Primer podatkov za PODINVK v XML, vpogledih in napovedi

Transcription

Primer podatkov za PODINVK v XML, vpogledih in napovedi
Primer XML za PODINVK
6 transakcij:
-
Pridobitev 4.3.2013 z 1 KPD zapisom
Unovčitev 25.3.2013 z 2 KPD zapisoma
Unovčitev 29.4.2013 s 3 KDP zapisi
Unovčitev 20.5.2013 z 2 KPD zapisoma
Pridobitev 5.8.2013 z 1 KPD zapisom
Unovčitev 3.6.2013 z 2 KPD zapisoma
Vse transakcije in KPD zapisi se prenesejo v kontrolne podatke:
Prenos podatkov v napoved zavezanca:
Prenesejo se transakcije unovčitev s parametrom K1=«04« in KPD zapisi, ki pripadajo tem unovčitvam, razen KPD zapisov s parametrom K7=«PRIV«.
V polje Količina odsvojenega v.p. (v napovedi zavezanca) se prenese vrednost iz polja TaxableAmount iz transakcije unovčitev (Sale) iz XML.
Podatki v napovedi zavezanca po preračunu, izračun zaloge:
Preračun dobička oz. izgube:
OPOZORILO: NAČINI PRIDOBITVE (Type) SO V PRAVILNIKU V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM SPREMENJENI!!!