קרינה וחומר

Comments

Transcription

קרינה וחומר
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫סוג הבחינה‪:‬‬
‫‬
‫מועד הבחינה‪:‬‬
‫מספר השאלון‪:‬‬
‫‬
‫נספח‪:‬‬
‫בגרות לבתי ספר על־יסודיים‬
‫א‪.‬‬
‫בגרות לנבחנים אקסטרניים‬
‫ב‪.‬‬
‫קיץ תשע"א‪2011 ,‬‬
‫‪654 ,036541‬‬
‫נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל–‪ 5‬יח"ל‬
‫פיזיקה‬
‫קרינה וחומר‬
‫לתלמידי ‪ 5‬יחידות לימוד‬
‫הוראות לנבחן‬
‫א‪.‬‬
‫משך הבחינה‪ :‬שעה ושלושה רבעים (‪ 105‬דקות)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫מבנה השאלון ומפתח ההערכה‪:‬‬
‫בשאלון זה חמש שאלות‪ ,‬ומהן עליך לענות על שלוש שאלות בלבד‪.‬‬
‫לכל שאלה — ‪ 33 13‬נקודות; ‪ 100 = 33 13 # 3‬נקודות‬
‫ג‪ .‬חומר עזר מותר בשימוש‪ )1( :‬מחשבון‪.‬‬
‫(‪ )2‬נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה המצורף לשאלון‪.‬‬
‫‬
‫ד‪ .‬הוראות מיוחדות‪:‬‬
‫(‪ )1‬ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת‪ .‬תשובות לשאלות נוספות לא ייבדקו‪.‬‬
‫(התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה‪).‬‬
‫(‪ )2‬בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב‪ ,‬רשֹום את הנוסחאות שאתה משתמש בהן‪.‬‬
‫כאשר אתה משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות‪ ,‬כתוב במילים את פירוש הסימן‪.‬‬
‫‬
‫לפני שאתה מבצע פעולות חישוב‪ ,‬הצב את הערכים המתאימים בנוסחאות‪ .‬רשֹום‬
‫את התוצאה שקיבלת ביחידות המתאימות‪ .‬אי–רישום הנוסחה או אי–ביצוע ההצבה‬
‫או אי–רישום יחידות עלולים להפחית נקודות מהציון‪.‬‬
‫(‪ )3‬כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני השאלה‪ ,‬רשום ביטוי מתמטי הכולל‬
‫את נתוני השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר להשתמש גם בקבועים בסיסיים‪,‬‬
‫כגון תאוצת הנפילה החופשית ‪ g‬או מהירות האור ‪.c‬‬
‫(‪ )4‬בחישוביך השתמש בערך ‪ 10 m/s2‬לתאוצת הנפילה החופשית‪.‬‬
‫(‪ )5‬כתוב את תשובותיך בעט‪ .‬כתיבה בעיפרון או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור‪.‬‬
‫השתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫כתוב במחברת הבחינה בלבד‪ ,‬בעמודים נפרדים‪ ,‬כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים‪ ,‬חישובים וכדומה)‪.‬‬
‫רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה‪ .‬רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!‬
‫ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫‪/‬המשך מעבר לדף‪/‬‬
‫‪--‬‬
‫ענה על שלוש מהשאלות ‪.5-1‬‬
‫פיזיקה‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪ + 654 ,036541‬נספח‬
‫השאלות‬
‫(לכל שאלה — ‪ 33 13‬נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשּום בסופו‪).‬‬
‫בתרשים שלפניך הקטע '‪ OO‬מסמן ציר אופטי של עדשה דקה (העדשה אינה מוצגת‬
‫בתרשים)‪ .‬הקטע ‪ AB‬מסמן עצם‪ ,‬והקטע ‪ CD‬מסמן את הדמות של העצם הנוצרת‬
‫בעזרת העדשה‪ .‬הצלע של כל משבצת בתרשים — ‪ 1‬ס"מ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫'‪O‬‬
‫‪B‬‬
‫‪̈Ú‬‬
‫‪D‬‬
‫„‪˙ÂÓ‬‬
‫‪O‬‬
‫‬
‫‬
‫א‪.‬‬
‫מדוע הדמות המתוארת בתרשים יכולה להיווצר רק בעזרת עדשה מרכזת?‬
‫( ‪ 5 13‬נקודות)‬
‫העתק למחברתך את התרשים כך שכל משבצת בתרשים תיוצג על ידי משבצת במחברתך‪.‬‬
‫השתמש בתרשים שסרטטת כדי לענות על סעיפים ב‪-‬ג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מצא‪ ,‬בעזרת סרטוט של מהלך קרני האור‪ ,‬את מיקום העדשה‪ ,‬והוסף אותה‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫לתרשים‪.‬‬
‫מצא את רוחק המוקד של העדשה בשתי דרכים‪:‬‬
‫(‪ )1‬סרטוט של מהלך קרני האור‬
‫(‪ )2‬חישוב‬
‫(‪ 12‬נקודות)‬
‫ד‪.‬‬
‫כשהמרחק בין העצם לעדשה גדול מערך מסוים ‪ , u1‬נוצרת דמות הפוכה ביחס לעצם‪.‬‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫קבע מהו ‪ . u1‬נמק‪.‬‬
‫כשהמרחק בין העצם לעדשה שווה לערך מסוים ‪ , u2‬הגדול מ– ‪ , u1‬נוצרת דמות‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫באותו גובה של הדמות ‪ CD‬שבתרשים‪ .‬מצא את ‪. u2‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/3‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ה‪.‬‬
‫‪-‬‬‫‪.2‬‬
‫פיזיקה‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪ + 654 ,036541‬נספח‬
‫כדי למצוא את תחום התדירויות של האור הנראה הנפלט מנורת להט‪ ,‬משתמשים‬
‫בסריג עקיפה בעל ‪ 80‬חריצים למ"מ‪ .‬מקרינים אלומה מקבילה של האור על סריג‬
‫העקיפה במאונך לו‪ .‬במרחק ‪ L = 3 m‬מהסריג‪ ,‬ובמקביל לו‪ ,‬נמצא מסך לבן שרוחבו‬
‫‬
‫‪ 50‬ס"מ‪.‬‬
‫‬
‫באמצע המסך מתקבל פס אור מרכזי לבן‪ .‬בכל אחד מצדי פס האור המרכזי רואים‬
‫‬
‫שני אזורי ספקטרום רציף‪ ,‬כמתואר בתרשים שלפניך (צילום בשחור‪-‬לבן)‪.‬‬
‫‬
‫‪Ó”Ò 50‬‬
‫‬
‫א‪.‬‬
‫קצה אחד של הספקטרום הרציף מהסדר הראשון הוא אדום‪ ,‬וקצהו השני הוא סגול‪.‬‬
‫‬
‫ידוע שתדירות האור האדום קטנה מתדירות האור הסגול‪ .‬האם הפס האדום הוא‬
‫‬
‫בקצה הספקטרום הרחוק מאמצע המסך או הקרוב אליו? הסבר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫היעזר בתרשים וקבע את הגבולות של תחום התדירויות של האור הנראה הנפלט‬
‫‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬
‫(‪ 10‬נקודות)‬
‫‬
‫מהנורה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקצה הימני והקצה השמאלי של המסך נראים ירוקים‪ .‬חשב את התדירות‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫‬
‫של אור ירוק זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מחליפים את הסריג בסריג אחר‪ ,‬בלי לשנות את מרחק הסריג מהמסך‪ .‬כעת‪ ,‬בכל‬
‫אחד מצדי פס האור המרכזי הלבן מתקבל על המסך אזור ספקטרום רציף אחד בלבד‪.‬‬
‫האם קבוע הסריג החדש גדול מקבוע הסריג הקודם‪ ,‬קטן ממנו או שווה לו? נמק‪.‬‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫ה‪.‬‬
‫אפשר לקבל הפרדה לצבעים של אור הנורה גם על ידי העברת האור דרך‬
‫מנסרת זכוכית משולשת‪ .‬הסבר מדוע המעבר של האור דרך המנסרה גורם להפרדתו‬
‫לצבעים‪.‬‬
‫( ‪ 3 13‬נקודות)‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/4‬‬
‫‪-‬‬‫‪.3‬‬
‫פיזיקה‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪ + 654 ,036541‬נספח‬
‫כדי ללמוד על תהליכי העירור ועל ספקטרום הפליטה של אטום המימן אפשר להיעזר‬
‫בסימולציית מחשב הבנויה על פי המודל של בוהר‪ .‬בסימולציה נתון מכל ובו גז מימן‬
‫חד–אטומי במצב היסוד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הסימולציה מדמה עירור של אטומי המימן בשתי שיטות‪ :‬האחת על ידי אלומה של‬
‫קרינה אלקטרומגנטית‪ ,‬והשנייה על ידי התנגשות של אטומי הגז בחלקיקים שהואצו‬
‫עוד קודם כניסתם למכל‪ .‬אטומי המימן עוררו מרמת היסוד לרמה ‪. n = 3‬‬
‫איזה ערך או אילו ערכים של אנרגיה יכול‪/‬יכולים להיות‪:‬‬
‫‬
‫(‪ )1‬לפוטון באלומת הקרינה האלקטרומגנטית? נמק‪.‬‬
‫‬
‫(‪ )2‬לחלקיק שהתנגש באטום מימן? נמק‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 10‬נקודות)‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫האטומים שעוררו לרמה ‪ n = 3‬חוזרים למצב היסוד‪ ,‬והסימולציה מציגה‬
‫ספקטרום פליטה‪.‬‬
‫(‪ )1‬סרטט דיאגרמה של רמות האנרגיה של אטום המימן‪ ,‬שתכלול את‬
‫‬
‫רמת היסוד‪ ,‬את שתי הרמות המעוררות הראשונות ואת רמת היינון‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫(סה"כ — ארבע רמות)‪ .‬רשום ליד כל רמה את ערך האנרגיה‪.‬‬
‫‬
‫(‪ )2‬סמן בדיאגרמה חצים המייצגים את המעברים בין הרמות‪ ,‬שיתאימו‬
‫‬
‫לאורכי הגל בספקטרום הפליטה המתקבל‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫ג‪.‬‬
‫חשב את אורכי הגל בספקטרום פליטה זה‪.‬‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫(שים לב‪ :‬המשך השאלה בעמוד הבא‪).‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/5‬‬
‫‪--‬‬
‫פיזיקה‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪ + 654 ,036541‬נספח‬
‫ד‪.‬‬
‫‬
‫לפני השימוש בסימולציה התבקשו התלמידים לשער מהו אורך הגל של‬
‫‬
‫פוטון שיגרום ליינון של אטומי המימן שבמכל‪.‬‬
‫‬
‫לפניך ההשערות שהעלו שלושה תלמידים‪.‬‬
‫‬
‫תלמיד ‪ : A‬ליינון אטומי המימן שבמכל יגרום רק פוטון‬
‫‬
‫‬
‫שאורך הגל שלו ‪. λ = 91.18 nm‬‬
‫תלמיד ‪ : B‬ליינון אטומי המימן שבמיכל יגרום כל פוטון‬
‫‬
‫‬
‫שאורך הגל שלו ‪. λ # 91.18 nm‬‬
‫תלמיד ‪ : C‬ליינון אטומי המימן שבמיכל יגרום כל פוטון‬
‫‬
‫‬
‫שאורך הגל שלו ‪. λ $ 91.18 nm‬‬
‫‬
‫קבע איזו מההשערות של התלמידים היא הנכונה‪ ,‬ונמק את קביעתך‪.‬‬
‫‬
‫( ‪5 13‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫נקודות)‬
‫חשב את האנרגיה הקינטית של האלקטרון באטום המימן כאשר הוא נמצא‬
‫ברמה ‪. n = 3‬‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/6‬‬
‫פיזיקה‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪ + 654 ,036541‬נספח‬
‫‪-‬‬‫‪.4‬‬
‫תלמידה מבצעת ניסוי לקבלת אופיין של תא פוטואלקטרי‪ .‬לשם כך היא בונה‬
‫‬
‫מעגל חשמלי מתאים‪ ,‬ומקרינה על הפולט (קתודה) של התא אור לבן‪ ,‬הכולל‬
‫את כל אורכי הגל בין ‪. 400 nm - 700 nm‬‬
‫על סמך המדידות סרטטה התלמידה את האופיין‪ ,‬והוא מוצג בתרשים שלפניך‪:‬‬
‫‬
‫עוצמת הזרם‪ , I ,‬כפונקציה של הפרש הפוטנציאלים (פולט‪ - V‬קולט‪.)V‬‬
‫)‪I(μA‬‬
‫(קרא משמאל לימין‪).‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-1‬‬
‫)‪V ËϘ - V ËÏÂÙ (V‬‬
‫א‪.‬‬
‫‬
‫על עוצמת הזרם הנמדד‪ .‬התייחס לטווח ‪. 0V - 21V‬‬
‫‬
‫‬
‫הסתמך על הגרף ותאר כיצד הגדלת הפרש הפוטנציאלים משפיעה‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫חשב את מספר הפוטונים שגורמים לעקירת אלקטרונים מהפולט בכל שנייה‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬קבע את הערך של האנרגיה הקינטית המקסימלית של אלקטרונים‬
‫‬
‫‬
‫הנעקרים מהפולט‪.‬‬
‫(‪ )2‬מהו אורך הגל של הפוטון שגרם לעקירת אלקטרונים עם אנרגיה זאת?‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬
‫ד‪.‬‬
‫חשב את פונקציית העבודה של המתכת שממנה עשוי הפולט הנתון‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫האם אלקטרונים נעקרים מהפולט גם כאשר הפרש הפוטנציאלים הוא אפס? הסבר‪.‬‬
‫( ‪5 13‬‬
‫נקודות)‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/7‬‬
‫‪-‬‬‫‪.5‬‬
‫‬
‫הגרעין‬
‫הגרעין‬
‫‬
‫‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫ג‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪107 Ag‬‬
‫‪47‬‬
‫‪108 Ag‬‬
‫‪47‬‬
‫פיזיקה‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪ + 654 ,036541‬נספח‬
‫‪ , 108‬שהוא רדיואקטיבי‪.‬‬
‫קולט נויטרון והופך לגרעין חדש‪47 Ag ,‬‬
‫מתפרק ופולט חלקיק ‪ . β-‬מתהליך ההתפרקות מתקבל גרעין ‪. X‬‬
‫( ‪ 3 13‬נקודות)‬
‫‪? 107‬‬
‫כמה פרוטונים וכמה נויטרונים יש בגרעין ‪47 Ag‬‬
‫האם הגרעין ‪ X‬הוא איזוטופ של היסוד ‪ ? Ag‬הסבר‪ 6( .‬נקודות)‬
‫(‪ )1‬רשום את המשוואות של שני התהליכים הגרעיניים המתוארים‬
‫(קליטת הנויטרון ופליטת החלקיק ‪. (β-‬‬
‫‬
‫(‪ )2‬ציין שני חוקי שימור שהשתמשת בהם בכתיבת המשוואות‪.‬‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬
‫‪( N‬באחוזים) כפונקציה של זמן‪,t ,‬‬
‫‪N‬‬
‫‬
‫בתרשים שלפניך מוצגים שני גרפים‪:‬‬
‫‬
‫המתארים את תהליך התפרקות של האיזוטופים‬
‫‬
‫‪ — N 0‬מספר גרעיני האב ברגע ‪ — N , t = 0‬מספר גרעיני האב ברגע ‪. t‬‬
‫‪0‬‬
‫‪103Ag‬‬
‫‪47‬‬
‫‪. 112‬‬
‫ו– ‪47 Ag‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N0 %‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪112 Ag‬‬
‫‪47‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪103 Ag‬‬
‫‪47‬‬
‫©‪t ®h‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ , 103‬נשארו‬
‫נמצא שברגע ‪ , t = 3h‬במדגם של איזוטופ ‪47 Ag‬‬
‫‪ N = 4 $1028‬גרעיני אב‪ .‬חשב את מספר גרעיני האב ‪ N 0‬במדגם זה ברגע ‪. t = 0‬‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬
‫ה‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫‪. 112‬‬
‫במעבדה הכינו מדגמים של שני איזוטופים‪ 47 Ag :‬ו– ‪47 Ag‬‬
‫פעילות (מספר ההתפרקויות בשנייה) של שני המדגמים ברגע ‪ t = 0‬שווה‪.‬‬
‫חשב את היחס בין מספר גרעיני האב בשני המדגמים ברגע ‪. t = 0‬‬
‫בהצלחה!‬
‫זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל‬
‫אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬

Similar documents