פסח תשע;quot&ב – דפי עבודה כיתה ח` 1. 2. 3. 1

Comments

Transcription

פסח תשע;quot&ב – דפי עבודה כיתה ח` 1. 2. 3. 1
‫דפי עבודה כיתה ח'– פסח תשע"ב‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪a b‬‬
‫הביטוי האלגברי ‪‬‬
‫‪25 5‬‬
‫שקול ל‪-‬‬
‫‪5a  25b‬‬
‫א)‬
‫‪25‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪a  5b‬‬
‫ב)‬
‫‪125‬‬
‫אם ‪ p = –3‬אז ערך הביטוי ‪ –p2‬שווה ל‪-‬‬
‫א) ‪–6‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ab‬‬
‫ג)‬
‫‪20‬‬
‫‪a  5b‬‬
‫ד)‬
‫‪25‬‬
‫בהסתמך על הנתון‬
‫ג) ‪–9‬‬
‫ב) ‪6‬‬
‫חשבו את ערכי הביטויים הבאים‪:‬‬
‫‪( x – y )2‬‬
‫‪.‬ג‬
‫‪.‬ו‬
‫ד) ‪9‬‬
‫‪.‬ב‬
‫‪.‬ה‬
‫) ‪. 3( x – y‬א‬
‫)‪. – (x – y‬ד‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.9‬‬
‫איזו נקודה נמצאת על גרף הפונקציה ‪? f(x) = x + 2‬‬
‫א) )‪(2,0‬‬
‫‪.10‬‬
‫ב) )‪(2,–4‬‬
‫ג) )‪(4,6‬‬
‫הפונקציה ‪ f‬היא פונקציה קווית‪ .‬נתון‪,f(2) = 9 :‬‬
‫ד) )‪(6,4‬‬
‫‪, f(3) = 14‬‬
‫‪.f(7) = 34‬‬
‫מהו )‪?f(8‬‬
‫א) ‪53‬‬
‫‪.11‬‬
‫ב) ‪53‬‬
‫ג) ‪04‬‬
‫נתונות הפונקציות‪, f(x) = 2x – 10 :‬‬
‫ד) ‪44‬‬
‫‪g(x) = – x – 4‬‬
‫‪y‬‬
‫א‪ .‬התאימו לכל פונקציה ישר‪ .‬נמקו‪.‬‬
‫)‪ f(x‬מתאימה לישר __________נימוק‪:‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪ g(x‬מתאימה לישר _________ נימוק‪:‬‬
‫ב‪ .‬מצאו את שיעורי הנקודות‪:‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E ,C ,B ,A‬‬
‫‪E‬‬
‫ג‪ .‬העבירו ישר העובר דרך הנקודות ‪ A‬ו‪ B -‬רשמו את פונקצית הקו הישר‬
‫‪A‬‬
‫העובר דרך נקודות אלה‪.‬‬
‫‪f(x)=-x-4‬‬
‫ד‪ .‬חשבו את שטח משולש ‪EBC‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪B‬‬
‫‪f(x)=2x-10‬‬
‫הטבלה שלהן מציגה את הקשר בין ‪ x‬ל‪.g(x) -‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪x‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪g(x‬‬
‫איזו משוואה מהמשוואות הבאות מבטאת קשר זה?‬
‫א) ‪g(x) = x + 4‬‬
‫ב) ‪g(x) = x + 1‬‬
‫ג) ‪g(x) = 2x – 1‬‬
‫ד) ‪g(x) = 3x – 2‬‬
‫‪3‬‬
.1
.2
.3
4
‫‪.4‬‬
‫בתוך מלבן חסומים שלשה מעגלים שרדיוס כל אחד מהם הוא ‪ 1.0‬מ'‪.‬‬
‫חשבו את השטח שמסומן באפור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המרובע ‪ ABCD‬הוא מקבילית ששטחה ‪ 5‬סמ"ר‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫הנקודה ‪ E‬היא אמצע הצלע ‪ .AB‬גודל השטח של משולש ‪ BEC‬הוא‪:‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪ 4.23‬סמ"ר‬
‫‪ 4.5 )5‬סמ"ר‬
‫‪ 1 )2‬סמ"ר‬
‫‪ 1.3 )3‬סמ"ר‬
‫‪ 4.73 )0‬סמ"ר‬
‫( יש להראות את דרך החישוב)‬
‫‪.6‬‬
‫נתון הציור הבא‪:‬‬
‫מה היחס בין שטח המלבן האפור לשטח הלבן?‬
‫‪1‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪)5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪)0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 7‬ס"מ‬
‫‪5‬‬
‫‪ 12‬ס"מ‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫חשבו את הנפח של התיבה המשורטטת (הסרטוט מוקטן)‪.‬‬
‫תשובה‪ ______________ :‬סמ"ק‪.‬‬
‫א‪ .‬חשבו את שטח הפנים של התיבה המשורטטת‬
‫תשובה‪ ______________ :‬סמ"ר‪.‬‬
‫מה יהיה נפח התיבה אם נגדיל כל צלע פי ‪?2‬‬
‫תשובה‪ ______________ :‬סמ"ק‬
‫ד‪ .‬מה יהיה שטח הפנים של התיבה אם נגדיל כל צלע פי ‪?2‬‬
‫תשובה‪ _____________ :‬סמ"ר‬
‫‪ 6‬ס"מ‬
‫‪ 3‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪6‬‬
‫‪.14‬‬
‫בדוק בכל סעיף האם המשולשים חופפים‪.‬‬
‫אם הם חופפים‪ ,‬רשום לפי איזה משפט חפיפה‪ .‬אם אינם חופפים‪ ,‬הסבר מדוע‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪7‬‬
‫שאלות מילוליות‬
‫‪ .1‬נתונים שני כלים של מים‪ .‬בכלי א' יש ‪ 57‬ליטרים מים ובכלי ב' יש ‪ 06‬ליטרים מים‪.‬‬
‫כמה ליטרים של מים יש להעביר מכלי א' לכלי ב' כדי שכמות המים בכלי ב' תהיה‬
‫גדולה פי ‪ 2‬מכמות המים בכלי א'?‬
‫‪ .2‬מחירם של ‪ 3‬ק"ג עגבניות ו‪ 2 -‬ק"ג מלפפונים הוא ‪ 23‬זדים‪ .‬המחיר של ‪ 7‬ק"ג עגבניות‬
‫ו‪ 3 -‬ק"ג מלפפונים הוא ‪ 35‬זדים‪ x .‬מייצג מחיר של ק"ג עגבניות‪ y ,‬מייצג מחיר של‬
‫ק"ג מלפפונים‪ .‬כתבו שתי משוואות שבעזרתן ניתן למצוא את ערכי ‪ x‬ו‪.y -‬‬
‫‪ .3‬משפחת דרור הציעה לדלית לעבוד כשמרטפית‪ .‬הוצעו לה ‪ 2‬אפשרויות תשלום‪:‬‬
‫אפשרות א'‪ :‬תשלום קבוע של ‪ 16‬שקלים לשבוע ועוד ‪ 26‬שקלים לכל שעת שמרטפות‪.‬‬
‫אפשרות ב'‪ :‬תשלום קבוע של ‪ 26‬שקלים לשבוע ועוד ‪ 17‬שקלים לכל שעת שמרטפות‪.‬‬
‫‪ .і‬כמה כסף תקבל דלית עבור שלוש שעות של שמרטפות לפי כל אחת מהאפשרויות?‬
‫‪ .іі‬איזו אפשרות כדאי לדלית לבחור אם באופן קבוע היא עובדת יותר משעתיים? נמקו‪.‬‬
‫‪ .4‬משני מקומות שהמרחק בינהם הוא ‪ 266‬ק"מ יצאו זה לקראת זה שני רוכבי אופניים‪.‬‬
‫הראשון יצא בשעה ‪ 5:66‬בבוקר‪ ,‬והשני יצא בשעה ‪ 0:66‬בבוקר‪ .‬הם נפגשו בשעה ‪12:66‬‬
‫בצהריים‪ .‬מהירות רוכב האופניים שיצא בשעה ‪ 5:66‬בבוקר הייתה קטנה ב‪ 7 -‬קמ"ש‬
‫ממהירות רוכב האופניים השני‪ .‬מהי מהירותו של כל רוכב? וכמה ק"מ עבר כל רוכב עד‬
‫הפגישה?‬
‫‪.5‬‬
‫‪8‬‬

Similar documents