IKEA financiranje

Transcription

IKEA financiranje
Pogoji:
● starost vsaj 18 let,
● prebivališče v Avstriji, Nemčiji, Italiji ali Sloveniji,
● bančni račun v državi bivanja,
● izpolnjevanje običajnih bančnih bonitetnih meril,
● pri nakupu nad 5.000 evrov potrebuješ še eno plačilno listo
(ki ni starejša od 3 mesecev) ali potrdilo o prejemu pokojnine.
Če živiš v Italiji ali Sloveniji:
● Poleg zgoraj navedenih pogojev potrebuješ še eno plačilno listo (ki ni starejša od 3 mesecev) ali potrdilo o prejemu pokojnine in IBAN številko ter BIC/SWIFT kodo.
Več informacij dobiš pri prodajnem osebju trgovine IKEA ali
na spletnem naslovu www.IKEA.at/Paycard
Katalog je brezplačen. Če nisi državljan/-ka EU
● veljaven potni list,
● potrdilo o začasnem prebivališču,
● dovoljenje za bivanje,
● veljavno kartico EC/Maestro ali bančno kartico.
Pridržujemo si pravico do slovničnih in tiskarskih napak. Velja v vseh pohištvenih salonih IKEA v Avstriji
Če si državljan/-ka EU:
● veljaven uradni dokument s sliko (potni list, osebna
izkaznica, za avstrijske državljane je dovolj vozniško
dovoljenje),
● potrdilo o začasnem prebivališču, če je naslov drugačen kot v uradnem dokumentu (izjema: Avstrijci, ki živijo v Avstriji),
● veljavno kartico EC/Maestro ali bančno kartico.
Stanje: April 2011 Če želiš imeti plačilno kartico IKEA FAMILY Paycard, potrebuješ
naslednje:
© Inter IKEA Systems B.V. 2010/2011
Potrebni dokumenti in pogoji
IKEA
financiranje
d
Paycar
LID TH
on
0
nderss
940 02
Anna 5A653 07125
4
0
60
RU
VA
1
05/201
Ker mnoge želje ne
morejo počakati!
S plačilno kartico IKEA FAMILY
Paycard lahko izbereš
način plačila.
d
Paycar
Ugodnosti tvoje plačilne kartice IKEA FAMILY Paycard.
● brezplačna kreditna kartica za kupce trgovine IKEA,
● vse ugodnosti kluba IKEA FAMILY,
● obseg jamčenja od 300 do 10.000 evrov,
● delno plačevanje, financiranje ali plačilo v enkratnem znesku,
● kartico lahko uporabljate pri vsakem plačilu, tudi v
restavraciji IKEA in trgovini s švedskimi živili
Schwedenshop.
Tvoje možnosti plačevanja:
Delno plačevanje:
Lahko se odločiš, da se plačila za nakupe odtegujejo s
tvojega računa v delnih zneskih, katerih višino lahko
določiš sam.
● Znesek delnega plačila lahko prosto določiš in ga
kadarkoli spremeniš (najnižji znesek znaša 3 % salda,
a ne manj kot 5 evrov).
LID TH
Plačilo v enkratnem znesku:
on
0
nderss
940 02
Anna 5A653 07125
60 04
RU
VA
1
05/201
Odločiš se lahko, da bodo tvoji nakupi v 30 dneh brez
obresti in v enkratnem znesku odplačani s tvojega
računa.
Financiranje:
Pred nakupom si lahko izbereš financiranje z določenim
rokom odplačevanja in nespremenljivim mesečnim
zneskom.
●
●
●
●
●
●
določeni mesečni zneski plačila,
od 1.000 do 10.000 evrov,
rok odplačevanja 12, 24, 36, 48 in 60 mesecev,
stroški vodenja računa 2,00 evra/mesec,
brezplačna vloga in obdelava podatkov,
za vlogo potrebuješ le svojo plačilno kartico
IKEA FAMILY Paycard.