Končni program

Transcription

Končni program
edumedic
Pričakujte več.
Spomladansko srečanje
STAROSTNIK2015
Medicina, farmakologija in empaja
14. marec 2015
Kongresni center Brdo pri Kranju
Dokončni program
www.edumedic.si
Uvodne misli
Pravijo, da človek postane star, ko se neha pretvarja, da je starejši, kot je v resnici star.
Če to drži, se starost začne že okoli 20. leta. Dejansko se staranje začne že prej, takoj
po rojstvu ali celo spočetju, saj čas teče neodvisno od naše volje. Staranje po eni strani
pomeni le trajanje življenja, plavanje s časom, obstoj, prisotnost, življenje. Staranje je
sinonim za življenje.
Drugi vzrok za strah je spreminjanje telesa zaradi staranja. Gre za normalne fiziološke
spremembe in obrabo, včasih dopolnjeno s škodljivimi razvadami, ki jih sami dodamo.
Staranje do 20. leta razumemo kot zorenje in ga pospešujemo, kasneje pa staranje
zaviramo. Mladeniči komaj čakajo prvo dlako na licu in jo skušajo podaljša, da bi
izgledali moža, kasneje pa dlake in lase z raznih delov telesa umetelno in le sebi
nevidno preusmerjajo na glavo. Ženske so najprej previtke, nato predebele, 80 % jih
je premajnih in 60 % prevelikih, prsi najprej skrivajo, nato zanje uporabijo vse zvijače
za preslepitev časa in fizike. Skoraj nihče ni zadovljen s svojim telesom, čeprav so to
najboljša telesa, ki jih bomo kdajkoli imeli. Ko se med branjem odlične debele knjige
bližamo koncu, se konca sočasno veselimo in bojimo, vendar bo prebrana knjiga ostala,
le preselila se bo v nas in mi vanjo. Enako je z življenjem.
Starostniki so ljudje, ki se po takem ali drugačnem izletu življenja počasi vračajo v
dolino. Korak je počasnejši in bolj negotov, koža je zgubana, slika pred očmi je manj
ostra, prilagodljivost je manjša in negotovost večja. Po drugi strani so spomini
bogatejši, cilji so izpolnjeni, potrebe so manjše, ljubezen pa ostaja. Njihova naloga je
uspešno opravljena. Izlet je bil lep. Uspeli so, le postarali so se pri tem. Kaj življenje
je staranje in brez staranja ni življenja. Naša naloga ni brezglav boj zoper naravo, pač
pa spoštovanje in pomoč življenju.
S tem, ko naše življenje teče, imamo življenja več in manj. Samo v pravo smer je treba
pogleda.
Marko Gričar
Z le vse pride in vse gre.
Ljudska modrost
Spomladansko srečanje
STAROSTNIK2015
Foto: Bojan Fatur
Ena od dveh stvari, ki večini ljudi vliva strah, je minljivost življenja. Misel na konec
lahko zasenči uživanje vsega, kar nam je na razpolago v vseh leh med začetkom in
koncem. Rodimo se, shodimo, se poberemo, napredujemo, se naučimo, zmagamo,
pomagamo, učimo, rešimo, podamo roko, podarimo, predamo in mirno odidemo.
Življenje ima svoj začetek, vzpon, vrh, spust in konec – povsem enako kot vsak dan,
vsak šolski spis, vsak projekt, vsak letni čas, vsak družbeni red. Doživeto ni izgubljeno,
doseženo ni nepomembno, srečno prebrodeno ni pozabljeno. Zgodbe, ki so za nami,
so v nas in so neprecenljive – to smo v resnici mi, brez teh zgodb nas ni. Ne zavidajmo
mladim, ki imajo še vse pred seboj – oni komaj začenjajo stavi v igralnici življenja, mi
pa bodisi veselo kraljujemo v casinoju ali počasi zapuščamo ruleto, vendar s polnimi
žepi življenja. O zmagovalcih odloča ciljna, ne štartna črta.
Medicina, farmakologija in empaja
Splošne informacije
KOMU JE SREČANJE NAMENJENO
Spomladansko strokovno srečanje STAROSTNIK 2015 je namenjeno zdravnikom specialistom
in specializantom vseh medicinskih strok, lekarniškim in kliničnim farmacevtom, medicinskim
sestram in ostalim zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s starostniki, jih
zdravijo ali skrbijo zanje.
KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center Brdo pri Kranju
JGZ Brdo Protokolarne storitve RS Predoslje 39, 4000 Kranj
tel.: 04/ 260-1000, faks: 04/ 202-1551, e-pošta: [email protected]
KREDITNE TOČKE ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA SPI
Vloga je v postopku dodelitve točk na SZD in ZZS, sklep bo objavljen na www.edumedic.si.
ORGANIZATOR
Edumedic d.o.o., Vodnikova 286, 1000 Ljubljana - www.edumedic.si
Za sodelovanje in podporo izobraževanju se zahvaljujemo podjetjem:
AstraZeneca
Berlin-Chemie AG
Boehringer Ingelheim
Cardio Medical
Medias Internaonal d.o.o.
Medis
Merck
Novars
PharmaSwiss - Fidimed
Pliva
11.30-12.30
DILEME PRI PREPREČEVANJU SLEPOTE ZARADI OKVARE RUMENE PEGE
Organizirano v sodelovanju z Združenjem oftalmologov Slovenije.
Moderatorica: Polona Jaki Mekjavić
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
Starostna degeneracija rumene pege Aleksandra Kraut
Diabetični makularni edem Mojca Urbančič
Zdravljenje oči z zdravili zoper rastni dejavnik za žilni endotelij (anti-VEGF)
Polona Jaki Mekjavić
Razprava
Foto: Marko Gričar
12.15-12.30
Preliminarni strokovni program
Sobota, 14. marec 2015
07.00
PRIČETEK REGISTRACIJE UDELEŽENCEV
07.30-08.30
OGLED RAZSTAVE, KLEPET IN JUTRANJA KAVA
08.30-10.30
ODNOS DO STAROSTI IN STAROSTNIKOV
Moderatorja: Mateja Lopuh, Damijan Perne
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.30
Moja mama še živi Diana Zajec
Neagresivnost in prilagodljivost v odnosu do starostnika Darja Smolej
Predavanje bo objavljeno naknadno
Pomen čuječnosti v odnosu do starejših Mateja Lopuh
Kako pripraviti vnaprejšnji načrt oskrbe Matjaž Figelj
Zakaj so vsi drugi ljudje tako čudni? Damijan Perne
Razprava
10.30-11.00
NADEXpresna učinkovitost pri nadzoru sistoličnega krvnega tlaka šteje
Satelitski simpozij Servier Pharma
Moderatorja: Jana Brguljan Hitij, Bernard Meglič
10.30-10.42
Nadzor sistoličnega krvnega tlaka in pomen hitrosti pri doseganju ciljev
Jana Brguljan Hitij
Povišan sistolični krvni tlak in ogroženost tarčnih organov Bernard Meglič
Razprava
10.42-10.54
10.54-11.00
11.00-11.30
ODMOR S KAVO, GLADKOTI* IN PRIGRIZKI (Sponzor: Servier)
OGLED RAZSTAVE
* angl. smoothie
12.30-14.00
KARDIOVASKULARNE DILEME PRI STAROSTNIKU
Moderatorja: Alenka Goličnik, Gregor Poglajen
12.30-12.45
12.45-13.00
13.30-14.00
Posebnosti srčnega popuščanja pri starostniku Gregor Poglajen
Zdravljenje kroničnega venskega popuščanja pri starostnikih
Nada Kecelj Leskovec
Operacije karotidnih arterij pri starostnikih Klemen Kerin
Dileme antiagregacijske in antikoagulacijske terapije pri starostnikih z AKS
Marko Gričar
Razprava
14.00-15.00
KOSILO IN OGLED RAZSTAVE
15.00-16.30
POLIFARMAKOTERAPIJA PRI STAROSTNIKIH
Moderatorja: Alenka Premuš Marušič, Matej Štuhec
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.30
Ali je smiselna večtirna psihiatrična terapija pri starostniku? Matej Štuhec
Problematika zdravil pri starejših pulmoloških bolnikih Lea Knez
Polifarmakoterapija pri demenci Alenka Premuš Marušič
Zaprtost – kdaj je povezana z zdravili pri starostniku? Sašo Kovačič
Razprava
16.30-17.00
ODMOR S KAVO IN OGLED RAZSTAVE
17.00-18.30
ZAKAJ JE OBRAVNAVA STAROSTNIKOV DRUGAČNA
Moderatorja: Marko Drešček, Matjaž Figelj
17.00-17.15
17.15-17.30
18.15-18.40
Kako prepoznati in kako obravnavati krhkost Jana Harej Figelj
Ali sta si starostnik v DSO in starostnik doma enakopravna pri oskrbi?
Marko Drešček
Epileptični status pri starostniku Nataša Milivojevič
Ali je negovalna bolnišnica drugačna bolnišnica? Vida Oražem
Starostnik in mladostnik: razlike v odločitvah pri ogroženih bolnikih
Alenka Goličnik, Igor Mark
Razprava
18.40
SKLEPNE BESEDE
18.45
KLEPET PRED SLOVESOM
13.00-13.15
13.15-13.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
Angio-Seal™ Evolution™
Vascular Closure Device
Controlled Deployment for
Confident Closure in More Patients.
With an enduring focus on enhancing control and reducing risk, St. Jude Medical has
rrevolutionized
evolutionized vascular
vascular closure
closure with
with the
the introduction
introduction of
of Angio-Seal
Angio-Seal™ E
Evolution.
volution.™ E
Evolution’s
volutio
on’s
standardized
standardized d
deployment
eployment ssystem
ystem iiss d
designed
esigned tto
o aassist
ssist iin
n oovercoming
vercoming p
procedural
rocedural vvariables
ariabl
b es
by
by p
providing
roviding a vvirtually
ir tually iinstantaneous
nstantaneous sseal
e al ooff tthe
he aarteriotomy,
r terio
r tomy, p
promoting
romoting iincreased
n cre a s e d
confidence
confidence where
where a mechanical
mechanic al seal
se al is
is possible.
pos sible. Delivering
Delivering the
the opportunity
oppor tunit y ffor
or rreliable
eliabl
be
closure
closure in
in more
more patients,
patients, tthis
his iiss vvascular
ascular cclosure.
losure.
www.sjm.com/angioseal
w
ww.sjm.com /angioseal
Rx Only
Only.. Brief Summary: Prior to using these de
devices,
evices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indi
indications,
cations, contraindications, warnings, precautions, potential adverse event
events,
ts, and
directions for use. Indications: St. Jude Medicall Angio-Seal™ V
Vascular
ascular Closure Device product family
family,, including the STS Plus, VIP and Evolution™ platforms, is indicated for use in closing and re
reducing
educing time
to hemostasis at the femoral arterial puncture sit
site
te in patients who have undergone diagnostic angiography procedures or interventional p
procedures
rocedures u
using
sing aan
n8F
French
rench oorr ssmaller
maller procedural
procedural sheath
sheath for
for the
the 8F
8F
Angio-Seal™
Angio-Seal™ D
Device
evice aand
nd a 6 F
French
rench oorr ssmaller
maller p
procedural
rocedural ssheath
heath ffor
or tthe
he 6
6F
FA
Angio-Seal™
ngio-Seal™ Device. The Angio-Seal™ ST
STS
TS Plus, VIP and Evolution platform devices are also indicated for use to allow
a
patients
who have undergone diagnostic angiography to safely ambulate as soon as possible after sheath removal and device placement,
plaacement, as well as to allow patients who have undergone an interventional
intervention
nal procedure
to safely ambulate after sheath removal and device
devvice placement. Possible adverse events for vascular closure devices include,
include, but are not limited to: bleeding or hematoma,
hematoma, A
AV
V fifistula
stula oorr p
pseudoaneurysm,
seudoaneurysm,
infection, allergic reaction, foreign body reaction
reaction,
n, inflammation, or edema. Angio-Seal, Evolution, ST
ST.
T. JUDE MEDICAL and
d the nine-squares symbol are registered and unregistered trademarks an
and
d service marks
of St. Jude Medical, Inc. and its related compan
companies.
nies. ©2010 St. Jude Medical, Inc. All rights reserved.
Zdravljeenje erektiln
Zdravljenje
erektilne
ne disfunkc
disfunkcije
cije
pri odraslih
odraaslih moških.
moškihh.
SKRAJŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDR
ZDRAVILA
RAVILA
Spedra 200 mg tablete, Spedra 100 mg tablete, Sped
dra 50 mg tablete (avanafil)
Spedra
Sestava: Ena tableta vsebuje 50 mg ali 100 mg ali 200 mg
g avanafila. Indikacije: Zdravljenje er
erektilne
ektilne disfunkcije pri odraslih moški
moških.
h. Zdravilo Spedra je učinkovito le ob spolnem vzburjenju. Odmerjanje in način uporabe: Odrasli
moški: Pripor
očeni odmerek
odmerek je 100 mg, ki se ga jemlje po potr
ebi približno 30 minut pr
ed spolnim odnosom. Glede na učinkovitos
st in pr
enašanje zdravila pri posamezniku se lahko odmer
ek poveča na največ 200 mg ali zmanjša
Priporočeni
potrebi
pred
učinkovitost
prenašanje
odmerek
na 50 mg. Največja pripor
priporočena
ročena pogostnost odmerjanja je enkrat na dan. Za odziv na zdravljenje je potr
potrebno
ebno spolno vzburjenje. Pr
Prii starejših
starejših bolnikih (stari ≥ 65 let) odmerka ni tr
treba
eba prilagajati. Za star
starejše
ejše bolnike, ki so stari 70 let in
več, so podatki omejeni. Pri moških s sladkor
sladkorno
no boleznijo odmerka
o
ni tr
treba
eba prilagajati. Okvara ledvic: Pri bolnikih z blago do zmer
zmerno
n okvar
no
okvaro
o ledvic odmerka ni tr
treba
eba prilagajati. Zdravilo Spedra je kontraind
kontraindicirano
dicirano pri bolnikih s hudo
okvar
o ledvic. Okvara jeter: Zdravilo Spedra je kontraindicir
ano pri bolnikih s hudo okvar
o jeter
no okvar
o jeter je tr
eba zdravljenje začeti z najnižjim učinkovitim odmerkom in prila
agoditi odmerjanje glede na
okvaro
kontraindicirano
okvaro
jeter.. Pri bolnikih z blago do zmer
zmerno
okvaro
treba
prilagoditi
toleranco. Zdravilo Spedra ni primer
primerno
no za uporabo pri pedia
pediatrični
atrični populaciji za indikacijo er
erektilne
ektilne disfunkcije. Zdravilo je za per
peroralno
oralno
o uporabo. Če zdravilo Spedra vzamete s hrano, je začetek delovanja lahk
lahko
ko zamaknjen v primerjavi z
jemanjem zdravila na tešče. Kontraindikacije: Preobčutljivost
Preobčutljivvost na zdravilno učinkovino ali kater
o koli pomožno snov
v. Bolniki, ki upo
rabljajo kakršno koli obliko organskega nitrata ali donorje dušikovega oks
sida. Bolniki, ki so v zadnjih
katero
snov.
uporabljajo
oksida.
6 mesecih doživeli srčni
srčni infarkt, kap ali življenjsko nevar
nevarno
no aritmijo. Bolniki s hipotenzijo ali hipertenzijo med mir
mirovalno
ovalno fazo. Bolniki z nestabilno angino pektoris, angino pektoris, ki se pojavlja med spolnim
spolnimi
mi odnosi, ali kongestivnim
srčnim
srčnim popuščanjem, ki spada v razr
razred
ed 2 ali višje po klas
klasifikaciji
ifikaciji Newyorškega združenja za sr
srce.
ce. Bolniki s hudo okvar
okvaro
o jeter
jeter.. Bo
Bolniki
olniki s hudo okvar
okvaro
o ledvic. Bolniki, ki so izgubili vid na enem očesu zara
zaradi
adi nearteritične anterior
anteriorne
ne
ishemične optične nevr
nevropatije,
opatije, tudi če ta dogodek ni bil povezan
po
ovezan s predhodno
predhodno izpostavljenostjo zaviralcem fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5).
(P
PDE5). Bolniki z znanimi dednimi degenerativnimi boleznimi mrežnice.
mrežnice. Bolniki,
Bo
olniki, ki uporabljajo močne
zaviralce CYP3A4. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi:
u
Pred
Pred farmakološkim zdravljenjem je tr
treba
eba pr
pregledati
egledati anamnezo bo
bolnika
olnika in opraviti klinični pr
pregled
egled za potr
potrditev
ditev er
erektilne
ektilne disfunkcije in ugotov
ugotovitev
vitev možnih vzr
vzrokov
okov zanjo.
Kardiovaskularno
Pred
erektilne
preučiti
kardiovaskularno
bolnikov,, saj
srce.
Avanafil
vazodilatatorne
Kardiovaskularno stanje:
j Pr
ed začetkom zdravljenja er
ektiln
ne disfunkcije morajo zdravniki pr
reučiti kar
diovaskularno stanje bolnikov
s je s spolno dejavnostjo povezana določena stopnja tveganja za sr
ce. A
vvanafil ima vazodilatator
ne
lastnosti, kar pomeni, da povzr
povzroča
oča rahlo in pr
prehodno
ehodno zniža
znižanje
anje krvnega tlaka, s čimer poveča hipotenzivni učinek nitratov
nitratov.
v. Bolniki z obstrukcijo iztočnega trakta levega pr
prekata,
ekata, na primer aortno stenozo in idiopatsko hipertr
hipertrofično
ofično
subaortno stenozo, so lahko občutljivi za delovanje vazodil
vazodilatatorjev,
atatorjev, tudi za zaviralce PDE5. Priapizem:
p
Bolniki, pri katerih se pojavi er
erekcija,
ekcija, ki traja 4 ur
ure
e ali več (priapizem), morajo takoj poiskati zdravnišk
zdravniško
ko pomoč. Če se priapizem
ne zdravi takoj, lahko povzr
povzroči
oči okvar
okvaro
ro tkiv penisa in trajno izgubo
i
potence. A
Avanafil
vvanafil je tr
treba
eba pr
previdno
anato
omsko deformacijo penisa (na primer ukrivljenostjo, kaver
kavernozno
nozno fibr
fibrozo
a Peyr
Peyroniejevo
evidno uporabljati pri bolnikih z anatomsko
ozo ali
oniejevo boleznijo) in
pri bolnikih s stanji, ki bi lahko povečala dovzetnost za pria
priapizem
apizem (na primer srpastocelična anemija, multipli mielom ali levkemija). Motnje
j vida
vida: V povezavi z jemanjem drugih zaviralcev PDE5 so por
poročali
očali o okvarah vida in primerih
nearteritične anteriorne
nevropatije
(NAION).
treba
Vpliv
krvavitve: Podatkov o
anteriorne ishemične optične nevr
opatije (NAI
ION). Bolnika je tr
eba opozoriti, naj v primeru nenadnih motenj vida preneha
pren
neha uporabljati zdravilo Spedra in se takoj posvetuje z zdravnikom. Vpli
p iv na krvavitve
varnosti
varnosti uporabe avanafila pri bolnikih z motnjami strjevanja
a krvi ali aktivno razjedo želodca ni na voljo. Zato se avanafil pri teh bolnikih
bolnikkih lahko uporabi šele po natančni oceni razmerja med tveganji in koristm
koristmi.
mi. Poslabšanje
j ali nenadna
izguba
g
sluha: Bolnike je tr
treba
eba opozoriti, da morajo pr
prenehati
eneh
hati jemati zaviralce PDE5, vključno z avanafilom, in takoj poiskati zdravn
zdravniško
niško pomoč, če opazijo nenadno poslabšanje ali izgubo sluha. Uživanje
Uživanjje alkohola: v kombinaciji z
avanafilom lahko poveča možnosti za simptomatsko hipote
hipotenzijo.
treba
enzijo. Bolnike je tr
eba opozoriti, da lahko sočasna uporaba avanafila in alkohola
a
poveča verjetnost za pojav hipotenzije, omotice ali sinkope. Zdravilo
Zdra
avilo Spedra nekoliko vpliva
na sposobnost vožnje in upravljanja str
strojev.
ojevv. Ker so v kliničn
kliničnih
nih študijah por
poročali
očali o omoticah in spr
spremembah
emembah vida, morajo bolniki pred
pred
d vožnjo ali upravljanjem str
strojev
ojev vedeti, kako zdravilo Spedra vpliva nanje.. Jemanje drugih zdravil:
Nitrati: Uporaba avanafila pri bolnikih, ki uporabljajo kakršno
o koli obliko organskega nitrata ali donorja dušikovega oksida (kot je amil nitrit), kontraindicirana. Zdravila, ki znižujejo sistemski kr
krvni
vni tlak: Pri sočas
sočasni
sni uporabi zdravila Spedra
z drugim zdravilom, ki znižuje sistemski krvni tlak, lahko ad
aditivni
itivni učinki povzr
povzročijo
očijo simptomatsko hipotenzijo. Zaviralci receptorjev alf
alfa
fa pri nekaterih bolnikih povzr
povzroči
oči simptomatsko hipotenzijo zaradi aditivni
aditivnih
ih vazodilatator
vazodilatatornih
nih učinkov
učinkov..
Pred
Pred začetkom uporabe zdravila Spedra mora biti zdravst
zdravstveno
veno stanje bolnikov
bolnikov,
v, ki jemljejo zaviralce rreceptorjev
eceptorjev alfa, stabilno. Pri teh
te
eh bolnikih, je zdravljenje z avanafilom tr
treba
eba začeti z najmanjšim odmerk
odmerkom
kom 50 mg. Pri bolnikih, ki
že jemljejo optimalni odmer
odmerek
treba
zdravljenje
Postopno
ek zdravila Spedra, je tr
eba zdr
ravljenje z zaviralci rreceptorjev
eceptorjev alfa začeti z najmanjšim odmerkom. Posto
opno povečanje odmerka zaviralcev rreceptorjev
eceptorjev alfa lahko ob sočasnem jemanju avanafila vpliva na
nadaljnje znižanje krvnega tlaka. Sočasna uporaba avanafi
avanafila
fila z močnimi zaviralci CYP3A4 je kontraindicirana. V
Varnost
a
arnost in učinkovito
učinkovitost
ost zdravila Spedra v kombinaciji z drugimi zaviralci PDE5 ali drugimi zdr
zdravili
ravili za zdravljenje erektilne
disfunkcije nista bili pr
preučeni.
eučeni. Bolnike je tr
treba
eba opozoriti, n
naj
aj ne jemljejo zdravila Spedra v takih kombinacijah. Enkratni odmer
odmerek
ek avanafila
a
ni vplival na ravni amlodipina v plazmi. Sočasna uporaba avan
avanafila
nafila in induktorjev CYP ni
devanje, zamašen nos. Ostali neželeni učinki so navedeni v Povzetku glavnih
priporočljiva.
priporočljiva. Neželeni učinki: Pogosti: glavobol, zar
zardevanje,
h značilnosti zdravila. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla s 4 tabletami Spedra
S
50 mg, škatla z 2 in
International Operat
tions Luxembourg S.A., Luksemburg, Luksemburg. Način in režim izdaje:
aje: Izdaja zdravila je samo
4 tabletami Spedra 100 mg in škatla s 4 tabletami Spedra 200 mg. Imetnik dovoljenja za promet: Menarini International
Operations
izda
na recept.
recept. Datum zadnje revizije besedila: 03.02.2014 Pred
P
predpisovanjem preberite celoten Povzetek glavnih značilno
značilnosti
osti zdravila. Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG
A – Podružnica Ljubljana,
Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160
2160,
0, telefaks 01 300 2169; [email protected]
Spomladansko srečanje
STAROSTNIK2015
Medicina, farmakologija in empaja
www.edumedic.si
Oblikovanje: Starling d.o.o.