Teden vseživljenjskega učenja 2015

Comments

Transcription

Teden vseživljenjskega učenja 2015
Teden vseživljenjskega učenja 2015
20 let Tedna vseživljenjskega učenja – praznika učenja
Območni koordinaor: Much Akadem, Koprska 94 a, Ljubljana
[email protected] ali 01/423 78 60 ali 040/466 667
Seznam koordiniranih izvajalcev
Zap.
štev.
Naziv podizvajalca/prireditelja
Naslov /ulica in hišna številka
Pošta in poštna številka
1.
Tehnološki park, d. o. o. , Ljubljana
Tehnološki park 19, 1000
Ljubljana
2.
Študijski krožek Družba skozi prostor in
čas- raznolikost, ki bogati naše znanje
Koprska 94, 1000 Ljubljana
3.
Gimnazija Vič
Tržaška cesta 72, 1000
Ljubljana
4.
Srednja šola tehniških strok Šiška
Litostrojska cesta 51, 1000
Ljubljana
5.
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Vojkova 74, 1000 Ljubljana
6.
Vrtec Vrhovci
Vrhovcih, cesta XIX/10, 1000
Ljubljana
7.
Vrtec Viški gaj
Reška ulica 31, 1000 Ljubljana
8.
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni centri aktivnosti za starejše
Povšetova 20, 1000 Ljubljana
9.
Fakulteta za šport
Gortanova ul. 22, 1000
Ljubljana
Kontaktna oseba
za TVU/ tel.št
Kontaktna oseba za TVU
e-naslov
Kristina Ober
01/620-34 00
Dunja Simsič
[email protected]
[email protected]
01/423-78-60
Alenka Krapež
031/380-486
Darinka Zalokar
Martinčič
01/513-36-00
[email protected]
[email protected]
Vanja Dolenc
041/841-756
[email protected]
Marta Korotaj
01/244-52-10
[email protected]
Branko Ilotić
01/244-52-52
Katja Krivec
01/430-51-52
[email protected]
Ana Zakrajšek
01/520-77-00
[email protected]
i
[email protected]
10. Much, izobraževanje, d.o.o.
Koprska 94, 1000 Ljubljana
Marko Simsič
01/423 78 60
[email protected]
11. Osnovna šola Savsko naselje
Matjaževa 4, 1000 Ljubljana
[email protected]
12. Modra pikica
Hribovska pot 17, 1231
Ljubljana Črnuče
Tjaša Pirc Pezdirc
01/300-01-72
Živa Ribičič
031/628 138
13. Folklorna skupina COF
Vilharjeva 37, 1000 Ljubljana
Vanja Dolenc
041/841 756
[email protected]
14. AFS France Marolt
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
Katarina Šrimpf
041/951 717
[email protected]
15. Sladki nasmehi
Zalog 63b, 4207 Cerklje na
Gorenjskem
Maša Janež
041/951-717
[email protected]
16.
Tattenbachova 5a, 3210
Slovenske Konjice
Tamara Jušković
040/867 345
[email protected]
Ppodružnična OŠ v Parku
Ž[email protected]
Tomšičeva ul. 9, 1241 Kamnik
Nina Gostič
01/839 11 45
[email protected]
17. Osnovna šola 27.julij Kamnik
Petra Kočar
Nadas Verbič
01/580 91 80
[email protected]
18. Vrtec Jelka
Glavarjeva ul. 18 a,1113
Ljubljana
Zlatka Tičar
051/346 897
[email protected]
19. Turistično društvo Dolsko
Dolsko 55, 1262 Dolsko pri
Ljubljani
Jasmina Kozina
Praprotnik
[email protected]
20. Športno društvo Mladi up
Gornji trg 33, 1000 Ljubljana
21. Kinološko društvo IZAR
Čateška ul. 6, 8250 Brežice
22. Dom upokojencev Center, Tabor
Tabor 10, 1000 Ljubljana
Alenka Kučič
031/889 462
[email protected]
Jera Grobelnik
01/2347 304
[email protected]
Urška Ravnjak
01/3603 789
[email protected]
[email protected]
Mladinska knjiga, Knjigarna
23.
Center Oxford
Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana
24. Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana
Zdenka Ferenc
O1/230 87 30
Janja Zupančič
01/520 67 10
[email protected]
Tovarniška 4, 1290 Grosuplje
Marjanca Vampelj
01/4230 371
[email protected]
Evita Leskovšek
051/317 700
[email protected]
Prešernova 15, 1000 Ljubljana
Andreja Mekinc
041/360 674
[email protected]
Parmska c. 41, 1000 Ljubljana
Andreja Kuder
01/230 82 44
[email protected]
Irena Skubic Grable
01/5206 740
040/242 361
[email protected]
Majda Fajdiga
01786 61 80
[email protected]
Jernej Šoštar
01/5471 506
[email protected]
Roža Kek
01/786 00 20
[email protected]
Breda Florjančič
01/5305 208
[email protected]
25.
Osnovna šola Louisa Adamiča,
Grosuplje
26. Osnovna šola Vrhovci
27.
Robert – Center za preventivo Aidsa in
ranljive skupine
28. Vrtec Otona Župančiča
29. Vrtec Ledina
Cesta na Bokalce 1, 1000
Ljubljana
Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana
30. Vrtec Zelena jama
Zvezna ul. 24,1000 Ljubljana
31. Vrtec Kekec Grosuplje
Trubarjeva c.15, 1290
Grosuplje
32. Osnovna šola Nove Fužine
Preglov trg 8, 1000 Ljubljana
33. Mestna Knjižnica Grosuplje
Adamičeva c.15, 1290
Grosuplje
34. AMZS Avto- moto zveza Slovenije
Dunajska 128, 1000 Ljubljana
35.
ŽUPANOVA JAMA - Turistično in
okoljsko društvo, Grosuplje
Taborska c. 6, 1290 Grosuplje
36. Rossana, d.o.o.
Tržaška 17, 1370 Logatec
EKOLOŠKI VRTOVI, Kmetija Žgajnar
37.
Gatina pri Grosupljem
Gatina pri Grosupljem 90, 1290
Grosuplje
38. Andrej Brodnik, s.p.
Topniška 43, 1000 Ljubljana
39. OŠ Hudinja Celje
Mariborska 125, 3000 Celje
40.
TABLA, arhitekturno projektiranje in
oblikovanje, Tjaša Vrečko, s.p.
Savska c.21, 1000 Ljubljana
41.
IAM - inštitut in akademija za
multimedije
Leskovškova 12, 1000 Ljubljana
42. Življenje je lepo, Peter Tomc, s.p.
Ljubljanska 36 b,
43. Zasebni vrtec Kobacaj, Grosuplje
Velika Loka 47, 1290, Grosuplje
44. Kolesarsko društvo Grosuplje
Kolodvorska c. 2, 1290
Grosuplje
45. Športno društvo Mini šport
Galjevica 56, 1000 Ljubljana
Damjan Viršek
041/407 705
[email protected]
Rosana Tolazzi
041/719 567
[email protected]
Mija Rus
041/232
468
[email protected]
Andrej Brodnik
041/601 501
[email protected]
Simona Mesojedec
[email protected]
Tjaša Vrečko
051/638 947
[email protected]
Srečo Zakrajšek
[email protected]
Maja Šest
0517346 912
[email protected]
Martina Šetina Čož
0417604 175
[email protected]
Tone Kogovšek
041/617 625
[email protected]
Sebastjan Kopitar
031/877 754
[email protected]
Nina Kožar
031/859 389
[email protected]
[email protected]
Kersnikova 11, 1290 Grosuplje
Helena Cesar
031/614 898
01/786 02 90
[email protected]
48. Ocean Solna terapija
Jaklova 23, Grosuplje
Elizabeta Radelj
Pepevnik
051/609 827
49. Synovia
Spodnja Slivnica 133, 1290
Grosuplje
Jasmina Kozel
Harley
031/734 420
031/318-340
Slavko Frbežar
01/780-42 62
[email protected]
m
Martina Šetina Čož
01/7861 303
041/604 175
[email protected]
Alenka Biček
031/789 737
Andrej Cevc
[email protected]
Natalija Kolenc
041/654 732
[email protected]
46. Apoteka Natura
47. Žarek, Helena Cesar, sp.
50.
Vrtnarstvo Frbežar, Frbežar Slavko,
s.p.
Adamičeva 24, 1290 Grosuplje
Mali vrh pri Šmarju Sap, 1293
Šmarje Sap
51. IZ-ZNANJE
Brezje pri Grosupljem 81, 1290
Grosuplje
52. Športno društvo Grosuplje
Adamičeva 29, Grosuplje
53. Galerija Vitica
Taborska 38 d, 1290 Grosuplje
[email protected]
54. Turistično društvo Šmarje SAP
Lahova 1, 1293 Šmarje Sap
Darja Stibernik
041/513 839
[email protected]
Much Akadem,
Zavod za izobraževanje in svetovanje,
Koprska 94 A, 1000 Ljubljana
Koordinatorica TVU:
Dunja Simsič, prof. pedagogike in sociologije