VITraž september

Comments

Transcription

VITraž september
Interni informator SŽ – VIT I SŽ – Vleka in tehnika
Letnik 2 I številka 7 I september/oktober 2013
Novosti
Aktualnoiz naših centrov
CENTER DOBOVA
Predelava centralnega ventila na vagonih cisternah za Atir-Rail
V letošnjem letu se je naš kupec Atir-Rail odločil, da na 14 vagonih serij Zacs, Zans , Zas in Zaces naroči predelavo centralnega ventila na vagonih cisternah, namenjenih prevozu tekoče krede, saj so se pojavile težave z zamašitvijo starega notranjega centralnega
ventila. Centralne ventile smo predelali na 9 vagonih, 5 vagonov za tovrstno predelavo pa še pričakujemo.
Modifikacija je zajemala predelavo iz notranjega centralnega ventila z zapiranjem
s pomočjo diska v zunanji loputni ventil.
Odstraniti je bilo potrebno notranji centralni ventil, cevi parnega gretja v notranjosti kotla in po potrebi tudi zunaj kotla (ne
v celoti) ter cevi za prezračevanje v notranjosti kotla. Namestiti pa je bilo potrebno novi zunanji loputni centralni ventil,
predelati iztočne cevi, namestiti nove
bočne ventile in nove prirobnice z novimi
kapami, izolacijo okrog centralnega ventila in izpustnih cevi.
Predelano je tudi posluževanje centralnega ventila, ki je sedaj prilagojeno
novemu tipu. Po naročilu lastnika smo na
vrhu cisterne montirali tudi prezračevalni
ventil. Opravljena sta bila tudi predhodni
in končni preizkus tesnosti (DIFO) ter
odpravljene ostale pomanjkljivosti na va-
gonih in zamenjava kolesnih dvojic.
Naš kupec Atir-Rail je z izvedenim delom
zadovoljen, edina pomanjkljivost v izvedbi
je hitrost opravljanja dela. Kljub temu
pričakujemo krepitev sodelovanja Foto:vDušan Rož
naslednjem letu tako pri izvajanju revizij in
popravilu vagonov kot pri izven serijskih
predelavah, kakršna je omenjena modifikacija.
Denis Dolinšek
Star notranji centralni ventil, ki smo ga med
predelavo odstranili. Na sliki sta vidni tudi
dve cevi parnega gretja, katerega smo
odstranili iz vagona.
Nameščen novi zunanji loputni ventil z novim
posluževanjem in predelano pritrditvijo
izpustnih cevi na cisterno
Vidni še novi loputni bočni ventili in nove
prirobnice z novimi kapami
V novi številki preberite:
Namestitev oz. pritrditev iztočnih cevi na
cisterno pred predelavo (na ceveh je še
stara izolacija)
Foto: Branko Jakovina in Andrej Rožman
Stran 2
Revizija in kompletno barvanje vagonov ploščnikov za Touax
Obisk Eurofime v Centru Ljubljana
Stran 3
Sodelovanje tehnično vagonske dejvnosti pri prevozih
nizozemske družbe
Tečaj za plamenske ravnalce jeklenih konstrukcij
Stran 4
Pester mesec intervencijske skupine SŽ - VIT
Stran 6
CEDEjČEK meseca
Oktober – mesec požarne varnosti
Stran 7
Nova razstava v galeriji na stopnišču SŽ – VIT
Vezaj in pomišljaj (2. del)
Stran 8
Poslovni sestanek
Revizija in kompletno barvanje vagonov ploščnikov za Touax
Center Dobova je 28. 9. 2013 francoskemu partnerju Touax uspešno predal 2 vagona ploščnika serije Sggmrss, na katerih smo
opravili revizijo po VPI in ju tudi v celoti, skupaj s podstavnimi vozički, pobarvali. Celoten projekt zajema 24 vagonov.
V Dobovski delavnici dela potekajo kontinuirano, skladno z vstopom vagonov, ki
se jih pripravlja za Touaxovega novega
zakupnika. Na vseh vagonih opravimo
standardno revizijo G4.2 po VPI-ju, dodatno pa po naročilu kupca izvedemo celotno barvanje. Na konce vagonov dodatno
namestimo tudi varovala proti kraji.
Predstavniki Touaxa so se prevzema prvih
dveh vagonov udeležili skupaj z najemnikom, ki je bil navdušen nad končnim izdelkom. Naš francoski partner je z našim
delom izredno zadovoljen, zato nadaljnje
sodelovanje pričakujemo tudi v naslednjem letu. Obetamo si naročil tako revizij
in popravil vagonov kot tudi novih projektov.
Aktualno
Denis Dolinšek
Foto: Andrej Rožman
Varovalo proti kraji in pobarvan okvir vagona med revizijo
CENTER LJUBLJANA
Obisk Eurofime v Centru Ljubljana
SŽ oz. VIT je v tednu med 14. in 18. oktobrom gostil predstavnike podjetja Eurofima. Obiskali so nas z namenom, da preverijo vzdrževanost in stanje vozil serije 541 in 312.
S strani Eurofime je zadeve koordiniral in
bil tudi stalno prisoten g. Daniele Caroti. S
strani SŽ-ja in VIT-a sta bila za
koordinacijo zadolžena pomočnik generalnega direktorja SŽ mag. Tomaž
Kraškovic in vodja Službe za vleko mag.
Boštjan Miklavčič. Da je presoja
vzdrževanja potekala gladko in da so
predstavniki dobili vse potrebne informacije, so skrbeli še mag. Slavko Hočevar,
Bojan Dremelj in Tine Zdešar, pri pregledu
vozil v delavnici pa še Janez Ahčin in Marjan Petrovicki. Za pravočasne vstope vozil
je poskrbel Boris Doblekar.
S pomočjo strokovnjakov, ki jih je podjetje
Eurofima posebej najelo za ta pregled, je
bilo podrobno pregledanih 6 ELOK 541 in
8 EMG 312. Prva dva dneva sta pregled
opravljala strokovnjak za dokumentacjjo
Christin Martin in strokovnjak za pregled
vozil Jörg Thomas, zadnje tri dni pa prav
tako strokovnjak za pregled vozil Axel
Hoffman.
Foto: Helena Hostnik Simončič
Z leve: Axel Hoffman, Daniele Caroti, Tine Zdešar, mag. Boštjan Miklavčič in mag. Slavko
Hočevar
stran 2
Presojevalci so po temeljitem pregledu
dokumentacije o vzdrževanju, poteku
vzdrževanja in stanju vozil samih izrazili
zadovoljstvo z videnim in pohvalili kakovost našega dela.
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
september/oktober 2013
TEHNIČNO VAGONSKA DEJAVNOST
Sodelovanje tehnično vagonske dejavnosti pri prevozih nizozemske
družbe
Nizozemska agencija Euro-Express Treincharter BV, ki se ukvarja s prevozi potnikov in avtomobilov, je v času od 6. 7. do 31. 8. 2013
vsako soboto opravila vožnje avtovlakov na relaciji Hertogenbosch–Venlo–Jesenice–Ljubljana–Koper in nazaj. Tvorno sodelovanje je
opravila tudi Služba za TVD – pregledniki vagonov, saj je pri vlaku opravljala dela in naloge tehnično vagonske dejavnosti.
Šest preglednikov vagonov pregledovalnega mesta Koper se je pred tem poučilo
o pravilnem posluževanju ročnega stikala
električne napetosti. Izklop napetosti vozne mreže je potreben zaradi pretovora avtomobilov, motorjev in koles na tiru št. 5
daljinsko vodene postaje Koper.
Foto: Davor Rušnjak
Razveseljiva je informacija, da je za leto
2014/15 že dogovorjeno sodelovanje v širši poletni sezoni. Čestitke vsem, da so se
glede na novo storitev izkazali in znali prisluhniti potrebam Potniškega prometa, ki
je s storitvijo tehnično vagonske službe izredno zadovoljen.
Foto: Davor Rušnjak
Davor Rušnjak
Foto: Matic Kastelec
Foto: Davor Rušnjak
Foto: Matic Kastelec
Foto: Davor Rušnjak
Raztovarjanje avtomobilov z avtovlaka
Prikaz pravilnega posluževanja ročnega
stikala
Foto: Davor Rušnjak
Kadri
Tečaj za plamenske ravnalce jeklenih konstrukcij
V maju sta se dva naša delavca iz varilskega obrata podala na dodatno usposabljanje za plamenske ravnalce jeklenih konstrukcij po
smernicah nemških priporočil DVS 1145, Modul 1.
Z uporabo plamenskega ravnanja bistveno pocenimo določene procese v proizvodnji jeklenih konstrukcij (vagonov) in varjencev. Postopek je hiter in učinkovit, a so
za pravilen pristop potrebna specifična
znanja in izkušnje. Ker standarde in priporočila nenehno posodabljajo, smo se
odločili poslati Romana Bogoviča z oddelka »fabrikacija« in Gorazda Vašcerja iz
oddelka »ravnalci« na dodatno usposabljanje v Medpodjetniško izobraževalni
center (MIC) v Maribor. Tečaj je organizi-
ralala družba Messer s strokovnimi sodelavci iz tujine.
Tečaj je potekal dva dni in je obsegal tako
teoretično kot praktično usposabljanje. Na
usposabljanju sta naša sodelavca pridobila naslednja znanja:
• prepoznavanje deformacij in njihova odprava,
• določanje pravih orodij za ravnanje,
• izbira pravilnega gorilnika – plamenice,
• izbira pravilne oskrbe s plini,
• prepoznavanje materialov in njihovih lastnosti.
Po končanem usposabljanju sta skupaj
ostalim delavcem obeh varilskih oddelkov
predstavila novosti s področja plamenskega ravnanja.
Boris Pavlič, EWE
Foto: Janez Ahčin
september/oktober 2013
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
stran 3
Foto: Ivan Lubšina
Roman Bogovič med plamenskim gretjem sklopa tovornega
vagona
Foto: Ivan Lubšina
Gorazd Vašcer med ravnanjem stopnice
Zgodilo se je
Pester mesec za intervencijsko skupino SŽ – VIT
Septembra in oktobra je naša intervencijska skupina posredovala v treh večjih izrednih dogodkih na slovenskih tirih, istočasno pa še
sodelovala na vaji Zavoda vizija varnosti in Slovenskih železnic na temo izrednih dogodkov na železniških tirih in v železniškem predoru.
Sodelovanje delavcev na vaji Kamp 2013
Kamnik, 19.–21. 9.
Intervencijska skupina SŽ – VIT je bila v
dneh od 19. do 21. 9. 2013 vključena v
vajo Kamp 2013, ki je potekala v Kamniku. Skupina je sodelovala s tirnim žerjavom, dvopotnim vozilom in s še nekaterimi orodji za odpravo izrednih dogodkov.
niškimi vozili. S hidravlično opremo je sodelovala tudi pri dviganju železniške cisterne, izpod katere drugače ne bi mogli
rešiti ponesrečenca. Eno od dveh železniških cistern so po končani vaji s pomočjo žerjava naložili na kamion.
Naša skupina je nudila pomoč pri pripravljanju delovnih oz. učnih točk, na katerih so se gasilci kasneje usposabljali za
reševanje ponesrečencev iz osebnih in
avtobusnih vozil, ki so v vaji trčila z želez-
S sodelovanjem v tej vaji so sodelujoči
intervencijski delavci pridobili sliko o masovni nesreči. Spoznali so, kakšna in kolikšna je njihova vloga, kakšen je potek
vodenja vaje, spoznali so vodilne v ostalih
reševalnih službah, da vedo, na katerega
se obračati po napotke v takšnih primerih;
s kakšnim reševalnim orodjem pristopajo
gasilci, kaj še lahko nudimo in kako lahko
še pripomoremo k hitrejšemu reševanju.
Pri analizi tridnevne vaje so organizatorji
pozdravili sodelovanje železniške intervencijske skupine, izrekli zahvale za
uspešno delo in izrazili željo za snidenje
na naslednji vaji, ki bo predvidoma v Šapjanah na Hrvaškem.
Foto: Peter Planinšek
Reševanje vozil s tirov s pomočjo tirnega dvigala
stran 4
Foto: Peter Planinšek
Reševanje ujetih vozil
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
september/oktober 2013
Dvig lokomotive v Podnartu
Podnart, 19. september
Na postaji Podnart je 19. septembra
zvečer iztirila električna lokomotiva 541020 s tovorom. Iz glavnega tira se je odpeljala na nasip gramoza oz. tirni zaključek. Lokomotiva je s tovorom obstala
zarita v gramoz, pomešan z zemljo. Na
pomoč
so bili poklicani delavci intervencije
.
SŽ – VIT, ki so sodelovali pri razstavitvi
vlaka in zavarovanju lokomotive.
K dvigu 87 ton težke in 19,58 m dolge lokomotive so delavci intervencije SŽ – VIT
pristopili v soboto, 21. septembra, dopoldan oz. po odobritvi pristojnih služb (policija, vodenje prometa, preiskovalna komisija ...).
Strokovni dvig brez dodatnih poškodb na
lokomotivi je opravila skupina sedmih de-
lavcev. Uporabili so
razpoložljivo mehanizacijo za odpravo izrednih dogodkov, med
katere spada tudi tirni
žerjav EDK 750. S sodelovanjem ostalih železniških služb je bila
lokomotiva v nekaj
urah postavljena nazaj
na tir.
Strojevodja inštruktor
je s sodelovanjem intervencijske
skupine
pripravil lokomotivo za
prevoz do delavnice
Centra Ljubljana. Bila
je uvrščena v intervencijski vlak.
Foto: Peter Planinšek
Iztirjena lokomotiva na tirnem zaključku
Foto: Helena Hostnik Simončič
Foto: Peter Planinšek
Foto: Peter Planinšek
Foto: Željko Alojz
Strokovni dvig lokomotive
Stanje na tirnem zaključku po umiku lokomotive
Izredni dogodek na progi Hrpelje–Kozina
Prešnica, 1. oktober
V noči iz 30. septembra na 1. oktober je
na progi Koper–Hrpelje–Kozina električna
lokomotiva serije 363 naletela na skalo.
Lokomotiva je skalo ob udarcu razsula in
iztirila. Proga za Koper je bila zaradi ovire
na progi zaprta.
Glavni prometni dispečer je ob 23.00 vpoklical intervencijsko skupino. Iz njegovega
naročila je bilo razvidno samo: med postajama Prešnica in cepišče Prešnica je v
km. 15.900 iztirila lokomotiva 363-020 z
eno osjo. V takem primeru morata voznik
intervencijskega vozila in delovodja intervencijske skupine dobro premisliti, v katero smer se je potrebno napotiti.
Ko se skupina pripelje v
bližino, mora poiskati še
mesto za utiritev intervencijskega vozila na
progo, pridobiti dovoljenje za vožnjo in šele tedaj se lahko približa kraju izrednega dogodka.
V tem primeru je intervencijska skupina prišla
na mesto dogodka ob
1.30. Delavci so pristopili k odpravi izrednega
dogodka. Delo so opravili hitro in strokovno.
Foto: Drago Seizović
Nalet lokomotive na skalo
september/oktober 2013
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
stran 5
Izredni dogodek na progi Jesenice–Nova Gorica
Nova Gorica, 11. oktober
Zaradi iztirjenja vagona na kretnici postaje Nova Gorica, je bila zaprta proga za smer Jesenice. Skupina je
bila poklicana 11. 10. 2013 ob 4. uri in 55 min. Po končanem delu intervencijske skupine so po popravilu tira
in kretnice progo odprli nekaj po deveti uri.
Peter Sinjur
Utirjanje vagona
Foto: Peter Sinjur
CEDEjČEK meseca
Priprava za (de)montažo bočnih pločevin
Področje: vzdrževanje potniških vagonov, Center Ptuj
Avtor: Dušan Hvala
?
Problem: Pri rednem popravilu potniškega vagona serije Z je potreba
po demontaži bočnih pločevin vzdolž
vagona. Demontaža je zamudna in
vijaki težko dostopni. S posebej izdelanim ključem sta demontaža in
montaža pločevin enostavni in hitrejši.
Rešitev: izdelava priprave za
demontažo in montažo bočnih
pločevin na potniškem vagonu serije
Z.
Foto: Marjan Majcen
!
Varnost in zdravje pri delu
Oktober – mesec požarne varnosti
Običajno je tema v rubriki varnost in zdravje pri delu dejansko namenjena varnemu in zdravemu opravljanju dela na delovnih mestih,
vsaj enkrat letno pa je prav, da nekaj besed namenimo tudi varstvu pred požarom.
V letošnjem letu smo v našem podjetju izdali nov požarni red, s katerim boste v naslednjih mesecih ob rednih izobraževanjih
seznanjeni tudi vsi zaposleni. Do prenove
požarnega reda je prišlo zaradi poenotenja dokumentov ob združitvi več družb in
zaradi nekaterih manjših sprememb v zakonodaji. Požarni red je objavljen tudi na
intranetnih straneh družbe in velja za vse
zaposlene, študente, začasno zaposlene,
zunanje izvajalce in obiskovalce. Priloge
požarnega reda bodo izdelane ločeno za
vsako lokacijo, ker se nanašajo na posamezne objekte in na posebnosti v zvezi s
tehnologijo in z zagotavljanjem gasilnih
sredstev ter intervencijskih skupin na
posamezni lokaciji.
Tema požarne varnosti pa ni slučajno na
vrsti ta mesec, saj je vsako leto oktobra
pozornost strokovne in tudi laične javnosti
usmerjena v aktivnosti, ki se v različnih
okoljih odvijajo na temo požarne varnosti
s tematiko, ki se iz leta v leto spreminja.
Uprava RS za zaščito in reševanje se je v
stran 6
letu 2013 skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno
varstvo odločila, da bo vsebinski poudarek aktivnosti v okviru meseca oktobra –
meseca požarne varnosti v letu 2013 na
gašenju začetnih požarov. Od tod tudi geslo »Začetni požar lahko pogasite
sami«. Namen letošnjega projekta je
posredovanje informacije, da lahko posameznik z ustreznim preventivnim ravnanjem prepreči nastanek požara, če pa kljub
temu zagori, lahko začetni požar po svojih
močeh in zmožnostih z ustreznim ukrepanjem pogasi oziroma prepreči njegov razvoj in s tem tudi posledice.
Vzroki za nastanek požara
V industrijskem okolju največkrat zagori
zaradi:
• uporabe iskrečih orodij v bližini lahko
hlapnih vnetljivih tekočin,
• varjenja,
• rezanja s plamenskimi napravami,
• uporabe grelnih teles,
• napake na električnih inštalacijah,
• kajenja na delovnih mestih.
Gorenje in gašenje
Gorenje je kemijska reakcija, ki se zaradi
spajanja gorljive snovi s kisikom imenuje
oksidacija. Za gorenje so potrebni kisik,
gorljiva snov in toplota. Ti trije elementi
sestavljajo trikotnik gorenja.
Gorenje je lahko nadzorovano (gorenje v
peči) ali nenadzorovano (požar). Gorenje
preneha, ko zmanjka enega od elemenFoto: Dušan Rožac
tov. Preneha lahko samo, največkrat
pa
ga je treba pogasiti.
.
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
Vir: http://www.servis-mursec.si
september/oktober 2013
V lokomotivah serije 541 so
nameščeni tudi gasilniki na
peno, ki so primernejši za
gašenje elektronskih naprav
kot gasilniki na prah. Ker so
gasilniki različnih proizvajalcev, je pri uporabi potrebno
upoštevati navodila, ki so na
gasilniku. Preberite jih. Če
imate možnost, se udeležite
prikaza gašenja z gasilniki in
se poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob
požaru znali hitro in pravilno
uporabljati gasilnik.
Gašenje poteka na primer s hlajenjem,
dušenjem ali odvzemanjem gorljive snovi.
Za začetno gašenje požara lahko uporabite naprave in priročna gasilna sredstva,
kamor spadajo gasilnik, kuhinjska pokrovka, požarna odeja, vedro z vodo, cev za
zalivanje, pesek, zemlja in podobno. Z
njimi lahko sami pogasite začetni požar in
tako preprečite, da bi se požar razširil ter
ogrozil življenja in povzročil škodo.
Kako gasiti z gasilnikom?
V našem podjetju imamo v stavbah nameščene gasilnike, v katerih je prah ali pa
ogljikov dioksid.
Aleš Kastelic
Vir: http://www.servis-mursec.si
Foto: Borut Planinšič
Obvestila in napovedi
Nova razstava v galeriji na stopnišču SŽ – VIT na Zaloški cesti 217
Igor Ličen: Koprčanka v zimi
Naše stene na stopnišču je že odela zima. V fotografski objektiv našega
sodelavca, strojevodje Igorja Lična iz Izole, se je ujelo veliko čudovitih motivov s
primorske proge, ki ni prav pogosto odeta v belo. Osemnajst izbranih fotografij
napoveduje nov letni čas, ki je pred nami.
Vabljeni ste, da se naužijete snežnih motivov, še preden našo okolico zares
pobeli prvi letošnji sneg.
Igor Ličen je sodeloval na fotografski razstavi, ki jo je ob 140. obletnici reške proge
pripravilo DLŽ iz Ilirske Bistrice. Ena izmed njegovih fotografij je bila tudi nagrajena.
Jezik, zrcalo podjetja
O ločilih
Vezaj in pomišljaj (2. del)
V uvodnem delu, ki ste ga lahko prebrali v
prejšnji številki, smo pisali o tem, kako se
je vloga vezaja in pomišljaja spreminjala
skozi čas, od rokopisov do uporabe pisalnih strojev, pa vse do moderne dobe
računalnikov. Danes pa preberimo, kako
so rabo obeh ločil »zapletla« stroga
pravopisna pravila, ki so vse prej kot preprosta in se jih ni vedno mogoče naučiti z
logičnim sklepanjem.
1. Vezaj
a) stični vezaj: krajša črtica, brez
presledkov (-):
• povezuje dva enakovredna dela (priredna zveza); pomensko ustreza vezniku
»in«
Vendar:
- tehnično vagonska dejavnost, in ne tehnično-vagonska dejavnost – ker sta zvezi
podredni
- Ljubljana Zalog (brez vezaja, ker je zveza podredna – Zalog kot del Ljubljane)
b) nestični vezaj: kratka črtica, s presledkoma na obeh straneh; zaznamuje priredno razmerje, v katerem se oba dela
sklanjata
• povezuje dva neenakovredna dela, če je
prvi del zveze črka ali številka
Pravopis hkrati navaja, da omenjeno zvezo »navadno pišemo z vezajnim nestičnim
pomišljajem« (daljša črtica, s presledkoma): Šmarje – Sap.
Primeri:
- e-pošta
- C-vitamin, TV-drama
- 15-odstotni, 14-krat, 30-letnica, 3-urna
seja
• povezuje »le« s kazalnim zaimkom
Primer: Šmarje - Sap, Šmarja - Sapa
Dvojna pravila, torej takšna, ki dopuščajo
več možnosti zapisovanja, povzročajo
zmedo – po drugi strani pa bodimo veseli
– možnost, da bomo besedno zvezo napisali napačno, je zato manjša.
Primer: le-ta, le-tega
Andreja Rozina
Foto: Nada Pelko
Primeri:
- slovensko-angleški slovar
- črno-bela fotografija
- slovensko-hrvaška meja
- notranjsko-kraška regija
september/oktober 2013
• pri sklanjanju kratic
Primeri: TVD-ja, v AVV-ju, EU-ja
Foto: Nada Pelko
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
stran 7
Poslovni sestanek
Sestanki so v poslovnem svetu zelo pogosta oblika neposrednega komuniciranja. Vsak od udeležencev poslovnega sestanka se
lahko znajde v vlogi govornika, poslušalca ali spraševalca. Zato si tokrat poglejmo, kako se dogovorimo za poslovni sestanek, kako
rezerviramo sobo v hotelu in kakšna je lahko komunikacija na samem sestanku.
angleščina
slovenščina
nemščina
Business Meeting
poslovni sestanek
Geschäftssitzung
Can we arrange a meeting?
Se lahko dogovorimo za sestanek?
Können wir ein Treffen vereinbaren?
When could we meet?
Kdaj bi se lahko sestali?
Wann können wir uns treffen?
How about Tuesday?
Ste v torek prosti?
Wie wäre es mit Dienstag?
I have a meeting all day.
Ves dan bom na sestanku.
Ich habe den ganzen Tag eine
Besprechung.
I won't be back off holiday until next
Thursday.
Na dopustu bom do naslednjega četrtka.
Ich bin bis nächsten Donnerstag im
Urlaub.
Have you already made arrangement for
accommodation in Ljubljana?
Ali ste že uredili bivanje v Ljubljani?
Haben Sie schon Ihre Unterkunft in
Ljubljana organisiert?
Could you recommend a good hotel?
Mi lahko predlagate dober hotel?
Können Sie mir ein gutes Hotel
empfehlen?
I can make the reservation for you.
Lahko uredim rezervacijo za vas.
Ich kann für Sie ein Hotelzimmer
reservieren.
I would like to book a single room with
full board from the 22nd to 24th October in
the Name of Brown.
Prosim vas za rezervacijo enoposteljne
sobe s polnim penzionom od 22. do 24.
oktobra, na ime Brown.
Ich möchte vom 22. bis zum 24. Oktober
ein Einzelzimmer mit Vollpension auf
den Namen Brown reservieren.
So, it’s time to start our meeting.
Čas je, da začnemo s sestankom.
Also, es ist die Zeit, mit der
Besprechung anzufangen.
I would like to introduce our colleagues.
Rad bi predstavil svoje sodelavce.
Ich möchte unsere Mitarbeiter vorstellen.
I would like to start with the first item of
the agenda.
Začel bi s prvo točko dnevnega reda.
Ich möchte mit dem ersten Punkt der
Tagesordnung beginnen.
It’s extremely important to us that …
Zelo pomembno za nas je, da …
Es ist sehr wichtig für uns, dass …
I’m afraid that isn’t acceptable.
To žal ni sprejemljivo.
Das ist leider nicht akzeptabel.
May I suggest a compromise?
Smem predlagati kompromis?
Darf ich einen Kompromiss
vorschlagen?
We are prepared to accept your offer.
Pripravljeni smo sprejeti vašo ponudbo.
Wir sind bereit, Ihr Angebot zu
akzeptieren.
There are some questions that remain to
be clarified.
Razjasniti moramo še nekaj vprašanj.
Es sind noch einige Fragen zu klären.
Thank you very much for your
cooperation.
Hvala za sodelovanje.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Andreja Rozina
Uredništvo
Vaše prispevke in predloge za interni informator VITraž sprejemamo po elektronski
pošti do 20. 11. 2013. Na elektronski naslov
nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽ – VIT,
da se jih bomo lahko udeležili in utrinke
objavili v informatorju.
Kontaktni podatki:
E-naslov: [email protected]
Telefon: 01 291 23 59
stran 8
Smeh je pol zdravja
Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja
besedil in do tiskarskih napak.
VITraž si lahko preberete tudi na naši
spletni strani: www.sz-vit.si.
Gospod in gospa Šmid sedita v kupeju.
Gospa Šmid reče možu: »Ti, povej, ali
vlak že pelje?«
Gospod Šmid zabrunda nazaj: Ne,
železnica nese postajo mimo!«
Če želite VITraž prejemati po elektronski
pošti, pošljite sporočilo na
[email protected]
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
september/oktober 2013