סיפור משפחתי - Beit Hatfutsot, Museum of the Jewish People

Transcription

סיפור משפחתי - Beit Hatfutsot, Museum of the Jewish People
‫בית התפוצות‬
‫מוזיאון העם היהודי‬
‫סיפור‬
‫משפחתי‬
Displays Tell A Story ‫מוצגים מספרים‬
My Family Story 2013
2013 ‫סיפור משפחתי‬
‫תכנית ותחרות בינלאומית לעבודות שורשים‬
‫ע”ש מנואל הירש גרוסקופ‬
‫ מוזיאון העם היהודי‬- ‫בית התפוצות‬
‫בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי‬
Program & International Competition
in Memory of Manuel Hirsch Grosskopf
Beit Hatfutsot - The Museum of the Jewish People
The International School for Jewish Peoplehood Studies (ISJPS)
”‫“מוצגים מספרים‬
2013 ‫תחרות סיפור משפחתי‬
‫עבודות זוכות‬
ISRAEL - ‫ישראל‬
MY FAMILY STORY 2013
WINNING DISPLAYS
Shelley Kedar - Director, International School
for Jewish Peoplehood Studies, ISJPS
My Family Story Team:
Ron Merkel - Director, Program Development, ISJPS
Martha Mazo - Founder and Coordinator of My Family Story, ISJPS
Tami Servadio - Director, School Programs, ISJPS
D’vora Greisman Daniels - Director, International Programs, ISJPS
Editing and Translation:
Atara Volk - Studies Coordinator, ISJPS
Lishar Camille - Intern, ISJPS
Hessia Tenenbaum
Sarita kanterewicz
Efrat Fadida
Photography: Yaacov Brill
Design: Trigon Design
Special thanks to Rabbi Tim Daniel Bernard
and Jane Slotin - Executive Director,
PELIE - The Partnership
for Effective Learning and Innovative Education
‫ מנהלת בית הספר הבינלאומי‬- ‫שלי קידר‬
‫ללימודי העם היהודי‬
‫צוות פרויקט סיפור משפחתי‬
‫ מנהל מחלקת פיתוח תכניות‬- ‫רון מרקל‬
‫יוצרת ורכזת סיפור משפחתי‬- ‫מרתה מאזה‬
‫ מנהלת פיתוח תכניות למערכת החינוך‬- ‫תמי סרודיו‬
‫ מנהלת תכניות בינלאומיות‬- ‫דבורה גרייזמן דניאלס‬
:‫עזרה בכתיבה ותרגום‬
‫ רכזת בית הספר‬- ‫עטרה וולק‬
‫ מתמחה‬- ‫לישר קמיל‬
‫הסיה טננבאום‬
’‫שריתה קנטרביץ‬
‫אפרת פדידה‬
‫ יעקב בריל‬:‫צילום‬
‫ טריגון עיצובים‬:‫עיצוב‬
‫תודה מיוחדת לרב טים דניאל ברנרד‬
‫ולג’ין סלוטין מנהלת פלי‬
(PELIE) - The Partnership for Effective
Learning and Innovative Education
‫ ישראל‬,‫ שוהם‬,‫ בי”ס יהלום‬- ‫רוני היימברג‬
Roni Heimberg - Yahalom School, Shoham, Israel
‫מעבר לים הגדול‬
‫העבודה מביעה באופן אמנותי את המשמעות של הקוטביות בין גורלה של המשפחה מצד האם לבין‬
‫ חלק מהמשפחה ניצל בזכות נדבנים יהודים שמימנו את בריחתם בזמן‬.‫גורל המשפחה מצד האב‬
.‫ ואילו חלק אחר של המשפחה ניספה בשואה‬,‫ היא ארגנטינה‬- ”‫השואה ל”ארץ ההבטחות‬
.‫הרכבות ביצירה “מעבר לים הגדול” הן רכבות פתוחות שמייצגות את הדהירה מהייאוש לחופש‬
‫ והכרטיסיות הן דמויות‬,‫חוטי התיל הם הגדרות של חלקות חקלאיות אך גם של מחנות ההשמדה‬
.‫משפחתיות ודמויות שקשורות לתוכן עבודת השורשים‬
.”‫ הוא עוצמתו של העם היהודי‬,‫“המפגש בין שני עולמות בעלי פער כה תהומי‬
Beyond the Great Sea
This display artistically contrasts the tragic fate of the mother’s family to the fortune
of the father’s. The father’s family was able to escape the holocaust thanks to Jewish
philanthropists who funded their getaway to the “Land of Promise” (Argentina),
whereas the others perished.
The doors of the train in, “Beyond the Great Sea” remain open to symbolize family
members fleeing from despair to freedom. The wires represent both the fences
around the agricultural fields on one side, and the barbed wire of the concentration
camps on the other.
3 • ‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ישראל‬,‫ קרית אתא‬,‫ חט”ב רוגוזין‬- ‫שירז כץ‬
Shiraz Katz - Rogozin, Kiryat Ata, Israel
‫נבל‬
,‫ שהמקור לה הוא התנ”ך ומשמעותו שיר‬,‫החיפוש אחר שורשים מתחיל אצל שירז בשם היצירה‬
.‫מזמור ופיוט וסוד וסתר‬
‫המוצג “נבל מתקופת התנ”ך” מתחקה אף הוא אחר מקור שמו ומכיל פסוקי תנ”ך המתייחסים לשיר‬
.‫ולמזמור‬
.‫ המזמור והפיוט ואילו העבודה הכתובה משקפת את הרז והנסתר‬,‫הנבל ביצירה משקף את השיר‬
.‫ שורשים‬,‫הנבל המוצג נוצר מעץ שמסמל עתיקות וכמובן‬
.)’‫ (תהילים קמ”ד פסוק ט‬,”‫ל ְך‬-‫ה‬
ָּ ‫ַמ ָר‬
ְּ ‫ ֲאז‬,‫ׂוֹר‬
‫ֵבל ָעש‬
ֶ ‫ירה ָּל ְך; ְּבנ‬
ָ ‫ ָאִׁש‬,‫שיר ָח ָדׁש‬--‫ים‬
ִׁ ‫“אל ִֹה‬
ֱ
The Harp
Shiraz’s research into her family’s roots begins with her work’s title, “The Harp” or
“nevel” in Hebrew, which has biblical origins with interpretations that
include: song, psalm, liturgical poem, as well as secrets and mystery. The installation,
“A Harp from the Biblical Period”, traces the source of its name and contains verses
from the Bible pertaining to poetry and psalms. The harp reflects the aspect of the
song, psalm and the liturgical poem, whereas the written work reflects the mystery
of the unknown. The wooden material (symbolizing a tree and roots) highlights
antiquity. “O God, I will sing a new song unto Thee, upon a harp of ten strings will
I sing praises unto Thee.” (Psalms, 144:9).
‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬4
‫ ישראל‬,‫ תל אביב‬,‫ בי”ס אליאנס‬- ‫טל כהן‬
Tal Cohen - Alliance, Tel Aviv, Israel
‫חושבים שלום‬
‫ שמסמל בכל אחד מחלקיו קונפליקט או מתח שקיים‬,‫ משחק הרכבה סיני‬- ‫המוצג בנוי כטנגרם‬
;‫ דודה שחזרה בתשובה ודוד אתאיסט‬- ‫ קונפליקט דתי‬:‫ הקונפליקטים השונים‬.‫במשפחה המורחבת‬
‫ סבא וסבתא ניצולי שואה שספגו עלבונות בארץ בשל מוצאם היקי; קונפליקט‬- ‫קונפליקט גזעני‬
,‫ מגורים בקיבוץ‬- ‫ אמא שגדלה בקיבוץ האון תחת האיום הסורי; קונפליקט הדיור‬- ‫ישראלי ערבי‬
.‫ לעומת מגורים עכשוויים בעיר תל אביב‬,‫מקום הולדת האם‬
‫ שמסמל שעל אף הקונפליקטים אנחנו חיים בשלום ובסובלנות‬,‫“בסיס הטנגרם מעוצב בצורת בית‬
.”‫ חשבנו שבית יסמל הכי טוב שלום משפחתי ומדיני‬.‫אחד עם השני ועם כל העולם‬
Thinking of Peace
This clever display is modeled after a tangram, or a Chinese multi-sectioned puzzle,
that symbolizes in each of its pieces a conflict or tension that exists within the
extended family.
The display, “Thinking of Peace,” captures the resilience of this family’s story despite
a number of complicated conflicts. For example, religious conflict developed when
an aunt became religious while married to an atheist. Grandparents who survived
the holocaust experienced racial discrimination in Israel due to their ‘Yekke’ origin.
A mother experienced the Arab-Israeli conflict while living on kibbutz Haon under
Syrian fire. Tensions also occurred around the mother’s life on kibbutz rather than
living in contemporary metropolitan Tel Aviv.
“The base of the tangram is shaped like a house, symbolizing the hope for peace;
that despite the conflicts, we can live in peace and tolerance with each other and
with the whole world. I thought that a house best symbolizes both family and
national peace”.
5 • ‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ישראל‬,‫ קרית שמונה‬,‫ חט”ב דנצינגר‬- ‫תומר טיאר‬
Tomer Tiar - Danziger, Kiryat Shmona, Israel
‫בתים ומבטים על שורשיי‬
‫עשר פרקים בחייו של תומר‬-‫ שהם שלושה‬,‫עשר בתים‬-‫המוצג המוגש במזוודה עוסק בשלושה‬
.‫ שנת בר המצווה‬.‫ומסמלים את י”ג שנותיו‬
:‫ עליו מונחים זוגות נעליים של שלושת הדורות‬,‫ שמוצאו מתימן‬,‫במרכז המוצג מזוודה של הסבא רבא‬
.‫ אמו וסבו‬,‫תומר‬
.‫ המשפחתי והאני‬,‫ המעגל הארצי‬- ‫הבתים עוסקים בסקירה של מעגלי החיים הסובבים אותו‬
‫ מתוך הסיפורים‬,‫ לסבי ולסבתי ולשורשיהם‬,‫“ליצירה משמעות רבה עבורי בחיבור החזק להורי‬
.”‫האישיים שלה‬
Visions of My Heritage
This nostalgic display is set inside a suitcase and concentrates on thirteen houses,
the thirteen chapters in Tomer’s life, celebrating his 13 years of age: his Bar Mitzvah
year.
In the center of the installation is his great-grandfather’s suitcase from Yemen; on
the suitcase lie pairs of shoes from three generations: Tomer, his mother and his
grandfather.
The house encompasses the circles of life that surround him - the earthly circle, the
family circle, and one for the self.
“The work means a lot to me and reflects my strong bond to my parents, my
grandparents and to their roots and personal stories.”
‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬6
‫ישראל‬,‫ אשקלון‬,‫ מקיף עירוני ד’ ע”ש יצחק רבין‬,‫זוהר עמר‬
Zohar Omer, Ironi Daled Yitzhak Rabin, Ashkelon, Israel
‫תולדות משפחתי בארון בגדים‬
.‫ ארון בגדים ובו תלויים סיפורים מחייה של זוהר‬- ‫ שכשמו כן הוא‬,‫המוצג‬
‫ עץ הזית מסמל עבורה את‬.‫הצד החיצוני של הארון מעוצב עם אלמנטים של עץ זית ויונת שלום‬
.‫ והיונה מבשרת על השלום‬,‫השורשיות והחוזק‬
.‫ כמו גם דף אודותיה‬,‫בתוך הארון תלויים חמישה דפים ובהם סיפורים של אנשים במשפחתה‬
.”‫“בארון תליתי את כל סיפור חיי‬
My Family History in a Closet
The exhibit, as its name suggests, is a closet that shelters the stories of Zohar’s life.
The exterior side of the closet is decorated with elements of an olive tree and a
dove.
The olive tree symbolizes the value of deep roots and strength, and the dove
heralds peace.
Inside the closet hang five pages that tell the stories of people in her family, as
well as her own story. “The closet holds my entire life story.”
7 • ‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ענבל ולינוי יוסף ‪ -‬חט”ב אחד העם‪ ,‬פתח תקווה‪ ,‬ישראל‬
‫‪Inbal and Linoy Yosef - Ehad Haam, Petach Tikva, Israel‬‬
‫קופסת זיכרונות משפחתיים‬
‫התאומות ענבל ולינוי יוסף נברו בתוך אלבומי המשפחה בחיפוש אחר שורשים‪ .‬הן נחשפו לתמונות‬
‫ישנות ומצהיבות של אנשים בעלי שמות וסיפורים שלא הכירו‪.‬‬
‫המוצג “קופסת זיכרונות משפחתיים” מכיל את אותם תצלומים‪ ,‬כמו גם תצלומים חדשים יותר‬
‫וסיפורים שהם הזיכרונות של כל תצלום ותצלום‪.‬‬
‫“יצירה זו מייצגת את מי שאנחנו וחלק מהזהות היהודית‪-‬ישראלית שלנו‪ ,‬כחלק מחוליה בשרשרת‬
‫ארוכה של העם היהודי‪ ,‬שעוד תמשיך גם לדורות שיבואו אחרינו”‪.‬‬
‫‪A Box of Family Memories‬‬
‫‪The twins Inbal and Linoy Yosef, rummaged through their family albums in search‬‬
‫‪of their roots. They uncovered old vintage photos of unfamiliar people, names and‬‬
‫‪stories.‬‬
‫‪The exhibit, “A Box of Family Memories” contains a mix of old and new photos, with‬‬
‫‪accompanying family stories and memories.‬‬
‫‪“This work represents our Jewish-Israeli identity, a link that will be passed to future‬‬
‫”‪generations in the long chain of the Jewish people.‬‬
‫‪“ • 8‬מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי ‪ | 2013‬עבודות זוכות ישראל‬
‫ ישראל‬,‫ אלקנה‬,‫ ישיבת בני עקיבא ימ”ה‬- ‫רואי דוידי‬
Roi Davidi - Yeshivat Bnei Akiva, Elkana, Israel
‫בית הסב‬
‫היצירה מציגה תמונת חיים הנלמדת מן הדומם בה רואי משחזר את שולחן העבודה של סבא רבא‬
.‫ צורף ומלמד שעלה מתימן לאשקלון‬,‫שלו‬
,‫ ספרי קודש‬:‫על השולחן תמונות בני משפחה ופריטים אישיים הממחישים את דרך חייו של הסב‬
.‫תנ”ך ותהילים‬
‫ ושיר של נתן אלתרמן על עליית יהודי תימן לארץ‬,‫ ציור מעשי ידי רואי בו מתואר הסבא רבא‬,‫ברקע‬
.”‫ “ביצירה אני מיישם את יכולותיי האמנותיות ומתחבר למורשת המשפחתית‬.‫ישראל‬
My Grandfather’s Space
This creative display captures a still-life shot of Roi’s great grandfather’s life via his
workspace: his desk, his picture as a goldsmith and as a teacher who made Aliyah
to Ashkelon from Yemen.
The items on the desk highlight the values and priorities of his grandfather: family
photos, religious holy books, the Bible and Psalms.
In the background, there is an original painting by Roi of his great grandfather, and
a poem by Nathan Alterman about the Aliyah of Yemenite Jewry.
“Painting and creating this display enabled me to channel my artistic skills and
connect me to my family heritage.”
9 • ‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ישראל‬,‫ אשדוד‬,’‫ מקיף ז‬- ‫מתנאל קונבסקי‬
Matanel Konavski - Mekif Zayin, Ashdod, Israel
‫שורשים‬-‫בית‬
.‫ המסמל את שורשיו‬,‫יצירתו של מתנאל הינה דגם של בית‬
‫ בנוי מחמש קומות המדמות את חמשת הדורות במשפחתו‬,‫ עשוי קרטון עם טפט דמוי לבנים‬,‫המבנה‬
.‫ חלונה הוא הקרוב ביותר לשמיים‬,‫כשהקומה הגבוהה של דור המייסדים‬
‫ חלק‬,‫ ככל שהזמן עובר‬.‫ ולכל חלון צבע המסמל את אישיות האדם המופיע בו‬,‫לחלונות נורות נדלקות‬
.‫מהחלונות נותרים ריקים ולאחרים נוספים אנשים חדשים‬
.”‫“בהכנת הדגם הרגשתי שאני מגלה הרבה דברים חדשים שלא ידעתי על משפחתי והשכלתי מאד‬
My Heritage House
Matanel’s model of a house, symbolizes his roots. Cleverly constructed from
cardboard with brick-like wallpaper, his house contains five floors that represent
five generations of his family. The top floor characterizes the oldest generation with
its windows closest to the sky.
Small colorful lights sparkle from the display so that each color describes the
personality appearing in each window... As time passes, some of the windows
remain empty while others are filled with new people.
“While creating this model, I discovered many new things about my family, making
it a meaningful learning experience.”
‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬10
‫ ישראל‬,‫ נתניה‬,‫ בי”ס אורט יד ליבוביץ‬- ‫דניאלה אבנרי‬
Daniella Avneri - Ort Yad Leibovich, Netanya, Israel
‫עץ השורשים שלי‬
‫ באילן בני משפחתה המצומצמת‬.‫המוצג עשוי מחלקי עץ שונים המייצגים את אילן היוחסין של דניאלה‬
.‫כמו גם המורחבת של הדורות הקודמים‬
.‫מופיעים בו חלקים מדגל ישראל המייצגים את החזרה לארץ אחרי אלפיים שנות גלות‬
.‫ביצירה משולבים אורות נדלקים המסמלים את סדר הדורות‬
‫ אור מסמל את הדרך הארוכה שעשו הסבים והסבתות שלי מארצות הגולה ובעצם בזכותם‬,‫“בשבילי‬
.”‫ כאשר כל האורות נדלקים אני מרגישה ומבינה את הקיום שלי‬.‫אני קיימת‬
My Roots Tree
The display is constructed of different wooden parts that represent Daniella’s family
tree. The tree depicts her immediate family, as well as earlier generations.
It also includes parts of the Israeli flag, representing the return to the land of Israel
after two thousand years.
The work integrates lights to symbolize the order of the generations. “For me,
the light symbolizes my grandparents’ long trek back from the Diaspora, and an
appreciation that my life is an outcome of their journey. When all the lights are
shining bright, I feel and understand my existence”.
11 • ‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ישראל‬,‫ באר שבע‬,‫ ביה”ס הרב תחומי רמות‬- ‫לטם שירצקי‬
Lotem Shiratzky - Rav Tchumi Ramot, Be’er Sheva, Israel
‫פיסת מידע‬
‫ ואלמנט של‬,‫ שמייצג את החיבור והקשר בין בני המשפחה‬- ‫היצירה של לטם משלבת אלמנט של עץ‬
.‫ שמייצג את סיפור החיים האישי של כל אחד מבני המשפחה‬- ‫מגילה‬
‫ העלים‬.‫ כל אחד מחובר לאחר‬:‫ משפחתה היא כמו עץ‬,‫ כי לדעת לטם‬,‫היצירה היא בצורת עץ גדול‬
.‫מסמלים את העץ שימשיך ללבלב תמיד‬
‫שם המוצג “פיסת מידע” מסמל את המשמעות והחשיבות של כל פיסת מידע קטנה הקשורה בסיפור‬
.‫ שימשיך לשרוד גם אחריה‬,‫חייו של כל בן משפחה‬
.”‫ אך רק פיסות הנייר האלה ישרדו לנצח‬,‫“ברור שחייו של אדם הם הרבה יותר מסתם פיסת נייר‬
The Small Details
Lotem’s display features many miniature scrolls that suspend from tree branches.
The branches and roots bond the family while the scrolls contain life stories of
each family member.
Lotem chose to design a tree because like the branches of a tree, everyone is connected;
while the leaves symbolize a tree that continues to bloom and thrive forever.
The display’s title, “The Small Details” captures the importance of the tiny details in
the eternal narrative of each member’s life story that captures their future legacy.
“It is clear that a person’s life is much more than just small details on paper, but it
is these recorded details on paper that remain forever.”
‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬12
‫נועה שיק‬
‫נועם לרנר‬
‫ ישראל‬,‫ כוכב יאיר‬,‫ ישראל חט”ב אילן רמון‬,‫ כוכב יאיר‬,‫חט”ב אילן רמון‬
Noa Schik
Ilan Ramon
Kokhav Yair, Israel
”‫“עץ הדורות‬
Noam Lerner
Ilan Ramon,
Kokhav Yair, Israel
‫ משה אבידור‬- ‫סבא רבא שלי‬
‫היצירה של נועה מדמה עץ מפוסל המסמל את‬
‫ תוך התמקדות בשרשרת‬,‫הבסיס למשפחה‬
.‫הדורות‬
,‫היא הקדישה אותה לאביה ורד רפאל שיק‬
.‫שנפטר בהיותה בת שנתיים‬
‫“מהשורשים שהתחברו נוצרה המשפחה שלי‬
‫ ממני יתפתח ויצמח‬,‫ בראש העץ‬,‫ הבכורה‬,‫ואני‬
”‫המשך לעץ מרובה ענפים שרק יגדל ויפרח‬
‫בקולאז’ נעם מייצגת את העשייה הרבה שאפיינה‬
:‫רבא משה אבידור‬-‫את הסבא‬
‫ארץ ישראל כעניבה בה מרוכזים האירועים‬
‫ מנכ”ל משרד‬,‫ העלייה לארץ‬:‫החשובים בחייו‬
‫ החולצה כדגל‬.‫ מנכ”ל הסוכנות ועוד‬,‫החינוך‬
.‫ שם עשה דוקטורט בחינוך‬,‫ארה”ב‬
‫“דרך העבודה על סבי למדתי רבות על‬
‫המשפחה שלי ועל ההיסטוריה של המדינה‬
.”‫והאנשים שהקימו אותה‬
“My Family Tree”
My Great Grandfather - Moshe Avidor
Noam’s display is a tribute to his great
grandfather, Moshe Avidor, who was
a renaissance man. This is a creative
collage of key milestones in his life from his Aliyah to being appointed
CEO of the Ministry of Education and
CEO of the Jewish Agency. The shirt is
reminiscent of the American flag, the
country where he studied and received
his PhD in education.
“Through this project about my
grandfather I learned a lot about my
family but also about the history of
Israel and the people who founded it.”
Noa’s display is created in the form
of a sculpted tree representing the
foundation of her family, that focuses
on the chain of generations.
The installation is dedicated to her
father Vered Raphael Schik, who died
when Noa was just two years old.
“My family was created from the
connecting roots of this tree, and as
the firstborn of my immediate family, I
placed myself at the top of the tree so
that it continues to keep growing and
blooming to ever greater heights”.
13 • ‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ישראל‬,‫ שפיים‬,‫ חוף השרון‬- ‫עילי נחמן‬
Ilay Nachman - Hof HaSharon, Shefayim, Israel
‫משפחה בקופסא‬
.‫המוצג עוסק ביחידה המשפחתית הסגורה ומשאיר פתח ל”תיבת אוצר” ובה אלמנט ההפתעה‬
,‫ לדוגמה‬.‫ לעיתים פותחים דברים ולעיתים משאירים אותם סגורים ונעולים‬,‫ כמו בקופסא‬,‫במשפחה‬
‫ בהן‬,‫אצל סבתא רבא של עילי נושא השואה היה סגור והיא לא דיברה עליו עד השנים האחרונות‬
.‫פתחה את הנושא ושיתפה את בני המשפחה בעברה‬
.‫המוצג מכיל תצלומים ומעטפות בהם סיכום של כל ‘פרק’ בחיי המשפחה‬
‫ האנשים והאירועים שימשיכו‬...‫ את ההווה ואת העתיד של המשפחה שלי‬,‫“היצירה מסמלת את העבר‬
”!‫להיכנס לקופסא‬
A Family in a Box
This creative “treasure box” represents a private intimate family with an opening
that adds an element of surprise.
Like a box, families can be open or closed. For Ely’s great grandmother, the events
of the holocaust were a “closed” topic, too painful for sharing. In recent years, she
was able to “open up” and share her past with her family.
The exhibit contains photos and envelopes that summarize each ‘chapter’ in the
family’s life.
“The work represents for me the past, the present and the future of my family…the
people and events will continue to be collected inside the box!”
‫ | עבודות זוכות ישראל‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬14
‫“מוצגים מספרים”‬
‫תחרות סיפור משפחתי ‪2013‬‬
‫עבודות זוכות‬
‫אמריקה לטינית וספרד‬
‫‪LATIN AMERICA AND SPAIN‬‬
‫‪MY FAMILY STORY 2013‬‬
‫‪WINNING DISPLAYS‬‬
‫ קוסטה ריקה‬,‫ סאן חוזה‬,‫ בית ספר חיים ויצמן‬- ‫יעל מאייר‬
Yael Mayer - Colegio Jaim Weitzman, San Jose, Costa Rica
‫הבבושקות‬
‫בעבודה העשירה והמרשימה הזאת אנו פוגשים את אותם המהגרים מפולין ורומניה שהחל משנות‬
.‫ הגיעו לקוסטה ריקה ובנו את הקהילה היהודית החמה אשר יעל שייכת אליה‬20-‫ של המאה ה‬30-‫ה‬
‫ליעל מקוסטה ריקה חשוב מאד להעביר לדורות הבאים במשפחתה את הסיפור המפורט והמרגש‬
.‫של דורות העבר למען ירגישו חלק בלתי נפרד מאותו אילן מפואר שכה השפיע עליה‬
Babushkot
In this impressive work, we meet Jewish immigrants from Poland and Romania who
immigrated to Costa Rica in the 1930’s and built a warm Jewish community that Yael
calls home. It is Yael’s priority to preserve her family’s story for future generations by
capturing their unique narrative within a remarkable artistic installation. This detailed
and touching family tree moves the viewer to feel an inseparable connection to
Yael’s grand family that has deeply influenced her.
‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬16
‫ מקסיקו‬,‫מקסיקו סיטי‬, ‫ בית ספר תרבות‬- ‫סינתיה חיניץ מגידין‬
Cynthia Jinich Maguidin - Colegio Tarbut, Mexico City, Mexico
!‫הבה נשחק‬
,‫ איתם נעבור דרך ליטא‬,‫סיפור משפחתי מרתק ומבדר באמצעות משחקים מאירי עיניים ומשעשעים‬
.‫ ישראל ומקסיקו‬,‫ בלארוס‬,‫רוסיה‬
‫ המפות והתמונות המאפשרים לנו להכיר מקרוב את סיפורה של המשפחה‬,‫נדלג בין הסיפורים‬
.‫הענפה של סינתיה‬
Let’s Play!
This fascinating and entertaining family story uses skillful and amusing games to
lead the viewer through Lithuania, Russia, Belarus, Israel and Mexico. The viewer
alternates between the stories, maps and pictures that create a dynamic and moving
narrative of Cynthia’s large family.
17 • ‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ספרד‬,‫ מדריד‬,‫ בית ספר אבן גבירול‬- ‫דפנה סטופנמאכר סטיסין‬
Dafna Stofenmacher Stisin - Colegio Ibn Gabirol, Madrid, Spain
‫תיאטרון החיים‬
‫עבודת השורשים הזו אפשרה לסבתא של דפנה להיזכר בעברה הטראגי ולספר את סיפור קורותיה‬
.‫ בה נספו הוריה‬,‫בוורשה במלחמת העולם השנייה‬
‫ דפנה מנצלת את שנודע לה כדי‬.‫ היא נמנעה מלספר כי עברה העציב אותה מאד‬,‫עד הרגע הזה‬
.‫לסקר את החיים בפולין לפני ובזמן המלחמה‬
All the World’s A Stage
This family project provided Dafna’s grandmother the platform through which to
share her painful past in Warsaw during WWII, in which her parents tragically
perished. Prior to this, she withheld discussing her difficult story. Dafna took
advantage of what was revealed and decided to supplement her family story with
research about life in Poland before and during the war.
‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬18
‫ מקסיקו‬,‫ מונטריי‬,‫ בית ספר ישראליטה‬- ‫דניאלה פסקוביץ’ ברנר‬
Daniela Fascovich Berner, Colegio Israelita de Monterrey, Monterrey, Mexico
‫מסע לשורשים‬
]‫ “אין להם [לבני אדם‬:‫אכזופרי‬-‫דניאלה מצטטת מהספר “הנסיך הקטן” מאת אנטואן דה סנט‬
‫ מסקנתה של דניאלה היא ש”אנשים צריכים שורשים כדי‬.”‫שורשים ודבר זה מכביד עליהם מאוד‬
‫ על כן היא פותחת את‬.”‫ לא יידעו לאן ללכת‬,‫ אם הם לא יידעו מאין באו‬.‫להמשיך ולגדול כמו עצים‬
.‫המסע שלה לבדיקת שורשיה‬
A Roots journey
Daniela quotes from the book The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry:
“They [human-beings] have no roots, which burdens them a great deal.” Daniela’s
conclusion is that “people need roots so they can keep on growing like trees.
If they do not know where they came from, they will not know where to go.”
Therefore, she embarked on a journey of her own to explore her roots.
19 • ‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ארגנטינה‬,‫ בואנוס איירס‬,‫ בית ספר תרבות‬,‫דן שפר‬
Dan Schaffer - Colegio Tarbut, Buenos Aires, Argentina
‫מסורת משפחתי‬
‫ הודות‬.‫ לא תימחה‬,‫ על כל הקרבותיה‬,‫“זו אחריותנו כעם לכבד זיכרונות כדי שההיסטוריה של אבותינו‬
.”‫להם אנו קיימים כעם‬
‫ עולם‬,‫ וללכת לעבר מטרה לא מוכרת‬,‫ את מולדתם‬,‫הורינו היו מסוגלים לעזוב את משפחתם‬-‫הורי‬
.‫ מבלי להזניח במשך כל הדרך את זהותם היהודית‬,‫ וכמובן‬- ‫ והצליחו‬,‫ הם עשו זאת‬.‫ זר ומוזר‬,‫חדש‬
My Family’s Tradition
“It is our responsibility as a nation to honor past memories, in order that our
forefathers’ history, with all of its sacrifices, not be forgotten. It is thanks to them
that we exist as a nation.” Our parents’ parents were able to leave their families
and homelands, and move to unfamiliar territory - a new, unknown and strange
world. They made it without losing their Jewish identity along the way!
‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬20
‫ מקסיקו‬,‫ מקסיקו סיטי‬,‫ בית ספר אור החיים‬- ‫איסודרו אשר מסרי‬
Isidoro Achar Mazri - Colegio Or Hajayim, Mexico City, Mexico
‫ מקסיקו‬,‫ צפת‬,‫ דמשק‬,‫חאלב‬
‫ בדמשק‬,‫ בחאלב‬- ‫איסודרו טוען שמחקר זה נועד להצעיד אותו אחורה בהיסטוריה של אבות אבותיו‬
.‫ על מנת להכיר את אורחות חייהם ובדרך זו להכיר את עצמו‬- ‫ אשר ‘נפגשות’ עם מקסיקו‬,‫ובצפת‬
‫ בתנאים קשים לא‬,‫ עם שפה זרה‬,‫זו גם הוקרה לדור הסבים והסבתות אשר הגיעו לארץ לא מוכרת‬
.‫ ובכל זאת הצליחו להתגבר על כל הקשיים והיוו דוגמא לדורות הבאים אחריהם‬,‫פעם‬
Haleb, Damascus, Safed, Mexico
Isidoro’s research enabled him to go back in history and follow in the footsteps
of his forefathers in Haleb, Damascus and Safed, and finally in Mexico where they
all settled.
Learning about their lives provided Isidoro a deeper understanding of his own.
This project expresses gratitude to his grandparents, and to a whole generation
that struggled with a foreign land and language, faced hardships and overcame
difficulties that set an example for future generations.
21 • ‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ מקסיקו‬,‫ מקסיקו סיטי‬,‫ בית ספר יבנה‬- ‫אלברט זוננה גינזבורג‬
Alberto Zonana Guinsberg - Colegio Yavne, Mexico City, Mexico
‫העגלה‬
‫ גלגליה של העגלה‬.”‫אלברט מציג את העבודה הזאת אשר הוא מכנה “אוצר יקר ובעל ערך רב‬
‫ עם‬- ‫ מעברם ההיסטורי‬,‫מסמלים את המרחקים הרבים שבני המשפחה לדורותיה עברו בדרכם‬
.‫ לעתיד מלא תקוות‬- ‫האמונה והמסורות‬
The Wagon
Albert describes his installation as “a precious and valuable treasure.” The wheels of the
wagon symbolize the great distances that the family travelled through the generations,
connected by their historical past, their faith and traditions, to a future full of hope.
‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬22
‫ קוסטה ריקה‬,‫ סאן חוזה‬,‫ בית ספר חיים וייצמן‬- ‫אמנדה שרף‬
Amanda Scharf - Colegio Jaim Weitzman, San Jose, Costa Rica
‫בית=משפחה‬
,‫ היסוד של הבית הוא הסבים של הסבים‬:‫אמנדה מציגה את הבית ואת המשפחה כמקשה אחת‬
.‫ הילדים‬- ‫ לאחר מכן ההורים ובקומה העליונה‬,‫קומה מעליהם נמצאים הסבים‬
‫העבודה הזאת קירבה את אמנדה לחלקים במשפחתה אשר לא הכירה ולימדה אותה לכבד ולהוקיר‬
.‫את אבות אבותיה‬
‫ מחברי‬82% ‫ היא חקרה ומצאה שבין‬,‫היות והיא מאמינה שעם ישראל הוא משפחה אחת גדולה‬
!‫הקהילה היהודית בקוסטה ריקה ובין משפחתה יש קשר משפחתי! וככה הוכיחה את אמונתה‬
Home=Family
Amanda presents the house and family as one. The foundation of the house
symbolizes great grandparents, the floor above, the grandparents, the next floor, the
parents, and on the top floor, the children. This work connected Amanda to parts
of her family previously unknown to her, and taught her to honor and cherish her
ancestors. Since she believes that the nation of Israel is one big family,
her research revealed a family tie between her family and 82% of the Jewish
community in Costa Rica! This confirms her belief in one global Jewish people!
23 • ‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ מקסיקו‬,‫ מקסיקו סיטי‬,‫ בית ספר תרבות‬- ‫אמיר שרנוביץ’ שוורץ‬
Amir Charnevich Shwartz - Colegio Tarbut,
Mexico City, Mexico
‫הכינור‬
‫ הוא‬- ‫ כך מציג אמיר את עבודת השורשים שלו‬.”‫“אני בא ממשפחה בה למוזיקה יש מקום חשוב ונכבד‬
-‫ דרכו הוא מבקש לייצג את אותו כינור שיחד עם הסבא‬.‫עושה זאת על ידי הכינור של דודו מצד אמו‬
.‫ ללא ספק סיפור מרתק‬.‫ משם לקוסטה ריקה ואז שוב למקסיקו‬,‫רבא התגלגל מליטא למקסיקו‬
The Violin
“I come from a family in which music has a place of honor.” Amir presents his family
story through the violin of his uncle, on his mother’s side. A similar violin accompanied
his great grandfather as he wandered from Lithuania to Mexico, from there to Costa
Rica, and then back again to Mexico. Undoubtedly, a fascinating story.
‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬24
‫ קוסטה ריקה‬,‫ סאן חוזה‬,‫ בית ספר חיים וייצמן‬- ‫שנון שכטר‬
Shannon Shachter - Colegio Jaim Weitzman, San Jose,
Costa Rica
‫כעת אני שמה לב שאינני לבד‬
,‫ שנון מוקירה את המוכנות של בני המשפחה‬.”‫ “אנשים רבים תרמו למי שאני היום‬:‫אומרת לנו שנון‬
.‫ שנאלצו לעזוב הכל ולפנות לארצות לא ידועות‬,‫ מות יקיריהם‬,‫ רדיפות‬,‫אשר סבלו מאנטישמיות‬
‫ סולידריות ורצון עז‬,‫ זהו גם סיפור של אהבה‬.‫ לא הכל היה רע במשפחה‬,‫ כפי ששנון מוסיפה‬,‫אולם‬
.‫לרצות להמשיך ולהשתייך לעם היהודי‬
‫ בוליביה וקולומביה עד‬,‫ פולין‬,‫ אוסטריה‬,‫זהו סיפורן של ארבע משפחות אשר עברו דרך גרמניה‬
.‫ אשר קיבלה אותם בזרועות פתוחות‬,‫הגעתם לקוסטה ריקה‬
Now I Notice that I am Not Alone
Shannon tells us: “Many people contributed to the person I have become today.”
Shannon acknowledges the hardships experienced by her family, who suffered from
anti-Semitism, persecutions, the death of loved ones, and abandonment of property
and belongings to finally escape to unfamiliar lands. However, as Shannon adds,
not everything in the family history was horrible. It is also a story of love, solidarity
and a strong desire to remain a part of the Jewish people. This is the story of four
families that travelled through Germany, Austria, Poland, Bolivia, Colombia, and in
the end arrived in Costa Rica, which welcomed them with open arms.
25 • ‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ספרד‬,‫ מדריד‬,‫ בית ספר אבן גבירול‬- ‫אילן טרוצמן‬
Ilan Truzman - Colegio Ibn Gabirol, Madrid, Spain
‫הלפיד‬
‫ אילן רואה שבזכות‬,‫ כיהודי החי בגולה‬.”‫“זהו לפיד העבר הנמצא בידי ההווה כדי להאיר את העתיד‬
‫ ולהבין‬,‫ כמו גם את ההיסטוריה של העם היהודי‬,‫עבודה זו ניתנה לו האפשרות לחקור את שורשיו‬
.”‫“מדוע אני חי כרגע בספרד ומדוע לא כל היהודים חיים כיום בישראל‬
.‫זהו סיפורה של משפחה ממרוקו אשר נפוצה לפזורות רבות‬
The Torch
“This is the torch of the past that is in the hands of the present in order to light
up the future.” As a Jew living in Spain and part of the global Jewish peoplehood
community, Ilan acknowledges how this project gave him the chance to explore his
family roots, as well as the broader Jewish peoplehood story. He is conscious of
“why I live at the moment in Spain and why not all Jews live nowadays in Israel”.
This is the story of a family from Morocco that was dispersed in many directions.
‫ | עבודות זוכות אמריקה לטינית וספרד‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬26
‫“מוצגים מספרים”‬
‫תחרות סיפור משפחתי ‪2013‬‬
‫עבודות זוכות‬
‫צפון אמריקה‪ ,‬אירופה ואוסטרליה‬
‫‪NORTH AMERICA,‬‬
‫‪EUROPE AND AUSTRALIA‬‬
‫‪MY FAMILY STORY 2013‬‬
‫‪WINNING DISPLAYS‬‬
‫צפון אמריקה‪,‬‬
‫אירופה ואוסטרליה‬
‫ ארה”ב‬,‫ קליפורניה‬,‫ סן דייגו ג’וייש אקאדמי‬- ‫ג’יאני מזרחי‬
Gianni Mizrachi - GMLS San Diego Jewish Academy, California, USA
‫חי‬
‫מוצג ה”חי” המרהיב של ג’יאני מזמן את הצופה לפתוח כל אחת מתריסר הדלתות ולשמוע את‬
.‫ההיסטוריה של בני משפחתו‬
‫כל דלת מתויגת במילה “שלום” בשלל שפות והדבר מבטא את הערך האוניברסאלי של העמיות‬
.‫היהודית לשאיפה לשלום‬
‫ערך המתארים את‬-‫שני אלבומי המורשת משלבים תמונות ועותקים של מסמכים ארכיוניים יקרי‬
.‫ ארה”ב‬- ‫דייגו‬-‫ מקסיקו וסן‬,‫ פולין‬,‫ סלוניקי‬,‫ דמשק‬,‫מסעה החובק עולם של משפחתו בטבריה‬
Chai
Gianni’s amazing Chai display, instantly beckons the observer to open each of the
dozen doors, activating the oral history of the LIFE of Gianni’s family members. Each
door is labeled with “Shalom” in an array of languages expressing the universal
Jewish peoplehood value of peace. The two heritage albums combine copies of
precious archival documents and pictures depicting his family’s worldwide journey
from Tiberias, Damascus, Salonica, Poland, Mexico and San Diego, USA.
‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬28
‫ ארה”ב‬,‫ קליפורניה‬,‫ סן דייגו ג’וייש אקאדמי‬- ‫דארן קליין‬
Deryn Klein - GMLS San Diego Jewish Academy, San Diego,
California, USA
‫קופת הצדקה‬
.‫קופת הצדקה של דארן היא יצירה אמנותית מתוחכמת שמיד תופסת את עין הצופה‬
‫ כאשר כל‬,‫ערך‬-‫הקופה עטופה בקולאז’ של תמונות משפחתיות ומלאה בעשרות “מטבעות” יקרי‬
.‫אחד מהמטבעות מספק הצצה לאופיו ורצונותיו של אחד מבני המשפחה‬
‫ והן “שוות ערך לכל‬,‫צדקה ופעולות של חסד מייצגות את גרעין הערכים והפעולות של משפחתה‬
.‫ כפי שנכתב בתלמוד‬,”‫המצוות של התורה‬
.‫כל בן משפחה מדבר אלינו מבין דפי אלבום השורשים היצירתי והצבעוני שלה‬
Tzedaka Box
Deryn’s Tzedaka box is a clever artistic creation that instantly catches the viewer’s
eye. Covered in a collage of family pictures, it is filled with dozens of precious
“coins”, each containing an insight into a family member’s character and passions.
Tzedaka and acts of kindness represent the core of her family’s values and actions,
and are “equivalent of all the mitzvot of the Torah”, as told in the Talmud. Each
family member speaks to us from between the pages of her creative and colorful
roots album.
29 • ‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫קורל בניאורושווילי‪ ,ZPC ,‬וינה‪ ,‬אוסטריה‬
‫‪Coral Biniaurischvili - ZPC-Schule der IKG Wien,‬‬
‫‪Vienna, Austria‬‬
‫אשכול ענבים‬
‫לענבים תפקיד חשוב במשפחתה של קורל‪ .‬לסבא רבא שלה היה כרם ענבים בחווה במולדובה‪ ,‬ואת‬
‫היין שהפיק מהם חילק ליהודי הכפר כדי שיוכלו לקיים את המצווה הבסיסית של קידוש‪.‬‬
‫מעבר לכך‪ ,‬הענבים מייצגים את משפחתה ‪ -‬כל ענב גדל באופן עצמאי‪ ,‬אך עדיין קשורים זה אל זה‬
‫באופן הדוק‪“ :‬היחס והקרבה בינינו הם כמו הקרבה של הענבים באשכול”‪.‬‬
‫ענבים תפקיד חשוב במשפחתה של קורל‪ .‬לסבא רבא שלה היה כרם ענבים בחווה במולדובה‪ ,‬ואת‬
‫היין שהפיק מהם חילק ליהודי הכפר כדי שיוכלו לקיים את המצווה הבסיסית של קידוש‪.‬‬
‫מעבר לכך‪ ,‬הענבים מייצגים את משפחתה ‪ -‬כל ענב גדל באופן עצמאי‪ ,‬אך עדיין קשורים זה אל זה‬
‫באופן הדוק‪“ :‬היחס והקרבה בינינו הם כמו הקרבה של הענבים באשכול”‪.‬‬
‫‪Cluster of Grapes‬‬
‫‪Grapes play an important role in Korel’s family. Her great grandfather had a vineyard‬‬
‫‪in Moldova, and would freely distribute his bottles of wine among the Jews of the‬‬
‫‪village, to enable them to fulfill the mitzvah of Kiddush.‬‬
‫‪Moreover, the grapes represent her family - each grape grows independently but‬‬
‫‪is still closely connected to the others: “The bond between us is like the closeness‬‬
‫”‪of a cluster of grapes.‬‬
‫‪“ • 30‬מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי ‪ | 2013‬עבודות זוכות צפון אמריקה‪ ,‬אירופה ואוסטרליה‬
‫ ארה”ב‬,‫ בוסטון‬,BAJE - ‫גראנט וודמן‬
Grant Wadman - Boston Area Jewish Education Program,
Massachusetts, USA
‫פרויקט עץ מורשת‬
.‫מוצגו של גרנאט מורכב היישר מענפי עץ המייפל אשר בחצר ביתו במסצ’וסטס‬
.‫ גראנט מעטר את העץ גם בסמלים יהודיים רבים‬,‫בזמן שהוא נטוע עמוק בחייו האמריקאים‬
‫ כל אלה משתלבים‬- ‫ חלה של שבת וכוס הקידוש‬,‫ חמסה‬,‫ מגילת התורה‬,‫ אוזן ההמן‬,‫ הסביבון‬,‫המנורה‬
.‫יחדיו עם תמונות משפחתיות‬
‫אלבום השורשים של גראנט מתאר את מערכת היחסים המיוחדת שיש לו עם דודתו אשר חיה‬
‫ היא ממלאת את סקרנותו להכרת חיים יהודים וישראל דרך שיחות על ערכים יהודיים של‬.‫בישראל‬
.‫ זכרון היסטורי והעברת הסמלים והמסורת לדור הבא‬,‫חינוך‬
‫ שייכות לקהילה היהודית‬- ‫זהו סיפורה של העמיות היהודית המשלבת את הטוב משני העולמות‬
.‫ לארץ ולמשפחה הרחוקה שבירושלים‬,‫הגלובלית אבל גם הערכה למסורת‬
Legacy Tree Project
Grant’s family tree display is created from the maple tree branches in his backyard
in Massachusetts. While deeply rooted in his American life, Grant also decorates his
tree with Jewish symbols. The menora, dreidel, hamantashen, Torah scroll, hamsah,
Sabbath challah, and kiddush cup, are mixed with his family’s pictures. Grant’s
heritage album features his special relationship with his aunt Karen living in Israel.
She piques his curiosity about Jewish life and Israel through discussions on Jewish
values of learning, education, historical memory and passing on Jewish tradition
and rituals to the next generation. This is a familiar Jewish peoplehood story that
combines the best of both worlds - being a part of the global Jewish community
while appreciating a tradition, land and family far away in Jerusalem.
31 • ‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ גרמניה‬,‫ פרנקפורט‬,‫ בי”ס ליכטיגפלד‬- ‫אליס טיקר‬
Alice Tiker - I.E. Lichtigfeld Schule im Philantropin,
Frankfurt, Germany
‫הכל פתוח‬
‫ אל העם היהודי כולו‬,‫ כמו גם המשפחתית‬,‫ אליס מייצגת את השתייכותה האישית‬,‫בעבודה נאיבית זו‬
.‫ בארץ ובתפוצות‬‫ אליס הכינה עץ משפחתי ובו תולדות‬,‫בנוסף למוצג בצורת כדור הארץ פתוח ובו אפרוחים קטנים‬
.‫ ואילו שאר בני המשפחה בענפים‬,‫ בגזע‬,‫ כשהיא במרכז‬- ‫משפחתה‬
The World is Open
In this naive work, Alice presents her and her family’s personal connection to the
entire Jewish people - both in Israel and in the worldwide Jewish community.
In addition to the exhibit of an open earth with little chicks, Alice also creates a
family history tree - with herself in the center, at the trunk, and the rest of the family
located on the branches.
‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬32
‫ גרמניה‬,‫ פרנקפורט‬,‫ בי”ס ליכטיגפלד‬- ‫נועה קרנץ‬
Noa Krantz - I.E. Lichtigfeld Schule im Philantropin,
Frankfurt, Germany
‫מגילת חיי‬
‫נועה מגוללת את סיפור קורות משפחתה על גבי מגילת פרגמנט עליה מודפסים תמונות וסיפורי‬
.‫משפחתה‬
‫ החל מנועה‬- ‫ מגוללת את סיפור חייה של משפחתה‬,‫ שצורתה כצורת ספר תורה אשכנזי‬,‫המגילה‬
.‫ אח שלה ועד סביה משני הצדדים ששרדו את השואה‬,‫ הוריה‬,‫עצמה‬
The Megillah of Life
As the viewer rotates and turns this traditional scroll, Noa’s family story is unraveled
revealing beautiful photos and stories printed on parchment.
The scroll, created in the shape of an Ashkenazi torah, tells the life story of her
family - starting with Noa, continuing with her parents and brother, to her maternal
and paternal grandfathers who survived the holocaust.
33 • ‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ארה”ב‬,‫ ג’ורג’יה‬,‫ אטלנטה‬,‫ שארית ישראל‬- ’‫ברנדון רבינוביץ‬
Brandon Rabinovitz - Congregation Shearith Israel,
Atlanta, Georgia
‫אילן יוחסין של בתי כנסת‬
.‫ מהן משפחתו הגיעה‬,‫אלבומו של ברנדון משמש כצוהר להתבונן על הקהילות היהודית באירופה‬
‫ ודרכן אנו לומדים את סיפור הקהילות‬,‫ברנדון עושה זאת על ידי הצגת תמונות ארכיון של בתי כנסת‬
.‫הללו‬
‫ הוא‬.‫ היכן שמשפחתו התיישבה מאוחר יותר‬,‫ברנדון כלל גם תמונות ואיפיון של בתי כנסת מארה”ב‬
,‫ אטלנטה‬- ‫מתאר את משפחתו המורחבת דרך הערים ובתי הכנסת ומסיים את האלבום בקהילתו‬
.‫ג’ורג’יה‬
‫ ריגה וברודי מתבטא בשילוב של‬,‫המתח בין ביטחון מול זהירות של הקהילות היהודית מוילנה‬
.‫ארכיטקטורה ועיצוב חיצוני‬
Family Tree of Synagogues
Brandon’s” Family Tree of Synagogues” is an album of copies of archival synagogue
photos that serve as a window to the bygone European communities of his family.
Brandon also includes photos of the proud character of American synagogues where
his family later settled. He showcases the towns and synagogues of his maternal
and paternal families and finishes the album with his own Atlanta congregation.
The secure vs. cautious character of the past Jewish communities from Vilnius, Riga,
and Brody is captured by the mixed styles of architecture and exterior decorations.
Brandon highlights many beautiful synagogues in the states of Massachusetts,
Pennsylvania, Maryland and Georgia, where many of his family reside.
‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬34
‫ ארה”ב‬,‫ ניו ג’רזי‬,‫ ישיבת הלל‬- ‫גבריאלה דוואק‬
Gabrielle Dwek - Hillel Yeshiva, Ocean, New Jersey, USA
‫קול השופר‬
.‫ בקול תרועתו של השופר מסתתר הדהוד של המשכיות וקשר בין דורי‬,‫עבור גבריאלה‬
‫ המוצג הינו רפליקה של שופר אמיתי‬.‫ שברים ותרועה נשמעים דרך השופר המעוצב שהכינה‬,‫תקיעה‬
.)‫מתקופת העות’מאנים ומקורו בישראל (אז פלסטינה‬1890-‫העובר במשפחתה של גבריאלה החל מ‬
.‫ שנים משמיע קולו בבית הכנסת שלהם‬122-‫ כאשר השופר בין ה‬,‫גבריאלה מצטרפת תמיד לסבה‬
‫השופר של גבריאלה מעוטר על ידי דמויותיהם של סבתא רבתא וסבא רבא שלה וכולל דגלים ומפות‬
‫ מעל לכל מסמל השופר‬.‫ מצרים וסוריה המציינים את מקורות משפחתה ואת שורשיה‬,‫של ישראל‬
.‫את העם היהודי המהדהד את עברו התנכ”י‬
The Sound of the Shofar
Gabrielle’s shofar is a symbol of her roots as well as an emblem of the Jewish
people echoing back to biblical times. Tekiah, Shevarim and Teruah are heard
from this wonderfully sculptured shofar, a replica of the one passed down from
generation to generation in Gabrielle’s family dating back to 1890 in Ottoman
Palestine. Gabrielle always joins her grandfather for the blowing of the 122 year
old shofar at their synagogue.
Gabrielle’s shofar is decorated with images of her great grandparents, flags and
maps of Israel, Egypt and Syria signifying its origins, her roots and as a symbol of
the Jewish people echoing back to biblical times.
35 • ‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ארה”ב‬,‫ אילינוי‬,‫בי”כ בית אל‬- ‫נח ברוורמן‬
Noah Braverman - North Suburban Synagogue Beth El,
Highland Park, Illinois, USA
‫חופה‬
.‫ הדימוי האוניברסלי היהודי לחיים ולקהילה‬,‫אילן היוחסין של נח בא לידי ביטוי על ידי דימוי חופה‬
.‫המוצג מעוטר בריבוי סמלים יהודיים ומגדיר את הקשר בין מצוות היהדות והרעיון של ישראל‬
‫ מוטות‬.‫הצופה מוזמן להציץ בתקרת החופה כדי לבחון את מפת אילן היוחסין של משפחתו של נח‬
.‫ מדגישים את החשיבות של המושג “חי” בחייו‬,’‫ אינץ‬18 ‫ שגובהם‬,‫החופה‬
‫ המוטות הצבעוניים השונים הינם קשת של צבעים אשר מאוחדים תחת‬,‫ממש כמו העם היהודי המגוון‬
.‫מסורת יהודית וזכרון משותף‬
Chuppa
Noah’s family tree is delightfully fused within the image of a chuppa, the universal
Jewish value for life and continuity. It is decorated with a multitude of Jewish
symbols, defining a connection to both Jewish ritual and Israel. The viewer can
peek up inside the ceiling of the chuppa to see his family tree. The 18 inch poles
highlight the importance of “Chai” or life. Much like the Jewish people, the wooden
rods are a rainbow of colors unified by Jewish tradition and collective memory.
‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬36
‫ אוסטרליה‬,‫ מלבורן‬,’‫ ביאליק קולג‬,‫ג’סי בן ארי בלפר‬
Jessy Wolf Benary-Belfar - Bialik College, Melbourne, Australia
‫פאזל החיים‬
‫ אבל‬,‫ כמו פאזל שייתכן וצריך קצת זמן להרכיב את כל חלקיו‬,‫“החיים יכולים להיות חידתיים לפעמים‬
.”‫ אתה נותר עם תוצאות יפהפיות‬- ‫ בעזרתה של משפחתך‬- ‫כשהפזל שלם‬
-‫ שמציגה את דמותו של הסבא‬,‫המוטו הזה הנחה את ג’סי בזמן שעיצב במיומנות את קופסת העץ הזו‬
.‫ בעברו נגר בפולין לפני מלחמת העולם השנייה‬,‫רבא שלו‬
‫ כאשר כל פאה בקוביה יוצרת‬,‫בתוך הקופסא יש שישה פאזלים עשויים מקוביות שגולפו בעבודת יד‬
‫ המוצג של ג’סי מצליח‬.‫ כל קובייה מגלמת את חשיבותו של בן משפחה נוסף‬.‫עוד דמות משפחתית‬
‫ כל אחד מאיתנו הוא חלק אינטגראלי‬,‫ כמו משפחה אחת‬- ‫לתפוס את מהות העמיות היהודית‬
.‫ חלקי פסיפס שתלויים אחד בשני להשלמת הסיפור‬,‫מהפאזל‬
Life’s A Puzzle
“Life can be puzzling at times and it can take a while to put everything back
together again, but once completed, with the help of your family, you are left with
beautiful results.” This motto guided Jessy while he skillfully designed this wooden
box that captures the spirit of his great grandfather, a former carpenter in Poland
prior to WWII. Inside, there are six puzzles made of hand crafted cubes, each side
showing another family image. Every cube portrays the importance of another
family member. Jessy’s display captures the essence of Jewish Peoplehood - like
one family, we are all an integral part of the puzzle, a mosaic relying on one another
to complete the story.
37 • ‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬
‫ ארה”ב‬,‫ פלורידה‬,‫ טמפה‬,‫ הלל אקדמי‬- ‫ג’ורדון פוקס‬
Jordan Fox - Hillel Academy, Tampa, Florida, USA
‫חוויות מסע‬
.‫מוצגו של ג’ורדון מקבל את השראתו ממנהיגותו האמיצה של סבו בזמן היות טיס במלחמת ויטנאם‬
‫תנועתו המתמדת של סבו של ג’ורדון מסמלת את נדודי משפחתו הבאים לידי ביטוי על ידי מזוודה‬
.‫שגדלו בה שורשים‬
‫ כדורגל וגם הכלב‬,‫ יעדי מסע‬,‫ דרכון‬:‫בפנים ג’ורדון שתל “שתילים” המסמלים את חיי משפחתו כגון‬
‫ אביו של‬,‫ למרות זאת‬.‫ אלבומו המשפחתי מספר את הסיפור היהודי הכה מוכר של נדודים‬.‫שלהם‬
‫ להיות חלק מהקהילה ולקיים אורח חיים‬,‫ג’ורדון נטוע בהחלטתו להצטרף לבית הכנסת המקומי‬
.‫ומסורת יהודית‬
‫ שאלה שתשובתה נטועה‬- ‫הסיפור המשפחתי מתרחב לסיפור שאלת ה”עמיות” של העם היהודי‬
.‫ ערכים וזכרון היסטורי‬,‫באורח החיים‬
Travel Adventure
Jordan’s work is inspired by his grandfather’s brave leadership as a U.S. Air Force
pilot in the Vietnam War. Since Jordan’s grandfather was constantly on the move,
he designed his display as a suitcase growing grass roots. Inside, Jordan plants
symbols of his family’s life such as: a passport, travel destinations, soccer and a
dog. His family album tells the familiar story of the wandering Jewish people. Yet
his father is rooted to community synagogues and celebrating Jewish practices
and traditions wherever his family lived. This family story is a much broader Jewish
peoplehood story deeply committed to Jewish ritual, values and heritage.
‫ אירופה ואוסטרליה‬,‫ | עבודות זוכות צפון אמריקה‬2013 ‫ • “מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי‬38
‫ג’סי ריבמן‪ ,‬בי”כ שארי תפילות ישראל‪ ,‬ניו ג’רזי‪ ,‬ארה”ב‬
‫‪Jessie Rievman - Temple Sharey Tefilo-Israel, South Orange,‬‬
‫‪New Jersey, USA‬‬
‫רכבת‪ ,‬כדורגל וקצת מזל‬
‫בראש המוצג כותבת ג’סי שזהו “סיפור על רכבת‪ ,‬כדורגל וקצת מזל”‪ .‬סבא רבא של ג’סי‪ ,‬לא רק‬
‫הצליח להימלט מציפורני הנאצים כאשר אחייו והוא הצליחו להערים על חיילים ולנצח אותם במשחק‬
‫כדורגל אלא גם ניצח במשחק חייו!‬
‫אפילו שעבודה זאת נשענת על התקופה החשוכה בחיי יהודי צ’כוסלובקיה‪ ,‬מצליח המוצג לבטא את‬
‫התושיה‪ ,‬האומץ‪ ,‬והיצירתיות של הרוח היהודית המצליחה לשרוד כנגד כל הסיכויים‪.‬‬
‫‪A Train Ride, Soccer & a Bit of Luck‬‬
‫‪Jessie calls her display, “A Train Ride, Soccer and a Bit of Luck” because her‬‬
‫‪grandfather didn’t just beat the Nazi opponent at soccer but won the game of his‬‬
‫‪life! Although the backdrop to this display is the murderous period of the Holocaust‬‬
‫‪in Czechoslovakia, it reveals tremendous ingenuity, courage, creativity and a Jewish‬‬
‫‪will to live and thrive against all odds.‬‬
‫“מוצגים מספרים” | תחרות סיפור משפחתי ‪ | 2013‬עבודות זוכות צפון אמריקה‪ ,‬אירופה ואוסטרליה • ‪39‬‬
‫ התחרות‬.‫תחרות "סיפור משפחתי" הינה תחרות ותיקה מבית היוצר של מוזיאון בית התפוצות‬
,‫ להיסטוריה ולתרבות היהודית‬,‫ לזהות‬,‫מזמנת חיבור של בני הנוער היהודים בארץ ובעולם למורשת‬
,‫ הדמויות והאירועים המשפחתיים‬,‫וזאת באמצעות הזמנה לבטא באמצעים אומנותיים את הסיפורים‬
.‫כפי שעלו ממחקר שערכו בני הנוער במסגרת עבודות שורשים‬
My Family Story is Beit Hatfutsot-The Museum of the Jewish People’s flagship
program and competition, and one of the most far-reaching educational initiatives
with remarkable success in generating excitement and interest in Jewish family
legacies. Young participants, in Israel and the worldwide Jewish community, embark
on a multigenerational journey to the past, an exploration of their roots that
culminates in an artistic installation that captures their personal and family stories,
and connects them to the greater story of the Jewish people.
www.myfamilystory.co.il
© Beit Hatfutsot
‫התכנית נתמכת תודות לתרומתם הנדיבה של קוקי וסרג’יו גרוסקופ‬
‫ומחויבותם העמוקה לעתידו של העם היהודי‬
This program is supported by the generous contribution
of Kuky and Sergio Grosskopf reflecting their deep commitment
to the future of the Jewish people