1. המשרדי המרכזיי של ההסתדר

Transcription

1. המשרדי המרכזיי של ההסתדר
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫סימול‬
‫שם החטיבה ‪ /‬האוסף‬
‫סרוק‬
‫‪1‬‬
‫תאריך‬
‫כמות‬
‫)במטרים(‬
‫‪ .1‬המשרדים המרכזיים של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בחוץ לארץ‬
‫המשרד הציוני המרכזי‪ ,‬וינה )"ארץ ישראל ‪ -‬לשכת‬
‫‪Z1‬‬
‫‪1905-1897‬‬
‫כן‬
‫הקונגרס הציוני"(‬
‫המשרד הציוני המרכזי‪ ,‬קלן‬
‫‪Z2‬‬
‫‪1911-1905‬‬
‫כן‬
‫המשרד הציוני המרכזי‪ ,‬ברלין‬
‫‪Z3‬‬
‫‪1920-1911‬‬
‫לא‬
‫המשרד המרכזי של ההסתדרות הציונית והסוכנות‬
‫‪Z4‬‬
‫‪1955-1917‬‬
‫חלקי‬
‫היהודית‪ ,‬לונדון‬
‫משרדי הנהלת הסוכנות היהודית בארצות הברית‪ ,‬ניו‪-‬‬
‫‪Z5‬‬
‫ואילך ‪1939‬‬
‫לא‬
‫יורק‬
‫לשכת נחום גולדמן‪ ,‬ג'נבה‪ ,‬ניו‪-‬יורק‪ .‬ראה גם ‪S80‬‬
‫‪Z6‬‬
‫‪1982-1936‬‬
‫כן‬
‫לשכת מרדכי קירשנבלום‬
‫‪Z7‬‬
‫‪1968-1957‬‬
‫לא‬
‫‪ .2‬מחלקות של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בישראל‬
‫מחלקת הכספים‬
‫‪S1‬‬
‫‪1978-1918‬‬
‫לא‬
‫מחלקת הכספים‪ ,‬אגף התקציבים‬
‫‪S33‬‬
‫‪1965-1947‬‬
‫לא‬
‫מחלקת הכספים‪ ,‬האגף להסברה פיננסית‬
‫‪S105‬‬
‫‪1959-1930‬‬
‫לא‬
‫המחלקה לעלייה‬
‫‪S6‬‬
‫‪1980-1919‬‬
‫חלקי‬
‫לשכת העלייה‪ ,‬חיפה‬
‫‪S3‬‬
‫‪1949-1921‬‬
‫כן‬
‫לשכת העלייה‪ ,‬תל אביב‬
‫‪S4‬‬
‫‪1948-1920‬‬
‫כן‬
‫מחלקת הקליטה‪ ,‬האגף לעולי תימן‬
‫‪S120‬‬
‫‪1957-1950‬‬
‫לא‬
‫מחלקת הקליטה‪ ,‬מחוז ירושלים‬
‫‪S84‬‬
‫‪1960-1948‬‬
‫כן‬
‫מחלקת הקליטה‪ ,‬אגף איכלוס‬
‫‪S112‬‬
‫‪1967-1951‬‬
‫לא‬
‫מחלקת העבודה‬
‫‪S9‬‬
‫‪1948-1921‬‬
‫לא‬
‫מחלקת העבודה‪ ,‬המדור לפיקוח על לשכות העבודה‪,‬‬
‫‪S10‬‬
‫‪1947-1935‬‬
‫לא‬
‫תל אביב‬
‫המחלקה להתיישבות חקלאית‬
‫‪S15‬‬
‫‪1918-1987‬‬
‫חלקי‬
‫המחלקה להתיישבות חקלאית‪ ,‬מדור הביטחון‪ ,‬תל‬
‫‪S92‬‬
‫‪1960-1951‬‬
‫לא‬
‫אביב‬
‫המחלקה להתיישבות חקלאית‪ ,‬איזור אשקלון‬
‫‪S99‬‬
‫‪1963-1950‬‬
‫לא‬
‫המחלקה הכלכלית‬
‫‪S17‬‬
‫‪1933-1931‬‬
‫לא‬
‫המחלקה הכלכלית‬
‫‪S39‬‬
‫‪1972-1948‬‬
‫לא‬
‫הלשכה הכלכלית‪ ,‬תל אביב‬
‫‪S40‬‬
‫‪1948-1936‬‬
‫לא‬
‫המחלקה לים ולדייג‬
‫‪S11‬‬
‫‪1948-1935‬‬
‫לא‬
‫המחלקה לים ולדייג‪ ,‬חיפה‬
‫‪S74‬‬
‫‪1948-1936‬‬
‫לא‬
‫המחלקה לעליית ילדים ונוער‪ .‬ראה גם ‪ ,L58‬המשרד‬
‫‪S75‬‬
‫הקונטיננטלי של עליית הנוער‪ ,‬פריס‪ ,‬ג'נבה‬
‫‪1972-1933‬‬
‫לא‬
‫‪247.8‬‬
‫לא‬
‫‪1993-1950‬‬
‫‪34.7‬‬
‫לא‬
‫‪1932-1913‬‬
‫‪27.3‬‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫ואילך ‪1933‬‬
‫‪1955-1933‬‬
‫‪1948-1922‬‬
‫‪1948-1944‬‬
‫‪1948-1944‬‬
‫‪1948-1926‬‬
‫‪1942-1941‬‬
‫‪123‬‬
‫‪44.3‬‬
‫‪42.3‬‬
‫‪15.7‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪S119‬‬
‫המרכז לתיעוד של עליית הנוער ע"ש הנריטה סאלד‬
‫‪S2‬‬
‫מחלקת החינוך )כולל מחלקת החינוך של המשרד‬
‫הארץ‪ -‬ישראלי ושל ועד הצירים(‬
‫המחלקה לארגון‬
‫המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל‬
‫המחלקה למסחר ותעשייה‬
‫המחלקה ליישוב חיילים משוחררים‬
‫המדור לשיכון עולים‬
‫המחלקה הטכנית‬
‫המדור להתיישבות המעמד הבינוני‬
‫‪S5‬‬
‫‪S7‬‬
‫‪S8‬‬
‫‪S12‬‬
‫‪S13‬‬
‫‪S14‬‬
‫‪S16‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪31‬‬
‫‪215.2‬‬
‫‪137.2‬‬
‫‪33.2‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪147.7‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪167.5‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪270‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪38‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪6.8‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪2‬‬
‫המחלקה למלאכה ולמסחר זעיר‬
‫‪S18‬‬
‫המחלקה לסטטיסטיקה‬
‫‪S19‬‬
‫המחלקה לענייני היהודים במזרח התיכון‬
‫‪S20‬‬
‫המחלקה לפיתוח ירושלים‬
‫‪S21‬‬
‫לשכת העיתונות‬
‫‪S22‬‬
‫מחלקת ההסברה‬
‫‪S23‬‬
‫המחלקה המדינית‬
‫‪S25‬‬
‫ועד ההצלה‬
‫‪S26‬‬
‫הוועדה לטיפול בחולים כרוניים‬
‫‪S28‬‬
‫המדור לארגון לא‪-‬ציוניים‬
‫‪S29‬‬
‫המזכירות הכללית‬
‫‪S30‬‬
‫רגיסטרציה )מכתבים יוצאים( של מחלקות שונות‬
‫‪S31‬‬
‫המחלקה לנוער והחלוץ‬
‫‪S32‬‬
‫המכון למדריכי חוץ לארץ‬
‫‪S34‬‬
‫המחלקה להחזרת הרכוש של יהודי גרמניה‬
‫‪S35‬‬
‫קול ציון לגולה‬
‫‪S36‬‬
‫לשכות הגיוס והשחרור‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תל אביב‪ ,‬חיפה‬
‫‪S37‬‬
‫המחלקה ליחסי חוץ‬
‫‪S38‬‬
‫הוועדה לחלוקת משלוחים‬
‫‪S73‬‬
‫אוסף קטעי עיתונות‬
‫‪S71‬‬
‫הלשכה לקהילות ולארגונים‪ ,‬תל אביב‬
‫‪S76‬‬
‫מערכת פאלק און ציון‬
‫‪S77‬‬
‫חידון עולמי בציונות לנוער יהודי‬
‫‪S78‬‬
‫מוסד ביאליק‬
‫‪S83‬‬
‫המדור לשליחים‬
‫‪S86‬‬
‫המחלקה לחינוך ותרבות בגולה‬
‫‪S89‬‬
‫המכון לחקר הכלכלה‬
‫‪S90‬‬
‫המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה‬
‫‪S93‬‬
‫הספרייה הציונית‬
‫‪S98‬‬
‫פרוטוקולים של ההנהלה הציונית בארץ ישראל ושל‬
‫‪S100‬‬
‫‪20.8‬‬
‫ואילך ‪1921‬‬
‫לא‬
‫הנהלת הסוכנות היהודית‬
‫היחידה לטיפול בנזקי מאורעות תרצ"ו‬
‫‪S103‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪1939-1936‬‬
‫לא‬
‫המדור לחיפוש קרובים‬
‫‪S104‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪1970-1944‬‬
‫המדור לשיקום שכונות‬
‫‪S109‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1989-1982‬‬
‫לא‬
‫החטיבה לעיתונות‪ ,‬לשכת הדובר‬
‫‪S114‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2002-1989‬‬
‫לא‬
‫הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית‬
‫‪S121‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1950-1947‬‬
‫לא‬
‫משרד המבקר‬
‫‪S133‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1976-1966‬‬
‫לא‬
‫המחלקה לקהילות ספרדיות‪/‬הפדרציה הספרדית‬
‫‪S134‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪2005-1990‬‬
‫לא‬
‫העולמית‬
‫חטיבת חוזים‪ ,‬בטחונות וקרקעות ‪ /‬החטיבה לניהול‬
‫‪S136‬‬
‫‪122.7‬‬
‫‪2004-1970‬‬
‫לא‬
‫נכסים‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬פרויקט "מלילות"‬
‫‪S137‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2005-1995‬‬
‫לא‬
‫הלשכה לשירותים רוחניים‬
‫‪S138‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1985-1954‬‬
‫לא‬
‫‪ .3‬לשכות יושבי ראש ההנהלה‪ ,‬חברי ההנהלה ופקידים בכירים של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית‬
‫א( לשכות יושבי ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית )סדר כרונולוגי(‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1948-1937‬‬
‫‪1948-1926‬‬
‫‪1952-1948‬‬
‫‪1952-1948‬‬
‫‪1927-1924‬‬
‫‪1951-1938‬‬
‫‪1948-1921‬‬
‫‪1948-1939‬‬
‫‪1927-1924‬‬
‫‪1941-1929‬‬
‫‪1968-1920‬‬
‫‪1948-1928‬‬
‫‪1965-1939‬‬
‫‪2001-1946‬‬
‫‪1954-1939‬‬
‫‪1959-1949‬‬
‫‪1947-1940‬‬
‫‪1980-1956‬‬
‫‪1952-1949‬‬
‫‪1961-1939‬‬
‫‪1974-1956‬‬
‫‪1970-1948‬‬
‫‪1979-1978‬‬
‫‪1970-1935‬‬
‫‪1964-1946‬‬
‫‪1972-1965‬‬
‫‪1952-1936‬‬
‫‪1976-1965‬‬
‫‪1986-1948‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪21.3‬‬
‫‪36‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪68.8‬‬
‫‪13‬‬
‫‪34.3‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪44.5‬‬
‫‪27.8‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪118.5‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪17.7‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪28.7‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪3.1‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪S55‬‬
‫לשכת ארתור רופין )ראש המחלקה להתיישבות‪,‬‬
‫‪ ;1931-1929‬יושב ראש ההנהלה‪;1935-1933 ,‬‬
‫ראש עמית של המחלקה ליישוב יהודי גרמניה‪-1942 ,‬‬
‫‪ ;1933‬ראש המכון לחקר הכלכלה‪;1942-1935 ,‬‬
‫ראש המחלקה להתיישבות‪ .(1942-1938 ,‬ראה גם‬
‫‪ ,A107‬ארכיון אישי של ארתור רופין‬
‫‪S44‬‬
‫לשכת דוד בן‪-‬גוריון )יושב ראש ההנהלה‪-1948 ,‬‬
‫‪ ;1935‬ראש עמית של המחלקה לארגון‪(1936 ,‬‬
‫לשכת ברל לוקר )כולל המחלקה ליחסי ציבור(‪ .‬יושב‬
‫ראש ההנהלה‪ .1956-1948 ,‬ראה גם ‪ ,A263‬ארכיון‬
‫אישי של ברל לוקר‪.‬‬
‫לשכת שלמה זלמן שז"ר )המחלקה לתרבות וחינוך‬
‫בגולה‪ ;1963-1953 ,‬יושב ראש ההנהלה‪-1960 ,‬‬
‫‪(1956‬‬
‫לשכת לואי אריה פינקוס )כולל את לשכת אריה לאון‬
‫דולצ'ין כממלא מקום יושב ראש ההנהלה‪-1975 ,‬‬
‫‪) (1973‬גזבר‪ ;1968-1961 ,‬יושב ראש ההנהלה‪,‬‬
‫‪ ;1973-1965‬ראש המחלקה לעלייה‪.(1973-1968 ,‬‬
‫ראה גם ‪ ,S60‬לשכת דב יוסף ולואי אריה פינקוס‬
‫‪S65‬‬
‫לשכת משה שרת )יושב ראש ההנהלה‪-1965 ,‬‬
‫‪ .(1961‬ראה גם ‪ ,A245‬ארכיון אישי של משה שרת‬
‫‪S82‬‬
‫לשכת פנחס ספיר )יושב ראש ההנהלה‪(1975-1974 ,‬‬
‫‪S41‬‬
‫‪S61‬‬
‫‪S62‬‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪1940-1929‬‬
‫‪2.5‬‬
‫כן‬
‫‪1948-1934‬‬
‫‪6.2‬‬
‫לא‬
‫‪1956-1948‬‬
‫‪11.3‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1963-1951‬‬
‫‪1974-1960‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪22.5‬‬
‫לא‬
‫‪1965-1961‬‬
‫‪8.8‬‬
‫לא‬
‫‪1975-1974‬‬
‫‪4.7‬‬
‫לשכת יוסף אלמוגי )יושב ראש ההנהלה‪-1978 ,‬‬
‫‪S85‬‬
‫‪(1975‬‬
‫לשכת אריה לאון דולצ'ין‪ ,‬ירושלים‬
‫‪S67‬‬
‫‪41.8‬‬
‫‪1987-1974‬‬
‫לא‬
‫לשכת אריה לאון דולצ'ין‪ ,‬תל אביב )יושב ראש‬
‫‪S101‬‬
‫‪19.3‬‬
‫‪1987-1968‬‬
‫לא‬
‫ההנהלה‪(1987-1978 ,‬‬
‫לשכת שמחה דיניץ )כולל את לשכת יחיאל לקט‪,‬‬
‫‪S111‬‬
‫כממלא מקום יושב ראש ההנהלה‪.(1995-1993 ,‬‬
‫‪46.5‬‬
‫‪1995-1987‬‬
‫לא‬
‫יושב ראש ההנהלה‪1993-1987 ,‬‬
‫לשכת אברהם בורג‬
‫‪S122‬‬
‫‪43.6‬‬
‫‪1999-1995‬‬
‫לא‬
‫לשכת סליי מרידור‬
‫‪S131‬‬
‫‪44.7‬‬
‫‪1999- 2005‬‬
‫לא‬
‫לשכת זאב ביילסקי‬
‫‪S139‬‬
‫‪25.7‬‬
‫‪2005-2009‬‬
‫לא‬
‫ב( חברי ההנהלה ופקידים בכירים של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית )לפי סדר אלפבתי(‬
‫לשכת לוי אשכול‪ ,‬ירושלים‬
‫‪S43‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1953-1948‬‬
‫לא‬
‫לשכת לוי אשכול‪ ,‬תל אביב )גזבר‪ ;1951-1949 ,‬ראש‬
‫‪S63‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1952-1949‬‬
‫לא‬
‫המחלקה להתיישבות‪(1963-1948 ,‬‬
‫לשכת מרדכי בר‪-‬און‬
‫‪S106‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1981-1968‬‬
‫לא‬
‫לשכת אבינועם בר יוסף )עוזרו של יושב הראש‪ ,‬סלי‬
‫‪S132‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪ 1999‬ואילך‬
‫לא‬
‫מרידור(‬
‫לשכת סידני ברג )יועץ ליושב ראש ההנהלה(‬
‫‪S69‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1978-1968‬‬
‫לא‬
‫לשכת מאיר ברלין‬
‫‪S45‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1930-1929‬‬
‫לא‬
‫לשכת צבי ברק )מנכ"ל המחלקה לכספים‪-1996 ,‬‬
‫‪S116‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1992-1963‬‬
‫לא‬
‫‪(1987‬‬
‫לשכת זאב גולד )ראש המחלקה לפיתוח ירושלים‪,‬‬
‫‪S58‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1951-1948‬‬
‫כן‬
‫‪ ;1951-1948‬ראש המחלקה לחינוך תורני‪(1951 ,‬‬
‫לא‬
‫‪1978-1975‬‬
‫‪5.8‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪S80‬‬
‫‪S57‬‬
‫‪S108‬‬
‫‪S24‬‬
‫‪S46‬‬
‫‪S94‬‬
‫‪S68‬‬
‫‪L63‬‬
‫‪S47‬‬
‫‪S60‬‬
‫‪S42‬‬
‫‪S123‬‬
‫‪S64‬‬
‫‪S110‬‬
‫‪S91‬‬
‫‪S48‬‬
‫לשכת נחום גולדמן )יושב ראש ההנהלה בניו‪-‬יורק‪,‬‬
‫‪ ;1956-1949‬נשיא ההסתדרות הציונית‪-1968 ,‬‬
‫‪ (1956‬ראה גם ‪Z6‬‬
‫לשכת ישראל גולדשטיין )גזבר‪ (1949-1948 ,‬ראה‬
‫גם ‪ ,A364‬ארכיון אישי של ישראל גולדשטיין‬
‫לשכת אורי גורדון )ראש המחלקה לעליית הנוער‪,‬‬
‫‪(1988-1983‬‬
‫לשכת יהושע גורדון )נציג המחלקה המדינית בצפון‬
‫הארץ‪ ;1934 ,‬אחראי על ביטחון‪ ,‬נוטרות ומשטרה‪,‬‬
‫‪ (1941-1936‬ראה גם ‪ ,A106‬ארכיון אישי של יהושע‬
‫גורדון‬
‫לשכת יצחק גרינבוים )ראש המחלקה לעלייה ועבודה‪,‬‬
‫‪ ;1935-1933‬ראש המחלקה לעבודה‪;1948-1935 ,‬‬
‫ראש המחלקה לים ודייג‪ ;1948-1936 ,‬ראש‬
‫המחלקה לארגון‪ ;1946-1936 ,‬גזבר‪ ;1949 ,‬ראש‬
‫ועד ההצלה‪1942 ,‬ואילך( ראה גם ‪ ,A127‬ארכיון‬
‫אישי של יצחק גרינבוים‬
‫לשכת ברוך דובדבני )מנהל המחלקה לעלייה‪-1968 ,‬‬
‫‪(1961‬‬
‫לשכת אליהו דובקין )ראש המחלקה לארגון‪-1951 ,‬‬
‫‪ ;1947‬ראש המחלקה לנוער והחלוץ‪;1968-1947 ,‬‬
‫ראש עמית של קרן היסוד‪ (1961-1951 ,‬ראה גם‬
‫‪ ,CM371‬יומניו של אליהו דובקין‬
‫לשכת ג'רולד הופברגר‪ ,‬בולטימור )יושב ראש חבר‬
‫הנאמנים של הסוכנות היהודית‪(1987-1980 ,‬‬
‫לשכת מוריס ה‪ .‬הכסטר )ראש המחלקה להתיישבות‪,‬‬
‫‪ (1938-1931‬ראה ‪ ,CM360‬התכתבות של מוריס ה‪.‬‬
‫הכסטר‬
‫לשכת דב יוסף ולואי אריה פינקוס )יוסף‪ :‬גזבר‪-1961 ,‬‬
‫‪ ;1957‬פינקוס‪ :‬גזבר‪ ;1968-1961 ,‬יושב ראש‬
‫ההנהלה‪ (1973-1965 ,‬ראה גם ‪ ,S62‬לשכת לואי‬
‫אריה פינקוס‬
‫לשכת גיורא יוספטל ופרץ נפתלי )יוספטל‪ :‬גזבר וראש‬
‫המחלקה לקליטה‪ ;1956-1951 ,‬נפתלי‪ :‬גזבר‪-1957 ,‬‬
‫‪(1956‬‬
‫לשכת עקיבא לוינסקי‪ ,‬תל אביב‬
‫לשכת צבי לוריא )ראש המחלקה לארגון‪-1968 ,‬‬
‫‪(1956‬‬
‫לשכת יוחנן מנור‬
‫לשכת עוזי נרקיס )מנכ"ל המחלקה לעלייה‪-1978 ,‬‬
‫‪ ;1968‬ראש המחלקה להסברה‪ ;1991-1978 ,‬ראש‬
‫המשלחת הציונית בצפון אמריקה‪(1993-1991 ,‬‬
‫לשכת הנריטה סאלד )ראש המחלקה לחינוך ובריאות‪,‬‬
‫‪ (1931-1927‬ראה גם ‪ - A125‬ארכיון אישי של‬
‫הנריטה סאלד‬
‫‪4‬‬
‫לא‬
‫‪1968-1953‬‬
‫‪4.7‬‬
‫לא‬
‫‪1949-1948; 1961‬‬‫‪1960‬‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪1988-1983‬‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪1938-1929‬‬
‫‪2.7‬‬
‫כן‬
‫‪1950-1933‬‬
‫‪8.2‬‬
‫לא‬
‫‪1968-1961‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫‪1968-1948‬‬
‫‪19.5‬‬
‫לא‬
‫‪1987-1980‬‬
‫‪7.7‬‬
‫לא‬
‫‪1930-1929‬‬
‫‪0.5‬‬
‫לא‬
‫‪1967-1953‬‬
‫‪15.2‬‬
‫לא‬
‫‪1957-1951‬‬
‫‪12.5‬‬
‫לא‬
‫‪1994-1978‬‬
‫‪9.7‬‬
‫לא‬
‫‪1968-1956‬‬
‫‪20.2‬‬
‫לא‬
‫‪1993-1978‬‬
‫‪2.7‬‬
‫לא‬
‫‪1994-1968‬‬
‫‪10.8‬‬
‫לא‬
‫‪1930-1928‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪S49‬‬
‫‪S50‬‬
‫‪S81‬‬
‫‪S51‬‬
‫‪S52‬‬
‫‪S115‬‬
‫‪S117‬‬
‫‪S53‬‬
‫‪S54‬‬
‫‪S87‬‬
‫‪S95‬‬
‫‪S102‬‬
‫‪S56‬‬
‫‪S59‬‬
‫‪S66‬‬
‫‪S107‬‬
‫לשכת ורנר דוד סנטור )גזבר‪ ;1933-1930 ,‬ראש‬
‫המחלקה לעלייה ועבודה‪ ;1933-1931 ,‬ראש עמית‬
‫של המחלקה הגרמנית‪ 1933 ,‬ואילך; ראש המחלקה‬
‫לעלייה‪(1937-1935 ,‬‬
‫לשכת הרי סקר ‪ ,‬ראה גם ‪ ,A289‬ארכיון אישי של הרי‬
‫סקר‬
‫לשכת חיים )הרמן( פיק )ראש המחלקה לעלייה‪,‬‬
‫‪(1927-1922‬‬
‫לשכת יהודה ל‪ .‬פישמן )ראש עמית של הוועד‬
‫המשותף לענייני נוער והמדור‪/‬המחלקה לנוער והחלוץ‪,‬‬
‫‪ ;1946-1939‬ראש המחלקה למלאכה ומסחר זעיר‪,‬‬
‫‪(1948-1938‬‬
‫לשכת יהושע השל פרבשטיין )גזבר‪-‬עמית וראש‬
‫המחלקה למסחר ותעשייה‪ ,(1933-1931 ,‬ראה גם‬
‫‪ ,AK42‬ארכיון אישי של יהושע השל פרבשטיין‬
‫לשכת משה קול )ראש המחלקה לעליית ילדים ונוער‪,‬‬
‫‪ , (1966-1946‬ראה גם ‪ ,A379‬ארכיון אישי של משה‬
‫קול‬
‫לשכת יוסף קלארמן )ראש המחלקה לעליית ילדים‬
‫ונוער‪(1978-1968 ,‬‬
‫לשכת אליעזר קפלן )ראש המחלקה למסחר ותעשייה‪,‬‬
‫‪ ;1935-1933‬אחראי ללשכה הכלכלית‪;1948-1935 ,‬‬
‫גזבר‪ ;1948-1933 ,‬ראש המחלקה להתיישבות‪,‬‬
‫‪ ,(1948-1943‬ראה גם ‪ , A92‬ארכיון אישי של אליעזר‬
‫קפלן‬
‫לשכת אפרים פישל רוטנשטרייך )ראש המחלקה‬
‫למסחר ותעשייה וגזבר של ההסתדרות הציונית‪,‬‬
‫‪ ,(1938-1935‬ראה גם ‪ ,AK652‬ארכיון אישי של‬
‫אפרים פישל רוטנשטרייך‬
‫לשכת משה ריבלין )מנהל המחלקה להסברה‪-1968 ,‬‬
‫‪ ;1958‬מזכ"ל ומנכ"ל הסוכנות היהודית‪(1977-1961 ,‬‬
‫לשכת שמחה רלב"ג‬
‫לשכת אברהם שנקר‪ ,‬תל אביב )ראש המחלקה‬
‫לארגון‪(1978-1968 ,‬‬
‫לשכת יוסף שפרינצק )ראש המחלקה לעלייה ועבודה‪,‬‬
‫‪(1931-1929‬‬
‫לשכת שלמה זלמן שרגאי )ראש המחלקה לעלייה‪,‬‬
‫‪ ,(1968-1953‬ראה גם ‪ ,A374‬ארכיון אישי של שלמה‬
‫זלמן שרגאי‬
‫לשכת ראש המחלקה לארגון )משנת ‪ ,1992‬לשכת‬
‫ראש המחלקה ולשכת המנכ"ל( )ראשי המחלקה‬
‫לארגון‪ :‬אברהם שנקר‪ ,1978-1968 ,‬פיי שנק‪-1981 ,‬‬
‫‪ ,1978‬קלמן סולטניק‪ ,1982-1981 ,‬יצחק ורשבסקי‪,‬‬
‫‪ ,1987-1982‬ג'ו ורניק‪ ,1992-1987 ,‬אלי אייל‪- ,‬‬
‫‪ ; 1992‬מנכ"ל המחלקה לארגון‪ :‬רמי קורנבלום‪- ,‬‬
‫‪( 1988‬‬
‫לשכת ראש המחלקה לעלייה )ראשי המחלקה‬
‫לעלייה‪ :‬חיים אהרון‪ ;1988-1983 ,‬אורי גורדון‪-1992 ,‬‬
‫‪(1988‬‬
‫‪5‬‬
‫לא‬
‫‪1942-1930‬‬
‫‪3.8‬‬
‫לא‬
‫‪1930-1927‬‬
‫‪1‬‬
‫לא‬
‫‪1927-1922‬‬
‫‪0.8‬‬
‫לא‬
‫‪1948-1935‬‬
‫‪9.3‬‬
‫לא‬
‫‪1933-1932‬‬
‫‪0.8‬‬
‫לא‬
‫‪1966-1948‬‬
‫‪10.2‬‬
‫לא‬
‫‪1978-1958‬‬
‫‪1.7‬‬
‫כן‬
‫‪1948-1933‬‬
‫‪37.3‬‬
‫לא‬
‫‪1938-1935‬‬
‫‪1.7‬‬
‫לא‬
‫‪1977-1962‬‬
‫‪25‬‬
‫לא‬
‫‪1973-1961‬‬
‫‪9.7‬‬
‫לא‬
‫‪1983-1976‬‬
‫‪1.3‬‬
‫לא‬
‫‪1930-1929‬‬
‫‪1.3‬‬
‫כן‬
‫‪1968-1948‬‬
‫‪3.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫ואילך‪1968‬‬
‫‪1992-1983‬‬
‫‪32.1‬‬
‫‪6‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪6‬‬
‫‪ .4‬משרדי המשנה של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית ומוסדות שנוסדו ביוזמתן‬
‫"הוועדה לחקר ארץ ישראל" והמחלקה הארץ‪-‬‬
‫‪L1‬‬
‫‪1911-1903‬‬
‫כן‬
‫ישראלית‪ ,‬ברלין‬
‫המשרד הארץ ישראלי‪ ,‬יפו‪ ,‬תל אביב‪ ,‬ירושלים‬
‫‪L2‬‬
‫‪1920-1908‬‬
‫כן‬
‫ועד הצירים‪ ,‬ירושלים‬
‫‪L3‬‬
‫‪1921-1918‬‬
‫כן‬
‫ועד הצירים‪ ,‬יפו‬
‫‪L4‬‬
‫‪1921-1918‬‬
‫כן‬
‫נציגות ההנהלה הציונית בקושטא‬
‫‪L5‬‬
‫‪1917-1909‬‬
‫כן‬
‫לשכת ההסתדרות הציונית בקופנהגן‬
‫‪L6‬‬
‫‪1920-1914‬‬
‫כן‬
‫לשכת ההסתדרות הציונית בברלין‬
‫‪L7‬‬
‫‪1924-1920‬‬
‫לא‬
‫לשכת ההסתדרות הציונית בפריס בזמן ועידת השלום‬
‫‪L8‬‬
‫‪1919-1918‬‬
‫לא‬
‫‪L9‬‬
‫‪L10‬‬
‫‪L11‬‬
‫‪L12‬‬
‫‪L13‬‬
‫‪L14‬‬
‫‪L18‬‬
‫‪L19‬‬
‫‪L20‬‬
‫‪L22‬‬
‫‪L23‬‬
‫‪L24‬‬
‫‪L25‬‬
‫‪L30‬‬
‫‪L33‬‬
‫‪L34‬‬
‫‪L35‬‬
‫‪L37‬‬
‫‪L39‬‬
‫‪L41‬‬
‫‪L42‬‬
‫‪L44‬‬
‫‪L47‬‬
‫‪L50‬‬
‫‪L51‬‬
‫‪L52‬‬
‫‪L53‬‬
‫‪L54‬‬
‫‪L55‬‬
‫‪L56‬‬
‫‪L57‬‬
‫נשיאות הוועד הפועל הציוני‪ ,‬פריס‬
‫משרדי הסוכנות היהודית בפריס‬
‫מרכז הנוער הציוני‪ ,‬ברלין‬
‫הוועדה למען האוניברסיטה העברית‪ ,‬לונדון‬
‫המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל‪,‬‬
‫לונדון‬
‫בית‪-‬דין הקונגרס ובית‪-‬דין הכבוד של ההסתדרות‬
‫הציונית‬
‫חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל‪ ,‬יפו‪ ,‬תל אביב‪,‬‬
‫ירושלים וברלין‬
‫סוכנות הידיעות פלקור‬
‫משרד מערכת "העולם"‪ ,‬לונדון וירושלים‬
‫נציגות ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית ליד‬
‫חבר‪-‬הלאומים‪ ,‬ג'נבה‬
‫"פאזא"‪ ,‬חברה ארץ ישראלית להתיישבות חקלאית‬
‫"סלע"‪ ,‬מחצבה בירושלים‬
‫הוועד הארצי לשקל בארץ ישראל‪ ,‬תל אביב‬
‫בנק הפועלים‬
‫הארכיון הציוני המרכזי‬
‫גזברות הסוכנות היהודית‪ ,‬ג'נבה‬
‫משרד הסוכנות היהודית‪ ,‬ושינגטון‬
‫משרד הסוכנות היהודית‪ ,‬בודפשט‬
‫ועדת ההלוואות‪ ,‬פריס‬
‫התחנה לחקר החקלאות‪ ,‬רחובות‬
‫בצלאל )בית הספר ובית הנכות(‬
‫‪Palestine Corporation‬‬
‫משרדי הסוכנות היהודית‪ ,‬פרנקפורט‬
‫אוצר התיישבות היהודים‪ ,‬לונדון‬
‫אנגלו‪-‬פלשתינה קומפני )אפ"ק(‪/‬אנגלו‪-‬פלשתינה בנק‬
‫)אפ"ב( )כיום בנק לאומי לישראל(‬
‫ועדת הקימוצים במוסדות הסוכנות היהודית‬
‫וההסתדרות הציונית‬
‫ועד הבריאות‬
‫ועד פקידי הסוכנות היהודית‬
‫לשכת המודיעין הציונית‬
‫המלווה הלאומי‪ ,‬תל אביב‬
‫"העברה" ‪ -‬משרד נאמנות בע"מ‪ ,‬תל אביב‬
‫‪3.3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.7‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1933-1925‬‬
‫‪1960-1945‬‬
‫‪1933-1929‬‬
‫‪1934-1919‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪43.3‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪5.7‬‬
‫לא‬
‫‪1937-1933‬‬
‫‪2.8‬‬
‫לא‬
‫‪1949-1921‬‬
‫‪2.5‬‬
‫לא‬
‫‪1953-1908‬‬
‫‪77.7‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1948-1934‬‬
‫‪1950-1921‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪10.8‬‬
‫כן‬
‫‪1948-1925‬‬
‫‪20.3‬‬
‫לא‬
‫‪1946-1937‬‬
‫‪5.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1928-1926‬‬
‫‪1964-1927‬‬
‫‪1922-1921‬‬
‫ואילך ‪1919‬‬
‫‪1966-1948‬‬
‫‪1948-1945‬‬
‫‪1949-1947‬‬
‫‪1929-1923‬‬
‫‪1948-1925‬‬
‫‪1950-1906‬‬
‫‪1951-1936‬‬
‫‪1970-1945‬‬
‫‪1981-1899‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪74‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪35.2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪1.7‬‬
‫לא‬
‫‪1950-1903‬‬
‫‪50‬‬
‫לא‬
‫‪1931-1930‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1928-1922‬‬
‫‪1945-1926‬‬
‫‪1948-1931‬‬
‫‪1948‬‬
‫‪1971-1934‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪52.5‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪L58‬‬
‫המשרד הקונטיננטלי של עליית הנוער‪ ,‬פריס‪ ,‬ג'נבה‪,‬‬
‫ראה גם ‪ ,S75‬המחלקה לעליית ילדים ונוער‬
‫‪L59‬‬
‫הוועדה המשפטית המרכזית )אחרי מאורעות תרפ"ט(‬
‫תעשיות בהתיישבות כפרית‪ ,‬בע"מ‬
‫‪L60‬‬
‫‪Joint Palestine Survey Commission‬‬
‫‪L61‬‬
‫מוסדות לטיפול במח"ל‪ ,‬תל אביב‬
‫‪L62‬‬
‫קהיליית ציון האמריקאית‪ ,‬ניו‪-‬יורק‪ ,‬ראה גם‬
‫‪L65‬‬
‫‪,J110‬קהיליית ציון אמריקאית‪ ,‬תל אביב‬
‫הביתן הארץ ישראלי ביריד העולמי בניו‪-‬יורק‬
‫‪L66‬‬
‫מערכת כתבי הרצל‬
‫‪L67‬‬
‫מדור אסירי ציון‬
‫‪L70‬‬
‫הביתן הארץ ישראלי ביריד העולמי בפריס‬
‫‪L71‬‬
‫היסטוריה דוקומנטטיבית של הציונות‬
‫‪L73‬‬
‫ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש )איל"ר(‬
‫‪L74‬‬
‫חברת הכשרת היישוב‪ ,‬תל אביב‬
‫‪L75‬‬
‫משרדים ארץ ישראליים‪ ,‬משרדים ונציגויות של המחלקה לעלייה‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬הנציגות בקושטא‬
‫‪L15‬‬
‫המשרד הארץ ישראלי באיטליה‪ ,‬רומא‬
‫‪L16‬‬
‫המשרד הארץ ישראלי בשווייץ‪ ,‬ג'נבה‬
‫‪L17‬‬
‫המשרד הארץ ישראלי בלטביה‪ ,‬ריגה‬
‫‪L21‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬המשרד בטריפולי‬
‫‪L26‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬המשרד בעדן‬
‫‪L27‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬המשרד במרוקו‬
‫‪L28‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬המשרד במרסיי‬
‫‪L29‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬הנציגות בספרד‪ ,‬מדריד‪ ,‬ברצלונה‬
‫‪L31‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬הנציגות בפורטוגל‪ ,‬ליסבון‬
‫‪L32‬‬
‫משרד העלייה‪ ,‬ורשה‬
‫‪L36‬‬
‫משרד העלייה‪ ,‬פראג‬
‫‪L38‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬לונדון‬
‫‪L40‬‬
‫משרד העלייה‪ ,‬וינה‬
‫‪L43‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬אתונה‬
‫‪L45‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬גיברלטר‬
‫‪L46‬‬
‫המשרד הארץ ישראלי‪ ,‬טריאסט‬
‫‪L48‬‬
‫המחלקה לעלייה‪ ,‬ג'נבה‬
‫‪L49‬‬
‫המשרד הארץ ישראלי בארצות הברית‪ ,‬ניו‪-‬יורק‬
‫‪L64‬‬
‫המשרד הארץ ישראלי בטוניס‬
‫‪L69‬‬
‫המשרד הארץ ישראלי בברלין‬
‫‪L72‬‬
‫‪ .5‬לשכות הקונגרסים הציוניים‬
‫לשכת הקונגרס הי"ב‪ ,‬קרלסבד‬
‫‪LK1‬‬
‫לשכת הקונגרס הי"ג‪ ,‬קרלסבד‬
‫‪LK2‬‬
‫לשכת הקונגרס הי"ד‪ ,‬וינה‬
‫‪LK3‬‬
‫לשכת הקונגרס הט"ו‪ ,‬בזל‬
‫‪LK4‬‬
‫לשכת הקונגרס הט"ז‪ ,‬ציריך‬
‫‪LK5‬‬
‫לשכת הקונגרס הי"ז‪ ,‬בזל‬
‫‪LK6‬‬
‫לשכת הקונגרס הי"ח‪ ,‬פראג‬
‫‪LK7‬‬
‫לשכת הקונגרס הי"ט‪ ,‬לוצרן‬
‫‪LK8‬‬
‫לשכת הקונגרס הכ'‪ ,‬ציריך‬
‫‪LK9‬‬
‫‪7‬‬
‫כן‬
‫‪1955-1945‬‬
‫‪13.5‬‬
‫לא‬
‫‪1930-1929‬‬
‫‪1.7‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1992-1984‬‬
‫‪1927‬‬
‫‪1953-1948‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2‬‬
‫כן‬
‫‪1928-1924‬‬
‫‪8.3‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1940-1939‬‬
‫‪1988-1957‬‬
‫‪1990-1920‬‬
‫‪1937‬‬
‫‪1881-1914‬‬
‫‪1996-2001‬‬
‫‪1953-1908‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪18.7‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1949-1940‬‬
‫‪1969-1944‬‬
‫‪1949-1939‬‬
‫‪1939-1920‬‬
‫‪1951-1949‬‬
‫‪1952-1949‬‬
‫‪1956-1948‬‬
‫‪1956-1949‬‬
‫‪33.2‬‬
‫‪50.5‬‬
‫‪31.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪33‬‬
‫לא‬
‫‪1944-1943‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1944‬‬
‫‪1926-1921‬‬
‫‪1949-1948‬‬
‫‪1958-1939‬‬
‫‪1961-1930‬‬
‫‪1961-1956‬‬
‫‪1963-1956‬‬
‫‪1965-1939‬‬
‫‪1978-1949‬‬
‫‪1948-1929‬‬
‫‪1956-1952‬‬
‫‪1937-1933‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1921‬‬
‫‪1923‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪1927‬‬
‫‪1929‬‬
‫‪1931‬‬
‫‪1933‬‬
‫‪1935‬‬
‫‪1937‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪4.7‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫לשכת הקונגרס הכ"א‪ ,‬ג'נבה‬
‫‪LK10‬‬
‫לשכת הקונגרס הכ"ב‪ ,‬בזל‬
‫‪LK11‬‬
‫לשכת הקונגרס הכ"ג‬
‫‪LK12‬‬
‫לשכת הקונגרס הכ"ד‬
‫‪LK13‬‬
‫לשכת הקונגרס הכ"ה‬
‫‪LK14‬‬
‫לשכת הקונגרס הכ"ו‬
‫‪LK15‬‬
‫לשכת הקונגרס הכ"ז‬
‫‪LK16‬‬
‫‪ .6‬קרן קימת לישראל‬
‫הלשכה הראשית‪ ,‬וינה‪ ,‬קלן‪ ,‬האג‬
‫‪KKL1‬‬
‫הלשכה הראשית‪ ,‬קלן‪ ,‬האג‬
‫‪KKL2‬‬
‫הנציגות בארץ ישראל )במסגרת המשרד הארץ‬
‫‪KKL3‬‬
‫ישראלי( והוועד לענייני קרן קימת לישראל‪ ,‬יפו‪ ,‬תל‬
‫אביב וירושלים‬
‫הנציגות באירופה )א‪ .‬פולק(‪ ,‬ברלין‬
‫‪KKL4‬‬
‫הלשכה הראשית‪ ,‬ירושלים‬
‫‪KKL5‬‬
‫הוועד הארצי באנגליה‪ ,‬לונדון‬
‫‪KKL6‬‬
‫הוועד הארצי בארגנטינה‪ ,‬בואנוס איירס‬
‫‪KKL7‬‬
‫משרד המים‬
‫‪KKL8‬‬
‫משרד הגליל )טבריה(‬
‫‪KKL9‬‬
‫פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון‬
‫‪KKL10‬‬
‫אוסף בולים‬
‫‪KKL11‬‬
‫המשרד בריגה )לטביה(‬
‫‪KKL12‬‬
‫"הימנותא"‬
‫‪KKL13‬‬
‫אוסף בולי קרן קימת לישראל ע"ש אברהם גוטקובסקי‬
‫‪KKL14‬‬
‫המדור לרכוש יהודי בגולה‬
‫‪KKL15‬‬
‫המכון לחקר שימושי קרקע‬
‫‪KKL16‬‬
‫לשכת הדובר‪ ,‬קרן קימת לישראל‪ ,‬ירושלים‬
‫‪KKL17‬‬
‫‪KKL18‬‬
‫קרן קימת לישראל‪ .‬מסמכים משפטיים‬
‫‪ .7‬קרן היסוד‬
‫הלשכה הראשית‪ ,‬לונדון‬
‫‪KH1‬‬
‫המחלקה למרכז אירופה‪ ,‬ברלין‬
‫‪KH2‬‬
‫הלשכה בלטביה‪ ,‬ריגה‬
‫‪KH3‬‬
‫הלשכה הראשית‪ ,‬ירושלים‬
‫‪KH4‬‬
‫המשרד לאמריקה הלטינית‪ ,‬ניו‪-‬יורק‬
‫‪KH5‬‬
‫לשכת שמואל )סם( סגל‪ ,‬ירושלים‪ ,‬פריס‬
‫‪KH6‬‬
‫המגבית הארץ ישראלית המאוחדת )‪ ,U.P.A‬ניו‪-‬יורק(‬
‫‪KH7‬‬
‫‪8‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1939‬‬
‫‪1946‬‬
‫‪1951‬‬
‫‪1956‬‬
‫‪1961-1960‬‬
‫‪1965-1964‬‬
‫‪1968-1967‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.5‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫‪1920-1902‬‬
‫‪1922-1907‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5.8‬‬
‫כן‬
‫‪1922-1908‬‬
‫‪5.8‬‬
‫כן‬
‫חלקי‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1931-1919‬‬
‫‪1991-1922‬‬
‫‪1972-1925‬‬
‫‪1962-1929‬‬
‫‪1959-1934‬‬
‫‪1950-1936‬‬
‫‪1963-1914‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪717.2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1935-1940‬‬
‫‪1969-1941‬‬
‫‪4.3‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1964-1946‬‬
‫‪1995-1961‬‬
‫‪1983-1973‬‬
‫‪1965-1939‬‬
‫‪150‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1926-1920‬‬
‫‪1926-1920‬‬
‫‪1939-1922‬‬
‫ואילך ‪1926‬‬
‫‪1950-1948‬‬
‫‪1962-1954‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪10.5‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪310.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪5.3‬‬
‫לא‬
‫‪1940-1933‬‬
‫‪8.3‬‬
‫הוועד הארצי של קרן היסוד‬
‫‪KH8‬‬
‫‪13.7‬‬
‫‪1959-1925‬‬
‫לא‬
‫הלשכה בהולנד‪ ,‬אמסטרדם‬
‫‪KH9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1936-1920‬‬
‫לא‬
‫‪ .8‬ארכיונים ושרידי ארכיונים של הסתדרויות ציוניות ארציות ותנועות ציוניות ואוספי תעודות לתולדות הציונות בארצות שונות‬
‫אוסטריה‬
‫‪F1‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1986-1898‬‬
‫לא‬
‫אוסטרליה‬
‫‪F27‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1989-1934‬‬
‫לא‬
‫אורוגוואי‬
‫‪F19‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1982-1937‬‬
‫לא‬
‫איטליה‬
‫‪F10‬‬
‫‪-1985 ;1930-1900‬‬
‫‪24.2‬‬
‫לא‬
‫‪1945‬‬
‫ארגנטינה‬
‫‪F26‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪1983-1903‬‬
‫לא‬
‫בולגריה‬
‫‪F2‬‬
‫‪1898-1895; 1943‬‬‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1919‬‬
‫ברזיל‬
‫‪F22‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1958-1933‬‬
‫לא‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪F13‬‬
‫‪F3‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F24‬‬
‫‪F5‬‬
‫בריטניה הגדולה‬
‫גליציה המזרחית‬
‫גרמניה‬
‫דרום אפריקה‬
‫הולנד‬
‫‪F18‬‬
‫‪F36‬‬
‫‪F23‬‬
‫‪F8‬‬
‫‪F46‬‬
‫‪F6‬‬
‫‪F35‬‬
‫‪F21‬‬
‫‪F20‬‬
‫‪F33‬‬
‫‪F37‬‬
‫‪F28‬‬
‫‪F29‬‬
‫‪F15‬‬
‫‪F11‬‬
‫הוועד הציוני בהאג‬
‫הונגריה‬
‫יוון‬
‫לטביה‬
‫ליטא‬
‫מאוריציוס‬
‫המזרח הרחוק )חרבין(‬
‫מצרים‬
‫מרוקו‬
‫פולין‬
‫פרגוואי‬
‫פרו‬
‫פרס‬
‫צ'כוסלובקיה‬
‫צרפת‬
‫‪F14‬‬
‫‪F16‬‬
‫‪F34‬‬
‫‪F9‬‬
‫‪F7‬‬
‫‪F30‬‬
‫קובה‬
‫קנדה‬
‫רודזיה‬
‫רומניה‬
‫רוסיה‬
‫אוסף אריה רפאלי‪-‬צנציפר לתולדות הציונות ברוסיה‬
‫‪F52‬‬
‫‪F12‬‬
‫‪F17‬‬
‫‪F48‬‬
‫שבדיה‬
‫שווייץ‬
‫התנועה הרביזיוניסטית‬
‫התאחדות הציונים הכלליים באירופה ואפריקה‬
‫הצפונית‪ ,‬פריס‬
‫ויצ"ו‪ ,‬הסתדרות עולמית לנשים ציוניות‪ ,‬ההנהלה‬
‫העולמית‪ ,‬תל אביב‪ .‬ראה גם ‪ - J35‬הסתדרות נשים‬
‫עבריות בארץ ישראל ‪ -‬ויצ"ו‬
‫ווג'ס )‪ - WUJS‬התאחדות עולמית של סטודנטים‬
‫יהודיים(‬
‫אוסף תעודות לתולדות פועלי ציון שמאל בארגנטינה‬
‫‪F49‬‬
‫‪F50‬‬
‫‪F54‬‬
‫‪9‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1989-1918‬‬
‫‪1938-1903‬‬
‫‪1983-1896‬‬
‫ואילך ‪1892‬‬
‫‪1938-1903; 1955‬‬‫‪1945‬‬
‫‪1923-1922‬‬
‫‪1950-1905‬‬
‫‪1959-1916‬‬
‫‪1940-1935‬‬
‫‪1917‬‬
‫‪1945-1941‬‬
‫‪1923-1917‬‬
‫‪1923-1913‬‬
‫‪1959-1916‬‬
‫‪1935-1898‬‬
‫‪1977-1946‬‬
‫‪1973‬‬
‫‪1974-1970‬‬
‫‪1938-1925‬‬
‫‪1933-1920; 1973‬‬‫‪1945‬‬
‫‪1954-1945‬‬
‫‪1983-1898‬‬
‫‪1978-1936‬‬
‫‪1948-1882‬‬
‫‪1941-1898‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪1.2‬‬
‫לא‬
‫‪1971-1890‬‬
‫‪19.8‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1969-1933‬‬
‫‪1945-1939‬‬
‫‪1961-1946‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1970-1920‬‬
‫‪7.7‬‬
‫כן‬
‫‪1970-1920‬‬
‫‪52.3‬‬
‫לא‬
‫‪1946-1921‬‬
‫‪35.3‬‬
‫לא‬
‫‪1986-1898‬‬
‫‪1.5‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪ .9‬ארכיונית של הסתדרויות‪ ,‬אגודות וארגונים ציוניים ואוספי תעודות לתולדות הציונות בארצות הברית‬
‫‪Collection of Material on Zionism in America‬‬
‫‪F25‬‬
‫‪1897-1979‬‬
‫לא‬
‫‪F31‬‬
‫‪F32‬‬
‫‪F38‬‬
‫‪Hadassah Committee for the Study of Arab‬‬‫‪Jewish Relations‬‬
‫‪Hadassah (U.S.A.). See also - Section 15.‬‬
‫‪Junior Hadassah - see Section 15‬‬
‫‪Zionist Organization of America‬‬
‫‪92.5‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪26.7‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫לא‬
‫‪1940-1943‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1932-1977‬‬
‫‪5.7‬‬
‫כן‬
‫‪1918-1976‬‬
‫‪19‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪F39‬‬
‫‪American Zionist Emergency‬‬
‫‪Council/Committee - American Zionist Council‬‬
‫‪F40‬‬
‫‪F41‬‬
‫‪F42‬‬
‫‪F43‬‬
‫‪F44‬‬
‫‪F45‬‬
‫‪American Christian Palestine Committee‬‬
‫"‪"Americans for Haganah – Israel Speaks‬‬
‫‪Pro-Palestine Committee‬‬
‫‪Palestine Economic Corporation‬‬
‫‪ESCO Foundation‬‬
‫‪American Economic Committee for‬‬
‫‪ .Palestine/Israel‬ראה גם ‪ - J23‬הוועד הכלכלי‬
‫האמריקאי לארץ ישראל‪ ,‬תל אביב‪.‬‬
‫‪Inter-University Committee on Israel‬‬
‫‪"Massad" - Hebrew Camps for Boys and Girls‬‬
‫‪F47‬‬
‫‪F51‬‬
‫‪American Zionist Youth Foundation‬‬
‫‪F53‬‬
‫‪ .10‬היישוב היהודי בארץ )מוסדות‪ ,‬ארגונים‪ ,‬מקומות יישוב(‬
‫הוועד הלאומי של כנסת ישראל )כולל הוועד הזמני(‬
‫‪J1‬‬
‫‪J17‬‬
‫‪J3‬‬
‫‪J4‬‬
‫‪J6‬‬
‫‪J8‬‬
‫מחלקת החינוך של הוועד הלאומי‬
‫משמר העם‬
‫מפקד האוכלוסיה היהודית של ירושלים‬
‫"אחוזת בית"‪ ,‬טבריה‬
‫כופר היישוב ומגבית ההתגייסות וההצלה‪ ,‬תל אביב‬
‫‪J10‬‬
‫‪J11‬‬
‫הוועד הארצי למען החייל היהודי‪ ,‬תל אביב‬
‫הוועד הארצי למען החייל היהודי‪ ,‬הוועדה המרכזית‬
‫לטיפול במשפחת החייל והנוטר‪ ,‬תל אביב‬
‫‪J12‬‬
‫‪J14‬‬
‫‪J15‬‬
‫אוספים צבאיים‬
‫הוועד המאוחד ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל‬
‫"פיק"א"‪ ,‬חברה להתיישבות היהודים בארץ ישראל‬
‫)כולל רשויות שקדמו לה בארץ(‪ ,‬יפו‪ ,‬חיפה; ראה גם‬
‫‪ - JM15‬אוסף מפות ותוכניות של פיק"א‬
‫‪J18‬‬
‫התאחדות עולי גרמניה )ואוסטריה( ‪ -‬ארגון עולי מרכז‬
‫אירופה ‪ -‬מפלגת "עלייה חדשה"‪ ,‬תל אביב‬
‫התאחדות עולי פולין בארץ ישראל‪ ,‬תל אביב‬
‫נציגות יהדות פולין בארץ ישראל‪ ,‬תל אביב‬
‫מחנות של גולי קפריסין‬
‫הוועד הכלכלי האמריקאי לארץ ישראל‪ ,‬תל אביב‪,‬‬
‫ראה גם ‪ F45‬בעניין ‪American Economi -‬‬
‫‪Committee for Palestine/Israel‬‬
‫ארגון עולי הולנד‬
‫לשכת האבן העברית‬
‫"בית הסופרים"‪ ,‬בית מלאכה לסופרי סת"ם‪ ,‬פליטים‬
‫מארץ ישראל במצרים‬
‫תעודות הנוגעות לפליטי ארץ ישראל במצרים‪ ,‬ראה‬
‫גם ‪ , A192‬ארכיון דוד יודילוביץ‪ ,‬הוועד המיוחד‬
‫לעזרת יהודי ארץ ישראל )מצרים(‬
‫תעודות לתולדות משק רוחמה‬
‫‪J20‬‬
‫‪J25‬‬
‫‪J21‬‬
‫‪J23‬‬
‫‪J24‬‬
‫‪J26‬‬
‫‪J27‬‬
‫‪J28‬‬
‫‪J29‬‬
‫‪10‬‬
‫לא‬
‫‪1939-1970‬‬
‫‪11.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1925-1961‬‬
‫‪1947-1950‬‬
‫‪1930-1957‬‬
‫‪1922-1960‬‬
‫‪1942-1943‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫‪1932-1954‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1960-1971‬‬
‫‪1.8‬‬
‫לא‬
‫‪1935-1990‬‬
‫‪4.9‬‬
‫לא‬
‫‪1969-1996‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1949-1918‬‬
‫‪169‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫‪1949-1932‬‬
‫‪1948-1947‬‬
‫‪1939‬‬
‫‪1941-1919‬‬
‫‪103.7‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪7‬‬
‫לא‬
‫‪1949-1936‬‬
‫‪13.2‬‬
‫לא‬
‫‪1948-1939‬‬
‫‪19.7‬‬
‫לא‬
‫‪1947-1939‬‬
‫‪33.8‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1945-1939‬‬
‫‪1935-1933‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪1.2‬‬
‫לא‬
‫‪1957-1882‬‬
‫‪239‬‬
‫לא‬
‫‪1985-1935‬‬
‫‪2.3‬‬
‫כן‬
‫כן‬
‫כן‬
‫‪1959-1940‬‬
‫‪1946-1940‬‬
‫‪1949-1947‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪6.7‬‬
‫לא‬
‫‪1937-1932‬‬
‫‪10.7‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫‪1960-1940‬‬
‫‪1937-1936‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1919-1916‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫‪1918-1915‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1919-1912‬‬
‫‪0.5‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪J30‬‬
‫‪J31‬‬
‫‪J53‬‬
‫‪J32‬‬
‫‪J33/JK‬‬
‫‪J35‬‬
‫ועד הסיוע וועד העיר ליהודי צפת‬
‫תעודות לתולדות יהודי צפת‬
‫בית ספר של "כל ישראל חברים"‪ ,‬צפת‬
‫פנקסים של כוללים ומוסדות היישוב הישן‬
‫תעודות שונות לתולדות היישוב‬
‫הסתדרות נשים עבריות בארץ ישראל ‪ -‬ויצ"ו‪ .‬ראה גם‬
‫‪ - F49‬ויצ"ו‪ ,‬הסתדרות עולמית לנשים ציוניות‪,‬‬
‫ההנהלה העולמית‪ ,‬תל אביב‬
‫אוסף פטיציות בקשר למשלוח טלגרמות באותיות‬
‫עבריות )י‪ .‬עמיקם(‬
‫התאחדות החיילים המשוחררים העבריים‪ ,‬חיפה‬
‫בית הספר החקלאי "מקוה ישראל"‬
‫חברת העזרה של יהודי גרמניה‪ ,‬הנציג בארץ ישראל‬
‫)אפרים כהן(‬
‫בית הספר לנגינה "שולמית"‪ ,‬תל אביב‬
‫תעודות על התיישבות בתל עדשים‬
‫הגימנסיה העברית‬
‫איגוד נשים אקדמאיות בארץ ישראל‬
‫תעודות לתולדות כפר תבור‬
‫תעודות לתולדות תל אביב וגימנסיה "הרצליה"‬
‫תעודות לתולדות ראשון לציון‪ .‬ראה גם ‪ ,A192‬ארכיון‬
‫אישי של דוד יודילוביץ‬
‫תעודות לתולדות יסוד המעלה‬
‫תעודות לתולדות נהריה‬
‫התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ‪-‬ישראל‬
‫התאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל‪ ,‬תל אביב‬
‫כרכור‪" ,‬אחוזה א"‪ ,‬לונדון‬
‫תעודות לתולדות חדרה‬
‫תעודות לתולדות משמר הירדן‬
‫חברת "גאולה" בע"מ‪ ,‬אודסה‪ ,‬תל‪-‬אביב )כולל חברת‬
‫"גאולה" בפירוק(‬
‫"חברת אחוזה אלף ניו יורק" )רעננה וגן יבנה(‬
‫איגוד אומנים ומורים למוסיקה‬
‫רמות מאיר )רוזוביה ‪ -‬גני הדר(‬
‫"מגן ‪ -‬חברה לעזרת הנרדפים על היהדות והציונות‬
‫ברוסיה הסובייטית"‪ ,‬תל אביב‬
‫ועד ההגירה )בזמן מלחמת העולם הראשונה(‪ .‬ועד‬
‫המאוחד "שיבת ציון" ‪ -‬ראה ארכיון דוד‪ ,‬יודילוביץ‪,‬‬
‫‪A192‬‬
‫בית הספר לבנות בעיר העתיקה‬
‫יק"א בישראל )כולל "קרן העזרה" ו"אמיקא"(‬
‫ארגון עסקנים ציוניים יוצאי רומניה בישראל‪ ,‬תל אביב‬
‫‪J95‬‬
‫‪J96‬‬
‫‪J97‬‬
‫סוכנות טלגרפית ארץ ישראלית )סט"א(‬
‫אוסף עיתונות היתולית ארץ ישראלית‬
‫מסדר "בני ברית" בארץ ישראל‪ ,‬ירושלים‪ ,‬זכרון יעקב‬
‫ותל אביב‬
‫האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין‬
‫חברת האשלג‪ ,‬סדום‬
‫ברית הציונים הכלליים בארץ ישראל‪ ,‬תל אביב‬
‫‪J36‬‬
‫‪J38‬‬
‫‪J41‬‬
‫‪J42‬‬
‫‪J43‬‬
‫‪J44‬‬
‫‪J45‬‬
‫‪J48‬‬
‫‪J49‬‬
‫‪J56‬‬
‫‪J57‬‬
‫‪J58‬‬
‫‪J72‬‬
‫‪J75‬‬
‫‪J79‬‬
‫‪J81‬‬
‫‪J82‬‬
‫‪J84‬‬
‫‪J85‬‬
‫‪J86‬‬
‫‪J87‬‬
‫‪J88‬‬
‫‪J89‬‬
‫‪J90‬‬
‫‪J91‬‬
‫‪J93‬‬
‫‪J94‬‬
‫‪J98‬‬
‫‪J99‬‬
‫‪J100‬‬
‫‪11‬‬
‫לא‬
‫חלקי‬
‫לא‬
‫חלקי‬
‫חלקי‬
‫‪1922-1918‬‬
‫‪1922-1830‬‬
‫‪1944-1897‬‬
‫‪1906-1847‬‬
‫ואילך ‪1830‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫לא‬
‫‪1940-1920‬‬
‫‪2.5‬‬
‫לא‬
‫‪1933‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1937-1935‬‬
‫‪1948-1868‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪11.5‬‬
‫לא‬
‫‪1916-1911‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫חלקי‬
‫‪1927-1911‬‬
‫‪1917-1911‬‬
‫‪1914-1913‬‬
‫‪1952-1932‬‬
‫‪1941-1908‬‬
‫‪1925-1910‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫‪1940-1882‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1958-1879‬‬
‫‪1948-1935‬‬
‫‪1951-1920‬‬
‫‪1961-1938‬‬
‫‪1967-1915‬‬
‫‪1947-1924‬‬
‫‪1970-1948‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫כן‬
‫‪1996-1902‬‬
‫‪17‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1941-1922‬‬
‫‪1963-1939‬‬
‫‪1941-1931‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫‪1977-1928‬‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪1921-1917‬‬
‫‪3.7‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1952-1921‬‬
‫‪1969-1929‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪9.8‬‬
‫לא‬
‫‪1980-1957‬‬
‫‪1‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1956-1923‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1975-1888‬‬
‫‪19.5‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1980-1947‬‬
‫‪1949-1934‬‬
‫‪1964-1935‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪J101‬‬
‫‪J102‬‬
‫‪J103‬‬
‫‪J104‬‬
‫‪J105‬‬
‫"הקהילה הציונית הראשונה"‪ ,‬חיפה‬
‫"מגן דוד אדום"‬
‫חברת "משק"‪ ,‬ברלין‪ ,‬ירושלים ותל אביב‬
‫חברת הכשרת מפרץ חיפה‪ ,‬חיפה‬
‫הלשכה המאוחדת של המוסדות היישוביים בארץ‬
‫ישראל‬
‫"תנועת עם"‪ ,‬תל אביב‬
‫חברת "גב‪-‬ים"‪ ,‬חיפה‬
‫לשכת עורכי דין‬
‫‪ ;Council of Jews from Germany‬מועצה של‬
‫יהודים יוצאי גרמניה‪ ,‬מזכירות ירושלים‬
‫‪ ;Council of Jews from Germany‬מועצה של‬
‫יהודים יוצאי גרמניה‪ ,‬מזכירות תל אביב‬
‫קהיליית ציון אמריקאית‪ ,‬תל אביב‪ .‬ראה גם ‪,L65‬‬
‫קהיליית ציון האמריקאית‪ ,‬ניו‪-‬יורק‬
‫"רוטרי" ישראל‪ ,‬תל אביב‬
‫‪) The Jerusalem Post‬אוסף קטעי עיתונות(‬
‫הנהלת הסתדרות מדיצינית הדסה‬
‫מועצת הדסה בישראל‬
‫אוסף לתולדות המיסוי בארץ ישראל‬
‫אגודת האדריכלים בארץ ישראל‬
‫בית הספר לאחיות של הדסה ע"ש הנריטה סאלד‬
‫אוסף תעודות לתולדות הפעילות החינוכית של קרן‬
‫קימת לישראל‬
‫לשכת המסחר ארץ ישראל‪-‬רומניה‬
‫חברה לשיכון עממי‬
‫אוסף תעודות לספר מינסק‪ .‬ראה גם ‪ - A192‬ארכיון‬
‫דוד יודילוביץ‪ :‬אגודת הכורמים‪ ,‬וארכיון " כרמל מזרחי"‬
‫‪J123‬‬
‫מרכז ויץ ללימודי הפיתוח‪/‬המרכז ללימודי‬
‫הפיתוח‪/‬המרכז לחקר ההתיישבות‬
‫ארגון אסירי ציון מברית‪-‬המועצות )לשעבר(‬
‫התאחדות יוצאי )עולי( צ'כוסלובקיה‬
‫כפר אוריה‪ ,‬אגודה חקלאית להתיישבות שיתופית‬
‫האוצר הארצישראלי עברי לחקלאות בע"מ‬
‫תעודות לתולדות פתח תקוה‬
‫סג'רה‬
‫בית לחם הגלילית‬
‫חברות הנוער בקיבוץ עין חרוד‬
‫ספרייה ע"ש אוסקר כהן בחדרה‬
‫בית החולים ע"ש מאיר דה רוטשילד‬
‫תוכנית לימודים‪ ,‬מחברות ורשימות של תלמידים‬
‫גזרת החולה במלחמת השחרור‪1948 ,‬‬
‫קטעי עיתונים אודות פתח תקוה‬
‫כפר סובא ובית נקובה‬
‫נוהל העלאת שיירה להר הצופים‬
‫תוצאות הבחירות למוסדות היישוב היהודי בחיפה‬
‫ארועים היסטוריים בגליל העליון‪1982 - 1936 ,‬‬
‫שכונה על יד רמלה‬
‫קיבוץ הזורע‪ ,‬חברות נוער‬
‫‪J106‬‬
‫‪J107‬‬
‫‪J108‬‬
‫‪J109‬‬
‫‪J118‬‬
‫‪J110‬‬
‫‪J111‬‬
‫‪J112‬‬
‫‪J113‬‬
‫‪J114‬‬
‫‪J115‬‬
‫‪J116‬‬
‫‪J117‬‬
‫‪J119‬‬
‫‪J120‬‬
‫‪J121‬‬
‫‪J122‬‬
‫‪J124‬‬
‫‪J125‬‬
‫‪J126‬‬
‫‪JK180‬‬
‫‪JK181‬‬
‫‪JK182‬‬
‫‪JK183‬‬
‫‪JK184‬‬
‫‪JK185‬‬
‫‪JK186‬‬
‫‪JK187‬‬
‫‪JK188‬‬
‫‪JK189‬‬
‫‪JK190‬‬
‫‪JK191‬‬
‫‪JK192‬‬
‫‪JK193‬‬
‫‪JK194‬‬
‫‪JK195‬‬
‫‪12‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1987-1974‬‬
‫‪1921-1918‬‬
‫‪1939-1923‬‬
‫‪1957-1925‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫לא‬
‫‪1931-1929‬‬
‫‪0.8‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1948-1941‬‬
‫‪1977-1929‬‬
‫‪1939-1928‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.3‬‬
‫לא‬
‫‪1984-1950‬‬
‫‪1.7‬‬
‫לא‬
‫‪1976-1944‬‬
‫‪3.5‬‬
‫כן‬
‫‪1988-1924‬‬
‫‪4‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫חלקי‬
‫כן‬
‫לא‬
‫ואילך ‪1960‬‬
‫‪1970-1932‬‬
‫‪1977-1918‬‬
‫‪1985-1940‬‬
‫‪1947-1936‬‬
‫‪1929-1923‬‬
‫‪1976-1918‬‬
‫‪18.5‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪144.3‬‬
‫‪72.7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪15‬‬
‫לא‬
‫‪1994-1920‬‬
‫‪0.7‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1947-1932‬‬
‫‪1959-1935‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫לא‬
‫‪1984-1917‬‬
‫‪0.8‬‬
‫לא‬
‫‪1990-1960‬‬
‫‪2.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1970-1995‬‬
‫‪1940-1990‬‬
‫‪1939-1965‬‬
‫‪1931-1951‬‬
‫‪1937‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪1926-1934‬‬
‫‪1934-1988‬‬
‫‪1939‬‬
‫‪1870-1954‬‬
‫‪1925-1950‬‬
‫‪1948‬‬
‫‪1994-2003‬‬
‫‪1940‬‬
‫‪1950‬‬
‫אמצע שנות ה‪20-‬‬
‫‪1936-1982‬‬
‫‪1926‬‬
‫‪1940-1949‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪14.2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪JK196‬‬
‫‪JK197‬‬
‫אגודת "נטעים"‬
‫חברת "התאחדות עולמית לאחריות בקרקעות ארץ‬
‫ישראל בע"מ" )‪World Union for Land Insurance‬‬
‫‪(in Palestine Inc‬‬
‫חברת "התאגדות ארצישראלית לתערוכות וירידים‬
‫בע"מ"‬
‫אגודת הנהגים ההדדית "השרון המאוחד"‬
‫"אחוזת בית"‬
‫כפר הנוער בן שמן‬
‫בית הספר לבנות א' למל‪ ,‬ירושלים‬
‫מגדל )חברת מג'דל אצל טבריה(‬
‫כח המגן העברי‪ ,‬חטיבת "השחר"‬
‫חבל ימי לארץ ישראל‬
‫ועד הלשון העברית בארץ ישראל‬
‫תעודות לתולדות אופירה )שארם א‪-‬שייך(‬
‫טבריה‬
‫"פנימיית חורב"‪ ,‬ירושלים‬
‫חוזי מכר של אנשים פרטיים‬
‫הקמת יישוב קדיתא‬
‫פיתוח אזורי של מבואות החרמון‬
‫האופציות הטופוגרפיות למיקום ההתיישבות היהודית‬
‫בחברון‬
‫קהיליית ציון אמריקאית‪ .‬יומן נסיעה לארץ ישראל‬
‫בחינת בגרות בעברית‬
‫קרקעות של מושבה מטולה‬
‫מרכז ציוני רוסיה‬
‫ההתיישבות היהודית בחברון‬
‫עיריית תל אביב‪ .‬מאה שערים‬
‫החברה החקלאית הסורית עות'מאנית‬
‫איגוד מהנדסים וטכנאים ציוניים "הבונה"‬
‫בית זית‬
‫מכון רנטגני בהנהלת ד"ר בן עמי‪ ,‬בית הפרופ'‬
‫דולז'נסקי‪ ,‬ירושלים‬
‫י‪ [?].‬אפשטיין ‪ -‬רופא קופת חולים ‪ -‬בת גלים‪ ,‬חיפה‬
‫מגילת "יציאת אירופה ‪ -‬תש"ז" ‪" -‬אקסודוס ‪"1947 -‬‬
‫‪JK227‬‬
‫‪JK228‬‬
‫‪11‬‬
‫‪CM1‬‬
‫פנקס חשבונות של בנק‬
‫פנקסי רישום של מכתבים יוצאים ונכנסים‬
‫אוספי מיקרופילם‬
‫ספר מאת משה הס‪La Haute Finance et" ,‬‬
‫‪"L'Empire‬‬
‫ספר מאת משה הס "‪,Religion, Philosophie‬‬
‫‪,"Science. Revue Philosopique et Religieuse‬‬
‫‪Tom 8, Paris, 1858‬‬
‫ספר מאת ארנסט להרנה )‪,(Laharanne Ernest‬‬
‫"‪.La Nouvelle Question d'Orient‬‬
‫‪,Reconstitiution de la Nationalite Juive", Paris‬‬
‫‪(.E. Dentu, 1860 (47 pp‬‬
‫‪JK198‬‬
‫‪JK199‬‬
‫‪JK201‬‬
‫‪JK202‬‬
‫‪JK203‬‬
‫‪JK204‬‬
‫‪JK205‬‬
‫‪JK206‬‬
‫‪JK207‬‬
‫‪JK208‬‬
‫‪JK209‬‬
‫‪JK210‬‬
‫‪JK211‬‬
‫‪JK212‬‬
‫‪JK213‬‬
‫‪JK214‬‬
‫‪JK215‬‬
‫‪JK216‬‬
‫‪JK217‬‬
‫‪JK218‬‬
‫‪JK219‬‬
‫‪JK220‬‬
‫‪JK221‬‬
‫‪JK222‬‬
‫‪JK223‬‬
‫‪JK224‬‬
‫‪JK225‬‬
‫‪JK226‬‬
‫‪CM3‬‬
‫‪CM4‬‬
‫‪13‬‬
‫לא‬
‫‪1928-1935‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1927‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1925‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1936-1937‬‬
‫‪1906-1927‬‬
‫‪1929-1960‬‬
‫‪1953-1954‬‬
‫‪1910-1913‬‬
‫‪1947-1948‬‬
‫‪1949‬‬
‫‪1947-1948‬‬
‫‪1979-1982‬‬
‫‪1884‬‬
‫‪1939-1941‬‬
‫‪1933-1935‬‬
‫‪1996-1998‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫‪2005‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1924-1925‬‬
‫‪1929‬‬
‫‪1945‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪1929‬‬
‫‪1940-1944‬‬
‫‪1933-1934‬‬
‫‪1956‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1927-1928‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫‪1928-1930‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫‪2004‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪1923‬‬
‫‪1923-1925‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪<0.2‬‬
‫‪1869‬‬
‫‪1858‬‬
‫‪1860‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM5‬‬
‫מאמרים מאת משה הס מתוך העיתון "‪,"Le Reveil‬‬
‫"‪Les Collectivistes et les Communistes". "Du‬‬
‫‪congres de Bale", Paris, 02/10/1869‬‬
‫‪CM6‬‬
‫ספר מאת משה הס "‪Recherche des Bases de‬‬
‫‪,la Morale. Le Monde Maconnigue". Tom 6‬‬
‫‪pp. 641-656‬‬
‫התכתבות בעניין היישוב היהודי באפריקה המזרחית‬
‫)אוגנדה(‬
‫ספר מאת פאול פרידמן ‪Friedman Paul, "Das ,‬‬
‫‪Land Madian" Berlin1891‬‬
‫מכתבים מאת משה הס אל ברטולד אורבך‬
‫מכתבים מאת תיאודור הרצל אל י‪ [?].‬קאואן‬
‫מכס נורדאו‪ .‬כתב היד למחזה "רחב"‬
‫מכס נורדאו‪ .‬מכתבים בעניין ציונות‬
‫מכתבים מאת תיאודור הרצל אל נתן בירנבאום‬
‫ספר מאת נתן בירנבאום‪Die" ,‬‬
‫‪(.Assimilitationsucht". Wien, 1884 (16 pp‬‬
‫מכתבים מאת ליאו מוצקין ומכס נורדאו אל נתן‬
‫בירנבאום‬
‫מכתבים מאת זיגמונד ורנר אל נתן בירנבאום‬
‫רשימה ביבליוגרפית של כתבי נתן בירנבאום שנערכה‬
‫על ידי בנו‪ ,‬שלמה בירנבאום‬
‫תזכיר וראיון עם פאול פרידמן )שיחה של פרידמן‬
‫במשרד החוץ באנגליה(‬
‫התכתבות בין תיאודור הרצל ופאול שלנטר‪ ,‬תיאטרון‬
‫הבורגנים‪ ,‬בעניין המחזה "‪."Unser Kaetschen‬‬
‫דו''חות של דיפלומטים אוסטריים בברן וברומא בעניין‬
‫הקונגרס הציוני הראשון‬
‫תוכניתו של פאול פרידמן בדבר התיישבות יהודים‬
‫במידן‪ ,‬בעיקר שנת ‪1892‬‬
‫כתב יד מאת משה הס בעניין המיתולוגיה השמית‪(1 :‬‬
‫על מיתולוגיה שמית ‪ (2‬הינה ובורנה על השאלה‬
‫הגרמנית‬
‫התכתבות ומאמר מאת משה הס‬
‫מאמר ומכתבים מאת משה הס אל קרל מרקס‬
‫משה הס‪ .‬כתבי יד ורשימות שונות‪ ,‬ינואר )ללא ציון‬
‫השנה(‬
‫משה הס‪ .‬כתבי יד שונים ורשימות )נובמבר ‪ -‬ינואר‪,‬‬
‫ללא ציון השנה(‬
‫משה הס‪ .‬יומן‪ ,‬ינואר‪-‬אוקטובר ‪1835‬‬
‫משה הס‪ .‬יומן‪ ,‬אוקטובר ‪ -1835‬ינואר ‪1936‬‬
‫רשימה ארכיונית של "כל ישראל חברים" )‪Alliance‬‬
‫‪ ,(Israelite Universelle‬פריס‬
‫מכתבים מאת ]?[ ורנר ותיאודור הרצל אל הרב משה‬
‫גאסטר‪ ,‬לונדון‬
‫כתבי יד מאת תיאודור הרצל )צולמו בווינה(‬
‫מכתבים מאת תיאודור הרצל אל ל‪ .‬קסלר‪ ,‬לונדון‬
‫מכתבים מאת תיאודור הרצל וקולונל גולדסמיט אל‬
‫הברון הירש‬
‫‪CM7‬‬
‫‪CM8‬‬
‫‪CM9‬‬
‫‪CM10‬‬
‫‪CM11‬‬
‫‪CM12‬‬
‫‪CM13‬‬
‫‪CM14‬‬
‫‪CM15‬‬
‫‪CM16‬‬
‫‪CM17‬‬
‫‪CM18‬‬
‫‪CM19‬‬
‫‪CM20‬‬
‫‪CM21‬‬
‫‪CM22‬‬
‫‪CM23‬‬
‫‪CM24‬‬
‫‪CM25‬‬
‫‪CM26‬‬
‫‪CM27‬‬
‫‪CM28‬‬
‫‪CM29‬‬
‫‪CM30‬‬
‫‪CM31‬‬
‫‪CM32‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1869‬‬
‫‪1863-1864‬‬
‫‪1903-1904‬‬
‫‪1891‬‬
‫‪1839-1942‬‬
‫‪1900-1903‬‬
‫‪1896-1898‬‬
‫‪1884‬‬
‫‪1897‬‬
‫‪1897‬‬
‫‪1893‬‬
‫‪1891‬‬
‫‪1898‬‬
‫‪1891-1892‬‬
‫‪1835‬‬
‫‪1835-1836‬‬
‫‪1860-1932‬‬
‫‪1896-1902‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪1896-1897‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM33‬‬
‫תעודות על תולדות המשפחה של תיאודור הרצל‬
‫מתוך הארכיון הממלכתי האוסטרי‪ ,‬וינה‬
‫תעודות של השגרירות האוסטרית בקושטא ומשרד‬
‫החוץ האוסטרי על תולדות הדואר האוסטרי בארץ‬
‫ישראל‬
‫העיתון "‪ ,"Krakauer Judische Zeitung‬קרקוב‪,‬‬
‫‪ - 13.01.1898‬דצמבר ‪1899‬‬
‫תקנות לשימוש בחומר ארכיוני והשמדתו‪,‬‬
‫"‪"Ministeriablatt‬‬
‫תעודות בעניין תולדות משפחת הרצל‬
‫יומן הנעורים מאת תיאודור הרצל‬
‫תעודות אישיות של תיאודור הרצל )מארכיונו של אהרן‬
‫ד‪ .‬מארכוס(‬
‫דו''ח על הקונגרס הציוני השמיני בהאג‪ ,‬מאת הציר‬
‫האוסטרי בהאג‬
‫התכתבות בין משרד החוץ האוסטרי והתנועה הציונית‬
‫בימי מלחמת העולם הראשונה‬
‫השגרירות האוסטרית בקושטא‪ .‬התכתבות בעניין‬
‫היהודים בטורקיה והעלייה לארץ ישראל‬
‫ארכיון הרב יוסף נטונק‪" .‬ההתגלות האלוהית" )כתב‬
‫יד(‬
‫משרד החוץ האוסטרי‪ .‬מסמכים בעניין הפעילות‬
‫הפוליטית של מיכאל פון נוולינסקי )‪(Newlinski‬‬
‫התכתבות בעניין בית ספר ע''ש שמעון אדלר‬
‫בירושלים )‪,(Simon Edler von Laemel-Schule‬‬
‫דו''חות ופרוטוקולים שונים‬
‫תעודות ממוסדות הממשלה הגרמנית בעניין העלייה‬
‫לארץ ישראל ובעניין התערבותו של המופתי של‬
‫ירושלים בעניין העלייה‬
‫כרוזים ופרסומים שונים בעניין תולדות היישוב בטבריה‬
‫‪CM49‬‬
‫כתבה מאת אלקלעי יהודה‪" ,‬קול מבשר"‪ ,‬לייפציג‪,‬‬
‫שנת תרי"ב‪ ,‬ט"ז ע'‬
‫ספר מאת אדוארד לשינסקי )‪,(Leszynsky Eduard‬‬
‫"‪ ,"Auf dem wege zum Judenstaat‬ירושלים‪,‬‬
‫הוצאה עברית‪ 151) 1939 ,‬עמודים(‬
‫‪CM52‬‬
‫זכרונות מאת מילר‪-‬איניגן האנס על תיאודור הרצל‪,‬‬
‫מתוך הספר "‪ ,"Jugend in Wien‬עמ' ‪396-400‬‬
‫‪CM53‬‬
‫התכתבות בין עוזרו של תיאודור הרצל‪ [?] ,‬קוקש‪,‬‬
‫ואדוארד גלזר‬
‫התכתבות בין ישראל זנגוויל לבין יוחלמן בעניין יט"א ‪-‬‬
‫‪ - Jewish Territorial Organization‬ויחסה לתנועה‬
‫הציונית )‪Documents on the ,(1915-1922‬‬
‫‪(Jewish Battalion (1918-1919‬‬
‫‪CM55‬‬
‫התכתבות עם ליאו )ליאון( קלנר‪ ,‬מכתבים מאת‬
‫תיאודור הרצל אל ליאו קלנר‪ ,‬ומאמר "‪"Die Gloss‬‬
‫מאת תיאודור הרצל‬
‫‪CM34‬‬
‫‪CM35‬‬
‫‪CM36‬‬
‫‪CM37‬‬
‫‪CM38‬‬
‫‪CM39‬‬
‫‪CM41‬‬
‫‪CM42‬‬
‫‪CM43‬‬
‫‪CM44‬‬
‫‪CM45‬‬
‫‪CM46‬‬
‫‪CM47‬‬
‫‪CM48‬‬
‫‪CM51‬‬
‫‪CM54‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1816-1846‬‬
‫‪1876-1900‬‬
‫‪1898-1899‬‬
‫‪1955‬‬
‫‪1897‬‬
‫‪1907‬‬
‫‪1914-1918‬‬
‫‪1857-1902‬‬
‫‪1844-1881‬‬
‫‪1870-1890‬‬
‫‪1858-1918‬‬
‫‪1942-1944‬‬
‫‪1753-1829‬‬
‫‪1852‬‬
‫‪1939‬‬
‫‪1945‬‬
‫‪1898‬‬
‫‪1915-1922‬‬
‫‪1902-1939‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM56‬‬
‫‪CM57‬‬
‫‪CM58‬‬
‫‪CM59‬‬
‫‪CM60‬‬
‫התכתבות בין חיים וייצמן לסיר סימון מרכס‪ ,‬פרופ'‬
‫פרנקל‪ ,‬תעודת אזרחות בבריטניה ע''ש חיים וייצמן‬
‫שבועון "זרמים"‪ ,‬לענייני חינוך ומדע עברי‪ .‬יצא על ידי‬
‫קבוצת סופרים עבריים בווילנה‪ ,‬דצמבר ‪- 1931‬‬
‫ספטמבר ‪) 1932‬כסלו ‪ -‬אלול תרצ"ב(‬
‫כתב העת "הסניגור"‪ ,‬ניו יורק‬
‫עבודת מחקר מאת יהודית לאוטרבך‪Concepts of" ,‬‬
‫‪status and authority patterns on a acollective‬‬
‫‪"settlement in Israel‬‬
‫מרדכי גימפל‪" ,‬ספר זכרונות מרדכי" )שנת תרע"ג(‬
‫‪CM61‬‬
‫חוברת מאת אנשי הוועד הראשי ליישוב אה''ק‪" ,‬צור‬
‫אבוועהר אדער עת לדבר‪ .‬דברי שלום ואמת מאת‬
‫אנשי "הוועד הראשי" לישוב אה"ק להרגיה רוחות‬
‫אחינו בני ישראל‪ ."..‬נדפס גאלאץ‪ ,‬י‪ .‬שענק )שנת‬
‫תרמ"ג(‪ 29 ,‬עמודים‪] .‬גרמנית באותיות עבריות[‬
‫‪CM62‬‬
‫ספר מאת ‪.C.[?]. L.[?] K.[?], "Neu-Judaea‬‬
‫‪Entwurf zum Wiederaufbau eines‬‬
‫‪,selbststaendigen juedischen Reiches", Berlin‬‬
‫‪A.W. Hayn, 1840‬‬
‫ספר מאת אלקלעי יהודה חי‪" ,‬שיבת ציון" )שנת‬
‫תרפ"ח(‬
‫ארכיון קאופמן‪ ,‬פרייבורג‪ .‬התכתבות ותצלומי גלויות‬
‫מהלשכה הציונית המרכזית בקלן‬
‫ארכיון גדוד העבודה‪ .‬רשימות ארכיון גדוד העבודה‬
‫)שנים תר"פ ‪ -‬תרפ"ז(‬
‫מכתבים מאת שמריהו לוין אל חיים וייצמן‬
‫איגרת לעולי בית''ר‪ ,‬תל אביב‪ .‬ינואר ‪ - 1932‬מרץ‬
‫‪1933‬‬
‫תעודות אודות הגדודים העבריים‬
‫מכתבים אל זאב ז'בוטינסקי מאת אנשים פרטיים‬
‫ומוסדות שונים‬
‫מכתבים מאת זאב ז'בוטינסקי אל ישעיהו קלינוב‬
‫)ברוסית(‬
‫תזכיר בעניין "החלוץ" בהולנד‪Vom Ringen des" ,‬‬
‫‪"Hollaendischen Hehaluz‬‬
‫תיקים נבחרים מארכיון מרדכי אהרנפרייס‬
‫מכתב מאת קורט בלומנפלד אל ריכרד גוטהייל בעניין‬
‫הוועדה למען ארץ ישראל‪24.03.1915 ,‬‬
‫מכתב מאת מכס נורדאו‪09.06.1904 ,‬‬
‫חיבור מאת מרדכי גימפל יפה על מסכת הוריות בשם‬
‫אלף המגן‪ ,‬ורשה )שנת תרע"ב(‬
‫עיתון של עדת בני ישראל בהודו‪"The Israelite" ,‬‬
‫)‪ .(Bombay‬אפריל ‪ -‬יוני ‪) 1917‬מס' ‪ ,(6 - 4‬ינואר ‪-‬‬
‫אוגוסט ‪) 1919‬מס' ‪ .(10 - 1‬כולל מאמרים על מוצאו‬
‫של השבט הנ"ל‬
‫גנזך המדינה‪ .‬פרוטוקולים של דיונים אודות הכרזת‬
‫העצמאות‪ ,‬מאי ‪1948‬‬
‫‪CM63‬‬
‫‪CM64‬‬
‫‪CM65‬‬
‫‪CM66‬‬
‫‪CM67‬‬
‫‪CM68‬‬
‫‪CM69‬‬
‫‪CM70‬‬
‫‪CM72‬‬
‫‪CM73‬‬
‫‪CM74‬‬
‫‪CM75‬‬
‫‪CM76‬‬
‫‪CM77‬‬
‫‪CM100‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1910-1950‬‬
‫‪1931-1932‬‬
‫‪1890-1891‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪1882-1883‬‬
‫‪1840‬‬
‫‪1927-1928‬‬
‫‪1902-1908‬‬
‫‪1920-1927‬‬
‫‪1914-1933‬‬
‫‪1932-1933‬‬
‫‪1916-1919‬‬
‫‪1915-1920‬‬
‫‪1924-1930‬‬
‫‪1892-1948‬‬
‫‪1915‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1917-1919‬‬
‫‪1948‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM101‬‬
‫‪CM102‬‬
‫כתב יד מאת ‪,Musolino Benedetto‬‬
‫"‪,Gerusalemme et il Popolo Ebreo", Genova‬‬
‫‪1851‬‬
‫תעודות מתוך תיקי משרד החוץ הבריטי בעניין עליית‬
‫יהודים לארץ ישראל ומו"מ בדבר התיישבות באל עריש‬
‫‪CM103‬‬
‫רשימה של תיקי ארכיון חברת "כל ישראל חברים"‬
‫)אליאנס(‬
‫ספר מאת יוליוס קאופמן‪Die Freistatt. All" ,‬‬
‫‪"Uedische Review‬‬
‫תמונות ומסמכים אודות ביקורו של המופתי של‬
‫ירושלים בגרמניה הנאצית )בערבית(‪ .‬המסמכים‬
‫נמסרו ע"י הארכיון הכללי בשנת ‪1954‬‬
‫מכתב מאת צבי קלישר אל הרב ע‪ [?] .‬הילדסהיימר‬
‫)שנת תרל''א(‬
‫מכתב מאת שלום אש אל תיאודור זלוציסטי )לפני‬
‫שנת ‪(1914‬‬
‫מכתב מאת נחום סוקולוב אל בתו סופיה‪,‬‬
‫‪23.05.1907‬‬
‫מחזה מאת תיאודור הרצל‪ ,"Mittersoenchen" ,‬וינה‪,‬‬
‫‪1885‬‬
‫העיתון "‪) "The American Hebrew‬גליון‬
‫‪,(1000‬מכיל מאמרים מאת תיאודור הרצל ומכס‬
‫נורדאו‪ ,‬ינואר ‪1899 ,13‬‬
‫אוסף ורבורג‬
‫העיתון "הפסגה" )"‪ ,("Hapissgoh‬הוצאת ניו יורק‪,‬‬
‫בלטימור‪ ,‬בוסטון‪ ,‬שיקגו‪ .‬כרכים ‪- 14.09.1888 .1-6‬‬
‫‪13.10.1899‬‬
‫דו"חות של המשרדים הממשלתיים האוסטרים על‬
‫הקונגרסים הציוניים הראשונים‪ ,‬על אסיפות ציוניות‬
‫ועל מצב התנועה הציונית‬
‫ליאו פינסקר‪" .‬אוטואמנציפציה" )תורגם מרוסית‬
‫לבולגרית על ידי נ‪ [?].‬פרדו‪ ,‬עם מבוא מאת ארליך(‪,‬‬
‫פלובדיב‪1912 ,‬‬
‫מחזה מאת תיאודור הרצל‪Prinzen aus" ,‬‬
‫‪"Genieland‬‬
‫ארכיון מכס יונגמן‪ .‬התכתבות אישית וקטעי העיתון‬
‫"‪"Die Welt‬‬
‫התיאטרון הבורגני בווינה‪ .‬התכתבות עם תיאודור‬
‫הרצל בעניין המחזות שלו‪ ,‬ומחזות "קאוזה הירשקורן"‬
‫ו‪"-‬די גלוסא"‬
‫נאום מאת היינריך שטגר‪ ,‬הסנגור של הנאשם ]?[‬
‫פוגל במשפט הירושה פוגל‪-‬טאוביך‪ ,‬מתוך הספר‬
‫"‪,"Beruemte Verteidigungereden 1860-1918‬‬
‫‪ .Max Neuda & Leo Schmelz‬יולי ‪1901‬‬
‫‪CM122‬‬
‫‪ 7‬מכתבים מאת מכס נורדאו אל איגנץ גולדציהר‬
‫‪CM105‬‬
‫‪CM107‬‬
‫‪CM108‬‬
‫‪CM109‬‬
‫‪CM110‬‬
‫‪CM112‬‬
‫‪CM113‬‬
‫‪CM114‬‬
‫‪CM115‬‬
‫‪CM116‬‬
‫‪CM117‬‬
‫‪CM118‬‬
‫‪CM119‬‬
‫‪CM120‬‬
‫‪CM121‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1851‬‬
‫‪1891-1905‬‬
‫‪1860-1932‬‬
‫‪1913-1914‬‬
‫‪1941‬‬
‫‪1871‬‬
‫‪1907‬‬
‫‪1885‬‬
‫‪1899‬‬
‫‪1928-1931‬‬
‫‪1888-1899‬‬
‫‪1897-1901‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1892‬‬
‫‪1898-1950‬‬
‫‪1883-1900‬‬
‫‪1901‬‬
‫‪1878-1910‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM123‬‬
‫עבודת מחקר מאת מלבין ויינמן‪The attitude of" ,‬‬
‫‪Isaac Mayer Wise toward Palestine and‬‬
‫‪,Zionism", Hebrew Union College, Concinatti‬‬
‫‪Ohio, 1947‬‬
‫יומן מאת צבי הורביץ‪ ,‬ביל''ו )ברוסית(‬
‫"אלבום עברי"‪ ,‬צילומים וקורות חיים של אישים‬
‫בכירים בתנועה הציונית של ארצות הברית‪ ,‬שנת‬
‫‪(1905) 5665‬‬
‫תעודות‪ ,‬כולל דו"חות‪ ,‬בעניין ארגונים ציוניים‬
‫באוסטריה ותעודות מארכיונים של משרדי המודיעין‬
‫הממשלתיים‬
‫"הצופה בארץ החדשה"‪ ,‬ניו‪-‬יורק )לא שלם(‬
‫ביטאון‪-Bundesblaetter des Techeleth" ,‬‬
‫‪ ,"Lawan‬הוצא ב‪ ,Neu Tischtein -‬תשרי ‪ -‬אייר‬
‫‪5687‬‬
‫תעודות לתולדות מפלגת "פועלי ציון" בארץ ישראל‬
‫)שנים תרס"ח ‪ -‬תרע"ד(‬
‫זכרונות מאת ברנרד מושנסון )עד שנת ‪ ,1914‬בשפה‬
‫הצרפתית(‬
‫רשימות שמיות של יהודי הונגריה מהקהילות שבהן‬
‫התגוררו אבותיו של תיאודור הרצל‬
‫דו''חות וסטטיסטיקה בעניין חינוך יהודי בבוסטון‬
‫פרוטוקולים של המועצה הציונית‪ ,‬בוסטון‬
‫עבודת מחקר מאת סמואל הלפרין‪American" ,‬‬
‫‪Zionism: the building of a "Political Interest‬‬
‫‪"Group‬‬
‫העיתון ‪Gazette de Jerusalem", No. 1-9, 21" -‬‬
‫‪CM139‬‬
‫זכרונות מאת פרנקל מאיר‪ ,‬פקיד לשעבר בקרן היסוד‪,‬‬
‫בעניין האשמות כנגד קרן היסוד‬
‫יומנו האישי של ליאונרד שטיין‬
‫פרק מיומנו של זיגמונד ורנר על האגודה "קדימה"‪,‬‬
‫עמ' ‪ ,133-166‬ומאמר על ורנר‬
‫דו''ח פעילות של הוועידה העולמית השלישית של‬
‫הסתדרות "השומר הצעיר"‪ ,‬ורוטקי‪ ,‬צ'כוסלובקיה‪-7 ,‬‬
‫‪ 15‬בספטמבר ‪1930‬‬
‫התכתבות של ורה וחיים וייצמן‬
‫קונטרס‪ .‬ספר מאת ג‪ [?].‬גורדון ‪,(G.[?] Gordon‬‬
‫"‪ "Sionism I) Khristiane‬אודות היחס של הסופרים‬
‫הרוסיים כלפי ציונות‪ ,‬כולל גורקי וקורולנקו )ברוסית(‬
‫‪CM124‬‬
‫‪CM125‬‬
‫‪CM126‬‬
‫‪CM127‬‬
‫‪CM128‬‬
‫‪CM129‬‬
‫‪CM132‬‬
‫‪CM134‬‬
‫‪CM135‬‬
‫‪CM136‬‬
‫‪CM137‬‬
‫‪CM138‬‬
‫‪CM140‬‬
‫‪CM141‬‬
‫‪CM143‬‬
‫‪CM144‬‬
‫‪CM147‬‬
‫‪CM148‬‬
‫‪CM149‬‬
‫‪CM150‬‬
‫ספרים מאת שלום עליכם‪" ,‬אויף וואס בעדארפען יודען‬
‫אלאנד?"‪ ,‬ורשה‪ ,‬תרנ"ח‪ ,‬ו‪"-‬צו אונזערע שוועסטר אין‬
‫ציון"‪ ,‬ורשה‪ ,‬תרצ"ח‬
‫ספר מאת שלום עליכם‪" ,‬ד''ר טעאדאר הערצל‪ .‬זיין‬
‫לעבען‪ ,‬זיין ארביטען פארן יידישען פאלק און זיין‬
‫פריהצייטיגער טויט"‬
‫ספר מאת שלום עליכם‪" ,‬אויף ישוב ארץ ישראל א‬
‫סיפור מעשה"‪ ,‬קייב‪1890 ,‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1947‬‬
‫‪1883-1902‬‬
‫‪1905‬‬
‫‪1897-1912‬‬
‫‪1872-1873‬‬
‫‪1926-1927‬‬
‫‪1907-1915‬‬
‫‪1956‬‬
‫‪1753-1842‬‬
‫‪1909‬‬
‫‪1905-1909‬‬
‫‪1956‬‬
‫‪1882‬‬
‫‪1937-1942‬‬
‫‪1908‬‬
‫‪1930‬‬
‫‪1938-1956‬‬
‫‪1902‬‬
‫‪1897-1938‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪1890-1898‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM153‬‬
‫‪CM154‬‬
‫‪CM155‬‬
‫‪CM156‬‬
‫‪CM157‬‬
‫‪CM159‬‬
‫‪CM160‬‬
‫‪CM161‬‬
‫‪CM162‬‬
‫‪CM163‬‬
‫‪CM165‬‬
‫‪CM166‬‬
‫‪CM167‬‬
‫‪CM168‬‬
‫ספר מאת יהודית שובל )‪,(Judith Shuval‬‬
‫"‪"Immigrants on the Threshold‬‬
‫ארכיון אהרן קמינקא‪ .‬מכתבים מאת מערכות עיתונים‬
‫שונים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מאת מערכת העיתון "‪Die Neue‬‬
‫‪ "Presse‬ותיאודור הרצל‬
‫קטעי עיתונות צרפתית וערבית על המצב בארץ‬
‫ישראל‪ ,‬על הטרוריזם הערבי ועל מופתי ירושלים‬
‫רשימה של תמונות מתוך האוסף של אריה רפאלי‬
‫)צנציפר(‬
‫קטעי עיתונים מתוך העיתון "‪Dr. Blochs‬‬
‫‪ ,"Oesterrichische Wochenschrift‬המכילים‬
‫אזכורים על הפעילות של תיאודור הרצל‬
‫קטעים מתוך הירחון "‪ "Die Fackel‬בעניין תיאודור‬
‫הרצל‬
‫מכירה פומבית‪Holy Land Postal History" ,‬‬
‫‪ ."Auction‬מכתבים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬של הגדוד העברי‬
‫הארץ ישראלי‪ ,‬כרוזים ותמונות שונות‬
‫פרוטוקולים של הוועידות והמועצות הארציות של‬
‫הסתדרות עורכי הדין היהודים בארץ ישראל‬
‫פרוטוקולים של ישיבות מרכז תנועת "הבונים" בצפון‬
‫אמריקה‬
‫יומן מאת ראובן בריינין‬
‫ארכיון ד''ר אמיל סימונזון‪ .‬מכתבים מאת תיאודור‬
‫הרצל והתכתבות עם ד''ר ]?[ אש בעניין מחלתו של‬
‫הרצל‬
‫ההנהלה הציונית בלונדון‪ .‬פרוטוקולים ותזכירים‬
‫שונים‪ ,‬ומכתבים מאת חיים וייצמן אל אחד העם‬
‫אוסף דוד יודלוביץ'‪ .‬מכתבים מאת יודלוביץ' וזאב‬
‫גלוסקין בענייני "כרמל מזרחי"‪ ,‬הפליטים מארץ ישראל‬
‫במצרים‪ ,‬ענייני היישוב ועניינים ספרותיים של דוד‬
‫יודלוביץ'‬
‫התכתבות בין י‪ [?].‬פרויקין‪ ,‬נציג המחתרת היהודית‬
‫בספרד‪ ,‬אל שלמה שטיינהול‪ ,‬נציג המחתרת בארץ‬
‫ישראל‪ ,‬בעניין המחתרת היהודית בצרפת‬
‫‪CM169‬‬
‫מכתבים מאת כומר הכלר‪ ,‬תיאודור הרצל ומכתב‬
‫מאת הקיסר ]האוסטרי[ אל הדוכס מבאדן בעניין‬
‫הציונות‬
‫פרקים מתוך הספר מאת אינגריד וולטר‪Moritz" ,‬‬
‫‪"Benedikt und die Neue Freie Presse‬‬
‫‪CM171‬‬
‫התכתבות בעניין יישוב יהודי פולין באלג'יריה‪ ,‬כולל‬
‫התכתבות של קהילת אורן באלג'יריה עם‬
‫הקונסיסטואר והשלטונות בקשר לאוסף ספרים של‬
‫רבנים מארץ ישראל בקהילה‬
‫משטרת פריס‪ .‬תיק משטרתי על שם תיאודור הרצל‬
‫‪CM170‬‬
‫‪CM172‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1950-1960‬‬
‫‪1897-1929‬‬
‫‪1944‬‬
‫‪1896-1897‬‬
‫‪1901‬‬
‫‪1917-1921‬‬
‫‪1928-1938‬‬
‫‪1924-1952‬‬
‫‪1897-1898‬‬
‫‪1902-1907‬‬
‫‪1901-1917‬‬
‫‪1883-1940‬‬
‫‪1944‬‬
‫‪1896-1904‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪1892‬‬
‫‪1892-1904‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM173‬‬
‫מאמרים מתוך כתבי עת ארכיוניים בגרמניה ובהולנד‪,‬‬
‫"‪Archivalische Zeitschrift", "Nedelands‬‬
‫‪"Archievenblad", "Correspondenzblatt‬‬
‫‪CM174‬‬
‫מאמרים מאת תיאודור הרצל ומכס נורדאו מתוך‬
‫העיתונים "‪Neue Freie Presse", "Wiene‬‬
‫‪"allgemeine Zeitung‬‬
‫גיליונות של העיתון "‪"Selbst-Emancipation‬‬
‫מכתבים מאת קלאר טג'ר אל א‪ [?] .‬אהרנפרייז‪ ,‬ויומן‬
‫מאת א‪ [?].‬אהרנפרייז‬
‫מאמרים מאת תיאודור הרצל ומכס נורדאו מתוך‬
‫העיתון "‪ ,"Neue Freie Presse‬בין היתר‪ ,‬בעניין‬
‫משפט פוגל‪-‬טלבין )בעיקר ‪(1901‬‬
‫ארכיון נתן בירנבאום‪ .‬התכתבות כללית‬
‫קטעים מיומנה של ב‪ [?].‬דוגדייל‬
‫רשימה של תיקים ומיקרופילמים של הארכיון של‬
‫משרד החוץ הגרמני‪1867-1920 ,‬‬
‫‪ 2‬פנקסים ‪ -‬יומן הנסיעות לארץ ישראל ב‪-1883-‬‬
‫‪ 1884‬מאת ]?[ גרינבאום‬
‫התכתבות בין משרדים שונים באוסטריה בעניין‬
‫ציונות‪ ,‬כולל קטעי עיתונים‬
‫ארכיון הרב סאצארדוטי‪ .‬התכתבות‪ ,‬תעודות וקטעי‬
‫עיתונים‬
‫‪CM186‬‬
‫פיליטונים מאת תיאודור הרצל ומכס נורדאו מתוך‬
‫"‪"Neue Freie Presse‬‬
‫התכתבות ודו''חות שונים בעניין מכירות פומביות של‬
‫פ‪ [?] .‬פולאק‬
‫פיליטונים מאת תיאודור הרצל ומכס נורדאו‬
‫אלבום מאת האיגוד הארכיוני בישראל לכבוד יום‬
‫הולדתו ה‪ 75-‬של דוד בן גוריון‪ ,‬נובמבר ‪1961‬‬
‫מכתבים מאת משה גסטר אל יחיאל צ'לנוב ומנחם‬
‫מנדל אוסישקין‬
‫מכתבים מאת משה גסטר אל חיים וייצמן )מתוך ספרי‬
‫ההעתקה של גסטר(‬
‫מאמר מאת ‪,L.M.C. van der Hoeven Leonhard‬‬
‫"‪ ,"The truth about the Palestine problem‬מתוך‬
‫העיתון "‪ , "Libertas‬הולנד‬
‫ספר מאת י‪ [?].‬פיסרבסקי‪-‬ספריאל‪Kolonizatzija" ,‬‬
‫‪) "Palestiny I I natzional'nyje zadachi‬ברוסית(‪,‬‬
‫הוצאת "עת‪-‬לבנות"‪ ,‬קייב‪1918 ,‬‬
‫‪CM175‬‬
‫‪CM177‬‬
‫‪CM178‬‬
‫‪CM179‬‬
‫‪CM180‬‬
‫‪CM181‬‬
‫‪CM182‬‬
‫‪CM183‬‬
‫‪CM185‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1899-1957‬‬
‫‪1887-1900‬‬
‫‪1885‬‬
‫‪1902-1905‬‬
‫‪1901‬‬
‫‪1883-1937‬‬
‫‪1936-1947‬‬
‫‪1867-1920‬‬
‫‪1884‬‬
‫‪1917‬‬
‫‪1924-1940‬‬
‫‪CM187‬‬
‫‪CM188‬‬
‫‪CM189‬‬
‫‪CM190‬‬
‫‪CM191‬‬
‫‪CM193‬‬
‫‪CM194‬‬
‫‪1902‬‬
‫‪1961‬‬
‫‪1903‬‬
‫‪1960-1961‬‬
‫‪1899-1910‬‬
‫‪1905-1907‬‬
‫‪1960‬‬
‫‪1918‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM195‬‬
‫מכתבים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מאת אוטו ורבורג‪ ,‬דוד וולפסון‪,‬‬
‫בצלאל יפה‪ ,‬שמואל פבזנר‪ ,‬אדולף פרידמן‪ ,‬יונה‬
‫קרמנצקי‪ ,‬קלמן שולמן‪ ,‬מ‪ [?].‬שיינקין‪ ,‬ברתולד פייבל‪,‬‬
‫נחום סוקולוב‪ ,‬הנרייטה סאלד‪ ,‬ליאו מוצקין‪ ,‬אביגדור‬
‫יעקובסון‪ ,‬לייב יפה‪ ,‬ברטה פון זוטנר‪ ,‬האנס הרצל‪,‬‬
‫ארתור הנטקה‪ ,‬ישראל בלקינד‬
‫‪CM196‬‬
‫פיליטונים מאת תיאודור הרצל ומכס נורדאו‪ ,‬מתוך‬
‫"‪"Neue Freie Presse‬‬
‫רשימות התיקים של חברת "כל ישראל חברים"‬
‫העיתון "‪ ,"Juedische Rundschau‬תדפיס של‬
‫תפילה לפני הכותל המערבי‬
‫הארכיון של הרב אריה לייב פרומקין‪ .‬מכתבים אישיים‬
‫ותזכירים שונים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בעניין נסיעתו לארץ ישראל‬
‫)שנים תמ"ב ‪ -‬תרע"ג(‬
‫דו''חות ותזכירים בעניין הסוכנות היהודית ומצב יהודי‬
‫גרמניה‬
‫תזכיר בעניין מאורעות פסח תר''פ מאת א‪ .‬דאובני‬
‫)שנת תר"פ‪ ,‬אנגלית(‬
‫תעודות מתוך תיקי משרד החוץ הבריטי בעניין תוכנית‬
‫אפריקה המזרחית‪ ,‬והודעה על פטירתו של תיאודור‬
‫הרצל‬
‫התכתבות אישית של משה גסטר‪ ,‬בעיקר מכתבים‬
‫אליו‬
‫מכתבים נכנסים מאת תיאודור הרצל‪ ,‬לורד רוטשילד‪,‬‬
‫יוסף טרומפלדור והרברט סמואל אל משה גסטר‬
‫‪CM205‬‬
‫מכתבים אל גסטר מאת חיים וייצמן‪ ,‬מנחם אוסישקין‪,‬‬
‫מאיר דיזנגוף‪,‬יחיאל צ'לנוב‪ ,‬אברהם פודלישבסקי‪,‬‬
‫וקטעי עיתונים המכילים דברי צ'רצ'יל על ציונות‬
‫‪CM207‬‬
‫תצלום של שקל אשר הוצא על ידי ההסתדרות‬
‫הציונית באוקראינה‪ ,‬כרטיסי חבר של "צעירי ציון"‪,‬‬
‫"אדמה ועבודה"‪" ,‬החלוץ"‪" ,‬מכבי"‪ ,‬ומנייה של בנק‬
‫הפועלים‬
‫מאמרים מאת תיאודור הרצל ומכס נורדאו‪ ,‬מתוך‬
‫העיתון "‪"Neue Freie Presse‬‬
‫ארכיון הרב מרדכי גימפל יפה )מראשי "חיבת ציון"(‪.‬‬
‫התכתבות אישית‬
‫תעודות בנוגע לקשריו של משרד החוץ הצרפתי עם‬
‫נציגיו בשוייץ‪ ,‬תורכיה )ארץ ישראל(‪ ,‬בולגריה‪ ,‬פרס‬
‫והולנד בעניינים ציוניים‬
‫מאמרים מאת מכס נורדאו‪ ,‬מתוך "‪Neue Freie‬‬
‫‪ ,"Presse‬וינה‬
‫תיקי המשלחת הארץ ישראלית בקושטא‬
‫ארכיון א‪ [?].‬פיין‪ .‬מכתבים מאת שונים אל הנרייטה‬
‫סאלד‪ ,‬ודו''ח מאת חברת "הציון"‬
‫פרוטוקול מן הישיבה הראשונה של הממשלה בעניין‬
‫הייעוץ המשפטי נגד אדולף אייכמן‬
‫‪CM197‬‬
‫‪CM198‬‬
‫‪CM199‬‬
‫‪CM200‬‬
‫‪CM201‬‬
‫‪CM202‬‬
‫‪CM203‬‬
‫‪CM204‬‬
‫‪CM208‬‬
‫‪CM209‬‬
‫‪CM210‬‬
‫‪CM212‬‬
‫‪CM213‬‬
‫‪CM214‬‬
‫‪CM215‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1889-1930‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪1860-1939‬‬
‫‪1911-1940‬‬
‫‪1881-1913‬‬
‫‪1934-1936‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪1898-1913‬‬
‫‪1897-1917‬‬
‫‪1903-1910‬‬
‫‪1917-1922‬‬
‫‪1905‬‬
‫‪1897-1907‬‬
‫‪1906‬‬
‫‪1942-1944‬‬
‫‪1897-1903‬‬
‫‪1961‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM216‬‬
‫ביטאון "‪ "Herzl-Bund-Blaetter‬ופרוטוקולים של‬
‫הארגון ‪Herzl-Bund‬‬
‫ועידת חברי התנועה "בלאו‪-‬וייס"‪ .‬תעודות‪ ,‬רשימות‪,‬‬
‫תמונות על הפעילות של התנועה‪ ,‬שהתקבלו מאנשים‬
‫שונים לרגל ועידת אנשי התנועה‬
‫‪CM218‬‬
‫דו''ח בריטי בעניין עלייה בלתי לגאלית‪17.05.1939 ,‬‬
‫‪CM219‬‬
‫קטעים מתוך העיתון "טיימס"‪ ,‬יולי ‪ ,1938‬שצולמו על‬
‫ידי יוסף פרנקל מהעיתון‬
‫מאמרים מאת מכס נורדאו מתוך עיתונים שונים‪,‬‬
‫בפרט מתוך העיתון "‪ ,"Neue Freie Presse‬וינה‬
‫עבודת מחקר מאת סילביה שינקולבסקי‪" ,‬התנועה‬
‫הציונית בארגנטינה‪"1897-1917 ,‬‬
‫מאמרים מאת נורדאו מתוך העיתון "‪Neue Freie‬‬
‫‪ ,"Presse‬וינה‬
‫מכתבים מאת חיים וייצמן אל זלמן שוקן‬
‫עיתון "העם"‪ ,‬מוסקבה‪ ,‬המכיל כתבה על הצהרת‬
‫בלפור‪ .‬גליון העיתון מיום‪ :‬כ"א כסלו תרע"ח ‪-‬‬
‫‪) 23.11.1917‬תאריך ישן(‪) 6.12.1917 ,‬תאריך חדש(‬
‫‪CM217‬‬
‫‪CM220‬‬
‫‪CM221‬‬
‫‪CM222‬‬
‫‪CM223‬‬
‫‪CM224‬‬
‫‪CM226‬‬
‫מאמרים‪ ,‬בעיקר מאת מכס נורדאו‪ ,‬מתוך העיתון‬
‫"‪ ,"Neue Freie Presse‬וינה‬
‫מאמרים‪ ,‬בעיקר מאת מכס נורדאו‪ ,‬מתוך העיתון‬
‫"‪ ,"Neue Freie Presse‬וינה‬
‫מאמרים שונים בעניין היהודים והיהדות‪ ,‬מתוך העיתון‬
‫"‪ ,"Neue Freie Presse‬וינה‬
‫מאמר מאת ארתור רופין‪Die wertlehre" ,‬‬
‫‪"Tuenen's und die Grenznutzentheorie‬‬
‫חוברת לזכרו של אבא ברדיצ'ב‪" ,‬צנח צנחן"‪ .‬חוברת‬
‫של התנועה הציונית במחנות קפריסין "במאבק"‬
‫)ברומנית(‪ ,‬תמונות ממחנות קפריסין‬
‫מאמרים מאת מרסל שטרנברגר על הנס הרצל‬
‫מאמרים מאת מכס נורדאו מתוך העיתון "‪Neue‬‬
‫‪ ,"Freie Presse‬וינה‬
‫תוכנית בנייה של הספרייה האוניברסיטאית בפאריס‬
‫‪CM236‬‬
‫‪CM237‬‬
‫כרטסת של הארכיון האישי של פליקס ורבורג‬
‫טקסט של אופרה שנכתב על פי סיפורו של תיאודור‬
‫הרצל "ליזכן מאצל התרזה"‪ 13 .‬מכתבים מאת‬
‫תיאודור הרצל‪ .‬מאמר על לודביג אוגוסט פרנקל‬
‫‪CM238‬‬
‫‪CM239‬‬
‫מכתבים מאת מכס וולק‬
‫ספר‪Letter Programme De son Excellence" ,‬‬
‫‪Subhi Bey "Gouverneur de Jerusalem‬‬
‫)בצרפתית‪ ,‬טורקית וערבית(‪ ,‬אוקטובר ‪1908‬‬
‫‪CM240‬‬
‫ספר האורחים של בית החולים "ביקור חולים"‬
‫בירושלים‬
‫‪CM227‬‬
‫‪CM228‬‬
‫‪CM229‬‬
‫‪CM230‬‬
‫‪CM231‬‬
‫‪CM234‬‬
‫‪CM235‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1919-1920‬‬
‫‪1914-1929‬‬
‫‪1939‬‬
‫‪1938‬‬
‫‪1907‬‬
‫‪1908‬‬
‫‪1937-1945‬‬
‫‪1917‬‬
‫‪1909‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪1902‬‬
‫‪1947‬‬
‫‪1932‬‬
‫‪1911‬‬
‫‪1904-1909‬‬
‫‪1908‬‬
‫‪1870-1961‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM241‬‬
‫תיקים של מחלקת המדינה הנוגעים לתורכיה‪,‬‬
‫למלחמת העולם הראשונה ושדרים מאת קונסולים‬
‫אמריקאים בירושלים‬
‫פרוטוקולים של ישיבות ההסתדרות הציונית בקנדה‬
‫‪CM244‬‬
‫מאמרים מאת מכס נורדאו‪ ,‬מתוך העיתון "‪Neue‬‬
‫‪ ,"Freie Presse‬וינה‬
‫קטלוגים של אוספי הארכיון יוו''א )"יידישער‬
‫וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט"(‪ ,‬מכון למדעי היהדות‪,‬‬
‫ניו יורק‬
‫אוסף כרזות ומאמרים שונים בעניין הקונגרס הציוני‬
‫הט''ו‬
‫מכתבים מאת תיאודור הרצל‪ .‬מחזה לנשף ילדים‬
‫מאת מ‪ [?].‬קרינסקי‪" ,‬ערבונות" )ורשה‪.(1916 ,‬‬
‫מאמר מאת תיאודור הרצל‪" ,‬הקונגרס בבאזל" )תורגם‬
‫ליידיש על ידי מיכאל ברקביץ'(‬
‫העיתון "יודישע רונדשאו" ‪Juedishe" -‬‬
‫‪ ,"Rundschau‬ברלין‬
‫העיתון "יודישע רונדשאו" ‪Juedishe" -‬‬
‫‪ ,"Rundschau‬ברלין‬
‫העיתון "יודישע רונדשאו" ‪Juedishe" -‬‬
‫‪ ,"Rundschau‬ברלין‬
‫העיתון "יודישע רונדשאו" ‪Juedishe" -‬‬
‫‪ ,"Rundschau‬ברלין‬
‫אוסף של דוד מובשוביץ‪ .‬התכתבות ותזכירים שונים‬
‫בעניין הפעילות הציונית בצרפת‬
‫העיתון "‪"Berliner Vereinsbote‬‬
‫תעודות של ה‪American Commission to -‬‬
‫‪ ,Negotiate Peace‬מחלקת המדינה‬
‫ספרי פרוטוקולים של ישיבות הוועד האודיסאי של‬
‫חובבי ציון‬
‫מאמרים מאת מכס נורדאו‪ ,‬מתוך העיתון "‪Neue‬‬
‫‪ ,"Freie Presse‬וינה‬
‫מאמרים בעניין משפט בייליס‪ ,‬מתוך העיתון "‪Neue‬‬
‫‪ ,"Freie Presse‬וינה‬
‫ארכיון מרדכי ון ז'יטלבסקי‪ .‬התכתבות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬עם‬
‫אגודת ציון‬
‫כנסת ישראל‪ .‬חוברות מאת שמש צדקה‪ ,‬דו''חות‬
‫בעניין בית הוועד הכללי‪ ,‬חוברות אי‪-‬ג' )שנים תרמ"ה‬
‫ תרנ"ג(‬‫תמונות ומכתבים אישיים בעניין ראשית ההתיישבות‬
‫החקלאית בנגב )"המצפים"(‬
‫ארכיון מרמור ]?[ קלמן‪ .‬מכתבים נכנסים‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫מאת יוסף חיים ברנר‪ ,‬יצחק בן‪-‬צבי‪ ,‬חיים וייצמן‪[?] ,‬‬
‫וינצבסקי‬
‫עיתונות בריטית מתקופת תיאודור הרצל בעניין ציונות‬
‫‪CM267‬‬
‫חוברת )מס' ‪ (2‬מאת פנחס גרייבסקי‪" ,‬אמת מארץ"‪,‬‬
‫ירושלים )שנת תרנ"ה(‬
‫‪CM243‬‬
‫‪CM245‬‬
‫‪CM246‬‬
‫‪CM247‬‬
‫‪CM248‬‬
‫‪CM249‬‬
‫‪CM250‬‬
‫‪CM252‬‬
‫‪CM253‬‬
‫‪CM254‬‬
‫‪CM256‬‬
‫‪CM258‬‬
‫‪CM259‬‬
‫‪CM260‬‬
‫‪CM261‬‬
‫‪CM262‬‬
‫‪CM263‬‬
‫‪CM264‬‬
‫‪CM266‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1856-1929‬‬
‫‪1899-1913‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1929‬‬
‫‪1899-1916‬‬
‫‪1903‬‬
‫‪1906‬‬
‫‪1908‬‬
‫‪1907‬‬
‫‪1915-1919‬‬
‫‪1896‬‬
‫‪1918‬‬
‫‪1890-1912‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪1909-1937‬‬
‫‪1884-1893‬‬
‫‪1943‬‬
‫‪1909-1918‬‬
‫‪1895‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM268‬‬
‫זכרונות מאת יוליוס מוזס‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על תל אביב‬
‫וירושלים‬
‫עבודת מחקר לתואר שני מאת סם הייניץ )‪Sam‬‬
‫‪Heiniz), "The Jewish Agency & the Jewish‬‬
‫‪ ,"Community in the US‬אוניברסיטת קולמביה‬
‫ארכיון קלמן מארמור‪ .‬התכתבות כללית‪ ,‬בפרט בעניין‬
‫הפעילות הכללית בבריטניה‬
‫זכרונות מאת הרב מ‪ [?].‬גודמן )‪(M.[?] Gudemann‬‬
‫‪CM272‬‬
‫‪CM273‬‬
‫‪CM274‬‬
‫ארכיון הרברט סמואל‪ .‬שני אלבומי תמונות‬
‫שני אלבומי תמונות על מעפילים‬
‫התכתבות בין תיאודור הרצל לבין פרנץ אופנהיימר‬
‫)תרגום מגרמנית ע"י שמשון מלצר(‬
‫מדריך של ארכיון פיק''א בלונדון‬
‫מאמר מאת מיכאל היימן‪" ,‬התנועה הציונית והתוכניות‬
‫ליישוב ארם‪-‬נהריים בתקופה שלאחר הרצל"‬
‫‪CM277‬‬
‫התכתבות בעניין איסוף תרומות עבור יהודי ירושלים‪,‬‬
‫‪) 1850-1851‬תרומות שנאספו ע"י משה מונטפיורי‬
‫אחרי עלילת דמשק‪(1841 ,‬‬
‫התכתבות של יוסף וילפאן‪ ,‬נשיא תנועת המיעוטים‬
‫באירופה‪ ,‬המפקד בארכיון הממלכתי בלובליאנה‪,‬‬
‫בעניין המיעוט היהודי‬
‫תזכיר בעניין מצב יהודי גרמניה‪Der" ,‬‬
‫‪ ,"Reichsregierung‬ינואר ‪1934‬‬
‫תזכיר‪Der Judischen" ,‬‬
‫‪Fluechtlingstransporter. Struma & Mefkrure‬‬
‫‪"im Schwarzen Meer, 1942-1944‬‬
‫התכתובת אישית של צבי בלוסטון‪ ,‬ותעודות שונות‬
‫לשכת הקייזר הגרמני‪ .‬התכתבות בעניין הציונות ומצב‬
‫היהודים בארצות שונות‪ ,‬וקטעי עיתונים‬
‫רשימת התיקים מתוך הארכיון הווינאי בלונדון בעניין‬
‫אדולף אייכמן‬
‫עבודת מחקר מאת ה‪ [?].‬חדרי )‪,(H.[?] Khederi‬‬
‫"‪Foreign policy & domestic pressures: a‬‬
‫‪study of Palestine controversy in American‬‬
‫‪Politics, "1945-1948‬‬
‫מאמרים‪ ,‬בעיקר מאת מכס נורדאו‪ ,‬מתוך "‪Neue‬‬
‫‪ ,"Freie Presse‬וינה‬
‫מכתב מאת אלתר דרויאנוב אל ]?[ ברדיצ'בסקי‬
‫סמינר יהודי תיאולוגי )‪Jewish Theological‬‬
‫‪ .(Seminary‬הץ פרידלנדר ‪ -‬התכתבות בענייני‬
‫הציונות‬
‫קטעים מתוך העיתונות הבריטית בעניין תוכנית אוגנדה‬
‫‪CM269‬‬
‫‪CM270‬‬
‫‪CM271‬‬
‫‪CM275‬‬
‫‪CM276‬‬
‫‪CM278‬‬
‫‪CM279‬‬
‫‪CM280‬‬
‫‪CM281‬‬
‫‪CM282‬‬
‫‪CM283‬‬
‫‪CM284‬‬
‫‪CM285‬‬
‫‪CM286‬‬
‫‪CM287‬‬
‫‪CM288‬‬
‫‪CM289‬‬
‫‪CM290‬‬
‫‪CM291‬‬
‫משרד הפנים של אוסטריה‪ .‬התכתבות בעניין התנועה‬
‫הציונית‬
‫כרטסת המפתח לפרוטוקול הגרמני של הקונגרס‬
‫הציוני הראשון‬
‫קטעים מתוך העיתונות הבריטית‬
‫‪24‬‬
‫‪1964‬‬
‫‪1903-1906‬‬
‫‪1903-1904‬‬
‫‪1941-1951‬‬
‫‪1927-1928‬‬
‫‪1934‬‬
‫‪1964-1964‬‬
‫‪1885-1916‬‬
‫‪1898-1905‬‬
‫‪1940-1945‬‬
‫‪1960-1960‬‬
‫‪1914-1914‬‬
‫‪1884-1928‬‬
‫‪1908-1918‬‬
‫‪1898-1902‬‬
‫‪1897-1911‬‬
‫‪1897-1900‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM292‬‬
‫‪CM293‬‬
‫‪CM294‬‬
‫מכתבים אל הרב אליהו גוטמכר )‪(1796-1874‬‬
‫פנקס שליחות של משה זקס‬
‫המועצה האמריקאית ליהדות ) ‪American Council‬‬
‫‪ .(for Judaism‬התכתבות עם לואיס וולסי )‪Louis‬‬
‫‪ ,(Wolsey‬פרוטוקולים של ישיבות ותזכירים שונים‬
‫‪CM295‬‬
‫‪CM296‬‬
‫מכתבים אל הרב אליהו גוטמכר )‪(1796-1874‬‬
‫ציורים‪ ,‬מאת אסתר לוריא‪ ,‬של טקס הלווייתו של‬
‫משה שרת )רישום(‬
‫ארכיון משה ואלאך‬
‫זכרונות מאת יוסף אריאל )חלק א'(‬
‫ארכיון וינדהם רידס‪ .‬התכתבות אישית‬
‫גיליונות של העיתון "אונזער ווארט"‪ ,‬גרודנו )ביידיש(‬
‫‪CM301‬‬
‫‪CM302‬‬
‫"סיני"‪ ,‬עיתון ציוני‪ ,‬פרס )בפרסית(‬
‫ארכיון אלברט היאמסון‪ .‬תזכירים בעניין הציונות‬
‫והמדיניות בארץ ישראל‬
‫כרטסת של פרוטוקול הקונגרס הציוני השני‬
‫המוזיאון היהודי בבודפשט‪ .‬מכתבים‪ ,‬תעודות ותמונות‬
‫של תיאודור הרצל ומכס נורדאו‬
‫מכתבים מאת הנרייטה סאלד אל לואי גינסברג‪,‬‬
‫בעיקר בענייני ספרות‪ ,‬שנים ‪-1907 ,1903 ,1901‬‬
‫‪1910‬‬
‫צילום המדריך לספריית סוקולוב בלונדון‬
‫תעודות בעניין מדיניות של בריטניה במזרח התיכון‬
‫ארכיון חיים וייצמן‪ ,‬רחובות‪ .‬קטעי עיתונים על‬
‫הקונגרס הציוני הרביעי‬
‫חוברת "דער שקל"‪ ,‬מאת נח בסט; חוברת "היובל"‪,‬‬
‫הוצאת קק''ל; "במערכה"‪ ,‬עיתון השומרים בגרודנה‬
‫‪CM297‬‬
‫‪CM298‬‬
‫‪CM299‬‬
‫‪CM300‬‬
‫‪CM304‬‬
‫‪CM305‬‬
‫‪CM306‬‬
‫‪CM307‬‬
‫‪CM308‬‬
‫‪CM309‬‬
‫‪CM310‬‬
‫‪CM311‬‬
‫רשימת מפתח לפרוטוקול של הקונגרס הציוני השלישי‬
‫‪CM312‬‬
‫‪CM313‬‬
‫יומניו של ישראל מרום )מרימינסקי(‬
‫התכתבות ותזכירים שונים בעניין מלחמת השחרור‪,‬‬
‫פרשת משפחת ויינגרטן‪ ,‬מפות ירושלים וגוש עציון‬
‫‪CM314‬‬
‫‪CM315‬‬
‫‪CM316‬‬
‫‪CM317‬‬
‫יומנו של הלל יפה‬
‫תעודות על שם דב יוסף‬
‫שושלת היוחסין של משפחת הרליץ‬
‫ארכיון חיים וייצמן‪ ,‬רחובות‪ .‬התכתבות ותזכירים‬
‫בעניין הסיעה הדמוקרטית‬
‫תזכירים בעניין פרויקטים של השקאה ופיתוח קרקעות‬
‫בארץ ישראל‬
‫העיתון "‪ ,"Pryszlosc‬לבוב‬
‫תצלומים מתוך הספר "‪Monographie du Palais‬‬
‫‪ "des ieu Baron &la Baronne de Hirsch‬ותמונות‬
‫של ארמון הברון דה הירש‬
‫החלטות של הוועידה השנייה של הסתדרות "החלוץ"‬
‫ברומניה )א' ‪ -‬כ' כסלו שנת תרפ"ג(‬
‫‪CM318‬‬
‫‪CM319‬‬
‫‪CM321‬‬
‫‪CM322‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1860-1870‬‬
‫‪1896-1948‬‬
‫‪1860-1870‬‬
‫‪1965‬‬
‫‪1891-1892‬‬
‫‪1914-1927‬‬
‫‪1934-1935‬‬
‫‪1949-1949‬‬
‫‪1930-1936‬‬
‫‪1898‬‬
‫‪1901-1910‬‬
‫‪1917-1918‬‬
‫‪1900-1900‬‬
‫‪1932-1936‬‬
‫‪1899-1899‬‬
‫‪1944-1945‬‬
‫‪1948-1948‬‬
‫‪1917-1934‬‬
‫‪1929-1935‬‬
‫‪1946‬‬
‫‪1892-1899‬‬
‫‪1922-1923‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM323‬‬
‫‪CM324‬‬
‫‪CM325‬‬
‫‪CM326‬‬
‫‪CM328‬‬
‫‪CM329‬‬
‫‪CM330‬‬
‫‪CM331‬‬
‫‪CM332‬‬
‫‪CM333‬‬
‫‪CM334‬‬
‫‪CM336‬‬
‫‪CM337‬‬
‫‪CM338‬‬
‫‪CM339‬‬
‫‪CM340‬‬
‫‪CM341‬‬
‫‪CM342‬‬
‫‪CM343‬‬
‫‪CM344‬‬
‫‪CM345‬‬
‫‪CM346‬‬
‫‪CM347‬‬
‫‪CM348‬‬
‫‪CM349‬‬
‫‪CM350‬‬
‫תעודות מה‪ Anglo-Jewish Association -‬בדבר‬
‫יחסי ה‪ Conjoint Committee -‬עם הציונים‬
‫תזכיר בעניין תולדות ההכשרה בשבדיה‬
‫רשימות של חברי "החלוץ" בשבדיה‬
‫‪Alvin S. [?] Roth, "Background and origin of‬‬
‫‪the American Jewish Congress", Rabbinic‬‬
‫‪thesis‬‬
‫ספר פרוטוקולים של נס ציונה‬
‫חומר מתוך הארכיון האישי של יוליוס סימון‪ .‬תמונות‬
‫ומכתבים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מאת חיים וייצמן‬
‫התכתבות ותעודות שונות בעניין תולדות כפר תבור‬
‫והסביבה‬
‫תזכיר מאת פרץ לשם )פריץ ליכטנשטיין( "‪A‬‬
‫‪,chronicle of rescue efforts: Iberian Peninsula‬‬
‫‪"October 1943 - January 1944‬‬
‫יומני ארתור רופין המתורגמים לאנגלית‬
‫ועידה "שולחן עגול" לארכיונים )רשם‪-‬קול( בירושלים‪,‬‬
‫‪) 03.09.1970 - 31.08.1970‬בשפות שונות(‬
‫‪ 7‬אלבומים המכילים תצלומים מראשית ההתיישבות‬
‫בגליל העליון‪ :‬גבולות‪ ,‬חרבת צמח‪ ,‬עליית דפנה‪ ,‬טירת‬
‫צבי‬
‫‪ .La Mutua Agricola‬התכתבות של מוסדות ציוניים‬
‫שונים בארגנטינה‬
‫פרוטוקולים של הפדרציה הציונית בדרום אפריקה‬
‫זכרונות מאת הרדי סברזנסקי )בגרמנית(‬
‫האגודה הציונית ביאנינה‪ ,‬יוון‪ .‬התכתבות ודברי דפוס‬
‫שונים‬
‫עבודת מחקר מאת ‪Lewis Jules, "Chapters in‬‬
‫‪the history of the Hebrew Literary‬‬
‫‪,"Renessance in Russia, 1892 - 1924‬‬
‫‪Princeton University‬‬
‫זכרונות מאת יוסף פעמוני על מאסרו ברוסיה‬
‫עבודה מאת פ‪ [?].‬ד‪ [?].‬פארטנברג "‪Liebe wohl‬‬
‫‪) "Europa‬במכונת כתיבה(‬
‫ההסתדרות הציונית בדרום אפריקה‪ .‬התכתבות‬
‫תעודות אישיות של יוליוס ברודצקוס‬
‫התכתבות ופרוטוקולים של ה‪Palestine Maritime -‬‬
‫‪League‬‬
‫חוברת מאת ‪Gary Brenner, Jay Hurvitz, "A‬‬
‫‪contribution to an analysis of the American‬‬
‫‪ ,"Jew‬דבמבר ‪1970‬‬
‫רשימת עיתונות מתוך האוסף של אריה )לייב( רפאלי‪-‬‬
‫צנציפר‬
‫תזכיר מאת הנרייטה סאלד על ספרו של דובנוב‬
‫"פילוסופיה של ההיסוריה היהודית"‪ ,‬עבור "‪Jewish‬‬
‫‪"Publication Society‬‬
‫כרטסת ביאוגרפית של מערכת כתבי חיים וייצמן‬
‫ארכיון יצחק לייב גולדברג‪.Jewish Colonial Trust .‬‬
‫התכתבות כללית‬
‫‪26‬‬
‫‪1915-1917‬‬
‫‪1933-1949‬‬
‫‪1945-1945‬‬
‫‪1896‬‬
‫‪1908-1909‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1943-1944‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1939‬‬
‫‪1907-1917‬‬
‫‪1915-1969‬‬
‫‪1939‬‬
‫‪1912-1953‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪1939‬‬
‫‪1947-1957‬‬
‫‪1913-1923‬‬
‫‪1948-1968‬‬
‫‪1970‬‬
‫‪1901-1903‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM351‬‬
‫זכרונתיו של מרדכי סלצקי‪ ,‬מראשוני עולי ארצות‬
‫הברית שהתיישבו בבלפוריה‬
‫יומן מאת גרטרוד רוזנבלט‪-‬גולדשמיט )גולדסמיט(‬
‫ספר מאת "‪[?].El Crimen de Jabin", J.[?] L‬‬
‫‪Martin‬‬
‫התכתבות של מוריס ה‪ .‬הכסטר‬
‫תיקי משרד החוץ ההולנדי על ארץ ישראל‬
‫תעודות מעזבונו של שמואל טולקובסקי‬
‫גיליון של העיתון "‪ ,"'Budushchnost‬המכיל מאמרים‬
‫וסיפורים מאת ישראל זנגוויל‪ ,‬ס‪ [?].‬ריבקין ואחרים‪,‬‬
‫‪ 15‬בספטמבר ‪1900‬‬
‫עבודת מחקר מאת בורט ויינברג )‪,(Weinberg Burt‬‬
‫"‪The Zionist Comission for Palestine. A study‬‬
‫‪-of the Zionist Question during the pre‬‬
‫‪"mandatory British Occupation in Palestine‬‬
‫‪CM365‬‬
‫עבודת מחקר מאת אלן בויאר )‪" ,(Alain Boyer‬‬
‫‪ ,"Apotre du Sionisme‬אוניברסיטת פריס‬
‫קטעים מתוך יומנו של משה גסטר‬
‫פרוטוקולים של גופים שונים של "הדסה" ו"הדסה‬
‫הצעירה"‬
‫אוסף הרב ראובן מרגלית‪ .‬מכתבים נכנסים מאת‬
‫שונים אל מרגלית ואל ש‪ [?].‬בובר‬
‫ספר מאת מיכאל היימן‪The Uganda" ,‬‬
‫‪Controversy" - Introduction to Volume II‬‬
‫‪.American Joint Distribution Committee‬‬
‫‪,Psychiatric Team Cyprus (Paul Friedman‬‬
‫‪.(Mildred Buchwalder, Sadie Oppenheim‬‬
‫‪Report of Paul Friedman on a survey of the‬‬
‫‪psychological condition of the surviving‬‬
‫‪children in Europe‬‬
‫יומנים של אליהו דובקין‪ .‬שתי חוברות‪ :‬שנים ‪- 1929‬‬
‫‪1934 ,1930 ,1930‬‬
‫צילומים מתוך יומניו של משה גסטר‬
‫עיתון "‪ ,"Jewish Express‬לונדון‪... - 06.07.1904 ,‬‬
‫)ביידיש(‬
‫פנקס השליחויות של ישיבת "שער השמים"‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫שנת תרס"ז‬
‫פנקס המכיל מידע בעניין התרומות של נמן יוסף‬
‫וילהלם )שנים תש"א ‪ -‬תש"ד(‬
‫כרטסת מפתח לפרוטוקול הגרמני של הקונגרס הציוני‬
‫החמישי‬
‫ארכיון מניה וישראל שוחט‪ .‬התכתבות כללית‬
‫מפות ותכניות שונות של המחלקה הטכנית ]החוליה‬
‫של א‪ .‬שפיצר[‬
‫מקווה ישראל‪ .‬תעודות שונות‬
‫פרוטוקולים של ישיבות בית הדין הרבני בעניין משפט‬
‫קרסקי כנגד התאחדות עולי גרמניה‪ ,‬נובמבר ‪ -‬דצמבר‬
‫‪1937‬‬
‫‪CM352‬‬
‫‪CM357‬‬
‫‪CM360‬‬
‫‪CM361‬‬
‫‪CM362‬‬
‫‪CM363‬‬
‫‪CM364‬‬
‫‪CM366‬‬
‫‪CM367‬‬
‫‪CM368‬‬
‫‪CM369‬‬
‫‪CM370‬‬
‫‪CM371‬‬
‫‪CM372‬‬
‫‪CM373‬‬
‫‪CM374‬‬
‫‪CM375‬‬
‫‪CM376‬‬
‫‪CM377‬‬
‫‪CM378‬‬
‫‪CM379‬‬
‫‪CM380‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1912-1913‬‬
‫‪1945‬‬
‫‪1928-1938‬‬
‫‪1891-1915‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪1966‬‬
‫‪1971-1972‬‬
‫‪1914-1917‬‬
‫‪1914-1973‬‬
‫‪1947‬‬
‫‪1929-1934‬‬
‫‪1897-1913‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪1906-1907‬‬
‫‪1940-1944‬‬
‫‪1901‬‬
‫‪1919-1972‬‬
‫‪1937‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM381‬‬
‫‪CM382‬‬
‫‪CM383‬‬
‫‪CM384‬‬
‫‪CM385‬‬
‫‪CM387‬‬
‫‪CM388‬‬
‫‪CM390‬‬
‫‪CM391‬‬
‫‪CM392‬‬
‫‪CM393‬‬
‫‪CM395‬‬
‫‪CM396‬‬
‫‪CM397‬‬
‫‪CM398‬‬
‫‪CM399‬‬
‫‪CM400‬‬
‫‪CM401‬‬
‫‪CM402‬‬
‫‪CM404‬‬
‫‪CM405‬‬
‫הארכיון הממלכתי בברמן‪ .‬תעודות לתולדות הוועד‬
‫"פרופלסטינה" בגרמניה והארגון "פערבאנד נציונאל‪-‬‬
‫דויטשער יודען" )שנות ה‪(20-‬‬
‫ארכיון אישי של יוסף קלרמן‪ .‬התכתבות בעניין פעולות‬
‫ציוניות בבולגריה ורומניה‪ ,‬ספטמבר ‪,1947 - 1944‬‬
‫תעודות‪ ,‬ביניהן הצהרות וקטעי עיתונים‬
‫ארכיון אישי של מורטון ברמן‪ .‬התכתבות עם אשתו‪,‬‬
‫‪Grace Sunshine Berman‬‬
‫פנקס פאדאווה‪ ,‬חלק ב'‬
‫ארכיון אישי של מיכאל ארן‪" .‬זכיונות כלכליים בא''י‬
‫בשנות ה‪) "20-‬עבודת מחקר(‪ .‬הגשת העבודה ‪-‬‬
‫אוקטובר ‪1975‬‬
‫קטעי עיתונים‪ ,‬מאמרים מאת ישראל רייכרט‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬על אהרן אהרונסון‪ ,‬מרדכי ויצחק וילקנסקי‪,‬‬
‫יוסף שפרינצק‪ ,‬אריה לודוויג שטראוס‪ ,‬יצחק יציב‪,‬‬
‫יצחק לופבן‪ ,‬דורה רוזוליו ‪ -‬ארלוזורוב‪ ,‬מרדכי עליאש‪,‬‬
‫אריה פולונסקי‪ ,‬יעקב זנדבנק‪ ,‬חיים ארלוזורוב‪ ,‬אוטו‬
‫ורבורג‬
‫עבודת מחקר מאת שמואל ויליאמס )‪Samuel‬‬
‫‪Williams), "Preliminaries of the Zionist‬‬
‫‪ ,"movements in Palestine‬אוניברסיטת אוהאיו‪,‬‬
‫ארצות הברית‬
‫יומן נסיעה לארץ ישראל מאת ה‪ [?].‬אושינסקי‬
‫תזכיר מאת ]?[ קפלינסקי על המצב של קרן קימת‬
‫לישראל בשנת ‪ ,1914‬תזכיר מאת ש‪ .‬קפלנסקי אל‬
‫ל‪.‬ד‪ .‬ברנדייס‪ 1915 ,‬לערך‬
‫תעודות על הפעילות של יצחק דב )זליגמן בער( למען‬
‫היישוב בארץ ישראל ‪/1865‬תרכ"ה בקירוב ותעודות‬
‫גנאלוגיות‪ ,‬מחלוקת עם שמשון רפאל הירש‬
‫ארכיון אישי של שרלוטה רוטשילד‪ .‬קורות חיים של‬
‫שרלוטה רוטשילד שנכתב בחרוזים )בגרמנית(‬
‫כרטסת מפתח לפרוטוקול הגרמני של הקונגרס הציוני‬
‫השישי )לפי א' ‪ -‬ב'(‬
‫עבודת מחקר מאת יוסף כץ‪" ,‬ראשית של המושבה‬
‫"כנרת" )שנת תשל"ו(‬
‫זכרונות מאת אליהו לוין‪-‬אפשטיין‪ ,‬חלק ב' )ביידיש(‬
‫ארכיון אישי של גיורא יוספטל ‪ -‬מכתבים אישיים‬
‫"יידישער פרלאג"‪" .‬כתב מכונה" לחלק השלישי של‬
‫ספרו מאת אדולף בהם )‪Adolf Boehm) "Die‬‬
‫‪ Zionistische Bewegung" - 7‬פרקים‬
‫ארכיון מקווה ישראל‪" .‬פנקס האוצר" של ועד חלוצי‬
‫יסוד המעלה‬
‫תמונות על מקווה ישראל‬
‫‪ .American Jewish Historical Society‬ארכיון‬
‫סטיפן וייז‬
‫מכתבים מאת תיאודור הרצל אל פליצה ראבנה‬
‫העיתון "הצופה"‬
‫‪28‬‬
‫‪1920-1929‬‬
‫‪1944-1947‬‬
‫‪1926-1948‬‬
‫‪1975‬‬
‫‪1929‬‬
‫‪1898‬‬
‫‪1914-1915‬‬
‫‪1865-1865‬‬
‫‪1903‬‬
‫‪1975-1976‬‬
‫‪1945-1962‬‬
‫‪1925-1929‬‬
‫‪1902-1904‬‬
‫‪1903-1906‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM408‬‬
‫‪CM409‬‬
‫‪CM411‬‬
‫‪CM412‬‬
‫‪CM413‬‬
‫‪CM414‬‬
‫‪CM415‬‬
‫‪CM416‬‬
‫‪CM417‬‬
‫‪CM418‬‬
‫‪CM419‬‬
‫‪CM420‬‬
‫‪CM421‬‬
‫‪CM422‬‬
‫‪CM423‬‬
‫ארכיון אישי של זברה וילבוש‪ .‬מאמר מאת נחום‬
‫וילבושביץ על הבעיות הכלכליות בארץ ישראל )שנת‬
‫‪ 1906‬בערך(‬
‫ארכיון אישי של זברה וילבוש‪ .‬אלבום התכתבות של‬
‫ישעיהו גיסת עם אישי ציבור‬
‫ארכיון אישי של בנימין יפה‪ .‬שירים מאת לייב יפה ודף‬
‫של השלמות ל"ביבליוגרפיה" לכתבי לייב יפה‬
‫העיתון "החרות" )כרכים ‪ ,(9 - 8 ,6 - 3‬ירושלים‬
‫עבודת מחקר מאת אלי דסברג‪Herinneringen" ,‬‬
‫‪,aan de Misrachie Hachsjarah in Nederland‬‬
‫‪"1918-1934‬‬
‫ארכיון אישי של חוה פלץ‬
‫חברת רסק''ו‪ .‬פרוטוקולים של דירקטוריון‬
‫‪ ,26.10.1934 - 12.03.1934‬פרוטוקולים של אספות‬
‫כלליות ‪15.01.1954 - 07.05.1935‬‬
‫ארכיון אישי של קורא אשל‬
‫זכרונות של אשר בן ארי )‪Ardnold Loewisohn‬‬
‫‪ ,(Gladbach‬ממינכן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בעניין ייסוד קיבוץ‬
‫הזורע‬
‫תיקים של משרד החוץ הצרפתי בנוגע לציונות‪- 1899 ,‬‬
‫‪1914 - 1911 ,1907‬‬
‫חברת רסק''ו‬
‫יומני נחמן אלכסנדרון )לשעבר אלכנדרובסקי(‬
‫תיקים מתוך משרד החוץ הגרמני בעניין הציונות‬
‫ארכיון אישי של סטיפן וייז‬
‫ספר מאת שמעון רובינשטיין "על מפתנה של תקופה‬
‫חדשה"‪ ,‬סוגיות חשובות לעיצוב גורל היישוב היהודי‬
‫בארץ ישראל מהשנה האחרונה לשלטון הטורקי ועד‬
‫למאורעות תרפ''ט‪1917-1929 ,‬‬
‫‪CM425‬‬
‫תזכיר מאת ]?[ טייטלר‪,"St. Gellener Chronik" ,‬‬
‫ופרוטוקולים של ארגון ציוני בגאלן )שוויץ(‬
‫‪CM426‬‬
‫ההסתדרות הציונית בדרום אפריקה‪ .‬הוועד הפועל‪.‬‬
‫התכתבות כללית‬
‫משרד הכשרת היישוב‬
‫אלבום תמונות של אסתר קלוורי )‪(Esther Calvary‬‬
‫‪CM431‬‬
‫‪CM432‬‬
‫הארכיון הציבורי בקנדה ‪ -‬רשימות שונות‬
‫חוברות בעניין היהדות שיצאו ברומניה‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫מאת ‪Bally, "Reconstituyirea Nationalitatii‬‬
‫‪ ,"Israelite‬מאת ‪Din Teara, "Chestiunea‬‬
‫‪epitropielor. Asezemintelor filantropice‬‬
‫‪"israelite‬‬
‫עיתונים "האמת" )ניו יורק‪" ,(1894-1895 ,‬עץ הדעת"‬
‫)ניו יורק ‪" ,(1896‬העת" )למברג‪" ,(1907 ,‬הלאומי"‬
‫)ניו יורק ‪ .(1888-1889‬ספר של הוועד לכחמי בית‬
‫ישראל )וינה‪ ,(1880 ,‬בית ועד חכמים )ניו יורק ‪(1903‬‬
‫‪CM434‬‬
‫תיק של הסדרה "ישראל" מתוך ארכיון כי"ח‬
‫‪CM428‬‬
‫‪CM430‬‬
‫‪CM433‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1906‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪1910-1917‬‬
‫‪1918-1934‬‬
‫‪1924-1934‬‬
‫‪1934-1954‬‬
‫‪1925-1927‬‬
‫‪1899-1914‬‬
‫‪1936-1962‬‬
‫‪1939-1970‬‬
‫‪1922-1943‬‬
‫‪1841-1968‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1915-1942‬‬
‫‪1970-1987‬‬
‫‪1909-1979‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1864-1919‬‬
‫‪1894-1907‬‬
‫‪1868-1940‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM435‬‬
‫‪CM437‬‬
‫‪CM438‬‬
‫‪CM439‬‬
‫‪CM440‬‬
‫קרן קימת לישראל בלבוב‬
‫תיקים נבחרים מארכיון יצחק מ‪ .‬רובינוב‬
‫העיתון "עדות לישראל"‪ ,‬ניו יורק‪ ,‬גיליונות ‪1-3‬‬
‫קרן היסוד בלבוב‬
‫תיקים נבחרים על הפעילות הציונית ברוסיה מתוך‬
‫פונד ‪) 102‬מחלקת המשטרה במשרד הפנים הרוסי‪,‬‬
‫ה"אוכרנה" )‪ ,(Ochrana‬ומתוך פונד ‪) 1741‬אוסף‬
‫כרוזים ועלונים בלתי ליגלים השמורים בידי המשטרה(‬
‫‪CM441‬‬
‫‪CM442‬‬
‫‪CM443‬‬
‫ביטאון "‪ ,"Evrejskaja nedelja‬סנט‪-‬פטרסבורג‬
‫ביטאון "‪ ,"Evrejskaja nedelja‬סנט‪-‬פטרסבורג‬
‫העיתון "‪Berith Chaloetsim datmi'im‬‬
‫‪ ,"beholland‬אמסטרדם‬
‫ספר מאת פנחס גרייבסקי‪" ,‬מלחמת היהודים במיסיון‬
‫משנת תקפ''ד עד היום‬
‫הזה"‬
‫‪CM444‬‬
‫‪CM445‬‬
‫‪CM446‬‬
‫‪CM447‬‬
‫‪CM448‬‬
‫ספר מאת ‪.Bernstein, F., K.J. Edersheim, M.J‬‬
‫‪,"Simons, "Niederlandische Zionistenbond‬‬
‫אמסטרדם‬
‫ספר מאת ]?[‪" ,‬די יידישע אוטונומיע און דער‬
‫נאציונאלער סאקראטאריאט אין אוקראינע"‪ ,‬קייב‬
‫ספר היובל ליעקב רוזנהיים‪ ,‬פרנקפורט‪1931 ,‬‬
‫ההסתדרות הציונית של מזרח גליציה‪ ,‬לבוב )למברג(‬
‫‪CM449‬‬
‫‪CM450‬‬
‫‪CM451‬‬
‫‪CM452‬‬
‫‪CM453‬‬
‫‪CM454‬‬
‫‪CM455‬‬
‫‪CM456‬‬
‫‪CM457‬‬
‫‪CM458‬‬
‫‪CM459‬‬
‫‪CM460‬‬
‫פרוטוקולים ומכתבים יוצאים בעניין סמינר לוינסקי‬
‫הנוער הציוני בלבוב‬
‫הנוער העברי בלבוב‬
‫ציונים בעלי מקצוע בלבוב‬
‫החלוץ הכלל ציוני בלבוב‬
‫מערכת העיתון "השבוע הציוני" בלבוב‬
‫הארגון הציוני "אחווה" בלבוב‬
‫חברת "החלוץ" בלבוב‬
‫חברת "הנוטע" בלבוב‬
‫מועדון "מכבי" בלבוב‬
‫תיקים נבחרים מתוך ארכיון אמיל מרגוליס‬
‫אגודות ציוניות בקאבאללו )יוון(‪ .‬פרוטוקולים וחשבונות‬
‫שונים‬
‫האגודה הציונית של ברלין‬
‫האיגוד העולמי של סטודנטים יהודיים‪ ,‬וינה‬
‫הארגון הארצי של מפלגת המדינה העברית‬
‫באוסטריה‪ ,‬וינה‬
‫הנציגות הקבועה בצרפת של הסוכנות היהודית לארץ‬
‫ישראל‪ ,‬פריס‬
‫תעודות בנוגע לקרן קימת לישראל והחלוץ בפולין‬
‫מתוך ארכיונו האישי של דב בן יעקב‬
‫קרן קימת לישראל‪ ,‬הוועדה המרכזית לצרפת‪ ,‬פריס‬
‫‪CM468‬‬
‫קרן היסוד‪ ,‬הוועדה המרכזית לצרפת‪ ,‬פריס‬
‫‪CM462‬‬
‫‪CM463‬‬
‫‪CM464‬‬
‫‪CM465‬‬
‫‪CM466‬‬
‫‪CM467‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1928-1939‬‬
‫‪1875-1936‬‬
‫‪1887-1890‬‬
‫‪1921-1939‬‬
‫‪1889-1917‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪1913‬‬
‫‪1935-1939‬‬
‫‪1935‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪1920-1927‬‬
‫‪1931‬‬
‫‪1920-1939‬‬
‫‪1911-1924‬‬
‫‪1930-1939‬‬
‫‪1928-1930‬‬
‫‪1933-1939‬‬
‫‪1930-1939‬‬
‫‪1930-1937‬‬
‫‪1926-1939‬‬
‫‪1925-1939‬‬
‫‪1930-1933‬‬
‫‪1931-1939‬‬
‫‪1877-1943‬‬
‫‪1915-1939‬‬
‫‪1924-1936‬‬
‫‪1933-1938‬‬
‫‪1937-1940‬‬
‫‪1929-1934‬‬
‫‪1909-1940‬‬
‫‪1940‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
31
1844-1940
1936-1940
1929-1943
1940
1920-1930
1937-1940
1945-1998
1919-1937
1921-1922
1886-1888
1977
1955
1958-1963
1841-1987
1972
1968
1953
1955
1961
(‫ארגונים ציוניים ויהודיים בבלגיה )אוסף‬
‫ פריס‬,‫משרד הקונגרס היהודי העולמי‬
‫ארכיון אישי של אוטו וליש‬
(‫ארגונים ציוניים ויהודיים בצרפת )אוסף‬
‫ בריסל‬,"‫מערכת כתב העת הציוני "התקווה‬
(‫ארגונים ציוניים ויהודיים בצרפת )אוסף‬
‫ארכיון אישי של ארתור קסטלר‬
‫ארכיון אישי של איתמר לוין‬
‫שרידי ארכיונים של מספר מוסדות ציוניים באוסטריה‬
‫)פונד זה הוא ככל הנראה חלק מהאוסף שנאסף‬
‫ בלינץ שתוכנן‬Fuehrermuseume -‫לצורך הצגתו ב‬
(‫על ידי הנאצים‬
CM469
CM470
CM472
CM473
CM474
CM475
CM476
CM477
CM478
‫ המכיל בולטינים של‬,‫ רומניה‬,"Mantuirea" ‫ העיתון‬CM479
"Eretz Israel" ,‫ציוני רומניה‬
,(David H. Oden) ‫ עבודת מחקר מאת דוד אודן‬CM480
,Israel's Foreign Policy in the United Nations"
‫ אוניברסיטת‬,"Security Aspects .1948-1967
‫פנסילבניה‬
‫ רומניה‬,‫ בוקרסט‬,"Revista Israelita" ‫ העיתון‬CM481
.Arnold P) ‫ עבודת מחקר מאת ארנולד קרמר‬CM482
,Kramer), "Soviet Bloc Relations with Israel
‫ אוניברסיטת ויסקונסין‬,"1947-1953
.Edward B) ‫ עבודת מחקר מאת אדוורד גליק‬CM483
Glick), "The Policies of the Latin American
Governments toward Israel in the Unites
‫ אוניברסיטת פלורידה‬,"Nations
Marnin) ‫ עבודת מחקר מאת מרנין פיינשטיין‬CM485
‫ " עשרים וחמש שנים הראשונות של‬,(Feinstein
‫ עבודת‬,(1906 - 1982 ,‫הציונות בארצות הברית‬
‫( על‬Samuel Grand) ‫מחקר מאת שמואל גרנד‬
‫אירגוני הנוער הציוני בארצות הברית‬
‫ לונדון‬,Jewish Chronicle -‫ מפתחות לעיתון ה‬CM487
Ichilov Orit, "Process of Institutionalization of CM1000
nationalist social movements", The City
University of New York
Miller Donald Herbert, "A history of CM1001
Hadassah", 1912-1935", New York University
Khouri, Fred John, "The Arab States in the CM1002
:United Nations (a study of Political Relations
(1945-1950
Plotkin, Arieh Leopold, "Israel's role in the CM1003
,"United Nations: An analytical study
Princeton University
Brook David, "The United Nations and the CM1004
,"Arab-Israel armistice system, 1949-1959
Columbia University
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
32
1969
1973
1973
1956
1968
1958
1974
1975
1968
1973
1973
Siverson, Randolph Martin, "Inter-Nation CM1005
conflict, diadic & mediated: Egypt, Israel and
the United Nations, 1956-1957", Stanford
University
Hyatt, David Mayer, "The United Nations and CM1006
the partition of Palestine", The Catholic
University of America
Windmueller, Steven Fred, "American Jewish CM1007
interest groups: their role in the shaping
United States foreign policy in the Middle
,East. A study of teo time periods: 1945-1948
University of Pennsylvania ,"1955-1958
Order Irwin, "The United States and the CM1008
Palestine Mandate, 1920-1948: a study of the
,"impact of interest groups on foregn policy
Columbia University
Bierbrier, Doreen, "The American Zionist CM1009
Emergency Council: an analysis of a
pressure group", Brandeis University
Grand, Samuel, "A history of Zionist Youth CM1010
organizations in the United States from their
inception to 1940", Columbia University
:Knee, Stuart Eugene, "Vision and Judgment CM1011
the American Critics of the Zionist
Movement, 1917-1941", New York University
Phipps, James Ronald, "Critical observations CM1012
about Identity. Thetoric in representative
strategies of the American Jewish
Comminities", Ohio State University
Shorrock, William Irwin, "France in Syria and CM1013
Lebanon, 1901-1914. Prewar origins of the
mandate", University of Wisconsin
Hershberg, Marshall Amnon, "Ethnic interest CM1014
groups and foreign policy: a case study of the
activities of the organized Jewish community
in regard to the 1968 decision to sell
Phantom Jets to Israel", University of
Pittsbugh
El-Azhary, Mohammad Shaaban, "Potential CM1015
groups in American Politics: the case of
American Jews", University of Maryland
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
33
1972
1964
1976
1964
1958
1976
1966
1973
1961
1971
1976
1975
Hanauer, Edmund Raas, "An analysis of CM1016
conflicting Jewish positions regarding the
,nature and political role of American Jews
,"with particular emphasis on poltical Zionism
American University
Shapiro, Yohanathan, "Leadership of the CM1017
,"American Zionist Organization, 1897-1930
.Columbia University, 307 p
:Neustadt-Noy, Isaac, "The unending task CM1018
efforts to unite American Jewry from the
American Jewish Congress to the American
Jewish Conference", Brandeis University
Reich, Bernard, "Israel's foreign policy: a
,"case study of small state diplomacy
University of Virginia
Gutmann, Edwin Emanuel, "The
development of local government in
Palestine: background to the study of local
,administration in Israel", Columbia University
.p 307
Elkin, Judith Laikin, "History of the Jews of
,"Latin America in 19th and 20th centuries
University of Michigan
El-Kammash, Magdi Mohamed, "an analysis
of the process of development of the
EgyptianEconomy with special reference to
the supply approach to economic
development", Duke University
Balboni, Alan, "A study of the efforts of the
American Zionists to influence the
formulation and conduct United states foreign
policy during the Roosevelt, Truman, and
Eisenhower administrations", Brown
University
Aharoni, Yair, "An analysis of decision
,"making processes in foreign investments
Harvard University
Shaoul, Eshagh Emran, "Cultural values and
foreign policy decision-making in Iran: the
case of Iran's recognition of Israel", the
George Washington University
Brown, Michael Gary, "Jewish Foundation in
Canada: the Jews, the French, and the
English to 1914", the University on New York
at Buffalo
Zogby, James Joseph, "Arabs in the
promised land: the emergence of nationalist
,"consciousness among the Arabs of Israel
Temple University
CM1019
CM1020
CM1021
CM1022
CM1023
CM1025
CM1026
CM1027
CM1028
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
34
1961
1931
1923-1961
1951
1919
1947
1885-1947
1956
1945-1947
1943-1946
1919
1930
1922-1936
-Kleine, Earl Oliver, "the Suez crisis: anglo
,"American relations and the United Nations
.Princeton University, 433 p
Levin, S.I. and Boyden Edward A., "The
Kosher code of the Ordodox Jew", The
University of Minessota Press
‫ הוצאת‬,"‫ "אין און ארום זיוניזם‬,‫ספר מאת יעקב כהן‬
(‫ביאליסטוק )ביידיש‬
The United States and the Jews. Various
materials regarding presidents of the United
,States, Calvin Coolidge, Herbert Hoover
Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight
Eisenhower, John Kennedy, including
materials on the relations of Eleanor
Roosevelt with the Jews and newspaper
clippings
Lamm, Hans, "Ueber der Innere und Aussere
Entwicklung des Deutschen Judentums in
Dritten Reich", Fridrich-Alexandor Universitaet
CM1029
CM1030
CM1031
CM1033
CM1034
Statement concerning the treatment of" CM1035
,"consientious objectors in the army
Secretary of Washington Government
Printing Office
,(Correspondence with Jacob Kahan (Kahn CM1036
the Keren Kajemeth LeIsrael in Poland, Lodz
Al Hamishmar", New York, 1916; "Jewish"
American Friday", 1947; Constitution of
Hevrah Hovevei Zion, 1885
Halperin Samuel, "American Zionism: the
,"building of a political interest group
Washington University
Correspondence and memoranda of the
American Zionist Council in New York
William Clay Cole ‫התכתבות אישית של‬
‫יומנו של לוסיאן וולף מוועידת השלום בלונדון‬
-Les Tribus Nomades et Semi" ,‫חוברת‬
Nomades, Des Etats du Levant Places Sous
Mandat Francais", Haut-Commissariat de la
Republique Franceise, Beyrouth
CM1037
CM1038
CM1039
CM1040
CM1041
CM1042
Erez Israel", the Official Bulletin of the" CM1043
Zionist Organization of Romania (in
Romanian), 1922-1929; Bulletinul (in
Romanian), 1932-1936; "Anuarul", Scoalei
Secundare izr. - rom. de fete, 1902 (in
(Romanian
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
35
1915-1918
1903
1934
1973
1939
1948
1938-1944
1891
1950
1979
1902-1903
1897-1902
1925-1930
1942
1936-1944
1925
1937
The War) ‫ התכתבות של משרד המלחמה הבריטי‬CM1044
‫ בין היתר בעניין זאב ז'בוטינסקי והשתתפות‬,(Office
‫של חיילים יהודיים במלחמת העולם הראשונה‬
Hevrat Zion. Four letters of Hevrat Zion in CM1045
,Baltimore to Hevrat Hovevei Zion in Odessa
from Droyanov Gallant to Horowitz
‫ התכתבות ותזכירים שונים‬.‫ אוסף של פליכס ורבורג‬CM1046
‫ אוסף תמלילי הראיונות עם הנוער היהודי בארצות‬CM1047
Oral History .‫הברית בעקבות מלחמת יום כיפור‬
,Collection, The Iom Kippur War. Glen Rock
"American school children and the war"
:Bulletin Catholique, "La Question d'Israel
,"Les Origins de la Declaration Balfour
Paris,1/09/1939
,‫ במאי‬04-14 ,'‫ד‬-'‫ ישיבות א‬,‫חוברת "מועצת העם‬
-'‫ ישיבות א‬,‫"; חוברת "מועצת המדינה הזמנית‬1948
"1948 ‫ספטמבר‬-‫ מאי‬,'‫כא‬
-Zionews", New York, Vol. 1-5, May 1938"
(July 1944 (incomplete
Revista Israelita", Bucuresti, Redactiunea si"
Administratiunea
Evans, Richard I.[?], "Personal values as
factors in anti-semitism", Michigan State
Collage
Haron, Miriam Joyce, "Anglo-American
-relations and the question of Palestine, 1945
Fordham University ,"1947
German Committee for the Settlement of
Palestine (Deutsches Committee pro
Palaestina zur Foerderung der Judischen
Palaestinasiedling). Manifesto, list of
members
Diary of Colonel Goldsmid, Vol. 1,2
Herzl Letters
‫ התכתבות עם חיים וייצמן‬.‫אוסף פליכס ורבורג‬
"‫העיתון "דאס יידישע פאלק‬
Documents concerning Jewish matters from
the White House papers of Franklin Roosevelt
CM1048
CM1050
CM1051
CM1052
CM1053
CM1054
CM1055
CM1056
CM1057
CM1058
CM1059
CM1060
Ze'ev Jabotinsky, "A poket edition of several CM1061
stories mostly reactionary", Paris
(‫ תמונה )קבוצת אנשים בלתי מזוהה‬CM1063
On the interpretation" ,‫]?[ הורוביץ‬.'‫ תזכיר מאת ס‬CM1065
"of relevant clauses of the Mandate
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
‫‪CM1066‬‬
‫מכתבים שונים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬של ההסתדרות הציונית‬
‫בבולגריה אל ]?[ שץ‪ ,‬מכתבי שמריה לוין אל לוריא‬
‫)ברוסית(‪ ,‬צילום מאמר מתוך ספר ]?[‪" ,‬השאלה‬
‫היהודית וסוציאליזם" )ברוסית( וקטעים נבחרים על‬
‫ההיסטוריה של פולין )בפולנית ולטינית( מהמאה ה‪-‬‬
‫‪ ,16‬דו"חות ותזכירים‬
‫‪ 2‬תמונות של ]?[ )קבוצת אנשים(‬
‫מאמרים שונים‪ ,‬בעיקר על הציונות והעם היהודי מתוך‬
‫עיתונות‬
‫תמונות שונות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬של היישוב היהודי בארץ‬
‫ישראל‬
‫תמונות מתוך האלבום הפרטי של חנה בודנהיימר‬
‫נאום של תיאודור הרצל בקונגרס החמישי‬
‫מוזיאון הרצל‪ .‬מפות ומכתבים אישיים‬
‫התכתבות של סטפן וייז‬
‫תמונות שונות‬
‫התכתבות בין ההוצאה לאור‪" ,‬דרום" של מיכאל‬
‫רבינוביץ‪ ,‬ירושלים‪ ,‬ו‪ [?]-‬רבגינד‪ ,‬ניו יורק‪ ,‬שנת תרצ"ב‬
‫‪CM1095‬‬
‫‪CM1096‬‬
‫‪CM1097‬‬
‫קטעי עיתונים שונים‬
‫התכתבות של לואיס ברנדייס עם שונים‬
‫‪Leon Kohn. Memorandum on constitution of‬‬
‫‪Israel‬‬
‫עיתון "העולם"‬
‫"‪Ten Yars of Zionism", a pamphlet, publisher‬‬
‫‪house "Die Welt", Cologne, inckuding reports‬‬
‫‪on Jewish National Fund‬‬
‫‪ 2‬מאמרים מאת אברהם נדר‪" ,‬אחדות הפרט‬
‫והסביבה‪ :‬עקרונות טיפול בנוער עזוב"‪" ,‬הטיפול‬
‫האינדיבידואלי בבני נוער עזובים )צילומים מתוך ספר(‬
‫‪CM1067‬‬
‫‪CM1071‬‬
‫‪CM1073‬‬
‫‪CM1079‬‬
‫‪CM1081‬‬
‫‪CM1089‬‬
‫‪CM1090‬‬
‫‪CM1093‬‬
‫‪CM1094‬‬
‫‪CM1098‬‬
‫‪CM1099‬‬
‫‪CM1100‬‬
‫‪,Alliance Israelite Universelle. Ecoles Safed CM1101‬‬
‫‪(Levi (Lasare‬‬
‫‪ CM1102‬קטעים מתוך העיתון "‪"Zion‬‬
‫‪Cahnman Werner, "Report about the CM1103‬‬
‫‪discovery of Theodor Herzl's correspondence‬‬
‫‪"with the Munich Jewish Committee‬‬
‫‪CM1104‬‬
‫‪CM1114‬‬
‫‪CM1116‬‬
‫‪CM1167‬‬
‫‪CM1168‬‬
‫‪CM1169‬‬
‫העיתון "‪American Hebrew", 13/01/1899‬‬
‫המכילים פרסומים אודות תיאודור הרצל‬
‫פרוטוקולים של ישיבות מועצת המנהלים ואסיפות‬
‫כלליות‬
‫מאמרים מאת בן נון על ארץ ישראל‬
‫‪Summaries and reports on Zionism, including‬‬
‫‪report on Zionism by Campbell‬‬
‫‪,Ralph Lerner, "Political thought of Pinsker‬‬
‫‪Herzl", PhD Thesis‬‬
‫‪Ezra Sadan, "Agricultural settlements in‬‬
‫‪Israel: a study in resource allocation", PhD‬‬
‫‪Thesis of University of Chicago‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1898-1955‬‬
‫‪1949-1950‬‬
‫‪1931-1932‬‬
‫‪1897-1905‬‬
‫‪1919-1920‬‬
‫‪1936‬‬
‫‪1907‬‬
‫‪1888-1896‬‬
‫‪1895‬‬
‫‪1899‬‬
‫‪1969-1991‬‬
‫‪1924-1925‬‬
‫‪1963‬‬
‫‪1953‬‬
‫‪1962‬‬
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
37
1973
1906
1916
1956
1950
1929-1945
1906-1929
1962-1976
1954
1971-1978
1921-1923
1962-1968
1929-1952
1945-1970
1957-1969
1958-1969
1945-1947
1947-1952
1952-1954
Kies Eleonor Naomi "Constituency support to CM1171
the Israeli party sistem on analysis of
"elections in Jerusalem, 1959-1965
"Yiddischer Kempfer" ‫העיתון‬
"The Maccabean" ‫העיתון‬
"Buch der Nerrheit" ,‫ספר מאת תיאודור הרצל‬
Lichheim R.[?], "Sheaf Yashuv", pp. 352-632
(‫)ספר‬
[?].Jerusalem Liturature review", edited by J"
Kreppel, Jewish Institute of religion
‫התכתבות בין פרנקלין רוזוולט ושטפן וייז‬
.General records of the Department of State
State Decimal File
‫ארכיון אישי של ]?[ גיטלזון‬
,Items from the American Jewish Archives
Mack Julian M.[?]. Items taken from the
Hirace M.[?] Kallen, Felix M.[?] Warburg, and
Jacob H.[?] Schiff collections
‫ תל אביב‬,"‫העיתון "הצופה‬
‫התכתבות עם ישעיהו גיאת בעניין קליטת יוצאי תימן‬
‫בישראל‬
-Young Judean Zionist Society, 06/10/1921
21/11/1923
.Zionist Federation of Australia. Z.F.A.N.Z
Reports, 27/01/1962 - 07/04/1968
.Zionist Federation of Australia. Z.F.A.N.Z
Plenary Sessions. Reports to and of
Conferences from 2nd-15th Conference
.Zionist Federation of Australia. Z.F.A.N.Z
Plenary Session of the zionist Federation of
,australia and New Zealand. 12th, 16th, 17th
19th, 24th
.Zionist Federation of Australia. Z.F.A.N.Z
Plenary Sessions
.Zionist Federation of Australia. Z.F.A.N.Z
18th, 20th, 21st, 22nd, 23rd Annual
Conferences, Reports to the 18th Annual
Zionist Conference
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
08/02/1945-28/05/1947
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
08/06/1947-11/02/1952
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
19/02/1952-04/10/1954
CM1173
CM1174
CM1175
CM1176
CM1177
CM1184
CM1185
CM1186
CM1187
CM1195
CM1197
CM1200
CM1201
CM1202
CM1203
CM1204
CM1205
CM1206
CM1207
CM1208
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
38
1954-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1961
1961
1961-1964
1964-1968
1968-1969
1921-1969
1963
1969
1966
1968
1969-1970
1891-1895
1860-1904
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
21/10/1954-20/05/1957
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
03/06/1957-04/02/1958
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
04/03/1958-16/06/1959
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
16/06/1959-22/06/1961
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
22/06/1961-13/09/1961
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
10/10/1961-15/10/1964
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
05/11/1964-18/03/1968
Zionist Federation of Australia and New
,Zealand (Z.F.A.N.Z.). Executive Minutes
26/06/1968-27/11/1969
Zionist Federation of Australia and New
Zealand (Z.F.A.N.Z.). Victorian State Zionist
Council Minutes 25/09/1921-18/03/1969
Zionist Federation of Australia and New
Zealand (Z.F.A.N.Z.). State Zionist Council of
Victoria. Report of Annual Assambly
02/12/1963-10/12/1963
Zionist Federation of Australia and New
Zealand (Z.F.A.N.Z.). Annual Assambly of
the S.Z.C.V. Annual Report 1969
Zionist Federation of Australia and New
Zealand (Z.F.A.N.Z.). Report of the Annual
-Assambly of the S.Z.C.V. 19/02/1966
20/02/1966
Zionist Federation of Australia and New
Zealand (Z.F.A.N.Z.). Reports of the Annual
-Assambly of the S.Z.C.V. 30/11/1968
01/12/1968
Zionist Federation of Australia and New
Zealand (Z.F.A.N.Z.). State zionist Council of
Victoria. Annual reports
Theodor Herzl. Berichte aus Paris an die
Neie Freie Presse" in Wien, 1891-1895"
Theodor Herzl. Briefe, Von der Jugendzeit
(bis zum Tode (1860-1904
CM1209
CM1210
CM1211
CM1212
CM1213
CM1214
CM1215
CM1216
CM1217
CM1218
CM1219
CM1220
CM1221
CM1222
CM1223
CM1224
‫מדריך חטיבות ארכיוניות ואוספים‬
‫חטיבות ואוספים מוסדיים‬
39
1961
1958
1952-1964
1988
,Gosudarstvennyj archiv Odesskoj oblasti CM1225
.Guid to the archival record groups, by A.D
Bachinsky, S.Ia. Borovoi, Odessa, 1961
Tsentralnyj gosuderstvennyj istoricheskij CM1226
archiv USSR v Kieve, Guid to the archival
record groups, by E.M.Apanovich, 1958
Unesco Bulletin for" ,‫ מאמרים מתוך כתבי העת‬CM1227
,"Libraries", "The American Archivist
‫ בעניין תכניות בנייה‬,"Archivisches Zeitschrift"
‫ כולל תרשימים‬,‫לארכיונים‬
Judaica Serials and ephemera.Checklist no CM1228
Yiddish pamphlets .16