ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE

Comments

Transcription

ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE
Grosuplje, 15. november 2011
RAZPIS PRIZNANJ
ZVEZE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE
ZA LETO 2011
Zveza športnih organizacij Grosuplje (ZŠO) razpisuje za leto 2011 naslednja priznanja:
1. jubilejna priznanja
•
•
•
zlati znak Zveze športnih organizacij Grosuplje,
srebrni znak Zveze športnih organizacij Grosuplje,
bronasti znak Zveze športnih organizacij Grosuplje.
2. priznanja za športne dosežke
•
•
•
•
zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
srebrna plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
bronasta plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje,
priznanje Zveze športnih organizacij Grosuplje.
3. priznanje za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini Grosuplje
•
zlata plaketa Zveze športnih organizacij Grosuplje.
V skladu s Pravilnikom o priznanjih in nagradah Zveze športnih organizacij Grosuplje lahko kandidate
za posamezna priznanja predlagajo športna društva, organi Zveze športnih organizacij Grosuplje,
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, organi Občine Grosuplje, druge organizacije in
posamezniki.
Predlogi za priznanja morajo biti poslani na naslov Zveze športnih organizacij Grosuplje (Ljubljanska
cesta 40a, 1290 Grosuplje, tel.: 01 7864 745, e-pošta: [email protected]) na posebnem obrazcu,
ki ga dobite na sedežu Zveze športnih organizacij Grosuplje, do petka, 16. decembra 2011. Kasneje
prispelih predlogov se ne bo upoštevalo. Na sedežu Zveze športnih organizacij Grosuplje lahko dobite
tudi Pravilnik, ki natančno opredeljuje kriterije za podelitev priznanj.
Če je kandidat posameznik ali športna ekipa, je potrebno posredovati tudi fotografijo kandidata.
Fotografija mora biti v elektronski obliki (datoteki) v formatu JPG. Posredujete jo lahko na CD-ju, USB
ključu ali po elektronski pošti.
Priznanja bodo podeljena v drugi polovici januarja 2012 na prireditvi “Športni dosežki v letu 2011”.
S pozdravi,
Vodja strokovne službe ZŠO Grosuplje
Andrej Cevc