Načrtovani termini koroških Slovencev 2015 JANUAR

Transcription

Načrtovani termini koroških Slovencev 2015 JANUAR
Načrtovani termini koroških Slovencev 2015
JANUAR
02. 01. 2015
Slovenski ples, Casineum Vrba, SPZ
03. 01. 2015
Ponovitev igre »Pri lepem razgledu«, farni dom Sele, Gledališka
skupina KPD Planina
09. 01. 2015
Gledališki večer, Kulturni dom Žitara vas, SPD Trta
09.01.2015
Novoletni koncert, k&k, SPD Šentjanž
10. 01. 2015
Podjunski ples, pri Šoštarju v Globasnici, SKD Globasnica
10. 01. 2015
Božično petje, farna cerkev v Pliberku, MePZ Podjuna Pliberk
12. 01. 2015
Zaključno tekmovanje za govorniški natečaj na ZG in ZRG za
Slovence, KKZ/NSKS
14. 01. 2015
Odprtje razstave slik in branje pesmi Martina Dovjaka, farni dom
Sele, KPD Planina
15.01.2015
"Opera za tri groše" mlajše gledališke skupine KPD Planina Sele,
Celovec, Tischlerjeva dvorana, SKD Celovec
16. 01. 2015
Dan odprtih vrat, Št. Peter, Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter
17. 01. 2015
»Resnica«, Šentjakobsko gledališče, 4. predstava GAS, farni dom Sele,
KPD Planina
17. 01. 2015
Don Boskov praznik, Šentprimož, KM
18. 01. 2015
»Niti tat ne more pošteno krasti«, Kulturni dom Pliberk, Oder 73Gledališče ob Dravi
18. 01. 2015
MePZ JP Gallus oblikuje sveto mašo v Slovenski fari svetega Cirila in
Metoda v Celovcu
19. 01. 2015
Predavanje »Dediščina sakralne arhitekture kot bogat vir sedanjosti
in prihodnosti v slovenskem prostoru, v Domu prosvete v Tinjah, Dom
v Tinjah, KKZ/SNIUJ
23. 01. 2015
Podelitev Tischlerjeve nagrade, Tischlerjeva dvorana Celovec,
KKZ/NSKS
23. 01. 2015
Etnološka prireditev, Hiša Kulture Žvabek, KPD Drava
24. 01. 2015
Seminar za vodje otroških in mladinskih zborov v Domu prosvete v
Tinjah, KKZ
24. 01. 2015
39. Radiški ples, Kulturni dom Radiše, SPD Radiše
25. 01. 2015
Kmečki ples, Kulturni dom Pliberk, SJK
30. 01. 2015
Maturantski ples SLOG, Dom glasbe v Celovcu
31. 01. 2015
Don Boscov praznik – maša in občni zbor, farni dom Sele, DSG Sele
FEBRUAR
01. 02. 2015
Spominska svečanost v Svečah v spomin na narodnega heroja Matija
Verdnika – Tomaža in tovariše iz Sveč, ZKP
01. 02. 2015
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku »Kultura povezuje in
obvezuje«, Dom v Tinjah, Dom v Tinjah/PD Lipa
01. 02. 2015
Ponovitev MAMA AFRIKA, farovž v Šentjakobu, SPD Rož
05. 02. 2015
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, Celovec,
KKZ/SPZ/Generalni konzulat RS/ DSPA
05. 02. 2015
Ponovitev MAMA AFRIKA, farovž v Šentjakobu, SPD Rož
06. 02. 2015
Ponovitev MAMA AFRIKA, farovž v Šentjakobu, SPD Rož
06. 02. 2015
Literarno-glasbeni večer ob slovenskem kulturnem prazniku, Rožek,
pri Primku, KD Peter Markovič
07. 02. 2015
Ponovitev MAMA AFRIKA, farovž v Šentjakobu, SPD Rož
07. 02. 2015
Ples Danice, KD Danica, SPD Danica
08. 02. 2015
Kvartopirski turnir SPD Edinost, Kulturni dom Pliberk, SPD Edinost
14. 02. 2015
Pust za otroke, Kulturni dom Pliberk, Mlada Podjuna
14. 02. 2015
Gledališki večer, Kulturni dom Žitara vas, SPD Trta
14. 02. 2015
Otroški pust, farni dom Sele, KPD Planina
14. 02. 2015
Otroški pustni ples, KD Danica, SPD Danica
15. 02. 2015
Otroški pust, farna dvorana Šmihel, KPD Šmihel
15. 02. 2015
Pustna prireditev, farni dom Sele, KPD Planina
15. 02. 2015
Otroški pustni ples, Radiše, SPD Radiše
17. 02. 2015
Pustovanje – Lutke Suha, Hiša Kulture Žvabek, KPD Drava
18. 02. 2015
Občni zbor PD Sele, farni dom Sele, PD Sele
19 .02. 2015
Abonma »Pogled dlje« MAMA AFRIKA, Kulturni dom Pliberk,
SPZ/Kulturni dom Pliberk
19. - 21. 02. 2015
Otroški in mladinski gledališki festival TRIBUNA, Kulturni dom Pliberk
in farni dom Pliberk, KKZ/v sodelovanju s KD Pliberk
25. 02. 2015
Koncert glasbene šole Slovenj Gradec in Glasbene šole na Koroškem,
Kulturni dom Pliberk, Glasbena šola na Koroškem
27. 02. 2015
Lutkovno gledališče »F. Zawel – erbiologisch und sozial
minderwertig«, igra Nikolaus Habjan; produkcija Schuberttheatra na
Dunaju, farovž Šentjakob, SPD Rož
28. 02. 2015
Dvorana Rock’s, farna dvorana Šmihel, KPD Šmihel
28. 02. 2015
»Aja tutaja...Uspavanke sveta – Wiegenlieder aus aller Welt« ženski
zbor Rož, Ljudska šola Kotmara vas, SPD Gorjanci
MAREC
01. 03. 2015
07. 03. 2015
37. spominski zimski pohod - Arihova peč
Slovesna prireditev ob Dnevu slovenskih žena, ZSŽ
07. 03. 2015
Pevska revija »Od Pliberka do Traberka« Kulturni dom Pliberk, MePZ
Podjuna/SPD Edinost/MoPZ Kralj Matjaž
08. 03. 2015
Koroška poje, Dom glasbe v Celovcu, KKZ
13. 3. 2015
13. - 15. 03. 2015
Slovenski fim za družine, farovž Pečnica, SKD Jepa-Baško jezero
Pevski seminar, PD Sele
14. 03. 2015
Gledališki večer, Kulturni dom Žitara vas, SPD Trta
14. 03. 2015
Tečaj za obrezovanje sadnih dreves, Grajska štala v Hodišah, SPD
Zvezda
15. 03. 2015
Koroška in Primorska pojeta, KC na Trbižu
15. 03. - 19. 04. 2015 Globaški kulturni dnevi, Globasnica, SKD Globasnica
19. 03. 2015
Gledališki abonma »Pogled dlje«, Kulturni dom Pliberk, SPZ/Kulturni
dom Pliberk
19. 03. 2015
MePZ JP Gallus oblikuje pobožnost »S trnjem kronana glava«,
Mestna cerkev v Celovcu
20. – 27. 03. 2015
Rožanska kulturna vigred, KKZ/SPZ/rožanska društva
21. 03. 2015
Predstavitev zgoščenke MePZ Podjuna Pliberk, Kulturni dom Plibek,
MePZ Podjuna Pliberk
21. 03. 2015
»Trije vaški svetniki«, 5. predstava GAS, farni dom Sele, KPD Planina
22. 03. 2015
Postni shod, Suha, KPD Drava/Župnijski svet
22. 03. 2015
Pomladni koncert (MePZ JP Gallus in Mario Podrečnik) ob
društvenem prazniku (Sv. Jožef), Grajska štala v Hodišah, SPD Zvezda
23. 03. 2015
Lutkovna predstava za šole in otroške vrtce, farna dvorana, KPD
Šmihel/KKZ
23. - 26. 03. 2015
Gostovanje prof. lutkovnega gledališča za šole in vrtce, KKZ
26. 03. 2015
Mladinsko potovanje v Assisi, KM
26. 03. 2015
Predavanje: 70 let od konca druge svetovne vojne, k&k, SPD Šentjanž
28. 03. 2015
Vigredni koncert, ljudska šola Kotmara vas, SPD Gorjanci
APRIL
04. 04. 2015
Velikonočna baklada, Radiše, SPD Radiše
09. 04. 2015
kkz: classic, Orkester Slovenske filharmonije, Cankarjevem dom v
Ljubljani, KKZ
10. - 11. 04. 2015
Move4fun Festival, Kulturni dom Pliberk, Kulturni dom Pliberk/SHAD
Performance
11. 04. 2015
Matej Virtič: workshop gospel + spiritual, KKZ
11. 04. 2015
Gledališki večer, Kulturni dom Žitara vas, SPD Trta
12. 04. 2015
Spominska svečanost ob obletnici smrti narodnega heroja Franca
Pasterka – Lenarta in v spomin na vseh 183 žrtev, ki so pokopane v
Železni Kapli, ZKP
15. – 24. 4. 2015
Koroški kulturni dnevi v Ljubljani, DSAP/KKZ/SPZ
16. 04. 2015
Gledališki abonma »Pogled dlje«, Kulturni dom Pliberk, SPZ/Kulturni
dom Pliberk
18. 04. 2015
»Češplje na figi«, 6. predstava GAS, farni dom Sele, KPD Planina
19. 04. 2015
Srečanje mladinskih zborov, Dvorana K3 Škocjan, KKZ/SPD Vinko
Poljanec
19. 04. 2015
Koncert Lojzetu Slaku v spomin, gostilna Trkelj v Selah, Alpski klub
Obir
19. 04. 2015
Dobrodelni koncert za Madagaskar, farna cerkev v Spittalu
21. 04. 2015
Predavanje, Rožek, KD Peter Markovič
21. 04. 2015
Branje in glasba (Christian Hölbling ter Praprotnice), Grajska štala v
Hodišah, SPD Zvezda
24. 04. 2015
Klavirski večer učencev Glasbene šole, ljudska šola Bilčovs, Slov.
Glasbena šola
25. 4. 2015
Sv. maša (Charles Gonoud) ter koncert solistov, farna cerkev v
Velikovcu (St. Magdalena), PD Lipa
25. 04. 2015
Otvoritev Hiše Kulture in 105 let KPD Drava, Žvabek, KPD Drava
26. 04. 2015
Odkritje spomenika in spominska proslava ob obletnici obglavljenja
13-ih žrtev iz Sel in okolice, KPD Planina
26. 04. 2015
Srečanje mladinskih zborov, Sele, KKZ/PD Sele
28. 04. 2015
Gledališka predstava »Was macht man, wenn...Ratschläge für den
kleinen Mann (Peter Turrini), Theater Iskra
29. 04. 2015
Akademija, Dom glasbe v Celovcu, ZG in ZRG za Slovence
MAJ
03. 05. 2015
Prireditev ob 70-letnici konca druge svetovne vojne in 60-letnici
podpisa Avstrijske državne pogodbe, Dom glasbe, KKZ/SPZ/ZSI
03. 05. 2015
Marijino petje, farna cerkev Šmihel, KPD Šmihel
04. – 10. 05. 2015
Kulturni teden koroških Slovencev, Biro za slovensko narodno
skupnost/KKZ/SPZ
09./10. 05. 2015
Obisk spominske proslave v Mauthausnu
09. 05. 2015
Koncert »Sen predpoletne noči«, Rožek, KD Peter Markovič
09. 05. 2015
Materinska proslava, farni dom Sele, KPD Planina
09. 05. 2015
Gledališki večer, Kulturni dom Žitara vas, SPD Trta
14. 05. 2015
Otroški dan, Hodiše, Katoliška otroška mladina
14. 05. 2015
Koncert Marijinih pesmi, Culehnerjeva kapelica, SPD Radiše
16. 05. 2015
Musical: Verliebt, verlobt, verkrampft nochmal, Kulturni dom Pliberk,
Musicalfactory Kärnten
17. 05. 2015
Spominski koncert/spominska prireditev (70 let konca 2. svetovne
vojne)18.00, kulturni dom Ledince,; prireditelj: SKD Jepa-Baško jezero
21. 05. 2015
Zaključna prireditev: Impulz 2015, Št. Peter, Višja šola za
gospodarske poklice Št. Peter
28./29. 05. 2015
kkz: classic, Obisk koncerta v Cankarjevem domu v Ljubljani, KKZ
30. 05. 2015
110 let Slovenskega prosvetnega društva »Edinost« v Škofičah
31. 05. 2015
Slovenske šmarnice, Gospa sveta, Referat za cerkveno glasbo
JUNIJ
07. 06. 2015
Družinsko petje, KKZ
14. 06. 2015
Kulturni zajtrk, na Katarini, KPD Šmihel
14. 06. 2015
Pohod v naravo, SPD Gorjanci
16. 06. 2015
Zaključni letni koncert Glasbene šole, Kulturni dom Pliberk, Slov.
Glasbena šola
19. 06. 2015
Koncert pod lipo, pod Mažejevo lipo v Selah, PD Sele
19./20. 06. 2015
22. Mednarodni festival Suha 2015, Dravograd/Suha grad, KKZ/KPD
Drava/Oktet Suha/občini Suha in Dravograd
20. 06. 2015
20 let k&k-center v Šentjanžu v Rožu
25.06.2015
Zaključna prireditev Slomškovega doma, Tischlerjeva dvorana,
Celovec
26. 06. 2015
»Literatura v muzeju« Keltski muzej, KD Peter Markovič/Keltski
muzej
28. 06. 2015
Tovariško srečanje pri Peršmanu – spomin na Peršmanove in tudi
Hojnikove žrtve, ZKP
JULIJ
04. 07. 2015
28. koncert klasične glasbe na Humu: TRIO SONUS, Rožek, KD Peter
Markovič
04. 07. 2015
Večer pod lipo in zaključek delovne sezone, Radiše, SPD Radiše
05. – 17. 07. 2015
Jezikovne počitnice v Novem mestu, KKZ
junija/julija
Seminar (za študente) o uporu koroških Slovencev pri Peršmanu, ZKP
07. - 18. 07. 2015
Nogometni pokal Košute, DSG Sele-Zell
08. – 18. 07. 2015
Kreativne jezikovne počitnice v Nerezinah na Malem Lošinju, SPZ
11. 07. 2015
Tamburaški festival, k&k, SPD Šentjanž
11./12. 07. 2015
Skupina maturantov Rast na Koroškem, KKZ
12. 07. 2015
Mednarodno srečanje pri Štiebarju, Štiǝbar – Komelj, KPD
Drava/Župnijski svet
19. 07. 2015
Tekma koscev, Radiše, SPD Radiše
19. 07. 2015
Pohod na Komelj v spomin na padlo Domnovo četo, ZKP
20. – 25. 07. 2015
Teden mladih umetnikov na Rebrci I, KKZ/KOM/MC na Rebrci
26. 07. – 01. 08. 2015 Slikarski teden v Svečah, SPD Kočna/KKZ
26. 07. 2015
Pohod na Macno za praznik sv. Ane, SPD Radiše
27. 07. – 01. 08. 2015 Teden mladih umetnikov na Rebrci II, KKZ/KOM/MC na Rebrci
31. 07. 2015
Koncert skupine »Die 3 Mankalan« iz Pliberka, Rožek, KD Peter
Markovič/Keltski muzej
31 .07. 2015
Dolga noč plesa: Ples ob meji, Kulturni dom Pliberk, Grenzlandheim,
mesto Pliberk, Center for Choreography Bleiburg/Pliberk, Kulturni
dom Pliberk
AVGUST
01. 08. 2015
Dalmatinski večer, pred Kulturnim domom Žitara vas, SPD Trta
02. 08. 2015
Pohod na Obir
08. 08. 2015
20-letnica tamburaške skupine Tamika, Železna kapla, SPD Zarja
09. 08. 2015
26. Mednarodno srečanje vižarjev, Sveto mesto, KPD Drava
09. – 15. 08. 2015
Likovna kolonija mladih v k&k-centru v Šentjanžu v Rožu, SPZ
09. – 13. 08. 2015
Poletna glasbena delavnica v Tinjah, Sodalitas Tinje/ KKZ
14. 08. 2015
Trivium, SKD Globasnica, fara Globasnica, ORF-slovenski oddelek, KKZ
16. 08. – 21. 08. 2015 Počitniški teden s tečajem slovenščine v Šentjanžu v Rožu
16. – 21. 08. 2015
Jezikovne počitnice v Tinjah, Dom v Tinjah/KKZ
17. – 23. 08. 2015
Gledališka in lutkovna delavnica v Ankaranu I, KKZ
22. – 28. 08. 2015
SONUS, Werkhof Bistrica
23. – 29. 08. 2015
Gledališka in lutkovna delavnica v Ankaranu II, KKZ
27. 08. - 30. 08. 2015 Mladi rod-rock delavnica v k&k-centru v Šentjanžu v Rožu, Bališ
SEPTEMBER
13. 09. 2015
Pohod »Po poteh Johana, Gašperja in Lenarta«, ZKP
13. 09. 2015
Globaško žegnanje, Globasnica, SKD Globasnica
13. 09. 2015
Vaški praznik, Davidov travnik, KPD Šmihel
18. 09. 2015
Koncert Zadnji poljub poletja, farni dom v Selah, KPD Planina
24. 09. 2015
Gledališki abonma Pliberk, SPZ
26. 09. 2015
Veselica Gorjancev, Pri Pušniku, SPD Gorjanci
OKTOBER
03. 10. 2015
Delavnica Cajon, Dom prosvete v Tinjah, Sodalitas/KKZ
04. 10. 2015
Koncert »Zgodbe slovenskih pesmi« MePZ JP Gallus, solista Bernarda
Fink in Mario Podrečnik, Dom glasbe v Celovcu
10. 10. 2015
Dan odprtih vrat, Hiša Kulture Žvabek, KPD Drava
10. 10. 2015
Premiera gledališke predstave skupine Šchok, Kulturni dom Žitara
vas, SPD Trta
11. 10. 2015
Gledališka predstava skupine Šchok, Kulturni dom Žitara vas, SPD
Trta
14. – 18. 10. 2015
Mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, KPD Šmihel/KKZ
17. 10. 2015
»Dober večer, soded! / Guten Abend, Nachbar!« Rožek, KD Peter
Markovič
15. ali 22. 10. 2015
Gledališki abonma Pliberk, SPZ
15. – 20. 10. 2015
Kiparsko-risarski teden, Rožek, KD Peter Markovič/Keltski muzej
oktobra
Marnvam po domače. Živ besednjak slovenskega govora v zgornjem
Rožu, Rožek, KD Peter Markovič/Mohorjeva založba
19. – 26. 10. 2015
Primorski dnevi na Koroškem, KKZ/SP v Trstu/ZSKP v Gorici
20. 10. 2015
Koncert »Prisluhnimo sosedu«, Dom glasbe v Celovcu, Glasbeno
gledališče Gabriel/ SPZ
22. – 26. 10. 2015
Avstrijsko prvenstvo v bilijardu, Kulturni dom Pliberk, 1. PBC
Bleiburg/Pliberk
25. 10. 2015
Dober večer, sosed!, Radiše, SPD Radiše
26. 10. 2015
Osrednja spominska svečanost Zveze koroških partizanov v Trnji
vasi/Annabichl
28./29. 10. 2015
Polaganje vencev Zveze koroških partizanov po južni Koroški in
Sloveniji, ZKP
31. 10. 2015
Osrednja spominska svečanost Zveze koroških partizanov v
Šentjakobu v Rožu, ZKP
NOVEMBER
05. 11. 2015
Gledališki abonma Pliberk, SPZ
06. 11. 2015
Medkulturni projekt, Ljudska šola Žvakek, KPD Drava/Ljudska šola
11. 11. 2015
Martinovanje, farna cerkev/Hiša Kulture, KPD Drava/Ljudska šola
13. 11. 2015
Podelitev Einspielerjeve nagrade, NSKS/KKZ
13. 11. 2015
Aromabazar, farna dvorana Šmihel, KPD Šmihel
14. 11. 2015
Gledališki večer, Kulturni dom Žitara vas, SPD Trta
14. 11. 2015
Koncert naraščaja, farni dom v Selah, PD Sele
14., 21. in 28.11.2015 Antifreeze – Literatura proti mrazu, farovž Šentjakob, SPD Rož
28. 11. 2015
Adventni koncert, farna cerkev Rožek, KD Peter Markovič
28. 11. 2015
Adventni koncert, farna cerkev Radiše, SPD Radiše
28. 11. 2015
Trg ročnih in domačih izdelkov, k&k, SPD Šentjanž
DECEMBER
05. 12. 2015
Miklavževanje, Žvabek – po hišah, KPD Drava/Župnijski svet
05. 12. 2015
Miklavževanje po domovih, SPD Radiše
06. 12. 2015
Miklavževanje, Globasnica, SKD Globasnica
06. 12. 2015
Adventna tržnica, Kulturni dom Pliberk, Kulturni dom Pliberk
06. 12. 2015
Miklavževanje, farni dom Sele, KPD Planina
07. 12. 2015
Adventni koncert, Žvabek/cerkev, KPD Drava/Župnijski svet
08. 12. 2015
Slovenski gledališki praznik v Mestnem gledališču v Celovcu, KKZ
13. 12. 2015
Adventno petje, farna cerkev Šmihel, KPD Šmihel
20. 12. 2015
Adventno božični koncert, farna cerkev Sele, PD Sele
20. 12. 2015
Adventni koncert, farna cerkev Šentjanž, SPD Šentjanž
23. 12. 2015
Božični koncert, farna cerkev Šentlipš, SPD Trta
23. 12. 2015
Molitvena noč, Dom v Tinjah, KM
28. 12. 2015
Taizejsko srečanje, KM