Moja najljubša sladica, zgodba o kruhu

Comments

Transcription

Moja najljubša sladica, zgodba o kruhu
Moja najljubša sladica, zgodba o kruhu
Kruh ponoči spi...
Tako je rekla mama, kadar sem jo pozno zvečer prosil za se eno malico. Kruh je moral ostati v miru
zaprt v kuhinjski omari. Veliko ga je moralo biti še za naslednje dni. Pa čeprav bi mama rada vsakomur odrezala še
tako veliko zagozdo... Tako mi je zmeraj odvrnil ata, kadar sem mu pred spanjem potožil, da mi kruli v želodcu.
Kolikor ga je dala mama, je bila pravšnja mera. Kadar mame ni bilo zraven, je bil hlebec neranljiv, nedotakljiv, tako
rekoč svet... Tako mi je dejala celo stara mama, moja največja zaveznica v najbolj zgodnjih letih. Kruh smo spoštovali
kot svetinjo. Ko ga je mama položila spat v omaro, ga ni smel več nihče motiti...
"Mama, kdaj bomo spet imeli peko?" sem spraševal mamo skoraj vsak dan. Kadar je zakurila grmado v
krušni peci, je bil praznik v hiši. Ne samo, da se je razgrela velika lončena peč, lepo je tudi zadišalo po smolnatem
lesu in mehkem dimu po vsej domačiji. Ko je mama zamesila kruh, smo hodili po prstih po hiši, kot da bi se bali
prebuditi vseh tistih sedem prijaznih škratov v pletenih peharjih. Ko je po peki vso hišo napolnil vonj svežega kruha,
smo se počutili kakor grofje, ki nam nihče ne more več do živega.
(Odlomek iz dela Ivana Sivca: Kruh ponoči spi)
Tradicija priprave kruha je globoko zakoreninjena v našem okolju. Povezana je z ohranjanjem naše
kulturne dediščine, kar je še posebej pomembno za ohranitev slovenskega podeželja. Spodbujanje
zavedanja o pomenu ohranjanja te kulturne dediščine je sestavni del programov naše šole. Kruh pa ima
skozi vso človeško zgodovino poseben simbolni pomen. Priprava polja, setev, rast, žetev, mlačev, mletje,
mesenje testa, peka … od zrna, ki ga kmet položi v zemljo, do slastnega grižljaja je potrebno mnogo truda,
časa in ljubezni. Vabimo vas k ustvarjanju na temo kruha in pekovskih izdelkov.
Razpisujemo več različnih natečajev, ki spodbujajo ustvarjanje, razmišljanje in raziskovanje.
Na natečajih lahko sodelujejo učenci Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje.
Izdelke opremite z vašimi podatki (ime, priimek, oddelek, enota) in jih do 20. 2. 2013 oddajte vaši
učiteljici/učitelju ali prinesite v tajništvo šole.
LIKOVNI NATEČAJ
Likovno upodobite kruh ali pekovski izdelek od nastajanja do porabe.
Posamezen učenec lahko predloži največ pet izdelkov. Uporabite lahko različne likovne tehnike.
Izdelek opremite z naslovom, lahko tudi s komentarjem.
Za vrednotenje likovnih del bomo upoštevali:
 ustvarjalnost,
 izpovednost,
 izvirnost,
 likovno kvaliteto.
LITERARNI NATEČAJ
Od zrna do kruha so se vedno spletale zgodbe in pele pesmi. Prelijte na papir dogajanje, razmišljanje
ali občutenje.
Posamezen učenec lahko predloži največ eno zgodbo in eno pesem.
Zgodba naj ne presega 1000 besed.
Za vrednotenje literarnih del pa bomo upoštevali:
 izvirnost besedila,
 bogatost besedišča,
 stavčne strukture in povezovanje le-teh v celotno besedilo,
 zgradbo besedila,
 slogovno ustreznost,
 metaforiko,
 sporočilnost
 ustvarjalnost.
FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Ustavite čas in v fotografski objektiv ujemite podobo kruha ali pekovskega izdelka od nastajanja do
porabe.
Posamezen učenec lahko predloži največ pet fotografij, ki še niso bile objavljene.
Fotografije so lahko črno-bele ali barvne. Opremite jih z naslovom, lahko tudi s komentarjem.
Priložite fotografije na CDju.
Za vrednotenje fotografij bomo upoštevali:
 ustvarjalnost,
 tehnično dovršenost,
 izpovednost,
 izvirnost.
RAZISKOVALNA NALOGA
Kruh kot osnovno živilo se vsak dan pojavlja na naši mizi. Katero vrsto imate najrajši in zakaj? Kaj se
zgodi s starim, neporabljenim kruhom?
Tema: Kruh naš vsakdanji – ugotavljanje navad pri nakupu in uživanju kruha v našem
domačem okolju
Vsebina: Učenci izvedejo določeno število anket v posameznih gospodinjstvih, s katerimi pridobijo
podatke iz naslednjih področij:
-
-
-
-
mnenje o posameznih vrstah kruha
(kaj je po mnenju anketiranih dober kruh; kruh, ki jim je všeč in ga imajo radi)
nakupovalne navade
(kako pogosto anketiranci kupujejo kruh; kateri dejavniki vplivajo na nakup kruha; kako
naročajo kruh – po vrsti kruha, po pekarni, po imenu kruha)
kateri kruh kupujejo
(kateri kruh anketiranci običajno kupujejo v njihovem gospodinjstvu; katera pekarna je
njihova priljubljena in zakaj)
poznavanje in nakup kruha Pekarne Grosuplje
(kako anketiranci poznajo posamezne znamke –imena kruhov pekarne Grosuplje; kako
pogosto kupujejo kruh Pekarne Grosuplje; razlogi za nakup kruha Pekarne Grosuplje)
mnenje o trgovini Hiša kruha
(koliko anketirancev kupuje v Hiši kruha; s čim so zadovoljni; s čim niso zadovoljni)
peka kruha doma
(koliko anketirancev peče kruh doma; kako pogosto; razlogi za domačo peko)
Vzorčni okvir:
Za zanesljivost pridobljenih rezultatov bi bilo po našem mnenju potrebno v anketiranje vključiti
najmanj 100 udeležencev, pri čemer naj bi se anketirale osebe, ki v izbranem gospodinjstvu v največji
meri kupujejo živila.
Ker vemo, da so navade potrošnikov tudi pri nakupu in uživanju kruha različne v posameznih
starostnih skupinah, bi bilo primerno pri izvedbi anketiranja vključevati različne starostne skupine
(npr. mlade družine, stari starši).
Naloga naj obsega sledeče:
 postavitev trditve, ki jo boste z raziskovanjem poskusili ovreči ali potrditi,
 raziskovanje na terenu, pridobivanje podatkov (anketa, intervjuji ipd.),
 obdelavo podatkov ,
 predstavitev ugotovitev.
Naloga naj obsega 6 – 10 tipkanih strani, vključuje do pet fotografij, grafično predstavitev podatkov in
vire.
Posamezno nalogo pripravi skupina treh učencev pod vodstvom mentorja (učitelja).