בפיענוח מפה גיאולוגית 2 קורס גיאולוגיה סטרוקטורלית: תרגיל מס` : מצאו את

Transcription

בפיענוח מפה גיאולוגית 2 קורס גיאולוגיה סטרוקטורלית: תרגיל מס` : מצאו את
‫קורס גיאולוגיה סטרוקטורלית‪ :‬תרגיל מס' ‪ 2‬בפיענוח מפה גיאולוגית‬
‫מפה ‪ :13‬מצאו את הנטיות של המגעים בין יחידות הסלע השונות והגדירו את סוג המבנה‬
‫שמתואר כאן‪ .‬שרטטו חתך שמייצג את המבנה‪.‬‬
‫מפה ‪ :18‬מצאו בעזרת חתך ניצב להעתק איזה סוג העתק זה‪ .‬סמנו על המפה את מקום‬
‫החתך‪.‬‬
‫שרטטו מפה סטרוקטורלית של אופק הפחם‪ .‬ציינו בה את ההעתק ואת צירי הקמטים אם‬
‫מצאתם כאלה‪.‬‬