 .............................................................................‬‬
‫כלי העולמי ‪65 .......................................................................................‬‬
‫שיר החבר ‪66 .........................................................................................‬‬
‫יש רגע קט ‪67 .........................................................................................‬‬
‫ואנחנו פונים אליך‪67 ..............................................................................‬‬
‫לא מרגישים שיש מרחק ‪68 .....................................................................‬‬
‫הוא תמיד ראשון ‪68 ...............................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫לחן קלאסי ‪70 .............................................................................‬‬
‫בואו נתכלל‪70 ........................................................................................‬‬
‫אנחנו ערבים ‪71 ......................................................................................‬‬
‫כל החיים הם ‪71 ......................................................................................‬‬
‫הבורא הוא מיטיב לכולנו ‪72 ....................................................................‬‬
‫לחיים ‪73 ...............................................................................................‬‬
‫מטרת החברה ‪74 ....................................................................................‬‬
‫איפה האור ‪75 ........................................................................................‬‬
‫לחן בינלאומי ‪76 ..........................................................................‬‬
‫אני חוזר הביתה ‪76 .................................................................................‬‬
‫כולם מתפעלים ‪77 ..................................................................................‬‬
‫נכללים בחברה ‪78 ...................................................................................‬‬
‫ישנו מקום צנוע ‪79 ..................................................................................‬‬
‫ואהבת לרעך כמוך ‪79 ..............................................................................‬‬
‫רק אתה בונה בנו רצון ‪80 ........................................................................‬‬
‫כשנרצה כאיש אחד ‪80 ............................................................................‬‬
‫גמר תיקון ‪81 .........................................................................................‬‬
‫מה היא תכונת ההשפעה‪81 ......................................................................‬‬
‫לחן בני ברוך ‪83 ...........................................................................‬‬
‫אין עוד מצב מאושר ‪83 ...........................................................................‬‬
‫הנה באנו ‪84 ...........................................................................................‬‬
‫האדם כבר חי ‪84 ....................................................................................‬‬
‫היחס שלך ‪85 .........................................................................................‬‬
‫התרופה היחידה ‪86 .................................................................................‬‬
‫האהבה היא לא שלך ‪87 ...........................................................................‬‬
‫באותה סירה‪87 ......................................................................................‬‬
‫כשהלב מחליט ‪88 ...................................................................................‬‬
‫יש ‪88 ....................................................................................................‬‬
‫הללו ‪89 .................................................................................................‬‬
‫יחד ‪90 ...................................................................................................‬‬
‫האהבה היא האור ‪91 ..............................................................................‬‬
‫יש לנו שיטה ‪92 ......................................................................................‬‬
‫יאללה אחים להתעורר ‪92 ........................................................................‬‬
‫אהבה אמיתית ‪93 ...................................................................................‬‬
‫שיר לאיחוד ‪94 .......................................................................................‬‬
‫נטפס על הסולם ‪95 .................................................................................‬‬
‫נעלה ביחד נעלה ‪96 .................................................................................‬‬
‫למצוא את העליון ‪97 ...............................................................................‬‬
‫‪98 .........................................................Songs Table of Content‬‬
‫‪4‬‬
5
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
‫שירי שבת‬
Shabath Songs
Ma Yedidut Menuhatech
‫מה ידידות מנוחתך‬
Ma yedidut menuhatech
Att Shabbat haMalka
Bechen naruts likratech
Boi Kalla nesucha
‫מה ידידות מנוחתך‬
‫את שבת המלכה‬
‫בכן נרוץ לקראתך‬
‫בואי כלה נסוכה‬
Levush bigdei chamudot
Lehadlik ner bivracha
Vetachel kola avodot
Lo taasu melacha
‫לבוש בגדי חמודות‬
‫להדליק נר בברכה‬
‫ותכל כל העבודות‬
‫לא תעשו מלאכה‬
Lehit'aneg beta'anugim
Barburim ve slav vedagim
Me'erev mazminim
Kol minei mat'amim
Mibe'od yom muchanim
Tarnegolim mefutamim
‫להתענג בתענוגים‬
‫ברבורים ושליו ודגים‬
‫מערב מזמינים‬
‫כל מיני מטעמים‬
‫מבעוד יום מוכנים‬
‫תרנגולים מפוטמים‬
Vela'aroch kama minim
Shtot ye'inot mevusamim
Vetafnukey ma'adanim
Bechol shalosh pe'amim
‫ולערוך כמה מינים‬
‫שתות יינות מבושמים‬
‫ותפנוקי מעדנים‬
‫בכל שלוש פעמים‬
Lehit'aneg beta'anugim
Barburim ve slav vedagim
‫להתענג בתענוגים‬
‫ברבורים ושליו ודגים‬
Nachalat Yaakov yirash
Bli metsarim nachala
Veyechabduhu ashir varash
Vetizku lege'ula
‫נחלת יעקב יירש‬
‫בלי מצרים נחלה‬
‫ויכבדוהו עשיר ורש‬
‫ותזכו לגאולה‬
Yom Shabbat im tishmeru
Vehayitem li sgula
Sheshet yamim ta'avodu
Uvashviyi nagila
‫יום שבת אם תשמרו‬
‫והייתם לי סגולה‬
‫ששת ימים תעבודו‬
‫ובשביעי נגילה‬
Lehit'aneg beta'anugim
Barburim ve slav vedagim
‫להתענג בתענוגים‬
‫ברבורים ושליו ודגים‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Chafatsecha asurim
Vegam lachshov cheshbonot
Hirhurim mutarim
Uleshadech habanot
Vetinok lelamdo sefer
Lamnatse'ach benginot
Velahagot be'imray shefer
Bechol pinot umachanot
Lehit'aneg beta'anugim
Barburim veslav vedagim
6
‫חפציך אסורים‬
‫וגם לחשוב חשבונות‬
‫הרהורים מותרים‬
‫ולשדך הבנות‬
‫ותינוק ללמדו ספר‬
‫למנצח בנגינות‬
‫ולהגות באמרי שפר‬
‫בכל פינות ומחנות‬
‫להתענג בתענוגים‬
‫ברבורים ושליו ודגים‬
Hiluchach tihye bnachat
Oneg kra laShabbat
Vehashena meshubachat
Kedat nefesh meshivat
‫הילוכך תהא בנחת‬
‫עונג קרא לשבת‬
‫והשינה משובחת‬
‫כדת נפש משיבת‬
Bechen nafshi lecha arga
Velanuach bechibat
Kashoshanim suga
Bo yanuchu ben ubat
‫בכן נפשי לך ערגה‬
‫ולנוח בחיבת‬
‫כשושנים סוגה‬
‫בו ינוחו בן ובת‬
Lehit'aneg beta'anugim
Barburim ve slav vedagim
Me'ein olam aba
Yom Shabbat menucha
Col hamit'angim ba
Yizku lerov simcha
Mechevley Mashiach
Yutsalu lirvacha
Pedoteinu tatsmiach
Venas yagon ve'anaha
Lehit'aneg beta'anugim
Barburim ve slav vedagim
‫להתענג בתענוגים‬
‫ברבורים ושליו ודגים‬
‫מעין עולם הבא‬
‫יום שבת מנוחה‬
‫כל המתענגים בה‬
‫יזכו לרוב שמחה‬
‫מחבלי משיח‬
‫יוצלו לרווחה‬
‫פדותנו תצמיח‬
‫ונס יגון ואנחה‬
‫להתענג בתענוגים‬
‫ברבורים ושליו ודגים‬
7
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Ya Ribon Alam
‫יה ריבון עלם‬
Ya Ribon Alam veAlmaya
Ant Hu Malka Melech Malkaya
Oved Gevurtah veTimhaya
Shfar Kadmah Leahvaya
‫יה ריבון עלם ועלמיא‬
‫אנת הוא מלכא מלך מלכיא‬
‫עובד גבורתך ותמהיא‬
‫שפר קדמך להחויא‬
Shvachin asader tsafra veramsha
Lach Eloha Kadisha
Di vera kol nafsha
Irin Kadishin uvnei ansha
Chevat bara veofei shmaya
‫שבחין אסדר צפרא ורמשא‬
‫לך אלהא קדישא‬
‫די ברא כל נפשא‬
‫עירין קדישין ובני אנשא‬
‫חיוות ברא ועופי שמיא‬
Ya Ribon…
Ravrevin ovadaih vetakifin
Makheh remaya ve zakif kfifin
Loo yichyei gevar shnin alfin
Lo yeol Gvur tach
Bechush-benaya
Ya Ribon…
Eloah di Ley Yekar urvuta
Perok yat anach Mipum aryavata
Ve'apek yat amach migo galuta
Amech di vahart Michol umaya
Ya Ribon…
Le Mikdashech Tuv
UleKodesh Kudshin
Atar divei yechdun
ruchin venafshin
Ve'yizamrun lach
shirin verachashin
BeYerushalem karta deshoufraya
Ya Ribon…
...‫יה רבון‬
‫רברבין עובדיך ותקיפין‬
‫מכיך רמיא וזקיף כפיפין‬
‫לו יחיה גבר שנין אלפין‬
‫לא ייעול גבורתך‬
‫בחושבניא‬
...‫יה רבון‬
‫אלהא די לה יקר ורבותא‬
‫פרוק ית ענך מפום אריותא‬
‫ואפיק ית עמך מגו גלותא‬
‫עמך די בחרת מכל אומיא‬
...‫יה רבון‬
‫למקדשך תוב‬
‫ולקדש קדשין‬
‫אתר די ביה יחדון‬
‫רוחין ונפשין‬
‫ויזמרון לך‬
‫שירין ורחשין‬
‫בירושלם קרתא דשופריא‬
...‫יה רבון‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Tsama Nafshi
Tsama tsama nafshi
Le Elokim leEl chai
Libbi libbi uvsari
Yerra neinu le El chai
El echad bra'ani
Ve amar chai ani
Ki lo yirani
Ha'adam vachai
Tsama…
Bara kol bechohma
Be'etsa uvemzima
Meod ne'elama
Me'eyney kol chai
Tsama…
Ram al kol kevodo
Kol pe yichave hodo
Baruch asher beyado
Nefesh kol chai
Tsama…
Hivdil ninei tam
Chookim lehorotam
Asher yase otam
Ha'adam vechai
Tsama…
Mi ze yits'tadak
Nimshal le'avak dak
Emet ki lo yitsdak
Lefaneicha kol chai
Tsama…
Belev yetzer chashuv
Kedmut chamat achshuv
Ve'eichacha yashuv
Abasar echai
Tsama…
8
‫צמאה נפשי‬
‫צמאה נפשי‬
‫לאלוקים לאל חי‬
‫לבי ובשרי‬
!‫ירננו לאל חי‬
‫אל אחד בראני‬
‫ואמר חי אני‬
‫כי לא יראני‬
‫האדם וחי‬
…‫צמאה‬
‫ברא כל בחכמה‬
‫בעצה ובמזימה‬
‫מאד נעלמה‬
‫מעיני כל חי‬
…‫צמאה‬
‫רם על כל כבודו‬
‫כל פה יחווה הודו‬
‫ברוך אשר בידו‬
‫נפש כל חי‬
…‫צמאה‬
‫הבדיל ניני תם‬
‫חוקים להורותם‬
‫אשר יעשה אותם‬
‫האדם וחי‬
…‫צמאה‬
‫מי זה יצטדק‬
‫נמשל לאבק דק‬
‫אמת כי לא יצדק‬
‫לפניך כל חי‬
…‫צמאה‬
‫בלב יצר חשוב‬
‫כדמות חמת עכשוב‬
‫ואיככה ישוב‬
‫הבשר החי‬
…‫צמאה‬
9
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Nesogim im avu
Umidarkam shavu
Terem yishkavu
Beit moed lechol chai
‫נסוגים אם אבו‬
‫ומדרכם שבו‬
‫טרם ישכבו‬
‫בית מועד לכל חי‬
Tsama tsama nafshi
Le Elokim leEl chai
Libbi libbi uvsari
Yerra neinu le El chai
‫צמאה נפשי‬
‫לאלוקים לאל חי‬
‫לבי ובשרי‬
!‫ירננו לאל חי‬
Al kol ahudecha
Kol pe teyachadeha
Poteach et yadecha
Umasbi'a kol chai
Tsama…
Zchor ahavat kedumim
Vehachaye nirdamim
Vekarev ha'yamim
Asher ben ishai chai
Tsama…
Re'e legveret emet
Shifcha noemet
Lo ki bnech hamet
Uvni hachai
Tsama…
Ekod al api
Veefros lecha kapi
Et ki eftach pi
Benyshmat kol chai
Tsama…
‫על כל אהודיך‬
‫כל פה תיחדך‬
‫פותח את ידך‬
‫ומשביע כל חי‬
…‫צמאה‬
‫זכור אהבת קדומים‬
‫והחיה נרדמים‬
‫וקרב הימים‬
‫אשר בן ישי חי‬
…‫צמאה‬
‫ראה לגברת אמת‬
‫שפחה נואמת‬
‫לא כי בנך המת‬
‫ובני החי‬
…‫צמאה‬
‫אקוד על אפי‬
‫ואפרוש לך כפי‬
‫עת כי אפתח פי‬
‫בנשמת כל חי‬
…‫צמאה‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
10
Baruch El Elyon
‫ברוך אל עליון‬
Baruch El Elyon
Asher natan menucha
Lenafshenu pidyon
Miset ve'anacha
‫ברוך אל עליון‬
‫אשר נתן מנוחה‬
‫לנפשנו פדיון‬
‫משאת ואנחה‬
Vehu yidrosh leTsion
Eer hanidacha
Ad ana tugi'yon
Nefesh ne'enacha
‫והוא ידרוש לציון‬
‫עיר הנידחה‬
‫עד אנה תוגיון‬
‫נפש נאנחה‬
Ha'Shomer Shabbat
Haben im habat
LaEl yeratsu
Kemincha al machavat
‫השומר שבת‬
‫הבן עם הבת‬
‫לאל ירצו‬
‫כמנחה על מחבת‬
Rochev ba'aravot
Melech Olamim
Et amo lishbot
Izen bane'imim
‫רוכב בערבות‬
‫מלך עולמים‬
‫את עמו לשבות‬
‫איזן בנעימים‬
Bema'achalei arvot
Beminey mata'amim
Bemalbushei Kavod
Zevach mishpacha
‫במאכלי ערבות‬
‫במיני מטעמים‬
‫במלבושי כבוד‬
‫זבח משפחה‬
Ha'Shomer Shabbat…
…‫השומר שבת‬
Ve'Ashrei kol choche
Letashlumei kefel
Me'et kol soche
Shochen ba'arafel
‫ואשרי כל חוכי‬
‫לתשלומי כפל‬
‫מאת כל סוכה‬
‫שוכן בערפל‬
Nachala lo yizke
Behar uvashafel
Nachala umenucha
Kashemesh lo zarcha
‫נחלה לו יזכה‬
‫בהר ובשפל‬
‫נחלה ומנוחה‬
‫כשמש לו זרחה‬
Ha'Shomer Shabbat…
…‫השומר שבת‬
Kol shomer Shabbat
Kedat machlelo
Hen hechsher chibat
Kodesh goralo
‫כל שומר שבת‬
‫כדת מחללו‬
‫הן הכשר חיבת‬
‫קודש גורלו‬
11
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Ve'im yetse hovat
Ha'yom ashrey lo
El El Adon mcholelo
Mincha he shlucha
‫ואם יצא חובת‬
‫היום אשרי לו‬
‫אל אל אדון מחוללו‬
‫מנחה היא שלוחה‬
Ha'Shomer Shabbat
Haben im habat
LaEl yeratsu
Kemincha al machavat
‫השומר שבת‬
‫הבן עם הבת‬
‫לאל ירצו‬
‫כמנחה על מחבת‬
Chemdat ha'yamim
Kra'o Eli Tsur
VeAshrei litmimim
Im iye natsur
‫חמדת הימים‬
‫קראו אלי צור‬
‫ואשרי לתמימים‬
‫אם יהיה נצור‬
Keter hilumim
Al rosham yatsur
Tsur ha'olamim
Rucho bam nacha
Ha'Shomer Shabbat…
Zachor et yom ha'Shabbat
Lekadsho
Karno ki gavha
Nezer al rosho
‫כתר הלומים‬
‫על ראשם יצור‬
‫צור העולמים‬
‫רוחו בם נחה‬
…‫השומר שבת‬
‫זכור את יום השבת‬
‫לקדשו‬
‫קרנו כי גבהה‬
‫נזר על ראשו‬
Al ken yiten ha'adam
Lenafsho
Oneg vegam simcha
bahem lemashcha
‫על כן יתן האדם‬
‫לנפשו‬
‫עונג וגם שמחה‬
‫בהם למשחה‬
Ha'Shomer Shabbat…
…‫השומר שבת‬
Kodesh hee lachem
Shabbat haMalka
El toh bateychem
Lehaniach bracha
‫קודש היא לכם‬
‫שבת המלכה‬
‫אל תוך בתיכם‬
‫להניח ברכה‬
Bechol moshvoteychem
Lo ta'asu melacha
Bneichem uvnotechem
Eved vegam shifcha
‫בכל מושבותיכם‬
‫לא תעשו מלאכה‬
‫בניכם ובנותיכם‬
‫עבד וגם שפחה‬
Ha'Shomer Shabbat…
…‫השומר שבת‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
12
Ki Eshmera Shabbat
‫כי אשמרה שבת‬
Ki eshmera Shabbat
El yishmereni
Ot he le'olmei ad
Beino uveini
‫כי אשמרה שבת‬
‫אל ישמרני‬
‫אות היא לעולמי עד‬
‫בינו וביני‬
Asur metso chefets
Asot derahim
Gam miledaber bo
Divrei tserahim
‫אסור מצוא חפץ‬
‫עשות דרכים‬
‫גם מלדבר בו‬
‫דברי צרכים‬
Divrei sechora af
Divrei melachim
Ehege beTorat El
Utechakmeni
‫דברי סחורה אף‬
‫דברי מלכים‬
‫אהגה בתורת אל‬
‫ותחכמני‬
Ki eshmera Shabbat…
…‫כי אשמרה שבת‬
Bo emtsa tamid
Nofesh lenafshi
Hinei ledor rishon
Natan kedoshi
‫בו אמצא תמיד‬
‫נופש לנפשי‬
‫הנה לדור ראשון‬
‫נתן קדושי‬
Mofet betet lehem
Mishne bashishi
Kacha bekol shishi
Yachpil mezoni
‫מופת בתת לחם‬
‫משנה בששי‬
‫ככה בכל שישי‬
‫יכפיל מזוני‬
Ki eshmera Shabbat…
…‫כי אשמרה שבת‬
Rasham bedat haEl
Chok el seganav
Bo laaroch lechem
Panim befanav
‫רשם בדת האל‬
‫חוק אל סגניו‬
‫בו לערוך לחם‬
‫פנים בפניו‬
Al ken lehitanot bo
Al pi nevonav
Asur levad mi'Yom
Kipur avoni
‫על כן להתענות בו‬
‫על פי נבוניו‬
‫אסור לבד מיום‬
‫כיפור עווני‬
Ki eshmera Shabbat…
Hu yom mehubad
Hu yom ta'anugim
Lechem ve'ya'in tov
Basar ve'dagim
…‫כי אשמרה שבת‬
‫הוא יום מכובד‬
‫הוא יום תענוגים‬
‫לחם ויין טוב‬
‫בשר ודגים‬
13
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Hamitablim bo
Achor nesogim
Ki yom semahot hu
Utesamcheni
Ki eshmera Shabbat
El yishmereni
Ot he le'olmei ad
Beino uveini
Mechel Melacha bo
Sofo lehachrit
Al ken achabes bo
Libbi kevorit
Ve'etpalela el El
Arvit veshachrit
Musaf vegam mincha
Hu ya'aneni
Ki eshmera Shabbat…
‫המתאבלים בו‬
‫אחור נסוגים‬
‫כי יום שמחות הוא‬
‫ותשמחני‬
‫כי אשמרה שבת‬
‫אל ישמרני‬
‫אות היא לעולמי עד‬
‫בינו וביני‬
‫מחל מלאכה בו‬
‫סופו להכרית‬
‫על כן אכבס בו‬
‫לבי כבורית‬
‫ואתפללה אל אל‬
‫ערבית ושחרית‬
‫מוסף וגם מנחה‬
‫הוא יענני‬
…‫כי אשמרה שבת‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Deror Ikra
Deror ikra
laben im bat
veinzorchem kemo bavat
Naim shimchem velo yushbat
shvu venuhu be'yom Shabbat
drosh navi ve'ulami
veot yesha aa'se imi
neta sorek betoch karmi
Sh'e shava'at benei ami
14
‫דרור יקרא‬
‫דרור יקרא‬
‫לבן עם בת‬
‫וינצורכם כמו בבת‬
‫נעים שמכם ולא יושבת‬
‫שבו ונוחו ביום שבת‬
‫דרוש נוי ואולמי‬
‫ואות ישע עשה עמי‬
‫נטע שורק בתוך כרמי‬
‫שעה שוועת בני עמי‬
Deroh pura betoch Bazra
Vegam Bavel asher gavra
netoz tzarai be'af ve'evra
‫דרוך פורה בתוך בצרה‬
‫וגם בבל אשר גברה‬
‫נתוץ צרי באף ועברה‬
Shma koli
beyom ekra
Elo-im ten bamidbar har
hadas shita berosh tidhar
‫שמע קולי‬
‫ביום אקרא‬
‫ים תן במדבר הר‬-‫אלה‬
‫הדס שיטה ברוש תדהר‬
Velamazhir velanizhar
shalomim ten kemei nahar
Hadoch kamai El Kana
‫ולמזהיר ולנזהר‬
‫שלומים תן כמי נהר‬
‫הדוך קמי אל קנא‬
Bemog levav uvamegina
Venarchiv pe unemal'ena
leshonenu lecha rina
De'a chochma lenafsheha
‫במוג לבב ובמגנה‬
‫ונרחיב פה ונמלאנה‬
‫לשוננו לך רינה‬
‫דעה חכמה לנפשך‬
Ve'hi keter lerosheha
Nezor mizvat kedoshecha
shemor Shabbat kodsheha
‫והיא כתר לראשך‬
‫נצור מצות קדושך‬
‫שמור שבת קדשך‬
15
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Bnei Eichala
‫בני היכלא‬
Bnei he'ichala dechsifin
Lemechzei ziv deZeir Anpin
Yehon aka behai taka
Devei malka begilufin
‫בני היכלא דכסיפין‬
‫למחזי זיו דזעיר אנפין‬
‫יהון הכא בהאי תכא‬
‫דביה מלכא בגילופין‬
Tzvu lachda behai va'ada
Bego irin vechol gadfin
Chadu hashta be'hai sha'ata
Devey ra'ava veleet za'afeen
‫צבו לחדא בהאי ועדא‬
‫בגו עירין וכל גדפין‬
‫חדו השתא בהאי שעתא‬
‫דביה רעוא ולית זעפין‬
Krivu li chezu cheylee
Dile'it dinin ditkifin
Levar natlin velo a'alin
Haney kalvin dachtzifin
‫קריבו לי חזי חילי‬
‫דלית דינין דתקיפין‬
‫לבר נטלין ולא עאלין‬
‫הני כלבין דחציפין‬
Ve'ha azmin atik yomin
Lemincha lemitzcha
Adey yehon chalfin
‫והא אזמין עתיק יומין‬
‫למנחה למצחה‬
‫עדי יהון חלפין‬
Re'u diley degaley ley
Levatlo lechol kliffin
Yeshavay lon benukveyhon
Ve'yitamrun bego kefin
Harey hashta beminchasa
Beminchasa bechedvasa
DeZeir Anpin
‫רעו דיליה דגלי ליה‬
‫לבטלא לכל קליפין‬
‫ישוי לון בנוקביהון‬
‫ויטמרון בגו כפין‬
‫ארי השתא במנחתא‬
‫במנחתא בחדותא‬
‫דזעיר אנפין‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Mizmor LeDavid
16
‫מזמור לדוד‬
Mizmor leDavid
Hashem roi lo echsar
Bene'ot deshe yarbitseni
al mei menuhot yenahaleni
‫מזמור לדוד‬
‫ה' רועי לא אחסר‬
‫בנאות דשא ירביצני‬
‫על מי מנוחות ינהלני‬
Nafshi yeshovev
Yanheni bema'aglei tzedek
Lema'an shmo
‫נפשי ישובב‬
‫ינחני במעגלי צדק‬
‫למען שמו‬
Gam ki eleh begei tsalmavet
Lo ira ra
Ki ata imadi
Shivteha umish'anteha
hema yenahamuni
Ta'aroch lefanai shulchan
neged tsorera'i
Dishanta bashemen roshi
kosi revaya
Ach tov vachesed yirdefuni
kol yemei cha'ya'i
Veshavti beve'it hashem
Le'oreh yamim
‫גם כי אלך בגיא צלמות‬
‫לא אירא רע‬
‫כי אתה עמדי‬
‫שבטך ומשענתך‬
‫המה ינחמוני‬
‫תערוך לפני שולחן‬
‫נגד צוררי‬
‫דשנת בשמן ראשי‬
‫כוסי רויה‬
‫אך טוב וחסד ירדפוני‬
‫כל ימי חיי‬
'‫ושבתי בבית ה‬
‫לאורך ימים‬
17
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Yedid Nefesh
Yedid nefesh av harachaman
Meshoch avdecha el rezonecha
Yaruz avdecha kemo a'yal
Yishtachave el mul hadarecha
Ye'erav lo yedidutecha
Minofet tsuf vekol ta'am
Hador na'e ziv ha'olam
Nafshi holat ahavatecha
Ana el na rfa na la
Be'harot la no'am zivecha
Az tit'chazek vetitrape
Veha'yta la simchat olam
‫ידיד נפש‬
‫ידיד נפש אב הרחמן‬
‫משוך עבדך אל רצונך‬
‫ירוץ עבדך כמו אייל‬
‫ישתחוה אל מול הדרך‬
‫יערב לו ידידותך‬
‫מנופת צוף וכל טעם‬
‫הדור נאה זיו העולם‬
‫נפשי חולת אהבתך‬
‫אנא אל נא רפא נא לה‬
‫בהראות לה נועם זיווך‬
‫אז תתחזק ותתרפא‬
‫והייתה לה שמחת עולם‬
Vatik ye'hemu na rachamecha
Vechusa na al ben ahuvecha
Ki ze kama nichsof nichsafti
Lirot betiferet uzecha
Ele hamda libi
Vechusa na veal titalem
‫ותיק יהמו נא רחמיך‬
‫וחוסה נא על בן אהובך‬
‫כי זה כמה נכסוף נכספתי‬
‫לראות בתפארת עוזך‬
‫אלה חמדה לבי‬
‫וחוסה נא ואל תתעלם‬
Higale na ufros chabibi ala'i
Et sukat shelomecha
Ta'ir erets michvodecha
Nagila venismecha bach
Maher ehov ki ba mo'ed
Vechanenu ki'yeme'i olam
‫הגלה נא ופרוס חביבי עלי‬
‫את סוכת שלומך‬
‫תאיר ארץ מכבודך‬
‫נגילה ונשמחה בך‬
‫מהר אהוב כי בא מועד‬
‫וחננו כימי עולם‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
El Hamistater
El hamistater beshafrir hevyon
Hasechel hane'elam mikol ra'ayon
Ilat hailot muchtar beketer elyon,
Keter itnu lecha Adonay
Bereshit toratcha hakduma
Reshuma chochmatcha hastuma,
Meain timatse vehi ne'elma
Reshit chochma yirat Adonay
18
‫אל המסתתר‬
‫אל המסתתר בשפריר חביון‬
‫השכל הנעלם מכל רעיון‬
‫עילת העילות מוכתר בכתר עליון‬
'‫כתר יתנו לך ה‬
‫בראשית תורתך הקדומה‬
‫רשומה חכמתך הסתומה‬
‫מאין תמצא והיא נעלמה‬
'‫ראשית חכמה יראת ה‬
Rchovot hanahar nachle'i emuna
Mayim amukim idlem ish tvuna
Totsoteha chamishim sha'arey bina
Emunim notser Adonay
‫רחובות הנהר נחלי אמונה‬
‫מים עמוקים ידלם איש תבונה‬
‫תוצאותיה חמישים שערי בינה‬
'‫אמונים נוצר ה‬
Ha'el hagadol e'iney kol negdecha
Rav chesed gadol al shama'im chasdecha
Elohey Avraham zchor leavdecha
Chasdey Adonay azkir tehilot Adonay
‫האל הגדול עיני כל נגדך‬
‫רב חסד גדול מעל שמים חסדך‬
‫אלהי אברהם זכור לעבדך‬
'‫חסדי ה' אזכיר תהילות ה‬
Marom ne'edar bekoach ugvura
Motsi ora me'ain tmura
Pachad Itschak mishpate'inu ha'ira
Ata gibor le'olam Adonay
Mi el kamocha ose gdolot
Abir Ya'akov nora tehilot
Tife'eret Israel shome'a tefilot
Ki shomea el evionim Adonay
‫מרום נאדר בכוח וגבורה‬
‫מוציא אורה מאין תמורה‬
‫פחד יצחק משפטינו האירה‬
'‫אתה גיבור לעולם ה‬
‫מי אל כמוך עושה גדולות‬
‫אביר יעקב נורא תהילות‬
‫תפארת ישראל שומע תפילות‬
'‫כי שומע אל אביונים ה‬
Y-a zchut avot yagen ale'inu
Netsach Israel mitsaroteinu galeinu
Umibor galut dleinu veha'ale'inu
Lenetsach al melechet beit Adonay
‫ה זכות אבות יגן עלינו‬-‫י‬
‫נצח ישראל מצרותינו גאלנו‬
‫ומבור גלות דלינו והעלנו‬
'‫לנצח על מלאכת בית ה‬
Miyamin umismol yenikat hanvi'im
Netsach vehod mehem nimtsa'im
Yachin ubo'az beshem nikra'im
Vekol banaich lemudey Adonay
‫מימין ומשמאל יניקת הנביאים‬
‫נצח והוד מהם נמצאים‬
‫יכין ובועז בשם נקראים‬
'‫וכל בניך למודי ה‬
Yesod tsadik beshiv'a ne'elam
Ot brit hu le'olam
Ma'ain habracha tsadik yesod olam
Tsadik ata Adonay
‫יסוד צדיק בשבעה נעלם‬
‫אות ברית הוא לעולם‬
‫מעין הברכה צדיק יסוד עולם‬
'‫צדיק אתה ה‬
19
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Na hakem malchut David uShlomo
Ba'atara she'itra lo imo
Kneset Israel kala keru'a bene'imot
Ateret tife'eret be'yad Adonay
Chazak meyached ke'echad-eser sfirot
Umafrid aluf lo ire me'orot
Safir gizartam yachad me'irot
Tikarev rinati lefanecha Adonay.
Lema'an Achai Vere'ay
Lema'an achai vere'ay
Adabra na shalom bach
Lema'an beit hashem eloke'inu
Avakshah tov lach
‫נא הקם מלכות דוד ושלמה‬
‫בעטרה שעיטרה לו אמו‬
‫כנסת ישראל כלה קרואה בנעימות‬
'‫עטרת תפארת ביד ה‬
‫חזק מיחד כאחד עשר ספירות‬
‫ומפריד אלוף לא יראה מאורות‬
‫ספיר גיזרתם יחד מאירות‬
.'‫תקרב רינתי לפניך ה‬
‫למען אחי ורעי‬
‫למען אחי ורעי‬
‫אדברה נא שלום בך‬
‫למען בית ה' אלוקינו‬
‫אבקשה טוב לך‬
Vehaer Eineinu Betoratecha
‫והאר עינינו בתורתך‬
Veha'er e'ine'inu betoratecha
Vedabek libe'inu bemitzvote'icha
Ve'yached levave'inu
Le'ahava ule'yira et shemecha
‫והאר עינינו בתורתך‬
‫ודבק ליבנו במצוותיך‬
‫ויחד לבבנו‬
‫לאהבה וליראה את שמך‬
Shelo nevosh velo nichalem
Velo nichashel le'olam va'ed
Ki Chilatsta Nafshi
Ki chilatzta nafshi mimavet
Et e'ini min dima'a
Et ragli midechi
‫שלא נבוש ולא ניכלם‬
‫ולא נכשל לעולם ועד‬
‫כי חלצת נפשי‬
‫כי חלצת נפשי ממות‬
‫את עיני מן דמעה‬
‫את רגלי מדחי‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Mi Ha'ish
Mi ha'ish achafets cha'im
Ohev yamim lirot tov
Netzor leshoncha mera
Usfate'icha midaber mirma
Sur mera va'ase tov
Bakesh shalom uradfehu
Kave El Ashem
Kave el hashem chazak
Ve'yamatz libe'icha
Shiru Lo
Shiru lo zamru lo
Sichu bechol nifla'otav
Hit'halelu beshem kodsho
Yismach lev mevakshe'i hashem
Im Tachne Ala'i Machne
Im tachne alai machne
Lo y'ira libi
Im takum ala'i milchma
Bazot ani boteach
Shma Israel
Shma Israel
Hashem Elokeinu, Hashem echad
Hu elokeinu, hu avinu
Hu malkeinu, vehu yoshi'einu.
Vehu yashmi'einu
Berachamav shenit
Le'einei kol chai
20
‫מי האיש‬
‫מי האיש החפץ חיים‬
‫אוהב ימים לראות טוב‬
‫נצור לשונך מרע‬
‫ושפתיך מדבר מרמה‬
‫סור מרע ועשה טוב‬
‫בקש שלום ורדפהו‬
'‫קוה אל ה‬
‫קוה אל ה' חזק‬
‫ויאמץ ליבך‬
‫שירו לו‬
‫שירו לו זמרו לו‬
‫שיחו בכל נפלאותיו‬
‫התהללו בשם קדשו‬
'‫ישמח לב מבקשי ה‬
‫אם תחנה עלי מחנה‬
‫אם תחנה עלי מחנה‬
‫לא ירא ליבי‬
‫אם תקום עלי מלחמה‬
‫בזאת אני בוטח‬
‫שמע ישראל‬
‫שמע ישראל‬
‫ה' אלוקינו ה' אחד‬
‫הוא אלוקינו הוא אבינו‬
‫הוא מלכנו והוא יושיענו‬
‫והוא ישמיענו‬
‫ברחמיו שנית‬
‫לעיני כל חי‬
21
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Yismechu Hashamaim
Yismechu hashamaim
Vetagel ha'aretz
Yiram hayam umlo'o
Ele Chamda Libi
Ele chamda libi
Vechusa na veal na titalem.
‫ישמחו השמים‬
‫ישמחו השמים‬
‫ותגל הארץ‬
‫רעם הים ומלואו‬
‫אלה חמדה ליבי‬
‫אלה חמדה ליבי‬
‫וחוסה נא ואל נא תתעלם‬
Ashira LeAdonoi Bechayai
‫אשירה לה' בחיי‬
Ashira le-Аdoinoi bechaya'i
Azamera le'elokai be'odi,
Ye'erav alav sichi,
Anochi esmach beha’shem.
‫אשירה לה' בחיי‬
‫אזמרה לאלקי בעודי‬
‫יערב עליו שיחי‬
'‫אנוכי אשמח בה‬
Yitamu chataim min ha'aretz,
Ureshaim od einam,
Barchi nafshi et haShem, Haleluya
Ufaratsta
Ufaratsta yama vakedma
Тsafona vanegba
Kol Ha'olam Kulo
Kol ha'olam kulo
Gesher tsar me'od,
Ve'ha'ikar lo lefached klal
Esa E'inai
Esa e'inai el heharim
Me'ain yavo ezri
Ezri me'im haShem
Ose shama'yim va'aretz
‫יתמו חטאים מן הארץ‬
‫ורשעים עוד אינם‬
‫ הללויה‬,'‫ברכי נפשי את ה‬
‫ופרצת‬
‫ופרצת ימה וקדמה‬
‫צפונה ונגבה‬
‫כל העולם כולו‬
‫כל העולם כולו‬
‫גשר צר מאוד‬
‫והעיקר לא לפחד כלל‬
‫אשא עיני‬
‫אשא עיני אל ההרים‬
‫מאין יבוא עזרי‬
'‫עזרי מעם ה‬
‫עושה שמים וארץ‬
Shabath Songs / ‫שירי שבת‬
Ko Amar Hashem
Ko amar haShem,
Zacharti lach chesed ne'ura'ich.
Ahavat klulota'ich
Lechtech achrai bamidbar
Be'eretz lo zaruah
Vaheviotim El Har Kodshi
Vaheviotim el har kodshi,
ve simachtim beve'it tfilati.
Olote'yhem vezivche'yhem
leratzon al mizbechi.
Ki beiti beit tfila ykare
lechol ha'amim.
Ata Bechartanu
Ata bechartanu mikol ha'amim,
Ahavta otanu veratsita banu,
Veromemtanu mikol halshonot
Vekidashtanu bemitsvotecha,
vekiravtanu malkenu la'avodatecha
Veshimcha hagadol,
gadol vehakadosh
ale'inu karata
22
'‫כה אמר ה‬
'‫כה אמר ה‬
‫זכרתי לך חסד נעורייך‬
‫אהבת כלולתייך‬
‫לכתך אחרי במדבר‬
‫בארץ לא זרועה‬
‫והביאותים אל הר קודשי‬
‫והביאותים אל הר קודשי‬
,‫ושמחתים בבית תפילתי‬
‫עולותיהם וזבחיהם‬
,‫לרצון על מזבחי‬
‫כי ביתי בית תפילה יקרא‬
‫לכל העמים‬
‫אתה בחרתנו‬
,‫אתה בחרתנו מכל העמים‬
,‫אהבת אותנו ורצית בנו‬
‫ורוממתנו מכל הלשונות‬
,‫וקידשתנו במצותיך‬
,‫וקרבתנו מלכנו לעבודתך‬
,‫ושמך הגדול‬
‫גדול והקדוש‬
‫עלינו קראת‬
23
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
‫לחן ישראלי‬
Israel Songs
Tnu Laketzev La'alot
(Shir hashalom)
Tnu laketsev la'alot
La'choshech leha'ir
Ali'yot ve'yeridot
Etzle'inu ze sadir
Al tagidu or yavo
Havi'u et ha'or
Tnu lekav yemin lishlot
Toridu et hasmol
‫תנו לקצב לעלות‬
(‫)שיר השלום‬
‫תנו לקצב לעלות‬
‫לחושך להאיר‬
‫עליות וירידות‬
‫אצלנו זה סדיר‬
‫אל תגידו אור יבוא‬
‫הביאו את האור‬
‫תנו לקו ימין לשלוט‬
‫תורידו את השמאל‬
Mi asher kava nero
Margish shehu katan
Nichnas miyad el hamitbach
Umekalef, orech et hashulchan
‫מי אשר כבה נרו‬
‫מרגיש שהוא קטן‬
‫נכנס מיד אל המטבח‬
‫ עורך את השולחן‬,‫ומקלף‬
Lachen rak shiru shir la'shalom
Tetzu me ha'yerida
Mutav tagi'u kvar lamachsom
Bekavana tchila
‫לכן רק שירו שיר לשלום‬
‫תצאו מהירידה‬
‫מוטב תגיעו כבר למחסום‬
‫בכוונה תחילה‬
Tnu la'etsev lachalof
Laosher le'haz'hir
Ki zachinu li'hi'yot
Ito bekav yashir
Hamasach noten kochot
Latset min ha'olam
Velishmor al kavanot
Kmo Boreh Olam
Al tagidu hu ashem
Velo baruch hashem
Titnu la'or makif lif'ol
al hanshama
Ulekadem otchem
Lachen rak shiru shir la'shalom…
‫תנו לעצב לחלוף‬
‫לאושר להזהיר‬
‫כי זכינו להיות‬
‫איתו בקו ישיר‬
‫המסך נותן כוחות‬
‫לצאת מן העולם‬
‫ולשמור על כוונות‬
‫כמו בורא עולם‬
‫אל תגידו הוא אשם‬
‫ולא ברוך השם‬
‫תתנו לאור מקיף לפעול‬
‫על הנשמה‬
‫ולקדם אותכם‬
… ‫לכן רק שירו שיר לשלום‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Machar
Machar ulai nire'eh shehakvutza
Poelet rak be'hashpa'ah
Ve'al hamachshavot ha'yeshanot
Narkiv masach im kavana
Kol ze eino mashal velo chalom
Ze nachon ka'or batso'hora'im
Kol ze yavo machar im lo hayom
Ve'im lo machar az mochrota'im
24
‫מחר‬
‫מחר אולי נראה שהקבוצה‬
‫פועלת רק בהשפעה‬
‫ועל המחשבות הישנות‬
‫נרכיב מסך עם כוונה‬
‫כל זה אינו משל ולא חלום‬
‫זה נכון כאור בצהריים‬
‫כל זה יבוא מחר אם לא היום‬
‫ואם לא מחר אז מחרתיים‬
Machar, nargish et kol ha'olamot
Balev lelo shum hagbala
Tohav et haBore ve'hachaver
Mamash kemo et atsmecha
‫ נרגיש את כל העולמות‬,‫מחר‬
‫בלב ללא שום הגבלה‬
‫תאהב את הבורא והחבר‬
‫ממש כמו את עצמך‬
Kol ze eino mashal...
...‫כל זה אינו משל ולא חלום‬
Machar yavo ha'osher la'olam
Bizchut ha'avoda shelcha
Nigdal al habasis shel ha'imra
"Ve'ahavta le re'acha"
‫ יבוא האושר לעולם‬,‫מחר‬
‫בזכות העבודה שלך‬
‫ על הבסיס של האימרה‬,‫נגדל‬
"‫"ואהבת לרעך‬
Kol ze eino mashal...
...‫כל זה אינו משל ולא חלום‬
Toda Al Kol Ma Shebarata
‫תודה על כל מה שבראת‬
Toda al kol ma shebarata
Toda al ma sheli natata
Larutz be'yachad lelo shum pachad
El hapisga shel ha'olam
Osim lechaim lechaver o' shnaim
Shebizchutam ani ka'yam
Toda al kol ma shebarata
Toda al ma sheli natata
Milu'i shel ma'or kol boker
Sheme'afsher li'hi'yot adam
Kvutza im choach belev vamoach
Shemovila et ha'olam
‫תודה על כל מה שבראת‬
‫תודה על מה שלי נתת‬
‫לרוץ ביחד ללא שום פחד‬
‫אל הפיסגה של העולם‬
‫עושים לחיים לחבר או שניים‬
‫שבזכותם אני קיים‬
‫תודה על כל מה שבראת‬
‫תודה על מה שלי נתת‬
‫מילוי של חוסר מאור כל בוקר‬
‫שמאפשר להיות אדם‬
‫קבוצה עם כוח בלב ומוח‬
‫שמובילה את העולם‬
25
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Sheyepatach Alai Achshav
(Shir hatzanchan)
‫שיפתח עלי עכשיו‬
Alinu yachdav lamatos hamamri
Vechol hat'shukot nisharu me'achor,
Acha"p de'elion otanu yotsi
Me'ever lechol dim'yonot hachamor.
Hine'i, od daka
Yipatach hamasach mealai
hinei, od shniya
Yitgale habore lefanai.
Shey'patach alai shey'patach,
Et haolam haze eshkach,
Kshe'ha'elion yiten masach
Vechoach levarer tara"ch.
Shey'patach alai achshav!
(‫)שיר הצנחן‬
‫עלינו יחדיו למטוס הממריא‬
,‫וכל התשוקות נשארו מאחור‬
‫אח"פ דעליון אותנו יוציא‬
.‫מעבר לכל דמיונות החמור‬
‫ עוד דקה‬,‫הנה‬
‫יפתח המסך מעלי‬
‫ עוד שניה‬,‫הנה‬
‫יתגלה הבורא לפני‬
,‫שיפתח עלי שיפתח‬
,‫את העולם הזה אשכח‬
‫כשהעליון יתן מסך‬
.‫וכוח לברר תר"כ‬
!‫שיפתח עלי עכשיו‬
Hebatnu lematah haya arafel.
Kol kach hitamatznu kol rega lizkor,
Ratzinu latset mitoch ha'hester
El hargashat hanoten shel ha'or.
Hinei, od daka...
.‫ היה ערפל‬,‫הבטנו למטה‬
,‫כל כך התאמצנו כל רגע לזכור‬
‫רצינו לצאת מתוך ההסתר‬
.‫אל הרגשת הנותן של האור‬
... ‫ עוד דקה‬,‫הנה‬
Chalafnu me'al lechol hafra'a,
Tachteinu nifras haratson lekabel.
Hechzaknu chazak be'ima bina,
Ad shepa'amon hale'ida yetsaltsel.
Hinei, od daka...
Ve'az ze higi'a lelo hatra'a,
Kshechashnu lefeta be'ita me'achor.
Higi'a hazman ki mal'ah hase'ah,
Mitoch emuna kafatsnu la'or.
Hinei habore,
Ksheniftach hamasach me'ala'i.
Vehu nehene
Umosif od ratson lefana'i.
Shey'patach ala'i shey'patach,
Et ha'olam haze eshkach,
Ksheha'elyon iten masach
Vechoach levarer tara"ch
Shey'patach ala'i achshav!
,‫חלפנו מעל לכל הפרעה‬
.‫תחתנו נפרס הרצון לקבל‬
,‫החזקנו חזק באמא בינה‬
.‫עד שפעמון הלידה יצלצל‬
... ‫ עוד דקה‬,‫הנה‬
,‫ואז זה הגיע ללא התרעה‬
.‫כשחשנו לפתע בעיטה מאחור‬
,‫הגיע הזמן כי מלאה הסאה‬
.‫מתוך אמונה קפצנו לאור‬
,‫הנה הבורא‬
.‫כשנפתח המסך מעלי‬
‫והוא נהנה‬
.‫ומוסיף עוד רצון לפני‬
,‫שיפתח עלי שיפתח‬
,‫את העולם הזה אשכח‬
‫כשהעליון יתן מסך‬
‫וכוח לברר תר"ך‬
!‫שיפתח עלי עכשיו‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Keter Vechochma
Keter vechochma hen
Galgalta ve'e'inaim,
Shelemala me'acha"p
Ve'achar kach bina
shebnuya mishnaim
Ga"r vemitachtav haza"t
Achare'ha hesed, gvura vetiferet
Netzach, hod yesod
Vemalchut ha-metukenet
Shedoma rak le-bina
Ve'ovedet kol kula
kemo kelim dehashpa'ah
26
‫כתר וחוכמה‬
‫כתר וחוכמה הן‬
,‫גלגלתא ועיניים‬
‫שלמעלה מאח"פ‬
‫ואחר כך בינה‬
‫שבנויה משניים‬
.‫ג"ר ומתחתיו הז"ת‬
,‫ גבורה ותפארת‬,‫אחריה חסד‬
‫ יסוד‬,‫ הוד‬,‫נצח‬
,‫ומלכות המתוקנת‬
‫שדומה רק לבינה‬
,‫ועובדת כל כולה‬
.‫כמו כלים דהשפעה‬
Lai-lai-lai-lai-lai
‫לה‬-‫לה‬-‫לה‬-‫לה‬-‫לה‬
Eser ha'sfirot hen
af pa'am lo tesha
Vegam lo achat esre
‫עשר הספירות הן‬
‫אף פעם לא תשע‬
.‫וגם לא אחת עשרה‬
Kol ha'olamot hem
rak me'al hateva
she'ata achshav ro'e
,‫כל העולמות הם‬
‫רק מעל הטבע‬
.‫שאתה עכשיו רואה‬
Hu atzmo adain
lo galuy la'ayin
ach kshetimtza'eino
tegale kmoteinu
,‫הוא עצמו עדיין‬
,‫לא גלוי לעין‬
,‫אך כשתמצאנו‬
.‫תגלה כמותנו‬
Sheze hu velo acher
Etsleinu kol halev bo'er
Rak elav lehitchaber
,‫שזה הוא ולא אחר‬
,‫אצלנו כל הלב בוער‬
.‫רק אליו להתחבר‬
Lai-lai-lai-lai-lai
‫לה‬-‫לה‬-‫לה‬-‫לה‬-‫לה‬
27
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Siman
(Sigal)
Ma od lo asinu, eifo lo hainu,
Kol ma shenisinu, lo karov afilu.
Binyanim baninu, aval lo paninu,
Rak eleicha shetiten siman katan.
‫סימן‬
(‫)סיגל‬
,‫ איפה לא היינו‬,‫מה עוד לא עשינו‬
.‫ לא קרוב אפילו‬,‫כל מה שניסינו‬
,‫ אבל לא פנינו‬,‫בנינים בנינו‬
.‫רק אליך שתיתן סימן קטן‬
Ten lanu siman siman
She'ata kvar lo katan
Az im yachas metukan
Na'ale eleicha ma"n
‫תן לנו סימן סימן‬
‫שאתה כבר לא קטן‬
‫אז עם יחס מתוקן‬
‫נעלה אליך מ"ן‬
Nevakesh mimcha ezra
Letaken et hasira
She'anachnu betocha
Mafligim lekivuncha.
‫נבקש ממך עזרה‬
‫לתקן את הסירה‬
‫שאנחנו בתוכה‬
.‫מפליגים לכיוונך‬
Hafatsa Yotzim Lehatkafa
(Carnaval)
Hafatsa yotsim lehatkafa
Lekibush hamatara
Sheba'am ubelibcha
‫הפצה יוצאים להתקפה‬
(‫)קרנבאל‬
‫הפצה יוצאים להתקפה‬
‫לכיבוש המטרה‬
‫שבעם ובליבך‬
Hafatsa adam shela kvutza
Et libenu mecha'yah
Im hi lo tizrom nickpa
‫הפצה הדם של הקבוצה‬
‫את ליבנו מחיה‬
‫אם היא לא תזרום נקפא‬
Kotvim harbe ma'amarim
Umechabrim mehem sfarim
Orchim tmunot vesirtutim
Umeshabtsim ben hadapim
‫כותבים הרבה מאמרים‬
‫ומחברים מהם ספרים‬
‫עורכים תמונות ושרטוטים‬
‫ומשבצים בין הדפים‬
Osfim nos'im me'an'yenim
Vemetsalmim harbe sratim
Et hashiur metargemim
Umeshadrim lahamonim ki
‫אוספים נושאים מעניינים‬
‫ומצלמים הרבה סרטים‬
‫את השיעור מתרגמים‬
‫ומשדרים להמונים כי‬
Hafatsa yotsim lehatkafa…
...‫הפצה יוצאים להתקפה‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Yotsim kol yom larechovot
Umechalkim hamon gluyot
Notnim kol erev harza'ot
Bematnasim ve'ulamot
28
‫יוצאים כל יום לרחובות‬
‫ומחלקים המון גלויות‬
‫נותנים כל ערב הרצאות‬
‫במתנסים ואולמות‬
Bechol makom potchim kvutsot
Umalhitim et halvavot
BaInternet efshar lirot
Shidur knasim umesibot ki
‫בכל מקום פותחים קבוצות‬
‫ומלהיטים את הלבבות‬
‫באינטרנט אפשר לראות‬
‫שידור כנסים ומסיבות כי‬
Hafatsa yotsim lehatkafa …
…‫הפצה יוצאים להתקפה‬
Choshvim al ru'ach hachevra
Umesamchim et hasviva
Shotfim thamo'ach kol daka
Im ma'amar o haklata
‫חושבים על רוח החברה‬
‫ומשמחים את הסביבה‬
‫שוטפים ת'מוח כל דקה‬
‫עם מאמר או הקלטה‬
Tormim cochot be'yegi'a
Kedei livchor sviva tova
Oskim tamid behafatsa
Shel romemut hamatara ki
‫תורמים כוחות ביגיעה‬
‫כדי לבחור סביבה טובה‬
‫עוסקים תמיד בהפצה‬
‫של רוממות המטרה כי‬
Hafatsa yotsim lehatkafa…
Hakol Patuach
Hayinu beAfula hayinu beNew York
Limadnu kabala karov vegam rachok
Navi lekol haam miyad mamash achshav
Hesber al matarat chayav (x2)
Hakol patuach od lo meuchar
Matsav haruach yishtane machar
Ze yitachen ze efshari
Kol od anachnu kan lomdim
Ze yitachen ze efshari
Kol od anachnu mefitsim
…‫הפצה יוצאים להתקפה‬
‫הכל פתוח‬
‫היינו בעפולה היינו בניו יורק‬
‫לימדנו קבלה קרוב וגם רחוק‬
‫נביא לכל העם מיד ממש עכשיו‬
(2*) ‫הסבר על מטרת חייו‬
‫הכל פתוח עוד לא מאוחר‬
‫מצב הרוח ישתנה מחר‬
‫זה יתכן זה אפשרי‬
‫כל עוד אנחנו כאן לומדים‬
‫זה יתכן זה אפשרי‬
‫כל עוד אנחנו מפיצים‬
Limadnu kabala kimat bechol makom
‫לימדנו קבלה כמעט בכל מקום‬
Azarnu lerabim latset min hachalom
‫עזרנו לרבים לצאת מן החלום‬
Lirot shehabore hu tov vegam meitiv
‫לראות שהבורא הוא טוב וגם מיטיב‬
BeMoskva ubeTel Aviv (x2)
(2*) ‫במוסקוה ובתל אביב‬
Hakol patuach od lo meuchar…
…‫הכל פתוח עוד לא מאוחר‬
29
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Kan Noladeti
Kan beiti po ani noladeti
Hakvutza hi ahavat chay'ay
Kan et hatora merav lamadeti
Ve'ota afits im chavera'i (x2)
Kan noladeti
Кan noldu gam chavera'i
El olam chadash vetov
Chofshi vecha'i
Kan koach hakvutza
Мadbik oti el chavera'i
Achrei shanim alpaim
Sof leneduda'i
Kan beti po ani noladeti
Kan et hakvutza ani motse
Kan ani ro'e le'an higati
Ben hachaverim nimtsa habore (x2)
Kan noladeti…
Kan beti po ani noladeti
Kan ani nolad achshav kol yom
Kan ani nimtsa ki po hesagti
Kan hametsiut vehashar chalom (x2)
Kan noladeti…
Kan emtsa kol ma shechipasti
Kah yeshnam orot vegam kelim
Mikan et hatora la'am hefats'ti
Kan gam yivaldu od acherim (x2)
Kan noladeti…
‫כאן נולדתי‬
‫כאן ביתי פה אני נולדתי‬
‫הקבוצה היא אהבת חיי‬
‫כאן את התורה מרב למדתי‬
(2x) ‫ואותה אפיץ עם חברי‬
‫כאן נולדתי‬
‫כאן נולדו גם חברי‬
‫אל עולם חדש וטוב‬
‫חופשי וחי‬
‫כאן כוח הקבוצה‬
‫מדביק אותי אל חברי‬
‫אחרי שנים אלפיים‬
‫סוף לנדודי‬
‫כאן ביתי פה אני נולדתי‬
‫כאן את הקבוצה אני מוצא‬
‫כאן אני רואה לאן הגעתי‬
(2x) ‫בין החברים נמצא הבורא‬
...‫כאן נולדתי‬
‫כאן ביתי פה אני נולדתי‬
‫כאן אני נולד עכשיו כל יום‬
‫כאן אני נמצא כי פה השגתי‬
(2x) ‫כאן המציאות והשאר חלום‬
...‫כאן נולדתי‬
‫כאן אמצא כל מה שחיפשתי‬
‫כאן ישנם אורות וגם כלים‬
‫מכאן את התורה לעם הפצתי‬
(2x) ‫כאן גם יוולדו עוד אחרים‬
...‫כאן נולדתי‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Kol Hakavod
(Kazablan)
Be'arba bavokro shel yom
Keshehakol patuach
Anachnu magshimim chalom
Veein makom lanuach
Kshekol ratzon shemitbarer
Kashur lamatara
Az gаdluto shel habore
Kol kach brura
Kulam hayu yodim az tov meod
Lemi lemi yesh yoter kavod
Kulam hayu yodim az tov meod
Lemi lemi tamid lemi
yesh yoter kavod
Kesheharav omer dvarim
Chadim kechetz shaluach
Pitom mitbaharim dvarim
Lenefesh veleruach
Hakol bemachshava tchilam
Yotze min hamakor
Im kol chaver shebekvutza
Doresh maor
Kulam hayu yodim az tov meod
Lemi lemi yesh yoter kavod…
Mul kol migvan hamatzavim
Zochrim davar batuach
Im yesh arevut bein chaverim
Az hamachsom patuach
Keivan shegodel habore
Meal lekol dimyon
Keshekvutza hu mitgale
Ze lo chalom
Kulam hayu yodim az tov meod
Lemi lemi yesh yoter kavod…
30
‫כל הכבוד‬
(‫)קזבלן‬
‫בארבע בבוקרו של יום‬
‫כשהלב פתוח‬
‫אנחנו מגשימים חלום‬
‫ואין מקום לנוח‬
‫כשכל רצון שמתברר‬
‫קשור למטרה‬
‫אז גדלותו של הבורא‬
‫כל כך ברורה‬
‫כולם היו יודעים אז טוב מאוד‬
‫למי למי יש יותר כבוד‬
‫כולם היו יודעים אז טוב מאוד‬
‫למי למי תמיד למי‬
‫יש יותר כבוד‬
‫כשהרב אומר דברים‬
‫חדים כחץ שלוח‬
‫פתאום מתבהרים דברים‬
‫לנפש ולרוח‬
‫הכל במחשבה תחילה‬
‫יוצא מן המקור‬
‫אם כל חבר שבקבוצה‬
‫דורש מאור‬
‫כולם היו יודעים אז טוב מאוד‬
...‫למי למי יש יותר כבוד‬
‫מול כל מגוון המצבים‬
‫זוכרים דבר בטוח‬
‫אם יש ערבות בין חברים‬
‫אז המחסום פתוח‬
‫כיוון שגודל הבורא‬
‫מעל לכל דמיון‬
‫כשבקבוצה הוא מתגלה‬
‫זה לא חלום‬
‫כולם היו יודעים אז טוב מאוד‬
...‫למי למי יש יותר כבוד‬
31
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Bemakom Katan
(HaKabarnit)
‫במקום קטן‬
Bemakom katan lo herchek mikan
Nitchaber kulanu yachdav
Lo nelech lesham lo natur olam
Ki matzui hu – kan ve'achshav
(‫)הקברניט‬
‫במקום קטן לא הרחק מכאן‬
‫נתחבר כולנו יחדיו‬
‫לא נלך לשם לא נתור עולם‬
‫ כאן ועכשיו‬- ‫כי מצוי הוא‬
Arevim ze laze mekablim ma'or
Shemachzir otanu el hamakor
Vemashve bein hakli veha'or (x2)
‫ערבים זה לזה מקבלים מאור‬
‫שמחזיר אותנו אל המקור‬
(2x) ‫ומשווה בין הכלי והאור‬
Bemakom katan lo herchek mekan
Mitached lo kol haolam
Sham nimtzet kvutza
Beachdut gmura
Metapeset – al hasulam
‫במקום קטן לא הרחק מכאן‬
‫מתאחד לו כל העולם‬
‫שם נמצאת קבוצה‬
‫באחדות גמורה‬
‫מטפסת – על הסולם‬
Arevim ze leze mekablim maor…
Bachayim Hakol Over
...‫ערבים זה לזה מקבלים מאור‬
‫בחיים הכל עובר‬
Hakvutza hi neshama velo gufa
Mishtane hi kol daka im lo shni'ya
Im lerega tipasek hashpa'atcha
Te'alem metsiuta metfisatcha
‫הקבוצה היא נשמה ולא גופה‬
‫משתנה היא כל דקה אם לא שניה‬
‫אם לרגע תיפסק השפעתך‬
‫תעלם מציאותה מתפישתך‬
Bachaim hakol over
Veim ein lecha chaver
She'elecha mitchaber - ata levad
‫בחיים הכל עובר‬
‫ואם אין לך חבר‬
‫ אתה לבד‬- ‫שאליך מתחבר‬
Bakvutza ata shomer
Vekol rega mevarer
Sheze hu velo acher
tamid itcha
Hachaim shelcha bnuim mimatzavim
Aliyot ve'yiridot ba'yachasim
Shebeincha lechaverecha bakvutza
Shetamid marim lecha et matsavcha
Bachaim hakol over…
‫בקבוצה אתה שומר‬
‫וכל רגע מברר‬
‫שזה הוא ולא אחר‬
‫תמיד איתך‬
‫החיים שלך בנויים ממצבים‬
‫עליות וירידות ביחסים‬
‫שבינך לחבריך בקבוצה‬
‫שתמיד מראים לך את מצבך‬
…‫בחיים הכל עובר‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Avarti Ta'machsom
(Ani Nolad'ti LaShalom)
Ani noladti im hachaverim
El olam amiti male taanugim
Noshanu mechalom siyut ubelahut
Kaninu makom beichud halevavot
Ah ah ah ah ah ah ah
Ani avarti ta'machsom
kshehu hofia
Bezchut kvutza shel
Neshamot meuchadot
Kulam roim et gadluto
Keshe hu mashpia
Veaz rotzim bechol matzav
Lihi'yot ito
Ani avarti ta'machsom
kshehu hofia
Bezchut kvutza shel
Neshamot meuchadot
Kulam rochshim et
Tchunato delehashpia
Veaz chavim et kol
Otsmat ahavato
Matzanu pitaron lekol hametzukot
Bechizuk haratzon al pnei hahafraot
Yatzanu lechofshi shuchrarnu meavdut
Bematzav hanitzchi zachinu learvut
Ah ah ah ah ah ah ah
Ani avarti ta'machsom
kshehu hofia…
32
‫עברתי ת'מחסום‬
(‫)אני נולדתי לשלום‬
‫אני נולדתי עם החברים‬
‫אל עולם אמיתי מלא תענוגים‬
‫נושענו מחלום סיוט ובלהות‬
‫קנינו מקום באיחוד הלבבות‬
‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬
‫אני עברתי ת'מחסום‬
‫כשהוא הופיע‬
‫בזכות קבוצה של‬
‫נשמות מאוחדות‬
‫כולם רואים את גדלותו‬
‫כשהוא משפיע‬
‫ואז רוצים בכל מצב‬
‫להיות איתו‬
‫אני עברתי ת'מחסום‬
‫כשהוא הופיע‬
‫בזכות קבוצה של‬
‫נשמות מאוחדות‬
‫כולם רוכשים את‬
‫תכונתו דלהשפיע‬
‫ואז חווים את כל‬
‫עוצמת אהבתו‬
‫מצאנו פתרון לכל המצוקות‬
‫בחיזוק הרצון על פני ההפרעות‬
‫יצאנו לחופשי שוחררנו מעבדות‬
‫במצב הנצחי זכינו לערבות‬
‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬-‫אה‬
‫אני עברתי ת'מחסום‬
...‫כשהוא הופיע‬
33
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
HaArvut
(Chasake)
Hakol kol kach batu'ach
Hakol kol kach yafe
Keshekvutza shelanu
Choshvim rak ze al ze
‫הערבות‬
(‫)חסקה‬
‫הכל כל כך בטוח‬
‫הכל כל כך יפה‬
‫כשבקבוצה שלנו‬
‫חושבים רק זה על זה‬
Kevar ein safek yadua
Veein yoter bdidut
Keshekol chaver nagua
Bekoach haarevut
‫כבר אין ספק ידוע‬
‫ואין יותר בדידות‬
‫כשכל חבר נגוע‬
‫בכוח הערבות‬
Ha arvut ha arvut
Mevia eta cherut
Mecha yevet hitalut
Vesho meret al gadlut
‫הערבות הערבות‬
‫מביאה את החירות‬
‫מחייבת התעלות‬
‫ושומרת על גדלות‬
Ha arvut ha arvut
Mevia lero memut
Meshach reret meav doot
Vego remet led vekut
‫הערבות הערבות‬
‫מביאה לרוממות‬
‫משחררת מעבדות‬
‫וגורמת לדבקות‬
Hakol pitom patuach
Hanof kol kach yafe
Metoch haegoism
Yotzim el habore
‫הכל פתאום פתוח‬
‫הנוף כל כך יפה‬
‫מתוך האגואיזם‬
‫יוצאים אל הבורא‬
Haya meod garua
Hayta hitmodedut
Bimkom ratzon parua
Zachinu bearevut
‫היה מאוד גרוע‬
‫הייתה התמודדות‬
‫במקום רצון פרוע‬
‫זכינו בערבות‬
Ha arvut ha arvut…
...‫הערבות הערבות‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Shiro Shel Shafshaf
Ma any any rak ben adam
Any chay veoved kmo kulam
Veroe atid vechoshev tamid
Shehakavana notenet emuna
Ve'im rak nistakel
Ve'im lo nibahel
Venar'eh la'olam
Shebeyachad kulam
Az yachad,
Ken lalechet yachad
Ken lalechet yachad
El ha'or
Lo mevin ma kore vechoshev
Mi shome'a et ma shebalev
Any ro'eh atid vechoshev tamid
Shehakavana notenet emuna
Ve'im rak nistakel…
Ein be pachad ve'yesh be tchusha
Shehaderech tihiye li kasha
Any ro'eh atid vechoshev tamid
Shehakavana notenet emuna
Ve'im rak nistakel…
34
‫שירו של שפשף‬
‫מה אני אני רק בן אדם‬
‫אני חי ועובד כמו כולם‬
‫ורואה עתיד וחושב תמיד‬
(2*) ‫שהכוונה נותנת אמונה‬
‫ואם רק נסתכל‬
‫ואם לא ניבהל‬
‫ונראה לעולם‬
‫שביחד כולם‬
,‫אז יחד‬
,‫כן ללכת יחד‬
‫כן ללכת יחד‬
‫אל האור‬
‫לא מבין מה קורה וחושב‬
‫מי שומע את מה שבלב‬
‫אני רואה עתיד וחושב תמיד‬
(2*) ‫שהכוונה נותנת אמונה‬
… ‫ואם רק נסתכל‬
‫אין בי פחד ויש בי תחושה‬
‫שהדרך תהיה לי קשה‬
‫אני רואה עתיד וחושב תמיד‬
(2*) ‫שהכוונה נותנת אמונה‬
… ‫ואם רק נסתכל‬
35
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Arvut
(Sallam)
‫סאלאם‬
Od nasim masach aleinu (x2)
Od nasim masach aleinu be kavana
(‫)סאלאם‬
(2x) ‫עוד נשים מסך עלינו‬
‫עוד נשים מסך עלינו עם כוונה‬
Arvut ze hasha'ar el haruchaniyut
Arvut Arvut
‫ערבות זה השער אל הרוחניות‬
‫ערבות ערבות‬
Nekabel arvut beinenu (x2)
Nekabel arvut beinenu veaz nishma
(2x) ‫נקבל ערבות בינינו‬
‫נקבל ערבות בינינו ואז נשמע‬
Arvut ze hasha'ar el
haruchaniyut...
Nechaber et levavenu (x2)
Nechaber et levavenu ke eash echad
Arvut ze hasha'ar el
haruchaniyut...
Lo Nafsik Lirtzot
(Lo Nafsik Lashir)
Od nachzor min haanaf el hamakor
Venaavor mitoch hachoshech el haor
Im aliyot veacharehen yeridot
Anachnu lo nafsik el habore lirtzot
Lo nafsik lirtzot (x4)
Kol haolam kevar maabed et hatikva
Vehasulam od lo male bnei aliya
Yachad im zot
Be-Bnei Baruch zochim lirot
Sheleolam anachnu lo nafsik lirtzot
Lo nafsik lirtzot…
Rach im chevra
Shemeunyenet bearevut
Yesh hatzlacha behasagat ruchaniut
Kol hapniot el ze shemeafsher lichyot
Hi sheaf paam lo nafsik lirtzot
Lo nafsik lirtzot…
...‫ערבות זה השער אל הרוחניות‬
(2x) ‫נחבר את לבבנו‬
‫נחבר את לבבנו כאיש אחד‬
...‫ערבות זה השער אל הרוחניות‬
‫לא נפסיק לרצות‬
(‫)לא נפסיק לשיר‬
‫עוד נחזור מן הענף אל המקור‬
‫ונעבור מתוך החושך אל האור‬
‫עם עליות ואחריהן ירידות‬
‫אנחנו לא נפסיק את הבורא לרצות‬
(4x) ‫לא נפסיק לרצות‬
‫כל העולם כבר מאבד את התקוה‬
‫והסולם עוד לא מלא בני עליה‬
‫יחד עם זאת‬
‫בבני ברוך זוכים לראות‬
‫שלעולם אנחנו לא נפסיק לרצות‬
...‫לא נפסיק לרצות‬
‫רק עם חברה‬
‫שמעונינת בערבות‬
‫יש הצלחה בהשגת רוחניות‬
‫כל הפניות אל זה שמאפשר לחיות‬
‫היא שאף פעם לא נפסיק לרצות‬
...‫לא נפסיק לרצות‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Chaver Ahuv Sheli
(Kochav rachock)
36
‫חבר אהוב שלי‬
Kshe ha boreh ratza shenit karev
Shalach nitzotz el toch ha lev
Ve im pitom ata alav choshev
Ke hu ratza shetit lahev
Gam im nira lecha shehu oyev
Teda shehu otcha meod ohev
(‫)כוכב רחוק‬
‫כשהבורא רצה שנתקרב‬
‫שלח ניצוץ אל תוך הלב‬
‫ואם פתאום אתה עליו חושב‬
‫כי הוא רוצה שתתלהב‬
‫גם אם נראה לך שהוא אויב‬
‫תדע שהוא אותך מאוד אוהב‬
Chaver ahuv sheli laveni
Tach shov alai al taaz veni
Et godel ha boreh areni
Ki rak beyachad nit karev elav
‫חבר אהוב שלי לווני‬
‫תחשוב עלי אל תעזבני‬
‫את גודל הבורא הראני‬
‫כי רק ביחד נתקרב אליו‬
Chaver ahuv sheli laveni
Tach shov alai al taaz veni
Ve az edda boded einenny
Ki rak beyachad anu ahuvav
Le orech kol derkenu ba kvutza
Be limudim be afatza
Matzav ha ruach sheh shafa mimcha
Be aliyah beye ridda
Azar lee lega lot bemchy tzatcha
Et godel romemut ha matara
Chaver ahuv shelly laveny…
‫חבר אהוב שלי לווני‬
‫תאיר דרכי אל תעזבני‬
‫ואז אדע בודד אינני‬
‫כי רק ביחד אנו אהוביו‬
‫לאורך כל דרכנו בקבוצה‬
‫בלימודים בהפצה‬
‫מצב הרוח ששפע ממך‬
‫בעליה בירידה‬
‫עזר לי לגלות במחיצתך‬
‫את גודל רוממות המטרה‬
...‫חבר אהוב שלי לווני‬
37
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Me'ever Latnu'ot Hamedumot
(Ha'Sela Ha'Adom)
‫מעבר לתנועות המדומות‬
Me ever le tnuot ha medumot
Le chol ha shinnu im be regashut
Omrim mekubalim yeshno makom
Vehu nikra me ever la machsom
(‫)הסלע האדום‬
‫מעבר לתנועות המדומות‬
‫לכל השינויים ברגשות‬
‫אומרים מקובלים ישנו מקום‬
"‫והוא נקרא "מעבר למחסום‬
Ah oh oh oh me ever la machsom
La machsom
‫או הו הו הו מעבר למחסום‬
‫למחסום‬
Lechol ha enoshut yeshna tachlit
Ve he ha metziyut amitit
Ki sham efshar latzet min ha chalom
Keshe ovrim me ever la machsom
‫לכל האנושות ישנה תכלית‬
‫והיא המציאות האמיתית‬
‫כי שם אפשר לצאת מהחלום‬
‫כשעוברים מעבר למחסום‬
Ah oh oh oh me ever la machsom
La machsom
‫או הו הו הו מעבר למחסום‬
‫למחסום‬
Levad mul ha ratzon ata avud
Assir betoch ha ego bevidud
Ve rak im chaverim ve ha chazon
Tuchal latzet me ever la machsom
‫לבד מול הרצון אתה אבוד‬
‫אסיר בתוך האגו בבידוד‬
‫ורק עם חברים ועם חזון‬
‫תוכל לצאת מעבר למחסום‬
Ah oh oh oh me ever la machsom
La machsom
‫או הו הו הו מעבר למחסום‬
‫למחסום‬
Metoch hitko lelut im ha chevra
Tuchal miyad lashuv le akarra
Liftoach et ha sefer ba makom
Ve laavor me ever la machsom
‫מתוך התכללות עם חברה‬
‫תוכל מייד לשוב להכרה‬
‫לפתוח את הספר במקום‬
‫ולעבור מעבר למחסום‬
Ah oh oh oh me ever la machsom
La machsom
‫או הו הו הו מעבר למחסום‬
‫למחסום‬
Me ever la machsom nimtza ha rav
Beyachad im morav ve chaverav
Elehem nitz tarech yachdav hayom
Kshe naavor me ever la machsom
‫מעבר למחסום נמצא הרב‬
‫ביחד עם מוריו וחבריו‬
‫אליהם נצטרף יחדיו היום‬
‫כשנעבור מעבר למחסום‬
Ah oh oh oh me ever la machsom
La machsom
‫או הו הו הו מעבר למחסום‬
‫למחסום‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Ani Ve'ata Neshane Et Ha'olam
Ani ve'ata neshane et ha'olam
Netze ve nafitz et ha'yeda lekulam
Amru et ze kodem lefana'i
Ze lo meshane
Higi'a hazman lekadem et ha'olam
Ani ve'ata nekadem et ha'olam
Y'hi'ye lanu tov ve'hakol y'hi'ye mushlam
Natnu lanu ko'ach veratzon
Mamash matana
Ani ve'ata nemamesh et habchira
38
‫אני ואתה נשנה את העולם‬
‫אני ואתה נשנה את העולם‬
‫נצא ונפיץ את הידע לכולם‬
‫אמרו את זה קודם לפני‬
‫זה לא משנה‬
‫הגיע הזמן לקדם את העולם‬
‫אני ואתה נקדם את העולם‬
‫יהיה לנו טוב והכל יהיה מושלם‬
‫נתנו לנו כוח ורצון‬
‫ממש מתנה‬
‫אני ואתה נממש את הבחירה‬
Ani ve'ata neshane et ha'olam
‫אני ואתה נשנה את העולם‬
Hitchalnu me'at ve'achshav yodim kulam ‫התחלנו מעט ועכשיו יודעים כולם‬
She'yesh matara la'enoshut
‫שיש מטרה לאנושות‬
Gmar hatikun
‫גמר התיקון‬
Ani ve'ata yachad im boreh olam
‫אני ואתה יחד עם בורא עולם‬
Ve'ech Neda
Keshekulam be'hastarah
Od lo yodim et hasiba
Lametzi'ut shemitgala kan lechushenu
Az mitgala hanekuda
Vemitoreret hashe'ela
Hashe'ela shel ma hata'am bechay'einu
Ve'ech neda et rov tuvcha
Im lo nilmad et sod
chochmat hakabbalah
Ve'az neda ech hanivrah
Rochesh tchunot
shel haboreh behashpa'a
Ba'aliyah u'ba'yerida
Ne'echazim ba'emuna
Ki habore hu hasholet al matzavenu
Kshenichlalim betoch kvutza
Vesho'afim le'hashpa'a
Az megalim et gadluto bein chaverenu
Ve'ech neda et rov tuvcha…
‫ואיך נדע‬
‫כשכולם בהסתרה‬
‫עוד לא יודעים את הסיבה‬
‫למציאות שמתגלה כאן לחושינו‬
‫אז מתגלה הנקודה‬
‫ומתעוררת השאלה‬
‫השאלה של מה הטעם לחיינו‬
‫ואיך נדע את רוב טובך‬
‫אם לא נלמד את סוד‬
‫חכמת הקבלה‬
‫ואז נדע איך הנברא‬
‫רוכש תכונות‬
‫של הבורא בהשפעה‬
‫בעליה ובירידה‬
‫נאחזים באמונה‬
‫כי הבורא הוא השולט על מצבנו‬
‫כשנכללים בתוך קבוצה‬
‫ושואפים להשפעה‬
‫אז מגלים את גדלותו בין חברינו‬
...‫ואיך נדע את רוב טובך‬
39
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Eizo Min Kvutza
(Eizo Min Shalva)
Ha'olam adain lo yodeah
Lama hu kayam umit'yage'ah
Bechol dor rak mishehu noge'ah
Prat elav ein ish asher shome'ah
Bekolo shel ze shemefake'ach
Eizo min kvutza
sheba shone kol adam
Eize min Boreh
Sheme'ached et kulam
Ad letkufatenu lo noda
Ech lachdor le'omek hatmuna
Shum yachid af pa'am lo yimtsa
Hat'shuva nitenet lekvutza
Vehi mitgala betoch tocha
Eizo min kvutza
sheba shone kol adam
Eize min Boreh
Sheme'ached et kulam
Klal ha'enoshut od lo gilta
Ech lachkor mimata lelemala
Ki sodot chochmat haKabbalah
Mitgalim lechol mi sheratsa
Li'hi'yot echad mitoch kvutza
Eizo min kvutza
sheba shone kol adam
Eize min Boreh
Sheme'ached et kulam
‫איזו מין קבוצה‬
(‫)איזו מין שלווה‬
‫העולם עדיין לא יודע‬
‫למה הוא קיים ומתייגע‬
‫בכל דור רק מישהו נוגע‬
‫פרט אליו אין איש אשר שומע‬
‫בקולו של זה שמפקח‬
‫איזו מין קבוצה‬
‫שבה שונה כל אדם‬
‫איזה מין בורא‬
‫שמאחד את כולם‬
‫עד לתקופתנו לא נודע‬
‫איך לחדור לעומק התמונה‬
‫שום יחיד אף פעם לא ימצא‬
‫התשובה ניתנת לקבוצה‬
‫והיא מתגלה בתוך תוכה‬
‫איזו מין קבוצה‬
‫שבה שונה כל אדם‬
‫איזה מין בורא‬
‫שמאחד את כולם‬
‫כלל האנושות עוד לא גילתה‬
‫איך לחקור ממטה ללמעלה‬
‫כי סודות חוכמת הקבלה‬
‫מתגלים לכל מי שרצה‬
‫להיות אחד מתוך קבוצה‬
‫איזו מין קבוצה‬
‫שבה שונה כל אדם‬
‫איזה מין בורא‬
‫שמאחד את כולם‬
Israel Songs / ‫לחן ישראלי‬
Velifamim Hachagiga Nigmeret
40
‫ולפעמים החגיגה נגמרת‬
Velifamim hachagiga nigmeret
‫ולפעמים החגיגה נגמרת‬
kibuy orot hachatzotzra omeret
‫ החצוצרה אומרת‬,‫כיבוי אורות‬
shalom la’kinorot.
.‫שלום לכנורות‬
Ashmoret tichona nosheket lashlishit, ,‫אשמורת תיכונה נושקת לשלישית‬
lakum machar u'le'hatchil mibereshit.
.‫לקום מחר ולהתחיל מבראשית‬
Lakum machar baboker
im shir chadash balev,
lashir oto becho'ach,
lashir oto bich'ev,
Lishmo'a chalilim
Baru'ach hachofshit,
Ule'hatchil mibereshit.
‫לקום מחר בבוקר‬
,‫עם שיר חדש בלב‬
,‫לשיר אותו בכוח‬
.‫לשיר אותו בכאב‬
‫לשמוע חלילים‬
,‫ברוח החופשית‬
.‫ולהתחיל מבראשית‬
Ein yom dome, kol yom nir’e acheret. ‫ כל יום נראה אחרת‬,‫אין יום דומה‬
Ach kavana, balev tamid nish'eret.
.‫ בלב תמיד נשארת‬,‫אך כוונה‬
Potachat et halev.
.‫פותחת את הלב‬
Besof kol hadrachim nishlemet hanshama, ,‫בסוף כל הדרכים נשלמת הנשמה‬
ve’gam halevana zoheret kachama.
.‫וגם הלבנה זוהרת כחמה‬
Lakum machar baboker…
Betoch halev, yesh nekuda nisteret,
Ve'hi gdela ve'hi kula bo'eret,
Ve'ein la menucha.
Ve'im kol chaverai emtza et nishmati.
Lakum machar baboker
Veli'hi'yot shuv amiti.
Lakum machar baboker…
Mibereshit, malchut onedet keter,
Hakol shalem ach hu kayam baseter,
Chomek vene'elam
Mitoch liby ekra lashuv el beit Hashem,
Lakum machar baboker
velimtso et hashalem.
....‫לקום מחר בבוקר‬
‫ יש נקודה נסתרת‬,‫בתוך הלב‬
‫והיא גדלה והיא כולה בוערת‬
‫ואין לה מנוחה‬
‫ועם כל חבריי אמצא את נשמתי‬
‫לקום מחר בבוקר‬
‫ולהיות שוב אמיתי‬
....‫לקום מחר בבוקר‬
‫ מלכות עונדת כתר‬,‫מבראשית‬
‫הכל שלם אך הוא קיים בסתר‬
‫חומק ונעלם‬
'‫מתוך ליבי אקרא לשוב אל בית ה‬
‫לקום מחר בבוקר‬
.‫ולמצוא את השלם‬
41
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Russian – Soviet Songs
Haolam Matzui Betocheinu
(Etot Mir)
Kulanu nichlalim bakli ha'olami
Haderech movila ha'ysher labore
Anachnu mezarzim et ketzev hazmanim
Me'ever lamachsom nitam venir'eh
Ha'olam matsu'i betocheinu,
Ha'sulam shelcha vesheli
Im kulam yelchu bedarkenu
Ha'adam yzke banitschi
Kol rega she'over bli kesher labore
Mevi et ha'olam el saf hashmada
Gadlut hamatara beneinu nevarer,
Be'yachad nit'amets lirchosh emuna
Ha'olam matsu'i betocheinu…
Et koach haArvut anachnu mazminim
Baderech mach shava dibur maase
Mitoch hitkalelut shel kol hachaverim,
Nachush ech haElion beneinu shore
Ha'olam matsu'i betocheinu…
‫העולם מצוי בתוכנו‬
(‫)העולם הזה‬
‫כולנו נכללים בכלי העולמי‬
‫הדרך מובילה היישר לבורא‬
‫אנחנו מזרזים את קצב הזמנים‬
‫מעבר למחסום נטעם ונראה‬
,‫העולם מצוי בתוכנו‬
‫הסולם שלך ושלי‬
‫אם כולם ילכו בדרכנו‬
‫האדם יזכה בנצחי‬
‫כל רגע שעובר בלי קשר לבורא‬
‫מביא את העולם אל סף השמדה‬
‫גדלות המטרה בינינו נברר‬
‫ביחד נתאמץ לרכוש אמונה‬
...‫העולם מצוי בתוכנו‬
‫את כוח הערבות אנחנו מזמנים‬
‫בדרך מחשבה דיבור מעשה‬
‫מתוך התכללות של כל החברים‬
‫נחוש איך העליון בינינו שורה‬
...‫העולם מצוי בתוכנו‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Ein Davar Gadol Shebechayeinu
(Brmnskyh Muzikant)
Ein davar gadol shebechayenu
Megilui bore be'olamenu
Kan nivne kli meshutaf batu'ach
Le'hashpi'a lo rak nachat ru'ach
Le'hashpi'a lo rak nachat ru'ach
La-la-la la-la-la
habore gadol!
Hatkafa pnimit yatsa'a laderech
Shenifrots el toch he'ychal hamelech
Nemamesh beliba ubemocha
“Ve'ahavta leracha kamocha”
“Ve'ahavta leracha kamocha”
La-la-la la-la-la
habore gadol!
Ha'arvut bene'inu mitgabeshet
Vegadlut hamatara doreshet
Shenishbor kol hakirot bene'inu
Venavi ma'or letfisatenu
Venavi ma'or letfisatenu
La-la-la la-la-la
habore gadol!
42
‫אין דבר גדול שבחיינו‬
(‫)ברמנסקיה מוזיקנטי‬
‫אין דבר גדול שבחיינו‬
,‫מגילוי בורא בעולמינו‬
‫כאן נבנה כלי משותף בטוח‬
‫להשפיע לו רק נחת רוח‬
‫להשפיע לו רק נחת רוח‬
‫לה‬-‫לה‬-‫לה לה‬-‫לה‬-‫לה‬
!‫הבורא גדול‬
‫התקפה פנימית יצאה לדרך‬
,‫שנפרוץ אל תוך היכל המלך‬
‫נממש בליבא ובמוחא‬
"‫"ואהבת לרעך כמוך‬
"‫"ואהבת לרעך כמוך‬
‫לה‬-‫לה‬-‫לה לה‬-‫לה‬-‫לה‬
!‫הבורא גדול‬
‫הערבות בינינו מתגבשת‬
,‫וגדלות המטרה דורשת‬
‫שנשבור כל הקירות בינינו‬
‫ונביא מאור לתפיסתינו‬
‫ונביא מאור לתפיסתינו‬
‫לה‬-‫לה‬-‫לה לה‬-‫לה‬-‫לה‬
!‫הבורא גדול‬
43
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Beshiur Haboker
(Ranny Chass)
Boker tov
Vekulanu mechabim et hapelefon
Hashiur yatchil miyad
Ba'ulam yoshvim hachaverim
Mechavnim sha'on
Margishim keguf echad
Beshiur haboker
Hakvutza achat
Moskva vegam Peter
Sidney veEilat
‫בשיעור הבוקר‬
(‫)ראני צ'אס‬
‫בוקר טוב‬
‫וכולנו מכבים את הפלאפון‬
‫השיעור יתחיל מייד‬
‫באולם יושבים החברים‬
‫מכוונים שעון‬
‫מרגישים כגוף אחד‬
‫בשיעור הבוקר‬
‫הקבוצה אחת‬
‫מוסקוה וגם פיטר‬
‫סידני ואילת‬
Keshe haRav medaber
Vekol echad az mitchaber
Umitpalel mitoch halev le'emuna
Az hama'or mevarer
hayachasim im hachaver
Vehakvutza ha'olamit be'hashpa'a
‫כשהרב מדבר‬
‫וכל אחד אז מתחבר‬
‫ומתפלל מתוך הלב לאמונה‬
‫אז המאור מברר‬
‫היחסים עם החבר‬
‫והקבוצה העולמית בהשפעה‬
Yesh chole venitu'ach hacherum
Od me'at yatchil
Ha rofe kvar metzapeh
Hama'or she'yotse min hasfarim –
zehu hasakin
Shechotech umerapeh
‫יש חולה וניתוח החרום‬
‫עוד מעט יתחיל‬
‫הרופא כבר מצפה‬
– ‫המאור שיוצא מן הספרים‬
‫זהו הסכין‬
‫שחותך ומרפא‬
Beshiur haboker…
...‫בשיעור הבוקר‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Bo'u Nitkadem Yachad
(Maruska)
44
‫בואו נתקדם יחד‬
Al libo shel ha'adam
sholtim harbe retzonot
Et kulam sholeach lanu haboreh
Im be'yachad nevakesh
Tamid ito li'hi'yot
Negale shebelibenu hu shore
(‫)מרוסקה‬
‫על ליבו של האדם‬
‫שולטים הרבה רצונות‬
‫את כולם שולח לנו הבורא‬
‫אם ביחד נבקש‬
‫תמיד איתו להיות‬
‫נגלה שבליבנו הוא שורה‬
Bedarkenu labore tsatsim
lo pa'am ksha'yim
Hafra'ot leha'arich et hachevra
Im beinenu nekadem
Et a'havat ha'achim
Hu yiten lanu lichyot behashpa'a
‫בדרכנו לבורא צצים‬
‫לא פעם קשיים‬
‫הפרעות להעריך את החברה‬
‫אם בינינו נקדם‬
‫את אהבת האחים‬
‫הוא יתן לנו לחיות בהשפעה‬
Bo'u nitkadem yachad
Laboreh nigrom nachat
Ha'elyon bezot rotse
Bo'u nit'ached tachat
Kavana achat yachad
Ki beinenu hu shore
Im kulanu chalakim
Shel ha'adam harishon
Kshenishbarnu hitrachaknu meha'ohr
Az higi'ah kvar hazman
Lehitsamed la'elyon
Rak beinenu negale et hamazor
Ha'adam lefi tiv'o
choshev tamid al atsmo
Haboreh hu ahava lelo gvulot
Al hapa'ar bein hashna'im
Negasher bizchuto
Kshe'yiten lanu lichyot bekavanot
Bo'u nitkadem yachad…
‫בואו נתקדם יחד‬
‫לבורא נגרום נחת‬
‫העליון בזאת רוצה‬
‫בואו נתאחד תחת‬
‫כוונה אחת יחד‬
‫כי בינינו הוא שורה‬
‫אם כולנו חלקים‬
‫של האדם הראשון‬
‫כשנשברנו התרחקנו מהאור‬
‫אז הגיע כבר הזמן‬
‫להיצמד לעליון‬
‫רק בינינו נגלה את המזור‬
‫האדם לפי טבעו‬
‫חושב תמיד על עצמו‬
‫הבורא הוא אהבה ללא גבולות‬
‫על הפער בין השניים‬
‫נגשר בזכותו‬
‫כשיתן לנו לחיות בכוונות‬
...‫בואו נתקדם יחד‬
45
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Etzlenu Bakvutza
(Gentleman Aodtz'i)
Etslenu bakvutza
Shomrim al matara
Gdola vechashuva
Mikol ha'yeter
Sho'afim el hachevra
pirsum vehafaza
Verak hakavana tamid beseter
Etslenu bakvutza…
Domem Tsome'ach cha'y
Bekerev chavera'y
Gormim lamedaber lifto'ach sefer
Etslenu bakvutza…
Yots'im metoch hatsnon
Lomdim al haratzon
Ro'im et ha'emet ve'et hasheker
Etslenu bakvutza…
Potchim et hasfarim
Choshkim betikunim
Mimalchut vebina lomdim al keter
Etslenu bakvutza…
Shom'im mepi haRav
Keitsad latset lakrav
Be'yachad lenatseach et hayetser
Etslenu bakvutza…
Rotsim she'ahava
Etslenu bachevra
Tigrom lanu
Lishmor imo al kesher
‫אצלנו בקבוצה‬
(‫)ג'נטלמן אודצ'י‬
‫אצלנו בקבוצה‬
‫שומרים על מטרה‬
‫גדולה וחשובה‬
‫מכל היתר‬
‫שופעים אל החברה‬
‫פרסום והפצה‬
‫ורק הכוונה תמיד בסתר‬
...‫אצלנו בקבוצה‬
‫דומם צומח חי‬
‫בקרב חבריי‬
‫למדבר לפתוח ספר‬
ָ ‫גורמים‬
...‫אצלנו בקבוצה‬
‫יוצאים מתוך הצנון‬
‫לומדים על הרצון‬
‫רואים את האמת ואת השקר‬
...‫אצלנו בקבוצה‬
‫פותחים את הספרים‬
‫חושקים בתיקונים‬
‫ממלכות ובינה לומדים על כתר‬
...‫אצלנו בקבוצה‬
‫שומעים מפי הרב‬
‫כיצד לצאת לקרב‬
‫ביחד לנצח את היצר‬
...‫אצלנו בקבוצה‬
‫רוצים שאהבה‬
‫אצלנו בחברה‬
‫תגרום לנו‬
‫לשמור עימו על קשר‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Tza'ad Kadima
(Smuglyanka-Maldavanka)
Yom rishon ta'Rav sha'alti
Мa mahut hahashpa'a
Hu amar telech lachvra
Sham timtsa et atsmacha
Lo hevanti lo ratsiti
Ach nidbakti latachlit
Hine hitkalalti
Bakvutza ha'olamit
Tsa'ad kadima ve'yechud haygi'a
Sham Odessa Petersburg Australia
Hine Golub, Tony VeGadi
Ve'ein sof hashpa'a
46
‫צעד קדימה‬
(‫)מולדובה בוערת‬
‫יום ראשון ת'רב שאלתי‬
‫מה מהות ההשפעה‬
‫הוא אמר תלך לחברה‬
‫שם תמצא את עצמך‬
‫לא הבנתי לא רציתי‬
‫אך נדבקתי לתכלית‬
‫הנה התכללתי‬
‫בקבוצה העולמית‬
‫צעד קדימה ויחוד היגיעה‬
‫שם אודסה פטרסבורג אוסטרליה‬
‫הנה גולוב טוני וגדי‬
‫ואין סוף השפעה‬
Yom sheni kelim kivanu
Venisinu lechaber
Shir katavnu hishtadalnu
Lehatsdik et hachaver
‫יום שני כלים כיוונו‬
‫וניסינו לחבר‬
‫שיר כתבנו השתדלנו‬
‫להצדיק את החבר‬
Hitamatsnu hitchabarnu
Kdei latset mitoch hester
Ubasof higanu
Al hagvul nitsva gader
‫התאמצנו התחברנו‬
‫כדי לצאת מתוך הסתר‬
‫ובסוף הגענו‬
‫על הגבול ניצבה גדר‬
Tsa'ad kadima ve'yechud haygi'a...
Reva leshalosh baboker
Mekavnim lechisaron
Et haRav lachen sha'alnu
Ech mon'yim od kishalon
Im chiyuch ve'ahava
Hu Mesaper be'higa'yon
Ein t'shuva acheret
Ha'arvut hapitaron
Tsa'ad kadima ve'yechud haygi'a...
Kvar shavua hitkonanu
Le'yeshivat hachaverim
Kavana bifnim hechzaknu
Lechaber et hakelim
...‫צעד קדימה ויחוד היגיעה‬
‫רבע לשלוש בבוקר‬
‫מכוונים לחיסרון‬
‫את הרב לכן שאלנו‬
‫איך מונעים עוד כשלון‬
‫עם חיוך ואהבה‬
‫הוא מספר בהגיון‬
‫אין תשובה אחרת‬
‫הערבות הפתרון‬
...‫צעד קדימה ויחוד היגיעה‬
‫כבר שבוע התכוונו‬
‫לישיבת החברים‬
‫כוונה בפנים החזקנו‬
‫לחבר את הכלים‬
47
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Ubecho'ach hit'asafnu
LeAcha"p shel ha'elyon
Yachad hitchabarnu
Veshavarnu ta'machsom
Tsa'ad kadima ve'yechud haygi'a
Sham Odessa Petersburg Australia
Hine Golub, Tony VeGadi
Ve'ein sof hashpa'a
Anachnu Bnei Baruch
(Pilots)
Anachnu Bnei-Baruch
Bnei-Baruch, Bnei-Baruch
Achi gavo'ha hu tamid
Margish achi namuch
Anachnu kan im chaverim
Ovrim et kol ha'yesurim
Kdei lizkot lanetsach lechaim shlemim
Tkufa hi doreshet
Osa hatikunim tikunim
tikunim rabim
Timshoch or hakesher
Veta'avir oto le'acherim
Ein od milvado
tagid kol rega tagid
Vetitchaber chazak lakli ha'olami
Bore hu kove'a
Al gadluto tachshov balev tamid
Tizkor et ha'arvut
Ha'arvut ha'arvut
Targish chaver tidag alav
Veze yavi dvekut
Bore echad dvekut sheni
Shlishit hakli ha'olami
Verak basof ata yachol lomar "ani"
Tkufa hi doreshet…
‫ובכוח התאספנו‬
‫לאח"פ של העליון‬
‫יחד התחברנו‬
‫ושברנו ת'מחסום‬
‫צעד קדימה ויחוד היגיעה‬
‫שם אודסה פטרסבורג אוסטרליה‬
‫הנה גולוב טוני וגדי‬
‫ואין סוף השפעה‬
‫אנחנו בני ברוך‬
(‫)הטייסים‬
‫אנחנו בני ברוך‬
‫בני ברוך בני ברוך‬
‫הכי גבוה הוא תמיד‬
‫מרגיש הכי נמוך‬
‫אנחנו כאן עם חברים‬
‫עוברים את כל היסורים‬
‫כדי לזכות לנצח לחיים שלמים‬
‫תקופה היא דורשת‬
‫עושה התיקונים תיקונים‬
‫תיקונים רבים‬
‫תמשוך אור הקשר‬
‫ותעביר אותו לאחרים‬
‫אין עוד מלבדו‬
‫תגיד כל רגע תגיד‬
‫ותתחבר חזק לכלי העולמי‬
‫בורא הוא קובע‬
‫על גדלותו תחשוב בלב תמיד‬
‫תזכור את הערבות‬
‫הערבות הערבות‬
‫תרגיש חבר תדאג עליו‬
‫וזה יביא דבקות‬
‫בורא אחד דבקות שני‬
‫שלישית הכלי העולמי‬
"‫ורק בסוף אתה יכול לאמר "אני‬
...‫תקופה היא דורשת‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Baboker shuv lomdim
Shuv lomdim shuv lomdim
Simcha gdola lashevet kan
Ben kol hachaverim
Harbe sfekot veshe'elot
Beyachad nechapes t'shuvot
Mesimatenu or ligrom la'olamot
Tkufa hi doreshet…
Bo'u Nilmad Beyachad
(White Bears)
Bo'u nilmad beyachad
Ech lehargish achdut
Bo'u nif'al beyachad
Lachvot arvut
48
‫בבוקר שוב לומדים‬
‫שוב לומדים שוב לומדים‬
‫שמחה גדולה לשבת כאן‬
‫בין כל החברים‬
‫הרבה ספיקות ושאלות‬
‫ביחד נחפש תשובות‬
‫משימתינו אור לגרום לעולמות‬
...‫תקופה היא דורשת‬
‫בואו נלמד ביחד‬
(‫)דובים לבנים‬
‫בואו נלמד ביחד‬
‫איך להרגיש אחדות‬
‫בואו נפעל ביחד‬
‫לחוות ערבות‬
Ben hagufim shelanu
Kesher kol kach rachok
Rak mul gadlut borenu
Banu murgash hachok
‫בין הגופים שלנו‬
‫קשר כל כך רחוק‬
‫רק מול גדלות בוראנו‬
‫בנו מורגש החוק‬
Ahavat hachaverim
Mezakechet hakelim
Retsonot kol kach gdolim
Lekivun echad zormim
‫אהבת החברים‬
‫מזככת הכלים‬
‫רצונות כל כך גדולים‬
‫לכיוון אחד זורמים‬
Bo'u nilmad beyachad
Et hametsi'ut
Bo'u nifal beyachad
Behadadi'yut
‫בואו נלמד ביחד‬
‫את המציאות‬
‫בואו נפעל ביחד‬
‫בהדדיות‬
Ben hagufim shelanu
Kesher kol kach rachok
Rak mul gadlut borenu
Banu murgash hachok
‫בין הגופים שלנו‬
‫קשר כל כך רחוק‬
‫רק מול גדלות בוראנו‬
‫בנו מורגש החוק‬
Ahavat hachaverim…
...‫אהבת החברים‬
49
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Cholat Ahava
(Sultan)
Im hayinu achshav bein hamalachim
Im ratson meshutaf yachad mashpi'im
Az hayinu ro'im ben hachaverim
Ech bekli meshutaf anu nichlalim
Cholat ahava hi matzav hakvutza
Mitoch ha'arvut hi etslenu nolda
‫חולת אהבה‬
(‫)סולטאן‬
‫אם היינו עכשיו בין המלאכים‬
‫עם רצון משותף יחד משפיעים‬
‫אז היינו רואים בין החברים‬
‫איך בכלי משותף אנו נכללים‬
‫חולת אהבה היא מצב הקבוצה‬
‫מתוך הערבות היא אצלנו נולדה‬
Im hayinu achshav ben hachachamim
Et ratson ha'elyon yachad matsdikim
Az hayinu ro'im ben hachaverim
Ech bekli meshutaf anu nichlalim
‫אם היינו עכשיו בין החכמים‬
‫את רצון העליון יחד מצדיקים‬
‫אז היינו רואים בין החברים‬
‫איך בכלי משותף אנו נכללים‬
Cholat ahava hi matsav hakvutza
El mul har Sinai na'ase venishma
‫חולת אהבה היא מצב הקבוצה‬
‫אל מול הר סיני נעשה ונשמע‬
Chayavim
(Fgonih)
Yatsanu laderech ratsinu lirot
Keitsad mechaven harochev et suso
Be'yachad hevanu she'ein shum brera
Chayavim chayavim
chayavim chayavim
La'avod bekvutza
Chayavim chayavim
chayavim chayavim
Leshanot kavana
Himshachnu baderech chipasnu shlemut
Karanu basefer sheyesh kan arvut
Tsa'aknu be'yachad na'ase venishma
Chayavim chayavim...
Be'emtsa haderech avarnu machsom
Ben smol le'yamin hitgala hashalom
Karanu be'yachad lekol ha'olam
Chayavim chayavim...
‫חייבים‬
(‫)פגוניה‬
‫יצאנו לדרך רצינו לראות‬
‫כיצד מכוון הרוכב את סוסו‬
‫ביחד הבנו שאין שום ברירה‬
‫חייבים חייבים‬
‫חייבים חייבים‬
‫לעבוד בקבוצה‬
‫חייבים חייבים‬
‫חייבים חייבים‬
‫לשנות כוונה‬
‫המשכנו בדרך חיפשנו שלמות‬
‫קראנו בספר שיש כאן ערבות‬
‫צעקנו ביחד נעשה ונשמע‬
...‫חייבים חייבים‬
‫באמצע הדרך עברנו מחסום‬
‫בין שמאל לימין התגלה השלום‬
‫קראנו ביחד לכל העולם‬
...‫חייבים חייבים‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Habore Hu Matrateinu
(Ha'Sho'er)
Habore hu matrateinu
Hu hachok shepoel bechol matzav
Nitached im chavreinu
Ubkli meshutaf navo elav
Hatikun hu hamilui vehahargasha
Shebehashpa'a shebeahava
Ha'arvut hi habitu'i shel hayetsi'a
Me'atsmenu elav
Im ha'arvut
Hada'agot kulan nemogot
Velo chashim yoter chesronot
Hahafra'ot kvar lo kayamot
Kayamot ki hen metukanot
Habore tamid mulenu
Hu me'ytiv lelo hefsek lenivra'av
Ne'ached retzonotenu
Ubekli meshutaf navo elav
Hatikun hu hamilui…
Koach Arevut
(Matsav Ru'ach)
Batchila hayinu
Bechibur beneinu
Kli delehashpi'a
Ach mitsad ha'or
Bashvira nishbarnu
Vegam hitpazarnu
Ach higi'a zman achshav
Lachzor el hamakor
Vezachinu kvar lishmo'a
Velifol behitchabrut
Ki knisa lamelech lifto'ach
Yesh beko'ach ha'arvut
50
‫הבורא הוא מטרתנו‬
(‫)השוער‬
‫הבורא הוא מטרתנו‬
‫הוא החוק שפועל בכל מצב‬
‫נתאחד עם חברינו‬
‫ובכלי משותף נבוא אליו‬
‫התיקון הוא המילוי וההרגשה‬
‫שבהשפעה שבאהבה‬
‫הערבות היא הביטוי של היציאה‬
‫מעצמנו אליו‬
‫עם הערבות‬
‫הדאגות כולן נמוגות‬
‫ולא חשים יותר חסרונות‬
‫ההפרעות כבר לא קיימות‬
‫קיימות כי הן מתוקנות‬
‫הבורא תמיד מולנו‬
‫הוא מיטיב ללא הפסק לנבראיו‬
‫נאחד רצונותינו‬
‫ובכלי משותף נבוא אליו‬
...‫התיקון הוא המילוי‬
‫כח ערבות‬
(‫)מצב רוח‬
‫בתחילה היינו‬
‫בחיבור בינינו‬
‫כלי דלהשפיע‬
‫אך מצד האור‬
‫בשבירה נשברנו‬
‫וגם התפזרנו‬
‫אך הגיע זמן עכשיו‬
‫לחזור אל המקור‬
‫וזכינו כבר לשמוע‬
‫ולפעול בהתחברות‬
‫כי כניסה למלך לפתוח‬
‫יש בכוח הערבות‬
51
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Kol chaver shelanu
Rats vemityage'a
Mefitsim kulanu
Le'olam chochma
Ach behitkadmut
Baderech kol nove'a
Mechibur kelim shelanu
Vemikavana
Vezachinu kvar lishmo'a
Velifol behitchabrut
Ki knisa lamelech lifto'ach
Yesh beko'ach ha'arvut
Kli Ha'olami Nivne Be'yachad
(The Driver Song)
Lo mizman hayiti bachur al hakefak
Discotekim barim shtiya chaverim
Pit'om hitgalta nekuda shebalev
Ne'ebad li ta'am lechayim regilim
Kli ha'olami nivne be'yachad
Chevra na'asof bechol pina
Rak shehabore yovil otanu
Lesaper le'amcha al kabala
Pa'am ba'internet histovavti bli sechel
Walla Google Yahoo bli shum matara
Rak lifnei shavu'a ra'iti tochnit sham
Rav natan shiur benose kabala
Kli ha'olami nivne be'yachad…
Bakibutz shelanu yesh refet vekerem
Dvash bakaveret agas baganim
Bachagim kulam nischafim im hazerem
Rak ani holech lakongres kefar citrin
Kli ha'olami nivne be'yachad…
‫כל חבר שלנו‬
‫רץ ומתייגע‬
‫מפיצים כולנו‬
‫לעולם חכמה‬
‫אך בהתקדמות‬
‫בדרך כל נובע‬
‫מחיבור כלים שלנו‬
‫ומכוונה‬
‫וזכינו כבר לשמוע‬
‫ולפעול בהתחברות‬
‫כי כניסה למלך לפתוח‬
‫יש בכוח הערבות‬
‫כלי העולמי נבנה ביחד‬
(‫)שיר הנהג‬
‫לא מזמן הייתי בחור על הכיפק‬
‫דיסקוטקים ברים שתייה חברים‬
‫פתאום התגלתה נקודה שבלב‬
‫נאבד לי טעם לחיים רגילים‬
‫כלי העולמי נבנה ביחד‬
‫חברה נאסוף בכל פינה‬
‫רק שהבורא יוביל אותנו‬
‫לספר לעמך על קבלה‬
‫פעם באינטרנט הסתובבתי בלי שכל‬
‫וואלא גוגל יאההו בלי שום מטרה‬
‫רק לפני שבוע ראיתי תוכנית שם‬
‫רב נתן שיעור בנושא קבלה‬
...‫כלי העולמי נבנה ביחד‬
‫בקיבוץ שלנו יש רפת וכרם‬
‫דבש בכוורת אגס בגנים‬
‫בחגים כולם נסחפים עם הזרם‬
‫רק אני הולך לקונגרס כפר סיטרין‬
...‫כלי העולמי נבנה ביחד‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Bo ur'e
(Marusya)
52
‫בוא וראה‬
Kvutzat mekubalim
Tamid mesachakim
Rotsim lehitkalel kvar bematsav haba
(‫)מרוסיה‬
‫קבוצת מקובלים‬
‫תמיד משחקים‬
‫רוצים להתכלל כבר במצב הבא‬
Shomrim al haklalim
Im kol hachaverim
Be'yachad metapsim el ha'olam haba
‫שומרים על הכללים‬
‫עם כל החברים‬
‫ביחד מטפסים אל העולם הבא‬
Hateva shel kol echad shone
Harega haze kvar mishtane
Kol Echad lamatara Yagi'a
Im yf'al derech hachevra
Bo ur'e ech habore mashipi'a
Lakvutsa derech chavercha
Anachnu mezarzim
Et ketzev hazmanim
Kevan shesho'afim el hamatzav haba
Bodkim et hachaim
Ber'iy hachaverim
Rotsim lehitbatel el ru'ach hakvutza
Hateva shel kol echad shone
Kove et ma she'yshtane
Kol Echad lamatara Yagi'a…
‫הטבע של כל אחד שונה‬
‫הרגע הזה כבר משתנה‬
‫כל אחד למטרה יגיע‬
‫אם יפעל דרך החברה‬
‫בוא וראה איך הבורא משפיע‬
‫לקבוצה דרך חברך‬
‫אנחנו מזרזים‬
‫את קצב הזמנים‬
‫כיוון ששואפים אל המצב הבא‬
‫בודקים את החיים‬
‫בראי החברים‬
‫רוצים להתבטל אל רוח הקבוצה‬
‫הטבע שכל אחד רוצה‬
‫קובע את מה שישתנה‬
...‫כל אחד למטרה יגיע‬
53
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Altruizm
(komsamoltzi dobrovoltsi)
‫אלטרואיזם‬
Kshehador kvar bashel lehaskim
Shetachlit ha'adam ne'elemet
Hu doresh leshanot matsavim
Ad sheMalchut tihi'ye metukenet
(‫)קומסומולצי דוברובולצי‬
‫כשהדור כבר בשל להסכים‬
‫שתכלית האדם נעלמת‬
‫הוא דורש לשנות מצבים‬
‫עד שמלכות תהיה מתוקנת‬
Egoizm hu hateva,
shebara habore betochenu
Verotse shenimtsa et haderech,
legalot gadluto biz'chuto
,‫אגואיזם הוא הטבע‬
‫שברא הבורא בתוכנו‬
,‫ורוצה שנמצא את הדרך‬
‫לגלות גדלותו בזכותו‬
Altroizm be'od rega,
hu hachok shenargish belibenu
Hachevra im haRav vehasefer,
Yegalu she'ein od milvado
,‫אלטרואיזם בעוד רגע‬
‫הוא החוק שנרגיש בליבנו‬
,‫החברה עם הרב והספר‬
‫יגלו שאין עוד מלבדו‬
Ba'atid hakarov negale
Shegoral ha'olam be'yadenu
Az me'al leratson nit'ale
Venovil et kulam acharenu
Egoizm hu hateva…
Hachevra sheanchnu bonim
Kmo bedor acharon mitnaheget
Be'ezrat ahavat chaverim
El ratson haBore mechuvenet
Egoizm hu hateva…
Nif'al Ke'echad
(Slavianka)
HaBore mevatse'a et matrato
Ve'anachnu klulim betocha
Hanivra mezarez et hasagato,
Meyasem et matrat habri'ah
Nifsa ke'echad likrat ha'adon
Be'yachad nitsad el hador ha'acharon
‫בעתיד הקרוב נגלה‬
‫שגורל העולם בידינו‬
‫אז מעל לרצון נתעלה‬
‫ונוביל את כולם אחרינו‬
...‫אגואיזם הוא הטבע‬
‫החברה שאנחנו בונים‬
‫כמו בדור אחרון מתנהגת‬
‫בעזרת אהבת חברים‬
‫אל רצון הבורא מכוונת‬
...‫אגואיזם הוא הטבע‬
‫נפעל כאחד‬
(‫)מרש סלביינקי‬
,‫הבורא מבצע את מטרתו‬
‫ואנחנו כלולים בתוכה‬
,‫הנברא מזרז את השגתו‬
‫מיישם את מטרת הבריאה‬
,‫נפסע כאחד לקראת האדון‬
‫ביחד נצעד אל הדור האחרון‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
54
Bnei Baruch metaknim et ha'enoshut,
Kshe'oskim belimud kabbalah
Bakvutza mekablim hargashat Arvut
Vezochim letchunat haBina
,‫בני ברוך מתקנים את האנושות‬
‫כשעוסקים בלימוד קבלה‬
,‫בקבוצה מקבלים הרגשת ערבות‬
‫וזוכים לתכונת בינה‬
Nifsa ke'echad likrat ha'adon
Be'yachad nitsad el hador ha'acharon
,‫נפסע כאחד לקראת האדון‬
‫ביחד נצעד אל הדור האחרון‬
Beratson meshutaf hamekubalim
Mechazkim et gadlut haBore
Margishim ahava ben hachaverim
Vetlu'im rak ze baze
,‫ברצון משותף המקובלים‬
‫מחזקים את גדלות הבורא‬
,‫מרגישים אהבה בין החברים‬
‫ותלויים רק זה בזה‬
Nifsa ke'echad likrat ha'adon
Be'yachad nitsad el hador ha'acharon
,‫נפסע כאחד לקראת האדון‬
‫ביחד נצעד אל הדור האחרון‬
Ba'atid hakarov yitgaleh lechol,
Veyachdor el hahakara
Shetsarich lehakir et hakol yachol
Ki mamash kvar ein brera
,‫בעתיד הקרוב יתגלה לכל‬
‫ויחדור אל ההכרה‬
,‫שצריך להכיר את הכל יכול‬
‫כי ממש כבר אין ברירה‬
Habore Tatsil Oti
‫הבורא תציל אותי‬
Ba'olam me'ir rak or pashut
Ela rak adam margish atsvut
Hu margish avud biglal
choser hakelim
‫בעולם מאיר רק אור פשוט‬
‫אלא רק אדם מרגיש עצבות‬
‫הוא מרגיש אבוד בגלל‬
‫חוסר הכלים‬
Choser hakelim metukanim
Efo shebore murgash nitschi
Hanivra berer otam
Vetso'ek bifnim
‫חוסר הכלים מתוקנים‬
‫איפה שבורא מורגש נצחי‬
‫הנברא בירר אותם‬
‫וצועק בפנים‬
Habore tatsil oti
Ki ata metiv lekulam
Verak ata yachol
Lehatsil otanu veta'olam
Habore azor lanu
Lehargish otcha veta'chevra
Ki kli ha'olami
Ze makom shorat shchina
‫הבורא תציל אותי‬
‫כי אתה מיטיב לכולם‬
‫ורק אתה יכול‬
‫להציל אותנו ותעולם‬
‫הבורא עזור לנו‬
‫להרגיש אותך ות'חברה‬
‫כי כלי העולמי‬
‫זה מקום שורת שכינה‬
55
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Hachevra ozeret la'alot
Levatse'a elef pe'ulot
Hi omedet al imra
“Ve'ahavta Lera'acha”
Lekol chaver bo'eret esh bifnim
Hu doresh mikol hachaverim
Shehamatara tihi'ye
Rak gadlut bore
Habore tatsil oti…
Tsarich Lehitchaber
(Hayu Yamim Chaver)
‫החברה עוזרת לעלות‬
‫לבצע אלף פעולות‬
‫היא עומדת על אימרה‬
"‫"ואהבת לרעך‬
‫לכל חבר בוערת אש בפנים‬
‫הוא דורש מכל החברים‬
‫שהמטרה תהיה‬
‫רק גדלות בורא‬
...‫הבורא תציל אותי‬
‫צריך להתחבר‬
Ha'olam sovel harbe shanim kvar
Yesurim novim mehastara
Ve'anachnu kach pitom zachinu
Legilu'i shitat hakabala
(‫)היו ימים חבר‬
‫העולם סובל הרבה שנים כבר‬
‫יסורים נובעים מהסתרה‬
‫ואנחנו כך פתאום זכינו‬
‫לגילוי שיטת הקבלה‬
Tsarich lehitchaber
be'yachad lemaher
el habore vederech hachaver
laruts velefazer et hachochma maher
ki im lo nizdarez az ne'acher
‫צריך להתחבר‬
‫ביחד למהר‬
‫אל הבורא ודרך החבר‬
‫לרוץ ולפזר את החכמה מהר‬
‫כי אם לא נזדרז אז נאחר‬
Kol ma shekore kan misvivenu
Мitrachesh biglal she'ein shita
Machala kasha shel kol dorenu
Hatrufa hi rak hakabala
‫כל מה שקורה כאן מסביבנו‬
‫מתרחש בגלל שאין שיטה‬
‫מחלה קשה של כל דורנו‬
‫התרופה היא רק הקבלה‬
Tsarich lehitchaber…
Kol haenoshut achshav zoeket
mechapeset ma hi hatzhuva
Meatim midai zochim lageshet
el sodot chochmat hakabala
Tsarich lehitchaber…
Ha'amim dorshim zot me'itanu
vehaderech hi lelo motsa
Ki hameser shemovil otanu
hu gilui shitat hakabala
...‫צריך להתחבר‬
‫כל האנושות עכשיו זועקת‬
‫מחפשת מה היא התשובה‬
‫מעטים מדי זוכים לגשת‬
‫אל סודות חכמת הקבלה‬
...‫צריך להתחבר‬
‫העמים דורשים זאת מאיתנו‬
‫והדרך היא ללא מוצא‬
‫כי המסר שמוביל אותנו‬
‫הוא גילוי שיטת הקבלה‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Bore Hu Matrat Hachaim
(Nadezda)
56
‫בורא הוא מטרת החיים‬
Shuv me'ir ale'inu or makif
Vemenutakim anu me'ima
Shuv bene'inu pa'ar anaki
Lo yodim achora vekadima
(‫)נדזדה‬
‫שוב מאיר עלינו אור מקיף‬
‫ומנותקים אנו מאמא‬
‫שוב בינינו פער ענקי‬
‫לא יודעים אחורה וקדימה‬
Kan etzlenu arafel gashmi
Shacharit lelo shum lavnunita
Bedrachav lo noda'im rishmit
Lanu metsape kol ma she'ita
‫כאן אצלינו ערפל גשמי‬
‫שחרית ללא שום לבנוניתא‬
‫בדרכיו לא נודעים רשמית‬
‫לנו מצפה כל מה שאיתא‬
Bore hu matrat hachaim
Vesachar ze she'yesh yagi'a li
Veshir ze ichud chaverim
Chevra bematsav ide'ali
‫בורא הוא מטרת החיים‬
‫ושכר זה שיש יגיעה לי‬
‫ושיר זה איחוד‬
‫חברים חברה במצב אידאלי‬
Ta'amin li kan rachok miba'it
Ein tsimtsum vebina ein degufa
Nira'im acheret chavera'i
Lo murgash nehema dekisufa
‫תאמין לי כאן רחוק מבית‬
‫אין צמצום ובינה אין דגופא‬
‫נראים אחרת חבריי‬
‫לא מורגש נהמא דכיסופא‬
Ve'anachnu rak tsrichim lilmod
Ech lich'yot kulanu lehashpi'a
Kach shemibore nir'e igrot
Simanim she'od me'at nagi'a
‫ואנחנו רק צריכים ללמוד‬
‫איך לחיות כולנו להשפיע‬
‫כך שמבורא נראה איגרות‬
‫סימנים שעוד מעט נגיע‬
Bore hu matrat hachaim…
...‫בורא הוא מטרת החיים‬
Velishkoach lanu od asur
Kol ma shelamadnu mimoreinu
Sheruchaniut ze lo sipur
Lanu ze pashut matrat chae'inu
‫ולשכוח לנו עוד אסור‬
‫כל מה שלמדנו ממורינו‬
‫שרוחניות זה לא סיפור‬
‫לנו זה פשוט מטרת חיינו‬
Shuv beneinu pa'ar anaki
Shuv ha'ego shemafrid beneinu
Veme'ir adain or makif
Kde'i shenizacher bematrateinu
‫שוב בינינו פער ענקי‬
‫שוב האגו שמפריד בינינו‬
‫ומאיר עדיין אור מקיף‬
‫כדי שניזכר במטרתינו‬
Bore hu matrat hachaim…
...‫בורא הוא מטרת החיים‬
57
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Be'olamenu
(Chaykhana)
‫בעולמינו‬
Tir'e ke'itsad boreinu
Noten lelo tmura
Hevi le'olamenu
Et chochmat hakabala
(‫)צייחנה‬
‫תראה כיצד בוראנו‬
‫נותן ללא תמורה‬
‫הביא לעולמנו‬
‫את חכמת הקבלה‬
Be'olamenu, be'olamenu
Ein guf bli neshama
Be'olamenu be'olamenu
Ein chaim bli kabala
‫ בעולמנו‬,‫בעולמנו‬
‫אין גוף בלי נשמה‬
‫בעולמנו בעולמנו‬
‫אין חיים בלי קבלה‬
Chochmat hakabala hi
Shita ko atika
Midor ledore overet
Tamid behastara
Be'olamenu, be'olamenu…
Hine ha'et higi'a
Linkot bepe'ula
Laruts velefarsem et
Chochmat hakabala
Bechol erev ubechol boker
Nilmad et hachochma
Nimshoch ma'or nigrom le'osher
Im chochmat hakabala
Be'olamenu, be'olamenu…
‫חכמת הקבלה היא‬
‫שיטה כה עתיקה‬
‫מדור לדור עוברת‬
‫תמיד בהסתרה‬
...‫ בעולמנו‬,‫בעולמנו‬
‫הנה העת הגיעה‬
‫לנקוט בפעולה‬
‫לרוץ ולפרסם את‬
‫חכמת הקבלה‬
‫בכל ערב ובכל בוקר‬
‫נלמד את החכמה‬
‫נמשוך מאור נגרום לאושר‬
‫עם חכמת הקבלה‬
...‫ בעולמנו‬,‫בעולמנו‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Chok Echad
(Mezeg Ha'Avir)
58
‫חוק אחד‬
Chok echad bechol me'imad
Po'el aleinu derech hachevra
Im nits'ad keguf echad
Nakir et chok hahashpa'a
(‫)מזג האוויר‬
‫חוק אחד בכל מימד‬
‫פועל עלינו דרך החברה‬
‫אם נצעד כגוף אחד‬
‫נכיר את חוק ההשפעה‬
Ahavat hachaverim
Tavi otanu el hahakara
She'ha'yachas labore
Nitsav me'al kol tofa'a
‫אהבת החברים‬
‫תביא אותנו אל ההכרה‬
‫שהיחס לבורא‬
‫ניצב מעל כל תופעה‬
Nagi'a nashpi'a nachri'a
nirchosh ratson chadash
Nagi'a nashpi'a nachri'a
et hahafra'ot
Ha'arvut veha'achdut
Shelanu yachad lekivun echad
Yeshadru la'enoshut
Tikva vemeser me'yuchad
Kol adam sheba'olam
Yirtse lada'at al hakabala
Chok echad yif'al alav
Kadima el hamatara
Nagi'a nashpi'a nachri'a…
‫נגיע נשפיע נכריע‬
‫נרכוש רצון חדש‬
‫נגיע נשפיע נכריע‬
‫את ההפרעות‬
‫הערבות והאחדות‬
‫שלנו יחד לכיוון אחד‬
‫ישדרו לאנושות‬
‫תקוה ומסר מיוחד‬
‫כל אדם שבעולם‬
‫ירצה לדעת על הקבלה‬
‫חוק אחד יפעל עליו‬
‫קדימה אל המטרה‬
...‫נגיע נשפיע נכריע‬
59
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Kama Medinat Meshartey Bore
‫קמה מדינת משרתי בורא‬
Kama medinat meshartey bore
Uba kol echad lazulat torem
Veratson lehashpi'a hu klal haklalim
La'asot ma'amats letovat chaverim
‫קמה מדינת משרתי בורא‬
‫ובה כל אחד לזולת תורם‬
‫ורצון להשפיע הוא כלל הכללים‬
‫לעשות מאמץ לטובת חברים‬
Ein od milvado ze charut balev
Ein od milvado veein ke'ev
Vetsarot veshfichut hadamim vedma'ot
Im anachnu baderech elav la'alot
‫אין עוד מלבדו זה חרות בלב‬
‫אין עוד מלבדו ואין כאב‬
‫וצרות ושפיכות הדמים ודמעות‬
‫אם אנחנו בדרך אליו לעלות‬
Bo'u nishmor al kavana
Vene'ached retsonoteinu
Bo'u nachzir et hashchina
Mehagalut el toch libenu, kvar.
‫בואו נשמור על כוונה‬
‫ונאחד רצונותינו‬
‫בואו נחזיר את השכינה‬
.‫ כבר‬,‫מהגלות אל תוך ליבנו‬
Ba'olam haze lo notru kochot
La'olam haze tamu tikvot
Medina shehukma ve'ata ta'azor
Le'umot no'ashot lekabel et ha'or
‫בעולם הזה לא נותרו כוחות‬
‫לעולם הזה תמו תקוות‬
‫מדינה שהוקמה ועתה תעזור‬
‫לאומות נואשות לקבל את האור‬
Mista'yem hakrav ein yoter o'yev
Rak al hachevra ata choshev
Tishtadel titbatel titchaber vetir'e
Yegi'a hi kekeresh kvitsa labore
‫מסתיים הקרב אין יותר אויב‬
‫רק על החברה אתה חושב‬
‫תשתדל תתבטל תתחבר ותראה‬
‫יגיעה היא כקרש קפיצה לבורא‬
Bo'u nishmor al kavana…
... ‫בואו נשמור על כוונה‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Hashpa'a
(poi maya gitara)
Yesh li tchusha she'yesh mi
Shebach mamash me'ohav
Yesh li simcha balev ki
At mitkarevet elav
60
‫השפעה‬
(‫)פוי מיה גיטרה‬
‫יש לי תחושה שיש מי‬
‫שבך ממש מאוהב‬
‫יש לי שמחה בלב כי‬
‫את מתקרבת אליו‬
Kshechalakaich mit'achadim
Rotsim tamid et tovato
Az bashama'ym me'usharim
Hashpa'a
‫כשחלקייך מתאחדים‬
‫רוצים תמיד את טובתו‬
‫אז בשמיים מאושרים‬
‫השפעה‬
Bo'i kvutza shelanu bo'i
Ohavim otach bakol
Hamatara hi hahashpa'a ki
Bizchuta habore gadol
‫בואי קבוצה שלנו בואי‬
‫אוהבים אותך בכל‬
‫המטרה היא ההשפעה כי‬
‫בזכותה הבורא גדול‬
Yesh la simcha ki yesh ba
Hit'orerut shelo
Az habore shochen ba
Veze kore bizchuto
‫יש לה שמחה כי יש בה‬
‫התעוררות שלו‬
‫אז ה בורא שוכן בה‬
‫וזה קורה בזכותו‬
Kshechalakaich mit'achadim
Rotsim tamid et tovato
Az bashama'ym me'usharim
Hashpa'a
‫כשחלקייך מתאחדים‬
‫רוצים תמיד את טובתו‬
‫אז בשמיים מאושרים‬
‫השפעה‬
Bo'i kvutza shelanu bo'i…
...‫בואי קבוצה שלנו בואי‬
Lanu Lo Ichpat
Betoch ya'ar afel
Ro'adim kol ha'anafim
Ksheme'ets mechushaf
Noshrim ha'alim
Bekarachat ha'ya'ar
Be'emtsa hala'yla
Lo'asim ha'arnavim
Badeshe vesharim
‫לנו לא איכפת‬
‫בתוך יער אפל‬
‫רועדים כל הענפים‬
‫כשמעץ מכושף‬
‫נושרים העלים‬
‫בקרחת היער‬
‫באמצע הלילה‬
‫לועסים הארנבים‬
‫בדשא ושרים‬
61
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Lanu lo ichpat, Lanu lo ichpat
Lo mefachadim mikol hatorfim
Lanu lo ichpat, Lanu lo ichpat
Besha'a kasha deshe lo'asim
Ha'etsim lochashim
Bachasha'i el hala'yla
Mibitsa mekulelet
Yotsim hatslalaim
Arnavim kotsetsim
Shuv vashuv oto deshe
Ubiglal hapachad hem
Mikol halev sharim
Lanu lo ichpat...
Kol Hasulam
(Tchol Hamitpachat)
Tohar vegodel hamelech
Chofesh me'al haratson
Kol machshava avur hachevra
Ta'its mechogey hasha'on
Kol Hasolam
nichlal benishmat ha'adam
Godel hamelech
Or shebaderech
Hu hatikun la'olam
Kol hargasha shebaderech,
Yesh la siba vemakor
Rak im neda et hamatara
Nuchal la'olam la'azor
Kol Hasolam…
Ech hakvutza mitkademet
Im ahavat chaverim
Ein hasaga lelo hachevra
Sheba ze laze mashpi'im
Kol Hasolam…
‫ לנו לא איכפת‬,‫לנו לא איכפת‬
‫לא מפחדים מכל הטורפים‬
‫ לנו לא איכפת‬,‫לנו לא איכפת‬
‫בשעה קשהדשא לועסים‬
‫העצים לוחשים‬
‫בחשאי אל הלילה‬
‫מביצה מקוללת‬
‫יוצאים הצללים‬
‫ארנבים קוצצים‬
‫שוב ושוב אותו דשא‬
‫ובגלל הפחד הם‬
‫מכל הלב שרים‬
...‫לנו לא איכפת‬
‫כל הסולם‬
(‫)תכול המטפחת‬
,‫טוהר וגודל המלך‬
‫חופש מעל לרצון‬
‫כל מחשבה עבור החברה‬
‫תאיץ מחוגי השעון‬
‫כל הסולם‬
‫נכלל בנשמת האדם‬
‫גודל המלך‬
‫אור שבדרך‬
‫הוא התיקון לעולם‬
,‫כל הרגשה שבדרך‬
‫יש לה סיבה ומקור‬
‫רק אם נדע את המטרה‬
‫נוכל לעולם לעזור‬
.. ‫כל הסולם‬
,‫איך הקבוצה מתקדמת‬
‫עם אהבת חברים‬
,‫אין השגה ללא החברה‬
‫שבה זה לזה משפיעים‬
.. ‫כל הסולם‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Etsev ata Telech
(Rina)
Etsev ata telech mikan od rega
Etsev ata etslenu lo ratsu'i
Etsev timtsa et darkeha hachutsa
Ki levavenu ba'avurcha eino panu'i
(‫)רינה‬
62
‫עצב אתה תלך‬
‫עצב אתה תלך מכאן עוד רגע‬
‫עצב אתה אצלנו לא רצוי‬
‫עצב תמצא את דרכך החוצה‬
‫כי לבבנו בעבורך אינו פנוי‬
Kol mi shemitstaref elenu
Kol-kach davuk lamatara
Hu lo mabit afilu rega
Le'achor ki ze klipa
El toch hayachasim beneinu
Shemishtanim bechol shni'ya
Af pa'am lo nachnis shum regesh
Shemashkiach et gadlut hamatara
‫כל מי שמצטרף אלינו‬
‫כל כך דבוק למטרה‬
‫הוא לא מביט אפילו רגע‬
‫לאחור כי עבורנו זו קליפה‬
‫אל תוך היחסים ביננו‬
‫שמשתנים בכל שניה‬
‫אף פעם לא נכניס שום רגש‬
‫שמשכיח את גדלות המטרה‬
Etsev ata teleh mikan od rega…
...‫עצב אתה תלך מכאן עוד רגע‬
Ata sovev be'olamenu
Mapil tmimim berishtecha
Aval etslenu ata zar lachalutin
Ata oyev hamedina
Ma shematim lechavereinu
Eino matsu'i beshum hevra
Ki haBore Hu mitgale
Betoch hakli hameshutaf rak besimcha
Darkeinu
Zot darkenu hi omnam kasha
Rak yegi'atenu tavi hargasha
Ein lada'at merosh totsa'ot
Lemala mehada'at ha'amen ve'avod
Misaviv kvutza tomechet
Cochot mechazeket
Mi shemechapes ta'melech
Nichnas letocha!
Ish haru'ach esh betoch libo
Mishtadel lishmo'a befkudat rabo
Hu yode'a efo habchira
Mitkadem baderech bechizuk chevra
‫אתה סובב בעולמנו‬
‫מפיל תמימים ברישתך‬
‫אבל אצלנו אתה זר לחלוטין‬
‫אתה אויב המדינה‬
‫מה שמתאים לחברינו‬
‫אינו מצוי בשום חברה‬
‫כי הבורא הוא מתגלה‬
‫בתוך הכלי המשותף רק בשמחה‬
‫דרכינו‬
‫זאת דרכינו היא אמנם קשה‬
‫רק יגיעתנו תביא הרגשה‬
‫אין לדעת מראש תוצאות‬
‫למעלה מהדעת האמן ועבוד‬
‫מסביב קבוצה תומכת‬
‫כוחות מחזקת‬
‫מי שמחפש ת'מלך‬
!‫נכנס לתוכה‬
‫איש הרוח אש בתוך ליבו‬
‫משתדל לשמוע בפקודת רבו‬
‫הוא יודע איפה הבחירה‬
‫מתקדם בדרך בחיזוק חברה‬
63
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Misaviv kvutza tomechet
Cochot mechazeket
Mi shemechapes ta'melech
Nichnas letocha!
Chavereinu lakli ha'olami
Nit'yached beneinu Be'yechud nitschi
Drishateinu kol hazman ola
Rak betfilateinu Derech mitgala
Misaviv kvutza tomechet…
Oh, Nekuda Ktana
(Plot)
Oh, Nekuda ktana
Lo notenet li manoach
Oh, derech habchira
At shemovila elav
Oh, nekuda shchora
Bo veniten la co'ach
Oh, derech hachevra
At kmo mar'a klapa'i
Ma ze tov
Ma shemagi'a mimcha
Mi shekibel tchunatcha
Hu shero'e otcha
‫מסביב קבוצה תומכת‬
‫כוחות מחזקת‬
‫מי שמחפש ת'מלך‬
!‫נכנס לתוכה‬
‫חברינו לכלי העולמי‬
‫נתייחד בינינו ביחוד נצחי‬
‫דרישתינו כל הזמן עולה‬
‫רק בתפילתינו דרך מתגלה‬
… ‫מסביב קבוצה תומכת‬
‫ נקודה קטנה‬,‫הו‬
(‫)פלוט‬
‫ נקודה קטנה‬,‫הו‬
‫לא נותנת לי מנוח‬
‫ דרך הבחירה‬,‫הו‬
‫את שמובילה אליו‬
‫ נקודה שחורה‬,‫הו‬
‫בוא וניתן לה כוח‬
‫ דרך החברה‬,‫הו‬
‫את כמו מראה כלפי‬
‫מה זה טוב‬
‫מה שמגיע ממך‬
‫מי שקיבל תכונתך‬
‫הוא שרואה אותך‬
Lo nipol
Im bechol rega nizcor
She'et hamachsom na'avor
Rak derech hachevra
‫לא ניפול‬
‫אם בכל רגע נזכור‬
‫שאת המחסום נעבור‬
‫רק דרך החברה‬
Oh, Nekuda ktana
Ech ein lecha shum margo'a
Rak derech hachevra
At mitgala elai
‫ נקודה קטנה‬,‫הו‬
‫איך אין לך שום מרגוע‬
‫רק דרך החברה‬
‫את מתגלה אלי‬
Oh, mahi hachevra
Hishtokekut elecha
Mi shemargish ota
mitmale bechol tovcha
‫ מהי החברה‬,‫הו‬
‫הישתוקקות אליך‬
‫מי שמרגיש אותה‬
‫מתמלא בכל טובך‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Ma ze tov
Ma shemagi'a mimcha
Mi shekibel tchunatcha
Hu shero'e otcha
64
‫מה זה טוב‬
‫מה שמגיע ממך‬
‫מי שקיבל תכונתך‬
‫הוא שרואה אותך‬
Lo nipol
Im bechol rega nizcor
She'et hamachsom na'avor
Rak derech hachevra
‫לא ניפול‬
‫אם בכל רגע נזכור‬
‫שאת המחסום נעבור‬
‫רק דרך החברה‬
Oh, nekuda ktana
Lo notenet li lishko'ach
Shekol hahana'ot
Mitgashmot bakli shelcha
‫ נקודה קטנה‬,‫הו‬
‫לא נותנת לי לשכוח‬
‫שכל ההנאות‬
‫מתגשמות בכלי שלך‬
Kmo shemen lamdura
Nosif od matsav ru'ach
Vene'orer srefa
Sheta'ir et ha'olam
Ma ze tov…
Shchina Tishre Beneinu
(Sirnbei Toman)
‫כמו שמן למדורה‬
‫נוסיף עוד מצב רוח‬
‫ונעורר שריפה‬
‫שתאיר את העולם‬
...‫מה זה טוב‬
‫שכינה תשרה ביננו‬
Chevra bekav yamin
kochot lihi'yot baderech
Gilu'i shel habore
Dorshim bechol matsav
(‫)סירנביי טומאן‬
‫חברה בקו ימין‬
‫כוחות להיות בדרך‬
‫גילוי של הבורא‬
‫דורשים בכל מצב‬
Bematra achat
shchina tishre beneinu
Be'ahavat zolat
Nashpi'a lachevra
‫במטרה אחת‬
‫שכינה תשרה ביננו‬
‫באהבת זולת‬
‫נשפיע לחברה‬
Bishvil yir'at hashem
Barata olameinu
Ba'al HaSulam masbir
Shitat hakabala
‫בשביל יראת ה‬
‫בראת עולמנו‬
‫בעל הסולם מסביר‬
‫שיטת הקבלה‬
Bematra achat
shchina tishre beneinu
Be'ahavat zolat
Nashpi'a lachevra
‫במטרה אחת‬
‫שכינה תשרה ביננו‬
‫באהבת זולת‬
‫נשפיע לחברה‬
65
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Kli Ha'olami
(Me'yame'ynu)
‫כלי העולמי‬
Kli ha'olami tarshu li limzog
Leharim lechayim!
Hitasafnu kan sviv oto shulchan
Bocharim bachayim
(‫)מימינו‬
‫כלי העולמי תרשו לי למזוג‬
‫להרים לחיים‬
‫התאספנו כאן סביב אותו שולחן‬
‫בוחרים בחיים‬
Sechol echad yachshov
Bishvil ma hu chay im eizo kavana
Yekabel t'shuva veyaruts lekan
Im drisha lo ktana
‫שכל אחד יחשוב‬
‫בשביל מה הוא חי עם איזו כוונה‬
‫יקבל תשובה וירוץ לכאן‬
‫עם דרישה לא קטנה‬
Bo eleinu, bo lekvutzateinu Vach
Kan teda ma hata'am bechayeinu
Vach
‫ בוא לקבוצתנו ואך‬,‫בוא אלינו‬
‫כאן תדע מה הטעם בחיינו‬
‫ואך‬
Kli ha'olami shote lekulchem
Kan achshav lechayim
Mishehu pitom yargish kol kach cham
Vegam kol kach na'im
Hit'asafnu kan lo lamesiba
Ela sibateinu
Le'ached achshav Kol halevavot
be'ahavateinu
‫כלי העולמי שותה לכולכם‬
‫כאן עכשיו לחיים‬
‫מישהו פתאום ירגיש כל כך חם‬
‫וגם כל כך נעים‬
‫התאספנו כאן לא למסיבה‬
‫אלא סיבתינו‬
‫לאחד עכשיו כל הלבבות‬
‫באהבתינו‬
Bo eleinu, bo lekvutzateinu Vach
Kan teda ma hata'am bechayeinu
Vach
‫ בוא לקבוצתנו ואך‬,‫בוא אלינו‬
‫כאן תדע מה הטעם בחיינו‬
‫ואך‬
Chabibi sheli asaper lecha
Мashehu al melech
Sha'alti oto efo ata kvar?
Tar'e et haderech!
‫חביבי שלי אספר לך‬
‫משהו על מלך‬
?‫שאלתי אותו איפה אתה כבר‬
!‫תראה את הדרך‬
Hu ana miyad chabibi tir'e –
Yesh harbe ka'ele
Titachdu kulchem lekli ha'olami
Az avo mimeile
– ‫הוא ענה מייד חביבי תראה‬
‫יש הרבה כאלה‬
‫תתאחדו כולכם לכלי העולמי‬
‫אז אבוא ממילא‬
Bo eleinu, bo lekvutzateinu Vach
Kan teda ma hata'am behayeinu
Vach
‫ בוא לקבוצתנו ואך‬,‫בוא אלינו‬
‫כאן תדע מה הטעם בחיינו‬
‫ואך‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Shir Hachaver
66
‫שיר החבר‬
Im ra'ita chaver hayom
Shehu lo shuv kitmol shilshom
Vechoshesh sheshuv lo teda
Im hu tov o hu ra
‫אם ראית חבר היום‬
‫שהוא שוב לא כתמול שילשום‬
‫וחושש ששוב לא תדע‬
‫אם הוא טוב או הוא רע‬
Kach sikun lech el heharim
Sham takir et hachaverim
Keshe'el chevel echad kshurim
Ein makom leshkarim
‫קח סיכון לך אל ההרים‬
‫שם תכיר את החברים‬
‫כשאל חבל אחד קשורים‬
‫אין מקום לשקרים‬
Az teda im hu lo matim
Ki miyad hu machmits panim
Mikol tsa'ad hu mitchamek
Mitatsben vetso'ek
Az barur shehu lo chaver
Hu shayach le'olam acher
Mekomo hu lo beharim
Kan alav lo sharim
Aval im hu lo mitya'esh
Mit'amets aval lo choshesh
Keshe'ata min hatsuk machalik
Hu boche umachazik
Im itcha hu tamid yachdav
Kmo chayal shetso'ed lakrav
Az tagi'u el hapisga
Ba'ale'i hahasaga
‫אז תדע אם הוא לא מתאים‬
‫כי מייד הוא מחמיץ פנים‬
‫מכל צעד הוא מתחמק‬
‫מתעצבן וצועק‬
‫אז ברור שהוא לא חבר‬
‫הוא שייך לעולם אחר‬
‫מקומו הוא לא בהרים‬
‫כאן עליו לא שרים‬
‫אבל אם הוא לא מתיאש‬
‫מתאמץ אבל לא חושש‬
‫כשאתה מן הצוק מחליק‬
‫הוא בוכה ומחזיק‬
‫אם איתך הוא תמיד יחדיו‬
‫כמו חייל שצועד לקרב‬
‫אז תגיעו אל הפיסגה‬
‫בעלי השגה‬
67
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Yesh Rega Kat
‫יש רגע קט‬
Hakol afel ba'olam haso'er haze
Yesh rega kat vetachazik bo chazak
Yesh rega kat bein avar le'atid
Vedavka hu, hu nikra hachaim
‫הכל אפל בעולם הסוער הזה‬
‫יש רגע קט ותחזיק בו חזק‬
‫יש רגע קט בין עבר לעתיד‬
‫ודוקא הוא הוא נקרא החיים‬
Shalva nitzchit besafek tesame'ach lev
Shalava nitzchit matima ladomem
Aval avur kochav shenofel achshav
Yesh rega kat notsets mesanver
‫שלוה נצחית בספק תשמח לב‬
‫שלוה נצחית מתאימה לדומם‬
‫אבל עבור כוכב שנופל עכשיו‬
‫יש רגע קט נוצץ מסנוור‬
Lamrot sheha'olam mitkadem maher
Lo tamid hu baderech sheli
Ma li chashuv uma ani mesaken
Rak rega kat rak rega kat
‫למרות שהעולם מתקדם מהר‬
‫לא תמיד הוא בדרך שלי‬
‫מה לי חשוב ומה אני מסכן‬
‫רק רגע קט רק רגע קט‬
Lech teda im titschak o tivke machar
Yesh rega kat vetachazik bo chazak
Yesh rega kat ben avar la'atid
Vedavaka hu, hu nikra hacha'im
‫לך תדע אם תצחק או תבכה מחר‬
‫יש רגע קט ותחזיק בו חזק‬
‫יש רגע קט בין עבר לעתיד‬
‫ הוא נקרא החיים‬,‫ודווקא הוא‬
Ve'anachnu Ponim Eleicha
(Moskow Nights)
Ein od milvado ha'katuv omer
Kol ma she'kore ba mimcha
‫ואנחנו פונים אליך‬
(‫)לילות מוסקבה‬
,‫אין עוד מלבדו הכתוב אומר‬
,‫כל מה שקורה בא ממך‬
Ve'anachnu ponim eleicha
Lekabel tchunoteicha
‫ואנחנו פונים אליך‬
‫לקבל תכונותיך‬
Koach ashpa'a beavur ha'guf
Hu davar e'yom ve'nora
,‫כוח השפעה בעבור הגוף‬
,‫הוא דבר איום ונורא‬
Ve'anachnu ponim eleicha
She'titen koach ashpa'a
‫ואנחנו פונים אליך‬
‫שתיתן כוח השפעה‬
Kol` pniya ola derech ha'kvutza
Hi ha'kli ha'meshutaf
Ve'anachnu ponim eleicha
She'titen lehargish kvutza
,‫כל פניה עולה דרך הקבוצה‬
,‫היא הכלי המשותף‬
‫ואנחנו פונים אליך‬
‫שתיתן להרגיש קבוצה‬
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Lo Margishim She'yesh Merchak
(Arpilim)
Anu ha'yinu pa'am
Yachad rak ito
Aval chatanu
Ve'ee'badnu gadluto
Efo nafal ha'ish
Ten lanu lehargish
Et gadlutcha
Shetashiv ahavato
Gam beOdessa
Petersburg Kirovograd
Kol hakvutzot
Mityachdot lekli echad
Im me'olam elyon
Lanu niftach chalon
Lo margishim
Shebeneinu yesh merchak
Im natsliach la'avor
Et hamachsom
Veze batu'ach shenasig
Et ha'elyon
Rak derech hachevra
Ube'ezrat chaver
Al hasfekot
Nit'ale venitgaber
Hu Tamid Rishon
(zammy kia croug)
Be'olam kol kach kashu'ach
Ein daka achat lanu'ach
Im ata sho'ef lehashpa'a
Mishtane matzav haru'ach
Shum davar kvar lo batu'ach
Chuts mehadvekut bamatara
68
‫לא מרגישים שיש מרחק‬
(‫)ערפילים‬
‫אנו היינו פעם‬
‫יחד רק איתו‬
‫אבל חטאנו‬
‫ואיבדנו גדלותו‬
‫איפה נפל האיש‬
‫תן לנו להרגיש‬
‫את גדלותך‬
‫שתשיב אהבתו‬
‫גם באודסה‬
‫פטרסבורג קירובוגראד‬
‫כל הקבוצות‬
‫מתייחדות לכלי אחד‬
‫אם מעולם עליון‬
‫לנו נפתח חלון‬
‫לא מרגישים‬
‫שבינינו יש מרחק‬
‫אנו נצליח לעבור‬
‫את המחסום‬
‫וזה בטוח שנשיג‬
‫את העליון‬
‫רק דרך החברה‬
‫ובעזרת חבר‬
‫על הספקות‬
‫נתעלה ונתגבר‬
‫הוא תמיד ראשון‬
(‫)בסגירת המעגל‬
‫בעולם כל כך קשוח‬
‫אין דקה אחת לנוח‬
‫אם אתה שואף להשפעה‬
‫משתנה מצב הרוח‬
‫שום דבר כבר לא בטוח‬
‫חוץ מהדבקות במטרה‬
69
Russian – Soviet Songs / ‫ סובייטי‬- ‫לחן רוסי‬
Hu tamid rishon
Gam bador ha'acharon
Mi shebe'emet rotse
Limtso et habore
Bakvutza imtsa
Et kol ma shehu ratsa
Ki rak dereh hahevra
zochim lehashpa'a
‫הוא תמיד ראשון‬
‫גם בדור האחרון‬
‫מי שבאמת רוצה‬
‫למצוא את הבורא‬
‫בקבוצה ימצא‬
‫את כל מה שהוא רצה‬
‫כי רק דרך החברה‬
‫זוכים להשפעה‬
kshe'ata holech baderech
yeshirot el beit hamelech
vetirtse hakol le'atsmecha
az taskim lichro'a berech
lechevra she'yesh ba erech
shel sheli shelcha shelcha shelcha
‫כשאתה הולך בדרך‬
‫ישירות אל בית המלך‬
‫ותרצה הכל לעצמך‬
‫אז תסכים לכרוע ברך‬
‫לחברה שיש בה ערך‬
‫של שלי שלך שלך שלך‬
Hu tamid rishon…
Ba'olam kulam belachats
Megalim sheein shum yachas
Bein hahashka'a larevachim
Rak etslenu yesh od dachaf
Lehamshich ligrom lo nachat
Derech ahavat hachaverim
Hu tamid rishon…
Af ehad kvar lo yode'a
Lo ro'e velo shome'a
Mahi hata'ut vema nachon
Im itanu hu nose'a
El hamatara kole'a
Hu nimtsa bador ha'acharon
Hu tamid rishon…
...‫הוא תמיד ראשון‬
‫בעולם כולם בלחץ‬
‫מגלים שאין שום יחס‬
‫בין ההשקעה לרווחים‬
‫רק אצלנו יש עוד דחף‬
‫להמשיך לגרום לו נחת‬
‫דרך אהבת החברים‬
...‫הוא תמיד ראשון‬
‫אף אחד כבר לא יודע‬
‫לא רואה ולא שומע‬
‫מהי הטעות ומה נכון‬
‫אם איתנו הוא נוסע‬
‫אל המטרה קולע‬
‫הוא נמצא בדור האחרון‬
...‫הוא תמיד ראשון‬
Classics / ‫לחן קלאסי‬
70
‫לחן קלאסי‬
Classics
Bo'u Nitkalel
(Mozart, Turkey Marsh)
Bo'u nitkalel, yachad nitpa'el,
Bo'u negale
Et gadluto shel hapo'el
Nechapes venityage'a
Ech lehitbatel
Bo'u na'ale, ad shenegale,
Ech nuchal be'yachad
Lehasig et haBore,
Hu gadol vehu mashpi'a
Et hakol kolel
‫בואו נתכלל‬
(‫)מרש תורכי של מוצרט‬
,‫ יחד נתפעל‬,‫בואו נתכלל‬
‫בואו נגלה‬
,‫את גדלותו של הפועל‬
‫נחפש ונתיגע‬
‫איך להתבטל‬
,‫ עד שנגלה‬,‫בואו נעלה‬
‫איך נוכל ביחד‬
,‫להשיג את הבורא‬
‫הוא גדול והוא משפיע‬
‫את הכל כולל‬
Et ha'or nikach mehasfarim,
Hasviva hi rak hachaverim,
Ahava niten le'acherim,
Venakir et melech hamlachim.
,‫את האור ניקח מהספרים‬
,‫הסביבה היא רק החברים‬
,‫אהבה ניתן לאחרים‬
.‫ונכיר את מלך המלכים‬
Bo'u nitkalel yachad nitpa'el…
...‫ יחד נתפעל‬,‫בואו נתכלל‬
Hachevra hi hasviva
shehu bana ba'avurenu
Betocha, metsu'ya
Hahizdamnut lehishtanot
Lalimud, yesh tguva
shebechizuk emunatenu
Hu yotser, hizdamnut
El habore lehishtavot
Bo'u nitkalel, yachad nitpa'el…
‫ היא סביבה‬,‫החברה‬
‫שהוא בנה בעבורנו‬
‫ מצויה‬,‫בתוכה‬
‫ההזדמנות להשתנות‬
‫ יש תגובה‬,‫ללימוד‬
‫שבחיזוק אמונתנו‬
‫ הזדמנות‬,‫הוא יוצר‬
‫אל הבורא להשתוות‬
...‫ יחד נתפעל‬,‫בואו נתכלל‬
71
Classics / ‫לחן קלאסי‬
Anachnu Arevim
(Rigoletto)
Ha'orot im hakelim
Yachdav mishtalshelim
Etsel harishonim
Lo hurgeshu kelim
Tchunat hahashpa'a
Zkuka leharchava
Im sh'ar haretsonot
Otam le'ha'alot
Anachnu arevim klapei hachaverim
Rak im arvut nizke ledvekut
Domem tsome'ach chay
Bateva ba'al haba'it
Ein lahem atsma'ut
Hem lo tsrichim arvut
Verak hamedaber
Al retsono over
Ma hata'am bechayav
Lelo arvut echav
Anachnu arevim klapei hachaverim
Rak im arvut nizke ledvekut
Kol Hachaim Hem
(O sole mio)
Kol hachaim hem rak chipus echad
Shel hashalem vehame'uchad
Kulam yodim zot aval shochachim
Lachakor ma hu hata'am bachaim
Chakarnu mihu bore olam
Be'olamenu hu ne'elam
Gilinu efo hu shore
Ki rak beineinu hu mitgale
‫אנחנו ערבים‬
(‫)ריגולט‬
‫האורות עם הכלים‬
‫יחדיו משתלשלים‬
‫אצל הראשונים‬
‫לא הורגשו כלים‬
‫תכונת ההשפעה‬
‫זקוקה להרחבה‬
‫עם שאר הרצונות‬
‫אותם להעלות‬
‫אנחנו ערבים כלפי החברים‬
‫רק עם ערבות נזכה לדבקות‬
‫דומם צומח חי‬
‫בטבע בעל הבית‬
‫אין להם עצמאות‬
‫הם לא צריכים ערבות‬
‫ורק המדבר‬
‫על רצונו עובר‬
‫מה הטעם בחייו‬
‫ללא ערבות אחיו‬
‫אנחנו ערבים כלפי החברים‬
‫רק עם ערבות נזכה לדבקות‬
‫כל החיים הם‬
(‫)סולה מיו‬
‫כל החיים הםרק חיפוש אחד‬
‫של השלם והמאוחד‬
‫כולם יודעים זאת אבל שוכחים‬
‫לחקור מה הוא הטעם בחיים‬
‫חקרנו מיהו בורא עולם‬
‫בעולמנו הוא נעלם‬
‫גילינו איפה הוא שורה‬
‫כי רק בינינו הוא מתגלה‬
Classics / ‫לחן קלאסי‬
La'enoshut yesh rak tachlit achat
Kol hashavu'a vegam beshabat
Limtso et mi shemenahel ota
Ligrom lo nachat vegan hana'a
Chakarnu mihu bore olam
Be'olamenu hu ne'elam
Gilinu efo hu shore
Ki rak beineinu hu mitgale
72
‫לאנושות יש רק תכלית אחת‬
‫כל השבוע וגם בשבת‬
‫למצוא את מי שמנהל אותה‬
‫לגרום לו נחת וגם הנאה‬
‫חקרנו מיהו בורא עולם‬
‫בעולמנו הוא נעלם‬
‫גילינו איפה הוא שורה‬
‫כי רק בינינו הוא מתגלה‬
Kama chashaknu bagoral hatov
Kach shenuchal oto le'ehov
Mahi darkenu hanechona
Rak bchiratenu bechevra tova
‫כמה חשקנו בגורל הטוב‬
‫כך שנוכל אותו לאהוב‬
‫מהי דרכנו הנכונה‬
‫רק בחירתנו בחברה טובה‬
Chakarnu mihu bore olam…
...‫חקרנו מיהו בורא עולם‬
Habore Hu Meitiv Lekulanu
(Mozartz 40th Symphony)
Habore hu meitiv lekulanu
Hu noten et tchunat haBina
Hu tsimtsem et atsmo avurenu
Vepatach efsharut hasaga
Node lecha malkenu
Тomar ma retsoncha
Kdei shenishtave venekabel
Еt kol tovcha tovcha tovcha
Habore hu gadol umashpi'a
Hu bara rak ratson lekabel
Et midat gdulato hu mabi'a
Kshenoten lanivra levarer
Node lecha malkenu…
Habore me'orer betochenu
Giru'im lechapes matara
Hu gorem shenirtse be'atsmenu
Lehasig machshavat habri'a
Node lecha malkenu…
‫הבורא הוא מיטיב לכולנו‬
( 40-‫ סימפוניה ה‬,‫)מוצרט‬
‫הבורא הוא מיטיב לכולנו‬
‫הוא נותן את תכונת הבינה‬
‫הוא צמצם את עצמו עבורנו‬
‫ופתח אפשרות השגה‬
‫נודה לך מלכנו‬
‫תאמר מה רצונך‬
‫כדי שנשתווה ונקבל‬
‫את כל טובך טובך טובך‬
‫הבורא הוא גדול ומשפיע‬
‫הוא ברא רק רצון לקבל‬
‫את מידת גדלותו הוא מביע‬
‫כשנותן לנברא לברר‬
...‫נודה לך מלכנו‬
‫הבורא מעורר בתוכנו‬
‫גירויים לחפש מטרה‬
‫הוא גורם שנרצה בעצמנו‬
‫להשיג מחשבת הבריאה‬
...‫נודה לך מלכנו‬
73
Classics / ‫לחן קלאסי‬
Lechaim
(La Traviatta)
Ha'yom nitkaven im halev labore,
Neromem bachevra et chashivuto
Pit'om kol chaver bachevra yegale,
Sheo'hev hu et chavero
Nishte achim lechaim,
Nimzog lakos od ya'yn
Im ahava kechok klali,
Nadbik et kol chelkey hakli
Ha'yom ne'ached et kochot hachevra,
Sviv ratson meyuchad legalot oto
Nidrosh shebeineinu tihi'ye hashpa'a,
Venargish et hashpa'ato
Nishte achim lechaim...
Ha'yom nesachek et mischak hachaim,
Nitnaheg kmo bador ha'acharon
Nitsor bachevra ahavat chaverim,
Nemale et ratson ha'adon
Nishte achim lechaim...
Hashefa matsui misvivenu tamid,
Aval lanu ein kli lekabel oto
Ha'ego hu ze shebeineinu mafrid,
Habore yetaken oto
Nishte achim lechaim...
‫לחיים‬
(‫)לה טרוייטה‬
,‫היום נתכוון עם הלב לבורא‬
‫נרומם בחברה את חשיבותו‬
,‫פתאום כל חבר בחברה יגלה‬
‫שאוהב הוא את חברו‬
,‫נשתה אחים לחיים‬
‫נמזוג לכוס עוד יין‬
,‫עם אהבה כחוק כללי‬
‫נדביק את כל חלקי הכלי‬
,‫היום נאחד את כוחות החברה‬
‫סביב רצון מיוחד לגלות אותו‬
,‫נדרוש שבינינו תהיה השפעה‬
‫ונרגיש את השפעתו‬
...‫נשתה אחים לחיים‬
,‫היום נשחק את משחק החיים‬
‫נתנהג כמו בדור האחרון‬
,‫ניצור בחברה אהבת חברים‬
‫נמלא את רצון האדון‬
...‫נשתה אחים לחיים‬
,‫השפע מצוי מסביבנו תמיד‬
‫אבל לנו אין כלי לקבל אותו‬
,‫האגו הוא זה שבינינו מפריד‬
‫הבורא יתקן אותו‬
...‫נשתה אחים לחיים‬
Classics / ‫לחן קלאסי‬
Matrat Hachevra
th
(Betchoven, 9 Simphony)
74
‫מטרת החברה‬
Anu hit'asafnu kan
latet yesod el hachevra
Lechol mi sheme'uny'an
lalechet im Ba'al haSulam
(‫)הסימפוניה התשיעית של בטהובן‬
‫אנו התאספנו כאן‬
‫לתת יסוד אל החברה‬
‫לכל מי שמעונין‬
‫ללכת עם בעל הסולם‬
Zo haderech shehofechet
behema leben adam
Hu asher mashpi'a lasviva
velekol ha'olam
‫זו הדרך שהופכת‬
‫בהמה לבן אדם‬
‫הוא אשר משפיע לסביבה‬
‫ולכל העולם‬
Anu mit'asfim kol rega
Le'yased et hachevra
Shepo'elet yachad lebitsu'a
Shel hamesima
‫אנו מתאספים כל רגע‬
‫לייסד את החברה‬
‫שפועלת יחד לביצוע‬
‫של המשימה‬
Lehashpi'a labore
kmo shehu el ha'olam
Aval muchrachim mikodem
Lehashpi'a la'adam
‫להשפיע לבורא‬
‫כמו שהוא אל העולם‬
‫אבל מוכרחים מקודם‬
‫להשפיע לאדם‬
Ahavat zulat doreshet
kodem et bitul atsmo
Az tishre shchina beineinu
veneda et retsono
‫אהבת זולת דורשת‬
‫קודם את ביטול עצמו‬
‫אז תשרה שכינה בינינו‬
‫ונדע את רצונו‬
Af al pi shelo higanu
Ad achshav lamatara
Im nir'e lema zachinu
Yitmale halev toda
‫אף על פי שלא הגענו‬
‫עד עכשיו למטרה‬
‫אם נראה למה זכינו‬
‫יתמלא הלב תודה‬
75
Classics / ‫לחן קלאסי‬
Efo Ha'or
(Torador)
Efo ha'or oh, efo ha'or
Ma tchunatcha anu nachkor
Min hasheifa el hamakor
Anu kvar lo nachazor
Min ha'achor machsom
Machsom nishbor
Nashuv el toch ha'or
Da'i kvar lakor
Rotsim et hamazor
Yachad nachzor netse mehabor
Ha'arvut tashiv el hamakor
Yachad beineinu nitzor
Min hashachor netse la'or
Nirkov al hachamor
‫איפה האור‬
(‫)טוראדור‬
‫איפה האור הו איפה האור‬
‫מה תכונתך אנו נחקור‬
‫מן השאיפה אל המקור‬
‫אנו כבר לא נחזור‬
‫מן האחור מחסום‬
‫מחסום נשבור‬
‫נשוב אל תוך האור‬
‫די כבר לקור‬
‫רוצים את המזור‬
‫יחד נחזור נצא מהבור‬
‫הערבות תשיב אל המקור‬
‫יחד בינינו ניצור‬
‫מן השחור נצא נצא לאור‬
‫נרכב על החמור‬
International Songs / ‫לחן בינלאומי‬
76
‫לחן בינלאומי‬
International Songs
Ani Chozer Habaita
(La Shate Mi Cantare)
Ani chozer haba'ita
El hachibur elecha
Ani chozer haba'ita
Veyode'a otcha
‫אני חוזר הביתה‬
(‫)לשטה מיקנטרא‬
‫אני חוזר הביתה‬
‫אל החיבור אליך‬
‫אני חוזר הביתה‬
‫ויודע אותך‬
Hachaverim sheli notnim li ko'ach
Le'olam lo lishko'ach
Shehachipus hay'echidi bametsi'ut
Hu hachibur elecha
‫החברים שלי נותנים לי כוח‬
‫לעולם לא לשכוח‬
‫שהחיפוש היחידי במציאות‬
‫הוא החיבור אליך‬
Kshekol echad mehem rotse elecha
Lashuv velekabel et tchunotecha
Hem mevats'im az et haklal
Shel ve'ahavta lere'acha kamocha
‫כשכל אחד מהם רוצה אליך‬
‫לשוב ולקבל את תכונותיך‬
‫הם מבצעים אז את הכלל‬
‫של אהבת לרעך כמוך‬
Ki ahavat hachaverim baderech
Bona hagesher el heichal hamelech
El ha'erech
shel hakvutza hashlema
‫כי אהבת החברים בדרך‬
‫בונה הגשר אל היכל המלך‬
‫אל הערך‬
‫של הקבוצה השלמה‬
Ani chozer haba'ita
El hachibur elecha
Ani chozer haba'ita
Vero'e et tchunotecha
Ani chozer haba'ita
El hachibur elecha
Ani chozer haba'ita
Veyode'a otcha
‫אני חוזר הביתה‬
‫אל החיבור אליך‬
‫אני חוזר הביתה‬
‫ורואה את תכונותיך‬
‫אני חוזר הביתה‬
‫אל החיבור אליך‬
‫אני חוזר הביתה‬
‫ויודע אותך‬
77
International Songs / ‫לחן בינלאומי‬
Kulam Mitpa'alim
‫כולם מתפעלים‬
(Yellow Submarine)
(‫)צוללת צהובה‬
‫כשהגענו למפגש‬
‫בליבנו קינן חשש‬
‫שאולי ללא משים‬
‫מטרתנו בצד נשים‬
Kshehiganu lamifgash
Bеlibеnu kinen chashash
She'ula'i lelo mesim
Matratenu batsad nasim
Ve'achshav kan kulam mitpa'alim
Culanu po'alim
Beineinu nichlalim
Ha'orot metaknim
et hakelim
Shel kol hachaverim
bney kol ha'amim
Medabrim safot shonot
Nivdalim batarbu'yot
Ach gadlut hamatara
Al hakol ma'afila
‫ועכשיו כאן כולם מתפעלים‬
‫כולנו פועלים‬
‫ביננו נכללים‬
‫האורות מתקנים‬
‫את הכלים‬
‫של כל החברים‬
‫בני כל העמים‬
‫מדברים שפות שונות‬
‫נבדלים בתרבויות‬
‫אך גדלות המטרה‬
‫על הכל מאפילה‬
Ve'achshav kan kulam…
...‫ועכשיו כאן כולם‬
Vatikim vechadashim
Kan be'yachad mitragshim
Belibenu margishim
Et ahavat hachaverim
‫ותיקים וחדשים‬
‫כאן ביחד מתרגשים‬
‫בליבנו מרגישים‬
‫את אהבת החברים‬
Ve'achshav kan kulam…
...‫ועכשיו כאן כולם‬
Hatfila shel kol echad
et atsmo lasim batsad
Mekabelet ma'ane
shebeineinu habore
‫התפילה של כל אחד‬
‫את עצמו לשים בצד‬
‫מקבלת מענה‬
‫שביננו הבורא‬
Ve'achshav kan kulam…
...‫ועכשיו כאן כולם‬
International Songs / ‫לחן בינלאומי‬
Nichlalim Bachevra
(Oh, Bloody)
78
‫נכללים בחברה‬
Mi shemit'oreret bo hanekuda
Techef mechapes mashma'ut
Im hu mitchaber etslenu lachevra
Hu ro'e ech mishtana hametsi'ut
(‫ בלדי‬,‫)או‬
‫מי שמתעוררת בו הנקודה‬
‫תיכף מחפש משמעות‬
‫אם הוא מתחבר אצלנו לחברה‬
‫הוא רואה איך משתנה המציאות‬
Nichlalim bachevra ma sheba ba
Ad sherochshim hasaga
Nichlalim bachevra ma sheba ba
Rak habore betocha
‫נכללים בחברה מה שבא בא‬
‫עד שרוכשים השגה‬
‫נכללים בחברה מה שבא בא‬
‫רק הבורא בתוכה‬
Im ata rotse lada'at ma yikre
Ma kore achshav uma kara
Bo tilmad keitsad ro'im et habore
Al yedei shitat chochmat hakabala
‫אם אתה רוצה לדעת מה יקרה‬
‫מה קורה עכשיו ומה קרה‬
‫בוא תלמד כיצד רואים את הבורא‬
‫על ידי שיטת חוכמת הקבלה‬
Nichlalim bachevra…
Kol hametsi'ut kvar bematsav mushlam
Rak hakli shelcha od mishtane
Ma she'avurcha achshav hu ne'elam
Yahafoch od rega lihi'yot hove
Nichlalim bachevra…
Ech ata yode'a ma hu matsavcha
Ech tishmor tamid al hakivun
Im tohav lelo s'yag et re'acha
Az teda sheze hagmar shel hatikun
Nichlalim bachevra…
...‫נכללים בחברה‬
‫כל המציאות כבר במצב מושלם‬
‫רק הכלי שלך עוד משתנה‬
‫מה שעבורך עכשיו הוא נעלם‬
‫יהפוך עוד רגע להיות הווה‬
...‫נכללים בחברה‬
‫איך אתה יודע מה הוא מצבך‬
‫איך תשמור תמיד על הכיוון‬
‫אם תאהב ללא סייג את רעך‬
‫אז תדע שזה הגמר של התיקון‬
...‫נכללים בחברה‬
79
International Songs / ‫לחן בינלאומי‬
Yeshno Makom Tsanu'ah
(House of rising sun)
Yeshno makom tsanu'a
Аmok betoch halev
Darko ze kvar yadu'a
Mofi'a ha'ohev
Kol mi shehu bocher bo
Margish shehu chaser
Vekach hu me'orer bo
Ratson lehit'orer
Ve'az mibli lada'at
Madu'a vekeitsad
Nimshach libo laga'at
Ba'or hame'yuchad
Pit'om niftach lo sefer
Shel Ba'al haSulam
Darko musag hapesher
Shel mistare'i olam
Ve'ahavta Lere'acha Kamocha
(Besame mucho)
Ve'ahavta lere'acha kamocha
Zehu haklal hagadol
hagadol batora
Ve'ahavta lere'acha kamocha
Derech kvutza
mitgale habore lanivra
Efo ha'inu motsim atsma'ut
Veshichrur mitchunat kabala
Bli avoda bekvutzat chaverim
Sherotsa lachavot ahava
Ve'ahavta lere'acha kamocha…
Mi she'oved vemezi'a kashot
Hu doresh et s'charo betmura,
Anu motsim ta'anug vesachar
Begilu'y shel matrat habri'a
‫ישנו מקום צנוע‬
(‫)בית השמש העולה‬
‫ישנו מקום צנוע‬
‫עמוק בתוך הלב‬
‫דרכו זה כבר ידוע‬
‫מופיע האוהב‬
‫כל מי שהוא בוחר בו‬
‫מרגיש שהוא חסר‬
‫וכך הוא מעורר בו‬
‫רצון להתעורר‬
‫ואז מבלי לדעת‬
‫מדוע וכיצד‬
‫נמשך ליבו לגעת‬
‫באור המיוחד‬
‫פתאום נפתח לו ספר‬
‫של בעל הסולם‬
‫דרכו מושג הפשר‬
‫של מסתרי עולם‬
‫ואהבת לרעך כמוך‬
(‫)בסמו מוצו‬
‫ואהבת לרעך כמוך‬
‫זהו הכלל הגדול‬
‫הגדול בתורה‬
‫ואהבת לרעך כמוך‬
‫דרך קבוצה‬
‫מתגלה הבורא לנברא‬
‫איפה היינו מוצאים עצמאות‬
‫ושחרור מתכונת קבלה‬
‫בלי עבודה בקבוצת חברים‬
‫שרוצה לחוות אהבה‬
...‫ואהבת לרעך כמוך‬
‫מי שעובד ומזיע קשות‬
‫הוא דורש את שכרו בתמורה‬
‫אנו מוצאים תענוג ושכר‬
‫בגילוי של מטרת ה בריאה‬
International Songs / ‫לחן בינלאומי‬
Rak Ata Bone Banu Ratson
(Hasandak)
Ta'anugim shemagi'im behafta'a
Ve'yesurim shemochakim kol hana'a
Bonim t'shuka lachtsot machsom
Velachzot begadlutcha ha'yom
Ki rak ata bone banu ratson
behechalcha tamid lishkon
Ha'yedi'a she'yesh baderech chaverim
Shebekol rega rak elecha sho'afim
Bonim t'shuka lachtsot machsom
Zo metsiut brura velo chalom
80
‫רק אתה בונה בנו רצון‬
(‫)הסנדק‬
‫תענוגים שמגיעים בהפתעה‬
‫ויסורים שמוחקים כל הנאה‬
‫בונים תשוקה לחצות מחסום‬
‫ולחזות בגדלותך היום‬
‫כי רק אתה בונה בנו רצון‬
‫בהיכלך תמיד לשכון‬
‫הידיעה שיש בדרך חברים‬
‫שבכל רגע רק אליך שואפים‬
‫בונים תשוקה לחצות מחסום‬
‫זו מציאות ברורה ולא חלום‬
Ki rak ata bone banu ratson
behechalcha tamid lishkon
‫כי רק אתה בונה בנו רצון‬
‫בהיכלך תמיד לשכון‬
Kshenirtse Ke'ish Echad
‫כשנרצה כאיש אחד‬
(Sealed with a kiss)
Kshenirtse ke'ish echad et borenu
Az nevakesh arvut
Nir'e bechol matsav
she'achdut kvutzatenu
Zohi hashlemut
Az nargish et habore belibenu
Yachad bekli echad
Nire bechol matsav retsono betochenu
Yachid ume'yuchad
Nohav ze et ze
Nidabek babore
Nish'af lemale
Retsono leheitiv she'ole
Kshenirtse ke'ish echad et borenu
Az nevakesh arvut
Nir'e bechol matsav
She'achdut nishmotenu
Zohi hashlemut
(‫)חתום בנשיקה‬
‫כשנרצה כאיש אחד את בוראנו‬
‫אז נבקש ערבות‬
‫נראה בכל מצב‬
‫שאחדות קבוצתנו‬
‫זוהי השלמות‬
‫אז נרגיש את הבורא בליבנו‬
‫יחד בכלי אחד‬
‫נראה בכל מצב רצונו בתוכנו‬
‫יחיד ומיוחד‬
‫נאהב זה את זה‬
‫נדבק בבורא‬
‫נשאף למלא‬
‫רצונו להיטיב שעולה‬
‫כשנרצה כאיש אחד את בוראנו‬
‫אז נבקש ערבות‬
‫נראה בכל מצב‬
‫שאחדות נשמותנו‬
‫זוהי השלמות‬
81
International Songs / ‫לחן בינלאומי‬
Gmar Tikun
(Lete indien – Joe Dassin)
Gmar tikun
anachnu kvar be'atsilut
Kol haneshamot zochot
Lehitgalut shel panav
Hakvutza
betoch machshevet habri'a
Leheitiv lenivra'av
Ein tnu'a
Ha'or matzu'i bimnucha
Hatsva'im vehatsurot
Betoch ha'or halavan
Hanivra
lavush masach vekavana
Kol kulo kvar metukan
Beshabat mamash me'ein olam haba
Kol echad nitzmad
El ha'elyon lelo hafra'a
Hachevra
notenet et hahashra'a
Shel shlemut vehana'a
Mahi Tchunat Hahashpa'a
Mahi tchunat hahashpa'a
Ech neshachrer et haratson
Min hakvalim,
Min ha'yesurim, ech?
Ma na'ase
Kdei latset mehchoshech?
Nidrosh Arvut, achdut,
Nivne et hachevra hanechona
Asher, rotse bore
Kvutza sheba
shomrim al haderech,
Lehashpa'a, letchunat haBina.
‫גמר תיקון‬
(‫)גו דאסן‬
‫גמר תיקון‬
‫אנחנו כבר באצילות‬
‫כל הנשמות זוכות‬
‫להתגלות של פניו‬
‫הקבוצה‬
‫בתוך מחשבת הבריאה‬
‫להיטיב לנבראיו‬
‫אין תנועה‬
‫האור מצוי במנוחה‬
‫הצבעים והצורות‬
‫בתוך האור הלבן‬
‫הנברא‬
‫לבוש מסך וכוונה‬
‫כל כולו כבר מתוקן‬
‫בשבת ממש מעין עולם הבא‬
‫כל אחד נצמד‬
‫אל העליון ללא הפרעה‬
‫החברה‬
‫נותנת את ההשראה‬
‫של שלמות והנאה‬
‫מה היא תכונת ההשפעה‬
‫מה היא תכונת ההשפעה‬
‫איך נשחרר את הרצון‬
,‫מן הכבלים‬
?‫ איך‬,‫מן היסורים‬
‫מה נעשה‬
?‫כדי לצאת מהחושך‬
,‫ אחדות‬,‫נדרוש ערבות‬
‫נבנה את החברה הנכונה‬
,‫ רוצה בורא‬,‫אשר‬
‫קבוצה שבה‬
,‫שומרים על הדרך‬
.‫ לתכונת הבינה‬,‫להשפעה‬
International Songs / ‫לחן בינלאומי‬
Ech negale et hashchina,
Efo nimtsa et ahavat hachaverim,
Kmo mekubalim, ech?
Ma na'ase kde'i limtso et haderech?
Nidrosh Arvut, achdut,
Nivne et hachevra hanechona
Asher, rotse bore
Kvutza sheba
shomrim al haderech,
Lehashpa'a, letchunat haBina.
Ech ba'al haba'it mit'yaches,
El haratson shehu bara banivra'im,
Hametukanim, ech?
Ech negale shehu gadol vemashpi'a?
Nidrosh Arvut...
82
,‫איך נגלה את השכינה‬
,‫איפה נמצא את אהבת החברים‬
?‫ איך‬,‫כמו מקובלים‬
?‫מה נעשה כדי למצוא את הדרך‬
,‫ אחדות‬,‫נדרוש ערבות‬
‫נבנה את החברה הנכונה‬
,‫ רוצה בורא‬,‫אשר‬
‫קבוצה שבה‬
,‫שומרים על הדרך‬
.‫ לתכונת הבינה‬,‫להשפעה‬
,‫איך בעל הבית מתייחס‬
,‫אל הרצון שהוא ברא בנבראים‬
?‫ איך‬,‫המתוקנים‬
?‫איך נגלה שהוא גדול ומשפיע‬
...‫נדרוש ערבות‬
83
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
‫לחן בני ברוך‬
Bnei Baruch Songs
Ein Od Matsav Me'ushar
‫אין עוד מצב מאושר‬
Ein od matsav me'ushar
Be'olamo shel adam
Hame'yu'ash mikochotav atsmo
Hu kvar yaga ve'asa
Ad shemala'a hase'a
Betfila shlema le'ezrato
‫אין עוד מצב מאושר‬
‫בעולמו של אדם‬
‫המיואש מכוחותיו עצמו‬
‫הוא כבר יגע ועשה‬
‫עד שמלאה הסאה‬
‫בתפילה שלמה לעזרתו‬
Al ken azkir lachem
Shebe'ahavatchem
Asher beze talu'i
zchut haki'yum shelanu
Al ken tifnu lachem
Me'esek medume
Habore hu shedoresh ahavatenu
Im hit'amets vesha'av
Maim bekli menukav
Leravot me'at et tsim'ono
Kol she'yaga bo etmol
Pag venisraf lo hakol
Mechadash matchil avodato
Al ken azkir lachem…
Pnou lachem achshav
ach verak elav
Hu rotse be'ahavah beinenu (x2)
‫על כן אזכיר לכם‬
‫שבאהבתכם‬
‫אשר בזה תלוי‬
‫זכות הקיום שלנו‬
‫על כן תפנו לכם‬
‫מעסק מדומה‬
‫הבורא הוא שדורש אהבתנו‬
‫אם התאמץ ושאב‬
‫מים בכלי מנוקב‬
‫לרוות מעט את צמאונו‬
‫כל שיגע בו אתמול‬
‫פג ונשרף לו הכל‬
‫מחדש מתחיל עבודתו‬
...‫על כן אזכיר לכם‬
‫פנו לכם עכשיו‬
‫אך ורק אליו‬
(2x) ‫הוא רוצה באהבה בינינו‬
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Hine Banu
Hine banu yachad matsanu
Ko'ach echad lekol meitiv
Alenu lehidabek bo
El kol tnu'a mitsido nagiv
Hine banu yachad avarnu
Kol hafra'a batsad nasim
Alenu lehidabek bo
Im hakvutza et hakli nashlim
84
‫הנה באנו‬
‫הנה באנו יחד מצאנו‬
‫כוח אחד לכל מיטיב‬
‫עלינו להידבק בו‬
‫אל כל תנועה מצידו נגיב‬
‫הנה באנו יחד עברנו‬
‫כל הפרעה בצד נשים‬
‫עלינו להידבק בו‬
‫עם הקבוצה את הכלי נשלים‬
Hine banu yachad higanu
El olamo shel kol yachol
Alenu lehidabek bo
Bekavana nevarer hakol
‫הנה באנו יחד הגענו‬
‫אל עולמו של כל יכול‬
‫עלינו להידבק בו‬
‫בכוונה נברר הכל‬
Ha'adam Kvar Chai
‫האדם כבר חי‬
Ha'adam kvar chai alfei shanim
Habore meitiv tamid lanivra'im
Hanivra nishbar lechalakim
Kol echad nichlal kulo ba'acherim
Hoi hakli ha'olami,
Hakli ha'olami
Hakli ha'olami,
Hakli ha'olami
Hakli shelanu
Hakvutza hi co'ach hashpa'a
Mitgala lechol mi shemashki'a ba
Habore mashpi'a lakvutza
Ha'arvut noten lemi shebetocha
Hoi hakli ha'olami…
‫האדם כבר חי אלפי שנים‬
‫הבורא מיטיב תמיד לנבראים‬
‫הנברא נשבר לחלקים‬
‫כל אחד נכלל כולו באחרים‬
,‫הוי הכלי העולמי‬
‫הכלי העולמי‬
,‫הכלי העולמי‬
‫הכלי העולמי‬
‫הכלי שלנו‬
‫הקבוצה היא כוח השפעה‬
‫מתגלה לכל מי שמשקיע בה‬
‫הבורא משפיע לקבוצה‬
‫הערבות נותן למי שבתוכה‬
...‫הוי הכלי העולמי‬
85
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Ha'yachas Shelcha
Ha'yachas shelcha
Matbi'a otanu
Choshev al atsmi
Bimkom al kulanu
Tikun amiti
Yagi'a elenu
Bitna'i she'ani
Ech'ye avurenu
Az ten lanu ko'ach
Latset miMitsra'im
Balev ubamo'ach
Lifnot lashama'im
Liknot hashpa'a
Lifko'ach eina'im
Lich'yot bachevrah
Kmo tipa bekos ma'im
‫היחס שלך‬
‫היחס שלי‬
‫מטביע אותנו‬
‫חושב על עצמי‬
‫במקום על כולנו‬
‫תיקון אמיתי‬
‫יגיע אלינו‬
‫בתנאי שאני‬
‫אחיה עבורנו‬
‫אז תן לנו כוח‬
‫לצאת ממצרים‬
‫בלב ובמוח‬
‫לפנות לשמים‬
‫לקנות השפעה‬
‫לפקוח עינים‬
‫לחיות בחברה‬
‫כמו טיפה בכוס מים‬
Ha'yachas shelcha
Hu tov umeitiv
Verak bizchutcha
Nuchal lehasig
T'chunat haBina
Elenu tashiv
Nirtse hashpa'a
Kamocha nagiv
‫היחס שלך‬
‫הוא טוב ומיטיב‬
‫ורק בזכותך‬
‫נוכל להשיג‬
‫תכונת הבינה‬
‫אלינו תשיב‬
‫נרצה השפעה‬
‫כמוך נגיב‬
Az ten lanu ko'ach…
...‫אז תן לנו כוח‬
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
86
Hatrufaa Ha'yechida
‫התרופה היחידה‬
Otsem eina'im be'yir'a,
pote'ach et libi.
Noten lamachshava,
Lisdok od sedek betochi.
Ulechol sedek sheniftach
nichneset ahava,
Hi memalet et hachalal,
Ani mchu'yav lide'aga
Hi memalet et hachalal,
Ani mchu'yav lide'aga
,‫עוצם עיניים ביראה‬
.‫פותח את ליבי‬
,‫נותן למחשבה‬
.‫לסדוק עוד סדק בתוכי‬
‫ולכל סדק שנפתח‬
,‫נכנסת אהבה‬
,‫היא ממלאת את החלל‬
‫אני מחויב לדאגה‬
,‫היא ממלאת את החלל‬
‫אני מחויב לדאגה‬
Amok Amok bifnim,
ani margish et hakvutsa.
Mitoch shivron halev,
kulam yots'im lehatkafa.
Vekach ze mitgale li,
tipa achar tipa.
She'ahavat hachaverim
hi hatrufa ha'yechida
She'ahavat hachaverim
hi hatrufa ha'yechida
,‫עמוק עמוק בפנים‬
.‫אני מרגיש את הקבוצה‬
,‫מתוך שברון הלב‬
.‫כולם יוצאים להתקפה‬
,‫וכך זה מתגלה לי‬
.‫טיפה אחר טיפה‬
‫שאהבת החברים‬
‫היא התרופה היחידה‬
‫שאהבת החברים‬
‫היא התרופה היחידה‬
Ve'ein od shum davar becha
shmistater mimeni
Ve'ein od shum davar mimcha
shelo murgash etsli
Betfilat rabim
kulanu yachad besimcha
Ubechibur hanitsotsot
nadlik ta'lehava
Ubechibur hanitsotsot
nadlik ta'lehava
Amok Amok bifnim…
‫ואין עוד שום דבר בך‬
‫שמסתתר ממני‬
‫ואין עוד שום דבר ממך‬
‫שלא מורגש אצלי‬
‫בתפילת הרבים‬
‫כולנו יחד בשמחה‬
‫ובחיבור הניצוצות‬
‫נדליק ת'להבה‬
‫ובחיבור הניצוצות‬
‫נדליק ת'להבה‬
...‫עמוק עמוק בפנים‬
87
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Ha'ahava Hi Lo Shelcha
‫האהבה היא לא שלך‬
Ha'ahava hi lo shelcha
Ha'ahava gam lo sheli
Hi lo kshura lehatslacha
Lechi'yuvi o' leshlili
‫האהבה היא לא שלך‬
‫האהבה גם לא שלי‬
‫היא לא קשורה להצלחה‬
‫לחיובי או לשלילי‬
Ha'ahava hi lo zmanit
Hi lo overet le'olam
Kshehi kayemet hi nitschit
Umechabeket et kulam
Ha'ahava hi ahava
Hi hashichrur meatsmecha
Ha'ahava hi netina
Hi megi'a mehanshama
Mehanshama
Be’ota Sira
‫האהבה היא לא זמנית‬
‫היא לא עוברת לעולם‬
‫כשהיא קיימת היא נצחית‬
‫ומחבקת את כולם‬
‫האהבה היא אהבה‬
‫היא השחרור מעצמך‬
‫האהבה היא נתינה‬
‫היא מגיעה מהנשמה‬
‫מהנשמה‬
‫באותה סירה‬
Hastav shelch zo hashalechet sheli
Ha'aviv shelcha zo hapricha shebi
Milchama shelcha zo milchama sheli
Hasimcha shelcha ze ha'osher shebi
‫הסתיו שלך זו השלכת שלי‬
‫האביב שלך זו הפריחה שבי‬
‫מלחמה שלך זו מלחמה שלי‬
‫השמחה שלך זה האושר שבי‬
Halayla shelcha hu halayla sheli
Yare'ach male gam lecha veli
Ha'emet shebecha zo ha'emet shebi
Halavan shelcha hu hazakut sheli
‫הלילה שלך הוא הלילה שלי‬
‫ירח מלא גם לך ולי‬
‫האמת שבך זו האמת שבי‬
‫הלבן שלך הוא הזכות שלי‬
Kulanu yachad be'ota sira
Ze ani ve'ata batov u'bara
Rak be'yachad rak be'yachad Nagia
‫כולנו יחד באותה סירה‬
‫זה אני ואתה בטוב וברע‬
‫רק ביחד רק ביחד נגיע‬
Hashemesh shelcha Hi ha'or shebi
Hageshem shelcha Ze hamaim sheli
Habait shelcha Ze ha'ogen sheli
Ha'ahava shebecha Nimtset gam bi
‫השמש שלך היא האור שבי‬
‫הגשם שלך זה המים שלי‬
‫הבית שלך זה העוגן שלי‬
‫האהבה שבך נמצאת גם בי‬
Hake'ev shelcha Hu hasevel sheli
Ha'osher shelcha Zo hasimcha shebi
Hapachad shelcha Ze hara'ad shebi
Ha'olam shelcha Hu hakol bishvili
‫הכאב שלך הוא הסבל שלי‬
‫האושר שלך זו השמחה שבי‬
‫הפחד שלך זה הרעד שבי‬
‫העולם שלך הוא הכול בשבילי‬
Kulanu yachad be'ota sira …
...‫כולנו יחד באותה סירה‬
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Kshehalev Machlit
Kama rotse halev
Le'esof ule'egor
Al gabo shel hachamor
Ein adam niftar
Meha'olam haze
Vechatsi ta'avato be'yado
88
‫כשהלב מחליט‬
‫כמה רוצה הלב‬
‫לאסוף ולאגור‬
‫על גבו של החמור‬
‫אין אדם נפטר‬
‫מהעולם הזה‬
‫וחצי תאוותו בידו‬
Kshehalev machlit
Sherotse elokut
Derech kvutza
Megale chaverut
Vesham hu yotse
Mitoch hagalut
Vehofech et hanistar lagalu'i
‫כשהלב מחליט‬
‫שרוצה אלוקות‬
‫דרך קבוצה‬
‫מגלה חברות‬
‫ושם הוא יוצא‬
‫מתוך הגלות‬
‫והופך את הנסתר לגלוי‬
Halev chafetz tamid
Lemamesh ta'retsonot
Lemale et kol hagachamot
Kach bara otanu hateva
Im kol haretsonot vehatchunot
‫הלב חפץ תמיד‬
‫לממש ת'רצונות‬
‫למלא את כול הגחמות‬
‫כך ברא אותנו הטבע‬
‫עם כול הרצונות והתכונות‬
Kshehalev machlit…
Yesh
Yesh od Ahava ba'olam
Gam im nishtak'cha
Gam im histatra
Gam im terem gilita et soda
Hi hashir shel hachaim
Hi ha'or shel hashirim
Kabel ota al terata
Rak lecha hi no'ada
Yesh od Ahava ba'olam
Ota od yegalu kulam
Rak lifto'ach tsohar cham
Hi kvar timtsa la
Et darka lesham
Hi hashir shel hachaim…
...‫כשהלב מחליט‬
‫יש‬
‫יש עוד אהבה בעולם‬
‫גם אם נשתכחה‬
‫גם אם הסתתרה‬
‫גם אם טרם גילית את סודה‬
‫היא השיר של החיים‬
‫היא האור של השירים‬
‫קבל אותה אל תירתע‬
‫רק לך היא נועדה‬
‫יש עוד אהבה בעולם‬
‫אותה עוד יגלו כולם‬
‫רק לפתוח צוהר חם‬
‫היא כבר תמצא לה‬
‫את דרכה לשם‬
...‫היא השיר של החיים‬
89
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Halelu
halelu et hazricha
et ha'or shebasimcha
halelu et ha'ahava
et chom halev veha'achva
halelu et hamaga
lev el lev bli de'aga
uben erets leshama'im
bekav yashir nifros knafa'im
hari'u bekol
ts'u bemachol
bechol pina sheba'olam
ha'or yagi'a lechulam
hari'u laratson
she'yipatach chalon
bo'u na'avod be'yachad
nilmad latet bimkom lakachat
halelu mila tova
halelu et hakavana
al tafri'u lamachshava
levakesh et ha'ahava
halelu et ha'yeladim
shemechakim lesimanim
bichdei lislol lahem ta'derech
shetipatach lahem hadelet
hari'u bekol…
‫הללו‬
‫הללו את הזריחה‬
‫את האור שבשמחה‬
‫הללו את האהבה‬
‫את חום הלב והאחווה‬
‫הללו את המגע‬
‫לב אל לב בלי דאגה‬
‫ובין ארץ לשמיים‬
.‫בקו ישיר נפרוס כנפיים‬
‫הריעו בקול‬
‫צאו במחול‬
‫בכל פינה שבעולם‬
‫האור יגיע לכולם‬
‫הריעו לרצון‬
‫שיפתח חלון‬
‫בואו נעבוד ביחד‬
.‫נלמד לתת במקום לקחת‬
‫הללו מילה טובה‬
‫הללו את הכוונה‬
‫אל תפריעו למחשבה‬
‫לבקש את האהבה‬
‫הללו את הילדים‬
‫שמחכים לסימנים‬
‫בכדי לסלול להם ת'דרך‬
.‫שתיפתח להם הדלת‬
...‫הריעו בקול‬
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Yachad
Yesh shvilim bahem pasanu
Yesh drachim shelo bacharnu
Ubechol zot hit'akashnu
La'avor gam otam
Basfina hazot kulanu
Mafligim el toch libenu
Megalim ha'ichud hu banu
Lekivun echad
Zmanim kashim
Kvar avarnu kan
Yamim yafim
Od yagi'u vada'i
Im nit'ached shuv ha'or
Od ya'ir alenu
Be'yachad nitpos ta'machar
90
‫יחד‬
‫יש שבילים בהם פסענו‬
‫יש דרכים שלא בחרנו‬
‫ובכל זאת התעקשנו‬
‫לעבור גם אותם‬
‫בספינות הזאת כולנו‬
‫מפליגים מתוך ליבנו‬
‫בין גלים האיחוד הוא באנו‬
‫לכיוון אחד‬
‫זמנים קשים‬
.‫כבר עברנו כאן‬
‫ימים יפים‬
.‫עוד יגיעו ודאי‬
‫אם נתאחד שוב האור‬
‫עוד יאיר עלינו‬
‫ביחד נתפוס ת'מחר‬
Tnu la'etsev lachalof
Zo rak hatchala velo sof
Mikan nafits et habsora
Negaresh et hasrara
‫תנו לעצב לחלוף‬
‫זו התחלה ולא סוף‬
‫מכאן נפיץ את הבשורה‬
‫נגרש את השררה‬
Im ish echad belev echad
Ha'olam ihi'ye me'uchad
Venizra kan ahava
Nafri'ach ta'shmama
‫עם איש אחד בלב אחד‬
‫העולם יהיה מאוחד‬
‫ונזרע כאן אהבה‬
‫נפריח ת'שממה‬
Zmanim kashim…
...‫זמנים קשים‬
91
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Ha'ahava hi ha'or
‫האהבה היא האור‬
min hachomer el haru'ach
hashpa'a im lev patu'ach
lo nishkot velo nanu'ach
lanu yesh matara
‫מן החומר אל הרוח‬
‫השפעה – עם לב פתוח‬
‫לא נשקוט ולא ננוח‬
‫לנו יש מטרה‬
yom vala'ila im nashkia'a
belilmod ulehashpia'a
yachad el ha'oh nagia'a
or ein sof ahava
‫יום ולילה אם נשקיע‬
‫בללמוד ולהשפיע‬
‫יחד אל האור נגיע‬
‫אור אינסוף אהבה‬
ha'ahava hi
ha'or shel cha'ye'inu
ha'ahava hi
mazor lake'ev
ha'ahava madlika
et ha'esh betochenu
ve'et hankuda shebalev.
‫האהבה היא‬
‫האור של חיינו‬
‫האהבה היא‬
‫מזור לכאב‬
‫האהבה מדליקה‬
‫את האש בתוכנו‬
.‫ואת הנקודה שבלב‬
yesh lanu bemi livto'ach
aval tamid asur lishko'ach
hakvutza notenet ko'ach
et haneshama lifto'ach
‫יש לנו במי לבטוח‬
‫אבל תמיד אסור לשכוח‬
‫הקבוצה נותנת כוח‬
,‫את הנשמה לפתוח‬
ha'ahava hi…
...‫האהבה היא‬
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
92
Yesh Lanu Shita
‫יש לנו שיטה‬
Nishbarnu kmo avak
Shel kochavim
Ve'itanu yachdav
Gam hakelim
Hitchalnu lilmod
Al bsareinu
Shehakol letovatenu
‫נשברנו כמו אבק‬
‫של כוכבים‬
‫ואיתנו יחדיו‬
.‫גם הכלים‬
‫התחלנו ללמוד‬
‫על בשרינו‬
.‫שהכול לטובתנו‬
Avraham gila et ze rishon
Im moshe chtsinu hamachsom
Rabi akiva timtset et toratenu
Ve'ahavta lere'acha kamonu
Yesh lanu shita
Me'avoteinu hi nitna
Bo'u ne'amets ota
Mitoch halev el hanshama (X2)
Kulanu betoch seret nimtsa'im
Veze lo Matrix batu'ach chaverim
Im kvar higanu ad halom
Bo'u netse mehachalom
Yesh lanu shita…
‫אברהם גילה את זה ראשון‬
‫עם משה חצינו המחסום‬
.‫רבי עקיבא תימצת את תורתנו‬
.‫ואהבת לרעך כמונו‬
‫יש לנו שיטה‬
‫מאבותינו היא נתנה‬
‫בואו נאמץ אותה‬
(2x) ‫מתוך הלב אל הנשמה‬
‫כולנו בתוך סרט נמצאים‬
‫וזה לא מטריקס בטוח חברים‬
‫אם כבר הגענו עד הלום‬
‫בואו ונצא מהחלום‬
...‫יש לנו שיטה‬
Yalla Achim Lehit'orer
‫יאללה אחים להתעורר‬
lo tov adam he'yot levado
tovim hashna'im min ha'echad
kmo kelim shemitnagnim
Beharmonya
ech be'yachad yotsrim Simfonya
‫לא טוב אדם היות לבדו‬
‫טובים השניים מן האחד‬
‫כמו כלים שמתנגנים‬
‫בהרמוניה‬
‫איך ביחד יוצרים סימפוניה‬
kmo aviv
shehmitmazeg im ha ka'its
kmo adam shechozer el haba'it
kmo parpar shenimshach el ha'or
kol echad lasheni yachvor
‫כמו אביב‬
‫שמתמזג עם הקיץ‬
‫כמו אדם שחוזר אל הבית‬
‫כמו פרפר שנמשך אל האור‬
‫כל אחד לשני יחבור‬
93
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
yalla yalla yalla
achim lehit'orer
tnu li tnu li bakapa'im
yalla yalla yalla
achim lehitchaber
simcha gdola tihi'ye
adh hashama'im
kmo yona chozeret lashovach
el gozaleha bechol hako'ach
kmo ofek mechapes et ha'yam
kach adam le'adam adam
yalla yalla yalla…
Ahava Amitit
Im ata makshiv
Et hapazel kvar markiv
Vehamilim chodrot amok bifnim
Veze gadel balev
misimcha o' mike'ev
Yotse el hamasa
lo mit'akev
Kor'yim laze
ahava amitit
Vehi tigdal
yafa ve'enoshit
Od me'otam
Yeme'i bereshit
Kor'yim laze
ahave amitit
im ata margish
me'atsmecha latet
ve'hanitsots becha kvar me'otet
nechalim becha zormim
shel ahava ba'orakim
ve'az pit'om
hashachar mit'orer
Kor'yim laze…
‫יאללה יאללה יאללה‬
‫אחים להתעורר‬
‫תנו לי תנו לי בכפיים‬
‫יאללה יאללה יאללה‬
‫אחים להתחבר‬
‫שמחה גדולה תהיה‬
‫עד השמיים‬
‫כמו יונה חוזרת לשובך‬
‫אל גוזליה בכל הכוח‬
‫כמו אופק מחפש את הים‬
‫כך אדם לאדם אדם‬
...‫יאללה יאללה יאללה‬
‫אהבה אמיתית‬
‫אם אתה מקשיב‬
‫את הפאזל כבר מרכיב‬
‫והמילים חודרות עמוק בפנים‬
‫וזה גדל בלב‬
‫משמחה או מכאב‬
‫יוצא אל המסע‬
‫לא מתעכב‬
‫קוראים לזה‬
‫אהבה אמתית‬
‫והיא תגדל‬
‫יפה ואנושית‬
‫עוד מאותם‬
‫ימי בראשית‬
‫קוראים לזה‬
‫אהבה אמתית‬
‫אם אתה מרגיש‬
‫מעצמך לתת‬
‫והניצוץ בך כבר מאותת‬
‫נחלים בך זורמים‬
‫של אהבה בעורקים‬
‫ואז פתאום‬
‫השחר מתעורר‬
...‫קוראים לזה‬
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Shir leh ichud
94
‫שיר לאיחוד‬
Adam hu olam katan,
avuro nivra ha'olam
Ahavat chaverim
mechapes hu kol hachaim
,‫אדם הוא עולם קטן‬
‫עבורו נברא העולם‬
‫אהבת חברים‬
‫מחפש הוא כל החיים‬
Derech libo shel chaver
Ro'im olam acher
Olam shetamid bo kayam
olam amiti umushlam (x2)
‫דרך ליבו של חבר‬
‫רואים עולם אחר‬
‫עולם שתמיד בו קיים‬
(2x) ‫עולם אמיתי ומושלם‬
Yachad yachad
bli sfekot upachad
me'al hasina'a na'ale
Yachad yachad
Nit'orer be'yachad
venohav ze et ze
Haksharim benenu ozrim
legalot et matrat hachaim
Et ma shehateva doresh
Mi'yad besimcha nemamesh (x2)
Yachad yachad
nidrosh tikun be'yachad
venafits yeda ze
Yachad yachad
beze na'aseh lo nachat
vehatov ytgale
Ha bore hu hakesher benenu
hu yotser et hakol betochenu
Ha'olam hagashmi ne'elam
toch or pashut umushlam
Yachad yachad
lashlemut be'yachad
me'olam medume
Yachad yachad
Me'al atsmenu yachad
lanetsach be'yachad nich'ye
‫יחד יחד‬
‫בלי ספקות ופחד‬
‫מעל השנאה נעלה‬
‫יחד יחד‬
‫נתעורר ביחד‬
‫ונאהב זה את זה‬
‫הקשרים בינינו עוזרים‬
‫לגלות את מטרת החיים‬
‫את מה שהטבע דורש‬
(2x) ‫מיד בשמחה נממש‬
‫יחד יחד‬
‫נדרוש תיקון ביחד‬
‫ונפיץ ידע זה‬
‫יחד יחד‬
‫בזה נעשה לו נחת‬
‫והטוב יתגלה‬
‫הבורא הוא הקשר בינינו‬
‫הוא יוצר את הכול בתוכנו‬
‫העולם הגשמי נעלם‬
‫תוך אור פשוט ומושלם‬
‫יחד יחד‬
‫לשלמות ביחד‬
‫מעולם מדומה‬
‫יחד יחד‬
‫מעל עצמנו יחד‬
‫לנצח ביחד נחיה‬
95
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Ou, ou, ou, yachad, yachad
shevet achim gam yachad,
kulam nichlalim ze baze
Yachad yachad
nivra echad be'yachad
el hadvekut na'aleh (x2)
Netapes al hasulam
‫ יחד‬,‫ או יחד‬,‫ או‬,‫או‬
‫שבת אחים גם יחד‬
‫כולם נכללים זה בזה‬
‫יחד יחד‬
‫נברא אחד ביחד‬
(2x).‫אל הדבקות נעלה‬
‫נטפס על הסולם‬
Kulanu mechapsim,
kulanu sho'alim
Et hashe'ela
shel ma hata'am bachaim
Rak im nit'ached,
netse mehastara
Achshav anu omrim,
Na'ase vegam nishma (x2)
,‫כולנו מחפשים‬
‫כולנו שואלים‬
‫את השאלה‬
‫של מה הטעם בחיים‬
,‫רק אם נתאחד‬
‫נצא מהסתרה‬
,‫עכשיו אנו אומרים‬
(2x) ‫נעשה וגם נשמע‬
Ten lanu ta'ko'ach
vertson lehit'chaber,
Al hakol be'yachad nitgaber,
Netapes al hasulam,
anachnu lo nevater,
Ten laneshama lehit'orer
‫תן לנו ת'כוח‬
‫ורצון להתחבר‬
‫על הכול ביחד נתגבר‬
‫נטפס על הסולם‬
‫אנחנו לא נוותר‬
‫תן לנשמה להתעורר‬
Im nenase levad,
af pa'am lo nimtsa
Mahi hashita
lefotsets ta'michtsa
Im nekabel Arvut,
nechazek et hakvutza
Achshav anu omrim,
Na'ase vegam nishma (x2)
Ten lanu ta'ko'ach…
,‫אם ננסה לבד‬
‫אף פעם לא נמצא‬
‫מהי השיטה‬
‫לפוצץ ת'מחיצה‬
,‫אם נקבל ערבות‬
‫נחזק את הקבוצה‬
,‫עכשיו אנו אומרים‬
(x2) ‫נעשה וגם נשמע‬
...‫תן לנו ת'כוח‬
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Na'ale Be'yachad Na'ale
Yesh tfila shel ko'ach
Shenuchal et halev lifo'ach
Ad she'yakits ha'or
veniten lenafshenu dror
Nemale et kol haborot
Sheze mikvar yavshu mima'im
Venitsmach kmo ilan
im habarak ba'eina'im
Na'ale na'ale
Be'yachad na'ale
Nipol venakum
ad lekav hasi'yum
Na'ale be'yachad na'ale
Yesh tfila shel halev
Shechafets lehitkarev
Ubetocho le'arsel mishhu acher
Yesh tfila shel dma'ot
Shepotchot sha'are'y shama'im
Vekoshrot ta'ktsavot
Od me'at nilmad lich'yot
Na'ale na'ale…
96
‫נעלה ביחד נעלה‬
‫יש תפילה של כוח‬
‫שנוכל את הלב לפתוח‬
‫עד שיקיץ האור‬
‫וניתן לנפשנו דרור‬
‫נמלא את כל הבורות‬
‫שזה מכבר יבשו ממים‬
‫ונצמח כמו אילן‬
‫עם הברק בעיניים‬
‫נעלה נעלה‬
‫ביחד נעלה‬
‫ניפול ונקום‬
‫עד לקו הסיום‬
‫נעלה ביחד נעלה‬
‫יש תפילה של הלב‬
‫שחפץ להתקרב‬
‫ובתוכו לערסל מישהו אחר‬
‫יש תפילה של דמעות‬
‫שפותחות שעריי שמיים‬
‫וקושרות את קצוות‬
‫עוד מעט נלמד לחיות‬
...‫נעלה נעלה‬
97
Bnei Baruch Songs / ‫לחן בני ברוך‬
Limtzo Et Haelyon
‫למצוא את העליון‬
Yesh lanu bin'yan
She'yesh bo shtey komot
Lemi sheme'unyan
Et habore lir'ot
Bakoma harishona
Nimtsa'im hachaverim
Ve'ilo bashni'a
Et hashalem motzim
‫יש לנו בניין‬
‫שיש בו שתי קומות‬
‫למי שמעוניין‬
‫את הבורא לראות‬
‫בקומה הראשונה‬
‫נמצאים החברים‬
‫ואילו בשנייה‬
‫את השלם מוצאים‬
Baderech labore
Omrim mekubalim
Lavetach tegale
She'ahavat achim
Bona et haratson
Lish'ol ulevarer
Limtso et ha'elyon
Ki sham hu mistater
‫בדרך לבורא‬
‫אומרים מקובלים‬
‫לבטח תגלה‬
‫שאהבת אחים‬
‫בונה את הרצון‬
‫לשאול ולברר‬
‫למצוא את העליון‬
‫כי שם הוא מסתתר‬
Omrim lo la'adam
She'i efshar likfots
Im bebore olam
Rotse ata lachfots
Tid'ag lachaverim
Ase zot besimcha
Ki rak ben ha'achim
Nimtset ha'ahava
‫אומרים לו לאדם‬
‫שאי אפשר לקפוץ‬
‫אם בבורא עולם‬
‫רוצה אתה לחפוץ‬
‫תדאג לחברים‬
‫עשה זאת בשמחה‬
‫כי רק בין האחים‬
‫נמצאת האהבה‬
Baderech labore…
...‫בדרך לבורא‬
Yesh lanu bin'yan
She'yesh bo shtey komot
Lemi sheme'un'yan
Et habore lir'ot
‫יש לנו בניין‬
‫שיש בו שתי קומות‬
‫למי שמעוניין‬
‫את הבורא לראות‬
Classics
70
International Songs
76
Bnei Baruch Songs
83
Bo'u Nitkalel ..................................................................................... 70
Anachnu Arevim................................................................................ 71
Kol Hachaim Hem ............................................................................. 71
Habore Hu Meitiv Lekulanu ............................................................... 72
Lechaim ............................................................................................ 73
Matrat Hachevra ................................................................................ 74
Efo Ha'or........................................................................................... 75
Ani Chozer Habaita ............................................................................ 76
Kulam Mitpa'alim .............................................................................. 77
Nichlalim Bachevra............................................................................ 78
Yeshno Makom Tsanu'ah.................................................................... 79
Ve'ahavta Lere'acha Kamocha................................................................ 79
Rak Ata Bone Banu Ratson................................................................. 80
Kshenirtse Ke'ish Echad ..................................................................... 80
Gmar Tikun ....................................................................................... 81
Mahi Tchunat Hahashpa'a ................................................................... 81
Ein Od Matsav Me'ushar .................................................................... 83
Hine Banu ......................................................................................... 84
Ha'adam Kvar Chai ............................................................................ 84
Ha'yachas Shelcha.............................................................................. 85
Hatrufaa Ha'yechida ........................................................................... 86
Ha'ahava Hi Lo Shelcha ..................................................................... 87
Be’ota Sira ........................................................................................ 87
Kshehalev Machlit ............................................................................. 88
Yesh ................................................................................................. 88
Halelu ............................................................................................... 89
Yachad.............................................................................................. 90
Ha'ahava hi ha'or .................................................................................. 91
Yesh Lanu Shita ................................................................................ 92
Yalla Achim Lehit'orer ....................................................................... 92
Ahava Amitit ..................................................................................... 93
Shir leh ichud .................................................................................... 94
Netapes al hasulam ............................................................................ 95
Na'ale Be'yachad Na'ale ...................................................................... 96
Limtzo Et Haelyon ............................................................................. 97
HaArvut ........................................................................................... 33
Shiro Shel Shafshaf ........................................................................... 34
Arvut ............................................................................................... 35
Lo Nafsik Lirtzot............................................................................... 35
Chaver Ahuv Sheli ............................................................................ 36
Me'ever Latnu'ot Hamedumot............................................................. 37
Ani Ve'ata Neshane Et Ha'olam ............................................................. 38
Ve'ech Neda ..................................................................................... 38
Eizo Min Kvutza ............................................................................... 39
Velifamim Hachagiga Nigmeret ............................................................ 40
Russian – Soviet Songs
41
Haolam Matzui Betocheinu ................................................................ 41
Ein Davar Gadol Shebechayeinu............................................................ 42
Beshiur Haboker ............................................................................... 43
Bo'u Nitkadem Yachad ...................................................................... 44
Etzlenu Bakvutza .............................................................................. 45
Tza'ad Kadima .................................................................................. 46
Anachnu Bnei Baruch ........................................................................ 47
Bo'u Nilmad Beyachad ...................................................................... 48
Cholat Ahava .................................................................................... 49
Chayavim ......................................................................................... 49
Habore Hu Matrateinu ....................................................................... 50
Koach Arevut.................................................................................... 50
Kli Ha'olami Nivne Be'yachad .............................................................. 51
Bo ur'e.............................................................................................. 52
Altruizm ........................................................................................... 53
Nif'al Ke'echad.................................................................................. 53
Habore Tatsil Oti............................................................................... 54
Tsarich Lehitchaber ........................................................................... 55
Bore Hu Matrat Hachaim ................................................................... 56
Be'olamenu ....................................................................................... 57
Chok Echad ...................................................................................... 58
Kama Medinat Meshartey Bore ............................................................. 59
Hashpa'a ........................................................................................... 60
Lanu Lo Ichpat.................................................................................. 60
Kol Hasulam ..................................................................................... 61
Etsev ata Telech ................................................................................. 62
Darkeinu .......................................................................................... 62
Oh, Nekuda Ktana ............................................................................. 63
Shchina Tishre Beneinu ..................................................................... 64
Kli Ha'olami ..................................................................................... 65
Shir Hachaver ................................................................................... 66
Yesh Rega Kat .................................................................................. 67
Ve'anachnu ponim eleicha .................................................................. 67
Lo Margishim She'yesh Merchak ........................................................... 68
Hu Tamid Rishon .............................................................................. 68
Songs Table of Content
Shabath Songs
5
Ma Yedidut Menuhatech ..................................................................... 5
Ya Ribon Alam ................................................................................... 7
Tsama Nafshi ..................................................................................... 8
Baruch El Elyon ................................................................................ 10
Ki Eshmera Shabbat ........................................................................... 12
Deror Ikra ......................................................................................... 14
Bnei Eichala ...................................................................................... 15
Mizmor LeDavid ............................................................................... 16
Yedid Nefesh..................................................................................... 17
El Hamistater ..................................................................................... 18
Lema'an Achai Vere'ay ....................................................................... 19
Vehaer Eineinu Betoratecha ................................................................ 19
Ki Chilatsta Nafshi............................................................................. 19
Mi Ha'ish .......................................................................................... 20
Kave El Ashem .................................................................................. 20
Shiru Lo ............................................................................................ 20
Im Tachne Ala'i Machne ..................................................................... 20
Shma Israel ....................................................................................... 20
Yismechu Hashamaim ........................................................................ 21
Ele Chamda Libi ................................................................................ 21
Ashira LeAdonoi Bechayai ................................................................. 21
Ufaratsta ........................................................................................... 21
Kol Ha'olam Kulo .............................................................................. 21
Esa E'inai .......................................................................................... 21
Ko Amar Hashem .............................................................................. 22
Vaheviotim El Har Kodshi .................................................................. 22
Ata Bechartanu .................................................................................. 22
Israel Songs
23
Tnu Laketzev La'alot .......................................................................... 23
Machar.............................................................................................. 24
Toda Al Kol Ma Shebarata ................................................................. 24
Sheyepatach Alai Achshav.................................................................. 25
Keter Vechochma .............................................................................. 26
Siman ............................................................................................... 27
Hafatza Yotzim Lehatkafa .................................................................. 27
Hakol Patuach ................................................................................... 28
Kan Noladeti ..................................................................................... 29
Kol Hakavod ..................................................................................... 30
Bemakom Katan ................................................................................ 31
Bachayim Hakol Over ........................................................................ 31
Avarti Ta'machsom ............................................................................ 32
‫בס"ד‬
‫שירון‬
"‫"בני ברוך‬
“Bnei Baruch”
Songs Book
2013 ‫תשע"ג‬
‫מהדורה שניה‬
2013 ‫מאי‬
Second Edition
May 2013